ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E-Z

Page 1

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ISBN: 978-960-9407-11-3 SET: 978-960-9407-12-0

ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E-Z

Επιτροπή Έκδοσης: Δ. Φοίτος, Θ. Κωνσταντινίδης & Γ. Καμάρη

2 E-Z

ΠΑΤΡΑ 2009
ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ E-Z


ÅtØhg{|gs |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØLilium rhodopaeumØgz‫ם‬Ø msØ ks q |ÎØ tj‫ם‬zm Ø gqnÒstØ ‫ ל‬t Øvqg| t‫ מ‬Ø vp Ø Ø o{{ is‫|ל‬m


ÂˆĂšjtӀnĂšlĂ‘th‚ÚkÖ¨th|n Çrn€‚|uyuĂ‘n€lĂš ntĂškÖ¨th|nĂšhp u֨Ú upĂši‚izĂ‘upĂš j‚hĂšthĂšyru€ h l֨€l‚™Ú ntĂš{znrutu|‚֌Ú  qtĂš}p Ă“tĂš n™Ú†zzÖŚkh™Ú {h‚Ú֧~‚Új‚hĂšthĂš ntĂš{h h€ rĂ” l‚™ΒΙΒΛΙΟ ΕΡΥΘΡΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ & ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ε-Z

Επιτροπή Έκδοσης: Δημήτριος Φοίτος, Θεοφάνης Κωνσταντινίδης & Γεωργία Καμάρη

Επιμέλεια κειμένων: Πέπη Μπαρέκα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΤΡΑ 2009THE RED DATA BOOK OF RARE AND THREATENED PLANTS OF GREECE

VOLUME TWO E-Z

Edited by Dimitrios Phitos, Theophanis Constantinidis & Georgia Kamari

Assisted by Pepy Bareka

HELLENIC ΒΟΤΑΝΙCAL SOCIETY

PATRAS 2009


Ø zgitqk‫מ‬k g ØmØgsgjm‫ץ‬t Ïko m ØmØgsgzgqgipiÎ Øt{ |Î Ø‫ץ‬kq |ÎØÎØzkq {mz |Î Ø|gnÑ Ø|g ØmØgz‫ם‬jt mØ toØzkq k~t‫ץ‬ÒstoØ toØh h{ÏtoØ‫ץ‬kØtzt tsjÎzt kØ q‫ם‬zt Ø‫ץ‬m~gs |‫ ם‬Øm{k| qts |‫ ם‬Ø}p t oz |‫ם‬ØÎØ‫{{ל‬t Ø~pqÏ Øzqtmit‫ץמ‬ksmØ iqgz ÎØ‫ל‬jk gØ m Ø z qtzÎ Ø¿|jt m Ø toØh h{Ïto Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tsØs‫ץם‬tØ|g Ø to Ø|gs‫ם‬sk Ø toØ knst‫ מ‬Ø |gÏtoØ ztoØ ~‫מ‬tosØ msØ {{‫ל‬jg Ø

Ø Å Ø Å qig Îq tØ t gs |Î Å‫ץ‬Î‫ץ‬gØ t{tiÏg gskz Î‫ ץ‬tØ g qÑs Ø Å

Æ Æ Ø Å Ø Ø Ø Å Ø j |ÎØÆzmqk ÏgØ g~kÏq m Ø z ~k qm g|t‫מ‬Ø qtiq‫ץץל‬g t kq h‫{{ל‬tsØ|g Ø k }‫ם‬qt Ø s‫ל‬z orm kqtz‫ם‬qtoØ gzgsg g ÏtoØ Ø

3". ØØ 3%4 Ø Ø k{ jtztÏm m | ‫מ‬zp m Ø Å Ø Ø qg} |Ò ØÅÒ~sk Ø v ØÅ Ø Ø


ÅtØzgq‫ם‬sØÒqitØ oi~qm‫ץ‬g tjt Înm|k gz‫ם‬Ø tØ oqpzgÌ|‫ם‬ØÅg‫ץ‬kÏtØ kq }kqk g|Î Ø s‫ל‬z orm |g Ø tØÆztoqikÏtØ kq h‫{{ל‬ts t Ø sÒqik g Ø|g Ø { ‫ץ‬g |Î Ø {{giÎ gØz{gÏ gØ toØ Ø kq h‫{{ל‬tsØ


┬У┬ВkonтАл╫ЮтАмs┬Аk┬В┬Ъ├Ш┬Бps├ШтАл╫етАмk{├Сs├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Жz┬В┬Бqtz├О┬Ъ├Ш┬┐|jt┬Аm┬Ъ ├Ш ┬РтАл ┬Б╫Э╫етАм├Ш+gnmim┬Б├О┬Ъ├Ш┬ТlтАл╫ЭтАм├М┬Аp┬Бs┬Щ├Цus├Н┬Аs┬Щ ┬Жqig┬А┬Б├Оq┬Вt├Ш┬Дt┬Бgs┬В|├О┬Ъ ├ЕтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Д┬Вt{ti├Пg┬Ъ ┬Сgskz┬В┬А┬Б├ОтАл┬В╫етАмt├Ш┬Сg┬Бq├Сs ├Ш┬СтАл┬Б╫ЬтАмqg % LAIK ├ШDOHISNR TOASQAR GQ├Ш ┬Жz├П| ├Ш┬Лgnmim┬Б├О┬Ъ├Ш┬Иjs|тАл╫втАмrl┬Щ├Ц┬Кor ┬Аfr┬А┬Бr├Нil┬Щ├Ш ├ЕtтАл╫етАм├Тg┬Ъ├Ш┬Р┬В|t{ti├Пg┬Ъ├Ш|g┬В├Ш├Еgr┬ВstтАл|┬В╫етАм├О┬Ъ ├ЕтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Д┬Вt{ti├Пg┬Ъ ┬Жns┬В|тАл╫ЭтАм├Ш ├Ш┬Лgztj┬В┬А┬Бq┬Вg|тАл╫ЭтАм├Ш┬Сgs тАл┬В╫етАмt├Ш┬Гnms├Сs ├Ш┬Гn├Оsg % LAIK ├ШCNMRSGQ BINK TNA GQ├Ш ┬Лgnmi├О┬Бq┬Вg├Ш┬Дjoph├Нf├Ц┬КfтАл╫в╫ЭтАмpl ┬Жqig┬А┬Б├Оq┬Вt├Ш┬Дt┬Бgs┬В|├О┬Ъ ├ЕтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Д┬Вt{ti├Пg┬Ъ ┬Сgskz┬В┬А┬Б├ОтАл┬В╫етАмt├Ш┬Сg┬Бq├Сs ├Ш┬СтАл┬Б╫ЬтАмqg % LAIK ├ШJALAQI TOASQAR GQ├Ш├Ш


Å

w ØØ 1 Ç{pq j |Ò Øzkq t~Ò Ø toØk{{gj |t‫מ‬Ø~ÑqtoØØ 1 Ø|g mitqÏk Øgzk {Î Ø psØk jÑsØ ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ gØ|q Îq gØ m Ø)5#.ØØ 1 Å ØÅw Ø w Ø w Ø ØÆ w ØØ 6 ØÅw Ø w Ø w Ø ØÆ w ØØ v ØØv ØzgqÑsØjk‫ מ‬kqt Ø ‫ץם‬t Ø toØÒqitoØ izÑuÚ rporÓtÚ lku|ÔtqtÚ qtÚ‫׋‬yhtÑqtÚ{h Ú yl zu֨|ltqtÚ ‫׌‬p ÓtÚ n Ú zz֦kh Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø ØkÏjmØ|g ØoztkÏjm ØÑ kØ‫ץ‬kØ gØ Ø toØzqÑ toØ ‫ץם‬toØ o‫ץ‬z{mqÑsk g Ø ost{ |Ñ ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØ q g|t ÏpsØ‫ל‬qnqps Ø Ø k q‫ל‬Ø|g ØmØ‫ץ‬tq}ÎØzgqto Ïg m Ø psØzkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒspsØ‫ל‬qnqps Ø gØtztÏgØgs t ~t‫מ‬sØ kØ |‫ל‬nkØkÏjt ØÎØoztkÏjt ØkÏsg Øzgq‫ץם‬t t Ø‫ץ‬kØk|kÏstsØ toØzqÑ toØ ‫ץם‬to Ø qt Øj ko|‫{ם‬os mØ psØgsgisp Ñs Øzgqg Ïnks g Ø|g Ø tsØzgq‫ם‬s gØ ‫ץם‬tØt Ø~{pq j |Ò Øzkq t~Ò Ø toØk{{gj |t‫מ‬Ø~Ñqto Ø|gnÑ ØkzÏ m Øgo t‫ מ‬tØ tØ|k}‫{ל‬g tØgz‫ם‬Ø tsØzqÑ tØ ‫ץם‬t Øgsg}kq‫ם‬‫ץ‬kstØ Ø|g mitqÏk Øgzk {Î Ø psØk jÑs

Åzop i {Ð Öyjp s}Ð Ö snÖjzzfi {s‫פ‬Ö}Ïpsn tØRed Data Book of Rare and Threatened Plants of GreeceØ 0HISNRØ ØAK Ø Ø|gnÑ Ø|g Ø tsØ tsØ ‫ץם‬tØ m ØFlora HellenicaØ 3SQIDØ Ø4AMØ Øzgqto ‫ל‬lk g ØmØj ‫|ל‬q mØt{t|{ÎqtoØ toØ k{{gj |t‫מ‬Ø~ÑqtoØ kØ Ø~{pq j |Ò Øzkq t~Ò ØØ | Ø Ø Ø qÎ mØ^Ø ‫ל‬qzgnt Ø Ø Ø o|{‫ל‬jk Ø sÎ t Ø +IJ Ø Ø sg t{ |Ò ØsÎ t Ø toØ igÏtoØ %!E Ø Ø o |Ò ØsÎ t Ø toØ igÏtoØ 7!E Ø Ø ‫ם‬qk k Ø sÎ t Ø toØ igÏtoØ .!E Ø Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø 0 Ø Ø kqk‫ל‬Ø {{‫ ל‬Ø 3S% Ø Ø ‫ם‬s t ØsÎ t Ø )N) Ø Ø ‫ ם‬gØ Ïsjt Ø 30I Ø Ø ‫ם‬qk gØ Ïsjt Ø .0I Ø Ø sg t{ |ÎØ|ks q |ÎØzkq t~ÎØ %# Ø Ø ‫ם‬qk gØ|ks q |ÎØ zkq t~ÎØ .# Ø|g Ø Ø tqk tgsg t{ |ÎØzkq t~ÎØ Ø ØksØ{‫ם‬ipØj ‫|ל‬q m Øhg ‫ץ‬ÒsmØ tØz{t‫ מ‬tØ o{ |‫ם‬Ø m Ø Flora Hellenica Database Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø Ø sk‫ ם‬kqk Ø h tikpiqg} |Ò Ø ‫ץ‬k{Ò k Ø j g}‫ם‬qpsØ t‫לץ‬jpsØk jÑsØÎØ|g ØiksÑsØ toØk{{gj |t‫מ‬Ø~Ñqto Øgs gzt|qÏsk g Ø msØtqn‫ ם‬kqm Øgz‫ם‬Ø}o tikpiqg} |Î Øgz‫ ם‬kp Øtq tnÒ m mØ psØ~{pq j |ÑsØzkq t~Ñs Ø oi~q‫ם‬sp Ø~qm ‫ץ‬tzt Înm|gs Øi gØ {‫ם‬ito Øzqg| |t‫ מ‬Ø|g Ø‫ם‬ztoØ t‫ מ‬tØÎ gsØk} | ‫ ם‬Ø}o |‫ל‬Øikpiqg} |‫ל‬Ø‫ם‬q g Øz ~ Øzt g‫ץ‬tÏØÎØzkj sÒ Ø zkq t~Ò Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Øtqt k qÑs

Ö{f lhspÍj Öfyj zÌ Ö orÖj iÏrÖ ‫|םפ‬orfÖ‫ם‬jÖ fÖ{p Ìp fÖ l Ö jmrs‫ פ‬Ö ½ro l Öh fÖ lrÖ f Ìpl lÖ l Öu‫ פ‬l Ö (4"- msØÒ|jt mØ)5#.Ø2EDØ,IRSØ#ASEGNQIERØAMDØ#QISEQIA ØUEQRINMØ Ø Øgsg}Òqts g Ø{kz t‫ץ‬kqÑ Ø gØ|q Îq gØ psØ|g mitq ÑsØgzk {Î Ø psØ}o |ÑsØ|g Ølp |ÑsØk jÑs Ø‫ם‬zp Øgsg}Òqts g Ø kzÏ m Ø|g Ø Ø qtztzt m‫ץ‬Òsk Økzgsk|j‫ ם‬k ØztoØg|t{t‫מ‬nm gsØ^‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÒ Ø‫םץ‬stØ qtztzt Î k Ø toØ|k ‫ץ‬Òsto Ø‫ץ‬Ò~q Ø|g Ø msØUEQRINMØ Ø k|Ò‫ץ‬hq t Ø Ø |tz‫ ם‬Ø m Ø|gn Òqp m Ø|g Ø m Ø|t sÎ Ø~qm ‫ץ‬tztÏm m Ø psØ|g mitq ÑsØ| sj‫מ‬stoØkÏsg Ø|oqÏp ØsgØzgqÒ~k ØÒsgØ|t s‫ם‬Ø ‫ מ‬m‫ץ‬gØ|g mitq tztÏm m Øi gØ‫{ם‬to Ø to Øksj g}kqt‫ץ‬Òsto Ø|g Ø‫ץ‬kØ go ‫ם‬sØ tsØ q‫ם‬ztØsgØhk{ Ñ k Ø msØgs |k ‫ץ‬ks |‫ ם‬m gØ|g ‫ל‬Ø msØ~qm ‫ץ‬tztÏm mØ psØ|q mqÏpsØ|g Ø sgØzqt }Òqk ØÒsgØ ‫ מ‬m‫ץ‬g ØztoØngØj ko|t{‫מ‬sk Ø Ø oi|qÏ k Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Øzt{‫מ‬Øj g}tqk |ÑsØSAWA Øj ‫}ל‬tqk Ø|g mitqÏk Øgzk {Î Ø ost Ïlts g Ø ~m‫ץ‬g |Ñ Ø tsØ Ïsg|gØ Ø|g ØksØ osk~kÏgØzkq iq‫}ל‬ts g Ø{kz t‫ץ‬kqÑ

1


| Ø ØÇ{pq j |Ò Øzkq t~Ò Ø m Ø {{‫ל‬jt Ø Ø qÎ mØ^Ø ‫ל‬qzgnt Ø Ø Ø o|{‫ל‬jk ØsÎ t Ø +IJ Ø Ø sg t{ |Ò ØsÎ t Ø toØ igÏtoØ %!E Ø Ø o |Ò ØsÎ t Ø toØ igÏtoØ 7!E Ø Ø ‫ם‬qk k ØsÎ t Ø toØ igÏtoØ .!E Ø Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø 0E Ø Ø kqk‫ל‬Ø {{‫ ל‬Ø 3S% Ø Ø ‫ם‬s t ØsÎ t Ø )N) Ø Ø ‫ ם‬gØ Ïsjt Ø 30I Ø Ø ‫ם‬qk gØ Ïsjt Ø .0I Ø Ø sg t{ |ÎØ|ks q |ÎØzkq t~ÎØ %# Ø Ø ‫ם‬qk gØ|ks q |ÎØzkq t~ÎØ .# Ø|g Ø Ø tqk tgsg t{ |ÎØzkq t~ÎØ

Ø|g mitqÏk Øgzk {Î Øi gØ gØ}o |‫ל‬ØSAWAØkÏsg Øt ØkrÎ Ø 'TIDEKIMERØFNQØ5RIMGØSHEØ)5#.Ø2EDØ,IRSØ #ASEGNQIERØAMDØ#QISEQIA ØUEQRINMØ Ø$ECELBEQØ qf|fr mÐrÖ $VRHLBRÖ]Ö$7 ÖnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Øi gØ tØtztÏtØjksØoz‫ל‬q~k Ø|g‫ץ‬ÏgØj |g t{tim‫ץ‬ÒsmØg‫ }ץ‬ht{ÏgØ‫ ם‬Ø|g Ø tØ k{ko gÏtØ‫ ל‬t‫םץ‬Ø toØÒ~k Øk|{kÏ k qf|fr mÐrÖ lrÖu‫ פ‬lÖ $VRHLBRÖHLÖRGDÖ6HJCÖ]Ö$6 ØnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Ø toØtztÏtoØ|g Ø tØ k{ko gÏtØ‫ ל‬t‫ץ‬tØ toØ}o |t‫מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØÒ~k Øk|{kÏ k Ø‫ץם‬p Øj g mqkÏ g Ø‫םץ‬stØ kØ|g{{ Òqik gØ ÎØkÏsg Øki|{ ‫ץ‬g ‫ץ‬ÒstØ kØzkq t~ÎØj g}tqk |ÎØgz‫ם‬Ø msØzg{g ‫ ם‬kqmØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø to

2


Ïsg|g Ø Ø ~m‫ץ‬g |ÎØzgq‫ ל‬g mØ psØ|g mitq ÑsØgzk {Î Ø |g ‫ל‬Ø msØUEQRINMØ Ø)5#.Ø Ø|g Ø‫ץ‬Ò~q Ø msØUEQRINMØ Ø)5#.Ø

p Í‫ם‬o Ö rinrj‫פ‬srÖ "PHRHB@JJWÖ$LC@LFDPDCÖ]Ö"1 ÖnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Ø tØtztÏtØ‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ Øz{ÒtsØg|q hkÏ Øj gnÒ ‫ץ‬k Øz{mqt}tqÏk Øz{mqtÏØtzt tjÎzt kØgz‫ם‬Ø gØ|q Îq gØ Ø m Ø|g mitqÏg Øb q Ï‫ץ‬p Ø sjosk‫מ‬tscØ|g Økzt‫ץ‬Òsp Øj g qÒ~k Økrg qk |‫ל‬Øo m{‫ם‬Ø|ÏsjostØkrg}‫ל‬s m Ø msØ }‫ מ‬m rinrj‫פ‬srÖ $LC@LFDPDCÖ]Ö$- ØnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Ø tØtztÏtØ‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ Øz{ÒtsØg|q hkÏ Ø j gnÒ ‫ץ‬k Øz{mqt}tqÏk Øz{mqtÏØtzt tjÎzt kØgz‫ם‬Ø gØ|q Îq gØ Ø m Ø|g mitqÏg Øb sjosk‫מ‬tscØ |g Økzt‫ץ‬Òsp Øj g qÒ~k Øzt{‫מ‬Øo m{‫ם‬Ø|ÏsjostØkrg}‫ל‬s m Ø msØ}‫ מ‬m Ãpo ‫ף‬Ö 5SJLDP@AJDÖ]Ö54 ÖnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Ø tØtztÏt Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ Øz{ÒtsØg|q hkÏ Øj gnÒ ‫ץ‬k Øz{mqt}tqÏk Øz{mqtÏØtzt tjÎzt kØgz‫ם‬Ø gØ|q Îq gØ Ø m Ø|g mitqÏg ØbÅqp ‫ם‬cØ|g Økzt‫ץ‬Òsp Ø j g qÒ~k Øo m{‫ם‬Ø|ÏsjostØkrg}‫ל‬s m Ø msØ}‫ מ‬m }ji‫ף‬rÖ yj zs‫םפ‬jrsÖ -D@PÖ3GPD@RDLDCÖ]Ö-3 ØnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Ø tØtztÏt Ø|g ‫ם‬z sØgr t{‫ם‬im m Øgztjk |s‫מ‬k g Ø‫ ם‬ØjksØz{mqtÏØ|gsÒsgØgz‫ם‬Ø gØ|q Îq gØ psØ|g mitq ÑsØb q Ï‫ץ‬p Ø sjosk‫מ‬tsc Øb sjosk‫מ‬tscØÎØbÅqp ‫ם‬c Øg{{‫ל‬ØjksØgzÒ~k Øzt{‫מ‬Øgz‫ם‬Ø tØsgØ |gstzt Î k Øgo ‫ל‬Ø gØ|q Îq gØÎØ kÏsg Øz ngs‫ם‬sØgo ‫ם‬ØsgØ o‫ץ‬hkÏØ tØkii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Åf‫ם‬lzs‫פ‬Ö ri‫פ‬rsnÖ +D@QRÖ"MLBDPLÖ]Ö+" ÖnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Ø tØtztÏtsØgr t{tiÎnm|kØ|g Ø jksØz{mqtÏØ|gsÒsgØgz‫ם‬Ø gØz tØz‫ל‬spØ|q Îq gØ kØtzt gjÎzt kØ|g mitqÏgØ| sj‫מ‬stoØ|g Øt‫ מ‬kØkÏsg Ø b ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstc Ø }tq‫ל‬ØSAWAØ‫ץ‬kØ‫ץ‬ki‫{ל‬to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø|g ØkoqkÏgØkr‫ל‬z{p m rjyfp{ÌÖijis‫ם‬ÐrfÖ #@R@Ö#DÚBHDLRÖ]Ö## ØnkpqkÏ g Ø tØSAWNM Øi gØ tØtztÏtsØÒi skØzqt z‫ל‬nk gØ gr t{‫ם‬im m Ø g{{‫ל‬Ø jksØ oz‫ל‬q~tosØ kzgq|kÏ Ø z{mqt}tqÏk Ø i gØ sgØ iÏsk Ø ‫ץל‬k mØ ÎØ Ò‫ץץ‬k mØ


k|┬Б├ПтАл╫етАмm┬Аm├Ш┬Бto├Ш|┬ВsjтАл╫ЮтАмsto├Шkrg}тАл╫ЬтАмs┬В┬Аm┬Ъ ├Ш┬ФmтАл╫етАмk┬В├Сsk┬Бg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├ШzgqтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш┬Бg├ШSAWA├Шgo┬БтАл╫ЬтАм├Шjks├Ш|g┬Бg┬БтАл┬А┬А╫ЬтАмts┬Бg┬В├Ш┬А┬Бg├Ш gzk┬В{tтАл╫е╫ЮтАмksg ├Шng├ШтАл╫етАмztqtтАл┬А╫ЮтАмk├Шsg├Шk├Пsg┬В├Шg|тАл╫е╫ЭтАмm├Ш|g┬В├Ш┬Жrg}gs┬В┬Аn├Тs┬Бg├Ш├О├Ш┬Лq┬В┬А├ПтАл╫етАмp┬Ъ├Ш┬Л┬ВsjoskтАл╫ЮтАмts┬Бg ┬Мl├Цfq┬Бszshlm├Рr├Ц -MR├Ц$T@JS@RDC├Ц]├Ц-$ ├Шnkpqk├П┬Бg┬В├Ш┬Бt├ШSAWNM ├Ш┬Бt├Шtzt├Пt├Шjks├Ш├Т~k┬В├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬Б├Сqg├Ш gr┬Вt{timnk├П├ШтАл╫етАмk├ШhтАл┬А╫ЬтАмm├Ш┬Бg├Ш|q┬В┬Б├Оq┬Вg├Ш┬Бm┬Ъ├Ш)5#. ┬Е┬Вg├Ш┬Бms├Шtqn├Оs├Шk}gqтАл╫етАмti├О├Ш┬Бps├Ш|q┬В┬Бmq├Пps├Шzgqgn├Т┬БtoтАл╫етАмk├Ш|g┬Бp┬Б├Тqp├Шtq┬В┬АтАл╫етАм├Тsto┬Ъ├ШтАл╫ЭтАмqto┬Ъ ├ШтАл╫ЭтАмzp┬Ъ├Шgo┬Бt├П├Ш ├Т~tos├Шtq┬В┬Аnk├П├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш)5#. ├Ц├Ц┬Рzlmn тАл┬Щ╫г╫ЭтАм├Ц{f┬Б├Ц┬М├Рhjms┬Щ├Ц┬Рzlmn тАл╫ЭтАмsтАл╫дтАм├Ц ┬Кp┬Б┬А├Мp┬Бf├Ц ├Ц"├Ц{f┬Б├Ц# ┬Р├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Шbz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАмc├Ш~qm┬А┬ВтАл╫етАмtzt┬Вk├П┬Бg┬В├ШтАл╫етАмk├ШтАл╫етАм├Пg├Ш┬Аoi|k|q┬ВтАл╫етАм├Тsm├Ш├Тsst┬Вg├Ш┬А┬Бg├Ш|q┬В┬Б├Оq┬Вg├Шi┬Вg├Ш┬Бms├Шgr┬Вt{тАл╫ЭтАмim┬Аm├Ш┬Бps├Ш|g┬Бmitq┬В├Сs├Шgzk┬В{├О┬Ъ ├Шm├Шtzt├Пg├Шk├Пsg┬В├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|├О├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш|t┬Вs├О├Шh┬Вt{ti┬В|├О├Ш┬Бto├Ш~q├О┬Аm ├Ш┬Р├Ш z{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Шkj├С├Шtq├Пlk┬Бg┬В├Шp┬Ъ├Ш┬Бt├Ш┬АтАл╫ЮтАмst{t├Ш┬Бps├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps├ШksтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШSAWNM ├Ш┬Е┬Вg├Ш{k┬В┬Бtoqi┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш{тАл╫ЭтАмito┬Ъ ├Шt}k┬В{тАл╫е╫ЭтАмksto┬Ъ├Ш|oq├Пp┬Ъ├Ш┬Аk├Шj┬Вg}tq├Т┬Ъ├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬Бps├ШтАл╫етАмtq}├Сs├Шlp├О┬Ъ ├Ш┬Бt├ШтАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш┬Бto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├ШтАл╫етАмk┬БqтАл┬Б╫ЬтАмg┬В├Шp┬Ъ├Ш ┬Бt├Ш┬АтАл╫ЮтАмst{t├ШтАл╫Э╫етАмst├Ш┬Бps├Шpq├ПтАл╫етАмps├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps ├Ш┬Е┬Вg├Шk|┬Б┬ВтАл╫етАм├О┬Аk┬В┬Ъ├Ш┬Аk├Шkns┬В|тАл╫ЭтАм├Ш├О├Шzkq┬В}kqk┬Вg|тАл╫ЭтАм├Шkz├Пzkjt├Ш~qm┬А┬ВтАл╫етАмtzt┬Вk├П┬Бg┬В├Шt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш┬Бtz┬В|тАл┬Ъ╫ЭтАм├Шz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш QEGINMAK├ШONOTKASINM ├Ш┬Аk├Шgs┬Б┬Вj┬Вg┬А┬Бt{├О├Шzqt┬Ъ├Ш┬Бts├ШтАл╫ЭтАмqt├Шzgi|тАл┬В╫е┬А╫ЭтАмt┬Ъ├Ш z{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш GKNBAK├ШONOTKASINM ┬Ф┬Бg├Шz{g├П┬А┬Вg├Ш┬Бto├ШzgqтАл╫ЭтАмs┬Бt┬Ъ├Шh┬Вh{├Пto ├Шm├Ш~q├О┬Аm├Ш┬Бto├ШтАл╫ЭтАмqto├Шbz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАмc├Шjks├Шhq├П┬А|k┬Бg┬В├Ш┬Аk├Шz{├Оqm├ШgqтАл╫етАмts├Пg├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├Шtq┬Вtn├Т┬Бm┬Аm├Ш┬Бm┬Ъ├Ш)5#. ├Ш|oq├Пp┬Ъ├ШтАл╫етАмk├Ш┬А|tzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш|g{тАл┬Б╫ЮтАмkqm├Ш┬АoтАл╫Э╫е╫етАмq}p┬Аm├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бm├Шh┬Вt{ti┬В|├О├Ш ├Тsst┬ВтАл╫ЬтАм├Ш ┬Бto ├Ш ┬РтАл╫Ь╫етАмjk┬Ъ├Ш }o┬Б┬В|├Сs├Ш g┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Ш zto├Ш k├Пsg┬В├Ш zt{тАл╫ЮтАм├Ш gztтАл╫етАмg|qo┬АтАл╫етАм├Тsk┬Ъ├Ш ├О├Ш gztтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тsk┬Ъ├Ш тАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш ┬Бto┬Ъ ├Ш┬Аk├ШhgnтАл╫Э╫етАм├Ш┬Б├Т┬Бt┬Вt├Ш├С┬А┬Бk├Шm├Шgs┬Бg{{gi├О├Шiksk┬Б┬В|tтАл╫ЮтАм├Шo{┬В|tтАл╫ЮтАм├Шsg├Шk├Пsg┬В├ШgjтАл╫ЮтАмsg┬Бm ├ШtstтАл┬А╫Ь╫етАмnm|gs ├Шi┬Вg├Ш┬Б┬В┬Ъ├Ш gsтАл╫ЬтАмi|k┬Ъ├Ш┬Бto├Ш├Тqito ├Шz{mno┬АтАл╫етАмt├П ├Ш┬┐┬Б┬А┬В ├Шz ~ ├Шm├ШCentaurea rechingeri jks├Ш┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlk┬В├Ш├Тsgs├ШтАл╫Э╫етАмst ├Шks┬Вg├Пt├Ш z{mno┬АтАл╫Э╫етАм├Ш┬А┬Б┬В┬Ъ├Шs├О┬Аto┬Ъ├Ш┬ЛoqтАл╫ЬтАм├Ш┬Сgsgi┬ВтАл ╫ЬтАм├Ш┬Е┬ВtтАл╫ЮтАмqg ├Ш┬Ф|тАл╫ЮтАмqt ├Шsm┬А├Пjg├Ш┬┐rp├Ш┬У┬ВghтАл┬Б╫ЬтАмk┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬ФтАл╫е╫ЬтАмt ├Шg{{тАл╫ЬтАм├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqto┬Ъ├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл ┬Ъ╫ЮтАм├Шt├Ш|gn├Тsg┬Ъ├Ш┬Бto┬Ъ├ШgztтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тst┬Ъ├Ш┬Аk├Ш|тАл╫ЬтАмnk├Шs├О┬Аt ├Ц├Дysyzlmn тАл╫ЭтАмs├Н├Ц ┬Кp┬Б┬А├Мp┬Бf├Ц┬Г├Ц{f┬Б├Ц" ┬Р┬В├Шoztz{mno┬АтАл╫етАмt├П├Шtq├Пlts┬Бg┬В├Шp┬Ъ├Шikpiqg}┬В|├С┬Ъ├Ш├О├ШтАл╫етАмk├ШтАл{{╫ЬтАмts├Ш┬БqтАл╫ЭтАмzt├Шj┬Вg|q┬В┬Б├Т┬Ъ├ШtтАл╫Ь╫етАмjk┬Ъ├Шks┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬Бto├Ш z{mno┬АтАл╫етАмtтАл ╫ЮтАм├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬Бps├Шtzt├Пps├ШozтАл╫ЬтАмq~k┬В├Шk{тАл┬Б┬А┬В~╫ЬтАмm├Ш├О├Ш|gnтАл{╫ЭтАмto├ШjmтАл╫етАмtiqg}┬В|├О├Ш├О├Шiksk┬Б┬В|├О├Шgs┬Бg{{gi├О├Ш ┬Бoz┬В|тАл ╫ЬтАм├Шkz┬В┬Бo~├О┬Ъ├ШтАл╫етАмk┬БgsтАл┬Б┬А╫ЬтАмko┬Аm├ШksтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШтАл╫Э╫етАмsts├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмto├Ш├О├ШigтАл╫етАм├Т┬Бm├ШgsтАл╫ЬтАм├Ш├Т┬Бt┬Ъ├Ш├О├Ш{┬ВiтАл┬Б╫ЭтАмkqt ├Ш ┬Ф┬Бg├Шz{g├П┬А┬Вg├Ш┬Бto├ШzgqтАл╫ЭтАмs┬Бt┬Ъ├Шh┬Вh{├Пto ├Шm├Ш~q├О┬Аm├Ш┬Бto├ШтАл╫ЭтАмqto├Шboztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАмc├ШzgqgтАл╫етАм├Тsk┬В├Ш┬А~kjтАл╫ЭтАмs├Ш┬Аk├Ш gqтАл╫етАмts├Пg├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├Шtq┬Вtn├Т┬Бm┬Аm├Ш┬Бm┬Ъ├Ш)5#. ├ШтАл╫е╫ЭтАмp┬Ъ ├Ш|oq├Пp┬Ъ├Ш~qm┬А┬ВтАл╫етАмtzt┬Вk├П┬Бg┬В├Шi┬Вg├Ш┬Бms├Шtq┬Вtn├Т┬Бm┬Аm├ШtтАл╫Ь╫етАмjps├Ш }o┬Б┬В|├Сs├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Ш┬Бto├Ш┬Вj├Пto├Шk├Пjto┬Ъ ├Шt┬В├Шtzt├Пk┬Ъ├Шgs├Ш|g┬В├ШтАл╫етАмztqk├П├Шsg├ШkтАл}╫етАмgs├Пlts┬Бg┬В├ШgztтАл╫етАмg|qo┬АтАл╫етАм├Тsk┬Ъ├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬Бto┬Ъ├Ш┬Аk├Ш├Тsgs├ШkoqтАл╫ЮтАм├Шikpiqg}┬В|тАл╫ЭтАм├Ш~├Сqt ├ШтАл╫ЭтАмzp┬Ъ├Шz ~ ├Ш┬А┬Бt├Ш├Пj┬Вt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ ├Шks├Ш┬БtтАл┬Б╫ЮтАмt┬В┬Ъ├Шjks├Шk├Пsg┬В├Шks┬Бk{├С┬Ъ├Ш gz├Пngsm├Шm├Шgs┬Бg{{gi├О ├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Шgo┬Б├Сs ├Шiksk┬Б┬В|tтАл╫ЮтАм├Шo{┬В|tтАл ╫ЮтАм├Ш┬┐┬Б┬А┬В ├Шz ~ ├Шm├Ш┬ГTHAMANTA├ЪARACHNOIDEA├Ш┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlk┬В├ШjтАл╫ЮтАмt├Шisp┬А┬БtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Шoztz{mno┬АтАл╫етАмtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш┬А┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш┬СтАл╫ЬтАмqspsg┬Ъ ├Ш┬Бts├Ш├Тsg├Ш┬А┬Бms├Ш|tqo}├О├Ш┬Лg|t|k}тАл{╫ЬтАмg├Ш|g┬В├Ш ┬Бts├ШтАл{{╫ЬтАмt├Ш|ts┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бm├Ш┬Нts├О├Ш┬Ж{├Сsm┬Ъ ├Шt┬В├Шtzt├Пt┬В├Шz{mqtтАл╫ЮтАмs├Ш┬Бts├ШzqtmitтАл╫е╫ЮтАмkst├Шtq┬В┬АтАл ╫Э╫етАм├Ш ┬Фk├Шtq┬В┬АтАл╫етАм├Тsk┬Ъ├Шzkq┬Вz┬Б├С┬Аk┬В┬Ъ ├Шt┬В├Ш┬АmтАл╫етАмkq┬Вst├П├Шoztz{mno┬АтАл╫етАмt├П├Ш┬Аk├ШтАл╫етАм├Пg├Шikpiqg}┬В|├О├Шzkq┬Вt~├О├ШтАл╫етАмztqk├П├Шsg├Ш k├Пsg┬В├Ш┬Бt├Шgzt┬Б├Т{k┬АтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Ш|g┬Бg|kqтАл╫етАмg┬Б┬В┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├ШksтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШkoqтАл┬Б╫ЮтАмkqto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬А┬Бt├ШzqтАл}┬А╫ЭтАмg┬Бt├Шzgqk{nтАл╫ЭтАмs ├Ш ┬Жz┬Вz{├Тts ├Шoztz{mno┬АтАл╫етАмt├П├Шzto├Ш┬А├ОтАл╫етАмkqg├ШnkpqtтАл╫ЮтАмs┬Бg┬В├ШgztтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тst┬В├ШтАл╫етАмztqk├П├Шsg├Шgztjk┬В~nk├П ├ШтАл╫етАмk┬БтАл╫ЬтАм├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш {kz┬БtтАл╫етАмkq├О├Ш├Тqkosg ├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш┬Аosj├Тts┬Бg┬В├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬Бto┬Ъ├ШтАл╫етАм├Т┬Аp├ШтАл|┬В╫етАмq├Сs├ШtтАл╫Ь╫етАмjps├Ш├О├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Шzto├Ш|g┬Бg{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмstos├Шn├Т┬Аk┬В┬Ъ ├Шikpiqg}┬В|тАл╫ЬтАм├Шksj┬ВтАл╫е╫ЬтАмk┬Аk┬Ъ ├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬Бps├Шoztz{mno┬АтАл╫етАм├Сs ├Ш ├Ц┬╜{┬Аf l├ЦjтАл╫в|╫ЭтАмr┬Б l┬Щ├Ц ├Ц┬ЕтАл╫дтАмps┬Щ├ЦjqтАл╫втАмyzo l┬Щ├Ц ┬Кp┬Б┬А├Мp┬Бf├Ц┬В├Ц{f┬Б├Ц┬Г w┬Ъ├Ш ├Т|┬Бg┬Аm├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш kтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ├Ш ksтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш SAWNM├Ш tq├Пlk┬Бg┬В├Ш m├Ш zkq┬Вt~├О├Ш zto├Ш gzgq┬Б├Пlk┬Бg┬В├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бt├Ш тАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqt├Ш josg┬БтАл╫ЭтАмs ├Ш┬Аosk~├Т┬Ъ ├ШтАл╫е╫ЭтАмp┬Ъ├Ш┬Вjkg┬БтАл╫ЭтАм├ШтАл╫ЭтАмq┬Вt├Шzto├ШjmтАл┬В╫етАмtoqik├П┬Бg┬В├Ш├С┬А┬Бk├Шsg├Шzkq┬В{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмsk┬В├ШтАл{╫ЭтАмk┬Ъ├Ш┬Б┬В┬Ъ├Шisp┬А┬Б├Т┬Ъ ├Ш ┬Бk|тАл╫етАмg┬ВqтАл╫е╫ЭтАмksk┬Ъ├Ш├О├Шzqthg{{тАл╫е╫ЭтАмksk┬Ъ├Шzkq┬Вt~├Т┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬АmтАл╫етАмkq┬Вs├О┬Ъ├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ├Ш┬Бto├ШSAWNM ├Шkrg┬Вq├Сs┬Бg┬Ъ├Ш┬Б┬В┬Ъ├Шzkq┬Вz┬Б├С┬Аk┬В┬Ъ├Шzkq┬Вz{тАл╫ЬтАмsm┬Аm┬Ъ├Ш UAGQAMCX ├Ш┬Гo┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Шt├Ш┬БqтАл╫ЭтАмzt┬Ъ├Шozt{ti┬В┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шksj├Т~k┬Бg┬В├Шsg├Шgzt|{k├Пk┬В├Шg┬Аos├Т-


~k┬Вk┬Ъ├Ш├О├Шj┬Вg|tz├Т┬Ъ├Ш┬А┬Б┬В┬Ъ├Ш┬Аost{┬В|├Т┬Ъ├Ш|g┬БgstтАл╫етАм├Т┬Ъ├Ш┬Бps├ШSAWA├Ш z ~ ├ШтАл╫етАмkiтАл{╫ЬтАмk┬Ъ├Шzkq┬Вt~├Т┬Ъ├Шzto├Шgzgq┬Б├Пlts┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш kтАл}╫етАмgs├С┬Ъ├Шg|g┬БтАл{{╫ЬтАмm{to┬Ъ├Шt┬В|тАл┬Б╫ЭтАмtzto┬Ъ ├Ш┬И├Ш├Т|┬Бg┬Аm├Ш┬Бm┬Ъ├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ├ШтАл╫етАмztqk├П├Ш┬Аo~sтАл╫ЬтАм├Шsg├ШтАл╫етАмk┬Бqmnk├П├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш├Тsg├Ш k{тАл┬Б┬А┬В~╫ЬтАмt├Ш|oq┬БтАл╫ЭтАм├Шzt{тАл╫ЮтАмitst├Ш ┬Бt├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqt├Шzt{тАл╫ЮтАмitst ├Ш┬А┬Бt├Шtzt├Пt├Ш|gтАл╫етАм├Пg├Шk┬Аp┬Бkq┬В|├О├Шips├Пg├Шjks├Шozkqhg├Пsk┬В├Ш┬Б┬В┬Ъ├Ш ├ШтАл╫етАмt├Пqk┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬А┬Бt├Шtzt├Пt├ШkтАл╫етАмzkq┬В├Т~ts┬Бg┬В├ШтАл{╫ЭтАмk┬Ъ├Шt┬В├Шzkq┬Вt~├Т┬Ъ├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ ├Ц┬Рjp┬Бs}├М├ЦjтАл╫в|╫ЭтАмr┬Б l┬Щ├Ц ├Ц┬Рjp┬Бs}├М ┬╜{┬Аf l├Ц{f┬АтАл╫втАмzl~l┬Щ├Ц ┬Кp┬Б┬А├Мp┬Бf├Ц┬В ├Ц┬Г├Ц{f┬Б├Ц# w┬Ъ├Шzkq┬Вt~├О├Ш┬Бm┬Ъ├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ├ШksтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШSAWNM├Шtq├Пlk┬Бg┬В├Шm├Шzkq┬Вt~├О├Шks┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬Бm┬Ъ├Ш├Т|┬Бg┬Аm┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ ├Шm├Ш tzt├Пg├Ш|g┬Бg{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмsk┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├ШSAWNM ├Шkrg┬ВqtoтАл╫етАм├Тsps├Ш┬Бps├Шzkq┬Вz┬Б├С┬Аkps├Шzkq┬Вz{тАл╫ЬтАмsm┬Аm┬Ъ├Ш UAGQAMCX ├Ш┬Р├Ш тАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Шk|}qтАл╫ЬтАмlk┬В├Ш┬Бt├ШikitsтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш├Тsg├ШSAWNM├Шjks├Шng├Шks┬Бtz├Пlk┬Бg┬В├Ш┬Аos├Оnp┬Ъ├Ш┬Аk├Шt{тАл{|╫ЭтАмmqm├Ш┬Бms├Ш├Т|┬Бg┬Аm├Ш┬Бm┬Ъ├Ш kтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬А├О┬Ъ├Ш┬Бto ├Шm├Шtzt├Пg├ШтАл╫етАмztqk├П├Шsg├Шzkq┬В{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмsk┬В├Шg|g┬БтАл{{╫ЬтАмm{to┬Ъ├Ш├О├ШтАл╫етАмm├Ш|g┬Бg{m}n├Тs┬Бk┬Ъ├Шt┬В|тАл┬Б╫ЭтАмtzto┬Ъ ├Ш ┬Фk├Шtq┬В┬АтАл╫етАм├Тsk┬Ъ├Шzkq┬Вz┬Б├С┬Аk┬В┬Ъ├Ш z ~ ├Шjo┬Аgsgz{├Оqp┬Бk┬Ъ├Шgzt┬В|┬Вg|├Т┬Ъ├Шzkq┬Вt~├Т┬Ъ├Ш}p{┬ВтАл╫е┬А╫ЬтАмg┬Бt┬Ъ ├Ш|q├П┬А┬ВтАл╫етАмk┬Ъ├Шzkq┬Вt~├Т┬Ъ├Ш{├О m┬Ъ├Ш┬Бqt}├О┬Ъ├Шi┬Вg├Ш┬Бg├ШтАл╫етАмk┬Бgsg┬А┬Бko┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├ШSAWA ├Шm├Шzkq┬Вt~├О├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ├Шk├Пsg┬В├Шm├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqm├Шzkq┬Вt~├О├Ш to┬А┬В├Сjm┬Ъ├Шi┬Вg├Ш┬Бt├Ш|тАл╫ЬтАмnk├Ш┬А┬БтАл╫ЬтАмj┬Вt├Шkz┬Вh├Пp┬Аm┬Ъ├Ш┬Бps├Шozgq~тАл╫ЭтАмs┬Бps├Шz{mno┬АтАл╫етАм├Сs├ШksтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШSAWNM ├Ш├Еt├ШтАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш zkq┬Вt~├О┬Ъ├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ├Шk├Пsg┬В├Ш┬Аosgq┬БmтАл╫етАм├Тst├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├Ш|{├ПтАл╫етАмg|g├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├Шtzt├Пg├ШтАл╫етАмk┬БqтАл┬Б╫ЬтАмg┬В├Ш|g┬В├Шng├Шzq├Тzk┬В├Шsg├Ш k├Пsg┬В├Ш┬Аk├ШтАл╫етАм├Пg├Ш|{├ПтАл╫етАмg|g├Шgs┬Б├П┬А┬Бt┬В~m├ШтАл╫етАмk├Ш┬Б┬В┬Ъ├Ш┬А~k┬Б┬В|├Т┬Ъ├Шh┬Вt{ti┬В|├Т┬Ъ├ШтАл ╫ЭтАмk┬В┬Ъ├Ш┬Бto├ШSAWNM ├Ш┬Бm├Ш}тАл┬А╫ЮтАмm├Ш┬Бps├Шgzk┬В{├Сs├Ш zto├Шj├Т~k┬Бg┬В├Ш|g┬В├Ш┬Бg├ШjkjtтАл╫етАм├Тsg├Шzto├Шk├Пsg┬В├Шj┬Вgn├Т┬А┬ВтАл╫етАмg ├Ш┬Е┬Вg├Ш┬Бms├Шgzt}oi├О├Шg┬Аoskzk┬В├Сs├Ш|g┬В├Шgzt|{├П┬Аkps├Ш |g┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬Б┬В┬Ъ├Шgr┬Вt{ti├О┬Аk┬В┬Ъ ├Шt┬В├Шtzt├Пk┬Ъ├ШjmтАл┬В╫етАмtoqitтАл╫ЮтАмs┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шk|┬Б├ПтАл╫етАмm┬Аm├Ш┬Бm┬Ъ├Шzkq┬Вt~├О┬Ъ├ШkтАл╫Ь}╫етАмs┬В┬Аm┬Ъ├Ш┬Аk├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|├О├Ш|{├ПтАл╫етАмg|g ├Шz┬ВngsтАл╫ЭтАмs├Шsg├Шk├Пsg┬В├Шgzgqg├П┬Бm┬Бm├Шm├Ш┬Бoztzt├Пm┬Аm├Ш┬Бps├Шk|┬Б┬ВтАл╫етАм├О┬Аkps├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├Шk}gqтАл╫етАмti├О├Ш ksтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШzgqтАл╫ЬтАмits┬Бg├Шj┬ВтАл╫ЭтАмqnp┬Аm┬Ъ├Ш|{├ПтАл╫етАмg|g┬Ъ ├Ш┬Ж├Пsg┬В├ШjтАл|┬А╫ЮтАмt{t├Шsg├Шjtnk├П├ШтАл╫етАм├Пg├Шgo┬А┬Бmq├О├Ш|gntj├Оim┬Аm├Ш┬А┬Бt├Шz├С┬Ъ├Ш ng├ШzqgiтАл╫етАмg┬Бtzt┬Вmnk├П├Шm├Ш┬Бoztzt├Пm┬Аm ├Шkzk┬Вj├О├Шt┬В├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|├Т┬Ъ├Ш|g┬Бmitq├Пk┬Ъ├Ш┬Бps├ШSAWA├Ш├Т~tos├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|├Т┬Ъ├Ш┬А~├Т┬Аk┬В┬Ъ├Ш|{├ПтАл╫етАмg|g┬Ъ├Ш|g┬В├Шzkq┬Вt~├О┬Ъ ├Ш ├Ц├Гsysmj ├Нf├Ц ┬И├Р l ├Ц ┬Кp┬Б┬А├Мp┬Бf├Ц┬Г├Ц{f┬Б├Ц# ┬Р├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Шb┬Бtztnk┬А├Пgc├Шtq├Пlk┬В├ШтАл╫етАм├Пg├Шikpiqg}┬В|тАл╫ЬтАм├Ш├О├Шt┬В|t{ti┬В|тАл╫ЬтАм├Шj┬Вg|q┬В┬Б├О├Шzkq┬Вt~├О├Шks┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬Бm┬Ъ├Шtzt├Пg┬Ъ├Ш├Тsg├Ш тАл╫етАмtsgj┬В|тАл╫ЭтАм├ШikitsтАл┬Ъ╫ЭтАм├Шgzk┬В{├О┬Ъ├ШтАл╫етАмztqk├П├Шsg├ШkzmqkтАл┬А╫ЬтАмk┬В├Ш┬Бg~├Тp┬Ъ├ШтАл{╫ЭтАмg├Ш┬Бg├ШkтАл}╫етАмgs┬ВlтАл╫е╫ЭтАмksg├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├ШksтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШSAWNM ├Ш ├Еt├ШтАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Бtztnk┬А├Пg┬Ъ├Шkrgq┬БтАл┬Б╫ЬтАмg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шzkq┬Вt~├О├Шzto├Ш|g{тАл╫ЮтАмz┬Бk┬В├Шt├ШzgqтАл╫ЬтАмits┬Бg┬Ъ├Шzto├Шgzk┬В{k├П├Ш ┬Бt├ШSAWNM├Ш|g┬В├ШтАл╫етАмztqk├П├Шsg├Шzkq┬В{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмsk┬В├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├ШksтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш├О├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqps├Шoztz{mno┬АтАл╫етАм├Сs ├Ш├В┬Бgs├Ш├Тsg├ШSAWNM├Ш kzmqkтАл╫ЬтАмlk┬Бg┬В├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш zkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqto┬Ъ├Ш ┬Бto├Ш ksтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш gzk┬В{m┬Б┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш zgqтАл╫ЬтАмits┬Бk┬Ъ ├Ш m├Ш ┬Бtztnk┬А├Пg├Ш ng├Ш zq├Тzk┬В├Ш sg├Ш tq├Пlk┬Бg┬В├Ш{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмsts┬Бg┬Ъ├ШozтАл ╫ЭтАмm├Ш┬Бms├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqt├ШkтАл{╫ЮтАмtim ├Ш┬Аthgq├О├Шgzk┬В{├О

5


ÂŠÂ‚ĂƒÂ‚Â‹Â?„Â?Â“Ă–ĂƒvÂ?Ă–Â?…‘‰‹‚Œƒ‚Â?Â?Œ…Â?vÂ?Ă– …‰’vÂ?֊‚‰ÖÄÂ?Â?…‰’vÂ?

Epipactis atrorubensĂ˜(NĂ›L Ă˜EWĂ˜"ERREQĂ˜RTBRO Ă˜spiridonoviiĂ˜ $EUIKKEQR 4EQRCH Ă˜ Ă˜$EUIKKEQR Ă˜+QETSYĂ˜

Hypericum kelleriĂ˜"AKD Ă˜ 102

Epipactis creticaĂ˜+AKNO Ă˜ Ă˜2NBASRCHĂ˜ 11

Isatis tinctoriaĂ˜, Ă˜RTBRO Ă˜athoaĂ˜ "NIRR Ă˜0AOAM Ă˜Ă˜ 107

Epipactis nauosaensisĂ˜2NBASRCHĂ˜Ă˜

Jurinea taygeteaĂ˜(AKÄ’CRXĂ˜

Epipactis ponticaĂ˜4ATBEMHEILĂ˜Ă˜ 15

Klasea creticaĂ˜ 4TQQIKK Ă˜(NKTBĂ˜ 112

Epipactis subclausaĂ˜2NBASRCHĂ˜Ă˜ 17

Lathraea rhodopeaĂ˜$IMGK Ă˜

Erysimum krendliiĂ˜0NKASRCHEJĂ˜

Lathraea squamariaĂ˜, Ă˜Ă˜ 117

Euphorbia rechingeriĂ˜'QETSEQĂ˜ 22

Lathyrus neurolobusĂ˜"NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ Ă˜ 120

Euphorbia sultan-hassei 3SQID Ă˜ " Ă˜"EMSYEQ Ă˜"NSHLEQ Ă˜%MGRSQAMDĂ˜ Ă˜- Ă˜! Ă˜'TRS Ă˜ 25

Lavandula cariensisĂ˜"NIRR Ă˜Ă˜ 122

Hypericum taygeteumĂ˜1TÄ™YEKĂ˜ Ă˜#NMSAMDQ Ă˜

Leontice leontopetalumĂ˜, Ă˜ 125

Ferulago sartoriiĂ˜"NIRR Ă˜Ă˜ 27

Leucojum aestivumĂ˜, Ă˜Ă˜

Fritillaria conicaĂ˜"NIRR Ă˜Ă˜

Lilium candidumĂ˜, Ă˜

Fritillaria elwesii "NIRR Ă˜Ă˜

Lilium rhodopaeumĂ˜$EKIO Ă˜

Fritillaria epirotica 4TQQIKKĂ˜EWĂ˜2IWĂ˜Ă˜

Limonium aphroditaeĂ˜!QSEKAQIĂ˜ Ă˜'ENQGINTĂ˜

Fritillaria euboeicaĂ˜2IWĂ˜Ă˜

Limonium calliopsiumĂ˜! Ă˜-AXEQĂ˜

Fritillaria obliquaĂ˜+EQ 'AVKEQĂ˜RTBRO Ă˜NBKIPTAĂ˜Ă˜

LimoniumĂ˜corinthiacumĂ˜ "NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ Ă˜/ Ă˜+TMSYEĂ˜

Fritillaria obliquaĂ˜+EQ 'AVKEQĂ˜ RTBRO Ă˜tuntasiaĂ˜ (EKDQ Ă˜EWĂ˜(AKÄ’CRX Ă˜+ALAQIĂ˜Ă˜

LimoniumĂ˜cornarianumĂ˜+XOQ Ă˜ Ă˜!QSEKAQIĂ˜

Fritillaria pelinaeaĂ˜+ALAQIĂ˜Ă˜

Limonium cythereumĂ˜!QSEKAQIĂ˜ Ă˜'ENQGINTĂ˜

Fritillaria rhodokanakisĂ˜/QOH Ă˜EWĂ˜"AJEQĂ˜Ă˜

Limonium elaphonisicumĂ˜! Ă˜-AXEQĂ˜

Fritillaria spetsioticaĂ˜+ALAQIĂ˜Ă˜ 52

Limonium kardamyliiĂ˜!QSEKAQIĂ˜ Ă˜+ALAQI 150

Fritillaria sporadumĂ˜+ALAQIĂ˜Ă˜ 55

Limonium messeniacumĂ˜!QSEKAQIĂ˜ Ă˜+ALAQIĂ˜Ă˜ 152

Fritillaria theophrasti +ALAQIĂ˜ Ă˜0HISNRĂ˜

Linum hellenicumĂ˜)ASQNĨĂ˜

Galanthus nivalisĂ˜, Ă˜Ă˜ 60

Lolium subulatumĂ˜6IR 157

Geocaryum creticumĂ˜ "NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ Ă˜(AQSUIGĂ˜

Lomelosia minoanaĂ˜ 0 Ă˜( Ă˜$AUIR Ă˜'QETSEQĂ˜ Ă˜"TQDESĂ˜ RTBRO Ă˜ARSEQTRICAĂ˜ 'QETSEQ Ă˜'QETSEQĂ˜ Ă˜"TQDESĂ˜

Geranium thessalumĂ˜&QAMYÄ™MĂ˜Ă˜ 65

Marsilea quadrifoliaĂ˜, Ă˜Ă˜ 162

Gymnadenia rhellicaniĂ˜ 4EOOMEQĂ˜ Ă˜% Ă˜+KEIM Ă˜ 4EOOMEQĂ˜ Ă˜% Ă˜+KEIMĂ˜ 67

Medicago carica (TB -NQ Ă˜% Ă˜3LAKKĂ˜Ă˜ Medicago carstiensisĂ˜7TKF Ă˜Ă˜ 166

Gymnospermium altaicumĂ˜ 0AKKAR Ă˜3OACHĂ˜ RTBRO Ă˜peloponnesiacumĂ˜0HISNRĂ˜

Medicago heynianaĂ˜'QETSEQĂ˜Ă˜

Haberlea rhodopensisĂ˜&QIU Ă˜Ă˜ 71

Medicago hypogaeaĂ˜% Ă˜3LAKKĂ˜Ă˜ 172

Haplophyllum megalanthumĂ˜"NQML Ă˜Ă˜

Medicago medicaginoidesĂ˜ 2ESY Ă˜3LAKKĂ˜

(EDYSARUMĂšGRANDIĂ&#x;ORUMĂ˜0AKK Ă˜ 77

Medicago muricoleptisĂ˜Ă…IMENĂ˜Ă˜ 176

(ELICHRYSUMĂšDOERĂ&#x;ERIĂš2ECH Ă˜F Ă˜

Medicago strasseri 'QETSEQ Ă˜-ASSHÄ•RĂ˜ Ă˜2IRREĂ˜

Helichrysum heldreichiiĂ˜"NIRR Ă˜

Micromeria taygeteaĂ˜0 ( Ă˜$AUIRĂ˜Ă˜

Helichrysum sibthorpiiĂ˜2NTXĂ˜Ă˜

Minuartia dirphyaĂ˜4QIGARĂ˜ Ă˜)ASQNĨĂ˜Ă˜

Helichrysum taenariĂ˜2NSHL Ă˜

Minuartia saxifragaĂ˜ &QIU Ă˜'QAEBMEQĂ˜RTBRO Ă˜saxifragaĂ˜

Hippuris vulgarisĂ˜, Ă˜Ă˜

Minuartia wettsteiniiĂ˜-ASSF Ă˜RTBRO Ă˜parnoniaĂ˜+ALAQIĂ˜

Hyacinthella leucophaeaĂ˜ + Ă˜+NCH Ă˜3CHTQĂ˜RTBRO Ă˜atchleyiĂ˜ ! Ă˜+ Ă˜*ACJR Ă˜ Ă˜4TQQIKK Ă˜+ Ă˜0EQRR Ă˜ Ă˜*IL Ă˜0EQRR Ă˜Ă˜

Minuartia wettsteinii-ASSF Ă˜RTBRO Ă˜wettsteiniiĂ˜ Myosotis solangeĂ˜'QETSEQĂ˜ Ă˜:AĂ›QAMĂ˜

Hypericum aciferumĂ˜ 'QETSEQ Ă˜. Ă˜2NBRNMĂ˜Ă˜

Myosurus heldreichiiĂ˜(EKDQ Ă˜Ă˜

Hypericum fragileĂ˜(EKDQ Ă˜ Ă˜3AQSNQIĂ˜EWĂ˜"NIRR Ă˜

Neottia cordataĂ˜ , Ă˜, # - Ă˜2ICHAQDĂ˜Ă˜

Hypericum jovisĂ˜'QETSEQĂ˜ 100

Nepeta sphacioticaĂ˜0 ( Ă˜$AUIRĂ˜Ă˜

6


Noccaea cretica $EGEMĂ˜ Ă˜*Ä’U Ă˜& Ă˜+ Ă˜-EX Ă˜Ă˜ 201

Sibthorpia europaeaĂ˜, Ă˜

.OCCAEAĂšZAĂ?RANIIĂ˜& Ă˜+ Ă˜-EX Ă˜

Sideritis euboeaĂ˜(EKDQ Ă˜Ă˜

Omphalodes vernaĂ˜-NEMCHĂ˜RTBRO Ă˜GQAECAĂ˜'QETSEQĂ˜Ă˜ 205

Sideritis raeseriĂ˜"NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ Ă˜ RTBRO Ă˜atticaĂ˜ (EKDQ Ă˜0AOAMIC Ă˜ Ă˜+NJJIMIĂ˜Ă˜

Onobrychis peloponnesiacaĂ˜ )ASQNTĂ˜ Ă˜+ISĂ˜4AM Ă˜)ASQNTĂ˜ Ă˜+ISĂ˜4AMĂ˜Ă˜

SideritisĂ˜sipyleaĂ˜"NIRR Ă˜Ă˜

Onobrychis sphacioticaĂ˜'QETSEQĂ˜Ă˜ 211 Onosma sangiasensisĂ˜4EOOMEQĂ˜ Ă˜)ASQNĨĂ˜Ă˜

SileneĂ˜ammophilaĂ˜"NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ Ă˜ RTBRO Ă˜ammophilaĂ˜

Onosma stridiiĂ˜4EOOMEQĂ˜Ă˜ 217

SileneĂ˜ammophilaĂ˜"NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ Ă˜

Origanum calcaratumĂ˜*TRR 220

RTBRO Ă˜carpathaeĂ˜#HNVDHTQIĂ˜

Origanum sipyleumĂ˜, Ă˜Ă˜ 222

SileneĂ˜cephalleniaĂ˜(EKDQ Ă˜RTBRO Ă˜cephallenia

Origanum vetteriĂ˜"QIP Ă˜ Ă˜"AQBEXĂ˜

SileneĂ˜Ă&#x;AVESCENSĂ˜RTBRO Ă˜dictaeaĂ˜ 2ECH Ă˜F Ă˜'QETSEQĂ˜

Ornithogalum prasinantherumĂ˜:AHAQ Ă˜Ă˜ 226

SileneĂ˜holzmanniiĂ˜"NIRR Ă˜Ă˜

Paeonia masculaĂ˜ , Ă˜-IKKEQĂ˜RTBRO Ă˜russiĂ˜ "IU Ă˜ #TKKEMĂ˜ Ă˜(EXVNNDĂ˜Ă˜

SileneĂ˜orphanidisĂ˜"NIRR Ă˜Ă˜Ă˜

PaeoniaĂ˜parnassicaĂ˜4YAMNTD Ă˜Ă˜

SparganiumĂ˜angustifoliumĂ˜-ICHWĂ˜Ă˜Ă˜

Paracaryum lithospermifolium ,AL Ă˜'QAMDEĂ˜ RTBRO Ă˜carienseĂ˜ "NIRR Ă˜2 Ă˜-IKKĂ˜

Spiraea chamaedryfoliaĂ˜, Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜

0ARAMOLTKIAĂšDOERĂ&#x;ERI 7ESSRSEIM Ă˜'QETSEQĂ˜ Ă˜"TQDESĂ˜Ă˜

Stachys swainsoniiĂ˜"EMSH RTBRO Ă˜melangavicaĂ˜$ Ă˜0EQRR Ă˜Ă˜

SoldanellaĂ˜rhodopaeaĂ˜& Ă˜+ Ă˜-EXEQ

Stachys pangaeaĂ˜0HISNRĂ˜

Phelipanche schultzioidesĂ˜&NKEXĂ˜Ă˜ Phoenix theophrastiĂ˜'QETSEQĂ˜

Symphytum davisiiĂ˜7ICJEMR RTBRO Ă˜cycladenseĂ˜ 0AVK Ă˜3SEAQMĂ˜

Potentilla arcadiensisĂ˜)ASQNTĂ˜Ă˜

TeucriumĂ˜aroaniumĂ˜/QOH Ă˜EWĂ˜"NIRR Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜

PrometheumĂ˜tymphaeum 1TÄ™YEKĂ˜ Ă˜#NMSAMDQ Ă˜aSĂ˜(AQSĂ˜Ă˜ 250

TeucriumĂ˜cuneifoliumĂ˜3L Ă˜Ă˜

QuercusĂ˜trojanaĂ˜7EBBĂ˜ RTBRO Ă˜euboicaĂ˜ 0AOAINAMMNT Ă˜+ Ă˜) Ă˜#HQ Ă˜Ă˜ 252

ThymbraĂ˜calostachyaĂ˜ 2ECH Ă˜F Ă˜2ECH Ă˜F Ă˜

RamondaĂ˜serbicaĂ˜0AMÄťĂ˜Ă˜

ThymusĂ˜laconicusĂ˜*AKARĂ˜Ă˜Ă˜

RanunculusĂ˜cacuminisĂ˜3SQIDĂ˜ Ă˜0AOAM Ă˜ 257

ThymusĂ˜plasoniiĂ˜!DALNUIÄľĂ˜

RanunculusĂ˜radinotrichusĂ˜'QETSEQĂ˜ Ă˜3SQIDĂ˜ 260

ThymusĂ˜sipyleusĂ˜"NIRR Ă˜

RanunculusĂ˜veronicaeĂ˜. Ă˜"ÄĽHKIMGĂ˜ 262

TragopogonĂ˜lassithicusĂ˜2ECH Ă˜F Ă˜

ResedaĂ˜odorataĂ˜, Ă˜ RhododendronĂ˜luteumĂ˜3VEESĂ˜Ă˜ 266

TripleurospermumĂ˜conocliniumĂ˜ "NIRR Ă˜ Ă˜"AKAMRA Ă˜(AXEJĂ˜Ă˜

RoemeriaĂ˜hybridaĂ˜ , Ă˜$# Ă˜RTBRO Ă˜HXBQIDAĂ˜

TulipaĂ˜DOERĂ&#x;ERIĂ˜'AMD Ă˜

SagittariaĂ˜sagittifoliaĂ˜, Ă˜Ă˜ 271

TyphaĂ˜laxmanniiĂ˜,EOECHIMĂ˜

SaponariaĂ˜aenesiaĂ˜(EKDQ Ă˜Ă˜

Typha minimaĂ˜&TMCJĂ˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜

SaturejaĂ˜creticaĂ˜ , Ă˜"QIP Ă˜Ă˜ 275

Utricularia australisĂ˜2 Ă˜"Q Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜

ScorzoneraĂ˜mollisĂ˜RTBRO Ă˜idaeaĂ˜ 'AMD Ă˜,ACJĂ˜ 277

Utricularia gibbaĂ˜, Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜

Scorzonera scyriaĂ˜- Ă˜! Ă˜'TRS Ă˜ Ă˜3MNGEQTOĂ˜

Verbascum syriacumĂ˜3CHQADEQĂ˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜

ScutellariaĂ˜rupestrisĂ˜"NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ RTBRO Ă˜cephalonicaĂ˜ "NQML Ă˜'QETSEQĂ˜ Ă˜"TQDESĂ˜

Veronica oetaeaĂ˜, Ăş Ă˜'TRSAURRNMĂ˜Ă˜Ă˜

SedumĂ˜stefcoĂ˜3SEFAMNU Ă˜Ă˜

Viola athoisĂ˜7 Ă˜"ECJEQĂ˜Ă˜

SenecioĂ˜eubaeusĂ˜"NIRR Ă˜ Ă˜(EKDQ Ă˜

Viola cephalonica "NQML Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜Ă˜

3ESLERIAĂšDOERĂ&#x;ERIĂ˜(AXEJĂ˜

Viola oligyrtiaĂ˜4IMIAJNTĂ˜

Phitosia crocifoliaĂ˜+ALAQIĂ˜ Ă˜'QETSEQĂ˜

ThymusĂ˜hartvigiiĂ˜2 Ă˜-NQAKERĂ˜RTBRO Ă˜hartvigii

Vincetoxicum creticumĂ˜"QNVICYĂ˜

7Epipactis atrorubens #J˖H @S @NN@M NP=NK spiridonovii @QDGG@MN /@MN>C @QDGG@MN &M@POU Orchidaceae

ʃ պʍ ƻ $-

Epipactis atrorubens #J˖H @S @NN@M NP=NK spiridonovii @QDGG@MN /@MN>C @QDGG@MN &M@POU DI &JHK PM *M>C

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ Ø Ø Epipactis atrorubens RTBRO spiridonoviiØ ks ‫ ל‬k g Ø msØ |g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ ØÅtØ |q Îq tØ$Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjkjt‫ץ‬ÒsgØkr‫ל‬z{p $Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjkjt‫ץ‬ÒsgØkr‫ל‬z{p Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjkjt‫ץ‬ÒsgØkr‫ל‬z{p m Ø toØoztkÏjto Øj ‫ ם‬Øg}ks‫ ם‬ØÒ~tosØ|g g‫ץ‬k qmnkÏØ ost{ |‫ל‬ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Øjm{gjÎØgq|k ‫ל‬Ø{ i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø tØ ‫ם‬q tØ ztoØ nÒ k Ø tØ |q Îq tØ $ Ø Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø |g Ø g}k ÒqtoØkzk jÎØkÏsg Øisp ‫ ם‬Ø msØ {{‫ל‬jgØ‫םץ‬stØÒsg Ø z{mno ‫ םץ‬Ø qt Ø tØzgq‫ם‬s ØmØEpipactis atrorubens RTBRO spiridonoviiØ jkØ }gÏsk g Ø sgØ j g qÒ~k Ø Ø |‫ל‬zt tsØ ‫ץל‬k tØ |Ïsjost Ø Ø tztnk Ïg Ø msØtztÏgØ|g giq‫}ל‬m|k ØhqÏ |k g Øz{m ÏtsØ psØk{{mst hto{igq |ÑsØ os‫ם‬qps Ø kØg hk t{ n |‫ם‬Ø ikp{ti |‫ם‬Ø oz‫ ם‬qp‫ץ‬gØ |g Ø ~gqg| mqÏlk g Ø gz‫ם‬Ø ~k |‫ל‬Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬mØ|{Ï m Øw Øgzt Ò{k ‫ץ‬g ØnkpqkÏ g Ø ~kj‫ם‬sØgj‫מ‬sg mØ mØ gsnqÑz smØ jqg mq ‫ ם‬m g Ø ztoØ ngØ tjmit‫ מ‬kØ msØ krg}‫ל‬s mØ psØ }o Ñs Ø g ‫ל‬Ø tØ zgqk{n‫ם‬sØ kÏ~kØ k|jm{pnkÏØzoq|gi ‫ל‬Ø msØzkq t~Î ØmØtztÏgØ‫ץם‬p ØjksØkzk| ‫ל‬nm|kØ msØ |‫ץם‬mØ psØ jÒs qpsØ g{{‫ל‬Ø Ò|g kØ tsØ oz‫ם‬qt}tØ psØ jg Ñs Ø~pqÏ ØsgØkzmqk‫ ל‬k Ø tsØz{mno ‫םץ‬Ø toØoztkÏjto Ø kjt‫ץ‬Òsto Ø‫ץם‬p Ø‫ ם‬Ø tØgsg}kq‫ץם‬kstØoztkÏjt Øgzgs ‫ל‬Ø gzt|{k |‫ל‬Ø kØ | kqÒ Ø nÒ k Ø ks ‫ ם‬Ø jg Ñs Ø nkpqt‫ץמ‬kØ ‫ ם‬Ø‫ ץ‬gØkz |‫ם‬qo}mØzoq|gi ‫ל‬ØngØkzmqÒglkØ tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØz{mno ‫ םץ‬ØÆ{t ‫ץם‬m mØ psØ oi|k|q ‫ץ‬ÒspsØ o ‫ל‬jpsØ

Ã‫פ‬ys Ø ; to{igqÏg]Ø b-S Ø 0IQIM Ø AKS Ø C Ø Ø Lc Ø Ø !TG Ø ØIMØHEQB Ø* Ø Ø0 Ø$EUIKKEQR 4EQRCHTQEMØRTB ØMN Ø nrÏrn‫ם‬f ÖEpipactis spiridonovii $EUIKKEQR 4EQRCH Ø Ø$EUIKKEQRØIMØ.ASTQAK Ø"EKGERØ Ø Ø jp hpf|Ì Øvo ‫ם‬Ø‫ץ‬kØh{g ‫ם‬Ø‫ מ‬to Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØ Ø ~kj‫ם‬sØØ kzÏzkjg Ø Ø zq‫ ל‬sg Ø Ø tq l‫ם‬s g Ø ©jÏ k qg Ø z{g z{g ‫ל‬Ø ptk jÎØ Òp Ø gzt qtiio{p‫ץ‬Òsg Ø j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØ ØCL Øgq|k ‫ל‬Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ|g Øz{g ‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k Ø ØCL Øgq|k ‫ל‬Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ|g Øz{g ‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k CL Øgq|k ‫ל‬Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ|g Øz{g ‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k

Øgq|k ‫ל‬Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ|g Øz{g ‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k titsg ÏpsØ j g m‫ לץ‬ps Ø sÑ kqgØ }‫{{מ‬gØ hqg| ‫ץם‬tq}g Øtr‫{מ‬m| g ØÅgr gsnÏgØkz ‫ץ‬Î|m Ø‫ מ‬to Ø ØCL ؾsnmØ Ø ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø ‫ץ‬kiÒnto Ø osÎnp Ø go tkz |ts gl‫ץם‬ksg Ø Òzg{gØ |g Ø zÒ g{gØ Ø WØØ Ø LL Ø Ø | q stzq‫ ל‬ | q stzq‫ ל‬sgØÒp Øk{g tzq‫ ל‬sgØkrp kq |‫ל‬±Ø{ko|tzq‫ ל‬sgØ‫ץ‬kØ Ñjk Ø gzt~qÑ k Øk p kq |‫ ל‬ØÇkÏ{t Ø ØLL ØÆzt~kÏ{ tØ|g g LL ØÆzt~kÏ{ tØ|g g ØÆzt~kÏ{ tØ|g gst‫מ‬Ø ~qÑ‫ץ‬g t Ø {zs‫ם‬Ø k p kq |‫ ל‬Ø {ko|‫ם‬Ø Òp Ø zqg spz‫ם‬Ø krp kq |‫ ל‬Ø kz ~kÏ{ tØ |gqj ‫~ ם‬m‫ץ‬t Ø | q spz‫ ם‬Ø ‫ץ‬kØ j‫מ‬tØ | q spzt‫מ‬Ø ÎØ q‫ם‬j stoØ ~qÑ‫ץ‬g t Ø j ti|Ñ k Ø mØ h‫ ל‬m Ø snÎqg Ø p~qt | q stzq‫ ל‬st Ø wtnÎ|mØ ~kj‫ם‬sØ }g q |Î Ø q ~p Î Ø zq‫ ל‬smØ ‫ץ‬kØ ÑjmØ sk‫מ‬qgØ ÎØ ks k{Ñ Ø Ñjm Ø tjÏ |t Ø‫ץ‬kØkqonqÒ Øgzt~qÑ k Ø q ~p ‫ ם‬Ø Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf Ø t‫ {מ‬t Ø Ø ‫מ‬ito t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l Ø rgz{Ñsk g Ø tØ ‫ם‬qt Ø qÏsØ m Ø to{igqÏg Ø $EUIKKEQRØ Ø$EUIKKEQR-4EQRCHTQEMØ Ø ksÑØzq‫} ם‬g gØhqÒnm|kØ|g Ø tsØÂqhm{tØ ! Ø g|kjtsÏg Ø (4RIàRIRØ ØAK Ø ‫ ף‬sys Ø msØ to{igqÏgØÒ~k Ø|g giqg}kÏØ kØj‫ ל‬mØPinus heldreichiiØ tØ hÒ{ tØ ‫ל‬j tØ j gjt~Î Ø |gnÑ Ø kzÏ m Ø |g Ø kØ ‫ל | ץ‬Ø j‫ ל‬mØ Picea abies Abies alba Ø Pinus peuce

Pinus sylvestrisØ kØg hk t{ n |‫ל‬Øozt qÑ‫ץ‬g gØ $EUIKKEQRØ Ø $EUIKKEQR 4EQRCHTQEMØ 4EQRCHTQEMØ 4EQRCHTQEMØØ Ø ksÑØ tsØ Âqhm{tØ |g g |g giq‫}ל‬m|kØ kØ‫ם | ץ‬Øj‫ ל‬t ØPinus sylvestris – 0 ÚHELDREICHIIØ kØ o ‫ץם‬k qtØ ØLØ 4RIàRIRØ ØAK Ø Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø g}Òqk Øgz‫ם‬Ø tØoztkÏjt ØEpipactis atrorubensØ (NÛL Ø EWØ "ERREQØ RTBRO Ø atrorubensØ gØ ‫ץ‬ki‫{ל‬g Ø z{g ‫ ל‬Ø ~kj‫ם‬sØ kzÏzkjgØ }‫{{מ‬gØ to Ø |gnÑ Ø kzÏ m Ø |g Ø gz‫ם‬Ø gØ ‫| ץ‬q‫ ם‬kqg Ø | q spz‫ל‬Ø ‫ל‬snmØ toØ $EUIKKEQRØ Ø $EUIKKEQR-4EQRCHTQEMØ ØØ f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr Ö msØ {{‫ל‬jgØmØEpipactis atrorubens RTBRO spiridonoviiØÒ~k Ø|g giqg}kÏØ‫םץ‬stØ tØ‫ם‬qt Ø Âqhm{t Ø Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØztoØhqÒnm|gsØÎ gsØzkqÏztoØ Ø ‫ץ‬Ò qm mØ toØ ØØ

kpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p mØ m Ø Epipactis atrorubensØ RTBRO Ø spiridonoviiØ msØ {{‫ל‬jg


ÂˆĂ˜Epipactis atrorubensĂ˜RTBRO Ă˜spiridonoviiĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜â€Ť×?‏qtÂšĂ˜Ă‚qhm{tš Ă˜(vp Ă˜Â” Ă˜Ă…Â€Â‚} Â€ĂŽÂš

10


atrorubens RTBRO spiridonoviiĂ˜jksĂ˜j‚g qĂ’~kÂ‚Ă˜|â€Ť×œâ€Źzt‚tsĂ˜â€Ť×Ľ×œâ€Źk€tĂ˜|Ă?sjost Ă˜pÂšĂ˜â€Ť×?׼‏stĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’ qtĂ˜zqt kĂ?sk gÂ‚Ă˜mĂ˜ksm‍׼‏Òqp€mĂ˜ toĂ˜ “g€gq~kĂ?toĂ˜ ”kqqĂ‘sĂ˜ i‚gĂ˜  msĂ˜ krâ€Ť×œâ€Źz{p€mĂ˜  toĂ˜ €oi|k|q‚‍׼‏ÒstoĂ˜oztkĂ?jtoÂšĂ˜Â€ tsĂ˜Ă‚qhm{t Ă˜Ă’ Â€Â‚Ă˜Ă‘Â€ kĂ˜sgĂ˜{m}nkĂ?Ă˜oz‍ ×?‏mĂ˜ € gĂ˜j‚g~k‚q‚€ Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€~Ă’j‚gĂ˜ztoĂ˜Â€os â€ŤÂ€Â€×œâ€Źk‚ Ă˜Ă˜Ă˜

jksĂ˜zqgi‍׼‏g tzt‚Înm|kĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’~qÂ‚Ă˜Â€ĂŽâ€Ť×Ľâ€Źkqg Ă˜jkjt‍׼‏ÒsmÂšĂ˜ mÂšĂ˜gzgi‍×?‏qko€mÂšĂ˜ ztoĂ˜ ozâ€Ť×œâ€Źq~k‚ Ă˜ kzk‚jĂŽĂ˜ hqĂ?€|ts gÂ‚Ă˜ z{m€Ă?tsĂ˜  psĂ˜ €os‍×?‏qps Ă˜ †z‚|kĂ?‍׼‏ksmĂ˜ o{t â€Ť×Ľ×?‏m€mĂ˜ go Ă‘sĂ˜  psĂ˜ €o€ â€Ť×œâ€ŹjpsĂ˜ ‍׼‏ztqkĂ?Ă˜ sgĂ˜ zqt|g{ҀkÂ‚Ă˜ ‍׼‏kĂ?p€mĂ˜  toĂ˜ z{mno€‍׼‏t‍ ×žâ€ŹĂ˜ |oqĂ?pÂšĂ˜ krg‚ Ă?gÂšĂ˜  mÂšĂ˜ g‍מ‏rm€mÂšĂ˜  mÂšĂ˜ m{‚g|ĂŽÂšĂ˜ g| Â‚stht{Ă?gÂšĂ˜ ztoĂ˜ ngĂ˜ zqt€zĂ?z kÂ‚Ă˜Â€ msĂ˜kz‚}â€Ť×œâ€Źsk‚gĂ˜ toĂ˜kj‍}×œâ€Źtoš Ă˜Ă˜Ă˜

“ynpĂ?iorĂ–Ăƒ  |€ ĂŒÂ™ Ă–Âƒf  z {ĂŒĂ–ÂŠfpfh frrf{Ă?isn

ÂŒĂ?€pfĂ–yps €f Ă?f™ ֆzk‚jĂŽ Ă˜zqtÂšĂ˜ tĂ˜zgq‍×?‏s Ă˜mĂ˜Epipactis

ÂˆĂ˜Epipactis atrorubensĂ˜RTBRO Ă˜spiridonoviiĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ tsĂ˜Ă‚qhm{t Ă˜(vp Ă˜Â” Ă˜Ă…Â€Â‚} Â€ĂŽÂš

11


Epipactis cretica &<GJK -J=<ON>C

* պʍ ƻ ɿʅ

Orchidaceae Epipactis cretica &<GJK -J=<ON>C DI *M>CD?@@

z‫ל‬s g ØCephalanthera cucullata Ø‫ץם‬p ØgsnÏltosØ g}Ñ Ø gqi‫ ם‬kqg Ø ‫ל‬zt k Ø}tqÒ Ø tØkÏjt Ø}‫מ‬k g Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ tØHimantoglossum samarienseØ|g Ø msØEpipactis microphylla Ø ‫ץ‬kØ msØtztÏgØ‫ {לץ‬gØ‫ץ‬ztqkÏØsgØohq jÏlk Ø

3‫פ‬ys Ö4NÖkÏjt Øzkq iq‫}ל‬m|kØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt ØÁjmØ xm{tqkÏ m Ø |g Ø gØ g n Ñ |gØ Âqm Ø / Ø AKNOIRRIRØ Ø 2NBASRCHØ gsg}ÒqtosØ‫ ם‬ØtØ {‫ ם‬ozt ØÒ~k Ø|g g knkÏØ tØ+KAGEMFTQSØ (+, Ø nrÏrn‫ם‬f ÖEpipactisØtroodiØ( Ø,IMDB ØRTBRO ØcreticaØ +AKNO Ø Ø2NBASRCH Ø( Ø"ATLAMMØ Ø2 Ø,NQEMYØIMØ* Ø%TQ Ø/QCH Ø Ø Ø

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ö 4NØ gr st‫ל| ץ‬Ø oiiksÒ kqtØ kÏjt Ø m ØEpipactis creticaØkÏsg ØmØE ÚtroodiØ( Ø,IMDB Ø m Ø ‫מ‬zqto Ø mØ tztÏgØ rk~pqÏlk Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ‫{{ל‬ps Ø krg Ïg Ø psØ ‫ץ‬kig{‫מ‬ kqpsØ kz‫{ל‬psØztoØÒ~tosØ‫ץ‬Î|t Ø ØLLØ zkqÏztoØ Ø LLØ msØE Úcretica Ø4gØj‫מ‬tØkÏjmØoz‫ל‬its g Ø msØt‫לץ‬jgØ m ØE ÚphyllanthesØ' Ø% Ø3L ØztoØgs zqt pzk‫מ‬k g Ø msØ {{‫ל‬jgØgz‫ם‬Ø gØkÏjmØE Úcretica |g ØE ÚexilisØ0 Ø$EKFNQGE ØksÑØ mØzgqto ÏgØ m ØE ÚpersicaØ 3NĢ Ø.AMMF Ø msØmzk qp |ÎØ {{‫ל‬jgØÎØ gØsm ‫ל‬Ø toØ igÏtoØ~qk ‫ל‬lk g Økz hkhgÏp m

jp hpf|Ì Ö t{ok Ò ØkÏjt Ø‫ץ‬kØ|‫ל‬nk tØqÏlp‫ץ‬gØztoØ}Òqk Ø Øzq‫ ל‬sto Øh{g t‫ מ‬Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt~qÑ k Ø‫ מ‬to Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØ ØzkqÏh{g g Ø ~kj‫ם‬sØ‫ ם‬tØ gØ‫ץ‬k t CL Øv‫{{מ‬gØ ØzkqÏh{g g Ø ~kj‫ם‬sØ‫ ם‬tØ gØ‫ץ‬k t Øv‫{{מ‬gØ ØzkqÏh{g g Ø ~kj‫ם‬sØ‫ ם‬tØ gØ‫ץ‬k tits‫ ל‬gØj g Î‫ץ‬g gØÎØ{ÏitØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqg Øjkq‫ץ‬g Ñjm Øhgnozq‫ ל‬sgØ‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt~qÑ k Ø msØ|g Ñ kqmØkz }‫ל‬sk ‫ל‬Ø to Øj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØLL Ø|q‫ ל‬zkjgØ ~kj‫ם‬sØ {kÏg Ø g Ñ kqtØhq‫ |ל‬tØozksno‫ץ‬ÏltsØ}‫{{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to ØÒp Ø Ø CL Ø Ø Ågr gsnÏgØ ztoØ }Òqk Ø Òp Ø Ø ‫| ץ‬q‫ ל‬Ø ~kj‫ם‬sØ |p |pjpstk jÎØ ‫ל‬snmØ ~qÑ‫ץ‬g t Ø zq‫ ל‬st |kqg‫ ץ‬jÏ Ø k{g}qÑ Ø |mqÑjm Ø tq l‫ם‬s gØ Òp Ø |qk‫ץלץ‬ksg Ø ‫ץ‬kØ ztjÏ |to Ø Òp Ø Ø LL ØztoØ o~s‫ל‬ØgstÏitosØk{‫ ~ל‬gØ|g ØkÏsg Øgo ‫ם‬ig‫ץ‬g Ø‫ץ‬kØ k{g}q‫מ‬Ø ‫ל‬qp‫ץ‬g Ø Òzg{gØzkqÏztoØ ØWØ Ø LL Ø zqg spz‫ ל‬Ø zÒ g{gØ{ko|tzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØq‫ם‬j sk Øgzt~qÑ k Økrp kq |‫ל‬Ø |g Ø|t|| spzÒ Øgzt~qÑ k Ø tØk p kq |‫ם‬Ø to ØÆzt~kÏ{ tØ|ozk{tk jÒ Øzqg spz‫ם‬Økrp kq |‫ ל‬Øhgnozq‫ ל‬stØÒp Ø |g gs‫ם‬Ø|g Ø {zs‫ם‬Øk p kq |‫ ל‬ØÎØhgn‫מ‬Ø|g gs‫ ם‬Ø {zs‫ ם‬Ø ‫ץ‬kØgzt{Îrk ØksÏt kØztq}oqÒ Økz ~kÏ{ tØ‫ץ‬Î|to Ø ØWØ Ø LLØ‫ץ‬kØ|Òs qtØzqg spz‫ ם‬ØksÏt kØq‫ם‬j stØ|g Øgzt{Îrk Ø©Ø |oq Ò Ø zqt Ø gØ ‫ץ‬Ò g Ø osÎnp Ø {ko|pzÒ Ø Òp Ø q‫ם‬j sk ztq}oqÒ Ø ‫ץ‬kØ jotØ kz ‫ץ‬Î|k Ø j ti|Ñ k Ø ztoØ j g~pqÏlts g Øgz‫ם‬Ø‫ץ‬k gÏgØkz ‫ץ‬Î|mØg‫{מ‬g|gØ mØh‫ ל‬mØ to Ø snÎqg Ø ks‫ ם‬Ø ‫ץ‬kØ kÏqtØ Ïi‫ץ‬gØ QNRSEKKTL Ø gsgzt k{k ‫ץ‬g |‫ם‬Ø ‫ץ‬k ‫ל‬Ø Øm‫ץ‬Òqk Ø|g ØptnÎ|mØ q ~p Î

