Page 1

GÖTEBORGS

GOLFAREN Officiellt organ för Göteborgs Golfförbund Nr 1 2011 • Pris 50:-

Redaktören tycker till Palm City

sid 8–9

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

sid 4

Miljöåret

sid 11

Audi quattro Cup

sid 30 1


2

Goteborgsgolf_a4_mars2011_out.indd 1

G Ă– T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

2011-02-28 13:59:32


INNEHÅLL Upplaga GöteborgsGolfaren distribueras till samtliga medlemmar i klubbar anslutna till GGF, enligt principen ”en tidning per familj”. Tidningen ansvarar ej för icke beställt material. Eftertryck medges efter överenskommelse. Citera gärna men uppge källan. Ansvarig utgivare Ralph Håkanson Göteborgs Golfförbund Kallebäck/Gamla Boråsvägen, 412 76 Göteborg Tel 031-40 62 40. Fax 031-40 62 49 Lysegårdens GK – www.ggf.nu Chefsredaktör Hans Johansson Tel arb 031-21 80 68. Mobil 0705-21 80 68. Bost 031-26 39 76 Albatross GK – hcj@sahlbergs.se

4 6 7 8 10

11 12

Redaktionen Eva Ljungberg mobil 070-539 13 23

14

Kjell Andréasson mobil 070-259 01 70 Info Media West Tel 031-701 89 20 – info@mediawest.se

Redaktören tycker till! Ordföranden har ordet Information avseende enkätundersökning Danmarks nya semester- och golfparadis Nyhetslöpet – Swedish Putt Masters 2010 – Redaktörsgolf 2010 Så blev Miljöåret 2010 Nyhetslöpet – Nytt hjälpmedel för den årliga handicaprevisionen – Intresserad av Slopning? Det finns en riktig Golfhöjdare på det Småländska höglandet

14 Hovås klubbhus 100 år 16 Nyhetslöpet – Seniorernas HCP-serie 2010 –

Åke Thim Tel 0703-18 94 35. Bost 0340-65 57 28 Sjögärde GK – akethim@telia.com

Seniorernas avslutning 2010

Bo Rogelius Tel 0303-935 40, 0705-64 13 96 Lycke GK – rogelius@comhem.se

17

Nyhetslöpet – Lysegårdens organiserade veteraner ökar! – Ett minne från 2010!

18

Nyhetslöpet – Annebergs Golfklubb skänker 100 000 kr till Mölndals Golfklubb – Golfproffs gick en sällskapsrunda i kyrkan när bruden blivit vilseledd!

20 25 26

Massage och laser mot muskel- och ledvärk

Gustav Lagergren Tel 0300-103 22 Forsgårdens GK – gustav.lagergren@glocalnet.net Kurt Chico Johansson Tel 0300-130 22 Krokom GK (Sjögärde GK) – kurt-.johansson@tele2.se Britt-Marie Nygren Tel 0707-33 52 90 Bollestad GK – bmnygren@yahoo.com Carina Hallqvist Tel 0707-61 40 48 Lerjedalens GK – carina@hallqvist.se Annonser Info Media West N. Gubberogatan 21A, 416 63 Göteborg Tel 031-701 89 20 golf@mediawest.se Skribent Dan Andersson – dan-a@swipnet.se Grafisk Form Eva Ljungberg Gunilla Lindgren Svärd & Söner Tryckeri AB – gunilla@tryckeri.info Tryckeri Svärd & Söner Tryckeri AB, Falköping Utgivningsplan nr 1 2011 v 11 nr 3 2011 v 40

nr 2 2011 v 22 nr 4 2011 v 48

Omslagsbild: Elitidrottsgymnasiet Katrinelund och golfgruppen. Har träning på morgonen tre gånger i veckan. Vi tränar golfen på World of Golf, men har även teorilektioner om kost, idrottsskador, mental träning och träningslära. Dessa lektioner sker i skolan. Lärare Martin Alergård. Fotograf: Miranda Andersson.

29 30 32

Golf kan rädda dig från stressen Nyhetslöpet – Vidgade vyer för H55+ och H70+ – Västsveriges enda golfrunda runt en begravningsplats görs på Forsgårdens GK!? GöteborgsGolfarens Regelruta Fjärde året för Audi quattro Cup på Hills GC Nyhetslöpet – Kort rapport från Göteborgs Golfförbunds höstmöte 2010 – Duktiga juniorer på Forsgårdens GK – Internationell Golftävling med deltagande från 50 länder på Hills GC

33

Nyhetslöpet – Svanskön, denna vackra bild kanske kan få oss att längta till sol, sommar och golf!

34 36 38

Ett golfnära boende med lysande utsikter

Rapport från Göteborgs Golfförbunds Seniorkommitté En matupplevelse med utsikt över Ringsjön

Tack till alla annonsörer som gör det möjligt att ge ut tidningen GöteborgsGolfaren

Eva Ljungberg & Kjell Andréasson 3

13:59:32


Redaktören tycker till!

Ny golfsäsong

med många spännande utmaningar för golfrörelsen! Som vanligt innehåller första numret en del material från föregående säsong kompletterat med en del vinteraktiviteter samt lite inför kommande säsong. Vad som oftast glöms bort är allt det arbete som våra ideella ledare genomför under vinterhalvåret. Tack, ingen nämnd, ingen glömd, utan er ingen golfrörelse! Återigen tycks vi få en kall och ”lång vinter” med relativt mycket snö! Vi får hoppas att det inte blir lika sen och jobbig vår som i fjol. I skrivande stund har vi 5-10 grader kallt, sol och lite snålblåst men snön lyser med sin frånvaro, peppar, peppar ta i träd. Vi får dock hoppas att snön räcker till i Holmenkollen och att våra fantastiska svenska skidåkare tar många VM-medaljer. Trenden med rekonstruktioner och övergångar till i många fall ”tvingande” spelrättigheter är som jag ser det ett bekymmer och en fara för golfens struktur i framtiden. Är det förenligt med Svensk Lag?! Är övergång från reverslån till spelrätter enbart en hållplats på vägen till slutstationen? Nyfiken? Gå in på vår hemsida www.ggf.nu klicka på fliken, GöteborgsGolfaren och läs mer i ämnet. En annan trend som bekymrar är, idrottens borttappade klubbkänsla, i dag är det ”svängdörrar” när idrottsmännen byter förening utifrån sitt eget ego! Tidningens popularitet ökar! Under senare år har vi glädjande nog skapat mycket och många läsvärda artiklar, även klubbarna har skickat mer material än någonsin. Då utrymmet i vår tidning (tyvärr) är begränsat så måste vi prioritera vilket gör att inte allt material kommer in. Med anledning av denna positiva trend har vi och kommer ibland att hänvisa till vår hemsida www.ggf.nu med utförligare material. Vi genomförde under hösten en enkätundersökning avseende tidningen vilken gav oss positiva svar. Resultatet kan delvis skådas på annan plats i tidningen och i sin helhet på vår hemsida. Under vintern, har jag med glädje konstaterar att den nya generationen av spelare från distriktet visar framfötterna. Tänker i första hand på Rikard Karlbergs framgångar med bland annat vinst i Indian Open och Jeff Karlssons (landslagsuppdrag) bägge Ale GK. Att golfen stagnerat kan väl ingen säga emot, positivt är dock att det ”jobbas” med frågan, tänker då i första hand på ett antal styrelseseminarier runt om i landet, förbundets rundresa med budskapet Det Nya Golf Sverige även innefattande en intressant omvärldsanalys samt Mötesplats Golf i Göteborg. Det finns mycket nytänkande i rörelsen som inte kommer fram av olika skäl. Ett av skälen kan vara att vi inom rörelsen gärna fastnar i detaljfrågor som ältas 4

år ut och år in! Nu är det dags att nytänkandet utmynnar i radikala förändringar om vi skall kunna konkurrera om utövare med andra sporter som enligt mitt menande är betydligt mer förändringsbenägna. Vi måste alltså ”släppa loss” de nytänkande och deras kreativa idéer som finns inom golfrörelsen, testa och analysera. Detta utan att våra grundvärderingar avseende regler, etik, moral och tillvaratagandet av golfens historik utarmas. Det är bra som det är eller det var bättre förr är tyckande som inte för rörelsen framåt! Vi lever här och nu tillsammans med samhällsutvecklingen i övrigt. Är vi inte med nu, så kommer definitivt de kommersiella intressena att ta över. Fortare än vi anar! Medlems- eller kommersiellt ägda anläggningar är en stor fråga i framtiden?! Oavsett ovanstående så är det viktigt med medlemsvård (behålla medlemmar) och rekrytering av ungdomar (långsiktigt), kvinnor och invandrare/nysvenskar är en annan potentiell grupp på både kort och lång sikt. Kortsiktigt kanske rekrytering av ”äldre män” är en väl så viktig grupp då de tillför ”kapital”. Något att se fram emot under kommande säsong utöver allt annat vi arrangerar tillsammans med våra klubbar är. GP Golfen (korpidrott), ADA Golfen (tävlande damer), Öppen Golf Dag (rekrytering) och Göteborg Golf Cup (ungdomsbredd) med Carin Koch som förste ambassadör samt Nordea Tour Championship och World Transplant Games som i år spelas i distriktet. Till sist, lite snabba puckar och påståenden! Rabatter utan motprestation kan bli förödande. I framtiden krävs mångfald inom golfen dock skall den vara ekonomiskt försvarbar. När den traditionelle medlemmen uppfattar, rätt eller fel, att han betalar mer än greenfeegästen då är vi illa ute! Glöm aldrig att de traditionelle medlemmarna står för kontinuitet och inbringar de största och säkraste intäkterna. Avslutningsvis, kom ihåg att mina inlägg får ses som frukten av hur jag personligen tolkar rörelserna inom golfen, tack för den här gången. Titta gärna in på vår hemsida www.ggf.nu därifrån kan ni också klicka vidare till GöteborgsGolfaren och ”kolla” på tidigare nummer samt andra intressanta artiklar. Glöm inte av, att i tid anmäla dig/er till GP Golfen. Apropå ingenting, för något år sedan talades det om kartell inom golfen, vad det är för skillnad på kartell och ”följa John” som de flesta i samhället använder sig av vad avser prissättning av energi, etc. etc.!?

Hans Johansson G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


AVTACKNING

LÅT OSS GE DIG EN rIkTIG GOLfUPPLEVELSE! SPANIEN – PGA CATALUNYA Bo och spela på en av Spaniens absolut bästa golfanläggningar! PGA Catalunya och Hotel Melia Golf Vichy Catalan ligger norr om Barcelona och du har två banor av toppkvalité utanför dörren.

3 nätter i dubbelrum inkl frukost & 3 greenfee i maj 2011 Pris: 3.790 kr/person (flyg och lokala transporter tillkommer)

Chefredanktör Hans Johansson avtackar avgående redaktör Sven Palm för de år han lagt ner på vår tidning GöteborgsGolfaren, övriga redaktörer applåderade och hoppades få se honom på någon golfbana till sommaren. Foto och text Redaktionskommittén

NORRA WALES – CAERNARFON Wales är en riktig pärla där du finner vacker natur, trevliga människor och inte minst bra och spännande golf. Utmärkt flyg till Manchester från Sveriges alla hörn. Följ med på en golfupplevelse utöver det vanliga!

5 nätter i dubbelrum inkl frukost & 5 greenfee i maj 2011 Pris: 5.990 kr/person (flyg och lokala transporter tillkommer)

l

Loka

s!

hyre t u r e

Bakom denna dörr finns en butikslokal på 120 m2 samt en på 190 m2 som kan delas.

Nefyn & District Golf Club

www.nefyn-golf-club.co.uk

BOkA VÅrENS BUSSrESA HOS OSS! Läs mer på: www.akigolftravel.se

Två kontor, ett på 72 m2 och ett på 13 m2

SkrÄDDArSYDDA PAkETrESOr:

• Humana hyror • Centralt vid motorvägen • Parkeringar • Bredband • Luftkonditionering

Vi skräddarsyr din golfresa till Cypern - England Frankrike - Irland - Italien - Malaysia - Portugal Skottland - Spanien - Turkiet - Wales

PM Huset utefter E20 Gamla Kronvägen 10 433 33 Partille Roger Strömblad Tel:031-13 72 50 E-mail:pmjj@spray.se

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

SNACkA MED OSS! Slå en signal till Ludvig eller Jens på AKI Golftravel och berätta om dina golfdrömmar!

