Page 1

EmigreerMagazine nummer 8.

1


EmigreerMagazine nummer 8.

Inhoud Pagina 1 -2 Cover, inhoud, colofon, voorwoord Pagina 3 – 5

Voorwoord September was de maand van de crisis.

Hoe legaliseer ik mijn documenten?

Heeft u er iets van gemerkt? Vele

Pagina 6 – 8

(Nederlandse) gedupeerden verloren geld

Emigreren & Remigreren

aan de AMSTERDAM - De lijst met slachtoffers van de in problemen geraakte

Pagina 9 - 10

IJslandse banken groeit met dag. Kort

Hoe vind ik een baan in het buitenland?

geleden werd bekend dat provincies,

Pagina 11 -14

gemeenten en waterschappen bij elkaar voor

10 TIP’s voor het starten van een Bed & Breakfast

250 miljoen euro hebben uitstaan bij banken die hard geraakt zijn door de crisis.

Pagina 15-17 Emigreren naar Oostenrijk / Annaberg Pagina 18-19

De gelden van deze publieke instellingen vallen niet onder de garantieregeling die geldt voor particuliere spaarders. Het is

Aruba ! En (ingezonden mededeling) Buitenlanddesk

daarom uiterst onzeker of de instellingen hun geld nog terug zullen zien. En dat alles om een half procentje meer? Als je met ons geld op meer rente ‘gokt’ dan loop je ook meer risico, toch? Stond ik maar aan het roer dan wist ik het wel..….

Groetjes, Sandy Schrijf je alvast in voor de nieuwsbrief en ontvang van ons bericht bij verschijning van de volgende editie! Colofon Emigreermagazine is een maandelijks verschijnende online uitgave van MediaMix Publishing. De inhoud wordt samengesteld met behulp van diverse redactie, fotografie en Dtp medewerkers. Niets uit deze uitgave mag zonder schiftelijke toestemming van de uitgever worden overgenomen en of vermenigvuldigd. Redactieadres: redactie@emigreermagazine.nl Algemene info: info@emigreermagazine.nl

2


EmigreerMagazine nummer 8.

Hoe kan ik buitenlandse documenten legaliseren?

legaliseren. Op de website van het ministerie vindt u een lijst met landen waarmee Nederland een verdrag heeft.

Om een buitenlands document te legaliseren, schrijft u een brief aan de afdeling Legalisaties van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Hierin verzoekt u om een document in een bepaald land aan te vragen of te laten legaliseren.

Inschrijving buitenlandse akten in Den Haag Is de geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte in het buitenland opgemaakt door de plaatselijke autoriteiten, dan kunt u deze na legalisatie laten inschrijven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag. De inschrijving van een buitenlandse akte is niet verplicht, maar heeft als voordeel dat u altijd afschriften en uittreksels kunt opvragen bij de burgerlijke stand van de gemeente Den Haag.

Benodigde stukken Voor het indienen van een verzoek moet u de volgende stukken bijvoegen: • • •

een kopie van uw Nederlandse paspoort; het originele document dat u wilt legaliseren; een kopie van het oude document als u een recent en gelegaliseerd document opvraagt; de volledige voornaam en achternamen van uw ouders als u een afschrift van uw geboorteakte wilt en daar geen kopie meer van heeft. In sommige landen is het niet altijd mogelijk om zonder een kopie een afschrift op te vragen. Tijdsduur Het aanvragen of laten legaliseren van buitenlandse documenten kan enige maanden in beslag nemen. Het ministerie van BuZa is voor het aanvragen van documenten afhankelijk van lokale omstandigheden en kan dus niet garanderen dat u het document ook werkelijk krijgt. Bemiddelingskosten Er zij bemiddelingskosten verbonden voor het aanvragen en laten legaliseren van een buitenlands document. Dit bedrag varieert van 36,25 euro tot 131 euro per document. Deze kosten betaalt u altijd, ook als u het document niet heeft verkregen. Korte procedure met apostillestempel Als Nederland een apostilleverdag heeft met het land waar het document vandaan komt, kunt u de legalisatie verkorten. Met een apostillestempel van de plaatselijke autoriteiten hoeft u het niet meer door de Nederlandse ambassade te laten

Meer informatie Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de Afdeling Legalisaties van het ministerie van BuZa.

Waar laat ik een gezondheidsverklaring legaliseren? In Nederland worden medische keuringen niet gelegaliseerd. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kan uw gezondheidsverklaring, die soms nodig kan zijn bij een visumaanvraag, daarom ook niet legaliseren. Wel is het mogelijk bij het BIG-register een verklaring aan te vragen dat de keurende arts in Nederland staat geregistreerd als arts.

3


EmigreerMagazine nummer 8.

Wat is een gelegaliseerd en geverifieerd document? Gelegaliseerde documenten zijn documenten waarop de autoriteit van het desbetreffende land zijn handtekening heeft gezet. De handtekening is de bevestiging dat de documenten zijn verstrekt door de bevoegde instantie. Bij de toelating tot Nederland moeten in bepaalde gevallen documenten, zoals een geboorteakte of huwelijksakte, worden overlegd. OfficiĂŤle documenten uit het buitenland moeten altijd gelegaliseerd zijn. Geverifieerde documenten Geverifieerde documenten zijn papieren die na legalisatie op inhoud zijn gecontroleerd door de Nederlandse ambassade of het consulaat. In de landen Dominicaanse Republiek, Ghana, India, Nigeria en Pakistan moeten documenten na legalisatie ook geverifieerd worden. Meer informatie Uitgebreide informatie vindt u op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U kunt ook de legalisatiebalie bellen van het ministerie.

