Page 1

La vocal neutra a interior de substantiu i d'adjectiu •

Si dubtes a l'hora d'escriure la vocal neutra a l'interior d'un subtsantiu o d'un adjectiu, pots cercar un altre mot de la mateixa família en què aquesta vocal sigui TÒNICA:

peuet: peu

barber: barba

terreny: terra

La vocal neutra a final de verb •

Si la forma verbal acaba en vocal neutra, escrivim -a:

canta

plora

menjava

seia

dormia

sortia

agafa

truca

OBRE

OMPLE

Són excepcions els verbs:

CORRE

VINE

I ELS INFINITIUS ACABATS EN -RE: ESTENDRE •

ENTENDRE

VEURE...

Si la forma verbal acaba en vocal neutra seguida d'un altre so, escrivim E:

CANTES

PESSIGUES

PORTES

OBRES...

La vocal neutra a interior de verb •

La vocal tònica de la primera persona del present d'indicatiu ens indica com cal escriure la vocal de l'arrel del verb:

Ell PEGA:Pegar

Ella PAGA: pagar

Els verbs JEURE/JAURE, NÉIXER/NÀIXER, TREURE/TRAURE i FER •

Aquests verbs i els seus derivats porten A en les formes en què l'arrel és àtona:

naixem: neixo

trauré: trec

jauria: jec

farem: feu

La vocal neutra( interior mot i verbs)  

La vocal neutra quan es troba a l'interior del mot i en les formes verbals