Page 1

MONOGRAFIE ŞCOALA NR. 9 - Mihail Sadoveanu

Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 9 Mihail Sadoveanu se situează întrun carier periferic, situat în partea de nord a municipiului Baia Mare. Întregul cartier este situat pe malul drept al râului Firiza. Având un cadru natural deosebit, această zonă a oraşului constituie un habitat aparte în care urbanul încearcă o simbioză cu ruralul, iar natura îşi păstrează valenţele sale pitoreşti în concurenţă cu antropicul. Zona unde este actualmente amplasat localul şcolii era ocupată de grajdurile IFETului şi de un depozit de lemne aduse pe apă prin vechiul sistem al plutăritului. Localul actual al şcolii datează din 1961 când a început construcţia care a durat până în 1963 de când a fost dată în folosinţă. Printre profesorii şi învăţătorii care au funcţionat şi funcţionează la această şcoală putem aminti pe: Cădariu Ioan, Mihnea Victoria, Iacob Valeria, Buia Mircea, Michiş Ana, Mica Ana Carmen, Boc Ilie, Boc Susana etc.. O parte din cadrele enumerate şi-au continuat activitatea în diferite şcoli şi licee ale municipiului, din acest punct de vedere Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 9 putând fi considerată ca o treaptă a uceniciei entuziaste a dascălului, o adevărată rampă de lansare profesională. În condiţiile creşterii numărului de elevii şi a diversificării programelor şcolare, spaţiul destinat procesului instructiv-educativ a fost şi este în permanenţă regândit căutânduse obţinerea unei funcţionalităţi optime. Racordându-se noilor cerinţe impuse de reformarea sistemului de învăţământ românesc, conducerea şcolii s-a preocupat de intoducerea limbii engleze ca obiect de studiu şi a informaticii ca obiect opţional ( laborator AEL). La sfârşitul anului 2009, şcoala îşi schimbă denumirea după marele nostru Mihai Sadoveanu scriitor, povestitor, nuvelist, romancier, academician şi om politic român. Este considerat cel mai mare prozator român din toate timpurile, fiind numit de Geo Bogza "Ştefan cel Mare al literaturii româneşti".


Şcoala a fost şi rămâne principalul tărâm al formării personalităţii, deoarece cum spunea R.Tagore „Omul îşi poate lua cunoştinţele numai de la om. Aşa cum bazinul se umple cu apă, focul se aprinde cu foc, iar sufletul se modelează datorită sufletului altui om”. Făcând din acest adevăr un fundament profesional, cadrele didactice al acestei şcoli au reuşit ca prin dăruire, pasiune şi trudă să contribuie de-a lungul anilor la zămislirea fizionomiei profesionale şi morale a multor generaţii.

Educaţia este cea mai bună provizie pe care o poţi face pentru bătrâneţe. (Aristotel)


Spre Grădina Zmeilor

În fiecare an, Şcoala Nr. 9 Baia Mare este animată de concursuri, olimpiade, serbări şi de numeroase proiecte. Din activităţile bogate ale anului şcolar 2008-2009, una este vie şi strălucitoare - excursia la Grădina Zmeilor. 23 mai 2009 La Cuciulat Soarele îşi revarsă generos lumina, promiţând o zi a descoperirilor. Entuziasmul elevilor molipseşte profesorii, voluntarii „Opaiţului Rodnei”, şoferul… Prima oprire este Cuciulat. Prin peştera Lii, pământul îşi lasă tainele zărite pentru o clipă. Bolta de piatră este străjuită de animale împietrite în timp. Ajungem acolo pe cărarea invăluită de flori, pe sub arcade verzi.


Grădina Botanica de la Jibou Nu ne aşteptam la atâta eleganţă. Imortalizăm momentul pe aleile cu trandafiri. Sub cupola de sticlă ne aşteaptă plante carnivore, florile pasiunii, cactuşi, zambile de apă, plante exotice, deci, ciudăţenii. Ne despărţim de Jibou. Suntem nerăbdători să ajungem la Gâlgău Almaşului. Dorim o altă grădină.