Wat is een apostillestempel? Een apostillestempel is een stempel waarmee documenten kunnen worden gelegaliseerd. Het verkort de legalisatieprocedure. Als u een apostille krijgt hoeft u het document niet meer te laten legaliseren door de ambassade of het consulaat van het land waar u het document gaat gebruiken. In Nederland wordt de apostillestempel afgegeven door de griffiers van de arrondissementsrechtbanken. In andere

landen geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken deze meestal af. Alleen apostillestempel bij verdrag De verkorte procedure voor legalisatie is alleen mogelijk voor landen waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten: het Apostilleverdrag. Met een apostillestempel kunt u documenten uit het ene verdragsland in een ander verdragsland gebruiken. Op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vindt u de lijst van verdragslanden. Legalisatie door ministerie van Justitie Wanneer u een apostille hebt gekregen van de rechtbank, moet in sommige gevallen het stuk nog gelegaliseerd worden bij het ministerie van Justitie. Of dit nodig is, hangt af van het land waar de stukken naar toe moeten. Of legalisatie door het ministerie van Justitie vereist is, kunt u navragen bij de ambassade van het land.

Geen apostillestempel, maar legalisatie Is het land niet aangesloten bij het Apostilleverdrag, dan moet het buitenlands document eerst voorzien worden van een legalisatie door de plaatselijke autoriteiten, meestal het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade het document. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan hierbij bemiddelen. Nederlandse documenten die gebruikt moeten worden in het buitenland, worden gelegaliseerd bij de rechtbank, vervolgens bij het ministerie van Justitie en in laatste instantie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna is het stuk gereed voor de buitenlandse ambassade. Meer informatie bij legalisatiebalies Met vragen over legalisatie kunt u terecht bij de legalisatiebalies van de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken.

4


EmigreerMagazine nummer 8.

Hoe dien ik een legalisatieverzoek in bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa)? U kunt op twee manieren een in Nederland afgegeven document ter legalisatie aanbieden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa):

Belangrijk om aan te denken Wilt u een Nederlands document indienen om te laten legaliseren door het ministerie van BuZa, dan zijn de volgende zaken van belang: •

Controleer of het land waar u het document voor nodig heeft, is aangesloten bij een legalisatieverdrag. Zo ja, dan is legalisatie door het ministerie van BuZa misschien niet noodzakelijk.

Dien een in Nederland afgegeven origineel en ondertekend document in. Zorg voor een document dat recent is afgegeven (niet langer dan één jaar geleden).

U levert het document in bij de afdeling Legalisaties van het ministerie. U kunt dit ook laten doen door een familielid of kennis. De afdeling Legalisaties is iedere werkdag geopend van 09.00 tot 12.30 uur. Documenten die vóór 11.30 uur zijn ingeleverd, kunnen nog dezelfde dag opgehaald worden. Zijn ze na 11.30 uur ingeleverd, dan kunt u ze de volgende dag vanaf 09.00 uur ophalen. De wachttijd bedraagt gemiddeld één uur. De kosten van legalisatie bedragen tien euro per document;

U stuurt het document per post naar de afdeling Legalisaties van het ministerie van BuZa. Stuur vervolgens mee: - het te legaliseren document (evt. meerdere) - tien euro contant per te legaliseren document - een gefrankeerde, eventueel aangetekende, retourenvelop.

Als het gaat om de legalisatie van een kopie van een Nederlands document, moet het originele document bijgevoegd zijn.

Voorzie, indien nodig, het document van benodigde legalisaties door andere Nederlandse instanties (de legalisatieketen).

Als het gaat om de legalisatie van een vertaling van een Nederlands document, lever dan het originele Nederlandse document eveneens aan. Let wel op de legalisatieketen voor een vertaling.

Een brondocument dat in Nederland is opgesteld in een vreemde taal (behalve Frans, Duits of Engels) moet voorzien zijn van een Nederlandse vertaling, afkomstig van een beëdigde vertaler.

Bron: postbus 51.

Deze manier van afhandeling duurt minimaal twee dagen. 5


EmigreerMagazine nummer 8.

EMIGREREN & REMIGREREN...

voorbehoud gehad: Als het ons of ĂŠĂŠn van ons om wat voor reden dan ook niet bevalt, dan gaan we terug. Einde discussie.

Je kunt wel zeggen dat wij een paar roerige maanden achter de rug hebben. Hoewel ons Italiaanse avontuur eigenlijk nog maar goed en wel was begonnen, deed zich een aantal omstandigheden voor, die ons deden besluiten om het roer nogmaals volledig om te gooien. Toen Ron en ik bijna twee jaar geleden het idee bespraken om met ons gezin naar het buitenland te verhuizen, werden naarmate de tijd vorderde, enthousiasme en drang zo groot, dat we dit verlangen ook absoluut wilden realiseren. Na onze eigen buitenlandavonturen, wilden we ook onze kinderen laten kennismaken met leven in een ander land, met een andere cultuur en met een nieuwe taal. De timing was perfect. We hadden beiden sterk het gevoel: NU of misschien wel NOOIT. Dus het werd NU.

Je kunt ook niet echt besluiten om definitief te emigreren. Het is een langdurig en soms moeizaam proces, waar veel bij komt kijken. Stapje voor stapje maak je je los van je vaderland en net zo geleidelijk neemt je nieuwe leven vormen aan. De eerste maanden zijn sowieso meestal geweldig, want alles is nieuw en het vakantiegevoel overheerst. We zijn er helemaal voor gegaan. De strubbelingen op school behoorden gelukkig al snel tot het verleden, de eerste nieuwe contacten werden gelegd en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes dienden zich aan. Ook de stad, de woonomgeving, het huis, het Italiaanse eten, de taal maakten ons blij. We voelden ons hier al snel op ons gemak.

Natuurlijk werd ons vaak gevraagd "waarom?" en "voor hoe lang?". En "is het dan definitief?" En "komen jullie dan nooit meer terug?" Een antwoord daarop hadden we niet. Maar, de doelstelling was: in principe voor onbepaalde tijd, verder zien we wel. Dus besloten we alles in Nederland op te geven en echt te emigreren. Wel hebben we altijd het 6


EmigreerMagazine nummer 8.

middenin zaten, wat we al die tijd wilden. En het ging toch lekker? Dus we zouden er wel een nieuwe baan bij zoeken en gewoon verdergaan.

