Page 1

Handel

UPDATE 1 - FNV BONDGENOTEN 18 mei


Dit is onze eerste UPDATE. De komende tijd zullen er regelmatig eigen BONDGENOTEN updates worden gepubliceerd over zaken die bij AH spelen en de kwaliteitsagenda. We willen misverstanden over wat FNV Bondgenoten ervan vindt voorkomen! De minutennorm Marcel Nuyten De minutennorm klopt niet. Technisch, maar ook in de dagelijkse praktijk niet. Wij verkopen collies, dat is ons product, geen minuten. Zowel in de cockpit als tijdens het "koffie praatje" gaat het altijd over collies. Pas op het moment dat mensen afgekraakt kunnen worden, hebben ze het opeens over minuten en procenten. Het aantal minuten per taak blijft hangen in een dikke mist. Albert Heijn geeft daarover geen opening van zaken. De werkgever heeft zelf beslist om de collinorm te vervangen door de minutennorm, zonder jullie daarbij te betrekken. En wie wordt daar nu op afgerekend? In Pijnacker moeten collega’s zelfs papieren ondertekenen dat ze de 100% moeten kunnen halen. Dit mág helemaal niet volgens de cao. Jullie worden keihard afgerekend op de minutennorm, het is tijd om gezamenlijk keihard af te rekenen met die norm! Eens? Lees dan vooral verder. Minutennorm vs. Collienorm De minutennorm geeft het aantal minuten aan die je over een opdracht mag doen. Per dag wordt je geacht een 420 productieve minuten te maken. Dat is 100%. Voor elke opdracht staan een aantal minuten. Dat betekent dat je een x aantal opdrachten moet uitvoeren om aan je 100% te komen. Doe je meer opdrachten, dan scoor je boven de 100%. Maar kom je eronder, dan krijg je een negatieve beoordeling. Vind je dat eerlijk? Er wordt wel rekening gehouden met minuten die je nodig hebt voor bijvoorbeeld een sanitaire stop op zijn tijd en persoonlijke verzorging. Maar met veel dingen wordt geen rekening gehouden. Zoals veiligheid, overpakken of het in stellingen moeten klimmen om spullen te pakken. Je wilt je collega’s toch niet in onveilige situaties brengen met een heftruck of palletwagen, omdat je je 100% moet halen? En voor wie? Voor de baas! Jullie weten zelf het beste waar allemaal geen rekening mee gehouden wordt. In het enige deskundigenrapport van het externe bureau dat bij de minutennorm betrokken was, lezen

wij dat de metingen in het rapport onvoldoende zijn om tot definitieve conclusies te komen voor de benodigde minuten per taak. De collienorm is een planningsnorm. Het aantal collie staat gelijk aan het volume dat op een dag moet worden verstouwd. De collienorm meet dus niet de prestatie per persoon, maar de totale productie. En een collinorm mag nooit het enige punt van beoordeling zijn zegt de cao. Albert Heijn zegt dat bij het vaststellen van de minutennorm is uitgegaan van een gemiddelde van maximaal 160 collies per persoon/per uur. Maar zo is het in de praktijk niet! Los van het aantal collies hebben ze gemeten hoeveel minuten er nodig zouden zijn per taak. Resultaat is dat jij met die minutennorm meer dan 200 collies per uur moet verstouwen wil je aan je 100% komen. Een enorme verhoging van de werkdruk. Dat is ook wat jullie letterlijk hebben aangegeven! Daarbij worden jullie nu op de minutennorm afgerekend in jullie beoordelingen, dat mág helemaal niet. Jullie worden keihard afgerekend op de norm, het is tijd om gezamelijk keihard af te rekenen met de norm!

