Page 1

PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 1 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Indicatorul ediţiilor şi reviziilor Nr crt

Pag.

Capitol/ Subcap.

Descrierea modificării

Data/Revizia

Obs.

1. 2. 3.

Elaborat Nume:

Ionuţ CARPEN Florentina DUDU

Verificat

Verificat

Aprobat

Niculae LAZĂR

Bogolin Ioan

Ţurcanu Mihai

Functia:

Consilier

Director

Director General

Presedinte

Data:

11.09.2012

11.09.2012

11.09.2012

11.09.2012

Semnatura:

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

1


Editia: 1

PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Revizia: 0 Pag. 2 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

LISTA DE DIFUZARE A DOCUMENTULUI Ex nr

Compartiment

Scopul difuzării

Responsabil –funcţie-

1

ANSVSA

Informare

Secretar General Sef birou Comunicare şi Relaţii cu Mass Media Director DSBNAMBSSV

2

ASVSA

Informare

3

ANSVSA

Aplicare

4

ANSVSA

Aplicare

Director DBFIAPA

5

ANSVSA

Informare

Director DJLRU

6

IDSA

Aplicare

Director

7

DSVSA AB

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

DSVSA AR DSVSA AG DSVSA BC DSVSA BH DSVSA BN DSVSA BT DSVSA BV DSVSA BR DSVSA BZ DSVSA CL DSVSA CS DSVSA CT DSVSA CJ DSVSA CV DSVSA DJ

Nume, prenume CARAMITRU STELIAN

Data primirii

Semnătura

Data retragerii

Semnătura

MONEA ALINA LAZĂR NICULAE BILȚIU DANCUŞ CORNELIA COMAN TUDOR ION

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

2


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 3 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV 23 24 25 26 27 28

DSVSA DB DSVSA GJ DSVSA GR DSVSA GL DSVSA HD DSVSA HR

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

29

DSVSA IL

Aplicare

Director executiv

30

DSVSA IS

Aplicare

Director executiv

31

DSVSA IF

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

Aplicare

Director executiv

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

DSVSA MM DSVSA MS DSVSA MH DSVSA NT DSVSA OT DSVSA PH DSVSA SJ DSVSA SV DSVSA SB DSVSA SM DSVSA TM DSVSA TL DSVSA TR DSVSA VL DSVSA VS DSVSA VN DSVSA B

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

3


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 4 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

1. SCOP Recoltarea probelor, emiterea buletinelor de analiză şi evidenţierea cazurilor de A.I.E. la nivel naţional, centralizarea acestora precum şi înregistrarea stării ecvinelor anemopozitive în Intranetul ANSVSA.

2. DOMENIU DE APLICARE Supravegherea evoluţiei A.I.E. în efectivele de ecvine.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ Documente conexe: 1. Regulamentul Consiliului 504/2008/CE privind punerea în aplicare a Directivelor 90/426/CEE şi 90/427/CEE ale Consiliului privind metodele de identificare a ecvideelor 2. Directiva Consiliului 2009/156/CE privind condiţiile de sănătate animală care reglementează circulaţia şi importul de ecvidee provenind din ţări terţe 3. Decizia Comisiei 2010/346/UE referitoare la măsurile de protecţie cu privire la anemia infecţioasă ecvină în România 4. Hotărârea Guvernului nr. 1.492 din 2 decembrie 2009 pentru aprobarea continuării acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, a altor acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, pe care Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să le pună în aplicare, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2010 5. Hotărârea Guvernului nr. 114 din 9 februarie 2011 pentru aprobarea acţiunilor sanitarveterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011 6. Hotărârea Guvernului nr. 341/2012 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2012 AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

4


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 5 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

7. Hotărârea Guvernului nr. 1214/2009 privind metodologia pentru stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate, ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor 8. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 2 din 20 ian. 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2010, cu modificările şi completările ulterioare 9. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 17/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor pentru anul 2011 10. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 43/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2012, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor pentru anul 2012 11. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 30 din 15 februarie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ce guvernează mişcarea ecvideelor şi importul lor din ţări terţe cu modificările şi completările ulterioare 12. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 37 din 9 aprilie 2010 privind circulaţia ecvinelor pe teritoriul României cu modificările şi completările ulterioare 13. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 52 din 9 iunie 2010 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infecţioase ecvine pe teritoriul României 14. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor 15. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 79/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind notificarea internă şi declararea oficială a unor boli transmisibile ale animalelor cu modificările şi completările ulterioare 16. Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 6/2010 pentru aprobarea cadrului general privind stingerea focarelor de boli la animale