Daarom was het ook moeilijk te verwerken, toen we moesten erkennen dat de baan van Ron niet was wat hij ervan had verwacht. Temeer omdat alle andere dingen zo uitstekend gingen. Maar, omdat die baan de aanleiding was om naar Bergamo te gaan en natuurlijk ook de reden dat we hier met zijn allen kunnen wonen, is er met die conclusie iets heel wezenlijks veranderd. Toen we de afspraak maakten om terug te keren als het één van ons niet zou bevallen, dachten we eigenlijk eerder aan eventuele problemen bij de kinderen, of heimweegevoelens van één van ons. Nu deed zich dus een heel ander scenario voor. We hebben het hier vanaf eind februari een paar weken moeilijk mee gehad. In één klap verandert alles. De hele reden waarom je hier bent, valt eigenlijk weg. Aanvankelijk bespraken we de verschillende opties om hier te blijven. Bij voorkeur in Bergamo,en anders toch tenminste in Italië en indien dat niet zou kunnen dan wellicht in een ander Zuid Europees land. Dit was immers waar we

Toen de situatie na een tijdje wat beter was bezonken, bleken we er beiden echter langzamerhand wat anders in te staan. Het is verbazingwekkend hoe snel je in een nieuwe situatie ook weer nieuwe inzichten ontwikkelt. Er ontstonden steeds meer argumenten tegen een langer verblijf in het buitenland. We realiseerden ons dat de kans om een geschikte nieuwe baan in Bergamo te vinden, minimaal zou zijn. Voor een Nederlander is de spoeling nu eenmaal veel dunner dan voor een Italiaan. Wij zoeken wel iets heel specifieks en Bergamo is maar klein. Milaan is weliswaar in de buurt, maar de nadelen van deze grote metropool met zijn aanzienlijke file- en smogproblematiek vonden we te groot. Aan een verhuizing zouden we dus sowieso niet ontkomen.

Om een lang verhaal kort te maken... uiteindelijk ontbrak het ons aan zin en energie om in zo'n korte tijd nog een keer helemaal opnieuw te moeten beginnen. We waren net lekker bezig en hadden de vermoeiendste periode achter ons gelaten. Verhuizen zou hier weer een grote streep door halen. Het had gekund, maar het hoefde niet meer. Onze kriebels waren weggeëbd en we realiseerden ons dat terugkeren naar Nederland ook een hoop voordelen met zich mee zou brengen. 7


EmigreerMagazine nummer 8.

Natuurlijk betekent terugkeren ook verhuizen, maar het is toch anders. Ron heeft in Nederland meer mogelijkheden om een nieuwe baan te vinden. Zelf merkte ik dat ik inmiddels ook weer zin begin te krijgen om aan de slag te gaan. En dat is nu eenmaal gemakkelijker in Nederland, want hoewel ik me goed kan redden in het Italiaans is het natuurlijk nog verre van vloeiend. En de kinderen zouden toch ook weer een heftige periode tegemoet gaan: weer afscheid nemen van wat nu vertrouwd is geworden en opnieuw beginnen. Ze zijn weliswaar nog jong en zoals we hebben gezien heel flexibel, maar toch. Opnieuw beginnen in Nederland is dan toch een stuk gemakkelijker.

Dit alles, met als bijkomend voordeel dat we straks familie en vrienden weer een stuk dichter in de buurt hebben, heeft ons doen besluiten om nog dit jaar weer terug te keren naar Nederland. Het is wel een

heel dubbel gevoel. Na veel gesprekken en wisselende standpunten en emoties, ben je er dan zelf wel uit, maar je omgeving heeft nog geen idee. Langzamerhand hebben we ons besluit gedeeld. Vorige week heeft Ron ook zijn baan opgezegd. Officieel loopt zijn contract af per 1 oktober. Naar verwachting weten we eind deze maand wat hiervoor in de plaats komt. Ron heeft een aantal opties lopen, die heel concreet zijn. Wat ons betreft ligt Nederland voor ons open, want we hebben geen uitgesproken voorkeur voor een bepaalde regio.

Nu we weten dat we nog slechts relatief kort in ItaliĂŤ zullen wonen, hebben we ons voorgenomen om er wel alles uit te halen. We trekken er veel op uit en genieten enorm van alles om ons heen. Regelmatig maken we uitstapjes en doen we leuke dingen. Niet teveel uitstellen, want de tijd vliegt voorbij. De zomervakantie wacht, maar zal voor ons ook een tijd worden van uitkijken naar een nieuw huis en de remigratie organiseren. Ach, we hebben er inmiddels ervaring mee, dus daar slaan we ons ook weer doorheen. En zodra je weet dat er weer wat nieuws op je wacht, krijg je daar weer heel veel energie van. En die we goed kunnen gebruiken! 8


EmigreerMagazine nummer 8.

