Page 1

Sydfyns Møntklub

februar - marts 2020 sydfynsmontklub.weebly.com


Bestyrelsen Formand: Marcel S. Andreassen, Vesterlund 28A, 5700 Svendborg Tlf. 22 977 525 Email: serano76@gmail.com Kontakt angående: medlemsblad; presse; hjemmeside; medlemskab; udbetaling for solgt auktionsmateriale Kasserer: Henning Rasmussen, tlf. 61 77 48 80 Kontakt angående: alt vedr. klubbens økonomi; kontingenter Møntmester: Rasmus Ingwersen, tlf. 28 79 38 91 Kontakt angående: auktioner og indlevering af materiale til salg Bestyrelsesmedlemmer: Erik Henriksen, tlf. 61 81 19 43 - assisterende møntmester John Andersen, tlf. 62 21 50 17 Per Henriksen, tlf. 20 14 23 87 - udsender blade m. posten Mikkel Christensen, tlf. 28 43 01 62

Hvis du ikke er medlem af foreningen, men ønsker at få en samling af mønter og sedler vurderet, bedes du kontakte formanden. Forsiden: Farcen om Brexit har kastet en del uofficielle ”erindringsmønter” af sig. Den viste ligner en 50 pence, men har pålydende ”One Brexit”. Flere af disse mønter er præget i ganske fin kvalitet. En officiel jubilæumsmønt omkring Brexit lader endnu vente på sig.


Næste møder:

18. februar kl. 19.00 10. marts kl. 19.00 Mødested: Nymarkskolen, Marslevvej 1, 5700 Svendborg - i elev-kantinen


Har du lyst til at bidrage? Hvis du har lyst til at skrive en kort artikel, sende os et billede af dit seneste fund eller komme med en god samlerhistorie, så send det til formanden. Dit bidrag vil som udgangspunkt blive bragt på klubbens hjemmeside, og derfor arbejder vi ikke længere med bestemte deadlines. Du sender bare dit materiale, når det er klar. Alle bidrag modtages med glæde!

Mødedatoer 2019-20 27. august 10. september 8. oktober 12. november 10. december 14. januar 18. februar 10. marts 15. marts (møntbørs) 14. april 12. maj

Møderne starter kl. 19.00.


Auktion 18. februar Gennemsyn 19.00-19.45 - brevbud til formanden i god tid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Danmark

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Karthago Ægypten Danmark

Glückstadt Schl.Holst. Danmark Sverige Norge

Rusland Mexico USA Italien Rom

10 øre 1884 10 øre 1924, 25 øre 1934 2 skilling 1627 S.35.1 2 skilling 1677 S.7.1 ks. 1 søsling 1660 S.146 3 sk. lybsk S.170.3 2½ schilling 1809, 1812 16 RBS 1831 1 RBS 1852 stort hoved lak 12 stk 10 øre m. sølv 50 øre 1916, 1919 sølv 2 stk 2 skilling 1706 2 skilling 1665 dobbeltpræg 8 skilling 1714 2 skilling 1786 8 skilling 1809 stempelrevne 3 skilling 1868 10 kopek 1878 y.20a.2 1 real 1805 km.81 1 dollar 1901 O km.110 Blandet lot mønter m. sølv Augustus as som S.1684 men hoved tv. Ae 18 Ptolemæus VIII 116-81 fkr? 1 øre 1886 let ir 1 øre 1887-88-89 2 øre 1889-91-94 2 øre 1917 2 øre 1926 5 øre 1899-1902-1906 5 øre 1914-16-17 5 øre 1921 ir 10 øre 1874-1903 1 krone 1875-76 2 kroner 1875-76

11+-01 111(+) 1 11+ 1+ vk 1 vk 1 1 1 1 1(+) 1 11vk 1

95 10 50 15 395 195 95 375 75 5 15 95 250 195 45 145 95 8 20 85 5 50

111 vk vk 1 1vk vk 1++ 111-

25 50 150 15 10 35 25 30 30 5 5 30 60


36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Brit.W.Afr. Algeriet Rusland Østrig USA Kina Danmark Italien Sydafrika England Norge Danmark

