Page 1

uniek Een eigentijdse vertaling van een waterstad

in zicht

trots Zeeland van alles veel ontdek De uitmuntende

watersportgebieden nabij Goes

kunst Goes: cultureel hart van Zeeland


inlichtingen en verkoop verkoopcentrum waterstad Goese Schans Houtkade 22 4463 AC Goes Telefoon 0113 - 36 22 36. www.goeseschans.nl

Colofon In Zicht is een uitgave van GEM Goese Schans CV en Ontwikkelingmaatschappij Goese Schans VOF, verschijnt in een oplage van 10.000 exemplaren. Opdrachtgever GEM Goese Schans CV en Ontwikkelingmaatschappij Goese Schans VOF: l RWS partner in wonen l Van Garderen & Dekker Vastgoedontwikkeling B.V. l Proper-Stok Groep B.V. l Gemeente Goes Redactie Rob van Avermaete Joeri Brugman Peter van Peer concept en vormgeving Maquet vastgoedcommunicatie Teksten De Nieuwe Lijn Fotografie Limit Fotografie Cats & Withoos Anda van Riet Artist impressions De Beeldenfabriek Druk Europoint Media Dit magazine maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling waterstad Goese Schans. De gegevens die in dit magazine - onder meer bestaande uit de teksten, situatie­ tekening(en), artist impression(s) en foto’s - of anderszins zijn verstrekt met betrekking tot de woonomgeving, betreffen de ten tijde van het opstellen van dit magazine te verwachten situatie. Op grond van (wijzigingen in) het bestemmingsplan, overige planologische wijzigingen en/of handelen van de gemeente, andere overheden en derden kunnen wijzigingen in de verwachte woonomgeving worden aangebracht. Aangezien de oorzaak van mogelijke wijzigingen in de woonomgeving buiten de invloedssfeer van GEM Goese Schans CV en Ontwikkelingscombinatie Goese Schans v.o.f. kan liggen, sluiten zij iedere aansprakelijkheid voor schade van kopers, huurders en/of derden ten gevolge van eventuele (toekomstige) wijzigingen in de woonomgeving uit. Aan de inhoud van dit magazine kunnen dan ook geen enkele rechten worden ontleend. © 2009 GEM Goese Schans CV en Ontwikkelingscombinatie Goese Schans v.o.f. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GEM Goese Schans CV en Ontwikkelings­combinatie Goese Schans v.o.f. is het niet toegestaan de inhoud van dit magazine geheel of gedeeltelijk over te nemen of op enige andere wijze openbaar te maken.


••• “We maken van Goes een diverse stad, waar iedereen een plek kan vinden.”

•••

Integratie aan het

WATER

Alle lagen van de bevolking moeten een plek vinden in waterstad Goese Schans. Burgemeester Dick van der Zaag is

Burgemeester Dick van der Zaag

er zeker van dat dit moet lukken.

We bouwen tweeduizend

woonachtig zijn. Daarom ook is water-

gewerkt aan de komst van een grote

woningen, met opzet heel

stad Goese Schans volgens de burge-

supermarkt en de raad heeft uitgesproken

gemêleerd,” zegt hij.

meester niet alleen interessant voor

dat men graag een basisschool in

“Twintig procent van de op

Goesenaren of Zeeuwen, maar zeker ook

waterstad Goese Schans ziet. De nieuw-

te leveren woningen valt in de categorie

voor mensen van buiten de provincie.

bouw past volgens de burgemeester

sociale woningbouw, maar er komen ook

“Iedereen is welkom,” aldus Van der

perfect in de ambities van Goes. “Zeeland

luxe, vrijstaande woningen. Voor iedereen

Zaag. “Alle lagen van de bevolking, en

heeft te maken met een bevolkingskrimp,”

is er plek om prachtig te wonen aan het

zeker ook mensen van buiten. Waterstad

legt hij uit. “Maar juist Goes springt daar

water. Of het nu gaat om grond­gebonden

Goese Schans heeft veel te bieden voor

relatief gunstig uit. Dat komt door de

of minder grondgebonden woningen,

iedereen die van water houdt. In de wijk

voorzieningen die we hebben, maar ook

wonen in een modern appartement met

kun je, eventueel met boot, direct aan

door de centrale ligging.

uitzicht op het water, een waterwoning

het water wonen, terwijl het stadscen-

met privé-steiger of een (half )vrijstaand

trum met al zijn voorzieningen op een

stad te maken,” zegt Van der Zaag.

huis met royale tuin aan het water,

minuut of acht lopen ligt. Daar komt nog

“Nieuwbouw doen we zo veel mogelijk

waterstad Goese Schans heeft het.”

bij dat Goesenaren mensen van buitenaf

binnen de bestaande stadsgrenzen.

hartelijk verwelkomen.”

Dit project is niet minder attractief, maar

Goes heeft een belangrijke voor­ zieningenfunctie voor Zeeland. Het

Integratie is het toverwoord voor het

We zijn bezig van Goes een compacte

wel heel anders. We maken van Goes een

winkelbestand bedient zo’n 100.000

huidige havengebied. Er wordt een

diverse stad, waar iedereen een plek kan

mensen, terwijl er 37.000 in Goes

woon-zorgcomplex gerealiseerd, er wordt

vinden.”

in zicht 3


redactie

zon&z

van de

interieur

i

n Goes realiseren we de droom van veel nederlanders. want daar wordt gewerkt aan een woon- en leefwijk die z’n weerga niet kent. waterstad Goese schans is – de naam indachtig – een ‘wijk in het water’. letterlijk, want bewoners kunnen vrijwel aan huis afmeren. Binnen een kwartier is de oosterschelde – een overweldigend natuurgebied – over het water bereikt. de maritieme sfeer van waterstad Goese schans maakt de wijk uniek en sluit uitstekend aan bij het nabijgelegen, beroemde haventje van Goes.

3 6 8 10

waterstad Goese schans is ook een levendig woon-, werk- en leefgebied, waar jong en oud zich thuis zullen voelen. de wijk herinnert aan vroeger tijden, maar is in alles eigentijds. Zo zorgen ondergrondse parkeervoorzieningen voor een aantrekkelijke en zo veel mogelijk autoluwe omgeving. door het gebruik van ‘eerlijke’ materialen en de diversiteit aan woningen raak je er nooit uitgekeken.

12 16 19

in dit magazine nemen we je mee naar waterstad Goese schans. naar de woningen en het water, uiteraard. maar ook naar kunst, cultuur en culinaria in en rondom de levendige vestingstad Goes. en we gaan Zeeland in, waar naast de Zeeuwse Zilte Zaligheden, ruimte, zand en zee nog domineren. veel inspiratie, rob van avermaete

anne Geldof

Directeur verkoop

Projectdirecteur

21 23 24 27

culinair

28 30 32

Meer informatie over waterstad Goese Schans kun je vinden op:

www.goeseschans.nl

34 36 42

4 in zicht


muziek

z ee

Integratie aan het water intervieW Met BurgeMeeSter Dick vAn Der ZAAg

Een gloednieuwe waterstad volgenS De SteDenBouWkunDigen vAn WeSt 8

Popmuziek lééft in Zeeland;

genieten

wonen

rAcoon, BlØf, concert At SeA

Zeeland is enig in zijn soort geDeputeerDe DrS. hArry vAn WAveren

Hier aan de kust, De ZeeuWSe kuSt ...

Sensationele, smaaksensaties in De goeSe StADSSchuur

De vrijheid van het water Zeeland van alles veel! Zeeuwse zaligheden Goes: cultureel hart van Zeeland Goes: een rijk verleden Rabobank Oosterschelde ook pArtner vAn WAterStAD goeSe SchAnS

Inwoners Goes aan het woord Zowel boven als onder water WAterSport in ZeelAnD: fAntAStiSche MogeliJkheDen

House for sale intervieW Met Michel DiS

Makelaarscombinatie WAterStAD ‘goeSe SchAnS’

d u ik en

Sponsors in zicht 5


Een gloednieuwe

waterstad Adriaan Geuze, supervisor, en Christoph Elsässer, projectleider

••• “Mensen moeten het gevoel hebben in een oude waterstad te wonen.”

•••

Water. Duurzame, gebakken materialen. Stevige kades om een boot aan te meren. Natuursteen. Iepen en lindebomen. Nederland is rijk aan oude watersteden, en dit is een greep uit de ingrediënten waaruit die zijn opgebouwd. West8, bureau voor stedenbouw en landschapsarchitectuur, zorgt dat waterstad Goese Schans dezelfde sfeer uitstraalt. Maar dan wel in een eigentijdse vertaling.

