Page 1

SZOD PEŁNOMETRAŻOWY FILM FABULARNY, KSIĄŻKA, KOMIKS (ENG) FEATURE FICTION MOVIE, BOOK, COMIC BOOK

wszystkie rysunki w prospekcie są autorstwa Dariusza Rygla (autora grafiki komiksu „Szod” oraz storyboardu do filmu „Szod”) (ENG) – sketches in this prospect are © by Dariusz Rygiel, Project „Szod” friend, graphic and Shod movie storyboarder

(ENG) – info in English starts from p. 12 WWW.SZOD.PL Aut(h)or: Mateusz Droba e-mail: autor@szod.pl tel. kom. (cell phone): +48 532 453 435

1


Contents (PL) – some describtion under the skechtes in this part are in English, too (ENG) – from page 12

Ogólny opis projektu...................................................................................p. 3 Synopsis.......................................................................................................p. 4 OCENA PROJEKTU FILMOWEGO (wg kryteriów PISF)…………………..p. 7 Osoby związane z projektem……………………………………………...…..p. 9 GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT “SZOD”.............................p. 12 „SHOD” SYNOPSIS......................................................................................p. 14 THE ASSESSMENT OF THE FILM PROJECT (according to the Polish Film Institute’s (PISF) criterion)........................p. 18 PEOPLE CONNECTED WITH THE PROJECT.............................................p. 20 (PL) + (ENG) CIEKAWOSTKI (CURIOSITIES)..............................................p. 24 “SHOD” INVESTMENT & CO – PRODUCTION PROPOSAL (just English)................................................................................................p. 28 SZOD (SHOD) TENTATIVE PRELIMINARY BUDGET.................................p. 32

2


OGÓLNY OPIS PROJEKTU Słowa kluczowe: II Wojna Światowa, fizyka, matematyka, magia, czas, bomba atomowa, matematyka, miłość, Bóg, tajemnica, Lwów, Polska, dwudziestolecie międzywojenne, historia, martyrologia, psychologia związku, filozofia, etyka, religia, surrealizm, fantastyka, machina czasu, rozdwojenia jaźni, Soren Kierkegaard, personalizm, kabała, judaizm, Żydzi, okupacja, anegdoty. Projekt ma charakter konceptualny i będzie składał się z trzech samodzielnych całości: 1) książki eseistyczno-psychologicznej, 2) komiksu, 3) filmu pełnometrażowego. Kluczowym wątkiem „Szod” jest wątek damsko-męski, związku miłosnego mężczyzny i kobiety, a ściśle rzecz biorąc jego ewolucji – narodzin, stagnacji i ponownego odrodzenia. Wątek ten teoretycznie rozwija szczegółowo i systematycznie przygotowywana książka pt. „Prolegomena do dialektyki związków miłosnych" – traktat parafilozoficzny i psychologiczny, pisany jednak z dużą dawką ironii, barwnym i przystępnym językiem. Naturalną zaś koleją rzeczy – historię (fabułę) opartą o przedstawiony wyżej wątek rozwija film oraz komiks. Projekt „Szod” posiada następujące aspekty: 1) rozrywkowy (wg maksymy, że można jednocześnie się zbawić i zabawić, jakkolwiek kontrowersyjnej prima facie, ale korespondującej z ezoteryczną zasadą jedności przeciwieństw oraz przekonaniem autora, że materia etyczna i religijna nie musi być ponura a filozoficzna nie musi być trudna czy nudna), 2) edukacyjno-terapeutyczny (m.in. psychologia związku, terapia odrzucenia i terapia tożsamości, afirmacja i negacja zmiany, nudy, stałości, dialektyka osobowości, empatia, narcyzm, graniczne zaburzenia osobowości (borderline), egoizm i prawdziwa relacja z drugim (zobaczenie „Ja” – twarzy bliźniego), 3) filozoficzno-teologiczny, ezoteryczny (m.in. filozofia S. Kierkegaarda, egzystencjalizm via Kantyzm, etyka i metaetyka, metapraktyka, personalizm chrześcijański, gnoza chrześcijańska, mikro-marko, doktryny Wschodu, okultyzm, gnoza, kabała i magia, odwieczne archetypy, psychologia głębii, Jung i alchemia), 4) etyczno-psychologiczny (rozwój postaci etc. etc.), 5) humorystyczny (w innym sensie niż rozrywkowy, czyli np. ironiczny) … tak, moim zdaniem nie ma ważniejszej rzeczy w kosmosie, ważniejszej pomiędzy kobietą i mężczyzną jak wspólny śmiech – ważniejszy nawet od seksu. Bóg, ważna postać w „Szod”, także, miejmy nadzieję, ma poczucie humoru, choć oczywiście kwestia ta daje podstawę do wielu wątpliwości teologicznych, w kierunku choćby dopatrywania się tzw. czarnego humoru.

