Page 1

http://upr.im.ro

Bun Venit în aplicaţia Supravegherea Pieţii ver.2.0 În urma experienţei acumulate pe parcursul folosirii versiunii 1.0 a acestei aplicaţii a rezultat o nouă abordare şi implementare a necesităţii de gestiune a datelor culese din activitatea de supraveghere a pieţei. Schematic, structura bazei de date se prezintă astfel Unităţi Activităţi de control (P.V.C.) Procese verbale de contraventie

PRODUSE Stări ale produselor

Neconformităţi Măsuri Directive Aplicate

Din punct de vedere al utilizatorului de aplicaţie, pentru a respecta relaţiile corecte în schema de mai sus, intervin câteva restricţii şi reguli în modul de operare. Astfel : 1.

Tabela de unităţi devine mai strictă în înregistrarea datelor o se introduc doar coduri de identificare corecte din punct de vedere algoritmic; o nu se introduc dubluri de coduri; o apare clasificarea în firme cu identitate unică şi firme „puncte de lucru”. Dacă se optează pentru firmă punct de lucru se vor putea introduce coduri unice de mai multe ori in baza de date, cu condiţia ca acest cod unic să fie deja existent ca şi societate cu identitate unică (firma „mamă” să fie introdusă în prealabil); o introducerea de date la firme se face acţionând link-ul INTRODUCERE PRODUCĂTORI din meniul principal al aplicaţiei ; o modificarea datelor deja introduse se face prin intermediul link-ului PRODUCĂTORI o aplicaţia va face distincţie între drepturile de operare asupra datelor în sensul că accesul la modificarea de înregistrări va putea fi făcută doar de operatorul iniţial sau de administratorii de aplicaţie ; o Dacă se introduce un cod unic de înregistrare existent în tabelă, aplicaţia va afişa un tabel comparativ între datele existente deja şi cele de introduse de operator, cu posibilitatea de a acţiona la modificare.

2. Activitatea de Control o Procesele verbale de control se introduc prin link-ul CONTROALE din meniul aplicaţiei. Datele referitoare la procesele verbale sunt relativ 1


http://upr.im.ro

o

o

o

o

o

o

puţine, fiind necesare informaţii minime de identificare a actului precum şi societatea la care se referă. !!! Pasul 1 îl reprezintă poziţionarea pe societatea comercială controlată. Dacă nu aveţi codul fiscal la îndemână se poate realiza o căutare după un şir de caractere din denumirea firmei respective. Se vor afişa şi punctele de lucru daca acestea există, operatorul trebuind doar sa aleagă cu click unitatea controlată. Pasul 2 preia datele despre actul de control şi, foarte important, în dreapta machetei se regăseşte denumirea firmei împreună cu punctele sale de lucru (dacă ele există). Pentru ca un produs să fie introdus corect, atenţie la alegerea unităţii verificate. Fişa procesului verbal la care se ajunge în pasul 3 reprezintă o machetă de preluare de date pentru procese verbale de contravenţie, dacă există, şi pentru produsele controlate cu ocazia activităţii de control introduse. !!! Dacă se doreşte reluarea procesului de introducere de date pe un anumit proces verbal se rulează tot aceşti paşi şi anume link-ul CONTROALE. Procesul verbal nu se va dubla in databază, aplicaţia vă va poziţiona pe acelaşi proces verbal permiţând continuarea preluării de date. Nu se vor permite înregistrări duble de numere de proces verbal tocmai prin faptul că la introducere unui număr de act existent in sistem, aplicaţia vă va poziţiona pe acea înregistrare. Acest sistem de lucru presupune că orice produs va fi legat de procesul lui de control .

3. Produsele o Produsele se introduc sau elimină prin meniul CONTROALE şi se pot consulta, modifica prin meniul MODIFICARE PRODUSE o Un motor de căutare va face posibilă poziţionarea pe procesul verbal la care este înregistrat produsul respectiv. Afişarea se face grupat pe punctele de lucru pe care le are societatea respectivă (dacă le are), urmând ca la acţionarea unui click pe denumirea produsului să se deschidă o machetă de preluare-modificare date ce este completată cu datele deja introduse în sistem. Se fac modificările de rigoare iar apoi se acţionează butonul MODIFICA DATELE o Acţionarea link-ului ÎNCHIDE din dreapta sus a formularului de editare date va permite închiderea acestei machete fără ca modificările eventual efectuate să fie aplicate.

Pentru nelămuriri, sugestii, discuţii ulterioare vă stăm la dispoziţie : Daniel Stoicescu daniel.stoicescu@inspectiamuncii.ro

Radu Tocan

radu.tocan@inspectiamuncii.ro

Manuel Ignuta manu.ignuta@itmarad.ro

2


http://upr.im.ro

ANEXĂ cu IMAGINI CAPTATE din APICAŢIE

Autentificarea în aplicaţie

Interfaţa principală a aplicaţiei. Conţine un formular cu legislaţie de lucru, diverse documentaţii, anunţuri, informaţii oferite de administratorii de aplicaţie şi meniul aplicaţiei

3


http://upr.im.ro

Macheta Preluare de date despre Producători. La introducerea codului unic verificarea algoritmică se face dinamic.

Modificarea unităţilor. Cu roşu se afişează firma „mamă” iar cu litere albastre mai mici se indică accesul la datele punctelor de lucru

4


http://upr.im.ro

Introducere act de control. Pasul 2 : Introduc datele de identificare al procesului verbal Ĺ&#x;i identific exact unitatea controlată (partea dreapta a formularului)

Introducere act de control. Pasul 3 : Introduc datele la produse sau contraventii

5


http://upr.im.ro

Formular modificare produse. După ce ne-am poziţionat pe actul de control care conţine produsul dorit, avem acces la informaţiile introduse referitoare la el

Modificarea datelor produsului. Fereastra suplimentară cu datele completate.

6

Specificatii  

Urmarirea Pietei

Specificatii  

Urmarirea Pietei

Advertisement