Wij willen dat iedereen die in

uniek huis

waterstad Goese Schans

“Mensen kopen graag een uniek huis,”

woont zich ervan bewust is

zegt Elsässer. “In het oude centrum van

dat hij in Goes, Zeeland

Goes zie je dat de panden allemaal

woont en niet in een willekeurige

individuele kopgevels hebben, die samen

nieuwbouwwijk,” vertellen Adriaan

toch één geheel vormen. Dat willen we in

Geuze, supervisor, en Christoph Elsässer,

waterstad Goese Schans ook realiseren.”

projectleider waterstad Goese Schans.

Met de moderne bouwmethoden waarin

“Mensen moeten het gevoel hebben in

het draait om snel en kostenefficiënt

een oude waterstad te wonen. Of dat nu

bouwen, lijkt dat bijna niet mogelijk.

in een vrijstaand huis aan het water is of

Toch werd een oplossing bedacht.

in een appartement in een steegje. Dat effect willen we bereiken door te streven

individualiteit

naar gebruik van de duurzame materia-

“Voor iedere fase zoeken we meer

len die ook in de 17 eeuw werden

architectenbureaus. Voor de eerste fase

gebruikt. Door iepen en lindes te

bijvoorbeeld, het Goese Diep, zijn negen

planten; bomen die je veel in oude

architectenbureaus geselecteerd. Ieder

watersteden ziet. Maar ook door

bureau krijgt een aantal verschillende

karakteristieke Goese stoepjes: een smal

typen woningen toebedeeld – apparte-

deel voor de woning waar je bloempotten

menten, vrijstaande woningen, rijtjes­

en bankjes neer kunt zetten.”

huizen – op verschillende locaties in het

e

6 in zicht


artist impression: vogelvlucht waterstad Goese schans

goese Diep. Zo komen er voor ieder type

bijvoorbeeld een compacte stad

woning negen ontwerpen, kriskras door

gebleven. Waterstad goese Schans

de wijk verspreid. het casco achter de

kan dus binnen de bestaande

gevel kan voor elk type vrijwel identiek

gemeentegrenzen worden gebouwd

zijn, maar uniformiteit wordt vermeden

en niet op een weiland aan de rand

door een mix in gevels, dakvorming,

van de stad. Deze locatie, vierhon-

hoogte, kleurgebruik, gevelmateriaal en

derd meter lopen van de binnen-

kozijnen. hoewel iedere woning dus

stad, grijpen we aan om de wijk tot

elders in de wijk is terug te vinden, vind je

een verlengde van het centrum te maken.

er nooit meer naast elkaar. Dat creëert dat

tegelijkertijd versterkt het havenkanaal,

villawijk ‘het goese Meer’ en op een

gevoel van individualiteit.” om er zeker

dat de stad inprikt, door dit nieuw

steenworp afstand vind je recreatiepark

van te zijn dat alle verschillende ontwer-

ontwikkelde gebied de kwaliteiten van

‘de hollandsche hoeve’. een combinatie

pen gezamenlijk een geheel vormen, heeft

het oude centrum,” vertelt geuze.

van al die voordelen in een nieuwbouw-

de gemeente goes de supervisie in

“Dankzij het industriële verleden heeft

wijk, dat zie je niet vaak.”

handen van Adriaan geuze gelegd.

de haven verschillende waterdieptes, op

haven binnenstad

Goes

meerdere locaties zelfs ruim drie meter

waardevolle aspecten

diep. Dat maakt het echt Zeeuws: je kunt

West8 maakt bij de inrichting van de

hier met serieuze boten aankomen, tot

openbare ruimte veel gebruik van de

vlak bij je voordeur. Aan de westkant is

bestaande kwaliteiten. “goes heeft veel

het grootste sport- en recreatieaanbod

waardevolle ruimtelijke aspecten. goes is

van goes, aan de noordkant ligt de

in zicht 7


Racoon, Bløf, concert at SEA…

popmuZiek lééft in Zeeland

l

aatstgenoemde band besloot drie jaar geleden een eigen feestje te organiseren: concert at SeA. Dat liep behoorlijk uit de

hand. in positieve zin. in 2009 worden tijdens het nu tweedaagse festival

dat de Zeeuwse klei een vruchtbare bodem is voor allerlei landbouwgewassen, leerden we op school. maar dat deze ook bands van internationale allure voortbrengt, is bij minder mensen bekend. racoon en Bløf zijn twee vooraanstaande exponenten van de Zeeuwse popcultuur.

dagelijks veertigduizend mensen verwacht op de Brouwersdam. Bløf wordt al in 1992 opgericht, maar breekt pas zes jaar later door bij het grote publiek met de single liefs uit londen. Sindsdien volgt er een regen van hits waarvan de nederlands/engelse bewerking van het nummer holiday in Spain van de counting crows in nederland de nummer 1-positie bereikt. een kunstje dat de band een jaar later herhaalt met Alles

8 in zicht


racoon Dat de popcultuur ook in goes welig tiert, is liefde, de titelsong van de gelijknamige

bewijst de band racoon. De vier leden

film. Andere hoogtepunten zijn het

kennen elkaar van het uitgaansleven in de

optreden op pinkpop in 2006 en het

vestingstad, waar ze vaste innemers

behalen van de edison – de jaarlijkse prijs

waren bij het plaatselijke poppodium ’t

voor ‘geluidsdragers van bijzondere

Beest en muziekcafé de pompe. in 1999,

kwaliteit’ – eerder dit jaar.

twee jaar na de oprichting, krijgt de band een platencontract bij het grote Sony

t ypisch zeeu ws? ‘De zoute zee slaakt een diepe zilte

muziekcafé de pompe

zucht. Boven het vlakke land trilt stil de

aangeboden. Drie jaar later wordt die overeenkomst alweer ontbonden wegens uitblijven van succes. van hun laatste

warme lucht’, een zinsnede uit de

lijden. ik heb gewoon een sterk verlangen

stuivers neemt het kwartet een cd op

Bløf-hit hier aan de kust. een treffende

naar thuis.” nieuwe bewoners van

waarmee ze toch nog internationaal

klankenverzameling die niet alleen hun

waterstad goese Schans staat dus wat te

weten door te breken. karakteristieke

achtergrond verraadt, maar ook de

wachten.

Zeeuwse kenmerken als geloof in eigen

weemoedige en nostalgische inslag die

kunnen, nuchterheid en doorzettingsver-

veel Zeeuwen typeert. een basisthema in

concert at sea

mogen liggen daaraan ten grondslag. en

het werk van Bløf is onderweg zijn,

Bløf is ook initiator van het inmiddels

kwaliteit natuurlijk. Want met hun charme

dromen van thuis en dan thuiskomen.

vermaarde festival concert at SeA, waar

en hun vele knappe, licht melancholieke

ze zelf jaarlijks een bijzonder optreden

liedjes weet racoon iedere zaal in

over toerde om met lokale artiesten uit

verzorgen. het festival op de Brouwers-

vervoering te brengen. in songs als My

dertien verschillende landen het album

dam is overigens een prima gelegenheid

town en eric’s bar, een nummer over café

umoja op te nemen, blijven ze verknocht

om het beste dat de nederlandse

la Strada, bezingt racoon hoe het eraan

aan hun vlakke, uitgestrekte en gemoe-

muziekwereld te bieden heeft in één keer

toegaat in het goese. De zin ‘you never

delijke thuishaven: Zeeland. Bløf-zanger

te zien. Marco Borsato, ilse de lange,

have to lie, never have to fake, never lose

paskal Jakobsen verwoordt het als volgt:

racoon en golden earring gaven er al

your fun, never have to hide away’,

“heimwee is een groot woord, dat is

eens acte de présence.

spreekt boekdelen.

ondanks dat de groep de hele wereld

in zicht 9


MIDDE

VLISSIN

••••••• “In deze woonwijk komt straks het unieke woonmilieu van Zeeland maximaal tot zijn recht. Waterstad Goese Schans wordt een echte publiekstrekker en dat is goed voor Zeeland.”

•••••••

10 in zicht


gedeputeerde Harry van Waveren

Zeeland is enig in zijn soort A4

DEN HAAG

A13

ROTTERDAM

DORDRECHT

A29

A59

A17

LBURG

NGEN

GOES

BREDA

ROOSENDAAL BERGEN OP ZOOM E312

ANTWERPEN

Geboren en getogen in BurghHaamstede is gedeputeerde drs. Harry van Waveren met hart en ziel verknocht aan Zeeland. Van Waveren heeft een flinke portefeuille waar onder andere ruimtelijke ontwikkeling, wonen, stedenbeleid, recreatie en toerisme, promotie, cultuur en media in zitten. Met het project waterstad Goese Schans is hij dan ook goed bekend. Van Waveren: “In deze woonwijk komt straks het unieke woonmilieu van Zeeland maximaal tot zijn recht. Waterstad Goese Schans wordt een echte publiekstrekker en dat is goed voor Zeeland.”