3


ZARYS IDEI I NAJWAŻNIEJSZYCH WĄTKÓW FABUŁY (ELEMENTARNY SYNOPSIS FILMU) Uwaga! Nie jest to standardowy synopsis filmu ani treatment. Ten film opowiada historię, lecz historia się w nim rozdwaja i zatrzymuje. Konflikt jest tęsknotą za konfliktem, zmianą, emocją, życiem pełną piersią i odważnym sercem, wiernym tożsamości. Lwowska kawiarnia, lata 30 XX wieku. Pianista dystyngowanie gra tango "Una cabezza". Nad stosem zapisanych drobnymi wzorami karteczek siedzi Leo, trzydziestoletni naukowiec, matematyk. Oblicza formułę Fausta. Sześć lat wcześniej włóczył się beztrosko z dwójką przyjaciół: Stachem Ulamem, także matematykiem oraz Bogolubovem, szachistą i bon vivantem. Razem gadali do nocy, rozważali tajemnice świata i człowieka, podrywali dziewczyny i robili głupie dowcipy. Trzy lata wcześniej, gdy zakochał się bez pamięci w Ewie, był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Teraz wszystko minęło. Ich związek stał się martwy, ale Leo żyje marzeniem o nieprzemijającej miłości. W codziennych stosunkach z Ewą zagubił radość, dręczą go wyrzuty sumienia, zatapia się w przeszłość, wspomnienia. Gdy poznaje rabbiego Horowitza (Żyda Wiecznego Tułacza), który do Polski przyjechał z Australii, ma go za dziwaka i hazardzistę (handlarza zdecydowaniem), gdyż stary Żyd, dla zabawy, korzystając z tajemnych metod, ogrywa na drobne sumy miejskie kasyna gry. Z czasem rabbi staje się mentorem Leo, wtajemnicza go w arkana kabały, inspiruje do matematycznych poszukiwań, mających dowieść, że czas, zmiana, następstwo – to tylko złudzenia. Leo chce zatrzymać czas, stworzyć formułę nieprzemijającej namiętności, połączyć w okamgnieniu i spoić na zawsze, w wieczność, pasję i świadomy wybór: racjonalne trwanie przy wartościach z irracjonalnym automatyzmem (głosem serca). Nad Europą wiszą ciężkie chmury zbliżającej się wojny. Leo odnajduje Formułę, sprawdza ją w tajemniczym eksperymencie, który zaburza czasoprzestrzenne kontinuum. Linia czasu rozdwaja się, zaczyna biec w dwóch alternatywnych wersjach. W jednej z nich Leo staje się goniącym ciągle za nowością utracjuszem, skazanym na ciągłe „żabie skoki” ku nowym namiętnościom, rozstaje się z Ewą, pije i śpi z przygodnie poznawanymi kobietami. W drugiej wybiera stałość wartości, żeni się z Ewą, ale umiera w nim prawdziwa radość życia. Wybucha wojna. Leo – utracjusz angażuje się w konspirację, działalność podziemnego ruchu oporu, korzystając z bezpiecznych papierów „karmiciela wszy” sabotuje okupanta, zyskuje upragnioną adrenalinę, nieznajomość jutra. Leo – stateczny mąż i ojciec, dla bezpieczeństwa rodziny współpracuje z wrogiem, okupantem. Przyjaciel Lea – Ulam, który wyemigrował do USA, pracuje w Los Alamos nad bombą atomową i termojądrową. Oppenheimer notuje w notatniku: I stałem się śmiercią, niszczycielem światów. Ulam pisze: jest dla mnie źródłem nieustającego zdziwienia,

4


że kilka znaków nagryzmolonych na tablicy może zmienić bieg ludzkich spraw. Pewnego dnia Leo i Leo stają oko w oko, jako przeciwnicy. W gorączce potyczki Leo zabija swoje alter ego. Na niebie wybucha atomowy grzyb. Postać Lea, jego rozbite tożsamości, zlewają się w jedno. Budzi się z zonie. Przeskok czasowy. Czarnobyl. Prypeć – opuszczone miasto, z którego mieszkańcy uciekli po awarii elektrowni jądrowej, w kilka minut, pozostawiając książki i gazety na stronach, które otwarli w chwili alarmu, zamrożona pustka miasta. Rabbi Horowitz ostrzegł kiedyś Leo: Szod (co znaczy spustoszenie) powstaje, gdy w imieniu Bożym – Szaddaj (Wszechmocny) zabraknie jednej malutkiej literki, kropeczki. Pogodzenia wieczności z okamgnieniem, srogości sprawiedliwego rozumu z miłosierdziem. Gdy czas staje, idea trwa wiecznie. A jednak ruch, zmiana – to życie. Bezruch, stałość – to śmierć. Leo musi zamknąć koło czasu, które przerwał, połączyć oba końce, odzyska wtedy i siebie, i Ewę, a także uratuje świat.

5


(ENG) „Funeral of St. Odilion” – fresco in Armenian Cathedral in Lviv – very important in and symbolical in our history. St. Odilion, who had “established” All Souls’ Day are on the stretcher, carrying by The Future (with lowered eyes), the Present (looking straight at You) and the Past (with hood). Between them with – thin spirits carrying a stretcher.

6


OCENA PROJEKTU FILMOWEGO (wg kryteriów PISF) Projekt „Szod” koncentruje się na dotknięciu, w języku filmowym, spraw nieprzemijających i leżących w sercu refleksji nad człowiekiem: ludzkiej świadomości i samoświadomości, możliwości prawdziwego poznania i relacji z drugim, istoty ludzkich wyborów, natury uczuć wyższych (miłości), istoty i źródła zła. Poniższe uwagi opierają się o schemat oceny projektu filmowego, stosowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. 1. Walory artystyczne, poznawcze i etyczne. a) Walory artystyczne. Kiedyś stawiano przed sztuką wysokie zadania – miała zbawiać ludzi i narody. Cel ten nie jest mrzonką. Film poprzez umiejętne operowanie symbolem i metaforą, odniesienie do znanych i mniej znanych wydarzeń, tła historycznego i użycie linii fabularnej o dużej pojemności i nośności przekazu może w niehermetyczny sposób opowiedzieć o sprawach podstawowych. Punkt niniejszy może zostać rozwinięty w wielostronicowym eseju. b) Walory poznawcze. Projekt „Szod”, choć jest projektem fabularnym bazującym na fikcji, ma bogate odniesienia realistyczne, historyczne, antropologiczne, religijne, meta artystyczne: - odniesienia realistyczne i historyczne (przykładowo: wojna i okupacje sowiecka i niemiecka we Lwowie w latach 1939-42, sylwetki przedstawicieli słynnej na cały świat lwowskiej szkoły matematycznej, postawy ludności w czasach wojny, fascynująca historia lwowskich karmicieli wszy prof. Weigla, kulisy projektu budowy bomby atomowej w Los Alamos, katastrofa w Czarnobylu), - odniesienia antropologiczne (konstrukcja psychologiczna postaci, filozofia człowieka ukazana w filmie, szereg wątków o charakterze archeokulturowym), - odniesienia religijne (koegzystencja duchowości kilku wyznań w przedwojennym i wojennym Lwowie, religijne postawy postaci, symbolizm użyty w filmie), - odniesienia metaartystyczne (refleksja nad sztuką samą w sobie, nawiązania do znanych i mniej znanych arcydzieł). c) Walory etyczne. Materia etyczna jest solą projektu. Historia opowiedziana w filmie bazuje na koncepcji posiadającej bogate odniesienia filozoficzne, przede wszystkim etyczne. Nawiązuje do koncepcji wolności człowieka Sorena Kierkegaarda, a także późniejszej myśli egzystencjalnej, filozofii, doktryny a także gnozy chrześcijańskiej, personalizmu, filozofii dialogu (Martin Buber, Józef Tischner), judaizmu, chasydyzmu, kabały, niektórych szkół ezoterycznych.