Box 689, 503 15 Borås, tel 033-444 218, info@akigolftravel.se

Vinn fina golfbollar – anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

www.akigolftravel.se

5


Ordföranden har ordet

Göteborg visar vägen mot framtiden! …utan golfbilar??! Under senare år har Svenska Golfförbundet, i samarbete med golfdistrikt och klubbar, sett över hela organisationen i avsikt att försöka förbättra kontakten mellan klubbarna, distrikten och Golfens Hus. Målet med arbetet har varit att förbättra möjligheten för golfklubbarna att kunna påverka och framför allt medverka i beslut rörande golfidrottens framtida utveckling. Efter några år av diskussioner och genomlysning av organisationen kom man fram till en arbetsordning där klubbarna via distrikten, i ett tidigt skede, kan lämna synpunkter på vad man vill att förbundet centralt skall arbeta med. Man ger således signaler för förbundsstyrelsen att arbeta vidare med. Nyss hemkommen från en konferens i Stockholm, kan jag bara konstatera att Göteborg återigen står i främsta ledet när det gäller att arbeta för framtiden. Som första och hittills enda golfdistrikt i Sverige har Göteborgsklubbarna skriftligt lämnat sina synpunkter på vad svensk golf bör inrikta sig på de närmsta åren, liksom idéer och visioner för åren fram mot 2020. Helt i enlighet med riktlinjer i utredningar och organisationsöversyner de senaste åren. Det är därför med såväl glädje som stolthet jag konstaterar att Göteborg, som vanligt, finns i främsta leden vad gäller utvecklingen av svensk golf och dess framtid. Om det faktum att Göteborg ofta förekommer i främsta ledet när det gäller utveckling av svensk golf är inspirerande och positivt, finns det tyvärr andra frågor som gör mig mycket bekymrad. Golfbilarnas ökande frekvens på banorna är definitivt en sådan – som just nu aktualiseras av en motion till förbundsmötet där motionären vill att SGF skall medverka till att underlätta möjligheterna till spel med golfbil. Personligen ser jag många farhågor med golfbilens intrång på banorna, vilket jag till delar vill belysa i denna spalt. Att beskriva hela frågeställningen är inte möjlig då lagar, regler och förordningar bland olika myndigheter utgör en djungel av föreskrifter och förbud. Låt mig tidigt klargöra min uppfattning att personer med rörelsehinder eller som på annat sätt är justerade, självklart skall få använda bil då denna utgör ett redskap, nödvändigt för att kunna spela – men – när ungdomar eller i övrigt fullt 6

friska människor väljer att sitta i en golfbil under istället för att till fots ta sig runt golfbanorna har det, enligt min uppfattning, gått alldeles för långt – vart tog idrotten och motionstillfället vägen?? Jag konstaterar också att dessa människor dessutom går miste om den sociala gemenskap och glädje som delas mellan personer på väg fram mot nästa slag. Vid spel med golfbil träffas man bara högst flyktigt på tee och green!! Jag vill också vara tydlig med att det jag skriver om golfbilar i denna spalt är min högst personliga uppfattning och således inte på någon annans uppdrag. Vad jag dock konstaterat, vid besök ute på klubbar och andra distrikt är att min uppfattning delas av väldigt många personer, bland såväl klubbarnas styrelser som bland vanliga klubbmedlemmar. Vilket känns glädjande och inger hopp! Som ordförande i ett idrottsförbund ser jag mig själv som idrottsledare i en fantastisk sport, där bredd- och motionsidrotten står i centrum för alla typer av människor. Att golf är en god motionsidrott framgår inte minst av att flera olika utredningar utvisande att äldre personer som spelar golf har betydligt bättre kondition och allmänhälsa än dem som inte spelar, vilket ytterligare visar att golf är en unik idrott som alla personer kan ha glädje och nytta av – förutsatt att den utövas gående!!! En för oss alla aktuell och väsentlig fråga är också att få golfsporten klassad som avdragsgill friskvård. En fråga där Svenska Golfförbundet bearbetat regeringen under flera kan avsevärt försvåras om trenden fortsätter, för inte kommer väl regeringen acceptera golf som en friskvårdande motionsidrott om utövarna glider fram i en bil på golfbanorna…!!? Låt oss därför gemensamt ”slå många slag” för motionsidrotten under kommande säsong, även om den i skrivande stund känns långt borta under denna extremt långa och kalla vinter. Avslutningsvis vill jag också passa på att tillönska er alla en fin golfsäsong och kan självklart inte låta bli belysa om möjligheten att förbättra konditionen – till fots – lycka till!! Med golfhälsningar Ralph Håkanson G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Information avseende

Enkätundersökning, GöteborgsGolfaren! På uppdrag av Göteborgs Golfförbunds Vårmöte i mars 2010 genomfördes under hösten 2010 en enkät med ett antal frågor om tidningen. En av anledningarna till undersökningen var att ge oss lite vägledning och/eller bekräftelse på tidningens framtida utformning och inriktning! Enkäten skickades ut till drygt 23 tusen medlemmar, svar har inkommit från drygt 2 tusen vilket motsvarar cirka 10 procent. Här nedan presenteras några av frågeställningarna genom ett diagram nämligen; Vad tycker du om innehållet? Är tidningen läsvärd? Resterande frågor och annat redovisas på vår hemsida www.ggf. nu under fliken GöteborgsGolfaren. Hans Johansson

Möt våren i Danmark eller Tyskland Inte på länge har det varit lika prisvärt att ta till Danmark eller Tyskland för att starta golfsäsongen men alltid lika trevligt.

Danmark Hjarbaek Fjord / Blokhus Klit

Frederikshavn paket Herman Bang

1 650

per person 2 nätter med 3 greenfee

1 900

per person 2 nätter, 1st 2-rätters middag och 3 greenfee

Tyskland från 1 740 per person 2 nätter med 2 greenfee

Gut Apeldör

1 230 per person 1 natt, 1 lunchpaket, 1st 3-rätters middag och 1 greenfee med vagn

Schloss Lüdersburg

från

Ta hotellet till Tyskland, och lämna plats i bagaget för shopping Det blir fler avgångar i år med Express båten till Danmark och mer tid till golfen.

Tävla & vinn en resa till Tyskland för 2 personer! Om du bokar något av våra golfpaket i annonsen senast den 15/5 2011 så har du chansen att vinna en resa med egen bil med Kielbåten inkl. hytt och en övernattning i Tyskland för 2 personer. Svara på följande fråga när du gör din bokning så är du med i utlottning av resa till ett värde av ca 7000 Skr. Till vilket hotell går Golfbussen? Svaret kan du hitta i vår golfkatalog eller på vår hemsida

www.olkagolf.se G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

031 805570 7


Danmarks nya

semester- och golfparadis I Palm City får du badstrand, unika semestermöjligheter och fantastiska golfupplevelser. För första gången för svenska golfspelare blir det nu möjligt att äga ett semesterhus i Danmark. Alldeles nära Skagen ligger Palm City Family och Golf resort, bara ett par kilometer med bil från Göteborg – efter en kortare båtfärd med Stena Line. Palm City blir den perfekta utgångspunkten för en semester i Nordjylland, med upplevelser som Örnreservatet, Nordsjömuseet och Fårup Sommarland. Närheten till Fredrikshavn ger tillgång till ett brett utbud av butiker och restauranger och det är inte långt till Aalborg. Därifrån går dagliga turer till Laesø. Grävmaskinerna har börjat förvandla det 110 Ha stora området strax norr om Fredrikshavn till ett Mekka för golfspelare. Redan finns Fredrikshavn GK’s fina bana i området och om två år kommer Palm Citys egen mästerskapsbana att öppnas för gäster. Palm City new course är gemensamt designat med några av de bästa arkitekterna i Europa. Det unika landskapet med en blandning av vanlig parkbana och links bana i stil med bland annat Carton House på Irland. Ägarna till Palm City har också samarbetat med Martin Sternberg som är känd för Hills GK och Sand GK här i Sverige. Så här säger Martin om området: ”Palm City golfbana blir en av de mycket få rena sand-links som byggs i modern tid i Europa. Rätt arkitekt och fantastisk layout på den bästa mark jag sett för att bygga golfbana på. Det här är en ren dröm för vilken golfare som helst och kvaliteten blir världsklass!” Mitt i golfbanan och bara hundra meter från första tee byggs semesterhus för försäljning till enskilda köpare. Husen är både i ett plan (TEE House) och i två plan (GOLF House). Placeringen gör dem mycket attraktiva för den som vill bo riktigt nära och slippa köra bil före och efter golfrundan. TEE har fyra sovplatser i två rum och med två

Pal m C i t y S tran d h u set.

badrum, medan GOLF House har sex sovplatser i tre rum, likaledes med två badrum. Husen säljs fullt möblerade och inflyttningsklara, de första husen redan nu till sommaren 2011. På grund av det unika läget finns stora möjligheter att hyra ut sitt hus när man inte är där själv. Det finns däremot inget krav på uthyrning, det bestämmer man själv. OLKA Golfresor från Göteborg har under många år skickat svenska golfgäster till Danmark. Deras erfarenhet av vad deras kunder gärna vill ha och uppskattar säger att – ”Vi kan inte tänka oss ett bättre läge i hela Danmark än Palm City med närheten till golf, havet, Skagen och Frederikshavn”. I området finns ytterligare ett boende som kallas BEACH Area, det ligger bara 500 meter från den världsberömda Palmestranden som har tusentals besökare varje år. Där finns också en marina för seglande turister. I planerna ingår ett centrum med allt man kan önska av ett semesterland; vattenland, wellness, aktiviteter, restauranger och butiker. Från Palm City finns direktförbindelse med tåg till Skagen centrum. Man kan besöka Skagen och njuta ett glas vin eller öl utan att behöva bekymra sig om bilen. Försäljningen av semesterhusen har redan börjat och för första gången i Danmark är det möjligt för utlänningar att investera i husen. Det gäller både enskilda personer och företag. Vill ni veta mer om Palm City och önskar broschyrmaterial kan ni kontakta OLKA Golfresor som har sitt kontor på World of Golf på Välen. Det går också bra att ringa på tel: 031-80 55 70. – Vi kan inte tänka oss ett bättre läge i hela Danmark än Palm City med närheten till golf, havet, Skagen & Frederikshavn.

Pal m estran d en .

8

Du kan även nå oss på: info@palmcity.dk eller Direktör Siggi Strandeng på +45 412 654 54. G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


KÖP NU

Betala först vid inflyttning

TEE House

TEE House med bra uthyrningsmöjlighet och goda intäkter

Köp NU med mycket förmånliga villkor! Ytterst fördelaktiga betalningsvillkor: • Ingen handpenning • Ingen räntekostnad • Du betalar först vid inflyttning Unikt läge: • 2 timmar från Göteborg • Omedelbar närhet till den sköna Palmestranden – och nära Skagen • Ett par minuter med bil från färjeläget i Fredrikshamn • 2 st 18-hålsbanor och 2 st korthålsbanor • Stort aktivitetshus med spa, vattenland och shopping Stora möjligheter till uthyrning: • Både som privat- och bolagsinvestering • Realistisk uthyrningsbudget Välj mellan 3 läckra hustyper – allt efter dina behov! Läs mera på www.palmcity.dk Eller kontakta oss idag på tel 0045 41 26 54 54.

Endast

1.495.000:-

dkk

TEE House: Ett fullt möblerat lyxhus på 74 m2 i ett plan för 4 personer i läcker & ljus inredning. 2 sovrum med vardera badrum, allrum med fullt utrustat kök, bagrum samt terrass. GOLF House: Läckert välinrett hus i 2 plan på 109 kvm. Stort ljust kök, allrum och stor terrass 39 kvm med utsikt till The Montgomeri Golfcourse. 3 sovrum och 2 badrum samt uppvärmt bagrum. Endast 2.495.000 dkk BEACH House: Inrett som Golf House men med placering vid den populära och sköna stranden som kallas Palmstranden. Från endast 2.695.000 dkk

GOLF/BEACH House

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

9


nyhetslöpet >>> SWEDISH PUTT MASTERS 2010 Det hör inte till vanligheterna att man ser ett gäng golfare gå runt banan endast utrustade med en putter och en boll men det gjorde man då Sjögärde GK som enda klubb i landet arrangerade Swedish Putt Masters. Trots dåligt väder med styv kuling och lite duggregn ställde över 100 personer upp. Tävlingen är ett arrangemang i samarbete med klubbarna i Kungsbackaområdet för att marknadsföra kommunen som en golfdestination. Greenerna var i utmärkt kondition och flaggplaceringarna var en utmaning. Deltagarna tyckte i allmänhet att det var ganska svårt men alla tyckte detta var en spännande och rolig tävling. Den här typen av tävling ger medelgolfaren en möjlighet att tävla mot de bästa utan hcp. Efter målgången visade det sig att både Ylva Larsson

S O P HI E S K A S N A R T K L I P PA B A N D E T.

Ylva L arsson oc h K j ell K j ell m an .

