Page 1


Utsikten Lier består av 9 energivennlige og arealeffektive rekkehus med BRA på 135 kvm, alle med sørvestvendt balkong og hage. På Utsikten Lier vil aktive og miljøbevisste familier finne naturopplevelser tilgjengelig utenfor døren. Området er stille, trygt og landlig. Beliggenheten er solrik med utsikt over Lierdalen og Drammensområdet. Om prosjektet Rekkehusene er tegnet av TAG arkitekter. De ni boligene er like, og inndelt i tre seksjoner som er noe forskjøvet i forhold til hverandre. Hver enhet får en privat uteplass som opparbeides med trær, busker og fast belegg. Hver bolig leveres med en parkeringsplass i carport og en på bakke. Bygget i passivhusstandard er dette fremtidens boliger, med oppnådd energimerke lysegrønn A. Et valg for miljøbevisste familier:  

Garanterer lavt energiforbruk og dermed lave utgifter til oppvarming, varmtvann og ventilasjon. Dette er boliger som er både enkle og rimelige i drift. Sunt og behagelig inneklima til hele familien ved direkte inntak av frisk forvarmet luft i alle oppholdsrom.

Miljøvennlige og energieffektive boliger Boligene har ekstra isolasjon i vegger, tak og gulv, og høyisolerte vinduer og ytterdører. Bygget er ekstra tett med minimale luftlekkasjer og kuldebroer. Oppvarming, varmt tappevann og ventilasjonen varmes med en betydelig andel fornybar energi. Som rekkehus står boligene tett inntil hverandre. På den måten varmer den ene boligen den andre. Varmetapet til omgivelsene blir minimalt. Energien til oppvarming, varmtvann og ventilasjon tas fra den varme inneluften som er brukt. I stedet for å kaste den varme luften ut, trekker en varmepumpe energien ut av bruktluften som da kjøles ned og kastes ut. Et sunnere og mer behagelig inneklima sikres ved at ventilasjonssystemet sender forvarmet friskluft direkte inn i boligen. Luften filtreres før den slippes inn. Systemet gir behagelig temperatur også om sommeren (hindrer overoppheting). Denne løsningen hindrer at inneluften forurenses av heksesot, luften kommer rett inn i boligen uten å passere gjennom sjakter. Boligmodulene er produsert i tørre omgivelser i fabrikk (som ferdige husmoduler i Estland), slik at boligene blir mest mulig fri for byggfukt. Videre er bærekonstruksjonene i tre, noe som gir minimalt med skadelig utslipp under produksjon og drift av boligene.


Energisentralen i huset En NIBE F750 avtrekksvarmepumpe sørger for både oppvarming av radiatorene, varmtvannsforsyning og ventilasjonen. Varmepumpen gjenvinner varme fra den brukte luften i huset og kaster isteden ut kald brukt luft til omgivelsene. Slik blir effekten av varmepumpen vesentlig høyere enn hos vanlige varmepumper som tar varme ut av kald uteluft. Oppvarming med avtrekksvarmepumpen: Radiatorer ved yttervegg varmer opp inntaksluften som trekkes inn via et luftfilter til radiatoren. På den måten blir friskluften forvarmet. Bad og toalett får varme via varmerør i gulvet. Varmt tappevann fra avtrekksvarmepumpen: Varmtvannsbeholderen er integrert i varmepumpeenheten. Beholderen magasinerer opp varmtvann slik at den kan levere mye varmtvann på kort tid. Dersom behovet for varmtvann skulle overstige kapasiteten til avtrekksvarmepumpen, er det installert en elektrisk varmekolbe i beholderen som kan produsere mer varmtvann på kort tid. Standard er også en anti-legionellafunksjon som sikrer mot smitte fra varmtvannet. Ventilasjonssystem i boligen Forvarmet frisk luft trekkes gjennom oppholdsrom via kjøkken, bad og toalett. Avtrekksvarmepumpen overfører varmen fra avtrekksluften til radiatorvannet som igjen varmer opp ventilasjonsluften. Luften filtreres før den slippes inn. Systemet gir behagelig temperatur også om sommeren (hindrer overoppheting).


Boligene Alle husene i rekken er vendt mot sør og har gode solforhold i tillegg til flott utsikt. Se romskjema for detaljer rundt leveransen i det enkelte rom.

