__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

pie ni pu nai nen

2

0

2

0

F

u

k

s

i

n

u

m

e

r

o

Mantu 1


Mantu 2

0

2

0

PÄÄ T OIMI T US

T A I T T O & U LKOA SU

Jaisa Nykänen Pasi Okkonen Iina Rusanen Onni Pörhölä

Onni Pörhölä

TOIMI T US Olli Rantamäki Jouko Lappalainen Elias Hirvikoski Ella Kimari Olivia Halme Seeti Haapanen Vivi Tarkka Amanda Ojasalo Vilma Kaukavuori Hilkka Pajukangas

P A INO Picaset Oy Helsinki 2020 50. vuosikerta Y H T E Y S T IED O T Maantieteen opiskelijat ry. Maantieteen osasto, PL 64 00014 Helsingin yliopisto http://blogs.helsinki.fi/maantieteenopiskelijat-ry/

Tämä lehti saa HYY:n järjestölehtitukea. Maantieteen opiskelijat ry. eli MaO merkittiin viralliseksi rekisteröidyksi yhdistykseksi keväällä 1971. MaO on yksi Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ainejärjestöistä. Kaikilla maantieteen opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä järjestön jäseniksi. MaOn tarkoituksena on yhdistää ja aktivoida jäsenkuntaansa sekä edustaa heitä muualla yliopistollisessa organisaatiossa. MaO järjestää jäsenilleen yhteisiä tapahtumia, infotilaisuuksia, opintoretkiä, liikuntavuoroja ja juhlia. Ainejärjestön hallitus kokoontuu joka toinen viikko. MaO julkaisee ainejärjestölehti Mantua. Lehdessä julkaistut kirjoitukset eivät edusta Maantieteen opiskelijat ry:n virallista kantaa, vaan ovat kirjoittajien omia mielipiteitä.

@mantumedia

ST AS CA C


4

T u utor ivastaavien T e rvehdys

44

H y vät r eippa il evat maa nt iet eil ij ät!

6

Orientoivan v i i kon aikataulu

46

Ka nsa invälisyy s o p iskel u ssa

8

T u utor ipar ien e sitt ely

47

E GE A

26

Ku i nka toimia k ampuks ella ja s en no daalialueella?

48

K u ka KU kin O n?

31

F uksin vuos i tä rkeät pä i vämää r ät

51

O P iskel u j en t ekninen t u ki

32

MI kä s in usta tu lee ison a?

52

F u ksipa kina

34

A inejär jestömme

54

F u ksiaa kko set

42

Maon Pu heen johta jan te rvahdys

61

et u j ä r j est ö t

43

T u r vaa ja tukea o piskelijalle

62

F u ksin mu ist il ista


Tuutorivas t e r v e hdy s H

ei sinä uusi, taitava maantieteilijän alku! Onneksi olkoon ja tervetuloa mantsalaisten värikkääseen joukkoon! Me tuutorit lupaamme tehdä kaikkemme fuksisyksyn ja hyvän yhteishengen luomiseksi koronapandemiasta aiheutuneesta epävarmuudesta huolimatta. Sen voimme luvata, että syksystäsi on tulossa ikimuistoinen. Mantsalla sinua odottavat mielenkiintoiset opinnot, uudet ystävät ja huima määrä erilaisia hauskoja tapahtumia. Me olemme Julia ja Vilma, ainejärjestömme tuutorivastaavat. Vastuullamme on hoitaa tuutoritoimintaa ja huolehtia syksyn fuksitapahtumien sujuvuudesta. Johdamme 15 iloisen tuutorin porukkaamme, joiden kanssa teemme syksystäsi unohtumattoman. Kaikki tuutorit ovat aivan ihania, lämpimiä, avuliaita ja hauskoja tyyppejä, joille sinun hyvinvointisi ja viihtyvyytesi on ensisijaisen tärkeää. Muista siis aina, että me tuutorit olemme täällä sinua varten. Tiedämme, että opintojen alku on täynnä uusia asioita ja ihmisiä. Fuksisyksyn alku varmasti jännittää ja, vaikka et sitä ehkä uskokaan, meitä jännittää vähintään yhtä paljon kuin sinuakin. Jännitys purkautuu mukavasti, kun pääset näkemään keiden ihanien ihmisten kanssa tulet opin-

4

tovuotesi yliopistolla viettämään. Toivomme siis, että tulet mukaan Fuksipiknikille 21.8. klo 18 Esplanadin puistoon. Mantsalaiset tunnistat metsänvihreistä haalareista, liehuvasta lipusta sekä iloisista ja odottavista kasvoista. Jos et pääse paikalle, ei hätää! Nähdään viimeistään seuraavana maanantaina 24.8. klo 10.00 Kumpulan kampuksella. Aikataulut saattavat muuttua vielä kesän aikana, joten seuraathan sähköpostiasi. Tähän Pieneen punaiseen olemme koonneet kaikenlaista hyödyllistä ja kiinnostavaa infoa opintojesi alkuun liittyen. Jos et löydä mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin vastauksia, ota ihmeessä yhteyttä meihin jo vaikka kesän aikana! P.S. Ihan oikeasti. Edessäsi häämöttää aivan uusi vaihe elämässäsi, ota siitä kaikki irti! Ensitapaamistamme innokkaana odotellen, Julia Salmi MaO:n tuutorivastaava julia.h.salmi@helsinki.fi 044 0236225 Vilma Kaukavuori MaO:n fuksivastaava vilma.kaukavuori@helsinki.fi 040 0326432


s taa v i e n H e j alla n ya G e o g r af e r ! H

järtligt välkomna till universitetets förunderliga värld.

Först av allt vill jag gratulera er för ett utmärkt val. Det är inte vem som helst som lyckas med det ni lyckats med! Jag heter Anna Nuutinen och är en andraårsstuderande och svenskspråkig tutor för geografin. För oss svenskspråkiga kan det vara klurigt i början, vissa kurser går inte på svenska och de flesta andra gulisarna kommer att tala finska. Jag kommer själv ihåg då jag började att mitt ordförråd av vetenskapliga termer endast var på svenska. Som tur lär man sig snabbt och har en stödande krets av vänner runt sig! Med mig får ni alltid tala svenska och fråga vad som helst när som helst. Jag svarar på allt från vad kumpumoreeni (vilket jag inte ens troligen själv kommer ihåg)

är på svenska till vilken mat UniCafe bjuder på idag, så ifall det finns något ni undrar är tröskeln låg. Jag kommer även självklart introducera er som vill till den svenskspråkiga studiekulturen både på vårt campus och utanför. Ni behöver alltså inte vara oroliga över att inte få tala svenska mer! Om det blev något oklart, eller ni annars bara vill ha någon att stressa med, kan ni skicka epost eller textmeddelande åt mig. Jag är otroligt ivrig på att få träffa er alla och ska se till att er gulishöst blir bättre än bäst <3 Anna Nuutinen MaO:s svenskspråkiga tutor anna.nuutinen@helsinki.fi 045 1323388


Orietoivan viikon a i k at u l u

Pe Ma Ti Ke To Pe Ma Pe

21.8. Fuksipiknikillä otetaan varaslähtö o jöiden haalareita sekä MaO:n lippua. Luv Leppätalolla (os. Leppäsuonkatu 11, soit

24.8. Tapaat tuutorit Kumpulassa Physicu käytäntöihin sekä saada tiivis infopläjäys ruttaviin kysymyksiin. Lounaan jälkeen ren

25.8. Henkilökunta ja Maantieteen opiske asioista. Illalla hengailua tuutoreiden luon

26.8. Kaupunkikierroksella tulevat tutuksi edessä kello 12.

27.8. Klo 9.15-11 Kumpulan ruotsinkieli sinkielisten opiskelijoiden tapaaminen ka kurssivalintojen kanssa.

28.8. Orientoiva viikko huipentuu perjan Illalla etkoilua tuutoreiden luona, ja sieltä

31.8. Varsinaiset opinnot alkavat oriento

4.9. Ensimmäisestä opiskeluviikosta selviä tään tapaat mantsalaisia kaikilta ylemmil siirretään myöhempään ajankohtaan ja t


n

Elämä maantieteen opiskelijana alkaa orientoivalla viikolla, joka järjestetään opintojen alkua edeltävällä viikolla maanantaista perjantaihin 26.8.– 30.8.2017. Mikäli mahdollista, tyhjennä kalenterisi kyseiseltä viikolta ja itse asiassa seuraavaltakin viikolta. Näiden kahden viikon aikana saat paljon elintärkeää informaatiota opintoihisi sekä saat itse opinnot alkuun. Näiden viikkojen aikana tulet myös tutustumaan kanssafukseihin, vanhempiin mantsalaisiin sekä Kumpulan kampukseen ynnä muihin tärkeisiin lokaatioihin. Etenkin päivällä järjestetty ohjelma ensimmäisen viikon aikana on hyvin tärkeää (ja hauskaa), toivottavasti pääset mukaan!

orientoivaan viikkoon. Saavu Esplanadin puistoon kello 18 ja etsi vihreänä loistavia maantieteilivassa rentoa hengailua sekä tutustumista tuutoreihin ja muihin fukseihin. Sateen sattuessa tavataan ta Christina Regina -tilan ovikelloa).

um-rakennuksen aulassa klo 10. Päivän tarkoituksena on tutustua kampuksen tiloihin ja tärkeimpiin s siitä, mitä tuleman pitää. Tuutorit ovat myös valmistautuneet vastaamaan kaikkiin mieltäsi askarntoa hengailua Kumpulan laakson puistossa.

elijat ry:n hallitus esittäytyvät Zoomissa klo 9.15-11, ja saat tietoa opintojen kulusta ja käytännön na sekä ohjelmaa Kaisaniemen puistossa.

Helsingin keskustassa sijaitsevat yliopiston tärkeät paikat. Tapaamme Rautatieaseman kivimiesten

isten opiskelijoiden orientaatio Kumpulan kampuksella TAI Zoomissa. 11-12 maantieteen ruotampuksella TAI Zoomissa. Lisäksi torstaina tuutorit avustavat kampuksella ensimmäisen periodin

ntaina Suomenlinnassa järjestettävään ryhmäytymispäivään. Tapaamme Kauppatorilla kello 12. ä siirrymme illalla viettämään jatkoja myöhemmin ilmoitettavassa lokaatiossa.

oivaa viikkoa seuraavana maanantaina. Illalla tiedossa poikkitieteellistä hengailua.

ämistä juhlitaan mantsan tutustumisbileissä Cafe Mascotissa, mikäli tilanne sen sallii. Siellä viimeisltä vuosikursseilta. Ennen illan bileitä etkoillaan tuutoreiden luona. Vaihtoehtoisesti tutustumisbileet tilalle järjestetään toimintaa fuksien ja tuutoreiden kesken.


Tuu

8

n e i r t o r i pa

pieni punainen


ly e tt i s e


J u l i a Sal m i S

aanen esitellä Salon lahjan maailmalle… hän on Julia Salmi! Tämä vaaleaverikkö ilopilleri on kolmannen vuoden mantsalainen. Hän käy myös silloin tällöin levittämässä positiivista energiaansa Viikin kampuksella, ympäristötalouden kovassa koulussa. Vapaa-ajallaan Julia on oikea dokumenttien suurkuluttaja, ja näin hän on kasvattanut tietopankkinsa niin suureksi, että keskustelua voi käydä aiheesta kuin aiheesta. Toisenlainen harrastus Julian repertuaarissa on opiskelijakaverien ahdisteleminen erilaisilla meemeillä ja kuvilla novascotiannoutajista, joita hän saa käsiinsä muun muassa perhechatistään, sekä Tollerit facebook ryhmästä. Ympäristö on kuitenkin Julialla lähinnä sydäntä, ja hänet on myös nähty väittelemässä ilmastonmuutoksen kieltäjä syvälle maanrakoon, TÄYSIN ylivoimaisella argumentoinnillaan.

10

pieni punainen

Julia on todella huolehtivainen ihminen, ja hän haluaa aina kaikissa tapahtumissa varmistaa, että jokaisella osallistujalla on kiistattoman hauskaa. Julia onkin fukseille oikein luottotuutori, jolta apua pyytämällä, sitä myös saa. Julia toimii myös tuutorivastaavana, eli pitää kaikki alamaisensa (tuutorit) kurissa rautaisella otteellaan, ja puskee meidät kohti loistavia tutoroinnin suorituksia. Fuksien on mahdollista myös haastaa Julia mukaan laulukilpailuun, mutta varoituksen sana: Julia käy laulutunneilla, ja hänen suihkulauluaan on kehuttu jopa taloyhtiön Jodel-kanavalla. Julia on kaiken tämän lisäksi kartoittanut myös kielitaitoaan matkatessaan maailmalla, ja puhuu espanjaa, sekä juo agaaven taikajuomaa, aivan kuin aito Etelä-Amerikkalainen. SALUD!


M A t i a s Sa r a j i s t o M

antsalta löytyy monta Matiasta, muttei toista Matias Sarajiston kaltaista. Matias, AKA Masse, AKA Sota-Matias, on Kumpulan Sohville saapunut raikas tuulahdus lännestä, suaraan Suamen Turust! Helposti lähestyttävän Matiaksen seuraan päädyttyäsi on viihtyvyytesi taattu, sillä tämä herrasmies on tunnettu ennen kaikkea taidokkaasta, naurunystyröitä koettelevasta huumorintajustaan sekä rennon rauhallisesta olemuksestaan. Kaverit kuvailevat Matiasta myös jokaisen huomioivaksi, oikeudenmukaiseksi ja vastuulliseksi. Lieneekö menneisyys kadettikoulun johtajakoulutuksessa muovannut Matiakselle nämä ominaisuudet? Ensi syksynä Matias aloittelee toista opintovuottaan mantsalla, kiinnostuksen kohteenaan erityisesti kaupunkimaantiede. Ainejärjestössämme

MaO:ssa Matias vaikuttaa tilamestarina, joten parhaimmat opiskelijabileet eivät takuulla jää tältä seuramieheltä välistä. Menoa ei hidasta edes satunnainen, väärään suuntaan singonneesta rantapallosta aiheutunut musta silmä. Kampuksen ja opiskelijatapahtumien ulkopuolella Matiakseen voi törmätä vaikkapa sulkkiskentällä tai Reippailijoiden lentisvuorolla. Ensimmäisten päivien hiljaiset hetket eivät taatusti tule olemaan ongelma, sillä Matiaksella on taito ottaa tilanne haltuun ja johtaa keskustelu varmoille vesille tilanteessa kuin tilanteessa. Jutun juurta Matiaksella riittää niin kevyemmistä aihealueista (muun muassa Kummelista) kuin vakavimmistakin asioista. Fuksi (eli sinä!) voi tuntea itsensä onnekkaaksi, sillä tuutori-Matias pitää huolen omistaan sotilaan lailla, ja johtaa fuksit varmalla otteella kohti yliopisto-opintojen syvintä olemusta.

