Page 1

Anexa nr. 1

SECŢIUNEA II

SECŢIUNEA I

DOCUMENT PENTRU INFORMAŢIILE REFERITOARE LA LANŢUL ALIMENTAR (DPIRLA) 1. INFORMATII PRIVIND RESPONSABILUL PENTRU SANATATE Adresa 1.1. Nume

1.2. Responsabil pentru sănătate (bifaţi după caz) 1.3. Depozite medicamente ( bifaţi după caz) 2. INFORMAŢII PRIVIND CALUL 2.1. Numărul microcipului calului

ECVINE

…………………………………….

Număr de telefon

Fax

Adresa de e.mail

>=15 zile

>1 luna

> 6 luni

<15 zile PREZENT

ABSENT

Iepe lapte Agrement Reproducţie 2.2. Serviciul principal (bifaţi după caz) 3. DECLARATIE STANDARD 3.1. Dacă există indicii de apariţie a unei boli sau afecţiuni ce pot avea repercursiuni asupra siguranţei cărnii DA NU (Bifaţi după caz- dacă este DA se vor inscrie informaţii suplimentare în coloana 3.3)

3.2. Există probleme de sănătate care au condus la decizia de abatorizare (Bifaţi după caz –dacă este DA se vor inscrie informaţii suplimentare în coloana 3.3)

3.3. Există rezultate de analize care pot avea importanţa asupra sănătăţii (Bifaţi după caz–dacă este DA se vor inscrie informaţii suplimentare în prezenta coloană)

NUMĂR DE REFERINŢĂ DOCUMENT

DA

NU

DA

NU

Muncă

Altele


3.4. În luna precedentă trimiterii la abator a calului, medicamentelor veterinare şi aditivii furajeri au respectat perioada de aşteptare şi/sau un alt tratament a fost administrat

DA

NU

(Bifaţi după caz –dacă este DA se vor inscrie informaţii suplimentare în prezenta coloană)

3.5. Numele medicamentului sau aditivului

SECŢIUNEA III

3.6. Date privind medicul veterinar curant

Durata timpului de asteptare (zile)

Data sau perioada de administrare

Nume

3.7. Certifică aceasta declaraţie Locul este completă şi toţi timpii de aşteptare au fost respectaţi 4. ABATORUL 4.1. Acceptam calul pentru abatorizare

Numar de telefon

Adresa

Numar fax

Data

Semnatura

NR AUTORIZARE/ APROBARE DA, condiţionat

DA

4.2 Remorci 4.3 Semnatura responsabilului de abator

Data

SECŢIUNEA IV

5. |CONTROLUL AUTORITATII VETERINARE COMPETENTE : controlul informatiilor privind lantul alimentar

Numele, prenumele medic veterinar oficial, ……………………………………….…………..,

E.mail

Semnătura, ……………………….,

Data, ………………,

Document cal nou  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you