Grădina Zmeilor Printre coloşii de piatră căutăm zmei. Sperăm să zărim şi zâne, poate feţi frumoşi… pitici, fete de împărat. Dar, surpriză- zmeii sunt zmei de piatră. Doar dealurile verzi şi satul din vale ne consolează. Să fugim departe de aici! Poate altădată…

Finalul

La intoarcere ne oprim la Ardusat. Nu e nimic poetic in numele acesta. Dar aici promisiunea „mănâncă şi vei creşte mare, mare” se concretizează. Arborele mamut ne sfidează. Chiar a crescut, străinul! Jocurile copiilor nu-l impresionează. Suntem obosiţi. Ne întoarcem acasă. Pentru o zi elevii Şcolii Nr. 9 şi ai Liceului de Artă au avut trăiri comune, profesorii( Leucian Terezia, Mureşan Corina, Sabău Monica, Demeter Greta) de asemenea. Domnul Nistor Gheorghe, preşedintele Asociaţiei de Ecoturism „Opaiţul Rodnei”, ne promite călătorii noi. Visăm creste, văi, ape...

Prof. Sabău Monica Pozele au fost furnizate şi de către eleva Bujor Giulia, clasa a VII-a A


Întrebare cu tâlc Problema: A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti. Plecase Făt-Frumos la drum lung să găsească izvorul apei vii. Tot mergând şi iarăşi mergând, fără odihnă, ajunse la o fântână lângă care stătea un moşneag însetat. Coborî inimosul în fântână, îi dădu moşneagului să bea, iar drept răsplată acesta îi arătă încotro să se îndrepte pentru a ajunge unde voia. Şi îl mai povăţui moşneagul pe fecior să aibă mare grijă atunci când va trece prin Pădurea fermecată, întrucât acolo va fi în mare primejdie să se rătăcească. - Întreba-voi pe unul ori pe altul, om sau lighioană - răspunse degrabă Făt-Frumos. - Degeaba vei întreba - i-o tăiase moşneagul. În acea pădure sunt două feluri de vietăţi. Unele îţi vor arăta calea cea bună, iar altele, slujitoarele zmeului, vor încerca să te rătăcească, răspunzăndu-ţi tocmai pe dos la întrebarea pusă. Or, n-ai de unde şti care-s fiinţe bune şi care-s rele. Făt-Frumos mulţumi moşului şi porni mai departe la drum p ână ce ajunse în Pădurea fermecată. - Încotro este drumul spre izvorul apei vii? - întrebă Făt-Frumos pe prima fiinţă întâlnită. - Iată, într-acolo! - îi răspunse aceasta. Dar Făt-Frumos nu ştia pe unde s-o apuce. Dacă-i fiinţa bună, atunci mi-a arătat drumul adevărat - socoti el. Dar dacă-i dintre cele rele, atunci mi-a răspuns tocmai pe dos. Aşa că s-a aşezat pe o buturugă să chibzuiască. N-a zăbovit prea mult însă, pentru că pe data i-a venit în minte ce anume întrebare să pună următorului întâlnit, astfel încât - fie că aceasta spune adevărul fie că-l întoarce pe dos - să fie totuşi drumul cel bun. Care este întrebarea cu tâlc? Răspuns: Făt-Frumos a pus primului întâlnit următoarea întrebare: "Dacă ţi-aş cere să-mi arăţi drumul spre apa vie, încotro m-ai îndrepta?" În cazul când cel întrebat spune adevărul, el arată, firesc, drumul cel bun. Dar să vedem ce se întâmplă dacă fiinţa întâlnită este din aceea care dă răspunsul tocmai pe dos. Dacă Făt-Frumos ar întreba simplu: "Care este drumul spre apa vie?" - acesta l-ar îndruma greşit. În cazul când spre apa vie drumul ar porni-o, bunăoară, spre dreapta, fiinţa i-ar spune, dimpotrivă, că trebuie să-o ia la stânga. Însă Făt-Frumos nu întreabă aşa, ci spune "Dacă ţi-as cere să-mi arăţi drumul spre apa vie, încotro m-ai îndruma?" La această întrebare fiinţa care răspunde tocmai pe dos nu poate indica drumul spre stânga, deoarece ar însemna să recunoască că l-ar fi trimis spre stânga în cazul


întrebării simple "Care-i drumul spre apa vie?" Iar această recunoaştere ar însemna un adevăr. Deci ea va răstălmăci acest adevăr şi va spune "spre dreapta", adică tocmai drumul bun!