7


2. Znaczenie dla kultury narodowej oraz umacniania tradycji polskiej i języka ojczystego. Znaczenie projektu dla polskiej kultury narodowej jest nie do przecenienia. Tło historyczne w filmie ukazuje przedwojenny polski Lwów, przede wszystkim środowisko młodej inteligencji. W rolach drugoplanowych w filmie pojawiają się wybitni polscy uczeni i artyści: Stefan Banach, Stanisław Ulam (matematycy), miga Tadeusz Boy-Żeleński, Leon Chwistek i inni. Podstawowym tłem filmu jest życie wielokulturowej przedwojennej Polski, ujawniają się postawy narodowościowe w mieście na styku kultur i religii, Wschodu i Zachodu. Przedstawiony jest świat nieistniejący, a jednak decydujący w pewnej mierze o polskiej świadomości narodowej, po części przechowywany w pamięci żyjącego jeszcze pokolenia, w znacznej mierze skazany na zapomnienie u młodszych Polaków. Drugi aspekt to aspekt wojenny: próba oryginalnego dotknięcia sowieckiej i niemieckiej okupacji, np. przypomnienie o hitlerowskiej zbrodni dokonanej na lwowskich profesorach, niezwykłej historii karmicieli wszy itd. 3. Wzbogacenie europejskiej różnorodności kulturalnej. Tło i wydarzenia przedstawione w filmie są często zapomniane i pomijane w Europie i na świecie (przed wojną lwowscy uczeni a w szczególności matematycy mieli status światowy). Różnorodność społeczna, narodowa i kulturowa przedwojennej Polski, oryginalne ukazanie wątku wojennego powinno zostać szerzej przypomniane i zaakcentowane, bez przesadnego popadania w martyrologię narodową, mesjanizm i fatalizm polski, który Europa już zna… 4. Warunki planistyczno-finansowe realizacji. Prima facie projekt może zdawać się obliczony na wysoki budżet (tło historyczne, wojna, przeskoki czasowe, zdjęcia za granicą itd.). Tak jednak nie jest z kilku względów. Opowiedziana historia, choć niepozbawiona wątku sensacyjnego, ma charakter w znacznej mierze symboliczny i kameralny. Człowiek – mikrokosmos i świat – makrokosmos opowiedziane są tutaj wielorakim spleceniem wątków, metaforą i nastrojem obrazu filmowego. Lokalizacje we Lwowie i na Ukrainie nie należą do najdroższych. Ze względu na fikcyjny charakter historii, biorąc pod uwagę pojawiające się w niej postaci, stylizowane na autentyczne, nie ma potrzeby zakupu licencji do wspomnień czy innych utworów (np. wspomnień Stanisława Ulama „Przygody matematyka”). Projekt ma w całości charakter oryginalny i autorski, a znajdujące się w nim nawiązania nie przekraczają granic luźnej inspiracji.

8


OSOBY ZWIĄZANE Z PROJEKTEM

Autor: Mateusz Droba Urodzony w sierpniu 1977 r. w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie, Filia w Rzeszowie. Wykładowca akademicki na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (w Katedrze Marketingu), a następnie na Wydziale Prawa i Administracji UR. Autor ogólnopolskiego podręcznika prawniczego „Podstawy prawa”, pierwszego w nowatorskiej linii podręczników graficznych. Twórca linii wydawniczej „Plansze Becka” w wydawnictwie prawniczo-ekonomicznym C.H. Beck. Autor kilkunastu artykułów naukowych z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, teorii i filozofii prawa oraz etyki. Eseista. Od roku 2002 niezależny filmowiec. Autor krótkometrażowych i średniometrażowych filmów fabularnych, dokumentalnych oraz eksperymentalnych, nagradzanych w kraju i za granicą. Reżyser, scenarzysta, dramaturg (sztuka multimedialna „Przedostatni seans Cut'a” nawiązująca do monodramu S. Beckett'a, otrzymała pozytywną recenzję lektora w Laboratorium Dramatu Tadeusza Słobodzianka), autor zdjęć filmowych, montażysta filmowy, scenograf oraz prozaik (w przygotowaniu książka psychologiczno-eseistyczna o współczesnych relacjach damsko-męskich w odniesieniu do filozofii Sorena Kierkegaarda). Obecnie rozwija scenariuszowo projekt „Szod”, sensacyjną, miłosną i apokaliptyczną historię międzywojennego Fausta – lwowskiego matematyka. Jest pełnomocnikiem właścicieli praw autorskich oraz koproducentem adaptacji kultowego polskiego komiksu „Funky Koval”. Autor grafiki: Dariusz Rygiel, malarz i rysownik, absolwent plastyki. Niektóre inne osoby wspierające Projekt: •

Bogusław Polch, jeden z najwybitniejszych polskich artystów grafików, autor m.in. serii „Funky Koval”, „Wiedźmin”, „Ekspedycja”, „Kapitan Żbik” i wielu innych dzieł literatury graficznej i komiksowej. Odznaczony brązową odznaką „Gloria Artis”.

Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Jadczyk, specjalista fizyki matematycznej, kwantowej i wielowymiarowej, publicysta, myśliciel, laureat Nagrody Humboldta, wybitny dydaktyk, humanista i propagator rozwoju duchowego.

Scenarzysta, reżyser i pisarz Ben Hopkins, autor m.in. filmu „Szymon Mag” oraz jednego z moich ulubionych filmów, bezkompromisowego punkowoanarchistyczno-teologiczno-kabalistyczno-mistyczno-gnostycznego filmu „9 żywotów Tomasza Katza”.