Opleiding en Inwerken van Uitzendkrachten Murat Sekercan Één van onze eisen aan de kwaliteitsagenda is dat de opleiding en het inwerken van uitzendkrachten weer een AH - zaak moet worden. Uitzendkrachten moeten worden ingewerkt door AHmedewerkers. Wij willen dat daar lokaal invulling aan wordt gegeven. Op elke site dienen AH-mensen vrijgemaakt te worden voor het inwerken van uitzendkrachten, zodat uitzendkrachten op een juiste wijze opgeleid worden en oog hebben voor de kwaliteit en veiligheid. Temeer om dat de veiligheid in het gedrang komt en de uitzendbureaus de uitzendkrachten blijven opjagen om qua minutennorm te allen tijde de 100% te halen met alle gevolgen van dien. Op het moment dat je als uitzendkracht twee tot drie keer je norm niet hebt gehaald, volgt er een schriftelijke waarschuwing. Mocht dit zich nog een keer voordoen, dan word je zonder pardon vervangen door een nog jongere en goedkopere uitzendkracht. Het enige wat voor AH ‘echt’ telt is tegen zo laag mogelijke kosten produceren. Goedkoop, goedkoper, goedkoopst! Maximale flexibiliteit voor een laag loon! Zaken zoals opleiding en inwerken van


uitzendkrachten is een kostenpost! Daarvandaan dat het opleiden en inwerken van uitzendkrachten is uitbesteed. De uitzendbureaus zijn niet zo bekend geworden vanwege hun geweldige opleidings- en inwerkingsprogramma’s. Maar juist omdat ze OostEuropese uitzendkrachten zo flexibel mogelijk weten in te zetten tegen een zo laag mgelijk loon! FNV Bondgenoten maakt zich daarom grote zorgen over de grote risico’s op de werkvloer. Investeren in Veilig en Gezond werken vinden wij geen kostenpost, het levert veel op! Zo ook het opleiden en inwerken van uitzendkrachten door opleiders van AH. En dit is een harde wens van onze achterban. Al het gepraat over dat de uitzendbureaus zo’n geweldige opleidingsprogramma’s hebben en dat uitzendkrachten naar behoren worden ingewerkt zijn we helemaal beu. Dat gebeurt gewoon niet. Uitzendkrachten naar behoren opleiden en inwerken is niet alleen in het belang van uitzendkrachten, maar ook in het belang van vaste krachten omdat zij anders geconfronteerd worden met structureel onveilige situaties. Onze kadergroepen zullen hierop actie ondernemen op de sites. Want wij willen dat hier serieus werk van wordt gemaakt.

Als je zo naar die cijfers kijkt krijg je toch weer een minder positief beeld. Onze kaderleden op de werkvloer zien weinig nieuwe medewerkers en uit gesprekken met teamleiders blijkt dat er ook het afgelopen half jaar nauwelijks mensen zijn aangenomen. Voor de collega’s en kaderleden op de werkvloer blijft vaag of aan de 1op1 vervanging wordt voldaan. Zij kunnen dat niet goed verifiëren. Dus roepen de cijfers nogal wat vragen op. Volgens ons is er sprake is van een behoorlijke verschuiving naar parttime BT-ers. Belangrijke vraag is dan of het gaat om meerdaagse parttimers die nog een behoorlijk inkomen kunnen verdienen bij Albert Heijn of ééndaagse parttimers (met minder dan 12 uur), kleine parttime-jobs dus. Dat vinden wij geen echte jobs. Want je kunt er geen eigen inkomen mee kunt verdienen! Meer informatie Kijk ook op onze site www.fnvbondgenoten.nl en klik onder onder branches/bedrijven door naar AH.

MAAK IEMAND LID EN ONTVANG JE WERVINGSPREMIE A € 9 RETOUR! Zie op de achterkant de bon.

Cijfers Marcel Nuyten AH heeft de cijfers over de 1op1-vervanging en de 200 OT’s voor uitzendkrachten en BT-ers gepubliceerd. Er is een positief saldo van 261 werknemers. Het personeelsbestand stijgt dus met 261. Dat is een trendbreuk met het verleden en dus positief. Maar in de meeste gevallen gaat het om verlengd BTcontract, dus een 2e of 3e contract en geen vast contract ( 158 ). Waarom stroomden niet meer BTers door naar een vast contract? Het merendeel van de BT-ers (139) zijn parttimers. 114 BT-ers kregen een OT-contract waarvan 69 parttime (45 fulltime). Maar één uitzendkracht kreeg een OT, 15 een BT (10 parttime). Ook stroomden 99 nieuwe BT-ers in, merendeels parttimers. Daar staat een saldo van slechts 66 OT-ers tegenover.

Utrecht, 18 mei 2011 11-0846/mn/cl

UPDATE 1  

Distributiecentra Albert Heijn

UPDATE 1  

Distributiecentra Albert Heijn

Advertisement