Page 1

2013 STAAT VOOR JUNIORKAMER JCI-DE MAASKANT IN HET TEKEN VAN HET THEMA AMBITIE. HOE KUN JE DAN BETER HET JAAR INLUIDEN DAN MET EEN WORKSHOP GRIJP JE AMBITIES? HET WERD EEN ENERVERENDE BIJEENKOMST MAANDAGAVOND 18 FEBRUARI IN DE IDEEテ起FABRIEK IN UDEN. ALS IN EEN SNELKOOKPAN WERDEN IN EEN PAAR UUR TIJD DROMEN GEVISUALISEERD, TALENTEN IN KAART GEBRACHT EN CONCRETE STAPPEN UITGEWERKT, TE BEGINNEN MET STAP 1 MORGEN!


Grijp je ambities GAAN VOOR GOUD! Met een heftige binnenkomer (filmpje met titel Fuck it all!)

WIL L E KE VA N OOSTERHOUT "Het mooiste vond ik de opmerking dat het niet uitmaakt op welk niveau jouw ambitie ligt - hij telt altijd!"

was meteen de toon gezet: hier gaat iets gebeuren! "Wat maakt jou nou écht gelukkig? Wat is jouw droom?", vraagt workshopleider Marc van

J A N - WI L L E N VA N G RO OT E L

Lieshout bij aanvang. "Het programma van vanavond zal je prikkelen om voor jezelf het antwoord te vinden op deze vraag. Je gaat dus écht zélf aan de slag.

"Bijna louterend om even stil te staan bij de vraag waar het nou écht over gaat: wat vind ik nu écht belangrijk, waar doe ik het allemaal voor? Dat geeft enorm veel energie."

Alles mag; 'kan niet' bestaat niet. Laat je niet belemmeren

VIVIAN TIMMERS

door regels en 'zo hoort het', maar haal dat stemmetje in je naar boven." WIE GEEN PLAN MAAKT VOOR ZIJN EIGEN LEVEN WORDT INGEZET VOOR ANDERMANS PLANNEN.

ANNYC K NE LIS SE N "Complimenten voor de begeleiders Marc en Lilian. Leuk hoe ze af en toe de stappen in het programma even onderbouwen met theorie, relativeren met humor of illustreren vanuit hun persoonlijke ervaring."

"Goede sfeer: informeel, maar wel gefocust, gedreven. Geen kwestie van achterover leunen en een beetje meeluisteren; nee, serieus aan de slag en actie!"

LOBKE OPSTEEN "Zeer inspirerend om eens heel gericht na te denken over mijn drijfveren. Juist het feit dat je dat doet met zo'n groep 'lotgenoten' om je heen, werkt heel stimulerend."


Fotomodel Pieter-Jan Er wordt gewerkt aan de hand van een poster waarop fotomodel Jan-Pieter de Braak figureert. "Niet echt moeders mooiste, denk je misschien", licht Lilian Gijsbers toe. "Maar hij staat symbool voor het proces van Grijp je Ambities. Omdat hij geloofde in zijn droom (fotomodel worden), heeft hij zijn doel bereikt. Op de poster staan een aantal stappen beschreven: vragen die je steeds eerst voor jezelf invult. Vervolgens bespreek je jouw antwoord met een vast maatje in de groep. Zo verken je achtereenvolgens je ambities, je talenten en bijvoorbeeld omgevingsfactoren die een rol spelen bij het realiseren van die ambities. Stap voor stap brengt dat je dichter bij het verwezenlijken van je droom. De theorie achter Grijp je Ambities is namelijk: een droom geeft richting en hoe beter je die weet te concretiseren, hoe groter de kans op succes." "HET WAS EEN WARE ONTDEKKINGSREIS. EEN TOPAVOND!" PAUL GOMMANS

!

Evaluatiescore

9! !

!

E V E RT BERGERVOET "Ik kende mijn maatje van tevoren niet, maar dat maakt niet uit. Je zit er met dezelfde intentie. Omdat je meteen moet nadenken en uitwisselen over hele persoonlijke vraagstukken ontstaat er als vanzelf een soort sfeer van openheid. Je stimuleert elkaar."

JOE RI VA N DA M "Verrassend om te merken dat mijn maatje en ik zoveel overeenkomsten hadden wat betreft onze ambities en drijfveren. Die herkenning werkte heel aanstekelijk"

RUUD S TO R C K E N "Door de snelle opeenvolging van stappen ontstond er een sfeertje van 'gas geven'. Dat maakte een soort energie los waardoor je als vanzelf werd aangestoken. Leuk om dat met elkaar te delen."


En nu aan de slag door direct te beginnen! Kaartje voor je maatje Iedere deelnemer kiest een samenwerkingspartner in de groep. Liefst iemand die je nog niet kent, benadrukken de workshopbegeleiders, want dat werkt het beste. In tweetallen gaat iedereen aan de slag en al gauw ontstaan er geanimeerde gesprekken. Zo wordt er uitgewisseld over ambities als 'een goede balans tussen werk en privé', 'een nieuwe baan' of 'een winstgevend eigen bedrijf'.

Elke stap op de poster wordt door de workshopbegeleiders Marc en Lilian in afwisseling ingeleid en toegelicht. Het werktempo ligt hoog, maar zoals een van de deelnemers het formuleert: "Dat gaat vanzelf, want het is leuk om over dit soort dingen na te denken en uit te wisselen." Ter afsluiting van de samenwerking tussen de 'maatjes' krijgt iedereen een ansicht: een kaartje voor je maatje. Een leuke manier om elkaar op de hoogte te houden van VERGEET JE KAARTJE VOOR het vervolg van alle voornemens. JE MAATJE NIET TE VERSTUREN

A MB ITI E S

RICHTIN G

FOCUS

Grijp je ambitie s

Brengt je dichterbij je ide aal Laat je talenten leven Helpt je het beste uit jeze lf te halen

INSPIRATIE

Een kaartje voor m’n maatje Grijp je Ambities is een merk van: Marc van Lieshout Marketing Communicatie en Coaching www.marc2.nl • M 06-52609669

U NIEK TAL ENT WWW.JCIDEMAASKANT.N L

Workshop Grijp je Ambties  

besloten workshop voor JCI De Maaskant