9


Dr hab. Aleksy Schubert, matematyk i informatyk (pracujący przy ul. im. Stefana Banacha), poeta, publicysta kulturalny, poliglota, naukowy pra-prawnuk m.in. Brentano i Kanta, niestrudzony propagator kultury w polskim Internecie (np. serwisu poewiki).

Dr Marcin Niemczyk, specjalista historii doktryn polityczno-prawnych oraz teorii elit, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UR.

Krzysztof Willmann, działacz na rzecz kultury polskiej oraz wielki miłośnik Lwowa, prywatnie Wuj autora projektu.

Krzysztof Droba, muzykolog, konsultant muzykologiczny projektu, wieloletni propagator zbliżenia polsko-litewskiego, członek Zarządu Związku Kompozytorów Polskich oraz organizator Warszawskiej Jesieni, odznaczony m.in. Orderem W. Ks. Giedymina oraz Srebrną Odznaką „Gloria Artis”.

Katarzyna Terakowska-Nowak, pisarka i dziennikarka.

Osoby związane z branżą filmową w Polsce i za granicą.

Niniejsza lista ulegnie wnet znacznemu wzbogaceniu i skonkretyzowaniu, szczególnie w ostatniej kategorii (przyjaciele w Branży)

10


Już we wczesnej młodości główny bohater „Szod” – Leo, dowiaduje się, że korzenie jego rodziny sięgają mityczno-baśniowej krainy, zwanej Chazarią. (ENG) In early childhood acquire knowledge about his roots, especially, that his family comes from mythological land – Khazar Empire.

11


(ENGLISH)

ENG

GENERAL DESCRIPTION OF THE PROJECT “SZOD” (in english we may pronounced it “SHOD”; as this title will appear on european and worldwide editions)

Key words: the Second World War, magic, time, atomic bomb, mathematics, love, God, mystery, Lviv, Poland, the interwar period, history, martyrdom, psychology of relationship, philosophy, ethics, religion, surrealism, the fantastic, machine of time, split personalisty, Soren Kierkegaard, personalism, kabbalah, Judaism, the Jews, occupation, anecdotes. The project is of conceptual character and it is going to be composed of three separate parts: 1) an essayistic and psychological book, 2) a comic strip, 3) a feature film. A key thread of "Szod" is a theme of man and woman relationship, and; more precisely, its evolution – its birth, stagnation, and re-birth. This theme is developed by the book entitled “Prolegomena do dialektyki związków miłosnych” [“Prolegomena to the Dialectics of Love Relationships”], which is now being prepared in a consistent and detailed way. This is going to be a paraphilosophical and psychological treatise; still, it is written with a great dose of irony, and with a clear and intelligible language. On the other hand - the fabule, the fictional story – naturally – are the subject of the “Szod” movie and comic book. "Szod" project has got the following aspects: 1) Entertaining one (according to the maxim that one can be redeemed and entertained at the same time. Although it is; prima facie, controversial; still, corresponding with an esoteric rule of unity of the opposites, and the author’s belief that the matter of ethics and religion does not have to be gloomy, and the matter of philosophy is not necessarily difficult or dull). 2) Educational and therapeutic one (psychology of relationships, therapy of rejection, and therapy of identity, affirmation and negation of change, dullness, and stability, personality dialectics, empathy, narcissism, borderline personality disorders, egoism, and a real relation with the other (seeing "the Self" – a neighbour’s face). 3) Philosophical and theological, as well as, esoteric one (among others, philosophy of S. Kierkegaard, existentialism via Kantianism, ethics and metaethics, metapractice, noumenon and phenomenon, Christian personalism, Christian gnosis, micro - macro, doctrines of the East, occultism, gnosis, kabbalah and magic, eternal archetypes, psychology of the depth, Jung and alchemy). 4) Ethical and psychological (development of the character etc. etc.). 5) Humorous (e.g. ironical rather than entertaining) ...indeed, I believe that there is nothing more important in the universe, between man and woman, than the shared laughter – it is even more important than sex. God, an important figure in “Szod”, has a sense of humour too; however, this issue brings about many possible theological doubts; for instance, concerning the so-called black humour.

12


pattern in young (crawling) Leo’s drawing room – since he had started thinking about geometry and constrution of the World

Scottish Café (exterior – on the left – photo made after the WW II; interior: photo before WW II)

13


„SHOD” SYNOPSIS (This is not standard movie synopsis, rather some kind of literar style presentation of main ideas, plots, characters and event in the history) This movie tells a story, but the story splits and stops in it. A conflict is really a longing for a conflict, change, emotion, making the most of life and living with a brave heart being faithful to identity. Lvov café, the 30s of the 20th century. A pianist plays „Por Una Cabeza” tango in a dignified manner. LEO, thirty-year-old scientist, mathematician, sits over a pile of small pieces of paper which are covered with formulas. He calculates Faust’s formula. Six years earlier, he was wandering light-heartedly together with two of his friends: ULAM, who was also a mathematician and BOGOLUBOV, a chess player and bon vivant. They conversed till late hours, they considered the world’s and human’s mysteries, they picked up girls and made stupid jokes. Three years earlier, when he was head over heels in love with EWA he was also the happiest man in the world. Now everything is gone. Their relationship has become lifeless and Leo lives his dream of everlasting love. He has lost joy found before in everyday relationships with Ewa; he is conscience-stricken, he starts to live only thanks to his memories. When he meets rabbi HOROWITZ (Wandering Jew), who came to Poland from Australia, he considers him to be an eccentric and a gambler (salesman of decisiveness), since the old Jew; just for fun and taking advantage of mysterious methods, outplays city’s casinos for small amounts. In the course of time, rabbi becomes Leo’s mentor, he initiates him into arcane of Cabala; he inspires him to mathematically prove that time, change, and sequence are just illusions. Leo wants to stop time, create a formula for everlasting passion; he wants to join passion and conscious choice in a twinkling of an eye and forever in eternity. He wants to join rational choice with an irrational automatism (heart’s voice). Since Leo is incapable of forcing himself to do anything, he wants to gain a primary state of being in love back – he can live only with passion of his heart. There are heavy clouds of impending war above Europe. Leo finds the Formula; he tests it in a mysterious experiment, which disturbs space-time continuum. The line of time splits and starts to run in two, alternative versions. In one of them Leo becomes a spendthrift who constantly chases novelty and who is condemned to „hop, skip, and jump” to another passions; he parts with Ewa, drinks, and wanders with strumpets. In the second version, he chooses a stability of values, he marries Ewa, but the true joy of life has died in him. The war breaks out. Leo – a spendthrift, engages in conspiracy, an activity of the underground; he gains desired adrenalin, unawareness of tomorrow. Leo – a staid husband and father collaborates with an enemy, occupier to ensure safety to his family.