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr Ö Æz‫ל‬q~tosØ thgqÒ Ø ksjkÏrk Ø ‫ ם‬Øt Øz{mno ‫ץ‬tÏØ m ØEpipactis creticaØoz‫|ם‬k s g Ø kØ‫ץ‬kÏp mØztoØhgÏsk Øgorgs‫ץם‬ksmØ‫ץ‬kØ tsØ~q‫ם‬st Ø s t‫ מ‬t Økrg Ïg Ø m Økr‫ל‬z{p m Ø toØ}o t‫מ‬Ø kØ tz |t‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø tqk sÑsØnÒ kps ØmØkz ‫ם‬z gØÒqkosgØ~qk ‫ל‬lk g Ø~q‫ם‬stØ|g Ø kzgsg{Î k Ø Ñ kØ gØ jkjt‫ץ‬ÒsgØ sgØ kÏsg Ø |g{‫ל‬Ø k|‫ץ‬mq p‫ץ‬Òsg ØÅgØ}o ‫ל‬ØztoØkÏ~gsØhqknkÏØzg{g ‫ ם‬kqgØz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø g‫לץ‬qk Ø jksØ Ò~tosØ k{ki~nkÏØ gØ k{ko gÏgØ Ø ~q‫ם‬s g Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø toØ t‫מ‬hg Ø‫ם‬ztoØzg{g ‫ ם‬kqgØkÏ~gsØ ks tz nkÏØ to{‫ ~ל‬tsØ Ø}o ‫ ל‬Ø|g ‫ל‬Ø Økz |Ò k Ø toØ Ø hqÒnm|gsØ ‫םץ‬stØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ |g Ø ‫ {לץ‬gØ Ø ‫ץ‬Òqk Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬Ö¾isp t jpÍsis Ö frms|spÍf Ö z‫ם‬Ø gØ ‫ץ‬Ò gØ tosÏtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø gq~Ò Ø to{Ïto johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l Ø q‫|ם‬k g Øi gØ tz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø qÎ m Ø‫ץ‬kØisp t‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø gØ ko|‫ל‬Ø ÂqmØ ‫ץ‬kØ kz }‫{מ‬grm Ø tØ Ø xm{tqkÏ mØ |g Ø msØ Ï| mØ { ‫ץ‬zÒq m Ø Ø+QESYRCHLAQØ ØAK Ø Ø"ATLAMMØ Ø AK Ø ‫ ף‬sys Ø z‫ל‬s tØ }o ‫ ם‬Ø ztoØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØ m‫ | ץ‬kqÒ Ø nÒ k Ø|g Ørmq‫ל‬ØÒp Øjqt kq‫ ל‬Øg{|g{ |‫ל‬Økj‫}ל‬m Ø osÎnp Ø kØ‫ל | ץ‬Øj‫ ל‬mØgz‫ם‬ØzqÏsto Ø Quercus coccifera Ø|ozgqÏ gØ Cupressus sempervirens Ø |g Ø }ksj‫ ץל‬gØ AcerØ sempervirens Ø 4gØ }o ‫ל‬Ø zgqto ‫ל‬lts g Ø gs‫ץל‬k gØ kØ rmq‫ל‬Ø }‫{{מ‬g Ø kØ zk qÑjk Ø nÒ k Ø |g Ø kØ ~g{Ï| g Ø kØ o ‫ץם‬k qtØztoØ|o‫ץ‬gÏsk g Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ØL Ø t{{Ò Ø}tqÒ Ø gzgs Ñs g Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ to ØÏj to Øh ‫ ם‬tzto Ø‫ץ‬kØgo t‫ מ‬Ø m Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØEpipactis cretica

12


sgØ ~k Ïlk g Ø‫ץ‬kØ msØ‫ץ‬kÏp mØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬ps sØj g mqmnt‫מ‬sØt ØÏj k Ø osnÎ|k Øi gØ‫ץ‬ki‫{ל‬tØ~qts |‫ם‬Øj ‫ ל‬m‫ץ‬gØ|g Øoz‫ל‬q~k Ø g}Î Ø k|‫ץ‬mqÏp mØ toØqon‫ץ‬t‫מ‬Ø‫ץ‬kÏp m Ø psØ}o ÑsØgz‫ם‬Øgsg{o |Ò Økqig Ïk ØzkjÏto ØÏ p Ø ~qk g kÏØ tØkÏjt ØsgØks g~nkÏØ kØ|g mitqÏgØo m{‫ ם‬kqtoØ | sj‫מ‬sto

gqi‫ ם‬kqg Ø‫ ם‬gsØkzgsg{Î}nm|kØmØkzÏ |k m ØjksØhqÒnm|kØ |gsÒsgØ Ï~st Ø to Ø tØ h‫ם‬qk tØ ‫|ל‬qtØ toØ tq lgst‫מ‬Ø }gqgii t‫ מ‬Øks tzÏ nm|gsØØ tsØ t‫מ‬s tØ toØ Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g Ø tØ Øz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø ØÅgØ k{ko gÏgØ ØÒ mØgsglm Înm|kØ tØkÏjt Ø kØ Øj g}tqk |Ò Ø tztnk Ïk Ø |ts ‫ל‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø ‫ץמ‬mØ|g Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø toØ t‫מ‬hg Ø‫ם‬ztoØozÎq~kØzg{g ‫ ם‬kqgØ |gstzt m |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Øgz‫ם‬Ø to{‫ ~ל‬tsØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ|‫ל‬nkØnÒ m Ø Ø k{ko gÏk Økz |Ò k ØhqÒnm|gsØ‫םץ‬stØ Ø}o ‫ל‬Ø kØ|‫ל‬nkØ tztnk Ïg

Ð pfÖyps f Íf Ö os ‫ ל‬g ØmÖk{‫ ל‬p mØ m Ø| mst qt}Ïg Ø Øzkq t~Ò Ø‫ם‬ztoØ‫ץ‬kØhkhg ‫ ם‬m gØÒ~tosØks tz nkÏØz{mno ‫ץ‬tÏØ m ØEpipactis creticaØ|g ØmØzgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØi gØgsg‫ץ‬ks‫ץם‬ksmØgs‫|ל‬g‫ ץ‬m Ø ksØkÏsg Ø g|‫ץם‬mØrk|‫ל‬ngqtØ tØ|g ‫ל‬Øz‫ ם‬tØt Øg{{giÒ Ø toØ|{Ï‫ץ‬g t Ø toØ‫| ץ‬qt|{Ï‫ץ‬g t Ø|g Ø m Øojqt{tiÏg Ø|gnÑ Ø|g ØmØgr tztÏm mØ psØtqk sÑsØoj‫ ל‬psØ‫ץ‬ztqkÏØsgØkzmqk‫ ל‬tosØ tØ }o ‫ ם‬Ø osÏ g g Ø‫ץם‬p Øz‫ל‬s t kØzqt k| |ÎØk| Ï‫ץ‬m mØ psØ zkq hg{{ts |ÑsØkz z Ñ kpsØztoØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØsgØkz }ÒqtosØgsnqÑz sgØÒqigØ to Ø z‫ל‬s to Øtqigs ‫ץ‬t‫ מ‬ t‫ץ‬Ïlto‫ץ‬k Ø z‫ל‬s p Ø zp Ø i gØ Ø zkq ‫ ם‬kqk Ø gzÑ{k k Ø kon‫מ‬sk g ØmØÒ{{k mØ khg ‫ץ‬t‫מ‬Ø|g Øzg jkÏg Øgz‫ם‬Ø to ØgsnqÑzto Ø t Ø tztÏt Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ gq~Ï tosØ sgØ k| ‫ץ‬t‫מ‬sØ zkq ‫ ם‬kqtØ tØzkq h‫{{ל‬tsØ|g Ø msØ}o |ÎØ to Ø|{mqtst‫ץ‬Ïg Øzq sØz{mikÏØgskzgs‫ם‬qnp g

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ Ö Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ‫ץ‬kØ tsØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ם‬Øgq n‫םץ‬Øg ‫ץם‬psØ toØkÏjto Ø |g ØmØ osk~ l‫ץם‬ksmØozth‫ל‬n‫ ץ‬mØ psØh t ‫ם‬zpsØ to Ø osk }ÒqtosØ tsØ~gqg| mq ‫םץ‬Ø toØp Ø sjosk‫מ‬tsØ %. Ø‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ|g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø {mqt‫מ‬s g Ø gØ |q Îq gØ #1+2A Ø ÅtØ zkq h‫{{ל‬ts Ø tØ tztÏtØ }‫מ‬k g Ø mØ Epipactis cretica Ø oz‫|ם‬k g Ø o~s‫ל‬Ø kØ ozkqks g |ÎØ h‫ם‬ |m m Ø mØ tztÏgØ jksØ kz qÒzk Ø gØ }o ‫ל‬Ø sgØ gsnÏ tos Ø sgØ |gqzt}tqÎ tosØ |g Ø sgØ j g zkÏqtosØ zÒq‫ץ‬g g Ø ‫ץ‬kØ gzt Ò{k ‫ץ‬gØmØg‫מ‬rm mØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬psØsgØzqgi‫ץ‬g tzt kÏ g Ø‫ץ‬kØzt{‫מ‬Ø‫ץ‬ki‫{ל‬mØjo |t{ÏgØÎ Ø osmnÒ kqg ØsgØ gsg~g Ïlk g Øz{Îqp Ø z z{Òts ØmØ~qÎ mØ psØtqk sÑsØzmiÑsØi gØ msØ‫מ‬jqko mØ~pq ÑsØ o‫ץ‬h‫{ל‬k Ø msØg{{giÎØ toØ ‫| ץ‬qt|{Ï‫ץ‬g t Ø to Øh t ‫ם‬zto Ø m ØE ÚcreticaØ|g Ø‫ץ‬ztqkÏØ

r Ïrl Ö z ‫ם‬yÐp l Ö Ö frÏzl Ö gpf‫{עם‬l

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØEpipactis creticaØgz‫ם‬Ø tsØxm{tqkÏ m Ø vp Ø Ø { ‫ץ‬zÒq m


Epipactis nauosaensis -J=<ON>C

ƻʃ պʍ ƻ $-

Orchidaceae Epipactis nauosaensis -J=<ON>C DI 'DIU@M DJG @DOM

‫ץ‬g Ïlk ØohqÏj gØ‫ץ‬kØ msØE ÚhelleborineØ , Ø#QAMSY ØØ

Ã‫פ‬ys Ø ; {{‫ ל‬Ø .# Ø g|kjtsÏg Ø t‫ םץ‬Ø ‫ץ‬gnÏg =Ø b-S Ø 6EQLINM Ø ØLc Ø Ø!TG Ø Ø +,

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr Ö msØ {{‫ל‬jg Ø tØ kÏjt Ø Ò~k Ø |g giqg}kÏØ kØ qÏgØ‫ם‬qmØ Òq‫ ץ‬t Øvg{g|q‫ם‬Ø|g Ø kstÏ| t Ø gØtztÏgØt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØgzt k{t‫מ‬s g Øgz‫ם‬ØzkqÏztoØ Ø Ø|g Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØgs tÏ~p Ø

nrÏrn‫ם‬f Ö Epipactis leptochilaØ 'NDFEQX Ø'NDFEQXØRTB RTBRO ØnauosaensisØ 2NBASRCH Ø+QETSYØIMØ+NLO Ø%TQ Ø/QCH Ø Ø

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ Ø ÅtØ kÏjt Ø ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø sjosk‫מ‬tsØ %. Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g mitq tztÏm mØ m Ø )5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ tØ |q Îq tØ$ ØÅtØ|q Îq tØ$Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjk $ ØÅtØ|q Îq tØ$Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjk ØÅtØ|q Îq tØ$Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjk $Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjk Ø ~‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjkjt‫ץ‬ÒsgØkr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Øj ‫ ם‬ØÒ~tosØ|g g‫ץ‬k qmnkÏØ zkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Øjm{gjÎØ|‫ ל‬pØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬q tØztoØnÒ ts g Øgz‫ם‬Ø tØ|q Îq tØ $ Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø ksØgzt|{kÏk g Ø tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt ØsgØgskoqknkÏØ tØ‫ץ‬Ò{{tsØ|g Ø kØ‫{{ל‬gØ tqk s‫ל‬Ø oi|qt Î‫ץ‬g gØ‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØsgØozthgn‫ ץ‬nkÏØmØ |g mitqÏgØ toØ kØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø Øk‫ל}ץ‬s mØ toØkÏjto Ø kØ‫{{ל‬gØtqk s‫ל‬Ø oi|qt Î‫ץ‬g gØ nkpqkÏ g Øgq|k ‫ל‬Øz ngsÎ Øjkjt‫ץ‬Òsm Ø m Ø‫מ‬zgqrm Ø|g g{{Î{psØ ksj g m‫ לץ‬psØ kØ ‫{ם‬gØ gØ g hk t{ n |‫ל‬Ø tqk s‫ל‬Ø oi|qt Î‫ץ‬g gØ m Ø Ø|g Ø Ø {{‫ל‬jg Ø|gnÑ ØkzÏ m Økrg Ïg Ø m Øj ‫ ל‬zgq m Økr‫ל‬z{p Î Ø toØ kØt{‫{|ם‬mqmØ ~kj‫ם‬sØ msØkz |q‫ ל‬k gØ m Ø to{igqÏg Ø Â tsØg}tq‫ל‬Ø to Øz ngst‫ מ‬Ø| sj‫מ‬sto Øzqt Ø tØzgq‫ם‬s ØjksØ}gÏsk g Øt Ø qk Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØsgØ| sjosk‫מ‬tosØ gz‫ם‬ØgsnqÑz sk Økz jq‫ ל‬k Øk| ‫ ם‬Øgz‫ם‬Ø tØksjk~‫ץם‬kstØ psØ

jp hpf|Ì Ø vo ‫ם‬Ø q lp‫ץ‬g Ñjk Ø o~s‫ל‬Ø ‫ץ‬kØ t‫לץ‬jk Ø k{k~Ñs Ø {g tÏØ Ø CL Ø {kz tÏ Ø k‫|מ‬g‫ץ‬z t Ø zq‫ ל‬st Ø ‫ץ‬kØoz‫{ם‬ko|tØ~stÑjk Ø qÏ~p‫ץ‬gØ gqg ‫ם‬Ø tØ|g Ñ kqtØ‫ץ‬Òqt Øzo|s‫ ם‬kqtØ tØgsÑ kqtØ‫ץ‬Òqt Øv‫{{מ‬gØh{g t‫מ‬Ø Ø gzt|{Ïsts g Ø kØ© zk qtk jÎØj ‫ ל‬grm Øzq‫ ל‬sg Øk{g}qÑ Ø | q spz‫ ל‬Ø gØ|g Ñ kqgØ Øhqg~Òg Ø|o|{ |‫ ל‬Ø gØ‫ץ‬k gÏgØ ØWØ ØLL Ø{ti~tk jÎ Ø gØgsÑ kqgØ ØLL Ø ksÑ Ø {ti~tk jÎ Ø Ågr gsnÏgØ ~k |Ñ Ø zo|sÎ Ø ‫ץ‬kØ Ø‫ל‬snm Ø g Ñ kqgØhq‫ |ל‬gØ ØCL ØgsÑ kqgØzqt CL ØgsÑ kqgØzqt

ØgsÑ kqgØzqtkrÒ~ts gØ psØ gsnÒps Ø ¾snmØ ‫| ץ‬q‫ ל‬Ø go Nkz |ts gl‫ץם‬ksg Ø gst | ‫ ל‬Ø|pjpstk jÎ Ø|qk‫ץלץ‬ksg Ø Òzg{gØ ØWØ ØLL Ø ptk jÎ Øtr‫{מ‬m| g Ø‫ץ‬kØ q‫ם‬z jg Øzq‫ ל‬sgØkrp kq |‫ ל‬Øzq‫ ל‬sgØ‫ץ‬kØ| q stqtj‫~ם‬qp‫ץ‬k Øgzt~qÑ k Øk p kq |‫ ל‬Ø Ò g{gØ ~kj‫ם‬sØ t‫ץ‬kiÒnm Ø ‫ץ‬kØ hgn‫מ‬Ø q‫ם‬j stØ ~qÑ‫ץ‬gØ |g Ø zq‫ ל‬sgØ sk‫מ‬qg ØÆzt~kÏ{ tØ|ozk{tk jÒ Øsk| gqt}‫ם‬qt Øqtj‫~ם‬qp‫ץ‬tØ krp kq |‫ ל‬Ø qtjt|‫ ל‬gst Ø {zs‫ם‬Ø k p kq |‫ל‬±Ø kz ~kÏ{ tØ qtj‫{ם‬ko|t Ø ks‫ם‬Ø‫ץ‬kØ‫|ל‬qtØk{g}q‫ל‬Ø|oq ‫ם‬Øzqt Ø gØzÏ p Ø ‫ץ‬kØ Ø‫{{לץ‬tsØk‫}ץ‬gskÏ Øzqtk|ht{Ò Ø mØh‫ ל‬m Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØ|g ‫ל‬Ø ‫ץ‬Î|t Ø go{‫|ל‬p m Ø snÎqg Ø |Ï q st Ø tr‫{מ‬m| t Ø zqtkrÒ~psØ toØqoi~Ïto Ø oi~ÏtØkzÏ‫ץ‬m|k Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬mØ|t{{ÑjmØ |tqo}Î Ø Ïi‫ץ‬gØ k qgips |‫ ם‬ØwtnÎ|mØgjqg| tk jÎ Ø~stÑjm Ø| q stzq‫ ל‬sm Ø tjÏ |t Økz ‫ץ‬Î|m Ø|oq ‫ ם‬Ø~stÑjm Ø‫ץ‬kØp~qt|Ï q smØh‫ ל‬m Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf Ø t‫ {מ‬t Ø Ø ‫מ‬ito t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l ØÅtØkÏjt Økrgz{Ñsk g Ø msØ {{‫ל‬jgØ|g Ø mØ to{igqÏg Ø msØ {{‫ל‬jgØgzgs ‫ ל‬g Ø gØ‫ם‬qmØ Òq‫ ץ‬t Ø vg{g|q‫ם‬Ø |g Ø kstÏ| tØ $EKFNQGEØ Ø 0QERREQØ Ø4RIàRIRØ ØAK Ø Ø ‫ ף‬sys ØÅtØkÏjt Øk‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØ ~k |‫ל‬ØoiqÒ ØnÒ k Ø kØ zo|s‫ל‬Ø j‫ ל‬mØ tro‫ ל‬Ø kzÏØ g hk t{ n |ÑsØ zk qp‫ לץ‬ps Ø ÅtØ o t‫ץ‬k q |‫ם‬Ø k‫מ‬qt Ø gs‫ל‬z orÎ Ø toØ |o‫ץ‬gÏsk g Ø gz‫ם‬Ø ØL Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø ØEpipactis nauosaensisØ|g g ‫ ל‬k g Ø msØt‫לץ‬jgØk jÑsØ m ØEpipactis leptochila ('NDFEQX Ø 'NDFEQX Ø g|qÏsk g Øgz‫ם‬Ø tØE ÚolympicaØ2NBASRCHØ tØ m 2NBASRCHØ tØ m Ø tØ m‫ץ‬kÏtØÒsp m Ø toØozt~k {ÏtoØ‫ץ‬kØ tØkz ~kÏ{ t Ø tØtztÏtØ msØ E Ú nauosaensisØ kÏsg Ø ks‫ ם‬kqt Ø ksÑØ gz‫ם‬Ø msØ E Ú greuteriØ "ATLAMMØ Ø+ĪMJEKEØj g}Òqk Ø|oqÏp Ø gØ{ i‫ ם‬kqtØ|qk Ø Ø+ĪMJEKEØj g}Òqk Ø|oqÏp Ø gØ{ i‫ ם‬kqtØ|qk +ĪMJEKEØj g}Òqk Ø|oqÏp Ø gØ{ i‫ ם‬kqtØ|qk ĪMJEKEØj g}Òqk Ø|oqÏp Ø gØ{ i‫ ם‬kqtØ|qk MJEKEØj g}Òqk Ø|oqÏp Ø gØ{ i‫ ם‬kqtØ|qk Øj g}Òqk Ø|oqÏp Ø gØ{ i‫ ם‬kqtØ|qk‫ץלץ‬ksg Øgst | ‫ל‬Ø|g Ø~qp‫ץ‬g ‫ץ‬ÒsgØ‫ל‬snmØ m Ø o~s‫ל‬Ø ~m-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØEpipactis nauosaensisØ msØ {{‫ל‬jg


nÒ kpsØ ØtztÏk Ø}‫מ‬k g Ø

k| k g‫ץ‬ÒspsØ o{t t‫ ץ‬Ñs Ø Ø k| k g‫ץ‬Òsk Ø o{t t‫ץ‬Ïk Ø jksØ ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØgzt|{k nt‫מ‬s Øg{{‫ל‬Øoz‫ל‬q~tosØ‫| ץ‬qÒ Øz ngs‫ם‬ m k ØsgØj kskqimnt‫מ‬s Ø to{‫ ~ל‬tsØi gØ to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ kst |ÏtoØ|g Ø toØvg{g|qt‫ מ‬Ø Øjg |Ò Øozmqk Ïk Ø toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø q‫ץל‬g ØjksØk|‫ץ‬k g{{k‫מ‬ts g Ø gØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsgØj‫ ל‬mØ‫ץ‬kØ |tz‫ם‬Ø msØzgqgipiÎØro{kÏg Ø s Ïnk g Ø tØ ‫ם‬qt Ø Òq‫ ץ‬tØj kskqit‫מ‬s g Øo{t t‫ץ‬Ïk Ø gØj‫ ל‬mØ/ro‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ gzt Ò{k ‫ץ‬gØ sgØ oz‫ל‬q~k Ø |Ïsjost Ø i gØ tsØ z{mno ‫םץ‬Ø m Ø E ÚnauosaensisØ{‫ם‬ipØ m Øg{{giÎ Ø toØ‫| ץ‬qt|{Ï‫ץ‬g t Ø psØ

Ð pfÖ yps f Íf Ö kØ h‫ ל‬mØ gØ zgqgz‫ל‬sp Ø tØ ‫םץ‬stØ zqt k s‫ץם‬kstØj g~k q |‫ם‬Ø‫ץ‬Ò qtØkÏsg ØmØksm‫ץ‬Òqp mØ psØ gq‫ץ‬tjÏpsØjg |ÑsØgq~Ñs Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØnÒ tosØk| ‫ ם‬Ø jg |Î Ø j g~kÏq m Ø ‫ץ‬kØ gzgi‫ם‬qko mØ m Ø o{t t‫ץ‬Ïg Ø Ø nÒ k Ø‫ם‬ztoØgzgs ‫ל‬Ø tØkÏjt ØØØ ynpÍiorÖÃ | Ì Ö Ö f z {ÌÖ fpfh frrf{Íisn

¾ t‫ץ‬tØ |g Ø ‫ל‬snt Ø toØ hg{|gs |t‫מ‬Ø ksjm‫| ץ‬t‫מ‬Ø kÏjto Ø Epipactis nauosaensisØ gz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø kstÏ| t Ø vp Ø ØÅ } Î

15


Epipactis pontica /<P=@IC@DH

ʈ փƻ 54

Orchidaceae Epipactis pontica /<P=@IC@DH DI *M>CD?@@

jg Ø m ØE ÚhelleborineØ , Ø#QAMSYØj g}Òqk Ø gØ‫| ץ‬qt ÒqpsØ j g ‫ ל‬kpsØ ‫ץ‬tq}t‫ץ‬k q |‫ל‬Ø ~gqg| mq |‫ל‬Ø m Ø |g Ø msØ gzto ÏgØ~qp‫ץ‬g ‫ץ‬ÑsØ gØ‫ל‬snmØ m Ø 2EMYØ Ø4ATBEMHEILØ Ø$EKFNQGEØ ØØØØ

Ã‫פ‬ys Ø;Åtoq|Ïg=Øb0ARRØ$NQTJHAMØGEėIDI Ø ØLc Ø Ø !TG Ø Ø4AUBENHEIMÚ Ø (%)$ ØØØ nrÏrn‫ם‬f ÖEpipactis helleborineØ , Ø#QAMSYØRTBRO ØponticaØ 4ATBEMHEIL Ø3TMDEQLAMMØIMØ%TQ Ø-EDIS Ø/QCH ØED Ø Ø Ø

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr Ö msØ {{‫ל‬jgØ tØkÏjt ØÒ~k Ø|g giqg}kÏØ kØ qk ØnÒ k Ø ØtztÏk Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ gzt k{t‫מ‬s g Øgz‫ם‬ØzkqÏztoØ Ø Ø|g Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØgs Ï t ~g Ø Øoztz{mno ‫ םץ‬Ø‫ץ‬kØ gØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØhqÒnm|kØk| ‫ ם‬Ø psØ}o |ÑsØtqÏpsØ toØj‫ ל‬to Øvqg| t‫ מ‬Øg{{‫ל‬Ø ks ‫ ם‬Ø toØ t‫ץ‬Ñso‫ץ‬toØ jg |t‫מ‬Ø o‫ץ‬z{Òi‫ץ‬g t Ø Ø ‫{{ל‬t Ø j‫מ‬tØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ|g giq‫}ל‬m|gsØks ‫ ם‬Ø toØvqg| t‫ מ‬Ø

jp hpf|Ì Ø t{ok Ò Ø}o ‫ם‬Ø‫ץ‬kØ Ø{kz t‫ מ‬Øh{g t‫ מ‬Ø {g tÏØ‫ מ‬to Ø ØCL Øzq‫ ל‬st Ø‫ץ‬kØ ~k |Ñ Ø‫ץ‬g|qÒ Ø |g Øzo|sÒ Ø qÏ~k Øv‫{{מ‬gØh{g t‫מ‬Ø Ø |t‫מ‬qgØzq‫ ל‬sg Ø kØ© zk qtk jÎØj ‫ ל‬grm Øgz{p‫ץ‬ÒsgØÒp Ø‫ם‬qn g Øj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØCL Ø g Ñ kqtØhq‫ |ל‬tØ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Øzqth‫{{ל‬k ØzÒqgØgz‫ם‬Ø tØ‫ל‬snt ØÅgr gsnÏgØhqg~kÏg Ø~g

Øzqth‫{{ל‬k ØzÒqgØgz‫ם‬Ø tØ‫ל‬snt ØÅgr gsnÏgØhqg~kÏg Ø~g{gqÎ Ø o~s‫ל‬Ø mØ‫ץ‬ÏgØz{koq‫ל‬Ø toØh{g t‫ מ‬Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø ¾snmØ Ø ‫| ץ‬q‫ ל‬Ø go kz |ts gl‫ץם‬ksg Ø ksÏt kØ |{k ‫ם‬ig‫ץ‬g Ø| q stzq‫ ל‬sg ØgstÏitosØ|g ‫ל‬Ø tØÎ‫ ץ‬o Ø|pjpstk jÎ Ø |qk‫ץלץ‬ksgØ Òp Ø ~kj‫ם‬sØ tq l‫ם‬s g Ø Òzg{gØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ò g{gØ og{Ñjm Ø Æzt~kÏ{ tØ zqg spz‫ם‬Ø Òp Ø {ko|‫ם‬Ø krp kq |‫ ל‬Ø {zs‫ם‬Ø zq‫ ל‬stØ Òp Ø k{g tzq‫ ל‬stØ k p kq |‫ל‬±Økz ~kÏ{ tØ{ko|pz‫ ם‬Øzq‫ ל‬stØ tØ|Òs qt ØØ ØWØ Ø LL Ø|gqj ‫~ ם‬m‫ץ‬tØ‫ץ‬kØ|o‫ץ‬g tk jÎØzkq nÑq g Øg|qgÏtØ ‫ץ‬Î

Ø|gqj ‫~ ם‬m‫ץ‬tØ‫ץ‬kØ|o‫ץ‬g tk jÎØzkq nÑq g Øg|qgÏtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ z{g ‫מ‬Ø |g Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬kstØ zqt Ø gØ |‫ ל‬pØ |g Ø zÏ p Ø }Òqk Ø j‫מ‬tØ zt{‫מ‬Ø k{g}q‫ ל‬Ø p~qtzq‫ ל‬sgØ krti|Ñ‫ץ‬g gØ mØ h‫ ל‬mØ to ØksÑØmØÒsp ÎØ toØ‫ץ‬kØ tØozt~kÏ{ tØkÏsg Ø ksÎ Ø snÎqg Ø{ko|pz‫ ם‬Ø‫ץ‬ki‫{ל‬t ØzqtkrÒ~psØgz‫ם‬Ø tØh |Ïj t Ø { s‫ל‬sjq tØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ם‬ØÎØ ~kj‫ם‬sØgz‫ם‬s Ø sn |‫ ם‬ØztjÏ |t Ø hqg~‫ מ‬Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt~qÑ k Ø mØh‫ ל‬mØ to

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ ØÅtØ kÏjt Ø ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g m |g mitq tztÏm mØ m Ø )5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ gØ |q Îq gØ $ ØÅgØ|q Îq gØ$ Ø ~‫מ‬tosØ‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjk ØÅgØ|q Îq gØ$ Ø ~‫מ‬tosØ‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjk $ Ø ~‫מ‬tosØ‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjk Ø ~‫מ‬tosØ‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjkjt‫ץ‬ÒsgØkr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Øj ‫ ם‬Øg}ks‫ ם‬ØÒ~tosØ|g g‫ץ‬k qmnkÏØ zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø jm{gjÎØ gq|k ‫ל‬Ø { i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø tØ‫ם‬q tØztoØnÒ k Ø tØ|q Îq tØ$ Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø|g Ø g}k ÒqtoØkzk jÎØkÏsg Øisp tÏØ‫םץ‬stØ qk Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto Ø msØ {{‫ל‬jg Ø sØjm{gjÎØ{‫ל‬hto‫ץ‬kØoz‫ ם‬mØ‫ ם‬ØmØ |‫ל‬nkØ|g giqg}ÎØgs zqt pzk‫מ‬k Økz }‫ל‬sk gØ ØJL2Ø )5#.Ø Ø ‫ ם‬kØmØ ost{ |ÎØkz }‫ל‬sk gØ psØ|g giqg}ÑsØkÏsg Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØgz‫ם‬Ø ØJL2 Ø | ‫ ם‬Øgz‫ם‬Ø msØ ost{ |ÎØkz }‫ל‬sk gØ ztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø tØkÏjt ØztoØ msØzqgi‫ץ‬g |‫ ם‬m gØkÏ-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬Ø nØ Ø Ø $EKFNQGEØ jpÍsis Öfrms|spÍf Ø ‫מ‬ito t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l Ø ÅtØ kÏjt Ø krgz{Ñsk g Ø |oqÏp Ø Øh‫ם‬qk k Øzkq t~Ò Ø m Ø sg t{Ïg Ø|g Øz tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsgØ gØ‫ם‬qmØ toØ ‫ם‬s to ØgzaØ‫ם‬ztoØzÎqkØ tØ‫ם‬st‫לץ‬Ø to ØÅgØ k{ko gÏgØÒ mØÒ~k Ø|g giqg}kÏØ kØj ‫}ל‬tqk Ø~Ñqk Ø‫ם‬zp Ø oiigqÏg Ø {thg|Ïg Ø o qÏg Ø {thksÏg Ø g{Ïg Ø |gnÑ Ø kzÏ m Ø mØ to{igqÏgØ 0ESQNUAØ Ø6EMJNUAØ Ø|g Ø msØ {{‫ל‬jgØ 4RIàRIRØ ØAK Ø ØØØ ‫ ף‬sys Ø(ØEpipactis ponticaØgzgs ‫ל‬Ø osÎnp Ø kØ | kqÒ ØnÒ k Øjg Ñs Ø|oqÏp Øz{g o}‫{{מ‬psØk jÑs Ø kØo ‫ם‬‫ץ‬k qNØ ØLØ "ATLAMMØ ØAK Ø Ø msØ {{‫ל‬jgØ hqÒnm|kØ kØ j‫מ‬tØ nÒ k Ø kØ j‫ ל‬mØ tro‫ ל‬Ø |g Ø kØ ‫ץ‬ÏgØ nÒ mØ kØ ng‫ץ‬sÑsk Ø ig‫מ‬qto t qo‫ ל‬Ø msØ koq‫ מ‬kqmØ zkq t~ÎØ toØ vqg| t‫מ‬Ø tj‫ם‬zm Ø tØ t‫םץ‬Ø q‫ץל‬g Ø g Ø t Ø qk Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ |g giq‫}ל‬m|gsØ kØ ~k |Ñ Ø gj g ‫ל‬qg| gØ ksj g Î‫ץ‬g g Ø‫ץ‬kØgq|k ‫ל‬Øo m{‫ל‬ØkzÏzkjgØoiqg Ïg Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø(ØEpipactis ponticaØj g|qÏsk g Øgz‫ם‬Ø msØ E Ú persicaØ 3NĢ Ø .AMMFEKDSØ krg Ïg Ø toØ ~stÑjto Ø ‫ל‬rtsgØ m Ø gr gsnÏg Ø m ØksÑØgz‫ם‬Ø gØ‫{{ל‬gØ‫ץ‬Ò{mØ m Øt‫לץ‬-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØEpipactis ponticaØ msØ {{‫ל‬jg

16


nÒ k Ø|g giqg}Î Ø toØkÏjto ØztoØngØkÏ~kØp Øgzt Ò{k ‫ץ‬gØ msØg{{giÎØ toØ‫| ץ‬qt|{Ï‫ץ‬g t Ø|g Ø|oqÏp Ø mØ‫ץ‬kÏp mØ psØ kz zÒjpsØ oiqg Ïg Ø toØ kj‫}ל‬to Ø |g Ø m Ø ~k |Î Ø oiqg Ïg Ø toØ‫| ץ‬qtzkq h‫{{ל‬ts t Ø{‫ם‬ipØ psØgorm‫ץ‬ÒspsØ kz zÒjpsØ m Ø m{ g|Î Ø g| stht{Ïg Ø ztoØ ngØ } ‫ל‬sk Ø tØ Òjg}t ØØØ

sg Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØgz‫ם‬Ø tØgsp ÒqpØ‫ם‬q tØ Øk| ‫ל‬q g Ø|g ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØ|g giqg}ÑsØkÏsg ØkzÏ m Ø|g Ñ kqt Øgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬q tØztoØ Ïnk g  tsØ g}tq‫ל‬Ø to Ø kz |kÏ‫ץ‬ksto Ø | sj‫מ‬sto Ø zqt Ø tØ zgq‫ם‬sØjksØ}gÏsk g Øt Ø qk Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØsgØj g qÒ~tosØ |‫ל‬zt tsØ j gÏ kqtØ |ÏsjostØ krg Ïg Ø gsnqpzÏspsØ kz jq‫ל‬ kps Ø s nÒ p Øzqt Ø gØgsp Òqp Ø tØÒ t Ø Øt Øgq n‫ץ‬tÏØ psØg ‫ץם‬psØ|g Ø psØ q ÑsØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØÎ gsØ|g ‫ל‬Ø zt{‫מ‬Ø‫ץ‬k p‫ץ‬Òst Ø oi|q |Ñ Ø‫ץ‬kØ gØzqtmit‫ץמ‬ksgØÒ m Øikits‫ ם‬ØztoØt}kÏ{k g Ø ØÒs tsgØrmqÒ Ø|{ ‫ץ‬g |Ò Ø osnÎ|k Ø psØ‫ץ‬msÑsØztoØzqtmiÎnm|gs Ø zk jÎØ mØ Epipactis ponticaØ hqÏ |k g Ø gØ ‫ם‬q gØ m Ø ikpiqg} |Î Ø m Ø kr‫ל‬z{p m Ø kÏsg Ø j gÏ kqgØ kogÏ nm mØ Ø|{ ‫ץ‬g |Ò Ø‫ץ‬k ght{Ò Ø ÏgØ Ò t gØ‫ץ‬k ght{ÎØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØzqtÒ{nk Økrg Ïg Øtzt g jÎzt kØo{t t‫ץ‬Ïg Ø Ø

Ð pfÖ yps f Íf Ö mq l‫ץם‬kst Ø gØ zgqgz‫ל‬sp Ø tØ ‫םץ‬stØ j g~k q |‫ם‬Ø ‫ץ‬Ò qtØ ztoØ zqÒzk Ø sgØ {m}nkÏØ kÏsg Ø mØ ksm‫ץ‬Òqp mØ m Øgq‫םץ‬j g Ø g |Î Ø q~Î Ø|g Ø oi|k|q ‫ץ‬Òsp Ø toØ g gq~kÏtoØ q‫ץל‬g Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØnÒ k Øk| ‫ ם‬Ø jg |Î Ø j g~kÏq m Ø ‫ץ‬kØ gzgi‫ם‬qko mØ m Ø o{t t‫ץ‬Ïg Ø Ø nÒ k Ø‫ם‬ztoØhqÒnm|kØ tØkÏjt ØØØ ynpÍiorÖÃ | Ì Ö Ö f z {ÌÖ fpfh frrf{Íisn

ÅtØkÏjt ØEpipactis ponticaØgz‫ם‬Ø msØtqt k q‫ל‬Ø m Ø tj‫ם‬zm Ø vp Ø ØÅ } Î

17


oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ ʅʈ

Epipactis subclausa -J=<ON>C

Orchidaceae Epipactis subclausa -J=<ON>C DI 'DIU@M DJG @DOM

Ã‫פ‬ys Ö ; {{‫ ל‬Ø .# Ø g|kjtsÏg Ø t‫ םץ‬Ø kqÏg =Ø b-S Ø /KXLO Ø NBEQØ ,ISNCHNQINM Ø Ø Lc Ø Ø !TG Ø Ø Robatsch ( {‫ ם‬ozt Ø+,

kÏ kØ j‫ ל‬mØ ro‫ ל‬Ø kÏ kØ j‫ ל‬mØ {‫ ל‬m Ø gss‫|ל‬t Ø Ø ÎØ zkq t~Ò Ø‫ץ‬kØ‫ל | ץ‬Øj‫ ל‬m Ø rgz{Ñsk g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL

nrÏrn‫ם‬f Ö Epipactis thessalaØ " Ø "ATLAMMØ Ø ( Ø "ATLAMMØIMØ-ISS Ø"K Ø!QBEISRJQ Ø(EIL Ø/QCH Ø"ADEM-7ĪQSS Ø Ø Ø Ø Epipactis atrorubens (NÛL Ø"ERREQØRTBRO ØsubclausaØ 2NBASRCH Ø+QETSY IMØ+NLO Ø%TQ Ø/QCH Ø Ø

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø ÅtØ gr st‫| ץ‬Ñ Ø z{m Ò kqtØ kÏjt Ø m ØEpipactis subclausaØ}gÏsk g ØsgØkÏsg ØmØkoqÒp Økrgz{p‫ץ‬ÒsmØ E Ú atrorubensØ (NÛL Ø "ERREQ Ø gz‫ם‬Ø msØ tztÏgØ j g}Òqk Ø Ø Ñjk Ø gzt~qÑ k Ø psØ kz }gsk ÑsØ toØ }‫{{מ‬toØ|g Ø toØh{g t‫ מ‬Ø gØ}‫{{מ‬gØztoØkÏsg Ø zk qtk jÑ Ø tztnk m‫ץ‬ÒsgØ tØ h{g ‫ ם‬Ø msØ qÏ~p mØ |g Ø kØ ‫ ץ‬|q‫ ם‬kqgØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬ØispqÏ ‫ץ‬g gØ psØgsnÒps Ø oiiksÎ Ø kÏsg Ø kzÏ m Ø mØ E Ú PARVIßORAØ ! Ø .IERCH Ø Ø # Ø .IERCH Ø % Ø +KEIM m Ø Ø k tikÏto Ø mØ tztÏgØ ‫ץם‬p Ø jksØ zgqto ‫ל‬lk Ø ØÒs tsk Ø Ñjk Øgzt~qÑ k Ø gØ}‫{{מ‬gØ|g Ø gØ‫ל‬snmØ|g Ø Ò~k Ø ks‫ ם‬kqmØh‫ ל‬mØkz ~k {ÏtoØ $EKFNQGEØ Ø gq‫ל‬Ø Ø ‫ץ‬tq}t{ti |Ò Øj g}tqÒ Ø‫ץ‬kØ gØ oiiksÎØkÏjm Ø‫{ם‬mØmØt‫לץ‬jgØ ~qk ‫ל‬lk g Øzqt k| |ÎØ gr st‫| ץ‬ÎØ‫ץ‬k{Ò mØ tØ‫ץ‬Ò{{ts ÅtØ ‫ם‬st‫ץ‬gØ Epipactis thessalaØ " Ø Ø "ATLAMMØØ Ø ( Ø Ø "AT "ATLAMMØØ jm‫ץ‬t k‫ מ‬m|kØ i gØ tØ kÏjt Ø msØ Ïj gØ ~qts ‫ל‬Ø "AT "ATLAMMØ Ø"ATLAMMØ Ø‫ץ‬kØ msØjm‫ץ‬t Ïko mØ toØ2NBASRCHØ Ø‫ץם‬p Øgqi‫ ם‬kqgØ tØÏj tØm‫ץ‬kqt{ti g|‫ם‬ØÒ t ØEpipactis thessalaØ" Ø"ATLAMMØ Ø( Ø"ATLAMMØjm " Ø"ATLAMMØ Ø( Ø"ATLAMMØjm Ø"ATLAMMØ Ø( Ø"ATLAMMØjm "ATLAMMØ Ø( Ø"ATLAMMØjm Ø Ø( Ø"ATLAMMØjm ( Ø"ATLAMMØjm Ø"ATLAMMØjm "ATLAMMØjm Øjm‫ץ‬t k‫מ‬nm|kØp ØsÒtØkÏjt Ø tØÏj tØÒ t Ø‫ץ‬kØ msØE Úsubclausa Ø g{{‫ל‬Øm‫ץ‬kqt{ti g|Ñ Øgqi‫ ם‬kqg Ø¿ Øzgqg‫ץ‬Òsk ØmØ% ÚSUB ÚSUB subclausaØp Ø tØ ~‫מ‬tsØ‫ם‬st‫ץ‬gØi gØ tØÏj tØ}o ‫ ם‬ØØ

jp hpf|Ì Ö t{ok Î Øz‫ם‬gØ‫ץ‬kØhqg~‫מ‬ØqÏlp‫ץ‬g Øgz‫ם‬Ø‫ם‬ztoØ k|}‫מ‬ts g Ø Òsg Ø Òp Ø {Ïit Ø h{g tÏ Ø k{Ò~mØ Ø CL Ø ztq}oqt‫מ‬Ø ÎØ Ñjto zqg spzt‫מ‬Ø ~qÑ‫ץ‬g t Ø |g{o‫ץץ‬ÒsgØ ‫ץ‬kØzo|s‫ ם‬Øhqg~‫מ‬Ø qÏ~p‫ץ‬g Øk| ‫ ם‬Øgz‫ם‬Ø mØh‫ ל‬mØ to Øv‫{מ‬{gØh{g t‫מ‬Ø Ø kØ zk qtk jÎØj ‫ ל‬grm Øzqg spz‫ל‬Ø|g Ø osÎnp Ø‫ץ‬kØ ~oqÎØ ÑjmØgz‫~ם‬qp mØ|g Ø Øj‫מ‬tØkz }‫ל‬sk k Ø kz ‫ץ‬Î|m gs ptk jÎ Ø gØ ‫ץ‬k gÏgØ j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØ ØLL Ø osÎnp Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k titsg ÏpsØj Ø ØLL Ø osÎnp Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k titsg ÏpsØj LL Ø osÎnp Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k titsg ÏpsØj

Ø osÎnp Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ psØ‫ץ‬k titsg ÏpsØj g m‫ לץ‬ps Ø Ågr gsnÏgØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Ø ‫ץ‬ts‫ם‬z{koqm Ø ‫ץ‬kØ Ø‫ל‬snm Ø q‫ |ל‬gØoztzq‫ ל‬sg Ø{ti~tk jÎ Ø Òzg{gØ|g Ø zÒ g{gØ ØWØ ØLL Ø|g gstzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt WØ ØLL Ø|g gstzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt Ø ØLL Ø|g gstzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt LL Ø|g gstzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt

Ø|g gstzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt~qÑ k Økrp kq |Ñ Ø q ~p ‫ ל‬ØÇkÏ{t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø ozt~kÏ{ tØ zqg spz‫ ם‬Ø m‫} ץ‬g q |‫ ם‬Ø {zs‫ם‬Ø k p kq |Ñ Ø {ko|pz‫ם‬ØÒp Øzqg spz‫ם‬Økrp kq |Ñ Økz ~kÏ{ tØ|gqj tk jÒ Øj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØLL Ø{ko|tzq‫ ל‬stØ‫ץ‬kØ {ko|‫ם‬Ø|Òs qtØ|g Øgzt~qÑ k Øq‫ם‬j sto Ñjto Ø}Òqk Ø mØ h‫ ל‬mØ j‫מ‬tØ ohÑ‫ץ‬g g Ø snÎqg Ø zqg st|Ï q st Ø ptnÎ|mØ |g ØztjÏ |t Øzqg stÌÑjk Ø|g{o‫ץץ‬Òst Ø‫ץ‬kØzo|s‫ ם‬Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬Ø }g ‫ם‬Ø qÏ~p‫ץ‬g Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬ؾisp t jpÍsis Ö frms|spÍf Ö Ò gØ to{ÏtoØ Òp Ø Ò{t Ø oit‫ מ‬to Øgsg{‫ם‬ip Ø toØo t‫ץ‬Ò qtoØ|g Ø m ØÒ|nk m johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l Ø sjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø Ø|‫מ‬q gØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø toØkÏsg ØmØ Ø|g Ø Ø {{‫ל‬jgØ zkq iq‫}ל‬m|kØ gz‫ם‬Ø tsØ Â{o‫ץ‬zt Ø 2NBASRCHØØ Ø Æz‫ל‬qÆz‫ל‬q ~tos Ø‫ץם‬p Øgsg}tqÒ Ø‫ ם‬Økrgz{Ñsk g Ø|g Ø kØst ‫ ם‬kqk Ø zkq t~Ò Ø ‫ץ‬Ò~q Ø msØ |ÎØ h{ÒzkØ ATLAMMØ Ø "ATLAMMØ Ø+AKNOIRRIRØ Ø Ø|g giqg}Ò Øgz‫ם‬Øtqk sÒ Øzkq +AKNOIRRIRØ Ø Ø|g giqg}Ò Øgz‫ם‬Øtqk sÒ Øzkq Ø Ø Ø|g giqg}Ò Øgz‫ם‬Øtqk sÒ Øzkq t~Ò Ø m Ø Ø ÏsjtoØgor‫ל‬stosØ Øz ngs‫ ם‬m k Ø tØkÏjt ØsgØ }‫מ‬k g ØkzÏ m Ø msØ {hgsÏg ‫ ף‬sys Ø ØEpipactis subclausaØgzgs ‫ל‬Ø tsØoz‫ם‬qt}tØ jg ÑsØ |g Ø kØ ‫ם‬q gØ jg |ÑsØ k| ‫ ל‬kps Ø kØ | kq‫ל‬Ø ‫ץ‬Òqm Ø ztoØ kÏ kØ oi|qg t‫מ‬sØ |‫ל‬zt gØ oiqg ÏgØ kÏ kØ zgqg‫ץ‬ÒstosØ rmq‫ל‬Øi gØ|‫ל‬zt gØzkqÏtjtØ toØÒ to Ø‫ץם‬p ØjksØozkqnkq‫ץ‬gÏsts g Ø|g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ toØ|g{t|g q t‫ מ‬ØÅtØÒjg}t Ø ‫ץ‬ztqkÏØsgØkÏsg Øzk qÑjk ØÎØ~to‫ץ‬Ñjk Øtq ‫ץ‬Òsk Ø}tqÒ Ø ‫ץ‬kØh{‫ ל‬m mØgiqp pjÑs ØÅtØkÏjt Øzqt ‫לץ‬Ø gØg hk t{ n |‫ל‬Ø ÎØ jt{t‫ל| ץ‬Ø zk qÑ‫ץ‬g gØ |g Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ gzt |Ïlk Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØEpipactis subclausa


├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├ШEpipactis subclausa├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш├В{oтАл╫етАмzt┬Ъ ├Ш vp┬Б ├Ш┬Ф ├Ш├Е┬А┬В}┬Б┬А├О┬Ъ


f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr Ø4NØkÏjt ØkÏsg Ø z‫ל‬s tØ|g Ø ~m 4NØkÏjt ØkÏsg Ø z‫ל‬s tØ|g Ø ~m ØkÏjt ØkÏsg Ø z‫ל‬s tØ|g Ø ~m‫ץ‬g Ïlk Ø t{ it‫ץ‬k{kÏ Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø t Ø tztÏt Ø osÎnp Ø jksØ ozkqhgÏstosØ tsØgq n‫םץ‬Ø psØ Øg ‫ץם‬psØgs‫ל‬Øisp ÎØ tztnk ÏgØk‫ל}ץ‬s m Ø Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ msØÏj gØzkq t~ÎØ}gÏsk g ØsgØzt |Ï{k Ø|‫ל‬nkØÒ t Ø‫ץם‬p ØjksØkÏsg Øg|‫ץם‬mØ isp ‫ם‬Ø gsØ go ‫ם‬Ø t}kÏ{k g Ø k|‫ץ‬mq p‫ץ‬ÒsgØ kØ ozth‫ל‬n‫ ץ‬mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø kØ‫ץ‬k ght{Ò Ø psØzkq hg{{ts |ÑsØ osnm|ÑsØÎØzq‫|ם‬k g Øi gØzkq tj |‫ם‬Ø}g s‫ץם‬kstØztoØ ~k Ïlk g Ø ‫ץ‬kØ mØh t{tiÏgØ toØkÏjto Ø sØjksØgsg|g{o}nt‫מ‬sØsÒk ØnÒ k ØksjÒ~k g ØtØt{ |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø m ØEpipactis subclausaØ sgØkÏsg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ Øg ‫ץם‬ps

|m mØ mØnkq sÎØzkqÏtjtØ|g ‫ל‬Ø msØtztÏgØ tØkÏjt ØgsnÏlk Ø iÏsk g Ø ‫ל‬sgq~g Ø ‫ץ‬kØ zt{{gz{‫ ל‬tØ gq n‫םץ‬Ø lÑpsØ gz‫ם‬Ø msØ gs Ï t ~mØht |tÌ|gs‫ ם‬m gØ|‫ל‬zt g Øzkq t~Î kØ gØj gnÒ ‫ץ‬gØ t ~kÏgØ psØ‫| ץ‬qÑsØz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ kÏjto ØztoØkÏsg Øj ‫ ל‬zgq t Ø kØ{Ïik Øzkq t~Ò Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø |g Ø oz‫|ם‬k s g Ø tsØ j gq|Ñ Ø gorgs‫ץם‬kstØ |ÏsjostØ g{{tÏp m Ø toØjg |t‫מ‬Øzkq h‫{{ל‬ts ‫ ם‬Ø to Øzqt kÏsto‫ץ‬kØ mØEpipactis subclausaØsgØ~gqg| mq nkÏØp Ø ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstØ Å Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ msØ )5#.Ø Ø Çqk ‫ל‬lk g Ø zgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Øi gØz ngsÒ Øg{{giÒ Ø m Ø|g mitqÏg Øgzk {Î Ø tØ‫ץ‬Ò{{ts

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ Ø Ø |g g qt}ÎØ psØjg |ÑsØk| ‫ ל‬kps Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Øzoq|gi Ò Ø ksjÒ~k g Ø sgØ kz jq‫ ל‬k Ø gqsm |‫ל‬Ø msØ jm‫ץ‬tiqg}ÏgØ toØkÏjto Øg{{‫ל‬Ø|g Ø msØ q‫ל‬zklgØ zkq‫ לץ‬psØztoØz ngsÑ Øj g mqkÏ g Ø tsØh ‫ ם‬tzt Ø kqg Òqp Øt Øjg |Ò Øzoq|gi Ò Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØkz }ÒqtosØg{{giÒ Ø msØzo|s‫ ם‬m gØ m Ø h{‫ ל‬m m Ø|gnÑ Ø|g Ø‫ץ‬kÏp mØ m Ø |Ïg m Ø|g Ø m Øoiqg Ïg Ø tsØoz‫ם‬qt}t Ø gq‫{ם‬gØgo ‫ ל‬ØjksØoz‫ל‬q~tosØkqkosm |‫ל‬Øjkjt‫ץ‬ÒsgØ|g ØÒ ØjksØkÏsg Øks k{Ñ Ørk|‫ל‬ngqtØzp Ø kz jq‫ל‬ØmØzoq|gi ‫ל‬Ø msØ‫ץ‬g|qtzq‫ם‬nk ‫ץ‬mØkz hÏp mØ toØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstoØkÏjto ØÎØ‫{{ל‬psØk jÑsØ toØiÒsto Ø gØzqÒzk Ø kzÏ m Ø sgØ m‫ץ‬k pnkÏØ ‫ ם‬Ø mØ }‫ מ‬qp mØ psØ zkq‫ לץ‬psØ kØ zt{{‫ל‬Ø‫ץ‬Ò{mØ m Øt |tiÒsk g Ø/QCHIDACEAEØkÏsg Ø‫ץ‬ÏgØ j gÏ k /QCHIDACEAEØkÏsg Ø‫ץ‬ÏgØ j gÏ k ØkÏsg Ø‫ץ‬ÏgØ j gÏ kqmØj gj |g Ïg ØmØtztÏgØzqtÍztnÒ k Ø o‫ץ‬h p |Ò Ø ~Ò k Ø ‫ץ‬kØ‫|מץ‬m k Ø j gÏ kqgØ gØzqÑ gØ ‫ל‬j gØ m Øgs‫ל‬z orm m‫ץ‬gs |‫ ם‬Ø|Ïsjost Øi gØ to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto Ø kÏsg Ø mØ ‫ץ‬k ki|g ‫ ל‬g mØ |tzgj ÑsØ lÑps Ø gØ tztÏgØ |g ‫ל‬Ø msØnkq sÎØzkqÏtjt Ø‫ץ‬k g| st‫מ‬s g Ø kØtqk sÒ ØÎØm‫ ץ‬tqk sÒ Ø zkq t~Ò Ø |g Ø ki|gnÏ gs g Ø kØ nÒ k Ø ‫ם‬ztoØ }‫מ‬k g Ø mØEpipactis subclausa Ø kØzt{{Ò Øtqk sÒ Øzkq t~Ò ØmØh‫ם‬-

Ð pfÖ yps f Íf Ö ÅtØ kÏjt Ø Epipactis subclausaØ |g Ø zt{{‫ל‬Ø ‫{{ל‬gØ kÏjmØ m Ø t |tiÒsk g Ø /QCHIDACEAEØØ ~qk ‫ל‬lt~qk ‫ל‬lt s g Ø j gÏ kqmØzqt g ÏgØkrg Ïg Ø toØkogÏ nm toØh t{ti |t‫מ‬Ø to Ø|‫{|מ‬to Ø Ø o{{tiÎØ psØk jÑsØ|g Ø tØ|‫ץ ם‬tØ psØgsnÒpsØngØzqÒzk ØsgØgzgitqkonkÏØgo mq‫ ל‬ØÂ{gØ gØ kÏjmØ toØ iÒsto Ø Epipactis ngØ zqÒzk Ø sgØ zqt g kont‫מ‬sØ gz‫ם‬Ø Ø jg |Ò Ø zoq|gi Ò Ø Ø zgq‫ל‬st‫ץ‬k Ø ÎØ gzq‫ ם‬k| k Ø o{t t‫ץ‬Î k Ø psØ jg ÑsØ ‫ם‬ztoØ }‫מ‬ts g Ø |g Ø Ø j gq|Ñ Ø gorgs‫ץם‬ksk Ø g{{t Ñ k Ø toØ h t ‫ם‬ztoØ to Ø zÏ m Ø mØ ks g |ÎØ | mst qt}ÏgØ ngØ zqÒzk Ø sgØ gzt}k‫מ‬ik g Ø kØ nÒ k Ø|ts sÒ Ø to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø to Ø|g ØsgØzgqk‫ץ‬ztjÏlk g ØmØkÏ tjt Ø| mst qt} |ÑsØlÑpsØ kØjg |Ò Øk| ‫ ל‬k Ø ztoØ} {trkst‫מ‬sØ z‫ל‬s gØkÏjmØÎØzgqto ‫ל‬ltosØzqth{Î‫ץ‬g gØ gsgiÒssm m Ø ÅgØ kÏjmØ m Ø t |tiÒsk g Ø /QCHIDACEAEØ msØ {{‫ל‬jgØ zqt g k‫מ‬ts g Ø‫ץ‬kØ qtkjq |‫ם‬Ø ‫ ל‬gi‫ץ‬g Ø tØtztÏt Ø‫ץם‬p Ø ~qk ‫ל‬lk g ØkskqitztÏm mØ|g Øzqg| |ÎØk}gq‫ץ‬tiÎ js|‫ע‬rl Ö fpf‫ם‬yz ‫ע‬rl Ö ‫םע‬yps Ö frr‫{ע‬s Ö Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØEpipactis subclausaØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt ØÂ{o‫ץ‬zt Ø vp Ø ØÅ } Î

20


Erysimum krendlii +JG<ON>C@F

ʈ փƻ 54

MP>DA@M<@ Erysimum krendlii +JG<ON>C@F DI +CTOJI #JMI qÒ Ø jq‫ץם‬ps Ø kØ j ‫}ל‬tqgØ ozt qÑ‫ץ‬g g Ø v‫מ‬k g Ø ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ ‫{{ל‬gØ|t s‫ל‬Ø}o ‫ל‬Ø‫ם‬zp Ø g ØMicromeria juliana Parietaria judaica Hyoscyamus albus Carduus taygeteus RTBRO Ø insularis Tordylium apulum Petrorhagia dubia Smyrnium olusatrum Crucianella latifolia Silene italica Urtica ROO | ‫ ל‬Ø Òqt Ø toØ h t ‫ם‬ztoØ toØ Ò~k Ø ozt kÏØ Òs tsmØ kzÏjqg mØ gz‫ם‬Ø gsnqpztikskÏ Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø jm‫ ץ‬toqiÏgØ ~ÑqtoØ ‫ל‬n‫ץ‬ko m Øgo t| sÎ ps Ø|g ØÒ~k Øjk~nkÏØk ht{ÎØ gz‫ם‬Ø tØg{{‫~ם‬ntsØkÏjt Ø#HENOPODIUMÚMULTIÞDUM

Ã‫פ‬ys Ö ; {{‫ ל‬Ø .!E Ø Î t Ø g‫ץ‬tnq‫|ל‬m=Ø bNBEQHAKBØ #HNQA ØCA Ø ØLc Ø Ø*TM Ø Ø& Ú+RENDLÚ {‫ם‬ ozt Ø7 Ø ‫ ם‬ozt Ø,$ Ø z zq‫ ם‬nk gØjkÏi‫ץ‬g g Ø# Ø!4( nrÏrn‫ם‬f Ø Erysimum smyrnaeum ATCS Ø MNMØ "NIRR Ø Ø "AKAMRAØIMØ"NIRRIEQ Ø$IAGM Ø0K Ø/QIEMS ØREQ Ø Ø Ø Ø jp hpf|Ì Ø k Ò Ø ÎØ ‫| ץ‬qÎ Ø j ‫ל‬q|k g Ø zt{ok Ò Ø }o ‫ ם‬Ø tØ zqÑ tØ Ò t Ø ‫ץ‬kØ gz{ÎØ ÎØ j g|{gj l‫ץם‬ksmØ ro{ÑjmØ h‫ ל‬mØ h{g t‫מ‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ Òp Ø Ø LLØ |g Ø tØ jk‫ מ‬kqtØ ‫ץ‬kØ Ø h{g t‫ מ‬Ø Ã t Ø Ø CLØ |g ‫ל‬Ø msØ gsnt}tqÏg Ø Ø CLØ |g ‫ל‬Ø msØ |gqzt}tqÏg Ø {g ‫ ם‬Ø gz{‫ ם‬Ø ‫ץ‬kØ q‫ם‬jg|gØ }‫{{מ‬psØ h‫ ל‬m Ø osÎnp Ø gztrmqg‫ץ‬ÒstØ gq|k ‫ל‬Ø zq sØ msØ ‫ל‬snm m Ø‫ץ‬kØhqg~ÒgØk|h{g Î‫ץ‬g gØ Ø‫ץ‬k gÏk Ø|g ØgsÑ kqk Ø ‫ץ‬g ~‫{ל‬k Ø psØ }‫{{מ‬psØ |g Ø Ø ÎØ zkq ‫ ם‬kqgØ }‫{{מ‬gØh{g t‫ מ‬ؾspØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØh{g t‫מ‬Ø|o{ sjq |‫ם‬Ø‫ץ‬kØ|g ‫ל‬Ø ‫ץ‬Î|t Øgo{g|Ñ k Ø‫ץ‬kØzo|sÒ Ø qÏ~k Ø kqkp‫ץ‬Òsk Ø tØ‫ץ‬Ò tsØ to Ø zt{{Ò Ø q g| sp Ò Ø |g Ø {Ïik Ø k qg| sp Ò Ø v‫{{מ‬gØ Ø WØ Ø LL Ø gØ zqÑ gØ Ò‫~ ץץ‬g Ø gØ kz‫ץם‬ksgØ g|Òqg g Ø ‫{ם‬gØ tjts p ‫ל‬Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬kq |t‫ מ‬Ø jÏ{m| to Øtj‫ם‬s k ØÎØ ~kj‫ם‬sØg|Òqg gØ‫ץ‬kØ‫| ץ‬qt‫ מ‬Øtj‫ם‬s k Ø‫{ם‬gØ ‫ץ‬kØzt{{Ò Øzks g| sp Ò Ø qÏ~k Ø|‫ל‬zt k Økrg| sp Ò Ø|g Ø {Ïik Ø q Ø ÎØ k qg| sp Ò Ø Ågr gsnÏgØ ztoØ osÎnp Ø |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø tØ Ø Òp Ø tØ Ø toØ h{g t‫ מ‬Ø ‫ץ‬kØ Ø |{‫ל‬jto Øk‫}ץ‬gsÑ Økz ‫ץ‬m|o‫ץ‬Òsto Ø|g ‫ל‬Ø msØ|gqzt}tqÏg Ø gqz‫ ם‬Ø|Òqg ØztjÏ |t Ø ØLLØ|g ‫ל‬Ø msØgsnt}tqÏg ØÒp Ø Ø LLØ |g ‫ל‬Ø msØ |gqzt}tqÏg Ø ~kj‫ם‬sØ zgq‫ץם‬t toØ z‫~ל‬to Ø ‫ץ‬kØ to Ø|gqzt‫ מ‬Ø‫ץ‬kØzt{{Ò Ø q Ø|g Ø k qg| sp Ò Ø qÏ~k Ø |g Ø{Ïik Øzks g| sp Ò Ø|g Øj ~ jkÏ Ø qÏ~k ؾsnmØ|Ï q sg Ø Òzg{gØ ØWØ ØLL Øptk jÎ {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬kØzt{{Ò Ø k qg| sp Ò Ø‫ץ‬kq |Ò Øzks g| sp Ò Ø|g Ø{Ïik Ø q g| sp Ò Ø qÏ~k Ø Ò g{gØ ØWØ ØLL Øtso~tk jÎ Ø q ~p ‫ל‬Ø msØ krp kq |ÎØ kz }‫ל‬sk gØ ‫ץ‬kØ ‫ץ‬kq |Ò Ø zks g| sp Ò Ø |g Ø {Ïik Ø k qg| sp Ò Ø|g Økrg| sp Ò Ø qÏ~k Ø gqztÏØ Ø WØ ØLL Ø|o{ sjq |tÏ Ø‫ץ‬kØzt{{Ò Økrg| sp Ò Ø‫ץ‬kq |Ò Ø zks g| sp Ò Ø |g Ø {Ïik Ø k qg| sp Ò Ø |g Ø kz g| sp Ò Ø qÏ~k Ø ‫{מ‬t Øg}gskÏ ØÎØ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ ØLL Ø ks‫ם‬ kqt Øgz‫ם‬Ø to Ø|gqzt‫ מ‬Ø‫ץ‬kØgs‫ | ץל‬k Ø k qg Øzks g Ø|g Ø krg| sp Ò Ø qÏ~k Ø Ïi‫ץ‬gØ‫ץ‬kØ }g q |ÎØ|tqo}Î Ø zÒq‫ץ‬g gØ ØWØ ØLL Øk{{k tk jÎ }g|tk jÎ Ø|g gs‫ ל‬

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø ÅtØ Erysimum krendliiØ zkq iq‫}ל‬m|kØ zq sØzkqÏztoØ ØÒ mØ 0NKASRCHEJØ Ø|g ØgsÎ|k Ø kØ‫ץ‬ÏgØ t‫לץ‬jgØzt{{ÑsØk jÑsØ toØRECS Ú%RYSIMUM Ú gØtztÏgØ~gqg| mqÏlts g Øgz‫ם‬Øj g}tqk |t‫מ‬ØkÏjto Ø qÏ~k Ø gØj ‫}ל‬tqgØ }o |‫ל‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g g Ø qtmit‫ץמ‬ksk Ø o{{tiÒ Ø toØ% ÚKRENDLIIØ gsg}Òqts g Ø tØ ks‫ל‬Ø oiiksÒ Ø kÏjt Ø % Ú SMYRNAEUMØ "NIRR Ø Ø"AKAMRA ØÅtØ k{ko gÏtØkÏsg Øisp ‫ם‬Ø msØ {{‫ל‬jgØ ‫םץ‬stsØgz‫ם‬Ø ØsÎ to Ø pØ|g Ø Ø qÎ mØ|g Økrgz{Ñsk g Ø |oqÏp Ø kØ‫{ם‬mØ msØ sg t{ÏgØÒp Ø tØ ÏhgstØ|g Ø tØ‫ם‬qt Ø Çkq‫ץ‬Ñs f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr Ø ÅtØ Erysimum krendlii ~m‫ץ‬g Ïlk gqg t‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø‫ץ‬kØ{ it ‫ל‬Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Øz{mno ‫ םץ‬ØtØtztÏt ØÒ~k Økrk g nkÏ Øgzgq n‫ץ‬kÏØ{ i‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ‫ץ‬ÏgØÒ| g mØ ØHAØ|g Øks tzÏlk g Ø kØzk qÑjk Øz{gi Ò Ø|ts ‫ל‬Ø mØÇÑqgØ g‫ץ‬tnq‫|ל‬m Ø|g Ø kØz{koqÒ Ø jq‫ץם‬psØ gz‫ם‬Ø mØ ÇÑqgØ zqt Ø tØ { ‫לץ‬s Ø g‫ץ‬gq Ñ g Ø kØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬Ø nØ Ø Ø 0NKASRCHEJØ jpÍsis Ö frms|spÍf Ø z‫ם‬Ø tØ ‫ ל‬tØ Òp Ø gØ Ò{mØ toØ to{ÏtoØ gq~Ò Ø oit‫ מ‬to johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l Ø sjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø isp ‫ם‬Ø ‫םץ‬stsØ gz‫ם‬Ø mØ sÎ tØ g‫ץ‬tnq‫|ל‬mØ 0NKASRCHEJØ Ø 3MNGETOØ ‫ ף‬sys ØÅtØkÏjt Øgzgs ‫ל‬Ø kØ}q‫מ‬igsg Øzk qÑjk Øz{gi Ò Ø |g Ø {Ïit zt{‫מ‬Ø j g gqgi‫ץ‬ÒsgØ ksj g Î‫ץ‬g gØ kØ z{ko-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØErysimum krendlii

21


├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├ШErysimum krendlii├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш┬ФgтАл╫етАмtnqтАл|╫ЬтАмm ├Ш vp┬Б ├Ш┬О ├Ш+q├Пi|g┬Ъ

22


o ‫ץם‬k qtØ ØL Ø ÒqgsØgo t‫מ‬Ø toØoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø |‫ל‬zt t Ø‫{{ל‬t Ø}gÏsk g ØsgØoz‫ל‬q~tosØ mØ g‫ץ‬tnq‫|ל‬m Ø kØ ksj ‫ץל‬k gØo ‫ץם‬k qgØ ØL Ø toØ‫ם‬qto Øvkii‫ל‬q Ø ‫ל‬t Ø sØ|g Ø tØ% ÚKRENDLIIÚÒ~k Ø o{{k~nkÏØ kØzk qÑjk Ø z{gi Ò Ø toØ‫ם‬qto Øvkii‫ל‬q Ø kØo ‫ץם‬k qtØzkqÏztoØ Ø LØ Ø*TM Ø Ø+ Ú2ECHINGERÚ Ø,$ Øt Ø! Ø3SQIDØ|g Ø0 Ø (AQSVIGØjksØkz hkhg ÑstosØ msØzgqto ÏgØgo t‫מ‬Ø toØoztz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø|g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ m Øk|zg jko |Î Øht gs |Î Ø gzt t{Î Ø toØ Ø mØ g‫ץ‬tnq‫|ל‬mØ 3SQIDØ Ø4AMØ

rg Ïg Ø m Ø zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬qÎ Ø ost{ |‫ל‬Ø Ò| g m Ø msØ tztÏgØ}‫מ‬k g Ø tØ% ÚKRENDLII Ø toØ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø‫ץ‬kiÒnto Ø psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ|g Ø toØ ost{ |t‫מ‬Øgq n‫ץ‬t‫מ‬Øksm{Ï|psØg ‫ץם‬psØ |gnÑ Ø|g Ø m Ø‫ץ‬ki‫{ל‬m Øz ngs‫ ם‬m g ØmØzt ‫ ם‬m gØ toØt |t ‫ם‬ztoØ toØsgØ‫ץ‬k gh{mnkÏØjqg‫ץ‬g |‫ל‬Ø tØ‫ץ‬Ò{{tsØkrg Ïg Ø gsnqpztiksÑsØjqg mq t Î ps Øzqt kÏsk g ØsgØks g~nkÏØ msØ |g mitqÏgØ psØ Åqp ÑsØ 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ msØ |g ‫ ל‬grmØ m Ø)5#.Ø Ø|gnÑ Øz{mqt‫מ‬s g Ø gØ|q Îq gØ A B III A B III Ø|g Øksjk~t‫ץ‬Òsp Ø tØ$

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ Ö Ø oz‫ל‬q~ts k Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ Erysimum krendliiØ | sjosk‫מ‬tosØgz‫ם‬Øg|g ‫{{ל‬m{k ØksÒqik k ØztoØzqt|g{t‫מ‬s g Øgz‫ם‬Ø ØgsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø Øzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø toØ kÏjto Ø mØ g‫ץ‬tnq‫|ל‬mØ ozkqh‫| ם‬k g Ø |g Ø oi~q‫ם‬sp Ø zgqto ‫ל‬lk Ø‫ץ‬ki‫{ל‬mØkz |k ‫ םץ‬m gØ ‫ ם‬tØgz‫ם‬Ø toqÏ k Ø‫ ם‬tØ |g Øgz‫ם‬Ø tz |t‫ מ‬Ø|g tÏ|to Ø kØgz‫ ם‬g mØ{ i‫ ם‬kqmØ psØ Ø LØgz‫ם‬ØÒsgsØoztz{mno ‫םץ‬Ø toØ% ÚKRENDLII Ø|g g |ko‫ ל‬nm|kØ tØ|‫מ‬q t Ø~Ñqt Ø ‫ל‬n‫ץ‬ko m Øgo t| sÎ psØ m ØÇÑqg ØztoØ z ngs‫ ם‬g gØ |g Ò qk kØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ gq~ |t‫מ‬Ø h t ‫ם‬zto Ø ÅgØ |g g |kog |‫ל‬ØÒqigØ|g ØmØj gz{‫ ל‬os mØjq‫ץם‬ps ØmØ}‫ מ‬ko mØ |g{{pz |ÑsØ }o ÑsØ |g Ø mØ gsgj‫ ל‬p mØ msØ zkq t~ÎØ gzk {t‫מ‬sØ ÎØ ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ |g g qÒ tosØ tsØ h ‫ ם‬tztØ toØ % ÚKRENDLII Ø gØ tsØ{‫ם‬itØgo ‫ם‬Ø Ò t k ØksÒqik k ØzqÒzk ØsgØ gzt}k‫מ‬its g ØÅ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m Øzkq t~Î Økr‫ל‬z{p m Ø toØ}o t‫מ‬Ø Ò~k Øjk~nkÏØk ht{ÎØgz‫ם‬Ø gØg{{‫~ם‬ntsØkÏjt ØChenopodium MULTIÞDUM tØtztÏtØjksØh‫| ם‬k g Ø m‫ץ‬gs |Ò Øg{{giÒ Ø mØ ~qÎ mØim Ø‫ם‬zp Øj g|tzÎØ m Øh‫| ם‬m m ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØ tjmiÎ k Ø kØg‫מ‬rm mØ psØjksjqpjÑsØk jÑsØ msØzkq t~Î Ø z ~ Ø kr‫ל‬z{p mØ Pinus halepensisØ ztoØ zqtÒq~k g Ø gz‫ם‬Ø msØ gsgjg p‫ץ‬ÒsmØzkq t~Î

Ð pfÖ yps f Íf Ö Ò~q Ø i‫ץ‬Î Ø jksØ Ò~tosØ {m}nkÏØ ‫ץ‬Ò qgØi gØ msØzqt g ÏgØ toØErysimum krendlii w Øgzt k{k ‫ץ‬g |Ò Øjq‫ ל‬k Øi gØ mØj g Îqm mØ psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØzqt kÏsk g ØmØgzt}oiÎØ‫ץ‬k ght{ÑsØ mØjt‫ץ‬ÎØ m Øh{‫ל‬ m m ØmØzqt k| |ÎØ|g Ø osk~‫ץם‬ksmØgzt‫|לץ‬qos mØ psØ ozÒqik psØ ‫ץ‬m‫ לץ‬psØ toØk ht{ |t‫מ‬Øg{{‫~ם‬ntst Ø}o t‫מ‬Ø #HENOPODIUMÚMULTIÞDUMØ|gnÑ Ø|g ØmØgzt}oiÎØ|g g qkz |ÑsØkskqik ÑsØ to Øh t ‫ם‬zto Ø m Ø‫ם‬zp ØmØgsÒikq mØ | ‫ לץ‬ps Ø mØ j gz{‫ ל‬os mØ tj |ÑsØ gq mq Ñs Ø mØ }‫ מ‬ko mØ |g{{pz |ÑsØk jÑsØÎØtØ|gngq ‫ םץ‬Ø m Øh{‫ ל‬m m Ø Ø kzÏjqg mØ m Øh‫| ם‬m m Ø to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ‫ם‬qto Ø ‫ל‬t ØzqÒzk ØsgØgr t{timnkÏØzqt k| |‫ ל‬Ø Øk Î gØ|g giqg}ÎØ |g Ø zgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØ g ‫ץם‬ps Ø j gÏ kqgØ |g ‫ל‬Ø msØ kzt~ÎØ m Ø gsnt}tqÏg Ø ngØ kz qÒ k Ø ‫ ץ‬gØ |g{‫ מ‬kqmØ k |‫ם‬sgØ m Ø josg‫| ץ‬Î Ø psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ ‫ץ‬g|qtzq‫ם‬nk ‫ץ‬g Ø zÒq‫ץ‬g gØ q ÑsØ j g}tqk |ÑsØ g ‫ץם‬psØ o{{Ò~nm|gsØ zqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØ|g{{ kqimnt‫מ‬sØ tØ g{|gs |‫ם‬Ø t gs |‫ם‬Ø ÎztØ qto Ïps Ø toØ ns |t‫מ‬Ø jq‫ץמ‬g t Ø iqt |Î Ø¿qkosg Øi gØ msØex situØj g Îqm mØ|g Øzqt g ÏgØ toØkÏjto {‫ף‬zfs Ö pÍh{f

‫ ם‬tzt Ø toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØErysimum krendliiØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ g‫ץ‬tnq‫|ל‬m Ø vp Ø Ø+qÏi|g


Euphorbia rechingeri "M@PO@M

ʈ փƻ 54

PKCJM=D<>@<@ Euphorbia rechingeri "M@PO@M DI <I?JGG@<

}kqÎ Ø |g Ø z ngsÑ Ø oiiksÎ Ø ‫ץ‬kØ ‫{{ל‬gØ qÏgØ ‫ץ‬k tik g|‫ ל‬Ø sm p |‫ל‬Øksjm‫ל| ץ‬ØkÏjm Ø msØ% ØcorsicaØ2EP Øgz‫ם‬Ø msØ tq gz‫ם‬Ø msØ tq Ø msØ tq msØ tq Ø tq tq |Î Ø msØ% ÚFONTQUERIANAØ'QETSEQØgz‫ם‬Ø Ø g{kgqÏjk Ø|g Ø msØ% ÚVENERISØ- Ø3 Ø+HAMØgz‫ם‬Ø msØ ‫מ‬zqtØ 'QETSEQØ Ø Ïsg ØkzÏ m Øzgqk‫}ץ‬kqÎ Ø‫ץ‬kØ msØkoq‫ מ‬kqgØkrgz{p‫ץ‬ÒsmØE Ú myrsinitesØ, Øgz‫ם‬Ø mØ Ø oqÑzmØ|g Ø mØ Ø Ïg ØmØtztÏgØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø msØ {{‫ל‬jg Øg{{‫ל‬Ø‫ ~ם‬Ø msØ qÎ mØ 'QETSEQØ Ø msØ qÎ m Ø mØ E Ú rechingeriØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØ gs‫ל‬{tito Øh t ‫ם‬zto Ø‫ץ‬kØ msØE ÚherniariifoliaØ|g Ø gØj‫מ‬tØkÏjmØ ‫ץ‬ztqkÏØ kzÏ m Ø sgØ }‫מ‬ts g Ø ‫ץ‬glÏ Ø ‫ץם‬p Ø mØ E Ú herniariifoliaØ Ò~k Øzkq ‫ ם‬kqgØ|g Ø{kz ‫ ם‬kqgØ k{Ò~m Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ }‫{{מ‬gØ osÎnp Ø ØLL ØgjÒsk Ø|ognÏtoØ‫ץ‬kØ‫ץ‬g|q‫ מ‬k LL ØgjÒsk Ø|ognÏtoØ‫ץ‬kØ‫ץ‬g|q‫ מ‬k ØgjÒsk Ø|ognÏtoØ‫ץ‬kØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqto Øg ~‫ץ‬mqt‫ מ‬ØgjÒsk Ø|g Ø|‫ ל‬gØ‫ץ‬kØ Øko|q skÏ Øgztgrts |Ò Øz Òqoik

3‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬ØÇgsÏps=ØbIMSEQØ KNCAØ-ĒUQNØ+NQFĒKIØESØ%JKIRĝDIAØDICSAØADØQADICERØREOSELSQINMAKERØLNMSIRØ0ĒCHMER Ø ØLc Ø'REUTERÚ Ø ( {‫ ם‬ozt Ø0!, 'QETSEQ Ø ‫ ם‬ozt Ø' Ø,$ Ø7 Ø: nrÏrn‫ם‬f:Ø Euphorbia myrsinitesØ , Ø RTBRO Ø rechingeriØ 'QETSEQ Ø!KDęMØIMØ3SQIDØ ED Ø-NTMS Ø&K Ø'QEECE Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø t{ok Ò Ø‫ץ‬kØ|‫ל‬zp Ø gq|ÑjmØ k{Ò~mØztoØ ~m‫ץ‬g ÏltosØ o ‫ל‬jk Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØ‫ץ‬g|q‫ ל‬Øzg g{Ñjm Øj ti|p‫ץ‬ÒsmØqÏlgØz‫~ל‬to Ø ØLLØ|g Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØh{g ÑsØro{Ñjm Ø hqg~kÏg Ø‫ץ‬kØzt{{Ò Øj g|{gjÑ k Ø {g tÏØgstqnp‫ץ‬Òst Ø ÎØ|g‫ץ‬z ‫ץם‬kst Øzqt Ø gØ‫ל‬sp Ø‫ץ‬Î|to Ø ØCLØ|g Øz‫~ל‬to Ø ØLL Ø‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ‫םץ‬stØzqt Ø msØ|tqo}ÎØ to Ø‫ ל‬q ~t Ø v‫{{מ‬gØ ~kj‫ם‬sØ‫~ ץל‬g ØÒs tsgØi{go|‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt~qÑ k Ø gØ |q‫ ל‬zkjgØ |g Ø tØ ‫ץ‬k gÏtØ sk‫מ‬qtØ m Ø |‫ ל‬pØ kz }‫ל‬sk g Øgs ptk jÎ Ø ØWØ ØLL Ø‫ ל‬q ~gØ|g Ø Øj‫מ‬tØ kz }‫ל‬sk k Ø|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Øgz‫{ם‬mrmØ‫ץ‬kØg|Ïjg Ø os gr gsnÏgØzt{‫מ‬Øhqg~kÏg Ø osÎnp ØÒsgØ | ‫ל‬j tØ‫ץ‬kØ Øg| Ïsk Ø v‫{{מ‬gØ |oqÏpsØ |g Ø jko kqkoto ÑsØ g| ÏspsØ zgqk‫}ץ‬kqÎØ ‫ץ‬kØ gØoz‫{ם‬t zgØ}‫{{מ‬gØ kØ~qÑ‫ץ‬gØ|g Øo}Î Ø‫ ל‬q ~g Øv‫{מ‬{gØ |oqÏpsØ g| ÏspsØ gs ptk jÎØ ÎØ |o|{ |‫ ל‬Ø ‫ץ‬kØ qtiio{ÎØ gz‫{ם‬mrmØÎØg| jp ‫ ל‬Øv‫{{מ‬gØjko kqkoto ÑsØg| ÏspsØ ~kj‫ם‬sØ|o|{ |‫ל‬Ø‫ץ‬kØgz‫{ם‬mrmØ qtiio{ÎØÎØk{‫ ~ל‬gØg| jp Î Ø jÒsk Ø|ognÏpsØ Ø‫ץ‬kØ~qÑ‫ץ‬gØ{g‫ץ‬zq‫ם‬Øztq t|g{Ï Økqonq‫ם‬Ø ÎØ Ñjk Øgz‫{ם‬mrmØkoqÒp Øg|q‫ ם‬t‫ץ‬m Ø‫ץ‬kØj‫מ‬tØj ti|p‫ץ‬ÒsgØ |kq‫ ל‬g Ø|q‫ ל‬zkjgØksØ‫ץ‬Òqk Øh{k}gq jp ‫ ל‬Ø ‫ ל‬gØ ~kj‫ם‬sØ }g q |ÎØÒp Øk{g}qÑ Ø q ips |Î Ø‫ץ‬kØg|gs‫ם‬s gØ‫| ץ‬qt |tz |‫ל‬Ø}o‫ לץ‬g Øhg{hÏjk Ø‫ץ‬kØzt{‫מ‬Øg‫ץ‬h{kÏgØ|gqÏsgØ msØ gztgrts |ÎØ to Ø kz }‫ל‬sk g Ø zÒq‫ץ‬g gØ gst | t|‫ ל‬gsgØ msØpq ‫ םץ‬m ‫ל‬Ø to Ø }g q |‫ ל‬zq ‫ץ‬g |‫ ל‬Ø{kÏg Ø‫ץ‬kØ gq|Ñjk Ø k{g ‫ ם‬p‫ץ‬g Ø {ko|‫ ם‬Ø g|q‫ ם‬t‫ץ‬t zoqg‫ ץ‬jtk jÒ Ø ‫ץ‬kØ hqg~‫מ‬Ø‫ץ‬Ï ~t

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:ÖÅto{‫ ~ל‬tsØ Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ kÏsg Øisp tÏØgz‫ם‬Ø gØ ko|‫ל‬ØÂqm Ø Ø oiiqg}Òg Ø toØ‫ל‬qnqtoØÒ~k Øzgqg mqÎ k Ø kØÒsgsØgz‫ם‬Øgo t‫ מ‬Ø|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|to Ø toØ‫ץ‬tstzg t‫מ‬Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØ‫ם‬qto Ø tj‫ |ל‬Ø|g Ø toØzkq‫ל‬ ‫ץ‬g t Ø to Ò Ø kØgo ÎØ msØnÒ mØzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ Øgo ÎØ msØnÒ mØzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ go ÎØ msØnÒ mØzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ Ø msØnÒ mØzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ msØnÒ mØzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ ØnÒ mØzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ nÒ mØzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ Øzgqg mqÎnm|gsØzkqÏ zgqg mqÎnm|gsØzkqÏ ØzkqÏ zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø gz‫ם‬Ø gØ tztÏgØ Ø Î gsØ ksÎ{ |g Ø kqÏztoØ Ø LØ ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ zgqg mqÎnm|gsØ g|‫ץם‬mØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ jksØ kÏsg Øzqg| |‫ם‬ØsgØnkpqmnt‫מ‬sØt Øj‫מ‬tØgo Ò ØnÒ k Øp Ørk~pq tÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØj ‫ ם‬ØkÏsg Øzt{‫מ‬Øz ngs‫ם‬ØsgØoz‫ל‬q~tosØ }o ‫ל‬Ø |g Ø ksj ‫ץל‬k gØ psØ j‫מ‬tØ nÒ kps Ø ÅtØ ‫ץ‬Òiknt Ø psØ ‫{{ל‬psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ jksØ kÏsg Ø isp ‫ ם‬Ø ÅtØ k‫מ‬qt Ø tØ tztÏtØ gØ }o ‫ל‬Ø krgz{Ñsts g Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ kÏsg Ø ‫םץ‬stØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø tØ ‫ ל‬tØÒp Ø tsØ t‫מ‬s t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ö Åtz |‫ם‬Ø ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø toØ tqk st‫מ‬Ø‫ם‬i|toØ psØ ko|ÑsØ qÒpsØ m Ø Ø qÎ m ‫ ף‬sys :Ø ~ ‫ץ‬Ò Øg hk t{ n |ÑsØ|qm‫ץ‬sÑs Ø{ nÑsk Ø|g Ø ‫ל‬qk Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ø s‫ץל‬k gØ gØ ostj‫ל‬Ø kÏjmØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø gØg|‫{ם‬tongØ Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø qÎ m Ø Acantholimon androsaceum Ø Anchusa cespitosa Ø

Asperula idaea Ø Centaurea idaea Ø Cynoglossum sphacioticum Ø Euphorbia herniariifolia Ø Lactuca alpestris Ø Lysimachia serpyllifolia Ø Pimpinella tragiumØRTBRO Ødepressa Ø Rhamnus saxatilisØRTBRO ØprunifoliaØ|g ØSatureja spinosa Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ØEuphorbia rechingeriØkÏsg Øzgqk‫ ץ‬ kÏsg Øzgqk‫ ץ‬ Øzgqk‫ ץ‬ zgqk‫ץ‬-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØEuphorbia rechingeri


ž t‍׼‏tĂ˜|gÂ‚Ă˜ gr‚gsnĂ?gĂ˜ toĂ˜ksjm‍|‚׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Euphorbia rechingeriĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ gĂ˜ÂŒko|â€Ť×œâ€ŹĂ˜Ă‚qmĂ˜ mÂšĂ˜Â‹qĂŽ mš Ă˜ vp Ă˜. Ă˜4TQKAMD

25


ØJL2Ø|g ØmØzkq t~ÎØztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØ‫םץ‬stØ ØJL2 Ø Ø ost{ |‫ ם‬Ø z{mno ‫ םץ‬Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø { i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø ØksÎ{ |gØ‫ ל‬t‫ץ‬g

}psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Økrg Ïg Ø psØ|q mqÏpsØ$ Ð pfÖ yps f Íf :Ö zg kÏ g Ø mØ ÒqkosgØ |g g{{Î{psØ h t ‫ם‬zpsØ gØ ko|‫ל‬Ø Âqm Ø Ò Ø Ñ kØ sgØ koqknt‫מ‬sØ kz zq‫ ם‬nk t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø ¿sg Ø zkq tq ‫ץ‬Òst Ø gq n‫ םץ‬Ø zkq‫ לץ‬psØ ngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØ sgØ o{{k~nkÏØ |g ‫ם‬z sØ gjkÏg Ø gsØ |‫ ל‬Ø Ò t tØ jksØ os ‫ל‬Ø |Ïsjost Ø |g Ø sgØ |g{{ kqimnt‫מ‬sØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ ex situ Ø gz‫ם‬Ø ‫ם‬ztoØ ngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØ sgØ zgqg~nkÏØ zkq ‫ ם‬kqtØ o{ |‫ם‬Ø i gØ j gst‫ץ‬ÎØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto ØksÑØzqt kÏsk g Ø gØ zÒq‫ץ‬g gØsgØ|g g knt‫מ‬sØ kØ Åq‫ל‬zklgØ zkq‫ לץ‬ps Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØngØkzÒ qkzkØ msØkz {tiÎØ m Øz ngsÎ Ø‫ץ‬k{{ts |Î Økzgsk gipiÎ Ø toØkÏjto Ø tØ }o |‫ם‬Ø toØzkq h‫{{ל‬ts ØÎØ m Øksjos‫ץל‬p m Ø psØ}o |ÑsØ oztz{mno ‫ץ‬Ñs Ø kØ zkqÏz p mØ ztoØ go tÏØ }nÏstosØ |‫ ל‬pØ gz‫ם‬ØÒsgØ|qÏ ‫ץ‬tØ‫ם‬q t -HBGMJ@QÖ3SPJ@LC

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø zk jÎØ gØ}o ‫ל‬ØkÏsg Ø tr |‫ ל‬Ø}gÏsk g ØgzÏngstØmØh‫| ם‬m mØ sgØ os ‫ל‬ØÒsgsØ m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø|ÏsjostØi gØgo ‫ ל‬Ø s t‫ מ‬t ØmØ zgs ‫ ם‬m gØ toØkÏjto Ø|g ØtØ|Ïsjost Ø m Øozkq o{{tiÎ Ø gz‫ם‬Øht gs |t‫ מ‬Ø|g Ø|mztoqt‫ מ‬ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØsgØ tØtjmiÎ tosØ kØz ngsÎØkrg}‫ל‬s m Ø kØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø‫ם‬ztoØtØgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØÒ~k Øk{g pnkÏØ|‫ ל‬pØ gz‫ם‬Ø ÒsgØ |qÏ ‫ץ‬tØ ‫ם‬q t Ø oz‫ל‬q~k Ø z‫ל‬s t kØ tØ |Ïsjost Ø m Ø t{ |Î Ø krg}‫ל‬s m Ø krg Ïg Ø gzq‫ץ ם‬kspsØ zkq hg{{ts |ÑsØ|g g qt}ÑsØÎØkrg Ïg Ø m Øgsgzgqgipi |Î Ø|g ‫ל‬qqko m ØztoØt}kÏ{k g Ø kØÒ{{k mØiksk |Î Øzt | {‫ ם‬m g Ø qt kÏsk g Ø mØ |g mitqÏgØ Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø i gØ tØ kÏjt Ø ‫ ץמ‬ ‫ץמ‬-

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØEuphorbia rechingeriØgz‫ם‬Ø gØ ko|‫ל‬ØÂqmØ m Ø qÎ m Ø vp Ø* Ø"IEMUEMT

26


Euphorbia sultan-hassei .OMD? @IOU@M JOCH@M IBNOM<I? ( "PNO

oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ -3

PKCJM=D<>@<@ Euphorbia sultan-hassei .OMD? @IOU@M JOCH@M IBNOM<I? ( "PNO DI 2DGG?@IJRD<

Ã‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬ØÇgsÏps=Øb)LBQNRØ QAUIMEØ.%ØNFØ(NQAØ3FAJINMØ aØ. Ø a% ØKNVEQØAMDØ LIDDKEØOAQSR Ø ØL cØ Ø-AXØ ØStrid & al Ú Ø {‫ ם‬ozt Ø# Ø ‫ ם‬ozt Ø!4( Ø" Ø# Ø% Ø' Ø,$ Ø50!

