Page 1

Marina , Yaiza, I単aki , Laura i Eva


 Se situen en una petita regió romana on es van assentar els germans Gneu i Publi Corneli Escipió. 

Tàrraco va començar sent un assentament militar durant la segona guerra Púnica (any 218aC)

Colònia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, és el nom que es donava a Tarraco abans d’anomenar-se així.


Tarragona va ser construïda damunt de la ciutat de Tarakon o Kesse.

El turó de Tarragona, és per la seva situació un lloc privilegiat per al desenvolupament humà i condicions de vida.


Durant els anys 27 aC, Juli Cèsar va visitar Tarraco i no va ser fins llavors que es produí una reforma urbanística a gran escala.

Tarraco va esdevenir la ciutat principal de l’àmbit romà per la seva bona situació


Tàrraco (del llatí Tàrraco) fou la ciutat romana capital de la Hispània Citerior i després de la província de la Tarraconense, actualment Tarragona.

La difusió del cristianisme va ser fonamental per el desenvolupament de Tarragona, ja que va ser una ciutat tardana.


Aquesta zona ibèrica a Tarragona (s.IIIaC) donà nom als cossetans, que habitaven al Camp de Tarragona.

Hi ha investigadors que pensen que Kesse es trobava situada a una part propera al port i a la part alta.


Quan els romans van conquerir Kesse, la van engrandir i la van convertir en base contra els cartaginesos. Moltes construccions d’aquesta època es conserven, com l’aqüeducte, el circ, l’amfiteatre, etc.


Després dels romans, arriben els germànics, que la van saquejar i destruir el 480. D’aquesta manera, la capital romana va esdevenir gairebé despoblada a causa de la nova capital, Barcelona.

Text expositiu: Orígens Tarragona  

Petit text expositiu sobre els orígens de Tarragona

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you