Page 1

A Deputación Provincial de Pontevedra pretende dar cabida nun único centro, en Armenteira, Meis, a todos o animáis de especie canina que se atopen abandoados ou perdidos nos municipios de menos de 50.000 habitantes da Provincia de Pontevedra. Dito centro foi proxectado para dar cabida soamente aos animáis abandoados da Comarca do Salnés, cunha capacidade máxima de 500 cans, o que fai evidente que o único que se pretende é sacar o problema do medio, ignorando os dereitos dos animáis. Nestos tempos de crise, que tanto se fala de políticas de austeridade, a Deputación ignora a existencia de Asociacións sen ánimo de lucro, que, guiadas por un afán de mellorar a vida e o entorno, dunha forma totalmente altruista, están formadas por voluntarios que aúnan esforzó, tempo, traballo e cartos co obxetivo de prestar un servizo á sociedade na acollida de animáis abandoados, fomentando a esterilización dos mesmos, a tenencia responsable, as adopcións e, denunciando ante as autoridades feitos constitutivos de maltrato animal, tanto por vía administrativa como por vía penal. Elimínase dun plumazo toda a acción voluntaria existente na provincia de Pontevedra ao suprimir as axudas municipais aos centros xestionados por as asociacións protectoras de animáis.

Por este motivo, LENA PROTECTORA DE ANIMÁIS ( antiga Protectora de Animáis de O Porriño), se une a esta inicativa de loita común por os dereitos básicos dos cans de Pontevedra e dos seus donos

NON SON CRIMINÁIS. NON MERECEN SER SENTENCIADOS ¡¡AXUDA ÓS QUE NON TEÑEN VOZ!!

canceira_lena_-_limpeza_animal_  

canceira_lena_-_limpeza_animal_