I første etasje leverer vi terrasse foran inngangsdør og utebod på 5 kvm i forbindelse med inngangsparti. Entre leveres med flislagt gulv og gulvvarme, samt tilstøtende WC. En åpen stue og kjøkkenløsning gir lys fra to himmelretninger. Kjøkken fra HTH type KA glatt hvit, med mulighet for integrert komfyr og platetopp. Hus 1 og hus 9 får lite vindu i gavlvegg i stue.

I andre etasje finner en tre soverom hvorav et har bod/garderobe. Her fins også flislagt bad med gulvvarme, opplegg for vaskemaskin, dusjkabinett og innredning fra HTH. Hus 1 og hus 9 får vindu i gavlvegg i hovedsoverom.


I underetasjen fins TV-stue med utgang til terrasse og privat hage. Flislagt bad med gulvvarme, dusj og innredning fra HTH. Teknisk rom (bod) og disponibelt rom.


Prosjektbeskrivelse og salgsinformasjon Orientering Denne prosjektbeskrivelsen gjelder for Utsikten Lier, et nytt boligprosjekt i Lier kommune. Prosjektet vil ved ferdigstillelse bestå av 9 rekkehusenheter som er ført opp i ett bygge- og salgstrinn. Byggherre for prosjektet er Selvaag Utsikten AS, org. nr. 996 193 306, et datterselskap heleid av Selvaag Bolig ASA. Prosjektbeskrivelsen redegjør for hvilke materialer, arbeider og tjenester som inngår i leveransen, samt planlagt organisering av boliger, fellesarealer og garasjeanlegg. Eiendommens adresse Eiendommen ligger som en sidevei til Bråtasvingen og får adresse Dokka 1-17. Eier- og organisasjonsform Boligene i Utsikten Lier blir solgt som selveide enheter tilknyttet Utsikten Huseierforening. Kjøper vil få skjøte på egen tomt med eget gnr/bnr. Utsikten Huseierforening er ment som en forening for rekkehusene i felt M1 (se områdekart), for ivaretakelse av fellesområder og saker av felles interesse internt for disse 9 rekkehusene. Det legges i tillegg opp til en større velforening for utbyggingsområdet, ‘Utsikten Velforening’ – jfr. punkt nedenfor. Sistnevnte vil være en sammenslutning av de fremtidige boligene i felt M, N, P, L og K (se områdekart) - for ivaretakelse av fellesområder, private veier og saker av felles interesse mellom boligene/huseierforeningene. Det tas forbehold om annen organisering av boligene dersom dette er nødvendig eller finnes hensiktsmessig. Utsikten Velforening Det vil bli etablert en velforening for boligområdet Utsikten, ‘Utsikten Velforening’. Det vil bli tinglyst pliktig medlemskap i velforeningen for alle beboerne i utviklingsfeltet Utsikten - felt M, N, P, L og K (se områdekart). Foreningens formål er å sørge for drift og vedlikehold av felles infrastruktur, herunder veier, lys, brøyting, forretningsførsel mv. Kostnader i forbindelse med foreningen vil fordeles på alle beboerne på Utsikten. Velforeningen er planlagt å stå som eier av fellesarealer, private veier og installasjoner på Utsikten. Selger vil på vegne av kjøperne engasjere forretningsfører til å forestå driften av velforeningen. Velforeningen ledes av et styre valgt av boligene/boligsameiene/huseierforeningene i utviklingsområdet Utsikten. Felleskostnader Som eier av bolig i Utsikten Huseierforening er man selv ansvarlig for å tegne forsikringer, betale kommunale avgifter, strøm mv. Det vil påløpe felleskostnader til Utsikten