14


Leo’s friend, Ulam, who has emigrated to USA, works in Los Alamos on atomic and thermonuclear bomb. Oppenheimer notes in his notebook: Now I am become death, the destroyer of worlds. Ulam writes: the fact that several signs drawn on a board can change a course of human matters is a source of incessant astonishment for me. One day Leo and Leo meet face to face, as enemies. In the heat of skirmish Leo kills his alter ego. There is the atomic mushroom exploding in the sky.The character of Leo merges into one again, he wakes up in Zona. Time transition. Chernobyl. Prypiat – an abandoned city, from which the citizens escaped after the nuclear power plant’s breakdown within 5 minutes, leaving books and newspapers on pages which they opened in a moment of the alarm; the frozen emptiness of city. Rabbi Horowitz warned Leo one day: “Shod” (which means devastation) is created when in the name of God Shaddai (which means omnipotent) one single letter, a point is missing. Reconciling eternity with the twinkling of an eye. When time stops, the idea lasts forever. After all, a movement, a change – is life. Stillness, stability – means death. Leo must close a circle of time that he has interrupted; he must join both ends, then he gets back both himself and Ewa. And he saves the world.

15


Armenian cathedral in Lviv (Lw贸w), 2009 photo

16


Prypeć (ukr. Прип'ять, ros. Припять)

photo: Reuters

photo: socjum.pl

( ENG) Chernobyl - Prypiat

photo: skippy13

photo: Nige820 (opuszczone przedszkole, eng. abandoned kindergarten)

photo: NeQo PhosGraphis (from flicer) (“Szod” author comment: too obvious metaphore…)

17


THE ASSESSMENT OF THE FILM PROJECT (according to the Polish Film Institute’s (PISF) criterion) The “Szod” project focuses on touching, using the language of film, the matters that do not pass, but make the centre of the reflection on a human being: human consciousness and self-consciousness, possibility of real cognition and relation with another person, the essence of human choices, the nature of higher feelings (love), the essence and source of the evil. The following remarks are based on a scheme of the film project’s assessment used by the Polish Film Institute. 1. Artistic, cognitive and ethical values. a) artistic values: In the past, the art had to face high requirements – it was to amuse people and nations. This target is not a fancy. A film, through a skillful operating with a symbol and a metaphor, references to known and lesser known events, historical background, and using a narrative line with huge capacity and endurance of transmission, can tell about basic issues in a not airtight way. This point can be developed in a multipage essay. b) cognitive values: Although the “Szod” project is a fictional project, it has got rich realistic, historical, anthropological, religious and meta-art references: - realistic and historical references (for instance: war, the Soviet and German occupation of Lviv in 1939-42, silhouettes of the representatives of the world famous Lviv school of mathematics, the attitudes of its civil population during the war, a fascinating story of Lviv’s feeders of lice of professor Weigl, the wings of the project of building a nuclear bomb in Los Alamos, the Chernobyl disaster), - anthropological references (a psychological construction of characters, man’s philosophy presented in the film, series of archeological and cultural threads), - religious references (spiritual coexistence of several religions in pre-war and war Lviv, religious attitudes of the characters, symbolism of the film), - meta-art references (reflection on art itself, reflections of known and lesser known masterpieces). c) ethical values: The ethical issues are the essence of the project. The history told in the film is based on the concept possessing profound philosophical relations, mainly ethical. It is connected to the concept of human freedom by Soren Kierkegaard, and also the subsequent existential thought, the Christian philosophy, doctrine, but also its gnosis, personalism, the philosophy of dialogue (Martin Buber, Józef Tischner), Judaism, Chasidism, Kaballah or some esoteric schools.

18


2. The meaning for the national culture and strengthening Polish tradition and language. The meaning of the project for Polish national culture is invaluable. The historical background in the film presents pre-war Polish Lviv, mainly the environment of young intelligentsia. The supporting cast were famous Polish academics and artists: Stefan Banach, Stanisław Ulam (mathematicians), Tadeusz Boy-Żeleński, Leon Chwistek and others. The basic background of the film is a life of multicultural pre-war Poland, the national attitudes are revealed in the city where cultures and religions of the East and West meet. The world presented does not exist – however, to some extent, it does shape Polish national awareness, partly held in memory of the still living generation, and greatly deemed to be forgotten by younger Poles. The other aspect is the issue of war: an attempt to touch, in an original way, the Soviet and German occupation, e.g. to recall the Nazi atrocity against the professors of Lviv, unusual history of the feeders of lice, etc. 3. The enrichment of the European cultural diversity. The background and events presented in the film are often forgotten or omitted in Europe and across the world (before the war, the academics and; especially, the mathematicians of Lviv, were worldwide famous). Social, national and cultural diversity of pre-war Poland and an original demonstration of the war thread should be widely reminded and highlighted without an inordinate national martyrdom, Polish messianism and fatalism that are known in Europe. 4. Planning and financial conditions of the project. Prima facie, the budget of the project may seem to be planned as quite considerable (historical background, war, time jumps, photos taken abroad, etc.). However, this is not the case for several reasons. The story, although not deprived of a sensational thread, is generally symbolical and intimate in its character. A man – microcosmos and the world – macrocosmos, are said through a multiple intertwining threads, metaphor, and the spirit of the film. Locations in Lviv and Ukraine are not the most expensive. Because of the fictional character of the story and taking into account its characters who are to look very genuinely, there is no need to buy a license to have remembrances, or other works (e.g. memoires of Stranisław Ulam “Adventures of a mathematician”). The project is completely original and the references included do not cross the borders of loose inspiration.