11


12

pieni punainen


V i l m a Ka u k a v u o r i F

uksivastaavana tänä vuonna, kaikkien fuksien onneksi ja taattujen spontaanien seikkailujen takaamiseksi, toimii Vilma Kaukavuori. Tuutorinne Vilma on iloinen ja rempseä kesänlapsi, joka on henkisenä turkulaisena löytänyt paikkansa itäisestä kantakaupungista nuorekkaan Kallion kaupunginosan sykkeestä. Kalliosta Kumpulaan johtavien katujen lisäksi ihastuttavan Vilman voi usein tavoittaa esimerkiksi loikoilemassa riippumatossa Mustikkamaalla tai nauttimassa luonnosta eri puolilla pääkaupunkiseutua tai Turun saaristoa. Maailmanmatkaaja Vilman seikkailut ei kuitenkaan rajaannu pelkkään koto-Suomeen, vaan on tällä latinottarella tarinoita aina niin tanssintäyteisestä vaihtovuodesta Uruguayssa, kuin liftauksesta Islannin tulivuorille ja jääkentille. Varmaa onkin se, että Vilman kanssa riittää keskusteltavaa aina Olavi Uusivirran uusimmasta keikasta sitten vaikka huonekasvien oikeanlaiseen hoitoon tai mielipiteisiin Apollo-pizzerian ranskalaisten ylivoimaisesta maukkaudesta. Opinnoissaan Vilma on fuksivuoden jälkeen suunnannut Kumpulasta kohti Viikkiä, jossa hän käy

ympäristö- ja luonnonvaraekonomian opintokokonaisuutta. Keittiötaituri Vilmalla onkin ympäristöasiat lähellä sydäntään ja MaO:n piireissä hänet tunnetaan kunnioitettavasta ekologisen elintavan harjoittamisesta ja maukkaista vegaanisista herkuista. Eläväinen Vilma on tuttu näky MaO:n tapahtumissa, mutta saatatpa häneen törmätä myös muun muassa Varsinais-Suomalaisella osakunnalla. Jos löydät jotain uutta ja jännittävää, etkä tiedä kenen kanssa haluaisit kohti seikkailua lähteä, kysy Vilmaa! Saatat löytää itsesi tämän energiaa pursuavan eläjän kanssa nauttimassa aamuauringon ensimmäisistä säteistä keskellä aamukasteista peltoa, muiden juhlijoiden mentyä jo nukkumaan. Vilman kanssa aika ei käykkään ikinä tylsäksi, ja jos kaipaat seuraksesi hyvää kokkia, taiteilijasielua, ukulelensoittajaa, Olavi-fania, pyöräilijää, retkeilijää, bilekaveria, uimaria, lattarimusiikkitietäjää tai Turku-asiantuntijaa, niin Vilma on aina mitä todennäköisemmin valmiina tarttumaan tilaisuuteen kanssasi!

El i a s H i r v i k o s k i T

ämä pohjoisten metsien kruunupää on levittänyt elinpiirinsä Pyhäjoelta Helsingin kauneimpaan kaupunginosaan eli Puu-Vallilaan. Hänet on tavattu myös kaukana Etelä-Amerikan mantereella aina Brasiliassa saakka, joten aivan pieni tämän pikkukylän kaverin nodaalialue ei ole. Elias tunnetaan muun muassa hänen intohimostaan kirjoittaa. Tämä virtuoosimainen Lehtimies-Elias harjaannutti taitojaan ensin Suomen puolustusvoimien ykkösjulkaisussa ja yleni sitten Maantieteen opiskelijoiden kuuluisaan Mantu-lehden toimitukseen, johon hän kirjoittaa oivaltavia reportaaseja maailman meiningeistä. Hän hallitsee myös toista arvostettavaa toimea MaO:ssa. Sihteeri-Elias naputtaa näet kokousten tuikitärkeät pöytäkirjat meidän tavallisten tallaajien iloksi. Tänä syksynä ihana Tuutori-Elias huolehtii teidän onnekkaiden fuksien viihtymisestä ja osaa varmasti vastailla kiperiinkin kysymyksiin. Hän tuntuu olevan perillä kampuksen asioista, sillä hän on tarkkaavainen ja utelias persoona. Jos mieltäsi askarrut-

taa opiskelusuuntaukset, voit kysäistä kokemuksia ainakin maailmanpolitiikan ja kehitysmaantieteen opinnoista. Sauna-Eliaksen seuraan hakeutuvat saunomisen ystävät, sillä Vallilan salaisesta puutarhasta löytyi ihana puusauna. Sittemmin sauna muutettiin air b’n’b:ksi, mikä oli todella surullista, mutta onneksi ystävät silti jäivät. Saunominen ei siihen loppunut. Nykyään Eliakseen voi nimittäin törmätä Helsingin cooleimmassa saunassa eli Sompasaunassa. Ystävistä ja törmäämisestä puheen ollen. Elias jos kuka on sellainen spontaani ystävä, jota tarvitset. Hän on perillä Helsingin mielenkiintoisimmista menoista, tai tarpeen tullen järjestää ne itse omalla takapihallaan. Elias on oivallinen juttukaveri niin mantsan sohvilla, kuin rennossa illanvietossa. Tämä kaveri on myös tanssilattioiden hulluttelija, kun niikseen tulee. Jos törmäät Eliakseen kadulla on suuri mahdollisuus, että hän kutsuu sinut teelle Vallilan salaiseen puutarhaan, joten carpe diem.

13


J u h o H al o n e n U

nelmien kotikaupungiksikin tituleeratusta Porvoosta Kumpulan nodaalialueelle, “Kättärin” välittömään läheisyyteen muuttanut Juho on toisen vuoden mantsalainen ja koko tuutoripoppoon sisäinen zen. Juhon voi tunnistaa pettämättömästä tyylikkyydestään ja upeasti soivasta bassoäänestään. Mantsassa Juhoa vetää puoleensa ihmis- ja kaupunkimaantiede ja mahdollisia valinnaisia opintoja saattaa löytyä esimerkiksi viestinnän ja maailmanpolitiikan suunnalta, mutta kuten jokainen järkevä mantsalainen, Juhokin pitää vaihtoehdot avoimina. Kaikista aidosti välittävä Juho levittää ympärilleen hyvää fiilistä ja on aina tyynen rauhallinen tilanteesta huolimatta. Bileseuraa Juhosta saa varmasti yön pikkutunneille saakka, huhu näet kertoo hä-

nen olleen legendaarisella KJYRilläkin viimeisten joukossa hereillä. Juhlimisen ohella Juho osaa myös huolehtia tarvittaessa rentoutumisesta ja riittävästä unen saannista - muun muassa nukkumalla vielä kotona, kun muut vuosijuhlien jälkeisenä aamuna jo suuntasivat sillikselle uima-altaaseen virkistäytymään. Fyysistä kuntoaan hän ylläpitää kuntosalilla puntteja nostelemalla. Vastuuntuntoisena ja järkevänä tyyppinä Juho on luotettava olkapää tilanteessa kuin tilanteessa ja aina valmiina auttamaan. Tämä komistus ei välttämättä ole esillä ja äänessä aina ensimmäisenä, mutta kun sanainen arkku aukeaa, tulee sieltä pelkkää asiaa. Nykäise siis Juhoa hihasta kun kaipaat hyvää juttuseuraa, jeesiä jossain tai kun kaikki muut ovat jo karanneet nukkumaan!

Ella K i m a r i E

lla tuo itäisestä Suomesta energiaa mantsan kirjavaan joukkoon. Ella on nimittäin kotoisin Lappeenrannasta, huhujen mukaan kaupunki tuleekin varmasti kaikille tutuksi viimeistään sitsien yhteydessä. Mikäli maakuntamatkailu Suomessa on lähellä sydäntä, niin Ellalta saakin varmasti hyviä vinkkejä kaupungin tarjoamista erittäin monipuolisista mahdollisuuksista. Mikäli Helsingin vilkas suuremman kaupungin syke vie kuitenkin voiton seesteisemmästä maakuntamatkailusta, niin Helsingissä Ellasta saa seuraa varmasti ainakin sushin pariin.

Muiden harrastusten ohessa Ellan voi löytää usein myös yhden suuren intohimonsa luota jääkenttien välittömästä läheisyydestä. Hän on nimittäin ennen harrastanut itse muodostelmaluistelua ja nykyisin kouluttautuu lajin tuomariksi. Kirjavaa harrastusten kerhoa Ella tasapainoittaa pukeutumisellaan, sillä Ellan vaatekaappi koostuu nimittäin lähes pelkästään mustista vaatteista. Jos vaatteet ovat tummia, niin Ellan kotoa löytyy kuitenkin myös väriä. Tästä pitää huolen Ellan koko ajan kasvava huonekasvikokoelma, josta voi löytää monia mielenkiintoisia kasvilajeja.

Ella harrastaa valokuvausta ja hänen otoksensa ovatkin toinen toistaan upeampia! Ella toimii myös toisena MaO:n somevastaavana, joten hänen taitojaan voi myös ihailla MaO:n virallisilla sometileillä. Muistakaa ottaa nämä tilit haltuun! Somevastaavan roolin lisäksi Ella kuuluu maantieteen opiskelijoiden ihkaoman Mantu-lehden toimitukseen. Todellisena multitalenttina Ellalta onnistuukin siis kuvien ottamisen lisäksi erilaisten tekstien kirjoittaminen, piirtäminen ja maalaaminen!

Kolmannen vuoden mantsalaisena Ella on suuntautunut luonnonmaantieteeseen ja erityisiin kiinnostuksen kohteisiin kuuluu muun muassa luonnonhasardit sekä eläimet. Tulevaisuudessa kenties dokumenteissa avarasta luonnosta saattaa näkyä tämän tuutorin kädenjälki, sillä luontodokumenttien tekeminen on yksi hänen haaveistaan. Ellan tiedot eliömaantieteestä yhdistettynä hänen visuaaliseen silmäänsä synnyttäisivätkin varmasti toinen toistaan kiehtovampia dokumentteja!

14

pieni punainen


15


16

pieni punainen


P i hla H aapal o T

oisen vuoden aloittava mantsalainen, Pihla on kunnon ilopilleri ja duracellpupu ihmismuodossa. Helposti lähestyttävämpää ihmistä on vaikea löytää. Vastaanotto on kuin hotellin tiskillä. Helppo tutustua ja pitää keskustelua yllä. Sekä vakavuus että huumori ovat kortit, jotka löytyvät Pihlan hihoista. Jos joutuisit BB-taloon, niin haluaisit ehdottomasti Pihlan tapaisen tyypin mukaasi sinne. Hän on kotoisin Tampereelta (saattaa kuulla murteesta), mutta nykyisin asustaa kehä ykkösen sisäpuolen hellässä syleilyssä Pasilan hoodeilla. Kokemusta on myös rajojen ulkopuolelta, jossa Pihla on viettänyt runsaasti aikaa, kuten Israelissa toimiessaan vapaaehtoistyöntekijänä siellä. Sitä sanotaan, että matkailu avartaa, Maailmankuva laajenee, ihminen kasvaa ja lompakko tyhjenee.

Pihlalla on tästä kokemusta, sillä rajat ovat häilyvät ja kulttuurikokemus rajaton. Luonnollisena jatkumona olikin hakea kulttuurivastaavaksi ainejärjestöömme, jossa hänen kokemuksensa tihkuu, kuten vaahterapuun lehdet sateisena päivänä. Kokemusta on myös urheilutantereilta Joogan valloittavasta maailmasta sekä voimistelusta. Suuntautuu ympäristöekonomiaan, johon varmasti auttavat hyvät kuuntelu- ja ryhmätyötaidot. Kuuluisa nyrkkikin iskeytyy pöytään suunnan ottamisessa. CV:seen kuuluu myös ex-tempore olemus, avoimuus sekä aurinkoisuus. “To defeat the enemy, you must become the enemy” ei kuulu Pihlan lausevarastoon, koska Pihla vain tekee vihollisistaan ystäviään.

A l e x Na u m a n e n L

iikuntaministerin arvonimeä kunniakkaasti kantava Alex on Maon liikuntavuorojen todellinen sydän. Tämän kolmannen vuoden mantsalaisen seurassa tiimihenki pysyy korkealla, ja hänen innokkuutensa salibandykentällä onkin nostanut hänet Maon liikuntavastaavaksi! Oranssipaitaisten reippailijoiden luotsaamisen lisäksi Alex vaikuttaa myös rakkaan ainejärjestömme hallituksessa. Unisportin kuntosaleilta voi tämän tuutorin löytää nostamasta rautaa suomalaiseen tapaan, maapähkinävoin ja kauraleivän voimalla.

Opin tielleen Alex on käynyt hakemassa vauhtia logistiikka-alalta, jonka myötä hän onkin harjoittanut taitojaan muun muassa bussin ratissa, ympäri Helsinkiä kruisaillen. Jos siis pääkaupungin kujat tuntuvat alkuun sokkeloiselta, älä epäröi kysyä reittivinkkejä tältä tuutorilta! Ruoholahdesta käsin vaikuttava tuutori on syntynyt ja kasvanut onnellisesti kehä ykkösen sisällä, ja stadilaisen miehen identiteetti onkin juurtunut jo syvään. Mantsalla Alex on syventynyt yhteiskunnallisiin muutoksiin, ja erityisesti kiinnostuksen kohteisiin kuuluu maailmanhistoria.

17


Anna Nuutinen J

o ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen mantsan bilekuningattareksi tituleerattu Anna tekee hetkessä vaikutuksen avoimuudellaan ja aurinkoisella energiallaan. Annaan on helppo helppo tutustua, hän ottaa aina kaikki mukaan ja hänen kanssaan voi puhua kaikesta maan ja taivaan välillä sekä suomeksi että på svenska. Nurmijärveltä kotoisin oleva nykyisin Kalliossa asuva toista vuotta maantiedettä opiskeleva ja kaupunkimaantieteestä kiinnostunut Anna on loistavaa seuraa bileissä, opiskeluissa tai vaikkapa piknikillä. Anna bilettää matlun kovimmatkin klussehengaajat penkin alle. Jos mantsan tapahtumakalenteri on tyhjä, voi löytää Annan ruotsinkielisten osakuntien bileistä tai Heidi’s bier barista. Varaudu siis bilettämään aamuun asti jos päädyt Annan kanssa

radalle. Annan hostaamat etkot, jatkot tai bileet eivät myöskään jätä kylmäksi. Anna tarjoaa niin kahvit, shotit kuin pestopastatkin ja jos hyvä tuuri käy, saatat löytää itsesi lillumasta Nurmijärven bilekartanon porealtaassa. Annan periksiantamaton luonne näkyy hänen menestyksekkäästi edenneessä miekkailuharrastuksessa johon kuluu iso osa Annan ajasta bilettämisen ja opiskelun ohella. Hänen kanssaan pääsee myös väittelemään millon mistäkin eikä hänen seurassaan takuulla tule olemaan tylsää. Annalta löytyy (juoma)peli joka tilanteeseen, mutta kannattaa olla varovainen sillä hänelle ei kelpaa muu kuin voitto. Anna tunnetaan myös TikTokin suurkuluttajana ja nämä meemit ja tanssit ovat osana Annan koko olemusta.

Eemil Becker T

uutoriryhmän vibe. Länsi-Vantaalta kotoisin oleva Eemilin hurmaava ja rento luonne luo kaikille hänen ympärille oleville mukavan olon ja hän on aina messissä, olipa agenda mikä tahansa. Tällä neljännen vuoden opiskelijalla on sydän kohdallaan. Kaveripiireissä tunnettu ajattelevana, vaatimattomana ja lempeänä. Jos ikinä(aina) tarvitsette GIS kursseilla apua, kannattaa suuntaa Eemilin puoleen sillä hän on ihan aito ja elävä GIS-VELHO. Bileiden puolella ei säästellä. Opiskelut hoidetaan kunnolla mutta sen jälkeen myös mennään vapaasti. Huhun mukaan Eemilin tyynen rauhallisen

18

pieni punainen

kuoren alta paljastuukin hullu bilettäjä! Siellä missä bileet on, on myös Eemil, iso hymy huulilla. Sail away! Eemilin harrastuksiin kuuluu muun muassa purjehtiminen, eli jos haluatte päästä merelle niin vetäkää hihasta! Kitaransoitto tulee kaupan päälle. Eemilin musiikkimaailmaan mahtuu Pink Floyd ja klassinen rock, ‘’kaikki muu on paskaa’’. Jos ei halua purjehtimaan, saa Eemilistä myös hyvää lenkkiseuraa! Tässä on teille siis täydellinen pakkaus: Lempeä, huomaavainen, komea, purjehtiva ja kitaraa soittava old-school vibes jäbä.