LECTURIADA – Cercuri de lectură – Proiect Naţional iniţiat de Asociaţia Naţională a profesorilor de limba română “Ioana Em. Petrescu”

Despre lectură sau despre cum să-i atragem pe elevi spre “dansul cu o carte”... Început în 2005, într-un parteneriat cu Biblioteca Judeţeană “Petre Dulfu” şi Şcoala “Avram Iancu”, Cercul de Lectură “Acces” s-a vrut a fi o încercare de a-I apropia pe elevi de carte, aflată într-o permanentă competiţie cu televizorul sau calculatorul.

În spaţiul primitor al bibliotecii s-au desfăşurat multe întâlniri sub semnul lecturii, în care elevii mi-au demonstrat că le place să citească. E adevărat că nu orice şi nu oricum. Însă tocmai acesta e scopul cercului: să creeze un spaţiu de lectură mai puţin convenţional, să ofere texte atractive şi să nu impună bareme (de timp, de număr de pagini, de interpretare imediată). Cercul continuă până azi cu suişuri şi coborâşuri, cu libertatea de a-şi căuta încă identitatea. Nu vom renunţa la el, dar vom căuta să-l perfecţionăm.

Vă invităm deci pe toţi la lectură!!! Prof. Ramona Ardelean


“Privite, cărţile par nespus de sfioase. Ele nu vin niciodată spre tine. Ca întro medevială iubire, tu trebuie ntotdeauna să le cauţi şi să te duci către ele... Dansul poate începe. Dans cu o carte.”

“Să vorbeşti despre carte ca despre o fiinţă vie! Altminteri cum ai putea-o iubi? In fond, gândiţi-vă ce se ntâmplă cu cărţile: le dorim, le avem, ne bucurăm de ele, ne plictisesc, le părăsim, le regăsim, ne pierdem n ele, le ngropăm numele n adâncul nostru şi dacă e nevoie le uităm. Nu aşa arată toate iubirile noastre?!”

(G. Liiceanu – “Eseuri”, București, Ed. Humanitas, 2001)


Aritmogrif 1. Completaţi aritmogriful. Ramura de studiu a matematicii care se ocupă cu relaţiile spaţiale este...........

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

Orizontal: 1. Unitatea de măsură pentru unghi. 2. Unghiuri cu aceeaşi măsură. 3. Două unghiuri care au suma măsurilor lor de 900. 4. Numărul de grade ale unui unghi. 5. Două unghiuri care au un varf comun, o latură comună, iar celelalte două laturi situate de o parte şi de alta a dreptei care conţine latura comună. 6. Instrumentul de măsură pentru unghi. 7. Două unghiuri care au suma măsurilor lor de 180 . 0

Vezi rezolvare aritmogrif: ultima pagină a revistei

8. Unghiul cu laturile în prelungire. 9. Unghiul cu măsura de 900. Prof. Onea Natalia

Banc: Profesoara îl intreabă pe Ion: - Cât fac 2+2? - Cinci! - Cum aşa? - Am mai avut unul în ghiozdan!


Christmas in Maramures Maramures in Christmas continues to be a celebration in which traditions and customs are preserved with holiness, the best can be seen in the villages. And in big cities, on Christmas Eve, you can see groups of young and old singers, who go to friends to announce the Nativity. Christmas does not mean just those three days, called "the Christmas village." Festival has three stages: the period of preparation, job and all other actions that fall cleaning house, the court, the tomb, then there is the period between December 23 (Eve eve) and January 31 and the last is the period between New Year ( called on old Christmas little) and the Epiphany. Maramures is still a place where you can hear the voices of children and young people and those elderly who proclaim Jesus Nativity, but first of all ask: "Will you let us sing a carol?". Delia Suiogan Ph.D. lecturer at the University of North Baia Mare believes that as long as wandering doesn’t perish, Christmas will not pall of break. "Wandering in common is an ancient ritual with a very complex magicalsymbolic function . It contains elements of ceremonial worship of the sun, elements of worship of the dead, but religious and agricultural elements", said Specialist ethnologist. "Star" and "The Goat", entertainment cocoons On Christmas Eve, in the villages of Maramures, the first to go to the wandering are children.