4. DEFINIŢII ŞI ABREVIERI 4.1. Definiţii În înţelesul prezentei proceduri, pentru termenii utilizaţi se aplică definiţiile formulate în documentele de referinţă precizate: 4.1.1. ecvină - orice animal din familia ecvideelor: cal, asin, catâr, bardou, ponei, zebră; 4.1.2. ANSVSA intranet – colecţie de aplicaţii şi baze de date B2B (Business to Business), protejate printr-un sistem de acces securizat prin Internet

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

5


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 6 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

4.2. Abrevieri ANSVSA

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

DSVSA

Direcţa Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

IDSA

Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală

SIIE

Sistemul de Identificare si Inregistrare a Ecvideelor

BND

Bază Naţională de Date

OARZ

Oficiul pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

AIE

Anemie Infecţioasă Ecvină

CSVZ

Circumscripţie Sanitar Veterinară Zonală

5. DESCRIEREA PROCEDURII 5.1. Prelevarea probelor în vederea diagnosticării anemiei infecţioase ecvine, ambalarea, etichetarea şi expedierea acestora la LNR-IDSA/LSVSA judeţene 5.1.1 Prelevarea, ambalarea, etichetarea, transportul şi păstrarea probelor se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 25/2008 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind metodologia de prelevare, prelucrare primară, ambalare şi transport al probelor destinate examenelor de laborator în domeniul sănătăţii animalelor. 5.1.2 Prelevarea probelor de sânge de la ecvine se efectuează de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit. 5.1.3. Prelevarea probelor de sânge de la ecvine pentru realizarea acţiunilor sanitare-veterinare publice din cadrul Programului strategic anual, suportate de la bugetul de stat, se efectuează numai pe animale ce au fost identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare. 5.1.4 Pentru verificarea numărului de identificare al ecvideului, premergătoare prelevării probei, se va proceda la scanarea cu cititorul de microcip pe toată suprafaţa corpului pentru a se putea identifica toate microcipurile. În tabelele de prelevare se înscriu toate numerele de microcip identificate la acelaşi animal. 5.1.5 În cazul în care ecvideele sunt identificate şi prin alte mijloace de identificare, în tabelele de prelevare se înscriu toate aceste mijloace. 5.1.6 Cu ocazia prelevării probelor de sânge din localităţile contaminate, proprietarii sunt atenţionaţi că nu pot înstrăina ecvinele până la sosirea rezultatelor testelor de laborator. După emiterea buletinului de analiză, mişcarea acestora este permisă cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind circulaţia ecvinelor. 5.1.7 Cu ocazia prelevării probelor de sânge din localităţile libere de anemie infecţioasă ecvină, proprietarii sunt informaţi că pot înstrăina ecvinele până la sosirea rezultatelor testelor de laborator, numai cu condiţia respectării prevederilor legale în vigoare privind circulaţia ecvinelor. 5.1.8 În cadrul acţiunilor întreprinse pentru realizarea programului strategic, prelevarea şi expedierea probelor trebuie să se efectueze într-un interval de maximum 3 zile lucrătoare/localitate, iar lotul de probe trebuie să cuprindă 100% animalele eligibile din localitate, obligatoriu identificate conform prevederilor de la punctul 5.1.3 . AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

6


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 7 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

