Zalaegerszegi 7 Nap - 2015. 01. 30.

Page 9

ötórai tea

ZalaegersZegi 7 nap

| 2015. január 30. |

9

Beszélgetés Csiszár Attila testnevelővel, a Zalaszám ZAC utánpótlás-szakágvezetőjével

„Ötödikes koromban Szakály Pisti volt kinn a pályán, megkérdezte, lejárnék-e edzeni? Mindennek negyven éve...” Tanít, nevel, edz. Kevesen vannak, akik Zalaegerszegen nem ismerik a nevét. Van, akit tanít, van, akit tanított, illetve vannak - szép számmal –, akiknek gyermekét edzi. Ő Csiszár Attila, a Landorhegyi Általános Iskola testnevelő tanára, illetve a ZAC utánpótlás-szakágvezetője. n Novák-Sárvári viktória

– Mi vitte a gyerekek, a tanítás felé? – A sport irányított ebben, tulajdonképpen a sport miatt. Eredetileg nem ez volt a tervem, egészen más céljaim voltak, végül mégis rájöttem, hogy nekem ez kell. Én mindig is sportoltam, és az atlétika vitt az edzősködés felé. Illetve a tanári pályára. Mert nem voltam ügyetlen sem, meg fejben sem voltam rossz, tehát nyilvánvalóan ezt választottam.

– Hogy került kapcsolatba az atlétikával? – Ötödikes koromban még a Szakály Pisti volt kinn a pályán, indítottak eg y ilyen mai szóval élve tehetségkutatót, ott kérdezte meg, hog y nem járnék-e edzésre? És akkor odaker ü ltem. Ez 1974. szeptember 28 -á n volt. Utána kiderült, hogy egész jó vagyok és igazából elmentem a válogatottságig, itt helyi szinten űztem a sportágat és ifjúsági válogatott voltam emlékeim szerint ötször. A ztá n el ker ü ltem Nyíregyházára, a tanárképzőre, oda is irányítottak, mert ott voltak olyan edzők, akik az atlétikával foglalkoztak komolyabban. Nekik is nagyon sokat köszönhetek. És persze a hely iek nek, Sza ká ly Pistinek, illetve Molnár Istvánnak, aki később az edzőm lett, de sajnos már nincs köztünk. Végül is az atlétika vitt el a hátán.

– Onnan visszatérve egyenes volt az út a ZAC-hoz? – Íg y van, rögtön, először ide az iskolába, illetve vele párhuzamosan az eg yesülethez. Úg y alakult a dolog, hog y mint edző részt tudok venni a munkában. Nag yon szívesen fogadtak, mint aki eleve zalaegerszegi, és nekem is szívem csücske az atlétika. Nyilvánvaló, hog y nem is volt más alternatíva. A gyerekeknél pedig kialakult, hogy egyszer csak

jött egy csoport, egy csapat, g yunk hárman, illetve né- helyi versenyek hétköznap vannak vagy pénteken áltaés ez zajlik 1988 óta. gyen leszünk idén. lában, így 1–2 hétvége fel– A ZAC a szívügye.... – Az edzés, a fizikai munka mentődik ezáltal, de a lémellett mennyire kell őket nyeg a verseny, mert annak – Hát, a ZAC, igen, az at- lelkileg is erősíteni? kell működnie. létika. A városban több iskolában vannak edzőink, ez volt célszerű a gyerekek miatt, ebben nyilván benne van a belváros, kertváros és a Mindszentyből, most már a csácsi iskolából is vannak g yerekek, illetve tőlünk, a Landorheg yiből. Ez úgy működik, hogy gyerekekkel foglalkoznak gyerek korcsoportos edzők, utána kerülnek nálunk az utánpótlás korba, ez azt jelenti, hog y 13–14–15 éve– Úg y dolgozom – mivel – Két gyermeke van, ők sek, akik még általános iskolások, íg y g yakorlatilag manapság az edzés nem hogy állnak a sporthoz? lefedtük az egész várost, úgy kezdődik, hogy negyed – Igen, a fiam, Soma ötöutánuk a serdülő korcso- 3-tól indul –, hogy kint vaportos edzők jönnek, va- gyok a pályán akkortól és dikes, idejár, Sára pedig érkeznek sorba n, már felnőtt. A fiam atletimindenki, amire tud. zál. Nem azért, mert én kérItt órarendi kérdések tem, hanem több sportágat is vannak, illet ve is kipróbált és ez tetszett nyilván több iskolá- meg neki, illetve ebben ból érkeznek a gyere- ügyes. Persze nemcsak ő ügyes, kek. Egészen fél ötig, ötig ott vag yok. A hanem a többi gyerek is. Épversenyekre való fel- pen a napokban voltunk Sopkészítések erről a ronban, egy régiós gyerekrészről is zajlanak, versenyen, ahol a 13 év alattehát ez a része na- tiak mérkőztek meg. Mi több g yon fontos. Én azt csapatot szoktunk vinni, szoktam bennük erő- hogy minél több gyerek versíteni, hog y „ha fel- senyezzen. Most az első két készült, akkor tud helyet mi szereztük meg a teljesíteni, ha nem nagyobbaknál. Ez mutatja, készült fel, ak kor hogy vannak jó gyerekek és jó edzők, akik felkészítik azonban nem”. Mindig annyit várok őket. el egy gyerektől, mint – Mi most a legnagyobb amennyit tudnak is cél? teljesíteni.

Éppen a napokban voltunk Sopronban, egy régiós gyerekversenyen, ahol a 13 év alattiak mérkőztek meg. Az első két helyet mi szereztük meg a nagyobbaknál. Ez mutatja, hogy vannak jó gyerekek és jó edzők, akik felkészítik őket.

– Hogy lehet ennyi – Az utánpótlásban a tamindent összeegyez- valyi év nagyon jó év volt. tetni a családdal? Idén ahhoz képest nehezebb – Igen, ez nehéz… Igazából egyszer kiszámoltam, hog y az év 52 hétvégéjéből 25 alkalommal nem vagyok idehaza. Ez nehéz kérdés, de igazából beálltunk így, anynyira nem zavarja már a családot. Inkább a hétköznapokban, az, hogy reggel elindulok az iskolába, Csiszár Attila: Az edzésnek a lelki felkészítés is komoly része, minden gyerektől csak utána edzés fél ötig, Fotó: Katona tibor annyit várok el, amennyit teljesíteni tud, sosem többet ez hosszú inkább. A

lesz, úgy gondolom. Most is vannak nagyon jó versenyzőink, csak volt egy korosztály-összevonás, tehát nem évfolyamonként megy a versenyzés, hanem a serdülő korosztály most kétéves. Aki most lép be ebbe, az egy évvel fiatalabb, adott esetben még többel is azoknál, akikkel együtt kell versenyeznie, ez megnehezíti kissé a dolgot, de vannak reményeink. Szabadtérre már vannak előremutató eredményeink.