Page 1

PUBLIKACJE Marcelina Luks


FICTION Praca wykonana na potrzeby zajęć Projektowania Publikacji. Praca polegała na stworzeniu od początku do końca atrakcyjnej publikacji magazynu. Moją grupą docelową mieli być ludzie zainteresowani fantastyką, nakuą oraz sztuką. Po prawej stronie przedstawiam okładkę. Na kolejnych stronach przedstawiam wybrane strony wnętrza publikacji: – spis treści, – arykuł, – fragment książki (zamysłem było publikowanie kolejnych rozdziałów wybranej książki w następnych numerach Fiction).


LIFE & MED Praca wykonana przez agencję ToTuDruk. Pierwszy numer gazety firmowej Ado-Med’u. Praca polegała na stworzeniu od początku do końca atrakcyjnej i kolorowej publikacji z dostarczonych materiałów przez klienta oraz stworzenie logo magazynu firmowego. Po prawej stronie przedstawiam okładkę. Na kolejnych stronach wybrane rozkładówki I numeru oraz propozycje rozkładówek do II numeru.


5 przemian

Katarzyny Katarzyny Zielińskiej Zielińskiej str. 10-11

Załatwmy to

po męsku str. 7


reklama

reklama

15


Czy nasza woda jest darem zycia? Poradnik farmaceuty

Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu. Nie jesteś konieczna do życia, jesteś samym życiem… Jesteś najważniejszym bogactwem, jaki istnieje na świecie. Atoine de Saint-Exupery

dr n. farm. Andrzej Deląg kierownik „Apteki pod Orłem” w Gliwicach

Ludzkość opanowała wprawdzie epidemie tyfusu, cholery, duru brzusznego i innych chorób, pochodzących z zakażonej wody, i nauczyła się z nimi walczyć, ale nie radzi sobie zupełnie ze współczesnymi, nowymi epidemiami, których wcześniej nigdy nie znała – epidemią chorób nowotworowych, alergicznych i krążeniowych. Przyczyn szybkiego wzrostu liczby zachorowań na choroby cywilizacyjne jest oczywiście wiele, jednak większość znawców tematu dopatruje się przede wszystkim w postępującej degradacji źródeł wód pitnych. Coraz większe zanieczyszczenie wód powierzchniowych, gruntowych, głębinowych powodowane powszechnym stosowaniem w rolnictwie nawozów sztucznych i pestycydów wyrwało się całkowicie spod kontroli. Nie umiemy również zahamować wzrostu toksyczności ścieków komunalnych, gdyż w domach używa się coraz więcej chemii do higieny osobistej oraz środków czystości. Do 1954r. znanych było w świecie 600 000 związków chemicznych syntetycznych, dziś w 2011r.

zanotowano ponad 17 mln tych związków, a każdego roku przybywa 250 000 nowych związków. Aż 2500 związków chemicznych łatwo rozpuszcza się w wodzie i za pośrednictwem różnych ścieków i odpadów przedostaje się do środowiska naturalnego człowieka. Ciągle zmieniające się Ustawy dopasowywane są do ciągle zmieniającej się rzeczywistości (aktualnie Rozp. MZ z 29.03.2007r. dopuszcza obecność w wodzie substancji toksycznych i rakotwórczych). Na zachodzie – USA, Europa Zachodnia – bada się już wodę na obecność ok. 300 niebezpiecznych substancji, a nasze przepisy nakazują badać ją na obecność tylko 70 takich substancji. „Zdrowie i życie człowieka zależy w dużej mierze od rodzaju i jakości WODY, którą na co dzień pije” – prof. Julian Aleksandrowicz. – „Od 1990r. przepisy pozwalają na w ystępowanie

toksycznych związków chemicznych w wodach mineralnych oraz źródlanych i w ten sposób zrównano jakość tych wód z wodami płynącymi z domowego kranu. Nikt nie informuje o takich faktach opinii publicznej, bowiem nie leży to w interesie władz sanitarnych oraz producentów i sprzedawców wód mineralnych. Producenci tych wód nie mają obowiązku wymieniać na etykietach ilości trucizn w nich zawartych, muszą jedynie wymieniać to, co dobre – minerały. Klienci nie wiedzą więc, że kupując wodę w sklepie, płacą od 100 do 200 razy więcej za to samo


co płynie u nich z kranu. Nie można się więc dziwić, że do 1990r. mieliśmy zarejestrowanych w Polsce tylko 28 wód mineralnych, a obecnie mamy ich PONAD 500!!! Organizm człowieka, który spożywa zbędne i toksyczne związki chemiczne, stara się w pierwszym rzędzie wydalić je z kałem, moczem oraz potem. W ten sposób coraz częściej ludzie chorują na raka jelita grubego oraz raka pęcherza moczowego. Ale ogromna ilość trucizn nie jest usuwana z ludzkiego organizmu lecz w nim kumulowana w różnych miejscach. I tak, ołów – Pb gromadzi się w kościach, wątrobie i mózgu, aluminium – Al – w mózgu, nerkach i kościach, rtęć – Hg w nerkach i przysadce mózgowej, a chlor – Cl – w tkance piersiowej kobiet. Uczeni angielscy po wielu badaniach, doszli do wniosku, że Al – aluminium pochodzące z zakładów wodociągowych (powszechnie używany siarczan żelazowo-aluminiowy) może być główną przyczyną choroby Alzheimera. Człowiek zbudowany jest w 70% z wody. Człowiek jest taki, jaka jest woda którą pije. Należy spożywać jej ok. 2,5 litra dziennie.” Nadmierna jej utrata prowadzi do odwodnienia organizmu, a to ostatecznie do śmierci. Bardzo szybko odwadniają się niemowlęta, małe dzieci i osoby w podeszłym wieku, co może spowodować każda dłuższa biegunka czy wymioty. Uwodnione są wszystkie komórki ciała, wodę zawierają również wszystkie płyny ustrojowe: krew, limfa, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyny międzytkankowe. Najważniejszym zadaniem wszystkich zakładów wodociągowych jest dezynfekcja wody, wykonywana najczęściej przy użyciu chloru. Niestety, ten trujący gaz łączy się w wodzie z innymi związkami, tworząc nowe, w tym rakotwórcze. „W obecnych czasach tylko urządzenia osmotyczne potrafią usunąć z wody toksyczne związki chemiczne” – prof. dr hab. Zbigniew Jethon, AM Wrocław. – „Jeżeli chcemy żyć zdrowo i dłużej, musimy wodę oczyszczać. I standartowe mineralizatory zawierają podstawowe minerały: magnez, wapń, potas, sód i siarkę. W każdym gospodarstwie domowym powinno być takie urządzenie osmotyczne, które zabezpiecza w pełni potrzeby nawet 10 osobowej Rodziny.”


SUPRABIT Kalendarz Praca wykonana przez agencję ToTuDruk. Praca polegała na wyborze odpowiednich zdjęć do kalendarza dostarczonych przez klienta oraz ich obróbce. W mesiącu lipiec do zdjęcia została dodana woda.


ALBUM Andy Goldsworthy Praca wykonana na potrzeby zajęć Projektowania publikacji. Praca polegała na wyborze odpowiednich zdjęć prac artysty do albumu oraz ciekawy skład tekstu. Album przybrał formę wyciąganych, grubych dwu-stonnych kart. Z jednej strony reprodukcja prac, z drugiej cytaty artysty.


Zapraszam takşe do obejrzenia pozostałych prac na ISSUU Marcelina Luks

Publikacje  

Przedstawiam swoje prace edytorskie.

Publikacje  

Przedstawiam swoje prace edytorskie.

Advertisement