19


20

pieni punainen


El i n a H u ht i n e n A

ina aurinkoista energiaa ja positiivista vibaa ympärilleen säteilevä Elina on kolmannen vuoden mantsalainen. Tältä Tampereelta lähtöisin olevalta neitokaiselta ei ainakaan seikkailunhalua puutu, sillä ennen asettumistaan Helsingin urbaanin sykkeen keskukseen Kallioon, ehti Elina asua puolitoista vuotta maapallon toisella laidalla Uudessa-Seelannissa asti. Lieneekö aivan erilaiset asuinympäristöt vaikuttaneet Elinan intohimoon suuntautua juuri kaupunkimaantieteen koukeroihin? Vaikka Elina onkin lähtöisin hämäläisyyden tyyssijasta, ei hänestä hitautta löydy tippaakaan. Koulutehtävät ovat suoritettuna viikkoja ennen deadlinea, minkä takia aikaa jää omien harrastusten ja kaverisuhteiden ylläpitoon. Elina onkin varsinainen himolenkkeilijä, joskin vauhti on niin kova, että edes vilauksen saaminen tästä maantiekiitäjästä saattaa olla haastavaa. Lenkkeilyn ohella kirjallisuus on lähellä tämän tuutorin sydäntä. Älä siis

missaa tilaisuutta saada uskomattomia kirjavinkkejä! Kaveripiireissä Elina tunnetaan tunnollisena luottoystävänä, jonka elämänasenne ja spontaanisuus ihastuttavat ketä tahansa. Tämä yhdistettynä häkellyttävään kuuntelu- ja johtotaitoon luo Elinasta huipputuutorin, jonka seurassa jokainen tuntee itsensä vähintäänkin tervetulleeksi. Elinaan voikin tutustua helposti Valopihan sohvien lisäksi myös lukuisista bileistä. Tämän tuutorin kanssa ei tarvitse pelätä juhlien loppumista kesken, sillä vakiomotto ”päätyyn tai pää tyynyyn” takaa bileiden jatkumisen vähintäänkin auringonnousuun saakka. Elinaa on kehuttu myös huippuemännäksi, sillä hänen kotonaan tarjoilut salpaavat hengen eikä meno koskaan hyydy Helmi-radion ikuisten klassikoiden pauhatessa taustalla. Mutta jos löydät itsesi Elinan kanssa vastakkain Monopolilaudan äärestä, suosittelen varomaan. Armoa ei nimittäin tunneta…

A ap o K e i n ä n e n M

antsan oma nallekarhu Aapo on lämminhenkinen hupaisten tarinoiden kertoja ja toisen vuoden mantsalainen. Aapon reviiri ylettyy hänen kotiseuduilleen rakkaaseen Espooseen asti, joskin nykyisin hänen luolansa sijaitsee uudessa Kalliossa eli Vallilassa. Maantieteen opiskelu oli Aapolle tähtiin kirjoitettu: päätöksen hakea mantsalle hän teki lukioaikoina maatessaan Tvärminnen tutkimusaseman laiturilla tähtiä tuijotellen ja keskustellen yhdessä entisen maantieteen opettajansa kanssa. Lajilleen tyypillisesti Aapo on kiinnostunut luonnonmaantieteestä, mutta uteliaisuus ihmisiä kohtaan pitää myös ihmismaantieteen varteenotettavana vaihtoehtona, joten ovet ovat viisaasti avoinna kaikille vaihtoehdoille. Jos siis kaipaat vertaistukea pohtiessasi paikkaasi maantieteen ihmeellisessä maailmassa on Aapo siihen oikea henkilö.

Vaikka fuksimökillä herätessään Aapo saattaa möristä karhun lailla, on tämä monitoimimies päivän kunnolla alkaessa ehkä loihtimassa keittiössä gurmee herkkuja, möyrimässä suolla tai reippailijoiden liikuntavuorolla pelaamassa futista. Ainakaan hän ei turhaan ole stressaamassa tulevista deadlineista. Saatat myös törmätä Aapoon hänen hääriessään Mao:n tilamestarina ja paimentamassa kolmea tilamestari-Matiasta. Viimeistään illalla Aapon tapaa reivaamassa tanssilattialla tai hänet voi bongata tanssikilpailusta, jonka hän vasta kisan jälkeen kuuleekin olleen laulukilpailu. Hauskat ja yllättävät hetket on siis tämän idearikkaan heittäytyjän seurassa taattu! Lähesty siis tätä spontaania metsien kuningasta huoletta, äläkä turhaan esitä kuollutta, sillä mantsan oma nallekarhu pitää omista fuksipennuistaan huolen!

21


Sa r a I m m o n e n S

ara on rempseä, avoin ja aito tamperelainen, joka on viihtynyt Helsingin kotoisassa Pukinmäessä jo parin vuoden ajan. Pohjoismaiden suurimmasta, järvien syleilemästä sisämaakaupungista kotoisin olevaa Saraa on helppo lähestyä, koska hän on aina niin ystävällinen ja valmis auttamaan. Saralta voi aina kysyä neuvoa, oli kyseessä sitten opiskelu tai riehakas opiskelijaelämä. Kolmannen vuoden mantsan opiskelijana Sara on innostunut erityisesti luonnonmaantieteestä, johon hän suuntautuu opinnoissaan.

opiskellut Latinalaisessa Amerikassa. Sujuvan espanjan taidon lisäksi Sara tuntee siis myös letkeää latinokulttuuria. Kun Saralla on vapaata, hän lähtee mielellään ulkoilemaan lähimaastoon. Saralta saa siis oivat vinkit niin pääkaupunkiseudun kuin Tampereenkin luontokohteisiin. Rauhoittavan ulkoilun lisäksi Sara on musikaalinen ja soittaakin mielellään pianoa. Ehkä pääset joskus kuulemaan Saran kaunista soittoa!

Jos haluat päästä etelän tunnelmiin, ota yhteys Saraan! Sara on matkaillut paljon maailmalla ja jopa

A n tt o n i T u m a n o ff K

olmannen vuoden opiskelija Anttoni on saapunut mantsalle Suomen aurinkoisimmasta kaupungista eli Turusta, eikä tätä voi olla huomaamatta ihaillessa tämän tyypin rentoa ja huumorintajuista elämänasennetta! Hän on tyyni ja hyväntuulinen missä tahansa tilanteessa, mutta älä anna tämän leppoisuuden kuitenkaan hämätä sinua: kyseessä on nimittäin hyvin aikaansaava tyyppi, joka on vain kahden opiskeluvuoden jälkeen ennättänyt viettää jo vuoden verran vaihtarielämää Englannin aurinkoisilla nummilla. Syksyn pimenevinä iltoina saamme siis nauttia brittihurmurista, joka saa leuat loksahtamaan iki-ihanalla brittiaksentilla sekä herrasmiehen elkeillä. Vapaa-ajallaan Anttoni viihtyy rennoissa merkeissä esimerkiksi ulkoilun parissa, joten saatat bongata hänet Helsingin erilaisista luontokohteista. Mikäli pääkaupunkiseudun ulkoilumahdollisuudet ovat sinulle vielä suuri mysteeri, nykäise Anttonia

22

pieni punainen

hihasta ja saat varmasti vinkit toinen toistaan upeampiin maisemiin. Kaikki Anttonin aika ei kuitenkaan kulu vaellellessa ympäri metsiä, vaan MaO:n entisen kulttuurivastaavan sydäntä lähellä ovat lisäksi valokuvaaminen, lukeminen ja erilaiset kulttuuritapahtumat. Opinnoissaan Anttoni suuntautuu maantieteen ja biologian opettajaksi, eli suoraan sanottuna modernin ajan yleisneroksi, jonka tulee ymmärtää kaikkea kaupunkirakenteiden sekä solun osien väliltä. Ennen maantieteen opiskelua hän ehtikin viettää vuoden kasvatustieteiden parissa kerryttämässä taitojaan. Anttonilta voit siis kysyä neuvoa, mikäli tulevaisuudessa siintää kuva sinusta karttakepin kanssa avaamassa maantieteen saloja seuraaville sukupolville, tai näet sielusi silmin itsesi nauttimassa opettajan kesälomien tuomasta vapaudesta!


23


A l i s a R e dd i n g H

ey all! My name is Alisa and I will be the tutor for the international masterâ&#x20AC;&#x2122;s program in Geography. I am of a multicultural background growing up Finnish in the USA. I received my bachelors in the US and moved back to Finland to study my masterâ&#x20AC;&#x2122;s. I speak both Finnish and English as well as some Estonian and Russian. I am excited to be welcoming the new students to our program and introducing you to the university and the city of Helsinki! Please contact me if you have any questions about the program. alisa.redding@helsinki.fi

24

pieni punainen


Mantu Onnittelut, tuore Fuksi! Kiinnostaako maailman tai vaikkapa kumpulan meno? Haluaisitko selvittää sinua askarruttavia asioita ja jakaa niitä muille? Pullottaako kirjoitussuonesi?

Kerro tarinasi Mantussa ja liity huipputoimittajien joukkoon! Mantu etsii jatkuvasti uusia kirjoittajia myös toimituskunnan ulkopuolelta. Tule vapaasti ilman sitoumuksia kokoukseen tai lähetä juttusi/juttuideasi toimitukselle e-lomakkeella.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/103086/

@mantumedia

25


u p m a k a i m i o t Kuinka uee al i daal o n n e ja s Chemicum WC:t

Physicumin pääsisäänkäynti

Opintotoimisto

Henkilök

Vahtimestari

GIS-

Valopiha

Kahvila

Hissi

2. kerros

D101

26

Kivipiha Toinen sisäänkäynti

Yhdyskäytävä Exactumiin

Kirjasto

pieni punainen

VR


u k s e lla e lla ? K u m p u la n kampus

kunnan työhuoneet

-labrat

Inva-WC

Sohvat

Suppa

VR

V

alopihan eli maantieteen käytävän tunnistat katosta roikkuvasta maapallosta ja oranssina loistavista sohvista. Osastomme henkilökunnan tilat sijaitsevat pääasiassa viereisellä käytävällä, loput keskustassa Porthaniassa. Hengenheimolaisesi maantieteen opiskelijat löydät todennäköisimmin Physicumin valopihan legendaarisilta sohvilta tai ahertamasta viereisistä GIS-luokista. Yksinäisyyden yllättäessä opiskelutovereita voi bongata myös kampuksen kahdesta opiskelijaravintolasta, geologien kanssa jaetusta opiskelijahuone Supasta tai Kumpulan kampuskirjastosta. Physicum on Kumpulan kampuksen päärakennus, ja siellä majailevat mantsalaiset, geologit ja fyysikot. Aulasta löydät kahvilan, naulakot, säilytyslokerot ja vahtimestarin kopin. Aulasta voit jatkaa matkaasi Kumpulan kampuskirjastoon, kakkoskerroksen opiskelijaneuvontaan, yhdyskäytävää pitkin Exactumiin ja sen Unicafehen tai mantsalaisten valtaamalle valopihalle. Valopiha ja sohvat: Valopihan löydät Physicumista heti sisäänkäyntiä vastapäätä. Tämä käytävä on mantsalaisten yleinen notkumis-

mesta, josta löydät sohvat. Paikka tunnetaan kuuluisana opiskelijoiden saamattomuuden ja tekemättömyyden keskuksena, jossa voi jäädä suustaan kiinni useiksi tunneiksi. Sohvilta löydät lähes aina kellonajasta riippumatta jonkun mantsalaisen notkumassa. Käytävän perällä sijaitsee keittiö, josta saa teetä ja kahvia opiskelijaedulliseen hintaan – muistathan kuitenkin aina itse tiskata kuppisi! Viihtyisyyttä lisäämässä sohvilta löytyy myös päivän Hesari, uusin Mantu ja maantiedeaiheisia julkaisuja.

27


VR-mökki: Keskelle valopihaa ilmestynyt puinen VR-mökki yhdistää työn ja huvin. Täällä voit tutustua kolmiulotteisiin maantieteellisiin aineistoihin, laittaa aivot narikkaan ja pelata erilaisia VR-pelejä tai matkata maailman ympäri google earthissa! Kivipiha: Valopihan viereinen käytävä. Geologien vastine valopihalle, mutta sieltä vain puuttuu kaikki valopihan parhaimmat puolet kuten sohvat, työpöydät ja viihtyisyys. Kivipihalla kuitenkin sijaitsee nimensä mukaisesti hieno Suomen kivikartta, kannattaa käydä ihailemassa! Käytävältä löydät myös mantsalaisten ja geologien yhteisen opiskelijahuone Supan. Suppa: Maantieteilijöiden ja geologien virallinen opiskelijahuone, joka sijaitsee kivipihalla luokassa D110. Luokka on varustettu pöydällä, sohvilla ja ajoittain siellä nukkuvilla opiskelijoilla. Mikäli valopihalla on liian kova hälinä, on rauhallinen suppa oivallinen vaihtoehto opiskelulle ja ryhmätöille. Henkilökunnan käytävä: Valopihan katosta roikkuvan maapallon vierestä löytyvä ovi vie sinut maantieteen henkilökunnan reviirille. Ovea vastapäätä sijaitsee laitoksen ilmoitustaulu, josta voi yrittää löytää tenttituloksia. Käytävältä löydät niin opintoneuvojamme kuin luonnonmaantieteen professorit. Osa henkilökunnastamme majailee Porthaniassa, mutta käyvät säännöllisesti Kumpulassa. Henkilökunnalla on omat vastaanottoaikansa, kannattaa tsekata etukäteen maantieteen osaston nettisivuilta! Vaikka henkilökunta tuntuisi pelottavalta, ovat hekin täysin tavallisia ja äärimmäisen mukavia ihmisiä – kannattaa siis mennä juttelemaan pienistäkin mieltä askarruttavista asioista!

28

pieni punainen

GIS-labra: Valopihalla sijaitsevat GIS-labrat A111 ‒ A114 ovat kovan työn ja kofeiinin tyyssijoja. Nämä luokat ovat suuressa kulutuksessa ja kellonajasta riippumatta ahkeria mantsalaisia täynnä. Jos vapaita tietokoneita liikenee, voi näillä tietokoneilla saada ihmeitä aikaan ‒ näistä luokista nimittäin löytyvät kampuksen ainoat kaksiruutuiset tietokoneet. GIS-labra ei ole virallisesti hiljainen työtila, mutta suo silti muillekin työrauha. Luentosali: Luentoja pidetään enimmäkseen Physicumin suuressa auditoriossa D101, johon pääset tutustumaan jo heti ensimmäisillä luennoilla. Myös tenttipäivien annista pääset nauttimaan juuri tässä tilassa. Toinen, mutta hieman pienempi luentosali E204 löytyy kakkoskerroksesta aulan vessojen yläpuolelta. Myös Exactumin B123 tulee varmasti pian tutuksi. Tenteistä puheen ollen...: Tenttejä on runsaasti, mutta ei kannata stressata. Tentissä kannattaa aina käydä. Uusintamahdollisuuksia on useita ja vastausaikaa vaikka muille jakaa. Muista ottaa mukaan opiskelijakortti/henkilöllisyystodistus, kynä, kumi, viivoitin ja miksei evästäkin. Vastauspaperiin merkitset nimen ja opiskelijanumeron. Kurssitentit painottuvat lähes aina periodin kahteen viimeiseen viikkoon. Näiden kurssitenttipäivien lisäksi järjestetään kerran kuussa verkkotenttipäivä ja yleinen tenttipäivä. Yhä useampia tenttejä voi myös tenttiä valitsemanaan ajankohtana Tenttiakvaariossa eli Examinariumissa. Muistathan, että jos ilmoittaudut tenttiin, sinne on myös mentävä (tai muistettava perua).