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ØEuphorbia sultan-hasseiØt‫ץ‬t ‫ל‬lk Ø k|ØzqÑ m Ø‫ ם‬kp Ø‫ץ‬kØ{kz Ò Ú~g ‫ץ‬t}o |Ò Ø‫ץ‬tq}Ò Ø toØ ‫ץ‬k tik g|t‫ מ‬kÏjto E ÚdendroidesØ, Ø tØtztÏtØkÏsg Økoq‫ מ‬ , Ø tØtztÏtØkÏsg Økoq‫ מ‬ Ø tØtztÏtØkÏsg Økoq‫מ‬ g gØ krgz{p‫ץ‬ÒstØ msØ qÎ m Ø Ø t‫ץ‬t ‫ ם‬m gØ go ÎØ krmikÏØ k‫{מ‬tigØ tØi g ÏØmØE Úsultan-hassei jksØkÏ~kØgsg|g{o}nkÏØ ‫ץ‬Ò~q Ø tØ (&IEKDIMGØ Ø4TQKAMDØ Øg}t‫מ‬Ø gØ}o ‫ל‬Ø kÏ~gsØ gistmnkÏØ kzk jÎØ z ko‫ ם‬gsØ ‫ ם‬Ø gsÎ|gsØ msØ E Ú dendroides Ú Øksjm‫| ץ‬ÎØE Úsultan-hasseiØj g|qÏsk g Øzt{‫מ‬Ø k‫|מ‬t{gØgz‫ם‬Ø t E ÚDENDROIDES gz‫ם‬Ø Ø|‫ ל‬k ØztoØ}ÒqtosØ }o‫ לץ‬gØ kØgs Ïnk mØ‫ץ‬kØ Ø|‫ ל‬k Ø toØ k{ko gÏtoØkÏjto Ø ztoØkÏsg Ø{kÏk Ø E Úsultan-hassei }gÏsk g ØsgØ oiiksk‫מ‬k Ø ‫ץ‬kÚ ms E Ú hierosolymitanaØ "NIRR Ø gz‫ם‬Ø mØ Ø ÏgØ |g Ø Ïioz t Ø|g Ø msØE ÚbivonaeØ3SETD ØztoØkrgz{Ñsk g Ø msØ {ikqÏg Ø Åosm Ïg Ø h‫מ‬m Ø |k{Ïg Ø ‫ {ל‬g Ø |gnÑ Ø |g Ø kØ ‫ץ‬ÏgØk{{ms |ÎØ tztnk ÏgØ mØhqg~tsm ÏjgØ toØ Ø igÏto Ø k{tzt‫{מ‬gØÎØ gqgz‫{ם‬g ØztoØhqÏ |k g Ø ØJLØs‫ ם‬gØ m Ø Ãjqg Ø g}Òqk Ø‫ץם‬p Øgz‫ם‬Ø gØj‫מ‬tØ oiiks |‫ל‬Ø m ØkÏjmØ|oqÏp Ø tØzkqÏh{m‫ץ‬gØ toØ zÒq‫ץ‬g t Ø tØtztÏtØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø ko|q sÑ Ø qo jt‫ץמ‬kst nm{tk jÒ Ø krg Ïg Ø t‫לץ‬jpsØ ozkqo p‫ץ‬ÒspsØ |o ‫ל‬qps Ø kØ gs Ïnk mØ ‫ץ‬kØ gØ ks k{Ñ Ø {kÏgØ |g Ø {zs‫ל‬Øzkq h{Î‫ץ‬g gØ zkq‫ לץ‬psØ ps E ÚbivonaeØ|g ØE Ú hierosolymitana

jp hpf|Ì:ØÇg{gq‫ ם‬Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ ם‬Øn‫ץל‬st Ø‫ מ‬to Ø Òp Ø ØL Ø‫ץ‬mØg|gsnÑjm Ø ~kj‫ם‬sØ{kÏt Ø {gjÏ |t Ø ~k L Ø‫ץ‬mØg|gsnÑjm Ø ~kj‫ם‬sØ{kÏt Ø {gjÏ |t Ø ~k

Ø‫ץ‬mØg|gsnÑjm Ø ~kj‫ם‬sØ{kÏt Ø {gjÏ |t Ø ~k |Ñ Ø{kz tÏ Øj g mqt‫מ‬s k Ø}‫{{מ‬p‫ץ‬gØ gØg|qgÏgØ ØCLØ psØ ‫ץ‬m‫ לץ‬psØ to Ø‫ץ‬kØj g|{gjÑ k Øk‫}ץ‬gsÑ Ø kojtj ~t t‫| ץ‬Ò Ø}Òqto k Ø‫םץ‬s ‫ץ‬k Øto{Ò Ø mØnÒ mØ psØzg{g ÑsØ}‫{{מ‬ps Ø}{t ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØ~qÑ‫ץ‬gØgzg{‫ם‬Økqonqt|‫ ל‬gst Ø‫ץ‬kØ ghgnkÏ Øg|gs‫ם‬s k Øgo{g|Ñ k Øv‫{{מ‬gØ‫ץ‬kØzo|sÎØ zk qtk jÎØj ‫ ל‬grm Ø ~kj‫ם‬sØ‫~ ץל‬g Øk{g}qÑ Øi{go|‫ל‬Ø|g Ø‫ץ‬kØ ‫| ץ‬qt |tz |Ò Ønm{Ò Ø msØ|‫ ל‬pØkz }‫ל‬sk g Øp~qtzq‫ ל‬sgØ msØ‫ל‬spØkz }‫ל‬sk g Øgs {ti~tk jÎØÒp Ø ks‫ל‬Øk{{k z |‫ ל‬Ø ØCLØWØ ØLL Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Ø|tqo}ÎØtr‫{מ‬m CLØWØ ØLL Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Ø|tqo}ÎØtr‫{מ‬m ØWØ ØLL Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Ø|tqo}ÎØtr‫{מ‬m WØ ØLL Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Ø|tqo}ÎØtr‫{מ‬m Ø ØLL Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Ø|tqo}ÎØtr‫{מ‬m LL Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Ø|tqo}ÎØtr‫{מ‬m

Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg g Ø|tqo}ÎØtr‫{מ‬m| m Ø‫ץ‬k gÏtØsk‫מ‬qtØk‫}ץ‬gsÒ Ø msØ|‫ ל‬pØkz }‫ל‬sk g Øz{koq |‫ל‬Øsk‫מ‬qgØg}gsÎ ØÅgØgsÑ kqgØ}‫{{מ‬gØksÏt kØ}Òqts gØ‫| ץ‬qÎØ t‫}מ‬gØgz‫ם‬Ø qÏ~p‫ץ‬gØ mØh‫ ל‬mØ to Ø q‫ |ל‬gØ}‫{{מ‬gØ‫ץם‬t gØ ‫ץ‬kØ gØ}‫{{מ‬gØ toØh{g t‫ מ‬Øzq‫ ל‬sg ØÏ gØÒp Øj z{‫ ל‬gØ toØ ‫ץ‬Î|to Ø psØg| Ïsps Øhqg| Ïj gØzq‫ ל‬sgØ msØ‫ל‬snm m Ø ksÑ Ø gs ptk jÎ Ø Ø CLØ WØ Ø LL Ø gztzÏz ts gØ |g ‫ל‬Ø msØ |gqzt}tqÏg Ø ‫מ‬q k Ø g| Ïsk Ø Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø mØ|‫ל‬nkØ‫ץ‬ÏgØ osÎnp Ø}Òqk Ø‫ץ‬ÏgØgz{ÎØ q ~t ‫ץם‬m m Ø‫ץ‬g ~g{ gÏk Øg| Ïsk Øgzt‫ מ‬k Øjko kqk‫מ‬to k Øg| Ïsk Ø‫ץ‬Î|to Øc Ø Ø LL Ø jÒsk Ø psØ |ognÏpsØ Ø | q spztÏ Ø sk}qtk jkÏ Ø z{‫ ל‬to Øc Ø ØLL Ø ‫ ל‬gØ ØWØ ØLL Øzo|s‫ל‬Ø |g{o‫ץץ‬ÒsmØ‫ץ‬kØ|ps |‫ל‬Ø|g Øz{koq |‫ל‬Ø ~k |Ñ Ø o‫ץ‬z k ‫ץ‬ÒsgØ Øz{koqÒ Ø to Ø}o‫ לץ‬g Øj gqqmiso‫ץם‬ksmØ‫ ם‬gsØÒ~k Ø g|‫ץם‬mØ zq‫ ל‬stØ ~qÑ‫ץ‬g Ø ‫{מ‬t Ø j g|{gj ‫ץ‬Òst Ø ~kj‫ם‬sØ |g ‫ל‬Ø tØÎ‫ ץ‬o Ø Ïi‫ץ‬gØ‫| ץ‬qt |tz |‫ ם‬Ø }g q |‫ ם‬Ø zÒq‫ץ‬g gØ |g gs‫ ל‬Ø ØWØ ØLL Øqo jt‫ץ‬Òsg nm{tk jÎØgz‫ם‬Ø t‫לץ‬jk Ø ozkqo p‫ץ‬ÒspsØ |o ‫ל‬qps Ø k{g ‫ ם‬p‫ץ‬gØ {ko|pz‫ ם‬Ø m‫} ץ‬g q |‫ ם‬Øz{‫ ל‬to Øc Ø ØLL

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr Ø ¿r Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø Euphorbia sultan-hasseiØkÏsg Øisp tÏ Ø‫{ם‬t Øgz‫ם‬Ø msØ zgq~ÏgØ }g|Ïps Ø z‫ם‬Øjo |‫ל‬Øzqt Øgsg t{ |‫ל‬ØhqÏ |ts g Ø gØ

ØÅpo‫ם‬s o‫ם‬f {sÍÖfp m‫ם‬sÍ:Ø nØ Ø Ø 3SQIDØ ØAK Ø jpÍsis Ö‫ע‬rml l :Ø ‫ל‬q t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø psØ}gqgii ÑsØ m Ø zgq~Ïg Ø }g|Ïps Ø m Ø Ø qÎ m ‫ ף‬sys :ØÆzt~qkp |‫ם‬Ø~g ‫}םץ‬o tØ psØg hk t{ n |ÑsØ hqg~pjÑsØz{koqÑsØ psØ}gqgii Ñs Øgzgs ‫ל‬Øgz‫ם‬Ø tØkzÏzkjtØ m Øn‫{ל‬g g ØÒp Ø tØo ‫ץם‬k qtØ psØ ØL Ø osk‫ ץ‬ L Ø osk‫ ץ‬ Ø osk‫ץ‬}gs l‫ץם‬ksgØ ~g ‫}םץ‬o gØ kÏsg Ø gØ g|‫{ם‬tongØ Ø ksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø qÎ m Ø Brassica creticaØ RTBRO Ø cretica Ø Centaurea argenteaØ RTBRO Ø macrothysana Ø Ebenus cretica Ø Eryngium ternatum Ø Ferulago THYRSIßORA Ø Galium fruticosum Ø Linum arboreum Ø Petromarula pinnata Ø Sanguisorba cretica Ø Scutellaria sieberi Ø Teucrium cuneifoliumØ |g Ø Verbascum arcturus

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØEuphorbia sultan-hassei

27


}gq‫ל‬ii gØ m Ø g‫ץ‬gq ‫ ל‬Ø toØ { i ‫ ל‬Ø m Ø q‫ל‬jg sg Ø m Ø {Ïsi|g Ø m Ø Á‫ץ‬hqtoØ |g Ø toØ }Òsjto Ø Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬psØkÏsg Øj‫| מ‬t{tØsgØk| ‫ץ‬mnkÏØkrg Ïg Ø toØ jo zq‫ ם‬toØ‫ץ‬ki‫{ל‬toØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g t Ø toØh t ‫ם‬ztoØ psØgz‫ ם‬t‫ץ‬psØ z{gi Ñs Ø Ø oiiqg}Òg Ø Ò~k Ø zgqg mqÎ k Ø |g Ø to Ø Òr Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø|g ØÒ~k Ø‫ץ‬k qÎ k Øzkq ‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø Ø Ñq ‫ץ‬gØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ tØ }gq‫ל‬ii Ø toØ { i ‫ ל‬Ø zkq ‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø m Ø {Ïsi|g Ø|g Øzkq ‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø Ø tØ }gq‫ל‬ii Ø m Ø }Òsjto Ø Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ gØ}gq‫ל‬ii gØ m Ø q‫ל‬jg sg Ø|g Ø m ØÁ‫ץ‬hqtoØkÏsg Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt ØtØ|‫ל‬nkØ Òsg Ø to Ø‫ץ‬kØgq n‫ םץ‬ØztoØgsÒq~k g ØÒp Ø‫ץ‬kq |Ò Øk|g ts ‫ל‬jk Ø Ñq ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬ps Ø Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø tØ }gq‫ל‬ii Ø m Ø g‫ץ‬gq ‫ ל‬Ø z ngsÑ Ø sgØ kÏsg Ø g|‫ץם‬mØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø gsØ {‫ל‬hto‫ץ‬kØoz‫ ם‬mØ‫ ם‬ØtØh ‫ ם‬tzt Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Øzt{‫מ‬Øk| k g‫ץ‬Òsk Øgz‫ ם‬t‫ץ‬k Øz{gi Ò Ø‫ץ‬ki‫{ל‬tØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØtztÏtoØkÏsg Ø jo zq‫ ם‬t Ø zt‫ץ‬Òsp ØtØ ost{ |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØ ozkqhgÏsk Ø gØ ØÑq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø ost{ |Ñ Øisp ÎØ zkq t~ÎØztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ gØÒr Ø}gq‫ל‬ii gØ|g Ø tØgsÑ kqtØ‫ם‬q tØ psØ ØL ØkÏsg Ø zkqÏztoØ ØJL2 Ø Ïsg ØkzÏ m Øz ngs‫ם‬Øm E Úsultan-hasseiØ sgØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø|g Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø toØ }g| gst‫ מ‬Øgsg t{ |‫ל‬Ø m Ø ÇÑqg Ø psØ }g|Ïps Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ zgqg mqÎ k Ø toØ oiiqg}Òg ØztoØzqgi‫ץ‬g tzt Înm|gsØ tsØ zqÏ{ tØ toØ Ø|g Ø tsØ zqÏ{ tØ toØ ØjksØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø gzsÎ Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ}gqgii ÑsØ m ØÁ‫ץ‬hqtoØ|g Ø toØ }Òsjto Ø |g Ø gØ }gq‫ל‬ii gØ g{{ |qg gs‫ם‬Ø |g Ø qito-

{ gs‫ם‬Ø gsg t{ |‫ל‬Ø toØ}gqgii t‫מ‬Ø toØ }Òsjto Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :ØÅgØ }o ‫ל‬Ø zqt g k‫מ‬ts g Ø gzt k{k ‫ץ‬g |‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø msØ h‫| ם‬m mØ psØ lÑpsØ |g Ø msØ gsnqÑz smØ jqg mq ‫ ם‬m gØ {‫ם‬ipØ m Ø ozt~qkp |Î Ø~g ‫ץ‬t}o |Î Øzqt gq‫ץ‬tiÎ Ø kØhgn ‫ ל‬Ø ks‫ל‬Ø}gq‫ל‬ii g Ø kØ‫ץ‬kq |Ò Øzkq t~Ò ØmØh{‫ ל‬m mØ psØgz‫ ם‬t‫ץ‬psØz{gi ÑsØk‫}ץ‬gsÏlk g Øgq|k ‫ל‬Øzo|sÎ ØÑ kØsgØ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ|gkÏ Ø msØzkqÏz p mØgo ÎØmØ}p ‫ל‬Øgzt k{kÏØgzk {Î Ø |‫ץם‬mØ |g Ø ‫ץ‬kØ go Ò Ø Ø ksjk~‫ץם‬ksk Ø gzk {Ò Ø }gÏsk g Ø gzÏngstØ tØkÏjt ØsgØ‫ץ‬ztqkÏØsgØ|g g gikÏØp Ø sjosk‫מ‬tsØ ks ‫ ם‬Ø ‫מ‬s t‫ץ‬toØ ~qts |t‫מ‬Ø j g Î‫ץ‬g t Ø zt‫ץ‬Òsp Ø zqt kÏsk g Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø ØmØ|g mitqÏgØ ~k )5#.Ø ØmØ|g mitqÏgØ ~k Ø ØmØ|g mitqÏgØ ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstØ Å Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ø ¿sg Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø ks tzÏlk g Ø ks ‫ ם‬Ø toØ ns |t‫מ‬Ø qo‫ץ‬t‫מ‬Ø toØvgqgii t‫מ‬Ø m Ø g‫ץ‬gq ‫ ל‬Ø ¿qkosk ØngØzqÒzk ØsgØj kskqimnt‫מ‬sØ|g Ø kØ‫{{ל‬gØ}gq‫ל‬ii gØ m Ø Ø qÎ m Ø‫ ~ם‬Ø‫םץ‬stØ tØ }g| gs‫ם‬Ø}gq‫ל‬ii Ø gØ tztÏgØ kÏsg Ø z ngs‫ם‬Ø sgØ hqknkÏØ mØ Euphorbia sultan-hassei

g{{‫ל‬ØkzÏ m Ø|g Øk| ‫ ם‬Ø psØisp ÑsØk| ‫ ל‬kpsØk‫ל}ץ‬s Î Ø to Ø‫ם‬zp ØkÏsg Ø gØ}gq‫ל‬ii gØ iÏgØ qÎsm ØÅqozm ÎØ|g Ø {‫ל‬jt Ø gØ jo |‫ ל‬Ø |g Ø gØ }gq‫ל‬ii gØ |g{p Î Ø qito{ ‫ל‬stØ|g Ø tj‫ |ל‬stØ gØgsg t{ |‫ ל‬Ø -HBGMJ@QÖ3SPJ@LC

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØEuphorbia sultan-hasseiØgz‫ם‬Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø m ØÁ‫ץ‬hqto Ø(vp Ø. Ø4TQKAMD


Ferulago sartorii JDNN

ʈ փƻ 54

0H=@GGDA@M<@ Ferulago sartorii JDNN

!G *M Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö ÅtØ kÏjt Ø Ò~k Ø iÏsk Ø gztjk| ‫ם‬Ø gz‫ם‬Ø ‫{ם‬to Ø to Ø oiiqg}kÏ Ø~pqÏ Ø|g‫ץ‬ÏgØg‫ }ץ‬ht{Ïg

Ã‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø {{‫ ל‬ØØ +IJ Ø o|{‫ל‬jk Ø Ø Î t ØØ ¾sjqt =Ø =Ø bIMØ OEOE SQNRIRØ ADØ UIALØ IMSEQØ "QACHMNMØ ESØ CNEMNBITLØ 0AMAGIAØ 0AMACHQAMSNRØIMR Ø!MDQNRc Ø Ø*TK Ø Ø* Ú3ARTORIÚ Ú ;' "/)3 Øh{ÒzkØ"EQMAQDIØ =

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ø ksØÒ~k Øzqgi‫ץ‬g tzt mnkÏØ{kz t‫ץ‬kqÎ Ø‫ץ‬k{Ò m Ø Øz{mno ‫ םץ‬Ø}gÏsk g ØsgØkÏsg Øgq|k ‫ל‬Ø‫ץ‬ki‫ל‬{t Ø |g Ø gnkq‫ ם‬Ø Ñ kØ sgØ Ò~k Ø ks tz nkÏØ gz‫ם‬Ø j ‫}ל‬tqto Ø ht gs |t‫ מ‬Ø|g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØks‫ ם‬Øj g Î‫ץ‬g t Ø Øk Ñs

jp hpf|Ì:Ø tÑjk Øzt{ok Ò Ø | gjt}‫ם‬qt Ø‫ם‬qn t Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø{kÏt Ø‫ץ‬kØgskz oi‫ץ‬ÒsmØ gr gsnÏgØ|g Øzt{‫מ‬Ø ~ ‫ץ‬ÒsgØ }‫{{מ‬g Ø Ò{k~t Ø |o{ sjq |‫ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ Ø LL Ø Ø ‫ץ‬kØ {Ïig Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬g Ø ~g‫ץ‬m{‫ל‬Ø |g Ø ‫ץ‬k gÏgØ }‫{{מ‬gØ |g Ø ztzt {o‫ל‬q n‫ץ‬g Øzo|sÑ Ø tztnk m‫ץ‬ÒsgØgsÑ kqgØ}‫{{מ‬g Øv‫{{מ‬gØ Ø}tqÒ Øz kqt ~ jÎ Øgo ‫ל‬Ø m Øh‫ ל‬m Ø|g Ø gØ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqgØ toØh{g t‫מ‬ØÒ‫~ ץץ‬g Ø gØgsÑ kqgØ‫~ ץל‬g Ø gØgzt{m| |‫ל‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g ‫ל‬Ø to Ø©|o{ sjq |‫ ל‬Øz{‫ ל‬to Ø ØLL ØÅgr gsnÏgØ j konk m‫ץ‬ÒsmØ kØ ‫מ‬snk tØ | ‫ל‬j t ØztoØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø Ø | ‫ל‬j g Ø tØ|ks q |‫ם‬Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ|g ØspqÏ kqgØgskz oi‫ץ‬Òst ØmØh‫ ל‬mØ m Ø ‫מ‬snk m Ø gr gsnÏg Ø‫ץ‬kØgq|k ‫ל‬Øhq‫ |ל‬gØzgqk‫}ץ‬kqÎØ‫ץ‬kØgo ‫ל‬ØztoØozthg ‫ל‬ltosØ|‫ל‬nkØ |‫ל‬j t Ø | ‫ל‬j gØ ‫ץ‬kØ Ø g| Ïsk Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Ø hq‫ |ל‬gØ zkqÏztoØ Ø ptk jÎ ØtrÒg Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Øjko kqtikskÏ Øg| Ï LL Øjko kqtikskÏ Øg| Ï

Øjko kqtikskÏ Øg| Ïsk Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Ø ‫ל‬s k Ø | ‫ל‬j gØ ‫ץ‬kØ Ø ‫ל‬snm Ø ztjÏ |t ØgsnÒpsØ ØLL Øhqg| Ïj gØ osÎnp Ø Ø© ksÑ Ø ptk jÎ Øg| jt}‫ם‬qg ؾsnmØ|Ï q sg Ø ~ lt|‫ל‬qz tØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø‫ץ‬kØz{koq |‫ל‬Øz kq‫מ‬i gØz{‫ ל‬to ØzkqÏztoØ ØLLØ|g Ø Øzo|s‫ל‬Ø tztnk m‫ץ‬ÒsgØqg~ gÏgØkz‫ל‬q‫ץ‬g g Ø o{tz‫ם‬j tØ|ps |‫ ם‬Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Ø‫ץ‬kØz{g k ‫ל‬Øh‫ ל‬mØzkqÏztoØ Ø LL Ø Ïi‫ץ‬g gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø‫ם‬qn gØ msØh‫ ל‬mØ to Ø|g Ø msØztqkÏgØ to Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksg

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö ÅtØ kÏjt ØnkpqkÏ g ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø j ‫ ם‬Ø gzgs ‫ל‬Ø ‫םץ‬stØ kØ ‫ץ‬ÏgØ |g Ø Ï p Ø ‫ץ‬tsgj |ÎØ ‫| ץ‬qÎØ zkq t~Î Ø qt Ø tØ zgq‫ם‬sØ jksØ kÏsg Ø isp tÏØ |‫ל‬zt t Ø zgq‫ל‬its k Ø ztoØngØÒnk gsØ kØ|ÏsjostØ msØkz hÏp mØ toØkÏjto Øg{{‫ל‬ØngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØkzmqkg nkÏØ m‫ץ‬gs |‫ל‬Ø tØ‫ץ‬Ò{{tsØgz‫ם‬Øtzt gjÎzt kØ g{{giÎØ ~qÎ mØ im Ø msØ h‫ם‬qk gØ z{gi ‫ל‬Ø toØ ‫ם‬qto Ø kqg|Ñsg Ø k{{ts |Ò Ø o{{tiÒ ØngØzqÒzk ØsgØgzt}k‫מ‬its g Øk| ‫ ם‬ØgsØzq‫|ם‬k g Øi gØkz m‫ץ‬ts |Ò Ø‫ץ‬k{Ò k Øt ØtztÏk Ø ngØzqÒzk ØsgØzqgi‫ץ‬g tzt t‫מ‬s g Ø‫ץ‬kØ j gÏ kqmØzqt t~Î Ð pfÖyps f Íf :Ö ksØÒ~tosØ{m}nkÏØk j |‫ל‬Ø‫ץ‬Ò qgØzqt g Ïg Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø vgÏsk g Ø ‫ ם‬Ø tØ Ferulago sartoriiØ jksØj g qÒ~k Øzqt Ø tØzgq‫ם‬sØ|‫ל‬zt tsØ|Ïsjost Ø‫ץם‬p Økrg Ïg Ø m Øzkq tq ‫ץ‬Òsm Øzkq t~Î Økr‫ל‬z{p Î Ø to Øtzt gjÎzt kØ jqg |ÎØ g{{giÎØ msØ ~qÎ mØ im Ø m Ø h‫ם‬qk g Ø z{gi ‫ ל‬Ø toØ‫ם‬qto Ø kqg|Ñsg Øz ngs‫ם‬sØsgØjm‫ ץ‬toqiÎ k Ø zqth{Î‫ץ‬g gØ msØkz hÏp ÎØ to 2TDLÖ2LMFDPSNÖ Ö!PHRRÖ2LMFDPSN

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t jpÍsis Ö frms|spÍf Ø t‫מ‬s t ØÒp Ø ‫מ‬ito t Øzgqg k s‫ץם‬ksmØgz‫ם‬Ø msØj gjt~ |ÎØgsnt}tqÏgØ psØ | gjÏps johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø sp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØ‫| ץ‬qÎØzkq t~ÎØ m ØsÎ toؾsjqtoØ Ø o|{‫ל‬jk ØmØtztÏgØz ngsÑ Øzkq tqÏlk g Ø‫םץ‬stØ gØ Ø JLØ Ø m ØÇÑqg ؾsjqto Ø msØ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqmØh‫ם‬qk gØz{g Ø Ø m ØÇÑqg ؾsjqto Ø msØ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqmØh‫ם‬qk gØz{gi ‫ל‬Ø toØ‫ם‬qto Ø kqg|Ñsg Ø g{g Ò Ø|g ØsÒk Ø o{{tiÒ Øgz‫ם‬Ø to Ø 3MNGEQTOØ Ø Ø |g Ø "NSHLEQØ Ø Ø gsg}Òqts g Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØ~pq t‫מ‬Ø qg~st‫מ‬Ø |g Ø m Ø tsÎ Ø gsg~q‫ל‬s to ØksstÑs g Ø‫ץ‬kØhkhg ‫ ם‬m gØ tØ zg{g ‫ם‬Ø‫ץ‬tstz‫ ל‬Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØJL ØÅtØ Øgsg}Òq JL ØÅtØ Øgsg}Òq ØÅtØ Øgsg}Òqnm|kØ|g Øz‫ {ל‬Øgz‫ם‬Ø msØÏj gØzkq t~Î ØÅtØ j gÏ kqtØgo ‫ם‬ØkÏjt Ø kÏsg Øz ngs‫ם‬sØÒsgØzqgi‫ץ‬g |‫ם‬Ø tz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Øzkq t~Î Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØ qg~st‫מ‬Ø|g Ø m Ø tsÎ Ø gsg~q‫ל‬s toØ 3MNG 3MNGEQTOØ ØAK Ø ‫ ף‬sys :ÖÅtØFerulago sartoriiØgsgz ‫ מ‬k g Ø kØrmqÒ ØÎØ ‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÎØoiqg ÏgØnÒ k Ø kØgstÏi‫ץ‬g gØ~g‫ץ‬m{ÑsØjg ÑsØÎØ ng‫ץ‬sÑjto Ø h{‫ ל‬m m Ø kØ j ghqp‫ץ‬Òsto Ø ~ ‫ {ם‬nto Ø z‫ם‬Ø toØ o{{Ò| k ØtØh ‫ ם‬tzt Øzkq iq‫}ל‬k g Øp Øbzk qÑjm cØ|g Øb‫| ץ‬qÎ Øh‫ם‬qk g ØÒ|nk m Ø|t {‫ל‬jgØqÒ‫ץ‬g t c

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto Ø&ERULAGOÚSARTORII


Fritillaria conicaƻ JDNN

ƻʃ պʍ ƻ $-

Liliaceae Fritillaria conica JDNN

D<BI +G *MD@IO N@M

3‫פ‬ys :Ø ;%{{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø k msÏg =Ø bIMØ0EKNONMMERNØOQNOEØ.AUAQIMc ØAMM Ø ØBoryØ {‫ ם‬o {‫ ם‬ozt Ø' "/)3 Ø) ‫ ם‬ozt Ø 0 Ø4#$

gjm‫ץ‬t Ïko gØjkjt‫ץ‬Òsg ØØ ‫ ף‬sys :Ö Ø Fritillaria conica gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ ~g‫ץ‬m{‫ל‬Ø o ‫ץם‬k qgØ|g ‫ץ‬Ò~q Ø gØ ØL Ø kØzk qÑjk Øg hk t{ L Ø kØzk qÑjk Øg hk t{

Ø kØzk qÑjk Øg hk t{ n |t‫ מ‬Ø {‫}ם‬to Ø osÎnp Ø |ts ‫ל‬Ø mØ n‫{ל‬g g Ø t Ø tztÏt Ø |g{‫מ‬z ts g Ø gz‫ם‬Ø }qoigsÑjmØ h{‫ ל‬m mØ ÎØ ~g‫ץ‬m{ÎØ ‫ץ‬g|Ïg Ø‫ם‬ztoØ|oq gq~t‫מ‬sØ gØkÏjmØQuercus coccifera ÚPistacia lentiscus |g Ø Phlomis fruticosa Ú mØ sm ÏjgØ gz Òs lgØ tØ kÏjt Ø go ‫ם‬Ø gzgs ‫ ל‬Ø osÎnp Ø kØ gstÏi‫ץ‬g gØ j‫ ל‬to Ø m Ø Quercus coccifera Ø

jp hpf|Ì:Ö kÑ}o tØ‫ץ‬kÖht{ht‫ מ‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø{kÏt Øv‫{{מ‬gØ Ø o CL Ø{kÏt Øv‫{{מ‬gØ Ø o

Ø{kÏt Øv‫{{מ‬gØ Ø osÎnp Ø gs Ïnk gØ ÎØ ~kj‫ם‬sØ gs Ïnk g Ø ptk jÑ Ø {ti~tk jÎØ Òp Ø {ti~tk jÎ Ø j g ‫ ל‬kpsØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø WØ Ø CL Ø {g‫ץ‬zkq‫ל‬Ø zq‫ ל‬sg Ø ¾snmØ Ø |ps |‫| ל‬pstk jÎ Ø gst | ‫ל‬Ø zqt Ø gØ Òrp Ø}p k s‫ל‬Ø|Ï q sg Ø‫ ~ם‬Ø m} jp ‫ ל‬ØÅÒzg{gØ ksÑ Øk{{k z |‫ל‬ØÒp Øqt‫ץ‬htk jÎ Øtr‫{מ‬m| gØÒp Øg‫ץ‬h{Òg Ø ØWØ Ø LL Ø gØ k p kq |‫ל‬Ø k{g}qÑ Ø z{g ‫ מ‬kqg Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø LL Ø k| ‫ל‬q gØ msØh‫ ל‬mØ psØ kz‫{ל‬ps Ø ØWØ ØLL Øptk Ø k| ‫ל‬q gØ msØh‫ ל‬mØ psØ kz‫{ל‬ps Ø ØWØ ØLL Øptk WØ ØLL Øptk Ø ØLL Øptk LL Øptk

Øptk jÎØÒp Ø|o|{ |‫ ל‬Øzq‫ ל‬sgØÎØ| q stzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ~ jÎ Ø ~kj‫ם‬sØ ‫ץ‬Ò~q Ø tØ Î‫ ץ‬o Ø {kÏt Ø ‫ ל‬gØ m‫} ץ‬g q |ÎØÒp Øz{g Òp Ø|o{ sjq |Î Ø‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø ~pqÏ Øz kq‫מ‬i g

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Ø Fritillaria conica kÏsg Ø ÒsgØ zt{‫מ‬Ø ksj g}ÒqtsØ kÏjt Ø ‫ץ‬kØ |Ï q sgØ ‫ל‬snm Ø mØ tztÏgØ zgqto ‫ל‬lk Ø ‫ץ‬ÏgØgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsmØkr‫ל‬z{p mØ|oqÏp Ø mØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ|g Ø mØsm ÏjgØ gz Òs lg Ø Øj g}tqÒ Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø m ØF Ú conicaØ|g Ø psØ oiiksÑsØ m ØF ÚeuboeicaØ2IW F Úbithynica AJEQ F ÚforbesiiØ AJEQØ‫ץ‬kØ|Ï q sgØ‫ל‬snm Øg{{‫ל‬Ø|g Ø‫ץ‬kØ msØ F Údavisii ÅTQQIKK ØmØtztÏgØÒ~k Ø |t‫מ‬qgØ|g gsÒqonqgØ‫ל‬snm

olm t‫מ‬s g Ø gz‫ ם‬to Ø 2IWØ Ø g~‫ל‬qp}Ø Ø |g Ø +ALAQIØ B Ø Ø ÅgØzkq ‫ ם‬kqgØkÏjmØ toØiÒsto ØFritillaria ‫ץ‬kØ|Ï q sgØ ‫ל‬snm Ø gØtztÏgØkrgz{Ñsts g Ø|oqÏp Ø ØsÎ to Ø toØ Ø igÏtoØ|g Ø msØ ØÅtoq|Ïg ØÒ~tosØ‫{ם‬gØgj gÏqk to Ø ‫מ‬{to Ø Â‫ץ‬p Ø gØ j‫מ‬tØ kÏjmØ FritillariaØ ‫ץ‬kØ |Ï q sgØ ‫ל‬snm Ø jm{gjÎØ mØ F Ú CONICA ztoØ gzgs ‫ל‬Ø msØ k{tz‫ם‬ssm tØ |g Ø mØ F Ú EUBOEICA Ø ztoØ gzgs ‫ל‬Ø msØ ‫מ‬ht g Ø Ò~tosØ |g Ø gØ j‫מ‬t Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n Ø Ø ,AØ#NTQØ Ø g ,AØ#NTQØ Ø g Ø#NTQØ Ø g #NTQØ Ø g Ø Ø g~‫ל‬qp}Ø Ø+ALAQIØ B Ø jpÍsis Ö frms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tsØ ‫ל‬q tØ Òp Ø |g Ø tsØ zqÏ{ t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ö sjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø mØ Ø |g Ø Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø gzgs ‫ל‬Ø |oqÏp Ø msØ zkq t~ÎØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ‫{מ‬toØ |g Ø knÑsm Ø |g Ø }n‫ל‬sk Ø s‫ ם‬gØ Ø ‫ץ‬Ò~q Ø mØ sm ÏjgØ gz Òs lg ØksÑØØgsg t{ |‫ל‬Ø}n‫ל‬sk Ø‫ץ‬Ò~q Ø msØzkq t~ÎØ m Ø z‫{ם‬m Ø m Ø g{g‫ לץ‬g Ø tØ‫ם‬qt Ø g{‫ל‬n Ø ! Ø jg‫םץ‬zto{t Ø }p tiqg} |‫ם‬Øo{ |‫ם‬Ø|g Øzqt pz Økz |t spsÏg Ø g{g ‫ ם‬kqk Ø gsg}tqÒ Ø toØ kÏjto Ø gz‫ם‬Ø tØ ‫ם‬qt Ø gsg~gÌ|‫ ם‬Ø Ø k{tz‫ם‬ssm tØ (AKĒCRXØ Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø zq‫} ם‬g k Ø gz‫ם‬Ø msØ~kq ‫ם‬sm tØ toØ g{ÒgØ 4AMØ ØAK Ø Ø|g Øgz‫ם‬Ø msØ ~kq ‫ם‬sm tØ m Ø ‫ל‬sm Ø ! Ø jg‫םץ‬zto{t Ø }p tiqg} |‫ם‬Ø o{ |‫ם‬Ø|g Øzqt pz Økz |t spsÏg Øz ngs‫ ם‬g gØgsÎ|tosØ gØ kÏjmØF Údavisii 4TQQIKKØ|g ØF ÚgraecaØ"NIRR Ø gØtztÏgØ}‫מ‬ts g Ø Øzkq t~Ò Øgo Ò Ø kØzt{{‫ל‬ØkÏjmØ toØiÒsto ØFritillaria Ò~tosØ o~s‫ל‬Øzgqg mqmnkÏØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ‫ץ‬kØ |Ï q sk Ø ÎØ zqg st|Ï q sk Ø ‫ץ‬tq}Ò Ø gsnÒps Ø ‫ ם‬tØ kØg‫ ץ‬ikÏ Ø‫ ם‬tØ|g Ø kØohq jtikskÏ Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ‫ם‬zp Ø z ~ Ø tsØ oztz{mno ‫םץ‬Ø m Ø F Ú obliquhÚ +EQ'AVKEQØ msØ os‫ ם‬toqg Ø to Øohq jtikskÏ Øoztz{mno Ø msØ os‫ ם‬toqg Ø to Øohq jtikskÏ Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m ØF Úrhodokanakis /QOH ØWØF ÚspetsioticaØ+ALAQIØ msØ qit{Ïjg Øg{{‫ל‬Ø|g Ø msØF Úehrhartii "NIRR Ø Ø/QOH Ø to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m Ø mØsÎ tØÅÎst Øgz‫ם‬Ø‫ם‬ztoØÒ~k Ø zkq iqg}kÏØ gs Ï t ~mØ zt | {Ïg Ø p Ø UAQ Ø prasinanthaØ +A +ALAQIØ +ALAQIØ B Ø Øzkq t~ÎØ m Ø Ø k{tztssÎ toØngØzqÒzk ØsgØ‫ץ‬k{k mnkÏØj krtj |‫ ל‬ØÑ kØsgØ|gntq nt‫מ‬sØt Øg|q hkÏ Økrgz{Ñ k Ø psØk jÑsØFritillaria t ØtztÏk Øgzgs N‫מ‬sØk|kÏ Øg}t‫מ‬Ø aØ go ÎØ msØ zkq t~ÎØ Ò~tosØ koqknkÏØ |g Ø ‫ץ‬k{k mnkÏØ zt{o‫ל‬q n‫ץ‬t Ø ohq jtikst‫ מ‬Ø zqtÒ{ko m Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ g‫לץ‬qmØ

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria conica Øohq jtiksÎ Øz{mno ‫ םץ‬Ø m‫ץ‬k Ñsk g Ø‫ץ‬kØzq‫ ל‬smØ|m{Ïjg


├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├ШFritillaria conica ├Ш|g{{┬ВkqimтАл╫етАм├Тst gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бts├Ш{тАл}╫ЭтАмt├Ш┬Бto├Ш┬Гi├Пto├Ш┬О┬В|t{тАл╫ЬтАмto ├Ш┬О ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬СтАл{╫ЮтАмto ├Ш vp┬Б ├Ш┬Е ├Ш┬ЛgтАл╫Ь╫етАмqm


kØng‫ץ‬sÑjk Ø|g Øzk qÑjk ØnÒ k Ø tsØ{‫}ם‬tØ toØ iÏtoØ |t{‫ל‬to Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø m Ø ‫{מ‬toØ |g Ø m Ø knÑsm Ø tØ tztÏt Øgzt k{kÏ g Øgz‫ם‬ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø gØtztÏgØgsgz ‫ מ‬ts g Ø |‫ ל‬pØ gz‫ם‬Ø osÎnp Ø ~g‫ץ‬m{t‫ מ‬Ø g|gsnp t‫ מ‬Ø n‫ץל‬sto Ø¿ Ø|g tqnÑsk ØsgØkz h Ñsk Øgz‫ם‬Ø msØozkqh‫ם‬ |m m Ø/Øjk‫ מ‬kqt Øoztz{mno ‫ םץ‬Ø mØsm ÏjgØ gz Òs lg Ø gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ g hk t{ n |Ò Ø zk qÑjk Ø nÒ k Ø kØ gqg ÎØ‫ץ‬g|Ïg Ø‫ם‬ztoØmØPistacia lentiscus |g ØmØArbutus unedo ozkq kqt‫מ‬s Ø|gnÑ Ø|g Ø kØgstÏi‫ץ‬g gØ toØj‫ ל‬to Ø m Ø Quercus coccifera Ø Ø‫{{ל‬t Øj‫מ‬tØoztz{mno ‫ץ‬tÏØkoqÏ |ts g Ø tØ‫ם‬qt Ø g{‫ל‬n Øgsg t{ |‫ל‬Ø m Øz‫{ם‬m Ø m Ø g{g‫ לץ‬g Ø msØj gjqt‫ץ‬ÎØ

{ i‫ ם‬kqtØ ÎØ zkq ‫ ם‬kqtØ j mqm‫ץ‬Òsto Ø ‫{מ‬to Ø z zqt nÒ p ØmØF Úconica Ø‫ם‬zp Ø gØzkq ‫ ם‬kqgØkÏjmØ toØiÒsto Ø Fritillaria m Ø sg t{Ïg ‫ץ‬kØ|Ï q sgØ‫ל‬snm ØÒ~k Ø tØjk‫ מ‬kqtØ kØ‫ץ‬Òiknt Ø‫ץ‬k g|ks q |‫ם‬ØÎØozt‫ץ‬k g|ks q |‫ם‬Ølk‫מ‬it Ø~qp‫ץ‬t p‫ לץ‬psØ ‫ץ‬kØ jtqo}‫ם‬qto Ø kØ gs Ïnk mØ ‫ץ‬kØ msØ & Ú Ú EU euboeica Ø Øikpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ m ØF Úconica kÏsg Øzt{‫מ‬Ø m‫ץ‬gs |ÎØ msØh tikpiqg} |Î Ø gr st‫| ץ‬ÎØ|g Økrk{ | |ÎØ ‫ץ‬k{Ò mØ toØiÒsto ØFritillaria (+ALAQIØ B Ø f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö ØFritillaria conica kÏsg Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØ|oqÏp Ø msØ Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø‫ם‬ztoØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø Ò kq Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øk‫}ץ‬gsÏlk g Ø

z‫ל‬sp ØÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØFritillaria conica Øgz‫ם‬Ø mØsm ÏjgØ gz Òs lgØ|g Øgz‫ם‬Ø tsØ{‫}ם‬tØ toØ iÏtoØ |t{‫ל‬toØ Ø m Ø ‫{מ‬to Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm Ø ‫ ל‬p ؾ t‫ץ‬tØ m Ø& ÚCONICAØ|g ØohqÏj tØ m Ø& ÚCONICAØWØ& ÚGRAECAÚgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø g{‫ל‬n Ø Ø m Ø g{g‫ לץ‬g Ø vp Ø Ø jg‫םץ‬zto{t


zqt┬Ъ├Ш┬Бt├Ш~pq┬ВтАл╫ЭтАм├Ш┬ГqтАл~╫ЬтАмphg├Ш|g┬В├Ш}тАл╫ЮтАмts┬Бg┬В├Ш|тАл┬Б╫ЬтАмp├ШgzтАл╫ЭтАм├Шzo|s├О├ШngтАл╫етАмs├Сjm├Шh{тАл┬Б┬А╫ЬтАмm┬Аm ├Ш┬Р├Шzq├С┬Бt┬Ъ├Шgzgs┬БтАл╫ЬтАм├Ш|ts┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бt├Ш~pq┬ВтАл╫ЭтАм├Ш┬Сkq┬Вht{тАл┬В|╫ЬтАмg├Ш o тАл╫е╫ЭтАмk┬Бqt├Шzkq├Пzto├Ш ├ШL ├Ш|g┬В├Шgzt┬Бk{k├П┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш zkq├Пzto├Ш ├Ш ├Сq┬ВтАл╫етАмg├Ш тАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш ks├С├Ш t├Ш jkтАл┬Б╫ЮтАмkqt┬Ъ├Ш z{m┬А├Пts├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш ┬Нts├О┬Ъ├Ш┬УmтАл╫Э┬В╫етАмhm┬Ъ├Ш ┬Аk├Шo тАл╫е╫ЭтАмk┬Бqt├Ш ├ШL ├Шgzt┬Бk{k├П┬Бg┬В├Ш gzтАл╫ЭтАм├Шzkq├Пzto├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш┬Фk├ШтАл╫етАмkig{тАл┬Б╫ЮтАмkqg├Шo тАл╫е╫ЭтАмk┬Бqg├Ш тАл╫ЬтАмsp├Ш ┬Бps├Ш ├Ш L ├Ш ozтАл╫ЬтАмq~k┬В├Ш ├Тsg┬Ъ ├Ш ohq┬ВjtikstтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш zqt├Т{ko┬Аm┬Ъ ├Ш oztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш zkq├Пzto├Ш ├Ш g┬БтАл╫е╫ЭтАмps ├Ш ┬Бps├Ш k┬Вj├Сs├Ш Fritillaria conica├Ш W├Ш F ├Ъ graeca├Ш "NIRR ├Ш ┬А┬Бts├Ш tzt├Пts├Ш ozkq┬Бkqk├П├Ш m├Ш F ├Ъgraeca├Ш ! ├Ш┬ГjgтАл╫Э╫етАмzto{t┬Ъ ├Ш}p┬Бtiqg}┬В|тАл╫ЭтАм├Шo{┬В|тАл╫ЭтАм├Ш|g┬В├Шzqt ! ├Ш┬ГjgтАл╫Э╫етАмzto{t┬Ъ ├Ш}p┬Бtiqg}┬В|тАл╫ЭтАм├Шo{┬В|тАл╫ЭтАм├Ш|g┬В├Шzqt ├Ш┬ГjgтАл╫Э╫етАмzto{t┬Ъ ├Ш}p┬Бtiqg}┬В|тАл╫ЭтАм├Шo{┬В|тАл╫ЭтАм├Ш|g┬В├Шzqt┬Аpz ├Шkz┬В|t┬Вsps├Пg ├Ш ├Ш ┬К├Нrinrs┬Б├Ц{f┬Б├Ц}fpf{┬Аlp┬Б тАл┬Щ╫г╫ЭтАм├Ц{f┬Аlhsp├Нf┬Щ├Цfyj┬Бz├М┬Щ:├Ц/├Ш тАл╫етАмkig{тАл┬Б╫ЮтАмkqt┬Ъ├Ш oztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш Fritillaria conica тАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬СтАл{╫ЮтАмto├Ш|g┬В├Ш┬Нkn├Сsm┬Ъ ├Шkoq├П┬А|k┬Бg┬В├Ш|тАл┬Б╫ЬтАмp├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шz├Пk┬Аm├Ш ozkqht{┬В|├О┬Ъ├ШhтАл|┬А╫ЭтАмm┬Аm┬Ъ ├Шg{{тАл╫ЬтАм├Ш|g┬В├Шkz┬Вzqt┬Аn├Т┬Бp┬Ъ├Ш|тАл┬Б╫ЬтАмp├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├Тs┬Бtsk┬Ъ ├Шgsnq├Сz┬Вsk┬Ъ├Шjqg┬А┬Бmq┬ВтАл┬Б╫ЭтАмm┬Бk┬Ъ├Ш тАл╫ЭтАмzp┬Ъ├Шzoq|gi┬В├Т┬Ъ ├Ш├О├Ш тАл{{╫ЬтАмk┬Ъ├Шgqsm┬Б┬В|├Т┬Ъ├Шkz┬ВjqтАл┬А╫ЬтАмk┬В┬Ъ ├ШтАл╫ЭтАмzp┬Ъ├Ш┬Бk~s┬В|тАл╫ЬтАм├Ш├Тqig ├Ш┬Бg├Шtzt├Пg├Ш zkq┬В{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмstos├Шj┬Вgz{тАл┬Б╫ЬтАмos┬Аm├ШjqтАл╫е╫ЭтАмps├Ш├О├Шhk{┬Б├Пp┬Аm├Ш┬Бm┬Ъ├Ш|g┬БтАл┬Б┬А╫ЬтАмg┬А├О┬Ъ├Ш┬Бto┬Ъ ├Ш┬Жz├П┬Аm┬Ъ ├Шkra├Шg┬В┬Б├Пg┬Ъ├Ц┬Бm┬Ъ├ШozkqhтАл|┬А╫ЭтАмm┬Аm┬Ъ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш g┬ВitzqтАл╫ЭтАмhg┬Бg ├Ш┬Бg├Шtzt├Пg├Ш|g┬Бgsg{├Сstos├Ш┬Бg├Шgsnt}тАл╫ЭтАмqg├Ш┬А┬Бk{├Т~m├Ш┬Бps├Ш}o┬Б├Сs ├Шm├Шgsgzgqgipi├О├Ш┬Бto┬Ъ├ШтАл╫етАм├Т┬Аp├Ш┬АzkqтАл┬Б╫Ь╫етАмps├Ш k├Пsg┬В├ШjтАл|┬А╫ЮтАмt{m ├Ш┬Ж├Пsg┬В├ШgqiтАл╫ЭтАм├Ш|g┬В├ШjтАл|┬А╫ЮтАмt{t├Шi┬Вg├Ш┬Бto┬Ъ├Шgo┬Бt}ok├П┬Ъ├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Шsg├Шzt{{gz{g┬А┬ВтАл╫ЬтАмlts┬Бg┬В├ШтАл╫Э╫етАмst├Шh{g┬А┬Бm┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Ш тАл╫етАмk├Шht{htтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш|g┬В├Ш|g┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬Аos├Тzk┬Вg├Шt├Ш|тАл╫ЮтАмq┬Вt┬Ъ├Ш|g┬В├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqt┬Ъ├Ш isp┬А┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Шoztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш┬Бm┬Ъ├ШF ├Ъconica ├Т~k┬В├Шk{g┬Б┬Бpnk├П├Ш┬АmтАл╫етАмgs┬Б┬В|├С┬Ъ├Ш┬А┬Бms├Шj┬ВтАл╫ЬтАмq|k┬Вg├Ш┬Бps├Шzkq├Пzto├Шk├П|t┬А┬В├Шk┬Б├Сs├Шzto├Ш┬Бts├Ш zgqg|t{tontтАл╫е╫ЮтАмk 4t├Ш ├Ш тАл┬Б╫ЭтАмgs├Ш kzgskoq├О|gтАл╫етАмk├Ш ┬Бts├Ш oztz{mno┬АтАл╫Э╫етАм├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш F ├Ъ conica ┬А┬Бms├Ш тАл|┬В╫етАмq├О├Ш s├О┬Аt├Ш ┬Фgz┬В├Тs┬Бlg ├Ш j┬Вgz┬В┬А┬Б├С┬АgтАл╫етАмk├Ш тАл ┬В┬Б╫ЭтАм├Ш jo┬А┬Бo~├С┬Ъ ├ШhтАл|┬А╫ЭтАмk┬Бg┬В├Шks┬Бg┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бto┬Ъ├Шzkq├Пzto├Ш ├Ш|qm┬Б┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Шg┬ВiтАл╫ЬтАмiqto┬Ъ├Ш Capra aegagrus cretica ├Ш|g┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бg├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqg├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш ├Ш zqтАл╫ЭтАмhg┬Бg├Ш -NT├ЭNM ├Ш ┬Бg├Ш tzt├Пg├Ш ├Т~tos├Ш k┬В┬Аg~nk├П├Ш┬А┬Бms├Шs├О┬Аt├Шi┬Вg├Ш┬Бms├ШjmтАл┬В╫етАмtoqi├Пg├Шbk{ki~тАл╫е╫ЭтАмksm┬Ъ├Шzkq┬Вt~├О┬Ъ├Ш|osmi├Пtoc ├Ш├Еg├Ш├Т┬Бm├Ш ├Ш|g┬В├Ш ├Шkz┬В┬А|k}n├О|gтАл╫етАмk├Ш |g┬В├ШzтАл┬В{╫ЬтАм├Ш┬Бm├Шsm┬А├Пjg├Ш┬Фgz┬В├Тs┬Бlg├Ш|g┬В├Шj┬Вgz┬В┬А┬Б├С┬АgтАл╫етАмk├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шt├Шz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш┬Бm┬Ъ├ШF ├Ъconica k├П~k├Ш├Оjm├Шk{g┬Б┬Бpnk├П├Ш┬АmтАл╫етАмgs┬Б┬В|тАл ╫ЬтАм├Ш┬НтАл╫ЭтАмst├Ш {├Пig├Ш {┬ВiтАл┬Б╫ЭтАмkqg├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├Ш├Сq┬ВтАл╫етАмg├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Шzgqg┬Бmq├Оnm|gs ├Шk|├Ш ┬Бps├Ш tzt├Пps├Ш тАл╫Э╫етАмst├Ш jтАл╫ЮтАмt├Ш ├О┬Аgs├Ш тАл╫етАмk├Ш g|├Тqg┬Вg├Ш gsnt}тАл╫ЭтАмqg├Ш ┬А┬Бk{├Т~m ├Ш┬Аk├Шgs┬Б├Пnk┬Аm├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бg├Шzt{oтАл╫ЬтАмq┬ВnтАл╫етАмg├Ш zkq├Пzto├Ш ├Шzq┬Вs├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш ├Ш├Т┬Бm ┬Р├ШтАл╫етАмkig{тАл┬Б╫ЮтАмkqt┬Ъ├Шoztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш┬Бto├Шk├Пjto┬Ъ├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬СтАл╫ЮтАм{to├Ш|g┬В├Ш┬Нkn├Сsm┬Ъ├Шozt{ti├Пlk┬Бg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шgzt┬Бk{k├П┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш{┬ВiтАл╫ЭтАм┬Бkqg├Ш┬Бps├Ш ├Шpq├ПтАл╫етАмps├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps ├Шt├ШjkтАл┬Б╫ЮтАмkqt┬Ъ├Ш┬А┬Бm├Шsm┬А├Пjg├Ш ┬Фgz┬В├Тs┬Бlg├Ш gq┬ВnтАл╫етАмk├П├Ш zt{тАл╫ЮтАм├Ш {┬ВiтАл┬Б╫ЭтАмkqg├Ш ┬Бps├Ш ├Ш g┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Ш |g┬В├Ш t┬В├Ш тАл{{╫ЬтАмt┬В├ШjтАл╫ЮтАмt├Шoztz{mno┬АтАл╫етАмt├П ├Ш┬А┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш┬Лg{тАл╫ЬтАмn┬Вts ├Ш┬Г ├Ш┬Бm┬Ъ├ШzтАл╫ЭтАм{m┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Лg{gтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬Ъ ├Шgq┬ВnтАл╫етАмtтАл╫ЮтАмs├Ш┬Аost{┬В|тАл╫ЬтАм├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш┬Сqt┬Бk├Пsk┬Бg┬В├Шi┬Вg├Ш┬Бt├Шk├Пjt┬Ъ├Шgo┬БтАл╫ЭтАм├Шm├Ш|g┬Бmitq├Пg├Ш┬Л┬ВsjoskтАл╫ЮтАмts├Ш %. ├Ш |gna├ШтАл┬А╫ЭтАмts├Шz{mqt├П├Ш┬Бg├Ш|q┬В┬Б├Оq┬Вg├Ш┬Д A B(I II IU U A B((I II IU U ├Ш |g┬В├Ш#2B├Ш┬АтАл}╫е╫ЮтАмpsg├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бg├ШjkjtтАл╫етАм├Тsg├Ш┬Бm┬Ъ├Ш)5#.├Ш ├Ш

┬Гs├Шt┬В├Ш┬АmтАл╫етАмkq┬Вst├П├ШqonтАл╫етАмt├П├Шgz├С{k┬Вg┬Ъ├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Ш┬Бto├Шk├Пjto┬Ъ├Ш ┬Аosk~├П┬Аtos├Шsg├ШjqtтАл╫ЮтАмs ├Ш┬БтАл┬Б╫ЭтАмk├Шm├ШF ├Ъconica├Ш|┬ВsjoskтАл╫ЮтАмk┬В├Шsg├Шozg~nk├П├Ш ┬А┬Бms├Ш |g┬Бmitq├Пg├Ш ┬Бps├Ш ┬Лq┬В┬А├ПтАл╫етАмp┬Ъ├Ш ┬Л┬ВsjoskoтАл╫ЭтАмs┬Бps├Ш #2 ├Ш ┬А┬Бt├Ш kiiтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш тАл╫етАм├Т{{ts ├Ш ┬Сqt┬Бk├Пsk┬Бg┬В├Ш ┬А┬Бms├Ш zkq┬Вt~├О├Ш ┬Бto├Ш locus classicus├Шgo┬БtтАл╫ЮтАм├Ш┬Бto├Шk├Пjto┬Ъ ├Шz{m┬А├Пts├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬СтАл{╫ЮтАмto ├Шsg├Ш├ШjmтАл┬В╫етАмtoqimnk├П├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├Ш┬АтАл}╫е╫ЮтАмpsm├Шis├СтАл╫етАмm├Ш┬Бps├Шgq~├Сs├Ш┬Бm┬Ъ├Ш├Еtz┬В|├О┬Ъ├Ш ┬Гo┬Бtj┬Вt├П|m┬Аm┬Ъ├Ш |g┬В├Ш ┬Бto├Ш ├Жztoqik├Пto├Ш ┬Сkq┬ВhтАл{{╫ЬтАмts┬Бt┬Ъ ├Ш тАл┬В╫етАмg├Ш zkq┬Вt~├О├Шp┬Ъ├ШтАл|┬В╫етАмqtgzтАл╫ЭтАмnkтАл╫етАмg ┬ЖrтАл{{╫ЬтАмto ├ШтАл╫етАмk├Ш┬А|tzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шex situ├Шj┬Вg┬Б├Оqm┬Аm├Ш┬Бm┬Ъ├Ш& ├ЪCONI ├ЪCONI conica |g{{┬ВkqitтАл╫ЮтАмs┬Бg┬В ├Шkz┬В┬Бo~├С┬Ъ gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш ├ШтАл╫етАмkq┬В|тАл╫ЬтАм├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш ┬А┬Бts├Ш kqkosm┬Б┬В|тАл╫ЭтАм├Ш |├Оzt├Ш ┬Бto├Ш ┬Жqig┬А┬Бmq├Пto├Ш ┬Дt┬Бgs┬В|├О┬Ъ├Ш ┬Бto├Ш ┬Сgskz┬В┬А┬БmтАл╫етАм├Пto├Ш┬Сg┬Бq├Сs├Ш|g┬В├Ш┬А┬Бts├Ш┬Дt┬Бgs┬В|тАл╫ЭтАм├Ш┬Л├Оzt├Ш┬Бps├Ш┬К ├Ш ├Ш ┬Г ├Ш┬У┬ВtтАл╫етАм├Оjto┬Ъ├Ш ┬Гn├Оsg ├Ш ┬Дjoph├Нf├Ц┬КfтАл╫в╫ЭтАмpl├Ц ├Ц┬ТlтАл╫ЭтАм├М┬Аp┬Бs┬Щ├Цus├Н┬Аs┬Щ

┬М├Р┬Аpf├Цyps ┬Аf ├Нf┬Щ:├Ц┬И├Ц|ks┬Бq┬В|├О├Шzkq┬Вt~├О├Ш┬Бm┬Ъ├Шsm┬А├Пjg┬Ъ├Ш┬Фgz┬В├Тs┬Бlg┬Ъ ├ШтАл╫ЭтАмzto├Шgsgz┬БтАл┬А┬А╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш├Тsg├Шo m{тАл╫ЭтАм├Ш|g┬В├Шzo|sтАл╫ЭтАм├Шozt{k┬ВтАл╫е╫етАмg┬Б┬В|тАл╫ЭтАм├Ш jтАл┬А╫ЬтАмt┬Ъ├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш jksjq├Сjk┬В┬Ъ├Ш тАл╫етАмtq}├Т┬Ъ├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш Quercus coccifera Q ├Ъilex Arbutus unedo | {z ├Ш├Т~k┬В├Ш~gqg|┬Бmq┬В┬Аnk├П├Ш p┬Ъ├Шb-smтАл╫етАмk├Пt├Ш┬Бm┬Ъ├ШvтАл┬А╫ЮтАмm┬Ъc ├Ш┬┐┬Б┬А┬В ├Ш├Тsg├ШтАл╫етАм├Тqt┬Ъ├Ш┬Бto├Шoztz{mno -smтАл╫етАмk├Пt├Ш┬Бm┬Ъ├ШvтАл┬А╫ЮтАмm┬Ъc ├Ш┬┐┬Б┬А┬В ├Ш├Тsg├ШтАл╫етАм├Тqt┬Ъ├Ш┬Бto├Шoztz{mno smтАл╫етАмk├Пt├Ш┬Бm┬Ъ├ШvтАл┬А╫ЮтАмm┬Ъc ├Ш┬┐┬Б┬А┬В ├Ш├Тsg├ШтАл╫етАм├Тqt┬Ъ├Ш┬Бto├Шoztz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬Бm┬Ъ├ШF ├Ъconica zto├Ш}тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Шk|k├П├Шng├ШтАл╫етАмztqtтАл┬А╫ЮтАмk├Шsg├Шk├Пsg┬В├Ш ozтАл╫ЭтАм├Ш zqt┬А┬Бg┬А├Пg ├Ш ├ВтАл╫етАмp┬Ъ ├Ш t├Ш zt{oтАл╫ЬтАмq┬ВnтАл╫етАмt┬Ъ├Ш z{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш ┬Бps├Ш |qm┬Б┬В|├Сs├Шg┬ВiтАл╫ЬтАмiqps ├Ш|gn├С┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬Бps├ШzqthтАл┬Б╫ЬтАмps├Ш -NT├ЭNM ├Ш ┬Бg├Шtzt├Пg├Ш├Т~tos├Шk┬В┬Аg~nk├П ├Ш|g┬Бg┬Бq├Сitos├Ш┬Бg├ШтАл╫ЬтАмsnm├Ш┬Бm┬Ъ├Ш& ├ЪCON ├ЪCON conica |g┬В├Шt├Шoztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш┬Бm┬Ъ ├Т~k┬В├Шk{g┬Б┬Бpnk├П├Шkz┬В|┬ВsjтАл╫ЮтАмsp┬Ъ├Ш zkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqt├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├ШтАл╫етАм├Т┬Аg├Ш┬Аk├Ш ├Ш├Т┬Бm ├Ш

├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├ШFritillaria conica ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш{тАл}╫ЭтАмt├Ш┬Бto├Ш┬Гi├Пto├Ш┬О┬В|t{тАл╫ЬтАмto ├Ш ┬О ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬СтАл{╫ЮтАмto ├Ш vp┬Б ├Ш┬Е ├Ш┬ЛgтАл╫Ь╫етАмqm


Fritillaria elwesii JDNN

ƻʃ պʍ ƻ $-

Liliaceae Fritillaria elwesii JDNN

!G *MD@IO

3‫פ‬ys :Ø;4toq|Ïg Ø-TŌKA=ØbIMØ,XCIAØOQNOEØÝ toq|Ïg Ø-TŌKA=ØbIMØ,XCIAØOQNOEØÝ

Ø-TŌKA=ØbIMØ,XCIAØOQNOEØÝ IMØ,XCIAØOQNOEØÝ MØ,XCIAØOQNOEØÝTUITLØ$NKKNØTUITLØ$NKKN LNMØ $AKALAMØûAX c ØIMØ Ø( Ú* ØElwesØ {‫ ם‬ozt Ø'

L Ø tØ g k{‫ם‬q ltØ mØ zgqto ÏgØ m Ø kz hkhg Ñnm|kØ kÏ kØ tØk p kq |‫ם‬Ø‫| ץ‬qÑsØzkq }qgi‫ץ‬ÒspsØk| ‫ ל‬kpsØ‫ץ‬kØ|g{{ Òqik k Ø‫ם‬ztoØ gØ}o ‫ל‬ØgsnÏltosØ|g Ø|gqzt}tqt‫מ‬s ØkÏ kØ Øh‫ם‬qk k Ø|g Øjo |Ò Øz{gi Ò Ø toØ{‫}ם‬toØ t‫מ‬s gØ‫ם‬zto Ø ‫ץם‬p ØhqÒnm|gsØ‫םץ‬stØ}‫{{מ‬gØ toØkÏjto Ø|g Ø|gsÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬tØ kØgsnt}tqÏgØÎØ|gqzt}tqÏg ØÅtØo ‫ץם‬k qtØkjÑØ|o‫ץ‬gÏsk g Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ØL

nrÏrn‫ם‬f:ÖFritillaria acmopetala REMRTØ"AJEQØIMØ* Ø,IMM Ø 3NC Ø "NS Ø Ø Ø ØMNMØ"NIRR Ø & ØsieheanaØ(ATRRJM ØEWØ(AXEJØIMØ!MM Ø.ASTQH Ø-TR Ø 7IEMØ Ø Ø

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö ØFritillaria elwesiiØ oi~Òk g Ø‫ץ‬kØ msØ F ÚacmopetalaØ"NIRR Ø‫ץ‬Ò{t Ø m Øt‫לץ‬jg Ø m Ø& ÚMESSANEN ÚMESSANEN messanensis 2AÜM Ø‫ץ‬kØ msØtztÏgØÒ~k Ø msØÏj gØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø msØÅtoq|ÏgØ|g Øgq|k Ò Ø‫ץ‬tq}t{ti |Ò Øt‫ץ‬t ‫ ם‬m k Ø|oqÏp Ø msØ‫ץ‬tq}ÎØ psØ}‫{{מ‬ps Ø g}Òqk Ø‫ץם‬p Øgz‫ם‬Ø msØ k{ko gÏgØ msØ‫ץ‬tq}t{tiÏgØ toØ‫ל‬snto Ø Òzg{g Øsk| ‫ל‬q g Ø ‫{מ‬t Ø | ‫ ל‬Ø Ø ‫מ‬i~o mØ kÏsg Ø kz z{Òts Ø tst‫ץ‬g t{ti |Î Ø j ‫ ם‬ØtØ"AJEQØ ØÒjp kØ‫ץ‬ÏgØzkq iqg}ÎØ m ØF Úelwesii oz‫ם‬Ø tØ‫ם‬st‫ץ‬gØ m ØF Úacmopetala ÚÅtØÏj t ØzkqÏzto Ø osÒhmØ |g Ø‫ץ‬kØ msØ osÑso‫ץ‬ÎØ m ØF ØsieheanaØ(ATRRJM Ø 4TQQIKKØ Ø 3EAKXØ (Ø F Ú elwesii kÏsg Ø kzÏ m Ø oiiksÎ Ø |g Ø zgqto ‫ל‬lk Ø m‫ץ‬gs |Ò Ø‫ץ‬tq}t{ti |Ò Øt‫ץ‬t ‫ ם‬m k Ø j gÏ kqgØ gØ}‫{מ‬{gØ |g Ø gØ ‫ל‬snmØ ‫ץ‬kØ ms F Ú caucasicaØ * & Ø !DALØ R K ÒsgØ zt{oztÏ| {tØ SAWNMØ ztoØ krgz{Ñsk g Ø |oqÏp Ø mØ Ø |g Ø Ø sg t{Ïg Ø|gnÑ Ø|g Ø‫ץ‬kØ mØF ÚßEICHENIANAØ3SETDEKØ Ø (NCHRS ØÒsgØ qgst toqgs |‫ם‬Øikp t ~kÏt Ø z‫ם‬Ø gØj‫מ‬tØ k ØÒsgØ qgst toqgs |‫ם‬Øikp t ~kÏt Ø z‫ם‬Ø gØj‫מ‬tØ k{ko gÏgØkÏjmØj g|qÏsk g Økrg Ïg Ø m Øj ‫ ל‬grm Ø psØ}‫{מ‬{psØ|g Ø tsØk‫מ‬qp tØ ‫{מ‬tØ m Ø 2IWØ Ø Ø

jp hpf|Ì:Ö kÑ}o t Ø ‫ץ‬kÖ ht{h‫ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø CL Ø {g ‫ ם‬Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø {kÏt Ø v‫{{מ‬gØ Ø gs Ïnk g Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø Ø WØ Ø CL Ø k{g}qÑ Øgo{g|tk jÎ Øi{go|Nzq‫ ל‬sg ØÅgØ‫ץ‬k gÏgØ}‫{{מ‬gØ ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØgz‫ם‬Ø gØgsÑ kqgØ|g Øzt{‫מ‬Øzkq ‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø gØ |g Ñ kqg ؾsnmØ osÎnp Ø Øgs‫ל‬Ø Ò{k~t Ø zgsÏp Ø Ø ksÑ Ø|pjpstk jÎØÒp Ø p{mstk jÎ ØhgnÒp Ø|g gsÒqonqgØ‫ץ‬kØz{g k ‫ל‬Øi{go|Nzq‫ ל‬smØ{pqÏjgØ|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø psØ kz‫{ל‬ps Ø ÅÒzg{gØ ‫ ~ם‬Ø m} jp ‫ ל‬Ø k{g}qÑ Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ zqt Ø gØÒrp Ø gØkrp kq |‫ל‬Ø{ti~tk jÎ Ø ØWØ ØLL Ø gØk p kq |‫ל‬Øz{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Øg‫ץ‬h{ÒgØ Òp Ø gzt qtiio{p‫ץ‬Òsg Ø k| ‫ל‬q gØ {ti~tk jÎ Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø| q stzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ~ LL Ø| q stzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ~

Ø| q stzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ~ LL Ø q ~

Ø q ~ jÎ ØzkqÏztoØ|g ‫ל‬Ø tØ Øk‫מ‬qp t Ønm{p ‫ ם‬Ø ‫ ל‬gØ m‫} ץ‬g q |Î Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØCL Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n Ø Ø Ø 2IWØ Ø g 2IWØ Ø g Ø Ø g~‫ל‬qp}Ø Ø kØ|g{{ kqim‫ץ‬ÒstØo{ |‫ם‬Øgz‫ם‬Ø msØÅtoq|Ïg jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tsØ ‫ל‬q tØÒp Ø tsØ zqÏ{ t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ö Ø Fritillaria elwesii gzgs ‫ל‬Ø |oqÏp Ø msØ Ø Åtoq|ÏgØ zkq t~Ò Ø -TŌKA Ø !MSAKXA Ø )ėEK Ø !DAMA ØksÑØ msØ {{‫ל‬jgØkÏsg Øisp ÎØ‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ g k{‫ם‬q ltØ 'QETSEQØ Ø 2IWØ Ø g~‫ל‬qp}Ø Ø +ALAQIØ B Ø sg}tqÒ Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø gØjo |‫ל‬Øzg Ø B Ø sg}tqÒ Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø gØjo |‫ל‬Øzg B Ø sg}tqÒ Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø gØjo |‫ל‬Øzg Ø sg}tqÒ Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø gØjo |‫ל‬Øzgq‫ {ל‬gØ m Ø oqÏg Ø |g Ø toØ h‫ל‬stoØ -NTSEQDEØ Ø ngØ zqÒzk ØsgØnkpqt‫מ‬s g Øp Ø‫ץ‬mØkz hkhg p‫ץ‬Òsk Øj ‫ ם‬Ø ~k Ïlts g Øz ngs‫ ם‬g g Ø‫ץ‬kØ msØF ÚassyriacaØ"AJEQ ØmØtztÏgØÒ~k Ø t‫ץ‬t ‫ ם‬m k Ø‫ץ‬kØ mØF Úelwesii |g Ø‫ץ‬kØ msØtztÏgØ ~m‫ץ‬g Ïlk Øksj ‫ץל‬k k Ø‫ץ‬tq}Ò Ø msØzkq t~ÎØ m Ø s ‫{ל‬k g Ø 2IWØ Ø msØ sg t{ÏgØ tØkÏjt ØkÏsg Øzkq tq ‫ץ‬Òst Ø|oqÏp Ø to Ø s‫ ם‬to Ø {‫}ם‬to Ø |g Ø z{gi Ò Ø m Ø tqt k q‫ ל‬Ø toØ Åg‫מ‬qto Ø tØ g k{‫ם‬q ltØ Ò~k Ø gsg}kqnkÏØ gz‫ם‬Ø gq|k Ò Ø nÒ k Ø ('QETSEQØ Øt Øzkq ‫ ם‬kqk Øgz‫ם‬Ø ØtztÏk Ø‫ץם‬p ØjksØ kz hkhg Ñnm|gsØ|g ‫ל‬Ø msØkzÏ |k mØj‫מ‬tØk|Ø psØ oiiqg}ÒpsØ toØzgq‫ם‬s t Ø‫ל‬qnqtoØ mØsÎ tØ tØ ‫ ף‬sys :Ö Ø Fritillaria elwesii gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ zk qÑjk Øg hk t{ n |Ò Øz{gi Ò Ø kØgstÏi‫ץ‬g gØj‫ ל‬to ØPinus halepensisØRTBRO Øbrutia Ø|‫ ל‬pØgz‫ם‬Øn‫ץל‬sto Ø‫ץ‬g|Ïg Øh{‫ל‬ m m ØÎØ}qoi‫ל‬sps Ø kØ‫|ל‬qk Ø|g{{ kqim‫ץ‬ÒspsØgiqÑsØ‫ץ‬kØ gqgh‫ ם‬tØÎØ kØk{g Ñsk Ø kØo ‫ץם‬k qNØgz‫ם‬Ø ØÒp Ø Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØFritillaria elwesiiØ msØ {{‫ל‬jg


¾ t‫ץ‬gØ m ØFritillaria elwesiiØgz‫ם‬Ø tØ g k{‫ם‬q lt Ø vp Øgq kq‫ל‬Ø Ø ps gs sÏjm Øjkr ‫ל‬Økz‫ל‬spØ Ø zqt‫ מ‬g{m Ø|g Øjkr ‫ל‬Ø|‫ ל‬pØ Ø g‫לץ‬qm


nt‫מ‬sØ kØ Åq‫ל‬zklk Ø zkq‫ לץ‬ps Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØ ngØ kz qÒ k Ø msØz ngs‫ ם‬m gØkzgsgk gipiÎ Ø toØkÏjto Ø tsØ}o |‫ם‬Ø toØh ‫ ם‬tzt ØgsØ~qk g nkÏ ØØ kØ |tz‫ם‬Ø msØg }g{ÎØex situØ zqt g ÏgØ toØkÏjto Øj g mqt‫מ‬s g Ø}o ‫ל‬Ø kØ|g{{ Òqik g Ø tsØ kqkosm |‫ם‬Ø |ÎztØ toØ qig mqÏtoØ t gs |Î Ø toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑs

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö tØ g k{‫ם‬q lt Ø mØ Fritillaria elwesiiØ |g tqnÑsk Ø sgØ t{t|{mqÑsk Ø tsØ h t{ti |‫ם‬Ø m Ø |‫{|מ‬tØ|g ØsgØzgq‫ל‬ik Ø zÒq‫ץ‬g gØ‫םץ‬stØ kØzqt g ko‫ץ‬Òsk Ø zkq t~Ò Ø‫ץ‬kØ|g{{ Òqik k Ø ØtztÏk Øgzgitqk‫מ‬k g ØmØkÏ tjt ØlÑps Ø j g Òqp Øg iÑs Ø kØgq|k Ò Øgz‫ם‬Ø ØnÒ k Ø ‫ם‬ztoØ o{{Ò~nm|kØ msØ jk|gk ÏgØ toØ Ø gz‫ם‬Ø to Ø 7 Ø 'QETSEQØ|g Ø Ø g‫ץ‬g ‫ל‬jto ØjksØ}gÏsk g Øz{ÒtsØsgØkz h Ø|g Ø Ø g‫ץ‬g ‫ל‬jto ØjksØ}gÏsk g Øz{ÒtsØsgØkz h Ñsk Ø ksÑØ oz‫ל‬q~tosØ ozt{kÏ‫ץץ‬g gØ zg{g ‫ ם‬kqpsØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØztoØjksØzgq‫ל‬itosØ|gqzt‫ מ‬Økzk jÎØ gØgsnt}‫ם‬qgØ ÎØ|gqzt}‫ם‬qgØ k{Ò~mØ|g gsg{Ñsts g Øgz‫ם‬Ø gØlÑgØk{k‫מ‬nkqm Øht |Î Ø g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ q ÑsØm‫ץ‬kqÑsØkqig Ïg ØzkjÏtoØ tØ g k{‫ם‬q ltØ tsØ zqÏ{ tØ toØ Ø gskhqÒnm|gsØ ‫םץ‬stØ j‫מ‬tØ oztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø t Ø tztÏt Ø } {trkst‫מ‬sØ { i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g ØmØ os q z |ÎØz{k t m}ÏgØ psØtztÏpsØjksØ |g g}Òqsk ØsgØzgq‫ל‬ik Ø zÒq‫ץ‬g g Ø Øjqg |ÎØ‫ץ‬kÏp mØ psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ|g Ø toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ}o ÑsØ kØj ‫ ל‬m‫ץ‬gØ Øk Ñs Øz ngsÑ Øt}kÏ{k g Ø kØki|g ‫{ל‬k mØ m Øgiqt |Î Øt |tst‫ץ‬Ïg Ø|g Ø msØgzk{konÒqp mØt |‫ ם‬psØlÑps Ø j g Òqp Ø g iÑs Ø gØ tztÏgØ h‫| ם‬tosØ z{ÒtsØ gskrÒ{ki| gØ kØzt{{‫ל‬Ø m‫ץ‬kÏgØ toØsm t‫ מ‬

jophÍfÖ f‫עם‬pl Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil ÖÖ sÍ{s Ö fr‫ף‬ysnzs

