Page 1

        Handige  tips  donateurs  werving                            

Stichting 4just1.com  The  crowdfunding  Network    |  Postbus  775  |  5600  AT  Eindhoven  


Over  4just1.com  The  crowdfunding  Network   Het  is  al  weer  acht  jaar  geleden  dat  één  van  de  oprichters  van  4just1.com  een  artikel  las  over  een   student  die  geen  geld  meer  had  om  zijn  studie  af  te  maken.  De  student  bouwde  een  website  om   duidelijk  te  maken  aan  internetgebruikers  dat  hij  dringend  geld  nodig  had.  Binnen  enkele  dagen   kreeg  hij  via  zijn  website  voldoende  geld  binnen  om  zijn  studie  te  kunnen  afronden.   Geboeid  door  dit  fenomeen  –  wat  nu  CrowdFunding  heet  -­‐  zijn  we  aan  de  slag  gegaan  om  voor  het   inzamelen  van  geld  door  de  menigte  een  website  te  bouwen.  Het  resultaat  is  een  moderne  website   waar  je  eenvoudig  en  snel  geld  kunt  inzamelen  voor  allerlei  initiatieven  en  waar  iedereen  eenvoudig   geld  kan  doneren.   Om  het  ingezamelde  geld  vervolgens  te  kunnen  uitkeren  is  de  Stichting  4just1.com  opgericht.     Deze  Stichting  zet  zich  in  voor  het  inzamelen  van  geld  voor  allerlei  initiatieven/projecten  en  stelt  dit   geld  -­‐  na  aftrek  van  de  kosten  –  beschikbaar  aan  die  initiatieven  die  door  de  Stichting  zijn   goedgekeurd.  De  Stichting  is  opgericht  in  juli  2010  en  gevestigd  te  Best  in  Nederland.       Het  dagelijks  bestuur  bestaat  uit:     -­‐  Richard  van  den  Bosch  (voorzitter)     -­‐  Peter-­‐Paul  van  Duren  (penningmeester)       Daarnaast  werkt  de  Stichting  met  vrijwilligers  die  samen  met  het  bestuur  Team  4just1  vormen.       Namens  Team  4just1.com  heten  wij  je  van  harte  welkom  en  wensen  wij  je  veel  succes  met  het   opzetten/bedenken  van  initiatieven/projecten  op  4just1.com.                        

Stichting 4just1.com  The  crowdfunding  Network    |  Postbus  775  |  5600  AT  Eindhoven  


Inleiding Geweldig  dat  je  een  project  hebt  op  4just1.com  of  de  intentie  heeft  er  een  te  starten.  Wij  willen  jouw   graag  een  paar  tips  meegeven  hoe  je  aan  donateurs  of  sponsors  kunt  komen  en  welke  activiteiten   daar  belangrijk  in  kunnen  zijn.  Het  draait  om  mensen  en  persoonlijk  contact  en  die  kom  je  elke  dag   tegen.   Het  werven  van  donoren  kan  op  verschillende  manieren.  Van  praten  met  vrienden  en  familieleden   tot  het  organiseren  van  een  activiteit.  Het  belangrijkste  uitgangspunt  is  altijd  het  persoonlijk  contact.     In  deze  handleiding  staan  praktische  tips.  Uiteraard  staan  we  je    graag  te  woord  voor  vragen  of   advies.  Hiervoor  kan  je  terecht  op  onze  website  http://www.4just1.com       Hierbij  geven  wij  wat  praktische  tips  veel  succes!                                

Stichting 4just1.com  The  crowdfunding  Network    |  Postbus  775  |  5600  AT  Eindhoven  


Hoe werf  ik  donateurs?       Bepaal  je  motivatie     Als  je  goed  uitlegt  wat  jouw  project  inhoud  en  hoe  het  werkt  is  het  gemakkelijker  om  anderen  te   enthousiasmeren.  Wees  geïnformeerd  en  spreek  vanuit  je  hart.  Om  je  te  helpen  geeft  je  voor  jezelf   antwoord  op  onderstaande  vragen.  Schrijf  de  antwoorden  kort  voor  je  zelf  op  en  maak  hier  krachtige   statements  van.   Waarom  raakt  de  problematiek  mij?  (wellicht  is  een  specifiek  onderwerp/project  waar  je   ervaring  mee  hebt  en  veel  over  kunt  vertellen)   Waarom  vind  ik  het  project  zo  belangrijk?   Waarom  geloof  ik  in  deze  actie?   Wat  maakt  ons  project  uniek?    