Kungsbacka GK och Karin Malm Sjögärde GK kommit in på 49 slag, det blev särspel, vilket Ylva vann. I herrklassen blev det också särspel mellan hemmaspelarna Kjell Kjellman och Stig Johansson, vilket vanns av den förstnämnda. I år går finalen den 18 september på Forsgården. Jeanette Hallgren , F orsg å r d en , h e m m aspelaren B ert i l G öransson oc h G u d r u n S kant z e t y ckte d et var en k u l t ä v l i ngsfor m .

Gustav Lagergren

RedaktörsGolf 2010 Årets träff genomfördes en höstmåndag i månadsskiftet september-oktober på Myra Golf strax söder om Kungsbacka. Första start klockan 09.00 i ganska bistert väder, efter ronden var det samling i klubbhuset. I samband med prisutdelningen inmundigade smörgås med kaffe. Årets tävling vanns av Bengt Magnusson Partille GK, stort grattis till honom. Därefter var det lite erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Stort tack till Myras ledning som lät oss nyttja deras bana och klubbhus den aktuella dagen. Hans Johansson 10

S egraren B engt Magn u sson , Part i lle G K .

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Så blev

miljöåret 2010 Klubbarna

Göteborgs Golfförbund

2010 går väl tyvärr inte till historien som ett gott år i det avseendet att man vill se en kontinuerlig tillväxt i miljöarbetet hos distriktets klubbar. Naturligtvis måste man ha förståelse för en nedtonad nyinvestering i miljöaktiviteter då de flesta klubbarna kanske mer har fokus för överlevnad snarare än investeringsöverskott. Jag vill gärna se det mer som en övervintring och inte en nedrustning. Blir det för mycket av nedrustning kommer prislappen att bli dyrare och attraktionsvärdet som klubb kommer att vara sämre när (inte om) det vänder. Golfare kommer i framtiden, i en än högre grad värdera miljö i sitt val av golf, både som medlem och gäst. Det vore fel att säga att inget görs, utan många klubbar jobbar med de resurser som finns och allt kostar inte pengar och därför jobbas det vidare på olika nivåer och några klubbar har under året jobbat vidare för att vara rustade till att ta steget till en internationell miljöcertifiering GEO (Golf Environment Organisation) inom något år. Den relativt svaga ekonomin tvingar också klubbarna till en mer optimerad förvaltning och ur detta kommer också miljövinster på köpet.

I vårt eget hus har vi startat upp ett ambitiöst miljöarbete där vi ur ett miljöperspektiv ser över och ifrågasätter allt det vi gör inom styrelse, kommittéer och kansli. Under våren kommer vi att inventera och dokumentera alla aktiviteter och utifrån detta protokoll upprätta en handlingsplan med uppföljning. Vi har satt tiden för ett färdigt protokoll till hösten och kommer under kommande nummer rapportera av vårt interna miljöarbete. Vi kommer också att fastställa en miljöpolicy för vår verksamhet. Med detta miljöarbete vill vi inte bara redovisa för golfens intressenter vårt engagemang utan också mot andra distriktsförbund, är och blir vi en föregångare och har initiativet som den ledande inom golfmiljöfrågor. Nu ser vi framåt och låt 2011 bli året då vi också blev bäst på att samåka till golfen – bli gärna singel, men inte i bilen! Bo Rogelius Miljösamordnare

GÖTEBORGS NÄRMASTE GOLFBANA! GRÖNAKORTET ○ GRUNDUTBILDNING ○ FADDERRUNDOR ○ PRIVATLEKTIONER

MEDLEMSKAP LADDAT MED FÖRMÅNER ○ UTAN “KRUSIDULLER” ○ fr. 100 KR / MÅN. ○ Ansök idag:

Boka nu:

www.sisjogolf.se eller 031-68 18 18 G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

11


nyhetslöpet >>> Nytt hjälpmedel för den årliga handicaprevisionen Under de senaste två åren har ett nytt datoriserat hjälpmedel för handicaprevision testats med positiva erfarenheter. Nu har handicapkommittéerna fått tillgång till ett hjälpmedel i GIT (Golfens IT-system) som möjliggör en mer enhetlig och objektiv bedömning av i vilken grad en spelares handicap speglar hans eller hennes spelstandard. I arbetet med den enskilda årsrevisionen av handicap efter 2010 års säsong har flertalet handicapkommittéer inom Göteborgs Golfförbund därför valt att använda detta nya hjälpmedel vid bedömning av vilka spelare som skall erbjudas höjning, respektive vilka spelares handicap som bör sänkas. Det nya hjälpmedlet innebär ett värdefullt steg mot ett mer rättvisande handicap. Men det finns fortfarande stora begränsningar pga bristande underlag. Det nya hjälpmedlet utför endast beräkningar på de spelare som har minst fyra tävlingsronder noterade i GIT under de senaste 12 månaderna. Statistik från flera golfklubbar visar att endast ca 15-20 % av medlemmarna med officiellt handicap uppfyller detta villkor, vilket betyder att det för en stor majoritet saknas statistiskt underlag för revision. Genomgång av GIT-statistik visar också att användningen och rapporteringen av sällskapsronder varierar i mycket hög grad. T ex har närmare 40 % av spelarna inte registrerat en enda handicaprond i GIT. En annan erfarenhet är att många spelare väljer att enbart rapportera sänkande sällskapsronAnn 80x110_cmyk:Annons - 80x110

09-02-06

Myra GK BLI MEDLEM!

Fullvärdigt medlemskap endast

3.500 kr/år Inklusive rangebollar.

FÖR MER INFO www.myragolf.se eller 0300 - 244 75

9-håls bana !

11.38

der, medan andra väljer att inte rapportera ronder inom buffertzonen etc. Slutsatsen blir att sällskapsronder i nuläget inte utgör en tillförlitlig grund för hcp-kommittéernas årliga revision av medlemmarnas exakta handicap. EGAs Handicapsystem 2012-15, inom EGA (European Golf Association) har arbetet med ett nytt handicapsystem pågått sedan 2009. Beslut om den slutliga utformningen kommer att fattas under mars 2011 och i maj kommer systemet att presenteras för de nationella förbunden för att sedan genomföras under 2012. Rättvisande handicap är grunden för roligare golf, såväl vid tävlingar som i sociala sammanhang. Vi som arbetar med handicapfrågor ser att det finns ett behov av striktare regler tillsammans med ett ökat individuellt ansvar hos spelarna, och ser med spänning fram emot det slutliga resultatet av EGAs arbete. Karl-Gunnar Persson, Kungsbacka GK och Åke Holmqvist, Gullbringa GCC på uppdrag av GGFs Regel och Handicapkommitté. Vill ni fördjupa er i ämnet och om vad som är på gång inför säsongen 2012 så gå in på GGFs hemsida: www.ggf.nu Sida 1

Intresserad av slopning? Göteborgs Golfförbunds bankommitté söker dig som ideellt vill arbeta med värderingar av golfbanor enligt USGA course rating system, populärt kallat slopning. Vi slopar under säsong cirka fem banor enligt ett rullande schema och vid ombyggnader/ändringar av golfbanor. Vid banvärdering utgår man ifrån hur en scratchspelare (HCP 0) respektive bogeyspelare (HCP 20) spelar en bana från ordinarie tees och bedömer de svårigheter som dessa herr- och damspelare utsätts för. Vi söker dig som har spelat golf ett antal år och som har god kännedom om hur olika kategorier av spelare, spelar en golfbana. Som en i gänget som slopar träffar du golfspelare och personal på andra klubbar mer än du kanske normalt besöker. Efter slopningen spelar vi banan för att kontrollera vår bedömning. Är du intresserad kontakta bana@ggf.nu eller ring BKordf. Klas Bengtsson 070-202 02 59. Vi kommer att anordna en informationsträff för intresserade när golfbanorna har öppnat för säsongen. Utbildning sker i GGFs och SGFs regi. Klas Bengtsson

Småhögevägen 110, Kungsbacka. 12

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

Annons_


Det är vi som skapar den! Här ser du en del av våra duktiga golfvärdar. Det är de som skapar den trevliga Easton-andan med tävlingar, middagar, utflykter med mera. Nedan ser du några av de resmål vi erbjuder. På dessa, precis som på alla Eastons övriga resmål, tar våra trevliga golfvärdar väl hand om dig.

Tjeckien

Turkiet

Portugal Cypern

Italien

Karlsbad Franzensbad Marienbad

Belek

Praia D’El Rey

Kyrenia

Iseo

Avresa varje vecka mellan 5/3 -23/4

Avresa varje vecka mellan 6/3-24/4

Avresa varje vecka mellan 26/2 -24/4

Avresa varje vecka mellan 1/4-1/5

Direktflyg t/r från Arlanda, Landvetter och Kastrup. Spel på två banor ingår.

Direktflyg t/r från Arlanda och Kastrup. Spel på två banor ingår.

Flyg t/r från Arlanda, Landvetter och Kastrup. Spel på Kyrenia GC.

Flyg t/r Milano från Arlanda, Landvetter och Kastrup. Spel på två banor ingår.

Samtliga våra hotell är all-inclusive! Du kan välja mellan följande: fyrstjärniga Hotel Kaya, femstjärniga Hotel Papillon Ayscha, femstjärniga Sirene Golf Hotel, fyrstjärniga Barcelo TAT Beach Hotel

Du bor på superlyxiga Marriot Golf & Beach Resort (frukostpension med sex middagar).

Du bor på femstjärniga Korineum Golf Hotel (välj mellan frukost- eller halvpension).

Du bor på fyrstjärniga International Hotel (frukostpension inklusive välkomstmiddag och vinprovning).

Avresa söndagar: 8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 17/7 Buss från Malmö alla veckor. Buss med start i Göteborg 22/5, 5/6, 17/7. Spel på två banor ingår. Boende på hotell med frukostpension. Utflykt till Prag eller Karlsbad. fr

6 990 kr

varje vecka fr

10 990 kr

fr

11 490 kr

varje vecka fr

9 190 kr

fr

10 490 kr

När du reser med Easton Golf är du alltid garanterad starttid på förmiddagen. Minst fyra heldagsgreenfee ingår på alla ovanstående resmål. Bagtransport och flygskatter ingår alltid i priset. Givetvis finns det alltid golfvärd som anordnar uppskattade tävlingar. Och det bästa av allt – du får uppleva Easton-andan! En golfresa du alltid minns med ett leende.

Boka oss på telefon 044 - 24 G Ö T direkt E B O R Gpå S Gwww.eastongolf.se O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S eller 2 0 1 1ring

Annons_A4_GBG_110301.indd 1

70 05

13

2011-03-01 14.40


Det finns en riktig golfhöjdare på det småländska höglandet Nässjö Golfklubb är en av Sveriges högst belägna golfbanor med sina 320 meter över havet. De 18 omväxlande hålen ligger vackert inbäddade i den småländska naturen. Inget av hålen är det andra likt. Klubben bildades 1988 och tre år senare var banan klar för spel. Banan håller för närvarande på att få en rejäl ansiktslyftning. Bland annat har fem dammar anlagts och ytterligare två är på gång. Under säsongen kommer markberedning att ske vid sidan av ett flertal hål vilket gör banan ännu vackrare och spelvänligare utan att den spännande utmaningen går förlorad. Telia-Tour-spelarna gav 2006 banan ett mycket högt tävlingsbetyg vilket nu och framöver sannolikt skulle bli ännu högre. Klubbhuset är högt beläget och från restaurangens uteservering bjuds en lång och underbar utsikt över nejden och möjlighet att följa inspelen till greenerna på hål 9 och 18. Geenfeen håller sig på en anständig nivå och i juli tillämpas sommargreenfee alla dagar i veckan. Då får du spela för 280 kr. Du kan bo vid banan i fyrbäddsstugor. För 500 kr per person

får du boende, frukost, lunch och greenfee. Har du husvagn finns givetvis även plats för denna. Gå in på www.nassjogk.nu för att få mer information om klubben och banan. Varmt välkommen att besöka den småländska höjdaren under säsongen. Förutom en spännande och avkopplande golfrunda får du också en fröjd för ögat och en berikande kulturupplevelse bland de fornminnen som finns på banan.

Välkommen till Hotell Högland. Känt för trevlig personal, god mat och inte minst tillgängligheten med ett läge 50 m från järnvägsstationen. Nässjö är en knutpunkt för tågtrafik och tågförbindelserna är därför mycket goda. 80 % av Sveriges befolkning når oss inom tre timmar. Med över 100 fräscha rum, restaurang, nattklubb och P latsc h ef L otta Mol i n , spa erbjuder vi fullständiga Höglan d Hotell . möjligheter för både konferens-, affärsresenärer och privatpersoner. Boende gäster har fri entré till vår relaxavdelning med bubbelpooler, massagefåtöljer, bastu och träningslokal. Kom och upplev vår veranda med kvällssol. Under golfsäsongen har vi specialerbjudande i restaurangen för golfare från Nässjö golfbana. Bara 40 minuter från Göteborg.