Ka m p u k s e n muissa osissa Kirjasto: Kumpulan tiedekirjaston sisäänkäynti sijaitsee Physicumin ensimmäisessä kerroksessa kahvilan vieressä. Kirjasto on erittäin viihtyisä paikka tehdä koulutöitä; siellä on paljon hyviä lukupaikkoja, tietokoneita ja ryhmätyötiloja. Kirjaston ryhmätyötilojen varaus onnistuu näppärästi jokaisen omasta sähköisestä Office365-kalenterista. Kirjastosta löytyy kurssikirjojen lisäksi myös aikakausilehtiä. Mikäli janoat vielä eksoottisempia niteitä, löytyy niitä mm. keskustan Kaisa-kirjastosta tai Viikistä. Muistathan olla kirjastossa hiljaa kuin hiiri. Ruokala: Opiskelijan ruokahuollosta vastaa Unicafe. Suurimmat tilat ja valikoimat ovat A.I. Virtasen aukion toisella puolella sijaitsevassa Chemicumin ruokalassa. Myös Exactumin puolella on ruokala. Opiskelija-alennuksen ateriasta saat näyttämällä läsnäolotodistusta tai elektronista tai fyysistä opiskelijakorttia. Huomaathan, että lämmintä ruokaa on saatavilla kahdessa eri hintaluokassa: edullisesti ja maukkaasti. Erityisruokavaliot on

yleensä huomioitu hyvin, mutta välillä saatat joutua pyytämään esim. gluteenittoman vaihtoehdon kassalta. Physicumin aulasta taas löydät kahvilan, josta voit ammentaa patonkeja, panineja, salaatteja, pullaa, jäätelöä, jogurttia, hedelmiä ja vaikka mitä opiskelija-alennuksella. Lisää tietoa löydät osoitteesta www.unicafe.fi. UniSport: Unisportin löydät Kumpulan kampuksen vierestä, toiselta puolelta tietä Physicumia. Unisportin hinnat ovat erittäin opiskelijaystävälliset, ja tarjolla on jokaiselle sopivia matalan kynnyksen aktiviteetteja! On spinningiä, afrotanssia, bodypumppia, palloilupelejä, hierontaa ja jopa juoksukursseja. Täällä voit liikkua myös maolaisten omilla liikuntavuoroilla monestikin viikossa. Unisportteja voit löytää Kumpulan lisäksi keskustasta, Töölöstä, Viikistä, Meilahdesta ja Otaniemestä. Huhujen mukaan kuntosalilta voit mantsalaisten lisäksi bongata maantieteen professoreita treenailemassa.

Ka m p u k s e n Y m pä r i s t ö Oljenkorsi: Laajalla ja laadukkaalla juomatarjonnalla varustettu anniskelualue on vakiintunut Kumpulan kampuksen opiskelijoiden vakiopaikaksi. Löydät tiesi tänne kaveriporukalla vaikkapa tentin jälkeen suunnistamalla kampukselta kohti koillista vain parin minuutin verran. Täällä voit perjantaisin bongata vanhempia opiskelijoita ja henkilökuntaakin!

Arabian kauppakeskus: Täältä löydät kampusta lähimpänä sijaitsevat ruokakaupat, apteekin ja Alkon. Tarjolla on myös pari ravintolaa ja erikoisliikettä. Sijaitsee kampuksen itäpuolella alhaalla Hämeentien varressa, kätevästi aivan bussija raitiovaunupysäkkien vieressä.

29


M u i ta tä r k e i tä pa i k k o j a H e l s i n g i s s ä Uusi ylioppilastalo: (Mannerheimintie 5) Uudella ylioppilastalolla sijaitsee esimerkiksi HYYn keskustoimisto, kokoustiloja, osakuntatiloja sekä kaikille takuuvarmasti syksyn aikana tutuksi tuleva perinteikäs Alina-sali, joka on lähes kaiken mantsan juhlahumun näyttämö. Mantsan bileisiin ovat kaikki tervetulleita ja maolaiset ovat tunnetusti kovia bilettäjiä, joten älä huoli, ettet saisi bileseuraa vaikkapa aamuun asti! Leppätalo: (Leppäsuonkatu 11) Täällä sijaitsee iki-ihana Matlu-klusteri. Klusteri eli tuttavallisemmin Klusse (myös nimet Klurre, Ilotalo ja Bmur saattavat vilahtaa puheessa) on tiedekuntamme opiskelijoiden yhteinen kerhohuone, joka on kaikkien kumpulalaisten place-to-be jatkojen ja etenkin jatkojen jatkojen kannalta. Varo, ettet suututa Matlun maskottia, Urho-karhua! Kaisa-kirjasto: (Fabianinkatu 30) Kaisa-talo ja oppimiskeskus Aleksandria sijaitsevat keskustakampuksella Helsingin yliopiston metroaseman kupeessa. Kaisassa on paljon rauhallisia tiloja opiskeluun ja muutamia ryhmätyötiloja, joihin pääsee ennakkovaruksella tekemään hommia. Aivan vieressä sijaitsee oppimiskeskus Aleksandria, joka on täytetty tietokoneilla, joista löytyy myös mantsalaisten käyttämät tärkeimmät paikkatieto-ohjelmat.

30

pieni punainen

Porthania: (Yliopistonkatu 3) Keskustan kohtaamispaikka. Uudistuksen myötä osa maantieteen laitoksen työntekijöistä siirsi työpisteensä keskustan tiloihin ja loi meille opiskelijoille sohvat keskustaan. Älä kuitenkaan huoli, sillä professorimme tykkäävät pendelöidä, joten pääset heitä tapaamaan säännöllisesti Kumpulassakin. Geoportin nimeä kantava tila sijaitsee Porthaniassa kolmannessa kerroksessa. Kannattaakin ehdottomasti käydä tutustumassa paikkaan varsinkin, jos tulevaisuudessa keskustakampuksen opintotarjonta kiinnostaa. Tiedekulma: (Yliopistonkatu 4) Akateeminen keskittymä, jonka löydät aivan Porthaniaa vastapäätä. Tiedekulmassa on paljon avointa opiskelutilaa, kahvila sekä Think Companyn tilat. Täällä voit opiskella yksin tai ryhmässä aamusta iltaan ja piipahtaa myös ylläpitämässä hyvinvointiasi Unisportilla Tiedekulman kellarikerroksissa.


i s o u V Fuksin L

aita päivämäärät jo nyt kalenteriin! Tulossa on kaikenlaista upeaa ohjelmaa risteilyistä mökkeilyyn, unohtamatta opiskelijoiden yhteisiä riemukkaita karkeloita laskiaista ja vappua! (Päivämääriin saattaa tulla muutoksia) Intensiivijakso 24.8 – 30.8

Orientoivan viikon ohjelma löytyy erikseen.

1. opetusperiodi 31.8. – 18.10.

31.8. Poikkitieteellistä hengailua

4.9. MaO:n tutustumisbileet

20.9. Fuksiaiset

2.10. – 4.10. Fuksimökki

6.10. MaO-Vasara fuksisitsit

7.10. Limeksen appro

Tentti- ja lukuviikko 19.10. – 25.10.

2. opetusperiodi 26.10. – 13.12.

31.10. - 2.11. KJYR eli Kumpulan Järjestöjen Yhteinen Risteily

29.11. MaO:n pikkujoulut

Tentti- ja lukuviikko 16. – 20.12.

JOU L U L OM A Intensiivijakso 4.1. – 17.1. 3. opetusperiodi 14.1. – 7.3.

Haalarikastajaiset tammikuussa

25.2 Laskiainen

Tentti- ja lukuviikko 2.3. – 8.3.

4. opetusperiodi 15.3. – 9.5. Vappu

Tentti- ja lukuviikko 10.5. – 16.5.

Lammin kenttäkurssi toukokuun puolessa välissä

KES Ä L OM A

31


e i e l u t ta s u n i s Mikä T

ätä kysymystä tuputetaan sinulle jok’ikisissa sukujuhlissa ja kissanristiäisissä, kun ylpeänä ilmoitat opiskelevasi maantiedettä Helsingin Yliopistossa. Lisäksi tulet itse esittämään saman kysymyksen itsel­lesi vielä monta kertaa tulevien vuosien kuluessa.

Tulevaisuuden hahmottaminen voi olla vaikeaa, sillä epävarmuus on olennainen osa akateemista vapautta. Yliopistolla kukaan ei iske sinulle lukujärjestystä kouraan ja kysele pakollisten kurssi­ suoritusten perään – olet itse oman koulutuksesi rehtori ja opin­ to-ohjaaja. Oppilaitoksemme ei valmista meitä suoraan ammat­tiin, vaan maisterin arvonimi merkitsee pikemminkin laajoja valmiuksia, avoimia ovia ja avaran tieteellisen maailmankuvan omaksumista.

32

pieni punainen

Avainasemassa valinnaiset opintokokonaisuudet Opiskeltavana aineena maantieteen erikoispiir­re on sen monipuolisuus: mantsa liittyy kaikkeen ja mistä tahansa voi tehdä maantiedettä. Tutkintoon kuuluukin liittää opintoja mantsan lisäksi muilta tie­ teenaloilta, ja mantsalaisia löytyy lukemasta muita ­aineita ympäri ämpäri, lähes kaikilta yliopiston kampuk­silta ja myös muista yliopis­toista, kuten Aallosta. Sivuaineinakin tunnetut valinnaiset


isona?

opintokokonaisuudet voit valita lähes täysin oman kiinnostuksesi mukaan: kaikenlaiset aineet biologiasta ja geologiasta yhdyskuntasuunnitteluun ja taloustieteeseen sopivat hyvin maantieteen kanssa yhteen. Vain luovuus ja kurssitarjonta ovat ra­jana! Voit tarkentaa suuntaus­tasi maantieteen sisälläkin painottamalla sinua kiin­nostavia aiheita kurssiva­ linnoissasi, mutta valinnaiset opintokokonaisuudet ovat ne, jotka todella tekevät tutkinnostasi itsesi näköisen. Monipuoliset tutkintokokonaisuudet ovat johdatelleet mantsalaisia vaikka minne, aina luomutilojen pelloilta sanomalehtien toimituksiin. Elinkeinoelämän saralla mahdollisia nimikkeitä ovat mm. toimitusjohtaja, yrittäjä, projektipäällikkö ja ulkoasiainsihteeri – onpa joku päätynyt eduskuntaankin asti. Pulpetin toiselle puolen Opettajan ammatti on ”varma työpaikka” mantsalaisille, eikä lainkaan huono sellainen. Ne, jotka haikailevat takaisin karttakepin ja liitutaulun maailmaan, hakevat buustia yleensä kasvatustieteistä ja biologiasta. Myös historia tai yhteiskuntaoppi ovat toiseksi opetettavaksi aineiksi käypiä vaihtoehtoja. Eri oppilaitokset tarjoavat opettajilleen jatkuvasti yhä enemmän myös kansainvälisyys- ja ympäristökasvatustyötä. Loppuelämä yliopistossa Tulenpalavasti yliopistoelä­mään rakastuvat voivat ha­keutua tänne töihin. Nämä ihmiset tunnistaa arvokkaan kuuloisista titteleistä, kuten amanuenssi, yliaktuuri, de­kaani tai kansleri. Laitoksen suojissa ahertavana tutki­jana voi syventyä vaikkapa ilmastonmuutokseen, dyy­ neihin, aidsiin tai kaupun­ kirakenteeseen - melkeinpä siis mihin tahansa.

Tuleavisuude kova sana: GIS Viimeistään fuksivuoden ai­kana näiden kolmen maa­ gisen kirjaimen merkitys tulee avautumaan pimeim­ mässäkin tynnyrissä asu­ neelle opiskelijalle. Jo nyt GIS mielletään monessa paikassa synonyyminä maantieteelle, joten paikkatiedon hallitseminen on modernille maantieteilijälle jos ei pakollista, niin ainakin suureksi hyödyksi. Paik­ katietoa hyödyntävät kaik­ki ja kaikkialla aina kasvipeiteseurannasta logistiikkaan ja sosiaalisen median sovelluksiin. GIS-ohjelmien käyttäjät ja paikkatietogurut tulevat vii­pottamaan kesätyöhakujen ohi­tuskaistalla, joten ole hereil­lä harjoituskursseilla! Älä stressaa vielä! ...äläkä vielä moneen vuoteen! Vaikka löisitkin tulevaisuu­ tesi lukkoon, ehdit varmasti muuttaa mieltäsi vielä mo­neen otteeseen ennen opin­tojen päättymistä. Maantie­teilijät ovat aina pääasiassa työllistyneet hyvin, joten kyllä sinäkin jostain saat lei­pärahasi riivittyä. Tärkeintä on olla avarakatseinen ja en­nakkoluuloton sekä syven­tyä teemoihin, jotka todella tuntuvat mielenkiintoisilta. Vielä fuksivuonna mikään ei ole kiveen kirjoitettua, joten älä ota paineita opintopistei­den tai työkokemuksen ker­tymisestä. Sen sijaan nauti akateemisesta vapaudesta, ota vielä yksi kuppi kahvia Sohvilla, harjoittele rentoutumisen jaloa taitoa ja haistele eri vaihtoehtojen tuulia. Uusia mielenkiintoisia mah­ dollisuuksia saattaa pölläh­tää eteen ihan odottamatta. Älä suunnittele elämääsi lii­kaa - se kannattaa vain elää!

33


ai

m ö t s e j r ä j e n

Y

liopistossa monella oppiaineella tuppaa olemaan oma ainejärjestönsä, tietenkin siis myös meillä mantsalaisilla on omansa. Ainejärjestömme kantaa nimeä Maantieteen Opiskelijat ry eli tuttavallisemmin MaO. Ainejärjestön tärkeimpiin tehtäviin kuuluu huolehtia opiskelijoiden hyvinvoinnista ja eduista sekä organisoida kaikenlaista toimintaa, kuten tuutorointia, ja tarjota kaikille jäsenilleen vapaa-ajan vietettä. Opiskelijoiden eduista pidetään huolta ottamalla kantaa ajankohtaisiin opiskelijaa koskeviin asioihin ja olemalla tiiviissä yhteydessä laitoksen ja tiedekunnan päättäviin elimiin. Opiskelijan arjessa MaO:n toiminta näkyy kuitenkin eniten tapahtumien muodossa. MaO järjestää liikuntatapahtumia, bileitä, retkiä, herkkutarjoiluja, kulttuuritapahtumia sekä paljon muuta. Kaiken tämän lisäksi MaO tarjoaa aina avoimesta keittiöstään jäsenilleen erittäin huokeahintaista kahvia ja teetä. Vinkki: seuraa MaO:a instagramissa: @maantieteenopiskelijatry ja jaa mantsa-aiheiset kuvasi hashtagillä #mantsaonkivaa. Joka vuosi MaO:lle valitaan uusi kymmenhenkinen hallitus. Hallitukseen kuuluvat tärkeimpien aktiivivirkojen haltijat, kuten puheenjohtaja ja taloudenhoitaja. Kaksi kertaa kuukaudessa hallitus kokoontuu pyöreän (tai muunmuotoisen) pöydän ääreen puimaan MaO:n asioita puheen-

34

pieni punainen

johtajan johdolla. Kokouksissa käydään läpi muun muassa menneitä ja tulevia tapahtumia, ainejärjestöllemme lähetettyä palautetta sekä toiminnan kehitysideoita. Ilman hallituslaisten pyörittämiä kokouksia MaO ei pysyisi kasassa, sillä kokouksissa kontrolloidaan sitä, että homma toimii. Kokoukset ovat kaikille avoimia ja kaikilla on (etu) oikeus osallistua kokouksessa käytävään keskusteluun ja tuoda esille mielipiteensä. Lopullinen päätösvalta on kuitenkin viime kädessä hallituksella. Hallituslaisten lisäksi MaO:n hommia hoitaa liuta muitakin aktiiveja. MaO:n aktiivivirkoja ovat mm. IT-vastaava, retkivastaava, kansainvälisyysvastaava sekä työelämävastaava. Aktiivijoukon ansiosta tapahtumat saadaan toteutettua ja yllä pysyy hyvä tekemisen meininki. Tervetuloa mukaan!


mme

35


H

0 2 0 2 s u t i all Olivia Halme

P u h e e n j o hta j a

H

eippa uudet mantsalaiset! Olen Olivia, meidän ainejärjestön puheenjohtaja, neljännen vuoden suunnittelumantsalainen ja luontofani. MaO:n osalta vastuullani on homman kasassa pitäminen ja kokousnuijan paukuttaminen. Ja se on kivaa! Jos opiskelu alkaa puuduttamaan ja tarvitset pullakahvi-, bägi- tai Skip-Bo-seuraa, olen sadan prosentin mahdollisuudella käytettävissäsi. P.S. Kerro mulle jos olet Lahesta, meillä on salainen Lahti-kerho.