“De provincie vindt het belangrijk om de

milieunormen toegestaan, maar in het

natuurlijke waarde en kwaliteit van

gebied zal u er nauwelijks iets van

Zeeland zo veel mogelijk te behouden,”

merken.”

zegt Van Waveren. “Nieuwe wijken bouwen we dan ook bij voorkeur binnen

jong zeeland

de bebouwde kom, zodat we geen open

Veel jongeren trekken weg uit de

ruimte verliezen. Waterstad Goese

provincie Zeeland en dat is een tendens

Schans is hiervan een voorbeeld. Een

die in de toekomst moet worden

fantastische plek voor een woonwijk met

omgebogen. Goes moet weer stevig op

aan de ene kant het centrum en aan de

de kaart worden gezet voor jongeren en

andere kant het water. Ruim de helft van

jonge gezinnen, door hun ontplooiings­

de geplande woningen komt direct aan

mogelijkheden, opleiding, werk en

het water te liggen. Via het kanaal Goese

woonruimte te bieden. Van Waveren:

Sas en het Goese Meer hebben bewoners

“Als je het op een grotere schaal bekijkt,

van de wijk een rechtstreekse verbinding

woon je in Goes heel centraal. Precies

met de Oosterschelde.

tussen België, de Randstad en NoordBrabant in. Bovendien heeft Zeeland zelf

veelomvat tend plan

ook steeds meer te bieden. Naast zon,

De provincie was van meet af aan

zee en strand is er volop historie,

betrokken bij het plan. Van Waveren:

cultuur, sport en kunst. Het Zeeland

“Waterstad Goese Schans is een

Nazomerfestival is één van de beste

ingewikkeld project waarvoor we samen

festivals van Nederland, er zijn hier

met het ministerie van VROM veel

vernieuwende muziekpodia en interes-

partijen bij elkaar moesten brengen:

sante musea. In de toekomst zal dat

gemeente, provincie, woningbouw­

alleen maar groeien.”

corporatie, private partijen. Er komt immers veel kijken bij de transformatie

ruig en robuust

van een industrie- en havengebied naar

Zeeland zal voor Harry van Waveren

een woongebied. Zo moeten bedrijven

altijd een streepje voor hebben op

uit het voormalig industrieterrein worden

andere Nederlandse provincies en dat

verplaatst naar elders in de omgeving.

komt vooral door het water. “De Zeeuwse

Omdat steeds minder bedrijven nog

wateren zijn groter, ruiger en robuuster

actief gebruikmaken van de havenfacili-

dan in het noorden van het land. Dat

teiten is dat wel mogelijk, maar een

maakt Zeeland enig in zijn soort. Hoe

verplaatsing heeft altijd de nodige voeten

uniek Zeeland is, besef je pas echt als je

in de aarde. Ook op het gebied van de

vaart. Vanaf het water krijg je een geheel

milieunormen is dit project veelomvat-

nieuwe kijk op deze prachtige provincie.

tend. Om te kunnen starten met de bouw

Een tip voor iedereen die dat nog nooit

terwijl een aantal bedrijven nog draait,

heeft gedaan. Vanuit waterstad Goese

heeft de provincie een verruiming van de

Schans ben jer er zó!”

in zicht 11


Hier aan de kust,

de Zeeuwse kust ‌ Geen kust Zo divers als de Zeeuwse kust

12 in zicht

Een wandeling over een mooi natuurstrand, actief bezig zijn op een watersportstrand of met het gezin naar een familiestrand, het is allemaal binnen handbereik. Bovendien heeft de Zeeuwse kust de schoonste stranden van Nederland en de meeste zonuren van het land.


v

anaf waterstad goese

indrukwekkende nat uur

Schans zit je zo op een van

De oosterschelde is het grootste

de vele stranden aan de

nationale park van nederland. een

noordzee. nog dichter bij

indrukwekkend getijdengebied van

huis zijn de stranden gelegen aan de

ongeveer 35.000 hectare met schorren

oosterschelde. overal in Zeeland wordt

en slikken, bodem- en waterdieren,

de kwaliteit van de stranden optimaal

bijzondere vogels en planten. van dit

bewaakt. elk jaar wordt ‘De Blauwe vlag’

gebied kun je lopend, fietsend, zeilend,

uitgereikt aan jachthavens en stranden

surfend, vissend of duikend genieten.

die aantoonbaar schoon en veilig zijn.

een eldorado voor natuurliefhebbers, je

De Blauwe vlag is een internationaal

raakt er nooit uitgekeken.

erkend milieukeurmerk en deze wappert al in ruim twintig Zeeuwse havens.

in zicht 13


se sas

ied bij Goe

natuurgeb

in en op het water eilandhoppen, varen van het ene naar

kano- en roeisport, sportvisserij, duik-

het andere ‘eiland’, is een populaire

sport en de zogenaamde ‘snelle’ water-

bezigheid aan de Zeeuwse kust met maar

sporten als jet- en waterskiën, worden

liefst 42 jachthavens. Bijvoorbeeld van de

volop beoefend in en op de Zeeuwse

roompotsluis naar Stellendam. of

wateren. in het nabijgelegen veerse Meer

afzakken naar vlissingen en van daaruit

– geen zoetwatermeer, maar even zout als

een trip langs de Belgische kust maken.

de oosterschelde – zijn een paar geliefde

en wat te denken van Domburg; de op

duikstekken, onder andere ten noorden

één na oudste badplaats van nederland,

van Wolphaartsdijk en aan de westkant

waar bovendien de jaarlijkse surfwed-

van veere. Jaarlijks worden in het meer

strijd ‘Domburg classic’ wordt

circa twaalfduizend forellen uitgezet,

georganiseerd.

waarvan de helft regenboogforellen en de

Wie liever iets rustiger vaarwater heeft, kan prima uitwijken naar de oosterschelde. ook andere sporten zoals surfen,

14 in zicht

andere helft beekforellen. Wat wil een visser nog meer?


ontspan

zon, zee en zand toch liever gewoon zon, zee en zand? familiestranden zijn er genoeg aan de Zeeuwse kust. De strandwacht houdt hier een oogje in het zeil en voor een koud biertje of een ijsje hoef je nooit ver

••••••••• Het is de moeite waard om voor een paar uurtjes naar het strand te gaan.

•••••••••

te lopen. omdat je niet van ver hoeft te komen, is het de moeite waard om voor een paar uurtjes naar het strand te gaan. na het werk even relaxen op het terras van een strandpaviljoen. of verras de kinderen door na schooltijd niet naar huis, maar richting zee te rijden …

in zicht 15


Sensationele

smaaksensaties In de goese stadsschUUr

MiDDen in goeS, op het plein Achter De MArkt, StAAt De prAchtige MAriA MAgDAlenAkerk. ook De vvv iS op Dit plein

h

et gebouw dateert uit 1645, toen het in gebruik werd genomen als schuur voor de stad goes. er werden

te vinDen, Met ernAASt een Mooi ouD poortJe. Wie erDoor

karrenwielen geslagen en er stonden

loopt, koMt terecht op een pittoreSk Binnen-pleintJe. hier

paarden op stal. in 1980 startte de

vinDen We het terrAS vAn reStAurAnt De StADSSchuur, in De

renovatie van het gebouw en drie jaar

WiJDe oMtrek een Begrip onDer liefheBBerS vAn lekker eten.

later opende restaurant De Stadsschuur hier zijn deuren. De gerechten die

op ienS BiJvoorBeelD, Scoort De StADSSchuur een Dikke Acht,

worden geserveerd, zijn gebaseerd op de

ZoWel op eten en Service AlS op Decor. “onZe vASte gASten

franse keuken. chef-kok Marcel van

koMen vAn Zover AlS rotterDAM, BreDA en gent,” vertelt eigenAAr cor vAn De ZAnDt.

