Page 1

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă România

2018

Q3


Perspectivele angajării de forță de muncă în România

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forță de Muncă pentru trimestrul III/2018 a fost realizat prin intervievarea unui eșantion reprezentativ de 628 de angajatori din România. Toți participanții la sondaj au fost întrebați: ,,Cum anticipați că vor evolua angajările totale din locația dumneavoastră în cele trei luni până la sfârșitul lunii septembrie 2018, în raport cu trimestrul în curs?”

Cuprins Perspectivele angajării de forță de muncă în România 1 Comparații în funcție de dimensiunea organizației Comparații la nivel de regiuni Comparații la nivel de sectoare de activitate

Despre studiu

2 3 8

14

Despre ManpowerGroupTM 15


Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă în România Iul-Sep 2018

Creștere

Descreștere

% 27

Previziunea Netă Previziune de Angajare Ajustată Sezonier

Nicio schimbare

Nu știu

%

%

%

%

%

8

65

0

19

13

Apr-Iun 2018

23

7

64

6

16

11

Ian-Mar 2018 Oct-Dec 2017 Iul-Sep 2017

22 20 28

12 12 7

64 66 64

2 2 1

10 8 21

16 15 14

60

Previziune Netă de Angajare

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008 2009 2010 2011 România s-a alăturat studiului în trim. II/2008.

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Angajatorii români raportează planuri de angajare entuziaste pentru perioada iulie - septembrie 2018. 27% dintre angajatori anticipează o creștere a numărului total de angajați, 8% prognozează o scădere și 65% nu prevăd nicio schimbare, ceea ce rezultă într-o Previziune Netă de Angajare de +19%.

Pe parcursul acestui raport folosim termenul ,,Previziune Netă de Angajare”. Valoarea acesteia se obține făcând diferența dintre procentul de angajatori care anticipează o creștere a numărului total de angajați din locația lor în trimestrul următor și procentul de angajatori care prevăd o scădere a numărului total de angajați în următoarele trei luni. Procentul rezultat din această scădere reprezintă Previziunea Netă de Angajare.

După ajustarea datelor pentru eliminarea variațiilor sezoniere, Previziunea este de +13%, intențiile de angajare fiind cu 2 puncte procentuale mai puternice decât în trimestrul precedent și relativ stabile comparativ cu trimestrul III/2017.

De aici înainte toate cifrele prezentate în text se referă la date ajustate sezonier, cu excepția cazului în care se specifică altfel.

Pe parcursul acestui raport folosim termenul de „Previziune Netă de Angajare.” Valoarea acesteia se obţine făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a numărului total de angajări din locaţia lor în trimestrul următor şi procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor din locaţia lor, per total, în următoarele trei luni. Procentul rezultat din această scădere reprezintă Previziunea Netă de Angajare. De aici înainte toate cifrele prezentate în text se referă la date ajustate sezonier, cu excepţia cazului în care se specifică altfel.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 1


Comparații în funcție de dimensiunea organizației Angajatorii care participă la studiu sunt clasificați în patru tipuri, în funcție de dimensiunea organizației: micro-organizații, definite ca structurile cu mai puțin de 10 de angajați, organizații mici, adică organizații cu 10-49 de angajați, organizații medii (mijlocii), care au între 50 și 249 de angajați și organizații mari, cu 250 sau mai mulți angajați. În toate cele patru categorii de organizații, angajatorii se așteaptă la creșteri a numărului total de angajați. Angajatorii din companii de mari dimensiuni sunt cei mai optimiști, raportând o Previziune Netă de Angajare de +27%. Previziunile se situează la +15% în cazul angajatorilor de dimensiuni medii. Creșteri a numărului total de angajați sunt preconizate și în cazul organizațiilor mici și micro, unde angajatorii raportează Previziuni Nete de Angajare de +7%, respectiv +5%.

