Page 1

Marc Ponce- Biel Tort


Marc Ponce- Biel Tort

INFOGRAFIA La Gravetat

Història

La gravetat es una força que consisteix

Fa molt temps en el segle XVII, un

en atraure un objecte cap a un altre i

astrònom, matemàtic i físic anomenat

viceversa. Qualsevol cosa que arribi a

Isaac Newton, va ser el que va descriure

tenir “massa”, es a dir, certa quantitat

per primera vegada la influencia de la

de matèria continguda en un cos. Te

gravetat a una poma que va caure de cert

un cop gravitacional, que es refereix a

arbre. Després de moltes observacions i

l’atracció cap el centre del planeta. Per

experiments sobre aquest fenomen, va

això es diu que com mes massa tingui

ser el que va aconseguir formular la llei de

un objecte, mes gran es el seu cop

la gravitació universal.

H

CENTRE DE GRAVETAT El centre de gravetat és el punt

gravitacional.

d'aplicació de la resultant de totes les forces de gravetat que actuen sobre les diferents porcions materials d'un cos, de tal manera que el moment respecte a qualsevol punt

d'aquesta

resultant

aplicada en el centre de gravetat és el mateix que el produït pels pesos de totes les masses materials que constitueixen aquest cos.

EXPERIMENT En primer pas en col·loquem es un lloc elevat, en aquest cas les escales d’emergència, a continuació les 2 persones es posen en posició de tirar els 4 objectes, la poma, el bolígraf, la fulla i la ploma, per últim es deixen caure el 4 objectes, donant com a resultat que la fulla i la ploma a causa del seu pes es desvien, i la poma i el bolígraf cauen a la vegada, tot i tenir un pes diferent, això passa a causa de la força de gravetat.

Infografi1  
Infografi1  
Advertisement