16 in zicht

Zwam maakt met zijn team zo veel mogelijk gebruik van dagverse streekproducten.


net werkfunctie “tijdens de lunch ontvangen we hier vaak zakelijke gasten,” vervolgt van de Zandt. “ons restaurant heeft een belangrijke netwerkfunctie in de regio.

goed oM te weten

We proberen dat te versterken door

vanaf 1 april tot en met 15 juli serveert

evenementen te organiseren, zoals onze

De Stadsschuur een oosterschelde-

jaarlijkse haringparty in juni en de

kreeftenmenu.

opening van het kreeftenseizoen op 1 april, als we met zo’n veertig platbodems

De Stadsschuur is enkele minuten van het

de oosterschelde opvaren om de eerste

Mythetheater verwijderd en serveert tussen

kreeften op te halen.” De Stadsschuur

17.00 uur en 19.00 uur een Mythemenu

verzorgt ook catering, bijvoorbeeld voor

(25,00 euro per couvert).

grotere bedrijven die een diner of bijeenkomst geven. “De Maria Magda-

openingstijden: van maandag tot en met

lenakerk is daar een prachtige locatie

vrijdag geopend tussen 12.00 uur en 15.00

voor, er kunnen tot 1.000 mensen in voor

uur en van 17.00 uur tot 21.30 uur. Zaterdag

een bijeenkomst of tot 650 mensen voor

alleen voor diner vanaf 17.00 uur tot 21.30

een diner. De catering verzorgen wij tot

uur. Zon- en feestdagen gesloten, met

in de puntjes.”

uitzondering van 1e en 2e kerstdag.

unieke st reekproducten ook particuliere liefhebbers van wijn en

KOOKADVIES VAN ONZE CHEF

spijs komen bij De Stadsschuur aan hun

kreeFtenmenu

trekken. “hebben mensen iets te vieren,

~

zijn ze een dagje uit in de meest zonnige

Oosterscheldekreeft in een salade met

provincie van nederland of willen ze een

lamsoor, kroketje van Oosterscheldekreeft

museum- of theaterbezoek combineren

en schuim van komkommer

met een mooie lunch of diner, dan verwelkomen wij hen hier graag,” zegt van de Zandt. “onze regelmatig wisselende menukaart presenteert een aantal tongstrelende gerechten en zorgvuldig geselecteerde wijnen maken de smaaksensatie compleet. en wat streekproducten betreft, zitten we in goes natuurlijk op een fantastische locatie. De mooiste producten als zeebaars, zeekraal, mossel en oester vinden we hier pal voor onze deur. Denk aan de unieke oosterscheldekreeft, die een fijnere en zachtere smaak heeft dan kreeften waar ook ter wereld.”

~ Oosterscheldekreeft met asperges, geserveerd in court-bouillon ~ Aardbei, passie en limoen met een sorbet van rosé-champagne

TEVENS LID VAN DE KRING VAN DE ZEEUWSE KREEFT

oosterscheldekreeFt selecteer een mooie oosterscheldekreeft van ± 600 gram, verkrijgbaar in Yerseke. Benodigdheden voor de bouillon om de kreeft in te koken: • 4 liter water • ½ liter witte wijn • 2 grote uien • ½ groene bleekselderij • 1 grote winterwortel • tijm, laurier, veel peper en zout het geheel aan de kook brengen, daarna de kreeft erin laten zakken, met de kop als eerste in het kookvocht. kooktijd is 1½ minuut per 100 gram. Dus na negen minuten warmtebron uitschakelen en de kreeft in eigen vocht laten afkoelen. SMAKELIJK ETEN

in zicht 17


advertentie

Altijd oog voor esthetische vernieuwing

Wienerberger produceert en levert een totaal assortiment keramische bouw­ materialen. Met respect voor het milieu en overtuigd van de esthetische waarde van deze natuurlijke producten. Wienerberger wil zo blijvende waardes creëren en een nuttige bijdrage leveren aan het leven van ieder individu. Maar Wienerberger is ook continu op zoek naar nieuwe mogelijkhe­ den. We zetten dagelijks onze jarenlange kennis en ervaring in om uw projecten te laten slagen. Daarom kunt u op Wienerberger rekenen. Wanneer u maar wilt.

www.wienerberger.nl


vrijheid water de

van het

Vrijheid. Dat is het eerste waar je aan denkt als je aan het water woont. Zeker als je een aanleg­ steiger aan huis bezit. Je hebt niet alleen het idee dat je vanuit je huis overal naartoe kunt. Het kan ook Êcht. Bijna alle woningen en voorzieningen in waterstad Goese Schans zijn over water bereikbaar. Via de havens en de waterwegen zet je zo koers naar de Oosterschelde. En verder natuurlijk, als je jezelf tot de zeebonken rekent.

h

et Nationaal Park Ooster-

walvissen en zeehonden

schelde ervaren vanaf het

Dankzij het heldere water en de rust in

water is elke keer weer een

het Nationaal Park is de zeehond alweer

unieke belevenis. Weidse

enkele jaren terug in het gebied. Als je

uitzichten, schitterende luchten en

geluk hebt, zie je hoe de jongen bij eb op

verrassende flora en fauna. De grote

de droogvallende platen worden

variatie aan dieren en planten komt voor

gezoogd. Ben je erg geduldig van aard

een deel door de watertemperatuur, die

dan kun je zelfs bruinvissen tegenkomen

in een jaar wel meer dan 25°C uiteen kan

in de Oosterschelde. Deze walvissen met

lopen. Ook de verschillende biotopen

de stompe snuit werden vroeger veel

van zout en zoet water, van diep en

vaker in de Zeeuwse wateren gezien,

ondiep water en van sterke en zwakke

maar in voorgaande jaren en door de

stroming zorgen voor een bont bestand

bouw van dammen, kozen ze het ruime

van planten en dieren.

sop. De laatste jaren worden ze gelukkig weer wat vaker waargenomen.

in zicht 19


vogels spot ten Dankzij de wisselingen van de getijden, de rust en de overvloed aan voedsel is de oosterschelde een aantrekkelijk terrein voor vogels. De vele soorten steltlopers, meeuwen, sterns, ganzen en eenden kun je vanuit en vanachter de vele vogelobservatiehutten en -schermen gadeslaan. Maar er gaat natuurlijk niets boven vogels spotten vanaf je eigen boot.

even aanleggen … een vaartochtje maakt hongerig en

••• Een vaartochtje maakt hongerig en dorstig.

•••

dorstig. in het nationaal park ooster-

yerseke

schelde zijn ontelbare prachtige plekjes

vaar je eventjes door dan kun je zomaar

die uitnodigen tot een picknick. liever

besluiten in yerseke aan te meren. in

een stoel en een tafel dan een kleedje?

yerseke is het altijd gezellig druk. Dit

Dan leg je toch even aan in Wemeldinge?

dorp is namelijk hét mosselcentrum van

het geliefde watersportplaatsje is het

europa en de thuishaven van veel

oudste dorp van Zuid-Beveland. het

mossel- en oesterkotters die nog

plaatsje beschikt over een moderne

dagelijks vissen op de oosterschelde.

jachthaven en herbergt een aantal prima

naast de vele goede restaurants heeft

restaurants. niet vreemd, als je bedenkt

het dorp een centrum dat de moeite

wat het zuivere water allemaal te bieden

waard is om er even rond te kijken.

heeft. De Zeeuwse mosselen zijn

yerseke heeft drie havens. het is de

beroemd, maar ook de oosterschelde-

gewoonte dat je je aanmeldt in de

kreeft, de oesters en de paling zijn niet te

Beatrixhaven. van de havenmeester krijg

versmaden. Wemeldinge is een trefpunt

je dan een plek toegewezen. handig om

voor zeilers, surfers en sportvissers die

te weten, nietwaar?

hun avonturen graag met je uitwisselen.

op je eigen manier genieten Welke windrichting je ook kiest, je hebt je vrijheid binnen handbereik. Waterstad goese Schans telt maar liefst vijf kilometer kade waar vaartuigen tot een lengte van vijftien meter kunnen aanmeren. Met een aanlegsteiger aan huis kun je op je eigen manier genieten van de absolute rust, de schoonheid en de culinaire hoogstandjes in dit bijzondere gebied waar het woord ‘onthaasten’ lijkt te zijn uitgevonden.