Hoe vind ik die baan in het buitenland? Op een dag heb je het gezien in Nederland. Altijd maar in de file staan en overal waar je komt tref je wachtlijsten of wachtrijen. Bovendien ben je uitgekeken op je baan en klaar voor iets nieuws over de grens. Maar hoe pak je dat aan? Hieronder drie ingangen: de uitzending, het zelfstandige project en internationaal solliciteren met behulp van internet. Je kunt ervoor kiezen om in Nederland bij een internationale organisatie of multinational te gaan werken. Dan loop je kans te worden uitgezonden naar het buitenland. Het nadeel hiervan is dat de weg lang is. Voor de werkgever is het een behoorlijke investering om mensen uit te zenden, dus dat privilege is niet voor iedereen weggelegd. Zeker niet voor werknemers die net zijn aangenomen.

woonruimte, de verhuizing en de benodigde papieren. Als je legaal wilt werken in het buitenland is een werkvergunning nodig. Binnen de Europese Unie is het relatief eenvoudig om deze te verkrijgen. Daarbuiten is het, als je niet bent uitgezonden, vrijwel onmogelijk. Toch zijn er ook uitzonderingen, maar daar moet actief naar worden gezocht. Buitenlandse en Nederlandse ambassades kunnen je hierbij een eind op weg helpen. Op www.minbuza.nl zijn de adressen te vinden van alle ambassades ter wereld. Daarvoor moet je doorklikt op ‘adressen/links’, of surfen naar www.minbuza.nl/adressen/links. Als je een eigen bedrijf start levert dat in sommige landen een werkvergunning op. Om meer te weten te komen over het zelfstandig ondernemen in het buitenland is de website www.evd.nl een aanrader. De EVD is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, dat het Nederlandse bedrijfsleven informatie geeft over buitenlandse economische wetgeving en markten. Een andere handig website is die van de Kamer van Koophandel, www.kvk.nl. Daar moet je klikken op ‘import/export grenzeloos ondernemen’.

De voordelen van de uitzending zijn het gemak en de zekerheid. De werkgever regelt meestal veel papierwerk, betaalt de verhuizing en verzorgt de huisvesting. Bovendien is ook de terugkeer relatief gemakkelijk bij een uitzending. In Nederland kan je namelijk meestal weer gaan werken bij dezelfde organisatie. Zelfstandig Een doeltreffende, maar ingewikkelde optie om werk te vinden in het buitenland is: zelf een bedrijf of project starten. Nadeel hiervan is dat er geen werkgever is die je kan helpen bij het vinden van 9


EmigreerMagazine nummer 8.

doorverwijzingen naar bijna alle buitenlandse kranten.

Internationaal solliciteren Als je niet voor jezelf wilt beginnen of kan worden uitgezonden moet je op eigen houtje solliciteren in het buitenland. Dat kan op meerdere manieren. Direct via het internet of indirect via een uitzendbureau. De oude papieren weg via de krant en post werkt ook nog steeds, maar is langzamer. Als je precies weet waar je wilt werken kun je direct de gewenste buitenlandse werkgever benaderen. Op het internet heeft iedere zichzelf respecterende organisatie een website, waarop soms ook interne vacatures staan. Als dat niet zo is stuur je een e-mail om ze als nog te achterhalen. Bellen kan natuurlijk ook, maar dat is duurder. Het is niet aan te raden een sollicitatie via de post te sturen zonder vooraf te informeren. De regels van het solliciteren zijn overal anders en in sommige landen zijn de posterijen alles behalve betrouwbaar.

Als je nog niet weet waar je wilt gaan werken bieden de media wellicht een uitkomst. Nederlandse kranten hebben echter weinig buitenlandse vacatures in de aanbieding. Daarvoor kun je beter buitenlandse kranten doorspitten. Velen zetten hun vacatureadvertenties ook op het internet. De portal www.thepaperboy.com geeft

Uitzendbureau Een andere mogelijkheid is het internationale uitzendbureau. Er zijn verscheidene organisaties die via het internet bemiddelen tussen werkgevers en werknemers. Hieronder staan er een aantal relevante websites genoemd. Wie niet een baan, maar een studieplek zoekt in het buitenland kan ook terecht bij virtuele bemiddelaars. Een opleiding over de grens is overigens een goede springplank om de lokale de arbeidsmarkt te betreden.

Er zijn ook verscheidene adviesbureaus die de internationale sollicitant op weg helpen (zie hieronder). European Employment Services (EURES), bijvoorbeeld, bemiddelt en geeft advies aan diegenen die een baan zoeken binnen de Europese Unie. Een andere specialist is Lee Hecht Harrison, die ook de partners van uitgezonden werknemers helpt om werk te vinden. Ook handig zijn de gidsen van de consultant Expertise in Labour Mobility. Hierin staan praktische tips over het solliciteren in meer dan dertig verschillende landen. Emigranten die zich voor langere tijd willen vestigen in AustraliĂŤ, Nieuw Zeeland of Canada kunnen zich wenden tot het Migration Bureau in Amsterdam.

10


EmigreerMagazine nummer 8.

TIEN TIPS VOOR HET STARTEN VAN EEN B&B Schrijf een plan

Belangrijke onderdelen van een bedrijfsplan voor het starten van een eigen Bed & Breakfast zijn de visualisatie (hoe gaat de B&B eruit zien?), de inventarisatie van je sterke en zwakke kanten (heb ik alle kennis en kunde in huis of heb ik hulp nodig?) en natuurlijk het rekenwerk (hoe gaan we dit financieel rondbreien?). Kijk rond Je moet het wiel natuurlijk niet helemaal zelf opnieuw uitvinden. Kijk rond en leer

De eerste stap naar een eigen B&B is

van de ervaringen van anderen. De

durven je dromen om te zetten in daden.

leukste eerste stap naar het beginnen van

Stap voor stap dichter naar je doel. Deze

een eigen Bed & Breakfast is het logeren

eerste stap kan en moet iedereen doen.

bij zoveel mogelijk B&B’s. In Nederland, in

Gooi je twijfel overboord en ga gewoon

Italië, waar je ook bent. Praat met de

aan de slag. Al doende kom je er vanzelf

eigenaren en vraag naar hun ervaringen

wel achter of jouw droom (nu al) haalbaar

en tips. Kijk ook goed rond op internetsites

is. En zo niet, dan hoef je later nooit te

van collega’s en noteer wat je zelf leuke of

zeggen: had ik maar…

minder leuke ideeën vindt. Pas wel heel erg op dat je niet gaat kopiëren, dat hou je nooit lang vol, de B&B moet een afspiegeling van jezelf zijn en niet een kopie van een succesformule van iemand anders. Lees hier meer over bij tip 10 ‘Wees jezelf’.

