Page 1

2013

prom

Anuarios innovadores

Es una forma de guardar recuerdos de los años de colegio, donde los alumnos y sus actividades son Venta e ideas para perpetuados para poder anuarios en la ser recordados durante ciudad de Bogotá. varios años. Colegios públicos y privados, precios bajos.


ANUARIOS PROM

2013


ÂżQuĂŠ es un anuario? Es un libro donde estaran todos los recuerdos escolares con los amigos, fotos, despedida y mensajes para cada uno de ellos.


Los mejores momentos de mi juventud, quedaran para siempre.


TÇt `tÜ•t \ÇÇÉät dâ|xÜÉ áxÜ

ÂWÉvàÉÜtÊ aâÇvt |Åtz|Çx Öâx xÄ à|xÅÑÉ áx yâxÜt àtÇ ÜöÑ|wÉ ç Ätá ÑtÄtuÜtá yâxÜtÇ vÉÜàtá ÑtÜt xåÑÜxátÜ ÄÉ Öâx á|xÇàÉ? {Éç Å| ÅxÇàx áx |ÇâÇwtÇ wx ÜxvâxÜwÉá wx tÖâxÄ à|xÅÑÉ xÇ wÉÇwx Åâv{tá vÉátá {tÇ ÑtátwÉA i|ä• ç vÉÅÑtÜà• Åâv{Éá ÅÉÅxÇàÉá wx tÄxzÜ•t vÉÅÉ àtÅu|°Ç ÅÉÅxÇàÉá wx àÜ|áàxét? vÉÇÉv• t âÇt ÑxÜáÉÇt àtÇ xáÑxv|tÄ Öâx t{ÉÜt {tvx ÑtÜàx wx Å| ä|wtN ç uâxÇÉ‹ wxáÑâ°á t {tuxÜ ÜxvÉÜÜ|wÉ xáàx ÄtÜzÉ vtÅ|ÇÉ? ÄÄxzÉ xÄ y|Ç wx xáàÉá áx|á t©Éá wÉÇwx {âuÉ zÜtÇwxá xáyâxÜéÉá? àÜÉÑ|xéÉá ç átà|áytvv|ÉÇxá? Öâx ÇÉá {|v|xÜÉÇ vtwt äxé Åtá yâxÜàxá ÑtÜt xÇyÜxÇàtÜ xáàt Çâxät xàtÑt? xàtÑt Öâx ÇÉá ÑÉÇwÜö ÉuáàövâÄÉá Åtá w|y•v|Äxá ç zÜtÇwxá? Öâx àxÇwÜxÅÉá Öâx tyÜÉÇàtÜ á|Ç tçâwt wx Çtw|xA _Éá Öâ|xÜÉ Åâv{ÉA `tÅt? ctÑt? [xÜÅtÇ|àÉá? `|á TÅ|ztá? _tâ? gtà|á? WtÇÇç? ]âtÇv{É? etâÄ? cÉÄÄÉ? ZÉÜwtA


Contáctanos en:

Anuarios Innova

@innovaiyc

Email: innovaideasycolores@gmail.com

Cotizaciones a precios bajos, manejamos colegios públicos y privados.

XÄ ÜxvâxÜwÉ xá xÄ ØÇ|vÉ ÑtÜt•áÉ wxÄ vâtÄ ÇÉ ÑÉwxÅÉá áxÜ xåÑâÄátwÉá

Anuarios Innova  

Es un folleto para mostrar, que es un anuario.

Anuarios Innova  

Es un folleto para mostrar, que es un anuario.