5.1.9 În cazul ecvinelor neidentificate conform legislaţiei în vigoare, se aplică măsuri pentru identificarea acestora la momentul acţiunii de prelevare, după cum urmează: se microcipează animalul, se prelevează proba de sânge, iar datele de identificare ale ecvinei se transmit la OARZ-ul judeţean, astfel încât, până la eliberarea buletinului de analiză, acesteia să i se elibereze paşaportul şi să fie înregistrată în baza de date. 5.2. Examenele de laborator ale probelor şi emiterea buletinelor de analiză 5.2.1 Proba conformă se introduce în lucru din momentul intrării acesteia în laborator, cu respectarea confidenţialităţii. 5.2.2 Buletinul de analiză se întocmeşte după timpul tehnic prevăzut, conform procedurilor acreditate ale laboratorului de diagnostic. 5.2.3 Laboratorul eliberează buletinele de analiză după obţinerea rezultatului şi le expediază la D.S.V.S.A. judeţeană/Bucureşti. În cazul probelor cu rezultat pozitiv, buletinele de analiză se transmit la D.S.V.S.A. judeţeană/Bucureşti cât mai curând posibil, prin fax sau e-mail. 5.2.4 Testarea probei în laborator (punctele 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3) se realizează în maximum 4 zile lucrătoare. 5.2.5 Laboratoarele de diagnostic îşi vor planifica recepţia şi introducerea în lucru a probelor prin testul Coggins, astfel încât să asigure o citire preliminară la 24 ore pentru validarea reacţiei serului martor pozitiv, iar citirea finală şi interpretarea rezultatelor să fie efectuată la 48 ore, în conformitate cu prevederile Manualului OIE/2011. 5.3 – 5.4 Notificarea internă a bolii şi măsurile sanitare veterinare instituite în scop de eradicare 5.3.1 După primirea buletinului de analiză cu rezultat pozitiv pentru anemia infecţioasă ecvină, D.S.V.S.A. judeţeană/Bucureşti transmite, prin adresă oficială, medicului veterinar oficial zonal date privind exploataţia în care a apărut boala şi animalul cu rezultat pozitiv – respectiv numărul de microcip, codul de exploataţie, localitatea. 5.3.2 Medicul veterinar oficial zonal şi medicul veterinar de liberă practică împuternicit instituie măsurile sanitare veterinare în scopul eradicării bolii. 5.3.3 Medicul veterinar oficial zonal culege şi comunică direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informaţii necesare întocmirii Raportului de notificare internă pentru confirmare. 5.3.4 Medicul veterinar oficial din cadrul DSVSA judeţene/Bucureşti sau înlocuitorul oficial al acestuia, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, în baza buletinului de analiză şi a datelor transmise de medicul veterinar oficial zonal, înregistrează în INTRANET datele ecvinei cu rezultat pozitiv conform prevederilor punctului 5.5, în termen de 24 ore. 5.3.5 Medicul veterinar oficial din cadrul DSVSA judeţeană/Bucureşti sau înlocuitorul oficial al acestuia, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, în baza buletinului de analiză şi a datelor transmise de medicul veterinar oficial zonal, întocmeşte şi transmite Raportul de notificare de confirmare a bolii la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în contul de e-mail notificareboli@ansvsa.ro, cont special creat în acest sens. Informaţiile prevăzute la punctul 5.3.3 şi Raportul de notificare internă pentru confirmare se transmit în termen de 24 ore. 5.3.6 Medicul veterinar oficial zonal efectuează ancheta epidemiologică, declară boala şi stabileşte planul de măsuri sanitar-veterinare privind combaterea a bolii. AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

7


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 8 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

