Page 1

10

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC SẮC TRONG NĂM

SUCCESS

2012

I N T E R N AT I O N A L

Think Success, go SRI Training

SRI Training

Tầng 7, tòa nhà Mê Linh Point , 2 Ngô Đức Kế, Quận 1,Tp.HCM Email: contact@sri.vn Website: www.sri.vn Hotline: 0909 202 267 Tel: (08) 3520 3001


Con người là tài sản... và tổ chức cần những nhân viên có năng lực SRI Training là đối tác giúp BẠN nâng cao năng lực nhân viên và cải thiện thành tích của tổ chức Thông qua

10 chương trình đào tạo đặc sắc trong năm 2012 (Inhouse và Public)

better Resources, better Results!

SUCCESS

I N T E R N AT I O N A L

SRI Training

Tầng 7, tòa nhà Mê Linh Point , 2 Ngô Đức Kế, Quận 1,Tp.HCM Email: contact@sri.vn Website: www.sri.vn Hotline: 0909 202 267 Tel: (08) 3520 3001


10

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC SẮC TRONG NĂM

SUCCESS

2012

I N T E R N AT I O N A L

WINNING with PEOPLE

CHÚNG TA CÙNG CHIẾN THẮNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

MAI THANH HOÀI • Nhà Huấn luyện cấp cao • Giảng viên được chứng nhận tiêu chuẩn từ Hệ thống Bán hàng Ziglar

sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

MỤC TIÊU KHÓA HỌC sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdk

Life ENERGY!

for Successful People (Năng Lượng Cuộc Sống cho Người Thành Đạt)

ĐỐI TƯỢNG HỌC

NGUYỄN DUY MINH Người sáng lập công ty Success Resources International (SRI Training) chuyên hỗ trợ cá nhân và tổ chức về Học tập, Hợp Tác và Mô Hình Kinh Doanh...

sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

MỤC TIÊU KHÓA HỌC sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdk


10

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC SẮC TRONG NĂM

2012

WINNING with PEOPLE

CHÚNG TA CÙNG CHIẾN THẮNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

MAI THANH HOÀI • Nhà Huấn luyện cấp cao • Giảng viên được chứng nhận tiêu chuẩn từ Hệ thống Bán hàng Ziglar

sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

MỤC TIÊU KHÓA HỌC sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdk

Life ENERGY!

for Successful People (Năng Lượng Cuộc Sống cho Người Thành Đạt)

ĐỐI TƯỢNG HỌC

NGUYỄN DUY MINH Người sáng lập công ty Success Resources International (SRI Training) chuyên hỗ trợ cá nhân và tổ chức về Học tập, Hợp Tác và Mô Hình Kinh Doanh...

sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

MỤC TIÊU KHÓA HỌC sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdk


SUCCESS

I N T E R N AT I O N A L

WINNING with PEOPLE

CHÚNG TA CÙNG CHIẾN THẮNG

ĐỐI TƯỢNG HỌC

MAI THANH HOÀI • Nhà Huấn luyện cấp cao • Giảng viên được chứng nhận tiêu chuẩn từ Hệ thống Bán hàng Ziglar

sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

MỤC TIÊU KHÓA HỌC sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdk

Life ENERGY!

for Successful People (Năng Lượng Cuộc Sống cho Người Thành Đạt)

ĐỐI TƯỢNG HỌC

NGUYỄN DUY MINH Người sáng lập công ty Success Resources International (SRI Training) chuyên hỗ trợ cá nhân và tổ chức về Học tập, Hợp Tác và Mô Hình Kinh Doanh...

sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

MỤC TIÊU KHÓA HỌC sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdkjflsdkfj;sdlkf;lskdf;lsdk;flksd ;lf;sdfk;sdlfk;sdlkf;lsdkf;sdklsdfsdfsdflsdfjk;sdkf;lsdkf;lksd;flksd;f;sdfk;sdlkf;lsd kf;lsdk;flksd;lfk;sdlfk;dlskf;sldkf;lsdk;lfks;dlfk;sldkf;lsdk;flksd;lfks;dfk;sdlk

THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH sdasdlalakjdslkxcvxlcvjlxckvjlxkcjvlkjsldf.sdmf.sdk

10 chuong trinh dac sac  

demo asdkasdk;asldk;l

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you