A m a n da O j a s al o

Va r ap u h e e n j o hta j a

M

oi fuksit! Olen Amanda, ainejärjestömme varapuheenjohtaja ja kolmannen vuoden mantsalainen. Hommiini kuuluu kaikenlainen taustahääräily ja asioista perillä oleminen, joten jos joku asia mietityttää, niin hyvällä tuurilla osaan vastata kysymykseesi. Olen myös järjestömme häirintäyhteyshenkilö, joten jos koet mitä tahansa häirintää, niin tuu juttelemaan tai laita viestiä. Ja tuu muutenkin! Jos et törmää minuun Sohvilla, niin piileskelen todennäköisesti GIS-luokassa tai geologian puolella kiviä ihastelemassa.

36

pieni punainen


El i a s Hirvikoski S i ht e e r i

H

eei! Oon Elias, MaO:n sihteeri, ja jos sua tulee mietityttämään ihan kauheasti, niin mää oon se, jolta kannattaa kysyä mitä fonttikokoa ja -tyyliä meidän ainejärjestön pöytäkirjoissa käytetään! No ei vaiskaa, voin mää kertoo jotain ihan hauskojakin juttuja! Anyway, mun homma on siis pysyä erityisen hyvin kärryillä keskusteluista MaO:n kokouksissa, kirjaa päätökset ylös ja tiedottaa kaikkia myöhemmin niistä. Opinnoissa oon kiinnostunut vähän kaikesta, mutta todennäköisesti syksyllä mut löytää yhdistämässä mantsan opintoja maailmanpolitiikkaan ja kehitysmaatutkimukseen. Kiva päästä tutustuun teihin kaikkiin, tulkaa rohkeasti kokouksiin ja nähdään sohvilla ja tapahtumissa!

Inka T u i s k u la

r aha s t o n h o i ta j a

M

oikka kaikki! Oon Inka, kolmannen vuoden mantsalainen ja toimin tällä hetkellä MaOn taloudenhoitajana. Käytännössä tarkoittaa sitä, että hallinnoin MaOn rahavirtaa ja tuun kolkuttelemaan sun ovelle jos et oo kolmannenkaan muistutuksen jälkeen muistanut maksaa kahvimaksuja, vujumaksuja, appromaksuja, KUMA maksuja tai muita mukavia maksuja. Ja jotta pääset nauttimaan kahvista ja meidän tapahtumista niin muistathan liittyä MaOn jäseneksi! Muhun voi törmätä sekä Viikin että Kumpulan kampuksella ja jos tarttet lautapeliseuraa niin oon se kehen kannattaa ottaa yhteyttä :D

37


sANYA sCHUBAK

O P IN T OV A S T A A V A

H

eissulivei, oon Sanya, teidän opintovastaavanne. Toimin linkkinä henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Mua kiinnostaa risut ja ruusut kursseista ja muusta opintoihin liittyvästä, mutta mulle saa vuodattaa myös muita huolia ja juoruja. Niiden takia hengailen sohvilla ja lähden vasta kun kahvihammasta kolottaa, sillä sohvien kahvi on mielestäni kuraa. Tulevana lukuvuonna koneellani näkyy lähinnä Aallon moodlet, kun kartutan tulevaisuuden kaupunkisuunnittelija minälle tiedon lihaa luiden ympärille.

e MI L bECKER

H UVI P Ä Ä L L IKKÖ

H

ei fuksit! Mun nimi on Eemil ja toimin yhdessä Vivin ja Iivarin kanssa MaOn huvipäällikkönä. Tittelistäkin näkee, että mun tehtäviin kuuluu mantsalaisten hauskanpidosta vastaaminen. Järjestämme siis erilaisia tapahtumia ja toimimme linkkinä muihin ainejärjestöihin Helsingin yliopistossa ja sen ulkopuolellakin. Vietän ehkä vähän liikaakin aikaa sohvilla lounasvisojen parissa ja mulle saa tulla puhumaan mistä vaan milloin vaan!

38

pieni punainen


aAPO k EIN Ä NEN T I L A MES T A RI

M

oi kaikki Fukselssonit! Mä oon Aapo, meidän rakkaan ainejärjestömme hallitustilamestari. Minä ja mun kolme Tila-Matiasta huolehditaan siitä että juhlissa kaikilla on tarpeeksi virvokkeita. Tän lisäksi järkätään kanssa omia tapahtumia ja ollaan yleisesti apuna vähän milloin missäkin. Mut löytää usein makoilemasta sohvilta tai reippailijoiden futisvuoroilta. Tuu juttelee, voin kertoo vaikka jonkun tarinan!

jULIA s A L MI

tUU T ORIV A S T A A V A

M

oikka Fuksi! Mun nimi on Julia, oon kolmannen vuoden mantsalainen ja toimin meidän ainejärjestössä tuutorivastaavana. Mun tehtävä on yhdessä fuksivastaava-Vilman kanssa koordinoida tuutoritoimintaa, ja pitää huolta siitä, että niin teillä fukseilla kuin tuutoreillakin on kaikki hyvin. Mun (ja muiden tuutorien) puoleen voit siis aina kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa. Opintoihini oon sisällyttänyt muun muassa ympäristö- ja luonnonvarataloustiedettä sekä kehitysmantsaa. Kivaa päästä jo pian tutustumaan teihin kaikkiin!

39


Alex Na u m a n e n L i i k u n ta m i n i s t e r i

T

ässä puhuu hallituksen urheiluministeri painavalla bass boosted-äänellä. Kolmannen vuoden opiskelija, vähän liian vanha ja oppimaan innokas (riippuen asiasta). Mua näkee eniten liikuntavuoroilla mun goonien ympäröimänä (Aino ja Joonatan (jos ette tunne, ni lucky you)). Toivottavasti oppivuotenne on antoisa ja REIPPAILIJAMAINEN. Jos tulee jotain, ni laittakaa sähköpostia. Vastaus tulee 4-6 arkipäivän päästä.

40

pieni punainen


41


MaO : n p u h e e n j o hta j a n t e r v e hdy s H

ei fuksiystäväiseni!

Suurimmat onnittelut juuri sinulle, uusi mantsan fuksi! Olet päässyt opiskelemaan tieteenaloista jalointa ja kauneinta - vuotesi luomakunnan kruununa alkavat tästä. Tällä hetkellä sinua saattaa kutkuttaa, ehkä hieman pelottaakin, mutta ei hätää - löydät varmasti oman paikkasi moninaisesta maantieteilijäjoukostamme! Ja lievittääkseni jännitystäsi jaan pienen salaisuuden: saman tunteen on jakanut kanssasi jok'ikinen fuksi kautta aikain, myös minä. MaO eli Maantieteen opiskelijat ry on meidän kaikkien Helsingin maantieteen opiskelijoiden tuki ja turva yliopistolla. MaO:n tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa valvoa ja puolustaa jäsentensä oikeuksia, rakentaa tiivistä mantsayhteisöä ja huolehtia siitä, ettei mantsalaisten vapaahetket kallistu tylsyyden puolelle. Tätä suurta kokonaisuutta koordinoi hallitus yhdessä muiden aktiivien kanssa. Toimintamme silmäterä on lukuisat tapahtumat syksystä seuraavaan - omalla porukalla tai muiden opiskelijoiden kanssa.

42

pieni punainen

Toivottavasti pääsemme viettämään mahtavia hetkiä tänäkin lukuvuonna! Mikäli syksy antaa myöten, seikkaile rohkeasti myös muiden tahojen järjestämissä pippaloissa ja muissa tilaisuuksissa. Aina on oltava aikaa uusille kokemuksille, ja yliopistolla ja muualla Helsingissä riittää loputtomasti nähtävää. Mutta ennen kaikkea ota rennosti ja omaksu akateeminen vapaus osaksi elämäntyyliäsi. Kaikkea ei tarvitse oppia tai osata heti ja oman maantieteilijän identiteettinsä löytäminen voi viedä aikansa. On ok olla välillä ihan hukassa. Sitä varten sinua ovat tukemassa tuutorit, muut fuksit, MaO:n aktiivit, vanhemmat opiskelijat ja yliopiston henkilökunta. Sydämellisesti tervetuloa osaksi mantsaperhettä! Ota kaikki irti fuksisyksystäsi! Olivia MaO ry:n puheenjohtaja 2020


T UKE A J A  T URV A A O P ISKE L IJ A L L E  H

elsingin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen monenlaisia palveluita, joilla halutaan tukea opiskelijoiden hyvinvointia opiskeluaikana. Nämä palvelut kuitenkin unohtuvat helposti eikä niitä aina mainosteta tarpeeksi. Tähän olemme keränneet listan palveluista, joihin voit ottaa yhteyttä, jos tarvitset apua esimerkiksi opintoihin tai terveyteen liittyen. Opintoneuvoja: Kursseihin ja tutkintoon liittyvissä käytännön kiemuroissa auttaa mantsan oma opintoasiainsuunnittelija Katariina Kosonen. Myös professoreilta ja muulta henkilökunnalta kannattaa rohkeasti mennä kysymään neuvoa ja juttelemaan omista opinnoista ja opiskelumahdollisuuksista. Opintopsykologi: Tänne kannattaa mennä juttelemaan, kun opiskelu takkuaa psykologisista syistä. Opintopsykologit voivat auttaa esim. seuraavanlaisissa asioissa: motivaation puute, liika itsekriittisyys opinnoissa, ajankäytön ongelmat, opiskelu-uupumus ja stressi. Opintopsykologit vetävät myös keskusteluryhmiä. Yhteydenottolomake löytyy netistä. YTHS: Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö vastaa opiskelijoiden terveydenhuollosta. Fyysisten sairauksien lisäksi YTHS auttaa mielenterveyden ongelmissa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tuntuu, että tarvitset ammattilaisen juttuseuraa. Ajanvaraus puhelimitse, tai saapumalla tervey-

denhoitajan vastaanottoon kampuksella. Katso vastaanottoajat www. yths.fi. Sivustolta löytyy myös paljon tietoa terveydestä ja esim. mielen hyvinvoinnin verkkokursseja. Yliopistopapit: uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatonta, luottamuksellista keskusteluapua ihan mistä tahansa aiheesta eri kampuksilla. Papin kanssa voi lähteä myös koirakävelylle! Yhteystiedot www. kirkkojakampus.fi. Nyyti ry: valtakunnallinen opiskelijoiden mielen hyvinvointia tukeva yhdistys. Nettisivuilta löytää erittäin monipuolisesti opiskelijan näkökulmasta olevaa tietoa hyvinvoinnista ja elämäntaidoista, esim. stressistä, unirytmistä, sosiaalisista taidoista, syömishäiriöistä, liikunnasta ja jännittämisestä. Nyyti järjestää myös esimerkiksi nettikeskusteluryhmiä ja elämäntaitokurssia. www.nyyti.fi.

43


H y v ät

at v e l i R e i ppa

Y

liopistoelämä mahdollistaa myös urheilulliset vaihtoehdot opiskelijaystävällisin hinnoin. Kumpulan Kampuksen vieressä toimii UniSport, jossa voi päästä urheilemaan, unohtamaan opiskelun ja purkamaan mahdollista stressiä, mitä opiskeluelämä voi tuoda tullessaan. UniSportin kautta voi päästä nostamaan rautaa ja tarjolla on myös ryhmätunteja, kuten joogaa, tanssia ja vaikka mitä muuta. UniSport löytyy myös Meilahdesta, Keskustassa tiedekulmassa, Otaniemessä sekä Töölössä. Lisäksi Viikissä on myös UniSport, mutta siellä on tarjolla vain ryhmäliikuntaa. Jos vähänkään kiinnostaa, niin kannattaa hankkia vuoden kortti UniSportille tai ainakin käydä katsomassa

44

pieni punainen

tarkemmin UniSportin sivuilta osoitteessa www. Unisport.fi. Mutta tässä ei ole suinkaan läheskään kaikki, sillä MaOlla on myös omat liikuntavuorot. Mantsalaisille järkätyillä liikuntavuoroilla voi pelata maanantaisin joko sählyä tai futsalia. Koris on tiistaina vuorossa ja siellä voi toteuttaa sisäistä Lauri Markkasta. Lentopallo on torstaisin. Lisäksi talvella on mahdollisuus päästä pelaamaan pipolätkää Käpylän ulkojäille. Syksyllä ja keväällä taas ulkopelivaihtoehtoina ovat pesis, ultimate sekä jalkapallo. Jos urheilu isommassa ryhmässä on jäänyt liikuntatunneille peruskouluun, harrastus loppunut tai yhä harrastat jotain, niin kannattaa tulla “tsiigaa”


Maa

! T ä j i l ntietei

meininkiä. Sisäpelivuorot maksavat kävijöille vain noin kaksi euroa/kerta (paitsi lentopallovuoro, koska se on laitoksen kustantama), mikä ei ole todellakaan paha hinta kokemuksesta. Mantsalaiset ovat myös muodostaneet oman urheilijajenginsä, nimeltään MaO Reippailijat, joka on kaikille mantsalaisille avoin. Reippailijat pukeutuvat oranssiin paitoihin ja JJE-huutojen kera voi päästä pelaamaan yliopistosarjoja futsalin, sählyn tai koriksen parissa, mikäli halukkuutta löytyy. Kaikki tiedot liikuntavuoroista löytyy facebookista Mao:n liikuntainfosta. Maolla toimii myös kolme liikuntavastaavaa, joilta voi kysyä mieltä askarruttavia asioita liikuntavuorojen puolesta. Li-

säksi liikuntavastaavat järjestävät myös muutamia tapahtumia vuoden aikana, kuten muun muassa sulkisturnaus ja fuksipesis. Liikuntavastaavat ovat myös avoimia ehdotuksille, joilla toimintaa voi parantaa sekä mitä muuta urheilutapahtumaa voisi järjestää. Kannustamme tulemaan liikuntavuoroille ja toivottavasti näemme siellä! Terveisin, liikuntavastaavat Alex Naumanen, Joonatan Reunanen ja Aino Sainius

45


kaiken m aa i l m a n m a n t s ala i s i a k a n s a i n v äl i s yy s opiskelussa

L

ämpimästi tervetuloa kansainvälistymään mantsalla! Maantiede ja kansainvälisyys kulkevat monesti käsi kädessä. Kansainvälistymisestä saattaa olla siis huimasti hyötyä työelämää ja opintoja ajatellen, mutta ennen kaikkea se tuo arvokkaita kokemuksia elämääsi. Maantiede tarjoaa mielenkiintoisia kansainvälistymisvaihtoehtoja – voit lähteä opiskelemaan vuodeksi ulkomaille, käydä kansainvälisen kesäkurssin tai osallistua lyhytvaihtoon. Ja tässä on vain pieni osa kaikista mahdollisuuksista! Mahtava ensiaskel kansainvälistymiseen on lähteä mukaan MaOn piirissä toimivaan EGEAan, joka on eurooppalainen järjestö nuorille maantieteilijöille ja alan opiskelijoille. EGEA järjestää vuosittain kongresseja ympäri Eurooppaa sekä kahdenvälisiä lyhytvaihtoja. Lyhytvaihdoissa vierailet esimerkiksi viikon ajan Wienin mantsalaisten luona ja puolestasi isännöit heitä Helsingissä. Yksin ei tarvitse

46

matkaan lähteä, sillä mukaasi saat yleensä muutaman muun opiskelukaverin. Vaihto-opiskelu avartaa maailmankuvaasi ja tuo paljon uutta ja arvokasta oppia elämääsi. Jos opiskelu vieraassa maassa tuntuu liian jännittävältä, voit mielihyvin tutustua Helsingissä opiskeleviin vaihto-opiskelijoihin. He monesti haluavat tutustua paikallisiin, ja tutustuminen heihin on avartavaa. Kysy siis rohkeasti vaihtaria mukaan vaikkapa kaupunkikierrokselle – opitte molemmat varmasti uutta niin toisistanne kuin Helsingistäkin! Kansainvälisin terveisin, Anttoni Tumanoff, kansainvälisten opiskelijoiden tuutori


EGEA Helsinki

T

ervetuloa tutustumaan mantsalaisiin ympäri Eurooppaa!