Stap 1:  Stappenplan   Zet  uw  motivatie  op  papier  en  bepaal  je  verhaal.  Bedenk  waarom  je  een  project  bent  gestart     en  waarom  een  potentiële  sponsor  jouw  moet  helpen.       Organiseer  een  brainstorm  met  vrienden  of  familie.  Tijdens  deze  brainstorm  bedenkt  je  wie   je  gaat  benaderen,maar  ook  wanneer  je  dat  doet  en  op  welke  manier.     Werk  de  plannen  uit.     Stel  een  planning  op.       Houdt  contact  met  je  donateurs  

   

Stichting 4just1.com  The  crowdfunding  Network    |  Postbus  775  |  5600  AT  Eindhoven  


Stap 2:  Brainstorm   Wie  benader  je  voor  donaties?   Maak  een  lijst  van  alle  mensen  en  organisaties  die  je  wil  benaderen.  Raadpleeg  mensen  in  je   omgeving  voor  ideeën  en  mogelijke  ingangen  bij  bijvoorbeeld  een  bedrijf.   Je  netwerk  is  altijd  groter  dan  je  denkt.  Een  aantal  voorbeelden:   Je  familieleden   Je  vrienden   Je  collega’s   Je  buren   De  eigenaren  van  de  winkels  waar  je  boodschappen  doet,  zoals  de  bakker,  de  slager,  de   supermarkt,  (sport)verenigingen,  bedrijven  waarmee  je  contact  hebt  tijdens  je  werk,  je  eigen   werkgever.  Ga  dit  rijtje  af  bij  eventuele  partner  en  kinderen     Hoe  benadert  je  jouw    netwerk?     Bel  of  mail  al  je  contacten  en  een  paar  weken  later  neemt  je  contact  op  en  maak  een  afspraak   om  je  actie  toe  te  lichten.  Het  belangrijkste  uitgangspunt  bij  de  werving  van  donateurs  voor  je   project    is  persoonlijk  contact.  De  ervaring  leert  dat  een  persoonlijke  ontmoeting  belangrijk  is  bij   sponsorwerving.  je  boekt  meer  resultaat  als  je  mensen  persoonlijk  vraagt  om  een  bijdrage,  dan   telefonisch  of  per  e-­‐mail.  Een  brief  of  mail  is  natuurlijk  wel  een  uitstekend  middel  om  mensen  op   de  hoogte  te  brengen  van  jouw  actie  en  hierin  kan  je  ook  een  gesprek  aanvragen  De  potentiële   donateur    ziet  in  een  persoonlijk  gesprek  dat  je  het  serieus  neemt.       Je  kan  je  eigen  verhaal  vertellen  en  direct  antwoord  geven  op  vragen.  De  potentiële  sponsor  ziet   je  enthousiasme  en  krijgt  vertrouwen  in  het  doel.   Zorg  dat  je    tijdens  dit  gesprek  concreet  maakt  waar  je  dit  voor  doet  en  noem  een  concreet   bedrag   die  je  van  je    donateur  verlangt.  Schroom  niet!     Stel  je  zelf  eerst  de  vraag,  of  het  om  iemand  gaat  bij  wie  je  zo  even  binnenloopt  of  dat  het   mensen  die   je  niet  vaak  ziet?  Soms  is  het  handig  om  eerst  een  contactpersoon  in  te  schakelen.     Bij  feesten,  voetbalverenigingen,  verjaardagen  etc.  neemt  je  altijd  de  donateurformulieren   mee.  Deze  kan  je  gebruiken  om  even  na  te  bellen  als  er  nog  geen  donatie  op  jouw  project  is   gedaan.      

Stichting 4just1.com  The  crowdfunding  Network    |  Postbus  775  |  5600  AT  Eindhoven  


Plan een  gesprek  in  met  je  baas  en  bespreek  de  mogelijkheden,  vraag  niet  alleen  om  een   financiële  bijdrage.     Wees  creatief  en  denk  bijvoorbeeld  ook  aan  de  eventuele  benadering  van  klanten  e  