Spaar een appeltje voor de dorst Het lijkt misschien het minst leuke onderdeel, maar het is bittere noodzaak. Bitterzoet dan, want sparen en bezuinigen is een stuk makkelijker als je een fantastisch doel voor ogen hebt: jouw Italiaanse droom, een eigen Bed & Breakfast. Sparen kan zo opeens een sport worden, waar je in gaat uitblinken. 11


EmigreerMagazine nummer 8.

doen en als bijkomend voordeel bouwt je site al naamsbekendheid en vindbaarheid bij google op. Als je ooit je deuren gaat openen, heb je meteen al een reserveringskanaal tot je beschikking! Lees binnenkort meer over promotie van een Bed & Breakfast op de site.

Dat is meteen mooi meegenomen voor je toekomstige Italiaanse leven, want als je

Kies een makelaar die je vertrouwt

wilt rondkomen van een B&B, komt een

Als de tijd rijp is om een geschikt pand

sobere leefstijl goed van pas. Gelukkig is

voor de Bed & Breakfast te gaan zoeken,

consuminderen en zuinig leven weer

heb je een goede makelaar nodig. Met

helemaal hot en als bijkomend voordeel

name in Italië is het heel moeilijk om zelf

ben je zo ook zuinig op onze planeet. Op

op zoek te gaan. Internet loopt hier nog

internet vind je tal van leuke sites met

heel erg achter, dus zoiets als marktplaats

allerlei zuinige tips.

of funda is er niet. Er staan veel huizen leeg, maar die staan vaak niet in de verkoop of zijn van vele onvindbare

Begin op tijd met promotie

eigenaren. Een makelaar besteedt veel

Als je al vrij ver bent met het bedrijfsplan

aandacht en tijd aan het vinden van

voor de Bed & Breakfast en je hebt er

beschikbare huizen, via een goede

vertrouwen in dat de droom ooit

makelaar heb je dan ook de meeste kans

werkelijkheid gaat worden, wees er dan op

een goed huis te vinden. In Italië betaal je

tijd bij met de promotie. Goede promotie is

flink voor een makelaar, als kopende en

(letterlijk) het halve werk, hier ben je

verkopende partij allebei zo’n 4-6%. De

minstens zoveel tijd aan kwijt als

makelaar vertegenwoordigt zowel de

uiteindelijk aan bedden opmaken, kamers

verkopende als kopende partij. Dat is

poetsen en ontbijt serveren. Je kan er niet

soms een gek idee en daarom is het erg

vroeg genoeg mee beginnen, want

belangrijk dat je de makelaar volledig

naamsbekendheid opbouwen kost tijd.

vertrouwt.

Het beste promotiemiddel in deze fase is de website. Je kan nu al met een site beginnen waarop je geïnteresseerden op de hoogte houdt van jouw vorderingen in het starten van een B&B. Het is natuurlijk erg leuk om nu al concreet iets te kunnen 12


EmigreerMagazine nummer 8.

Zoek jouw ideale huis

Wees je eigen aannemer

Haastige spoed is zelden goed. Probeer

Heb je het droomhuis gevonden, maar

niet in een weekendje een pand te kopen.

moet er nog het een en ander gebeuren?

OriĂŤnteer je goed en bekijk zoveel

Vergis je dan niet in de tijd, de moeite en

mogelijk huizen. Juist door te zien wat je

vooral het geld dat dit gaat kosten. Elke

niet wilt, weet je beter wat je wel wilt. Maak

verbouwing komt boven budget en duurt

een wishlist en laat je niet gek praten en

langer dan gepland, dat is een

opjutten door de makelaar. Dit is een

(Italiaanse?!) natuurwet. De enige manier

once-in-a-lifetime beslissing en daar staat

om dit enigszins binnen de perken te

of valt het succes van de Bed & Breakfast

houden is er bovenop zitten. Wees zelf je

mee. Denk niet alleen aan wat de

eigen aannemer en neem de tijd om zelf

toekomstige gasten wensen, maar zoek

aanwezig te zijn bij de verbouwing en

vooral jouw ideale huis. De gasten komen

zoveel mogelijk zelf te doen. Hiermee

gemiddeld een week, jij woont er dag in,

bespaar je de aanzienlijke kosten voor een

dag uit. Jij niet blij, gasten niet blij, droom

aannemer en veel werkuren door zelf te

in duigen. Vraag je goed af of je hier echt

helpen en de zweep er een beetje over te

kan leven in zomer en winter. Schattige

houden. Een ander groot voordeel van er

kronkelende toegangsweggetjes zijn niet

zelf bij zijn, is zeker weten dat het zo

leuk als je ze vier keer per dag moet rijden

gebeurt als jij wilt. Italianen hebben over

en als ze in een natte winter

het algemeen een heel andere smaak

onbegaanbaar worden. Een half uur rijden

(alles strak, wit en klinisch), laat ze een

naar een school, een winkel of een

week alleen met je rustieke landhuis en

restaurantje is niet leuk. Was het jouw

opeens lijkt het meer op Milanese

droom om elke ochtend koffie te drinken in

nieuwbouw.

de plaatselijke bar, wacht dan tot je een huis vindt waar die bar ook daadwerkelijk vlakbij zit. Neem niet met minder genoegen!

Plan ruim Zoals hierboven al gemeld: elke verbouwing loopt uit. Plan dus ruim en bouw allerlei buffers in zodat je gasten nooit in een ongepleisterde kamer hoeft te ontvangen. Hier zijn veel idiote anekdotes over te vertellen, maar meestal is dit echt niet leuk voor de gasten. Klachten schijnt men aan gemiddeld 25 mensen door te vertellen, dus het is ook niet handig voor je reputatie. Tevreden eerste gasten maken veel mond tot mond reclame, waardoor je 13


EmigreerMagazine nummer 8.

volgend seizoen vol zit. Zie de verbouwing

businessplan heel goed na over jouw

als een deel van je droom, niet als middel

eigen sterke en zwakke kanten, jouw

om zo snel mogelijk bij het einddoel, een

droomleven, jouw ideale dagindeling, etc.