19


PEOPLE CONNECTED WITH THE PROJECT Author: Mateusz Droba Born in August 1977 in Cracow. A graduate of the Faculty of Law and Administration of UMCS in Lublin, Branch in Rzeszów. A university lecturer at the Faculty of Economics at the University of Rzeszów (Chair of Marketing Science), and then at the Faculty of Law and Administration at UR. Author of Polish nationwide legal coursebook “Basics of Law”, the first graphic coursebook from the innovative series. Creator of the publishing series “Beck’s Boards” in the legal economic publishing house C.H. Beck. Author of a dozen or so scientific articles in the field of administrative and civil law, the theory and philosophy of law, and ethics. Essayist in Polish nationwide legal press, a continuous cooperator of the monthly “Legal Education”. Since 2002, an independent filmmaker. Author of short and medium-length feature films, documentary films and experimental films prized in Poland and abroad. Director, scriptwriter, dramatist (the multimedia play: “Cut’s Last (but one) Séance” related to a monodrama by S. Beckett has received a positive notice of the permanent graduate assistant in the Drama Laboratory of Tadeusz Słobodzianek), cinematographer, film editor, set decorator and prose writer (a psychological-essayistic book about contemporary relationships between men and women in connection to the philosophy of Soren Kierkegaard is being prepared). Currently, he is developing the script of the “Szod” project, a sensational, amorous and apocalyptic history of interwar Faust – a mathematician from Lviv. He is the commissioner of the owners of the copyrights and co-producer of the adaptation of the cult Polish comic strip “Funky Koval”. Graphic author: Dariusz Rygiel (university plastic arts graduate) Selected Project “Szod” friends and sympathizers: - Bogusław Polch – one of the most famous european comic book graphic artist, author f.e. of “Funky Koval”, “Expedition” (based on E. Von Daeniken’s theories), “The Witcher” series and many more. - Professor Arkadiusz Jadczyk, PhD (quantum physics, multidimensional and mathemathical physics), Humboldt Prize Winner, writer of scientifical bestsellers, esoterism thinker, project scientific consultant - Professor Aleksy Schubert, PhD (mathematics, informatics specialist, cultural activist, f.e. poewiki site project). - Ben Hopkins (acclaimed screenwriter and movie director (“Simon Magus”, “The Nine Lives of Tomas Katz”, UK). - Katarzyna Terakowska-Nowak – acknowledged writer, journalist. - Krzysztof Willmann – Lviv and polish – ukrainian dialogue cultural activist, advisor in Agniszka Holland Academy Award nominated movie “In darkness” - Krzysztof Droba – acclaimed polish musicologist, vive – president and member of the board of Polish Composers Society, organizer of the ackowledged Warsaw Autumn, project musicology consultant, polish – lithuanian cultural cooperation dialogue activist. More our friends and list of our movie – branch friends will be revealed soon

20


rys. Dariusz Rygiel

21


rys. Dariusz Rygiel

22


I left this page (number 23) blank, for Your notes or something… 23 isn’t too good number to me, and I am a little superstitious person (however, with rational mind, together). Let me write one joke. One of the most prominent founders of quantum physics, Niels Bohr, had a horseshoe above his home door. Friend of Niels are asking: - Niels, You are scientist, so rational and abstractional minded (!) – do You belive, that horseshoe above door brings good luck?? Niels answered: - No, I don’t belive. But, I heard, it brings luck to them, who don’t belive in superstition, either.

23


CIEKAWOSTKI (CURIOSITIES) – „SZOD” (SHOD) – TITLE

Nazwa projektu „Szod” wzięła się z pewnej anegdoty, przytaczanej przez Martina Bubera w powieści „Gog i Magog”. Gdy w hebrajskim imieniu Bożym: Szaddaj (Wszechmogący) zabraknie malutkiej literki, nieznacznej, przypominającej przecinek (literki "jod") powstaje „szod”, co znaczyć może: spustoszenie, zniszczenie, a także napad rabunkowy, grabież, rabunek, rozbój. Przyszło mi na myśl (najpierw ustalając, iż chodzi o imię mocy "Wszechmogący), że ten malutki punkcik to punkt miłosierdzia, utrzymujący wszechmoc Bożą, która inaczej zniszczyła by nieposkromioną potęgą Stworzenie. Siła tej metafory jest wg mnie tak duża i bezpośrednio odnosi się do głównego tematu naszej historii, że postanowiłem uczynić z niej wątek tytułowy. Opinia specjalisty z zakresu jęz. hebrajskiego: „Jeśli od słowa szaddaj odejmiemy jod, to zostanie szin i dalet (szod – przemoc, dewastacja, zniszczenie, rozbój itp.). Jeśli chodzi o szaddaj, to etymologia tego imienia jest bardzo trudna do określenia, słowo wyprowadza się od różnych rdzeni, z których najbardziej przekonywającym wydaje się akadyjskie šadu – góra (W.F. Albright). El Szaddaj oznaczałoby „Boga góry”. Na podstawie starożytnych przekładów (Septuaginta, Wulgata) imię najczęściej tłumaczy się jako „Bóg Wszechmocny”. (ENG) The name of the “Szod” project came from an anecdote cited by Martin Buber in the novel “Gog and Magog”. When in the Hebrew name of God: Shaddai (Almighty), a little, minor letter, similar to coma is missing (letter “yod”), we have “shod”, which may mean: devastation, destruction, as well as, robbery, mugging. It struck my mind (first setting that it is about the name of power “Almighty”) that this little point is a point of mercy, which sustains God’s omnipotence that otherwise would destroy the Creation with the ungovernable power. The potential of this metaphor is so big to me and relates directly to the theme of our story that I decided to make this thread the title. Opinion of a specialist in Hebrew: “If in the word “shaddai” we skip yod, we will have shin and dalet (shod – violence, devastation, destruction, robbery, etc.). When shaddai is concerned, its etymology is very difficult to be pinpointed, the word is derived from many cores, from which the most convincing seems to be the Acadian šadu – a mountain (W.F. Albright). El Shaddai would mean the ”God of the mountain”. Basing on ancient translations (the Septuagint, Vulgata), the name is most often translated as “God Almighty”.