Huseierforening for ivaretakelse, drift og vedlikehold av fellesarealer og installasjoner, samt kostnader som naturlig dekkes gjennom fellesskapet. Basert på erfaring fra tilsvarende prosjekt er disse stipulert til kr. 300,- pr. bolig pr måned. Fastsettelse av første års driftsbudsjett og fellesutgifter vedtas på konstituerende Huseiermøte. Merk! Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader nevnt ovenfor: Kostnader forbundet med TV/bredbånd/IP telefoni, stipulert til kr. 800 pr mnd. Det betales også månedlige fellesutgifter til Utsikten Velforening, estimert til kr 300,- pr. bolig pr måned. Det innbetales en oppstartskapital på kr. 5.000,- til velforeningen. Disse pengene blir overført styret/forretningsfører når foreningen er etablert og oppgjørsmegler har fått utbetalingsanvisning av velforeningens styre. Beløpet er å anse som innskuddskapital til Velforeningen som ikke tilbakebetales. Det gjøres oppmerksom på at angitt nivå på felleskostnadene kun er foreløpige da omfang og utforming av fellesarealer, herunder interne veier mm. ikke er endelig prosjektert. Kostnadsnivået vil også avhenge av hvilke kostnadsposter Huseierforeningen og Velforeningen velger å bære i fellesskap. Det legges opp til at dekning av felleskostnadene til Huseierforeningen fordeles med 1/9 på hvert rekkehus. Det legges videre opp til at dekning av felleskostnadene til Velforeningen fordeles med én andel pr. husstand tilknyttet Velforeningen. Utbygger tar forbehold om annen fordeling av felleskostnadene til Velforeningen dersom planlagt fordelingsnøkkel skulle vise seg urimelig eller uhensiktsmessig. Ferdigstillelse Antatt ferdigstillelse for prosjektet er 2. kvartal 2013. Tomteforhold Tomten er under fradeling fra matrikkelnummer gnr. 100, bnr. 52 i Oslo kommune. Kjøper vil få skjøte på egen tomt med eget gnr/bnr. Det tas forbehold om godkjennelse i kommunen. Forsikring Frem til overtagelsen vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtagelsen må den enkelte boligeier besørge bygg- og innboforsikring.


Flater og materialer Dører og vinduer Innvendige dører leveres i hvit, glatt utførelse. Dørene leveres ferdigbehandlet fra fabrikk. Hvitmalt listverk med synlige spikerhull. Vinduer og balkongdører leveres med tre-lags energiglass. Hovedinngangsdør leveres i malt utførelse fra fabrikk. Vinduer leveres med barnesikring hvor dette er påkrevet. Utvendig Bygningene får fasader kledd med liggende panel. All utvendig panel leveres med ett strøk grunning og to strøk beis. En av gavlene har kledning i fasec – denne blir påført puss. Fellesarealene og lekeplasser leveres ferdig opparbeidet med beplantning og grasbakke. Sportsbod Alle overflater i sportsbodene leveres som ubehandlet treverk og åpent stenderverk.

Bygning/byggteknisk Leveranser utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK) av 2010. Bæresystemer Bindingsverk i tre levert som moduler. Yttertak Takkonstruksjonen isoleres og dimensjoneres i henhold til energiberegninger tilsvarende passivhusstandard. Det legges papptekking på hovedtak og bodtak. Vegger Tilsvarende passivhusstandard er vegger, tak og gulv ekstra isolert. For å lære av erfaringene med disse nye hustypene har vi satt inn et målesystem med 22 sensorer. Disse registrerer temperatur m.m. i vegger og gulv i løpet av årstidene. Det er satt opp måleskap på bodvegg utenfor Dokka 3 og 13 (Hus 2 og 7). Systemet sender data direkte til Selvaag Bolig. Ordinært vil vi ikke trenge tilgang til skapet. Oppvarming En avtrekksvarmepumpe (NIBE F750) sørger for varmtvannsforsyning og ventilasjon. En avtrekksvarmepumpe er et energigjenvinningssystem som tar energien fra den oppvarmede inneluften når den forlater huset gjennom ventilasjonssystemet, og bruker denne energien til å varme opp frisk luft og varmtvann. Baderom/WC leveres med varmerør i gulv.


Ventilering Det leveres avtrekksvarmepumpe, type NIBE F750. Varmepumpen er plassert i innvendig bod i underetasjen. Avtrekk fra bad, WC og kjøkken. Kjøkkenhette over komfyr. Luftinntak via yttervegg, bak radiator for forvarming. Utblüsning over tak i takhatter. Romskjema