EGEA (European Geography Association for students and young geographers) on koko Euroopan kattava maantieteen opiskelijoiden järjestö. EGEAn tarkoituksena on antaa maantieteen opiskelijoille mahdollisuus tutustua eri kulttuureihin, nähdä uusia paikkoja ja ennen kaikkea tavata samanhenkisiä ihmisiä sekä saada ystäviä ympäri Eurooppaa. Ennen kuin huomaatkaan, saatat löytää itsesi kanoottiretkeltä Reinillä, fondue-juhlista Zürichiläiseltä kattoterassilta, tanssimasta kansantansseja pienessä Serbitasavallan kylässä tai esittelemästä omia tutkimustuloksiasi tieteellisessä konferenssissa. EGEA Helsinki on yhtenä EGEAn yli 90 jaostosta mukana yhdistämässä MaOn jäsenet Euroopan upeimpiin ja yllättävimpiin paikkoihin. Helppo tapa lähteä mukaan toimintaamme on osallistua lyhyeen EGEA-vaihtoon, jossa vieraillaan vajaan viikon aikana toisen jaoston luona ja tutustutetaan vastaavasti sieltä saapuvia

vierailijoita Helsinkiin. Viimeisimmät vaihtomme suuntautui Krakovaan, ja tulevana syksynä olisi mahtavaa järjestää vaihto Ukrainaan tai Ranskaan. Vaihtojen lisäksi EGEAssa järjestetään paljon muitakin tapahtumia, kuten vaellusviikko Transilvanian Karpaateilla tai junamatka Venäjän läpi. Lukuvuosi huipentuu neljään aluekongressiin ja suureen vuosikongressiin, joissa noin 100-200 maantieteen opiskelijaa eri puolilta Eurooppaa kokoontuu yhteen verkostoitumaan, oppimaan uutta ja pitämään hauskaa. Lisätietoa vuoden tapahtumista saat liittymällä EGEA Helsingin Facebook-ryhmään, EGEA Helsinki. Tule juttelemaan rohkeasti, pidä korvat auki ja lähde kokemaan maantiedettä kanssamme tutkimusmatkalle Eurooppaan! Julia Veirtola MaOn EGEA-vastaava EGEA Helsinki ry


? n o n i k u k a k Ku Ka n s l i a Katariina Kosonen Katariina Kosonen on maantieteen koulutussuunnittelija. Hän on se turvasatama, jonka puoleen voit kääntyä, kun sinulla on mitä tahansa kursseihin, laitokseen tai ylipäänsä opintoihin liittyvää kysyttävää. Katariina on supermukava ja helposti lähestyttävä kaikkien mantsalaisten äitihahmo, ja hänellä on varmasti ratkaisu kaikkeen! Varaa aika ja käy juttelemassa, et kadu!

Professorit Sami Moisio Sami Moisio toimii maantieteen professorina ja tutkii aluesuunnittelua- ja politiikkaa. Jos hän ei olisi urallaan päätynyt tutkijaksi olisi hänestä tullut vuorikiipeilijä. Suomessa kun vuoria ei ole, olisi hän ulkomaan matkoillaan voinut myös poiketa kolmen kaupungin kierroksella Tehranissa, Kairossa ja Istanbulissa. Järjestys olisi juurinkin tämä. Haaveilua harrastava Moisio haluaisi myös nähdä omin silmin Eigerin pohjoisseinä ja Trango Tower-vuoripilarit. Jalkapalloilijan ura olisi voinut myös olla vaihtoehto entiselle Tampereen Ilveksessä pelanneelle jalkapallon E-junioreiden Suomen mestarille (1985). Markku Löytönen Jo eläkkeelle jäänyttä, nykyisin emeritusprofessorin tittelin omaavaa Löytöstä viihdyttävämpää luennoitsijaa on hankala löytää! Puujalkavitsejä tulee joka väliin ja syynä saattaa olla niiden ehdoton kertomiskielto kotioloissa. Löytösen luovuutta löytyy maantieteen ulkopuoleltakin, sillä hän on kirjoittanut tieto- ja lastenkirjoja. Hän myös popu-

48

pieni punainen

larisoi tiedettä. Onpa Löytönen toiminut Helsingin yliopiston vararehtorinakin! Kaiken juurena toimi Tapiolan Yhteiskoulu, jonka luova inspiraatio innostutti hänet maantieteen pariin ja jonka kentillä hän on heitellyt koripalloa. Toivottavasti myös te fuksit pääsette kuulemaan livenä, mihin kehoon Markku haluaisi syntyä seuraavassa elämässä, tai kuulemaan lukuisia tarinoita hänen koirastaan! Miska Luoto Miska Luoto on luonnonmaantieteen professori, johon pääset tutustumaan heti ensimmäisessä periodissa Luonnonjärjestelmät maantieteessä -kurssilla. Hän tutkii muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutusta arktisten alueiden periglasiaalisiin ympäristöihin (kannattaa muistaa sana, takuuvarmasti tentissä!) ja on kansainvälisestikin tunnustettu tutkija. Jos Miskasta ei olisi tullut maantieteilijä, olisi hän todennäköisesti hakeutunut lääkäriksi tai eräoppaaksi. Minkä tahansa maantieteellisen ilmiön kokemisesta hän valitsisi tyylilleen uskollisesti kiipeämisen K-2 -vuoren huipulle, mistä hän näkisi auringon noustessa Karakorumin vuoriston alapuolellaan. Kampusalueen ulkopuolella Miskan voi nähdä juoksulenkillä, ulkoiluttamassa kahta koiraansa, tarkkailemassa lintuja ja tutkimassa kasveja tai muuta lähiympäristöä. Petri Pellikka Petri Pellikka on geoinformatiikan professori erikoistumisalanaan kaukokartoitus. Ahkera maailmanmatkaaja lentelee milloin tutkimassa Grönlannin jääpeitettä, milloin Keniassa Taita-vuorilla vetämässä yliopiston tutkimuslaitoksella kaukokartoituksen tutkimusprojektia. Moni kaukokartoitukseen syventyvä opiskelija saattaa löytää itsensä Afrikasta hänen kandi- tai graduohjattavanaan! Tämä päällikkö järjesti 50-vuotisjuhlansa


Tavastialla ja mainostaa mielellään Taita-vuorista kertovaa Veden matka -elokuvaansa. Mari Vaattovaara Mari Vaattovaara on Kaupunkimaantieteen ja aluetutkimuksen osastoa johtava professori. Sen lisäksi hän on entinen sulkapallon Pohjois-Suomen mestari tuntemattomalta vuodelta. Hän on innokas pyöräilijä, jonka joka kesäiset pyöräilytavoitteet kasvavat eksponentaalisen käyrän mukaan. Tänä kesänä tavoite on 4000km! Hän osaa soittaa vähän klarinettia ja nokkahuilua, mutta jos hän omaisi supervoimia, haluaisi hän säveltää suurenmoisia sinfonioita. Hän on aina ollut kiinnostunut kaupunkeihin liittyvistä aloista, mutta oppilaiden innostaminen olisi voinut viedä hänen uransa myös ylä-asteen opettajaksi! Tuuli Toivonen Tuuli Toivonen on geoinformatiikan apulaisprofessori, johon pääset tutustumaan, mikäli geoinformatiikka kiinnostaa fuksivuoden jälkeen. Hän tekee laitoksella kovaa ja arvostettua tutkimusta. Lapsena Tuuli halusi olla eläintenhoitaja, ja vähän myöhemmin kuviksen opettaja, mutta abina hänellä oli vain yksi iso haave: päästä mantsalle. Opiskeluaikana hän oli monessa erilaisessa paikassa töissä ja nyt tietää, että maantiede antaa avaimet melkein mihin vain. Kun hänen pitää päästä töistään eroon, hän ompelee eläinaiheisia rooliasuja lapsilleen. Venla Bernelius VVenla Bernelius on kaupunkimaantieteeseen erikoistunut yliopistonlehtori, jonka tutkimusalueina on esimerkiksi alueellinen eriytyminen ja kaupunkien kasvu. Ihan pienenä Venla haaveili lastenkirjojen luoman ammatinvalintahorisontin

pohjalta, että haluaisi isona professoriksi tai nuorallatanssijaksi. Myöhemmin hän olisi voinut hakeutua vaikka puutarha-alalle, sillä hän rakastaa kasveja. Luennoilla Venla onkin innostava ja osaa varmasti vastata kysymykseen kuin kysymykseen! Joten rohkeasti vain juttelemaan kaupunkimaantieteestä tai vaikka kysymään kasvien pistokkaita (kuulemma nopeimmille riittää ainakin) taikka ohjetta Venlan maukkaaseen viskijuustokakkuun! Janne Soininen Alueellisen ympäristötutkimuksen professori Janne Soininen keskittyy tutkimuksissaan ympäristöteemoihin, eliömaantieteeseen ja makroekologiaan. Erityisen kiinnostunut Janne on makeiden vesien ekosysteemeistä ja niiden toiminnasta, ja erikoisosaamista löytyykin yksisoluisten organismien ekologiasta. Mutta, jos Jannesta ei olisi tullut luonnontieteilijä, olisi hänestä tullut elokuvahistorioitsija, sillä Peter von Bagh oli hänen nuoruutensa esikuva. Musiikin voi olettaa olevan lähellä sydäntä, sillä tylsyyden iskiessä tykkää hän järjestää äänilevyt aakkosjärjestykseen. Samalla Janne saattaa haaveilla Kuolemanlaaksosta. Se on maantieteellinen kohde, jonka hän haluaisi nähdä ja kokea.

Yliopistol e ht o r i t Heidi Mod Heidi Mod on luonnonmaantieteeseen suuntautunut ruotsinkielinen yliopistonlehtori. Hänen plan B maantieteilijäksi tulemiseen sijaan olisi ollut jonkin ympäristöalan opiskelu tai poliisiksi ryhtyminen. Elämässä mukana edelleen kulkeva varasuunnitelma on lähteä vuorille. Heidin luen-

49


noilla opit luonnonmaantieteen saloista, ja ehkäpä vaikka hänen haaveilemasta jäätiköiden sulamisen loppumisesta. Vapaa-ajalla hänen luoviin puuhiinsa kuuluu muun muassa palapelien kokoaminen ja tiskikoneen täyttäminen feng shui -tyyliin niin, että kaikki astiat sopivat täsmällisesti värit ja koot huomioiden. Olli Ruth Luonnonmaantieteen yliopistonlehtori Olli Ruthin matkassa pääset tutustumaan luonnonmaantieteen syvimpiin saloihin, geomorfologisista kartoista veden virtaamakaavioihin sekä erilaisiin moreeneihin. Olli on myös laitoksemme yksi hyväntuulisimmista ja hauskimmista lehtoreista, ja hänen huumorintajuunsa pääset tutustumaan Globaalit tutkimuskysymykset maantieteessä kurssilla sekä maantieteen menetelmät että muutamalla muulla kurssilla. Olli on helposti lähestyttävä lehtori ja varsinkin opettajaksi tähtääville Ollilta löytyy hyviä vinkkejä, onhan hän itsekin kirjoittanut lukion Manner- kirjasarjaa. Arttu Paarlahti Arttu Paarlahti on yliopisto-opettaja ja verkko-opetuksen tukihenkilö, ja hän tulee aivan varmasti tutuksi niin sanotuilla kartsa-kursseilla, joilla perehdytään mm. paikkatiedon hankintaan ja kartografiaan. Arttu omaa kenties maailman pisimmät hermot, joten kursseilla kannattaa kysyä rohkeasti apua. Tyhmimmistäkin kysymyksistä saa vastaukseksi kärsivällisesti rautalangasta väännetyt ohjeet ja ehkä myös lämminhenkisiä vitsejä. Arttu on intohimoinen lentopalloilija, ja

50

pieni punainen

hän on tuttu näky MaO:n Reippailijoiden lentopallovuorolla. Kun kampus avautuu normaaliin käyttöön voi Artun löytää auttamassa opiskelijoita Steam-tilin avaamisessa, jotta mantsalaiset pääsevät pelailemaan uutukaisiin Kumpulasta löytyviin VR-koppeihin. Petteri Muukkonen Geoinformatiikan yliopistolehtorilla Muukkosella on ollu paljon haaveita työuran suhteen. Jos hän ei olisi lähtenyt maantieteilijän työuralle, olisin hän varmaan tässä vaiheessa jo useiden suurten pörssiyhtiöiden hallitusammattilainen, joka nauttisi elämästä maailmalla. Ehkä hän silloin nauttisi toisesta haaveestaan: juosta ensimmäisenä suomalaisena kaikille maamme yli 100m huipuille. Hänestä olisi voinut tulla maanmittausteknikko, mutta nukkui pommiin pääsykoeaamuna, tai maanmittausinsinööri, mutta vuosikurssi peruttiin vähäisen hakijamäärän takia. Toinen tragikoominen tarina Petteristä on hänen pronssimitalinsa Työväen urheiluliiton Uudenmaan piirin sarjassa, jossa oli vain kolme kilpailijaa. Keskiviikon postilaatikon kolina auttaa hukuttamaan kivun, kun ajatukset hääräävät kotimaisen kertomakirjallisuuden, eli Aku Ankan parissa. Pia Bäcklund Pia on apulaisprofessori, jonka erikoisalaa on ihmismaantiede, aluetiede ja aluetutkimus. Hän kantaa tänä vuonna MaO:n legendaarista K.A.R.H.U:a, sillä hän voitti viime vuonna parhaan luennoitsijan palkinnon! Hän kertoo lempifaktakseen “asioilla on taipumus järjestyä” mutta


me mantsalaiset olisimme arvostaneet yhtä paljon tietoa hänen vaikutuksestaan MaO:ssa “aikojen alussa” (hankkikaa legendaarinen haalarimerkki!). Piasta olisi voinut tulla muusikko tai kirjailija, tähtitietelijiä tai etologi. Näiden asioiden lisäksi lähellä sydäntä on vanhat kaupungit ja kylät sekä merelliset ilmiöt kuten vuorovesirannikot. Hän muistuttaa maailman olevan maantiedettä, jossa voi kokea uusia ilmiöitä ja paikkoja koko ajan ja kaikkialla. Hänelle ei tule usein tylsää sillä mielenkiinnon kohteita piisaa. Hänen korona-ajan vinkki on, että paras tapa torjua tylsyyttä on tekemällä ylipäätään jotain.

tamaan graduaan yhteiskuntamaantieteen ympärille. Jos tuulet olisivat puhaltaneet eri suuntaan, olisi hänestä voinut tulla keskinkertainen dekkarikirjailija. Hän sanoo olevansa pessimisti (iso “?!?” kirjoittajalta), joka ei usko ihmisten tinkivän mukavuuksistaan vapaaehtoisesti, mutta haluaisi kokea yhteiskunnan muuttuvan aidosti ympäristöä huomioivaan suuntaan. Arjessa hän saattaa kiinnittää paljon huomiota ilmansuuntiin, muun muassa opiskeluaikoina, kun muutto “paremmalle alueelle” oli edessä, jäi se toteuttamatta uuden asunnon ikkunan ollessa pohjoiseen. Asiat olisivat näyttäneet erilaisilta sellaisessa valossa!

Juho Luukkonen

Enrico di Minin

Juho on aluesuunnitteluun ja -politiikkaan erikoistunut yliopistonlehtori ja uusi osastolla, sillä hän tuli taloon vasta alkuvuodesta. Jos hän ei tutkisi tekstejä olisi hän varmasti jonkinlainen kirjailija. Työuraan mahtuu myös pesti eristäjänä Norjassa öljynporauslautalla. Saksofoninsoitto täyttää hänen tylsät hetket. Hän haluaisi kokea globaalin eriarvoisuuden ja ihmistoiminnasta aiheutuvien ympäristökatastrofien vähenemisen, mutta realistina hän haaveilee myös sote- ja maakuntauudistuksen toteutumisen kokemisesta. Saa nähdä tapahtuuko se vielä kenenkään meidän elinaikana.

Our international addition at the apartment is Enrico from Italy. He is our associate professor who studies biodiversity management. He always wanted to work within conservation geography, so he never had a plan B. He loves travelling to national parks, because they are the cornerstones of his field of study and crucial for human well-being. He is into birdwatching and wildlife photography. He provided us with the fact that both black and white rhinos are in fact grey. He makes real Italian pizza with NO pineapple allowed on. I hope no freshmen will hold this against him!

