Page 1

o o o o

FAKTURA VAT

Klucze

Nr: 1

miejsce wystawienia 2012-10-27 data wystawienia

ORYGINAŁ

pieczęć sprzedawcy

Sprzedawca: Marcelina Kamionka NIP: 123-45-67-890 ul. Wolbromska 20, 32-310 Klucze Regon: 123456789 Forma płatności: Przelew Termin płatności: 2012-06-27

Lp. 1. 2. 3.

2012-10-27 data sprzedaży

mLingua Sp. z o.o. Stary Rynek 100, 61-773 Poznań Nabywca: NIP: 778-14-35-103

Bank: Konto:

Nazwa towaru lub usługi

J.m.

ilość

Cena netto

Wartość netto

Stawka VAT

Kwota VAT

Wartoś ć brutto

DOC Tłumaczenie pisemne POL>ENG: 199 183 znaków PPT Tłumaczenie pisemne POL>ENG: 11 443 znaków PDF Tłumaczenie pisemne POL>ENG: 694 684 znaków

szt.

110.6

24,53

2 713,02

23

623,99

3 337,01

szt.

6.4

24,53

156,99

23

36,11

193,10

szt.

385.9

24,53

9 466,13

23

2 177,21

11 643,34

Razem w tym

12 336,14 12 336,14

X 23

2 837,31 2 837,31

15 173,45 15 173,45

Razem do zapłaty złotych: 15 173,45 Słownie: piętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złotych czterdzieści piec groszy

Wystawca: Nauka wystawienia dokumentów księgowych

Odbiorca:

Faktura VAT  

Zadanie było dla mnie czymś bardzo nowym, nie miałam wcześniej do czynienia z wystawianiem faktur. Ale cieszę się, że miałam możliwość naucz...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you