Hoe benadert  je  mensen  buiten  uw  netwerk?   Je  kan  ook  zelf  donorwervende  activiteiten  organiseren  om  mensen  buiten  je  netwerk  te   bereiken.  Kijk  of  je  kunt  aansluiten  bij  activiteiten  die  in  je  omgeving  worden  georganiseerd.   Denk  bijvoorbeeld  aan     braderieën,  feesten  bij  sportverenigingen  etc.  We  bieden  je  een  aantal  voorbeelden:   Verkopen  van  verse  fruitshakes  tijdens  de  lunchpauzes  (op  werk  of  school)   Organiseer  een  barbecue  of  feest.  Vraag  entree  en  een  kleine  bijdrage  voor  de  drankjes  en   hapjes.   Bak  pannenkoeken  en  verkoop  deze  tijdens  een  buurtfeestje.   Ruim  je  zolder  op  en  verkoop  oude  spullen  tijdens  Koninginnedag.   Speelt  je  een  instrument?  Organiseer  een  concert  en  vraag  daar  entreegeld   voor.   Zorg  voor  publiciteit  en  maak  reclame.  Mensen  komen  zo  te  weten  dat  jij  een  project  op   4just1.com  hebt  staan  aan.  Mensen  zullen  hierdoor  niet  spontaan  steunen,  maar  het  helpt  wel   bij  de  werving  van  donateurs.  Op  deze  manier  zijn  mensen  op  de  hoogte  van  je  actie  en  komt  het   verzoek  niet  onverwacht.     Een  aantal  voorbeelden  hoe  je  reclame  kunt  maken  voor  jezelf:   Lokale  kranten  en  de  regionale  radio  en  televisie  zijn  vaak  gemakkelijk  te  benaderen.  Deze   mediaberichten  geven  ook  de  gelegenheid  de  plaatselijke  bakker  te  noemen,  die  op  jouw   project  gesponsord  heeft.     Maak  reclame  op  intranet  en  hang  posters  op.  Zorg  dat  je  collega’s  weten  dat  je  iets   speciaals  gaat  doen.   Organiseert  je  een  activiteit?  Maak  het  dan  bekend  in  de  plaatselijke  krant  of  de  nieuwsbrief   op  je  werk.                        

Stichting 4just1.com  The  crowdfunding  Network    |  Postbus  775  |  5600  AT  Eindhoven  


Stap 3:  Werk  de  plannen  uit     Na  je  brainstorm  weet  je  wie  je  gaat  benaderen  en  hoe.  Werk  deze  ideeën  uit        

Stap 4:  Stel  een  planning  op     Het  werven  van  sponsoren  is  iets  wat  je  wellicht  naast  uw  gewone  baan  moet  doen.  Om  het   overzicht  te  bewaren  is  het  makkelijk  om  daarom  een  tijdsplanning  te  maken.  Leg  alle   activiteiten  die  je  hebt  bedacht  naast  elkaar.  Bekijk  welke  taken  je  moet  uitvoeren.  Heb  je   een  activiteit  bedacht  waar  je  een  locatie  voor  nodig  hebt?  Dan  heeft  het  regelen  van  de   locatie  de  prioriteit.  Zorg  dat  je  overal  voldoende  tijd  voor  neemt  en  verkijk  je  niet  op  de   duur  van  bijvoorbeeld  een  vergunningaanvraag.  

Stap 5:  Houdt  contact  met  uw  sponsoren     Op    4just1.com  moet  je  jouw  project  content  goed    bijhouden,  met  teksten,  foto’s  en  logo’s   van  sponsors.  Houd  je  project  actueel,  plaats  foto’s  van  je  activiteiten  en  breng  je  donateurs   en  geïnteresseerden  op  de  hoogte.  Vertel  hoeveel  je  al  hebt  opgehaald,  wat  voor  activiteiten   je  organiseert.  Het  is  bijvoorbeeld  leuk  om  een  project  nieuwsbrief  uit  te  brengen.  Bedank   iedere  donateur  hartelijk  en  persoonlijk.  Ook  na  het  project    houd  je  donateurs  op  de  hoogte   van  ontwikkelingen.  Hoeveel  je  hebt  opgehaald  en  wat  er  gebeurd  is  met  het  bedrag?  Wees   eerlijk  en  open,  dan  is  de  kans  groot  dat  donateurs  je  met  een  ander  project  ook  weer  willen   steunen.  Maak  zoveel  mogelijk  gebruik  van  Hyves,  Linkedin,  Twitter  en  Facebook,  daarmee   bereik  je  een  heel  groot  publiek.  Maar  ook  voor  deze  Sociale  Media  gelden  ongeschreven   regels.  Deze  vind  je  in  50  Tip  Sociale  Media.       We  hopen  dat  je  voldoende  informatie  heeft  om  aan  de  slag  te  gaan.  Neem  gerust  contact   met  ons  op  als  u  nog  vragen  heeft,  wij  denken  graag  met  u  mee.     Contact   4just1.com  The  crowdfunding  Network   Postbus  775   5600  AT  Eindhoven   Nederland   team@4just1.com     www.4just1.com     Veel  succes!    

Stichting 4just1.com  The  crowdfunding  Network    |  Postbus  775  |  5600  AT  Eindhoven  

Handige tips donateurs  

Handige tips om donateurs te werven

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you