C h r i ster T ell , kl u bbc h ef n ä ss j ö gk .

Christer Tell & Lotta Molin

Hovås Klubbhus

100 år

Hovås klubbhus fyllde under 2010 hundra år, på www.ggf. nu under GöteborgsGolfaren kan man läsa mer om dess historia. Mannen som håller flaggan är Erik Runfelt, en legend i Golfsverige med 33 mästerskapsfinaler, den första 1911 och den sista 1941. Erik Runfelt erhöll bland många utmärkelser bl a SGFs elitmärke nr 1. Calle Sahlquist, GGKs Klubbhistoriska Kommitté 14

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


skyscraper.se

SUNCOVERS suncovers Solglasögon som

passar över dinasom glasögon. Solglasögon passar över dina glasögon.

Erbjudande! Ta med denna kupong till någon av våra butiker och få 100 kronor rabatt på Polaroid Suncovers. Gäller t.o.m den 31 december 2011.

Johanneberg Fridkullagatan 6 Frölunda Torg, Ingång från utsidan, parkering C Tel 031-200 400 www.hendens.se

Gbg_golfaren_FEB2011.indd 1

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

11-02-16 11.53.54

15


nyhetslöpet >>> Seniorernas HCP-serie 2010 Torslanda och Öijared stod som värdar då finalerna i HCPserierna D50+/H55+ ”klubbar emellan” avgjordes för 2010. Det var åttonde året som denna populära tävling spelades och finalerna blev som vanligt en spännande tillställning. De vinnande lagen för året har tidigare inte vunnit något slutspel. Chalmers GKs herrar deltog för första gången och för damerna från Kungsbacka GK var det tredje året gillt. Finalerna avgjordes mellan de två främsta i de tre kvalserierna. Damernas final avgjordes på Torslanda GK, här bjöds damerna på en av årets finaste golfdagar med perfekt golfväder, prisutdelning och lunch på uteterrassen. Det hela avgjordes egentligen inte förrän i sista bollen där damerna

F erenc B ellak .

Mar i anne B ergl u n d , B arbro A u g u stsson , M i a L u n d gren lagle d are , E va D u rell , A nna - L ena C u llberg , E va E l i asson . E j m e d p å b i l d B arbro A n d ersson .

från Kungsbacka GK visade sig starkast och tog hem segern med 218 slag före Öijared 223. Lägsta nettoscore i finalen blev Mika Lundgren Kungsbacka med fina 68 slag. På vackra Öijareds Parkbana med Mjörn inpå knutarna spelades finalen för herrarna. Chalmers GK överraskade i sin kvalserie och i finalen var man suveräna med 230 slag, 4 slag före Torslanda GK 234. Lägsta nettoscore på herrsidan stod Bernt Fredriksson Stora Lundby för på 72 slag. B j örn O x e , G östa L arsson , L ennart S tenborg lagle d are , R olf N i lsson oc h R oger Magn u sson .

Jan Lund

SENIORERNAS avslutning 2010 Seniorkommittén i Göteborgs Golfförbund avslutade säsongen traditionsenligt med prisutdelning och middag. I år hade man förlagt festligheterna till Vallda G&CCs ljusa och trivsamma matsal. Det var en härlig stämning och de närmare 90 golfarna minglade, kramades och pratade missade birdies, snygga bunkerslag, långputtar och nya klubbor. Det dröjde en stund innan kommittéordföranden Thomas Claeson kunde göra sin stämma hörd och börja prisutdelningen.

D i str i kts m ä stare fr v Jeff S örensen , H 5 5 , S t L u n d b y G K , Mar i e R e h n berg , D 3 5 , L er j e d alen G K , L ena T örnros , D 5 0 , G r ä pp å s G K , E l i sabet h F rot j ol d , D 7 0 , G öteborgs G K oc h Urban E k H 7 5 , S j ög ä r d e G K .

Göteborgs Golfklubb hade haft ett framgångsrikt år med segrar i Div 1 med lagen D60, D70, H45 och H75. En stor applåd fick klubbens H75 lag med Hans Mörner i spetsen, som med sina 88 år och hcp 17,7 är outstanding. Det är en förmån att få lyssna på seniorernas många och glada episoder och där finns mycket golfhistoria. K u ngsbacka G K s lag H 6 5 vann D i v 1 . F r v A rne L u n d h , L e i f A sp v i d , H å kan Jo h ansson , E r i k A bra h a m sson oc h Inge m ar K arlsson .

16

Gustav Lagergren G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


nyhetslöpet >>> Lysegårdens organiserade veteraner ökar! Många har säkert undrat hur det hela började med att jag fick veteranerna att få intresse för organiserat spel. Det hela började med att Gerard Sahlinger frågade mig, jag var relativ nybörjare 1987, om jag ville vara med och spela på tisdagarna med oldboysen som det hette då. Det var då jag fick blodad tand som det heter och resultaten blev bättre och bättre. 1990 frågade Gerard mig om jag ville ta över tisdagstävlingarna, då var vi bara max 10 golfare som ställde upp. Efter något år var vi ca 30 damer och herrar. Nu är vi runt 90 deltagare. De senaste åren har vi också haft utbyte med Lerjedalens GK och Gullbringa GCC, de spelar på våra tider och vi på deras tider, det har spelarna uppskattat. Första tisdagen i oktober är det avslutning med golf, prisutdelning, underhållning och middag.

E n ge m y tl i g st ä m n i ng u n d er av sl u tn i ngsfesten 2 0 1 0 .

Vad gör Lysegårdens veteraner under vinterhalvåret! Veteranerna behövs om golfen ska leva vidare, veteranerna vilka är till huvuddel pensionärer, ställer för det mesta upp när det gäller arbete på banan, både vinter och sommar. Den sociala delen följer automatiskt med när man träffas, vilket är viktigt när man kommer upp i åldrandet och inte sitter hemma och surar. På vintern är det en lågkonjunktur för oss golfare, men en del spelar bangolf, en del styrketränar, en del jobbar på banan när vädret tillåter och en del spelar golf på någon trevlig semesterort. Sven Hall

Ett minne från 2010! De yttre förutsättningarna för en härlig golfdag var de allra bästa den 26 mars 2010 när 84 par invaderade Sjögärdes golfbana för att kvalificera sig till finalen. Här en trevlig bild när två av distriktets ideella ledare (Ralph Håkanson GGFs ordförande och Conny Leisjö projekt Öppen Golf Dag) tillika arbetskamrater försökte kvala in till GP Golfens final. Dock utan större framgång, kanske blev det för mycket mat och för lång rast! Gustav Lagergren och Hans Johansson

Kungälv-Kode GK

Greenfeemedlemskap 99 kr/mån Greenfee 100 kr vardagar!

www.kkgk.se

0303-513 00

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

– Du får 2 helggreenfee till ett värde av 750 kr! – Spela så ofta du vill!

– Fullvärdig medlem i SGF – Betala autogiro 99 kr/mån i 12 mån eller 995 kr/år

17


nyhetslöpet >>> Annebergs Golfklubb skänker 100 000 kr till Mölndals Golfklubb Annebergs GK bildades år 2003 på initiativ av Björn Gustavsson, Kungsbacka. Han hade fått kontakt med några markägare i Annebergstrakten, som var villiga att arrendera ut mark. Björn är golfare och såg en möjlighet att starta en golfklubb. Han ansåg att det fanns förutsättningar, eftersom alla klubbarna i Kungsbackadistriktet hade långa och mångåriga köer. Dessutom fanns det ca 20 000 distansmedlemmar i distriktet, som man kunde fånga upp. Han hade ingen aning om vad man skulle göra för att komma igång så han körde in till Göteborgs Golfförbund och träffade Marianne Persson och Hans Johansson, som berättade vad som krävdes. Välinformerad och utrustad med en tjock mapp körde han hem för att fundera och planera. Han tog kontakt med närmaste granne, Mölndals GK, där han fick råd, tips och hjälp. Han bildade en styrelse och tog kontakt med arkitekt Johan Henrikson, för att rita och diskutera banans sträckning. Istället för en traditionell 18-hålsbana var Björns idé att skapa en 12-hålsbana. Så småningom hade man fått mellan 100-150 medlemmar, som blev erbjudna att spela på

Mölndals bana till en reducerad avgift. Annebergs GK drabbades liksom många andra klubbar av golfkrisen, vilket innebar, att man upphörde med sin verksamhet 201012-31. Klubbens överskott på något över 100 000 kronor skänkte man till B j örn G u stav sson . Mölndals GK för att användas i klubbens juniorverksamhet. Jag fick ett samtal med Mölndalsklubbens ordförande Julia Korsan-Bengtsen, som var mycket glad för gåvan, som skulle ge ungdomarna möjlighet att åka på läger en gång om året och med prons hjälp få fler intresserade av golf. Björn tyckte, att det varit en stimulerande, spännande och rolig tid att arbeta med klubbens utveckling. Han har fått många nya vänner och han vill tacka alla för all hjälp han fått som ordförande i klubben. Gustav Lagergren

Golfproffs gick en sällskapsrunda i kyrkan när bruden blivit vilseledd! Golfproffset Johan Edfors från Kungsbacka har ingått i det så kallade äkta ståndet. Det skedde i Onsala kyrka under smått dramatiska förhållanden. När Bruden Cecilia inte infann sig på utsatt tid började den församlade menigheten undra om hon ångrat sig. När kyrkoherde Ingvar Carlsson – vigselförrättaren – stegade fram, med till synes bister min, anade alla oråd. Men kyrkoherden kunde lugna bröllopsgästerna – bruden hade under färden i limousin blivit vilseförd och var på gång vilken minut som helst, minuterna tickade iväg! Van vid att ta snabba beslut från golfrundorna världen över gick Johan en sällskapsrunda –i kyrkan. Gick från bänk till bänk och fick en halv timme på sig att ”bekanta sig” med bröllopsgästerna. Det tillhör väl ovanligheterna att ett golfproffs gör en sällskapsrunda i en kyrka – men det timade i Onsala kyrka när Johan fick sin Cecilia – om än efter dubbel akademisk kvart. Text och foto: CHICO

O c h ä nglarna spela d e - efter en h alv t i m m es försen i ng ko m d en ” v i lseför d a br u d en C ec i l i a ” t i ll altaret oc h v ä ntan d e br u d g u m m en Jo h an E d fors .

18

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Golfpaket på Äppelgården GK Båstad – 40 bäddar vid 18:e green

Röd avgång 2 nätter – frukost och lunch fr

1.195:- /pers sönd–torsd med fri golf

1 natts golfpaket fr 695:- /pers En natts logi i dubbelrum 2x18 håls greenfee Frukost i restaurangen

2 nätters golfpaket fr 1.195:- /pers Två nätters logi i dubbelrum – 3x18 håls greenfee – frukost i restaurangen

PGA-GOLFSKOLA

April 22-23-24 3.995:- helpension 4 platser kvar April 29-30 & Maj 01 – 8 platser Helpension 3 luncher – 2 frukostar – 2 st 2-rätters middagar PGA Headpro Thomas Eriksson Video – Bananalys – Närspel – Spelstrategi – Mental golf m m

3.995:-

HÄR BOKAR DU: telefon 0431-223 30 info@appelgarden.se

Trött på dålig take-away? Sona är butiken med första klassens restaurangmat för avhämtning. Vi har också högkvalitativ catering till företaget, privatfesten och specialbeställda events. Besök vår hemsida för att få mer info eller ring oss för personlig service. Välkommen!

GOLF I HERRGÅRDSMILJÖ Unna dig en helg och bo i herrgårdsmiljö, spela golf, ta en öl i parken, slappna av i vår relax och avnjut din middag i vår restaurang. Från 795:-

Lorensbergsgatan 18 www.sona.net tel 031-20 14 52 eller 031-18 43 20

ronnum@profilrestauranger.se 0521-26 00 00 WWW.PROFILRESTAURANGER.SE/RONNUM

Våra öppettider: måndag-fredag 10 -19 lördag 11-18 söndag 12 -17 söndagsstängt under sommaren

GÖTEBORGSGO GBGgolfaren_86x130.indd 2 L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

07-05-02 19.59.59

19


Massage och laser Mot Muskel- och ledvärk

trött på din golfarMbåge?

aMbers friskvård kan ha lösningen Lena Bernstén har drivit Ambers Friskvård sedan 1991. Man arbetar både med företag och privatpersoner och ger massage och laserbehandlingar mot en lång rad olika krämpor och problem. Med terapeutisk laser behandlas främst olika former av smärttillstånd, inflammationer, artroser, bältros och brännskador. vad kan ni göra specifikt för oss golfspelare?