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Sverige Portugal Danmark

Danmark Danmark

Lot skillinger m. sølv 5 kroner 1972 2 kroner 1945 jub. 3 pence 1947H km.21 100 francs 1950 km.93 1 kopek 1924 y.76 50 schilling 1973 km.2916 5 quarters i sølv 1936-64 ½ dollars 1944-1961D-1964 20 cents 1890-1908 y.201 Kgl. Møntsæt 1 centesimo 1903 plet 2½ shillings 1928 km.19.2 ½ crown 1943 puds. km.856 Blandet lot mønter Hækkerupsæt 10 øre 1920, 1921 1 krone 1946-47 2 kroner jub. 1912, 1923 200 kroner 2000 200 kroner 2004 500 kroner 2012 50 året for befrielsen sølv 2 stk bymedaljer Vasa-medalje 100 esc. skib 1989 km.648 Kgl.Møntsæt 2009 1 skilling 1771 2 stk 5 kroner 1962 5 kr. 1960, 2 kr. 1958 jub. 10 kroner 1968 jub. Finanshovedkassen lånebevis ½ krone 1926 25 øre 1935 2 kroner 1924 2 kroner 1959 Shell rummets erob.

vk 01 1++ 01 1+ 1(+) 01 vk vk 1 0 01 1 1 vk vk vk 01 vk 0 0 proof proof vk 0 0 0 vk 0 vk 0 1 1 101 1+

10 5 35 2 2 25 40 55 75 20 25 5 35 15 5 1 10 10 70 200 200 500 95 10 5 5 75 30 30 75 40 1 20 20 20 75 1


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Udland Canada Luxemb. Monaco England Danmark

87 88

Norge

Danmark

DK/Udl. Skandinav. Sverige

89 90 91 92 93 94

USA Rusland Danmark

95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

Udland USA Grækenl. Norge Bermuda Danmark

Kataloger

SMKV: 1-68. SMK: 69-110.

Blandet lot 750 gram 5 cts 1920-27, 10 cts 1918 4 forsk. mønter 1 franc 1976, 5 francs 1974 Lot m. sølv 250 gram 2 kr. 1888 filespor i kant 2 kroner 1892 lille rids HCA medaljer i boks *50 kroner 1997 D4 *100 kroner 1998 F9 *100 kroner 1999 A1 *Sjovt lot af sedler 12 stk Album med mønter 2 kr. 1892 grønne pletter lille ks 50 øre 1994 1 krone 1994 5 kroner 1994 20 kroner 1994 20 kroner 2006 jub. 1 dollar 1971S Ag km.203a Medalje 78 gram Cu u.år ir Schackenborg sølv 1995 50 året for DKs befrielse HCA 10 kr. 2005 guld havfrue

vk vk vk vk vk 1+ 01 0 0 0-01 01 vk vk 1-

10 8 1 1 30 50 95 75 50 100 100 8 25 35

proof proof proof proof proof 1+ 1+ proof proof proof

5 5 10 20 20 25 5 40 40 1950

Blandet lot 1,25 kg Blandet lot 2,5 kg 1 dollar 1986 jub. km.214 54 forsk. 1926-2000 Møntsæt 2001 Møntsæt 2002 1 dollar 1972 jub. km.22 ½ krone 1939 10 kroner 1981-85 5 stk 10 kroner 1986 jub. sølv Kgl.Møntsæt 1986 Kgl.Møntsæt 1997 Kgl.Møntsæt 1998 Zink-samlingen

vk vk proof vk 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -

5 10 75 25 30 30 35 275 50 250 60 60 60 1


111 112 113

Sparebøsse Tilbehør

114 115 116

Danmark

117 118 119 120 121

Grønland East Caribb. Seychelles

122 123 124 125

Japan Slovenien Singapore Jersey

Kazakhstan

Langelands sparekasse 2 tomme album Møntkabinet m.glas og bakker *10 kroner 1943 T meget flot *100 kroner 1965 0J A8 *JAK 10 kr. Ringkøb. amt Holstebro *5 kroner u/år *1 dollar P.17 *25 rupees P.33 *100 rupees P.35 *200-500-1000 tenge P.28, 29, 35 *500 yen 1969 P.95 *6 stk 1-100 tolarjev *2-5-10 dollars P.46-48 *10 pounds P.34

-

5 1 10

01 1+ 0

30 150 50

1+ 10 0 0

800 5 35 125 45

1 0 vk 0

5 20 40 75

SMKV: 1-96. SMK: 97-125.

