Page 1


Įžanga........................................................................... 4 Šaltojo karo pradžia...................................................... 5 Šaltojo karo įpatumai..................................................6-7 Kodėl prasidėjo šaltasis karas....................................8-9 “Maršalo planas”......................................................10-11 “Trumero doktrina”...................................................12-13


Įžanga Aš Mantas Mišeikis tema pasirinkau jog labiau sužinočiau apie Šaltąjį karo pradžia ir išmokčiau istorijos kas , kur , kaip vyko ir panašiai. Todėl ką mokaus 2 klasėje , daug ko nėra vadovėlyje. Apie Šal4


Istorikai nesutaria, kada prasidėjo Šaltasis karas. Nors dauguma jų teigia, jog konfliktas prasidėjo iš karto po II-ojo pasaulinio karo, kiti sako, kad JAV ir Vakarų Europos valstybės su Rusijos Imperija nesutarė jau nuo XIX a. vidurio. JAV kariai Rusijos plietinio karo metu

5

[7]


Čia matome JAV ir SSRS karikatūra. Karikatūroje pavaizduota amerikos pilietis , kuris nusvere link savo pusės galinga SSRS kovine meška. Taipogi matome pasaulį kuris reikštu jog nuo jų priklauso visas pasaulis.

6


Šaltasis karas–konfliktų, įtampos ir varžymosi tarp Jungtinių Amerikos Valstijų ir Sovietų Sąjungos bei jų sąjungininkų. – Konfliktų, įtampos ir varžymosi tarp JAV ir Sovietų sajungos bei jų sąjungininkų laikotarpis nuo XX a. 5-ojo dešimtmečio vidurio iki XX a. dešimtojo dešimtmečio pradžios. Šaltojo karo metu varžymasis pasireiškė įvairiose srityse: —- Karinių koalicijų formavimas ir veikla; — Ideologinės ir psichologinės kovos; —- Šnipinėjimas; — Lenktyniavimas technologinio vystymosi srityse, įskaitant kosmines technologijas

7


Viskas prasidėjo nuo ginklavimosi įpatumu. Šaltasis karas“ nusako, kad tarp Sovietų Sąjungos ir JAV niekada nevyko „karštojo“, t. y. tikrojo karo. Vyko propagandinis, politinis ir ekonominis karas, buvo varžomasi dėl įtakos sferų atskirose pasaulio dalyse. Vakarų jėgos suprato SSSR saugumo reikmes, tačiau nesutiko, kad Lenkija prarastų nepriklausomybę. Didžioji Britanija stojo į karą, Vokietijai užpuolus Lenkiją 1939 m. Lenkijos įvykiai buvo bandymas įsitikinti, ar Stalinas pripažins nepriklausomas valstybes Rytų Europoje.

8


bei kosminės lenktynės , ginklavimosi varžybos , branduolinių ginklu

Nato ir SSRS teritorijos.

9


Sovietų Sajungos komunistinio režimo ekspansija privertė JAV atsisakyti iki tol vyravusios nuostatos nesikišti į Europos reikalus. Tuometis JAV prezidentas Haris Trumenas pareiškė : “ Aš pasisakau už tai, kad JAV politika remtų laisvas tautas kovoje su mėginimais jas pajungti ginklu ar kitomis svetimos jėgos priemonėmis”. Ši JAV politikos kryptis pavadinta

Trumeno doktrina. Be to, JAV pa-

siūlė Europai ekonominės pagalbos programą - vadinamąjį

Maršalo planą.

Manyta jog sustiprinus Europos šalių ūkį ir stabilizavus padėtį , bus užkirstas kelias plisti jose komunistinei ekspansijai. Plane numatyta Europos šalims suteikti 13mlrd dolerių vertės paramą.

10


Maršalo plano diagrama. Kiek buvo suteikta šalim milijonų JAV dolerių.

11


Šaltasis karas reiškėsi: 1. Ginklavimosi varžybomis 2. Propoganda 3. Ryšių siaurinimu 4. Karinių blokų kūrimas Lokaliniai karai(Azija ,Afrika) RYTŲ EUROPA:

VAKARŲ EUROPA:

planinė ekonomika

rinkos ekonomika

Diktatūrinis valdymas

demokratiškas valdymas

Intensyviai pradėjo dalyvauti Europos reikaluose; Trumeno doktrina-buvo JAV prezidento Hario Trumeno 1947m.

12


Haris Trumenas. Jav Prezidentas Paskelbtaė politinė programa,pagal kurią JAV suteikia ekonominę pagalbą kai kurioms Europos šalims ir kartu užtveria kelią komunizmo grėsmei.

13


http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0altasis_karas#.C5.A0altojo_karo_prad.C5.BEia http://www.saltojokaromuziejus.lt/ivykis/ http://www.studijoms.lt/saltasis-karas-3.htm/5 http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/777/ http://istorijos-konspektai-2012.blogspot.com/2012/03/saltasis-karas.html http://www.thefeeherytheory.com/2011/06/15/collapse-of-cold-war-consensus/ http://img12.imageshack.us/img12/4061/altercoldwar.png

14


15


asasasas  

assasasasasaas

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you