Dimensiunea organizației

În comparație cu trimestrul II/2018, angajatorii din micro-organizații raportează o îmbunătățire notabilă a Previziunii, de 6 puncte procentuale, în timp ce perspectivele din organizațiile mici și medii se întăresc cu 3 puncte procentuale. Previziunile rămân neschimbate față de trimestrul trecut în organizațiile de dimensiuni mari. Angajatorii din organizații mici și medii raportează un declin de 3, respectiv 2 puncte procentuale față de trimestrul III din 2017, însă cei din micro-organizații mici raportează o îmbunătățire de 6 puncte procentuale, iar cei din organizații mari au o prognoză neschimbată față de intervalul iulie - septembrie 2017.

Previziune Netă Previziune de Angajare Ajustată Sezonier

Creștere

Descreștere

Nicio schimbare

Nu știu

%

%

%

%

%

%

18 18 34 34

9 8 9 6

72 74 57 59

1 0 0 1

9 10 25 28

5 7 15 27

Micro mai puțin de 10 angajați Mică între10-49 angajați Medie între 50-249 angajați Mare peste 250 angajați

Micro mai puțin de 10

Mică 10-49

Medie 50-249

Mare 250 sau mai mulți

60 50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Grafificul ilustrează datele ajustate sezonier.

2 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă


Comparații la nivel regional Pe parcursul trimestrului III/2018 se prognozează creșteri a numărului total de angajați în toate cele opt regiuni ale țării. Cel mai alert ritm de angajare este preconizat pentru regiunea Vest, unde angajatorii raportează o Previziune Netă de Angajare de +17%. Angajatorii din regiunile Centru și București și Ilfov se așteaptă la rândul lor la creșteri a numărului total de angajați, raportând Previziuni de +16%, respectiv 15%, în timp ce Previziuni de +12% sunt raportate și în regiunile Nord-Vest și Sud-Est. Angajatorii din regiunea Vest raportează o Previziune prudentă de +9%, iar creșteri a numărului total de angajați sunt prognozate și în regiunile Nord-Vest și Nord-Est, unde angajatorii enunță Previziuni de +8%, respectiv +5%. Angajatorii din Nord-Est raportează cele mai puțin robuste planuri de angajare, cu o Previziune pozitivă totuși de +5%. În comparație cu trimestrul II din 2018, intențiile de angajare se consolidează în patru regiuni. Îmbunătățirea cea mai amplă, de 10 puncte procentuale, este preconizată în regiunea Sud-Est, în timp ce angajatorii din regiunea Vest raportează la

Previziune Netă de Angajare

rândul lor o îmbunătățire de 7 puncte procentuale. Perspectivele sunt cu 4 puncte procentuale mai puternice atât în regiunea București și Ilfov, cât și în regiunea Nord-Vest. Pe de altă parte, perspectivele de angajare se restrâng comparativ cu trimestrul trecut în celelalte patru regiuni, inclusiv în regiunea Sud-Vest, unde angajatorii raportează un declin de 4 puncte procentuale față de intervalul aprilie – iunie 2018. Planurile de angajare se restrâng în cinci din cele opt regiuni comparativ cu trimestrul III al anului precedent. Declinul cel mai abrupt, de 14 puncte procentuale, se raportează în regiunea Nord-Est, dar perspectivele sunt mai slabe decât anul trecut și în regiunile Sud și Nord-Vest, cu 8, respectiv 7 puncte procentuale. Cu toate acestea, planurile de angajare se îmbunătățesc comparativ cu anul trecut în celelalte trei regiuni, îndeosebi în Vest și Sud-Est, unde sunt cu 14, respectiv 10 puncte procentuale mai puternice decât cele din intervalul iulie – septembrie 2017.