Møntbørs! Søndag d. 15. marts på Nymarkskolen

Kom og se omfattende udstillinger, to professionelle mønthandlere og krejlerborde. Mere information om arrangementet udsendes løbende på klubmøderne, facebook og vores hjemmeside. Børsen handler både om at skabe en god dag for klubbens medlemmer og at få nye medlemmer ind i vores forening. Så hvis du kender en møntinteresseret er dette dagen, du skal tage vedkommende med!


Auktion 10. marts Gennemsyn 19.00-19.45 - brevbud til formanden i god tid 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Danmark

31 32 33 34 35

Østrig Schweiz Sverige

DK/N/Sles Østrig

USA

Canada Sverige Frankrig Danmark Rom/Alex. Ægypten Rom Rumænien Weimarrep.

Norge

1 øre 1891-94-97 2 øre 1891-97-1902 2 øre 1907-09-12 5 øre 1919 j og 1919-1920 5 øre 1923 plet 25 øre 1894 25 øre 1935 10 krone 1968 jub. Kgl.Møntsæt 1987 2 forsk. 1/5 RBS 1842 ½ skilling 1857 S.8.2 plet 1 skilling 1812 12 skilling 1813 sjov kant Div. skillinger m. sølv 25 schilling 1961 km.2891 50 schilling 1967 km.2902 50 schilling 1971 km.2911 1 cent 1859 km.87 5 cents 1888 km.112 Quarters 1926-43-44-51-64 ½ dollar 1968 Ag grøn 5 cents 1945 km.40a plet 50 øre 1877 godt år 2 francs 1868 km.807.1 Tokens fra Herning Claudius obol Sear 1876? 3 stk uident. mønter Augustus as ca år 7 fkr. Lot mønter Lot 3 mønter

vk vk vk vk 1+ 1+ 1(+) 01 0 1+ 1+ 1+ 1vk 01 1+ 01 1+ 1vk 1+ 1+ 111++ 1 vk 1(+) vk vk

3 3 3 30 1750 195 65 40 45 45 10 10 20 30 25 45 45 125 15 60 12 1 45 25 8 50 30 50 8 5

Stephansgroschen 1 franc 1877 km.24 ks. Lot mønter 5 øre 1914 Lot jernmønter

1+ 1vk 1(+) vk

1 60 5 15 1


36 37

Bra/Portug.

38 39

Guadaloup Tjekkoslov

40

Kina Indien

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

Rusland Danmark Island

Ascension Finland Norge Danmark

Danmark DK/Island Danmark Danmark

5 øre 1911 20 reis 1790 kontramrk. km.216.1 50 centimes 1921 km.45 25 haleru 1933 km.16

1 1-

5 125

1(+) 1+

95 5

20 cents (1912-1924) km.423 Uident. m.hak Uident. m.hak 1 kop. 1859, 5 kop. 1876 5 kopek 1903 Ag y.19a.1 Spillemærker 1 øre 1931 beskidt 1 øre 1937 2 øre 1926 5 øre 1926 10 øre 1922 rids ks. 10 øre 1936 25 øre 1922 1 krone 1925 Sjovt lot mønter 1 crown 1978 km.1 Lot mønter 5 øre 1875 ks Kgl.Møntsæt 1986 Kgl.Møntsæt 1989 2 kr. 1923 jub. møntbrev 2 kr. 1953 jub. møntbrev 200 kr. 2000 møntbrev 1 øre 1882 jordfund 1 øre 1887 2 øre 1917 ks. 5 øre 1917 Lot vognpoletter m.m Lot mønter 10 øre 1899 25 øre 1907-11-18 25 øre 1933-35-39 25 øre 1941-42-44-45 flotte