Teemu (t) Kemppainen

Lisäksi maantieteen laitoksella työskentelee liuta muita yliopistonlehtoreita ja professoreita, assareita, tutkijakoulutettavia, tutkijoita sekä muuta henkilökuntaa. Heihin pääset tutustumaan viimeistään myöhemmin opintojesi varrella, ehkä jo Maantiede tieteenalana -kurssilla.

Teemu on myös uusi talossa. Hän on kaupunkimaantieteen yliopistonlehtori, joka häviää uusimman-tittelin Luukkoselle 15 päivällä. Hän kuvaa itseään “sellaisena yhteiskunta(maan)tieteen sekatyöläisenä” joka ajautui huomaamattaan kirjoit-

51


Op i s k e l u j e n tekninen Tuki S

yksyllä opintojen lähtiessä käyntiin tulevat sinulle tutuksi yliopistossamme käytettävät eri nettisivustot. Alussa nämä voivat tuntua sekaisilta, mutta niiden käyttö luonnistuu varmasti; heti kun vain selkiytyy, miltä sivulta mikäkin tieto tai toiminto löytyy. Tässä nettisivujen pääpointit pähkinänkuoressa:

WebOodi on (köh köh) hieman vanhahko sivusto, jossa voit selata kurssitarjontaa, ilmoittautua kursseille ja tarkastella jo suorittamiesi kurssien arvosanoja. Moodlesta löytyvät kaikkien kurssien kurssialueet ja suurin osa kursseilla tarvitsemastasi aineistosta. Moodleen myös palautetaan tehdyt tehtävät. Opintoni (Guide) sivuston kautta pääset helposti siirtymään kaikille muille yliopiston tärkeille sivustoille. Täällä voit myös tarkastella lukujärjestystäsi sekä lounaslistoja ja saada tietoa ajankohtaisista tapahtumista ja uutisista. Kaikille opiskelijoille luodaan omat koulun sähköpostit (Office 365), joiden avulla viestiminen opettajien ja muiden oppilaiden kanssa käy helposti. Liittyessäsi sähköpostilistoille saat muutakin tärkeää infoa esimerkiksi tulevista tapahtumista. Office paketin mukana saat myös mm. Wordin ja Excelin käyttöösi.

52

pieni punainen

MaO:n sähköpostilistalle liitytään lähettämällä sähköpostia osoitteeseen majordomo[a] helsinki.fi (jätä otsikko tyhjäksi ja viestiksi: subscribe mao-lista[a] helsinki.fi) Fuksilistalle liitytään muuten samoin (eli uusi viesti, sama vastaanottaja & tyhjä otsikko) mutta viestiksi laitetaan: subscribe mao20[a]helsinki.fi Huom. korvaa [a]-merkki @-merkillä. Tarkemmat sähköpostilistojen ohjeet MaO:n sivuilla. Helpdeskistä saat apua kaikkiin teknisiin ongelmiisi ja sen kautta voit ladata yliopiston tarjoamia ilmaisia ohjelmia omalle koneellesi. Helpdeskiin saa yhteyttä helposti esimerkiksi chatin tai sähköpostin välityksellä. Kaikkiin näihin palveluihin kirjaudutaan samoilla tunnuksilla, jotka luodaan heti opiskeluiden alkaessa. Myös yliopiston tietokoneille kirjaudutaan niillä.


F u k s i pa k i n a H

ei sinä tuore mantsan fuksi! Kulunut kevät ja kesä oli meille jokaiselle erikoista ja hermostuttavaa aikaa, sinulle varmasti erityisen kovin. Nyt on kuitenkin aika rentoutua ja olla äärimmäisen ylpeä saavutuksestasi - olet ehdottomasti paikkasi ansainnut. Minä ja koko yhteinen ainejärjestömme olemme enemmän kuin innoissamme että tapaamme syksyllä ja haluammekin nyt toivottaa sinut tervetulleeksi keskuuteemme! Yksi hienoimmista asioista joita vuodet opiskellessa meille tarjoaa, on maantieteilijän identiteetti. Et ehkä ole kuullut termistä, mutta olet huomaamattasi alkanut rakentamaan sitä jo pienestä pitäen. Sitä on muovannut lapsuutesi kotikulmat ja päiväkodin luontoretket, yläasteella opetellut paikannimet ja lukiossa kirjoitusten kommelluksista selviytyminen. Jännittävät ulkomaanmatkat, vieraan kielen kuuleminen lähikaupassa - kaikki ovat vaikuttaneet siihen, miten tarkastelet ympäröivää maailmaa. Yliopistossa pääset kehittämään maantieteilijän identiteettiäsi aivan uudelle tasolle. Akateemisella puolella sinua auttavat siinä osastomme upea henkilökunta, joka inspiroivalla opetuksellaan luotsaa sinut läpi kurssin jos toisenkin ja auttaa samalla oivaltamaan omaa suuntaasi. Vaihtoehtoja on valtavasti ja valinta voi tuntua vaikealta, mutta huolehtiminen on turhaa. Jokainen meistä on löytänyt oman paikkansa. Apua termien muistamiseen ja

karttojen naputteluun saat varmasti aina myös kurssitovereiltasi, tuutoreiltasi ja muilta mantsalaisilta. Helsinkiläisen maantieteilijän identiteettiin kuuluu olennaisesti myös MaO:laisuus. Ainejärjestömme ottaa sinut siipiensä suojiin heti opintojesi alussa ja hetken oltuasi et halua enää ikinä lähteä. Ainejärjestöaktiivien ja tuutoreiden luomat perinteikkäät tapahtumat ja uudet aktiviteetit pitävät huolen, että pöhinää on takuulla luvassa ennen kuin edes muistat sitä kaivata. Pääset varmasti muun muassa juhlimaan yön pimeille tunneille, nauttimaan kulttuurista ja Reippailijoiden mukana antamaan kaikkesi esimerkiksi pallopelien merkeissä. Rakas yliopistomme huolehtii ravitsemuksestasi niin henkisesti kuin fyysisestikin, sillä Unicafesta saa aina opiskelijahintaista, maistuvaa ruokaa ja YTHS huolehtii huolistasi. Tulevat yliopistovuotesi tulevat kuljettamaan sinua moniin suuntiin, myös sellaisiin joita et olisi osannut odottaa. Maantieteilijän identiteettiisi tarttuu mukaan lukemattomia ainutlaatuisia palasia, jotka yhdessä tekevät sinusta sinut ja ovat korvaamaton ponnahduslauta tulevaisuuteen. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa monenkirjavaan maantieteilijöiden joukkoon. Toivomme, että tulevat vuotesi olisivat unohtumattomia. Nähdään syksyllä! Nimim. V XI

53


Fu

t e s o k k s i aa k

Akateeminen vapaus: Merkitsee itsenäistä ajattelua ja vastuuta oman näkemyksen rakentamisessa. Käytännössä kuitenkin sitä, että itse hoidat omat opintosi. Akateeminen vartti: Kun luennot alkavat vasta 15 yli, pitää se hyvittää lopettamalla 15 vaille. Aktiivi: Opiskelija, jolla on jokin virka MaOn ainejärjestössä. Esim retkivastaava. A. I. Virtasen aukio: Physicumin ja Chemicumin väliin jäävä aukio, sekä bussipysäkki, jolla kuuluu jäädä pois, kun käyttää busseja 506 tai 56. Alina-sali: Uuden ylioppilastalon bileluola. Tulee tutuksi jo ensimmäisen vuoden aikana. Assari, Assistentti: Tutkijan alku, joka pitää harjoitustyökurssit professorin puolesta. Bägi: Matalan kynnyksen ajankulutus- ja urheilumuoto mantsalaisten keskuudessa. Varma kevään merkki. Chemicum: Kemistien valtakunta. Kampuksen suurin Unicafe sijaitsee täällä. CorelDraw: Ohjelma, jota käytetään karttojen piirtämiseen ja taittamiseen. Tulee fuksivuoden aikana erityisen tutuksi. Darra: Esiintyy aamuisin, päivisin tai iltaisin. Voi aina siirtää seuraavaan päivään. Digitointi: Hiirikäden kidutusrituaali, jonka sivutuotteena syntyy digitaalisia karttoja. Domma, Domus Academica: bileitä ja asumista Kampissa. Klusse sijaitsee täällä. Domus Gaudium: Tutummin Leppätalo. Järjestötiloja, muun muassa Matlun kerhotila. (kts. Klusteri)

54

pieni punainen

Dosentti: Yliopistollinen nimike. Henkilö toimii usein opettajana. Professorin pätevyys, muttei virkaa. Edari: HYYn edustajisto, jossa päätetään koko ylioppilaskuntaa koskevista asioista. Vaalit joka toinen vuosi. EGEA (European Geography Association for Students and Young Geographers): Järjestö kaikille nuorille eurooppalaisille maantieteilijöille. Järjestää muun muassa opiskelijavaihtoja ja iltamia. Ekskursio: Eli eksku eli excu. Retkeillään yhdessä yleensä henkistä älykkyyttä kohottaviin kohteisiin. Etkot: Jatkojen vastakohta. Humalahakuinen joukkokokoontuminen ennen bileitä. Exactum: Käytävällä Physicumiin yhdistetty matemaatikkojen, tilastotieteilijöiden ja käpistelijöiden valtakunta. Alakerrasta löytyy kampuksen kätevämpi ja valoisampi opiskelijaruokala. Fennia: Suomen Maantieteellisen Seuran englanninkielinen nettijulkaisu. HC-tiedettä. Fil. yo. Filosofian ylioppilas: Uusi tittelisi, prameampi kuin pelkkä opiskelija. Flip cup: Vauhdikas viestimuotoinen juomapeli. Kohottaa kilpailuviettiä ja humalatilaa. Flunkyball: Legendaarinen urheilulaji. Tulee tutuksi kaikissa ulkoilmatapahtumissa. Frank: Opiskelijakortti, alennusten antaja. Toimii niin applikaatiossa kuin perinteisenä korttinakin. Fuksi: Sinä ja muut ensimmäisen vuoden opiskelijat.


G: Rubiininpunainen juhlajuoma.

opiskelijoiden ainejärjestö.

Geogaala: Maantieteen kenttäkurssin (kts. Lammi) huipennus.

HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta. Auttaa, palvelee, järjestää ja hyysää. Maksettuasi lukukausimaksun olet automaattisesti HYYn jäsen.

Geopiste: Laitoksen kokoushuone mantsan käytävällä. Täällä MaO yleensä pitää kokouksiaan. Tunnetaan myös nimellä G-piste. Geotieteiden ja maantieteen osasto: Kokonaisuus, joka pitää sisällään mantsalaiset ja geologit. Nimi muuttui vuoden 2018 alusta Geotieteen ja maantieteen osastoksi, mutta kuulette varmasti myös laitos-sanaa käytettävän vielä pitkään. GIS eli Geoinformatiikka: Yksi maantieteen trendikkäimmistä suuntautumisvaihtoehdoista. Tuottaa velhoja. GIS-labrat: Täällä GIS-velhot tekevät taikojaan. Luokat A111-A114 valopihalla. Tulevat tutuksi heti fuksivuoden alusta alkaen. Gradu: Älä vaivaa päätäsi tällä vielä. Kummittelee vanhempien opiskelijoiden puheissa. Haalarit: Kauniin metsänvihreä konttausasu. Syntyneet vauriot paikataan haalarimerkein. Haalarietiketti: Komentaa tuulettamaan haalaria suurta ylpeyttä tuntien aina kun mahdollista. Vaikka haalari olisikin täynnä erinäisiä elämän jättämiä jälkiä, etiketti kieltää niiden pesemisen! Helsinki: Kaupunki, jossa opiskelet. HOAS: Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö. Halpoja asuntoja jonojen takana.

Ilmoitustaulu: Physicumin aulassa sekalainen media tenttituloksista, kursseista ja muista opiskelun kannalta vähemmän tärkeistä häppeningeistä. Instagram: Tunnelmoi mantsalaista meininkiä kuvallisessa muodossa seuraamalla @maantieteenopiskelijatry ja hashtagia #mantsaonkivaa. Jatkot: Ei juhlia ilman jatkoja eikä jatkojen jatkoja… Jatkot muuttuvat tarvittaessa taas etkoiksi. JOO: joustava opinto-oikeus, jota haetaan muihin yliopistoihin (useimmiten Aaltoon) keväällä tai syksyllä. Sivuaineita Aalto-yliopistosta haikailevien suunnittelu- ja kaupunkimantsalaisten ainainen murheenkryyni. Kaivopuisto eli Kaivari: Viheralue Etelä-Helsingissä. Maolaisia tavattavissa ainakin laskiaisena ja vappuna. Kampuskohtaamispaikka: Yliopiston juhlavuoden kunniaksi perustettu reippailijan värinen keidas Valopihalla, jonka maantieteilijät ovat vallanneet. Täällä kuluu tunti, jos toinenkin kahvia siemaillessa ja vastuita vältellessä. (kts. sohvat) Kandi: Kirjallisuustutkielma, jonka suoritus tapahtuu n. 3 vuoden opintojen päätteeksi. Tämän suoritettuasi tittelisi päivittyy Luonnontieteiden kandidaatiksi.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma. Tällä tienaat yhden nopan.

Kaupunkipyörä: Pirteän keltaiset HSL-menopelit, joilla pääset näppärästi ja ekologisesti ympäri Helsinkiä huhtikuusta lokakuuhun.

HYK ry: Helsingin yliopiston kemistit eli kemian

Kalenteri: Jokaisen oma ja tärkeä työväline.

55


HYYn tarjoama kalenteri sisältää tärkeää infoa ja tarjouksia.

ma Kaivopuistossa minttukaakaon, mäenlaskun ja laskiaispullien merkeissä.

K.A.R.H.U: Vuoden luennoitsijapalkinto, tulee sanoista kiinnostava, auttava, rohkaiseva, hauska ja uusia näkökulmia antava.

LG: Lyhenne sanoista “löysää göysii”. Tulee tutuksi erityisesti Reippailijoiden pelivuoroilla, peleissä ja saunaillassa. Tsemppihuuto ja elämäntapa.

Keittiö: Kahvia ja teetä. Tiskaa mukisi, äläkä suututa keittiömestareita!

Limes ry: Kumpulan yhteinen ainejärjestö. Järjestää kivoja tapahtumia ja bileitä!

Kirjatentti: Suoritetaan joko yleisenä tenttipäivänä tai Examinarium-tenttiakvaariossa. Älä pelkää näitä!

Loimu: Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden ammattiliitto. Edunvalvontaa, urapalveluita ja jäsenetuja.

Kivipiha: Geologien vastine valopihalle. Täällä komeilee Suomen geologinen kivikartta.

Lärvit: Kuuluvat useisiin akateemisiin tilaisuuksiin. Ihan kaikkia toilailuita ei voi selittää lärveillä, mutta kannattaa yrittää.