Bed& Breakfast, te komen. Als het geen

Ga niet voor gasten koken als je eigenlijk

race tegen de klok is, kan je er iets leuks

helemaal geen avondmens bent of stress

van maken, het is toch een bijzondere tijd.

krijgt als je moet koken voor meer dan vier

Voor een beetje rust komt het hierboven

personen. Serveer geen ontbijt vanaf 7 uur

gespaarde appeltje voor de dorst erg goed

als je geen ochtendmens bent. Besteed

van pas...

het linnen uit als je een hekel hebt aan strijken. Maak er geen luxe loungetent van als je zelf alles behalve ‘hip’ bent, maak geen spiritueel kuuroord als je dat maar zweverige onzin vindt (maar het zo lekker schijnt te verdienen). Schrijf niet op de site dat de verse appeltaart klaarstaat, als je nog nooit ook maar een appelflap hebt gebakken.

Make yourself known

Een B&B is een privé-huis waar de

Maak in deze startfase veel tijd vrij voor

eigenaren een kamer overhebben en die

sociale contacten en PR. Het hele dorp, al

uit ‘hobby’ aan gasten verhuren. Je moet

je collega’s, de plaatselijke politie en

het dus leuk vinden met allerlei mensen

horeca, iedereen moet je kennen. Hier zal

om te gaan, om altijd mensen om je heen

je meteen veel aan hebben. Als je altijd op

te hebben, om mensen een goede

je berg blijft zitten, met de beitel in de

vakantie te bezorgen. Het is niet

hand, dan leer je nooit iemand kennen die

verstandig om een B&B te beginnen als je

misschien ooit je redder in de nood zal

graag in Italië van het goede leven wilt

zijn. Beter een goede buur dan een verre

genieten en uit puur financiële

vriend!

overwegingen kamers verhuurt, omdat het ‘zo makkelijk geld verdienen is’. Dan houd je het nooit lang vol. Het gastheerschap

Wees jezelf

moet nooit een rol worden. Blijf dus gewoon jezelf en pas daar het concept op

De B&B wordt je huis, je werk, je leven, je

aan, alleen dan kan je met enthousiasme

hobby, je sociale kring, je alles. Om dit

blijven werken/genieten. Ook hoef je zo

leuk te blijven vinden, is het erg belangrijk

nooit bang te zijn voor concurrentie.

dat je jezelf blijft. Kopieer dus geen

Niemand is immers hetzelfde en iedereen

concept van iemand anders maar denk

zal dus ook ander publiek aantrekken.

zelf tijdens het maken van het

Vaar je eigen koers! 14


EmigreerMagazine nummer 8.

Emigreren!

eerst op ons in laten werken, en zeiden hem hier nog op terug te komen.

Annaberg, 18 april 2005 Normaal gesproken, spreekt men erover dat emigreren niet iets is wat je zomaar even doet, het kost maanden zo niet jaren van voorbereiding. Echter is ons geval is deze beslissing eerder een fractie van een paar weken geweest. Wij hebben ons hals over kop, zonder achteraf gezien een behoorlijke voorbereiding in een avontuur gestort. Februari 2002, pakten wij zoals ieder voorgaand jaar onze koffers voor de wintersportvakantie. Heerlijk even weer een weekje er tussen uit, weg van de stress van alledag even een frisse neus halen. Alinda, onze dochter haar vriendin ging gezellig met ons mee, en we hadden kamers geboekt in Gasthof Dolomitenhof bij Georg Bergschober in Annaberg, een oude bekende waar ik vroeger in mijn tijd als reisleidster veel mee hadsamengewerkt. Ter verduidelijking ik heb van 1979 tot 1985 in onze huidige woonplaats gewerkt in iedere functie die je maar kunt bedenken van afwashulp tot buschauffeur altijd in combinatie met de reisleiding.

Dan gaat zo’n vraag in je hoofd werken. Wij hadden 5 jaar daarvoor ons Café en Pension verkocht om als gezin te genieten van bijvoorbeeld een vrij weekend of de feestdagen noem het maar op. Een leuk huisje gekocht, beiden een goede baan, auto en telefoon van de zaak. Geen rode cijfers meer, geen 7-daagse werkweek maar van 9 tot 5, kortom alles goed voor elkaar. Moet je zoiets opgeven? We wilden er ook onze vakantie niet door laten beïnvloeden en besloten met elkaar de vraag opzij te zetten en te genieten van de tijd die we met elkaar hadden. Niemand sprak er meer over, maar we hadden er allemaal onze eigen gedachten over. Heel langzaam begon het bij ons alle twee te kriebelen, we vroegen aan Georg toch maar wat meer informatie, hoe de zaak liep en hoe de staat van het hotel was en nog honderd van zulke vragen, zo goed en zo kwaad als hij kon gaf hij ons antwoord, en beloofde ons informatie te verzamelen en ons deze in Nederland te mailen. Zo vertrokken wij na een ietwat vreemde vakantie terug naar Nederland.