1 1 1 vk 1 vk 1+ 1++ 1++ 1 1+ 1 01 1 vk 01 vk 10 0 0 0 0 1+ 1+ 1+ 1+ vk vk 1 vk vk vk

25 20 20 5 15 1 5 10 25 20 10 10 15 10 40 5 20 20 40 30 40 40 200 30 60 60 40 20 8 8 40 75 40


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Svendborg Danmark Portugal Sverige

Udland Tyskland DVI Norge USA

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Danmark

102 103 104

Udland Norge

105 106 107 108 109 110

Danmark

Schweiz USA Udland Danmark

Holland Honduras Malaya Sydafrika Danmark

25 øre 1947 25 øre 1948-59 2 kroner 1906 jub. 2 kroner 1930 jub. 5 stk jub. mønter 200 kroner 1997 jub. Landsudst. 1924 2 stk perf. Storebælt 1998 sølv 10 escudos 1954 km.586 215 gram sølvmønter 2 kroner 1900 1 krone 1876 og 1907 Lot mønter m. sølv ca. 1 kg Blandet lot m. sølv 1 cent 1905 Blandet lot Lot mønter m. sølv 1 dime 1890 sølv 1 cent 1873 km.90a åben træ *50 kroner 1996 D3 *50 kroner 2000 A3 *100 kroner 1998 F9 *100 kroner 1999 A2 *20 francs P.55 (1978-83) *100 francs P.57 3 stk 1 dollar souvenirsæt Blandet lot 1,4 kg Banksæt 6 stk. forsk. 1 sk. 1771 Schimmelmann hak Blandet lot 800 gram 5 kroner 2006 5 kroner 1993 10 kroner 1917 mærke plet. 1 dukat 1673 sølv km.52 20 centavos 1958 km.73 10 cents 1948 km.8 1 rand 1973 km.88 Hulpennig Erik af Pom. S.2 blkf.

01 vk 1+ 1+ vk 0 vk 0 1 vk 1vk vk vk 1vk vk 11-

25 1 40 40 175 200 25 85 25 175 30 30 20 20 5 8 25 20 25

0 0 0 0 1 1+ 0 vk vk 1-

50 50 100 100 80 400 15 25 90 30

vk proof proof 1++

20 5 10 950

1++ 0 0 0 1+

1950 35 30 50 500


111

12 skilling S.61- årstal

1

95

112

5 kr. 2005 lille tallerken- præg

01

30

113

Tilbehør

4 stk tomme album

-

1

114

Litteratur

Bog om græske mønter

-

10

115

4 stk Høiland-kataloger

-

1

116

Roman coins

-

10

vk

10

1++

8

117

Afrika

Blandet lot

118

Tunesien

5 francs 1946 km.273

119

Zimbabwe

1 dollar 1980 km.6

1

1

120

Sydafrika

20 cents 1961,63 Ag km.61

vk

30

121

Nordkorea

*10-50-200 won

0

30

122

Isle of Man

*1 pound signatur 6

0

25

123

Gibraltar

*5 pounds 1988 plet

1+

40

124

Sverige

*5-10 og 10 kroner

vk

25

125

Hongkong

*5 dollars 1973 P.181

0

30

SMKV: 1-105. SMK 106-125.

Sydfyns Møntklub indbyder til ordinær

generalforsamling Tirsdag d. 14. april 2019 kl. 19.00 på Nymarkskolen Dagsorden udsendes på vores hjemmeside samt i klubbladet for april -maj 2019. Som altid er klubben vært ved et stykke smørrebrød.

Forslag til generalforsamlingen skal - skriftligt - være formanden i hænde senest 1. april 2019.

Vel mødt!

Profile for marcelserano

Sydfyns Møntklubs medlemsblad februar-marts 2020  

Sydfyns Møntklubs medlemsblad februar-marts 2020

Sydfyns Møntklubs medlemsblad februar-marts 2020  

Sydfyns Møntklubs medlemsblad februar-marts 2020

Advertisement