24


FEEDERS OF LICE IN LVIV

W założonym przez prof. R. Weigla we Lwowie Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami, w czasie okupacji niemieckiej jako karmiciele wszy zatrudniani byli, pozbawieni innych środków do życia, liczni lwowscy inteligenci (także np. matematyk Stefan Banach). Zatrudnienie w instytucie dawało specjalną ochronę, możność swobodnego poruszania się po mieście, a co się z tym wiąże, stwarzało możliwość działalności konspiracyjnej.

(ENG) the professional equipment of the feeders of lice in Lviv In the Exanthematous Typhus and Virus Research Institute, founded in Lviv during the German occupation by professor R. Weigl, many poor representatives of Lviv intelligentsia were employed as feeders of lice (e.g. mathematician Stefan Banach). Being employed in the Institute provided special protection and possibility of uninhibited walking in the city, and at the same time, it was an opportunity for the conspiracy.

25


“SHOD” INVESTMENT & CO – PRODUCTION PROPOSAL (just English) – PREFACE

We are strongly interested in any investment and co – production proposal, from any country, especially from country involved in SHOD MOVIE main themes, history, and locations. Firstly, we are interested in a cash investment, to cover expenditures provided in preliminary SHOD MOVIE BUDGET. The very first, tentative budget You can find below. Some special info about “BTL” movie income (material and non – material, human values worth, as author believe, sources. Some of them are widely known and become a standard (personalised Internet and mobile devices distribution, personalised games and correspondence, collectible materials etc.etc. ), some others, however, remain confidential. Until negotiation with possible Investor or co – producer seriously starts we cannot reveal more about this matter. It’s because it contains some original and unusual SHOD PROJECT solutions, accompanied by original strategies, some kind of “gadgets” and social gatherings. This few words above might sound a bit weird and mysterious, but, SHOD PROJECT MOVIE are planned as a bit weird and more than a bit mysterious one.. What we may write down now - in this prospect that the New Demiurg Industries & Mr Mateusz Droba copyrighted, will be executing many non - standard promotion and marketing solutions, especially concerning making the multi – linked large audience “net” friendly with some type of social hierarchy; “nests” and “lodges” to establish strong (but simultaneously flexible) multilevel and multifaceted connection between popular culture and so – called “sophisticated high – culture”. In our case, it will be requiring an intuitive skillful mind, rather than encyclopedic knowledge and “smart-ass” nerds. SHOD material is reach in sensational & magical, as well as, mystery and suspense plots (?) together with ethical and other kind humanistic values, with substantial very original plots, created by author, Mr Mateusz Droba. On the other hand – substantial referring and invoking immemorial archetype, myths, God powers magic, religion ideas and i.e. war and underground resistance movement, Lvov Jews history, stories and legends, partially touched in Academy 26


Award (Oscar) nominated title “W ciemności” (eng. “In Darkness” ) directed by Agnieszka Holland). This solutions are possible thanks to deep theoretical knowledge (especially exact branches of philosophy, psychology, aesthetics and ethics, cognitive science, management and marketing science; together with law science), practical several topics, practical studies and filmmaking knowledge and experience (see author short biography and people connected with project section). We cannot forget here about our invaluable Project SHOD friends – who are very, very helpful and generous at the stage of gathering info and consulting author knowledge and doubts in many cases of scientific, historical and other nature. The short list of our “first” friend is (and will be expanded soon) on the project website, and is presented in this project in shortened version. One of the tag lines for this confidential, post–premier, New Demiurg Industries policy part, sounds: “The main aim of art – from the beginning – is to solve and save & to amuse and brave” humans (we have untranslatable world – game, in fact, from SHOD original language – Polish, which sounds: “jedocześnie (simultaneously) zbawić (to save - bring salvation) i zabawić ( – to bring entertainment)” (…).

Ok, let’s get down to business

27


INVESTMENT & CO – PRODUCTION PROPOSAL

Rules are simple: I. Cash Investor 1) cash benefits: depending on how much % of total budget potential Investor will assure before shooting starts (or, decide to invest in development phase) – with the same % the Investor will participate in any movie income including national and international theatrical distribution, DVD (Blu-Ray) distribution, TV distribution (distributable “cash”), etc. Etc., or – last, but not necessary least – income from special “BTL” movie income sources.

Gross/net income: We have decided, to describe the gross – net income as simple as it could be presented. Gross income, defining the gross income from any source, before paying all post-movie delivery expenditures, such as taxes, distribution, marketing and promotion costs, royalties, some reserve for unexpected expenses, etc.etc. – all of this will be a subject of post – delivery SHOD FINANCIAL REPORT.

2) non – material benefits: Any Cash Investor, who puts into budget at least 10000 USD will be credited as Executive Producer and will appear (as name, firm or logo) in opening movie titles. Such benefits like special movie Blu-Ray copies, invitation to ceremonial movie premiere, set of movie promotional materials are obvious. In artistic matters - influence (f.e. cast, final script version etc. etc.) and production executive management (shooting, postproduction) – scale of Investor “voice power” will be a subject to individual negotiations between Investor and SHOD MOVIE author&director, founder of New Demiurg Industries – Mr Mateusz Droba.

28


II. Non - Cash Investor (Co – Producer) We invite All of You, who want to be a “no cash input” co – producers of SHOD MOVIE – to bring any other kind of contribution to the film. In that case, individual negotiations between Investor and SHOD MOVIE author&director Mr Mateusz Droba will establish the rules of co-production. It’s not hard to contact Mr Matesz Droba, both through his assistant or personally. Currently, we have so many ways to contact each other…..