20 in zicht


Zeeland

van alles veel! de zeêu wse taol

Zeeuwse woordenboeken zijn er wel,

goes sportief

in Zeeland wordt Algemeen Beschaafd

maar die zijn vaak niet meer in druk. Wel

goes is een sportstad. van atletiek tot

nederlands gesproken, maar net als

verkrijgbaar is het Zeeuws etymologisch

zaalvoetbal; de ruim 27.000 inwoners

andere provincies kennen de (schier)-

woordenboek van frank Debrabandere,

van de stad kunnen kiezen uit tal van

eilanden eigen dialecten. elf stuks, om

waarin wordt uitgelegd waar de woorden-

verenigingen. Zo telt goes maar liefst

precies te zijn. Zeeuwen noemen het ‘de

schat van Zeeland z’n oorsprong heeft.

drie voetbalverenigingen en twee

mooiste taele van allemaele’ en daar

‘Mokokè’!*

volleybalverenigingen. Daarnaast zijn de

kunnen ze best eens gelijk in hebben.

meer zeeuws? De Zeêuwse Taolsite

inwoners van goes gek op korfbal,

het Zeeuws kent prachtige woorden en

biedt uitkomst. Ook www.mijnwoorden-

tennis, rugby, basketbal, zwemmen,

begrippen als ‘puut’, ‘kachel’ en

boek.nl heeft een (dynamische) regiosite;

hockey en schaken. Bovendien beschikt

‘perebie’. voor nieuwkomers is het wel

geheel gewijd aan het Zeeuws.

goes over een prachtige golfbaan; de

handig om te weten dat we het hier over

*moet ik ook hebben!

goese golf.

een kikker, een veulen en een wesp hebben. De term ‘platte zeuge’ staat

goese sterren

voor keukenborstel (een borstel in de

niet iedereen weet dat al die

vorm van een ‘zeuge’; Zeeuws voor

sportiviteit ook een paar toppers heeft

pissebed) en werd in 2004 tot

voortgebracht. We noemen voormalig

mooiste Zeeuwse term verkozen.

hockeyinternational Myrna veenstra

De tweede en derde plaats werden

(geboren in 1975) en – uiteraard –

ingenomen door ‘ruugesôôt’

frans de Munck. Die laatste, geboren

(ragebol) en ‘vanessenstennen’ (van

in 1922, stond meer dan dertig keer in

begin tot eind).

het doel van het nederlands elftal en werd bekend als ‘de Zwarte panter’. een andere, heel beroemde, fanatieke (amateur)voetballer is niet geboren in goes, maar heeft er wel een deel van z’n jongere jaren doorgebracht. freek de Jonge is echter vooral bekend als cabaretier en schrijver.

in zicht 21


advertentie

Zwartepoorte. Daar kunt u op bouwen! Zwartepoorte is al meer dan 20 jaar specialist in de mobiliteitsbranche. Ontwikkelingen worden bij BMW op de voet gevolgd. Daarom staan wij altijd voor u klaar met de nieuwste modellen, voorzien van de laatste technieken. Naast, vanzelfsprekend, alle nieuwe BMW modellen is er ook een keur aan Huisselectie automobielen die met de inmiddels bekende garantievoorwaarden als bij een nieuwe BMW worden verkocht. Voor zowel routine controles als reparaties staan onze bekwame technische medewerkers in de werkplaats klaar om u te allen tijde zo snel en efficiĂŤnt mogelijk te helpen. Rijplezier met automobielen, nieuw of gebruikt. En alles wat daarbij hoort: van leasing, financiering en verzekering tot onderhoud, reparatie en schadeherstel. Kortom: Zwartepoorte, daar kunt u op bouwen!

Zwartepoorte Goes bv Amundsenweg 33 (Industrieterrein De Poel II) 4462 GP Goes Telefoon (0113) 245245

Zwartepoorte Roosendaal bv Vlierwerf 2 (Autostrada Borchwerf) 4704 SB Roosendaal Telefoon (0165) 576376

Meer informatie:

www.zwartepoorte.nl

BMW maakt rijden geweldig


Zeeuwse ZaliGheden De provincie Zeeland heeft een naam hoog te houden als het gaat om lekker eten. Dan denken we niet meer alleen aan Zeeuwse babbelaars of de beroemde bolussen, maar aan culinaire topprestaties. Connaisseurs komen steeds terug naar Zeeland en kunnen een tournee over de Zeeuwse eilanden maken, die ook nog eens langs diverse sterrenrestaurants voert. Maar ook voor ‘gewone’ liefhebbers van lekker eten heeft Zeeland heel veel te bieden.

De bekendste culinaire parels in Zeeland zijn natuurlijk inter Scaldes in kruiningen en oud Sluis in Sluis. niet alleen beschikken deze restaurants anno 2009 over respectievelijk twee (een omweg waard) en drie (een reis waard) prestigieuze sterren, ze zijn ook al geruime tijd terug te vinden in de top tien van het culinaire tijdschrift lekker. het betekent dat niet alleen de inspecteurs van Michelin Zeeland weten te waarderen, maar ook nederlandse fijnproevers; vanuit Appingedam tot Zijtaart. o ja, ook de kromme Watergang (hoofdplaat), het reymerswale (yerseke), ’t veerhuis (Wolphaartsdijk) en katseveer (Wilhelminadorp) zijn beloond met een Michelinster ... voor wie niet per se een sterrenrestaurant wil, maar toch culinair verwend wil worden, telt de provincie tal van mogelijkheden. De nadruk ligt daarbij steeds op Zeeuwse Zaligheden, die vaak ook nog eens Zilt zijn, want Zeeland is bij uitstek de provincie waar vlakbij geoogste vis en schaal- en schelpdieren (kreeft, krab, oesters en alikruiken) op het menu staan. Maar specialiteiten ‘van het land’, zoals Zeeuws spek, komen óók voor op de kaart. een omrit waard ...

een echte Zeeuwse babbelaar- bakster

in zicht 23


ruim wonen in een mooie, rustiGe omGevinG wil niet altiJd ZeGGen dat Je moet inBoeten aan cultuur en kunst. in Goes, het Bruisende hart van Zeeland, Bestaat een levendiG cultureel circuit. het Beste van Beide werelden.

Galerie van den Berge

24 in zicht


Goes:

cultureel hart

vAn ZeelAnD

i

n Zeeland wonen de mensen

ook een prima plek om congressen en

van ‘het goeie leven’. Dat

symposia te organiseren. De naam van

merk je al als je een filmpje

het theater knipoogt naar een solovoor-

gaat pakken in Servicebio-

stelling (1983) van freek de Jonge. De

scoop Merral goes in de Zeelandhallen.

beroemde cabaretier heeft in goes

De nieuwste films bekijk je vanuit

gewoond en zette zich in voor het

comfortabele stoelen met royale

behoud van podiumruimte in de stad.

beenruimte. Dorst of trek? laat dan

Genieten kan op de vele culinaire terrasje s die Goes rijk is

tijdens de film een drankje of een hapje

goes in concert

serveren. in theater de Mythe en podium

racoon, ilse de lange, Belle perez, Bløf,

’t Beest kun je terecht voor allerlei

krezip, Jan Smit. grote namen, die vanaf

voorstellingen: toneel, cabaret, muziek,

2003 op het podium stonden van goes

dans, theater, film en literatuur. ’t Beest

in concert, een jaarlijks terugkerend

is sinds 2006 ook de hoofdlocatie van

muziekevenement op de grote Markt.

Jeugdtheaterschool Zeeland, een

ook in een speciale hal van leisurecen-

theateropleiding voor de leeftijdsgroep

trum de Zeelandhallen worden regelma-

van negen tot en met negentien jaar.

tig grote muziekconcerten en evenemen-

theater de Mythe is, naast podium voor

ten georganiseerd.

landelijke en lokale theatergezelschappen, cabaretiers en kleinkunstenaars,

••••••• .

••••••• in zicht 25


en dan is er nog het historisch

TIP

met de stoomtrein door het Zeeuwse landschap

international jazzfestival

Museum De Bevelanden. Dit museum,

het international Jazzfestival Middelburg

gevestigd in een oud klooster met

is na north Sea Jazz misschien wel het

daarachter de prachtige Manhuistuin,

belangrijkste jazzfestival van nederland.

staat en hangt vol met prachtig cultureel

De programmering is breed, van kinder-

erfgoed uit de Bevelanden. het centrum

jazz tot dixieland, van moderne jazz tot

voor de kunsten in goes is de verzamel-

jazzy hiphop- en popmuziek, van

plaats voor kunstzinnig noord- en

aanstormend talent tot gevestigde (inter)

Zuid-Beveland. Jong en oud volgen er

nationale musici. De wereldwijd befaamde

cursussen beeldhouwen, schilderen,

saxofonist Maceo parker vond de kwaliteit

nieuwe media, en nog veel meer.

van geluid, licht en organisatie nergens zo

Wie ontspannen terug in de tijd wil, kan

goed als in Middelburg! en je hoeft niet

de prachtige stoomtreintocht van goes

de zeeu wse festivals

alleen te luisteren, je kunt ook meedoen

naar hoedekenskerke maken. Dat is

van voorjaar tot nazomer is Zeeland het

aan workshops en masterclasses van

overigens meer dan een treinrit, want in

toneel van spetterende festivals, zoals

optredende artiesten.

goes bevindt zich een stoomtreinmu-

het international Jazzfestival Middelburg,

seum, terwijl bij de haltes tal van

Straatfestival onderstroom (vlissingen),

concert at sea

attracties zijn. ook leuk voor kinderen!

goes in concert, concert at SeA (Brou-

op dit unieke tweedaagse festival op de

www.destoomtrein.nl

wersdam), Southpark festival (Middel-

Brouwersdam komen per dag circa

burg), film by the Sea (vlissingen),

veertigduizend bezoekers af. het

Zeeland nazomer festival (theater en

festivalterrein bestaat uit twee plateaus

dans op allerlei aparte locaties in

die in de zee steken. op het ene plateau

Zeeland) en city of Dance (Middelburg).

is het hoofdpodium met de grote acts,

Muziek leeft op het Zeeuwse land. op de muziekschool van goes kun je cursussen volgen, variĂŤrend van klassiek

zoals Marco Borsato en Maria Mena in

tot pop en jazz. Meespelen in een

2009. Aanstormend talent van Zeeuwse

muziekkorps of zingen in een zangkoor?

bodem beklimt het Zeelandpodium, op

goes kent een actief amateurcircuit.

het tweede plateau.