KJYR: Kumpulan Järjestöjen Yhteinen Risteily. Syksyinen merenkäyntitapahtuma, luvassa huojuntaa ja yöllisiä kohtaamisia muiden fuksien kanssa. (Kts. Super Sea Cat) Klusteri eli Matlu-Klusteri: MaO:n ja muiden kumpulalaisten kerhohuone. Etkoja, jatkoja ja peli-iltoja. Älä nukahda/sammu tänne. (Kts. Domus Gaudium) Kotisivut: http://www.maantieteenopiskelijat.fi/ KOOMA: Kokoontuvat Opiskelevat Maantieteilijät. Suomen maantieteen opiskelijoiden kokoontuminen. Perinne jo vuodesta 2015. Seuraava KOOMA on Helsingissä keväällä 2020. KuMa-retki: Eli kulttuurimaantieteen retki. MaO:n retkivastaavien järkkäämä puoli-ilmainen ekskursio ulkomaille. Yleensä suuntautunut Baltiaan. Kumpula: Rakkaan osastomme koti. Yliopiston neljästä kampuksesta se paras. Kylteri: Kauppatieteen ylioppilas. Käpistelijä: Tietojenkäsittelytieteen opiskelija. Lammi: Entinen etelähämäläinen kunta (nykyään osa Hämeenlinnaa), jossa fuksivuosi huipentuu kenttäkurssin merkeissä venäläisellä suokairalla humusta tonkien. Laskiainen: Akateeminen temmellystapahtu-

56

pieni punainen

Manta: Havis Amanda -patsas. Alaston typy Kauppatorilla, lakitetaan vappuna. Mantu: Melkein akateeminen kotimainen sarjajulkaisu. Fuksinumero juuri käsissäsi. Muut ilmestyvät vuoden mittaan. MaO ry: Maantieteen Opiskelijat ry. Huolehtii jäsenistään heitä viihdyttäen. Matlu ry: Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekuntajärjestö. Edesauttaa ainejärjestöjen yhteistyötä sekä edunvalvontaa. Unohtamatta hyviä bileitä! Matrix ry: Matemaatikkojen ainejärjestö. Metro: Kirkkaan oranssi juna, joka kulkee maan alla. Yhdistää itäiset lähiöt Etelä-Espooseen. Pummilla matkustaminen helppoa, mutta vaarallista. Tärkeimmät asemat: Sörnäinen, josta pääsee jatkoyhteyksillä Kumpulaan sekä Helsingin Yliopisto (entinen Kaisaniemi). Mittari: Maanmittari. Tavattavissa Espoossa. Näkyy ja etenkin kuuluu erinäisissä juhlissa. Vastavierailut sallittuja. Moodi ry: Tilastotieteilijöiden ainejärjestö. Musta Härkä: Mäkelänkadulta löytyvä mantsalaisten keskuudessa suosittu jatkopaikka. Muutama: Suurempi kuin yksi, vaikka sama


lopputulos. Nakki: Ainejärjestöjen välinen tehtävänvaihto juhlissa. Noppa: Eli opintopiste, lyhennetään op. Yksi noppa vastaa 27 tuntia ankaraa opiskelua. (kts. Opintopiste) Oljenkorsi: Mantsalaisten suosima lähikuppila Kumpulassa. Opintopiste: Pisteitä, joita kertyy opintosuoritteeseen käydyistä kursseista. Gotta catch ‘em all! (kts. Noppa) Opintotuki: Tipahtaa tilille kuun 1. päivänä, häviää seuraavana. Muista seurata noppien ja ansiotulojen kertymistä. Opiskelijan digitaidot: Tietoteknisiä taitoja testaava verkkotentti, aka ilmaisia noppia. Kulki aiemmin nimellä TVT-ajokortti. Parmesan: Kampuksen lähin pitseria Intiankadulla. Peli-ilta: Kimblen kalinaa ynnä muita pelejä Klusterilla silloin tällöin. Periodi: Neljä kappaletta lukuvuodessa, välissä tenttejä ja löysäilyä. Physicum: Modernia arkkitehtuuria Kumpulassa, sisällä majailevat mantsalaiset, geologit ja fyysikot. Sisäänkäynti saunan ovista. Pikkujoulut: Soihdut sammuu Alina-salissa ennen joulua. Fuksit järkkää! Ja ryöstää kuusen. Resonanssi ry: Fysikaalisten tieteiden opiskelijoiden ainejärjestö. Reippailijat: MaO:n reippaileva, kaikille avoin urheilujengi. Löysää göysii! (Kts. LG) Sillis: Pöytäjuhlien jälkeinen silliaamiainen. Kun juhlien jälkeen uhkaa darra, on parasta syödä silliä ja nauttia kuohuvaa. P.S. yleensä (aina) silli korvattu muilla herkuilla. Sitsit: Akateeminen pöytäjuhla, jossa saa syödä,

juoda ja laulaa sydämensä kyllyydestä. Epävirallisempi ja edullisempi kuin vuosijuhlat, vaikka sama tarkoitus. Sohvat: Laitoksen paras hengauspaikka, maantieteilijöiden kotipesä ja elämän ydin. Ja kahvia sekä teetä (kts. keittiö). Speksi: Perinteinen opiskelijoiden musiikkiteatteriesitys, jossa kohtaukset muuttuvat yleisön mielivaltaisten käskyjen mukaan. Spektrum: Gumtäkts egen förening för de svenskspråkiga naturvetarna. Stadi: (kts.Helsinki) Suomen maantieteellinen seura: Julkaisee Terraa ja Fenniaa. Super Sea Cat: Titteli jonka saavuttaa ansioitunein risteiljäfuksi fuksiristeilyllä eli KJYR:illä. Suppa: Mantsalaisten ja geologien yhteinen oleskeluhuone Kivipihan puolella. Synop ry: Meteorologien ainejärjestö. Sähköpostilista: mao-lista@helsinki.fi sekä fukseille mao-20@helsinki.fi. Liity, jotta tiedät mitä tapahtuu ja mistä puhutaan! Pakko! Teekkari: Teknillisten yliopistojen opiskelijoista käytetty nimitys. Tupsullinen bile-eläin. Terra: Old school paperilehti, jossa julkaistaan maantieteellisiä tiedeartikkeleita. Tenttiakvaario: Kirjastossa sijaitseva huone, Examinarium, jossa opiskelija voi haluamanaan ajankohtana käydä tekemässä valitsemansa tentin. Tiedekulma: Viihtyisä opiskelupaikka keskustassa, jossa opiskella saa aamusta iltaan. Tarjoaa lisäksi tieteellisiä ajatusnystyröitä kutkuttelevia keskustelutapahtumia. TKO-äly ry: Tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden eli käpistelijöiden ainejärjestö. Toto – Africa: Mantsalaisten vakkaribiisi. Tuutori: Johdattaa fuksin kädestä pitäen akatee-

57


misen elämän arkeen ja juhlaan. Tärppiloota: Jokaisen ensimmäistä kirjatenttiään yrittävän fuksin pelastus. Löytyy kotisivuiltamme. Täyskaato: Kevätlukukauden päättäjäiset. On tullut aika heittää hyvästit menneelle lukuvuodelle ja ottaa katse kohti kesälaitumia. Uusi ylioppilastalo: Vanhan Ylioppilastalon vieressä – järjestöjä, osakuntia, bileitä, kokoustiloja sekä HYYn keskustoimisto. Unicafe: Täällä puntaroidaan perimmäisten kysymysten äärellä: maukkaasti vai edullisesti? Tarkastele päivän lounasvalikoimaa osoitteessa unicafe.fi. UniSport: Kuntosaleja, jumppaa ja muuta sporttista ympäri kaupunkia. Täältä löytyy jokaiselle jotakin matalalla kynnyksellä. Valiokunnat: HYYn alaisia kaikille avoimia yhteisöjä, joissa hoidetaan HYYn hallituksen apuna tärkeitä yhteisiä asioita. Näitä ovat esimerkiksi Ympäristövaliokunta, Kehitysyhteistyövaliokunta ja Tapahtumavaliokunta.

kätä velvollisuuksia. Visat voivat yllättää hetkenä minä hyvänsä. Vuosijuhlat eli vujut: Juhlallinen tilaisuus, jossa kohotetaan malja ainejärjestön vanhenemiselle illallisen lomassa. Vuoden fuksi: Nimitetään pikkujouluissa. Yksi: Vakio, joka lähestyy ääretöntä – “lähdetään yhdelle”. Yleinen tenttipäivä: Kuukausittainen tiedonoksentamistapahtuma, jossa testataan opiskelijan pakaralihaksia ja aivosoluja. Yliopisto-lehti: Lähes Mantun veroinen lehti. Ylioppilaslehti: Kotiin kannettava ylioppilaskunnan lehti, nasevaa läppää. Yliopistonlehtori: Opettaja yliopistolla, suorittanut tohtorin tutkinnon. YTHS: Paikka, josta saa apua kaikenlaiseen kolotukseen, särkyyn ja muihin vaivoihin. Perushoito on ilmaista. Vinkki vitonen: myös ensimmäinen hammastarkastus on ilmainen.

Valopiha: Korkea käytävä, jonne valo paistaa kattoikkunasta kesällä, kun kukaan ei ole paikalla. Sohvien ja Kampuskohtaamispaikan koti.

506: Opiskelijoiden suosima näppärä poikittainen tiedelinja, joka ajaa väliä Meilahti-Pasila-Kumpula-Viikki. Jää pois pysäkillä A. I. Virtasen aukio.

Vappu: On onneksi taas ensi keväänä. Alkaa silloin kun siltä tuntuu ja ei lopu.

56: Toinen kampuksemme ohi kulkeva bussilinja. Kulkee väliä Kannelmäki-Kalasatama.

Vasara ry: Geologian opiskelijoiden ainejärjestö.

#mantsaonkivaa: oma hashtag somessa.

Visat: Mainio tapa kuluttaa aikaa Sohvilla ja ly-

58

pieni punainen

Mantsalaisten käyttämä


t ö t s e j Et u j ä r Loimu Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu on monialainen liitto: koulutukseltaan jäsenet ovat biologeja, biotieteilijöitä, kemistejä, geologeja, limnologeja, metsänhoitajia, ympäristötieteilijöitä, meteorologeja, maantieteilijöitä, tilastotieteilijöitä, fyysikoita, matemaatikoita – ja monia muita. Loimun jäsenet työskentelevät ihmiskunnan hyvinvoinnin ja maapallomme tulevaisuuden kannalta avainaloilla – mm. ympäristön tutkimuksessa ja -suojelussa, lääke- ja muun kemianteollisuuden yrityksissä tutkimus- ja tuotekehitystehtävissä, terveydenhuollossa, metsäteollisuuden ja –talouden aloilla sekä biotalouteen liittyvissä tehtävissä. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa Loimun jäsenkunta vastaa merkittävästä tutkimuksesta, jolla turvataan hyvän kehityksen mahdollisuudet tulevaisuudessa. www.loimu.fi

TEK Tekniikan akateemiset TEK on Suomen suurin tekniikan alojen ylipistotutkinnon suorittaneiden sekä suorittavien etu- ja palvelujärjestö. Yhä kasvavissa määrin myös luonnontieteilijöitä liittyy TEKin jäseneksi, sillä teknistä osaamista kaivataan jatkuvasti enemmän useilla aloilla ja tekniikan alan yhteisönä TEK on paras tuki kaikille alan osaajille. Opiskelijana voit hyödyntää TEKin palveluita ilmaiseksi koko opiskeluaikana, oli kyseessä kesätöiden työsopimuksen tarkistuttaminen lakimiehillämme ennen allekirjoitusta tai osallistumalla TEKin järjestämiin opiskelija-

tapahtumaan CV-klinikoista erilaisiin seminaareihin. Näiden lisäksi TEK tukee vahvasti opiskelijakulttuuria sinunkin kampuksellasi ainejärjestöjen kautta. Voit lukea lisää TEKin jäsenyydestä sekä liittyä maksutta opiskelijajäseneksi osoitteessa www. tek.fi/opiskelijajasenyys Voit kysyä lisää TEKistä Kumpulan Tykiltä: Tiina Nokelainen tiina.nokelainen@tek.fi

YKA YKA eli Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on yhteiskunta-alan etujärjestö, joka ajaa yhteiskunnallista alaa opiskelevien, korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä alalla työskentelevien etuja. Olitpa siis vasta aloittanut opiskelut, valmistumassa lähiaikoina tai jo valmistunut, YKA tarjoaa palveluita, tuen ja yhteisön juuri sinulle. YKAlta saat mm. laki- ja palkkaneuvontaa, CV:n ja työhakemuksen kommentointia, ajankohtaisia koulutuksia esimerkiksi työnhakutaidoista ja paljon muuta. SYY-Helsinki on YKAn jäsenjärjestö opiskelijajäsenille ja tämän kautta opiskelijat tulevat kuulluksi ja pääsevät mukaan yhteisöön. YKAn jäsenyys oikeuttaa opiskelijan liittymään myös SYYn jäseneksi, ilman ylimääräistä jäsenmaksua. SYY toimii valtakunnallisesti sekä paikallisesti kahdeksassa yliopistossa, joissa opiskellaan yhteiskunnallisia tieteenaloja. Paikallisjärjestöt järjestävät mm. työpaikkavierailuja, ekskursioita, työelämätapahtumia ja yhteisiä hengailuja. Tervetuloa YKAan! Lisätietoja: https://www.yhteiskunta-ala.fi/

59


Fuksin m u i s t i l i s ta K

äsissäsi pitelemääsi pieneen punaiseen on koottu muutamia asioi­ta, joista toivomme sinun hyötyvän opintojesi alussa ja myöhemminkin. Seuraa­vassa lista asioista, joita si­nun oli hyvä muistaa hoitaa vaikka jo kesän aikana, mie­luusti kuitenkin viimeistään ensimmäisen viikon aikana. Läsnäolevaksi ilmoit­tautuminen

Hanki Frankin opiskeli­jakortti

on ensimmäinen asia, joka kannattaa hoitaa kuntoon. Tänä vuonna ilmoittautumisaika on 1.5.–31.8.2020. Älä missaa sitä! Ilmoittautumisen yhteydessä saat tunnukset yliopiston sähköisiin palveluihin sekä sähköpostin (vinkki: valitse tunnus huolella, sillä se seuraa sinua koko opiskeluajan). Ohjeet löydät saamastasi hyväksymiskirjeestä tai yliopiston nettisivuilta. Huomaathan, että menetät opinto-oikeutesi, jos et ilmoittaudu läsnäolevaksi elokuun loppuun mennessä!

Opiskelijakortti kannattaa hankkia hyvissä ajoin ennen opintojen alkua, sillä sen saapumisessa saattaa kestää. Pärjäät ensimmäiset viikot kuitenkin myös ilman sitä. Opiskelijakortti oikeuttaa valtavaan kirjoon alennuksia juna- ja bussilipuista Unicafen edulliseen lounaaseen – tsekkaa runsaat alennukset Frankin nettisivuilta! Opiskelijakortin tilaat osoitteesta frank.fi. Muista myös Frank App, jolla saat opiskelijakortin kännykkääsi.

Liity Maantieteen opis­ kelijat ry:n jäseneksi Jotta saisit kaiken irti opiskelu ajastasi, kannattaa liittyä maantieteen ainejärjestöön MaOon. MaOn huikeisiin fuksitapahtumiin, kuten fuksiaisiin tai fuksimökille osallistuminen edellyttää MaOn jäsenyyttä. Liittymismaksu on naurettavan vähäiset 10 euroa ja saat sillä jäsenyyden koko siksi ajaksi, kun opiskelet maantiedettä Helsingin Yliopistossa. Ainejärjestöön kuuluminen tuo sinulle valtavasti etuja ja mahdollisuuksia bileiden, liikunnan, vaikuttamismahdollisuuksien ja yhteisöllisyyden merkeissä. Huonoja puolia ei sen sijaan ole! Ohjeet jäseneksi liittymiseen löydät MaO:n nettisivuilta (googlaa Mao ry).

Hae opintotukea ja asumistukea! Olet yliopisto-opiskelijana oikeutettu opintotukeen, joka helpottaa kummasti elämää opiskelujen aikana. Opintotukeen kuuluvat kuukausittain maksettava opintoraha ja valtion takaus opintolainaan. Lisäksi olet todennäköisesti oikeutettu myös asumistukeen. Lisätietoja osoitteesta kela.fi. Hanki asunto Jos sinulla ei vielä ole tiedossa asuntoa pääkaupunkiseudulla tai lähialueilla, voit hakea sellaista montaa eri reittiä. Esimerkiksi Helsingin opiskelija-asuntosäätiö HOAS ja monet osakunnat tarjoavat asuntoja opiskelijoille. Google laulamaan! Huomaathan, että asuntojonot ovat usein pitkiä, joten tee hakemus hyvissä ajoin.

Vielä kerran sydämellisesti tervetuloa opiskelemaan maantiedettä! Lisää infoa mantsan opiskelusta maasta taivaaseen löydät Maantieteen opiskelijat ry:n nettisivuilta. Jos mieltäsi jäi vielä askarruttamaan jokin tai päähäsi putkahti kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä TUUTOREIHIN. Vastaamme mielellämme aivan kaikenlaisiin kysymyksiin myös kesällä!

60

pieni punainen


.. .. NAHDAAN .. SYKSYLLA!

61


eip in up ian nen

Profile for Mantu

Pieni punainen 2020  

Pieni punainen 2020  

Advertisement