Previziune Ajustată Sezonier

București & Ilfov

15

Centru

22

16

Nord-Est

16

5

Nord-Vest

18

12

Sud

16

8

Sud-Est

23

12

Sud-Vest

20

8

Vest

17 -5

16

0

5

26

10 15 20 25 30 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 3


+16 (+15)%

București și Ilfov Angajatorii se așteaptă la un ritm constant al angajărilor, raportând o Previziune Netă de Angajare de +15%. Planurile de angajare se îmbunătățesc cu 4 puncte procentuale comparativ cu trimestrul II/2018, dar sunt cu 5 puncte procentuale mai slabe decât anul trecut în trimestrul III.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

+22 (+16)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Centru Cei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot aștepta la un climat de angajare pozitiv, preconizează angajatorii, raportând o Previziune Netă de Angajare de +16%, relativ stabilă comparativ cu trimestrul trecut, și cu 6 puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul III al anului 2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

4 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă


+16 (+5)%

Nord-Est Pentru intervalul iulie – septembrie 2018 se prognozează unele creșteri a numărului de angajați, angajatorii raportând o Previziune Netă de Angajare de +5%. În comparație cu trimestrul precedent, planurile de angajare rămân relativ stabile, însă angajatorii raportează un declin considerabil, de 14 puncte procentuale, față de trimestrul III al anului 2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

+18 (+12)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Nord-Vest Angajatorii prognozează un climat pozitiv de angajare în următoarele trei luni, raportând o Previziune Netă de Angajare de +12%. Planurile de angajare sunt cu 4 puncte procentuale mai puternice decât în trim. II/2018, însă se restrâng cu 7 puncte procentuale comparativ cu trim. III/2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 5


+16 (+8)%

Sud Cei aflați în căutarea unui loc de muncă se pot aștepta la unele oportunități de angajare în trim. III/2018, potrivit angajatorilor, care raportează o Previziune Netă de Angajare de +8%. Intențiile de angajare rămân relativ stabile comparativ cu trimestrul anterior, dar sunt cu 8 puncte procentuale mai slabe în comparație cu cel de-al treilea trimestru al anului 2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

+23 (+12)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Sud-Est În perioada iulie – septembrie 2018 se preconizează creșteri a numărului de angajați din regiune. Angajatorii raportează o Previziune Netă de Angajare de +12%, care se îmbunătățește cu o marjă considerabilă de 10 puncte procentuale, atât de la trimestru la trimestru, cât și de la an la an.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

6 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă


+20 (+8)%

Sud-Vest Angajatorii se așteaptă la un ritm moderat de angajare în trimestrul următor, raportând o Previziune Netă de Angajare de +8%. Cu toate acestea, perspectivele de angajare sunt cu 4 puncte procentuale mai slabe, atât comparativ cu trim. II/2018, cât și cu trim. III/2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2008

+26 (+17)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Vest Potrivit angajatorilor din regiunea Vest, în trimestrul trei al anului 2018 este probabilă o creștere solidă a numărului total de angajați, raportându-se o Previziune Netă de Angajare de +17%. Planurile de angajare pentru intervalul iulie – septembrie 2101 sunt cu 7 puncte procentuale mai puternice decât în trimestrul II, iar angajatorii raportează și o îmbunătățire considerabilă, de 14 puncte procentuale, față de intervalul iulie – septembrie 2017. Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 7


Comparații la nivel de sector de activitate În opt din cele zece sectoare de activitate analizate, angajatorii se așteaptă să-și crească numărul de angajați în trimestrul următor. Cel mai puternic ritm de angajare este anticipat de angajatorii din sectorul Industrie prelucrătoare, care raportează o Previziune Netă de Angajare de +28%. Angajatorii din sectorul Administrație publică și servicii sociale raportează la rândul lor planuri de angajare optimiste cu o Previziune de +20%, în timp ce în sectorul Hoteluri și restaurante Previziunea Netă de Angajare este de +17%. O creștere solidă a numărului de angajați este preconizată și în alte două sectoare, ambele cu o Previziune de +15%: Construcții, respectiv Finanțe, asigurări, servicii imobiliare și servicii de afaceri. Cu toate acestea, angajatorii anticipează o scădere numărului de angajați în celelalte două sectoare Industrie Extractivă și Agricultură, vânătoare, silvicultură și pescuit - raportând Previziuni negative de -11%, respectiv -4%.

