Page 1

Hugormen Hugormen er en slange med en tydelig sort zigzag stribe ned ad ryggen. Dog kan nogle hugorme være ensfarvede sorte eller brune. Den kan blive op til 104 cm lang. Dens bid er giftig. Derfor bør man søge læge, hvis man bliver bidt. Heldigvis giver de fleste bid dog kun milde forgiftninger.

Hugormen´s leve sted og udseende Hugormen er en slange, hvis krop er mere tyk og plump end snogens, og hvor hovedet er vel markeret i forhold til kroppen. Læg også mærke til ‘øjenbryn’ over øjnene og lodrette pupiller. Hannen er ofte grå med en markant sort zigzagstribe. Hunnen er hyppigt brun eller rødlig med mørkebrune tegninger. Der kan dog også findes ensfarvede sorte eller brune hugorme. De ses især på Sjælland. Længden varierer mellem 34 og 104 cm (kønsmodne dyr), og hunnen er gennemgående større end hannen. Leve steder. Hugormen findes overalt i Danmark. Den er dog sjælden på Lolland og store dele af Sjælland, og den findes slet ikke på øer som Rømø, Als, hele det Sydfynske Øhav, Samsø og Sejerø.

Det var en kort lille fortælling og nytte viden om Hugormen. Og hvordan den ser ud. Og hvor den lever. Hugormen er også rigtig meget fredet i Danmark fordi der ikke er så mange Hugorme. Tilbage i Danmark fordi mange uddør for hurtigt. Mange når aldrig at finde sig ”en mage”.

Lavet af Marchel og Nicklas. Vi har valgt emnet fordi vi syntes det er et spændene dyr. Og meget nyttig viden om den som man hurtig får.

Hugormen