Page 1

1


ÍNDEX

REFLEXIÓ

9

IMATGES

17

ÍNDEX DE FOTOGRAFIES

49


LA SOCIETAT DEL CONSUM DE RECURSOS, per Marcel Cabrera Salvat REFLEXIÓ SOBRE EL TEMA Si per una banda, hi ha qui afirma que la discussió sobre la bondat o maldat de la societat de consum és més de caràcter ètic o ideològic que estrictament econòmic, la societat de consum no seria sinó un estadi avançat de les societats industrialitzades amb l’objectiu de cobrir les necessitats i desitjos dels consumidors, de l’altra hi ha qui assenyala que si l’economia és la ciència encarregada de satisfer les necessitats humanes amb els recursos disponibles, és un problema econòmic de primer ordre plantejar en quina mesura la societat de consum cobreix les nostres necessitats, o bé destina molts recursos valuosos a satisfer desitjos inútils mentre deixa sense cobrir necessitats fonamentals. Una de les crítiques més comunes sobre la societat de consum és la que afirma que es tracta d’un tipus de societat que s’ha rendit davant les forces del sistema capitalista. En aquest sentit, els consumidors finals perdrien les característiques de ser persones humanes i individuals per passar a ser considerats com una massa de consumidors als que es pot influir a través de tècniques de màrqueting, fins i tot arribant a la creació de falses necessitats entre ells. Des del punt de vista de la desigualtat de riquesa global, sempre s’ha assenyalat també, que el model consumista ha fet que les economies dels països pobres es bolquin a la satisfacció de l’enorme consum de les societats més industrialitzades, mentre poden inclús, deixar de satisfer necessitats tan fonamen- tals com l’alimentació de les seves pròpies poblacions, ja que el mercat fa que es destinin els recursos al millor postor. Una de les majors crítiques a la societat del consum ve dels que afirmen que aquesta converteix a les persones en simples consumidors i que el sistema no propicia un intercanvi de diners per plaer, sinó que el plaer es trobaria en el mer fet del consum en si mateix. S’han realitzat nombroses crítiques a la societat de consum. L’eix d’aquestes crítiques és que el desen- volupament desmesurat va en contra de la qualitat de vida. És a dir, que els productes lliurats a l’home per consumir són cada vegada més insatisfactoris i deterioren el concepte d’una vida estable, sosteni- ble, i priven de gaudir de les condicions reals de la nostra existència. Mentre els nostres representants fan declaracions que lluny d’aportar solucions i assumir responsabi- litats, només semblen repartir culpes i evidenciar la manca d’accions concretes, hi ha alguna cosa que els ciutadans sí que podem fer: pensar per nosaltres mateixos, i per tant, consumir conscientment i èticament dins els límits que la nostra societat ens exigeix. EL PROJECTE El treball següent consta d’un seguit d’imatges que evoquen al consum de recursos i energia en massa, i on tot s’ha convertit en un negoci, s’han oblidat la ètica i la proximitat en les nostres necessitats, on tot està envasat, tot es processa.... En definitiva, tot està sistematitzat. No cal oblidar doncs, que hi han moltes maneres de consumir. La fusta pot estar correcta i sostenible-ment explotada, no cal gastar un plàstic que en cinc minuts acabarà a la brossa encara que sigui al contenidor d’envasos, ja que és més important no gastar que reciclar. No volem veure els immensos forats don surten els meravellosos marbres que decoren les cases, ni on acaben els medicaments que es consumeixen compulsivament, ni el mar de despulles en que es converteix un abocador condemnant la terra a una eterna desolació, ni tampoc com son criats i sacrificats el bestiar que acabarem comprant en forma de cuixes de pollastre o llom en un supermercat. Totes aquestes imatges pretenen això, fer reflexionar i mostrar tot allò que preferim no veure, amb una intenció constructivista sobre la nostra societat i la seva manera de consumir.

13


17


19


21


23


25


27


29


31


33


35


37


39


41


43


45


ÍNDEX DE FOTOGRAFIES

PAG. 17

PAG. 19

PAG. 21

PAG. 23

PAG. 25

PAG. 27

PAG. 29

PAG. 31

PAG. 33

PAG. 35

PAG. 37

PAG. 39

PAG. 41

PAG. 43

PAG. 45

49


copyright pròleg © 2013 per Marcel Cabrera Salvat copyright fotografies © 2013 per Marcel Cabrera Salvat Tots els drets reservats. Cap part d’aquest llibre pot ser reproduït de cap forma sense autorització escrita del publicador. ISBN 957-0-8561-4719-2 Manufacturat a Catalunya. 10 9 8 7 6

IDEA || MARCEL CABRERA SALVAT COORDINACIÓ || SERGI GRAU DISSENY GRÀFIC || MARCEL CABRERA SALVAT EDICIÓ || MARCEL CABRERA SALVAT REDACCIÓ || MARCEL CABRERA SALVAT TRADUCCIÓ I CORRECCIÓ || MARCEL CABRERA SALVAT IMPRESSIÓ || CÒPIALAB, C/ SÉNECA 5, 08006 BARCELONA

Plaça Anton Roig Compons, nº9, 1º CP 43830, Torredembarra, Tarragona, Espanya www.marcelcabrerasalvat.com marcelcabrerasalvat@gmail.com


Societat del consum  
Societat del consum  

Fotografies de textures sobre consumibles. Reflexió sobre la nostra societat i el consum de recursos.

Advertisement