comparativ cu trimestrul trecut în alte trei sectoare, printre care și sectorul Agricultură, vânătoare, silvicultură și pescuit, unde angajatorii raportează un declin de 8 puncte procentuale față de intervalul aprilie – iunie 2018, și sectorul Industrie extractivă, unde declinul de la trimestru la trimestru este de 5 puncte procentuale. Intențiile de angajare se consolidează în comparație cu cel de-al treilea trimestru al anului 2017 în cinci din cele zece sectoare de activitate. Angajatorii din sectorul Finanțe, asigurări, servicii imobiliare și servicii de afaceri prognozează cea mai amplă îmbunătățire față de iulie – septembrie 2017, de 9 puncte procentuale, în timp ce în sectorul Energie electrică, apă, gaze și sectorul Administrație publică și servicii sociale se raportează îmbunătățiri de 4, respectiv 3 puncte procentuale. Planurile de angajare se restrâng însă în alte cinci sectoare, în special în Industrie extractivă, unde declinul față de trim. III/2017 este de 15 puncte. Angajatorii din sectorul Comerț cu ridicata și cu amănuntul raportează perspective cu 8 puncte procentuale mai slabe decât anul trecut, iar cei din sectorul Agricultură, vânătoare, silvicultură și pescuit, și din sectorul Transport, depozitare și comunicații enunță perspective cu 6 puncte procentuale mai slabe decât în trim. III/2017.

În comparație cu trim. II/2018, perspectivele de angajare se îmbunătățesc în cinci din cele zece sectoare de activitate. Angajatorii din sectorul Transport, depozitare și comunicații raportează cea mai amplă îmbunătățire, de 8 puncte procentuale, dar perspectivele sunt cu 7, respectiv 6 puncte procentuale mai puternice și în sectorul Administrație publică și servicii sociale, respectiv Comerț cu ridicata și cu amănuntul. Perspectivele se restrâng însă Previziune Netă de Angajare

Previziune Ajustată Sezonier

Administrație publică și servicii sociale

24 20

Agricultură, vânătoare, silvicultură și pescuit

8

-4

Comerț cu ridicata și cu amănuntul

17

12

Construcții

38

15

Energie electrică, apă, gaze

2

4

Finanțe, asigurări, servicii imobiliare și servicii de afaceri

19

15

Hoteluri și restaurante

38

17

Industrie extractivă

-6

-11

31

Industrie prelucrătoare

28

Transport, depozitare și comunicații

3 -15

-10

-5

0

8 5 10 15 20 25 30 35 40 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

8 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă


+8 (-4)%

Agricultură, vânătoare, silvicultură și pescuit Angajatorii anticipează cea mai slabă piață a muncii din ultimii trei ani și ceva, și de altfel singura negativă din această perioadă, raportând o Previziune Netă de Angajare de -4%, cu 8, respectiv 6 puncte procentuale mai slabă decât în trimestrul precedent, respectiv anul trecut.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2008

+38 (+15)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Construcții Dată fiind Previziunea Netă de Angajare de +15%, în sector este probabilă o creștere solidă a numărului total de angajați. Perspectivele de angajare rămân relativ stabile, atât în comparație atât cu trim. II/2018, cât și cu trim III/2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 9


+2 (+4)%

Energie electrică, apă, gaze Persoanele care caută un loc de muncă în sector se pot aștepta la un ritm de angajare temperat în trimestrul trei al anului 2018, potrivit angajatorilor, care raportează o Previziune Netă de Angajare de +4%. În comparație cu trimestrul precedent, planurile de angajare sunt 2 cu puncte procentuale mai slabe, însă angajatorii raportează o îmbunătățire de 4 puncte procentuale față de trimestrul III/2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40

2008

+19 (+15)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Finanțe, asigurări, servicii imobiliare și servicii de afaceri Este de așteptat ca climatul de angajare favorabil să continue în intervalul iulie – septembrie 2018, angajatorii raportând o Previziune Netă de Angajare de +15% pentru al doilea trimestru consecutiv. Comparativ cu trimestrul III/2017, perspectivele de angajare se îmbunătățesc cu o marjă considerabilă de 9 puncte procentuale.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