5.3.7 D.S.V.S.A. judeţeană/Bucureşti solicită prefectului convocarea comisiei de evaluare a ecvideelor. 5.3.8 Comisia de evaluare evaluează animalele şi declanşează acţiunea de întocmire a dosarului de despăgubire. 5.3.9 D.S.V.S.A. judeţeană/Bucureşti dispune tăierea/uciderea ecvideelor diagnosticate pozitiv pentru anemie infecţioasă ecvină în maximum 30 zile de la eliberarea buletinului de analiză, asigurându-se că sunt respectate măsurile de restricţie impuse, că ecvina/ecvinele respectivă/respective nu părăseşte/părăsesc exploataţia, iar în cazul în care acest lucru se întâmplă se aplică măsurile legale în vigoare; 5.4.0 D.S.V.S.A. judeţeană/Bucureşti se asigură că plata despăgubirilor pentru animalele tăiate/ucise se realizează în maxim 90 de zile de la tăierea/uciderea fiecărui animal. 5.4.1 Medicul veterinar oficial zonal urmăreşte evoluţia bolii, întocmeşte şi transmite la DSVSA actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii în termenele stabilite prin legislaţia specifică; 5.4.2 D.S.V.S.A. judeţeană/Bucureşti notifică la DGSVSLA din cadrul ANSVSA ridicarea restricţiilor sanitare veterinare şi stingerea bolii. 5.5 Modalitatea de înregistrare în ANSVSA Intranet a ecvinelor diagnosticate pozitiv pentru anemie infecţioasă ecvină 5.5.1. Medicul veterinar oficial din cadrul DSVSA judeţene/Bucureşti sau înlocuitorul oficial al acestuia, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, în baza buletinului de analiză şi a datelor transmise de medicul veterinar oficial zonal, înregistrează în Intranet la rubrica AIE. (fig. 1) toate ecvinele depistate ca fiind pozitive la testul de confirmare pentru anemia infecţioasă ecvină. 5.5.2 În modulul “Toate” la butonul “Adaugă” (fig. 2) se introduce codul exploataţiei în care a fost depistată ecvina respectivă (fig. 3.1). 5.5.3 După introducerea codului de exploataţie, se accesează butonul „Verifică” (fig. 3.2), apar datele exploataţiei, pagină în care se vor introduce, în câmpurile corespunzătoare obligatorii, datele privind tipul de persoană (fizică sau juridică), numele, prenumele, CNP-ul şi adresa proprietarului, codul SIRUTA al localităţii, numele şi adresa CSVZ, coordonatele GPS, starea animalului, numărul buletinului de analiză de confirmare a bolii şi data eliberării acestuia, tipul şi data evenimentului, numărul de identificare al animalului (în cazul în care ecvina prezintă mai multe numere de microcip, se înscriu toate numerele de microcip identificate), data stingerii focarului (fig. 4). 5.5.4 În cazul în care, o ecvină a fost înregistrată anterior, sistemul va emite o atenţionare (fig. 5.1). Aceasta înseamnă că respectiva ecvină a mai fost diagnosticată cu anemie infecţioasă ecvină în altă exploataţie având alt deţinător. 5.5.5 Chiar şi în acest caz, se va accesa butonul „Trimite”(fig. 5.2), pentru înregistrarea ecvinei în exploataţia/exploataţiile în care a fost din nou diagnosticată ca fiind anemopozitivă. Aceasta înregistrare se va efectua automat în modulul „Diagnosticare repetată". 5.5.6 În cazul în care, o ecvină a fost depistată ca fiind anemopozitivă şi apare înregistrată în modulul „Diagnosticare repetată”, DSVSA judeţeană/Bucureşti în care a fost evidenţiată diagnosticarea repetată are obligaţia de a notifica în scris DSVSA judeţeană/judeţene în care o ecvină cu acelaşi număr de microcip a fost înregistrată anterior ca fiind anemopozitivă; notificarea se efectuează în conformitate cu modelul din anexa nr. 1. AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

8


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 9 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

5.5.7 În baza acestei notificări, DSVSA judeţeană/judeţene notificată/notificate, are/au obligaţia să aplice toate măsurile legale ce se impun pentru stingerea focarului în care nu mai există ecvina cu anemie infecţioasă, fără a se completa tipul evenimentului (fig. 6). 5.5.8 Judeţul/judeţele în care a fost evidenţiată diagnosticarea repetată declară focarul ca focar secundar, folosind poziţia (nr.) de Intranet cu care ecvina respectivă a fost înregistrată iniţial, fără a mai transmite raportul de notificare de confirmare la ANSVSA. 5.5.9 Completarea tipului de eveniment se efectuează atunci când DSVSA judeţeană în care a fost evidenţiată diagnosticarea repetată notifică în scris DSVSA judeţeană/judeţene în care o ecvină cu acelaşi număr de microcip a/au fost înregistrată/înregistrate anterior ca fiind anemopozitivă/anemopozitive despre eliminarea ecvinei respective prin tăiere, ucidere sau moarte, cu respectarea condiţiilor legale în vigoare; notificarea se efectuează în conformitate cu modelul din anexa nr. 2. După verificarea datelor privind eliminarea ecvinei în modulul „Diagnosticare repetată”, tipul evenimentului este înregistrat de toate DSVSA judeţene la care a fost diagnosticat animalul respectiv.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

9


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 10 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

Accesul în modulul de înregistrare pentru ecvinele anemopozitive.

Fig. 1

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

10


Editia: 1

PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Revizia: 0 Pag. 11 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

Click pe „Adaugă” şi apoi se înregistrează noile cazuri de ecvine anemopozitive

Fig. 2 AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

11


Editia: 1

PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Revizia: 0 Pag. 12 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

După introducerea codului de exploatatie (Fig 3.1. ) se pasa butonul “Verifică”

Fig. 3.2

Se introduce codul exploataţiei în care a fost identificată ecvina anemopozitiva

Fig. 3.1

Fig. 3 AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al vigoare.

ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in

12


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 13 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

Se introduce numărul de microcip/microcipuri identificat/identificate la ecvina cu anemie infecţioasă, nr. buletin test COGGINS, starea animalului, starea focarului, coordonatele GPS şi acolo unde este cazul şi nr. actului de stingere. Fig. 4

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

13


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 14 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

După introducerea numărului de microcip indiferent daca sistemul semnalizeaza o reînregistrare a acestuia, se AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al apasă butonul „Trimite” vigoare. Fig. 5.2.

În cazul în care, numărul de microcip al unei ecvine anemopozitive a fost înregistrat anterior, apare menţiunea “Există în ecvina nr. ….”. Fig. 5.1. ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in

14


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 15 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

DSVSA judeţeana notificată stinge focarul în care nu mai există ecvina cu A.I.E. fără a completa tipul evenimentului. Fig. 6

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

15


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 16 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

5.6 Modalitatea de înregistrare în Intranet a evenimentului (tăiere, ucidere, moarte) a ecvinelor cu anemie infecţioasă 5.6.1 În situaţia în care o ecvină depistată anemozitiv a suferit un eveniment (tăiere, ucidere, moarte), medicul veterinar oficial revine la înregistrarea iniţială efectuată conform fig. 1 – 5, modificând starea respectivului animal în funcţie de evenimentul şi data la care a avut loc. 5.6.2 Înregistrarea evenimentului în Intranet se efectuează după cum urmează: 5.6.2.1 Confirmarea tăierii animalului prin dovada anulării paşaportului după abatorizarea acestuia. 5.6.2.2 Confirmarea uciderii animalului prin documente care să ateste predarea acestuia către o unitate de neutralizare. 5.6.2.3 Confirmarea morţii animalului prin documente care să ateste predarea acestuia către o unitate de neutralizare. 5.6.3 În cazul în care, din eroare, o ecvină anemopozitivă a fost înregistrată în modulul AIE din Intranet la un alt tip de eveniment, medicul veterinar oficial revine la înregistrarea anterioară şi modifică tipul evenimentului. 5.7 În cazul în care se constată că, în baza de date SIIE, o ecvină anemopozitivă a fost înregistrată din eroare, la un alt tip de “Stare”, DSVSA judeţeană notifică OARZ judeţean şi solicită modificarea stării animalului în funcţie de evenimentul produs; după rectificarea erorii, medicul veterinar oficial înregistrează în Modulul AIE din Intranet tipul de eveniment. 6 RESPONSABILITĂŢI 6.1. Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi 6.1.1 Efectuează prelevarea probelor de sânge de la ecvine conform prevederilor legale în vigoare 6.1.2 Instituie măsurile prevazute de lege, pentru a preveni şi a opri difuzarea anemiei infecţioase ecvine 6.1.3 Anunţă medicul veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare zonale despre apariţia bolii şi, până la sosirea acestuia, verifică dacă deţinătorul animalelor în cauză a aplicat măsurile de mai jos: - izolarea animalelor bolnave sau suspecte de boală; - izolarea cadavrelor animalelor din specii receptive, precum şi a cărnii ori produselor obţinute prin tăierea de urgenţă, fără a le înstrăina ori valorifica; - interzicerea circulaţiei animalelor din specii receptive şi a persoanelor în locurile presupuse a fi contaminate; - izolarea materialelor şi echipamentelor care au venit în contact cu animalele bolnave sau care sunt suspecte de contaminare; - menţinerea pe loc a echipamentelor utilizate în grajd, aşternutul, mijloacele de transport folosite, precum şi orice alte obiecte care pot fi purtătoare de contagiu.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

16


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 17 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

6.2. Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 6.2.1 Medicul Veterinar Oficial Zonal 6.2.1.1 Coordonează acţiunea de prelevare a probelor de sânge de la ecvine conform prevederilor legale în vigoare. 6.2.1.2 Participă împreună cu medicul veterinar de liberă practică împuternicit la prelevarea probelor de sânge de la ecvinele prevăzute în Decizia 346/2010/UE. 6.2.1.3 Prelevează proba sau contraproba de sânge în cazul repetării analizei, aprobată de DSVSA judeţeană/Bucureşti. 6.2.1.4 Culege şi comunică direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti informaţii necesare întocmirii Raportului de notificare internă pentru confirmare. 6.2.1.5 Efectuează ancheta epidemiologică, declară boala, instituie măsurile sanitare veterinare în scopul eradicării bolii. 6.2.1.6 Efectuează controale şi urmăreşte dacă sunt respectate măsurile impuse în zona de competenţă. 6.2.1.7 Întocmeşte actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii şi transmite o copie la DSVSA judeţeană/Bucureşti

