Page 1

Foredrag om Ekstremløb

”Bliv din egen træner”

Har du interesse i ekstremløb og kunne tænke dig at høre

Når noget bliver interessant som f.eks. træning og motion,

mere om denne form for løb, så har du her en enestående

bruges som regel forholdsvis meget tid på det. Udover

chance for at høre et foredrag af en af eksperterne på områ-

den fysiske udfoldelse søges også teoretisk viden, da den

det Jacob Juul Hastrup. Jacob har deltaget i flere ekstremløb

tid der bruges, gerne skulle bruges fornuftigt og rigtigt.

rundt omkring på kloden blandt andet Jungleløb i Brasilien,

Det kan til tider være svært at overskue sammenhængen

Sahara Race i Egypten og The Last Desert på Antarktis. Han

mellem teori og praksis, men det skulle du gerne komme

vil udover at vise en masse flotte billeder fra disse løb også

et skridt nærmere med denne aften hos Marathon Sport.

fortælle om de hårde strabadser samt forklare lidt om sine

”Bliv din egen træner” er temaet for denne aften. Her vil

træningsmetoder og give gode råd til, hvordan man kommer

der blive snakket om de faktorer der har indflydelse på din

i gang med ekstremløb.

træning og hvordan du kan optimere denne. Vi vil komme ind på emner så som motivation, træningsfysiologi,

Billetter koster 75,00 kr. og kan købes i begge

træningsformer, træningsdosering og hvordan du undgår

Marathon Sport butikker samt i vores webshop på

skader. Det er Brian Dåsbjerg fra Danish Sports Academy

www.marathonsport.dk

der står for aftenen. Brian har løbet i mange år og udover en baggrund som fysioterapeut er Brian også blandt

Hvornår: Torsdag d. 7. oktober kl. 19.00 Hvor: Marathon Sport, Åboulevard 1, 1635 København V

verdens bedst i Militær Femkamp. Så kom og få en aften hvor du helt klart vil få noget med hjem i rygsækken som vil kunne flytte din træning i en positiv retning Billetter koster 75,00 kr. og kan købes i begge Marathon Sport butikker samt i vores webshop på www.marathonsport.dk

Hvornår: Onsdag d. 27. oktober kl. 19.00 Hvor: Marathon Sport, Østerbrogade 19, 2100 København Ø

Marathon Sport, Østerbrogade 19, 2100 København Ø, Tlf: 35 38 39 00, oesterbro@marathonsport.dk Marathon Sport, Åboulevard 1, 1635 København V. Tlf: 35 37 50 07, frb@marathonsport.dk marathonsport.dk

Aktivitetsplan Efterår / Vinter

2010


Gratis løbetræning

Foredrag om kost

Hver mandag og onsdag kl. 17.00 er der gratis løbetræning i

Den optimale ernæring i forhold til din træning. Spiser du kor-

Marathon Sport. Om mandagen løbes der fra Østerbro og

rekt i forbindelse med din træning? En god sammensætning

onsdag er det fra Åboulevard. Der løbes i to hold – begyndere

af din kost kan være med til at optimere din træning, så du

og let øvede. Vores kyndige instruktører vil sørge for en god og

kommer til at løbe hurtigere, restituerer bedre eller måske får

alsidig gang træning, hvor alle kan være med. Træningsplanen

smidt et par overflødige kilo. Kom og hør mere om sammen-

vil kunne ses på vores hjemmeside og opdateres løbende.

sætning af kosten og få idéer til ændring af kostvaner. Der vil være særlig fokus på at få de rigtige vitaminer og mineraler i

Hvornår: Hver mandag og onsdag kl. 17.00 Hvor: Mandag: Marathon Sport, Østerbrogade 19 Onsdag: Marathon Sport, Åboulevard 1

forbindelse med din træning i vintermånederne. Billetter koster 75,00 kr. og kan købes i begge Marathon Sport butikker samt i vores webshop på www.marathonsport.dk

Hvornår: Tirsdag d. 21. september kl. 19.00 Hvor: Marathon Sport, Østerbrogade 19, 2100 København Ø

Barfods- og forfodsløb En af de store trends og højaktuelle emner inden for løb lige nu

fokus på barfods- og forfodsløb. Træningen vil primært foregå

er barfods- og/eller forfodsløb. Vi ser på barfodsløb som et sup-

på græs og skulle du være i besiddelse af et par FiveFingers,

plement til ens almindelige træning og som et alternativ til ens

må du meget gerne medbringe disse. Du bedes møde op

normale løbesko. Denne træningsform kan implementeres i din

omklædt til udendørs løb. Der kan maksimalt deltage

træning og kan være med til at styrke knogler og muskler i især

25 personer i dette arrangement.

fødder og underben, men det er også en træningsform, der skal startes stille og roligt op for at undgå skader. Vi giver dig nu en

Pris for deltagelse: 50,00 kr. Billetter kan købes i begge

mulighed for at komme med på en træningssession med speciel

Marathon Sport butikker samt i vores webshop på www.marathonsport.dk

Hvornår: Tirsdag d. 24. august kl. 18.00-19.30 Hvor: Marathon Sport, Østerbrogade 19, 2100 København Ø Hvornår: Lørdag d. 4. september kl. 14.00-15.30 Hvor: Marathon Sport, Østerbrogade 19, 2100 København Ø

Hvornår: Onsdag d. 10. november kl. 19.00 Hvor: Marathon Sport, Åboulevard 1, 1635 København V

Marathon Sport Aktivitetsplan efterår 2010  

Beskrivelse af efterårets aktiviteter i Marathon Sport.