”Många som vi möter ute på företagen spelar ju golf. Golfarmbåge är välkänt, liksom värk i rygg, axlar och nacke. Då behandlar vi med terapeutisk laser, ofta i kombination med massage. Många rörelser är rätt ensidiga, både i golfen och på jobbet och det sätter sina spår.”

vem kommer till er?

”Vi får alla typer av kunder, allt mellan tio och nittio år. Många knäartroser just nu, även axlar, nackar, armbågar och tendiniter. Ibland går migrän att hjälpa, ibland inte. Tinnitus har vi behandlat sedan 1996. Vi har ett program för kunder med tinnitus som består av massage och laser, kiropraktik och kognitiva beteendeövningar. De flesta blir hjälpta i någon mån, så de kan hantera vardagen. Några blir faktiskt helt bra.” Nyfiken på vad Ambers kan göra för dig? Mer information finns på www.ambers.se dan andersson

hur kan man undvika skador och värk?

”Vi ger inte bara behandlingar. Lika viktigt är att lära sig att ta hand om sig själv. Genom egna övningar kan man öka sin styrka och smidighet så att man inte så lätt utsätter sig för skador och värk. Rådgivning och konsultation är en viktig service hos oss.”

20

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


SKRÄDDARSYTT ÄR VIKTIGT FÖR ALLA GOLFARE! Vi utför komplett

CUSTOM FITTING - svinganalys - skaft/längd - optimerad bollflykt - lie&loft - grepptjocklek - setup Vi tror på visuell bollflykt där du ser bollen flyga på riktigt och inte bara slå i ett nät. När du köper en bil sitter du inte i en simulator. Klubbvägen 20 (World of Golf) 421 47 Västra Frölunda 031-20 29 90 www.golfhornan.se

VÄLKOMMEN IN TILL OSS och få bästa hjälp med att hitta rätt utrustning anpassad till just dina personliga förutsättningar!

golf på hög nivå Sommargreenfee 250 kronor alla dagar i juli!

Fantastiska Golfpaket

Pantone 201C C:0 M:100 Y:63 K:29

Pantone 289C C:100 M:64 Y:0 K:60

I paketen ingår: • Greenfee - Nässjö GK

Det finns en riktig golfhöjdare på det småländska höglandet. Med sina 320 meter över havet är Nässjö Golfklubb en av Sveriges högst belägna golfbanor. Och det är onekligen en spännande utmaning att ge sig i kast med de 18 omväxlande hålen som ligger vackert inbäddade i den småländska naturen.

• Middag • Tillgång till SPA • Nöje - Ons, fre, lör. • Frukostbuffé Läs mer på vår hemsida www.hogland.com/golf

795:-/

person

nässjö gK

Telefon: 0380-100 22 www.nassjogk.nu

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

www.hogland.com Tel: 0380-131 00 • Nässjö

21


www.dormy.se

CALLAWAY X-22 IRONS. Skaftstyvhet grafit: L, Sr, R. Skaftstyvhet stål: Uniflex. Finns i herr höger, herr vänster, dam höger och dam vänster. Art 01005138 4-PW stål Art 01005143 4-PW stål vänster Art 01005141 5-SW grafit Art 01005203 5-SW grafit vänster Art 01005140 6-SW grafit dam Art 01005157 6-SW grafit dam vänster

3999.(ord 6795.-) 7 järn stål

41%

4499.(ord 7695.-) 7 järn grafit

42%

3999.(ord 6595.-)

6 järn grafit dam

39%

Välkommen till vårens största

Fredag 18 mars till söndag 27 mars

CLEVELAND CG15 WEDGE. Loft Chrome: 46°/8°, 48°/8°, 50°/10°, 52°/10°, 54°/10°, 54°/14°, 56°/10°, 56°/14°, 58°/8°, 58°/12°, 60°/8°, 60°/12°, 62°/12°, 64°/8°, 64°/12°. Loft Chrome vänster: 52°/10°, 56°/14°, 60°/12°. Loft Black Pearl: 48°/8°, 50°/10°, 52°/10°, 54°/10°, 54°/14°, 56°/10°, 56°/14°, 56°/16°, 58°/8°, 58°/12°, 60°/12°, 60°/14°, 62°/8°, 62°/12°, 64°/12°. Loft Oil Quench DSG: 52°/8°, 54°/8°, 56°/8°, 58°/6°, 60°/6°, 62°/6°. Finns i herr höger och herr vänster. Art 05026064 Chrome Art 05026086 Chrome vänster Art 05026066 Black Pearl Art 05026070 Oil Quench DSG

22

899.(ord 1295.-)

31%

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Priserna gäller från 18/3 2011. Reaprodukterna finns i begränsat antal, vi reserverar oss för ev slutförsäljning. Vårreans erbjudanden gäller i Dormys ordinarie varuhus (ej Dormy Outlet i Ängelholm).

MIZUNO MX-100 IRONS. Skaftstyvhet grafit: R. Finns i herr höger. Art 01001156 4-PW grafit

NIKE VR FORGED TW IRONS. Skaftstyvhet stål: S. Finns i herr höger. Art 01038098 3-PW stål

TAYLORMADE R9 SUPERTRI DRIVER. Skaftstyvhet: L, Sr, R, S. Loft S: 9.5°, 10.5°. Loft S vänster: 9.5°. Loft R: 10.5°. Loft Sr: 11.5°. Loft L: 11.5°. Finns i herr höger, herr vänster och dam höger. Art 02007187 Grafit Art 02007188 Grafit vänster

1999.-

3499.-

2299.-

7 järn grafit

8 järn stål

(ord 5995.-)

67%

(ord 8995.-)

61%

(ord 3995.-)

42%

COBRA S2 OFFSET DRIVER. Skaftstyvhet: L, Sr, R. Loft R: 10.5°, 11.5°. Loft R vänster: 10.5°. Loft Sr: 11.5°. Loft L: 13.5°. Finns i herr höger, herr vänster och dam höger. Art 02002176 Grafit Art 02002177 Grafit vänster Art 02002178 Grafit dam

BAGBOY SC-600. Art 06172014 Grå

PEAK PERFORMANCE STING HERR. Piké i 100% bomull. Storlek: S-XL. Färg: Röd, Vit, Svart. Art 10168687

1499.-

799.-

399.-

40%

38%

43%

(ord 2495.-)

(ord 1295.-)

(ord 699.-)

CALLAWAY TOUR i. En 4-delsboll med fantastisk känsla. Art 08005054

För dig som är bonusmedlem

Vårens största Golfrea

299.-

(ord 499.-/ds)

40%

DORMY GÖTEBORG Importgatan 28, Bäckebol. ÖPPETTIDER: fre 18/3 10-20, lör 19/3 10-18, sön 20/3 10-18. ORDINARIE ÖPPETTIDER: mån-fre 10-19, lör 10-16, sön: 11-16.

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

23


Golfpass Syd

stt Gäller på fyra av Sveriges sydligaste ban Du spelar på fyra av Sveriges s Du spelar golf på 4 banor för endast sydligaste banor för endast 1100:/person

Golfpass Syd

1100 kr/person Bedinge GK

Golfbanevägen 10 231 76 Beddingestrand Tel: 0410- 255 14 info@bedingegk.com www.bedingegk.com

Ystad GK

Långrevsvägen 271 71 Nybrostrand Tel: 0411- 55 03 50 info@ystadgk.se www.ystadgk.se

Gäller för spel en gång per bana!! Sjöbo GK

Abbekås GK

Fyra banor - Fyra karaktärer Björka Byaväg 72-33 Kroppsmarksvägen 275 94 Sjöbo 274 56 Abbekås Tel: 046- 631 09 Tel: 0411- 53 32 33 info@sjobogk.com shop@abbekas.nu www.sjobogk.com www.abbekas.nu sydkusten bland äpplen och bunkrar

På solsäkra ligger Abbekås GK, Gäller på fyra av Sveriges sydligaste vi erbjuder en komplett anläggning med spel, boende och mat. Banan leds mellan äppleodlingar, trädridåer och välskötta bunkrar. Med våra många ochav varierande övningsområde är vibanor ett perfekt val för Gäller på fyra Sveriges sydligaste träningsläger vår som höst. Vi erbjuder även golfpaket med boende på klubben.

www.abbekasgk.se

Sveriges sydligaste golfklubb är Bedinge GK som i år firar 80-årsjubileum. Banan är en öppen parkbana och är mycket lätt att gå, hål 1-9 har utrymme för det långa spelet. Paus efter nio hål och restaurangbesök kan ge kraft för de sista nio som är trixiga, inte minst korthålen alla med vatten inpå green. Vi erbjuder även kanon golfpaket.

www.bedingegk.com

Vi hälsar dig välkomen till golfspel i underbar skogsmiljö strax väster om Sjöbo, 2,5 mil från sydkusten. Varje golfhål är avskilt med skog, vilket gör banan unik i det blåsiga Skåne, man spelar varje hål som i ett enskilt rum. Banan ligger på ett område med sandjord, vilket gör golfspel möjligt större delen av året.

www.sjobogk.com De inledande nio hålen har strategiskt placerade vattenhinder av varierande karaktär. Det innebär att du får planera ditt spel extra noga. Hålen på inrundan har betydligt färre vattenhinder, men är ganska ofta utsatta för utmanande och ibland starka vindar. Vi har nytt övningsområde, drivingrange och restaurang, och varför inte avsluta dagen med ett dopp i Östersjöns härliga vatten.

www.ystadgk.se Golfpasset säljs på respektive klubb och gäller 1år från inköpstillfället!

24

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Golf kan rädda dig från stressen Stresshantering kan ta sig många former. Vilken föredrar du?

Lena och Marianne driver den privata psykologmottagningen Alm & Lönn. De tar emot dig som känner att livet gått i stå och inte riktigt fungerar. Orsakerna kan vara många, antingen att något konkret inträffat eller att man helt enkelt inte förstår var man befinner sig. Det kan bero på någon form av livskris; separation, dödsfall eller sjukdom. Men väldigt ofta är det relaterat till stress. Det är inte så alldeles säkert att man förknippar det man upplever med stress. ”Ofta är det kroppen som säger ifrån. Man får migrän, ont i magen, problem med hjärtat, ångest... Man kopplar inte alltid ihop det med stress. Man går till sin läkare och får veta att man är fullt frisk, kanske att blodtrycket ligger lite högt.” Man tror ofta att stress och vantrivsel går hand i hand, men det behöver inte alls vara så. ”Det här drabbar ofta just den som tycker om sitt arbete, som arbetar mycket och inte ger sig någon möjlighet till återhämtning. Man märker det på att man börjar välja bort nöjen, motion, det sociala livet. Sömnproblem är en allvarlig varningsklocka. VI människor tål en hel del påfrestningar om vi bara får möjlighet till återhämtning. När det inte funkar går vi sönder.” Lösningen är att förändra sin livssituation. Lätt att säga, svårt att göra. ”Det handlar mycket om att lära sig att känna sina gränser, lära sig att säga nej. Det är ett sorgearbete, man blir vilsen när man inte fungerar som vanligt, man tappar sin självkänsla. Det är svårt att sluta vara så duktig, att lägga om G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

sitt liv. Det är att skaffa sig en helt ny identitet. Det är en lång, lång process och där kan vi hjälpa till.” Det hjälper att prata med någon som har varit med förr, någon med erfarenhet. ”Idag är det inte så svårt att söka sig till en psykolog, det har ändrat sig en hel del. Det är de kloka som söker hjälp. Att samtala med någon kan normalisera situationen; det är inte så konstigt, inget att vara rädd för. Vi har ju tystnadsplikt; det som sägs här stannar här. Vi kan konfrontera, bryta onda cirklar. Det blir en avlastning för både klienten och familjen.” ”Vi har lång erfarenhet av den här processen. Det är bra att få prata igenom, att arbeta med sina känslor, att förstå att man inte är ensam i det här, inte så unik. Att förstå att det finns erfarenhet och en väg framåt. Vi kan ge perspektiv och trygghet. Vi ser och känner igen det som händer.” Man behöver sätta återhämtning i system, sätta av tid i almanackan om så krävs. ”Återhämtning är jätteviktigt, att avsätta tid att ha roligt. Ta ut sin semester, spela golf. Golf är en bra idé. Det tar sin tid. Det ger avkoppling, motion och social samvaro. Vi ser en tendens nu med allt fler 9-hålsbanor. Folk har allt mer sällan möjlighet att lägga en hel dag på att spela 18 hål, det kanske blir 9 hål eller ingenting. Det gäller att ta vara på möjligheterna.” Dan Andersson