Bijna elk dorp in de omgeving heeft zijn eigen muziekkorps en er zijn tal van koren in verschillende genres: kamerkoren, barbershopkoren, kerkkoren en jongerenkoren.

kunst zien en maken galerie van den Berge is een van de meest vooraanstaande galeries voor hedendaagse kunst in ons land. het Zeeuws Museum in Middelburg presenteert op een verrassende en eigentijdse wijze zijn collectie kunstschatten uit de geschiedenis van Zeeland. Bij de exposities betrekt het museum beeldend kunstenaars en vormgevers. eind 2008 won het Zeeuws Museum de prestigieuze europese Museumprijs voor de unieke manier waarop de collectie onder de aandacht wordt gebracht.

26 in zicht


Goes: riJk een

verleden

Goes is een eigentijds stadje met alle voorzieningen die daarbij horen. Toch is duidelijk te zien dat de stad een rijke geschiedenis heeft. Het stadhuis, de oude poortjes in de binnenstad, de Grote of Maria Magdalenakerk en de oude vestes die de binnenstad omsingelen. Het zijn maar een paar voorbeelden van de historische bezienswaardigheden die Goes telt.

d

e geschiedenis van de stad

goes geldt als ‘beschermd stadsge-

goes voert officieel terug

zicht’. een wandeling door de stad maakt

tot 1405, toen het al ruim

duidelijk waarom. De pleinen (vlasmarkt,

vierhonderd jaar bestaande

Beestenmarkt en uiteraard de grote

plaatsje stadsrechten kreeg. vanaf die

Markt met het eeuwenoude stadhuis), de

tijd hebben de inwoners van de gestaag

historische straten (korte kerkstraat, de

groeiende stad het nodige meegemaakt,

Sint Jacobstraat en de Zusterstraat met

zoals inname en verwoesting door de

het oude poortje) en het voormalige

geuzen en de Spaanse troepen. hoewel

burgemeestershuis; het zijn stuk voor

die partijen eind 16e eeuw verdreven

stuk unieke bezienswaardigheden. Dat

werden, verordonneerde stadhouder

geldt zeker ook voor de grote of Maria

prins Maurits dat goes een verdedigings-

Magdalenakerk (1423), molen de

gordel moest hebben. Die verdedigings-

koornbloem (1801) en de karakteristieke

gordel is het begin van goes als vesting-

watertoren (1912). Bekender nog is de

stad en delen van de bolwerken, linies en

historische stadshaven van goes; een

schansen zijn nog te zien, onder andere

door velen geliefde plek om gezellig uit

vlak bij waterstad goese Schans (what’s

te gaan …

in a name?).

in zicht 27


Rabobank Oosterschelde

ook partner van waterstad Goese Schans

“Wat ontzettend mooi,” zegt Els Koppenaal over de ontwerpen voor het nieuwbouwproject waterstad Goese Schans. Ze is manager Hypotheken & Vermogen van de Rabobank Oosterschelde en vanuit die functie is ze betrokken bij de nieuwe wijk. “De tekeningen zien er prachtig uit. Waterstad Goese Schans wordt echt een aanwinst voor Goes en Zeeland, ja zelfs uniek in Nederland.”

d

e Rabobank is nauw betrokken bij het nieuwbouwproject. In een vroeg stadium is de coöperatieve

bank benaderd door de projectontwikkelaar. “Omdat we een betrouwbare partij zijn”, zegt Koppenaal. “De Rabobank is een stabiele en degelijke bank die niet negatief in het nieuws is geweest. Voor een groot prestigeproject als waterstad Goese Schans wil je natuurlijk met betrouwbare partners om tafel zitten. Daarom zijn wij gevraagd voor dit project. Een vraag waar we graag op in zijn gegaan, het is een indrukwekkend plan met zeer fraaie en unieke ontwerpen.”

28 in zicht


advies op maat Toekomstige bewoners van waterstad Goese Schans kunnen, wanneer ze een huis, waarvan de meeste een eigen aanlegsteiger hebben, kopen, advies op maat krijgen. De Rabobank is, zo zegt Koppenaal, een bank die de lange

••• “Natuurlijk is iedere situatie uniek”

•••

interessant voor heel verschillende doelgroepen. Daar passen dan ook verschillende adviezen bij.”

dicht bij de klant Voor de Rabobank is waterstad Goese Schans een fantastisch project om in te

termijn in het oog houdt en goed kijkt

een scherp tarief, aldus Koppenaal.

stappen. Het ambitieniveau van de

naar de situatie van de klant. “Wij geven

“Vanwege de structuur van de Rabobank,

betrokken partijen te weten Gemeente

geen eenmalige adviezen”, zegt Koppe-

als coöperatieve bank, zijn de lijntjes

Goes, Heijmans, RWS/Marsaki en van

naal. “We kijken wat voor de klant het

naar de klant kort en wordt snel inge-

Garderen& Dekker Vastgoedontwikkeling

beste is en komen met een zorgvuldig en

speeld op veranderende situaties.”

dat ze laat zien met dit project, komt

afgewogen advies. Voor de Rabobank is

goed overeen met de doelstelling van de

het heel belangrijk om te investeren in

iedere sit uatie uniek

bank. “Maatwerk, kwalitatief hoogstaand,

een langdurig contact. Ook bij een

Voor toekomstige bewoners van water-

dicht bij de klant en goede service voor

overlijden, arbeidsongeschiktheid,

stad Goese Schans komt het erop neer

de lange termijn, daar gaat het om”,

pensioen of onverhoopte werkeloosheid

dat er voor het nieuwbouwproject een

aldus Koppenaal. “Wonen in waterstad

moet alles kloppen.” Dat levert mis-

pakket op maat wordt samengesteld.

Goese Schans wordt een genot, daar

schien niet de allerlaagste prijs op, maar

“Natuurlijk is iedere situatie uniek, dus

past een goede hypotheek bij waar de

daar is het de Rabobank ook niet om te

vervolgens kan direct een afspraak

klant zich geen zorgen over hoeft te

doen. “We werken niet provisiegericht.

worden gemaakt”, zegt Koppenaal. “Kan

maken. Doordat we dicht bij de mensen

De Rabobank heeft geen winstoogmerk

ik het huis betalen en hoe dan? Dat zijn

staan zijn we daarvoor de aangewezen

en we hebben geen aandeelhouders.

vragen waar we ons vervolgens over

bank.”

Voor ons staat het beste advies en de

buigen. Waterstad Goese Schans heeft

beste hypotheek voorop uiteraard tegen

een grote diversiteit aan woningen en is

in zicht 29


••• “Goes leeft enorm op.”

•••

“Goes kan zich qua voorzieningen meten met iedere stad en het wordt nog steeds beter,” zegt Chau Ta. Chau (27) is geboren in ’s-Gravenpolder en via een korte omzwerving naar Rotterdam, teruggekeerd naar Zeeland. Goes, welteverstaan; waar ze samenwoont met vriend Bart (30), die op de Grote Markt het Amerikaans getinte Heartbreak Café runt. “Twintig, dertig jaar geleden was Goes een plek die je waarschijnlijk zou willen ontvluchten, maar de stad leeft al jaren enorm op. Je zit nog steeds zo in de natuur, terwijl de stad inmiddels alles heeft als het gaat om winkelen, uitgaan en sport. De ligging is ook een pluspunt. Wie wil, zit zo in Rotterdam, Breda of Antwerpen. En de kwaliteit neemt toe; er wordt veel gerenoveerd en veel nieuw gebouwd, zoals waterstad Goese Schans. Een top woonlocatie; interessant voor mensen die graag in Goes willen wonen.”

Must see? Met een lach: “Het Heartbreak Café, natuurlijk! Maar de hele binnenstad van Goes moet je eens ervaren hebben. Vergeet dan ook vooral het haventje niet. Het is niet groot, maar buitengewoon sfeervol.”