De volgende morgen toen we gezellig met z’n vieren aan het ontbijt zaten kwam Georg ons met een kopje koffie even begroeten, en vertelde ons na een kleine inleiding direct over Sporthotel Dachstein West, waarvoor de eigenaar, de plaatselijke Raiffeisenkasse dringend op zoek was naar nieuwe pachters, en of wij hier in geïnteresseerd waren. Overdonderd door de vraag wilden wij dit

Uiteraard laat het je niet meer los, dus voorzichtig vroegen wij Sandra wat zij er van vond om eventueel te verhuizen naar Oostenrijk, en zij vond het eigenlijk wel leuk. Dus dan ga je met ons kleine gezin aan het praten en fantaseer je er lustig op los, want ja het was tenslotte wel een prachtig hotel midden in het dorp, toch zonde dat niemand er iets mee doet, je verheerlijkt het helemaal en verliest alle 15


EmigreerMagazine nummer 8.

realiteit uit de ogen. Dus de paasdagen werden wederom in Annaberg doorgebracht gecombineerd met een bezoek aan de eigenaar, die ons eigenlijk meer of minder de hemel beloofde. De fantasie werd nog groter en mooier, een prachtig hotel, we hoefden geen dubbeltje te investeren, een snelle rondleiding door de het hotel maakten het geheel compleet. We vertrokken met een glorie gevoel die met geen pen te beschrijven is. We konden zelfs Sandra enthousiast maken.

We gingen terug naar Nederland en besloten het voorzichtig aan familie en vrienden te vertellen, de reacties waren gemengd, de ene was heel blij voor ons de ander vond het weer helemaal niets dat wij uit Nederland gingen verhuizen, Mart zijn vader reageerde heel leuk en was erg blij voor ons. Mijn ouders hebben wij het telefonisch moeten vertellen want zij waren op vakantie naar Spanje voor een aantal maanden, zij reageerden erg gelaten. Maar niets of niemand kon ons van die roze wolk afhalen, we kregen onze droom en binnen 2 maanden was het contract getekend, ons huis verkocht en kwam de dag van vertrek heel snel dichtbij. Wij zijn op 16 augustus 2002 naar Annaberg in Oostenrijk verhuisd en natuurlijk was het afscheid in Nederland heel emotioneel, onze ouders, broers, zussen, en alle andere dierbaren die wij achterlieten maar wij gingen onze droom achterna.

Toen wij na een lange vermoeiende rit in Annaberg aankwamen, werden wij niet verwacht, sterker nog niemand wist dat wij zouden komen en dat wij het hotel zouden overnemen. Een paar vraagtekens hadden wij hier wel bij, maar ja het was weekend, we zouden het maandag wel even oplossen met de eigenaar, die zat hier tenslotte direct naast de deur, dus nog steeds geen probleem. Wij waren dat weekend alleen in het hotel, geen personeel, geen gasten alleen wij als familie onder elkaar, wij maakten er nog een gezellig weekend van met onze helpende familieleden en vrienden en zwaaiden hun tenslotte zondags uit, om vervolgens maandag aan de slag te gaan.

De eerste werkdag in onze nieuwe leefomgeving, en ons nieuwe hotel zou ons nog lang heugen. Vol goede moed stonden wij op en liepen naar beneden naar het restaurant om een kopje koffie te drinken, waar wij ineens oog in oog stonden met de oude pachter, die geenszins van plan was om op te stappen. Dus in plaats van koffie te drinken zijn wij direct naar de eigenaar gelopen om te vragen wat hier aan de hand was. Hij verklaarde ons stellig dat wij in ons recht stonden en hij zou het een en ander wel oplossen met onze voorganger. 16


EmigreerMagazine nummer 8.

Zo gezegd zo gedaan, het enige wat de eigenaar vergeten was om te zeggen dat wij diezelfde avond een bus met 50 personen konden verwachten, die een week zouden blijven. Nog steeds was er niets wat ons uit onze rust kon brengen, en wij klommen in de telefoon en met behulp van vrienden hadden we in ieder geval voor die week het personeel voor elkaar wat wij nodig hadden, de boodschappen werden geregeld en wij konden beginnen. Wederom sloeg ons de schrik om het hart, toen bleek dat onze voorganger alle goed functionerende apparaten uit de keuken had verwijderd en daarvoor allemaal kapot materiaal voor terug had gegeven. Dit was het begin van een hele harde leerperiode. Nu na drie jaar begrijpen wij pas wat het betekent “Emigreren doe je niet zomaar, dit vereist voorbereiding”.

Voorbereidingen die je moet treffen als je een zaak overneemt: • je huurcontract laten vertalen, zodat je weet wat er staat, ook al spreek je nog zo goed Duits een contract lezen is in het Nederlands al een kunst, ook het contract laten controleren door een advocaat is geen overbodige luxe. • controleren van het over te nemen huis op gebreken, op inventaris op alles, wees zeer kritisch, zij zijn dat ook, het voorkomt

een hoop ellende en reparaties voor je eigen rekening. • Wanneer je een boekhouder hebt gevonden, maak met hem de afspraak voor een all in one prijs, dit betekent (financiële en loonadministratie en de jaarrekening). • Zoek goed uit welke zorgverlening het beste bij jou en je gezin past. • Als je in het toerisme gaat werken, pas dan goed op bij het onderschrijven van eventuele contracten met reisbureaus, vraag iemand het contract op de kleine lettertjes na te kijken, geloof me het is het waard. Zo lijkt het misschien net alsof wij alleen maar narigheid hebben gehad, dat is niet zo, we hebben een hele harde leerperiode doorgemaakt, als gezin, als ondernemer, en niet in de laatste plaats als vader en moeder. Het is van groot belang om je goed voor te bereiden op een eventuele emigratie, baan of bedrijfsovername, schoolopleidingen, invoeren van de auto, zorgverzekeringen, huurcontracten en ga zo maar door. De hypotheekverstrekking die voor ons Nederlanders zo normaal is en de gewoonste zaak van de wereld is, is hier in Oostenrijk helemaal niet zo normaal en vanzelfsprekend, als je niet minimaal 40% van de koopsom hebt, krijg je er gewoon geen. Zo leren we nog iedere dag, en leren we Oostenrijk wat zo rijk is aan tradities, wat nog normen en waarden heeft die wij in Nederland al lang vergeten zijn, steeds beter kennen. Ondanks de harde leerschool en de slechte voorbereiding, hebben we er nog steeds geen spijt van dat wij deze kant op gekomen zijn.