25


nyhetslöpet >>> Vidgade vyer för H55+ och H70+ Många söker lite andra utmaningar än bara klubbtävlingar och har upptäckt Svensk Senior Golf – SSG – föreningen som ger både låg- och medelhandicapare möjlighet att tävla både på hemmaplan och utomlands. På köpet får man nya upplevelser och trevlig samvaro med spelare i ungefär samma ålder från Sverige och Europa. SSG grundades i Göteborg år 2000 och har medlemmar främst från klubbar i västra Sverige och Skåne. Man tävlar scratch och med handicap i två åldersklasser H55+ och H70+. Tävla mot golfare från 23 olika länder, SSG spelar på olika banor i Sverige och ute i Europa. SSG är anslutet till ESGA (European Senior Amateur Golf Associations) och deltager årligen i ESGA:s europamästerskap i lag för seniorer i H55+. Man har spelat i Tjeckien, Holland, Slovenien, Spanien, Frankrike, Ungern, Italien, m fl. År 2011 spelas tävlingen i Slovakien. Man deltar även i mästerskapet för seniorernas seniorer, d.v.s. herrar 70+ vilket 2011 går i Bonn, Tyskland. Order of Merit-serie och spännande landsmatcher, varje år spelas landsmatcher mot Norge, Danmark och Tyskland med upp till 24 spelare från varje land. Nationellt arrangeras

en egen Order of Merit-serie (O/M) med 5 tävlingar/år på olika banor i Sverige. Årets O/M-serie startar i Skåne i april och förflyttar sig med våren upp till avslutande tävlingar i Göteborgstrakten. Resultatet från O/M-tävlingarna i respektive klass ligger till grund för uttagning till ESGA:s lagmästerskap och lag till landsmatcherna. Föreningen drivs helt på ideell basis utav medlemmarna själva och mer information finns att hämta på föreningens hemsida www.ssgs.nu. Per Ljungberg

Västsveriges enda golfrunda runt en begravningsplats görs på Forsgårdens GK!? När Forsgården utökade sin anläggning med ytterligare nio hål så kom de att omfatta en slinga runt den privata kyrkogården tillhörande Gåsevadholms slottsegendom. Ägare, friherre Niclas Silfverschiöld och hans maka prinsessan Desirée. Kyrkogården är legendomsusad och en tid gick rykten om att kungamördaren Anckarström skulle ha förts hit efter avrättningen i Stockholm och begravts bland adelsfolk. Ett rykte som med största sannolikhet bara är – ett rykte.

r u nt en körrg å r d .

Merparten av de golfare som gör ”kyrkogårdsrundan” är ovetande om att där finns en begravningsplats. För adelsfolk men också för några ur allmogen – trotjänare på Gåsevadholms fideikommiss. B egrav n i ngsplatsen i nr i nga d .

26

Text och bilder: CHICO G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


– mer än bara golf! Att Varbergs Golfklubb har två fantastiska golfbanor visste du antagligen redan om. Men klubben har så mycket mer. Varbergs Golfklubb erbjuder nu fina möjligheter till helhetsarrangemang med både boende, mat, golfspel och andra golfaktiviteter. Och 2011 kan man spela båda banorna samma dag för en greenfee. För de som vill förena nytta med nöje finns även moderna konferenslokaler vid båda banorna. I nybyggda Värdshus på Varbergs Västra i Himle och Varbergs Östra i Grimeton finns 20 dubbelrum.Värdshusen drivs av klubbens ambitiösa krögare, som erbjuder paket med golf, gourmetmiddag, dagens lunch, frukost och övernattning. För dig som planerar en företagsgolf kan klubbens tränare erbjuda en fantastisk upplevelse i den nya studion. Där analyseras din swing och du får många goda råd om både utrustning och swingteknik. Shopen på Västra banan har ett brett sortiment på både klubbor kläder och all tänkbar golfutrustning. Man kan också erbjuda en spektakulär clinic där man får se slag man inte trodde fanns. Med andra ord kan Varbergs Golfklubb göra din golfweekend, din företagsgolf eller din konferens till ett evenemang som ni sent skall glömma. Tycker du att Varbergs Golfklubb verkar spännande så gå in på klubbens hemsida www.varbergsgk.com och låt dig inspireras. Välkomna till Varbergs Golfklubb!!!

Varbergs Golfklubb Hotell & Konferens Golfstore Västra PO Dahlman Östra

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

0340-480 380 0340-37 045 0340-43 448 0708-584 102

27


Sveriges Bästa golfpaket Golf Digest

Tel 0413-330 70 • www.elisefarm.se

Medlemskap med mervärde! Just nu kan du få en A-spelrätt och bli fullvärdig medlem. Vi vill att medlemskapet skall kännas värdefullt och samarbetar därför med c:a 15 klubbar som erbjuder kraftiga rabatter på greenfee vid gästspel. På Marks GK spelar vi helt gratis och de andra lämnar rabatter från 100:- upp till 300:Ring oss gärna för mer info. 031-99 30 30, eller mejla dina frågor till: molndalsgk@telia.com Besök också vår hemsida www.molndalsgk.se för mer information om klubben och våra erbjudande.

28

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


GöteborgsGolfarens REGELRUTA Frågor och svar på de vanligaste reglerna. Vatten- eller sidovattenhinder?

Det finns studier som visar att hälften av alla golfare inte vet när det är det ena eller det andra som gäller vid vattenoch sidovattenhinder. Enligt definitionen är varje damm, öppet dräneringsdike eller liknande ett vattenhinder – vare sig med eller utan vatten. Ett vattenhinder markeras med gula pinnar, plattor eller linje. Enligt Regel 26-1a/1 b får du antingen spela bollen som den ligger eller ta lättnad med ett slags plikt genom att spela från föregående plats eller droppa en boll på ”flagglinjen”. Ett sidovattenhinder markeras med rött och är ett vattenhinder som ligger så att det inte är möjligt, eller av tävlingsledningen bedöms vara ogörligt, att droppa en boll bakom vattenhindret på flagglinjen. Det kan vara tjockruff eller Out of Bounds som hindrar. En damm eller dike, som ligger vid sidan av ett hål, är alltså inte med automatik ett sidovatten. Eftersom ”flagglinjen” knappast är möjlig att använda är det naturligt att det finns två alternativ till för lättnad från ett sidovattenhinder. Dessa två alternativ är att mot ett slags plikt droppa en boll utanför hindret men inom två klubblängder från den punkt där bollen sist skar gränsen till hindret eller att droppa på en punkt på hindrets motsatta gräns men lika långt från hålet. Regel 26-1c. Det krävs fakta för att ta lättnad för boll i vattenhinder. Det räcker inte med att det är det mest sannolika så länge det finns minsta möjlighet att bollen ligger någon annanstans. Ibland räcker det inte ens med ett plask i vattnet. En flack bollbana kan medföra att bollen studsar på vattenytan. Det är inte tillåtet att grunda en klubba eller vidröra marken med handen eller med en klubba i ett hinder. Det är däremot tillåtet att när som helst och i baksvingen vidröra hindrande föremål, gräs, buskar eller andra växande föremål. Det är inte tillåtet att vidröra eller flytta en avbruten gren, kotte eller annat ett löst naturföremål när bollen ligger i samma hinder. Regel 13-4. Du får ta bort ett flyttbart hindrande föremål som en flaska, upphittad boll etc. När är det tillåtet att ta lättnad utan plikt i ett vattenhinder? Aldrig, men alla goda regler har sina undantag. Du får ta lättnad om du riskerar att skada ett djur, fågelbo eller liknande. Du får också ta lättnad om du utsätts för något

Kungälv-Kode GK

farligt, tex huggorm eller ett getingbo. Brännässlor är inte ett tillräckligt skäl. Lättnaden måste tas enligt närmaste punkt för lättnad i hindret. Är inte detta möjligt i det aktuella hindret får du ta lättnad i ett liknande hinder som ligger i närheten. Decision 1-4/10 och Decision 1-4/11. Regelfrågor

1. I vilket (a) fall ligger en boll i ett vattenhinder? När den vidrör en sida (vilken som helst) av en gul pinne, när halva bollen eller när hela bollen ligger på gränsen till hindret? 2. Spelarens boll träffar ett träd på andra sidan ett vattenhinder. Slaget är ca 150 meter och det går inte avgöra var bollen hamnade. Spelaren avstår från att leta. Han tar för givet att bollen är i vattenhindret, droppar en boll enligt Regel 26-1 och spelar den till green. När han går mot green hittar han den första bollen i hindret. Vad gäller? Svaret hittar du på sidan 43. Oddbjörn Fastesson, GGF Regel och Handicapkommittée

Välkommen till

Hotell Continental i Ystad!

Mitt i charmiga Ystad finns klassiska Hotell Continental, invigt 1829

Boka vårt Golfpaket med övernattning i gästrum med bad/dusch, kabel-TV, radio, telefon, bredband och hårtork. Frukostbuffé i vår stämningsfulla restaurang. Greenfee en dag på valfritt Tomelilla, Ystad, Sjöbo, Abbekås eller Assartorp GK. Alternativt även med läcker trerätters middag. Vi har parkering på vår gård.

Hamngatan 13, Ystad. Tel 0411-137 00, fax 0411-125 70 www.hotelcontinental-ystad.se

Vardagsmedlemskap 245 kr/mån 4 helggreenfee ingår - värde 1500 kr!

www.kkgk.se

0303-513 00

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

– Spela helt fritt på vardagar – Du får spela så mycket du vill – 5 luncher på vardagar ingår

– Fullvärdig medlem i SGF – Betala autogiro 245 kr/mån i 12 mån eller 2 500 kr/år

29


nan

te i

L ars Jo h ansson tea m .

Fjärde året för Audi quattro Cup på Hills GC Audi quattro Cup är en av världens största amatörgolftävlingar som nu arrangeras av Audi AG i Tyskland för 21 året. Under 2010 deltog mer än 82 000 golfare i 54 länder i 800 Audi quattro Cup tävlingar världen över. Sverigefinalen spelas i år på Vidbynäs GC den 12-13 september. Vinnarna går vidare till den stora världsfinalen på Mission Hill i Hong Kong 7-11 november. För fjärde året i rad arrangerar Audi Göteborg den lokala deltävlingen av Audi quattro Cup på Hills GC: ”Sedan vårt samarbete startade 2008 har Hill GC:s dragningskraft på våra kunder varit tydlig. Sedan första året har vi ett antal spelare på reservlistan långt före sista anmälningsdag. Vi försöker få en bra omsättning på deltagare så att många av våra kunder och Audi-vänner kan få spela vår trevliga tävling på denna unika bana” säger Erica Eek, som arbetar med kundrelationer och event på Audi Göteborg, Sveriges största enskilda Audi-återförsäljare. Hills Golf Club är en högt rankad bana och erbjuder en speciell golfupplevelse. Audi Göteborg är sponsor av hål 13, ett spännande korthål där Vorschprung durch Technik får en ny innebörd. ”På Audi Göteborg arbetar vi dagligen med att erbjuda våra kunder ett mervärde i alla upplevelser och kontakter, både i form av premiumprodukter och spännande aktivite30

Ry rströ m , E ek oc h A x el .

ter. Vi ser fram emot Audi quattro Cup på Hills GC tillsammans med golfentusiastiska Audi-vänner även i år.” Dan Andersson G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Spelrätter (snart) till salu! Forsgårdens Golfklubb inför spelrätter under våren 2011. - enkelt, prisvärt, nära! Vi beräknar att de första spelrätterna släpps i maj, men redan nu kan Du teckna dig för ett medlemskap mot en deposition. Ansökningsblanketter och förmedling av spelrätter finns på www.forsgarden.se Hör gärna av Dig så berättar vi mer! 0300-566 350

Välkommen!

FORSGÅRDENS GOLFKLUBB - Mastersbanan mitt i Kungsbacka

Nyheter på Breviken 2011 •Golfpaket från 595:•Golfskola för alla •Temaveckor & Events •Restaurang & Motell

Välkommen till Brevikens Golfklubb!

Vi befinner oss nära Vättern med en vacker och omväxlande 18-hålsbana, där vi erbjuder ett bra boende och en utmärkt restaurang. Golfpaket, Golfskola och Golfkurser för alla nivåer - och vi skräddarsyr naturligtvis efter dina önskemål. Närheten till Karlsborg med bland annat fästningen och Göta kanal ger möjlighet till ännu fler upplevelser för hela familjen!