10 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă


+31 (+28)%

Industrie prelucrătoare Angajatorii continuă să raporteze intenții de angajare optimiste, cu o Previziune Netă de Angajare pentru trimestrul următor de +28%. Perspectiva este cu 2 puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul II/2018, dar slăbește cu 2 puncte procentuale față de iulie – septembrie 2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

-6 (-11)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Industrie extractivă Cei aflați în căutarea unui loc de muncă în sector se pot aștepta la un climat de angajare sumbru în trimestrul următor, potrivit angajatorilor care au raportat o Previziune Netă de Angajare de -11%. Planurile de angajare sunt cele mai slabe raportate în ultimii nouă ani, slăbind cu 5 și 15 puncte procentuale față de trimestrul, respectiv anul, precedent.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 11


+24 (+20)%

Administrație publică și servicii sociale Angajatorii din sector sunt optimiști privind angajările din trimestrul III/2018, raportând o Previziune Netă de Angajare de +20%. Intențiile de angajare se îmbunătățesc cu 7 puncte procentuale față de trimestrul precedent și sunt cu 3 puncte procentuale mai puternice în comparație cu cel de-al treilea trimestru al anului 2017.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

+38 (+17)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Hoteluri și restaurante Se preconizează ca piața muncii să continue să fie favorabilă și în perioada iulie – septembrie 2018, dat fiind că angajatorii raportează o Previziune Netă de Angajare de +17% pentru al treilea trimestru consecutiv. Comparativ cu intervalul iulie – septembrie 2017, perspectivele de angajare se îmbunătățesc cu 2 puncte procentuale.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

12 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă


+8 (+3)%

Transport, depozitare și comunicații În trimestrul următor, angajatorii se așteaptă la creșteri limitate a numărului total de angajați, raportând o Previziune Netă de Angajare de +3%. Perspectivele de angajare se îmbunătățesc cu 8 puncte procentuale față de trimestrul precedent (II/2018), însă slăbesc cu 6 puncte procentuale comparativ cu anul trecut.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

2008

+17 (+12)%

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Comerț cu ridicata si cu amănuntul Pentru perioada iulie – septembrie 2018 se anticipează un ritm de angajare susținut, angajatorii raportând o Previziune Netă de Angajare de +12%, cu 6 puncte procentuale mai puternică decât în trimestrul II/2018, dar cu 8 puncte procentuale mai slabă decât cea raportată anul trecut în trimestrul III.

Previziune Netă de Angajare

60

Previziune Ajustată Sezonier

50 40 30 20 10 0 -10 -20

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Valoarea zero a Previziunii Nete de Angajare nu va fi reprezentată grafic.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 13


Despre studiu Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă se realizează trimestrial pentru a măsura intenţiile angajatorilor de a creşte sau de a diminua angajările totale pe parcursul trimestrului următor. ManpowerGroup administrează acest studiu predictiv şi cuprinzător de aproape 55 de ani, timp în care acesta a devenit unul dintre cele mai credibile studii din lume privind activitatea de angajare. Succesul Studiului ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă se datorează mai multor factori: Unicitate: Studiul este unic din punct de vedere al amplorii sale, al scopului și al sferei de aplicare, duratei și ariei de interes. Capacitate de previziune: Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă este cel mai vast studiu privind angajarea de forţă de muncă și, în egală măsură, studiul cu cea mai mare capacitate de previziune din lume, solicitând angajatorilor să anticipeze nivelul activităţii de angajare pentru trimestrul următor. Spre deosebire de acesta, alte studii se concentrează pe date retroactive, prezentând ceea ce a avut loc în trecut. Independenţă: Studiul se realizează pe un eşantion reprezentativ de angajatori din ţările în care se desfăşoară. Participanţii la studiu nu provin din rândul clienţilor ManpowerGroup. Robustețe: Studiul se bazează pe intervievarea unui număr de aproape 59.000 de angajatori din sectoarele public şi privat din 44 de ţări și teritorii, pentru măsurarea perspectivelor de angajare în fiecare trimestru. Efectuarea cercetării pe un eşantion reprezentativ şi pe sectoare de activitate și regiuni permite oferirea unor informaţii cât mai detaliate.