Omr책dekart


Elkraft Komplett anlegg frem til forbruk; inntak, jordfeilvarsling, fordelingsskap og måler. Anlegget legges skjult der dette er mulig ut i fra lyd-/konstruksjonsmessige forhold. Sikringsskap og måler leveres i boligen. Husene har 220 eller 400 volts anlegg og alle stikkontakter leveres jordet. Uttaket i stikkontaktene er 230 V. Utelys på fellesområder Anlegg for belysning av private veier og fellesarealer som ligger på velforeningens eiendom, eies og vedlikeholdes av denne. Kabel-TV/ bredbånd/IP telefoni Det leveres ett punkt i hver enhet. Det legges opp til 5 års binding til signalleverandør Lier Fibernett. Månedspris for tv-pakke er avtalt til kr. 349 pr. enhet pr. måned med mulighet for utvidelse av leveransen. Månedspris for internett er avtalt til kr. 449,- pr. enhet pr. måned, med 12 måneders bindingstid. Huseierforeningen er avtalepartner og viderefakturerer det enkelte medlem. Renovasjon Renovasjon vil bli plassert ved innkjøring til parkering. Det tas forbehold om endring av plassering som følge av offentlige krav. Postkasser Postkasser leveres og monteres på carportvegg. Postkasser leveres med mulighet for å montere lås. Terrasser Terrassegulv utføres i trykkimpregnert trevirke. Det må påregnes nivåforskjell mellom utvendig terrassegulv og innvendig stuegulv. Parkering/ sportsboder Inkludert i kjøpesummen følger en sportsbod og parkeringsrett til en biloppstillingsplass i carport samt en biloppstillingsplass på terreng. Sportsbodene plasseres i tilknytning til boenhetene og ihht. til utomhusplan. Parkeringsplassene tildeles av utbygger. En boligenhet vil få tildelt HC parkeringsplass som sin utendørs parkering. I det tilfelle at annen beboer har dokumentert krav på HC-parkering vil opprinnelig tildeling endres. NB: Utbygger tar forbehold om annen organisering av garasjeanlegget dersom det skulle vise seg nødvendig, eller hensiktsmessig. Tilvalg Det gjøres oppmerksom på at det ikke vil gis mulighet for tilvalg/endringer.


Kjøpsbetingelser/priser Se den til enhver tid gjeldende prisliste. Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger. Energimerking Eiendommen er energimerket. Samtlige boliger har fått energimerke lysegrønn A. Se www.energimerking.no for mer informasjon om energimerking av boliger. Servitutter/rettigheter: Seksjonene overdras med de rettigheter og forpliktelser som grunnboken viser. Eiendommen har følgende tinglyste servitutter: 22.11.2005: Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler. Med flere bestemmelser. Det vil bli tinglyst heftelser vedrørende vann, avløp og adkomst til fordel for naboeiendommer. Kontakt selger for nærmere informasjon. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for tinglysninger av øvrige nødvendige erklæringer/avtaler o.l. vedrørende sameie, naboforhold eller forhold pålagt av myndighetene knyttet til gjennomføringen av prosjektet i dette eller fremtidige byggetrinn innenfor reguleringsplanen for Utsikten Lier. Arealberegning Arealet er angitt hhv. som bruksareal (BRA) som er arealet innenfor boligens yttervegger inklusive evt. boder, samt P-ROM som er BRA fratrukket innvendig bod/sekundærrom. På tegningene kan det også være angitt et romareal som er nettoarealet innenfor omsluttende vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Ligningsverdi Ligningsverdi er pt. ikke fastsatt. Ligningsverdien fastsettes av Ligningskontoret etter ny beregningsmodell som tar hensyn til om boligen er en såkalt ”primærbolig” (der boligeieren er folkeregistrert bosatt) eller ”sekundærbolig” (alle andre boliger man måtte eie). Ligningsverdien for primærboliger vil normalt utgjøre inntil ca 30 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. For sekundærboliger vil ligningsverdien utgjøre 40 % av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Se http://www.skatteetaten.no for nærmere informasjon. Regulering Eiendommen er regulert til boligformål. Det foreligger godkjent reguleringsplan, ramme- og igangsettelsestillatelse for de 9 rekkehusene på Utsikten Lier, felt M1. For nærmere opplysninger om reguleringen for eiendommen og området, vennligst kontakt selger. Overtakelse: Selgers frist til å ha boligen klar til overtagelse fastsettes til 2. kvartal 2013. Det eksakte overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Ved overtagelse må det påregnes at det gjenstår mindre utvendige eller innvendige