30 in zicht


Inwoners Goes aan het woord ••• “Goes is voor elk wat wils.”

•••

••• “Je weet dat je hier lekker tot rust kunt komen.”

•••

Ilona Vette (27) woont, samen met haar

Coen (46) en Monique Raas (42) werken

kat Spike, in een eengezinswoning vlak

bij het Ostrea Lyceum in Goes; hij als

bij de toekomstige waterstad Goese

afdelingsleider, zij als docente. Samen

Schans. Ze is in Goes geboren en

met hun zoons Milan (17) en Eloy (15) en

getogen en kwam, na haar studie in

dochter Jessie (13) wonen ze in het nabij

Amsterdam, direct weer terug. “Amster-

gelegen ’s-Heer Hendrikskinderen.

dam is een prima stad, maar je bent er

“Zeeland is gemoedelijk. Je hebt de stad,

anoniem. Goes heeft alles wat je nodig

maar je hebt ook heel veel ‘buiten’,” zegt

hebt. Een gezellige binnenstad, met de

Monique. “Dat varieert van weidse

Grote Markt en het beroemde haventje.

landschappen tot bos en strand; heel

Plekken waar het leuk winkelen is en

gevarieerd, dus.” Ook over Goes is ze

waar je heel plezierig uit kunt gaan. Er

erg te spreken. “De stad heeft de

wordt – ook voor jongeren – veel

afgelopen tien jaar een grote ontwikke-

georganiseerd en er is op gebied van

ling ondergaan; het is veel meer stad

kunst en cultuur van alles te doen. Maar

geworden, maar dan wel in de goede zin

je weet ook dat je hier lekker tot rust

van het woord. Want hele mooie stukjes

kunt komen. Zeeland is de plek waar

historie zijn goed bewaard gebleven. De

mensen nog gemoedelijk zijn, waar geen

Manhuistuin is daar een mooi voorbeeld

files ontstaan en waar de trein bijna altijd

van. Tegelijkertijd kun je hier geweldig

op tijd rijdt!”

winkelen en is er ook voldoende vermaak voor de jeugd. Goes is voor elk wat wils.”

Must see?

Must see?

“Ik woon in Goes en werk in Middelburg.

“Ik kan van alles bedenken, maar kom

Daar heb je HoneyPie; het gezelligste

toch uit op het haventje van Goes. Dat

theehuis dat ik ken!”

moeten mensen toch een keer beleefd hebben.”

in zicht 31


ZoweL BoVen aLs onder water

WATERSPORT IN ZEELAND: fantastische mogelijkheden

Zin in ZWeMMen, Surfen, Zeilen, kAnoËn, WAterSkiËn, kiteSurfen, WAkeBoArDen of Duiken? DAn heB Je in ZeelAnD fAntAStiSche MogeliJkheDen. WAAr Je ook StAAt in De provincie, Je Bent overAl Binnen een kWArtier AAn het WAter.

in de nabijheid van goes zijn twee

goese Sas, Wemeldinge, yerseke, tholen

uitmuntende watersportgebieden. “Zowel

en Sint Annaland zorgen voor genoeg

op de oosterschelde als op het veerse

aansluitend vertier.

Meer kan iedere watersporter zijn hart ophalen,” vertelt John Siemerink, eigenaar

duikparadijs

van de toonaangevende watersportwinkel

Maar de oosterschelde is ook

De Zuidschor in Wolphaartsdijk. “Sinds

een duikparadijs. “het is de kraamkamer

het Schelde-rijnkanaal is aangelegd,

van de noordzee,” vindt Siemerink. “Je

neemt de beroepsvaart de kortste weg en

zult verbaasd staan van wat je allemaal

heeft de pleziervaart er alle ruimte.”

kunt zien onder water. en dat is veel

lachend: “Je zou hier het liefst de

meer dan de meeste mensen denken.

topsnelheid van je boot testen.”

het wemelt er van de vissen, kreeften, wateranemonen, sponzen, weekdieren,

uitgest rekt

noem maar op. en het is onder water zo

“Zeeland is de mooiste watersportpro-

lekker rustig. Je hoort alleen je eigen

vincie van nederland,” zegt Siemerink.

ademhaling, je bent even in een andere

“hier kun je écht het water op. De

wereld.” ook aan het grevelingenmeer,

oosterschelde heeft alles voor de

het veerse Meer en het oostvoornse

gevorderde watersporter: eb, vloed,

Meer zijn uitstekende duikstekken.

stroming en uitgestrektheid. omdat de stroming en de wind steeds voor andere omstandigheden zorgen, is zeilen op de oosterschelde een avontuurlijke bezigheid.” plaatsen als Zierikzee, Burghsluis, roompot Marina, colijnsplaat, kats,

32 in zicht

••• “Je zult verbaasd staan van wat je allemaal kunt zien onder water.”

•••


ontdek rustiger vaarwater?

binnen handbereik

“Wie letterlijk in wat rustiger vaarwater

rondom het veerse Meer zijn

wil raken, kan voor het veerse Meer

campings, zeilscholen, een waterski-

kiezen,” raadt Siemerink aan. “een aantal

school en 3.500 ligplaatsen voor

jaren terug is een doorlaat voor ooster-

plezierjachten. er is een

scheldewater gemaakt, waardoor het

helling bij kanohaven De

water een stuk helderder is geworden.

piet, waar je je vaartuig te

vooral voor mensen met kinderen is het

water kunt laten. verder

een favoriete bestemming.” in het meer,

kun je er naar hartelust

dat 22 kilometer lang is en 150 tot 1.500

surfen en wakeboarden.

meter breed, liggen dertien eilandjes

ook sportvissers komen er

waar je met je boot kunt aanleggen. Want

aan hun trekken omdat er elk

bootje varen is er de meest geliefde

jaar duizenden forellen

bezigheid. veel mensen kiezen voor een

worden uitgezet. Dus zowel

mooie toertocht in een motorboot. Met

onder als boven water is er

een hapje en een drankje aan boord en

rondom goes van alles te

met de voetjes in het water, heerlijk toch?

beleven. Bewoners van

Wie het varen wat sportiever wil inkle-

waterstad goese Schans

den, kan er de zeilen hijsen: genietend

hebben het allemaal

van het geluid van de wind, het tikken

binnen handbereik.

van de touwen tegen de mast en het verfrissende water dat opspat doordat de boeg het water doorklieft. is het allemaal nog niet verkwikkend genoeg? Dan duik je er toch gewoon even in? Daarna een hapje eten aan de wal en met de ondergaande zon in de rug zet je weer koers naar waterstad goese Schans, met de tv-toren van goes als baken.

watersportwinkel

De Zuidschor De gezellige watersportwinkel De Zuidschor in Wolphaartsdijk, en ook in kamperland, biedt alles voor de watersporter. Met een ruim assortiment watersportkleding, accessoires, jachtbeslag, hardware, touwwerk, onderhoudsproducten, boten en motoren. Daarnaast biedt De Zuidschor ook stalling en onderhoud. De winkel ligt vlak bij de grote jachthaven van Wolphaartsdijk en de koffie staat altijd klaar. De Zuidschor, Zandkreekweg 5, Jachthavens, 4471 ng Wolphaartsdijk, t 0113 - 582310

in zicht 33


“Tips om hun nieuwe huis in te richten, hebben mensen niet nodig,” zegt Michel van Dis van Dis & That. “Ze halen inspiratie uit woonbladen en televisieprogramma’s; de meesten weten precies wat ze wel en wat ze niet willen. Maar doordat alle aandacht uitgaat naar het nieuwe huis, laten mensen nog wel eens kansen liggen bij de verkoop van hun oude huis. Een paar simpele aanpassingen en wat kleine investeringen zorgen misschien niet voor een waardestijging van het huis, maar vaak wel voor een snellere verkoop. En dat geeft rust. In

house tijden van verhuizing geen overbodige luxe.”