Groetjes uit Annaberg Martin, Joke en Sandra

17


EmigreerMagazine nummer 8.

Marina droomt al jaren van een emigratie naar het zonnige eiland Aruba met haar gezin. Naast het euforische vakantiegevoel roept emigreren echter ook andere gevoelens op, zoals heimwee en afscheid nemen. Marina vertelt. Als klein meisje wist Marina het al. Ze wilde in een heel warm land wonen. "De kou in ons kleine kikkerlandje beviel me als kleuter al niet," vertelt Marina lachend. De vakantie naar Ibiza die haar moeder voor haar en haar zus had geboekt, was voor het vierjarige meisje een groot feest. "Ik heb gehuild toe n we weer naar het vliegtuig reden," zegt Marina. "Ik vond het daar heerlijk. Lekker spelen in het zand, met mijn zus in de zon liggen... We vermaakten ons prima. Toen we terug kwamen in Nederland regende het pijpenstelen." Marina glimlacht en geeft intussen haar tweejarige zoontje Pablo een beker appelsap. "Ik durfde niet te vertellen dat ik mijn vriendinnetjes niet had gemist. Ik wilde alleen maar terug naar dat mooie land met die grappige bomen." Marina is een jonge, knappe vrouw met lange donkere krullen. Haar licht getinte huidskleur doet me vermoeden dat zij geen Nederlandse van oorsprong is. "Nee hoor!" roept ze. "Ik ben honderd procent Nederlands. Hoewel... Ergens in de familie zit een klein beetje Spaans bloed. Misschien dat daar mijn hang in vertrek naar een warm land in zit." Marina heeft samen met haar vriend Efra誰m twee zoontjes, Pablo en Justin. "Efra誰m komt van Aruba," vertelt Marina stralend. "Hij is hier naartoe gekomen om te studeren, maar wil uiteindelijk wel terug." Het jonge koppel is onlangs voor een vakantie naar Aruba geweest en Marina werd toen in haar verlangen bevestigd. "Het is daar zo lekker," vertelt ze, "zo relaxt en zo fijn... Ik zou er liever vandaag dan morgen naartoe gaan."

Ik vraag haar hoe ze dat voor zich ziet. Want zo'n emigratie is toch een flinke verhuizing. Ze heeft hier haar familie en haar vrienden. "Natuurlijk zal ik iedereen enorm missen," geeft Marina toe. "Mijn vriend heeft zijn familie nu ook niet om zich heen en dat is echt niet altijd leuk. Ik begrijp heel goed dat hij nu ook graag terug naar zijn roots wil en ik zal zelf moeten ervaren hoe dat dan is."

Ik probeer me voor te stellen hoe het is. Emigreren naar een land waarin je de taal nauwelijks spreekt. Marina roept meteen dat dat best meevalt. "Papiamento is echt heel makkelijk! Zelfs Pablo praat al een aardig woordje mee! Die kinderen pakken het sowieso wel snel op." Ok, stel dat je de taal snel spreekt en een huis vindt. Hoe gaat het met een baan vinden? Marina vertelt dat de banen er inderdaad niet voor het oprapen liggen. Ze heeft in Rotterdam een leuke baan in de hulpverlening en het is de vraag of ze 18


EmigreerMagazine nummer 8.

Ingezonden Mededeling:

soortgelijk werk op Aruba zal vinden. Ze verwacht wel dat Efraïm snel aan het werk kan. Hij komt er oorspronkelijk vandaan en heeft er een ruim netwerk van vrienden en familie om zich heen. Het is natuurlijk altijd mooi weer op Aruba. In ieder geval vaak. Maar wat nou als Marina na drie maanden huilend naar haar moeder belt omdat ze Nederland zo mist? Dat de zwoele zomerzon van Aruba haar niet meer kan verleiden en ze weer verlangt naar de regenachtige dagen in Rotterdam? "Natuurlijk is dat niet leuk," zegt ze serieus. Ze kijkt even naar de vloer. "Maar als dat zo is... Wat dan nog? Dan heb ik het geprobeerd.

Ik ben mijn droom achterna gegaan. Samen met mijn vriend en de twee kleintjes." Ik vraag me af of Marina het als falen ziet, na drie maanden weer terug komen naar Nederland. "Nee hoor," zegt Marina, "veel emigraties lopen op een teleurstelling uit en hoe realistischer de informatie vooraf is, hoe minder je verrast wordt op het ogenblik zelf. Ik heb er alle vertrouwen in dat het ons gaat lukken op Aruba."

“Om een woning te kunnen kopen in het buitenland moet je veel geld hebben”. Wie zegt dat? Er zijn diverse redenen om een woning aan te kopen in het buitenland. Misschien gaat u emigreren, misschien wilt u vakantie vieren in uw eigen appartement op uw favoriete vakantiebestemming en wellicht wilt u vermogen opbouwen door te profiteren van eventuele waardestijgingen van onroerend goed in het buitenland. Voor de aankoop van uw buitenlandse woning is geld benodigd. Wellicht wilt u de woning geheel of gedeeltelijk financieren? Wij hebben met diverse Nederlandse en Buitenlandse banken afspraken gemaakt, waardoor wij voor veel Europese landen hypotheekoffertes kunnen verzorgen. Buitenlanddesk werkt uitsluitend met assurantietussenpersonen en hypotheekadviseurs die voldoen aan de wettelijke vereisten en die als professioneel en integer bekend staan. Op onze website staan de specialisten genoemd die wij hebben geselecteerd voor u. Zij kunnen samen met Buitenlanddesk de financiële consequenties en mogelijkheden voor u overzichtelijk maken. Vul het contactformulier in op onze website: www.buitenlanddesk.nl

“Er gaat een wereld voor u open!”

19

Emigreer Magazine nummer 8  
Emigreer Magazine nummer 8  

Online magazine over emigreren

Advertisement