arbeider på eiendommens fellesarealer. Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse: Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal foreligge før overtakelse kan finne sted. I motsatt fall anbefales at overtagelse utsettes og at kjøper ikke overtar. Omkostninger: Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdi og ikke av enhetens salgspris (2.5% av andel tomteverdi). Se vedlagte prisliste. Tinglysingsgebyr for skjøte pt. Kr. 1.548,-. Tinglysingsgebyr for evt. pantedokumenter utgjør for tiden kr. 2.137,- pr. dokument inkl. panteattest. Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter. Betalingsbetingelser Hele kjøpesummen med omkostninger forfaller til betaling ved overtagelse. Garanti Selger stiller garanti etter Bustadoppføringslovas §12 (entreprenørgaranti). Lovgrunnlag Boligene selges til forbrukere i henhold til Bustadoppføringslova. Boligene selges til næringsdrivende i henhold til Avhendingslova. Etter at boligene og fellesområdene er ferdigstilte selges boligene etter Avhendingslova til både forbrukere og næringsdrivende. Kjøpekontrakt: Selger vil benytte NS 3427 standard kjøpekontrakt. Det forutsettes at kjøpetilbud legges inn på grunnlag av denne kjøpekontrakten, og en eventuell aksept gis under samme forutsetning. Standard kjøpekontrakt er tilgjengelig hos selger, eller den kan lastes ned fra prosjektets hjemmeside: utsiktenlier.no. Salg til kjøpere som ikke er forbrukere faller utenfor Bustadoppføringslova. For slike kjøpere vil gjelde særskilte betingelser, blant annet vil det ikke stilles garantier. Kontakt megler for kopi av kjøpekontrakt basert på bestemmelsene i Avhendingslova, som benyttes ved salg til næringsdrivende. Kredittvurdering / dokumentasjon av finansieringsevne: Selger forbeholder seg retten til å foreta kredittvurdering av kjøpere, og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpstidspunktet. Overdragelse/resalg: Selger forbeholder seg rett til å nekte enhver overdragelse av rettsposisjoner i henhold til kjøpekontrakten før overtakelse har funnet sted. Ved selgers eventuelle godkjennelse av en slik transport, skal kjøper betale et administrasjonsgebyr på kr. 30.000,- inkl. mva til selger.


Kostnader ved avbestillinger: Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova. Kontakt selger for nærmere informasjon.

Forbehold/særskilte opplysninger: Selger tar forbehold om å foreta endringer/omregulering av omkringliggende bebyggelse, eventuell regulering av enkeltseksjoner til næringsvirksomhet og endringer av utomhusarealer i forhold til det som er presentert for kjøper.

Selger tar forbehold om å overdra rettigheter og plikter etter denne kjøpekontrakt til et annet selskap (for eksempel et utbyggerselskap). Kjøper aksepterer en slik eventuell overdragelse. Selger står fritt til å akseptere eller avslå ethvert bud, herunder bestemme om de vil akseptere salg til selskaper, samt om de vil akseptere salg av flere leiligheter til samme kjøper. Selger forbeholder seg retten til uten varsel å kunne endre priser og betingelser for usolgte leiligheter. Alle illustrasjoner, skisser, ”møblerte” plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.v. før et eventuelt bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at utomhusplan ikke er endelig og at det kan forekomme endringer. Det kan være avvik mellom de planskisser, planløsninger og tegninger som er presentert i prospektet, og den endelige leveransen. Slike avvik utgjør ingen mangel ved selgers leveranse som gir kjøper rett til prisavslag eller erstatning. Dersom det er avvik mellom tegninger i prospekt/internettside og leveransebeskrivelsen i den endelige kontrakt med kjøper, vil leveransebeskrivelsen ha forrang og omfanget av leveransen er begrenset til denne. Det tas forbehold om skrivefeil i prospektet.


Selgers rett til å stanse gjennomføring av transaksjonen: I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller selger har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent. Ansvarlig selger: Ansvarlig for salg av boligene er Selvaag Bolig ASA, ved Stian Møller Karlsen, epost: stmk@selvaagbolig.no, mobil: 90078712. Forbrukerinfomasjon ved inngivelse av kjøpetilbud: Alle kjøpetilbud skal være skriftlige eller skriftlige bekreftet, og skal oversendes signert via faks/leveres til prosjektmegler. Skjemaet skal fylles ut så nøyaktig som mulig med hensyn på finansiering, finansinstitusjonens kontaktperson samt andel egenkapital. Boligene selges til fastpris.

Selvaag Bolig, februar 2013

Prospekt Utsikten Lier  

9 nye og energivennlige rekkehus med sol og utsikt

Prospekt Utsikten Lier  

9 nye og energivennlige rekkehus med sol og utsikt

Advertisement