6.2.2. Serviciul de Sănătate şi Bunăstare a Animalelor, Monitorizare Boli 6.2.2.1 Medicul veterinar oficial sau înlocuitorul oficial al acestuia, desemnaţi prin decizie a directorului executiv înregistrează şi răspunde de corectitudinea datelor introduse în Intranet în rubrica AIE.a tuturor ecvinelor cu rezultat pozitiv la testul de confirmare pentru anemia infecţioasă ecvină, modificările survenite în starea animalului în funcţie de eveniment precum şi stingerea focarelor. 6.2.2.2 Medicul veterinar oficial sau înlocuitorul oficial al acestuia, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, întocmeşte şi transmite în contul de e-mail notificareboli@ansvsa.ro, cont special creat în acest sens, la A.N.S.V.S.A rapoartele de notificare de confirmare a anemiei infecţioase ecvine; în raportul de notificare de confirmare, sub numărul şi data raportului se precizează obligatoriu poziţia (nr.) la care a fost înscrisă ecvina respectivă în Intranet, modulul AIE. 6.2.2.3 Medicul veterinar oficial sau înlocuitorul oficial al acestuia, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, transmite către DGSVSLA din cadrul ANSVSA actul sanitar-veterinar de stingere oficială a bolii. 6.2.2.4 Răspunde de întocmirea anchetelor epidemiologice şi de declararea, notificarea, combaterea şi stingerea focarelor de anemie infecţioasă ecvină. 6.2.2.5 Medicul veterinar oficial sau înlocuitorul oficial al acestuia, desemnaţi prin decizie a directorului executiv, urmăreşte şi răspunde de avizarea dosarelor pentru despăgubirea pagubelor suferite de proprietarii de animale. 6.2.2.6 Instruieşte personalul implicat în implementarea prezentei proceduri.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

17


PROCEDURA SPECIFICĂ DIAGNOSTICUL, NOTIFICAREA, DECLARAREA, STINGEREA ŞI ÎNREGISTRAREA ÎN INTRANET A ECVINELOR DIAGNOSTICATE POZITIV PENTRU ANEMIE INFECŢIOASĂ ECVINĂ

Editia: 1 Revizia: 0 Pag. 18 din 18

COD: PS-02-DSBNAMBSSV

6.2.3 Director Executiv Adjunct al DSVSA judeţeană 6.2.3.1 Coordonează şi verifică aplicarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a anemiei infecţioase ecvine, 6.2.3.2 Coordonează şi se asigură de buna desfăşurarea a activităţii de înregistrare în INTRANET, modulul AIE, a ecvideelor cu anemie infecţioasă ecvină, de actualizare a modificărilor referitoare la modul de eliminare a acestora, precum şi stigerea focarelor. 6.2.4 Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 6.2.4.1 Controlează implementarea prezentei proceduri la nivelul DSVSA judeţene/Bucureşti 6.2.4.2 Analizează datele referitoare la ecvinele cu anemie infecţioasă înregistrate în INTRANET, rubrica AIE. 7 ANEXE ŞI ÎNREGISTRĂRI 7.1.Anexe ANEXA 1 – model înştiinţare DSVSA judeţeană/Bucureşti - diagnosticare repetată, ANEXA 2 - model înştiinţare DSVSA judeţeană/Bucureşti - eliminare ecvine diagnosticate repetat 7.2. Inregistrari – model înştiinţare DSVSA judeţeană/Bucureşti diagnosticare repetată – formular cod F-01PS-02-DSBNAMBSSV, - model înştiinţare DSVSA judeţeană/Bucureşti eliminare ecvine diagnosticate repetat – formular cod F-02-PS-02-DSBNAMBSSV.

AVERTISMENT: Utilizarea, reproducerea completa sau partiala a prezentei documentatii fara acordul scris al ANSVSA constituie o violare a drepturilor de autor si va fi sanctionata conform legislatiei in vigoare.

18

Procedura inreg ecvine cu aie in intranet 17 09 2012  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you