Let me remind my contact info: Mr Mateusz Droba New Demiurg Industries (founder) [this company, due to some taxes and grants matters, will be registered in Polish appropriate office (KRS, department of Polish Regional court) before negotiations with investors and co – producers ends, and not later than 2 – 3 months before shooting starts. In this matter SHOD project author has some theoretical&practical experience, that comes from his 1st job as a lawyer and 9 – years experience of university lecturer in administrative, civil and other branches of law (with 2 interdisciplinary PhD thesis in progress). e-mail primary contact : autor@szod.pl secondary: newdemiurg@wp.pl cell. phone (don’t hesitate to use the phone contact not only in emergency or urgently casus): +48 532 453 435 Skype (rarely online) login: maratdakunin

29


SHOD FEATURE MOVIE BUDGET

Below we present preliminary, simplified budget of SHOD FEATURE MOVIE. Almost everything in this budget may be subjected to change by author or through negotiations. Note that some expenses are extremely low, comparing to professional mainstream market. This feature movie, with historical and fantastical background could be so “cheap” thanks to our excellent (Mr Mateusz Droba and friends) and friend – based connections to professional equipment owners, professional actors, very good unprofessional ones, we have friends in main, Lvov, Ukrainian locations and worldwide class professional post – production CGI (compositing) specialist and equipment. The SHOD MOVIE has to be a large audience, original, independent movie, with theatrical release as 1st distribution way. However, if it is national distribution, Eastern Europe countries distribution or worldwide – it will strongly depend on movie international reception (especially important festival and critic reception) and first box office results in the country of premiere. This preliminary budget contains ONLY VERY MAIN preproduction (development), production and postproduction costs, without any promotion, marketing and distribution expenditures.

30


SHOD FEATURE MOVIE PRELIMINARY BUDGET (ver. 1.1, 7 May, AD 2012)

„SZOD” (eng. title: “SHOD), feature movie Director: Mateusz Droba Writer: Mateusz Droba - additional writer possible Shoot 40 days @ 8 x 5 days Locations: - Lviv (Ukraine) (English proper name for Lwów, Lviv – city in East Ukraine, near (about 90 km) Polish eastern border, before WW II – since Middle Ages – Polish city) - 25 days - Cracow (Poland) – 6 days - Tchernobyl (Prypeć) – 3 days - Bratislava (Pressburg) – 2 days - Esztergom (Hungary) – 1 day - Hunedoara (Romania) – 1 day - Mielec (Poland) – 2 days - Postproduction Schedule - 16 weeks in Warsaw, Cracow and Rzeszow Equipment: We want to shoot movie on digital, preferring 4K resolution: - presumed camera: RED ONE or RED EPIC & accessories or (high opt.) Sony Cinealta F-65 or (low opt.) Canon EOS C300 & accessories (or Panasonic AG-AF101 & lenses) - dolly, crane, steady-cam, sliders, tripods, etc.etc. - presumed sound professional equipment & crew: FONOGRAF Studio (Radek Ochnio) - presumed editing NLE work station: Mac Pro, Final Cut Pro X - presumed editing NLE work station for CGI & effects: PC Work Station, Win7, app.soft

31


#

description

notes

USD currency ($)

DEVELOPMENT

in progress..

subtotal sum

1 “SHOD” MOVIE SCRIPT DEVELOPMENT, WRITER GRANT, ALL SCREENPLAY ADMINISTRATIVE & REGISTRATION COSTS

- in progress… 8.000 - grant seeking

2 STORYBOARD – DRAWING BY DARIUSZ RYGIEL (SEE SKETCHES IN THIS PROSPECT). DARIUSZ IS GRAPHIS ARTIST, AUTHOR OF “SHOD” COMIC BOOK GRAPHIC AND MOVIE STORYBOARDER. STORYBOARD: FULL, 58 (PLUS 10 EXTRAS) PAGES, DETAILED – PREPARED TO BE A AUTONOMOUS AND SELF – CONTAINED COMIC BOOK AS WELL – WILL BE EDITED AND PUBLISED IN POLAND AND OTHERS COUNTRY (AND IT WILL MARKETING IMPACT ON “SHOD” MOVIE PROMOTION) 3

#

OTHERS DEVELOPMENT EXPENSES, LIKE: - LOCATIONS PRE-VISITING, TRAVELS, GATHERING INFO, PRINTING, TELEPHONE CALLS, ETC.ETC. DEVELOPMENT SUBTOTAL

- in progress.. - sponsored grant is strongly needed

12.000

in progres…

5.000

25.000

32


#

PRODUCTION ATL

notes

USD currency ($)

PRODUCERS UNIT

to be the matter of negotiation

15.000

DIRECTION

If author (Mateusz Droba) will be only director

1.000

1

2

3 CAST – PRINCIPAL

4 CAST - SUPPORTING

-

Leo, Ewa, Rabbi Horowitz

-

Stan Ulam Bogolubov - the little Leo - Leo’s

PRINCIPAL

-

5 ATL TRAVEL & LIVING

#

PRODUCTION ATL SUBTOTAL

#

PRODUCTION (BTL – just some positions)

mother and father - Leo’s (..) Wiseman (mutant) from Chernobyl

partly to be financed by friendly company and private locomotion

80.000

20.000

20.000 136.000

notes

USD currency ($)

1

DoP, 2nd DoP (director) + assistant + steady-cam operator + etc.etc.

special honorable discount

30.000

2

camera & accessories

special discounts

20.000

3

lightning sets & gaffer, best boy, electricians & lightning equipment

30.000

33


4

production & set designer

special honorable discount

5.000

5

sound desinger & sound crew & sound recording gear

special discount

15.000

6

original music composer

special honorable discount

5.000

#

PRODUCTION BTL SUBTOTAL

#

105.000

POST - PRODUCTION

notes

USD currency ($)

1

image editing (director + editor assistant)

special honorable discount

6000

2

sound editing

special discount

6000

3

Colour grading

special discount

1000

4

CGI & special effects

special honorable discount

5000

5

Exporting (digital files, Blu-Ray, DVD)

special discount

-

6

Exporting (transfer to 35 mm film)

if desirable, special discount

-

#

POST – PRODUCTION SUBTOTAL

#

MOVIE PRODUCTION

1

GRAND TOTAL

18.000

with special discounts & honorable discounts

284.000 USD

(Polish National Bank average conversion rate up to date 2012-04-27)

284.000 USD

215 044,09 EUR

899 314,36 PLN

34


„SZOD” (SHOD) PROJEKT © Mateusz Droba (idea & ιδέα - , story) 2008 – 2012 © Dariusz Rygiel (drawings) 2011 - 2012

35

Shod_feature_movie_prospect_investment_proposal_tentative_budget_v8  

feature movie, prospect, investment, co-production, Lviv, Poland, movie, polish movie, pitching

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you