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ : Ø Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬mØ ‫ץ‬kÏp mØ psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø Fritillaria elwesiiØ t}kÏ{k g Ø z ngs‫ ם‬g gØ mØ osk~ÎØ |g Ø gskrÒ{ki| mØ h‫| ם‬m mØlÑps Ø kØzt{{‫ל‬Ø‫ץ‬ÒqmØ toØsm t‫ מ‬ØkzÏØ k q‫ל‬Øk Ñs Ø sØ |g Ø jksØ oz‫ל‬q~tosØ g|q hÎØ jkjt‫ץ‬ÒsgØ i gØ tØ ‫ץ‬Òiknt Ø psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØztoØ|g giq‫}ל‬m|gsØgz‫ם‬Ø tsØ'QETSEQØ Ø sk‫ ם‬kqk Ø zgqg mqÎ k Ø Òjk rgsØ ‫ ם‬Ø tq ‫ץ‬Òst Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØÒ~tosØkrg}gs nkÏØ|g ØmØkz hÏp mØ‫{{ל‬psØ osjÒk g Ø ‫ץ‬kØ msØ j g Îqm mØ zkq }qgi‫ץ‬ÒspsØ k| ‫ ל‬kpsØ ‫ץ‬kØ ks g |Ò Ø |g{{ Òqik k Ø kpqt‫ץמ‬kØ ‫ ם‬Ø i gØ tØ kÏjt Ø z{mqt‫מ‬s g Ø gØ |q Îq gØ A B(I II III IU A B(I II III IU Ø |g Ø # ØÑ kØsgØozg~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ %. Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ msØ )5#.Ø Ø kØ zkqÏz p mØ ztoØ t Ø zkq }qgi‫ץ‬Òsk Ø k| ‫ ל‬k Ø krg{k }nt‫מ‬sØ tØ ‫ץ‬Ò{{ts Ø tØ kÏjt ØksjÒ~k g ØsgØzkq‫ ל‬k Ø msØ|g mitqÏgØ psØ q Ï‫ץ‬p Ø sjosko‫ם‬s psØ #2 Ø to{‫ ~ל‬tsØ tsØk{{gj |‫ם‬Ø~Ñqt Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ö j g Îqm mØ tØ g k{‫ם‬q ltØ ‫ ץ‬|qÑsØ giqt |ÑsØ k| ‫ ל‬kps Ø ztoØ |g{{ kqit‫מ‬s g Ø zgqgjt g|‫ל‬Ø |g Ø j g mqt‫מ‬s g Ø zkq }qgi‫ץ‬Òsk Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ ksngqqosnkÏ Ø i g ÏØ o‫ץ‬h‫{ל‬k Ø ‫ ~ם‬Ø ‫םץ‬stØ msØ j g Îqm mØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø Fritillaria elwesii Ø g{{‫ל‬Ø zqt g k‫מ‬k Ø |g Ø ‫{{ל‬gØkÏjmØ‫ץ‬kØ|‫מ‬q gØkr‫ל‬z{p mØ msØ Ïg ØztoØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø msØ {{‫ל‬jgØ kÏ kØ ‫םץ‬stØ tØ g k{‫ם‬q ltØ ÎØ kØ {ÏigØ g|‫ץם‬mØsm ‫ל‬Ø toØ Ø igÏto Ø Økz qt}ÎØ msØkz mqt‫מ‬‫ץ‬ksmØ | mst qt}ÏgØ jksØ }gÏsk g Ø z{ÒtsØ qkg{ |ÎØ tØ g k{‫ם‬q lt Ø‫ם‬ztoØt Øzkq ‫ ם‬kqt Ø|‫ ל‬t |t ØjkÏ~stosØsgØ qÒ}ts g Ø tsØ toq ‫ םץ‬Ø s t‫ מ‬t ØngØzqÒzk ØsgØ|g gh{mnkÏØzqt z‫ל‬nk gØi gØk{‫ ל‬p mØÎØkr‫{ל‬k mØ m Øk{k‫מ‬nkqm Øht |Î ØmØtztÏgØ o‫ץ‬h‫{{ל‬k Ø m‫ץ‬gs |‫ל‬Ø msØozth‫ל‬n‫ ץ‬mØ m Øh{‫ ל‬m m ØFritillaria elwesiiØ|g Ø‫{{ל‬gØ z‫ל‬s gØkÏjmØ m Øk{{ms |Î Ø ~{pqÏjg ØngØzqÒzk ØsgØks g~nt‫מ‬sØ kØ|gnk Ñ Øst‫| ץ‬Î Ø zqt g Ïg ØÑ kØsgØgztngqqosnt‫מ‬sØkzÏjtrt Ø o{{Ò| k Ø ¿sg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø zkq‫ לץ‬psØ ‫ ~ם‬Øht{hÑs ØngØzqÒzk Ø kzÏ m ØsgØ o{{k~nkÏØ‫ץ‬kØk j |ÎØ‫ל‬jk g ØÑ kØsgØkz ko~nkÏØmØ |g{{ Òqik gØ toØkÏjto ØsgØzt{{gz{g g nkÏØ gzg t‫מ‬s g Ø zkqÏztoØ Ø~q‫ם‬s gØi gØsgØjm‫ ץ‬toqimnt‫מ‬sØÑq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ gz‫ם‬Ø zÒq‫ץ‬g g Ø|g Ø mØ osÒ~k gØsgØj gsk‫ץ‬mnkÏØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø zÒq‫ץ‬g gØ ngØ zqÒzk Ø kzÏ m Ø sgØ |g g k-

ØFritillaria elwesiiØ kØ|g{{ Òqik g Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm


Fritillaria epirotica /PMMDGG @S -DS

ʈ փƻ 54

Liliaceae Fritillaria epirotica /PMMDGG @S -DS DI &@R PGG

3‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø I Ø t‫ םץ‬Ø pgssÏsps]Øb-S Ø3LNKIJARc Ø Ø*TM Ø Ø"ALLSÚ Ú /{‫ ם‬ozt Ø% Ø) ‫ ם‬ozt Ø+ Ø

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö(ØFritillariaØepirotica kÏsg Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØ gØ kqzks s |‫ל‬Økj‫}ל‬mØ psØtqÒpsØ m Ø Ø Ïsjto Ø‫ם‬ztoØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø{Ïito Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Øj g |tqz ‫ץ‬Òsto Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø +ALAQIØ B Øc Ø|oqÏp Ø kØzk qÑjk Ø gst | Ò ØnÒ k Ø psØjg ÑsØPinus ÎØQuercus

jp hpf|Ì:Ö kÑ}o t Ø‫ץ‬kÖht{h‫ם‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø‫ מ‬to Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØ Ø gs Ïnk g Ø{ti~tk jÎØÒp Øiqg‫ץץ‬tk jÎ {ti~tk jÎ Øi{go|‫ ל‬Ø osÎnp Ø osk qg‫ץץ‬Òsg ؾsnmØ Ø zgsÏp Ø ØkoqÒp Ø|pjpstk jÎ ØhgnÒp Ø|g gsÒqonqg Økrp kq |‫ל‬Ø‫ץ‬kØ‫ ~ם‬Øko|q skÏ Ø m}Ïjk Ø|g Ø~pqÏ Øzq‫ ל‬sk Ø{pqÏjk ØksÑØk p kq |‫ל‬Ø ‫ץ‬kØko|q skÏ Ø| q stzq‫ ל‬sk Ø|g Ø|g gsÒqonqk Ø m}Ïjk Ø ÅÒzg{gØ krp kq |‫ל‬Ø ksÑ Ø ptk jÎ Ø k{g}qÑ Ø tr‫{מ‬m| g Ø Ø WØ Ø LL Ø gØ k p kq |‫ל‬Ø z{g ‫ מ‬kqg Ø ‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Øgs ptk jÎ Ø osÎnp Øg‫ץ‬h{Òg Ø k| ‫ל‬q gØ‫ץ‬Î LL Øgs ptk jÎ Ø osÎnp Øg‫ץ‬h{Òg Ø k| ‫ל‬q gØ‫ץ‬Î

Øgs ptk jÎ Ø osÎnp Øg‫ץ‬h{Òg Ø k| ‫ל‬q gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øiqg‫ץץ‬tk jÎØÒp Øptk jÎ {ti~tk jÎ Ø| LL Øiqg‫ץץ‬tk jÎØÒp Øptk jÎ {ti~tk jÎ Ø|

Øiqg‫ץץ‬tk jÎØÒp Øptk jÎ {ti~tk jÎ Ø| q stzq‫ ל‬sgØÎØ| q st|‫ ל‬gsg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ~ jÎ Ø‫ץ‬Ò~q Ø tØ Ø toØ‫ץ‬Î|to Ø to Ø{kÏt Ø ‫ ל‬gØgs ptk jÎ Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g Ø

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö tØ ÒqitØ The Red Data Book of Rare and Threatened plants of GreeceØ ALAQIØ c ØmØFritillariaØepirotica kÏ~kØ zqt gnkÏØp Øb2AQEc ØÂ‫ץ‬p Ø{‫ם‬ipØ m Øozkqht{ |Î Øh‫| ם‬m m Ø m Øzkq t~Î Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Øg itzq‫ם‬hg g Ø gØ‫ל‬snmØ m Ø |g g qÒ}ts g Ø|g ØmØgsgzgqgipiÎØ m Øj gØ psØ zkq‫לץ‬ psØk‫ץ‬ztjÏlk g Ø Ø"AWSEQØ Ø"AWSEQØ Øgsg}ÒqtosØ ‫ ם‬Ø zgqg|t{t‫מ‬nm gsØ j‫מ‬tØ gzt |Ïk Ø gz‫ם‬Ø Fritillaria Ø |ts ‫ל‬Ø tØ Ò tht Ø ØtztÏk Øzqt z‫ל‬nm gsØsgØzqt}o{‫ל‬rtosØ ‫ץ‬kØ zo|sÑ Ø j g|{gj ‫ץ‬Òsto Ø n‫ץל‬sto Ø j ‫ ם‬Ø |‫ל‬nkØ ~q‫ם‬stØ gØlÑgØÒ qpigsØ gØ‫ל‬snmØ to Ø4NØÏj t Øjo o~Ñ Ø o‫ץ‬hgÏ 4NØÏj t Øjo o~Ñ Ø o‫ץ‬hgÏ ØÏj t Øjo o~Ñ Ø o‫ץ‬hgÏsk Ø ~kj‫ם‬sØ kØ‫{ם‬to Ø to Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m ØF Ú epirotica Ø‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØ tØkÏjt Øgo ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØz ngs‫ ם‬m g Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØ‫ץ‬k gzÒ k Ø msØ|g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ %. Ø tØkii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Æzt{tiÏlk g Ø ‫ ם‬Ø tØ ost{ |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬psØ m Ø FritillariaØ epiroticaØ kÏsg Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ ØksÑØ ~kj‫ם‬sØ kØ|gnÒsgØgz‫ם‬Ø to Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØjksØzqÒzk ØsgØrkzkqs‫ל‬Ø gØ Ø qt kÏsk g Øi gØ tØkÏjt ØmØ|g mitqÏgØÅqp ‫ם‬Ø (65 Øg}t‫מ‬Øz{mqt‫מ‬s g Ø gØ|q Îq gØ"1A c(I II III IU A c(I I

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n Ø Ø"Ø :g~‫ל‬qp}Ø Ø+ALAQIØ B Øc jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tsÖ ‫ ל‬tØÒp Ø|g Ø tsØ t‫מ‬s t Øgsg{‫ם‬ip Ø toØo t‫ץ‬Ò qto Ø johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø sjm‫ם| ץ‬Ø psØ tqÒpsØ m Ø Ø ÏsjtoØ ‫ל‬hg mØ g ‫ל‬qg Ø|g Ø gØ‫ם‬qmØ m{ ‫ ל‬Ø q‫ ל‬tht Ø ‫| {םץ‬g Ø|g Ø zto~Ò ‫ ף‬sys :Ø qg~Ñjk ØnÒ k Øg gnkÏ Ø ‫ל‬qk ØÎØksÏt kØ kØ gstÏi‫ץ‬g gØj‫ ל‬to ØPinus ÎØQuercus Ø kØ kqzks s |‫ל‬Økj‫ל‬}mØ|g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Fritillaria epirotica kÏsg ØÒsgØ kqzks s‫{ }ם‬tØ ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø toØ tztÏtoØ mØ }o{tiksk |ÎØ nÒ mØ gzt k{kÏØ gÏs i‫ץ‬g Ø p Ø zqt Ø gØ oiiks |‫ל‬Ø toØ SAWA Ø Ø2IWØ Ø ØozÒnk kØ‫ ם‬ØÏ p Øgo ‫ם‬Ø tØkÏjt ØÒ~k Ø krk{ ~nkÏØgz‫ם‬Ø msØF Úmessanensis Øp ØÒsg Øt |‫ ם‬ozt Ø psØ o m{ÑsØo t‫ץ‬Ò qps Øg{{‫ל‬Øgo ‫ם‬ØjksØ}gÏsk g ØsgØko gnkÏ Ø {‫ם‬ipØ psØkoj g|qÏ psØj g}tqÑsØ kØgq|k ‫ל‬Ø‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø ispqÏ ‫ץ‬g gØ to Ø Ø :ACHAQNFØ Ø ‫ץ‬k ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø ‫ץ‬ÏgØ }g st oz |ÎØ ‫ץ‬k{Ò mØ kØ ‫ץ‬kq |‫ל‬Ø k{{ms |‫ ל‬kÏjmØ Fritillaria Ø Òjk rkØ‫ץ‬ÏgØ ‫מ‬sjk mØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø m ØF Úepirotica |g Ø m Øt‫לץ‬jg Ø m ØF Úgraeca ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ to Ö+ALAQIØ Ø0HISNRØ ØmØ& ÚEPIROT ÚEPIROT epirotica kÏsg Ø ksÎØ oiiksÎ Ø m F Úmontana ØmØtztÏgØkÏsg ØÒsgØ zt{‫מ‬Øo m{‫ ם‬kqt Øk‫מ‬qp tØ}o ‫ם‬ØztoØgzgs ‫ל‬Ø osÎnp Ø kØ g hk t{ n |‫ל‬Ø kj‫}ל‬mØ ÎØ zgsÏp Ø kØ ~ t{Ïnto Ø gs Ï t ~gØSAWA F Ú epirotica Ò~k Ø kzÏ m Ø oiiÒsk gØ ‫ץ‬kØ msØ & Ú Ú macMAC edonica ØÒsgØ SAWNMØ tØtztÏtsØgzgs ‫ל‬Ø msØ Ø &92/- Ø |g Ø msØ Ø {hgsÏg ØmØtztÏg Ø‫ץם‬p ØÒ~k Øzt{‫מ‬Øhqg~‫ מ‬kqgØ sk| ‫ל‬q g

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria epirotica


I III IU Ø|g Ø#1+2A(I Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø

s g Ø tsØ kqkosm |‫ם‬Ø |ÎztØ toØ qig mqÏtoØ t gs |Î Ø toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑs Ø ~pqÏ Ø kz o~Ïg Ø g}t‫מ‬Ø jo o~Ñ Ø jksØ zgqÎ~nm gsØ Ñq ‫ץ‬gØ zÒq‫ץ‬g gØ |g Ø t Ø zkq ‫ ם‬kqt Øht{htÏØ|g k q‫}ל‬m gs ØÏ p Ø{‫ם‬ipØ psØ tz |ÑsØ t |t{ti |ÑsØ osnm|Ñs Ø Ø|g{{ Òqik gØ m ØF ØepiroticaØex situØ}gÏsk g ØsgØgzg kÏØk j |Ò Øt |t{ti |Ò Ø osnÎ|k Ø|g Ø zt ‫ ם‬m gØkj‫}ל‬to Ø|g ØkÏsg Øj‫| מ‬t{mØ kØzkq t~Ò Ø~g‫ץ‬m{t‫מ‬Ø o t‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬kØÎz tØ~k ‫ץ‬ÑsgØ|g Ønkq‫םץ‬Ø|g{t|gÏq Ø

Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ò qgØ zqt g Ïg Ø kÏsg Ø j‫| מ‬t{tØ sgØ {m}nt‫מ‬s Ø kzk jÎØ mØ Fritillaria epirotica gzgs ‫ל‬Ø kØ ‫ ץ‬|qt‫ מ‬Øj g |tqz ‫ץ‬Òsto Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø m Ø msØ ‫ל‬hg mØ m Ø g ‫ל‬qg ØtØtztÏt Ø gsnÏlk Ø kspqÏ kqgØ gz‫ם‬Ø k|kÏsto Ø psØ ‫ץ‬kig{o ÒqpsØ o t‫ץ‬Ò qps ØÒ~k Ø msØko|g qÏgØsgØzt{{gz{g ‫ל‬lk g Ø‫ץ‬kØ zÒq‫ץ‬g g Ø|gnÑ Ø gØg itzq‫ם‬hg gØjksØ‫ץ‬k g}Òqts g Øk|kÏØ‫ץ‬Ò~q Ø tØ Ò{t Ø gÈto Øvo ‫ל‬Øgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØgo ÎØ|g{{ kqit‫מ‬-

jophÍfÖ f‫עם‬plÖ Ö l‫ם‬Ì p s ÖusÍ s

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØFritillaria epiroticaØgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ m Ø g ‫ל‬qg Ø Ø Ïsjto Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm


Fritillaria euboeica -DSƻ

ʈ փƻ 54

Liliaceae Fritillaria euboeica -DS DI &@R PGG

3‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø 7!E Ø Î t Ø ‫מ‬ht g=ØbIMØCACTLIMEØLNMSIRØ $EKOHIØ %TBNEAE Ø »c Ø Ø !OQ Ø Ø /RPHANIDISÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø' "/)3 Ø) ‫ ם‬ozt Ø!4(5

gs zg{g ‫ ם‬kqgØp Tulipa sibthorpiana 3L Ø 3IBSHNQOØ Ø 3LISHØ Ø ØÒp Ø‫ ם‬toØtØ2IWØ Ø msØj g~Ñq kØ gz‫ם‬Ø ‫{{ל‬gØ kÏjmØ Fritillaria ‫ץ‬kØ |Ï q sgØ ‫ל‬snmØ toØ Ø igÏtoØ |g Ø m ØÅtoq|Ïg Ø;F ØsibthorpianaØ 3L Ø"AJEQ F ÚbithynicaØ "AJEQ ØF ØcaricaØ2IWØ|g ØF Úforbesii "AJEQØ| ‫= ל‬Ø|g Ø msØzkq Ø| ‫= ל‬Ø|g Ø msØzkq Òiqg kØp Ø j gÏ kqtØkÏjt Ø mq l‫ץם‬kst Ø|oqÏp Ø tsØj mqm‫ץ‬ÒstØ|g Ø{kÏtØ ‫{מ‬tØ m Â‫ץ‬p Øj mqm‫ץ‬ÒstØ ‫{מ‬tØÒ~k Ø kzÏ m Ø|g Ø tØjk‫ מ‬kqtØkÏjt ØFritillariaØ‫ץ‬kØ|Ï q sgØ‫ל‬snm Ø m Ø mzk qp |Î Ø {{‫ל‬jg ØmØF Úconica "NIRR ØmØtztÏgØgzgs ‫ל‬Ø msØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ|g Øgz‫ם‬Ø msØtztÏgØmØF ÚEUBOEICAØj g}Òqk Ø |oqÏp Ø tØ ~qÑ‫ץ‬gØ |g Ø tØ ~Î‫ץ‬gØ psØ sk| gqÏpsØ |g Ø psØ}‫{{מ‬psØ m Ø +ALAQIØ B ØC Ø Ø Ø:AHAQNFØ Øj g~Ñq kØ gØ}o ‫ל‬Øgz‫ם‬Ø gØ‫ם‬qmØ mq‫ם‬sØ|g Ø gs Î{ Ø{‫ם‬ipØ|oqÏp Ø psØ‫ץ‬kig{o ÒqtoØ‫ץ‬kiÒnto Ø to Ø |oqÏp Ø toØ‫ מ‬to Ø psØh{g Ñs Ø|g Ø toØk{g}qÑ Ø q ~p t‫מ‬Ø ‫{מ‬toØ to Ø |g Ø zkq Òiqg kØ ÒsgØ j gÏ kqtØ kÏjt Ø msØ F Ú rixiiØ :ACHAQNF Ø mØ tztÏgØ kÏsg Ø osÑso‫ץ‬tØ m Ø F Ú EUBOEICA Ø j ‫ ם‬Ø‫ם‬zp Øgsg}Òqk Ø|g ØmØ:AHAQNFØ Ø|g Ø g~‫ל‬qp}Ø Øoz‫ל‬q~tosØ|g Ø}o ‫ל‬Ø‫ץ‬kØksj ‫ץל‬k gØispqÏ ‫ץ‬g gØ tØ ‫ם‬qt Ø orgq ‫ ל‬Ø Ïsg Øikits‫ ם‬Ø‫ ם‬ØmØF ÚEUBOEICAÚkÏsg Ø ~k |Ñ Øzt{oztÏ| {tØkÏjt Ø|g Øgo ‫ם‬ØÏ p Øt}kÏ{k g Ø msØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØzt | {t‫ץ‬tq}ÏgØ psØt |t ‫ם‬zpsØ|g Ø toØo t‫ץ‬Ò qto Ø gØtztÏgØ}‫מ‬k g Ø ¿sgØg|‫ץם‬mØ oiiksÒ ØkÏjt Ø m ØF ÚEUBOEICAÚkÏsg ØmØ& ÚDRE ÚDRE drenovskiiØ$EGEMØ Ø3SNȫ ØmØtztÏgØj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø msØzqÑ mØ|o $EGEMØ Ø3SNȫ ØmØtztÏgØj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø msØzqÑ mØ|o Ø Ø3SNȫ ØmØtztÏgØj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø msØzqÑ mØ|o 3SNȫ ØmØtztÏgØj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø msØzqÑ mØ|o ØmØtztÏgØj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø msØzqÑ mØ|oqÏp Ø tØ~qÑ‫ץ‬gØ psØ kz‫{ל‬ps Ø tØtztÏtsØkrp kq |Ñ ØkÏsg Ø hgn‫מ‬Ø|g gsÒqonqt ØÂ‫ץ‬p Ø gØ‫ל‬snmØ m ØF ÚEUBOEICAÚiÏsts g ØkzÏ m Øk{g}qÑ Ø|g gsÒqonqg |g ‫ל‬Ø msØpqÏ‫ץ‬gs m

nrÏrn‫ם‬f:Ö Fritillaria sibthorpiana ATCS Ø BAKCAM Ø MNMØ 3L Ø"AJEQØIMØ* Ø,IMM Ø3NC Ø("NS Ø Ø Ø & Úrixii :ACHAQNFØIMØ.NQDICØ* Ø"NS Ø Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ö kÑ}o t Ø‫ץ‬kÖht{h‫ם‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø k‫מ‬qp t Ø v‫{{מ‬gØ Ø osÎnp Ø|g aØksg{{giÎsØÎØ ~kj‫ם‬sØgs Ïnk g Ø ksÑ Ø Òp Ø koqÒp Ø {ti~tk jÎ Ø i{go|Nzq‫ ל‬sg Ø ¾snmØ Ø msØ |g{{ Òqik gØ‫ץ‬Ò~q Ø Ø ksÑ Ø|pjpstk jÎ ØhgnÒp Ø|Ï q sg Ø~pqÏ Ø m}Ïjk Økqonqpz‫ל‬Ø|g ‫ל‬Ø msØpqÏ‫ץ‬gs m ØÅÒzg{gØ krp kq |‫ל‬Øk{{k z |‫ ל‬Ø osÎnp Øg‫ץ‬h{Òg Ø ØWØ Ø LL Ø gØk p kq |‫ל‬Øz{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Ø|Ï q sgØ‫ץ‬kØ k{g}qÑ Øzq‫ ל‬sk ØÎØkqonqÒ ØqghjÑ k Ø k| ‫ל‬q gØ ksÑ Ø{ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø osÎnp Ø| q st|‫ ל‬gsgØ ÎØ zgsÏp Ø zq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø q ~ jÎ Ø Òp Ø tØ Ø toØ‫ץ‬Î|to Ø to Ø{kÏt ØmØk{g}qÑ Ønm{p ‫ ם‬Ø {kz t}oÎ Ø ‫ ל‬gØj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Øm‫} ץ‬g q |Î Ø~p CL Øm‫} ץ‬g q |Î Ø~p

Øm‫} ץ‬g q |Î Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g Ø Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ö 2n Ø Ø :g~‫ל‬qp}Ø Ø +ALAQIØ B ØC Ø jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tØ Ò{t ØvkhqtogqÏtoØÒp Ø |g Ø tsØ zqÏ{ t Øgsg{‫ם‬ip Ø toØo t‫ץ‬Ò qto johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ö sjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø zgs ‫ל‬Ø gØ ‫ם‬qmØ m Ø Ø|g Ø Ø ‫מ‬ht g Ø Ïq}o Ø gs Î{ Ø orgq ‫ ל‬Ø mq‫ם‬s Ø osÎnp Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø qN }‫ ל‬p Ø Ø tØ jk‫ מ‬kqt Ø gz‫ם‬Ø to Ø oiiqg}kÏ Ø toØ ‫ל‬qnqtoØ ks ‫ם‬z kØ msØFritillaria euboeica |ts ‫ל‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø t{ |‫ל‬Ø m Ø Ø ohtÏg Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ø g{g ‫ ם‬kqmØgsg L Ø g{g ‫ ם‬kqmØgsg Ø g{g ‫ ם‬kqmØgsg}tq‫ל‬Ø|g ØjkÏi‫ץ‬gØht gs |Î Ø o{{tiÎ Ø toØkÏjto Ø {ht ֦ h Ú Ø4 5 Øgz‫ם‬Ø tؾi tØÂqt Øzgq‫ל‬Ø Økzgsk {m‫ ץ‬ 4 5 Øgz‫ם‬Ø tؾi tØÂqt Øzgq‫ל‬Ø Økzgsk {m‫ ץ‬ 5 Øgz‫ם‬Ø tؾi tØÂqt Øzgq‫ל‬Ø Økzgsk {m‫ ץ‬ 5 Øgz‫ם‬Ø tؾi tØÂqt Øzgq‫ל‬Ø Økzgsk {m‫ ץ‬ Øgz‫ם‬Ø tؾi tØÂqt Øzgq‫ל‬Ø Økzgsk {m‫ץ‬‫ץ‬Òsk Øzqt z‫ל‬nk k ØjksØkz hkhg Ñnm|kØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg ØØ Ø gq‫מ‬jg Øzqt pz Økz |t spsÏg Ø ‫ ף‬sys :Ö ØFritillaria euboeica }‫מ‬k g Ø osÎnp Ø kØg hk t{ n |‫ל‬Økj‫}ל‬mØ gØ‫ם‬qmØ Ïq}o Ø orgq ‫ ל‬Ø mq‫ם‬s Øg{{‫ל‬Ø |g Ø kØt} t{Ïnto Ø ‫ם‬qt Ø gs Î{ Ø kØj ‫}ל‬tqgØo ‫ץם‬k qgØ ØL Ø|g Øj g}‫ם‬qto Øt |t ‫ם‬zto Ø‫ם‬zp Øzk qÑjmØ gstÏi‫ץ‬g gØj‫ ל‬to ØAbies cephalonica ØPinusØhalepensisØÎØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø|g Ø|‫ ל‬pØgz‫ם‬Øn‫ץל‬sto ØJuniperus oxycedrus ØBuxus sempervirens | ‫ ל‬Ø % j |Ñ Ø j |Ñ Ø msØ zkq t~ÎØ toØ ~pq t‫מ‬Ø t t { |‫ל‬Ø}‫מ‬k g Ø kØg|g{{ Òqim to Øk{g Ñsk ØÎØ kØgqg t‫ מ‬Ø n‫ץל‬sto Ø psØ k jÑsØ Pistacia lentiscusØ |g Ø Cotinus coggygria Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Ø Fritillaria euboeicaØ gsg}kq‫ם‬-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria euboeica


ØFritillaria euboeicaØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø gs Î{ Ø kz‫ל‬sp Ø}p Ø Ø g‫לץ‬qm Ø|g Øz{m ÏtsØ toØ~pq t‫מ‬Ø t{ |‫ל‬Ø |‫ ל‬p Ø}p Ø Ø g{tikq‫ם‬zto{t


m Ø j |‫ ם‬kqg Ø tØ oztz{mno ‫ םץ‬Ø z{m ÏtsØ toØ ~pq t‫מ‬Ø t{ |‫ל‬Ø gzk {kÏ g Ø |oqÏp Ø gz‫ם‬Ø msØ Òs tsmØ t | |ÎØ |g Ø toq |ÎØ gs‫ל‬z ormØ m Ø zkq t~Î Ø z zqt nÒ p Ø mØ ozkqht{ |ÎØh‫| ם‬m mØ‫{ם‬psØ psØoztz{mno ‫ץ‬Ñs Øgz‫ם‬Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØ g itzq‫ם‬hg g Ø os k{kÏØ msØ osk~ÎØ k{‫ ל‬p mØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ to Ø|g Ø msØjo |t{ÏgØ m ØgsgzgqgipiÎ Ø to Ø‫ץ‬kØ zÒq‫ץ‬g g ØÆzt{tiÏlk g Ø‫ ם‬ØtØ ost{ |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬psØ |g Ø to Ø zÒs kØ isp t‫ מ‬Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m Ø & Ú EUBOEICAØ kÏsg Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ ØksÑØ kØ|‫ל‬nkØoztz{mno ‫םץ‬Øoz‫ל‬q~tosØ{ i‫ ם‬kqgØ psØ Øg ‫ץם‬ps Ø qt kÏsk g Ø tØkÏjt ØsgØ|g g gikÏØ mØ |g mitqÏgØ psØ Åqp ÑsØ 65 Ø |gnÑ Ø z{mqtÏØ gØ |q Îq gØ "1A B(I II IU A B(I II IU U Ø |g Ø $ Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ msØ )5#.Ø Ø

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø Fritillaria euboeicaØ kÏsg Ø isp ÎØ‫םץ‬stØgz‫ם‬ØzÒs kØ‫| ץ‬qt‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Øt ØtztÏt Ø}‫מ‬ts g Ø kØzt | {t‫ץ‬tq}ÏgØt |t ‫ם‬zps Ø ‫ל‬nkØÒsg Øgz‫ם‬Ø go t‫ מ‬Ø gzt k{kÏ g Ø gz‫ם‬Ø zkqÏztoØ Ø j ‫ ל‬zgq g Ø Ñq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØkÏsg Øgo ‫ ם‬Ø toØ‫ם‬qto Ø Ïq}o Ø|gnÑ Ø|g ØtØk‫}ץ‬gs l‫ץם‬kst Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Øz{m ÏtsØ toØ~pq t‫מ‬Ø t{ |‫ ל‬Ø tsØ k{ko gÏtØ oztz{mno ‫םץ‬Ø msØ‫ל‬st rmØ toØ Ø kØ‫ ץ‬gØÒ| g mØzkqÏztoØ ØL Ø|g g‫ץ‬k qÎnm|gsØ ØÑq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö tØ ÒqitØ The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of GreeceØ 0HISNRØ 0HISNRØØ Ø AK Ø Ø Ø tØ kÏjt Ø kÏ~kØ zqt zqt gnkÏØp ØRare z‫ל‬s t ØÂ‫ץ‬p Øt Ø o~sÒ Øzoq|gi Ò Ø msØ zkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø toØ|g ‫ל‬Ø gØ k{ko gÏgØÒ m Ø|g Ò qk gsØ‫ץ‬Òqt Ø psØjg ÑsØPinusØhalepensisØ|g ØJuniperus oxycedrus Ø gØtztÏgØmØ& ÚEUBOEICAÚgsgz ‫ מ‬k g Ø‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØ msØ k{‫ ל‬p mØ toØ ‫ץ‬kiÒnto Ø psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ

Ð pfÖyps f Íf :Ö gsÒsgØqkg{ |‫ם‬Ø‫ץ‬Ò qtØjksØkÏsg Ø josg ‫ם‬sØsgØ{m}nkÏØi gØ msØzqt g ÏgØ|g Ö msØin situØj g Îqm mØ m Ø Fritillaria euboeica Ø g}t‫מ‬Ø go ÎØ jksØ }‫מ‬k g Ø kØ|g‫ץ‬ÏgØgz‫ם‬Ø Øzqt g ko‫ץ‬Òsk Øzkq t~Ò Ø zÏ m ØkÏsg Ø gq|k ‫ל‬Øj‫| מ‬t{tØsgØzqt g kont‫מ‬sØt Øzkq t~Ò Økr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Øz ngsÒ Øzoq|gi Ò Ø|g ‫ל‬Ø msØj ‫ל‬q|k gØ psØnkq sÑsØ‫ץ‬msÑs Øg}t‫מ‬ØmØh{‫ ל‬m mØ m Øzkq t~Î Ø |oqÏp Øng‫ץ‬sÑsk ØÎØj‫ ל‬t ØPinusØhalepensis ØmØÒs tsmØt |t toq |ÎØ gs‫ל‬z ormØ |g Ø t Ø |{ ‫ץ‬g |Ò Ø g{{giÒ Ø kostt‫מ‬sØ gs‫{ל‬tigØ }g s‫ץם‬ksg Ø z z{Òts Ø ~kj‫ם‬sØ ‫{ם‬k Ø t Ø zkq t~Ò Ø kr‫ל‬z{p Î Ø m Øoz‫|ם‬k s g Ø kØÒs tsmØh‫| ם‬m m Ø w Ø k|Ø t‫ מ‬to Ø gØ ‫ץ‬Ò qgØ ztoØ ngØ zqÒzk Ø sgØ {m}nt‫מ‬sØ i gØ msØ ex situ j g Îqm mØ m Ø & Ú EUBOEICAØ kÏsg Ø mØ zqt g ÏgØ psØ h t ‫ם‬zpsØ m Ø gz‫ם‬Ø msØ gskrÒ{k| mØ h‫| ם‬m m Ø g{{‫ ל‬Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø msØÒs tsmØ|g Ø‫ץ‬mØzqtiqg‫ץץ‬g ‫ץ‬ÒsmØ t |t toq |ÎØgs‫ל‬z orm Ø zÏ m ØngØzqÒzk ØsgØks ~onkÏØ mØ|g{{ Òqik ‫ל‬Ø m Ø kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø|g ØmØ|g ‫ל‬nk mØ psØ zkq‫ לץ‬psØ m Ø kØ4q‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫ מ‬Ø kØ |tz‫ם‬Ø msØg }g{ÎØzqt g ÏgØgo t‫מ‬Ø toØkÏjto Ø j g mqt‫מ‬s g Ø |g{{ Òqik k Ø i gØ zkq ‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø Ò mØ tsØ kqkosm |‫ם‬Ø |ÎztØ toØ qig mqÏtoØ t gs |Î Ø toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑs jophÍfÖ f‫עם‬plÖ Ö po ‫{ף‬p s Ö fzshjp‫ף‬ysnzs

gqztÏØ|g Ø‫ל‬snt Ø m ØFritillaria euboeicaØgz‫ם‬Ø tsØoztz{mno ‫םץ‬Øz{m ÏtsØ toØ~pq t‫מ‬Ø t{ |‫ ל‬Ø vp Ø Ø g{tikq‫ם‬zto{t


Fritillaria obliqua &@M "<RG@M NP=NK obliqua

oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ ʅʈ

Liliaceae Fritillaria obliqua &@M "<RG@MƻDI JO (<B NP=NK ƻobliqua. Ã‫פ‬ys Ø ; {{‫ ל‬Ø 3S% Ø kqk‫ל‬Ø {{‫ ל‬Ø t‫ םץ‬Ø |Î ]Ø b3SØ 'EN Ø#QEFCEMSc Ø Ø!TG Ø ØCurtis ØÜG Ø Ø ‫מ‬s ozt Ø

zk{Ò Ø ‫ל‬qsmng Ø|g Ø msØ Ø ‫מ‬ht gØ ‫ם‬qt ØÂ{o‫ץ‬zt Ø|g Ø ~nps ‫ ל‬ sØ|g Øt Øz{mno ‫ץ‬tÏØ m ØFritillaria obliquaØRTBRO ØobliquaØks tzÏlts g Ø kØ‫{{לץ‬tsØgst | Ò ØnÒ k Ø|g Ø osÎnp Ø ‫ ~ם‬Ø ks ‫ ם‬Ø zo|sÎ Ø h{‫ ל‬m m Ø zt{{‫ל‬Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ gsgz ‫ מ‬ts g Ø kzÏ m Ø mØ | ‫ל‬Ø psØ k|‫ ל‬t kØ kz |qg t‫מ‬s psØ n‫ל‬‫ץ‬sps

nrÏrn‫ם‬f:Ø Fritillaria tristis (EKDQ Ø Ø 3AQS Ø IMØ "NIRRIEQ Ø $IAGM Ø0K Ø/Q Ø.NU Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø kÑ}o t Ø ‫ץ‬kÖ ht{h‫ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø{kÏt Øv‫{{מ‬gØ Ø gs Ïnk g Ø {ti~tk jÎØ Òp Ø ksÑ Ø {ti~tk jÎ Ø ØWØ ØCL Øi{go|Nzq‫ ל‬sg ØksÏt kØk{ WØ ØCL Øi{go|Nzq‫ ל‬sg ØksÏt kØk{ Ø ØCL Øi{go|Nzq‫ ל‬sg ØksÏt kØk{ CL Øi{go|Nzq‫ ל‬sg ØksÏt kØk{

Øi{go|Nzq‫ ל‬sg ØksÏt kØk{ Nzq‫ ל‬sg ØksÏt kØk{ zq‫ ל‬sg ØksÏt kØk{ |tk jΠؾsnmØ Øgs‫ל‬Ø Ò{k~t Ø|ps |‫ל‬ØÒp Ø|ps |‫ ל‬ |pjpstk jÎ Øk{g}qÑ Ø oi|{Ïsts gØzqt Ø tØ‫ל‬spØ‫ץ‬Òqt Ø hgnÒp Ø |g gsÒqonqgØ ÎØ |g gstz‫ם‬q}oqgØ Òp Ø |g gs‫ץם‬goqg Ø ‫ץ‬kØ k{g}qÑ Ø i{o| ‫ל‬Ø t ‫ץ‬Î Ø ÅÒzg{gØ krp kq |‫ל‬Ø ØWØ ØLL Ø gØk p kq |‫ל‬Øk{g}qÑ Øz{g WØ ØLL Ø gØk p kq |‫ל‬Øk{g}qÑ Øz{g Ø ØLL Ø gØk p kq |‫ל‬Øk{g}qÑ Øz{g LL Ø gØk p kq |‫ל‬Øk{g}qÑ Øz{g

Ø gØk p kq |‫ל‬Øk{g}qÑ Øz{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø LL Ø g‫ץ‬h{ÒgØ Òp Ø gzt qtiio{p‫ץ‬ÒsgØ ~pqÏ Ø m}Ïjk Ø k| ‫ל‬q gØiqg‫ץץ‬tk jÎ {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ø | q stzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ø q q ~ jÎ Ø{ i‫ ם‬kqtØgz‫ם‬Ø tØ Ø toØ‫ץ‬Î|to Ø to Ø{kÏt Ø ‫ ל‬gØ m‫} ץ‬g q |Î Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØCL Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ØFritillaria obliqua R K Øgsg}Òqk g Ø gz‫ם‬Ø tsØ 2IWØ Ø ‫ ם‬Ø gzt k{kÏØ zg{g tksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø zt{‫מ‬Ø |g{‫ל‬Ø j g}tqtzt m‫ץ‬ÒstØ gz‫ם‬Ø ‫{ם‬gØ gØ ‫{{ל‬gØ kÏjmØ toØ iÒsto Ø p Ø zqt Ø mØ ‫ץ‬tq}ÎØ |g Ø tsØ gq n‫םץ‬Ø psØ gsnÒpsØ to Ø psØsk| gqÏpsØ to Ø msØi{o| ‫ל‬Øt ‫ץ‬ÎØ to Ø|g Ø gØzt{{‫ל‬Ø osÎnp Ø k{ |tk jÎØ }‫{{מ‬gØ to Ø Ø Ïj t Ø oiiqg}Òg Ø kz m‫ץ‬gÏsk ØkzÏ m Ø mØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØt‫ץ‬t ‫ ם‬m gØ psØnkpqt‫ץמ‬kspsØ ‫ ם‬kØp Øj‫מ‬tØ j g ÒqpsØk jÑs Øjm{gjÎØ m ØF Úobliqua |g Ø m ØF ÚtuntasiaØ(EKDQ ØEWØ(AKĒCRX Ú Ø‫ץ‬ki‫{ל‬mØt‫ץ‬t ‫ ם‬m gØ psØ j‫מ‬tØ SAWA Ø |gnÑ Ø |g Ø mØ k‫מ‬qk mØ zt{{ÑsØ g ‫ץם‬psØ kØ j g}tqk |t‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ‫ץ‬kØ ksj ‫ץל‬k gØ ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø ispqÏ ‫ץ‬g g ØtjÎim gsØ msØzqÑ mØ psØ oiiqg}ÒpsØgo t‫מ‬Ø toØ‫ל‬qnqtoØsgØnkpqÎ k Ø gØj‫מ‬tØSAWA Ø|g gq~Îs Øp Ø osÑso‫ץ‬gØ ALAQIØ ALAQIØØ A Ø A Ø Ø |g Ø gqi‫ ם‬kqgØ sgØ gØ gr st gr st‫ץ‬Î k Øgo ‫ל‬Ø tØkzÏzkjtØ toØoztkÏjto Ø ALAQIØ B Ø hg l‫ץם‬ksmØ|oqÏp Ø msØj g|k|t‫ץץ‬ÒsmØikpiqg} |ÎØ to Ø kr‫ל‬z{p m Ø ÅtØ oz |‫ם‬Ø oztkÏjt Ø gzgs ‫ל‬Ø msØ |ÎØ |g Ø msØ Ø ‫מ‬ht g ØksÑØ tØoztkÏjt ØF ÚobliquaØRTBRO Øtuntasia ((EKDQ Ø EWØ (AKĒCRX Ø +ALAQI Ø o|{‫ל‬jk ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø 2IWØ Ø ,AØ#NTQØ Ø+ALAQIØ A Ø:g~‫ל‬qp}Ø jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø tØ Ò{t ØvkhqtogqÏtoØÒp Ø Øgq~Ò Ø zq {Ïto Øgsg{‫ם‬ip Ø toØo t‫ץ‬Ò qto johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtØoztkÏjt ØFritillaria obliquaØ RTBRO Øobliqua kÏsg Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø Ø kqk‫ ל‬Ø {{‫ל‬jg Ø |Î Ø|g Ø m Ø Ø ohtÏg ØksÑØ tØoztkÏjt ØF ÚobliquaØRTBRO Ø tuntasia ((EKDQ ØEWØ(AKĒCRX Ø+ALAQIØkÏsg Øksjm‫ם| ץ‬Ø Ø Ø o|{‫ל‬jk Ø sÎ t Ø ‫מ‬nst Ø o‫ל‬qt Ø Òq }t Ø ‫ ף‬sys :ØÅtØo t‫ץ‬k q |‫ם‬Øk‫מ‬qt Ø psØnÒ kpsØk‫ל}ץ‬s m Ø m ØFritillaria obliquaØRTBRO ØobliquaØ msØ |ÎØ|o‫ץ‬gÏsk g Øgz‫ם‬Ø tØkzÏzkjtØ m Øn‫{ל‬g g Ø msØzkq t~ÎØ toØ ~t s ‫ ל‬ØÒp Ø|g Ø gØzkqÏztoØ ØLØ msØ ‫ל‬qsmng Ø qt ‫לץ‬Ø gØg hk t{ n |‫ל‬Øhqg~ÑjmØÎØzk qÑjmØkj‫}ל‬mØ‫ץ‬kØ}q‫מ‬igsgØ ÎØgqg ÎØng‫ץ‬sÑjmØh{‫ ל‬m m Ø‫ץם‬p Ø o~s‫ל‬Ø}‫מ‬k g Ø Øzgqo}Ò Øjg ÑsØPinus halepensis Ø tsØ ~t s ‫ל‬Ø toØ gqgnÑsgØ tØ oztkÏjt Ø gzgs ‫ל‬Ø kØ ng‫ץ‬sÑsk Ø to Ø tztÏto Ø kz |qg t‫מ‬sØ mØ Juniperus phoeniceaØ ‫מ‬zt Ø t |t ‫ם‬ztoØ ‫ץ‬kØ |pj |‫ם‬Ø Ø |g Ø mØ Euphorbia dendroidesØ ‫מ‬zt Ø t |t ‫ם‬ztoØ ‫ץ‬kØ |pj |‫ם‬Ø Ø Ø nÒ k Ø qtiio{ÎØ |g Ø g{ t‫ץ‬Î{k Ø m Ø ‫ל‬qsmng Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØgzgs t‫מ‬sØ gØ ‫ם‬q gØjg ÑsØPinus halepensisØ|g Ø‫ץ‬k tik g|ÑsØng‫ץ‬sÑsps Ø ‫ם‬ztoØ kz |qg N‫מ‬sØ gØ kÏjmØ Quercus cocciferaØ |g Ø Pistacia lentiscus Ø ÅÒ{t Ø tØ oztkÏjt Ø gzgs ‫ל‬Ø |g Ø kØ nÒ k Ø ‫ץ‬kØ }q‫מ‬igsgØ Åtoq|tht‫מ‬s gØ|g Ø ‫מ‬ht g Ø|g Ø kØzkq t~Ò Ø‫ם‬ztoØ mØ oz |ÎØh{‫ ל‬m mØgk }‫{{מ‬psØ |{mqt}‫{{מ‬psØÒ~k Øozthgn‫ ץ‬nkÏ Ø z ngsÑ Ø {‫ם‬ipØ h‫| ם‬m m Ø ‫ם‬zp Ø msØ |tqo}ÎØ

kpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p mØ toØ ksjm‫| ץ‬t‫מ‬Ø oztkÏjto Ø Fritillaria obliquaØ RTBRO Øobliqua


classicus ┬Бm┬Ъ├ШF ├Ъobliqua RTBRO ├Шobliqua ├Ъ├Еt├Шoztk├Пjt┬Ъ├Шgsg}├Тqk┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├ШkoqтАл┬Б╫ЮтАмkqm├Шzkq┬Вt~├О├Ш┬Бto├Ш{тАл}╫ЭтАмto├Ш┬Бps├Ш├Еtoq|thtos├Пps├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бts├Ш t├Ш g┬В├Сsg ├Ш ┬А┬Бm├Ш n├Т┬Аm├Ш bsupra Hagia Glykeria pr ├ЪPatisiac├Ш (AK─ТCRX├Ш ├Ш┬И├Шk||{m┬А├Пg├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Гi├Пg┬Ъ├Ш ┬Е{o|kq├Пg┬Ъ├Шgz├Т~k┬В├Шzkq├Пzto├Ш ├ШL├Ш┬Д┬У ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бg├Ш├Еtoq|thtтАл ╫ЮтАм L├Ш┬Д┬У ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бg├Ш├Еtoq|thtтАл ╫ЮтАм ├Ш┬Д┬У ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бg├Ш├Еtoq|thtтАл╫ЮтАмs┬Вg ├Ш┬И├Шks├Ш{тАл╫ЭтАмip├Шgsg}tqтАл╫ЬтАм├Шoztjm{├Сsk┬В├Ш┬Бms├Шzgqto┬А├Пg├Ш┬Бto├Ш k├Пjto┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬Аk├Шzkj┬Вs├Т┬Ъ├Ш┬Бtztnk┬А├Пk┬Ъ├Ш┬Бto├Ш{k|gstzkj├Пto ├Шzq┬Вs├Ш ┬Бms├Ш t┬В|┬В┬А┬Б┬В|├О├Ш kz├Т|┬Бg┬Аm├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш ┬Гn├Оsg┬Ъ ├Ш ┬Ф├ОтАл╫етАмkqg ├Ш m├Ш krтАл╫ЬтАмz{p┬Аm├Ш┬Бto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬А┬Бg├Ш├Еtoq|thtтАл╫ЮтАмs┬Вg├Ш├Т~k┬В├Шzkq┬Вtq┬В┬Аnk├П├Ш┬Аk├Ш n├Т┬Аk┬В┬Ъ├Ш тАл╫ЭтАмzto├Ш jks├Ш ├Тi┬Вsgs├Ш kqig┬А├Пk┬Ъ├Ш i┬Вg├Ш ┬Бm├Ш jmтАл┬В╫етАмtoqi├Пg├Ш ┬Бto├Ш ┬Г┬Б┬Б┬В|tтАл╫ЮтАм├Ш┬╛{┬Аto┬Ъ├Ш├О├Шjks├Ш├Т~tos├Шt┬В|tjtтАл╫етАмmnk├П ├Ш┬Ф┬Бts├Шt┬В|┬В┬АтАл╫Э╫етАм├Ш┬Е ├Ш ┬Сgzgsjq├Тto├Ш|g┬БgiqтАл}╫ЬтАмm|gs├Ш|g┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬Бms├Шzkq├Пtjt├Шgsnt}tq├Пg┬Ъ├Ш┬Бto├Шoztk├Пjto┬Ъ ├Ш┬Бt├Ш ├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqg├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш ├Еt├Ш ┬Аost{┬В|тАл╫ЭтАм├Ш тАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш ┬Бto├Ш z{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш k|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├Ш тАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш ├О┬Бgs├Ш тАл╫етАмkig{тАл┬Б╫ЮтАмkqt ├Ш jkjtтАл╫етАм├Тsm┬Ъ├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш zgqto┬А├Пg┬Ъ├Ш }o┬Б├Сs├Ш |g┬В├Ш ┬А┬Б┬В┬Ъ├Ш gsg┬Бt{┬В|├Т┬Ъ├Шk|n├Т┬Аk┬В┬Ъ├Ш┬Бto├Ш{тАл}╫ЭтАмto ├Ш|ts┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бt├Ш┬Сg{g┬ВтАл╫ЭтАм├Шxo~┬В|тАл ╫ЭтАм├Ш┬Сq┬Вs├Ш ├Ш~qтАл╫ЭтАмs┬Вg├Шk├П~gs├Ш|g┬БgтАл╫етАмk┬Бqmnk├П├Ш┬А┬Бm├Шn├Т┬Аm├Шgo┬Б├О├Ш|g┬В├Ш тАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬Бms├Ш|tqo}├О├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqg├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Шks├С├Шzq┬Вs├Ш ├Ш├Т┬Бm├Шhq├Тnm|gs├ШтАл╫Э╫етАмst├Ш ├ШтАл╫етАмkтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тsg├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш┬Аk├ШтАл╫етАмm├Шt┬В|tjtтАл╫етАмmтАл╫етАм├Тsg├Шt┬В|тАл╫ЭтАмzkjg ├Ш ├Ш ├Вqt┬Ъ├Ш ┬Нkq├Тs┬Бg├Ш ├Ш ┬Нgq|тАл╫ЭтАмzto{t ├Ш ┬ГzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бms├Ш zkq┬Вt~├О├Ш ┬Нgq|тАл╫ЭтАмzto{to├ШozтАл╫ЬтАмq~k┬В├Шjk├ПiтАл╫етАмg├Шht┬Бgs┬В|├О┬Ъ├Ш┬Аo{{ti├О┬Ъ├Ш Stamatiadou├Ъ ├Ш ┬Г├Е┬И ├Ш ┬Ф┬Бt┬В~k├Пg├Ш i┬Вg├Ш ┬Бms├Ш |g┬БтАл┬Б┬А╫ЬтАмg┬Аm├Ш ┬Бto├Ш z{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шjks├Шk├Пsg┬В├Шj┬Вgn├Т┬А┬ВтАл╫етАмg ├Ш├ВтАл╫етАмp┬Ъ ├Ш┬А┬Бms├Шzkq┬Вt~├О├Шgo┬Б├О├Ш }тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш |g┬В├Ш m├Ш F ├Ъ graeca├Ш "NIRR ├Ш ├Ш 3OQTMEQ ├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш tzt├Пg┬Ъ├Ш t┬В├Ш ┬А|tтАл╫ЮтАмqk┬Ъ├ШтАл╫етАмtq}├Т┬Ъ├Ш┬Бps├Шgsn├Тps├Ш┬Аo~sтАл╫ЬтАм├Ш┬Аoi~├Тts┬Бg┬В├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├ШF ├Ъ obliqua RTBRO ├Шobliqua ├Ш ┬ЖтАл╫ЮтАмht┬Вg ├Ш ┬Ф┬Бms├Ш ┬ЖтАл╫ЮтАмht┬Вg├Ш k├Пsg┬В├Ш тАл╫етАм├Т~q┬В├Ш ┬А├ОтАл╫етАмkqg├Ш isp┬А┬Бt├П├Ш jтАл╫ЮтАмt├Ш oztz{mno┬АтАл╫етАмt├П ├Ш ┬Р├Ш zq├С┬Бt┬Ъ├Ш gsg|g{тАл}╫ЮтАмnm|k├Ш ┬Бt├Ш ├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш┬Зg~тАл╫ЬтАмqp}├Ш ├Ш┬А┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш├В{oтАл╫етАмzt┬Ъ├Ш|g┬В├Шt├ШjkтАл┬Б╫ЮтАмkqt┬Ъ├Ш┬Бt├Ш ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шzq├С┬Бm├Ш┬Бps├Ш┬Аoiiqg}├Тps ├Ш┬А┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш ┬Р~nps┬ВтАл╫ЬтАм├Ш ┬ЛALAQI├Ш d ├Ш/├Шzq├С┬Бt┬Ъ├Шoztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш|тАл╫ЬтАмm|k├Ш zqt┬А}тАл┬Б╫ЬтАмp┬Ъ├Ш|g┬В├Шjks├ШozтАл╫ЬтАмq~tos├ШskтАл┬Б╫ЭтАмkqg├ШjkjtтАл╫етАм├Тsg ├Ш├Еt├Ш ├Ш j┬Вgz┬В┬А┬Б├Сnm|k├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шt├ШjkтАл┬Б╫ЮтАмkqt┬Ъ├Шoztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш┬А┬Бms├Ш┬Р~nps┬ВтАл╫ЬтАм├Ш gzt┬Бk{k├П┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Шzkq├Пzto├Ш ├ШkтАл╫ЮтАмqp┬А┬Бg├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Шzt{{тАл╫ЬтАм├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бg├Шtzt├Пg├Шk├П~gs├Ш ├ШтАл╫ЬтАмsnm ├Шzt{{тАл╫ЬтАм├Ш}тАл{{╫ЮтАмg ├Ш|g┬В├Ш┬Аk├ШтАл╫етАмkq┬В|тАл╫ЬтАм├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш ┬Бg├Ш}тАл{{╫ЮтАмg├Ш├О┬Аgs├ШkтАл}╫етАмgs├С┬Ъ├Шk{┬В|tk┬Вj├О ├Шis├Сq┬В┬АтАл╫етАмg├Шzto├Ш~gqg|┬Бmq├Пlk┬В├Ш┬Бt├Шoztk├Пjt┬Ъ├ШF ├Ъobliqua├ШRTBRO ├Шtuntasia ├Еg├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬ЛosтАл┬А╫ЭтАмtoqg┬Ъ├Шk├Пsg┬В├Ш┬Бg├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqt├ШkтАл╫ЮтАмqp┬А┬Бg├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬Бps├Шz{mno┬АтАл╫етАм├Сs├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Г┬Б┬Б┬В|├О┬Ъ ├Ш p┬Ъ├Шzqt┬Ъ├Ш┬Бt├ШтАл ╫ЮтАмt┬Ъ├Ш┬Бps├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps ├Ш┬Бts├Шgq┬ВnтАл╫Э╫етАм├Ш|g┬В├Ш┬Бt├ШтАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш ┬Бps├Ш}тАл{{╫ЮтАмps├Ш|g┬В├Ш┬Бps├Шgsn├Тps├Ш┬Бto┬Ъ ├ШzgqтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш}o┬БтАл╫ЬтАм├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бg├Ш ├Еtoq|thtтАл╫ЮтАмs┬Вg├Ш|g┬В├Ш┬Бms├Ш┬СтАл╫ЬтАмqsmng ├ШтАл╫етАмk┬БтАл╫ЬтАм├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Аosk~├О├Ш|g{{┬В├Тqik┬Вg├Шi┬Вg├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqt├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├Ш~qтАл╫ЭтАмs┬Вg├Ш┬А┬Бts├Шzk┬ВqgтАл╫етАмg┬Б┬В|тАл╫ЭтАм├Ш ┬Дt┬Бgs┬В|тАл╫ЭтАм├Ш┬Л├Оzt├Ш┬Бto├Ш┬Сgskz┬В┬А┬БmтАл╫етАм├Пto├Ш┬Сg┬Бq├Сs ├Ш├Тjk┬Вrgs ├Шkz├П┬Аm┬Ъ ├Ш┬Бg├Ш├Пj┬Вg├ШтАл╫етАмtq}t{ti┬В|тАл╫ЬтАм├Шispq├П┬АтАл╫етАмg┬Бg

┬Бms├Ш├Пj┬Вg├Ш┬Аoiiqg}├Тg├Ш ┬ЛALAQI├Ш B ├Ш┬Бt├Шk├Пjt┬Ъ├Шgs├О|k┬В├Ш┬А┬Бms├Ш tтАл╫Ь╫етАмjg├Ш ┬Бto├Ш i├Тsto┬Ъ├Ш Fritillaria├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬А~kjтАл╫ЭтАмs├Ш |g┬А┬БgsтАл╫е╫ЭтАмgoqg├Ш тАл╫ЬтАмsnm├Ш|g┬В├ШтАл╫етАмk├ШkrтАл╫ЬтАмz{p┬Аm├Ш|oq├Пp┬Ъ├Ш┬А┬Бt├Ш┬Л ├Ш|g┬В├Ш┬У ├Ш┬Г┬Вig├Пt ├Ш ┬Кf┬АтАл┬А ╫втАмf l├Ц yzlmn тАл╫ЭтАм├Пr:├Ц ┬Р┬В├Ш isp┬А┬Бt├П├Ш |g┬В├Ш тАл╫етАм├Т~q┬В├Ш ┬А├ОтАл╫етАмkqg├Ш тАл╫етАмk{k┬БmтАл╫етАм├Тst┬В├Шz{mno┬АтАл╫етАмt├П├Ш┬Бm┬Ъ Fritillaria obliqua RTBRO ├Шobliqua k├Пsg┬В├Шt┬В├Шkr├О┬Ъ ├Ш┬Ф~t┬Вs┬ВтАл┬Ъ╫ЬтАм├Ш┬Нgqgn├Сsg ├Ш┬У┬Вg|q├Пsts┬Бg┬В├ШjтАл╫ЮтАмt├Шn├Т┬Аk┬В┬Ъ ├Ш┬А┬Бm├Ш ~kq┬АтАл╫ЭтАмsm┬Аt├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬ЛosтАл┬А╫ЭтАмtoqg┬Ъ├Ш|g┬В├Шks┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬Бto├Шt┬В|┬В┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬У┬В|g┬А┬Б├Сs├Ш|g┬В├Ш┬Ж┬В┬Аgiik{├Тps ├Ш┬И├Шgsg}tqтАл╫ЬтАм├Шi┬Вg├Ш┬Бms├Шzgqto┬А├Пg├Ш┬Бto├Ш oztk├Пjto┬Ъ├Ш |g┬В├Ш ┬Аk├Ш ┬Бq├П┬Бm├Ш n├Т┬Аm ├Ш |ts┬БтАл╫ЬтАм├Ш ┬А┬Бt├Ш ~pq┬ВтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бto├Ш ┬Нgqgn├Сsg├Ш :g~тАл╫ЬтАмqp}├Ш ├Ш jks├Ш ├Т~k┬В├Ш kzgsghkhg┬Вpnk├П ├Ш |g┬В├Ш z┬Вngst{tik├П┬Бg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шt├Шz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш├Т~k┬В├Ш|g┬Бg┬А┬Бqg}k├П├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Б┬В┬Ъ├Ш ┬А┬Бqg┬Б┬Вp┬Б┬В|├Т┬Ъ├Шki|g┬Бg┬А┬БтАл┬А╫ЬтАмk┬В┬Ъ ├Шt┬В├Шtzt├Пk┬Ъ├Ш├Т~tos├Шks├Ш┬Бp├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├ШjmтАл┬В╫етАмtoqimnk├П ├Ш┬И├ШF ├Ъobliqua RTBRO ├Шobliqua ┬А┬Бm├Ш~kq┬АтАл╫ЭтАмsm┬Аt├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬ЛosтАл┬А╫ЭтАмtoqg┬Ъ ├Ш}тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш┬Аos├Оnp┬Ъ├Ш┬Аk├Ш┬Аosgnqt├П┬Аk┬В┬Ъ├Ш тАл╫етАмkq┬В|├Сs├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps ├Ш┬Лg┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬Бms├Шzkq├Пtjt├Шgsnt}tq├Пg┬Ъ├Ш┬Бto├Ш├Т┬Бto┬Ъ├Ш ├Шks┬Бtz├П┬Аnm|gs├ШjтАл╫ЮтАмt├ШtтАл╫Ь╫етАмjk┬Ъ ├Шgzt┬Бk{tтАл╫е╫ЮтАмksk┬Ъ├ШgzтАл╫ЭтАм├Шzkq├Пzto├Ш ├Ш|g┬В├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Шgs┬Б┬В┬А┬Бt├П~p┬Ъ ├Ш┬И├Шzq├С┬Бm├Шhq├П┬А|k┬Бg┬В├Ш ┬Аk├Ш kz┬В|{┬Вs├О├Ш hqg~├Сjm├Ш n├Т┬Аm ├Ш тАл╫ЭтАмzto├Ш kz┬В|qg┬Бk├П├Ш m├Ш Juniperus phoenicea├Ш |g┬В├Ш m├Ш jkтАл┬Б╫ЮтАмkqm├Ш ┬Аk├Ш n├Т┬Аm├Ш тАл╫етАмk├Ш mz┬ВтАл┬Б╫ЭтАмkqk┬Ъ├Ш |{├П┬Аk┬В┬Ъ ├Ш тАл╫ЭтАмzto├Шkz┬В|qg┬Бk├П├Шm├ШEuphorbia dendroides ├Ш├Еt├Ш┬Аost{┬В|тАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш┬Бto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬ЛosтАл┬А╫ЭтАмtoqg┬Ъ ├Ш┬А├ОтАл╫етАмkqg ├Шozkqhg├Пsk┬В├Ш |g┬БтАл╫ЬтАм├Шzt{тАл╫ЮтАм├Ш┬Бg├Шzkq├Пzto├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш┬Бg├Шtzt├Пg├Шgsg}├Тqnm┬Аgs├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш+ALAQI├Ш D ├Ш|g┬В├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш├Шgs├Тq~k┬Бg┬В├Шzk +ALAQI├Ш D ├Ш|g┬В├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш├Шgs├Тq~k┬Бg┬В├Шzk ├Ш D ├Ш|g┬В├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш├Шgs├Тq~k┬Бg┬В├Шzk D ├Ш|g┬В├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш├Шgs├Тq~k┬Бg┬В├Шzk ├Ш|g┬В├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш├Шgs├Тq~k┬Бg┬В├Шzkq├Пzto├Ш┬А┬Бg├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш +NJJNQIR├Ш ├Ш!QIAMNTSRNT├Ш ├Ш zgqтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шt├Шgq┬ВnтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Шgo┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Шzt┬В|├П{k┬В├ШgsтАл╫ЬтАм├Ш├Т┬Бt┬Ъ ├Шgsg{тАл╫ЭтАмip┬Ъ├Ш┬Бps├Ш |{┬ВтАл╫етАмg┬Б┬В|├Сs├Ш┬Аosnm|├Сs ├Ш ├Еms├Ш zkq├Пtjt├Ш gsnt}tq├Пg┬Ъ├Ш ┬Бto├Ш oztk├Пjto┬Ъ ├Ш ┬Бt├Ш ├Ш ks┬Бtz├П┬Аnm|k├Ш тАл┬В╫етАмg├Ш tтАл╫Ь╫етАмjg├Ш ├Ш zkq├Пzto├Ш g┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Ш ┬Бto├Ш oztk├Пjto┬Ъ├Шsg├Шkz┬Вh┬В├Сsk┬В├Ш┬Аk├Шt┬В|тАл╫ЭтАмzkjt├Шks┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬Бto├Шt┬В|┬В┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬У┬В|g┬А┬Б├Сs├Ш|g┬В├Ш┬Ж┬В┬Аgiik{├Тps├Ш┬А┬Бts├Ш┬Ф~t┬Вs┬ВтАл ╫ЬтАм├Ш┬Аk├ШтАл|┬В╫етАмq├О├ШgzтАл┬Б┬А╫ЭтАмg┬Аm├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бm├Ш~kq┬АтАл╫ЭтАмsm┬Аt├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬ЛosтАл┬А╫ЭтАмtoqg┬Ъ ├Ш┬Ж|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шt├Ш┬Аost{┬В|тАл┬Ъ╫ЭтАм├Шgq┬ВnтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Шjks├Шozkqhg├Пsk┬В├Ш┬Бg├Ш ├Шg}tтАл╫ЮтАм├ШтАл╫Э╫етАмst├Ш тАл╫етАмkтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тsg├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Шks┬Бtz├Пlts┬Бg┬В├Ш┬Аztqgj┬В|тАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бms├ШkoqтАл┬Б╫ЮтАмkqm├Ш zkq┬Вt~├О ├Ш ┬Аk├Ш тАл╫етАмm├Ш jtтАл╫етАмmтАл╫етАм├Тsg├Ш t┬В|тАл╫ЭтАмzkjg ├Ш ┬И├Ш zgqto┬А├Пg├Ш ┬Бps├Ш g┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Ш go┬Б├Сs ├Ш k|┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш ~kq┬Аts├О┬Аto├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш ┬ЛosтАл┬А╫ЭтАмtoqg┬Ъ ├Ш oztjm{├Сsk┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шt├Шgq~┬В|тАл┬Ъ╫ЭтАм├Шz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Шj┬В├Тnk┬Бk├Ш┬Аosk~├О├Ш|g┬В├Ш тАл╫етАмkig{тАл┬Б╫ЮтАмkqm├Ш krтАл╫ЬтАмz{p┬Аm├Ш zqt┬Ъ├Ш ┬Бt├Ш k┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш zkq┬Вt~├О┬Ъ├Ш ┬Бto├Ш ┬Ф~t┬Вs┬ВтАл ╫ЬтАм├Ш m├Ш tzt├Пg├Ш j┬Вg|тАл╫ЭтАмzm|k├Ш krg┬В┬Б├Пg┬Ъ├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш gsтАл╫ЬтАмz┬Бorm┬Ъ├Ш ┬Бto├Шt┬В|┬В┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬Бg├Ш┬Бk{ko┬Бg├Пg├Ш ├Ш├Т┬Бm ├Ш ├Ш ├Вqt┬Ъ├Ш ┬Сks┬Б├Т{m ├Ш ├Еt├Ш oztk├Пjt┬Ъ├Ш gzgs┬БтАл╫ЬтАм├Ш ┬Аk├Ш ┬Б├Т┬А┬Аkq┬В┬Ъ├Ш ┬Бto{тАл┬Б┬А┬В~╫ЬтАмts├Ш┬Бtztnk┬А├Пk┬Ъ├Ш ┬Ж ├Ш┬Нzg{┬ВtтАл┬А╫ЮтАмm┬Ъ ├Шzqt┬Аpz ├Шkz┬В|t┬Вsps├Пg ├Шt┬В├Шtzt├Пk┬Ъ├Шjks├Ш├Т~tos├Шk{ki~nk├П ├Ш┬Фztqgj┬В|├Т┬Ъ├Шgsg}tq├Т┬Ъ├ШтАл╫етАмkтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тsps├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps├ШozтАл╫ЬтАмq~tos├Ш|g┬В├Ш┬А┬Бms├Ш┬Зg~тАл╫ЬтАмqp}├Ш ├Ш ┬НkтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тsg├Ш тАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш ├Т~tos ├Ш kz├П┬Аm┬Ъ ├Ш kz┬В┬АmтАл╫етАмgsnk├П├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шzq├С┬Бm├Шk|├Ш┬Бps├Ш┬Аoiiqg}├Тps├Ш┬А┬Бms├Шzkq┬Вt~├О├Ш┬Бto├Ш┬У┬ВtsтАл┬А╫ЮтАмto ├Ш┬А┬Бg├ШтАл╫ЭтАмq┬Вg├Ш┬Бm┬Ъ├Ш|g┬Бt┬В|mтАл╫етАм├Тsm┬Ъ├Шzkq┬Вt~├О┬Ъ ├Ш├Вqt┬Ъ├Ш┬СтАл╫ЬтАмqsmng ├Ш┬У┬Вg|q├Пsts┬Бg┬В├Ш┬Б├Т┬А┬Аkq┬В┬Ъ├Шn├Т┬Аk┬В┬Ъ├Ш┬А┬Бts├Ш koqтАл┬Б╫ЮтАмkqt├Шtqk┬ВsтАл╫ЭтАм├ШтАл╫ЭтАмi|t├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬СтАл╫ЬтАмqsmng┬Ъ ├Шn├Т┬Аm├Ш┬Сg{┬ВtтАл╫етАм├О{k┬А┬В ├Ш n├Т┬Аm├Ш┬НтАл{╫ЭтАмg ├Ш|tqo}├О├Ш┬Нzk{├Т┬Б┬А┬В├Ш|g┬В├Ш|tqo}├О├Ш┬Ф┬Бqtiio{├О ├Ш┬Ф┬Бm├Ш n├Т┬Аm├Ш┬Сg{┬ВtтАл╫етАм├О{k┬А┬В ├Шm├ШF ├Ъobliqua RTBRO ├Шobliqua ┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlk┬В├Ш z{mno┬АтАл╫Э╫етАм├Шzto├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├Ш┬Аk├Ш ├Шzkq├Пzto├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш┬ГzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш zkq┬Вt~├О├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш ┬НтАл{╫ЭтАмg┬Ъ├Ш ozтАл╫ЬтАмq~k┬В├Ш jk├ПiтАл╫етАмg├Ш ht┬Бgs┬В|├О┬Ъ├Ш ┬Аo{{ti├О┬Ъ├Ш (Stamatiadou├Ъ ├Ш┬Г├Е┬И ├Шg{{тАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бt┬В~k├Пg├Шi┬Вg├Ш┬Бms├Ш|g┬БтАл╫ЬтАм┬А┬Бg┬Аm├Ш┬Бto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шjks├Шk├Пsg┬В├Шj┬Вgn├Т┬А┬ВтАл╫етАмg ├Ш┬Р├ШтАл╫етАмkig{тАл┬Б╫ЮтАмkqt┬Ъ├Шz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш┬А┬Бms├Ш┬СтАл╫ЬтАмqsmng├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шk├Пsg┬В├Шk|k├Пst┬Ъ├Ш ┬А┬Бms├Ш |tqo}├О├Ш ┬Ф┬Бqtiio{├О ├Ш gsg┬Бt{┬В|тАл╫ЬтАм├Ш ┬Бto├Ш ┬Лg┬Б┬А┬ВтАл┬В╫етАмj├Пto ├Ш тАл╫етАмk├Ш zkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqg├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├Ш├Сq┬ВтАл╫етАмg├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш┬Ф┬Бm├Шn├Т┬Аm├Ш┬Нzk{├Т┬Б┬А┬В├Ш┬Бt├Ш тАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш┬Бto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шk|┬Б┬ВтАл┬Б╫Ь╫етАмg┬В├Ш┬Аk├Шzkq├Пzto├Ш ├Ш├Сq┬ВтАл╫етАмg├Ш тАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш┬МтАл}╫ЭтАмt┬Ъ├Ш├Еtoq|thtтАл╫ЮтАмs┬Вg ├Ш┬И├Шzkq┬Вt~├О├Шgo┬Б├О├Шk├Пsg┬В├Шt locus

┬К├Нrinrs┬Б├Ц {f┬Б├Ц }fpf{┬Аlp┬Б тАл┬Щ╫г╫ЭтАм├Ц {f┬Аlhsp├Нf┬Щ├Ц fyj┬Бz├М┬Щ:├Ш ├Еt├Ш SAWNM├Ш ~gqg|┬Бmq├Пlk┬Бg┬В├Ш p┬Ъ├Ш ┬Ф~kjтАл╫ЭтАмs├Ш ┬Гzk┬В{tтАл╫е╫ЮтАмkst├Ш ┬О├Е ├Ш ┬АтАл}╫е╫ЮтАмpsg├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бms├Ш |g┬Бmitq┬Вtzt├Пm┬Аm├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш )5#.├Ш ├Ш ├Еg├Ш |q┬В┬Б├Оq┬Вg├Шzto├Ш┬А├ОтАл╫етАмkqg├Ш|g{тАл╫ЮтАмz┬Бk┬В├Ш├О├Шzto├Ш├П┬Аp┬Ъ├ШтАл╫етАмztqk├П├Шsg├Ш|g{тАл╫ЮтАмz┬Бk┬В├Ш┬А┬Бt├ШkiiтАл┬Ъ╫ЮтАм├ШтАл╫етАм├Т{{ts ├Шk├Пsg┬В├Ш┬Бg├Ш┬Д A c├Ш|g┬В├Ш#2B ├Ш|gnтАл┬А╫ЭтАмts├Ш m├Ш |g┬Бg{gтАл╫етАмhgsтАл╫е╫ЭтАмksm├Ш ┬Аost{┬В|тАл╫ЬтАм├Ш ├Т|┬Бg┬А├О├Ш ┬Бto├Ш k├Пsg┬В├Ш тАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqm├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├ШJL2 ├Шk├Пsg┬В├Ш|g┬Бg|kqтАл╫етАмg┬Б┬В┬АтАл╫етАм├Тsm├Ш|g┬В├ШozтАл╫ЬтАмq~tos├Ш }o┬БтАл╫ЬтАм├Ш┬Аk├ШтАл┬В~╫ЭтАм├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqk┬Ъ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├Шzkq┬Вt~├Т┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬Аoi~qтАл╫ЭтАмsp┬Ъ├Ш zgqto┬А┬ВтАл╫ЬтАмlk┬В├Ш тАл╫етАм├Пg├Ш ┬Аosk~├О├Ш тАл╫етАмk├Пp┬Аm ├Ш zgqg┬БmqtтАл╫е╫ЮтАмksm├Ш |oq├Пp┬Ъ├Ш ┬А┬Бts├Шgq┬ВnтАл╫Э╫етАм├Ш┬Бps├Шpq├ПтАл╫етАмps├Шg┬БтАл╫е╫ЭтАмps├Ш|g┬В├Ш┬Бto├ШтАл╫етАмki├Тnto┬Ъ├Ш┬Бps├Ш oztz{mno┬АтАл╫етАм├Сs├Ш┬Бto ├Ш┬Ж┬Вj┬В|тАл┬Б╫ЭтАмkqg ┬Ф┬Бt├Ш ┬Ф~t┬Вs┬ВтАл ╫ЬтАм├Ш t├Ш |oq┬ВтАл┬Б╫ЭтАмkqt┬Ъ├Ш oztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш hq├П┬А|k┬Бg┬В├Ш ┬А┬Бm├Ш~kq┬АтАл╫ЭтАмsm┬Аt├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬ЛosтАл┬А╫ЭтАмtoqg┬Ъ ├Шks┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬Бto├Ш┬Жns┬В|tтАл╫ЮтАм├Ш┬СтАл╫ЬтАмq|to├Ш┬Ф~t┬Вs┬ВтАл┬Н ╫ЬтАмgqgn├Сsg├Ш ┬Лpj┬В|тАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш'2 ├Ш┬И├Ш┬ЛosтАл ╫ЭтАм '2 ├Ш┬И├Ш┬ЛosтАл ╫ЭтАм ├Ш┬И├Ш┬ЛosтАл╫ЭтАм┬Аtoqg├Ш ├Т~k┬В├Ш ~gqg|┬Бmq┬В┬Аnk├П├Ш l├Сsm├Ш ┬Г ├Ш jm{gj├О├Ш l├Сsm├Ш zqt-


┬╛┬БtтАл╫етАмg├Ш┬Бm┬Ъ├ШksjmтАл|┬В╫етАм├О┬Ъ├ШFritillaria obliqua├ШRTBRO ├Шobliqua gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш┬СтАл╫ЬтАмqsmng├Ш vp┬Б ├Шgq┬В┬А┬БkqтАл╫ЬтАм├Ш┬С ├Ш┬Гsjq┬ВтАл╫ЭтАмzto{t┬Ъ ├Ш|g┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш┬Р~nps┬ВтАл ╫ЬтАм├Ш┬ЖтАл╫ЮтАмht┬Вg ├Ш vp┬Б ├Шjkr┬ВтАл╫ЬтАм├Ш┬Е ├Ш┬ЛgтАл╫Ь╫етАмqm ├Ш

┬Р├Шh┬ВтАл┬Б╫ЭтАмtzt┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├ШFritillaria obliqua├ШRTBRO ├Шobliqua├Ш┬А┬Бms├Ш┬СтАл╫ЬтАмqsmng ├Ш vp┬Б ├Ш┬Ж ├Ш┬Гz{gjтАл ╫ЬтАм


Ð pfÖyps f Íf :Ö ØFritillaria obliquaØR K ØÒ~k Ø o‫ץ‬zk R K ØÒ~k Ø o‫ץ‬zk K ØÒ~k Ø o‫ץ‬zk K ØÒ~k Ø o‫ץ‬zk ØÒ~k Ø o‫ץ‬zkq {m}nkÏØ kØ ‫{ם‬to Ø to Ø |g g{‫ם‬ito Ø |g Ø gØ j g ‫ל‬i‫ץ‬g gØ zqt g Ïg Ø k jÑsØ m Ø {{ms |Î Ø Ç{pqÏjg Ø qonq‫ ם‬Ø |g ‫{ל‬tit Ø m Ø)5#.Øi gØ msØ {{‫ל‬jgØ|g Ø tsØ|‫ץ ם‬t Ø o )5#.Øi gØ msØ {{‫ל‬jgØ|g Ø tsØ|‫ץ ם‬t Ø o Øi gØ msØ {{‫ל‬jgØ|g Ø tsØ|‫ץ ם‬t Ø oqpzgÌ|‫ ם‬Ø qonq‫ ם‬Ø g ‫{ל‬tit Ø psØ gi|t ‫ץ‬Ïp Ø zk {t‫מ‬‫ץ‬kspsØ ÑpsØ|g Øvo Ñs Ø g ‫{ל‬tit Ø toØ o‫ץ‬hto{ÏtoØ m Ø oqÑzm Ø qtkjq |‫ם‬Ø ‫ ל‬gi‫ץ‬gØ Ø ‫ץמ‬hg mØ m Ø Òqsm Ø Ø jmiÏgØ Ø vÆ Ø Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g ØkzÏ m Ø|g Ø tØÒqitØThe Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece 0HISNRØ ØAK Ø Ø Å‫ ם‬tØi gØ msØzkq t~ÎØ toØ ~N s ‫ל‬Ø‫ ם‬tØ|g Ø m Ø ‫ל‬qsm N s ‫ל‬Ø‫ ם‬tØ|g Ø m Ø ‫ל‬qsm s ‫ל‬Ø‫ ם‬tØ|g Ø m Ø ‫ל‬qsmng ØmØ‫מ‬zgqrmØ psØzqt g kot‫ץ‬ÒspsØzkq t~ÑsØnÒ k Øst‫ם| ץ‬Ø z{gÏ tØ ztoØ ozt mqÏlk Ø mØ j g Îqm mØ m Ø Fritillaria obliquaØ RTBRO Ø obliqua Ø k}‫ ם‬tsØ k}gq‫םץ‬lts g Ø t Ø ~k |Ò Ø j g ‫ל‬rk Øw ‫ ם‬t Ø kØz ngsÎØ‫ץ‬k{{ts |ÎØgsgnkÑqm mØ psØ tqÏpsØ psØlpsÑsØzqt g Ïg Øk| ‫ לץ‬g Ø‫ ם‬ØngØzqÒzk ØsgØ {m}nt‫מ‬sØoz‫ ם‬mØt ØnÒ k Øzgqto Ïg Ø m ØFritillaria obliquaØ RTBRO Øobliqua ØÒzk gØgz‫ם‬Øksjk{k~ÎØ~gq tiq‫}ל‬m ÎØ to zk jÎØtØz{mno ‫ םץ‬Ø gØÅtoq|tht‫מ‬s gØ| sjosk‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ z{ÎqmØ |g g qt}Î Ø krg Ïg Ø ÒqipsØ zqg ÏstoØ |g Ø t |tj‫ץם‬m m Ø m Øzkq t~Î Øzqt kÏsk g ØmØ{Î mØ‫ץ‬Ò qps ØÑ kØ gs Ï t ~k Ø ‫ץ‬k{{ts |Ò Ø kqig Ïk Ø sgØ ‫ץ‬mØ nÏrtosØ nÒ k Ø ‫ם‬ztoØ krgz{Ñsk g Ø tØ oztkÏjt Ø Ø zgqto ÏgØ toØ oztkÏjto Ø ks ‫ ם‬Ø toØ zt{ktjt‫| ץ‬t‫מ‬Ø oi|qt Î‫ץ‬g t Ø m Ø nÎsg ØjÏsk Ø mØjosg ‫ ם‬m gØmØj g Îqm ÎØ toØsgØgzt k{Ò k Ø gs |kÏ‫ץ‬kstØzkq hg{{ts |Î Økog nm tztÏm m ØÑ kØsgØ zkq tq nkÏØ tØ |Ïsjost Ø gz‫ם‬Ø mØ o{{tiÎØ to Ø k j |‫ל‬Ø Ø zkq t~Ò Ø‫ם‬ztoØmØzq‫ ם‬hg mØkÏsg Øk‫|מ‬t{m Ø‫ם‬zp Ø gØÅtoq|tht‫מ‬s gØ|g Ø msØ os‫ ם‬toqg

g Ïg Ø m Ø }‫ מ‬m Ø msØ tztÏgØ t Ø ‫םץ‬sk Ø kz qkz‫ץם‬ksk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø kÏsg Ø mØ zkq hg{{ts |ÎØ k|zgÏjko mØ |g Ø mØ kz m‫ץ‬ts |ÎØ ÒqkosgØ v Ø Ø gq‫{ם‬gØ go ‫ ל‬ØmØh‫| ם‬m mØg itzqth‫ ל‬psØ osk~Ïlk g Øzgqgs‫ץם‬p Ø ikits‫ ם‬ØztoØzkq tqÏlk Ø tØgsgzgqgipi |‫ם‬Øjosg‫ם| ץ‬Ø toØ oztz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø|g ØnÒ k Ø kØ|ÏsjostØ mØj g Îqm ÎØ to Ø m‫ץ‬k Ñsk g Ø kzÏ m Ø ‫ ם‬Ø mØ zgqto ÏgØ m Ø F Ú obliquaØ RTBRO Ø obliquaØ msØ os‫ ם‬toqgØkÏsg ØmØz{ÒtsØisp ÎØ|g ØmØko|t{‫ ם‬kqgØzqt h‫ץ ל‬mØnÒ mØi gØ msØ |ÎØ|g Øp Øk|Ø t‫ מ‬toØ msØksØ{‫ם‬ipØnÒ mØ tØoztkÏjt Øo}Ï g g Ø tØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ |ÏsjostØ |g g qt}Î Ø gz‫ם‬Ø o{{Ò| k Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø krg Ïg Ø k| k g‫ץ‬ÒspsØ ‫ץ‬k ght{ÑsØ psØ ~qÎ kpsØ im Ø z ~ Ø Òs tsmØ t |tjt‫| ץ‬ÎØjqg mq ‫ ם‬m g gq‫ ם‬ØmØ ‫ל‬qsmngØzqt g k‫מ‬k g Øp Ø ns |‫ ם‬Ø qo‫ םץ‬Ø pj |‫ ם‬Ø '2 Ø Ø t Ø nÒ k Ø zgqto Ïg Ø toØ oztkÏ oztkÏjto Ø hqÏ |ts g Ø k| ‫ ם‬Ø toØ zoqÎsg Ø ‫ץ‬kØ msØ krgÏqk mØ m Ø nÒ m Ø ‫{ם‬g Ø z‫ם‬Ø Ø j ‫}ל‬tqk Ø nÒ k Ø k‫ל}ץ‬s m Ø toØ oztkÏjto ØÒ~k ØÎjmØ|g giqg}kÏØmØ|g g qt}ÎØ‫ץ‬Òqto Ø toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø gØ Ø toØ‫ם‬qto Ø zk{Ò Økrg Ïg ØgsÒikq m Øt |tjt‫ץ‬Î Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø gØ Åtoq|tht‫מ‬s gØ Ò~k Ø|g g qg}kÏØgz‫ם‬Ø Økqig Ïk Øi gØ mØjm‫ ץ‬toqiÏgØ toØ |t‫מ‬Ø ¾{ to Ø k|hqg~ ‫ץ‬tÏ Ø ‫ץ‬zglÑ‫ץ‬g g Ø }o k‫ מ‬k Ø ksÑØk||qk‫ץ‬t‫מ‬sØgzt}‫ ל‬k Øi gØzkqg ÒqpØ}o k‫ מ‬k Ø gØ Åtoq|tht‫מ‬s g Ø ØnÒ k Ø‫ם‬ztoØgzgs ‫ל‬ØmØF ÚobliquaØRTBRO Ø obliqua Ø ozthgn‫ץ‬Ïlts g Ø j gq|Ñ Ø gz‫ם‬Ø msØ gskrÒ{ki| mØ gz‫ם‬nk mØ gztqq ‫ לץץ‬ps Ø Å‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø m Ø hqÏ |k g Ø kØ gj‫ץם‬m gØ zqt Ø tØ zgq‫ם‬sØ t |‫ם‬zkjgØ ks ‫ ם‬Ø toØ ost | ‫ץ‬t‫מ‬Ø Ø gzgsjqÒtoØ|g Øp Øk|Ø t‫ מ‬toØ| sjosk‫מ‬k Ø gz‫ם‬Ø msØ t |tjt‫| ץ‬ÎØ jqg mq ‫ ם‬m g Ø ÅÒ{t Ø gØ ‫ל‬snmØ m Ø Fritillaria obliquaØRTBRO ØobliquaØ o{{Òits g Øgj g|qÏ p Ø gz‫ם‬Ø to Øzkq tÏ|to

jophÍfÖ f‫עם‬pl Ö f‫פ‬zs Ö rip ‫ף‬ysnzs Ö fphfpÍ fÖ p frs‫ פ‬sn

Ågr gsnÏk Ø m Øksjm‫| ץ‬Î ØFritillaria obliquaØRTBRO Øobliqua gz‫ם‬Ø mØ~kq ‫ם‬sm tØ m Ø os‫ ם‬toqg Ø |Î Ø vp Ø Ø g {k ‫ל‬jm Ø