5 tips voor een snellere verkoop for sale 1

zorg voor een goede eerste indruk

2

het huis moet ‘af’ zijn

3

4

Een keuken die niet

maak het huis licht en ruimtelijk

Ruim op en creëer een

helemaal af is, plintjes die

Felgekleurde muren zijn

Het blijkt lastig voor veel

Zorg dan voor zitjes op de

strak, verzorgd huis. Geen

nog tegen de muur

leuk, maar heel persoon-

mensen om in te schatten

zonnige plekjes. Heb je een

rommel in de tuin,

moeten, een kaal peertje in

lijk. Een neutrale kleurstel-

wat er mogelijk is met een

garage? Zorg dan dat ook

schoenen uit de gang,

de gang. Bijna iedereen

ling helpt potentiële kopers

ruimte. Zorg daarom voor

die opgeruimd is en niet

afwas van het aanrecht.

heeft wel een stukje huis

de mogelijkheden van het

een logische indeling van

volstaat met dozen en

Gooi spullen weg of sla ze

dat nog op afwerking

huis te herkennen. Een pot

je huis, zodat potentiële

andere spullen.

tijdelijk ergens op, zodat je

wacht. Hoe verleidelijk het

verf is een kleine investe-

kopers een idee hebben

huis een ruimtelijke indruk

ook is om zo’n klus voor

ring, maar kan voor een

van wat er mogelijk is.

maakt.

de nieuwe bewoner te laten

totaal andere uitstraling

liggen: maak het zelf in

zorgen. Er zijn speciale

orde.

stylingbureaus die dat voor je kunnen regelen.

34 in zicht

geef mensen een idee van de ruimte

5

benadruk de plussen Heb je een mooie tuin?


Michel van Dis is bekend van Dis & That, een begrip in Zeeland. Dis & That heeft twee winkels: een in Zoutelande en een in Middelburg. Van Dis adviseert ook over de inrichting van projecten. Een modelwoning bijvoorbeeld, met een actuele inrichting die past bij de uitstraling van het project. Of een hotel, vakantiewoning of restaurant. Zo verzorgt hij de receptie, restaurant en tuinmeubelen van chaletpark De Meerpaal en het verkoopcentrum voor waterstad Goese Schans.

DIS & THAT is een lifest y lewinkel In de winkels in Middelburg en Zoutelande biedt Dis & That de nieuwste trends op het gebied van sportieve mode, interieur en gifts. De meubelcollectie, verlichting, accessoires en andere interieurartikelen zijn inspirerend en betaalbaar! Dis & That heeft onder andere de merken Riviera Maison, Riverdale en Lifestyle Collection. Markt 73 Langstraat 11-13 Middelburg

Zoutelande

0118 - 650151

0118 - 566003

in zicht 35


Makelaarscombinatie

‘waterstad

goese schans’ Met waterstad Goese Schans wordt een unieke leefomgeving op de kaart gezet.

36 in zicht


••••••• “Er is gekozen voor heel verschillende stijlen woningen; eigentijds, maar ook met klassieke elementen.”

•••••••

Letterlijk … Daar komt meer bij kijken, want naast lokale overheden, ontwikkelaars, (landschaps)architecten en bouwers stellen vooral (toekomstige) bewoners eisen aan een gevarieerde nieuwbouwwijk. Ze willen er niet ‘gewoon wonen’, maar ‘leven’. Omdat een geschikt huis en een geschikte omgeving daarbij cruciaal zijn en iedereen z’n eigen wensen heeft, is een goede sparring partner van belang. Een partij die de huizenmarkt kent en oog en oor heeft voor individuele wensen. Voor waterstad Goese Schans hebben vier Zeeuwse makelaars de krachten gebundeld.

waterstad goese schans …

Een toplocatie, aldus deze kenners.

Wie de plannen ziet, hoeft niet meer in

Een diverse wijk, die zowel exclusieve

superlatieven te spreken over deze

penthouses als koopgarantwoningen en

nieuwbouwwijk in Goes. Toch doen de

huurwoningen herbergt.

vier makelaars – gecombineerd in makelaarscombinatie ‘waterstad Goese

voor elk wat wils

Schans’ – dat graag. Ze kennen de

Het is een open deur, maar de makelaars­

woningmarkt, weten wat landelijk aan

combinatie komt, als het om waterstad

nieuwbouwprojecten wordt gerealiseerd

Goese Schans gaat, toch uit op het

en beseffen dat in Goes een unieke

woord ‘uitdaging’. Er is gekozen voor

nieuwbouwwijk in de steigers staat. Vlak

heel verschillende stijlen woningen;

bij het historische stadscentrum, nabij

eigentijds, maar ook met klassieke

historisch erfgoed (de Schansen), midden

elementen. Vrijstaand, twee-onder-een-

in het water en vlak bij het Zeeuwse

kap en appartementen. Voor elk wat wils;

landschap.

van jonge gezinnen tot ouderen.

“Waterstad Goese Schans is een fraai

Het is de kracht van makelaarscombi-

project dat zich goed laat combineren

natie ‘waterstad Goese Schans’ dat ze

met de sterke kwaliteiten van Zeeland als

thuis zijn in de mogelijkheden die de wijk

woonprovincie,” zegt Koos Schreuder

biedt. En dat de combinatie elkaar aanvult

(Sinke Komejan Makelaars). “Je zit dicht

in kennis en ervaring als het gaat om

bij de weidse polders en via het water

verkoop en aankoop van woningen.

ben je in een mum van tijd op de Oosterschelde; een geliefd vaarwater.”

toplocatie Piet Duinkerke en Ellen Potappel (Stad & Zeeland), Ad Steendijk (Steendijk makelaar & taxateur) en Marco van der Knaap (M2 Makelaars) delen die mening. Ze zien dat waterstad Goese Schans een gezellige, ‘warme’ en ruime wijk wordt, waar door diversiteit in woningaanbod ook een heel gemêleerde, levendige leefomgeving ontstaat. Een ruimte voor jong en oud, waar groen en blauw het winnen van blik (auto’s). Maar ook een ruimte waar dat blik een eigen ruimte krijgt; dus goed bereikbaar en voldoende (ondergrondse) parkeergelegenheid.

Makelaarscombinatie ‘waterstad Goese Schans’ De makelaarscombinatie ‘waterstad Goese Schans’ wordt gevormd door: •S  inke Komejan Makelaars; www.sinkekomejan.nl •S  teendijk makelaar & taxateur o.g.; www.steendijk.nl •S  tad & Zeeland; www.stadenzeeland.nl • M2 Makelaars; www.m2makelaars.nl Belangstellenden voor waterstad Goese Schans kunnen zich inschrijven op

www.goeseschans.nl in zicht 37


advertentie


sponsors Het magazine In Zicht is mede mogelijk gemaakt door:

watersport de Zuidschor www.zuidschor.nl

restaurant de stadsschuur Goes www.stadsschuur.nl rabobank oosterschelde www.rabobank.nl/oosterschelde

Building V Value

raab karcher Bouwstoffen Goes www.raabkarcher.nl

Bmw Zwartepoorte Goes www.zwartepoorte.nl

wienerberger keramische bouwmaterialen www.wienerberger.nl

verkoopcentrum De volgende bedrijven verleenden medewerking aan de realisatie van het verkoopcentrum waterstad Goese Schans:

vastgoedcommunicatie

concept en coรถrdinatie Maquet vastgoedcommunicatie

Groenvoorzieningen tuin totaal

parketvloer van den Dongen

hoofdaannemer Aannemingbedrijf en schildersbedrijf fransen www.disandthat.nl

meubilair en styling Dis and that

raambekleding pAc Zonweringen

elektra en installaties gerrit de Jonge Bestrating Sagro inrichting entree Watersport de Zuidschor Buitenterras Albert de Jonge

in zicht 39


Iedere dag

vakantie

het huidige havengebied van goes verandert de komende jaren in waterstad goese Schans. een nieuwe, waterrijke goese wijk met een bijzondere opzet. De moderne woningen zijn ge誰nspireerd door de historie. van studio en appartement tot stadswoning en watervilla. het zeer diverse woningaanbod biedt dus voor elk wat wils, zowel koop als huur. en je woont direct aan of nabij het water, waardoor je de boot zelfs voor de deur kunt aanleggen. geniet van de zon, het uitzicht of de rust. Maar ook van de zee, het strand, sport en cultuur. en in tien minuten wandel je naar het mooie centrum van goes. Wonen in waterstad goese Schans voelt dan ook iedere dag als vakantie.

www.goeseschans.nl

BeleeF waterstad Goese schans nu al! Bekijk de virtuele tour door de wijk en het actuele woningaanbod op www.goeseschans.nl. Of bezoek het verkoopcentrum waterstad Goese Schans aan de Houtkade 22 in Goes. Hier vind je de gebiedsmaquette en staan de makelaars voor je klaar. Kijk voor de actuele openingstijden op onze website of bel 0113 - 362236.

Inzicht Magazine Waterstad Goese Schans  

Gebiedsmagazine ter promotie van waterstad Goese Schans met interviews en artikelen over leven en wonen in Goes en Zeeland.

Inzicht Magazine Waterstad Goese Schans  

Gebiedsmagazine ter promotie van waterstad Goese Schans met interviews en artikelen over leven en wonen in Goes en Zeeland.

Advertisement