Page 1

Córdoba, dnia 24.10.13. (miejscowość)

Marzena Kożyczkowska (nazwa firmy lub imię i nazwisko wystawcy) .............................................................................. 123-4444 (adres wraz z kodem pocztowym)

Rachunek

(data wystawienia)

nr1/10/13

.

dla mLingua Sp. Z o.o .............................................................................. (nazwa firmy lub imię i nazwisko odbiorcy) NIP 1212121212

.

Stary Rynek 100, 61-773 Poznań (adres wraz z kodem pocztowym) ..............................................................................................................................

l.p. 1

Nazwa towaru lub opis usługi Tłumaczenie pisemne POL-ES; ES-POL

j.m. 82 282 słów

Ilość 73

Cena za jednostkę

45,03

wartość 3287,19

Razem do zapłaty 3287,19

Słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i dziewiętnaście groszy (kwota do zapłaty –razem wyrażona słownie)

........................................................................... (pieczęć i podpis wystawcy)

Rachunekdlanievatowca2000 2013 10 26 00 27 18 542  

Rachunek dla niewatowca - tłumaczenie pisemne PL-ES, ES-PL

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you