Fritillaria obliqua &@M "<RG@M NP=NK tuntasia #@G?M @S #<Gı>NT &<H<MD

ʈ փƻ 54

Liliaceae Fritillaria obliqua &@M "<RG@MƻNP=NK ƻtuntasia #@G?M @S #<Gı>NT &<H<MD DI JO CMJI

Ã‫פ‬ys Ø; {{‫ ל‬Ø I Ø o|{‫ל‬jk Ø Î t Ø Î t Ø ‫מ‬nst =ØbIMØ CNKKIBTRØRAWNRIRØIMSEQØOHQXGAMAØIMØIMRTKAØ#XSHMNRØ#XCKADTLc Ø Ø!OQ Ø Ø4UNTASÚ Ø /{‫ ם‬ozt Ø7 Ø) ‫ ם‬ozt Ø !4(5

ks tzÏlts g Ø kØ‫{{לץ‬tsØgst | Ò ØnÒ k Ø|g Ø osÎnp Ø‫ ~ם‬Ø ks ‫ ם‬Øzo|sÎ Øh{‫ ל‬m m Ø gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto Øzkq tqÏlts g Ø msØ | ‫ל‬Ø psØk|‫ ל‬t kØkz |qg t‫מ‬s psØg|gsnp ÑsØ n‫ץל‬spsØ ÎØ }qoi‫ל‬sps Ø ‫ם‬zp Ø tØ Sarcopoterium spinosun Ø ‫ם‬zto Økz z{Òts Økrg }g{Ïlk g Øzqt g ÏgØgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m m

nrÏrn‫ם‬f:ØFritillaria tuntasia (EKDQ ØEWØ(AKĒCRX Ø#NMRO Ø &K Ø'QAEC Ø Ø Ø

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ØÅgØj‫מ‬tØoztkÏjmØ m ØFritillaria obliquaØgsg}Òqts g Øgz‫ם‬Ø tsØ2IWØ Ø Øp j gÏ kqgØ zg{g tksjm‫ל| ץ‬Ø SAWA Ø zt{‫מ‬Ø |g{‫ל‬Ø j g}tqtzt m‫ץ‬ÒsgØ gz‫ם‬Ø ‫{ם‬gØ gØ‫{{ל‬gØkÏjmØ toØiÒsto Øp Øzqt Ø msØ‫ץ‬tq}ÎØ|g Ø NsØ gq n‫םץ‬Ø psØ gsnÒpsØ |g Ø psØ sk| gqÏpsØ to Ø msØ ~gqg| mq |ÎØi{o| ‫ל‬Øt ‫ץ‬ÎØ to Ø|g Ø gØzt{{‫ ל‬Ø osÎnp Øk{ |tk jÎØ }‫{{מ‬g Ø Ø Ïj t Ø oiiqg}Òg Ø kz m‫ץ‬gÏsk Ø kzÏ m Ø msØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØt‫ץ‬t ‫ ם‬m gØ psØ‫ץ‬Ò~q Ø ‫ ם‬kØ j g ÒqpsØk jÑsØF Ú obliqua |g ØF Útuntasia Ú Ø‫ץ‬ki‫{ל‬mØt‫ץ‬t ‫ ם‬m gØ psØj‫מ‬tØoztk jÑs Ø|gnÑ Ø|g ØmØk‫מ‬qk mØzt{{ÑsØg ‫ץם‬psØ kØj g}tqk |t‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø |oqÏp Ø msØ os‫ ם‬toqgØ |Î Ø|g Ø msØ ~nps ‫ל‬Ø m Ø Ø ohtÏg Ø‫ץ‬kØksj ‫ץל‬k gØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø ispqÏ ‫ץ‬g g ØtjÎim gsØ msØ oiiqg}ÒgØgo t‫מ‬Ø toØ‫ל‬qnqtoØ sgØnkpqÎ k Ø gØj‫מ‬tØSAWAØ|g gq~ÎsØp Ø osÑso‫ץ‬gØ ALAQIØ A Ø |g Ø gqi‫ ם‬kqgØ sgØ gr st‫ץ‬Î k Ø go ‫ל‬Ø tØ kzÏzkjtØ toØ oztkÏjto Ø ALAQIØ ALAQIØØ B Ø B Ø Ø hg l‫ץם‬ksmØ msØ j g|k j g|k|t‫ץץ‬ÒsmØikpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p ÎØ to ØÅtØ oz |‫ם‬ØoztkÏjt Ø gzgs ‫ל‬Ø msØ |ÎØ|g Ø Ø ‫מ‬ht g ØksÑØ tØoztkÏjt Ø& ÚOBLI ÚOBLI obliquaØRTBRO Øtuntasia Ø o|{‫ל‬jk ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØÏj gØ

jp hpf|Ì:Ø kÑ}o t Ø ‫ץ‬kÖ ht{h‫ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø{kÏt Øv‫ {מ‬ {g ‫ ם‬Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø{kÏt Øv‫ {מ‬ CL Ø{kÏt Øv‫ {מ‬

Ø{kÏt Øv‫{מ‬{gØ Ø gs Ïnk g Ø ksÑ Ø {ti~tk jÎ Ø Ø WØ ØCL Øi{go|Nzq‫ ל‬sg Øk{ |tk jÎØÒp Øks ‫ם‬sp Ø zk qtk jΠؾsnmØ Øgs‫ל‬Ø Ò{k~t Ø|ps |‫ל‬ØÒp Ø|ps |‫| ל‬pjpstk jÎ ØhgnÒp Ø|g gsÒqonqgØÒp Øztq}oqt|‫ ל‬gsg Ø‫ץ‬kØk{g}qÑ Øi{o| ‫ל‬Øt ‫ץ‬Î ØÅÒzg{gØ ØWØ Ø LL Ø gØ k p kq |‫ל‬Ø k{g}qÑ Ø z{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Øg‫ץ‬h{ÒgØÒp Øgzt qtiio{p‫ץ‬ÒsgØ~pqÏ Ø m}Ïjk Ø k| ‫ל‬q gØiqg‫ץץ‬tk jÎ {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø| q LL Ø| q

Ø| q stzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø ~kj‫ם‬sØgj gÏqk t Ø Òp Øk{g}qÑ Ø q ~ jÎ Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Ø{kÏt Ø ‫ ל‬gØm‫ ץ‬ LL Ø{kÏt Ø ‫ ל‬gØm‫ ץ‬

Ø{kÏt Ø ‫ ל‬gØm‫ ץ‬ }g q |Î Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØCL Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø +ALAQIØ AØ gz‫ם‬Ø mØ sÎ tØ o‫ל‬qt Ø ,AØ #NTQØ Ø |g Ø :g~‫ל‬qp}Ø Ø gz‫ם‬Ø mØsÎ tØ ‫מ‬nst jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø tØ Ò{t ØvkhqtogqÏtoØÒp Ø Øgq~Ò Ø zq {Ïto Øgsg{‫ם‬ip Ø toØo t‫ץ‬Ò qto johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtØoztkÏjt ØFritillaria obliquaØ RTBRO Øtuntasia kÏsg Øksjm‫ם| ץ‬Ø psØ Ø o|{‫ל‬jps Ø(ØsÎ t Ø ‫מ‬nst Ø kÏsg Ø tØ locus classicusØ toØ oztkÏjto Ø |g Ø knkpqkÏ tØgz‫ם‬Ø tsØ2IWØ Øp ØmØ‫ץ‬tsgj |ÎØnÒ mØkr‫ל‬z{p m Ø go t‫מ‬Ø toØSAWNM Ø qi‫ ם‬kqg ØtØÏj t Ø 2IWØ Øg{{‫ל‬Ø|g Ø zq sØgz‫ם‬Øgo ‫ם‬sØtØ"QNTRRAKIRØ Ø|gnÑ Ø|g Øt Ø,IUAMI "QNTRRAKIRØ Ø|gnÑ Ø|g Øt Ø,IUAMI Ø Ø|gnÑ Ø|g Øt Ø,IUAMI ,IUAMINT 4IMIAJNTØ ØAK Ø Ø tØgsg}ÒqtosØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ Òq 4IMIAJNTØ ØAK Ø Ø tØgsg}ÒqtosØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ Òq 4IMIAJNTØ ØAK Ø Ø tØgsg}ÒqtosØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ Òq Ø ØAK Ø Ø tØgsg}ÒqtosØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ Òq AK Ø Ø tØgsg}ÒqtosØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ Òq Ø Ø tØgsg}ÒqtosØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ Òq }t Ø mØsÎ tØ ‫ל‬qtØhqÒnm|kØgz‫ם‬Ø tsØÅYAMNTDAJIRØ Ø sg}tqÒ Ø toØSAWNMØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØvt{Òigsjqt Ø mØsm ÏjgØ zÒq Ø|g Ø mØsÎ tØ ÒgØ 2TMELAQJØ ØjksØÒ~tosØkz hk 2TMELAQJØ ØjksØÒ~tosØkz hk Ø ØjksØÒ~tosØkz hkhg pnkÏØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg ØÆ{ |‫ם‬Øgz‫ם‬Ø msØ Òg Ø tØtztÏtØkÏjg‫ץ‬k Ø gsÎ|k Ø ‫ץ‬kØ hkhg ‫ ם‬m gØ msØ F Ú graeca "NIRR Ú |g Ø ‫ ~ם‬Ø msØ F ÚobliquaØRTBRO Øtuntasia ÚÅtØ oz |‫ם‬ØoztkÏjt ØF ÚobliquaØ RTBRO ØobliquaØgzgs ‫ל‬Ø msØ Ø kqk‫ל‬Ø {{‫ל‬jgØ |Î Ø|g Ø msØ Ø ‫מ‬ht gØ ‫ם‬qmØÂ{o‫ץ‬zt Ø|g Ø ~nps ‫ ל‬Ø ‫ ף‬sys :ØÅtØo t‫ץ‬k q |‫ם‬Øk‫מ‬qt Ø psØnÒ kpsØzgqto Ïg Ø m ØFritillaria obliquaØRTBRO ØtuntasiaØ|o‫ץ‬gÏsk g Øgz‫ם‬Ø ØL Øv‫מ‬k g Ø kØzt | {ÏgØkjg}Ñs Ø‫ם‬zp Øg hk ‫ ם‬ L Øv‫מ‬k g Ø kØzt | {ÏgØkjg}Ñs Ø‫ם‬zp Øg hk ‫ ם‬ Øv‫מ‬k g Ø kØzt | {ÏgØkjg}Ñs Ø‫ם‬zp Øg hk ‫ם‬{ nt ØiqgsÏ k Øg{{‫ל‬Ø|oqÏp Øzqt ‫לץ‬Ø to Ø ~ t{Ïnto Ø ‫ל‬s t kØ}‫מ‬k g Ø kØzk qÑjmØkj‫}ל‬m Ø‫ץ‬kØ}q‫מ‬igsgØÎØgqg ÎØ ng‫ץ‬sÑjmØh{‫ ל‬m m Ø sØ |g Ø t Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø F Ú obliquaØ RTBRO Ø tuntasiaØ

kpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p mØ toØ ksjm‫| ץ‬t‫מ‬Ø oztkÏjto Ø FritillariaØ obliquaØ RTBRO Øtuntasia


ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØoztkÏjt ØF ÚobliquaØRTBRO ØtuntasiaØgz‫ם‬Ø msØsÎ tØ t‫מ‬qgØ gq kq‫ ל‬Ø|g Øgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ Òq }tØ jkr ‫ ל‬Ø o|{‫ל‬jk Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm

zt{‫מ‬Øk‫מ‬qp gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ‫ץ‬kØ Ø‫ל‬snm ØksÑØtØ- Ø*NTMGØ‫ ם‬Ø gØ Ø psØg ‫ץם‬psØkÏ~gsØ Ø‫ל‬snt Ø tØ ØkÏ~gsØ Ø tØ Ø kÏ~gsØ Ø|g Ø‫םץ‬stØ tØ ØkÏ~gsØ Ø‫ל‬snm Ø~pqÏ ØsgØgsg}Òqk Ø tsØgq n‫םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØztoØ‫ץ‬k qÎnm|gs mØsÎ tØ Òq }t ØtØ2IWØ Øgsg}Òqk Ø‫ ם‬Ø tØSAWNMØ kÏsg Ø z‫ל‬s tØ |g Ø ‫ ם‬Ø ‫םץ‬stØ qk Ø ‫| ץ‬qÒ Ø gzt |Ïk Ø psØ Ø g ‫ץם‬psØmØ‫ץ‬ÏgØ|g Ø psØ ØzkqÏztoØg ‫ץם‬psØt Ø‫{{ל‬k Ø q‫ל‬i‫ץ‬g Ø t Ø ,IUAMINT-4IMIAJNTØ Ø AK Ø Ø gsg}ÒqtosØ msØ k‫מ‬qk ÎØ toØ mØsÎ t Ø j |‫ ם‬kqg ØmØ ØÅms g|t‫מ‬Ø zqt pz Ø kz |t spsÏg ØozÒjk rkØ‫ ם‬Øks tzÏ nm|gsØ Øoztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø tØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø gzt k{t‫ץמ‬kst Ø gz‫ם‬Ø zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ks tzÏlk g Ø kØ‫ ץ‬gØÒ| g mØ Ø qk‫ לץץ‬ps Ø kØoz‫ ם‬qp‫ץ‬gØ ‫ץ‬gq‫לץ‬qtoØ|g ØhqÏ |k g Ø tØ Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m ØsÎ to Ø Øjk‫מ‬ kqt Ø kØ ~ t{ n |‫ם‬ØÒjg}t ØhqÏ |k g Ø tØ Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m Ø sÎ toØ|g Øgzt k{kÏ g Øgz‫ם‬Ø ØÎØ{ i‫ ם‬kqgØ‫ ל‬t‫ץ‬g ØÅÒ{t ØtØ qÏ t Øhq |‫ ם‬gsØ tØ|Òs qtØ m ØsÎ to Ø kØÒjg}t ØiqgsÏ mØ|g Øgzt k{kÏ g Øgz‫ם‬ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g ØÂ{gØ gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ m Ø kqÏ}toØ kÏsg Ø iks |Ñ Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ kØ ‫ץ‬Òiknt Ø Ò~tosØ gØ{ i‫ ם‬kqgØ}‫{{מ‬gØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØoztkÏjto Ø|g Øiks |‫ל‬Ø k‫}ץ‬gsÏlts g Ø { i‫ ם‬kqtØ k‫מ‬qp g Ø k ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø osk~ÎØ |g{{ Òqik gØi gØzkq ‫ ם‬kqtØgz‫ם‬Ø ØÒ mØ tsØzk qg‫ץ‬g |‫ם‬Ø t gs |‫ם‬Ø ÎztØ toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑs Ø j g mqt‫מ‬sØ gnkq‫ל‬Ø gØÏj gØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬ØispqÏ ‫ץ‬g g Ø4YAMNTDAJIRØ Øgsg}Òqk Øi gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Ø msØ

oiiqg}Òg Ø mØ F Ú obliquaØ gsÎ|k Ø msØ t‫לץ‬jgØ toØ iÒsto Ø FritillariaØ‫ץ‬kØ ~kj‫ם‬sØ|g gs‫ץם‬goqgØ‫ל‬snmØ|g Ø‫ץ‬kØkr‫ל‬z{p mØ |oqÏp Ø tØ Ø|g Ø Ø igÏtØ ALAQIØ B Ø Ø2IWØ Ø gsg}Òqk ØkzÏ m Ø‫ ם‬Ø gØj‫מ‬tØSAWAØÒ~tosØzqp ‫ם‬itsgØ‫ץ‬tq SAWAØÒ~tosØzqp ‫ם‬itsgØ‫ץ‬tq ØÒ~tosØzqp ‫ם‬itsgØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø ispqÏ ‫ץ‬g gØ |g Ø t‫ץ‬t ‫ל‬ltosØ ‫ץ‬kØ msØ t‫לץ‬jgØ toØ oztiÒsto ØTheresiaØ # Ø+NCJ Ø"EMSH Ø Ø(NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ # Ø+NCJ Ø"EMSH Ø Ø(NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ Ø+NCJ Ø"EMSH Ø Ø(NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ +NCJ Ø"EMSH Ø Ø(NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ Ø"EMSH Ø Ø(NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ "EMSH Ø Ø(NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ Ø Ø(NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ (NNJ ØF Ø|g Ø|oqÏ ØF Ø|g Ø|oqÏ F Ø|g Ø|oqÏ Ø|g Ø|oqÏp Ø‫ץ‬kØ tØkÏjt ØF Úpersica , Øgz‫ם‬Ø tØtztÏtØj g}ÒqtosØ tØ zt{‫מ‬Ø‫ץ‬ki‫{ל‬tØ‫ץ‬Òiknt Ø m Ø gr gsnÏg Ø toØ k{ko gÏto Ø ØF Ú persicaØkrgz{Ñsk g Øgz‫ם‬Ø tØ Ø q‫ל‬sØ ‫ם‬qmØ:AGQNR Ø‫ץ‬Ò pØ tqjgsÏg Ø h‫ל‬sto Ø oqÏg Ø g{g Ïsm Ø Ø Åtoq|Ïg Ø |g Ø}n‫ל‬sk Øjo |‫ל‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø msØ ‫מ‬zqt Ø f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Øisp tÏØ|g Ø‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø ‫ץ‬k{k m‫ץ‬Òst Øz{mno ‫ץ‬tÏØ m Fritillaria obliqua RTBRO Øtuntasia kÏsg Øt ØkrÎ msØsÎ tØ ‫מ‬nstØgsg}Òqts gsØ :g~‫ל‬qp}Ø Ø‫ץ‬Ò :g~‫ל‬qp}Ø Ø‫ץ‬Ò g~‫ל‬qp}Ø Ø‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØj‫מ‬tØnÒ k Ø Ø‫ץ‬ÏgØz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø Òq ~g Ø |g ØmØ‫{{ל‬mØ|ts ‫ל‬Ø msØÇÑqg Ø tØ|Òs qtØ toØsm t‫ מ‬Ø g Ø t Øj‫מ‬tØzkq t~Ò Ø‫ם‬zp Øj gz Ñ g‫ץ‬kØ tØ Øh‫| ם‬ts g Ø ks g |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØsgØj g mqt‫מ‬s g Ø kØ|gqzt}tqÏgØ k{‫ ~ל‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ØÅtØ ØhqÎ|g‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØg|‫ץם‬gØnÒ m Ø tØ ‫ ל‬qtØ m Ø wq ‫ ל‬Ø tØ Ø ‫|ל‬qtØ m Ø sÎ to Ø jÑØ ks tzÏ g‫ץ‬kØ ‫םץ‬stØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ |gqzt}tqÏg Ø Ø 2IWØ Ø gsg}Òqk Ø‫ ם‬Ø tØ ØNØ0 Ø$AUIRØzgqg Îqm kØ msØsÎ tØ


Ð pfÖyps f Íf :ÖÅgØj‫מ‬tØoztkÏjmØ m ÖFritillaria obliqua Ø p Ø j gÏ kqgØ SAWA Ø Ò~NosØ o‫ץ‬zkq {m}nkÏØ kØ ‫{ם‬to Ø ~kj‫ם‬sØ to Ø |g g{‫ם‬ito Ø |g Ø gØ j g ‫ל‬i‫ץ‬g gØ zqt g Ïg Ø k jÑsØ m Ø {{ms |Î ØÇ{pqÏjg Ø qonq‫ ם‬Ø|g ‫{ל‬tit Ø m Ø )5#.ØØ i gØ msØ {{‫ל‬jgØ |g Ø tsØ |‫ץ ם‬t Ø oqpzgÌ|‫ ם‬Ø qo qonq‫ ם‬Ø g ‫{ל‬tit Ø psØ gi|t ‫ץ‬Ïp Ø zk {t‫ץמ‬kspsØ ÑpsØ |g Ø vo Ñs Ø g ‫{ל‬tit Ø toØ o‫ץ‬hto{ÏtoØ m Ø oqÑzm Ø qtkjq |‫ם‬Ø ‫ ל‬gi‫ץ‬gØ Ø ‫ץמ‬hg mØ m Ø Òqsm Ø Ø jmiÏgØ Ø Â‫ץ‬p Ø to g |‫ ל‬Ø |gsÒsg Ø z{mno ‫ םץ‬Ø go t‫מ‬Ø toØ oztkÏjto Ø jksØ zqt g k‫מ‬k g Ø ‫ץ‬kØ gzt k{k ‫ץ‬g |‫ם‬Ø q‫ם‬zt o o~Ñ Ø tØ gsg}kq‫ץם‬kstØ oztkÏjt Ø jksØ }‫מ‬k g Ø kØ |g‫ץ‬ÏgØ gz‫ם‬Ø Ø zqt g ko‫ץ‬Òsk Ø zkq t~Ò Ø |g Ø kz z{ÒtsØ hqÏ |k g Ø kØ zkq t~Ò Ø ‫ץ‬kØ Òs tsmØ h‫| ם‬m mØ |g Ø m‫ץ‬gs |ÎØgsnqpztiksÎØkzÏjqg m Øw Øk|Ø t‫ מ‬to Ø gØ‫ץ‬Ò qgØztoØ zqÒzk ØsgØ{m}nt‫מ‬sØkÏsg ØmØzqt g ÏgØ psØh t ‫ם‬zpsØ toØ |g Ø|oqÏp ØmØzqt g ÏgØ psØ}o ÑsØgz‫ם‬Ø msØgskrÒ{ki| mØ h‫| ם‬m m Ø zÏ m ØngØzqÒzk ØsgØgzt qgzkÏØmØ o{{tiÎØ psØ go t}oÑsØg ‫ץם‬psØ‫ץ‬kØ |tz‫ם‬Ø msØ|g{{ Òqik ‫ל‬Ø to Ø kØ|Îzto Ø jkjt‫ץ‬ÒstoØ ‫ ם‬Ø tØ oztkÏjt Ø k| ‫ לץ‬g Ø krg Ïg Ø m Ø k‫ל}ץ‬s Î Ø toØ|g Ø psØk‫מ‬t ‫ץ‬psØgsnÒpsØ toØztoØÒ~tosØ j gÏ kqgØ~qÑ‫ץ‬g Ø Ø|g{{ Òqik gØ toØoztkÏjto Ø kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto ØngØzqÒzk ØsgØiÏsk g Ø‫ץ‬kØ zÒq‫ץ‬g g Ø Ø|g{{ kqim‫ץ‬Òst Øz{mno ‫ץ‬tÏØ‫ץ‬ztqkÏØsgØj gsk‫ץ‬mnt‫מ‬sØzkqg Òqp Ø Ñ kØ sgØ ‫ץ‬k pnkÏØ mØ zÏk mØ to Ø go t}okÏ Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ÅÒ{t ØmØex situØj g Îqm ÎØ toØ‫ץ‬kØ msØ|g ‫ל‬nk mØ zkq‫לץ‬ psØ kØ 4q‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬Ø Æ{ |t‫ מ‬Ø |g ‫ל‬Ø zqt Ï‫ץ‬m mØ gz‫ם‬Ø |g{{ kqit‫ץמ‬ksgØ‫ ל‬t‫ץ‬g ØkÏsg Ø j g Òqp Økz no‫ץ‬m Î

‫מ‬zgqrmØ m Ø F Ú obliquaØ RTBRO Ø tuntasia mØ sÎ tØ o‫ל‬qt Ø qÒnm|kØ tØ |Òs qtØ m Ø sÎ toØ Òsg Ø ‫םץ‬stØ z{mno ‫ םץ‬Ø gzt k{t‫ץמ‬kst Øgz‫ם‬ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø k ‫ל‬Øgz‫ם‬Ø osk~ÎØ |g{{ Òqik gØi gØzkq ‫ ם‬kqtØgz‫ם‬Ø ØÒ mØ tsØzk qg‫ץ‬g |‫ם‬Ø t gs |‫ם‬Ø ÎztØ toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑs Ø gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ j g mqt‫מ‬sØ gnkq‫ל‬Ø gØzt{{‫ל‬Ø|g Øks ‫ם‬sp Øk{ |tk jÎØ}‫{מ‬{gØ to Ø|g ‫ ל‬g mØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ mØsÎ tØvt{ÒigsjqtØ |g Ø mØsm ÏjgØ zÒq Ø 2TMELAQJØ ØjksØkÏsg Øisp Î Ø g{{‫ל‬Ø kÏsg Ø ~kj‫ם‬sØ hÒhg tØ ‫ ם‬Ø |g Ø k|kÏØ t Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ ngØ kÏsg Ø‫| ץ‬qtÏ Ø Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø ÅtØ oztkÏjt Ø F Ú obliquaØ RTBRO Ø tuntasiaØ ~gqg| mqÏlk g Ø to{‫ ~ל‬tsØp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ Ø|g mitqÏk Ø kz | sjos‫ ם‬m g Ø m Ø)5#.Ø Ø Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ gØ|q )5#.Ø Ø Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ gØ|q Ø Ø Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ gØ|q Îq gØ A B(I II IU U c(I II IU U Ø|g Ø$ Øj ‫ ם‬Øk| ‫ לץ‬g Ø‫ ם‬ØmØ zqgi‫ץ‬g |ÎØÒ| g mØztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏsg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØgz‫ם‬Ø ØJL2 ØksÑØoz‫ל‬q~tosØjkjt‫ץ‬ÒsgØ‫ ם‬Øgo ‫ם‬Øk‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØ{ i‫ ם‬kqk Øgz‫ם‬Ø Øzkq t~Ò Ø |g ØkzÏ m Ø‫ ם‬ØtØ ost{ |‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø psØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬psØ toØkÏsg Ø|g ‫ל‬Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ ØÅÒ{t ØzqÒzk Ø sgØ {m}nkÏØ ozaØ ‫ ם‬sØ mØ Òs tsmØ h‫| ם‬m mØ kØ ‫{ם‬k Ø m Ø sÎ to Ø psØ o|{‫ל‬jps ØmØtztÏgØ kØ osjog ‫םץ‬Ø‫ץ‬kØ Øz ngsÒ Ø |{ ‫ץ‬g |Ò Ø‫ץ‬k ght{Ò ØÏ p ØngØ|g g Î tosØgsgi|gÏgØ msØ Òs grÎØ toØ kØhgn‫ץ‬ÏjgØo m{‫ ם‬kqtoØ| sj‫מ‬sto Ø

jophÍfÖ f‫עם‬pl

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØoztkÏjt ØF ÚobliquaØRTBRO ØtuntasiaØgz‫ם‬Ø msØsÎ tØ ‫מ‬nst Ø o|{‫ל‬jk Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm


Fritillaria pelinaea &<H<MD

ʃ պʍ ƻ $-

Liliaceae Fritillaria pelinaea &<H<MD DI J>>JI@<

3‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø %!E Ø Î t Ø ÇÏt =Ø b)RKAMDØ NFØ #HINR Ø -S Ø 0EKIMEN Ø7 FACIMGØRKNOER ØABNUEØ3OAQSNTMDA Ø òØ ³Ø. Ø òØ ³Ø% ØTMDEQØAcerØRO ØAKS Ø ØLc Ø Ø!OQ Ø ØPhitos &ÚAL Ú Ø {‫ ם‬ozt Ø50! Ø) ‫ ם‬ozt Ø" Ø# Ø'

gz‫ם‬Ø gØ ks‫ ם‬kqgØ oiiksÎØ toØ‫ץ‬kØ|Ï q sgØÎØ| q stzq‫ ל‬sgØ‫ל‬snmØkÏsg ØtØzt{‫מ‬Øk‫מ‬qp t Øh{g ‫ ם‬Ø to Ø gØhgnÒp Ø i{go|tzq‫ ל‬sg Ø gq|Ñjm ØkoqÒgØ msØh‫ ל‬mØ to Ø}‫{{מ‬g Ø |gnÑ Ø|g Øt ØkoqÒp Ø|o{ sjq |Ò Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i gØ|‫ ל‬k Ø toØ +ALAQIØ Ø

jp hpf|Ì:Ö kÑ}o t Ø‫ץ‬kÖht{h‫ם‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø ‫ מ‬to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø CL Ø k‫מ‬qp t Ø v‫{{מ‬gØ Ø osÎnp Øgs Ïnk gØÎØ ~kj‫ם‬sØgs Ïnk g ØkoqÒp Ø {ti~tk jÎØ Òp Ø koqÒp Ø ptk jÎ Ø hgnÒp Ø i{go|Nzq‫ ל‬sg Ø ÅgØgsÑ kqg Ø‫ם‬zp Ø|g Ø gØ‫ץ‬k gÏg Ø o~s‫ל‬Ø kØ ztsj‫{מ‬to Ø ¾snmØ Ø ksÑ Ø|pjpstk jÎ ØhgnÒp Ø|Ï q sg Ø~pqÏ Ø m}Ïjk Ø ÅÒzg{gØ krp kq |‫ל‬Ø koqÒp Ø k{{k z |‫ ל‬Ø g‫ץ‬h{Òg Ø ØWØ ØLL Ø gØk p kq |‫ל‬Øz{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Ø koqÒp Øptk jÎ Øg‫ץ‬h{ÒgØÒp Øgzt qtiio{p‫ץ‬Òsg Ø k| ‫ל‬q gØ {ti~tk jÎ Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø | q stzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øgj gÏqk t Ø{kÏt ØmØk{g}qÑ Ønm{p ‫ ם‬Ø {kz t}oÎ Ø ‫ ל‬gØj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø|o{ sjq |ÎØÒp Ø koqÒp Ø|o{ sjq |Î Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g Ø

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø Fritillaria pelinaea kÏsg Ø isp ÎØ‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø qk Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Øgz‫ם‬Ø Ø jo |Ò Øh‫ם‬qk k Ø|g Øhtqk tgsg t{ |Ò Øz{gi Ò Ø toØ‫ם‬qto Ø k{ sgÏto Ø Øj‫מ‬tØzqÑ t Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØgsgz ‫ מ‬ts g Ø kØjg Ñjk Øzkq t~Ò Ø|‫ ל‬pØgz‫ם‬ØAcer sempervirens ÎØPinus halepensis RTBRO ØbrutiaØ kz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø gØ~pq ‫ל‬Ø zgq t‫מ‬s gØ|g Ø Ï| ts ØksÑØtØ qÏ t Ø kz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø ‫לץ‬jk Ø kØ ng‫ץ‬sÑjk Ø nÒ k Ø kØ |gsÒsgØ gz‫ם‬Ø to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m ØF Úpelinaea jksØ|g giq‫}ל‬m|gsØzkq ‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø Ñq ‫ץ‬gØ ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø o ‫ם‬Ø tØ kÏjt Ø ‫ץ‬t q‫ל‬lk g Ø o~s‫ל‬Ø to ØÏj to Øh t ‫ם‬zto Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬kq |‫ל‬Ø‫{{ל‬gØikÑ}o g Ø‫ם‬zp Ø g Ø Galanthus elwesii Ø Colchicum boissieri Ø Crocus pulchellus Ø Gagea peduncularis ØOrnithogalum ÞBRIATUM ØScilla bifoliaØ | ‫ ל‬Ø 3MNGEQTOØ ØAK Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n Ø Ø +ALAQIØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tØ Ò{t Ø gq ÏtoØÒp Ø|g Ø tsØ zqÏ{ t

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö tØ ÒqitÖ The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of GreeceØ +ALAQIØ E Ø tØkÏjt ØkÏ~kØzqt gnkÏØ p Ø6TKMEQABKEØ Åqp ‫ ם‬ØÂ‫ץ‬p Øt Ø o~sÒ Øzoq|gi Ò Ø msØ zkq t~ÎØ kr‫ל‬z{p Î Ø m Ø & Ú PELINAEAØ |g ‫ל‬Ø gØ k{ko gÏgØ Ò mØkÏsg Øozk‫מ‬nosk Øi gØ msØk{‫ ל‬p mØ toØ‫ץ‬kiÒnto Ø psØ

johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ö sjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø sÎ toØ ÇÏto Ø Ïsg Øzkq tq ‫ץ‬ÒstØ Øjo |Ò Øh‫ם‬qk k Ø|g Øhtqk tgsg t{ |Ò Øz{gi Ò Ø toØ‫ם‬qto Ø k{ sgÏto Ø‫ם‬ztoØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø gs tÏ~p Ø qk Ø ‫| ץ‬qt‫ מ‬Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø kz‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø gØ~pq ‫ל‬Ø zgq t‫מ‬s g Ø Ï| tsØ|g Ø ‫לץ‬jk Ø +ALAQIØ Ø 3MNGEQTOØ ØAK Ø ‫ ף‬sys :Ö ØFritillaria pelinaea gsgz ‫ מ‬k g Ø kØzk qÑjk Ø g hk t{ n |Ò Ø z{gi Ò Ø kØ jg Ñjk Ø zkq t~Ò Ø ‫ץ‬kØ Acer sempervirens ÎØPinus halepensis RTBRO Øbrutia Ø zgsÏp Ø|‫ ל‬pØgz‫ם‬Øn‫ץל‬sto Ø kØo ‫ץם‬k qNØgz‫ם‬Ø ØÒp Ø ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Ø Fritillaria pelinaea Ø tØ ‫ץ‬tsgj |‫ם‬Ø ksjm‫ם| ץ‬ØSAWNMØ m ØsÎ toØÇÏto gsg}kq‫ ם‬gs zqtmito‫ץ‬Òsp ØkÏ kØp F ÚsibthorpianaØ"AJEQØ -EIJKEØ ØkÏ kØp Ø F ÚbithynicaØ"AJEQØ 2IWØ Ø‫ץ‬Ò~q Ø‫ ם‬toØ tØ Ø o{ "AJEQØ 2IWØ Ø‫ץ‬Ò~q Ø‫ ם‬toØ tØ Ø o{ Ø 2IWØ Ø‫ץ‬Ò~q Ø‫ ם‬toØ tØ Ø o{ 2IWØ Ø‫ץ‬Ò~q Ø‫ ם‬toØ tØ Ø o{ Ø Ø‫ץ‬Ò~q Ø‫ ם‬toØ tØ Ø o{{Òrg‫ץ‬kØ ‫ץ‬kq |‫ל‬Ø skgq‫ל‬Ø }o ‫ל‬Ø kz‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø msØ zgq t‫מ‬s g Ø 4NØkÏjt Øzkq iq‫}ל‬m|kØ{ÏigØÒ mØgqi‫ ם‬kqgØ +ALAQIØ Ø g}t‫מ‬ØzqtmiÎnm|gsØ{kz t‫ץ‬kqkÏ Øzgqg mqÎ k Ø tØ}o |‫ם‬Ø toØzkq h‫{{ל‬ts Ø gz Ñ g‫ץ‬kØÒ Ø‫ ם‬ØmØF Úpelinaea

kÏsg ØÒsgØzt{‫מ‬Økoj ‫|ל‬q tsØkÏjt Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Øgo ÑsØ‫ץ‬kØ|Ï q sgØ ‫ל‬snm ØztoØ}‫מ‬ts g Ø ØsÎ to Ø toØ Ø igÏtoØ|g Ø msØ Ø Åtoq|Ïg Ø Â{gØ gØ SAWAØØ go Î Ø m Ø t‫לץ‬jg Ø Ò~tosØ gj gÏqkgj gÏqk to Ø ‫{מ‬to Ø|g Øj g}ÒqtosØ}o{tiksk |Ñ Øgz‫ם‬Ø gØkÏjmØ toØ iÒsto Ø FritillariaØ ‫ץ‬kØ |Ï q sgØ ‫ל‬snm Ø m Ø mzk qp |Î Ø {{‫ל‬jg Ø gØ tztÏgØ Ò~tosØ j mqm‫ץ‬Òsto Ø ‫{מ‬to Ø Ø m‫ץ‬gs |‫ ם‬kqk Ø ‫ץ‬tq}t{ti |Ò Ø j g}tqÒ Ø go t‫מ‬Ø toØ kÏjto Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria pelinaea


(Ă˜Fritillaria pelinaea Ă˜|g{{‚kqim‍׼‏Òst gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜zkq‚t~ĂŽĂ˜Â”zgq t‍מ‏s g Ă˜ toĂ˜â€Ť×?‏qtoÂšĂ˜Â‘k{‚sgĂ?to Ă˜ mÂšĂ˜s΀toĂ˜Ă‡Ă?to Ă˜ vp Ă˜Â… Ă˜Â‹gâ€Ť×œ׼‏qm

50


g ØsgØkÏsg Øqkg{ |‫ ם‬Ø zÏ m ØkÏsg Øgq|k ‫ל‬Øj‫| מ‬t{tØsgØ zqt g kont‫מ‬sØ t Ø zkq t~Ò Ø kr‫ל‬z{p m Ø toØ kÏjto Ø gz‫ם‬Ø z ngsÒ Øzoq|gi Ò Ø|g ‫ל‬Ø msØj ‫ל‬q|k gØ psØnkq sÑsØ‫ץ‬msÑs ØØ qt kÏsk g Ø ‫ ץ‬gØ ‫| ץ‬qÎØ zkq t~ÎØ toØ ‫ם‬qto Ø k{ sgÏtoØ sgØ knkÏØoz‫ם‬Øst‫ם| ץ‬Ø|gnk Ñ Øzgqg|t{t‫מ‬nm m Ø|g Øzqt g Ïg Øp Ø‫| ץ‬qtgz‫ם‬nk‫ץ‬g Ø kØ oskss‫ם‬m mØ‫ץ‬kØ to Ø tz |t‫ מ‬Ø zgq‫ל‬its k Ø |g Ø Ø zkq hg{{ts |Ò Ø tqigsÑ k Ø |gnÑ Ø mØ F Ú pelinaeaØ gzt k{kÏØ tØ ‫ץ‬tsgj |‫ם‬Ø ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø sÎ toØ ÇÏto Ø |g Ø oi~q‫ם‬sp Ø ÒsgØ j g Òqp Ø ksj g}ÒqtsØ |g Øk{|o |‫ם‬Ø}o ‫ ם‬Ø¿sg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø zkq‫ לץ‬psØ ‫ ~ם‬Ø ht{hÑs ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØkzÏ m ØsgØ o{{k~nkÏØi gØsgØkz ko~nkÏØ mØ ex situØ zqt g ÏgØ |g Ø |g{{ Òqik gØ toØ }o t‫ מ‬Ø sgØ gsgzgqg~nkÏØ gzg t‫מ‬s g ØzkqÏztoØ Ø~q‫ם‬s gØi gØsgØjm‫ ץ‬toqimnt‫מ‬sØÑq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø|g Ø mØ osÒ~k gØsgØj gsk‫ץ‬mnkÏØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø zÒq‫ץ‬g gØ toØ kÏjto Ø ngØ zqÒzk Ø kzÏ m ØsgØ|g g knt‫מ‬sØ kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫ מ‬Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØ ngØ kz qÒ k Ø msØ z ngs‫ ם‬m gØ kzgsk gipiÎ Ø toØ kÏjto Ø tsØ}o |‫ם‬Ø toØh ‫ ם‬tzt ØgsØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk g nkÏ Ø kØ |tz‫ם‬Ø msØ g }g{ÎØ ex situØ zqt g ÏgØ go t‫מ‬Ø toØ kÏjto Ø |g{{ kqikÏ g Ø ÎjmØ i gØ zkq ‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø Ò m Ø tsØ kqkosm |‫ם‬Ø |ÎztØ toØ qig mqÏtoØ t gs |Î Ø toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑs

oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø|g Ø j g Òqp Ø toØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtoØgz‫ם‬Ø go t‫ מ‬Ø kz‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø zgq t‫מ‬s g Ø g}t‫מ‬Ø |g Ò qk gsØ gØj‫ ל‬mØ m ØPinusØ|g Ø toØAcer Ø z zqt nÒ p ØmØ ozkqht{ |ÎØh‫| ם‬m mØ‫{ם‬psØ psØoztz{mno ‫ץ‬Ñs Øgz‫ם‬Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØg itzq‫ם‬hg g Ø os k{kÏØzt{‫מ‬Øzkq ‫ ם‬kqtØ msØ osk~ÎØk{‫ ל‬p mØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ m Ø Æzt{tiÏlk g Ø ‫ ם‬Ø tØ ost{ |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬psØ|g Ø psØ q ÑsØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø& ÚPELINAEAØkÏsg Ø|g ‫ל‬Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ ØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬ps Ø kØ |‫ל‬nkØoztz{mno ‫םץ‬Ø‫ץ‬k qÎnm|gsØ{ i‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø ksjÒ~k g Ø‫ץם‬p ØsgØoz‫ל‬q~tosØg|‫ץם‬mØ|‫ל‬zt k Øt‫לץ‬jk Øg ‫ם‬‫ץ‬psØ Ø z{gi Ò Ø toØ k{ sgÏto Ø s t‫ מ‬t Ø krg Ïg Ø m Ø h‫| ם‬m m Ø kÏsg Ø zt{‫מ‬Ø g‫}ץ‬Ïht{tØ gsØ gØ gsgzgqgipi |Ñ Ø Ñq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g tqnÑstosØsgØ|gqzt}tqÎ tos ØÑ kØsgØ o‫ץ‬h‫{{ל‬tosØ tsØkiiksÎØzt{{gz{g g ‫םץ‬Ø toØkÏjto qt kÏsk g ØsgØozg~nkÏØ tØkÏjt Ø msØ|g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ %. Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ gØjkjt‫ץ‬ÒsgØ m Ø)5#.Ø Ø g}t‫מ‬Ø z{mqt‫מ‬s g Ø gØ |q Îq gØ A B(I II IU U Ø |g Ø # A I B Øi gØ‫{ם‬to Ø to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø to Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ö gsÒsgØ ‫ץ‬Ò qtØ zqt g Ïg Ø i gØ msØ ozkqh‫| ם‬m mØgz‫ם‬Ø gØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØg itzq‫ם‬hg g Ø gØtztÏgØ os k{t‫מ‬sØ msØ k{‫ ל‬p mØ toØ gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ g ‫ץם‬psØ kØ ‫{ם‬to Ø to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m Ø F Ú pelinaea Ø jksØ }gÏsk-

jophÍfÖ f‫עם‬pl

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØFritillaria pelinaea Ø|g{{ kqit‫ץמ‬kst gz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ zgq t‫מ‬s g Ø toØ‫ם‬qto Ø k{ sgÏto Ø m ØsÎ toØÇÏto Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm

51


Fritillaria rhodokanakis *MKC @S <F@M

ʈ փƻ 54

Liliaceae Fritillaria rhodokanakis *MKC @S <F@M DI % JO 'JI?JI

‫ ף‬sys :ØÅtØo t‫ץ‬k q |‫ם‬Øk‫מ‬qt Ø psØnÒ kpsØk‫ל}ץ‬s m Ø m ØFritillaria rhodokanakisØ|o‫ץ‬gÏsk g Ø ~kj‫ם‬sØgz‫ם‬Ø tØkzÏzkjtØ m Øn‫{ל‬g g Ø mØsm ÏjgØ t|‫ ם‬Øg{{‫ל‬Ø|g Ø Ø‫ ץ‬|qÒ Øsm Ïjk Ø‫ץ‬k gr‫מ‬ØÃjqg Ø|g Ø qit{Ïjg ØÒp Ø|g Ø gØ Ø LØ msØzkq t~ÎØ m Ø qit{Ïjg Ø ‫ם‬qmØ qg~sgÏtØ|g Ø Ïjo‫ץ‬t Ø ‫ם‬ztoØ ‫ץם‬p Ø ozkq kqkÏØ mØ F Ú graeca Ø ‫ל‬s t kØ zqt ‫לץ‬Ø gØ g hk t{ n |‫ל‬Ø hqg~ÑjmØ ÎØ zk qÑjmØ kj‫}ל‬mØ ‫ץ‬kØ }q‫מ‬igsgØ ÎØ gqg ÎØ ng‫ץ‬sÑjmØ h{‫ ל‬m m Ø o~s‫ל‬Ø Ø zgqo}Ò Ø jg ÑsØ Pinus halepensis Ø k{g ÑspsØ Î Ø ‫ם‬zp Ø tsØ locus classicus Ø kØ g‫ץ‬zk{Ñsk Ø Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø & Ú Ú RHODOKANA rhodokanakisØks tzÏlts g Ø osÎnp Ø kØ ~k |‫ל‬Øgst | Ò ØnÒ k Ø|g Ø ‫ ~ם‬Ø ks ‫ ם‬Ø zo|sÎ Ø h{‫ ל‬m m Ø ‫ץם‬p Ø o~s‫ ל‬Ø zt{{‫ל‬Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ gsgz ‫ מ‬ts g Ø mØ | ‫ל‬Ø psØk|‫ ל‬t kØkz |qg t‫מ‬s psØn‫ל‬‫ץ‬sps Ø‫ם‬ztoØzqt g k‫מ‬ts g Øgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m m

Ã‫פ‬ys Ø; {{‫ ל‬Ø 0E Ø Î t ØÃjqg=ØbIMØIMRTKAØ(XDQAc Ø Ø !OQIK Ø ØHeldreich R M Ø ‫ ם‬ozt Ø Å 5 Ø Ø Ø msØ t gs |ÎØ o{{tiÎØ toØ EVØ + Ø oz‫ל‬q~k Ø ÒsgØ jkÏi‫ץ‬gØ toØ (EKDQEICH Ø zqtkq~‫ץם‬kstØ gz‫ם‬Ø msØ o{{tiÎØ 2EICHEMBACHØ ;bEWØ(EQBAQINØ2EICHEMBACHØÜK c= Ø NØtztÏNØ~qm ‫ץ‬tztÏm kØ t "AJEQØ tsØzqp ‫{ם‬ti‫ם‬Ø to Ø gØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØnkpqmnkÏØ p ØtØ {‫ ם‬ozt Ø toØkÏjto Øk‫ל‬sØÎ gsØhÒhg tØ‫ ם‬ØkÏsg Ø tØ ‫ץ‬tsgj |‫ם‬ØjkÏi‫ץ‬gØztoØ~qm ‫ץ‬tztÏm kØt "AJEQ Ø ztqkÏ Øz‫ ל‬ Ø ztqkÏ Øz‫ל‬s p ØsgØ~gqg| mq nkÏØp Ø k| ‫ ם‬ozt nrÏrn‫ם‬f:ØFritillaria rhodokanakis /QOH ØEWØ"AJEQØRTB ØEWØ"AJEQØRTB EWØ"AJEQØRTB Ø"AJEQØRTB "AJEQØRTB ØRTB RTBRO Øargolica :ACHAQNFØIMØ7IKKDEMNVIAØ Ø Ø jp hpf|Ì:Ø kÑ}o t Ø‫ץ‬kÖht{h‫ם‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø {kÏt Ø v‫{{מ‬gØ Øgs Ïnk g Ø{ti~tk jÎØÒp Ø ksÑ Ø{ti~tk jÎ Ø Ø WØ ØCL Øi{go|Nzq‫ ל‬sg Ø gØgsÑ kqgØks ‫ם‬sp Ø kst‫ץמ‬ksg ؾsnmØ Øgs‫ל‬Ø Ò{k~t Ø|pjpstk jÎØÒp Ø hqg~Òp Ø |pjpstk jÎØ ÎØ zgsÏp Ø |ps |‫| ל‬pjpstk jÎ Ø hgnÒp Ø|g gsÒqonqgØÒp Ø|g gstz‫ם‬q}oqgØ msØh‫ ל‬m Ø |Ï q sgØ Òp Ø ~qo t|Ï q sg Ø zkqÏztoØ tØ |g Ñ kqtØ Î‫ ץ‬o Ø ÅÒzg{gØ Ø WØ Ø LL Ø gØ k p kq |‫ל‬Ø k{g}qÑ Ø z{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Øtr‫{מ‬m| gØÒp Øg‫ץ‬h{Òg Ø gØk p LL Øtr‫{מ‬m| gØÒp Øg‫ץ‬h{Òg Ø gØk p Øtr‫{מ‬m| gØÒp Øg‫ץ‬h{Òg Ø gØk p kq |‫ל‬Ø‫ץ‬kØk{g}qÒ Ø m}Ïjk Øks ts‫ ם‬kqk Ø msØk p kq |ÎØ to Økz }‫ל‬sk g Ø k| ‫ל‬q gØiqg‫ץץ‬tk jÎ {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø|g gs‫ל‬ØÒp Øhgnozq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø q ~ jÎ Ø zkqÏztoØ |g ‫ל‬Ø tØ Î‫ ץ‬o Ø osÎnp Ø {kÏt Ø ‫ ל‬gØ m‫} ץ‬g q |Î Ø ‫ץ‬Î|to Ø zkqÏztoØ Ø CL Ø ~pqÏ Ø z kq‫מ‬i g Ø o~s‫ל‬Ø ‫ץ‬kØ Òs tstØ |g gsÒqonqtØ ~qÑ‫ץ‬gØ msØ |tqo}Î

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø Ø Fritillaria rhodokanakisØ gzt k{kÏØ ÒsgØ j gÏ kqt Øzt{‫מ‬Ø|g{‫ל‬Øj g}tqtzt m‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø|oqÏp Ø p Øzqt Ø msØ‫ץ‬tq}ÎØ|g Ø tØ~qÑ‫ץ‬gØ psØgsnÒpsØ to Ø s ‫ ם‬Ø toØiÒsto ØFritillaria (2IWØ Øoz‫ל‬q~tosØg|‫ץם‬mØ‫םץ‬stØ Ø kÏjmØ‫ץ‬kØzgq‫ץם‬t gØ‫ל‬snm Ø gØtztÏgØ}‫מ‬ts g Ø kØzt{‫מ‬Øgzt‫ץ‬g|qo ‫ץ‬Òsk Øzkq t~Ò Ø|g Ø kØo ‫ץם‬k qgØ ØL Ø mØF ÚmichailovskyiØ&NLIM ØmØtztÏgØgzgs ‫ל‬Ø msØ ØÅtoq &NLIM ØmØtztÏgØgzgs ‫ל‬Ø msØ ØÅtoq

ØmØtztÏgØgzgs ‫ל‬Ø msØ ØÅtoq|Ïg Ø msØzkq t~ÎØ m ØÅ }{Ïjg Ø|g Ø toØ go|‫ ל‬toØ|g ØmØF Ú reuteri "NIRR ØmØtztÏgØgzgs ‫ל‬Ø tØ Ø q‫ל‬s Ø gØ‫ם‬qmØ:A ØmØtztÏgØgzgs ‫ל‬Ø tØ Ø q‫ל‬s Ø gØ‫ם‬qmØ:A :AGQNR Ú msØ {{‫ל‬jgØ oiiksÎØ m ØkÏjmØkÏsg Ø‫{ם‬gØ gØSAWAØ m Ø t‫לץ‬jg Ø‫ץ‬kØ ~kj‫ם‬sØ|g gs‫ץם‬goqgØ‫ל‬snmØ|g Ø‫ץ‬kØkr‫ל‬z{p mØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø ;,AØ #NTQØ Ø Ø 2IWØ Ø +ALAQIØ Ø Ø :ACHAQNFØ Ø:g~‫ל‬qp}Ø = jpÍsis Öfrms|spÍf :ØÅÒ{t ØvkhqtogqÏtoØÒp Øgq~Ò Ø zq {Ïto johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø ØFritillaria rhodokanakis kÏsg Ø ksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m ØsÎ toØÃjqg Ø|g Ø psØ‫| ץ‬qÑsØsm ÏjpsØ koq |t‫ץ‬ÒspsØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø go Î Ø |g Ø m Ø Ø k{tztssÎ toØ t|‫ ם‬Ø k qtn‫{ל‬g gØ | {z Ø zgs ‫ ל‬Ø kzÏ m Ø |g Ø Ø gzÒsgs Øzkq t~Ò Ø toØ Ø qit{Ïjg ØÂ‫ץ‬p Ø msØ qit{Ïjg ØmØF Úrhodokanakis osgs ‫ל‬Ø msØgz‫ם‬Ø tsØs‫ ם‬tØgskq~‫ץם‬ksmØF ÚspetsioticaØ+ALAQIØ|g Ø msØgz‫ם‬Øhtq‫ל‬Ø|g kq~‫ץם‬ksmØF Ú graecaØ"NIRR Ø‫ץ‬kØ ØtztÏk Øohq jÏlk ØÒs tsg ØÒ ØÑ kØsgØ ‫ץ‬msØÒ~k ØhqknkÏØ|gsÒsg Øg‫ ץ‬iÎ Øz{mno ‫ םץ‬Ø m Ø ‫ {ל‬g Ø gz‫ם‬Ø msØ zkq t~ÎØ toØ ‫ם‬qtoØ Ø qit{Ïjg Ø zkq iq‫}ל‬m|kØ (:ACHAQNFØ Ø tØoztkÏjt ØRTBRO Øargolica :ACHAQNF Ø tØ tztÏtØ‫ץם‬p ØkÏsg Ø osÑso‫ץ‬tØ m ØF Úrhodokanakis |g Øgzt k{kÏØksj ‫ץל‬k mØ‫ץ‬tq}ÎØ psØj‫מ‬tØk jÑsØFritillaria gØtztÏgØ gzgs t‫מ‬sØk|kÏØ;+ALAQIØ Ø =

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria rhodokanakis ‫ץ‬kØzq‫ ל‬stØ~qÑ‫ץ‬gØt Øohq jtikskÏ Øz{mno ‫ץ‬tÏ

52


¾ t‫ץ‬gØ m Øksjm‫| ץ‬Î ØFritillaria rhodokanakis gz‫ם‬Ø msØsÎ tØ»Æjqg Ø vp Økz‫ל‬spØgq kq‫ל‬Ø Ø g‫לץ‬qmØ Økz‫ל‬spØjkr ‫ל‬Ø( Ø"ATLAMM Øvp Ø|‫ ל‬pØ Ø g {k ‫ל‬jm


qtkjq |‫ם‬Ø ‫ ל‬gi‫ץ‬gØ Ø mØ ‫ץמ‬hg mØ m Ø Òqsm Ø Ø msØ jmiÏgØ Ø tØ Ï| otØvÆ Ø Ø p Ø z‫ל‬s t Ø 2AQE Ø zÏ m Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø tØ ÒqitØ The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of GreeceØ +ALAQIØ F Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 6TKMEQABKE gØzqÒzk ØsgØzqt g kont‫מ‬s Ø|oqÏp Øt Øiksk |Ñ Ø|gngqtÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto Ø msØsÎ tØÃjqg Øt ØtztÏt Ø | sjosk‫מ‬tosØgz‫ם‬Ø msØÒs tsmØ toq |ÎØ|g Øt | |ÎØgs‫ל‬z orm Ø zÏ m ØngØzqÒzk ØsgØksm‫ץ‬kqpnkÏØtØ|‫ץ ם‬t Øi gØ tØ ‫ץם‬tq}t Ø z‫ל‬s tØ kÏjt Ø FritillariaØ ztoØ }‫מ‬k g Ø ‫ ם‬tØ |ts ‫ל‬Ø msØz‫{ם‬mØ m ØÃjqg Ø|g ØsgØgzt k{Ò k Øgo ‫ם‬Øgs |kÏ‫ץ‬kstØ zkq hg{{ts |Î Ø kog nm tztÏm m Ø Ò Ø Ñ k Ø ‫ ~ם‬Ø ‫םץ‬stØ sgØzkq tq nkÏØtØ|Ïsjost Øgz‫ם‬Ø mØ o{{tiÎØ to Øg{{‫ל‬ØsgØ htmnmnkÏØ|g ØmØ‫ץ‬k{{ts |ÎØ toØkz hÏp m Ø t{htÏØ ‫ ם‬tØ toØiksk |Ñ Ø|gngqt‫מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø m Ø Ãjqg Ø‫ ם‬tØ|g Ø psØohq jtiksÑsØ m Ø qit{Ïjg Ø~qm ‫ץ‬tzt t‫מ‬s g Ø koqÒp Ø i gØ |g{{ Òqik ‫ל‬Ø |g Ø zp{t‫מ‬s g Ø g|‫ץם‬mØ |g Ø ‫ץ‬Ò pØ j gj | ‫מ‬toØ IMSEQMES Ø ÅtØ kÏjt Ø |g{{ kqikÏ g Ø kzÏ m Ø tsØzk qg‫ץ‬g |‫ם‬Ø t gs |‫ם‬Ø ÎztØ toØ qig mqÏtoØ t gs |Î Ø toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑs Ø i gØ zkq ‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø~q‫ם‬s g Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØkz o~Ïg Øzgq‫ ם‬ØgsØjksØzqt k~nkÏ Øk‫|מ‬t{gØohq jÏlk Ø‫ץ‬kØ gØ oiiksÎØ toØkÏjm

|oqÏp Ø tØ Ø|g Ø Ø igÏt Øgz‫ם‬Ø gØtztÏg Ø‫ץם‬p Øj g}Òqk Ø gØ~gqg| mq |‫ל‬ØjÏ~qp‫ץ‬gØ |g ‫ל‬Ø tØÎ‫ ץ‬oØ|g gs‫ם‬‫ץ‬goqgØ|g Ø|g ‫ל‬Ø tØÎ‫ ץ‬oØ~qo t|Ï q sg Ø‫ל‬snmØ m Ø ALAQIØ B Ø f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Øisp tÏØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ‫ץ‬k{k m‫ץ‬Òst Ø|g Øiksk |Ñ Ø|gngqtÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ m Fritillaria rhodokanakisØ kÏsg Ø j‫מ‬tØ ‫| ץ‬qtÏØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ mØ sÎ tØ Ãjqg Ø tØ Òsg Ø tsØ jq‫ץם‬tØ gz‫ם‬Ø msØ ÇÑqgØ zqt Ø msØ tsÎØ toØ qt}Î mØ {Ïg Ø gØ ‫ם‬q gØ ‫| ץ‬qÑsØ g‫ץ‬zk{ÑspsØ o ‫ץם‬k qtØ zkqÏztoØ Ø L Ø |g Ø tØ jk‫ מ‬kqt Ø |g ‫ל‬Ø ‫ץ‬Î|t Ø toØ jq‫ץם‬toØ zqt Ø gsjq‫ |ל‬Ø o ‫ץם‬k qtØ zkqÏztoØ Ø L Ø g Ø t Ø j‫מ‬tØ zkq t~Ò Ø oz‫|ם‬k s g Ø kØ Òs tsmØ t | |ÎØ |g Ø toq |ÎØ zÏk m Ø mØ sm ÏjgØ t|‫ם‬Ø oz‫ל‬q~k Ø kzÏ m Ø Òsg Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø zkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø kØ‫| ץ‬qÎØ~gq‫ל‬jqgØ o ‫ץם‬k qtØzkqÏztoØ ØL Ø msØ qit{ÏjgØ gz‫ם‬Ø msØ q‫ם ץ‬smØ‫ץ‬Ò~q Ø tsØ ‫ם‬qt Ø|g Ø kØ osÒ~k gØ msØ tq snÏgØ ‫ץ‬Ò~q Ø tØ t} |‫ ם‬Ø oz‫ל‬q~tosØ j ‫ ל‬zgq t Ø‫| ץ‬qtÏØohq jtikskÏ Øoztz{mno ‫ץ‬tÏ Øt ØtztÏt Ø }‫מ‬ts g Ø |oqÏp Ø kØ }q‫מ‬igsgØ ÎØ kØ ‫ם‬q gØ |g{{ kqim‫ץ‬ÒspsØ giqÑs Ø|oqÏp Øk{g Ñsps Ø to ØtztÏto Ø‫ץם‬p Ø{‫ם‬ipØ toØ ohq j ‫ץ‬t‫מ‬Ø m ØF ÚrhodokanakisØ‫ץ‬kØ msØF ÚspetsioticaØ msØ zkq t~ÎØ m Ø Ø qit{Ïjg Ø |g Ø ‫ץ‬kØ msØF Úgraeca msØ Ø qit{Ïjg tq snÏgØ|g Ø kØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqgØo ‫ץם‬k qg Ø gØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø m ØispqÏ ‫ץ‬g gØzt |Ï{tos ØksÑØoz‫ל‬q~tosØ‫{ם‬k Ø t Øksj ‫ץל‬k k Ø‫ץ‬tq}Ò Ø‫ץ‬kØ gØgsp ÒqpØSAWA

jophÍfÖ f‫עם‬plÖ

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø Ø Fritillaria rhodokanakisØ ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø kÏjt Ø 4qp ‫ם‬Ø 65 Ö ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g mitq tztÏm mØ m Ø )5#.Ø Ø g}t‫מ‬Ø k| ‫ לץ‬g Ø ‫ ם‬Ø kÏsg Ø jkjt‫ץ‬ÒsmØ mØ oqqÏ|sp mØ psØ iksk |Ñ Ø |gngqÑsØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ kzÏØ m Ø sÎ toØ Ãjqg Øjkjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬Ø}‫מ‬k g Ø msØzkq t~ÎØ‫ץ‬kØÒs tsmØt |t toq |ÎØ gs‫ל‬z orm Ø ÅgØ |q Îq gØ ztoØ Î‫ץ‬kqgØ z{mqtÏØ mØF ÚrhodokanakisØkÏsg Ø gØ A B(I II IU U A B(I II IU U c(I I I III IU Øg}t‫מ‬ØmØ|g g{g‫ץ‬hgs‫ץם‬ksmØ ost{ |Ñ ØÒ| g mØ psØ iksk |Ñ Ø |gngqÑsØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø kÏsg Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØ gz‫ם‬Ø ØJL2 Ø kØ{ i‫ ם‬kqk Øgz‫ם‬ØzÒs kØzkq t~Ò Ø|g Ø oi~q‫ם‬sp Øzgqto ‫ל‬lk Ø‫ץ‬ÏgØ osk~ÎØ‫ץ‬kÏp m Øzgqg mqt‫ץמ‬ksmØ |oqÏp Ø tsØ gq n‫םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬ps Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø tØ ‫ץ‬Òiknt Ø psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø j |‫ ם‬kqg Ø msØ qit{ÏjgØ| sjosk‫מ‬k Øk| ‫ ם‬Øgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m m Ø|g Øgz‫ם‬Ø msØÒs tsmØ toq |ÎØ |g Ø t | |ÎØ jqg mq ‫ ם‬m gØ m Ø zkq t~Î Ø g{{‫ל‬Ø|g Øgz‫ם‬Ø tsØÒs tstØohq j ‫םץ‬Ø‫ץ‬kØ gØ‫{{ל‬gØj‫מ‬tØkÏjmØ Fritillaria Ø gØtztÏgØ}‫מ‬ts g Ø msØÏj gØzkq t~ÎØ|g Ø to Ø jÏto Øh t ‫ם‬zto Ð pfÖyps f Íf :Ö ØFritillaria rhodokanakisØkÏsg ØÒsgØ kÏjt ØztoØÒ~k Ø o‫ץ‬zkq {m}nkÏØ kØ‫{ם‬to Ø ~kj‫ם‬sØ to Ø|g g{‫ם‬ito Ø|g Ø gØj g ‫ל‬i‫ץ‬g gØzqt g Ïg Øk jÑsØ m Øk{{ms |Î Ø~{pqÏjg Ø‫ם‬zp Ø tsØ qonq‫ם‬Ø g ‫{ל‬titØ m Ø)5#.Ø i gØ msØ {{‫ל‬jgØ|g Ø tsØ|‫ץ ם‬t Ø tsØ oqpzgÌ|‫ם‬Ø qonq‫ם‬Ø g ‫{ל‬titØ psØ gi|t ‫ץ‬Ïp Ø zk {t‫ץמ‬kspsØ ÑpsØ|g Øvo Ñs Ø tsØ g ‫{ל‬titØ toØ o‫ץ‬hto{ÏtoØ m Ø oqÑzm Ø tØ

ÆhqÏj tØ m Ø Fritillaria rhodokanakis WØ F Ú SPETSIOTICAÚ msØ qit{Ïjg Ø (vp Ø Ø ATLAMM


Fritillaria spetsioticaƻ&<H<MD

ʈ փƻ 54

Liliaceae Fritillaria spetsioticaƻ&<H<MD DI +MJ>@@? OC +/$( (@@ODIB $INO<I=PG .@KO DI JO CMJI

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ØFritillaria spetsioticaØgzt k{kÏØÒsgØ j gÏ kqt Øzt{‫מ‬Ø|g{‫ל‬Øj g}tqtzt m‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø|oqÏp Øp Ø zqt Ø msØ‫ץ‬tq}ÎØ|g Ø tØ~qÑ‫ץ‬gØ psØgsnÒpsØ|g Ø msØ‫ץ‬tq}ÎØ psØ }‫{{מ‬psØ to Ø oiiksÎØ m Ø kÏjmØ ~ ltksjm‫ ל| ץ‬Ø kÏsg Ø gØSAWAØ m Øt‫לץ‬jg Ø‫ץ‬kØ ~kj‫ם‬sØ|g gs‫ץם‬goqgØ‫ל‬snm Ø gØ tztÏgØ Ò~tosØ kr‫ל‬z{p mØ tØ Ø |g Ø Ø igÏtØ ALAQIØ B Ø

Ã‫פ‬ys Ø; {{‫ ל‬Ø 0E Ø Î t Ø zÒ k =Øb)MR Ø3OESRER ØADØKN 0E Ø Î t Ø zÒ k =Øb)MR Ø3OESRER ØADØKN Ø Î t Ø zÒ k =Øb)MR Ø3OESRER ØADØKN )MR Ø3OESRER ØADØKN Ø3OESRER ØADØKN 3OESRER ØADØKN

ØADØKN ADØKN ØKN KNCTLØ:AGNQIA ØIMØAOEQSIRØRIKUAEØPinus halepensis ØAKS ØCAØ Ø Lc Ø Ø -AQS Ø Ø Phitos & KamariÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø 50! jp hpf|Ì:Ø kÑ}o t Ø‫ץ‬kÖht{h‫ם‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø zgsÏp Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø CL Ø {g ‫ ם‬Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø {kÏt Ø v‫{{מ‬gØ Ø gs Ïnk g Ø ‫ם‬qn g Ø i{go|‫ ל‬Ø gØ |g Ñ kqgØ ptk jÎ {ti~tk jÎ Ø Ø WØ ØCL Ø gØ‫ץ‬k gÏgØ|g Ø gØgsÑ kqgØk{{k z |‫ ל‬ {ti~tk jÎ Øtr‫{מ‬m| gØÒp Økz ‫ץ‬Î|p Ø{ti~tk jÎ ØtrÒg ؾsnmØ Ø zgsÏp Ø Øgs‫ל‬Ø Ò{k~t Ø|pjpstk jÎ ØhgnÒp Øztq}oqt|‫ ל‬gsg ØÅÒzg{gØkrp kq |‫ל‬Ø ØWØ Ø LL Ø ‫ץ‬kØ ‫ {םץ‬Ø j g|q s‫ץם‬ksk Ø m}Ïjk Ø ks ts‫ ם‬kqk Ø msØ k p kq |ÎØ to Ø kz }‫ל‬sk gØ |g Ø zgsÏp Ø ‫ץ‬kØ ‫ {םץ‬Ø j g|q s‫ץם‬ksmØ zq‫ ל‬smØ {pqÏjgØ |g ‫ל‬Ø ‫ץ‬Î|t Ø ÅÒzg{gØ k p kq |‫ל‬Ø k{g}qÑ Øz{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Ø psØkrp kq |Ñs Øg‫ ץ‬ LL Ø psØkrp kq |Ñs Øg‫ ץ‬ Ø psØkrp kq |Ñs Øg‫ץ‬h{Òg Ø k| ‫ל‬q gØ Ø WØ Ø LL Ø ptk jÎØ Òp Ø k{{k z |Ñ Ø ptk jÎ Ø}g ‫ ל‬Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL ØzkqÏztoØ|g ‫ל‬Ø tØÎ‫ ץ‬oØ q ~ jÎ ØksÏt kØgjksÑjm Ø ‫ ל‬gØm‫} ץ‬g q |Î Ø ‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØCL Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø isp tÏØ |g Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ ‫ץ‬k{k m‫ץ‬Òst Ø iksk |Ñ Ø |gngqtÏØ z{mno ‫ץ‬tÏØ m Fritillaria spetsioticaØ kÏsg Ø ‫םץ‬stØ qkÏ Ø ‫| ץ‬qtÏØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ mØsÎ tØ zÒ k Ø ØÒsg ØkÏsg Ø msØzkq t~ÎØ gi‫ם‬q gØÎØ tikq ‫ל‬Ø locus classicus Ø tØ tztÏt Ø | sj‫מ‬sko kØ zq sØ {ÏigØ ~q‫ם‬s gØ gz‫ם‬Ø zoq|gi ‫ל‬Ø |g Ø tØ jk‫ מ‬kqt Ø z‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø tsØ zgqgng{‫ ל‬tØt | ‫םץ‬Ø itsÒq Øzkq t~ÎØ‫ץ‬kØÒs tsmØt | |ÎØ |g Ø toq |ÎØ zÏk m Ø Ø g~‫ל‬qp}Ø Ø msØ gsg}Òqk Ø gz‫ם‬Ø msØ k{ko gÏgØzkq t~ÎØp ØF Úrhodokanakis Ø Ø qÏ t Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø Ø gssÏ gqt Ø zqp pz Ø kz |t spsÏg Ø hqÏ |k g Ø{ÏitØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ psØ‫{{ל‬psØj‫מ‬t Ø tØ|Òs qtØ m Ø sÎ to Ø msØ|tqo}ÎØ g |g{‫ |ל‬Ø o ‫ץם‬k qtØzkqÏztoØ Ø L Ø|ts ‫ל‬Ø msØ tsÎØ toØ qt}Î mØ {ÏgØ|g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ zkqÏztoØ ØL msØ qit{ÏjgØt Øj‫מ‬tØoz‫ל‬q~ts k Øg‫ ץ‬ikÏ Ø‫| ץ‬qtÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ g‫מ‬z{ t ØÅt{‫ ם‬Ø m ØF ÚspetsioticaØhqÏ |ts g Ø|g Ø t Øj‫מ‬tØ kØzkq t~ÎØ‫ץ‬kØÒs tsmØt | |ÎØ|g Ø toq |ÎØzÏk m Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ö MØ Ø Ø ; +ALAQIØ Ø = jpÍsis Öfrms|spÍf :ÖÅÒ{t ØvkhqtogqÏtoØÒp Øgq~Ò Ø zq {Ïto Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ö ØFritillaria spetsiotica kÏsg Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø psØ zk ÑsØ|g Ø m ØgzÒsgs Øzkq t~Î Ø m Ø k{tztssÎ toØ t‫ םץ‬Ø qit{Ïjg Øgz‫ם‬Ø gØ~pq ‫ל‬Ø Ïjo‫ץ‬gØ |g Ø Åt{‫ם‬Ø Òp Ø gØ zkqÏ~pqgØ toØ goz{Ïto Ø msØ qit{ÏjgØ osgs ‫ל‬Ø msØgz‫ם‬Øgsg t{‫ ל‬Økq~‫ץם‬ksmØ& ÚRHODOKANAKISÚ /QOH ØEWØ"AJEQØ|g Ø msØgz‫ם‬Øhtq‫ל‬Ø Ø tq snÏg Ø|g kq~‫ם‬‫ץ‬ksmØ& ÚGRAECAÚ"NIRR Ø‫ץ‬kØ ØtztÏk Øohq jÏlk g Ø ‫ ם‬ts ØÑ kØ sgØ‫ץ‬msØÒ~k ØhqknkÏØ ~kj‫ם‬sØ|gsÒsg Øg‫ ץ‬iÎ Øoztz{mno ‫ םץ‬Ø m Ø & Ú SPETSIOTICAÚ msØ qit{Ïjg Ø k| ‫ ם‬Ø go ÑsØ ztoØ hqÏ |ts g Øz{m ÏtsØ m Øz‫{ם‬m Ø toØ goz{Ïto Ø ‫ ף‬sys :Ö ØFritillaria spetsiotica gzgs ‫ל‬Ø kØ~g‫ץ‬m{‫ל‬Øo ‫ם‬‫ץ‬k qgØgz‫ם‬Ø ØL ØÆhqÏj ‫ל‬Ø m Ø‫ץ‬kØ msØ& ÚGRAECA Ú msØ|ks q |ÎØzkq t~ÎØ m Ø qit{Ïjg Ø ‫ם‬qmØ qg~sgÏtØ|g Ø Ïjo‫ץ‬t Ø }‫מ‬ts g Ø |g Ø kØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqgØ o ‫ץם‬k qgØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø L Ø ‫ל‬s t kØ zqt ‫לץ‬Ø gØ g hk t{ n |‫ל‬Ø hqg~ÑjmØ ÎØ zk qÑjmØkj‫}ל‬mØ‫ץ‬kØ}q‫מ‬igsgØÎØgqg ÎØng‫ץ‬sÑjmØh{‫ ל‬m m Ø o~s‫ל‬Ø Øzgqo}Ò Øjg ÑsØ~g{kzÏtoØ k‫|מ‬m ØÎØk{g ÑspsØ |g Ø ‫{{ל‬psØ g|g{{ Òqim psØ giqÑs Ø Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø F Ú spetsiotica ks tzÏlts g Ø osÎnp Ø kØ ‫{{לץ‬tsØ gst | Ò Ø nÒ k Ø|g Ø‫ ~ם‬Øks ‫ ם‬Øzo|sÎ Øh{‫ ל‬m m Ø‫ץם‬p Ø o~s‫ ל‬Øgsgz ‫ מ‬ts g Ø mØ | ‫ל‬Øg|gsnp ÑsØn‫ץל‬sps Ø‫ם‬ztoØ|g Øzqt g k‫מ‬ts g Øgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m m

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria spetsiotica ‫ץ‬kØ zq‫ ל‬stØ~qÑ‫ץ‬gØt Øohq jtikskÏ Øz{mno ‫ץ‬tÏ

55


┬╛┬БtтАл╫етАмg├Ш┬Бm┬Ъ├ШksjmтАл|┬В╫етАм├О┬Ъ├ШFritillaria spetsiotica gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шs├О┬Аt├Ш┬Фz├Т┬Б┬Аk┬Ъ ├Ш vp┬Б ├Ш┬Е ├Ш┬ЛgтАл╫Ь╫етАмqm

56


k jÑs Ø j ‫ ם‬Ø zkq iq‫}ל‬m|kØ ~k |Ñ Ø zq‫} ם‬g g Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø j ‫ ם‬Ø o~s‫ל‬Ø oi~k‫ ם‬gsØ ‫ץ‬kØ msØ F Ú rhodokanakisØ ÎØ msØ F Ú graeca Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø tØÒqitØThe Red Data Book of Rare and Threatened Plants of GreeceØ +ALAQIØ G Ø p ØkÏjt ØÅqp ‫ם‬Ø 6TKMEQABKE Ø iksk |Ñ Ø |gngqtÏØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏjto Ø |oqÏp Ø mØ sÎ tØ zÒ k Ø ‫ ם‬tØ |g Ø ksØ ‫ץ‬Òqk Ø msØ zkq t~ÎØ m Ø Ø qit{Ïjg Ø g‫מ‬z{ t ØÅt{‫ ם‬Øt ØtztÏt Ø| sjosk‫מ‬tosØ ‫ץל‬k gØ gz‫ם‬Ø toq |ÎØ |g Ø t | |ÎØ gs‫ל‬z orm Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ zqt g kont‫מ‬s Ø qÒzk Ø kzÏ m Ø sgØ ksm‫ץ‬kqpnt‫מ‬sØ tzp jÎzt kØ t Ø zt{Ï k Ø i gØ tØ ‫ץם‬tq}tØ |g Ø z‫ל‬s tØ go ‫ם‬Ø kÏjt ØFritillariaØztoØ}‫מ‬k g Ø ‫ ם‬tØ|ts ‫ל‬Ø to Ø gnÑ ØgsnÏlk ØkspqÏ Ø msؾst rm ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØgzt k{Ò k Øz‫{ם‬tØ Ò{rm Ø |g Ø gs |kÏ‫ץ‬kstØ zkq hg{{ts |Î Ø kog nm tztÏm m Ø Ò Ø Ñ k Ø ‫ ~ם‬Ø ‫םץ‬stØ sgØ zkq tq nkÏØ tØ |Ïsjost Ø gz‫ם‬Ø mØ o{{tiÎØ to Øg{{‫ל‬ØsgØhtmnmnkÏØ|g ØmØ‫ץ‬k{{ts |ÎØ toØ kz hÏp m Ø t{htÏ Ø ‫ ם‬tØ toØiksk |Ñ Ø|gngqt‫מ‬ØkÏjto Øgz‫ם‬Ø msØ sÎ tØ zÒ k Ø‫ ם‬tØ|g Øgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ m Ø Ø qit{Ïjg Ø g‫מ‬z{ t ØÅt{‫ ם‬Øg{{‫ל‬Ø|g Ø psØohq jtiksÑsØz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø qit{Ïjg Ø|g{{ kqit‫מ‬s g Ø tsØzk qg‫ץ‬g |‫ם‬Ø t gs |‫ם‬Ø ÎztØ toØ qig mqÏtoØ t gs |Î Ø toØ gskz m‫ץ‬ÏtoØ g qÑsØ i gØ zkq ‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø ~q‫ם‬s gØ ‫ץ‬kØ ‫ץ‬ki‫{ל‬mØ kz o~Ïg Øzgq‫ ם‬ØgsØjksØzqt k~nkÏ Øk‫|מ‬t{gØohq jÏlk g Ø‫ץ‬kØ gØ oiiksÎØ toØkÏjm Ø t{htÏØ toØ|g{{ kqit‫מ‬s g ØkzÏ m Ø|g Ø kØ‫{{ל‬to Ø t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø|g Øzp{t‫מ‬s g Ø‫ץ‬Ò pØ toØ j gj | ‫מ‬to

ÅÒ{t Ø t Ø j ‫ ל‬zgq t Ø ‫| ץ‬qtÏØ ohq jtikskÏ Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ m ØF ÚspetsioticaØ msØ qit{ÏjgØ}‫מ‬ts g Ø|oqÏp Ø kØ }q‫מ‬igsgØÎØ gØ‫ם‬q gØ|g{{ kqim‫ץ‬ÒspsØgiqÑs Ø|oqÏp Øk{g Ñsps Ø|g Øzgqto ‫ל‬ltosØ‫{ם‬k Ø Øksj ‫ץל‬k k Ø‫ץ‬tq}Ò Ø‫ץ‬kØ gØgsg}kqnÒs gØSAWAØztoØ osoz‫ל‬q~tosØk|kÏ Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø Ø Fritillaria spetsioticaØ ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø 4qp ‫ם‬Ø 65 Ö kÏjt Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g mitq tztÏm mØ m Ø )5#.Ø Ø g}t‫ מ‬Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ gØj gnÒ ‫ץ‬gØjkjt‫ץ‬Òsg ØkÏsg Øikits‫ ם‬Ø mØ oqqÏ|sp mØ psØ iksk |Ñ Ø |gngqÑsØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ ‫ ם‬tØ Ø zÒ k Ø‫ ם‬tØ|g Ø msØ qit{Ïjg Øt ØtztÏt Ø}‫מ‬ts g Øz{m ÏtsØzkq t~ÑsØ‫ץ‬kØÒs tsmØt | |ÎØ|g Ø toq |ÎØ gs‫ל‬z orm ØÅgØ|q Îq gØztoØ Î‫ץ‬kqgØz{mqtÏØmØF ÚspetsioticaØ kÏsg Ø gØ A B(I II IU U A B(I II IU U c(I II III IU Ø |gn‫ ם‬tsØ mØ |g g{g‫ץ‬hgs‫ץם‬ksmØ ost{ |‫ל‬ØÒ| g mØ toØiksk |Ñ Ø|gngqÑsØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ m ØkÏsg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØgz‫ם‬Ø ØJL2 Ø kØ { i‫ ם‬kqk Øgz‫ם‬ØzÒs kØzkq t~Ò Ø|g Ø oi~q‫ם‬sp Øzgqto ‫ל‬lk Ø ‫ץ‬ÏgØ osk~ÎØ‫ץ‬kÏp m Øzgqg mqt‫ץמ‬ksmØ|oqÏp Ø tsØgq n‫םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬psØ |g Ø toØ ‫ץ‬kiÒnto Ø psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø j |‫ ם‬kqg Ø msØ qit{Ïjg Ø k| ‫ ם‬Ø gz‫ם‬Ø msØ h‫| ם‬m m Ø | sjosk‫מ‬k ØkzÏ m Øgz‫ם‬Ø msØÒs tsmØ toq |ÎØ|g Øt | |ÎØgr tztÏm mØ m Øzkq t~Î Ø|g Øgz‫ם‬Ø tsØÒs t‫ץ‬tØohq j ‫םץ‬Ø ‫ץ‬kØ gØ‫{{ל‬gØj‫מ‬tØkÏjmØFritillaria Ø gØtztÏgØ}‫מ‬ts g Ø msØÏj gØ zkq t~ÎØ|g Ø to Ø jÏto Øh t ‫ם‬zto Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ø Fritillaria spetsioticaØ jksØ Ò~k Ø o‫ץ‬zkq {m}nkÏØ kØ |gsÒsgØ |g ‫{ל‬titØ zqt g kot‫ץ‬ÒspsØ

jophÍfÖ f‫עם‬plÖ Ö l‫ם‬Ì p s ÖusÍ s

¾ t‫ץ‬gØ m ØFritillaria spetsiotica ~Ú& ÚRHODOKANAKIS gz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ Ïjo‫ץ‬g Ø Ø qit{Ïjg Ø vp Ø* Ø&KNHE Ø

57


Fritillaria sporadumƻ&<H<MD

ʈ փƻ 54

Liliaceae Fritillaria sporadumƻ&<H<MD DI 2DGG?@IJRD<

t‫מ‬qgØ oz‫ל‬q~tosØ Ø ‫| ץ‬qtÏØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ +ALAQIØ Ø AK Ø ØtØ|‫ל‬nkØÒsg Øk|Ø psØtztÏpsØgzt k{kÏ g Øgz‫ם‬Ø{ i‫ם‬ kqgØ psØ Øg ‫ץם‬ps ØksÑØ msØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ל‬Øoz‫ל‬q~tosØ j‫מ‬tØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ ‫ץ‬kØ zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ Ò|g t Ø Â‫ץ‬p Ø mØ zgqto ÏgØ psØ zkqÏztoØ Ø giq t|‫ל‬ |psØ Capra aegagrus dorcas Ø mØsÎ tØ t‫מ‬qgØ|g Øzkq t ÒqpsØ psØ Ø|g | ÑsØztoØh‫| ם‬tosØk{k‫מ‬nkqgØ msØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ ל‬ØkÏsg Øk‫ץ‬z‫ם‬j tØ msØzkqg ÒqpØg‫מ‬rm mØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØgo t‫מ‬Ø toØkÏjto

3‫פ‬ys :Ö ; {{‫ ל‬Ø {{‫ ל‬ØØ 7!E Ø ‫ם‬qk t Ø ztq‫ל‬jk Ø .Î t Ø Î t ØØ t‫ מ‬ t‫מ‬qg=Øb)RKAMDØ9NTQA ØSHEØSNOØAQEA ØAKS Ø ØLc Ø Ø!OQ Ø Ø3NOGERUPÚ Ú /{‫ ם‬ozt Ø,$ Ø) ‫ ם‬ozt Ø50! jp hpf|Ì:Ö kÑ}o t Ø‫ץ‬kÖht{h‫ם‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø {g ‫ ם‬Ø‫ מ‬to Ø osÎnp Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø{kÏt Øv‫ {מ‬ CL Ø{kÏt Øv‫ {מ‬

Ø{kÏt Øv‫{מ‬{gØ Ø gs Ïnk g Ø gØ gsÑ kqgØ osÎnp Ø |g aØ ksg{{giÎ Ø{ti~tk jÎ Øzq‫ ל‬sgØÒp Øi{go|Nzq‫ ל‬sg ؾsnmØ Ø osÎnp Ø hqg~Òp Ø |pjpstk jÎ Ø krp kq |‫ל‬Ø |t k sÑ Ø |g gsNz‫ם‬q}oqg Øk p kq |‫ל‬Ø‫ץ‬kØg g}kÏ Ø m}Ïjk Ø|g Ø‫ץ‬kØ ‫ץ‬ÏgØ‫| ץ‬qÎØ| q stzq‫ ל‬smØgz‫{ם‬mrm ØÅÒzg{gØkrp kq |‫ל‬Ø ØWØ ØLL Øgs {ti~tk jÎ Ø gØk p kq |‫ל‬Økoq‫ מ‬kqg Ø z{‫ ל‬to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø LL Ø gs ptk jÎ Ø k| ‫ל‬q gØ {ti~tk jÎ Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q Ø ØLL Øzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q LL Øzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q

Øzq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q zq‫ ל‬sg Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q Ø ØLL Ø q LL Ø q

Ø q q ~ jÎ Ø Òp Ø tØ Î‫ ץ‬o Ø {kÏt Ø ‫ ל‬gØ m‫} ץ‬g q |Î Ø ‫ץ‬Î|to Ø zkqÏztoØ ØCL Ø~pqÏ Øz kq‫מ‬i g