För information, kontakta: Brevikens Golf & Motell, tel 0505-590 75 E-post: kansli@breviken.se

www.breviken.se G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

31


nyhetslöpet >>> Kort rapport från Göteborgs Golfförbunds Höstmöte 2010 Mötet inleddes med att Hans Johansson tilldelades Svenska Golfförbundets silvermärke för sina ideella insatser inom golfrörelsen. Därefter redovisades genomförd enkät avseende GöteborgsGolfaren mer om det på annan plats i tidningen och på GGFs hemsida www.ggf.nu Även 2011 planerar distriktet och övriga Golfsverige att genomföra en Öppen Golf Dag. Datum verkar av olika anledningar bli svårt att samordna men ambitionen är att hitta en gemensam dag. För att nå ”nya golfare” krävs viss annonsering och förslaget är att klubbarna skjuter till 1000 kronor per klubb till en gemensam ”annonseringspott”. På agendan stod också, golfrörelsen framtid i form av Visioner och Prioriteringar inför 2012. Mötesdeltagarna delades upp i grupparbete, ur detta kom bland annat följande; enklare utbildning, satsa mer på juniorerna och stödja ungdomsarbetet, nyttja golfgymnasiet i marknadsföringssyfte,

bjuda in distriktets gymnastiklärare, satsa på våra invandrare, lyfta friskvårdsfrågan, slå ett slag för Göteborg Golf Cup, översyn av olika medlemsformer etc. etc. Gustav Lagergren

Duktiga juniorer på Forsgårdens GK På Forsgårdens decembermöte tilldelades Sofia Wendel (-3,9) och Fredrik Svärd (+0,7) var sitt stipendium på 1500 kronor ur Scandinavian Masters Juniorfond med motiveringen att de uppvisat mycket goda tävlingsresultat under året och att de är fina representanter för golfsporten. Sofia läser på Handelshögskolan, har under året spelat en hel del scratch tävlingar med fina placeringar och är med i Forsgårdens damlag, Fredrik som tog studenten i somras jobbar för närvarande på ett tryckeri. Han har med framgång spelat en hel del tävlingar, bland annat på Scandia Tour och vann Junior Open på Chalmers GK, en tävling som samlat ett 60-tal deltagare. Gustav Lagergren F re d r i k S v ä r d oc h S of i a W en d el .

Internationell Golftävling med deltagande från 50 länder på Hills GC. Citat: World Transplant Games avgörs mellan 17-24 juni i Göteborg, och det speciella med det mästerskapet är att alla redan är vinnare, innan de börjar spela om medaljerna. För att få ställa upp i World Transplant Games måste du vara organ transplanterad. Tävlingarna är alltså bara öppna för personer, som samtliga har varit svårt sjuka men som genom en transplantation nu är friska och kan bland annat spela golf. 32

Totalt är 70 länder medlemmar i World Transpant Games Federation och vid sidan om Golf tävlar vi i Tennis, Badminton, Squash, Bowling, Simning, Friidrott, Mini Maraton, Boule, Bordtennis, Innebandy, Volleyboll och Cykel. Vår federation är associerad medlem i Internationella Olympiska Kommittén. Mer information finns på www.wtg211.com Hans Johansson

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


nyhetslöpet >>> Svanskön, denna vackra bild kanske kan få oss att längta till sol, sommar och golf! Spana in dammen på Lyckes 5:e hål, där har en sångsvan (Cygnus cygnus) hittat sin egen oas. En relativt ovanlig häckfågel och som trots sitt namn inte bjuder på någon större skönsång. En han eller hon som säkert inväntar en moatjé att dela dammen med, valet av plats verkar dock inte speciellt smart, för här dyker sällan några birdies upp på detta svåra par 4 hål.

Prisvärd driver

Vår REA!

från

26 - 31 mars

Kläder

från

Byxor, pikéer, shorts, tröjor

20-70%

Herr

rabatt

Cross, Nike, Puma, Daily Sport Röhnisch, A.Palmer,Lobster mfl

och

Dam.

1.975:Förr 2.950:-

Simulatorgolf!

Klubbor,skor,bagar!

Callaway, Cobra, Nike, Taylor Made mfl

20-50%

Greppa om! 49kr/klubba

Passa på och lämna in klubborna nu så byter vi dina grepp utan extra kostnad Standard grepp 49kr Multicomp grepp 129kr

Gratis klubbprovning På Callaway Performance Center när du bokar genom oss på Golf USA nu i vår!

Superskön golfboll

rabatt

Startpaket från 1.500kr

Fantastiskt bra träningsverktyg

Prova på från 100kr/timma! Läs mer på webben!

12 pack

www.golfusa.se Backa 3, Tel 220101

Nu 20 år i Sverige!

Kungälv-Kode GK

199:Förr 299:-

Alla erbjudanden gäller så länge lagret räcker t.o.m 31:e mars 2011.

St or

Foto: Bo Rogelius

Ny butik i Kalmar, öppnar i april.

Erbjudande till föräldrar! TVÅ spelrätter EN årsavgift!

www.kkgk.se

0303-513 00

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

– Gäller föräldrar med barn upp till 6 år – Dina barn upp till 21 år spelar gratis – Drivingrangebollar ingår, värde 560 kr

– Du bjuder dina gäster på halv greenfee – Autogiro 450 kr/mån i 12 mån eller 5 000 kr/år

33


Ett golfnära boende

med lysande utsikter Nytt höghusprojekt på Norra Älvstranden, tio minuter från centrum. Alldeles inpå knutarna från Göteborg City Golf projekterar Riksbyggen två 14 våningar höga bostadshus, granne med bockkranen och den nya marinan i gamla torrdockan. Det första huset, ”Ellinor”, är klart för inflyttning hösten 2012.

tiviteter och härliga naturupplevelser.”

Christina Westerlund är projektledare och Solveig Strand Andrén sköter försäljningen:

Det är bekvämt nära till Eriksbergs köpcentrum. Där finns det mesta, ex stor mataffär, apotek, systembolag m.m. Inom området finns butiker och restauranger.

Vad finns det för service i närheten?

”Huset ligger på Västra Eriksberg, granne med bockkranen. Det är ett centralt läge nära stan. Det är 13 våningar med 50 lägenheter och ett entréplan med gemensamma utrymmen.” Vad är det för slags lägenheter?

”Lägenheterna är ganska små, men välplanerade med en öppen och ljus planlösning. Inglasade balkonger utanpå huskroppen gör att man ser vattnet från alla lägenheter. Det finns två- och trerumslägenheter. Tvåorna är på 61 kvm, treorna är på 75 eller 81 kvm. Varje hus har 2 terrasslägenheter. Huset gränsar till det stora grönområdet vid Färjenäs, där också Göteborg City Golf finns idag med sin driving range. Färjenäsparken kommer att bli ett härligt område med ak-

Ditt nya uterum

34

Fast i g h ets m ä klare S olv e i g S tran d A n d r é n oc h pro j ektle d are C h r i st i na W esterl u n d .

Så det är inflyttning först hösten 2012 – finns det lediga lägenheter kvar?

Ellinor är ju det första huset av två projekterade och har ett fåtal lägenheter kvar. Säljstarten av nästa hus beräknas ske till hösten. Dan Andersson

Passa på! Det finns några lägenheter kvar i brf Ellinor. Inflyttning hösten 2012. Ett högt hus med ljusa tvåor och treor i bästa utsiktsläge på Västra Eriksberg. Intresserad? Kika in på www.riksbyggen.se/ellinor eller hör av dig till Solveig Strand Andrén, 031–704 56 09 e-post: solveig.s.andren@riksbyggen.se

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


års nybilsgaranti

Bli medlem n

u!

• Provmedlem skap • Lågt insatslå n • 10 minuter frå n Korsvägen

Göteborgs närmaste golfbana? Partille Golfklubb ligger lätt tillgängligt i Öjersjö, knappt 10 minuter från Korsvägen. Vår välskötta 18-hålsbana har en spännande layout och passar spelare på alla nivåer. Precis intill vårt trivsamma klubbhus hittar du såväl driving range som närspelsområde, och i klubbhuset finns en bra restaurang med fest- och konferensmöjligheter, duktiga golfpros och en välsorterad shop. Nu erbjuder vi också provmedlemskap och ett lägre medlemslån. Vill du veta mer? Ring vår klubbchef Patrik Skoog på 031-98 70 43. Läs mer på partillegk.se

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

Årets hetaste damkollektion från DAILY SPORTS.

Finns även i stora storlekar, upp till strl. 48.

Herrkläder i superkvalitet från ARNOLD PALMER. Finns även i stora storlekar, upp till 6XL.

Beställ tid hos oss för utprovning av nya klubbor så får ni utprovningen kostnadsfritt. Värde 400:Nygatan 17 Lindens Torg KUNGSBACKA 0300-178 60

www.clubhouse.se

Öppettider: Mån-Fre 10-18 Lördag 10-14 Söndag stängt

35


Rapport från Göteborgs

Golfförbunds Seniorkommitté senaste vandringspriset från 2009. Det innebär att distrikten nu har en inteckning var. Göteborgs seniorer vann Triangelslaget

Årets seniorseriespel

Under 2010 spelade 157 lag med i någon av kategoriernas 26 divisioner. Det var 51 damlag och 106 herrlag. På grund av den hårda vintern och dessutom dåligt väder fick några omgångar ställas in. Till 2011 är det 167 lag anmälda, 57 damlag och 110 herrlag.

Triangelslaget är en lagmatch mot Golfförbunden från Bohuslän-Dal och Halland. Årets tävling arrangerades av Bohuslän-Dals Golfförbund lördagen den 18 september på Melleruds GK. Lagen bestod av tjugo spelare var, fyra spelare var från kategorierna D 35, D50, H45, H55 och H65 och tio H 55. Spelformen är singelspel scratch över 18 hål. Göteborgs Golfförbund vann årets match med 1581-1727, alltså en klar skillnad på 146 slag. Likt 2009 kunde inte Hallands Golfförbund ställa upp med ett lag. Därför blev årets tävling åter enbart en tävling mellan Bohuslän-Dal och Göteborg. Speciellt minnesvärt från tävlingen är att Ulf Odelberg (H55) som spelade i H45 hade det bästa resultatet i tävlingen. Han hade 69 slag brutto, 2 slag under banans par!

Segrare i division 1 i de olika kategorierna. D35 Albatross GK D50 Kungsbacka GK D60 Göteborgs GK D70 Göteborgs GK H35 Lysegårdens GK H45 Göteborgs GK H55 Lysegårdens GK H65 Kungsbacka GK H75 Göteborgs GK

Några fina resultat av våra seniorer 2010.

Årets seniorklubb

Nationellt: Urban Ek SjöGK vann RM i kategori H75. Urban Ek SjöGK och Svante Bursie GGK vann Lag-RM i kategori H75. Anki Hermansson STLGK kom tvåa i RM i kategori D50. Maria Magnusson och Ulf Blixberg AlGK kom trea i RM Äkta makar/sambor. Anki Hermansson STLGK och Göran Runfelt GGK kom trea i RM Äkta makar/sambor +100.

Under året införde vi utmärkelsen Årets seniorklubb. Trots att Göteborgs GK segrade i 4 kategorier så utsågs Kungsbacka GK som första klubb. Kungsbacka GK segrade i 2 kategorier, men det var klubbens fina och jämna resultat i de övriga kategorierna som fällde utslaget. Distriktsmästerskap

Glädjande var att vi för första gången under de senaste åren spelade DM i alla kategorier. Vinnarna i de olika kategorierna blev: D35 Marie Rehnberg, LerGK D50 Lena Törnros, GsGK D60 Else Uhlmann, DeGK D70 Elisabeth Frotjold, GGK H35 Per Björklund, LyeGK H45 Stefan Laremark, DeGK H55 Jeff Sörensen, STLGK H65 Roy Syle, GGK H75 Urban Ek, SjöGK Smålands seniorer vann Smålandsmatchen

Smålandsmatchen är en lagmatch mot Smålands Golfförbund. Årets tävling arrangerades av Smålands Golfförbund söndagen den 5 september på Tobo GK utanför Vimmerby. Lagen består av fjorton spelare var, fyra D 50 och tio H 55. Spelformen är matchspel scratch med 14 singlar över 18 hål och 7 fyrbollar över 9 hål. Smålands Golfförbund vann årets match med 13-8 och tog därmed sin första inteckning i det 36

Internationellt: Ingemar Karlsson KbGK vann Connacht Veterans Open Championship på Irland. Elisabeth Wendels SjöGK kom femma i Danish Senior Open Amateur Championship.

