Page 1

Niemcy

Marcel Małys


Spis treści Flaga i Godło ............................................. 3 Geografia Niemiec .................................... 4 Granice Niemiec ....................................... 6 Wykaz źródeł ............................................ 7


Flaga i Godło

FLAGA

GODŁO


Geografia Niemiec Niemcy to kraj leżący w Europie Środkowej, rozciągający się od Alp przez Niż Środkowoeuropejski do Morza Północnego i Bałtyku. Niemcy zajmują drugie miejsce w Europie, po europejskiej części Rosji, pod względem liczby ludności oraz siódme miejsce pod względem powierzchni. Kraj ten charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem, od nizin leżących na północy, po wysokie góry


ciągnące się na samym południu. W Niemczech panuje stosunkowo łagodny i wilgotny klimat umiarkowany, a sieć rzeczna kraju jest gęsta. Niemcy pomimo znacznego uprzemysłowienia posiadają duży udział powierzchni leśnej.


Granice Niemiec Dania – 68 km Polska – 456 km Czechy – 646 km Austria – 784 km Szwajcaria – 334 km Francja – 451 km Luksemburg – 138 km Belgia – 167 km Holandia – 577 km

Całkowita długość granic lądowych – 3621 km . Granica niemiecko-austriacka przecina sama siebie w pobliżu Jungholz. Granica z Belgią tworzy aż 5 niemieckich eksklaw na terytorium Belgii.


Wykaz źródeł

Opera - [Geografia Niemiec – Wikipedia, wolna encyklopedia]

Niemcy