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö tsØ ÒqitØ The Red Data Book of Rare and Threatened plants of GreeceØ +ALAQIØ h Ø mØ Fritillaria sporadum gsg}Òqk g Ø p Ø 2AQEØ z‫ל‬s t Ø j ‫ ם‬Ø z k‫מ‬g‫ץ‬kØ ‫ ם‬Ø k}»Ø ‫ ם‬tsØj‫מ‬tØsÎ t Ø t‫מ‬qgØ|g Ø oq‫ל‬Ø gsgi ‫ל‬Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts gsØ tØ ns |‫ם‬Ø g{‫ ל‬tØ ‫ל‬q|tØ psØ Ø ztq‫ל‬jps Ø ‫ץמ‬}psgØ‫ץ‬kØ msØtjmiÏgØ m Ø%%#Ø toØ ØngØzqt g ko‫ ם‬ %%#Ø toØ ØngØzqt g ko‫ ם‬ Ø toØ ØngØzqt g ko‫ם‬ gs ØkzÏ m Ø|g ØmØ~{pqÏjgØ|g ØmØzgsÏjgØ psØ‫| ץ‬qÑsØgo ÑsØ sm Ñs Ø Â‫ץ‬p Ø |g‫ץ‬ÏgØ zq‫ם‬st gØ jksØ Ò~k Ø {m}nkÏØ i gØ msØ zqt g ÏgØgz‫ם‬Ø msØozkqh‫| ם‬m m ØztoØt}kÏ{k g Ø gØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØg itzq‫ם‬hg g Ø gØtztÏgØk ‫ל‬its g Ø|oqÏp Ø msØ sÎ tØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ ל‬Ø~pqÏ ØsgØÒ~k ØzqtmimnkÏØtzt gjÎzt kØ‫ץ‬k{Ò mØi gØ msØht |tÌ|gs‫ ם‬m gØ m ØsÎ to Ø ØgskrÒ{ki| mØh‫| ם‬m mØtjÎim k Ø‫ץ‬k ‫ל‬Øgz‫ם‬Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØin situØ kzÏØ Ø osk~ÎØ Ò m Ø msØ hgn‫ ץ‬gÏgØ k{‫ ל‬p mØ toØ gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n Ø Ø +ALAQIØ B jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tØ Ò{t Ø gq ÏtoØÒp Ø|g Ø tsØ zqÏ{ t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ö sjm‫ם| ץ‬Ø psØ tqkÏpsØ ztq‫ל‬jps Ø kq iq‫}ל‬m|kØgz‫ם‬Ø msØsÎ tØ t‫מ‬qgØ +ALAQIØ B Ø +ALAQIØ ØAK Ø Øg{{‫ל‬Øgqi‫ ם‬kqgØgsg|g{‫}מ‬nm|k ØkzÏ Ø ØAK Ø Øg{{‫ל‬Øgqi‫ ם‬kqgØgsg|g{‫}מ‬nm|k ØkzÏ AK Ø Øg{{‫ל‬Øgqi‫ ם‬kqgØgsg|g{‫}מ‬nm|k ØkzÏ Ø Øg{{‫ל‬Øgqi‫ ם‬kqgØgsg|g{‫}מ‬nm|k ØkzÏ m Ø |g Ø msØ ik ts |ÎØ sÎ tØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ל‬Ø 3MNGEQTOØ ØAK Ø Ø ÏgØzqtmit‫ץמ‬ksmØgsg}tq‫ל‬Ø m ØF ÚehrhartiiØ "NIRR Ø Ø /QOHØ "EMSYEQØ Ø AK Ø Ø gz‫ם‬Ø mØ sÎ tØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ ל‬Ø‫ץ‬kØhkhg ‫ ם‬m gØgsÎ|k Ø msØF Úsporadum ØmØtztÏgØ kÏsg Ø tØ‫ץ‬tsgj |‫ם‬ØSAWNMØ toØiÒsto ØFritillaria ØztoØ}‫מ‬k g Ø msØksØ{‫ם‬ipØsÎ t ‫ ף‬sys :Ö(ÖFritillariaØsporadumØ}‫מ‬k g Ø kØhqg~Ñjk ØÎØ zk qÑjk Øg hk t{ n |Ò ØnÒ k Ø‫ץ‬kØ}q‫מ‬igsgØÎØ kØgstÏi‫ץ‬g gØ j‫ ל‬to Ø Quercus coccifera Ø ~kj‫ם‬sØ gz‫ם‬Ø tØ kzÏzkjtØ m Øn‫{ל‬g g Ø ØL ØÒp Ø gØ ØL Ø msØsÎ tØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ ל‬Øgzgs ‫ ל‬Ø osÎnp Ø kØgst | ÎØ‫ץ‬g|Ïg Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö(ÖFritillariaØsporadumØgsÎ|k Ø kØ‫ץ‬ÏgØ t‫לץ‬jgØ ~ ltksjm‫| ץ‬ÑsØk jÑsØ‫ץ‬kØ |t k s‫ל‬Ø|g gstz‫ם‬q}oqgØ‫ל‬snm Ø gØtztÏgØgzgs t‫מ‬sØ Ø|ks q |Ò Ø|g Øst tjo |Ò Ø sÎ to Ø toØ igÏtoØ |g Ø msØ ik ts |ÎØ mzk qp |ÎØ zkq t~Î Ø Ïsg Ø ÒsgØ koj ‫|ל‬q tØ kÏjt Ø ‫ץ‬kØ gzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsmØ ikpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ|g Ø‫ץ‬kØ m‫ץ‬gs |Ò Ø gr st‫| ץ‬Ò Øj g}tqÒ Øgz‫ם‬Ø gØ oiiksÎØ toØSAWA ØF Úobliqua +EQ-'AVKEQØ |g ØF ÚehrhartiiØ +ALAQIØ B Ø B Ø g|qÏsk g Øgz‫ם‬Ø go Ò Ø gz‫ם‬Ø gØ hgnozq‫ ל‬sgØ }‫{{מ‬gØ m Ø tsØ j mqm‫ץ‬ÒstØ |g ‫ל‬Ø tØÎ‫ ץ‬oØ ‫{מ‬tØ m Ø|gnÑ ØkzÏ m Øgz‫ם‬Ø gØhqg~Òp Ø |pjpstk jÎØ‫ץ‬kØ |t k sÒ Ø m}Ïjk Ø‫ל‬snmØ m f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö(ÖFritillariaØsporadum gzgs ‫ל‬Ø kØ‫| ץ‬qt‫ מ‬Øj g |tqz ‫ץ‬Òsto Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø mØsÎ tØ

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria sporadum


ž t‍׼‏gĂ˜ toĂ˜ksjm‍|‚׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Fritillaria sporadumĂ˜Â€ mĂ˜s΀tĂ˜Â…Â‚t‍מ‏qg Ă˜ vp Ă˜Â… Ă˜Â‹gâ€Ť×œ׼‏qm


psØg ‫ץם‬psØ m ØF Úsporadum |g Ø Øj‫מ‬tØsÎ to Ø Æzt{tiÏlk g Ø ‫ ם‬Ø tØ ost{ |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬ps Ø kØ‫{ם‬to Ø to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m ØF Úsporadum

kÏsg Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ Øg ‫ץם‬psØ |g Ø kØ|‫ל‬nkØÒsgØ gz‫ם‬Ø go t‫ מ‬Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø toØ Ø z zqt nÒ p Ø t Ø j‫מ‬tØ z{mno ‫ץ‬tÏ ØtØÒsg Ø mØsÎ tØ t‫מ‬qgØ|g ØtØ‫{{ל‬t Ø msØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ ל‬Ø kÏsg Ø j g zg ‫ץ‬Òst Ø kØ { i‫ ם‬kqk Ø psØ Ø nÒ kps Ø qt kÏsk g Øi gØ msØF ÚsporadumØmØ|g mitqÏgØÅqp ‫ם‬Ø (65 Ø|gnÑ Øz{mqtÏØ gØ|q Îq gØ"1A B(I II IU U A B(I II IU Ø U Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø Ð pfÖyps f Íf :Ö kjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬Ø mØsÎ tØ t‫מ‬qgØlk Ø tØzqt g ko‫ץם‬kstØkÏjt Øgiq t|‫| ל‬to ØCapra aegagrus dorcas Ø mØ jm‫ ץ‬toqiÏgØ ks‫ ם‬Ø ‫| ץ‬qtgztnÒ‫ץ‬g t Ø i gØ msØ in situØzqt g ÏgØ m ØFritillaria sporadumØngØÎ gsØ j g Òqp Ø ~qÎ ‫ץ‬m Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØkrg }g{ nkÏØmØkz hÏp mØgo t‫מ‬Ø toØkÏjto Ø tsØlocus classicus Ø kØgo ‫ם‬sØ tsØ q‫ם‬ztØngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØ oi~q‫ם‬sp ØsgØzqt g kont‫מ‬sØ‫ץ‬kq |‫ל‬Øgz‫ם‬Ø gØ z‫ל‬s gØÎØksjm‫ל| ץ‬ØkÏjmØ m ØsÎ to Ø kØ‫ ם‬Øg}tq‫ל‬Ø tsØz{mno ‫םץ‬Ø toØkÏjto Ø mØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ ל‬Ø tØ|‫מ‬q tØzq‫ם‬h{m‫ץ‬gØ i gØ msØj g Îqm ÎØ toØ »Øgo ÎsØ mØsÎ tØzqtÒq~k g Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø tsØgskrÒ{k| tsØgq n‫םץ‬Øg itzqth‫ ל‬ps Ø gØtztÏgØ h‫| ם‬tosØk{k‫מ‬nkqg Ø Øj g~kÏq mØ toØ ns |t‫מ‬Ø g{‫ ל‬toØ ‫ל‬q|toØ Ø ztq‫ל‬jpsØjksØngØzqÒzk ØsgØg}tq‫ל‬Ø‫םץ‬stsØ to Øng{‫ ל‬to Ø tqigs ‫ץ‬t‫ מ‬Øg{{‫ל‬Ø|g Ø msØ~{pqÏjgØ|g ØzgsÏjgØ psØsÎ psØ psØ tqkÏpsØ ztq‫ל‬jpsØ‫ץ‬kØ msØz{t‫ מ‬gØh tzt | {‫ם‬ m ‫ל‬Ø to Ø jophÍfÖ f‫עם‬plÖ Ö l‫ם‬Ì p s ÖusÍ s

ØFritillaria sporadumØgz‫ם‬Ø mØsÎ tØ oq‫ל‬Ø gsgi ‫ל‬Ø kz‫ל‬sp Ø|g Øh ‫ ם‬tz‫ ם‬Ø m Ø mØsÎ tØ t‫מ‬qgØ |‫ ל‬p Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm

60


Fritillaria theophrasti &<H<MD +CDOJN

ʃ պʍ ƻ $-

Liliaceae Fritillaria theophrasti &<H<MD +CDOJN DI DJG "<GG #@GG

.PKKG

3‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø %!E Ø Î t Ø Ò ht =Ø b)MRTKAØ ,ERBNR Ø IMØ NKIUESIR Ø Ø !OQ Ø Ø , # Ú 0INATZIÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø 50! Ø) ‫ ם‬ozt Ø(EQB Ø, # Ø0IMASYI

s‫ ם‬tzt Ø ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø sÎ toØ Ò htoØ |g Ø tØ ‫ץ‬tsgj |‫ם‬ØkÏjt Ø toØiÒsto Ø tØtztÏtØgzgs ‫ל‬ØkjÑ q ‫ץ‬Òsk Ø ‫ץ‬tq}t{ti |Ò Ø j g}tqÒ Ø psØ }o ÑsØ m Ø sÎ toØ Ò htoØ gz‫ם‬Ø msØ oz |Î F ÚponticaØ7AHKEMB ØkÏ~gsØÎjmØkz m‫ץ‬gs 7AHKEMB ØkÏ~gsØÎjmØkz m‫ץ‬gs ØkÏ~gsØÎjmØkz m‫ץ‬gsnkÏØ zt{‫מ‬Ø kspqÏ Ø |g Ø gØ }o ‫ל‬Ø go ‫ל‬Ø kÏ~gsØ zkq iqg}kÏØ p Ø UAQ ØsubstipelataØgz‫ם‬Ø tsØ0 Ø# Ø#AMDAQGXØ ÚÅmsØj g}tqtztÏm mØgo ÎØ msØkÏ~gsØkz m‫לץ‬sk Øgqi‫ ם‬kqgØ|g ØtØ "QTRRAKKIRØ Øg{{‫ל‬Ø|g ØtØ Ø Ø s‫ ל‬m ØtØtztÏt Ø gØ zt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØjkÏi‫ץ‬g gØ m Øht gs |Î Ø o{{tiÎ Ø toØ EQB Ø , # Ø0IMASYIØ Ø Ø Ø m‫ץ‬k Ñsk Ø msØk |Ò k Ø to Ø tØ‫ם‬st‫ץ‬g bF Úlesbiac Ú kq iq‫ ל‬g‫ץ‬kØ msØF ÚtheophrastiØ p Ø rk~pq ‫ם‬Ø kÏjt Ø +ALAQIØ +ALAQIØØ Ø 0HISNRØØ Ø g}t‫מ‬Ø ‫ץ‬k ‫ץ‬k{k Î g‫ץ‬kØ zt{o‫ל‬q n‫ץ‬tØ o{ |‫ ם‬Ø ‫ ם‬tØ gzkrmqg‫ץ‬ÒstØ ‫ ם‬tØ |g Ø lps gs‫ם‬Ø in situØ|g Øex situ Ø|g Øj gz Ñ g‫ץ‬kØ‫ ם‬Ø gØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬ØispqÏ ‫ץ‬g gØ toØkÏjto Øj g mqt‫מ‬s gsØ gnkq‫ל‬Ø |g Ø kÏsg Ø j g}tqk |‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø gØ gs Ï t ~gØ m Ø F Ú pontica Ø Ø m‫ץ‬gs |‫ ם‬kqk Ø‫ץ‬tq}t{ti |Ò Øj g}tqÒ Øgo t‫מ‬Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø msØF ÚponticaØkÏsg Ø gØzt{‫מ‬Øk‫מ‬qp gØ}o ‫ל‬Ø‫ץ‬kØ gØzt{{‫ ל‬Ø osÎnp Øgs Ïnk gØÎØ kØ ztsj‫{מ‬to Ø}‫{{מ‬gØ m Ø |gnÑ Ø|g Ø gØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqgØ ~kj‫ם‬sØ|o{ sjq |‫ל‬Ø‫ל‬snmØ m Ø‫ץ‬kØ Ø gzt{Îrk Ø psØ kz‫{ל‬psØ osÎnp Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬ksk Ø zqt Ø gØÒrpØ +ALAQIØ Ø0HISNRØ

nrÏrn‫ם‬f:ÖFritillaria ponticaØ7AHKEMB ØUAQ ØsubstipelataØ 0 # Ø#AMDAQGXØIMØ"TKK Ø3NC Ø"NS Ø&QAMCEØ Ø Ø & ÚPONTICAÚATCS ØÝ ØGQAEC Ø;MNMØ7AHKEMB ØIMØ)RIRØ Ø Ø = jp hpf|Ì:Ö kÑ}o t Ø ‫ץ‬kÖ |‫מ‬q tÖ ht{h‫ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø ØCLØ|g Ø‫ץ‬kØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØ‫| ץ‬q‫ל‬Øht{hÏj g Ø {g ‫ ם‬Ø‫ מ‬to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Øk‫מ‬qp t Ø{kÏt Øv‫{{מ‬gØ Ø j g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØCL Ø osÎnp Øgs Ïnk WØ ØCL Ø osÎnp Øgs Ïnk Ø ØCL Ø osÎnp Øgs Ïnk CL Ø osÎnp Øgs Ïnk

Ø osÎnp Øgs Ïnk gØÎØ ~kj‫ם‬sØgs Ïnk g ØkoqÒp Ø{ti~tk jÎ Øi{go|Nzq‫ ל‬sg Ø sÑ kqgØ}‫{{מ‬g Ø‫ם‬zp Ø|g Ø gØ‫ץ‬k gÏg Ø o~s‫ל‬Ø kØ ztsj‫מ‬{to Øgs‫ל‬Ø qÏg ؾsnmØ Ø|pjpstk jÎ Øzqg sN|Ï q N|Ï q |Ï q sgØ~pqÏ Ø m}Ïjk Ø‫ץ‬kØz{g k ‫ל‬Ø{pqÏjg Øztq}oqt|‫ ל‬gsmØ msØgz‫{ם‬mrm ØÅÒzg{gØkrp kq |‫ל‬Økz ‫ץ‬Î|p Øgs {ti~tk jÎ Ø g‫ץ‬h{Òg Ø ØWØ ØcL Øks ‫ם‬sp Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ zqt Ø msØ gz‫{ם‬mrm Ø gØ k p kq |‫ל‬Ø z{g ‫ מ‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø CL Ø L Ø Ø koqÒp Ø gs ptk jÎ Ø g‫ץ‬h{ÒgØ Òp Ø gzt qtiio{p‫ץ‬Ògzt qtiio{p‫ץ‬Ò sg Ø k| ‫ל‬q gØ{ti~tk jÎ Ø‫ץ‬kiÒnto Ø ØWØ ØcL Øzq‫ ל‬sg Ø msØh‫ ל‬mØ to Ø‫ץ‬goqtzq‫ ל‬sg Ø kØgz‫ ם‬g mØzkqÏztoØ Ø LLØ gz‫ם‬Ø msØ h‫ ל‬mØ psØ kz‫{ל‬ps Ø ‫{מ‬t Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø q ~ jÎ Ø‫ץ‬Ò~q ØzkqÏztoØ tØ‫ץ‬Ò tsØ to Ø{kÏt Ø{kz t

Ø q ~ jÎ Ø‫ץ‬Ò~q ØzkqÏztoØ tØ‫ץ‬Ò tsØ to Ø{kÏt Ø{kz t}oÎ Ø ‫ ל‬gØ‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø|o{ sjq |ÎØ‫ץ‬kØ Øz kq‫מ‬i g Ø

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø m ØFritillaria theophrasti kÏsg Øgo ‫ ם‬ØztoØkoqÏ |k g Ø msØ koq‫ מ‬kqmØ zkq t~ÎØ toØ ‫ם‬qto Ø Â{o‫ץ‬zt Ø kØ nÒ k Ø ‫ץ‬kØ o m{ÎØ jg |ÎØ h{‫ ל‬m mØ ‫ץ‬kØ Castanea sativa |g Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n Ø Ø +ALAQIØ Ø0HISNRØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tØ Ò{t Ø gq ÏtoØÒp Ø|g Ø tsØ-‫ ל‬t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ö sjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m ØsÎ toØ Ò hto Ø ØFritillaria theophrasti kÏsg Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØ Øs‫ם‬ k Ø|g Øjo |Ò Øzkq t~Ò Ø m ØsÎ to Ø Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øoztz{mno ‫ םץ‬ØkÏsg Øj g |tqz ‫ץ‬Òst Ø msØkoq‫ מ‬kqmØzkq t~ÎØ i‫מ‬qpØ gz‫ם‬Ø tØ ‫ם‬qt Ø Â{o‫ץ‬zt Ø ¿sg Ø jk‫ מ‬kqt Ø oztz{mno ‫ םץ‬Øgzgs ‫ל‬Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ~pq ÑsؾiqgØ|g Ø kqt‫מ‬s gØ|g Ø tØ qÏ t ØztoØkÏsg ØtØ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø kØ‫ץ‬Òiknt Øzkq tqÏlk g Ø zÒq rØ m Ø tsÎ Ø k ‫ץ‬Ñst Øz{m ÏtsØ toØ~pq t‫מ‬Ø g{{tsÎØ (+ALAQIØ Ø0HISNRØ Ø zgl‫ ם‬Ø ‫ ף‬sys :Ö ØFritillaria theophrasti gsgz ‫ מ‬k g Ø kØj g}tqk |t‫ מ‬Øt |t ‫ם‬zto Ø|oqÏp Ø‫ץם‬p Ø kØj‫ ל‬mØCastanea sativa ØPinus halepensis RTBRO brutiaØ|g ØPlatanus orientalis Øg{{‫ל‬Ø|g Ø kØg|g{{ Òqim to Øk{g Ñsk Ø|g Ø kØng‫ץ‬sÑsk Ø kØo ‫ץם‬k qNØgz‫ם‬Ø ØÒp Ø ØLØ|g Ø kØj g}tqk |‫ל‬Ø kj‫}ל‬mØ z ~ Ø kØ ~ t{Ïnto Ø msØ zkq t~ÎØ m Ø i ‫ ל‬toØ |g Ø kØm}g k g|‫ל‬Øzk qÑ‫ץ‬g gØ msØzkq t~ÎØ m ؾiqg Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Ø Fritillaria theophrastiØ kÏsg Ø k-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØFritillaria theophrasti

61


┬╛┬БtтАл╫етАмg├Ш┬Бm┬Ъ├ШFritillaria theophrasti gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш├В{oтАл╫етАмzt┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Шs├О┬Аto├Ш┬М├Т┬Аhto ├Ш vp┬Б ├Ш┬Е ├Ш┬ЛgтАл╫Ь╫етАмqm

62


ÂŒĂ?€pfĂ–yps €f Ă?f™:Ă–ÂˆĂ˜kz‚ â€Ť×?‏z‚gĂ˜zqt€ g€Ă?gĂ˜ psĂ˜oztz{mno€‍׼‏ÑsĂ˜ mÂšĂ˜Fritillaria theophrastiĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜ozkqh‍|€×?‏m€mĂ˜ kĂ?sgÂ‚Ă˜j‍|€מ‏t{m Ă˜Ă‡qkÂ‚â€Ť×œâ€Źlk gÂ‚Ă˜zqt€k| Â‚|ĂŽĂ˜k| Ă?‍׼‏m€mĂ˜Â€ tĂ˜zkjĂ?tĂ˜  toĂ˜zt€t€ tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ psĂ˜}o Ă‘sĂ˜ztoĂ˜|gqzt}tqt‍מ‏s Ă˜pÂšĂ˜zqtÂšĂ˜ tĂ˜ €‍מ‏st{tĂ˜  psĂ˜ g â€Ť×Ľ×?‏psĂ˜ ztoĂ˜ |g gsg{Ă‘sts gÂ‚Ă˜ gz‍×?â€ŹĂ˜  gĂ˜ lĂ‘g Ă˜ р kĂ˜sgĂ˜ozâ€Ť×œâ€Źq~tosĂ˜zt€t Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜jkjt‍׼‏ÒsgĂ˜ mÂšĂ˜kzĂ?jqg€mÂšĂ˜ mÂšĂ˜ h‍|€×?‏m€mÂšĂ˜Â€ msĂ˜kiiksĂŽĂ˜gsgzgqgipi‚|ĂŽĂ˜Â‚|gs‍ ×?‏m gĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoš Ă˜ Â?Ă˜â€Ť×Ľâ€Źkig{‍ מ‏kqtÂšĂ˜oztz{mno€‍š×?׼â€ŹĂ˜ mÂšĂ˜F ĂštheophrastiĂ˜gzgs â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€kĂ˜zkq‚t~ĂŽĂ˜Â‚j‚g‚ Ă’qtoĂ˜}o€‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜|‍{{×œâ€ŹtoÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜Â€os‚€ â€Ť×œâ€ŹÂ gÂ‚Ă˜mĂ˜jm‍‚׼‏toqiĂ?gĂ˜|gÂ‚Ă˜mĂ˜gr‚tztĂ?m€mĂ˜â€Ť|‚׼‏qtgztnÒ‍׼‏g tÂšĂ˜Â€ msĂ˜ zkq‚t~ĂŽĂ˜ ”gsg â€Ť×?‏q‚t Ă˜ z{m€Ă?tsĂ˜  toĂ˜ zgqgjt€‚g|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ ~pq‚tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜  mÂšĂ˜ÂƒiÂ‚â€ŤÂ€×œâ€Źto Ă˜â€Ť×?‏ztoĂ˜k| â€ŤÂš×?â€ŹĂ˜ mÂšĂ˜& ĂštheophrastiĂ˜}‍מ‏ts gÂ‚Ă˜zt{{â€Ť×œâ€ŹĂ˜â€Ť{{×œâ€ŹgĂ˜Â€m‍׼‏gs Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜kĂ?jm Ă˜ gĂ˜tztĂ?gĂ˜~qkÂ‚â€Ť×œâ€Źlts gÂ‚Ă˜zqt€ g€Ă?g ”oskzњ Ă˜  gĂ˜ ‍׼‏Ò qgĂ˜ ztoĂ˜ zqĂ’zkÂ‚Ă˜ sgĂ˜ {m}nt‍מ‏sĂ˜ i‚gĂ˜  msĂ˜ ex situ j‚g ĂŽqm€mĂ˜|gÂ‚Ă˜j‚g~kĂ?q‚€mĂ˜ mÂšĂ˜& ĂštheophrastiĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜ mĂ˜zqt€ g€Ă?gĂ˜ psĂ˜h‚t â€Ť×?‏zpsĂ˜ mÂšĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜gskrĂ’{ki| mĂ˜h‍×?‏€|m€m Ă˜g{{â€Ť×œâ€ŹĂ˜kzĂ?€mš Ă˜gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜Ă’s tsmĂ˜gsâ€Ť×œâ€Źz orm Ă˜Â†z‚z{Ă’ts Ă˜ mĂ˜ €o{{tiĂŽĂ˜ ht{hĂ‘sĂ˜  toĂ˜ kĂ?jtoÂšĂ˜ zqĂ’zkÂ‚Ă˜ sgĂ˜ gzgitqkonkĂ? Ă˜ ksĂ‘Ă˜ ~qkÂ‚â€Ť×œâ€Źlk gÂ‚Ă˜ sgĂ˜ ks‚€~onkĂ?Ă˜ mĂ˜ |g{{‚ÒqikÂ‚â€Ť×œâ€ŹĂ˜  toĂ˜ €kĂ˜ „t gs‚|tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜Â‹ĂŽztoÂšĂ˜â€Ť×?׼‏stĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ mĂ˜~qm€‚‍׼‏tztĂ?m€mĂ˜Â€zkqâ€ŤÂ ×œ׼‏ps Ă˜ Ă…gĂ˜|g{{‚kqim‍׼‏ÒsgĂ˜}o â€Ť×œâ€ŹĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹztqkĂ?Ă˜sgĂ˜jрtosĂ˜zkq‚€€‍ ×?‏kqgĂ˜ €zĂ’q‍׼‏g g Ă˜ р kĂ˜ sgĂ˜ |g g knt‍מ‏sĂ˜ €kĂ˜ 4qâ€Ť×œâ€ŹzklkÂšĂ˜ Â…ksk Â‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ Æ{‚|t‍ ×žâ€ŹĂ˜ Â?kĂ˜Â€|tz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜g€}g{ĂŽĂ˜zqt€ g€Ă?gĂ˜go tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoš Ă˜ |g{{‚kqit‍מ‏s gÂ‚Ă˜ â€ŤÂ ×œâ€Źt‍׼‏gĂ˜ i‚gĂ˜ zkq‚€€‍ ×?‏kqgĂ˜ gz‍×?â€ŹĂ˜ Ă˜ ~q‍×?‏s‚gĂ˜ € tsĂ˜ kqkosm Â‚|‍×?â€ŹĂ˜ |ĂŽztĂ˜  toĂ˜ †qig€ mqĂ?toĂ˜ „t gs‚|Κ Ă˜  toĂ˜ ‘gskz‚€ m‍׼‏Ă?toĂ˜Â‘g qĂ‘s

Pinus halepensis RTBRO Ă˜brutia € tsĂ˜oz‍×?‏qt}tĂ˜ mÂšĂ˜tztĂ?gÂšĂ˜ gzgs t‍מ‏sĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹglĂ?Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ msĂ˜F Ăštheophrasti ‍׼‏kq‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ksj‚g}Ă’qts gĂ˜ €m‍׼‏gs Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ht{hĂ‘jmĂ˜}o â€Ť ×œâ€ŹĂ˜â€Ť×?‏zpÂšĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜ g Ă˜Crocus BIĂ&#x;ORUSĂ˜ RTBRO Ă˜ nubigena Ă˜ Epipactis heleborine Galanthus elwesii

Muscari comosum Ă˜ Orchis provincialis Scilla bifoliaĂ˜ | ‍ ×œâ€ŹĂ˜ Â?Â‚Ă˜ j‍מ‏tĂ˜ ‍|‚׼‏q‍ ×?‏kqtÂ‚Ă˜ oztz{mno€‍׼‏tĂ?Ă˜ gsgz â€ŤÂ€Â€×žâ€Źts gÂ‚Ă˜ € msĂ˜ jo Â‚|ĂŽĂ˜ m‍‚׼‏tqk‚sĂŽĂ˜ zkq‚t~ĂŽĂ˜  mÂšĂ˜ s΀toĂ˜ ÂŒĂ’Â€hto Ă˜ €osĂŽnpÂšĂ˜ €kĂ˜}qoigsĂ‘jmĂ˜h{â€ŤÂ Â€×œâ€Źm€m Ă˜Â€kĂ˜m}g‚€ k‚g|â€Ť×œâ€ŹĂ˜zk qÑ‍׼‏g gĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ |oqĂ?gq~gĂ˜  gĂ˜ kĂ?jmĂ˜ Cistus creticus C Ăš salviifolius |gÂ‚Ă˜ Erica MANUPULIĂ&#x;ura Ă˜ ŠĂ?rinrs Ă–{f Ă–}fpf{€lp â€ŤÂ™ף×?‏Ö{f€lhspĂ?f™Öfyj zĂŒÂ™:Ă–ÂˆĂ˜ ‍׼‏kig{‍ מ‏kqmĂ˜ gzk‚{ĂŽĂ˜ i‚gĂ˜  msĂ˜ Fritillaria theophrasti kĂ?sgÂ‚Ă˜ mĂ˜ |g g€ qt}ĂŽĂ˜ ĂŽĂ˜ |gÂ‚Ă˜ mĂ˜ ozthâ€Ť×œâ€Źn‍€‚׼‏mĂ˜  psĂ˜ h‚t â€Ť×?‏zpsĂ˜  mš Ă˜ †Ă?sgÂ‚Ă˜ z‚ngs‍×?‏sĂ˜ ‍{×?‏kÂšĂ˜ tÂ‚Ă˜ s‍‚ ×?‏kšÖ m‍‚׼‏tqk‚sĂ’ÂšĂ˜ zkq‚t~Ă’ÂšĂ˜  mÂšĂ˜ s΀toĂ˜ ÂŒĂ’Â€htoĂ˜ sgĂ˜ gzt k{t‍€מ‏gsĂ˜ j‍מ‏tĂ˜ ‍׼‏ki‍{×œâ€ŹtoÂšĂ˜ oztz{mno€‍׼‏tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoš Ă˜Ă‚â€Ť×Ľâ€Źpš Ă˜mĂ˜g{{giĂŽĂ˜ĂŽĂ˜mĂ˜ki|g â€Ť{×œâ€Źk‚ mĂ˜ psĂ˜ zgqgjt€‚g|Ă‘sĂ˜ |g{{‚kqik‚ÑsĂ˜ |gÂ‚Ă˜ mĂ˜ |g g€ qt}ĂŽĂ˜  mÂšĂ˜ jgۄjtoÂšĂ˜h{â€ŤÂ Â€×œâ€Źm€mÂšĂ˜ mÂšĂ˜s΀toĂ˜kĂ?~gsĂ˜pÂšĂ˜gzt Ă’{k€‍׼‏gĂ˜ tsĂ˜ |g g|kq‍׼‏g Â‚€‍×?׼â€ŹĂ˜ psĂ˜oztz{mno€‍׼‏ÑsĂ˜|gÂ‚Ă˜ msĂ˜Â€oqqĂ?|spÂ€ĂŽĂ˜  toš Ă˜ †z‚zqt€nĂ’ pš Ă˜ mĂ˜ ozkqht{‚|ĂŽĂ˜ h‍|€×?‏m€m Ă˜ ‍{×?‏psĂ˜  psĂ˜ oztz{mno€‍׼‏Ñs Ă˜ gz‍×?â€ŹĂ˜ zt{oâ€Ť×œâ€Źq‚n‍׼‏gĂ˜ g‚itzq‍×?‏hg g Ă˜ €os k{kĂ?Ă˜ € msĂ˜ €osk~ĂŽĂ˜ k{‍  ×œâ€Źp€mĂ˜  toĂ˜ gq‚n‍׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜  psĂ˜ g â€Ť×Ľ×?‏psĂ˜ go tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜  toĂ˜kĂ?jtoš Æzt{tiĂ?lk gÂ‚Ă˜ ‍‚ ×?â€ŹĂ˜ tĂ˜ €ost{‚|‍š×?â€ŹĂ˜ gq‚n‍š×?׼â€ŹĂ˜  psĂ˜ pqĂ?‍׼‏psĂ˜ g â€Ť×Ľ×?‏ps Ă˜ |gÂ‚Ă˜  psĂ˜  q‚ÑsĂ˜ oztz{mno€‍׼‏ÑsĂ˜  mÂšĂ˜ & Ăš Ăš theophraTHEOPHRA sti kĂ?sgÂ‚Ă˜â€Ť|‚׼‏q‍ ×?‏kqtÂšĂ˜ psĂ˜ Ă˜|gÂ‚Ă˜Ă’ Â€Â‚Ă˜zqt kĂ?sk gÂ‚Ă˜ tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜go â€Ť×?â€ŹĂ˜sgĂ˜ozg~nkĂ?Ă˜Â€ msĂ˜|g mitqĂ?gĂ˜ psĂ˜Â‹Â‚sjosko‍×?‏s psĂ˜ %. Ă˜Â€â€Ť}׼מ‏psgĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ msĂ˜)5#.Ă˜ Ă˜g}tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜z{mqt‍מ‏s gÂ‚Ă˜ gĂ˜ |q‚ ĂŽq‚gĂ˜Â„ A B(I II IU U Ă˜|gÂ‚Ă˜# A I B Ă˜

„jophĂ?f֊f‍ע×?‏plĂ– Ă–Â’l‍×?â€ŹĂŒÂ€p s™ÖusĂ?€s™

ž t‍׼‏gĂ˜ mÂšĂ˜Fritillaria theophrasti gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜â€Ť×?‏qtÂšĂ˜Ă‚{o‍׼‏ztÂšĂ˜ mÂšĂ˜s΀toĂ˜ÂŒĂ’Â€hto Ă˜ vp Ă˜Â… Ă˜Â‹gâ€Ť×œ׼‏qm


Galanthus nivalis '

oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ -3

H<MTGGD?<>@<@ Galanthus nivalis '

.K +G

j{ ‫ ף‬nys Ö ;$AUIRØ IMØ *AQUIRØ Ø AK Ø Ø 2EGMTLØ 6EG Ø Ø = Ø; oqÑzm=Ø(EQB Ø,IMM ØMN Ø Ø ,)..

st ‫ ם‬kqtØ‫ם‬q tØkr‫ל‬z{p Î Ø to Ø qt }‫ ל‬p ØhqÒnm|kØ msØ zkq t~ÎØ toØ~pq t‫מ‬Ø t‫ לץ‬Ø tsØ|ks q |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m ØÇg{| j |Î Ø

nrÏrn‫ם‬f:Ö Galanthus imperati "EQSNK Ø &K Ø )SAK Ø Ø Ø ' ÚMONTANAÚ3CHTQ Ø%MTL Ø0K Ø4QAMRRIKU Ø Ø G Úalexandrii 0NQCITRØIMØ!MAK Ø!CAD Ø2NLēMEØ Ø Ø ' Ú NIVALISÚ , Ø RTBRO Ø imperati "EQSNK Ø "AJEQ Ø (AMDB Ø !LAQXKK Ø Ø ' ÚNIVALISÚ, ØRTBRO ØhumboldtiiØ. Ø:EXBEJØIMØ$NŌAØ4TQJ Ø * Ø"NSØ Ø Ø ' Ú PLICATUSÚ - Ø "IEB Ø RTBRO Ø subplicatusØ . Ø :EXBEJØ IMØ $NŌAØ4TQJ Ø* Ø"NSØ Ø Ø ' ÚNIVALISÚ, ØRTBRO Øsubplicatus . Ø:EXBEJ Ø. Ø:EXBEJØ Ø% Ø3ATEQØIMØ4ĪQJ Ø+AQDEKEMKEQIØ Ø ØÜG Ø Ø Ø gØ osÑso‫ץ‬gØjksØgsg}Òqts g Øt Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬k Øzt | {Ïk Ø|g Ø‫ץ‬tq}Ò

‫ ף‬sys :Ø ØGalanthus nivalisØ}‫מ‬k g Øiks |Ñ Ø kØ}o{{th‫{ם‬gØj‫ ל‬mØFagus ØQuercus ØCarpinusØ| ‫ ל‬Ø|g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ gz‫ם‬Ø ØL Ø mØ~kq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto Øgzg L Ø mØ~kq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto Øgzg Ø mØ~kq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto Øgzgs ‫ל‬Ø kØoiq‫ל‬Økj‫}ל‬mØ‫ | ץ‬ÑsØjg ÑsØCastanea Ø msØkoq‫ מ‬kqmØzkq t~ÎØ psØ gqoÑsØ|g Ø kØo ‫ץם‬k qtØzkqÏztoØ Ø L Ø gq‫ ם‬Ø msØÇkq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto Øoz‫ל‬q~tosØ|g Ø kØ ‫{{ל‬k Ø zkq t~Ò Ø j‫ ל‬mØ g gsÒg Ø jksØ zgqg mqÎnm|gsØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto ØÅgØ}o ‫ל‬ØGalanthus osÎnp Ø}‫מ‬ts g Ø kjÑØ kØ‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø psØ ØÒp Ø Øg ‫ץם‬ps Ø kØ | kqÒ Ø |g Ø zgs ‫ ם‬kqgØ kØk| knk ‫ץ‬Òsk ØnÒ k Ø kØgo Ò Ø ØnÒ k Ø osoz‫ל‬q~tosØ|g Øjg |‫ל‬ØztÑjmØkÏjm Ø‫ם‬zp Ø gØDoronicum orientale Ø Mycelis muralis Ø Fritillaria pontica Ø Scilla bifoliaØ | ‫ ל‬Ø gq‫מ‬jg Ø Ø msØzkq t~ÎØ toØ~pq t‫מ‬Ø t‫ לץ‬ØtØGalanthus nivalis }‫מ‬k g Ø kØ | kq‫ל‬Ø‫ץ‬Òqm Ø|ts ‫ל‬ØÎØ|g Ø‫ץ‬Ò gØ msØg‫ץץ‬ÑjmØ|tÏ mØ ks‫ ם‬Ø ~k ‫לץ‬qqto Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ ‫ {םץ‬Ø Ø L Ø Ø ~kÏ‫ץ‬gqqt Ø ik s ‫ל‬lk Ø ‫ץ‬kØ |gngq‫ל‬Ø ikpqi |Ò Ø zkq t~Ò Ø t Ø tztÏk Ø ~gqg| mqÏlts g Ø gz‫ם‬Ø msØ |g{{ Òqik gØ mqÑs Ø ÅgØ |oqÏgq~gØ jksjqÑjmØkÏjmØ msØzkq t~ÎØgo ÎØkÏsg Ø gØPlatanus orientalisØ |g Ø Quercus pubescens Ø ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ ng‫ץ‬sÑjmØ kÏjm Ø ‫ם‬zp Ø g ØCrataegus monogyna ØRosa canina ØRubus sanctus ØRuscus aculeatusØ |g Ø ostjk‫מ‬k g Ø gz‫ם‬Ø ztÑjmØ kÏjm Ø ‫ם‬zp Ø g Ø Dracunculus vulgaris Anemone pavonina |g ØRumex acetosa

jp hpf|Ì:Ø t{ok Ò ØikÑ}o t Ø‫ץ‬kØht{h‫ם‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØiqg‫ץץ‬tk jÎ Øj g ‫ ל‬kpsØ‫ץ‬Ò~q Ø ØWØ ØCL Øk{g}qÑ ØÒp Øks ‫ם‬sp Øzq‫ ל‬sgØ msØkz‫ל‬spØ kz }‫ל‬sk g Ø k{g}qÑ Ø i{go|‫ל‬Ø msØ |‫ ל‬pØ kz }‫ל‬sk g Ø Ò{k~t Ø‫ מ‬to Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Øzq‫ ל‬st Ø z‫ל‬nmØ‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Ø tjÏ |t ØÏ t ØÎØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø m Ø z‫ל‬nm ØÅÒzg{gØ krp kq |‫ל‬Øj g ‫ ל‬kpsØ‫ץ‬Ò~q Ø ØWØ ØCL Ø{ko|‫ ל‬Ø koqÒp Ø {ti~tk jÎ Ø k p kq |‫ל‬Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø WØ Ø CL Ø ‫ץ‬kØ ptk jÎØh‫ ל‬mØ|g Ø‫ץ‬ÏgØjÏ{thmØzq‫ ל‬smØ|m{ÏjgØz{m ÏtsØ m Ø |tqo}Î Ø gqz‫ ם‬Ø zt{o zkq‫| ץ‬Î Ø oi|gqz |Î Ø }g q |ÎØ |‫ ל‬g Øj g‫ץ‬Ò qtoØ ØCL Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø Ø nØ Ø Ø t{o‫ל‬q n‫ץ‬k Ø‫ץ‬k qÎ k Øgz‫ם‬Ø‫{ם‬mØ msØ oqÑzmØ|g Øgz‫ם‬Ø msØ {{‫ל‬jgØ ALAQIØ Ø0AOAMICNKANTØ Ø:ACHAQNFØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø gØ Ò{mØvkhqtogqÏtoØ‫ץ‬Ò~q Ø Øgq~Ò Ø zq {Ïto johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø Ø Galanthus nivalisØ kÏsg Ø ‫ץ‬k koqpzgğ|‫ם‬ØkÏjt Ø tØtztÏtØkrgz{Ñsk g Øgz‫ם‬Ø msØ o|qgsÏgØ‫ץ‬Ò~q Ø gØ oqmsgÏg Ø‫ץ‬kØh‫ם‬qk tØ‫ם‬q tØ msØ g{{Ïg Ø kq‫ץ‬gsÏg Ø t{psÏg ØksÑØ}n‫ל‬sk Øs‫ ם‬gØ‫ץ‬Ò~q Ø mØ |k{ÏgØ|g Ø msØ Ø {{‫ל‬jg Ø Ø' ÚNIVALISÚÒ~k Økzk| kÏsk Ø|g ‫ל‬Øzt{‫מ‬Ø gØ‫ם‬q gØ m Økr‫ל‬z{p m Ø toØzqt Ø tq‫ ל‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø msØ |gsj sghÏgØ|g Ø zqt Ø o ‫ לץ‬Ø ‫ץ‬Ò~q Ø msØ Ø qk gsÏg Ø |oqÏp Ø {‫ם‬ipØ m Ø Òs tsm Ø|g{{ Òqik ‫ ל‬Ø toØp Ø|g{{pz |t‫מ‬Ø}o t‫ מ‬ msØ {{‫ל‬jgØ z ngsÑ Ø |g Î{nkØ |g ‫ל‬Ø msØ zkqÏtjtØ psØ zgik Ñsps Ø zgs ‫ל‬Ø tØ tjÒq Ø v{Ñq sg Ø gØ ‫מ‬stqgØ {{‫ל‬jg Ø‫ץ‬kØ&92/-Ø +ALAQIØ I Ø|g Ø mØ~kq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto Øzkq t~ÎØ psØ gqoÑsØ tØ|Òs qtØzkqÏztoØ m Ø ~kq tsÎ toØ 'AMIASRARØ Ø 0AOAMICNKANTØ Ø :ACHAQNFØ Ø $AUIRØ Ø +gq‫מ‬jg Ø Ø mØ tztÏgØ gzt k{kÏØ tØ

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto Galanthus nivalis msØ {{‫ל‬jg


ž t‍׼‏gĂ˜|gÂ‚Ă˜h‚‍ ×?‏tztÂšĂ˜ toĂ˜â€Ť×Ľâ€Źk€koqpzgĂŒ|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜kĂ?jtoš Galanthus nivalis gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜Â…t‍‚ ×œ׼â€ŹĂ˜Ă‡g{|‚j‚|Κ Ă˜ vp Ă˜ÂŠ Ă˜Â”o{{‚is‍|×œâ€Źmš

65


gq|k Ò Ø kqÒ Ø tsÒ Ø Øo{t t‫ץ‬ÏgØ{t z‫ם‬sØgzt k{kÏØ‫ץ‬ÏgØ m‫ץ‬gs |ÎØ j g gqg~ÎØ toØ h ‫ ם‬tztoØ to Ø z z{Òts Ø t Ø zqk‫ץ‬st}okÏ Ø o ‫ל‬jk Øjm‫ ץ‬toqit‫מ‬sØ jgs |Ò Ø osnÎ|k ØiqÎitqm ØkzÒ| g m Ø‫ ץ‬g Øzoq|gi ‫ ל‬Ø j g Òqp ØgsØoz‫ל‬q~tosØ ozt{kÏ‫ץץ‬g gØ zqtmit‫ץמ‬kspsØ gzt {p |ÑsØ o{t t‫ ץ‬Ñs Ø o ‫ם‬Ø o‫ץ‬hgÏsk Økzk jÎØt Ø|tq‫ץ‬tÏØkÏsg Øzo|stÏØ|g Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÎØ j ‫ץל‬k qt Ø htmnÑs g Ø msØ g~kÏgØ ‫ץ‬k g qtzÎØ m Ø }p ‫ ל‬Ø kØ kz |‫ם‬qo}m Ø ksÑØ t Ø ‫}ל‬ntsk Ø zt ‫ ם‬m k Ø h t‫לץ‬lg Ø ks ~‫מ‬tosØ Øzoq|gi Ò Ø‫ץ‬ki‫{ל‬m ØÒs g m ØztoØj g mqt‫מ‬s g Ø nkq‫ץ‬Ò Øi gØgq|k Ò ØÑqk ØÎØ|g Øm‫ץ‬Òqk Ø‫ץ‬k ‫ל‬Ø msØ|g ‫ ל‬hk mØ m Ø Øz{mno ‫ םץ‬Øz{m ÏtsØ toØ~pq t‫מ‬Ø t‫ לץ‬ØÇg{| j |Î Ø zkq tqÏlk g Ø ‫ם‬zp Ø zqtgsg}Òqnm|k Ø msØ |tÏ mØ |g Ø gØ zqgsÎØ ks‫ ם‬Ø ~k ‫לץ‬qqto Ú Ø h ‫ ם‬tz‫ ם‬Ø toØ zkq t ~Ïlk g Ø gz‫ם‬Ø ~pq‫ }ל‬gØ ‫ם‬ztoØ |g{{ kqit‫מ‬s g Ø mq‫ל‬Ø |g Ø kÏsg Ø k‫ץ‬}gsÎ ØmØzÏk mØgz‫ם‬Ø msØikpqi |ÎØ~qÎ mØ|g Ø msØkzÒ| g mØ psØ ik ts |ÑsØ giqÑs Ø w ‫ ם‬t Ø mØ Ïj gØ mØ kzÒ| g mØ psØ |g{{ kqik ÑsØÎØmØkz ~p‫ לץ‬p mØ toØ~k ‫לץ‬qqtoØjksØgzt k{t‫מ‬sØ thgq‫ם‬Ø|Ïsjost Ø|gnÑ ØmØzkq tj |ÎØ oi|Òs qp mØ |g Øk| ‫ם‬sp mØ psØoj‫ ל‬psØngØzqt|g{t‫ מ‬kØj ghqÑ k Ø|g Ø |g g qt}Ò Ø Ø|g{{ Òqik k Ø Ø|Ïsjost ØztoØj g qÒ~k Ø tØ z{mno ‫ םץ‬Ø go ‫ ם‬Ø ~k Ïlk g Ø |oqÏp Ø ‫ץ‬kØ msØ gz‫ם‬nk mØ gztqq ‫ לץץ‬psØ |g Ø ozt{k ‫ לץץ‬psØ }o t}gq‫|לץ‬psØ tsØ ~kÏ‫ץ‬gqqt Ø‫ץ‬ÏgØ osmn ‫ץ‬ÒsmØzqg| |ÎØ msØk{{ms |ÎØ‫מ‬zg nqtØÎØ‫ץ‬kØz ngsÒ Økqig Ïk Øk| |g}Î Ø|g Øk|h‫ל‬nos m Ø toØ ~k ‫לץ‬qqto

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø/ØGalanthus nivalisØkÏsg ØÒsgØk{|o |‫ ם‬Ø zt{oztÏ| {tØ |g Ø j g Òqp Ø |g{{ kqit‫ץמ‬kstØ kÏjt Ø ØkoqpzgÌ|Ò Ø~Ñqk Ø‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØsgØÒ~tosØjm‫ ץ‬toqimnkÏØ |g Ø zkq iqg}kÏØ zt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØ SAWAØ |‫ ל‬pØ gz‫ם‬Ø go ‫ ם‬Ø ‫ץ‬t ‫ל‬lk Ø ‫ץ‬kØ tsØ G Ø reginae- olgaeØ /QOH RTBRO vernalis +ALAQI ØtØtztÏt ØgsnÏlk ØkzÏ m Ø msØ‫ל‬st rm ØksÑØ tØ oz |‫ם‬Ø G Ø reginae-olgaeØ gsnÏlk Ø tØ }n s‫ם‬zpqt Ø Ø zkqÏtjt Ø ‫ל‬snm m ØkÏsg Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø gr st‫ם| ץ‬ØisÑq ‫ץ‬gØi gØ tØiÒst Ø Galanthus Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ|‫ל‬zt to Økqkosm Ò Ø QSȫTšEMJNØ Ø Ø ALAQIØ Ø ksÑØ i gØ ‫{{ל‬to Ø ‫ ~ם‬Ø 7EBBØ Ø gØ tsØ{‫ם‬itsØgo ‫ם‬Øzt{{tÏØ oiiqg}kÏ Ø gr st‫ץ‬t‫מ‬ gsØ tØG Øreginae-olgae p ØoztkÏjt Ø toÚ' ÚNIVALISÚ(3SEQMØ Ø7EBBØ Ø"QICJEKKØ ØÂ‫ץ‬p Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ ALAQIØ Ø|g Ø tsØ$AUIRØ Ø tØ oz |‫ם‬ØG Øreginaeolgae |g Ø tØoztkÏjt Ø toØG Øreginae-olgae RTBRO vernalis kÏsg Øj g|q ‫ל‬ØSAWAØgz‫ם‬Ø tØ' ÚNIVALIS Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø msØ‫ץ‬tq}ÎØ|g Ø tØ~qÑ‫ץ‬gØ psØ}‫{{מ‬psØ to Ø aØgo ‫ם‬Ø osmitqkÏØ|g Ø mØ zq‫} ם‬g mØ jm‫ץ‬t Ïko mØ psØ ,KEDNØ Ø AK Ø Ø ‫ץ‬kØ msØ ~qÎ mØ‫ץ‬tq g|ÑsØ k~s |Ñs f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ø msØ Çkq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØ Âqto Ø tØ Galanthus nivalisØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø Ø rk~pq t‫ מ‬Ø t{ it‫ץ‬k{kÏ Ø |g Ø zkqÏztoØ tj‫מ‬sg‫ץ‬to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ost{ |Ñ Ø ks tzÏ nm|gsØ { i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ Ø j g}tqk |‫ל‬Ø m‫ץ‬kÏg Ø kØ j‫ ל‬mØ g gsÒg Ø toØ |ks q |t‫מ‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g t Ø m ØÇkq tsÎ toØ gq‫מ‬jg Ø Ø msØzkq t~ÎØ toØ t‫ץ‬g ÏtoØÇg{| j |Î Øks tzÏ nm|gsØzkq ‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØztoØ os t‫מ‬sØks gÏtØz{mno ‫ םץ‬Ø msØzkq t~ÎØ toØ tjkqÏtoØv{Ñq sg ØkÏsg Ø‫ל‬isp mØmØ|g ‫ ל‬g mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø to

Ð pfÖ yps f Íf :Ø Ø Galanthus nivalisØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø tØÒqitØÅhe Red Data Book of Rare and Threatened Plants of Greece +ALAQIØ +ALAQIØØ I Ø I Ø Ø tsØ qonq‫ם‬Ø g ‫{ל‬t g ‫{ל‬titØ m Ø|g ‫ ל‬g m Øj g Îqm m Ø psØ}o ÑsØ m Ø)5#.Ø|g Ø zqt g k‫מ‬k g Ø gz‫ם‬Ø mØ ‫ץמ‬hg mØ i gØ tØ knsÒ Ø ‫ץ‬z‫ם‬q tØ psØ sjosko‫ם‬s psØ jÑsØ #)4%3 Ø|g Ø msØ jmiÏgØ Ø qt Ø tØ zgq‫ם‬s Ø jksØ k}gq‫םץ‬lts g Ø ‫ץ‬Ò qgØ zqt g Ïg Ø i gØ tØ kÏjt Ø go ‫ ם‬Ø gØ zqÒzk Ø sgØ m‫ץ‬gsnkÏØ mØ zkq t~ÎØ kr‫ל‬z{p Î Ø toØ|g ØsgØzgqg|t{tont‫מ‬s g Øtzt k jÎzt kØ ksÒqik k ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØsgØkz jq‫ ל‬tosØgqsm |‫ל‬Ø|g ØsgØ ozthgn‫ץ‬Ï tosØ tsØ h ‫ ם‬tz‫ם‬Ø toØ in situØ zqt g Ïg Ø ÅÒ t k ØksÒqik k Øgzt k{t‫מ‬sØt Øo{t t‫| ץ‬Ò Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø t Øg|g ‫{{ל‬m{k Øikpqi |Ò Øzqg| |Ò Ø|g ØmØ o{{tiÎØ psØ }o Ñs Ø |‫ץם‬m Øt Øjg |Ò Øzoq|gi Ò ØngØzqÒzk ØsgØzqt{m}nt‫מ‬sØ ‫ץ‬kØ |‫ל‬nkØ q‫ם‬zt Ø w Ø ‫ץ‬Ò tØ ztoØ ngØ htmnt‫ מ‬kØ msØ j g Îqm mØ toØ kÏjto Ø go t‫ מ‬Ø zqt kÏsk g Ø mØ |g{{ Òqik gØ |g ØtØzt{{gz{g g ‫ םץ‬Ø toØ kØ qkosm |‫ל‬Ø Òs qgØ|g Ø t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø ex situ zqt g Ïg ØÅÒ{t ØmØ|g giqg}ÎØ |g ØmØzgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØg ‫ץם‬psØ toØkÏjto Ø‫ץ‬g|qtzq‫ם‬nk ‫ץ‬g ØngØkz qÒ k Ø‫ץ‬ÏgØ|g{‫ מ‬kqmØk |‫ם‬sgØ m Øjosg‫| ץ‬Î Ø psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ to

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø ÅtØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp Ø ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstØ Å Ø‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ|g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø|oqÏp Økrg Ïg Ø toØ ost{ |Ñ Ø‫| ץ‬qt‫מ‬Øgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØksm{Ï|psØg ‫ץם‬psØ to Ø |gnÑ Ø |g Ø m Ø zkq tq ‫ץ‬Òsm Ø zkq t~Î Ø k‫ל}ץ‬s Î Ø toØ msØ {{‫ל‬jg Ø | ‫ ם‬Ø gz‫ם‬Ø tØ ‫| ץ‬q‫ם‬Ø ‫ץ‬Òiknt Ø psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ to Ø tØ Galanthus nivalisØgs ‫ץ‬k pzÏlk Ø| sj‫מ‬sto Ø{‫ם‬ipØ m Ø ~k |Ñ Ø kozq‫ ם‬m Ø }‫ מ‬m Ø psØ h t ‫ם‬zpsØ to Ø kØ ‫{ם‬k Ø Ø zkq t~Ò Ø ‫ם‬ztoØ gzgs ‫ ל‬Ø Çqm ‫ץ‬tzt kÏ g Ø i gØ |g{{pz |t‫ מ‬Ø|g Ø}gq‫ץ‬g|ko |t‫ מ‬Ø |tzt‫ מ‬Ø|g Øp Øk|Ø t‫ מ‬toØ o{{Òik g ØÒs tsg Ø|Ïsjost Øt ØtztÏt Øgzk {t‫מ‬sØ tØkÏjt Ø mØÇkq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto ØzqtÒq~ts g Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø Øo{t t‫| ץ‬Ò Øjqg mq ‫ ם‬m k ØztoØzqgi‫ץ‬g tzt t‫מ‬s g Ø gØj‫ ל‬mØ |g gs ‫ ל‬Ø jÑØzqÒzk ØsgØ m‫ץ‬k Ñ to‫ץ‬kØ‫ ם‬Ø Ø k{ko gÏk Ø jk|gk Ïk Ø ‫ץ‬kØ mØ j ‫ל‬jt mØ m Ø zqk‫ץ‬st}ot‫ מ‬Ø j g~kÏq m Ø psØ jg ÑsØ |g gs ‫ ל‬Ø mØ ~kq ‫ם‬sm t Ø jm‫ ץ‬toqiÎnm|gsØ ~kj‫ם‬sØg‫ ץ‬ikÏ Øt‫ץ‬Î{ |k Øzqk‫ץ‬st}okÏ Ø o ‫ל‬jk Ø Øt |tst‫| ץ‬ÎØ m‫ץ‬g ÏgØ psØ zqk‫ץ‬st}oÑsØ jg ÑsØ m Ø |g gs ‫ ל‬Ø kÏsg Ø m‫ץ‬gs |ÎØ i g ÏØ gzt k{t‫מ‬sØ |‫מ‬q gØ zmiÎØ z‫ם‬qpsØ i gØ

jophÍfÖ f‫עם‬pl Ö r Ïrl Ö fp‫פ‬if Ö Ö o‫ע‬rrl Ö nzz hr‫{ע‬l

66


Geocaryum creticum JDNN #@G?M #<MOQDB

ʈ փƻ 54

0H=@GGDA@M<@ Geocaryum creticum JDNN #@G?M #<MOQDB DI .OMD? @? (JPIO !G "M@@>@

zqt |k}g{‫ץם‬tq}to Ø g|gsnp t‫ מ‬Ø n‫ץל‬sto Ø kØ gst ~ ‫ם‬Ø Òjg}t ØÎØ kØzk qÑjk Øz{gi Ò Ø|g Ø ‫ל‬qk ØksÏt kØ|ts ‫ל‬Ø kØ~ ‫ם‬s ØztoØ Î|k g Ø o~s‫ל‬Ø}‫מ‬k g Øgs‫ץל‬k gØ kØg|gsnp t‫ מ‬Ø ‫| ץ‬qt‫ מ‬Ø n‫ץל‬sto Ø ‫ם‬zp Ø t Ø Astragalus creticusØ |g Ø Berberis cretica Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø s‫ץל‬k gØ gØ ostj‫ל‬ØkÏjmØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø gØg|‫{ם‬tongØ Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø qÎ m Ø Centaurea idaea ØEuphorbia acanthothamnos Ø Lactuca alpestrisØ|g ØPrunus prostrata

3‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g

Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto g Ø qg|{kÏto g qg|{kÏto g g g nÏto=Ø bIMØ KAOIDNRIRØ LNMSITLØ ,ARRISIØ #QESAEØ ADØ MIUELØ DEKIPTERCEMSEL Ø AKS Ø a ac Ø Ø (ELDREICHÚ S N Ø ( {‫ ם‬ozt Ø' "/)3 Ø) ‫ ם‬ozt Ø' $# Ø7 Ø75 (AK nrÏrn‫ם‬f:Ø Butinia creticaØ "NIRR Ø Ø (EKDQ Ø IMØ "NIRRIEQ Ø $IAGM Ø0K Ø/QIEMS ØREQ Ø Ø Ø Ø Biasolettia creticaØ "NIRR Ø Ø(EKDQ Ø.XLAM Ø#NMRO Ø&K Ø %TQ Ø Ø Ø Freyera creticaØ "NIRR Ø Ø (EKDQ Ø "NIRR Ø Ø (EKDQ Ø IMØ "NIRRIEQ Ø$IAGM Ø0K Ø/QIEMS ØREQ Ø Ø Ø Ø Huetia creticaØ "NIRR Ø Ø (EKDQ Ø 0 Ø 7 Ø "AKKØ IMØ &EDDERØ 2EOEQS Ø Ø Ø

3fq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø Ø tst‫ץ‬g t{ti |‫ ם‬Ø osjog ‫ םץ‬Ø Geocaryum creticumØzqgi‫ץ‬g tzt Înm|kØi gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø tsØ %MGRSQAMDØ Ø kØ ‫ץ‬ÏgØ j jg| tq |ÎØ j g q hÎ Ø ‫ץם‬p ØmØjm‫ץ‬t Ïko mØjksØkÏsg ØÒi|oqmØgz‫ם‬Øtst‫ץ‬g t{ti |ÎØ ‫ל‬zt m Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ‫ל‬qnqtØ Ø toØ|Ñj |gØ m Ø Òssm Ø -C.EIKKØ Ø AK Ø Ø Ø osjog ‫ םץ‬Ø jm‫ץ‬t k‫מ‬nm|kØ Òi|oqgØgz‫ם‬Ø tsØ(AQSUIGØ Ø%MGRSQAMDØ Ø m‫ץ‬kÏp kØ‫ ם‬Ø tØGeocaryum creticumØ‫ץ‬ztqkÏØsgØrk~pqÏ k Øgz‫ם‬Ø‫{ם‬gØ gØ‫{{ל‬gØkÏjmØkrg Ïg Ø psØ ‫{מ‬psØ to Ø t Ø tztÏt Ø |‫ץל‬z ts g Ø zqt Ø gØ zÏ pØ ‫ץ‬kØ ks gÏtØ q‫ם‬zt Ø ‫ץם‬p Ø gØ h{k}gq jp ‫ל‬Ø toØ hqg| Ïj gØ jksØ gzt k{t‫מ‬sØj gisp |‫ם‬Ø t ~kÏt Økzk jÎØksÏt kØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø{kÏg ØksÑØ gØhqg| Ïj gØ‫{{ל‬psØk{{ms |ÑsØk jÑsØ}Òqtos ØksÏt k Øhqg~kÏk Øh{k}gqÏjk

jp hpf|Ì:Ø |q‫ ם‬Ø|tsjo{Ñjk Øzt{ok Ò ØkÏjt Ø ‫ם‬sjo{t Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ Ø LLØØ kØ gsnt gsnt}‫ם‬qgØ }o ‫ ל‬Ø {g ‫ ם‬Ø {kz t}oÎ Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø Ø oz‫ ם‬ oz‫ם‬ik tØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ‫ץ‬g|q‫מ‬Ø|g Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬kst ØozÒqik tØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØÒqzts Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬kØgzt~qÑ k Ø|g gsÒ Ñjk Øj g|{gjÑ k Ø ØÎØ Ø ~oq‫ל‬Ø gzt|{Ïsto k Ø v‫{{מ‬gØ h‫ ל‬m Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬Ï ~tØ Òp Ø Ø CL Ø Ò{g ‫ץ‬gØ ‫ץ‬kØ koqÒp Ø q ips |‫ם‬Ø zkqÏiqg‫ץץ‬g Ø j Ø ÎØ q Ø z kqp ‫ ם‬Ø {thtÏØ h‫ ל‬m Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬g|q‫מ‬Ø ‫ץ‬Ï ~t Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Øgzt{m| |tÏØ{thtÏØi{go|tÏ Øk{{k z |tÏ Ø ØWØ ØLLØ zkqÏzto Ø ‫|ל‬qmØ ~kj‫ם‬sØ g‫ץ‬h{kÏg Ø v‫{{מ‬gØ h{g t‫מ‬Ø ‫ץ‬kØ {tht‫ מ‬Ø zgqk‫}ץ‬kqkÏ Ø go ÑsØ psØ }‫{{מ‬psØ h‫ ל‬m Ø gsÑ kqgØ }‫{{מ‬gØ zt{‫מ‬Ø zkq tq ‫ץ‬Òsg Ø tØ ‫ץ‬Ï ~t Ø to Ø gzt k{t‫ץמ‬kst Ø gz‫ם‬Ø |t{k‫ ם‬Ø {thtÏØ k{‫ץ ל‬g t Ø osÎnp Ø gz{Ñ Ø z kqp tÏ Ø | ‫ל‬j gØ ØztjÏ |t Ø gr gsnÏg Ø Ø CL Ø g|qgÏtØ | ‫ל‬j tØ ‫ץ‬kØ Ø g| Ïsk Ø g| Ïsk Ø Ø CL Ø hq‫ |ל‬gØgz‫ם‬s g Øhqg| Ïj gØ ØÎØ Øzt{‫מ‬Øzt |Ï{gØ kØ ~Î‫ץ‬g Ø ptk jÎØÎØ{ti~tk jÎØÒp Ø q ips |‫ ל‬Øj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ Ø LLØzkqÏzto Ø|q‫ ל‬zkjgØksÏt kØ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Øh{k}gq jp ØzkqÏzto Ø|q‫ ל‬zkjgØksÏt kØ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Øh{k}gq jp ‫ל‬ØÎØ{kÏg ØztjÏ |t Ø~pqÏ Øtj‫ם‬s k Ø tØ‫|ל‬qtsØ to ØÂ{gØ gØ ‫ל‬snmØ ~kj‫ם‬sØ g| s‫ץם‬tq}g Ø Ò g{gØ {ko|‫ ל‬Ø snÎqk Ø hgnÒp ØkqonqtÏ Ø o{tz‫ם‬j tØ{ko|‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ ØkqonqtÏ Ø o{tz‫ם‬j tØ{ko|‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ kqonqtÏ Ø o{tz‫ם‬j tØ{ko|‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ Ø o{tz‫ם‬j tØ{ko|‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ o{tz‫ם‬j tØ{ko|‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ Ø{ko|‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ {ko|‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ |g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ Ø msØ‫ל‬snm m Ø ~ msØ‫ל‬snm m Ø ~ Ø‫ל‬snm m Ø ~ ‫ל‬snm m Ø ~ Ø ~ ~ lt|‫ל‬qz gØ‫ץ‬g‫מ‬qg Øiqg‫ץץ‬tk jÎ {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø ‫ץ‬kØzqtk|h‫{{ל‬to k Økz ‫ץ‬Î|k Øg|‫ץ‬Ò Ø~pqÏ Øk{g t}‫ם‬qto Ø gipit‫ מ‬Ø|g ‫ל‬Ø msØpqÏ‫ץ‬gs m Ø‫|ל‬qmØztoØhgn‫ ץ‬gÏgØ ksk‫מ‬k Ø kØÒsgØhqg~‫מ‬Øq‫}ץל‬t Ø o{tz‫ם‬j tØ|g Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø psØ ØLL Ø ‫{מ‬t Ø ~oq‫ל‬Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬kst Øzqt Ø gØzÏ p

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö4to{‫ ~ל‬tsØ Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ kÏsg Ø isp tÏØ msØ qÎ m Ø Òsg Ø tØ ‫ם‬qt Ø Òjqt Ø |g Ø Ø tØ‫ם‬qt Ø Ï| m ØÆz‫ל‬q~tosØkzÏ m Ø tq |Ò Øgsg}tqÒ Øgz‫ם‬Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø %MGRSQAMDØ jpÍsis Öfrms|spÍf :ØÅtØkÏjt ØgsnÏlk Øgz‫ם‬Ø tsØ ‫ ל‬tØ ‫ץ‬Ò~q Ø tsØ t‫ {מ‬t Ø ksÑØ t Ø |gqztÏØ toØ pq ‫לץ‬ltosØ gz‫ם‬Ø tØ Ò{t Ø toØ tosÏto johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ö sjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø psØ o m{ÑsØ tqÒpsØ m Ø Ø|g Ø Ø qÎ m Ø ‫ם‬qmØ Òjqt Øxm{tqkÏ m Ø|g Ø Ï| m Ø ‫ ף‬sys :Ø ‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØh{‫ ל‬m mØgzt k{t‫ץמ‬ksmØgz‫ם‬Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØGeocaryum creticum

67


Ð pfÖyps f Íf :Ö¿sg Øgz‫ם‬Ø to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ kÏjto Ø ngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kÖ sgØ zkq }qg~nkÏØ Ñ kØ sgØ gzt|{k nt‫מ‬sØ gØlÑgØztoØh‫| ם‬tos Ø¿ ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØzgqg|t{tonmnkÏØmØgsgiÒssm mØ m Øh{‫ ל‬m m Øi gØ‫ץ‬ÏgØzkqÏtjtØ Ø k Ñs Ø ~qm ‫ץ‬tzt Ñs g Ø msØ zkq t~ÎØ ÒrpØ gz‫ם‬Ø msØ zkqÏ}qgrmØp Ø‫לץ‬q oqg Ø msØzkqÏz p mØztoØ gØgzt k{Ò ‫ץ‬g gØkÏsg Øksngqqos |‫ל‬ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØj kqkosmnkÏØmØ josg ‫ ם‬m gØ zkqÏ}qgrm Ø zkq ‫ ם‬kqpsØ zkq t~Ñs Ø ‫ץ‬kØ msØ |g ‫{{ל‬m{mØgztlm‫ץ‬Ïp mØ psØzgqgjt g|ÑsØ~qm ÑsØ m Ø im Ø psØ tz |ÑsØ| mst q‫}ם‬psØ|g Ø~pq |Ñs Ø Ø o{{tiÎØ psØ}o ÑsØngØzqÒzk ØsgØk{Òi~k g ØgsØ|g Ø os ‫ ל‬g ØmØ o{{tiÎØ ‫| ץ‬qÎ Ø zt ‫ ם‬m g Ø zkq‫ לץ‬psØ gsØ go ÎØ ÎØ Ïj gØ jksØgzt k{kÏØ|Ïsjost ØÑ kØsgØ|g{{ kqimnt‫מ‬sØoztz{mno ‫ץ‬tÏØex situ Øgz‫ם‬Ø‫ם‬ztoØngØgsgzgqg~nkÏØzkq ‫ ם‬kqtØo{ |‫ם‬Ø i gØj gst‫ץ‬ÎØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø|g ØngØ tztnk mnt‫מ‬sØ zÒq‫ץ‬g gØ kØÅq‫ל‬zklgØ zkq‫ לץ‬ps Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØngØkz qÒ k Ø msØ kz {tiÎØ m Ø kzgsgk gipiÎ Ø tØ ‫ץ‬Ò{{tsØ ÎØ msØ j krgipiÎØzk qg‫ לץ‬psØksÏ ~o m Ø psØz{mno ‫ץ‬Ñs Ø kØzkqÏz p mØ ztoØ t Ø go t}okÏ Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ }nÏstosØ |‫ ל‬pØ gz‫ם‬ØÒsgØ|qÏ ‫ץ‬tØ‫ם‬q t

tsØtqk s‫ם‬Ø‫ם‬i|tØ toØxm{tqkÏ mØ (AKĒCRXØ Ø2E (AKĒCRXØ Ø2E ĒCRXØ Ø2E CRXØ Ø2E Ø Ø2E 2ECHIMGEQØ Ø t Ø tztÏk Ø zgqgzÒ‫ץ‬ztosØ tsØ (EKDQEICHØ ztoØhqÎ|kØ tØkÏjt Øk|kÏ Ø Ø oiiqg}Òg Ø toØ‫ל‬qnqtoØÒ~k Ø zgqg mqÎ k Ø Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø msØ Ï| m Ø‫ם‬ztoØt Øgq n‫ץ‬tÏØ psØksÎ{ |psØg ‫ץם‬psØzt |Ï{tosØgz‫ם‬Øgq|k Ò Øjk|‫ל‬jk Ø ‫ץ‬Ò~q Ø{Ïik Øk|g ts ‫ל‬jk Ø oskzÑ Ø}gÏsk g ØhÒhg tØ‫ ם‬ØtØ ost{ |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ørkzkqs‫ל‬Ø gØ ØksÎ{ |gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø zkq t~ÎØ ztoØ tØ kÏjt Ø |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø kÏsg Ø z ngsÑ Ø ‫ {םץ‬Ø ØJL2 Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø 4tØkÏjt Øgzk {kÏ g Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø msØozkqh‫| ם‬m mØ psØg tØkÏjt Øgzk {kÏ g Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø msØozkqh‫| ם‬m mØ psØg itzqth‫ ל‬ps Ø ztoØ osk~Ïlk g Ø z‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø tØ jg |‫ם‬Ø ‫ם‬q tØ psØo m{ÑsØtqÒpsØ m Ø qÎ m Ø‫{ם‬tØ tØ|g{t|gÏq Ø o ‫ם‬Ø h{‫ל‬z k Ø gØ }o ‫ ל‬Ø ‫ץ‬k Ñsk Ø Ø zt ‫ ם‬m k Ø psØ zkq‫ לץ‬psØ ztoØzgq‫ל‬its g Ø|g Øgsg Ò{{k Ø msØki|g ‫ ל‬g mØskgqÑsØ g ‫ץם‬ps Ø qt kÏsk g Ø tØkÏjt ØsgØks g~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Øg|t{to 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Øg|t{to Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Øg|t{to )5#.Ø Øg|t{to Ø Øg|t{tonÑs g Ø tØ |q Îq tØ $ Ø kzk jÎØ mØ zkq t~ÎØ ztoØ tØ kÏjt Ø |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk ØkÏsg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØgz‫ם‬Ø ØJL2 Ø‫ץם‬p Ø‫ ~ם‬Ø ‫ץמ‬}psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Økzk jÎØtØ ost{ |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø z ngsÑ ØozkqhgÏsk Ø gØ ØksÎ{ |gØ‫ ל‬t‫ץ‬g

-HBGMJ@QÖ3SPJ@LC

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØGeocaryum creticumØgz‫ם‬Ø gØ g n Ñ |gØÂqmØ m Ø qÎ m Ø vp Ø. Ø4TQKAMD


Geranium thessalum !M<IUĸI

ʈ փƻ 54

"@M<ID<>@<@ Geranium thessalum !M<IUĸI DI )JM?D> % JO

‫ץ‬g|qÒ Ø{ko|Ò Ø qÏ~k Ø gØ Òzg{g Ø msØÏj gØt‫לץ‬jgØgsÎ|k Ø kzÏ m Ø tØ G Ú subcaulescens $# Ø ‫ץ‬kØ tØ tztÏtØ Ò~k Ø mØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØ oiiÒsk gØ 0EQRRNMØ Ø|g Øgz‫ם‬Ø tØtztÏtØ j g}Òqk Ø tsØ ‫{מ‬tØ ‫ץ‬g‫מ‬qt Ø msØ gsnt}tqÏgØ tØ G Ú subcaulescens Ø {ko|‫ ם‬Ø tØ G Ú thessalum Ø tØ gqg ‫ ם‬kqtØ qÏ~p‫ץ‬gØ psØ }‫{{מ‬psØ |g Ø to Ø { i‫ ם‬kqto Ø g|gs‫ם‬s gØ ~ ‫ץ‬Òsto Ø ~kj‫ם‬sØtrkÏ Ø{tht‫ מ‬Ø toØk{‫ץ ל‬g t Ø

3‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø .# Ø g|kjtsÏg Ø t‫ םץ‬Ø tl‫ל‬sm =Ø b-SØ 3IMIASRIJNMØ !RJINM Ø Ø JLØ 3%%Ø NFØ SHEØ UIKKAGEØ NFØ 6KARSI Ø RSNMXØCAKCAQENTRØRNIKR Ø ØLc Ø Ø*AM Ø Ø, Ú'USTAVSONÚ Ø2 Ú&RANZʀNÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø,$ Ø ‫ ם‬ozt Ø !4( Ø" Ø# jp hpf|Ì:Ø t{ok Î Ø z‫ם‬g Ø ‫ מ‬to Ø Òp Ø Ø CLØØ ‫ץ‬kØ zg zg g{Ñjm Ø ‫ץ‬mØ j g|{gj l‫ץם‬ksmØ ÎØ k{g}qÑ Ø j g|{gj l‫ץם‬ksmØ qÏlg Ø}Òqto gØozt{kÏ‫ץץ‬g gØ psØzgqg}‫{{מ‬psØ tØgsÑ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m Ø Ø z{k ts‫ ם‬m gØ psØ }‫{{מ‬psØ k|}o‫ץם‬ksmØ gz‫ם‬Ø msØ h‫ ל‬mØ toØ }o t‫ מ‬Ø ‫ץ‬Ï ~t Ø Ø CL Ø Ò{g ‫ץ‬gØ ‫ץ‬kØ j ‫ץל‬k qtØ Ø CL Ø zg{g‫ץ‬tk jÑ Ø j g qk‫ץ‬ÒstØ ‫ץ‬Ò~q Ø gØ Ø kØ gs ptk jkÏ Ø {tht‫ מ‬Ø ‫ץ‬kØ }mstk jÎØ h‫ ל‬m Ø {thtÏØ ~kj‫ם‬sØ {kÏt Ø Òp Ø q ~p tÏ Ø g|Òqg t Ø ÎØ g|gs‫ם‬s gØ j g qk‫ץ‬Òst Ø kØ Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø tjÏ |t Ø Ø CLØ‫ץ‬kØ|g‫ץ‬z ‫ץם‬kstØ qÏ~p‫ץ‬g Ø|g g{Îits k Ø kØj‫מ‬tØ‫ל‬snm Ø q‫ |ל‬gØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø q ~p ‫ ל‬Ø |q‫ ל‬zk |q‫ ל‬zkjgØ ‫ץ‬kØ ‫ץ‬g|qÒ Ø {ko|Ò Ø qÏ~k Ø Òzg{gØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ‫ם‬qn g gzt|{Ïsts gØ msØ gsnt}tqÏg Ø ~kj‫ם‬sØ ‫ם‬qn gØ msØ |gqzt}tqÏg Ø‫ץ‬kØ qÏ~p‫ץ‬gØgz‫ם‬Øhqg~kÏk Ø{ko|Ò Ø qÏ~k Ø|g Ø gzt{m| |ÎØg|ÏjgØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Øzkq LL Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Øzkq

Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Øzkq nÑq tØz{‫ ל‬to ØzkqÏztoØ ØLL Ø Ò g{gØ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL ØkoqÒp Øptk jÎ Øq‫ם‬j sg ztq}oq‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ{ko|ÎØh‫ ל‬mØ|g Ø ztq}oqÒ ØskoqÑ k Ø Î‫ץ‬g gØzkqÏztoØ ØLL Ø{ko|‫ ל‬Øgs LL Ø{ko|‫ ל‬Øgs

Ø{ko|‫ ל‬ØgsnÎqk Ø ØLL Ø|Ï q st Ø ‫{מ‬t ØzkqÏztoØ ØLL Ø{ko LL Ø|Ï q st Ø ‫{מ‬t ØzkqÏztoØ ØLL Ø{ko

Ø|Ï q st Ø ‫{מ‬t ØzkqÏztoØ ØLL Ø{ko LL Ø{ko

Ø{ko|‫ ם‬Ø |g ‫ל‬Ø msØ gsnt}tqÏg Ø q‫}ץל‬t Ø zkqÏztoØ Ø LLØ |g ‫ל‬Ø msØ |gqzt}tqÏg Ø kq |‫ל‬qz gØ ‫ץ‬Î|to Ø zkqÏztoØ Ø LL Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬k grÑjk Ø qÏ~p‫ץ‬g

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö 4NØ Geranium thessalumØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø ks gÏtØ z{mno ‫ םץ‬Ø z‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø tØ jg |‫ם‬Ø ‫ם‬q tØ toØ ‫ם‬qto ؾ | to ØÅgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬ØkÏsg Øj g |tqz ‫ץ‬ÒsgØ msØhqg~ÑjmØ|tqo}Î Ø Øz{mno ‫ םץ‬Øgzt k{kÏ g Ø gz‫ם‬ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö Ø h ‫ ם‬tzt Ø toØ Geranium thessalumØ hqÏ |k g Ø ‫ץ‬g|q ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø t | ‫ץ‬t‫ מ‬Ø|g Øiks |Ñ Øgz‫ם‬Øks g |Ò ØgsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k Øw ‫ ם‬t ØÒ~k Øzgqg mqmnkÏØh‫| ם‬m mØg itzqth‫ ל‬psØ to Ø|g{t|g q st‫ מ‬Ø‫ץ‬Îsk Ø|‫ ל‬ØztoØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØgzt k{kÏØ gzk {ÎØ i gØ tØ kÏjt Ø j gÏ kqgØ msØ zkqÏz p mØ ztoØ tØh ‫ ם‬tz‫ ם‬Ø toØozkqh‫| ם‬k g Ø z z{Òts Øt Øzoq|gi Ò Ø m Ø jg |Î ØlÑsm ØksjÒ~k g ØsgØkzmqk‫ ל‬tosØ gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØztoØhqÏ |ts g Ø |ts ‫ל‬Ø tØ jg |‫ם‬Ø ‫ם‬q tØ |g Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ gzt k{t‫מ‬sØ josm |ÎØgzk {Î ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬ØjksØzqt g k‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø msØ kns |ÎØ ÎØ mØ j knsÎØ st‫ץ‬tnk ÏgØ |g Ø jksØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø kØ |‫ל‬zt tsØgz‫ם‬Ø to Ø|g g{‫ם‬ito Øzqt g ko‫ץ‬ÒspsØk jÑs rg Ïg Ø m Ø zkq tq ‫ץ‬Òsm Ø Ò| g m Ø msØ tztÏgØ }‫מ‬-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö t‫מ‬s t Ø‫ץ‬Ò~q Ø Ò{mØ to{Ïto johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtØGeranium thessalum k‫}ץ‬gsÏlk g Ø tØ ‫ם‬qt Ø ¾ | tØ s ‫| ל‬t Ø toØ st‫ץ‬t‫מ‬Ø tl‫ל‬sm Ø m Ø Ø g|kjtsÏg Ø zÏ m Ø gzgs ‫ל‬Ø |g Ø msØ ik ts |ÎØ &92/- ‫ ף‬sys :ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬Ø}‫מ‬k g Ø kØg hk t{ n |‫ל‬Øzk qÑ‫ץ‬g gØ|g Øgzgs ‫ל‬Ø kØzk qÑjk Øz{gi Ò Ø|g Ø ~ ‫ץ‬Ò Øhq‫ל‬~psØ msØozg{z |ÎØlÑsmØ toØ‫ם‬qto ؾ | to Øgz‫ם‬Ø gØ Ø ‫ץ‬Ò~q Ø|g Ø msØ|tqo}ÎØ ØL Ø msØzkq t~ÎØgo ÎØ|oq L Ø msØzkq t~ÎØgo ÎØ|oq Ø msØzkq t~ÎØgo ÎØ|oq gq~kÏØmØ~g‫ץ‬m{ÎØh{‫ ל‬m m ØksÑØoz‫ל‬q~tosØ‫ץ‬Ò~q Ø gØ Ø zkqÏztoØ‫ץ‬Ò qg Øj ‫ ל‬zgq gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ps ØFagus sylvaticaØ|g Ø Juniperus oxycedrus Ø glÏØ toØ}‫מ‬ts g ØkzÏ m Ø g ØDaphne oleoides ØAubrieta deltoidea Paronychia macedonica | ‫ ל‬ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ØÅtØGeranium thessalum zkq iq‫}ל‬m|kØ tØ Ø sÎ|k Ø msØRECS ØSubacauliaØ toØoztiÒsto Ø Erodioidea Ø ztoØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø Ø SAWAØ gz‫ם‬Ø gØ g{|‫ל‬s gØ |g Ø msØ sg t{ÏgØ !EDNØ ØAK Ø ØÅtØ' ÚTHESSALUMØkÏsg Ø tØ‫םץ‬stØSAWNMØ m Øt‫לץ‬jg Øgo Î Ø tØtztÏtØjksØj gnÒ k Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØGeranium thessalumØ msØ {{‫ל‬jg


o{‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ tsĂ˜h‚‍ ×?‏tz‍×?â€ŹĂ˜ to Ă˜ÂˆĂ˜|g{{‚Òqik‚gĂ˜|gÂ‚Ă˜tĂ˜zt{{gz{g€‚g€‍š×?׼â€ŹĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜go tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜Â€kĂ˜Â†qkosm Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â‹Ă’s qgĂ˜|gÂ‚Ă˜ „t gs‚|tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜Â‹ĂŽztoš Ă˜pÂšĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’ qtĂ˜i‚gĂ˜ msĂ˜Ex situ zqt€ g€Ă?gĂ˜  to Ă˜ngĂ˜Â€o‍׼‏h‍{×œâ€ŹkÂ‚Ă˜Â€ msĂ˜j‚g ĂŽqm€mĂ˜ht gs‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜o{‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ztoĂ˜ ngĂ˜ ‍׼‏ztqt‍€מ‏kĂ˜ sgĂ˜ j‚gsk‍׼‏mnkĂ?Ă˜ zkqg‚ Ă’qpĂ˜ |gÂ‚Ă˜ sgĂ˜ |g{‍ מ‏kÂ‚Ă˜ k‍׼‏ztq‚|tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ ĂŽĂ˜ gsnt|t‍|‚׼‏tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ €|tzt‍ Âš×žâ€ŹĂ˜ р kĂ˜ sgĂ˜ ‍׼‏k‚pnkĂ?Ă˜ mĂ˜ z‚ngsĂŽĂ˜ €o{{tiĂŽĂ˜ go t}otâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ o{‚|t‍ ×žâ€ŹĂ˜ Ă…Ă’{tš Ă˜ nkpqkĂ? gÂ‚Ă˜ ~q΀‚‍׼‏mĂ˜ mĂ˜ |g giqg}ĂŽĂ˜ |gÂ‚Ă˜ mĂ˜ zgqg|t{t‍מ‏nm€mĂ˜  toĂ˜ kĂ?jtoÂšĂ˜ ‍׼‏g|qtzq‍×?‏nk€‍׼‏g Ă˜mĂ˜tztĂ?gĂ˜ngĂ˜kz‚ qĂ’ kÂ‚Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ?gĂ˜z{mqҀ kqmĂ˜k‚|‍×?‏sgĂ˜ mÂšĂ˜josg‍|‚׼â€ŹĂŽÂšĂ˜ toĂ˜z{mno€‍׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ to

k gÂ‚Ă˜ tĂ˜kĂ?jtš Ă˜|gnĂ‘ÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜ toĂ˜â€Ť|‚׼‏qtâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ozt{ti‚l‍׼×?‏kstoĂ˜Â€ost{‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜gq‚n‍׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ psĂ˜ksm{Ă?|psĂ˜g â€Ť×Ľ×?‏psĂ˜ ztoĂ˜jksĂ˜ozkqhgĂ?stosĂ– gĂ˜ Ă˜ tĂ–Geranium thessalumĂ˜z{mqtĂ?Ă˜ gĂ˜|q‚ ĂŽq‚gĂ˜ $ Ă˜ mÂšĂ˜)5#.Ă˜ Ă˜Ă‘Â€ kĂ˜sgĂ˜ks g~nkĂ?Ă˜pÂšĂ˜Ă…qp â€Ť×?â€ŹĂ˜ 65 ÂŒĂ?€pfĂ– yps €f Ă?f™:Ă– Â?Ă’~qÂ‚Ă˜Â€ĂŽâ€Ť×Ľâ€ŹkqgĂ˜jksĂ˜ozâ€Ť×œâ€Źq~tosĂ˜zqg| Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ ‍׼‏Ò qgĂ˜ zqt€ g€Ă?gÂšĂ˜ i‚gĂ˜  tĂ˜ Geranium thessalum Ă˜ ‘qt|k‚‍׼‏ÒstoĂ˜ sgĂ˜ zqt€ g konkĂ?Ă˜  tĂ˜ kĂ?jtš Ă˜ zqt kĂ?sk gÂ‚Ă˜ mĂ˜ gzt}oiĂŽĂ˜|â€Ť×œâ€ŹnkĂ˜gsnqĂ‘z‚smÂšĂ˜jqg€ mq‚‍ ×?‏m gÂšĂ˜ztoĂ˜ngĂ˜ĂŽ gsĂ˜ |g g€ qt}‚|ĂŽĂ˜i‚gĂ˜ gĂ˜â€ŤÂ ×œâ€Źt‍׼‏gĂ˜|gÂ‚Ă˜ tsĂ˜h‚‍ ×?‏tz‍×?â€ŹĂ˜ toš Ă˜ksĂ‘Ă˜mĂ˜ h‍|€×?‏m€mĂ˜Â€ msĂ˜zkq‚t~ĂŽĂ˜ngĂ˜zqĂ’zkÂ‚Ă˜sgĂ˜qon‍€‚׼‏nkĂ?Ă˜zqt€k| Â‚|‍ ×œâ€ŹĂ˜Â†zĂ?€mš Ă˜zqt kĂ?sk gÂ‚Ă˜mĂ˜gzgi‍×?‏qko€mĂ˜Â€o{{tiĂŽÂšĂ˜}o Â‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜

‚r€Ă?r s™ÖŠfp‍פ‏if™

Ă…tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜Geranium thessalumĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜â€Ť×?‏qtÂšĂ˜žÂ€|‚ts Ă˜ÂŽt‍š×?׼â€ŹĂ˜Â‹tlâ€Ť×œâ€Źsmš Ă˜ vp Ă˜Âƒ Ă˜Â‹gq‍מ‏jgš

70


Gymnadenia rhellicani /@KKI@M

&G@DI /@KKI@M &G@DI

ʈ փƻ 54

Orchidaceae Gymnadenia rhellicani /@KKI@M &G@DI /@KKI@M &G@DI DI +CTOJI #JMI

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ to Ø4EOOMEQØ Ø+KEIMØ Ø gØ kÏjmØ toØ iÒsto Ø NigritellaØ sosØ Gymnadenia Ø ztoØ Ò~tosØ |toq‫~ם‬qp‫ץ‬gØ ‫ל‬snmØ tst‫לץ‬lts gsØ Nigritella nigra 2CHB ØF Ø kØ msØkqig ÏgØ psØ4EOOMEQØ Ø+KEIMØ Ø Òi skØj g~pq ‫ םץ‬Ø kØj‫מ‬tØkÏjm Ø gØtztÏgØj g}ÒqtosØ gØ ~gqg| mq |‫ל‬Ø psØ gsnÒpsØ |g Ø psØ zkq‫ לץ‬psØ |gnÑ Ø kzÏ m Ø|g Ø tsØ q‫ם‬ztØgsgzgqgipiÎ Ø z‫ם‬Ø gØj‫מ‬tØgo ‫ל‬Ø kÏjmØ mØ GymnadeniaØ Nigritella Ø rhellicaniØ krgz{Ñsk g Ø gØ‫ם‬qmØ m Ø Ø|g Ø Ø oqÑzm ØksÑØmØGymnadenia nigraØ RTBRO Ø nigraØ krgz{Ñsk g Ø mØ Ø oqÑzm Ø g ‫ם‬z sØ psØ gsp Òqp Øt Ø|g giqg}Ò Ø toØkÏjto ØNigritellaØnigraØ msØ {{‫ל‬jgØg}tqt‫מ‬sØ tØkÏjt ØGymnadeniaØrhellicani ØGymnadenia rhellicaniØt‫ץ‬t ‫ל‬lk Ø‫ץ‬kØ msØG ÚaustriacaØ 4EOOMEQØ Ø% Ø+KEIM Ø0 Ø$EKFNQGEØ ztoØkrgz{Ñsk g Ø msØ zkq t~ÎØ psؾ{zkps Ø g}ÒqtosØ tØ‫ץ‬Òiknt Ø|g Ø tØ ~Î‫ץ‬gØ m Ø gr gsnÏg Ø ztoØ kÏsg Ø z tØ ‫ץ‬ki‫{ל‬mØ |g Ø |o{ sjq |ÎØ msØG Úrhellicani Ø|gnÑ ØkzÏ m Ø|g Ø gØ‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ‫ץ‬tq}t‫ץ‬k q |‫ל‬Ø~gqg| mq |‫ל‬Ø toØ‫ל‬snto Ø m ØÅÒ{t ØtØ~qp‫ץ‬t p‫ץ‬g |‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø toØkÏjto ØG ÚaustriacaØkÏsg Ø nØ Ø Ø "QĪSRCHØ Ø

Ã‫פ‬ys :Ø; o qÏg]Øb'TQJSAKEQØ!KOR ØAKS ØC Ø ØLc Ø Ø*TK Ø Ø( Ú4EPPNERÚ Ú% Ú+LEINØ ':5 nrÏrn‫ם‬f:Ö Nigritella rhellicaniØ 4EOOMEQØ Ø % Ø +KEIMØ IMØ 0HXSNMØ (NQM Ø!TRSQIA Ø Ø Ø . ÚNIGRAØ2CHB ØF ØRTBRO rhellicaniØ 4EOOMEQØ Ø% Ø+KEIM Ø ( Ø"ATLAMM Ø+ĪMJEKEØ Ø2 Ø,NQEMYØIMØ* Ø%TQ Ø/QCH Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø vo ‫ם‬Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬g|qkÏ Ø zg{g‫ץ‬tk jkÏ Ø |tsj‫{מ‬to Ø |g Øj‫מ‬tØ}o{{tk jkÏ Ø|t{kt‫ מ‬Ø mØh‫ ל‬m Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø v‫{{מ‬gØ Ø kØq‫ם‬jg|gØh‫ ל‬m Øgzt|{Ïsts gØÎØ‫ם‬qn g Øzg~ ‫ ל‬Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø tr‫{מ‬m| g Ø ‫ץ‬kØ go{‫|ל‬p m Ø hgnozq‫ ל‬sgØ kz‫ל‬sp Ø}p k s‫ל‬Øzq‫ ל‬sgØ|‫ ל‬p Ø‫ץ‬kØzgqo}Ò Ø{kz Ñ Øtjts p Ò Ø gØgsÑ kqgØ Øhqg| ‫ץם‬tq}g Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬kØkqonqÒ Ø zgqo}Ò ØÅgr gsnÏgØzt{ogsnÎ Øzo|sÎ Ø ØCL Øhqg~kÏg Ø msØgq~ÎØ|ps |Î Ø‫ץ‬k ‫ל‬Ø }g qtk jÎ Ø ~kj‫ם‬sØ|o{ sjq |ÎØ tØ Ò{t Ø m Ø‫ל‬snm m Ø q‫ |ל‬gØzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØkqonqtÌÑjk Ø gzt~qÑ k Ø gØ|g Ñ kqgØ ~kj‫ם‬sØ t‫ץ‬Î|mØ‫ץ‬kØ gØ‫ל‬snm Ønm{ÑjmØ Øzgqo}Ò Ø to ؾsnmØ‫| ץ‬q‫ ל‬Øgo kz |ts gl‫ץם‬ksg Ø ‫ץ‬goqtkqonqtÌÑjm Ø zt{‫מ‬Ø zgsÏp Ø kqonq‫ ל‬Ø qtj‫~ם‬qp‫ץ‬g Ø | q spz‫ ל‬Øztq t|g{‫~ם‬qp‫ץ‬gØÎØ{ko|‫ ל‬Ø‫ץ‬kØÒs tsmØt ‫ץ‬ÎØhgsÏ{ g Ø thtÏØzkq gsnÏtoØtr‫{מ‬m| t Øgzt|{Ïsts k Ø Òzg{gØ ØWØ ØLL Ø{ti~tk jÎ Ø Ò g{gØ ~kj‫ם‬sØÏ g ØXkÏ{t Ø g|Òqg tØ ‫ץ‬Ò~q Ø zt{‫מ‬Ø k{g}qÑ Ø qÏ{tht Ø Ø WØ Ø LL Ø ptk jÒ Øtr‫{מ‬m| tØ‫ץ‬Ò~q Ø ~kj‫ם‬sØqt‫ץ‬htk jÒ Ø|tÏ{t Øgzt|{Ïsts Ø {Î| qtØhqg~‫מ‬Ø ØLL Ø|oq ‫ ם‬ØkqonqtÌÑjk Ø ‫ץ‬Ò~q Ø{ko|tqtj‫~ם‬qp‫ץ‬t

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö msØ {{‫ל‬jgØ tØ ‫םץ‬st Ø kz hkhg p‫ץ‬Òst Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø toØ kÏjto Ø oz‫ל‬q~k Ø tØ ‫ם‬qt Ø vg{g|q‫ ם‬Øgzt k{t‫ץמ‬kst Øgz‫ם‬Øc Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ 'ELBAQDSØ Ø 'ĥKYØ Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ to ØÏj to Ø oiiqg}kÏ Ø tØkÏjt Ø jksØhqÒnm|kØ tsØ ‫ם‬qgØ msØnÒ mØztoØgsg}Òqk ØtØ6NKI 6NKI-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø 4EOOMEQØ Ø+KEIMØ jpÍsis Ö frms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø gØ ‫ץ‬Ò gØ tosÏtoØ Òp Ø |g Ø tsØ t‫ {מ‬t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø rgz{Ñsk g Ø |oqÏp Ø Ø ozg{z |Ò Ø|g Øg{z |Ò Øzkq t~Ò Ø m Ø Ø oqÑzm Ø ¾{zk Ø gqz‫ל‬n g Ø oqmsgÏgØ| g Ø msØ {{‫ל‬jgØ|g giq‫}ל‬m|kØ tØ ‫ם‬qt Øvg{g|q‫ ם‬ØksÑØoz‫ל‬q~tosØzg{g Ò Øgsg}tqÒ Øi gØ tsØ ÅgÐik t Ø msØ Ï m Ø tsØ Åo‫}ץ‬qm ‫ ם‬Ø tØ Òq‫ ץ‬t Ø tØ ÏsthtØ |g Ø tØ ‫ם‬qgØ gÌ‫|לץ‬Ø Å g{‫ל‬s Ø zkq t~ÎØ ~ tstjqt‫| ץ‬t‫מ‬Ø |Òs qtoØ kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ø 6NKINSIRØ Ø Ø Gymnadenia RHELLICANI Ú k| ‫ ם‬Ø gz‫ם‬Ø tØ vg{g|q‫ ם‬Ø jksØ Ò~k Ø |g giqg}kÏØ gØ oz‫{ם‬t zgØ tqk s‫ל‬Ø oi|qt Î‫ץ‬g gØ m Ø Ø g|kjtsÏg Ø kstÏ| t Ø giigÏtØ|g ØÂqhm{t Ø gØtztÏgØ gØozg{z |‫ל‬Ø{ h‫ל‬j gØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØ m‫ץ‬gs |ÎØkz }‫ל‬sk gØ (4RIàRIRØ ØAK Ø Ø ‫ ף‬sys :Ø ÅtØ kÏjt Ø gzgs ‫ל‬Ø gzt|{k |Ñ Ø kØ ozg{z |‫ל‬Ø |g Øg{z |‫ל‬Ø{ h‫ל‬j gØ kØo ‫ץם‬k qgØz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø ØLØ "TS LØ "TS Ø "TS "TSSKEQØ Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ m ØGymnadenia rhellicani msØ {{‫ל‬jg

71


k| ‫ל‬q t Ø o‫ץ‬zkqgÏsto‫ץ‬kØ‫ ם‬Ø tØ ‫מ‬st{tØ psØnÒ kpsØjksØngØ zqÒzk ØsgØrkzkqs‫ל‬Ø gØ ØJL2 Ø o ‫ם‬ØiÏsk g Ø‫ץ‬kØ msØzgqgjt~ÎØozt{ti ‫ץ‬t‫מ‬Ø m Økz }‫ל‬sk g Ø kØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØ|{Ï‫ץ‬g|g Ø Ø|Ïsjost ØztoØj g qÒ~k Ø tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø tØ vg{g|q‫ם‬Øg}tqt‫מ‬sØ msØ|g g qt}ÎØ psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØgz‫ם‬Øg Ø msØkzÒ| g mØ toØ~ tstjqt‫| ץ‬t‫מ‬Ø|Òs qtoØztoØ ‫ץ‬ztqkÏØsgØ ~k Ïlk g Ø‫ץ‬kØ msØ|g g |koÎØjq‫ץם‬ps Ø tØ| Ï ‫ץ‬tØ rksÑspsØÎØ‫{{ל‬psØt |tjt‫ץ‬m‫ לץ‬psØ|g Øh Ø msØozkqh‫| ם‬m m Ø tsØ ‫ם‬qgØtØoztz{mno ‫ םץ‬Ø toØkÏjto Ø kØzkqÏz p mØztoØjksØÒ~k Ø|g g qg}kÏ Ø| sjosk‫מ‬k ØkzÏ m Øgz‫ם‬Ø msØ kzÒ| g mØ toØ~ tstjqt‫| ץ‬t‫מ‬Ø|Òs qto Ø rÏlk ØsgØ m‫ץ‬k pnkÏØ mØgzto ÏgØ toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø gØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØozg{z |ÑsØ{ hgj ÑsØ toØvg{g|qt‫ מ‬Ø gØtztÏgØozÎq~kØgzto ÏgØh‫| ם‬m m Øw Øgzt Ò{k ‫ץ‬g Ø tØ‫ץ‬ki‫{ל‬tØ‫ מ‬t Ø psØgiqp pjÑs Ø |oqÏp Øk jÑsØ|g ØmØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØ to Øzo|s‫ ם‬m gØ|gn t‫ מ‬gsØ gj‫מ‬sg mØ msØgs‫ל‬z ormØ m ØGymnadenia rhellicani Ø

NSIRØ ØksÑØmØnÒ mØ tsØÅgÐik tØgsg}Òqk g Ø‫ץ‬kØkz Ø ØksÑØmØnÒ mØ tsØÅgÐik tØgsg}Òqk g Ø‫ץ‬kØkz }‫{מ‬grmØgz‫ם‬Ø tsØ g{tzÏ mØ Ø ‫ץ‬tÏp ØmØ‫מ‬zgqrmØ toØ kÏjto Ø tØ Òq‫ ץ‬tØ |g Ø msØ Ï mØ jksØ kz hkhg Ñsk g Ø gz‫ם‬Ø to ØÇt~{ t‫מ‬qtØ Ø|g Ø gqÒ tØ Øgs tÏ~p Ø |g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ psØ~{pq j |ÑsØ|g Ø}o t|t sps t{ti |ÑsØ to ØkqkosÑs Ø gØ Ø{t zÒ ØnÒ k ØztoØgsg}Òqts g Ø mØh h{ tiqg}Ïg ØjksØoz‫ל‬q~tosØ ~k |Ò Øz{mqt}tqÏk Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :ØÅtØ kÏjt Ø ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g m |g mitq tztÏm mØ m Ø )5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ tØ |q Îq tØ $ ØksÑØ‫ץ‬kØkz }‫{מ‬grmØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬g‫ץ‬kØsgØkz |g{k nt‫ץמ‬kØ ‫ ם‬Ø ~‫מ‬k Ø|g Ø tØ|q Îq tØ$ ØÅtØ|q Îq tØ$ Ø ~‫מ‬k Øj ‫ ם‬Ø tØkz hkhg p‫ץ‬Òst Øoztz{mno ‫ םץ‬Ø toØvg{g|qt‫מ‬Øgq n‫ץ‬kÏØ zkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g ØksÑØ t ~kÏgØi gØ tØkÏjt Ø Ø‫{{ל‬k Ø nÒ k ØjksØoz‫ל‬q~tos Ø sØ{‫ל‬hto‫ץ‬kØoz‫ ם‬mØ‫ץ‬g Ø‫ ם‬Ø|g ‫ל‬Ø Ø Òqkosk Ø|g Ø‫ץ‬k{Ò k ØztoØÒi sgsØjksØ|g giq‫}ל‬m|kØ tØkÏjt Ø gØ oz‫{ם‬t zgØ tqk s‫ל‬Ø oi|qt Î‫ץ‬g g Ø ‫ץ‬ztqt‫ץמ‬kØ sgØ oztnÒ to‫ץ‬kØ ‫ ם‬Ø kÏ kØ jksØ oz‫ל‬q~k Ø z{ÒtsØ k|kÏØ kÏ kØ t Ø gq n‫ץ‬tÏØ psØg ‫ץם‬psØ toØkÏsg Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òst ØÒ ØÑ kØ tØ ‫מ‬st{‫ם‬Ø to ØsgØ‫ץ‬msØozkqhgÏstosØ gØ Ø Â tsØ g}tq‫ל‬Ø tØ |q Îq tØ $ Ø Ø ‫ץ‬ztqt‫ץמ‬kØ sgØ nkpqÎnkpqÎ to‫ץ‬kØ ‫ ם‬Ø z{mqt‫מ‬s g Ø t Ø zqtÍztnÒ k Ø toØ j ‫ ם‬Ø t Ø gq~ |Ò Ø z{mqt}tqÏk Ø i gØ msØ kr‫ל‬z{p mØ toØ kÏjto Ø msØ {{‫ל‬jgØ g}tqt‫מ‬sØ kz ‫ל‬Ø nÒ k Ø z‫ם‬Ø tØ ‫מ‬st{tØ psØ nÒ kps Ø jksØÒ~k Økz hkhg pnkÏØmØ‫מ‬zgqrÎØ toØ Ø qk Øgz‫ם‬Øgo Ò Ø ksÑØi gØ‫{{ל‬k Ø qk ØjksØoz‫ל‬q~tosØz{mqt}tqÏk Ø sØ{t z‫ם‬sØ {‫ל‬hto‫ץ‬kØoz‫ ם‬mØ‫ ם‬Ø tØvg{g|q‫ם‬ØmØkz }‫ל‬sk g Ø msØtztÏgØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø tØkÏjt ØkÏsg ØzkqÏztoØ Øk| ‫ל‬q gØ|g ØtØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øgq n‫ םץ‬Øg ‫ץם‬psØ|g giq‫}ל‬m|kØ kØzkqÏztoØ Ø

Ð pfÖyps f Íf :Ö zk jÎØ tØkÏjt Økrgz{Ñsk g Øks ‫ ם‬Ø m Ø koq‫ מ‬kqm Ø zkq t~Î Ø toØ ~ tstjqt‫| ץ‬t‫מ‬Ø |Òs qtoØ toØ vg{g|qt‫ מ‬ØngØzqÒzk ØsgØksm‫ץ‬kqpnt‫מ‬sØt Ø tz |Ò Ø|g Øzkq }kqk g|Ò Øgq~Ò Øi gØ ØnÒ k Ø‫מ‬zgqrÎ Ø to ØÒ ØÑ kØ sgØ gzt qgzt‫מ‬sØ tzt k jÎzt kØ ksÒqik k Ø kzÒ| g m Ø psØ ozgq~to ÑsØ oztjt‫ץ‬ÑsØ k Ø h‫ל‬qt Ø psØ g ‫ץם‬psØ toØ kÏjto Ø z z{Òts Ø zqt kÏsk g Ø zkqÏ}qgrmØ m Ø nÒ m Ø ‫ם‬ztoØ hqÏ |k g ØtØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øgq n‫ םץ‬Øg ‫ץם‬psØ|g ØmØgs‫ל‬Ø g| ‫ל‬Ø ~qts |‫ל‬Ø j g Î‫ץ‬g gØ k}gq‫ץ‬tiÎØ Îz g Ø Òs g m Ø h‫| ם‬m m Ø ÎØ ‫ץ‬m~gs |Î Ø |tzÎ Ø psØ ztpjÑsØ k jÑsØ zqt|k ‫ץ‬ÒstoØ tØ ‫ מ‬t Ø to ØsgØj g mqkÏ g Ø kØ ~k |‫ל‬Ø~g‫ץ‬m{‫ל‬ØkzÏzkjg Ø ynpÍiorÖÃ | Ì Ö Ö f z {ÌÖ fpfh frrf{Íisn

ÅtØkÏjt ØGymnadenia rhellicaniØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Øvg{g|q‫ ם‬Ø vp Ø ØÅ } Î

72


Gymnospermium altaicum +<GG<N .K<>C NP=NK peloponnesiacum +CDOJN

ƻoʎ փ ƻ ʍպ ʍƻ -3

@M=@MD?<>@<@ Gymnospermium altaicumƻ +<GG<N .K<>C NP=NK peloponnesiacumƻ+CDOJN DI .OMD? /<I @?N !GJM< #@G G@ID><

gz‫ם‬Øgo t‫ מ‬Ø}‫מ‬k g Øi‫מ‬qpØgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØzmiÎØ q‫ מ‬mØ kÈ|to ØmØ tztÏgØ~qm ‫ץ‬tzt kÏ g Øi gØ tØz‫ץ ם‬gØ|tzgj ÑsØg itzqth‫ ל‬ps Ø gØtztÏgØh‫| ם‬tosØ msØzkq t~ÎØ|g ‫ל‬Ø tØ|g{t|gÏq Ø ‫}ל‬tqgØkÏjmØMedicago ØTrifoliumØ| {z Ø}‫מ‬ts g Ø msØÏj gØ zkq t~Î Ø o ÎØkÏsg ØmØzqÑ mØnÒ mØ‫ם‬ztoØgsk|g{‫}מ‬nmØgo ‫ם‬Ø tØSAWNMØGymnospermiumØi gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Ø msØ {{‫ל‬jgØ gz‫ם‬Ø tsØ(AKĒCRXØ Ø qg ÎØ kÏsg Ø kzÏ m Ø mØ k‫ל}ץ‬s ÎØ toØ tØ ‫ם‬qt Ø gÏsg{t Ø kØ g hk t{ n |‫ם‬Ø Òjg}t Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø s nÒ p Ø o~s‫ ם‬kqmØkÏsg ØmØk‫ל}ץ‬s ÎØgo t‫מ‬Ø toØSAWNMØ tØ‫ם‬qt Ø {p|‫ ם‬Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ø‫ם‬ztoØ}‫ מ‬ L Ø‫ם‬ztoØ}‫ מ‬

Ø‫ם‬ztoØ}‫מ‬k g Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ msØCorydalis solida RTBRO Øincisa Ø kØgst | ‫ ל‬Ø zk qÑjm Øg hk t{ n |‫ ל‬Øoiq‫ל‬Ø{ h‫ל‬j g Ø zÏ m Ø}‫מ‬k g Ø kØ gst | Ò Ø nÒ k Ø j‫ ל‬to Ø Abies cephalonicaØ kØ o ‫ץם‬k qtØ ØL ØÅgØk‫}ץ‬gs l‫ץם‬ksgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ tØ‫ם‬qt Ø {p|‫ ם‬Øozt L ØÅgØk‫}ץ‬gs l‫ץם‬ksgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ tØ‫ם‬qt Ø {p|‫ ם‬Øozt ØÅgØk‫}ץ‬gs l‫ץם‬ksgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ tØ‫ם‬qt Ø {p|‫ ם‬Øozt{tiÏlts g ØzkqÏztoØ gØ

3‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø ~gÈg =Øb NMRØ 0AMACHAIJNM Ø IMØ DECKIUIBTRØ NCCIDEMSAKIBTR Ø AKS Ø Ø L Ø IMØ OESQNRIRØ CAKC c Ø Ø -AX Ø Ø Phitos & +AMARIÚ Ø /{‫ ם‬ozt Ø50! Ø ‫ ם‬ozt Ø# nrÏrn‫ם‬f:ÖGymnospermium altaicum RTBRO Øodessanum REMRTØ+NREMJNØIMØ"NS ØíTQM Ø -NRCNVØ Ø,EMIMGQAMD Ø Ø Ø Ø|g Ø0HISNRØ Ø+ALAQIØIMØ0HISNRØ ØAK Ø Ø Ø ;MNMØ % Ø -AXEQØ Ø 0TKEUIĵØ IMØ 7IKKDEMNVIAØ Ø Ø = jp hpf|Ì:Ö t{ok Î Ø {kÏgØ z‫ם‬g Ø ‫ם‬sjo{t Ø }g q |‫ ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ ØCL Ø ~m‫ץ‬g ÏlpsØÒsgsØÎØ‫ץ‬kq |t‫ מ‬Øgsnt CL Ø ~m‫ץ‬g ÏlpsØÒsgsØÎØ‫ץ‬kq |t‫ מ‬Øgsnt

Ø ~m‫ץ‬g ÏlpsØÒsgsØÎØ‫ץ‬kq |t‫ מ‬Øgsnt}‫ם‬qto Øh{g t‫ מ‬Ø|g Ø‫ץ‬kq |‫ל‬Ø}‫{{מ‬gØh‫ ל‬m Ø {g tÏØ ØCLØ‫ץ‬kØoz‫ם‬ik tØ‫ץ‬Òqt Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØh‫ ל‬kp Ø ‫מ‬s CLØ‫ץ‬kØoz‫ם‬ik tØ‫ץ‬Òqt Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØh‫ ל‬kp Ø ‫מ‬s Ø‫ץ‬kØoz‫ם‬ik tØ‫ץ‬Òqt Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØh‫ ל‬kp Ø ‫מ‬s CL Øv‫{{מ‬gØh‫ ל‬kp Ø ‫מ‬s Øv‫{{מ‬gØh‫ ל‬kp Ø ‫מ‬snk g Ø q ‫ץ‬kqÎ Ø tØ |‫מ‬q tØ ‫ץ‬Òqt Ø Ò‫~ ץץ‬tØ |g Ø zg{g‫ץ‬tk jÑ Ø j mqm‫ץ‬ÒstØ kØ Ø g|Òqg to Ø gs ptk jkÏ k{{k z |t‫ מ‬Ø g‫ץ‬h{kÏ Ø {tht‫ מ‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø tØ |ks q |‫ם‬Ø ‫ץ‬Òqt Ø hqg~Òp ØÒ‫~ ץץ‬tØ|g Øz{g ‫ מ‬kqtØgz‫ם‬Ø to Ø‫~ ץל‬to ØÎØ ~kj‫ם‬sØ‫~ ץל‬to Øz{‫ל‬i to Ø{tht‫ מ‬Øv‫{{מ‬gØh{g t‫מ‬Ø osÎnp Ø ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsg Ø g|q hÑ Ø |‫ ל‬pØ gz‫ם‬Ø msØ gr gsnÏg Ø ~kj‫ם‬sØ ‫~ ץל‬g Ø‫ץ‬kØzgq‫}ל‬o{{g ؾsnmØ Ø kØÒsgsØgz{‫ ם‬Ø k{ |‫ם‬Ø ‫ץ‬kØhq‫ |ל‬gØh‫ ם‬qo Ø q‫ |ל‬gØz{g Òp Øk{{k z |‫ל‬ØÒp Øm‫ ץ‬j |tk jÎ Ø g|Òqg g Ø Òzg{gØ Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ø kz ‫ץ‬Î kz ‫ץ‬Î|p Øk{{k z |‫ ל‬Øg‫ץ‬h{Òg Ø~qo t|Ï q sg Ø Ò g{gØ sk| ‫ל‬q g Ø Ø }mstk jÎ Ø ksÏt kØ tjts p ‫ל‬Ø msØ |tqo}Î Ø Î‫ץ‬tsk Ø Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø psØzk ‫{ל‬psØ|g ØgsnÎqk Øgst i‫ץם‬kst Ø‫ץ‬kØ i{p tk jkÏ Ø hg{hÏjk Ø gqzt}‫ם‬qt Ø ztjÏ |t Ø |oq ‫ ם‬Ø gqz‫ ם‬Ø m‫} ץ‬g q |ÎØ |‫ ל‬g Ø kq |‫ל‬qz tØ {kz ‫ ם‬Ø spqÏ Ø j gqqmiso‫ץם‬kstØ|g Øgzt|g{‫מ‬z tsØ gØ zÒq‫ץ‬g g Ø zÒq‫ץ‬g gØ Ø ptk jÎ gs ptk jÎ Ø {kÏg Ø zgqg‫ץ‬Òsts gØ kzÏØ ‫ץ‬g|q‫ם‬sØzq‫ ל‬sg

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö 4N Gymnospermium altaicum j g|qÏsk g Ø kØ Ò kqgØoztkÏjm Ø psØtztÏpsØt Øikpiqg} |Ò Ø zkq t~Ò Økrgz{Ñ kp ØkÏsg Ø m‫ץ‬gs |Ñ Øgzt‫ץ‬g|qo ‫ץ‬Òsk Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø ÅtØ oz |‫ם‬Ø oztkÏjt Ø k‫}ץ‬gsÏlk g Ø gØ ‫ם‬qmØ { ‫ ל‬Ø toØ glg| ‫ל‬sØ % Ø -AXEQØ Ø 0TKEUIĵØ msØ zkq t~ÎØ m Ø q ‫ץ‬gÏg Ø‫ץ‬Ò~q Ø msØ Ø to‫ץ‬gsÏg Ø tØRTBRO Øscipetarum (% Ø-AXEQØ Ø0TKEUIĵ Ø+ISØ4AMØ Ø-TKKAȫØ msØ {hgsÏgØ|g Ø goqtht‫מ‬s tØ|g Ø tØRTBRO Øpeloponnesiacum msØ k{tz‫ם‬ssm t Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2nØ Ø Ø 0HISNRØ Ø+ALAQIØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø tsØ ‫ל‬q tØ‫ץ‬Ò~q Ø Øgq~Ò Ø gÈto johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ö sjm‫ם| ץ‬Ø m Ø {{‫ל‬jg Ö sp ‫ם‬Ø ‫םץ‬stØ gz‫ם‬Ø {Ïik Ø tztnk Ïk Ø m Ø k{tztssÎ to Ø z‫ל‬s tØ gØ‫ם‬qmØ gsg~gÌ|‫ם‬Ø|g Ø gÏsg{t Ø tz |‫ל‬Ø o~s‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø {p|‫ ם‬Ø ÏgØ gsg}tq‫ל‬Ø toØ "NQMLĪKKEQØ Ø gz‫ם‬Ø tØ ÒigØ zÎ{g t ØhtqkÏp Ø psØ g{ghq‫ מ‬ps ØjksØÒ~k Øzqt }‫ ל‬p Økz hkhg pnkÏ Ø ‫ ף‬sys :Ö ‫}ץ‬gsÏlk g Øiks |Ñ Ø kØgst | Ò ØnÒ k Øjg ÑsØAbies cephalonica g{{‫ל‬Ø|g Ø kØozg{z |t‫ מ‬Øht |t ‫ם‬zto Ø kØ kj‫}ל‬mØ g hk t{ n |‫ ל‬Ø tØ ‫ם‬qt Ø gsg~gÌ|‫ם‬Ø Ø k{tz‫ם‬ssm t ØkÏsg Øisp tÏØj‫מ‬tØoztz{mno ‫ץ‬tÏ Øt ØtztÏt ØgzÒ~tosØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø ØJLØ|g ØhqÏ |ts g Ø kØo ‫ץם‬k JLØ|g ØhqÏ |ts g Ø kØo ‫ץם‬k Ø|g ØhqÏ |ts g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØLØ|g Ø kØg hk t{ n |‫ם‬ØÒjg}t Ø ØÒsg Ø

kpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p mØ toØ ksjm‫| ץ‬t‫מ‬Ø oztkÏjto Ø Gymnospermium altaicum RTBRO Øpeloponnesiacum


go┬БтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├ШSAWNM├Шk├Пsg┬В├Ш├Тsg├Шik├С}o┬Бt├Шgzt┬Бk{tтАл╫ЮтАмs├Шnk┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бt┬В SAWNM├Шk├Пsg┬В├Ш├Тsg├Шik├С}o┬Бt├Шgzt┬Бk{tтАл╫ЮтАмs├Шnk┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бt┬В ├Шk├Пsg┬В├Ш├Тsg├Шik├С}o┬Бt├Шgzt┬Бk{tтАл╫ЮтАмs├Шnk┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бt┬В~k├Пg├Шi┬Вg├Ш┬Бms├Шkz┬Вh├Пp┬А├О├Ш┬Бto ├Ш┬СтАл╫ЬтАмs┬Бp┬Ъ ├Шjks├Шgzt|{k├Пk┬Бg┬В├Шm├Шg{{gi├О├Ш~q├О┬Аkp┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Шim┬Ъ├Ш┬А┬Бt├Шgz├С┬Бkqt├ШтАл╫етАм├Т{{ts├Шsg├ШkzmqkтАл┬А╫ЬтАмk┬В├Ш ┬Бto┬Ъ├Ш h┬Вt┬БтАл╫ЭтАмzto┬Ъ├Ш ┬Бto ├Ш тАл╫етАмk├Ш z┬ВngsтАл╫ЭтАм├Ш gzt┬Б├Т{k┬АтАл╫етАмg├Ш ┬Бms├Ш тАл╫етАмk├Пp┬Аm├Ш ┬Бps├Шz{mno┬АтАл╫етАм├Сs ├Ш ┬ФтАл}╫е╫ЮтАмpsg├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бg├Ш|q┬В┬Б├Оq┬Вg├Ш┬Бm┬Ъ├Ш)5#.├Ш ├Шzqt┬Бk├Пsk┬Бg┬В├Ш m├Ш|g┬БтАл┬Б╫ЬтАмgr├О├Ш┬Бto├Ш┬А┬Бg├Ш┬Ф~kjтАл╫ЭтАмs├Ш┬Гzk┬В{tтАл╫е╫ЮтАмksg├Ш ┬О├Е ├Ш|gn├С┬Ъ├Ш├Т~k┬В├Ш zt{тАл╫ЮтАм├Ш тАл|┬В╫етАмqtтАл ┬Ъ╫ЮтАм├Ш j┬Вg┬А|tqz┬В┬АтАл╫етАм├Тsto┬Ъ├Ш z{mno┬АтАл╫етАмtтАл ┬Ъ╫ЮтАм├Ш i┬Вg├Ш ┬Бto┬Ъ├Ш tzt├Пto┬Ъ├ШzgqgтАл╫етАм├Тsk┬В├Шm├Шk{z├Пjg├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Шjks├Шng├ШтАл╫етАмk┬ВpntтАл╫ЮтАмs├ШjqgтАл╫етАмg┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Ш┬А┬Бt├Ш|ts┬Б┬ВsтАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАм├Т{{ts

├Еt├Ш k{{ms┬В|тАл╫ЭтАм├Ш oztk├Пjt┬Ъ├Ш j┬Вg}├Тqk┬В├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бg├Ш jтАл╫ЮтАмt├Ш zq├С┬Бg├Ш |oq├Пp┬Ъ├Ш ┬А┬Бt├Ш ┬А~├ОтАл╫етАмg├Ш |g┬В├Ш ┬А┬Бt├Ш тАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш ┬Бps├Ш ┬БтАл╫етАмmтАл┬Б╫Ь╫етАмps├Ш ┬Бps├Ш }тАл{{╫ЮтАмps├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш hтАл┬А╫ЬтАмkp┬Ъ├Ш |g┬В├Ш ┬Бto├Ш h{g┬А┬БtтАл ╫ЮтАм├Ш ┬Ф┬Бt├Ш RTBRO ├Ш peloponnesiacum├Ш┬Бg├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg┬Бg├Ш┬Бps├Ш}тАл{{╫ЮтАмps├Ш├Т~tos├ШтАл╫етАм├О|t┬Ъ├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш ├Ш LL ├Ш k├Пsg┬В├Ш z{g┬Б├Тp┬Ъ├Ш gs┬Бptk┬Вj├О├Ш |g┬В├Ш kz┬В}o├О├Ш ├О├Ш ┬А~kjтАл╫ЭтАмs├Ш kz┬В}o├О ├Ш ks├С├Ш ┬Бg├Ш ┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg┬Бg├Ш ┬Бps├Ш jтАл╫ЮтАмt├Ш zqtmitтАл╫е╫ЮтАмksps├Ш oztk┬Вj├Сs├Ш├Т~tos├ШтАл╫етАм├О|t┬Ъ├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш ├ШLL ├Ш┬Аos├Оnp┬Ъ├Ш{ti~tk┬Вj├О├Ш├Тp┬Ъ├Ш ┬А┬Бks├С┬Ъ├Ш k{{k┬Вz┬Б┬В|тАл ╫ЬтАм├Ш ┬Аzgs├Пp┬Ъ├Ш ptk┬Вj├О├Ш |g┬В├Ш |oq├Пp┬Ъ├Ш ├ТтАл~┬А┬В╫е╫етАмg ├Ш ├Еt├Ш RTBRO ├Ш peloponnesiacum├Ш k├Пsg┬В├Ш zkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqt├Ш ┬Аoiiks├Т┬Ъ├Ш zqt┬Ъ├Ш ┬Бt├Ш RTBRO ├Ш scipetarum ├Ш ┬Бto├Ш tzt├Пto├Ш ┬Бg├Ш ┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg┬Бg├Ш ┬Бps├Ш }тАл{╫ЮтАмps├Ш├Т~tos├ШтАл╫етАм├О|t┬Ъ├Ш ├ШLL ├Ш ┬Р┬В├Ш +AQK├Ш ├Ш 3SQID├Ш ├Ш ┬Бtztnk┬БtтАл╫ЮтАмs├Ш ┬Бt├Ш RTBRO ├Ш peloponnesiacum├Ш┬А┬Бms├ШhgnтАл╫етАм├Пjg├Ш┬Бto├Шk├Пjto┬Ъ ├Ш

┬М├Р┬Аpf├Цyps ┬Аf ├Нf┬Щ:├Ц(├Ш|g{тАл┬Б╫ЮтАмkqm├Шzqt┬А┬Бg┬А├Пg├Шi┬Вg├Ш┬Бt├ШGymnospermium altaicum├Ш RTBRO ├Ш peloponnesiacum ├Ш jm{gj├О├Ш i┬Вg├Ш ├Тsg├Ш }o┬БтАл╫ЭтАм├Ш ┬Вj┬Вg┬В┬Б├Тqto├Ш }o┬Бtikpiqg}┬В|tтАл╫ЮтАм├Ш ksj┬Вg}├Тqts┬Бt┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬АzтАл╫ЬтАмs┬Вt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шoztk├Пjt┬Ъ├Ш┬А┬Бms├Ш~├Сqg├ШтАл╫етАмg┬Ъ тАл╫етАмztqk├П├Ш sg├Шzqt┬А}kqnk├П├ШgzтАл╫ЭтАм├Шkzgiik{тАл╫етАмg┬Б├Пk┬Ъ├Ш|g┬В├Шkqg┬А┬В┬Б├Т~sk┬Ъ├Шht┬Бgs┬В|tтАл ┬Ъ╫ЮтАм├Ш┬Г┬Ъ├Шg}knk├П├ШgsksтАл{~╫ЭтАмm┬Бt ├Ш┬А┬Бto├Ш┬БтАл╫ЭтАмzto┬Ъ├Шzto├Ш}тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В

┬К├Нrinrs┬Б├Ц {f┬Б├Ц }fpf{┬Аlp┬Б тАл┬Щ╫г╫ЭтАм├Ц {f┬Аlhsp├Нf┬Щ├Ц fyj┬Бz├М┬Щ:├Ц ┬Гo┬БтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├ШSAWNM├ШkтАл}╫етАмgs├Пlk┬Бg┬В├Ш┬Аk├ШтАл|┬В╫етАмqtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш|g┬В├ШgztтАл╫етАмg|qo┬АтАл╫етАм├Т SAWNM├ШkтАл}╫етАмgs├Пlk┬Бg┬В├Ш┬Аk├ШтАл|┬В╫етАмqtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш|g┬В├ШgztтАл╫етАмg|qo┬АтАл╫етАм├Т ├ШkтАл}╫етАмgs├Пlk┬Бg┬В├Ш┬Аk├ШтАл|┬В╫етАмqtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш|g┬В├ШgztтАл╫етАмg|qo┬АтАл╫етАм├Тsto┬Ъ├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл ┬Ъ╫ЮтАм├Шt┬В├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqt┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бto┬Ъ├Шtzt├Пto┬Ъ├Шjks├Ш gq┬ВnтАл╫етАмtтАл╫ЮтАмs├Шzkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqg├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш ┬И├Шks├Ш{тАл╫ЭтАмip├Шj┬Вg┬АztqтАл╫ЬтАм├Ш┬Бps├Шz{mno┬АтАл╫етАм├Сs ├ШтАл╫ЭтАмzp┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬Бt├ШтАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш

┬ТlтАл╫ЭтАм├М┬Аp┬Бs┬Щ├Цus├Н┬Аs┬Щ├Ц ├Ц┬Дjoph├Нf├Ц┬КfтАл╫в╫ЭтАмpl

├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шoztk├Пjt┬Ъ├ШGymnospermium altaicum RTBRO ├Шpeloponnesiacum├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬БN├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш┬Сgsg~g├М|тАл ╫ЭтАм├Ш┬Сk{tzтАл╫ЭтАмssm┬Аt┬Ъ ├Ш vp┬Б ├Ш┬Е ├Ш┬ЛgтАл╫Ь╫етАмqm


Haberlea rhodopensisƻ!MDQ

ʈ փƻ 54

"@NI@MD<>@<@ Haberlea rhodopensisƻ!MDQ DI (<BT<M /P? /ıMN ĞQF

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø Ø Haberlea rhodopensisØ kÏsg Ø ÒsgØ koj ‫|ל‬q t Øks ozp g|‫ם‬Ø|g Øk{|o |‫ם‬ØkÏjt Øks‫ ם‬Ø‫ץ‬tst oz |t‫מ‬ØiÒsto Ø m Øt |tiÒsk g Ø'ERMEQIACEAE ØztoØkÏsg Ø ‫ץ‬ÏgØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØt |tiÒsk gØ‫ץ‬kØ|oqÏp Ø qtz |‫ל‬ØkÏjm Ø msØ oqÑzmØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø‫םץ‬stØzÒs kØkÏjm ØÅgØ Ò kqgØgz‫ם‬Øgo ‫ל‬Ø gzgs t‫מ‬sØ mØ g{|gs |ÎØ Çkq ‫ם‬sm t Ø gØ H Ú rhodopensis Ú Jankaea heldreichii "NIRR Ú Ramonda nathaliae 0AMĻ Ø Ø 0ESQNU Ú R Ú serbica 0AMĻ Ø ksÑØ ÒsgØ gØ oqmsgÏg Ø tØ R Ú myconi (, Ø2CHB ØÂ{gØ gØkoqpzgÌ|‫ל‬ØkÏjmØz k‫מ‬k g Ø‫ ם‬Ø kÏsg Øozt{kÏ‫ץץ‬g gØ m ØÅq tikst‫ מ‬Øzkq ‫ם‬jto Ø

Ã‫פ‬ys :Ø ;"to{igqÏg=Ø to{igqÏg=Ø ÅtØ kÏjt Ø o{{Ò~nm|kØ gz‫ם‬Ø to Ø &QI &QIUAKDRJXØ Ø -AMNKERJNØ tsØ zqÏ{ tØ toØ Ø ‫ ם‬ozt Ø '/%4 nrÏrn‫ם‬f:Ø Haberlea ferdinandi-coburgiiØ 5QTL Ø IMØ 0EQIND Ø3OIR Ø"TKG Ø+MIɃ Ø$QTɃ Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø t{ok Î Øz‫ם‬gØ‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ t{ok Î Øz‫ם‬gØ‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ Øz‫ם‬gØ‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ z‫ם‬gØ‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ Ø‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ ‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ Ø}‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ }‫{{מ‬gØ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ Ø kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ kØzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ Øzgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ zgq‫ל‬qq ltØq‫ ם‬ Øq‫ ם‬ q‫ם‬jg|g Ø Ø ‫ם‬jg|k Ø zt{{tÏ Ø ~tgstk jt‫ מ‬Ø ~Î‫ץ‬g t Ø ~m‫ץ‬g Ï ~m‫ץ‬g Ï lts k Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬gØ zqt |k}‫ {ל‬g Ø v‫{{מ‬gØ Ø WØ Ø CL Ø ‫ץ‬kØ jo j ‫|ל‬q tØ ‫ץ‬Ï ~t Ø gs {ti~tk jÎ gs ptk jÎ Ø tro|‫ם‬qo}g Ø gjqÑ Ø tjts p ‫ ל‬zq tsp ‫ ל‬Ø zq‫ ל‬sgØ |g Ø gqg Ñ Ø q ~p ‫ל‬Ø ‫ץ‬kØ g g}ÎØ sk‫מ‬qgØ msØ z‫ל‬spØ kz }‫ל‬sk g Ø |g gspz‫ל‬ØÎØztq}oq‫~ם‬qp‫ץ‬gØ|g Ø‫{{לץ‬tsØzo|s‫ל‬Ø q ~p ‫ל‬Ø ‫ץ‬kØzqtkrÒ~ts gØsk‫מ‬qgØ msØ|‫ ל‬pØkz }‫ל‬sk g Ø k{Ò~mØ Ø gz‫ם‬Ø|‫ל‬nkØq‫ם‬jg|g Ø ØCL Ø k{Ò~m ØztjÏ |t Ø|g Ø|‫{ל‬o Ø|‫ל‬nkØq‫ם‬jg|g Ø ØCL Ø k{Ò~m ØztjÏ |t Ø|g Ø|‫{ל‬o |‫ל‬nkØq‫ם‬jg|g Ø ØCL Ø k{Ò~m ØztjÏ |t Ø|g Ø|‫{ל‬o Øq‫ם‬jg|g Ø ØCL Ø k{Ò~m ØztjÏ |t Ø|g Ø|‫{ל‬o q‫ם‬jg|g Ø ØCL Ø k{Ò~m ØztjÏ |t Ø|g Ø|‫{ל‬o

Ø ØCL Ø k{Ò~m ØztjÏ |t Ø|g Ø|‫{ל‬o k{Ò~m ØztjÏ |t Ø|g Ø|‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬kØzt{o|‫ מ‬gqk Ø‫ץ‬mØgjksÑjk Ø qÏ~k Ø | ‫ל‬j gØ‫ץ‬kØ Ø Òp Ø Ø ‫ל‬snm Ø q‫ |ל‬gØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø LL Ø Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø ‫{ל‬o ‫{ל‬o |g Ø {tht Ø|g gspz‫ ם‬ztq}oq‫ ם‬Ø‫ץ‬kØ{tht‫ מ‬ØzkqÏztoØ t‫ץ‬Î|k Ø toØ p{Îsg Ø j g ‫ ל‬kpsØ zkqÏztoØ Ø WØ Ø LL Ø ks‫ל‬Ø q ips |t‫ מ‬ØtrkÏ ØÒp Øhqg~Òp Øtr‫{מ‬m| to Ø k}‫ל‬smØ Ø LL Ø Ø jÏ~k {m Ø p{Îsg Ø qg~ gÏgØ j gz{g o j gz{g o ‫ץ‬Òst Ø‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬Ò~q Ø tØj z{‫ ל‬tØ psØ{thÑs Ø~qÑ‫ץ‬g t Ø |ogst‫ מ‬ztq}oqt‫מ‬Økz‫ל‬spØ|g Ø{ko|pzt‫מ‬Ø|‫ ל‬p Ø‫ץ‬kØ|Ï q sgØ |g Øztq}oq‫~ם‬qp‫ץ‬gØ Ïi‫ץ‬g gØ tØk p kq |‫ם‬Ø toØ{g ‫ץ‬t‫ מ‬Ø q ~p ‫ ם‬Øk p kq |‫ ל‬Ø{thtÏØ|‫ ל‬pØ~kÏ{to Ø Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØWØ Ø LL Øz{g ‫ל‬Øgs ptk jkÏ Ø{ko|tÏØÎØk{g}qÑ Ø|ogstÌÑjk Ø {thtÏØ‫ל‬spØ~kÏ{to Ø Øhqg~‫ מ‬kqt Ø Î‫ץ‬tsk Ø Ø kØ Ølk‫מ‬im Ø ÅgØhqg~‫ מ‬kqgØsÎ‫ץ‬g gØzkqÏztoØ ØLL ØksÑØ gØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ zkqÏztoØ ØLLØ|g Ø ~oqÑ Ø|oq ‫ל‬Ø tØz‫ל‬spØ‫ץ‬Òqt Ø to Ø snÎqk Ø ‫| ץ‬qtÏ Ø hgn‫~מ‬qp‫ץ‬t Ø o‫}ץ‬okÏ Ø gs‫ל‬Ø lk‫מ‬imØ ÎØ |g Ø t Ø ØwtnÎ|mØ|ps |Î Ø ‫{מ‬t ØC Ø ØLL Økon‫ מ‬Ø ‫ ל‬gØk{g C Ø ØLL Økon‫ מ‬Ø ‫ ל‬gØk{g Ø ØLL Økon‫ מ‬Ø ‫ ל‬gØk{g LL Økon‫ מ‬Ø ‫ ל‬gØk{g

Økon‫ מ‬Ø ‫ ל‬gØk{g}qÑ ØkrÒ~to gØ toØ|‫{ל‬o|g Ø ~kj‫ם‬sØio‫ץ‬sÎ Øzt{‫ מ‬zkq‫ץ‬m

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ö Haberlea rhodopensisØ Ò~k Ø zkq tq ‫ץ‬ÒsmØkr‫ל‬z{p mØ|g Øgzgs ‫ל‬Ø kØ ~k |ÎØg}ntsÏg Ø kØgz‫ץם‬kqk Ø|g Ø osÎnp Øj‫| מ‬t{gØzqt h‫ץ ל‬k ØnÒ k Ø Ø g|q hÎ Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬ps Ø ztoØ k‫}ץ‬gsÏlts g Ø Ø hqg~Ñjk Ø kr‫ל‬q k Ø msØ {{‫ל‬jgØ kÏsg Ø j‫| מ‬t{tØsgØozt{ti nkÏ Ø sØ|g ØmØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø m ØkÏsg Ø ~k |Ñ Ø‫ץ‬ki‫{ל‬m Ø msØzqgi‫ץ‬g |‫ ם‬m gØmØzkq t~ÎØk‫ל}ץ‬s Î Ø m ØkÏsg Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÎ Ø Ø ØJL2 Økrg Ïg Ø|oqÏp Ø toØkrk j |ko‫ץ‬ÒstoØh t ‫ם‬ztoØ tsØtztÏtsØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :ÖÅtØ kÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mit 65 Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mit Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Î )5#.Ø Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Î Ø Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ $ Ø Ø |oqÏp Ø krg Ïg Ø m Ø zkq tq ‫ץ‬Òsm Ø zkq t~Î Ø k‫ץ‬k‫ ץ‬ }‫ל‬s Î Ø to Ø sØ|g ØmØHaberlea rhodopensisØjksØ}gÏsk g Ø sgØ gs ‫ץ‬k pzÏlk Ø |‫ל‬zt tØ ‫ץל‬k tØ |ÏsjostØ krg}‫ל‬s m Ø tØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø #NMSAMDQINONTKNRØ Ø nØ Ø Ø "NQHIDIØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø zqÏ{ t ØÒp Ø‫ץ‬Ò gØ to{ÏtoØgs‫ל‬{tigØ‫ץ‬kØ tØo ‫ץם‬k qt johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø Ø {{‫ל‬jg Ø Ø|g Ø Ø to{igqÏgØ 6EKCHEUØ Ø6ARRIKEUØ Ø mØ Ø {{‫ל‬jgØk‫ ץ‬ 6EKCHEUØ Ø6ARRIKEUØ Ø mØ Ø {{‫ל‬jgØk‫ ץ‬ Ø Ø6ARRIKEUØ Ø mØ Ø {{‫ל‬jgØk‫ ץ‬ 6ARRIKEUØ Ø mØ Ø {{‫ל‬jgØk‫ ץ‬ Ø Ø mØ Ø {{‫ל‬jgØk‫ץ‬}gsÏlk g Ø gØ‫ם‬qmØ gzÏ| t Ø giigÏt Øvg{g|q‫ ם‬Ø kstÏ| t Ø tj‫ם‬zmØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø kq‫ ץ‬ÑsØ |g Ø vqg| t‫ מ‬Ø ‫ץל‬sg Ø |gnÑ Ø |g Ø kØ~g‫ץ‬m{‫ל‬Øo ‫ץם‬k qgØ gØ ks‫ל‬Ø toØ Ò toØ 6NKINSIRØ Ø3SQIDØ A Ø Ø qg‫ץ‬zg lÎ Ø| ‫ ל‬Ø ‫ ף‬sys :ØÆiqÒ Ø | gl‫ץם‬ksk ØnÒ k Ø kØqpi‫ץ‬Ò Øhq‫~ל‬psØ |g Ø hqg~Ñjk Ø kr‫ל‬q k Ø osÎnp Ø kØ tqk sÒ Ø zkq t~Ò Ø ztqgj |‫ל‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø gØ ØL ØÎØ~g‫ץ‬m{‫ל‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø ~kj‫ם‬sØ tØ kzÏzkjtØ m Ø n‫{ל‬g g Ø kØ }gq‫ל‬ii g Ø iks |Ñ Ø kØ g hk ‫ {ם‬nt

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ m ØHaberlea rhodopensisØ msØ {{‫ל‬jg

75


ž t‍׼‏tĂ˜ kzâ€Ť×œâ€Źsp Ă˜}p Ă˜Â‹ Ă˜Â‰ktjpq‍×?‏zto{tš Ă˜|gÂ‚Ă˜ gr‚gsnĂ?gĂ˜ |â€ŤÂ ×œâ€Źp Ă˜}p Ă˜Â† Ă˜Â†{konkqÂ‚â€Ť×œâ€Źjto Ă˜ toĂ˜â€Ť×Ľâ€Źtst oz‚|t‍ ×žâ€ŹĂ˜hg{|gs‚|tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ksjm‍|‚׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Haberlea rhodopensisĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ gĂ˜Â” ksâ€Ť×œâ€ŹĂ˜ÂŽĂ’Â€ to

76


msØ zt ‫ ם‬m gØ toØ }o |t‫מ‬Ø ksj g Î‫ץ‬g t Ø m Ø Haberlea rhodopensis Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ gzt}ko~nt‫מ‬s Ø Ø |g g |koÎØ ks‫ ם‬Øjq‫ץם‬toØ‫ץ‬ztqkÏØsgØÒ~k Øjo ‫ץ‬ksÎØkzÏjqg mØ kØtq ‫ץ‬ÒsgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØkÏjto Ø|g g qÒ}ts g Ø to Øh t ‫ם‬zto Ø to Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØngØzqÒzk ØsgØzqt{m}nkÏØ ‫ץ‬kØ|‫ל‬nkØ q‫ם‬zt Ø Øzkq ‫ ם‬kqt Ø|Ïsjost ØztoØgzk {t‫מ‬sØ tØ kÏjt ØkÏsg Ø|oqÏp Ø o~gÏgØikits‫ ם‬gØÎØg|t‫ מ‬k ØksÒqik k Ø psØgsnqÑzpsØztoØjqg mq tzt t‫מ‬s g Ø‫ץ‬Ò gØ gØj‫ ל‬mØ |g Øt}kÏ{ts g Ø kØ‫ץ‬ki‫{ל‬tØhgn‫םץ‬Ø msØ‫ל‬ist ‫ל‬Ø to Øi gØ msØ k‫ל}ץ‬s mØ|g Ø mØ m‫ץ‬gs |‫ ם‬m gØ toØkÏjto w Ø|‫מ‬q tØ‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg Øzqt kÏsk g ØmØksm‫ץ‬Òqp mØ ‫ ם‬tØ psØ gq‫םץ‬j psØ j g~k q |ÑsØ gq~Ñs Ø ‫ ם‬tØ |g Ø toØ koq‫ מ‬kqtoØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø ztoØ j gh kÏØ ÎØ jqg mq tzt kÏ g Ø gØj‫ ל‬mØ m Øzkq t~Î Økr‫ל‬z{p Î Ø m Ø zÏ m ØngØzqÒzk Ø sgØiÏsk Øz{Îqm Ø|g giqg}ÎØ|g Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØkÏjto Ø H Ú rhodopensisØ kÏsg Ø k{|o |ÎØ |g Ø |g{{ kqikÏ g Ø k‫|מ‬t{gØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø j gÏ kqgØ p Ø }o ‫ם‬Ø hqg~‫|ם‬mzps

kii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Øp ‫ ם‬t ØgsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø msØ zkq t~ÎØ‫ץ‬ztqkÏØsgØzqt|g{Ò tosØ‫ץ‬kÏp mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø m Ø gØ zgq‫ל‬jk i‫ץ‬g Ø mØ |g g |koÎØ ks‫ ם‬Ø jg |t‫מ‬Ø jq‫ץם‬toØ ‫ץ‬ztqkÏØsgØ|g g qÒ k Ø to Øh t ‫ם‬zto Ø m Ø k gr‫מ‬Ø psØ |oq t ÒqpsØ gsnqpzÏspsØ jqg mq t Î psØ oi|g g{Òits g Ø gØ k~s |‫ל‬ØÒqigØ|g ØmØk|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko mØ psØt |t o m‫ לץ‬ps Ø gØtztÏgØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø z ~ Øjg |Ò Økqig Ïk Øo{t t‫ץ‬Ïk ØÅgØ k~s |‫ל‬ØÒqigØg}tqt‫מ‬s Ø|oqÏp Ø msØ|g g |koÎØ jg |ÑsØ jq‫ץם‬ps Ø zÏ m Ø t Ø kqig Ïk Ø o{t t‫ץ‬Ïg Ø |gnÑ Ø |g ØmØ‫ץ‬k g ‫ם‬z mØ toØr‫{מ‬to ØkÏsg Øjosg ‫ם‬sØsgØkzmqk‫ ל‬tosØ gqsm |‫ל‬Ø to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto Å‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØtqÒpsØ giigÏto Øvg{g|qt‫ מ‬Ø kstÏ| to Ø m Øtqt k q‫ ל‬Ø m Ø tj‫ם‬zm Ø|gnÑ Ø|g Ø psØ ksÑsØ toØ Ò to ØÒ~tosØzkq {m}nkÏØ tØ Ï| otØ psØt |t{ti |‫ל‬Ø m‫ץ‬gs |ÑsØzkq t~ÑsØvÆ Ø Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØgsg‫ץ‬Òsk g Ø sgØÒ~k Ønk |ÎØkzÏjqg mØ msØ‫ץ‬k{{ts |ÎØkz hÏp mØ m ØH Ú rhodopensis Ú qÒzk Ø sgØ m‫ץ‬k pnkÏØ ‫ ם‬Ø jksØ oz‫ל‬q~k Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ|‫ל‬zt gØÒsjk rmØ‫ץ‬kÏp m Ø psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Øt‫ מ‬kØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsmØ gzk {Î Ø g|‫ץם‬mØ |g Ø krg Ïg Ø o{{tiÎ Ø psØ g ‫ץם‬psØ m

or fr Írs Ö jsiop‫ף‬ysnzs Ö zÐrlÖ zjnmjp ‫ע‬isn Ö o‫ע‬rrl ÖÃ p yÍil Ö Ö l‫ם‬Ì p s Ö f‫ם‬fp‫ ע‬

Ð pfÖ yps f Íf :Ö zt k jÎzt kØ g{{giÒ Ø ztoØ ngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØsgØkz jq‫ ל‬tosØgqsm |‫ל‬ØÎØsgØozthgn‫ץ‬Ï tosØ

ÅtØ‫ץ‬tst oz |‫ ם‬Øhg{|gs |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØHaberlea RHODOPENSIS Úgz‫ם‬Ø gØ ks‫ל‬Ø Ò to Ø vp Ø Ø ktjpq‫ם‬zto{t

77


Haplophyllum megalanthum JMIH

ʈ փƻ 54

-PO<>@<@ Haplophyllum megalanthum JMIH DI (DOO /CĿM JO 1@M .IEKREMØ ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ|‫ל‬zt gØ‫{{ל‬gØ osjÒ Ø ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ|‫ל‬zt gØ‫{{ל‬gØ osjÒtosØ}o tikpiqg} |‫ל‬Ø msØzkq t~ÎØ toØ‫ם‬qto Ø t‫} מ‬g Ø m Ø Ò htoØ‫ץ‬kØ msØzkq t~ÎØ toØ‫ם‬qto Ø Ïzo{t Ø m Ø Ø Ïg Ø

j{ ‫ ף‬nys Ö 4NVMREMDØ Ø Ø;Åtoq|Ïg Ø ojÏg=ØbIMØ LNMSEØ+AQA 4RCHALØRTOQAØ"TQMABAD ØIMØQEGINMEØRTBAKOIMA Ø ØLc Ø Ø*TM Ø Ø"ORNMʎLLERÚ Ø + Ø t t{k| ‫ ם‬ozt Ø Ø0 Ø7

‫ ף‬sys Ø msØ Åtoq|ÏgØ }‫מ‬k g Ø kØ g|‫{ל‬oz k Ø |tqo}Ò Ø tqÒps Ø kØz{gi Ò Ø‫ץ‬kØs‫ ם‬gØÒ|nk m Ø kØrmqt‫ מ‬Øng‫ץ‬sÑsk Ø |g Ø kØ gqg ‫ל‬Ø j‫ ל‬mØ Pinus Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Ø |g Ø ØLØ 4NVMREMDØ Ø mØ Ò htØkÏsg Øisp ‫ם‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØgz‫ם‬Ø{Ïik Ø tztnk Ïk Ø toØ‫ם‬qto Ø t‫} מ‬g Ø kØ‫ץ‬ÏgØ gz‫ם‬Øgo Ò ØztoØhqÏ |k g Ø{ÏitØÒrpØgz‫ם‬Ø tsØt | ‫םץ‬Ø k‫|מ‬g Ø }‫מ‬k g Ø kØzk qÑjmØ‫ץ‬ÒqmØ|g Ø kØo ‫ץם‬k qtØzkqÏztoØ ØL Ø Ø‫{{ל‬k Ø tztnk Ïk Øt ØtztÏk ØkÏsg Øik ts |Ò Ø|g ØhqÏ |ts g Ø Ø m ؾiqg Ø}‫מ‬k g Ø kØrmq‫ ל‬Øgst | ‫ ל‬Øzk qÑjmØ ‫ץ‬ÒqmØ‫ץ‬kØgqg ‫ל‬Ø}q‫מ‬igsgØ|g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Ø|g Ø Ø L Ø ¾{{gØ ksj g}Òqts gØ kÏjm Ø ztoØ }‫מ‬ts g Ø ‫ץ‬glÏØ toØ kÏsg Ø g ØAnthemis wiedemanniana ØRanunculus isthmicus Ø Sedum CONFERTIßORUMØ|g ØVeronica grisebachii

jp hpf|Ì Øvo ‫ם‬Øzt{ok Ò Ø‫ מ‬to Ø ØCL Øro{Ñjk Ø |g Øj g|{gj l‫ץם‬kstØ mØh‫ ל‬m Ø‫ץ‬kØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬to Ø‫ם‬qn to Ø h{g t‫ מ‬Ø |g{o‫ץץ‬ÒstØ ‫ץ‬kØ zo|sÒ Ø {ko|Ò Ø ‫ץ‬g|q Ò Ø gz{p Ò ØÎØ|oq Ò Øzqt Ø gØÒrpØ qÏ~k Ø jÒsk Øzt{‫מ‬Øp~qtÏØ|g Ø jo j ‫|ל‬q t Øv‫{{מ‬gØgz{‫ ל‬Øg|Òqg g Ø ØWØ ØLL Øzo WØ ØLL Øzo Ø ØLL Øzo LL Øzo

Øzo|s‫ל‬Ø tztnk m‫ץ‬ÒsgØ|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø psØh{g Ñs Ø osk~‫ץם‬ksgØ Òp Ø Ø gr gsnÏk Ø|g Ø‫ץ‬kØ Øj‫מ‬tØkz }‫ל‬sk k Ø|g{o‫ץץ‬Òsk Ø ‫ץ‬kØ‫ץ‬g|q Ò Ø{ko|Ò Øgskq~‫ץם‬ksk ØÒp Øk{g}qÑ Øzkz k ‫ץ‬Òsk Ø qÏ~k Ø |g Ø ‫ץ‬kØ zt{o‫ל‬q n‫ץ‬to Ø zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬qt‫ מ‬Ø |t k s‫~ם‬qp‫ץ‬to Ø gjÒsk Ø ÅgØ |g Ñ kqgØ }‫{{מ‬gØ {ti~tk jÎØ Òp Ø k{{k z |‫ ל‬Ø gØ gsÑ kqgØ k‫}ץ‬gsÑ Ø qt‫ץ‬htk jÎ {ti~tk jÎ Ø Ågr gsnÏk Ø o‫ץ‬zgikÏ Øzt{ogsnkÏ Ø ~kj‫ם‬sØkzÏzkjk Ø msØ |tqo}Î Øj g‫ץ‬Ò qtoØzkqÏztoØ ØCL Ø‫ץ‬kØ|{‫ל‬jto Ø|g{o‫ ץ‬ CL Ø‫ץ‬kØ|{‫ל‬jto Ø|g{o‫ ץ‬

Ø‫ץ‬kØ|{‫ל‬jto Ø|g{o‫ץ‬‫ץ‬Òsto Øgz‫ם‬Ø‫ץ‬g|q Ò Ø‫ץ‬k grÑjk Ø qÏ~k Ø|g Øjo j ‫|ל‬q to Ø gjÒsk Ø q‫ |ל‬gØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬g Ø gØ|g Ñ kqgØ‫ץ‬ki‫{ל‬g Ø}o{{‫ץם‬tq}g ØÒp ØzkqÏztoØ ØWØ ØLL Ø gØgsÑ kqgØ ks‫ ם‬kqgØ Òp Ø iqg‫ץץ‬tk jÑ Ø {ti~tk jÎØ ‫ץ‬kØ kq Ñjk Ø {ko|Ò Ø qÏ~k Ø Òzg{gØ{ti~tk jÑ Øk{{k z |‫ ל‬Øk{k‫מ‬nkqgØÎØ o‫}ץ‬oÎØ tØ ‫|ל‬qtØ m Øh‫ ל‬m Øzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØkq ÑjmØ{ko|ÎØ qÏ~p m Ø Ø WØ Ø LL Ø ‫ץ‬kØ ‫| ץ‬qt |tz |t‫ מ‬Ø gjÒsk Ø Ò g{gØ ØWØ ØLL Øk{{k z |‫ל‬ØÒp Økz ‫ץ‬Î|m ptk jÎ Ø‫ץ‬kØg‫ץ‬h{‫מ‬Ø ‫|ל‬qt Øhqg~‫מ‬Ø|g Øz{g ‫מ‬Ø‫ם‬so~g Ø{kÏg Ø{ko|‫ל‬ØÎØp~q‫{ם‬ko|g Ø ‫ץ‬kØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬to Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬ØgjÒsk Ø Î‫ץ‬g gØ m‫םץ‬spsØ k{k‫מ‬nkqg Ø Ø LL Ø ‫ץ‬kØ z{‫ ל‬t Ø ztoØ ‫ץ‬k Ñsk g Ø gj g|‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø mØh‫ ל‬mØzqt Ø msØ|tqo}Î Ø‫ץ‬kØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬to ØgjÒsk Ø kØ‫{ם‬tØ to Ø tØ‫ץ‬Î|t Ø|g Ø‫ץ‬g|q Ò Ø{ko|Ò Ø qÏ~k Ø mØh‫ ל‬m Ø snÎqk Ø p~qt|Ï q st Ø kz ‫ץ‬Î|k Ø zkqÏztoØ Ø LL Ø kgqÎØ ptnÎ|mØ‫ץ‬kØ Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g g Ø|g{o‫ץץ‬ÒsgØ‫ץ‬kØzo|sÎØ{ko|ÎØkq ÑjmØ qÏ~p mØ|g Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Ø}o‫ץ‬g Ñjk ØgjÒsk ØÇÑqt ØptnÎ|m Ø ‫ץ‬kØj‫מ‬tØ zkq‫ץ‬th{‫ ל‬k Ø ‫{מ‬t Ø{kz t}oÎ Ø{kÏt ØzkqÏztoØ Ø LL Ø Ø kgqÎØ |‫ ל‬gØ zo|s‫ל‬Ø |g{o‫ץץ‬ÒsmØ ‫ץ‬kØ {ko|Ò Ø ‫ץ‬k g ‫ץ‬k grÑjk kq Ñjk Ø qÏ~k Ø Å‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ Ñq ‫ץ‬m Ø |‫ ל‬g Ø zkqÏztoØ ØWØ ØLLØ‫ץ‬kØzt{{‫ל‬Ø}o‫ לץ‬gØ|g Øzt{{Ò Ø‫ץ‬k grÑjk kq Ñjk Ø qÏ~k Ø zÒq‫ץ‬g gØ Ø kØ|‫ל‬nkØ~ÑqtØ m Ø|‫ ל‬g Ø zkqÏztoØ ØWØ ØLL Øsk}qtk jÎ Øqo jp ‫ ל‬Øgst | t‫מ‬Ø|g WØ ØLL Øsk}qtk jÎ Øqo jp ‫ ל‬Øgst | t‫מ‬Ø|g Ø ØLL Øsk}qtk jÎ Øqo jp ‫ ל‬Øgst | t‫מ‬Ø|g LL Øsk}qtk jÎ Øqo jp ‫ ל‬Øgst | t‫מ‬Ø|g

Øsk}qtk jÎ Øqo jp ‫ ל‬Øgst | t‫מ‬Ø|g gst‫מ‬Ø~qÑ‫ץ‬g t Ø‫ץ‬kØi{go|‫ם‬Øzg~sÑjk ØkzÏ~q ‫ץ‬g Ø

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tsØ4NVMREMDØ Ø ØmØ gr st‫| ץ‬ÎØnÒ mØ toØHaplophyllumØmegalanthumØ kÏsg Øg‫}ץ‬Ïht{m Ø gØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØzq‫|ם‬k g Øi gØ‫ץ‬ÏgØ‫ץ‬kigsnÎØzt | {ÏgØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto Ø m ØÅtoq|Ïg Ø( ÚMYRTIFO ÚMYRTIFO myrtifoliumØ"NIRR ØgsØ|g Øi gØsgØkz hkhg pnkÏØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk ‫ ל‬ "NIRR ØgsØ|g Øi gØsgØkz hkhg pnkÏØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk ‫ ל‬ ØgsØ|g Øi gØsgØkz hkhg pnkÏØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk ‫ל‬lk g Øzkqg ÒqpØ‫ץ‬k{Ò mØzkq ‫ ם‬kqtoØo{ |t‫מ‬Øgz‫ם‬Ø‫{ם‬mØ msØ zkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø to Ø gq‫{ם‬gØgo ‫ל‬Ø tØ ~Î‫ץ‬gØ psØ}‫{מ‬{psØkÏsg Ø gnkq‫ם‬Ø|g Øt Ø qÏ~k Øk j |‫ ם‬kqgØ gØgsÑ kqgØ }‫{{מ‬g ØkÏsg Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqk Ø|g Øz tØ‫ץ‬k grÑjk Ø z z{Òts Ø gØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf Ø ‫ ל‬t t‫מ‬s t Ø johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l Ø sp ‫ם‬Ø gz‫ם‬Ø qk Ø tztnk Ïk Ø tØ‫ם‬qt Ø t‫} מ‬g Ø|ts ‫ל‬Ø tØ~pq ‫ם‬ؾiqgØ m Ø Ø Ò htoØ |g Øgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØ‫| ץ‬qÎØikpiqg} |ÎØzkq t~ÎØi‫מ‬qpØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø 9ALAMKAQØ $AGH Ø ‫ץ‬ÏgØ zqtÒ| g mØ toØ ‫ם‬qto Ø Ïzo{t Ø mØ Ø |q‫ל‬Ø ÏgØ zkq t~ÎØ ‫מץ‬qsm Ø mØ Ò htØ hqÒnm|kØ i gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Ø ~k |‫ל‬Øzq‫} ם‬g gØgz‫ם‬Ø to Ø(AMREMØ Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØHaplophyllum megalanthum msØ {{‫ל‬jg


Ă…tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜Haplophyllum megalanthum gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜s΀tĂ˜ÂŒĂ’Â€ht Ă˜ vp Ă˜ÂŠ Ă˜Â?zgl‍ š×?‏


sm Øzkq t~Î Øk‫ל}ץ‬s Î Ø to Ø $ Ø Øz{mno ‫ םץ‬ØztoØhqÏ $ Ø Øz{mno ‫ םץ‬ØztoØhqÏ Ø Øz{mno ‫ םץ‬ØztoØhqÏ |k g Ø gØ‫ם‬q gØ toØt | ‫ץ‬t‫מ‬Ø k‫|מ‬gØ‫ץ‬ztqkÏØsgØ| sjosk‫ מ‬k Ø thgq‫ל‬Ø‫ץ‬kØtzt gjÎzt kØt | |ÎØkzÒ| g m Ø Øoz‫{ם‬t zt Ø z{mno ‫ץ‬tÏØjkØ}gÏsk g Øzqt Ø tØzgq‫ם‬sØsgØgs ‫ץ‬k pzÏltosØ |‫ל‬zt tsØ thgq‫ם‬Ø |Ïsjost Ø Ø koq‫ מ‬kqmØ zkq t~ÎØ k‫ל}ץ‬s m Ø toØ Haplophyllum megalanthumØ kÏsg Ø gz‫ם‬Ø Ø |‫מ‬q k Ø | mst qt} |Ò Ø |g Ø ig{g| tzgqgipiÒ Ø zkq t~Ò Ø m Ø Ò htoØ |g ØmØh‫| ם‬m mØkÏsg ØÒs tsm Ø s t‫ מ‬t ØjksØzgqg mqÎnm|gsØ ht |m‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto Øikits‫ ם‬ØztoØ|g ‫ל‬Øz‫ ל‬gØz ngs‫ ם‬m gØ t}kÏ{k g Ø msØ zgqto ÏgØ g{|g{tk jÑsØ to Ñs Ø t Ø tztÏk Ø }gÏsk g Ø ‫ ם‬Ø jqtosØ gzt qkz |‫ל‬Ø gØ h‫| ם‬ts gØ msØzkq t~ÎØlÑg ؾ{{p kØmØzgqto ÏgØg{|g{tk jÑsØkÏsg Ø j gz p‫ץ‬ÒsmØ gØ oiiks |‫ל‬Ø toØH ÚmegalanthumØkÏjm ØH Ú myrtifoliumØ|g ØH ÚvulcanicumØ 'ĥYKEQØ&ØAK Ø Ø3AGKALØ&Ø AK Ø Ø¾‫ץ‬k t Ø|Ïsjost Ø‫ץ‬kÏp m Ø psØz{mno ‫ץ‬ÑsØgo ÑsØ jksØkÏsg Øtqg tÏ ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØ‫ץם‬p ØsgØzqt|‫ מ‬tosØ tØ ‫ץ‬Ò{{tsØ|oqÏp Ø{‫ם‬ipØ psØgsnqÑz spsØjqg mq t Î ps Øw Ø josm |tÏØ|Ïsjost Øi gØ mØ‫ץ‬kÏp mØ toØ‫ץ‬kiÒnto Ø psØoztz{mno ‫ץ‬Ñs ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØsgØgsg}kqnt‫מ‬sØmØj gz{‫ ל‬os mØ toØoz‫ל‬q~ts t Øjg |t‫מ‬Øjq‫ץם‬toØÎØmØj ‫ל‬st rmØsÒps ØmØz ngsÎØk|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko mØ z ~ Øki|g ‫ ל‬g mØ|kqg Ñs Ø m Øik ts |Î Ø|tqo}Î Ø|g Øt Øzoq|gi Ò Ø

sÎ‫ץ‬g gØ psØ m‫םץ‬spsØ kÏsg Ø zkq ‫ ם‬kqtØ zkz{g o ‫ץ‬ÒsgØ |g ØgjksÑjmØ mØh‫ ל‬mØ to ØÂzp Økz m‫ץ‬gÏstosØt Ø(AM (AMREMØ Ø .IEKREMØ Ø tØ ~Î‫ץ‬gØ psØ m‫םץ‬spsØ zt |Ï{k Ø m‫ץ‬gs |‫ל‬Øg|‫ץם‬mØ|g Ø kØ‫ל‬snmØ toØÏj toØg ‫ץם‬to Ø Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjksØÎ gsØisp ÎØmØÑq ‫ץ‬mØ|‫ ל‬gØ|g Ø gØ zÒq‫ץ‬g gØ toØ }o t‫מ‬Ø|g Ø gØ t ~kÏgØztoØgsg}Òqts g ØkjÑØjm‫ץ‬t k‫מ‬ts g Øi gØzqÑ mØ}tq‫ ל‬Ø glÏØ‫ץ‬kØ gØkÏjmØH ÚmyrtifoliumØ|g ØH Ú vulcanicumØ"NIRR Ø Ø(EKDQ Øgzt k{t‫מ‬sØ‫ץ‬ÏgØgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsmØ t‫לץ‬jgØk jÑs ØztoØÒ~tosØp Ø~gqg| mq |‫ם‬Ø to Ø gØp~qt|Ï q sgØ‫ל‬snmØ|g Ø msØzg~sÑjm Økz }‫ל‬sk gØ psØqg}ÑsØ m Ø |‫ ל‬g Ø 4NVMREMDØ Ø Ø t‫לץ‬jgØ go ÎØ kÏsg Ø j‫| מ‬t{mØ gz‫ם‬Ø gr st‫| ץ‬ÎØ‫ל‬zt mØ|g ØjksØÒ~k Ø‫ץ‬k{k mnkÏØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ |gstzt m |‫ ל‬ f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr ØÅtØHaplophyllum megalanthumØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø ‫| ץ‬qt‫ מ‬Ø ~k |Ñ Ø |ts st‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø mØ Ø Ò ht Ø Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø kØ ‫ץ‬Òiknt Ø hqÏ |k g Ø gØ ‫ם‬q gØ toØ t | ‫ץ‬t‫מ‬Ø k‫|מ‬g Ø |ts ‫ל‬Ø msØ ¾iqg Ø Ø oz‫{ם‬t zt Ø k‫ץ‬}gsÏlts g Ø kØgzt ‫ ל‬k Øgz‫ם‬Ø ØJLØ"! Ø m ؾiqg Ø‫ץ‬kØ tsØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØsgØhqÏ |k g Ø|ts ‫ל‬Ø tsØ~p‫ לץ‬stØjg |‫ם‬Øjq‫ץם‬tØztoØ osjÒk Ø gØ~pq ‫ל‬ؾiqgØ|g Ø kqt‫מ‬s gØ mØ nÒ mØ gq ‫ {ל‬gi ‫ ל‬Ø Ò qgØ toØ k t‫ מ‬Ø ØnÒ mØgo ÎØkÏsg Ø isp ÎØ|g Øp Ø ‫~ל‬mØ|g Ø kØ|‫ל‬zt to Ø~‫ל‬q k Øgsg}Òqk g Ø ‫ץ‬kØ tØ ‫ם‬st‫ץ‬gØ k tq‫~ל‬m Ø ÅtØ g|q hÒ Ø ‫ץ‬Òiknt Ø psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØjksØÒ~k Øozt{ti nkÏ Øg{{‫ל‬Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØzqÑ mØk| Ï‫ץ‬m mØtØ ost{ |‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØjksØzqÒzk ØsgØozkqhgÏsk Ø gØ Ø

Ð pfÖyps f Íf ØÅtØHaplophyllumØmegalanthumØkÏsg Ø ÒsgØ }o ‫ם‬Ø gq|k ‫ל‬Ø k{|o |‫ ם‬Ø j gÏ kqgØ |g ‫ל‬Ø msØ zkqÏtjtØ gsnt}tqÏg Øi gØ tØtztÏtØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjksØÒ~k Øzqt gnkÏØ |g ØjksØÒ~k Ø{m}nkÏØ|‫ל‬zt tØ‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg Ø gØ msØin situØj g Îqm mØzqt kÏsk g ØmØ{kz t‫ץ‬kqÎ Ø|g giqg}ÎØ psØ z{mno ‫ץ‬Ñs ØmØk| Ï‫ץ‬m mØ toØ‫ץ‬kiÒnto Ø to Ø|g ØmØ‫ץ‬k Òzk gØ zgqg|t{t‫מ‬nm ÎØ to Ø z zq‫ ם‬nk gØzqt kÏsk g ØmØ o{{tiÎØ zkq‫ לץ‬psØi gØ mØj g Îqm ÎØ to Ø kØÅq‫ל‬zklk Ø zkq‫ לץ‬psØ|g Ø msØ|g{{ Òqik ‫ל‬Ø toØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ Ø ÅtØ kÏjt Ø ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g |g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ $ Ø{‫ם‬ipØ toØ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø‫ץ‬kiÒnto Ø psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ to Øt Ø tztÏt Ø jkØ }gÏsk g Ø sgØ ozkqhgÏstosØ gØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ $ Ø g{{‫ל‬Ø|g Ø{‫ם‬ipØ psØ{ÏipsØnÒ kpsØ|g Ø m Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Ò-

o‫ע‬rrl Ö yfk‫ ף‬Ö Ö p Ð‫ ם‬s Ö frrÍ fps


Hedysarum grandiˍorum +<GG

K պʍ ƻ ɿʅ

'@BPHDIJN<@ Hedysarum grandiˍorum +<GG

-@DN@ -PNN -@D>C

3‫פ‬ys :Ö ksØ gsglm Înm|k Ø kÏi‫ץ‬gØ toØ EDYSARUMÚ edysarum granGRAN DIßORUMÚ o{{ki‫ץ‬ÒstØgz‫ם‬Ø tsØ0 Ø3 ØUNMØ0AKKARØ msØ p ÏgØ hqÏ |k g Ø|g g knk ‫ץ‬ÒstØ tØ"EQGITRØ(EQBAQITLØ 3"4 Ø‫ץ‬kØ gØ t ~kÏg Øb EDYSARUMÚGRANDIß EDYSARUMÚGRANDIßORUMÚNOVAÚSPECIES Ú3IBEÚORUMÚNOVAÚSPECIES Ú3IBE riac Ø ~pqÏ Ø zkqg ÒqpØ t ~kÏg Ø ksØ kÏsg Ø isp ‫ם‬Ø gsØ tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØjkÏi‫ץ‬gØ‫ץ‬ztqkÏØsgØnkpqmnkÏØp ØÅ‫מ‬zt Ø

‫ ף‬sys :Ø ÅtØ Hedysarum GRANDIßORUMØ }‫מ‬k g Ø kØ ‫| ץ‬q‫ל‬Ø j ‫|ל‬ksgØ zo|sÎ Ø ‫ץ‬g|Ïg Ø h{‫ ל‬m m Ø |g Ø gqg t‫מ‬Ø j‫ ל‬to Ø Pinus halepensis Ø kØj ghqp‫ץ‬Òsk ØÎØ|t‫ץץ‬Òsk Øz{gi Ò Ø{‫ם‬}psØ|ts ‫ל‬Ø kØjq‫ץם‬tØ|g ØkzÏ m Ø Øzgqo}Ò Øks‫ ם‬Øk{g Ñsg Ø ÏigØ‫ ל‬t‫ץ‬gØhqÒnm|gsØ gØzqgsÎØÎØ msØ|tÏ mØghgnÑsØ rmqÑsØ ~k ‫לץ‬qqpsØ ztoØ k‫}ץ‬gsÏltosØ skq‫ם‬Ø ‫םץ‬stØ ‫ץ‬k ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø zgqg k g‫ץ‬Òsk Øhqt~tz Ñ k ØÎØ|g g iÏjk ØÅgØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsgØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ Ò~tosØ zqt}gsÑ Ø zqt|‫ מ‬k Ø m Ø ‫ץ‬k g}tq‫ ל‬Ø zkq‫ לץ‬psØgz‫ם‬ØnÒ k Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtoØo t‫ץ‬Ò qto ØÅtØÒjg}t Ø m Øzkq t~Î ØkÏsg Ø‫ץ‬gqigÌ|‫ ם‬Ø{ko|pz‫ם‬Ø|g Øk‫מ‬nqoz t Ø kØtq ‫ץ‬ÒsgØ m‫ץ‬kÏgØ~g{ |Ñjk Ø Â gsØ tØ}o ‫ם‬ØjksØhqÏ |k g Ø kØgsnt}tqÏgØ gØ~gqg| mq |‫ל‬Ø toØ ozksno‫ץ‬ÏltosØ zt{‫מ‬Ø gØ kÏjmØ Astragalus monspessulanus Ú Úspruneri |g Ø j gÏ kqgØ tØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø benus sibthorpii Ú gØtztÏgØkzÏ m Ø}‫מ‬ts g Ø msØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø to ØÅgØ|oq gq~t‫מ‬s gØro{ÑjmØkÏjmØ tsØ h ‫ ם‬tztØ toØH ÚGRANDIßORUMØkÏsg Ø gØg|‫{ם‬tong ØAnthyllis hermanniae ÚArbutus unedo ÚCistus creticus ÚC ÚPARVIßORUS Ú 'LOBULARIAÚALYPUM Ú% ÚMANIPULIß ÚALYPUM Ú% ÚMANIPULIß ALYPUM Ú% ÚMANIPULIß

