Page 1

i l us t r aci 贸npar apr ens a-car i cat ur as


Char l esChapl i n


Elar t edehabl ar ,el eganci ayr es pet o


Fr ankRi j kaar d


Cul ebr onesypol í t i caenl at i onamér i ca


Kat eDuns t


Sobr el aper s onai nďŹ el


JoanMar agal l( poet a)


Lamembr anadelhonor ,l avi r gi nadadenelI s l am


JaumeBal aguer 贸


Sobr eelvot oĂşt i l


SamuelEt o´ o


LaI gl es i ayl aLeydeMem贸r i aHi s t 贸r i ca


M贸ni caTer r i bes


Educarant esquecas t i gar


Mar i za


Machi s moenI r รกn


Li onelMes s i


Fi l os of Ă­ aor i ent al


Emai l :bar r i onaut a@yahoo. com T:652167130

Manuel Clavero portfolio ilustracion prensa  

Breve muestra de mi trabajo como ilustrador dirigido al campo de los medios de comunicación gráficos.