Seniorkommittén, Thomas Claéson

A DV I S U M S PA R A & P L AC E R A Rådgivning gällande placeringsoch försäkringsfrågor Oberoende gentemot banker och försäkringsbolag Tfn. 89 50 49 Norra Långebergsgatan 6, 421 32 V Frölunda info@spara-forsakra.nu G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Vi säljer utländskt trä! Göteborg: +46 31-93 76 60 • Fax: +46 31-22 75 95 info@cedertra.se • www.cedertra.se

Sommarens höjdpunkt i Värmland • Fasadpaneler / foder • Trädgårdsdetaljer / spaljéer • Trallvirke / altaner • Bastupanel / inredning • Brädor till plank / staket mm NYHET Rostfria! räcken

FEMDAGARSGOLF den 4 – 8 juli

Kval på Arvika GK, Billeruds GK, Hammarö GK och Kils GK. De 40 bästa i varje klass går till final över 27 hål på Karlstad GK.

ANNONS_86x130.indd 1

2011-02-23 17.30

Tävlingen med fyra klasser och tourkänsla där segrarna i varje klass vinner en resa till Turkiet. A-klass - 12,9 B-klass 13,0- 18,9 C-klass 19,0- 36,0 Parklass mixed foursome ( redan fullt ) Anmälan på vår hemsida

www.femdagarsgolf.se

Skövde GK – Sveriges 6:e bästa bana, 2009 sportbladet.se Skövde GK – mer bara än 27 hål

Sponsorer

Bo på banan och spela från 495 kr Lunch, Greenfee & Boende

Mästerskapsbana – Stort träningsområde – Shop Mästerskapsbana Restaurang med fullständiga rättigheter. Restaurang Konferensmöjligheter – Stugboende vid 18:e green Konferensmöjligheter 9 håls ”Golf för alla” -bana För mer information ring: 0500-41 15 35 www.skovdegk.se

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

37


En matupplevelse med utsikt över Ringsjön Golfbanan på Elisefarm är bara sex år gammal men tycks alltid ha legat där. Försiktigt inplanerad i den naturliga terrängen påminner den starkt om en skotsk inlandslinks. Men här bjuds på mer än en golfupplevelse. Vi är ju inte i Skåne för inte. Banan är designad av Martin Hawtree, med inspiration från gamla engelska hedbanor. Den sköts mer eller mindre för hand med målet att vara en av Skånes fem bästa banor. Och där är man idag. På Elisefarm bor du som sig bör mitt i banan, med första tee alldeles utanför dörren. Utsikten över Ringsjön gör sig påmind bana runt. Men det handlar inte bara om golf. Här är det öppet året runt. Även utanför golfsäsongen tar man emot lunchgäster, konferensgäster och andra matintresserade. Elisefarm ligger alldeles vid E22, bara 20 minuter från Malmö eller Kristianstad. I våra golfpaket ingår frukost, lunch och trerätters middag, säger Ingrid Linné, klubbchef på Elisefarm. Vi erbjuder en riktig skånsk smakupplevelse som bygger på lokala råvaror. Vi har mycket vilt när det är säsong och vi odlar våra egna kräftor i dammarna på banan. Att vi har öppet året runt betyder att vi kan behålla vår fantastiska personal hela året. Många som kommer till oss, fortsätter Ingrid, kommen-

terar att stämningen är så god att det känns som att komma hem till någon. Och det är ju inte så långt från sanningen. Dan Andersson

S ORG GOLF K EB

BB • LU

• TR EL L

Spela 4 rundor för 1195:Tel: 0410-330460 www.trelleborgsgk.se

4

en

Tel: 040-485690 www.tegelbergagk.se

skåne

www.en4skane.se

Tel: 040-429680 www.soderslattsgk.se

38

Tel: 040-443255 www.vellingegk.se

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

39


nyhetslöpet >>> Golfspelare alla kategorier gick två timmar till julbord! Monika och Clas Baad i Åsa, mångåriga golfspelare med speladress Sjögärde GK fick för fem år sedan en idé. De samlade ”några” av sina golfvänner till en långpromenad med rutten Åsa-Sjögärde för att krubba julbord på golfklubben. De ”några” blev senaste julen sjuttio anmälda. Iklädda hattkreationer av de mest fantasifulla skapelser man kan tänka sig startade promenaden. Färden hade en spännvidd på två timmar över en mil och klarades av med hjälp av utskänkningsstationer – bland annat vid Landa kyrka – innan det var dags att bänka för Golfkrogens superba julbordsvariant. CHICO

E n g å ng K u ngsbacka l j u s d rottn i ng oc h st i ll go i ng sp ä nst i g le d d e P i a P i h l – i kl ä d d to m tel u va – folk van d r i ngen fr å n Åsa t i ll S j ög ä r d e . Me d d rag h j ä lp oc h s ä llskap p å v ä g t i ll rastplatsen v i d e L an d a k y rka d ä r d et ser v era d es alko h olfr i tt sa m t r u ss i nfr i a l u ssekatter a la Da h l . F oto : C HI C O .

CALLAWAY PERFORMANCE CENTER

På Callaway Performance Center, norra sidan om World of Golf, kan du med fördel ta fram specifikationen på dina nya golfklubbor. Jörgen Pettersson på Callaway kontrollerar dina gamla klubbor och jämför dem med Callaway senaste modeller, allt efter dina behov och sving. Efter utprovningen erhåller du en specifikation över de klubbor/klubba som passar dig absolut bäst. För att boka tid gå in på www.mycallaway.se och klickar dig vidare till Testcenters via Custom Fitting. Priset är 400 kr om du sedan köper för minst 1200 kr inom tre månader efter utprovningen får du tillbaka dina 400 kr.

Välkommen till en positiv och värdefull upplevelse. Callaway Performance Center - Klubbvägen 20 421 47 Västra Frölunda - Tel 020-120 99 73

40

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Lägg bilnycklarna åt sidan och upplev ett par härliga golfdagar hos oss! Njut av härlig golf med boende vid 1:a tee på Ekarnas GK Bara en timmes bilresa från Göteborg

8-12 augusti 2011 är det dags för andra upplagan av golfens svar på fotbollens Gothia Cup. En internationell breddtävling för juniorer 13-21 år där man spelar fyrboll match över 9-hål i lag, med full handicap.

Anmäl er på

www.goteborggolfcup.se Arrangör: Göteborgs Golfförbund

Kontakta oss för bokning, information och frågor! Tel. 0514-120 67 • motell@ekarnasgk.se

www.ekarnasgk.se

Kungälv-Kode GK

Spelrätt - många erbjudanden! Dina barn upp till 21 år spelar gratis under första året!

www.kkgk.se

0303-513 00

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

– Efter första året spelar dina barn upp till 17 år gratis – Drivingrangebollar ingår, värde 560 kr

– Du bjuder dina gäster på halv greenfee – Autogiro 450 kr/mån i 12 mån eller 5 000 kr/år

41


nyhetslöpet >>> Nordea Tour Championship spelas 2011 i Göteborgs Golfdistrikt Citat: Vallda presenterar den största sammanlagda prissumman någonsin på finalen av Nordea Tour (Svenska Golf Touren). Förutom prissumman finns ett HIO-pris om ca 250.000 kronor dag 3.

Sent i höst spelas finalen på Nordea Tour (30/9-2/10) på Vallda GC en prestigefylld tävling som de bästa kvalificerar sig till efter spel på Touren under hela säsongen. Hans Johansson

USAs bästa collegelag i golf finns i Augusta, Georgia Augusta State University (ASU) har ett herrlag (smeknamn The Jaguars), som under 2010 visade sin suveräna klass genom att för första gången vinna div 1 för collegelag i USA. I laget finns det inte mindre än fyra svenskar; Henrik Norlander (Danderyd), Jacob Carlsson (Danderyd), Olle Bengtsson och Alexander Wennstam (bägge har gått på Katrinelundsgymnasiet i Göteborg). Alexander den ”färskaste”, dvs första-års elev, och de andra är inne på sitt fjärde och sista år i laget. Övriga spelare är amerikaner samt en från Australien. Lagets coach är sedan 9 år tillbaka Josh Gregory, som givetvis har stor del i lagets framgångar, och dessutom blev utnämnd till årets coach (för collegelag) 2010. Det finns också ett damlag, som även de spelar i div 1. Spelarna rekryteras, dels genom att coachen åker runt och kollar på olika juniortävlingar, dels genom att spelarna själva tar kontakt med skolan och coachen. Studierna består i princip av 50-60% lektioner och hemmapluggande samt resten av golfspel och – träning, vilket sker på e.m. på egen bana – Forest Hills Golf Club – och en träningsanläggning. De svenska eleverna/spelarna studerar olika ämnen, t ex ekonomi, naturvetenskap eller fysiologiska ämnen. Det första året består i regel av basämnen som; engelska

HEM FRÅN BAHRAIN Annika Sjöberg och Mar ia LlewelynnAndersson från Gullbringa GCC har nu kommit hem från sin spännande golfresa till Bahrain som vi skrev om i GöteborgsGolfaren nummer 4-2010. Maria har skickat oss en reseberättelse som vi saxar ur.

A u g u sta S tate Un i v ers i t y ’ s h err - golflag , T h e Jag u ars .

språket, amerikansk historia och samhällskunskap, därefter specialiserar man sig i till exempel Business Economy som leder till BA examinering (motsvarande vår Fil kand). Man kan lägga till ett extra år och får då en Master-examen. De flesta finansierar sin skolgång genom scholarship på 6095%, storleken lite beroende på den standard man har som sökande. Vid årets första tävling på Pelican Hill Golf Club, Newport Coast, Californien slutade laget på tredje plats. Alexander Wennstam gjorde här sin debut i dessa sammanhang och klarade det med den äran! Susanne Wennstam Westman

Det var första gången Volvo World Golf Tournament spelades i Bahrain. Vi fick en chans att spela på kungens privata bana och vi var de första kvinnorna någonsin, som spelat där. Vi var 52 finalister från hela världen och alla var imponerade av banorna och arrangemangen. Vi spelade en dag tillsammans med de professionella golfarna som deltog i the European Tours Volvo Golf Champions på en bana som designats av Colin Montgomery. Amatörfinalen spelades under två dagar och då tävlade vi individuellt. Den här resan har varit fantastisk och den här veckan har varit den största upplevelsen i mitt liv. Gustav Lagergren

Den 22 maj arrangerar distriktets klubbar Öppen Golf Dag. Tag med vänner, nya o gamla, och låt dem testa golfspelet. Hjärtligt välkomna! Medlemskommittén, Göteborgs Golfförbund

42

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1


Svar på regelfrågorna på sidan 29 1. Bollen ligger i samtliga tre fall i vattenhindret eftersom gränsen för ett vattenhinder sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt. En boll ligger i ett vattenhinder när någon del vidrör vattenhindret. Se Definition Vattenhinder.

golfannons:Layout 1

11-01-13

12.06

Sida 1

Golfa runt Vänern! 5 grenfee för endast 1.100:-

19 härliga golfbanor med möjlighet till en aktiv och omväxlande semester! De flesta golfbanorna erbjuder logimöjlighet eller uppställningsplatser för husbil/husvagn till fördelaktiga priser. Högt eller lågt handicap spelar ingen roll. Med Golfa runt Vänernkortet kan du spela på fem valfria golfbanor. Golfa runt Vänern har funnits sedan 1986. För mer info se vår hemsida:

www.vanerland.com/golf

G Ö T E B O R G S G O L FA R E N / N U M M E R 1 M A R S 2 0 1 1

2. Spelaren ådrar sig 3 slags plikt och blir förmodligen diskvalificerad. Då det inte är säkert att bollen har hamnat i vattenhindret gäller inte Regel 26-1, ”Lättnad för boll i vattenhinder”. Han sätter en ny boll i spel enligt Regel 27-1, med ett slags plikt. Enligt denna regel skall han spela från platsen för föregående slag. Nu spelar han från fel plats med ytterligare 2 slags plikt. I och med att han satt en ny boll i spel är den ursprungliga bollen förlorad. Spelaren har begått ett allvarligt brott genom att han vunnit distans och blir diskvalificerad om inte misstaget rättas till innan han slår ut på nästa hål. Decision 26-1/4. Oddbjörn Fastesson, GGF Regel och Handicapkommittée

43


BRÄNSLEDEKL. A4 ALLROAD 6,2-8,3 L/100KM. CO2 UTSLÄPP 164-194 G/KM. MILJÖ EU5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

Posttidning B

Om du skulle hamna i bunkerliknande förhållanden. Audi A4 allroad är en Avant för lite grövre körunderlag. Den permanenta fyrhjulsdriften quattro® hjälper givetvis till, men även skyddspanelerna under. På insidan får du plats med ett antal golfbagar. Alla Audikännetecken vad gäller kvalitet finns och du väljer motor mellan TDI (diesel) och TFSI (bensin). Välkommen in och prova ut din nya golfbil.

Logo

Audi_Caddee-Club_&_Course-guide_210x265_A4-Allroad.indd 1

11-02-17 16.20.31

Göteborgsgolf nr1 2011  

Göteborgsgolfaren - av MediaWest

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you