Manu propria 2

Page 131

Точка Илиева

Красимира Стойнова

рисуващ рисуващ

пишещ пишещ

Красимира Стойнова е родена в гр. Пещера, където завършва своето средно образование. Завършила е ВМЕИ "Ленин" в гр. София, специалност "Риотехника и телевизия", след което е работила е като инженер-технолог в завод за запаметяващи устройства в гр. Пловдив. Работила е като преводач на български екипи към Техноимпекс и Енергоимпекс в

Illustration, Character Design, Drawing

260

гр. Бенгази, Либия.Понастоящем живее в гр. Бостън, САЩ. Носител е награда от Международния поетичен конкурс По стъпките на лятото - 2013г. за стихотворението "Окарина". Има издадени две стихосбирки - "В два континента" и "Есени далечни", както и книжка с гатанки за деца.

261


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.