Metodologie Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă se realizează cu ajutorul unei metodologii validate, în conformitate cu cele mai înalte standarde din domeniul cercetării de piaţă. Studiul a fost structurat astfel încât să fie reprezentativ pentru fiecare economie naţională. Marja de eroare pentru toate datele, la nivel naţional, regional și global, nu depăşeşte +/-3,9%.

Previziunea Netă de Angajare Pe parcursul acestui raport, se foloseşte termenul „Previziune Netă de Angajare.” Această cifră se obţine făcând diferenţa dintre procentul de angajatori care anticipează o creştere a volumului total de angajări și procentul de angajatori care prevăd o scădere a angajărilor în locaţia lor, în trimestrul următor. Rezultatul acestui calcul îl reprezintă Previziunea Netă de Angajare. Previziunile Nete de Angajare pentru țările care au acumulat date privitor la cel puțin 17 trimestre consecutive sunt supuse ajustării sezoniere. S-au efectuat ajustări sezoniere ale datelor din majoritatea țărilor cuprinse în studiu, cu excepția Portugaliei și a Croației. ManpowerGroup intenţionează să utilizeze pe viitor ajustări sezoniere şi în cazul datelor aferente acestora, pe măsură ce se va strânge cantitatea de date necesară acestei ajustări. De remarcat faptul că începând cu trimestrul II al anului 2008, ManpowerGroup a adoptat metoda TRAMO-SEATS de ajustare sezonieră a datelor.

Focalizare: De 55 de ani, studiul a obţinut toate informaţiile pe baza unei singure întrebări. Pentru cercetarea referitoare la trimestrul III/2018 angajatorilor din toată lumea care participă la acest studiu li s-a solicitat să răspundă la aceeaşi întrebare: „Cum anticipaţi că vor evolua angajările totale din locaţia dumneavoastră, vreme de trei luni, până la sfârşitul lunii septembrie 2018, în raport cu trimestrul în curs?”

14 Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă


Despre ManpowerGroupTM ManpowerGroup® (NYSE: MAN), liderul global în soluții privind forța de muncă, ajută companiile să se transforme în lumea schimbătoare a muncii, identificând, atragând, evaluând, dezvoltând și gestionând talentele care le permit să obțină reușite. Concepem și implementăm soluții inovatoare pentru mai mult de 400.000 de clienți și conectăm peste 3 milioane de oameni la muncă sustenabilă și semnificativă, într-o varietate de domenii și industrii. Familia brandurilor experte ale ManpowerGroup: Manpower ®, Experis®, ManpowerGroup Solutions® și Right Management® - creează valoare pentru clienți și candidați în 80 de țări și teritorii, așa cum a facut-o vreme de 70 de ani. În 2018, ManpowerGroup a fost numită una din Cele Mai Etice Companii din Lume pentru al nouălea an și desemnată de revista Fortune drept una din Cele Mai Admirate Companii, consacrându-i poziţia de cel mai de încredere și apreciat brand din domeniul în care activează. Vizitați www.manpowergroup.com pentru a afla mai multe despre noi.

ManpowerGroup România ManpowerGroup este prezent în România de 15 ani, susținând performanța, creșterea și flexibilitatea a peste 500 de companii din toate regiunile și domeniile de activitate și conectând zeci de mii de candidați talentați și de profesioniști cu experiență la oportunitățile potrivite, prin brandurile Manpower, Experis, Proservia și ManpowerGroup Solutions. Pentru mai multe informaţii vizitaţi www.manpower.ro.

Studiul Manpower privind Perspectivele Angajării de Forţă de Muncă 15


ManpowerGroup România Str. Izvor nr. 80, Izvor Business Center, etaj 6 București, sector 5, România romania@manpower.ro © 2018, ManpowerGroup. Toate drepturile rezervate.

Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca III/2018  
Studiul ManpowerGroup privind Perspectivele Angajarii de Forta de Munca III/2018  
Advertisement