With the purses round their throat, they go from house to house announcing the big event is about to occur, and in exchange for their carols the hosts provide them coils, nuts, apples, and now, increasingly often, money. The walk of the "Star" or the "Goat", as games (killing, mourning, burial, resurrection), originally were serious ceremonies. Delia Suiogan showed that goat procession of characters reminiscent of Dionysian procession half man, half animal are encountered on Thracian, ancient Greeks and Romans. Parents make objects which children need for the rituals, improvising with what they find in mother’s drawer, especially the "star" that is going to be shining, and "goat", luscious and noisy. In some areas, beside

these traditions, other rituals are still preserved, like

"Viflaimul", a popular theater in which biblical characters

appear now at Nativity.

Maramures villages are few in which the show is presented, and due to the large number of characters, over 20, meticulous preparations are made long before. In Ieud, but also in other villages of the Iza Valley, tradition was preserved, even if "Viflaimul" is presented just before Christmas. Wandering, a possible "key" to the gates of knowledge Christmas in Maramures identify the stride, which, despite pressure on the folklore, was preserved as it was sung by the ancestors. Ethnologist believes that "as long as you will not resort to miming, Christmas will remain the same, a time of joy and the Renaissance", adding that he would like that over five years to be celebrated as beautiful as now, though she fears that "could lead to loss of identity within the globalization process in the phenomenon of disintegration".

“Old game� - an art of disguise "Rediscovering the real meanings of gestures or objects can contribute to the preservation of tradition. Thus, in common wandering ceremony appeals to a whole series of articles full of meaning and value, just because of their function of mediating between man and nature, between man and cosmos. They are simple objects becoming forms of


commun i

cation between

worlds. Wandering can receive the purpose of indicating the direction, becoming a potential "key" which is able to open some gates to knowledge of Being, "concluded the ethnologist.

Elev: Burian Robert Clasa a VII-a A

Banc:

Un reporter merge într-un sat să ia nişte interviuri. Spre mirarea lui, satul era gol. Doar la o poartă zăreşte o bătrână. Reporterul se apropie de ea: - Săru'mana, mamaie, da' unde's femeile din sat? - La căminu' cultural, maică, să înveţe limba engleză... - Da' bărbăţii?

- La căminu' cultural, maică, să înveţe limba engleză... - Şi copiii? - La căminu' cultural, maică, să înveţe limba engleză... - Da' matale, matale de ce nu te-ai dus? - Because I speak English...


Ştiaţi că... • Datorită sensului de rotaţie al Pământului, un obiect ajunge la o mai mare distanţă dacă este aruncat către vest? • Un miliard de minute înseamnă mai mult decât 19 secole? • Un miliard de secunde înseamnă 31,7ani? • Pânza de păianjen este de trei ori mai rezistentă decât oţelul cu aceeaşi grosime? • Cu un creion obişnuit se poate trage o linie lungă de 79,5 km sau se pot scrie 50000 de cuvinte? • Primele notaţii despre eclipse datează de peste 3000 de ani ? • În creierul păsărilor migratoare se găsesc magneţi minusculi care acţionează ca nişte busole, astfel păsările parcurg mii de kilometri fără să se rătăcească. • Unii fluturaşi emit la apropierea duşmanului lor liliacul, ultrasunete cu aceeaşi frecvenţă ca a acestuia dereglându-i sistemul de recepţie? • În fiecare clipă sunt 1800 de furtuni în formare în atmosfera terestră. Elev: Stejerean Madălina, cls. a VII-A Rebus Completaţi rebusul următor: A a b c d e f B a) Lungime, timp, masă – ce fel de mărimi sunt? b) Unitatea de măsură în S.I. pentru masă. c) Stare de agregare. d) Mărime fizică ce indică mişcarea. e) Unitatea de măsură pentru timp în S.I.. f) Intră în alcătuirea corpurilor. Pe verticală veţi descoperi o ştiinţă a naturii. Elev: Libotean Silvia, cls.a VI-a A

(vezi rezolvarea rebusului la pag. ....)

Revista scolii nr. 9 Baia Mare 2010  

Revista scolii nr. 9 Baia Mare 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you