Ú% ÚMANIPULIß % ÚMANIPULIß ÚMANIPULIß MANIPULIßORA Ú0HILLYREAÚLATIFOLIA Ú0IS ÚORA Ú0HILLYREAÚLATIFOLIA Ú0IS

Ú0HILLYREAÚLATIFOLIA Ú0IS 0HILLYREAÚLATIFOLIA Ú0IS ÚLATIFOLIA Ú0IS LATIFOLIA Ú0IS

Ú0IS Pistacia lentiscus ÚQuercus coccifera ÚSatureja thymbra Ú| ‫ ל‬Ø Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øgq n‫ םץ‬Ø}o ÑsØ toØH ÚGRANDIßORUMØhqÒnm|kØ kØo ‫ץם‬k qtØ ØL ØksÑØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g g L ØksÑØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g g

ØksÑØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g giq‫}ל‬m|gsØ‫ץ‬Ò~q Ø gØ ØLØzkqÏzto

jp hpf|Ì:Ö t{ok Ò ØztÑjk ØkÏjt ØjÏ~p Øh{g ‫ ם‬Øh‫ ל‬mØ toØ}o t‫מ‬Ø‫ץ‬kØ{ÏigØozt{kÏ‫ץץ‬g gØzg{g ‫ ם‬kqpsØ}‫{{מ‬psØ|g Ø zgq‫}ל‬o{{ps Ø gq‫}ל‬o{{gØksp‫ץ‬Òsg Ø}‫{{מ‬gØ ~m‫ץ‬g Ïlts gØ ÒsgsØ ÎØ zkq ‫ ם‬kqto Ø q‫ם‬jg|k Ø gs‫ל‬Ø }o ‫ ם‬Ø ‫מ‬snk g Ø ‫ץ‬kØ Ølk‫מ‬imØ}o{{gqÏps Ø}o{{‫ל‬q gØ ØWØ ØLL Øptk WØ ØLL Øptk Ø ØLL Øptk LL Øptk

Øptk jÎØÒp Økz ‫ץ‬Î|m k{{k tk jÎØ‫ץ‬kØgqg ‫ם‬Øgqioq‫~ם‬qp‫ץ‬tØ qÏ~p‫ץ‬gØ msØkz‫ל‬spØkz }‫ל‬sk gØ|g Ø {zs‫ ם‬Ø‫ץ‬k grÑjk Øz k ‫ץ‬ÒstØ qÏ~p‫ץ‬gØ msØ|‫ ל‬pØkz }‫ל‬sk g Ø zgs ‫ ם‬kqgØ ~kj‫ם‬sØ {kÏg Øgzt{m| |‫ם‬Ø}o{{‫ל‬q tØÏ toØ‫ץ‬kiÒnto ØÎØk{g}qÑ Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ psØz{koq |Ñs ØÅgr gsnÏgØ kØztjÏ |tØ ØCL Ø osÎnp Ø ‫ץ‬kØ Ø ‫ל‬snm Ø zkqÏztoØ Ï mØ ÎØ ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqmØ psØ }‫{{מ‬ps Ø ‫ץ‬kØ z k ‫ץ‬ÒstØ |g Ø ~kj‫ם‬sØ g} ‫ץל‬kstØ qÏ~p‫ץ‬g Ø ‫{ל‬o|g Ø |pjpstk jÎ Ø hqg~‫ מ‬kqt Ø m Ø k}‫ל‬sm Ø tj‫ם‬s k Ø to{‫ ~ל‬tsØ q z{‫ ל‬toØ‫ץ‬Î|to Ø toØ p{Îsg Ø ksÑ Ø q ips |tÏ iqg‫ץץ‬tk jkÏ Ø tr‫{מ‬m| t Ø k}‫ל‬smØ p~qt|Ï q smØÒp Øq‫ם‬j sm ØzÒ g t Ø ØLL Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø m Ø q‫ ם‬ LL Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø m Ø q‫ ם‬

Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø m Ø q‫ם‬z jg Ø z Òqoik Ø zkqÏztoØ t‫ץ‬Î|k Ø toØ |‫{ל‬o|g Ø gqz‫ ם‬Ø {t‫ץ‬ks tk jÎ Ø nqgo ‫|ם‬gqzt Ø j g qt‫ץמ‬kst Ø kØ Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g g Ø ~kj‫ם‬sØ{kÏt ØÎØ‫ץ‬kØhqg~ÒgØg|gsnp ‫ל‬Økz‫ל‬q‫ץ‬g gØ msØ kz }‫ל‬sk ‫ל‬Ø to Ø‫ץ‬kØÒsgØ zÒq‫ץ‬gØ kØ|‫ל‬nkØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g Ø

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Åto{‫ ~ל‬tsØ j‫מ‬tØ z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ Hedysarum GRANDIßORUM gz‫ם‬Ø msØ to{igqÏgØ Ò~tosØ zkq iqg}kÏØp Øgskr‫ל‬q m tØoztkÏjt Ø tØRTBRO Øbulgaricum +NɃTHAQNU Ø tØtztÏtØj g}Òqk Ø Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqk Øj g ‫ ל‬k Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Ö frms|spÍf :Ö +oqÏp Ø gz‫ם‬Ø gØ Ò{mØ gq ÏtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø tsØ zqÏ{ t Ø zgs ‫ ם‬kqgØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø gq~Ò Ø toØ gÈto ØÅgØozt{kÏ‫ץץ‬g gØ m Ø k}‫ל‬sm Øzgqg‫ץ‬ÒstosØkz‫ל‬spØ tØ }o ‫ם‬Ø|g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ m Ø|gqzt}tqÏg Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l: ÅtØkÏjt ØÒ~k ØkoqkÏgØkr‫ל‬z{p mØ msØ o|qgsÏg Ø p Ïg Ø glg| ‫ל‬s Ø to‫ץ‬gsÏgØ|g Ø to{igqÏg Ø Øz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø to{igqÏg ØÒ~tosØzkq iqg}kÏØp ØÒsgØ j gÏ kqtØ oztkÏjt Ø RTBRO Ø bulgaricum Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ tq ‫ץ‬ÒsgØ zt t |‫ל‬Ø ~gqg| mq |‫ל‬Ø |g Ø ‫| ץ‬qÒ Ø j g}tqÒ Ø tØ qÏ~p‫ץ‬g Øjkjt‫ץ‬ÒsgØztoØk‫}ץ‬gsÏlts g Øgq|k ‫ל‬Øzt | {‫ץם‬tq}gØ‫ ם‬gsØ krk g nkÏØ m‫ץ‬gs |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø jk i‫ לץ‬psØ |g Ø ~qk ‫ל‬lts g Ø zkqg ÒqpØgr t{‫ם‬im m Ø msØ {{‫ל‬jg Ø tØHedysarum granDIßORUMØ kÏsg Ø isp ‫ם‬Ø ‫םץ‬stØ gz‫ם‬Ø ‫ץ‬ÏgØ nÒ m Ø to Ø zq‫ם‬ztjk Ø psØ kqgskÏpsØ qÒps ØzkqÏztoØ ØJLØ" Ø psØ iÏpsØ ktjÑqps Ø sg|g{‫}מ‬nm|kØ ‫ {םץ‬Ø tØ Ø |g Ø ~m‫ץ‬g Ïlk Ø ÒsgsØ‫| ץ‬q‫ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø g{g ‫ ם‬kqmØÒqkosgØ psØ kqgskÏpsØ qÒpsØ ps gs sÏjm Ø ØjksØÒjk rkØ msØ‫מ‬zgqrmØ toØ }o t‫מ‬Ø msØzkq t~Î ØÏ p Økrg Ïg Ø m Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm Ø kr‫ל‬z{p Î Ø to Ø Øk{{ms |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø toØkÏjto ØkÏsg Ø zt{‫מ‬Ø gzt‫ץ‬g|qo ‫ץ‬Òst Ø gz‫ם‬Ø to Ø oz‫{ם‬t zto Ø isp t‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø‫ץ‬kØz{m Ò kqtØgo ‫ם‬sØ m Ø to{igqÏg Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØ(EDYSARUMÚGRANDIßORUMØ msØ {{‫ל‬jg


¾ t‫ץ‬gØ toØkÏjto Ø(EDYSARUMÚGRANDIßORUMØgz‫ם‬Ø gØ kq‫ל‬sk gØÂqm Ø vp Ø Ø ps gs sÏjm


q tØ$ Øg{{‫ל‬ØkzÏ m Øj ‫ ם‬Ø ~kj‫ם‬sØ tØ ‫מ‬st{tØ psØg ‫ץם‬psØ ‫ץ‬ztqkÏØsgØkrg}gs nkÏØgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØ‫םץ‬stØ|g g qt} |ÎØksÒqik g Ø msØhk{ Ïp mØÎØ msØj gz{‫ ל‬os mØ toØtj |t‫מ‬Ø‫ל‬rtsgØ m Øzkq t~Î

psØ}o{{gqÏpsØ|gnÑ Ø|g Ø kØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬ØispqÏ ‫ץ‬g gØ toØ|‫{ל‬o|gØ|g Ø toØ q ~Ñ‫ץ‬g t Ø Øk{{ms |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø zgqto ‫ל‬lk Ø ispqÏ ‫ץ‬g gØ ksj ‫ץל‬k gØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØ RTBRO Ø bulgaricum |g Ø toØRTBRO ØGRANDIßORUM Ú(Ø‫ץ‬k{Ò mØjk i‫ לץ‬ Ø‫ץ‬k{Ò mØjk i‫לץ‬ psØgz‫ם‬Ø tØ t gs |‫ם‬Ø to kÏtØ toØ kqt{ÏstoØ ØÒjk rkØ ‫ ם‬Ø tØ Ú GRANDIßORUM kÏsg Ø ÒsgØ zt | {‫ץם‬tq}tØ kÏjt Ø |g Ø gØk{{ms |‫ל‬Ø}o ‫ל‬ØjksØkÏsg Øjosg ‫ם‬sØsgØj g|q nt‫מ‬sØp Øj g}tqk |‫ ל‬Ø msØ|g mitqÏgØ toØkÏjto ØÎØ toØoztkÏjto Ø zgq‫ ם‬Øikpiqg} |Ñ ØkÏsg Øzt{‫מ‬Øgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsg Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ Ø gr st‫| ץ‬Ò Øg{{giÒ ØztoØÒ~tosØzqt gnkÏØks ‫ ם‬Ø toØiÒsto ØHedysarumØ #HNIØ Ø/HARHIØ Ø tØH ÚGRANDIßORUMØkÏsg Øz{ÒtsØtØ‫םץ‬st Øk|zq‫ ם‬pzt Ø toØ iÒsto Ø msØ {{‫ל‬jg

Ð pfÖ yps f Íf :Ö qt kÏsk g Ø mØ ‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØ josg ÎØ zgqÒ‫ץ‬hg mØ tsØh ‫ ם‬tztØ toØHedysarum GRANDIßORUM ØmØ gzt}oiÎØ |gngq ‫ץ‬t‫מ‬Ø m Ø h{‫ ל‬m m Ø p Ø ‫ץ‬Ò qtØ zqt{mz |‫ם‬Ø psØzoq|gi ÑsØ msØzkq t~ÎØ‫ם‬ztoØ}‫מ‬k g Ø tØkÏjt Ø |g ØmØzkq tj |ÎØ|g giqg}ÎØ psØg ‫ץם‬psØ toØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø j gÏ kqgØ msØ zkqÏtjtØ ztoØ gØ }o ‫ל‬Ø kÏsg Ø kØ gsnt}tqÏg Ø kq ‫ ם‬kqt Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ ngØ zqÒzk Ø sgØ gsglm mnt‫מ‬sØ kØ|g ‫{{ל‬m{to Øh t ‫ם‬zto Ø psØ kqgskÏpsØ qÒps Ø Øz‫מ‬|sp mØ m Ø ro{Ñjto Ø h{‫ ל‬m m Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ ‫ץ‬k Ñ k Ø Ø |g ‫{{ל‬m{k Ø nÒ k Ø i gØ msØ gs‫ל‬z ormØ toØ kÏjto Ø |g Ø ngØ zqÒzk Ø to{‫ ~ל‬tsØ tz |‫ ל‬ØsgØgzt}ko~nkÏ Ø ksØzgqg mqÎnm|kØh‫| ם‬m mØ toØH ÚGRANDIßORUMØgz‫ם‬Øt |‫ ם‬gØlÑg Ø tsØ j t| Î mØ toØk{g ÑsgØ m Øzkq t~Î ØoztjkÏ~nm|kØ mØ m‫ץ‬g ÏgØ|g ØmØ ztojg ‫ ם‬m gØ psØg ‫ץם‬psØ toØ( ÚGRAN ÚGRAN granDIßORUM |g ØtØksnto g ‫ םץ‬Ø toØkq‫ץ‬msk‫מ‬nm|kØp ØÒsjk rmØ m Økz no‫ץ‬Ïg Ø toØi gØzqt g ÏgØ toØkÏjto Ø ÅtØ ÚGRANDIßORUMØÒ~k Ø‫ץ‬ki‫{ל‬gØ‫ל‬snmØ kØzo|sÒ Ø gr gsnÏk Ø|g ØkÏsg ØÒsgØk{|o |‫ם‬Ø}o ‫ם‬Ø kØgsnt}tqÏg Ø qt kÏsk g ØmØ|g{{ Òqik ‫ל‬Ø toØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Øp Ø‫ץ‬Ò qtØ ex situØzqt g Ïg ØksÑØ gØ zÒq‫ץ‬g ‫ל‬Ø toØ os ‫ ל‬g ØsgØ |g g knt‫מ‬sØ kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫ מ‬Ø

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö ÅtØ Hedysarum GRANDIßORUM ~m‫ץ‬g Ïlk Ø‫םץ‬stØÒsgsØz{mno ‫םץ‬Ø msØ {{‫ל‬jg ØztoØgq n‫ץ‬kÏØ zkqÏztoØ ØksÎ{ |gØ}o ‫ ל‬Ø gØzkq ‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø gØtztÏgØ hqÏ |ts g Ø |ts ‫ל‬Ø Ø z{koqÒ Ø jq‫ץם‬toØ ztoØ osjÒk Ø msØ |p‫םץ‬zt{mØ psØ iÏpsØ ktjÑqpsØ‫ץ‬kØ to Øzq‫ם‬ztjk Ø psØ kqgskÏpsØ qÒps Ø ~kj‫ם‬sØ tØ ‫מ‬st{tØ psØg ‫ץם‬psØks tzÏlk g Ø kØj‫מ‬tØ‫םץ‬stØnÒ k ØztoØgzÒ~tosØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to ØzkqÏztoØ ØL Ø {‫ ~ל‬gØ}o ‫ל‬ØhqÒnm|gsØzkqÏztoØ Ø JLØst ‫ ם‬kqg Ø Øzgqo}Ò ØrmqÑsØ~k ‫לץ‬qqps Ø Ø ost{ Øst ‫ ם‬kqg Ø Øzgqo}Ò ØrmqÑsØ~k ‫לץ‬qqps Ø Ø ost{ |‫ל‬Ø isp ÎØ Ò| g mØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø tØ kÏjt Ø jksØ kÏsg Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØgz‫ם‬Ø ØJL2 ØgsglÎ m mØsÒpsØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ tsØ ‫ ל‬tØ toØ Ø |g Ø tsØ zqÏ{ tØ toØ Ø kØik ts |Ò Øzkq t~Ò ØjksØÎ gsØ kz o~Î ØÅtØ ÚGRANDIßORUM jksØhqÏ |k g Ø|ts ‫ל‬Ø kØt | ‫ץ‬t‫ מ‬Ø‫ץם‬p Øoz‫ל‬q~tosØ msØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø toØ{ÏigØ | Ï ‫ץ‬g gØ |oqÏp Øgiqt |Ïk Ø|g ØÒsgØ‫ץ‬tsg Îq ØksÑØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØj‫ ל‬to ØÒ~k Ø|g g qg}kÏØi gØ mØjm‫ ץ‬toqiÏgØk{g Ñsg Ø ¿sg Ø|g{{ kqim Î Ø toØk{g ÑsgØozÒjk rkØ‫ ם‬Øzgqk‫}ץ‬kqÎØ }o ‫ל‬Øoz‫ל‬q~tosØ kØzkq t~ÎØ‫ץ‬kØn‫ץל‬sto Ø|g Ø|g{{ Òqik k Ø zkqÏztoØ ØJLØ Ø toØh t ‫ם‬ztoØ toØkÏjto ØmØtztÏgØkzÏ JLØ Ø toØh t ‫ם‬ztoØ toØkÏjto ØmØtztÏgØkzÏ Ø Ø toØh t ‫ם‬ztoØ toØkÏjto ØmØtztÏgØkzÏ m Ø~gqg| mqÏlk g Øgz‫ם‬Ø‫ץ‬gqigÌ|‫ם‬ØÒjg}t Ø ØÒqkosgØ m Ø zkq t~Î ØztoØoztjkÏ~nm|kØ tsØ zqÏ{ tØ toØ ØtjÎim kØ msØ k‫מ‬qk mØ ‫םץ‬stØ g ‫ץם‬psØ toØ Ebenus sibthorpii Ø mØ zgqk‫}ץ‬kqÎ Ø‫ץ‬tq}t{tiÏgØ psØtztÏpsØ‫ץ‬ztqkÏØsgØÒ~k Ø{gsng ‫ץ‬ÒsgØk|{m}nkÏØp Ø ÚGRANDIßORUM Ú s t‫ מ‬t ØkÏsg Øzt{‫מ‬Ø z ngs‫ם‬Ø sgØ oz‫ל‬q~tosØ zkq ‫ ם‬kqk Ø nÒ k Ø kr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø Øs‫ ם‬k Øz{gi Ò Ø psØ kqgskÏpsØ qÒpsØ kØ gstÏi‫ץ‬g gØng‫ץ‬sÑspsØ‫ץ‬kØ‫ץ‬gqigÌ|‫ם‬ØÒjg}t

js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ö Ø h ‫ ם‬tzt Ø|g ØtØ‫| ץ‬q‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø toØHedysarum grandißORUM gzk {t‫מ‬s g Ø gz‫ם‬Ø gsnqÑz sk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø |g Ø o~gÏgØ ikits‫ ם‬g Ø ÏgØ z ngsÎØ j gz{‫ ל‬os mØ toØ jg |t‫מ‬Ø jq‫ץם‬toØngØ|g g qÒ k Ø ~kj‫ם‬sØ tØ Ø toØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ‫ץ‬tÏp ØmØks g |ÎØ|g{{ Òqik gØ toØk{g Ñsg Ø gØ|q‫ ל‬zkjgØ toØtztÏtoØ}‫מ‬ts g Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto ØngØtjmiÎ k Ø kØ krg}‫ל‬s mØzkqÏztoØ tØ Ø toØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø Ø kz ‫ם‬z gØ ÒqkosgØ Òjk rkØ ‫ ם‬Ø gØ }o ‫ל‬Ø gjosg t‫מ‬sØ sgØ gsgz o~nt‫מ‬sØ kØzo|st}okÏ Øng‫ץ‬sÑsk ØÎØ kØ|{k ‫ם‬Øj‫ל‬ t Ø |g Ø gzt |ÏltosØ ‫םץ‬stØ gstÏi‫ץ‬g gØ ÎØ zqt pq s‫ל‬Ø j g gqgi‫ץ‬Òsk Ø zkq t~Ò Ø ÏgØ z ngsÎØ kzÒ| g mØ m Ø ro{Ñjto Ø h{‫ ל‬m m Ø z ~ Økrg Ïg Øki|g ‫{ל‬k m Ø psØ|g{{ kqik Ñs Ø ngØ ‫ץ‬k Ñ k Ø jqg |‫ל‬Ø Ø |g ‫{{ל‬m{k Ø nÒ k Ø gs‫ל‬z orm Ø toØkÏjto s ‫ ל‬to‫ץ‬kØ tØ H Ú GRANDIßORUMØ msØ |g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ msØ |g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Øj ‫ ם‬Ø|g g‫ץ‬k qÎnm|gsØzkqÏztoØ ØksÎ )5#.Ø Øj ‫ ם‬Ø|g g‫ץ‬k qÎnm|gsØzkqÏztoØ ØksÎ Ø Øj ‫ ם‬Ø|g g‫ץ‬k qÎnm|gsØzkqÏztoØ ØksÎ{ |gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ tsØ‫ץ‬tsgj |‫ם‬Øk{{ms |‫ם‬Øz{mno ‫םץ‬Ø toØ |q Î-

Ågr gsnÏgØ toØkÏjto Ø(EDYSARUMÚGRANDIßORUMØgz‫ם‬Ø gØ kq‫ל‬sk gØÂqm Ø vp Ø Ø ps gs sÏjm


Helichrysum doerˍeri -@>C A

ʃ պʍ ƻ $-

JHKJNDO<@ Helichrysum doerˍeri -@>C A DI (<BT<M JO '<KJF z ջMˎ@MD{

Ã‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO ; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO

Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO t‫ םץ‬Ø g nÏto=Øb'IO Ø g nÏto=Øb'IO g nÏto=Øb'IO =Øb'IO 'IOFEKØDERØ!OHEMDIØ+AUTRIc Ø Ø!TG Ø ØDöRßER )SEQØ#QESI Ø#QESI #QESICTL no Ú Ø {‫ ם‬ozt Ø7

‫ ם‬kqtØ oiiksÒ Ø gr st‫ל| ץ‬Ø tØH ÚDOERßERI ÆhqÏj gØ toØ Helichrysum DOERßERIØ ‫ץ‬kØ tØ ( Ú Ú conglobaCONGLOBA tumØ 6IU Ø3SETD Ø ( ÚBARRELIERIØ 4EM Ø'QETSEQ Ø( ÚSTOECHASØ RTBRO ØbarrelieriØ 4EM Ø.XLAM ØÒ~tosØgsg}kqnkÏØ tØ‫ם‬qt Ø }Òs m Ø ght‫ מ‬Ø gz‫ם‬Ø to Ø *AHMØ Ø 3CHĥMFEKDEQØ Ø Ø oiiqg}Òg Ø Ò~k Ø jk Ø ‫ץ‬ÏgØ m} g|ÎØ }p tiqg}ÏgØ toØ jkÏi‫ץ‬g t ØztoØ o{{Ò~nm|kØgz‫ם‬Ø tsØ*AHMØ *AHM Øzqt pz Ø kz |t spsÏg Ø |g Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ hkhg Ñ k Ø ‫ ם‬Ø tØ ohqÏj tØ kÏsg Øzq‫ל‬i‫ץ‬g Øksj ‫ץל‬k tØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØj‫מ‬tØitsÒps Ø‫ם‬zp ØngØ gsg‫ץ‬ks‫ ם‬gs

jp hpf|Ì:Ø gsÑjm Ø m‫ץ‬Ïng‫ץ‬st Ø ztoØ jm‫ ץ‬toqikÏØ zo|st‫ מ‬Ø ‫ל‬zm k ØÎØzqt |k}g{‫ץם‬tq}to Ø ~m‫ץ‬g ‫ץ‬t‫ מ‬Øgz‫ם‬Ø zo|st‫ מ‬Øh{g t‫ מ‬Ø|g Øq‫ם‬jg|k Ø}‫{{מ‬ps Ø!sn |‫ל‬Ø k{Ò~mØ ‫ מ‬to ØÒp Ø ØCL Ø‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ}Òqts gØz k ‫ץ‬Òst Ø{ko|pz‫ם‬Ø kq Ñjk z {m‫ץ‬g Ñjk Ø qÏ~p‫ץ‬gØ|g Ø Ø|k}‫ {ל‬g Øv‫{מ‬{gØq‫ם‬jg|gØiqg‫ץץ‬tk jÎ zg to{tk jÎ Ø ØCLØWØ Ø LL Ø‫ץ‬kØz k ‫ץ‬ÒstØ{ko|pz‫ם‬Økq Ñjk z {m‫ץ‬g Ñjk Ø qÏ~p‫ץ‬gØ Ñ kØ sgØ k‫}ץ‬gsÏlts g Ø {ko|Nzq‫ ל‬sg Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ hgn‫ ץ‬gÏgØ ks‫ ם‬kqm Øg|Òqg gØ|q‫ ל‬zkjgØ|g Øg‫ץ‬h{kÏgØ|tqo}Î Øv‫{מ‬{gØh{g t‫מ‬Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬g Ø gØ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqgØ ksÑ Øgs {ti~tk jÎ zg to{tk jÎ Ø ØCLØWØ ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t CLØWØ ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t ØWØ ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t WØ ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t Ø ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t LL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t

Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|tqo}Î Ø gØgsÑ kqgØ ksÑ Øiqg‫ץץ‬tk jÎ Øz{‫ ל‬to ØzkqÏztoØ ØLL Ø k}‫ {ל‬gØzkz{g o ‫ץ‬Òsp Ø }g q |‫ ל‬ØzkqÏztoØ ØWØ Ø CL Ø q‫ |ל‬gØzkq h{Î‫ץ‬g t Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬g Økz |g{oz ‫ץם‬ksg Ø kØ ØÎØ Ø k qÒ Ø {zs‫ל‬Øoz‫{ם‬ko|g Øz{‫ ל‬to ØzkqÏztoØ Ø LL Ø ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Ø gØ krp kq |‫ל‬Ø ptk jÎ Ø gØ k p kq |‫ל‬Ø {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬kØg|gs‫ם‬s gØzq tsp ÎØÎØ ~ ‫ץ‬ÒsmØ|tqo}Î Ø snÏj gØ|Ï q sg Øsm‫ץ‬g tk jÎ p{mstk jÎ Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Ø{thtÏØ k}‫ל‬sm ØzkqÏztoØ ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t LL Ø{thtÏØ k}‫ל‬sm ØzkqÏztoØ ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t

Ø{thtÏØ k}‫ל‬sm ØzkqÏztoØ ØLL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t LL Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|t

Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| mØ|tqo}Î Ø ~gÏs gØ|g gs‫ ל‬ØzkqÏztoØ ØLL Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬q‫ל‬Ø{ko|pz‫ל‬Ø Ïi‫ץ‬g g Ø qÏ~k Øz‫ל‬zztoØ{ko|Ò ØzkqÏztoØ ØLL Ø‫ ~ם‬Øz k LL Ø‫ ~ם‬Øz k

Ø‫ ~ם‬Øz kqp Ò Ø‫ץ‬kØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÒ Øzqtk|ht{Ò Ø

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr Ø ‫ם‬stØ Ò kq Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto ØkÏsg Øisp tÏ Ø qk Ø tØ‫ם‬qt Ø }Òs m Ø ght‫מ‬ Ø|g ØÒsg Ø tØ‫ם‬qt Ø {Îqt Ø |{Îqt ØÎØ zÒ‫ץ‬ztsg Ø gØ htqk tgsg t{ |‫ ל‬Ø Øgq n‫ םץ‬Ø psØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬psØ to Ø j‫מ‬tØ jo |‫ ם‬kqto Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ ‫ם‬qto Ø }Òs m Ø ght‫ מ‬ØkÏsg Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø{ÏipsØk|g ts ‫ל‬jpsØ|g Ø{ÏipsØ~ { ‫ל‬jps Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ Øzgqg mqÎ k Ø psØ ØvtÏ to Ø Ø g‫לץ‬qmØ |g Ø toØ oiiqg}ÒgØ tsØ ‫ ל‬tØ toØ Ø rg Ïg Ø m Øh‫ם‬ |m m Ø|g Ø m Ø|g g qt}Î Ø toØh t ‫ם‬zto Ø{‫ם‬ipØ m Ø|g g |koÎ Øjq‫ץם‬to Øzqth{Òzk g Ø‫ ם‬Ø‫ץ‬k{{ts |‫ל‬ØngØoz‫ל‬q~k Ø osk~Î Ø‫ץ‬kÏp mØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬ps Ø Ø ost{ |ÎØ isp ÎØ Ò| g mØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø tØ kÏjt Ø kÏsg Ø zkqÏztoØ ØJL2 Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø tØ‫ם‬qt Ø }Òs m Ø ght‫ מ‬Ø|g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ m Øjk|gk-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø -NMSLNKKIMØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø ‫ ל‬t ØÒp Ø t‫מ‬s t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø Åtz |‫ם‬Ø ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø Ø qÎ m Øisp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø }Òs m Ø ght‫ מ‬Ø|g Ø tØ‫ם‬qt Ø {Îqt Ø gØ Ø m ØsÎ to ‫ ף‬sys :Ø hk t{ n |‫ם‬Øhqg~Ñjk ØÒjg}t Ø‫ץ‬kØ}q‫מ‬igsgØ |g Øgst | Ò Øzkq t~Ò Ø~pqÏ Øzo|sÎØh{‫ ל‬m m Ø o~s‫ל‬Øgsgz ‫ מ‬k g Ø kØ ~ ‫ץ‬Ò Ø|g Ø|t {‫ ם‬m k Øhq‫~ל‬psØÎØ|‫ ל‬pØgz‫ם‬Ø g|gsnÑjk ØsgsÑjk Øn‫ץל‬sto Ø ‫ם‬ztoØzqt g k‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø gØlÑgØztoØh‫| ם‬tos Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ø k gr‫מ‬Ø psØ ostjÑsØk jÑsØ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø gØg|‫ם‬{tong ØDaphne sericea ØRhamnus lycioidesØRTBRO ØoleoidesØ |g ØThymbra capitata Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ØÅtØHelichrysum DOERßERIØgsÎ|k Ø tØ H ØRECS ØVirgineaØ $# Ø&INQI Ø toØtztÏtoØ gØoz‫{ם‬t zgØk{ $# Ø&INQI Ø toØtztÏtoØ gØoz‫{ם‬t zgØk{ Ø&INQI Ø toØtztÏtoØ gØoz‫{ם‬t zgØk{ &INQI Ø toØtztÏtoØ gØoz‫{ם‬t zgØk{

Ø toØtztÏtoØ gØoz‫{ם‬t zgØk{{ms |‫ל‬Ø ‫ץ‬Ò{mØ kÏsg Ø gØ H Ú amorginumØ "NIRR Ø Ø /QOH Ø gz‫ם‬Ø Ø o|{‫ל‬jk Ø tØ H Ú sibthorpiiØ 2NTXØ H Ú virgineumØ 3L Ø 'QIREB Ø MNMØ $# Ø gz‫ם‬Ø tØ ‫ם‬qt Ø ¾np Ø |g Ø tØ H Ú taenariØ 2NSHL Ø gz‫ם‬Ø mØ ~kq ‫ם‬sm tØ m Ø ‫ל‬sm Ø |g Ø tØ g|qp Îq tØ g{ÒgØ msØ k{tz‫ם‬ssm t Ø k gr‫מ‬Øgo Ñs Ø tØH ÚsibthorpiiØ kÏsg Ø tØ|ts s‫ ם‬kqtØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø|g Øz ngsÑ Ø tØzkq -

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHelichrysum DOERßERI


ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØHelichrysum DOERßERIØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø }Òs m Ø ght‫ מ‬Ø m Ø Ø qÎ m Ø vp Ø. Ø4TQKAMD


Ïg Ø toØ Ø|g g |ko‫ ל‬nm|kØjq‫ץם‬t ØztoØtjmikÏØ msØ |tqo}Î ØtØtztÏt Øj Òq~k g Øh‫ם‬qk gØgo Î Ø|g Øzt{‫מ‬Ø|ts ‫ל‬Ø kØtqtzÒj tØztoØhqÏ |k g Ø gØ ØL Ø‫ם‬ztoØgsg L Ø‫ם‬ztoØgsg

Ø‫ם‬ztoØgsgz ‫ מ‬k g Ø t Helichrysum DOERßERI Ø ÏgØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØtqntiÑs gØ zkq t~ÎØ j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØ Ø LØ tØ tqtzÒj t Ø zqt Ø msØ z{koq‫ל‬Ø toØ jq‫ץם‬to Ø tzkjÑnm|kØ ‫ץ‬kØ gzt Ò{k ‫ץ‬gØ sgØ|g g qg}kÏØ m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØh N ‫ם‬ztoØ toØHelichrysum Ú z z{Òts Ø krg Ïg Ø toØ jq‫ץם‬toØ gsg‫ץ‬Òsk g Ø sgØ kz |Òz k g Ø tØ ‫ם‬qt Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø gq n‫ םץ‬Ø kz |kz Ñs Ø |g ØksjÒ~k g ØkzÏ m ØsgØgzt k{Ò k Ø|Ïsm qtØÑ kØt Øht |tÏØsgØzqtht‫מ‬sØ kØg‫מ‬rm mØ psØ|tzgj ÑsØ to Ø msØzkq t~Î ØÅgØ}o ‫ל‬Ø tØ‫ם‬qt Øh‫| ם‬ts g ØÎjmØgz‫ם‬Øg itzq‫ם‬hg g Ø Ñ kØmØgsk‫ץ‬z‫ם‬j mØgs‫ל‬z orm ØmØ‫ל‬snm mØ|g ØmØzgqgipiÎØ g~g sÏpsØsgØkÏsg Øjosg ÎØ‫םץ‬stØ kØgo ‫ל‬ØztoØhqÏ |tosØ|g g}‫מ‬i tØ kØ ~ ‫ץ‬Ò ØÎØ|t {‫ ם‬m k Øhq‫~ל‬psØ|g Øg|gsnÑjk Ø sgsÑjk Ø n‫ץל‬sto Ø Ø ‫ץ‬k g}tq‫ל‬Ø kz zq‫ ם‬nk toØ gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø lÑpsØ tØ‫ם‬qt ØngØgzt k{t‫ מ‬kØ m‫ץ‬gs |ÎØgzk {ÎØi gØ msØ kz hÏp mØ toØ H Ú DOERßERI Ø zÏ m Ø mØ g‫מ‬rm mØ toØ gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ kz |kz ÑsØ ngØ kzÒ}kqkØ gorm‫ץ‬ÒstØ |ÏsjostØ i gØ ozkq o{{tiÎØ psØ}o ÑsØgz‫ם‬Øht gs |t‫ מ‬Ø|g Ø|mzt Ò~sk Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ gØ|q Îq g "1AB(III AB(III Ø#2A(I Ø )5#.Ø Ø zqt kÏsk g Ø mØ Òs grmØ toØ kÏjto Ø msØ |g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ %.

‫ץ‬Ò qgØ zqt g Ïg Ø toØ kÏjto Ø Ø st‫| ץ‬ÎØ zqt g ÏgØ toØ ‫ם‬qto Ø }Òs m Ø ght‫ מ‬ØngØhtmnt‫ מ‬kØ mØj g Îqm mØ toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØHelichrysum DOERßERI Ø ‫ל‬nkØzkqg ÒqpØ|g g |koÎ Ø kzÒ| g mØ ÎØ j gz{‫ ל‬os mØ jq‫ץם‬ps Ø |gnÑ Ø |g Ø mØ tzÒjp mØ toØ~Ñqto ØzqÒzk ØsgØgzgitqkont‫מ‬s Ø gØ msØ krg|qÏhp mØ toØ‫ץ‬kiÒnto Ø psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØngØzqÒzk Ø sgØ j krg~nkÏØ krtso~ |ÎØ ÒqkosgØ gØ ‫ם‬qmØ }Òs m Ø ght‫ מ‬Ø |g Ø {Îqt Ø zÏ m Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ j kqkosmnkÏØ gsØ oz‫ל‬q~tosØ kz z{ÒtsØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ tØ ‫ם‬qt Ø qs‫ ם‬Ø gØ htqk tgsg t{ |‫ל‬Ø toØ‫ם‬qto Ø {Îqt Ø Å‫ץ‬Î‫ץ‬gØ to{‫ ~ל‬tsØ ks‫ ם‬Ø gz‫ם‬Ø to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø zqÒzk ØsgØzkq }qg~nkÏØi gØ tsØgzt|{k ‫םץ‬Ø psØlÑpsØztoØ h‫| ם‬tosØ msØ zkq t~ÎØ |g Ø mØ gsgiÒssm mØ m Ø h{‫ ל‬m m Ø zqÒzk Ø sgØ zgqg|t{tonmnkÏØ i gØ ‫ץ‬ÏgØ zkqÏtjtØ Ø k Ñs Ø ~qm ‫ץ‬tzt Ñs g Ø msØ zkq t~ÎØ ztoØ hqÏ |k g Ø k| ‫ ם‬Ø m Ø zkqÏ}qgrm Øp Ø‫ץ‬Ò qtØk{Òi~to Ø ‫ל‬sØ gØgzt k{Ò ‫ץ‬g gØkÏsg Øksngqqos |‫ ל‬ØngØzqÒzk ØsgØkrk g nkÏØ tØksjk~‫ץם‬kstØ zkqg ÒqpØ zkqÏ}qgrm Ø ‫ץ‬kØ msØ |g ‫{{ל‬m{mØ gztlm‫ץ‬Ïp mØ to Øzgqgjt g|t‫ מ‬Ø~qÎ k Ø to Ø tz |t‫ מ‬Ø| mst q‫ם‬}to Ø|g Ø to Ø~pq |t‫ מ‬ ÅtØkÏjt Ø|g{{ kqikÏ g Øk‫|מ‬t{gØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø ‫ם‬ztoØngØzqÒzk ØsgØj g mqmnt‫מ‬sØk| ‫ ם‬Ø ‫ם‬ztoØoztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø‫ץ‬kØ |tz‫ם‬Ø msØzqt g ÏgØ to Ø

Ð pfÖ yps f Íf :Ø -Ò~q Ø i‫ץ‬Î Ø jksØ Ò~tosØ {m}nkÏØ

-HBGMJ@QÖ3SPJ@LC

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØHelichrysum DOERßERIØgz‫ם‬Ø tØ ‫ם‬qt Ø }Òs m Ø ght‫ מ‬Ø m Ø Ø qÎ m Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm


Helichrysum heldreichii JDNN

oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ -3

JHKJNDO<@ Helichrysum heldreichii JDNN

!G *MD@IO

Ã‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø ÇgsÏps=Ø bIMØ QTOIBTRØFATCIRØ(AGIAØ2TLEKIØ#QESAEc Ø*TK Ø ØHeldreich S N Ø /{‫ ם‬ozt Ø' "/)3 Ø) ‫ ם‬ozt Ø"-

}gÏsk g Øz ngsÎØ osk~Î Ø‫ץ‬kÏp mØÎØjqg |Ò Ø‫ץ‬k ght{Ò Ø tsØgq n‫םץ‬Ø psØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬ps Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø ÅgØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØ Helichrysum heldreichiiØ zqt g k‫מ‬ts g Ø gzt k{k ‫ץ‬g |‫ל‬Øgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m mØ|g Ø ØgsnqÑz sk Økz jq‫ ל‬k Ø{‫ם‬ipØ m Ø~g ‫ץ‬t}o |Î Øh t{tiÏg Ø to Ø|g Ø m Ø k‫ל}ץ‬s Î Ø to Ø kØ hgnk ‫ ל‬Ø ks‫ל‬Ø }gq‫ל‬ii g Ø kØ ‫ץ‬kq |Ò Ø nÒ k ØmØh{‫ ל‬m mØ psØhq‫~ל‬psØkÏsg Øgq|k ‫ל‬Øzo|sÎØÑ kØ sgØ| sjosk‫מ‬k Øgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØz ngsÎØzoq|gi ‫ ל‬ØmØtztÏgØgzt k{kÏØ ÒsgsØjosm |‫ם‬Ø|ÏsjostØi gØ tØkÏjt Ø Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØ kr‫ל‬z{p mØ nÒ k Ø tØ kÏjt Ø kØ |ÏsjostØ sgØ ‫ץ‬k pnkÏØ tØ z{mno ‫ םץ‬Ø toØkrg Ïg Ø m Øozkqht{ |Î Ø o{{tiÎ Ø toØgz‫ם‬Ø ht gs |t‫ מ‬Ø|g Ø|g{{ kqim Ò Ø j gÏ kqgØj ‫ ם‬Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØgzgs t‫מ‬sØ kØ‫ץ‬ÏgØzkq t~ÎØ m Ø qÎ m Ø msØtztÏgØkz |Òz k g Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬t Ø gq n‫ םץ‬Ø toq Ñs Ø kØ h‫ ל‬mØ go t‫ מ‬Ø to Ø | sj‫מ‬sto Ø |g Ø msØ j ‫ל‬qnqp mØ psØ oztz{mno ‫ץ‬Ñs Ø zqt kÏsk g ØmØ|g mitqÏgØ ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstØ .4 Øi gØ tØ kÏjt Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø

jp hpf|Ì:Ø gsÑjm Ø n‫ץל‬st Ø ‫ץ‬kØ t ‫ץ‬ÎØ k{g}qÑ Ø m Ø Trigonella foenum-graecum Ø zo|sÑ Ø |g{oz ‫ץם‬kst Ø kØ ‫{ם‬gØ toØ gØ‫ץ‬ÒqmØ k| ‫ ם‬Ø toØ|k}g{Ïto Ø‫ץ‬kØ{ko|pz‫ ם‬Øgqg~stk jÒ kq Ñjk Ø qÏ~p‫ץ‬g Ø {g tÏØ gskq~‫ץם‬kst Ø ‫ מ‬to Ø Òp Ø ØCL Øk‫|מ‬g‫ץ‬z t Ø‫ ~ם‬Øzt{‫מ‬Øro{Ñjk Ø|g g{Îits k Ø |g g|kÏ‫ץ‬kst Ø v‫{{מ‬gØ |g aØ ksg{{giÎ Ø gz{‫ ל‬Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø Ø WØ Ø CL Ø zkq nÑq tØ g|Òqg t Ø ‫ץ‬kØ qk}‫ץם‬ksgØ ‫|ל‬qg Ø Ågr gsnÏgØ ‫מ‬snk m Ø ~m‫ץ‬g Ïlto gØ ÒsgsØ ‫מ‬snk tØ g|qgÏtØ |‫ם‬qo‫ץ‬htØ j g‫ץ‬Ò qtoØ Ø CL Ø |g gsk‫מ‬to gØ ‫ץ‬Ò~q Ø msØpqÏ‫ץ‬gs mØ|g Øgzt k{t‫ץמ‬ksmØgz‫ם‬Øzt{{‫ל‬Ø‫| ץ‬q‫ל‬Ø|k}‫ל‬{ g Ø k}‫ {ל‬gØptk jÎØzq sØ msØpqÏ‫ץ‬gs m Øgqi‫ ם‬kqgØ|pjpstk jÎ Øj g‫ץ‬Ò qtoØ ØLL Ø tØ|gnÒsgØzkq |{k ‫ץם‬kstØgz‫ם‬Ø ~g{gqÑ Ø{kz tk jÎØ}o{{‫ל‬q g Ø‫ץ‬kØo}ÎØ~gq t‫ מ‬Øvo{{‫ל‬q gØ }p k st‫מ‬Ø gst | t‫מ‬Ø |Ï q stoØ ~qÑ‫ץ‬g t Ø ksÑ Ø ptk jÎØ Òp Ø ksÑ Ø{ti~tk jÎ Ø gØk p kq |‫ל‬Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqg Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ kq Ñjm Ø snÏj gØztq t|g{‫~ם‬qtgØÒp Ø|Ï q sg Ø p{mstk jÎ Ø ozkqhgÏsts gØk{g}qÑ Ø gØ}o{{‫ל‬q g

Ð pfÖ yps f Íf :Ø ¿sg Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø toØ Helichrysum heldreichiiØhqÏ |k g Øks ‫ ם‬Ø toØ ns |t‫מ‬Ø ‫ל‬q|toØ toØvgqgii t‫מ‬Ø m Ø g‫ץ‬gq ‫ ל‬Ø‫ם‬ztoØmØ o{{tiÎØ}o ÑsØkÏsg Ø k{ki~‫ץם‬ksm Ø ÅgØ ik ts |‫ל‬Ø }gq‫ל‬ii g Ø ‫ם‬zp Ø m Ø iÏg Ø qÎsm Ø m ØÅqozm Î Ø toØ {‫ל‬jto Ø toØ { i ‫ ל‬Ø toØÁ{{ iigØ|g Ø toØ }g| gst‫ מ‬ØngØzqÒzk ØsgØkqkosmnt‫מ‬sØzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØks tz nt‫מ‬sØz ngstÏØsÒt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ to ØÅgØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø -NMSLNKKIMØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø ‫ ל‬t ØÒp Ø t‫מ‬s t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ÖÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø zgq~Ïg Ø }g|ÏpsØ msØ Ø qÎ m Øisp ‫ם‬Ø‫םץ‬stsØgz‫ם‬Øj‫מ‬tØ}gq‫ל‬ii gØ tØs‫ ם‬tØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ psØ ko|ÑsØ qÒps ‫ ף‬sys :Ø¿sgØozt~qkp |‫ם‬Ø~g ‫}םץ‬o tØ psØg hk t{ n |ÑsØhq‫~ל‬psØ|g Ø psØ}gqgii Ñs ØztoØgzgs ‫ל‬Ø kØo ‫ץם‬k qtØgz‫ם‬Ø tØkzÏzkjtØ m Øn‫{ל‬g g ØÒp Ø gØ ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø qÏsk g Ø gzgqgÏ m mØ zkqg ÒqpØ Òqkosg Ø ‫ץ‬kØ msØ ~qm ‫ץ‬tztÏm mØ ‫ץ‬tq g|ÑsØ k~s |Ñs Ø zqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØiÏstosØ|g gstm Ò Øt Ø gr st‫| ץ‬Ò Ø ~Ò k Ø toØ Helichrysum heldreichii f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ø ‫ם‬stsØj‫מ‬tØoztz{mno ‫ץ‬tÏØkÏsg Øisp tÏ ØÒsg Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø m Ø g‫ץ‬gq ‫ ל‬Ø|g ØtØ‫{{ל‬t Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø m Ø q‫ל‬jksg Ø ØJLØgsg t{ |‫ ל‬Ø Øgq n‫ םץ‬Ø psØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬psØ tØ}gq‫ל‬ii Ø m Ø g‫ץ‬gq ‫ ל‬ØkÏsg Øz ngsÑ Ø to{‫ ~ל‬tsØ{Ïik Øk|g ts ‫ל‬jk ØgsØ|g ØtØ j gÏ kqgØ jo zq‫ ם‬t Ø|g Øjo nkÑqm t Øh ‫ ם‬tzt Ø toØkÏjto Øz ngs‫ם‬ØsgØ} {trkskÏØg|‫ץם‬mØzkq ‫ ם‬kqgØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø|g ‫ ל‬g mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø m Ø q‫ל‬jksg ØkÏsg Øz ngsÑ Ø zgq‫ץם‬t g Ø gsØ |g Ø tØ |g ‫{{ל‬m{t Ø hqg~Ñjm Ø h ‫ ם‬tzt Ø kØ go ÎØ msØzkq t~ÎØkÏsg Øzkq ‫ ם‬kqtØzkq tq ‫ץ‬Òst Ø Øzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto ØkÏsg ØzkqÏztoØ ØJL2Ø|g ØmØ ost{ |ÎØ zkq t~ÎØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØ t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØzkqÏztoØ ØJL2 Ø ksØÒ~k Øzgqg mqmnkÏ Øg{{‫ל‬Ø|g Øt‫ מ‬kØ

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHelichrysum heldreichii


}gqâ€Ť×œâ€Źii‚gĂ˜go â€Ť×œâ€ŹĂ˜jksĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜zt{â€Ť×žâ€ŹĂ˜isp€ â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€ toÂšĂ˜ht gs‚|tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ |gÂ‚Ă˜Â€ msĂ˜~{pqĂ?jgĂ˜ toÂšĂ˜z‚ngsĂ‘ÂšĂ˜sgĂ˜zkq‚{g‍׼‏hâ€Ť×œâ€Źsk gÂ‚Ă˜|gÂ‚Ă˜ tĂ˜ H Ăšheldreichii Ă˜ksĂ‘Ă˜ gĂ˜}gqâ€Ť×œâ€Źii‚gĂ˜ztoĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜g|‍׼×?‏mĂ˜gsg t{‚|‍ ×?‏kqgĂ˜ à ‍׼‏zqtš Ă˜Â‹gzsΚ Ă˜žÂ€}ksjtš Ă˜Â‹g{{‚|qg Â‚gs‍×?â€ŹĂ˜| {z Ă˜

kĂ?sgÂ‚Ă˜|g{‍ מ‏kqgĂ˜â€Ť×Ľâ€Źk{k m‍׼‏ÒsgĂ˜|gÂ‚Ă˜ tĂ˜H Ăšheldreichii }gĂ?sk gÂ‚Ă˜ sgĂ˜gztoÂ€Â‚â€Ť×œâ€Źlk‚ Ă˜ -HBGMJ@QĂ–3SPJ@LC

Ă…tĂ˜ksjm‍×?|‚׼â€ŹĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜Helichrysum heldreichii gz‍×?â€ŹĂ˜ gĂ˜ÂŒko|â€Ť×œâ€ŹĂ˜Ă‚qmĂ˜ mÂšĂ˜Â‹qĂŽ mš Ă˜ vp Ă˜ÂŽ Ă˜4TQKAMD


Helichrysum sibthorpii -JPT

ƻʃ պN ƻ $-

JHKJNDO<@ Helichrysum sibthorpii -JPT $GGPNOM Pl PM -<M O<=

3‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø ØÇkq ‫ם‬sm t Ø iÏtoØÂqto =ØbIMØLNMSEØ !SHNc ØSibthorpØ /8& Ø | Ø msØFlora Graeca Ø3IBSHNQOØ Ø 3LISH ØSAB Ø Ø

|tos ØkzÏ m Ø gØk{{ms |‫ל‬Øksjm‫ל| ץ‬ØH Úamorginum "NIRR Ø Ø/QOH Ø m Ø ‫ץ‬tqit‫מ‬Ø|g Ø{ÏipsØg|‫ץם‬mØsm ÏjpsØ psØ o /QOH Ø m Ø ‫ץ‬tqit‫מ‬Ø|g Ø{ÏipsØg|‫ץם‬mØsm ÏjpsØ psØ o Ø m Ø ‫ץ‬tqit‫מ‬Ø|g Ø{ÏipsØg|‫ץם‬mØsm ÏjpsØ psØ o|{‫ל‬jps Ú H Ú taenari 2NSHL Ø m Ø k{tztssÎ toØ |g Ø tØ H Ú DOERßERIØ2ECH ØF Ø m Ø qÎ m

nrÏrn‫ם‬f:ØGnaphalium virgineumØ3L Ø&K Ø'QAEC Ø0QNDQ Ø Ø Ø Ø Helichrysum virgineumØ 3L Ø'QIREB Ø3OIC Ø&K Ø2TLEK Ø Ø Ø Ø;MNMØ$# Ø =

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:ÖÅtØHelichrysum sibthorpii ~m‫ץ‬g Ïlk Ø ks gÏtØ z{mno ‫ םץ‬Ø tsØ tztÏtØ ‫ץ‬k qÎnm|gs Ø ost{ |‫ ל‬Ø Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ j ‫ ל‬zgq gØ kØ Ø m‫ץ‬kÏg Ø kq ‫ ם‬kqgØ }o ‫ל‬Ø ksjÒ~k g Ø sgØ oz‫ל‬q~tosØ to Ø gz‫|ם‬qm‫ץ‬sto Ø |g Ø gzq‫ ם‬to Ø|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø psØgsp ÒqpsØ ‫ץ‬m‫ לץ‬psØ toؾnpsg

jp hpf|Ì:Øvo ‫ם‬Øzt{ok Ò Øzqt |k}g{‫ץם‬tq}t Ø‫ מ‬to Ø Ø CL Ø ‫ץ‬kØ |toq‫~ם‬qp‫ץ‬gØ zkq h{Î‫ץ‬g gØ ~‫ל‬q sm Ø o}Î Ø msØ h‫ ל‬mØ to Ø v‫{{מ‬gØ h‫ ל‬m Ø ~m‫ץ‬g Ïlts gØ q‫ם‬jg|k Ø g|Òqg g Ø Ø WØ Ø LL Ø kz ‫ץ‬Î|p Ø k{{k tk jÎØ Òp Ø {ti~tk jÎ Ø Ø snt}‫ם‬qgØ k{Ò~mØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Ø ¾snmØ kØ Ø|k}‫ {ל‬gØ msØ‫|ל‬qmØ psØh{g Ñs Øj g ‫ל‬ kpsØ ØWØ ØLL Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ל‬Ø to Øgsn WØ ØLL Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ל‬Ø to Øgsn Ø ØLL Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ל‬Ø to Øgsn LL Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ל‬Ø to Øgsn

Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ל‬Ø to Øgsn |t‫ מ‬Øt}ng{‫ץ‬t‫ מ‬Øm‫} ץ‬g q |‫ל‬Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫ל‬snm m Øhq‫ |ל‬gØ zkq h{Î‫ץ‬g t Ø {ko|pz‫ ל‬m‫ ץ‬j g}gsÎ Ø ¾snmØ kq‫ץ‬g}q‫ם‬j g Ø ~gÏs gØ zkqÏztoØ Ø WØØ Ø LL Ø Ø |o{ sjq |‫ל‬Ø ‫ץ‬kØ gzt gzt qtiio{p‫ץ‬ÒsgØ‫|ל‬qg Ø|g Ø‫ץ‬kØj ‫ ל‬zgq to ØgjÒsk Ø ‫ל‬zzt Øg~g sÏtoØ‫ץ‬kØ qg~ Ò Ø qÏ~k ØÏ toØ‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬kØ gØgsnÏj g

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Øjy { rinr‫ ף‬l f :Ö Ø‫ץ‬tsgj |‫ ם‬Ø z{mno ‫ םץ‬toØ Helichrysum sibthorpii hqÏ |k g Ø msØ ozg{z |ÎØ lÑsmØ toØ ‫ם‬qto Ø ¾npsg Ø ‫ץ‬g|q ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø gsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø tz‫ל‬j gØg itzqth‫ ל‬psØÎØhttk jÑsØjksØoz‫ל‬q~tosØ msØÇkq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto Ø tz‫ ם‬kØ tØ kÏjt Ø jksØ gzk {kÏ g Ø gz‫ם‬Ø mØ h‫| ם‬m m Ø w ‫ ם‬t Ø tØ zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬q‫ם‬Ø ‫ץ‬Òiknt Ø toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØ ksjÒ~k g Ø sgØ jm‫ ץ‬toqikÏØ zqth{Î‫ץ‬g gØ msØ gzq‫| ם‬tz mØ kz hÏp m Ø toØkÏjto Ø tØ‫ץ‬Ò{{ts Ø j gÏ kqgØgsØÒ pØ|g Ø{ÏigØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ g}g qt‫מ‬s g Ø|‫ל‬nkØÒ t Øgz‫ם‬Ø tsØh ‫ ם‬tz‫ם‬Ø to Øgz‫ם‬Øht gs |t‫ מ‬ØÎØ|g{{ kqim Ò ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø to Ø g g{‫ם‬ito Ø m Ø)5#.Øi gØ msØ {{‫ל‬jgØ|g Ø tsØ|‫ץ ם‬t Ø tsØ oqpzgÌ|‫ם‬Ø qonq‫ם‬Ø g ‫{ל‬titØ psØ gi|t ‫ץ‬Ïp Ø zk {to‫ץ‬ÒspsØ ÑpsØ|g Øvo Ñs Ø tsØ g ‫{ל‬titØ toØ o‫ץ‬hto{ÏtoØ m Ø oqÑzm Ø tsØ |g ‫{ל‬titØ gzk {to‫ץ‬ÒspsØ }o ÑsØ toØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n = Ø©Ø Ø #NMRSAMSIMI #NMRSAMSIMIDIRØ Ø+ALAQIØ jpÍsis Ö frms|spÍf :Ö z‫ם‬Ø gØ ‫ץ‬Ò gØ tosÏtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø Ø gq~Ò Ø kz k‫ץ‬hqÏto johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtØHelichrysum sibthorpii kÏsg Ø ksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø~g ‫}םץ‬o t Ø m Øhqg~Ñjto Ø|tqo}Î Ø toØ ‫ם‬qto ؾnpsg Ø mØÇkq ‫ם‬sm tØ toØ iÏtoØÂqto Ø 3SQIDØ Ø 0AOAMICNKANTØ ‫ ף‬sys :Ø ÅtØ Helichrysum sibthorpii gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ gz‫ם‬Ø gØ Ø ‫ץ‬Ò~q Ø gØ Ø L Ø gØ gsÑ kqgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ |g Ø msØ hqg~ÑjmØ |tqo}ÎØ toØ ‫ם‬qto Ø ¾npsg Ø ÅgØ }o ‫ל‬Ø }‫מ‬ts g Ø gzt|{k |Ñ Ø kØ ~ ‫ץ‬Ò Ø g hk t{ n |ÑsØ hq‫~ל‬ps Ø osÎnp Øgskr‫ל‬q m gØÎØ kØ‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø psØ Ø‫ץ‬kØ Øg ‫ץם‬ps Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬Òi tØgq n‫םץ‬Ø gØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø qt ‫לץ‬Ø Øs‫ ם‬k Øst tjo |Ò Ø|g Øjo |Ò Øk|nÒ k Øg{{‫ל‬Ø|g giq‫}ל‬ts g Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g Ø kØ‫{{ל‬k Øk|nÒ k Ø j |‫ ל‬Ø Øst tjo |Ò Ø|g Ø jo |Ò Øk|nÒ k Ø ostjk‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø‫{{ל‬gØ~g ‫}םץ‬o gØ|g Ø oi|k|q ‫ץ‬ÒsgØgz‫ם‬Ø g Ø!ETHIONEMAÚORBICULATUM Ú!RABISÚBRYOI ÚORBICULATUM Ú!RABISÚBRYOI ORBICULATUM Ú!RABISÚBRYOI

Ú!RABISÚBRYOI Arabis bryoides ÚAsperula suberosa ÚDraba lasiocarpa RTBRO Ølasiocarpa Ú Silene orphanidis Ø Ø gsg t{ |Ò Ø k|nÒ k Ø gsgz ‫ מ‬k g Ø ‫ץ‬kØ g ØDraba lasiocarpa RTBRO Ølasiocarpa |g Potentilla speciosaØRTBRO Øspeciosa ØÅtØkÏjt Øz ngsÑ ØsgØ}‫מ‬k g ØkzÏ m Ø Øgzq‫ ם‬k Øh‫ם‬qk k Øz{gi Ò Ø toؾnpsg Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ÅtØ Helichrysum sibthorpii gsÎ|k Ø mØH ÚRECS ØVirginea ØztoØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø to{‫ ~ל‬tsØzÒs kØkÏjmØ m Ø Ø|g Ø Ø k tikÏto Ø msØt‫לץ‬jgØgo ÎØgsÎ-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHelichrysum sibthorpii


ki~k q jÏtoØ#/2).% Øzqt g k‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø mØ ‫ץמ‬hg mØ m Ø Òqsm Ø gz‫ם‬Ø tØ qtkjq |‫ם‬Ø ‫ ל‬gi‫ץ‬gØ Ø |g Ø Ò{t Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø tØ zgq‫ל‬q m‫ץ‬gØ )6Ø m Ø jmiÏg Ø rg Ïg Ø m Ø ost{ |Ñ Ø zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬qÎ Ø Ò| g m Ø msØ tztÏgØ }‫מ‬k g Ø tØ Helichrysum sibthorpii Ø |gnÑ Ø |g Ø toØ ozt{ti l‫ץם‬kstoØ ost{ |t‫מ‬Ø gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ ksÎ{ |psØ g ‫ם‬‫ץ‬psØztoØjksØozkqhgÏstosØ gØ Ø tØkÏjt Øzqt kÏsk g ØsgØ ks g~nkÏØ msØ |g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ . Ø . Ø Ø ‫ ץמ‬ ‫ץמ‬}psgØ‫ץ‬kØ msØ|g ‫ ל‬grmØ m Ø 5#.Ø Øg}t‫מ‬Øk|z{mqÑ 5#.Ø Øg}t‫מ‬Øk|z{mqÑ Ø Øg}t‫מ‬Øk|z{mqÑsk Ø tØ|q Îq tØ$

‫{ם‬psØ psØkz |kz ÑsØ toØ‫ם‬qto Øi gØ msØ zgs ‫ ם‬m ‫ל‬Ø toØ |g ØmØgo mqÎØgzgi‫ם‬qko mØ m Ø o{{tiÎ Ø to Ø ÏgØ Ò t gØ tjmiÏgØngØzqÒzk Ø‫ץ‬kØ msØ}qts ÏjgØ psØ‫ץ‬tsg~Ñs ØsgØzkq {m}nkÏØ Ø o ‫ ל‬k ØÎØ to Ø|gs‫ם‬sk ØztoØj ÒztosØ Ø ozt~qkÑ k Ø psØkz |kz ÑsØ tؾi tsØÂqt Ø |‫ץם‬m ØngØ zqÒzk Ø sgØ gzt}ko~nkÏØ tzt gjÎzt kØ |g g qt} |ÎØ ksÒqik gØ tsØh ‫ ם‬tz‫ם‬Ø to Ø |g{{ Òqik gØ |g Ø tØ zt{{gz{g g ‫ םץ‬Ø toØ kÏjto Ø kØ qkosm |‫ל‬Ø Òs qgØ|g Ø t gs |t‫ מ‬Ø Îzto ØnkpqkÏ g ØgzgqgÏ m m ØÑ kØsgØkz ko~nkÏØmØex situØzqt g ÏgØ to ØÅÒ{t Ø mØ|g giqg}ÎØ|g Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØ toØkÏjto Øgo t‫מ‬Ø‫ץ‬g|qtzq‫ם‬nk ‫ץ‬gØ ngØ kz qÒ k Ø ‫ץ‬ÏgØ |g{‫ מ‬kqmØ k |‫ם‬sgØ m Ø josg‫ ץ‬|Î Ø toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø to ØksÑØkzÏ m ØngØks tzÏ k Øki|gÏqp Ø tzt gjÎzt kØg{{giÎØ msØ|g mitqÏgØgzk {Î Ø to

Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ò~q Ø i‫ץ‬Î Ø jksØ Ò~tosØ {m}nkÏØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsgØ ‫ץ‬Ò qgØ i gØ msØ to g |ÎØ zqt g ÏgØ toØ Helichrysum sibthorpii Ø ÏgØ zq‫ ם‬g m i gØ mØ j g Îqm mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØkÏjto Øgo t‫ מ‬Øgzt k{kÏØmØksm‫ץ‬Òqp mØ

r Ïr s Ö fp‫פ‬if

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØHelichrysum sibthorpii gz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt ؾnp Ø vp Ø Ø+gq‫מ‬jg


Helichrysum taenari -JOCH

ʈ փƻ 54

JHKJNDO<@ Helichrysum taenari -JOCH DI JO %<CM= .TNO

‫ ף‬sys :ØÅtØHelichrysum taenariØgzt |Ïlk Ø‫ ם‬k Øg hk t{ n |ÑsØ hq‫~ל‬psØ |g Ø |qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø ztoØ kÏ kØ gs |qÏltosØ mØn‫{ל‬g gØkÏ kØjÒ~ts g Ø msØoiqg ÏgØgz‫ם‬Øng{g st‫ מ‬Ø gsÒ‫ץ‬to Ø tØg|qp Îq tØÅgÏsgqtØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØhq‫~ל‬to Ø ÎØ gØ t ~Ñ‫ץ‬g gØ m Ø~gq‫ל‬jqg ØztoØ osjÒk Ø gØ~pq ‫ל‬Ø tqtits ‫ל‬s |gØ|g Ø ~Ï{{k t Ø‫ץ‬kØ gØ}o ‫ל‬ØsgØzqt ‫ץ‬t‫מ‬sØ mØh‫ם‬qk gØÒ|nk m Ø sØ|g Øzg{g ‫ ם‬kqgØmØ~gq‫ל‬jqgØkrozmqk t‫מ‬ kØ msØ kz |t spsÏgØ psØ j‫מ‬tØ ~pq ÑsØ Î‫ץ‬kqgØ mØ j Ò{ko mØ ‫ץ‬Ò gØ gz‫ם‬Ø go ÎØ kÏsg Ø zt{‫מ‬Ø j‫| מ‬t{mØ krg Ïg Ø m Ø zo|sÎ Ø h{‫ ל‬m m ØÅgØ}o ‫ל‬ØkjÑØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø kØ‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø kØ ~k |‫ל‬Ø | kqÒ Ø qpi‫ץ‬Ò Ø ~ ‫ץ‬Ò Ø ÎØ ‫| ץ‬qÒ Ø zqtkrt~Ò Ø hq‫~ל‬psØ |gnÑ Ø |g Ø kØ { n‫ ~ם‬t‫ מ‬Ø tÏ~to Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ Calycotome villosa Ú Centaurea raphaninaØ RTBRO Ø MIXTA Ú Ú ELLENOCARUMÚ ELLENOCARUMÚ ÚORUM Ú %U ARUMÚ MULTIß MULTIßORUM Ú EuPHORBIAÚACANTHOTHAMNOS Ú% ÚDENDROIDES Ú,AMYROPSISÚCYNA ÚACANTHOTHAMNOS Ú% ÚDENDROIDES Ú,AMYROPSISÚCYNA ACANTHOTHAMNOS Ú% ÚDENDROIDES Ú,AMYROPSISÚCYNA

Ú% ÚDENDROIDES Ú,AMYROPSISÚCYNA % ÚDENDROIDES Ú,AMYROPSISÚCYNA ÚDENDROIDES Ú,AMYROPSISÚCYNA DENDROIDES Ú,AMYROPSISÚCYNA

Ú,AMYROPSISÚCYNA Lamyropsis cynaroides Ú-ICROMERIAÚJULIANA Ú/NOSMAÚFRUTESCENS Ú0ARIETARIAÚ CRETICA Ú 0HLOMISÚ FRUTICOSA Ú 0TILOSTEMONÚ CHAMAEPEUCE Ø Stachys canescens q ‫ץ‬Òst Øhq‫~ל‬t Øk‫}ץ‬gsÏlts g Øks ‫ ם‬Ø ki|g g{k ‫ץץ‬ÒstoØk{g Ñsg msØzkq t~ÎØ toØg|qp mqÏtoØ g{ÒgØ tØkÏjt Øk‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØg hk t{ n |t‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Ø|g Ø|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø‫ מ‬to Ø ØL Ø zt |Ïlk Ø ~kj‫ם‬sØ‫{ם‬gØ gØ m‫ץ‬kÏg Øgz‫ם‬Ø Øh‫ ל‬k Ø p Ø gØ o m{‫ ם‬kqgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØ hqg~pjÑsØ o m‫ לץ‬psØ |g Ø‫ץ‬ztqkÏØkzÏ m ØsgØkz |qÒ‫ץ‬k g Øgz‫ם‬Ø{kÏk Økz }‫ל‬sk k ØÎØ kz‫ל‬q‫ץ‬g gØ ‫ץ‬kØ k{‫ ~ל‬mØ h{‫ ל‬m m Ø g giq‫}ל‬m|kØ kØ o ‫ם‬‫ץ‬k qNØ ØL Øv‫מ‬k g Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØAsperula taygetea ØCoridothymus capitatus ØErica MANIPULIßORA ÚInula rotundifolia Ú

3‫פ‬ys :Ö; {{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø g|psÏg =ØbIMØ ÜRRTQIRØ QTOITLØ CAKC Ø TLBQNR Ø RTOQAØ 0NQSNJAKKINMØ IMØ ARCEMRTØUEQRTRØ,AȫIAØOEMIMRTKAEØ-AMIØ QERO Ø4AEMAQNM ØADØ ØLØAKS ØQAQNc Ø-Aȫ Ø Ø2NSHLAKEQØ /{‫ ם‬ozt Ø" Ø 4NØ jkÏi‫ץ‬gØ toØ 2NSHLAKEQØ ztoØ |g g Ònm|kØ tØ t gs |‫ם‬Ø to kÏtØ toØ kqt{ÏstoØ |g g q‫}ל‬m|kØ |g ‫ל‬Ø msØ j ‫ל‬q|k gØ toØ ko ÒqtoØ gi|t ‫ץ‬ÏtoØ t{Ò‫ץ‬to Ø Ø3SQIDØ Ø ozÒjk rkØ tsØg|‫{ם‬tontØ k‫ ם‬ozt Ø;'QEECE Ø0EKNONMMIRNR Ø .NLNRØ,AJNMIAR Ø%OAQCHIAØ%OIDAUQNTØ,ILIQAR=ØbQAUIMEØ Ø JLØ33%ØNFØUIKKAGEØ+NQNGNMIAØ.IJAØ RIC Øc Ø ØJLØ.ØNFØ#AOEØ 4EMAQNM Øc Ø ØLc Ø Ø-AXØ ØStridÚ Ø " Ø tsk " Ø tsk

Ø tsk‫ ם‬ozt Ø!4( Ø# Ø' Ø+ Ø,$ Ø- Ø50! Ø75 jp hpf|Ì:Ö t{ok Î Ø z‫ם‬gØ ‫ץ‬kØ gztro{p‫ץ‬Òst Ø j g|{gj ‫ץ‬ÒstØ Ò{k~t Ø h‫ ל‬m Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø CLØ ÎØ zkq ‫ ם‬kqtØ kØ }o ‫ל‬Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬m Ø m{ |Ïg Ö }ÒqtsØ ozt{kÏ‫ץץ‬g gØ h{g ÑsØ |g Ø}‫{{מ‬psØ|g Ø ØÎØzkq ‫ ם‬kqto Øq‫ם‬jg|k Ø}‫{{מ‬ps Ø v‫{{מ‬gØ h‫ ל‬m Ø k{{k z |‫ל‬Ø Òp Ø gs {ti~tk jÎ Ø Ø WØ ØLL Ø|g g{Îits gØhgn‫ ץ‬gÏp Ø kØ‫ץ‬Ï ~t Ø}g tzq‫ ל‬sg Ø gqg~stk jÎ q ~p ‫ל‬Ø|g Ø Øj‫מ‬tØkz }‫ל‬sk k Øv‫{{מ‬gØh{g t‫מ‬Øhgn‫ ץ‬gÏp Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ|g Ø ks‫ ם‬kqg Ø{ti~tk jÎØÒp Ø kz ‫ץ‬Î|m Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø {g tÏØk‫מ‬nqgo t Øgstqnp LL Ø {g tÏØk‫מ‬nqgo t Øgstqnp Ø {g tÏØk‫מ‬nqgo t Øgstqnp‫ץ‬Òst ØÎØ kØz{‫ל‬i gØj ‫ ל‬grm Ø‫ץ‬Î|to Ø ØCL Øk|}o‫ץם‬kst Ø Òsg Øgz‫ם‬Ø|‫ל‬nkØq‫ם‬jg|gØ}‫{{מ‬ps Økq Ñjk Ø j gÏ kqgØ|‫ ל‬pØ gz‫ם‬Ø msØ gr gsnÏg ØÅgr gsnÏgØ osÎnp Øgz‫ם‬Ø Ø|k}‫ {ל‬g Ø oi|ks qp‫ץ‬ÒsmØ kØ kz‫|ל‬q gØ t‫לץ‬jg Ø k}‫ {ל‬gØ |pjpstk jÎ Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ Ø LL Ø hq‫ |ל‬gØ zkq h{Î‫ץ‬g t Ø {ko|‫ל‬Ø ‫ץ‬kØ zqg spzÎØh‫ ל‬mØztoØ}Òqk ØgjÒsk Ø {zs‫ ל‬Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Ø kz |g{oz ‫ץם‬ksg Ø gØ|g Ñ kqgØzqg spz‫ ל‬Ø‫ץ‬k gÏgØhq‫ |ל‬gØ ØWØ ØLL Øgs ptk jÎ Øgz‫{ם‬mrmØg|Òqg gØÎØ‫ץ‬kØ{Ï WØ ØLL Øgs ptk jÎ Øgz‫{ם‬mrmØg|Òqg gØÎØ‫ץ‬kØ{Ï Ø ØLL Øgs ptk jÎ Øgz‫{ם‬mrmØg|Òqg gØÎØ‫ץ‬kØ{Ï LL Øgs ptk jÎ Øgz‫{ם‬mrmØg|Òqg gØÎØ‫ץ‬kØ{Ï

Øgs ptk jÎ Øgz‫{ם‬mrmØg|Òqg gØÎØ‫ץ‬kØ{Ïik Ø ~ ‫ץ‬Ò ØgsÑ kqgØhq‫ |ל‬gØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqg Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬k gÏgØtr‫מ‬{m| mØ zqtk|ht{Î Ø snÏj gØ |Ï q sg Ø Ø LL Ø Ø gjksÑgjksÑ jm Ø{thtÏØ q ips |tÏ Ø ‫ל‬zzt Ø{ko|‫ ם‬Ø‫ץ‬kØ qg~kÏk Ø qÏ~k Ø Ï k ØÎØ{ÏitØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqk Ø psØgsn jÏps Ø!~gÏs gØ|o{ sjq |‫ ל‬Ø |g gs‫ ל‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø }ÒqtosØ gqg t‫ מ‬Ø j g}gskÏ Ø gjÒsk Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ö ‫ ל‬t Ø‫ץ‬Ò~q Ø Øgq~Ò Ø tosÏto Ø johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l: Åtz |‫ם‬Ø ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø Ø k{tztssÎ to Øisp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Øj‫מ‬tØgskr‫ל‬q m to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø|ts ‫ל‬Ø Øgzt{Îrk Ø psØg|qp mqÏpsØÅgÏsgqtØ |g Ø g{Òg Ø Øz{mno ‫ םץ‬Ø toØg|qp mqÏtoØÅgÏsgqtoØhqÏ |k g Øs‫ ם‬gØ toØ~pq t‫מ‬Ø ‫ל‬i gØ|g ØÎ gsØisp ‫ ם‬ØÎjmØgz‫ם‬Ø msØjk|gk ÏgØ toØ Ø 2NSHLAKEQØ ØmØkzgsk‫מ‬qk ÎØ toØ‫ץם‬p Øjm‫ץ‬t k‫מ‬nm|kØ tØ Ø Øz{mno ‫ םץ‬Ø toØg|qp mqÏtoØ g{ÒgØgsg|g{‫}מ‬nm|kØzt{‫מ‬Øzq‫} ם‬g gØgz‫ם‬Ø tsØ Ø t|‫ץ‬t ‫ם‬Ø|g Økz hkhg Ñnm|kØgz‫ם‬Ø to Ø Ø g{zto l‫|ל‬mØ|g Ø Ø ps gs sÏjmØ tØ Ø ‫}ץ‬gsÏlk g ØzkqÏztoØ tØÏj tØ ikpiqg} |‫ם‬Øz{‫ ל‬t Ø‫ץ‬kØ tsØz{mno ‫םץ‬Ø toØÅg s‫ל‬qto

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHelichrysum taenari


ž t‍׼‏gĂ˜|gÂ‚Ă˜h‚‍ ×?‏tztÂšĂ˜ toĂ˜Helichrysum taenariĂ˜Â€ tĂ˜g|qp ĂŽq‚tĂ˜Â?g{Ă’g Ă˜ vp Ă˜Â‰ Ă˜Â‹ps€ gs Â‚sĂ?jmš


zt kØ tj |‫ם‬Ø jÏ| otØ |g Ø zqt g k‫מ‬k g Ø |gstzt m |‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø tØÒs tstØ tztiqg} |‫ם‬Øgs‫ל‬i{o}tØ m Øzkq t~Î Ø qt Ø tØ zgq‫ם‬sØ tØkÏjt ØjksØ}gÏsk g ØsgØgzk {kÏ g Ø‫ץל‬k gØgz‫ם‬Ø| sj‫מ‬sto Ø s t‫ מ‬t Øks ‫ ל‬to‫ץ‬kØ tØkÏjt Ø msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Ø m Ø)5#.Ø Ø kzk jÎØ mØ zkq t~ÎØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØ t Ø j‫מ‬tØ isp tÏØ z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏsg Ø zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬qÎØ |g Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ kzmqkg kÏØ ‫ץל‬k gØ gz‫ם‬Ø o~gÏgØ ikits‫ ם‬gØ ÎØ g|g ‫{{ל‬m{k Ø gsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø zoq|gi Ò Øki|g ‫ ל‬g mØg t{ |ÑsØz‫ל‬q|ps Øj ‫ל‬st rmØjq‫ץם‬psØ|g Øgsg ÏsgrmØhq‫~ל‬ps Ø osÏ g g Ø zkq tj |ÎØ kz Îqm mØ psØ isp ÑsØ h t ‫ם‬zpsØ i gØz ngsÎØg{{giÎØ m Øoz‫ל‬q~to g Ø|g ‫ ל‬g m

Pistacia lentiscus Ú0TILOSTEMONÚCHAMAEPEUCE Quercus coccifera ÚSesleria RO Stachys chrysantha |g Ø tz |‫ל‬Ø‫ץ‬ztqkÏØ sgØkÏsg Ø tØkz |qg t‫מ‬sØkÏjt Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö ÅtØ Helichrysum taenariØ gsÎ|k Ö mØ H Ú RECS Ø Virginea ztoØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø |oqÏp Ø tz |‫ל‬Ø ksjm‫ל| ץ‬Ø kÏjmØ m Ø ‫ץ‬k tik g|Î Ø zkq t~Î Ø ‫ץ‬kØ {ko|‫ל‬Ø ÎØ {ko|pz‫ל‬Ø hq‫ |ל‬gØ tØ zkqÏh{m‫ץ‬gØ toØ |k}g{Ïto Ø oiiksk‫מ‬k Ø ‫ץ‬kØ tØ Ú amorginum "NIRR Ø ÒsgØ z‫ל‬s tØ kÏjt Ø {ÏipsØ sÎ psØ psØ o|{‫ל‬jpsØ ‫ץ‬tqi‫ ם‬Ø Òqt ؾsojqt ØÎØ ‫ץ‬tqitzt‫מ‬{g Ø gz‫ם‬Ø tØ tztÏtØ j g}Òqk Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ‫{{ל‬psØ gØ ‫| ץ‬q‫ ם‬kqpsØj g ‫ ל‬kpsØ}‫{{מ‬gØztoØ}ÒqtosØj g}tqk |t‫מ‬Ø ‫מ‬ztoØ qÏ~p‫ץ‬g Ø tØ osÎnp Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØgq n‫םץ‬Ø|k}g{ÏpsØgs‫ל‬Ø gr gsnÏg Ø gØ tztÏgØ ‫ץם‬p Ø Ò~tosØ ‫| ץ‬q‫ ם‬kqtØ ‫ץ‬Òiknt Ø |g Ø Øj g}tqk |Ò Øj g ‫ ל‬k Ø psØhqg| Ïps Ø kØ gØ‫{{ל‬gØ ‫ץ‬Ò{mØ m Ø RECS Ø Virginea t Ø ‫ץ‬tq}t{ti |Ò Ø j g}tqÒ Ø kÏsg Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqk Ø|g ØmØ oiiÒsk gØz ngs‫ ם‬g gØ‫| ץ‬q‫ ם‬kqm

Ð pfÖyps f Íf :Ö ØkzÏjqg mØztoØ‫ץ‬ztqkÏØsgØÒ~k Ø‫ץ‬ÏgØ zoq|gi ‫ל‬Ø to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto ØjksØkÏsg Øisp Î Ø gsØ |g Ø oz‫ל‬q~tosØ ksjkÏrk Ø ‫ ם‬Ø t Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ Åg s‫ל‬qtoØ kz hÏp gsØ gs‫{ל‬tipsØ |g g qt}ÑsØ tØ zgqk{n‫ם‬s Ø gq‫{ם‬gØ go ‫ ל‬Ø ksjÒ~k g Ø mØ }p ‫ל‬Ø sgØ kz }Òqk Ø ‫ץ‬kÏp mØ psØg ‫ץם‬psØ toØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬ØtØtztÏt ØÒ Øoz‫|ם‬k g Ø kØ |g gz‫ם‬sm m Ø os ‫ ל‬g Ø mØ |gstzt m |ÎØ zoqtzqt g ÏgØ m Ø ~gq‫ל‬jqg Ø toØ Åg s‫ל‬qto Ø ztoØ } {trkskÏØ tØ kÏjt Ø |g Ø hqÏ |k g Øzt{‫מ‬Ø|ts ‫ל‬Ø tØtj |‫ם‬ØjÏ| ot Ø Æz‫ל‬q~tosØ ~Òj gØi gØ msØ{k toqiÏgØg t{ |t‫מ‬Øz‫ל‬q|toØ tsØ h ‫ ם‬tztØ toØ kÏjto Ø msØ zkq t~ÎØ toØ g|qp mqÏtoØ g{Òg Ø zt gjÎzt kØkzÒ‫ץ‬hg mØ Ò t toØkÏjto ØngØzqÒzk Ø sgØzqgi‫ץ‬g tzt mnkÏØ‫ץ‬kØzt{‫מ‬Øzqt t~Î Ø t~k‫מ‬ts g Ø|g ‫ל‬Ø zqt Ï‫ץ‬m mØ kØzkq t~Ò Ø‫ם‬ztoØ tØkÏjt Øgzto ‫ל‬lk Ø z z{Òts ØmØj ‫ל‬st rmØtzt tojÎzt kØtj |t‫מ‬Øj | ‫מ‬toØ msØzkq t~ÎØ ngØzqÒzk ØsgØzqgi‫ץ‬g tzt mnkÏØ‫ץ‬kØ Ò t tØ q‫ם‬ztØÑ kØsgØ gzt qÒzk Ø ÎØ sgØ k{g~ tzt kÏØ Ø kz h{ghkÏ Ø kz jq‫ ל‬k Ø tsØoz‫ל‬q~ts gØz{mno ‫םץ‬Ø toØkÏjto ÅtØHelichrysum taenariØkÏsg ØÒsgØk{|o |‫ם‬Ø}o ‫ ם‬Øzqt gq‫ץ‬t ‫ץ‬ÒstØ tØ ‫ץ‬k tik g|‫ם‬Ø zkq h‫{{ל‬tsØ |g Ø |g ‫{{ל‬m{tØ i gØhqg~‫|ם‬mzto Ø sØ|g Ø|g{{ kqikÏ g Øi gØ k q‫ל‬Øk ÑsØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø toØkrp kq |t‫ מ‬ØjksØ}gÏsk g ØsgØÒ~k Ø o m‫ץ‬g |‫ל‬Ø |g{{ kqimnkÏØ tsØ k{{gj |‫ם‬Ø ~Ñqt Ø Ø zqt z‫ל‬nk gØ|g{{ Òqik g Ø|g Øex situØj g Îqm m Ø toØkÏjto Ø msØ {{‫ל‬jgØngØzqÒzk ØsgØks ~onkÏ Ø|g ‫ל‬Øzqt Ï‫ץ‬m mØ kØ zkq ‫ ם‬kqgØ toØks‫ ם‬Ø s t‫ מ‬gØÎØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø zkq t~ÎØ toØ Åg s‫ל‬qtoØ } {trkskÏØ to{‫ ~ל‬tsØ Ø ksÎ{ |gØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØ kÏjto Ø Ø g|q hÎ Øgq n‫ םץ‬ØjksØkÏsg Øk‫|מ‬t{tØsgØozt{ti nkÏØkzk jÎØ tq ‫ץ‬ÒsgØ m‫ץ‬kÏgØ m Ø zkq t~Î Ø kr‫ל‬z{p m Ø kÏsg Ø gzq‫ ם‬ g Ø Øz{mno ‫ םץ‬Økz |ks qÑsk g Øks t‫ מ‬t Ø kØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÎØ Ò| g mØ hq‫~ל‬psØ |g Ø z ngs‫ ם‬g gØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø { i‫ ם‬kqtØ psØ ØL2 Ø Øz{mno ‫ םץ‬Øk‫}ץ‬gsÏlk g Øoi Î Ø‫ץ‬kØ |gstzt m |ÎØgsgiÒssm m msØ zkq t~ÎØ toØ g{ÒgØ |g g‫ץ‬k qÎnm|gsØ zkq ‫ם‬ kqgØ gz‫ם‬Ø Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ to{‫ ~ל‬tsØ qÏgØ hqg~ÑjmØ o Î‫ץ‬g g Ø Ø gq n‫ םץ‬Ø kjÑØ gsg‫ץ‬Òsk g Ø sgØ kÏsg Ø g|‫ץם‬mØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø g}t‫מ‬Ø mØ zkq t~ÎØ jksØ Ò~k Ø g|‫ץם‬mØ |gstzt m |‫ל‬Ø kqkosmnkÏ Ø Ø zkq t~ÎØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø tØ kÏjt Ø tsØ g{ÒgØkÏsg Ø g}Ñ Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØgz‫ם‬Øgo ÎØ toØÅg s‫ל‬qto Ø gqg mqÎnm|gsØ kzÏ m Ø }o ‫ל‬Ø kØ ‫{ם‬gØ gØ ‫ל‬j gØ gs‫ל‬z orm Øgz‫ם‬Øskgqt‫ מ‬Øq‫ם‬jg|k Øks‫ ם‬ØÎØj‫מ‬tØk Ñs ØztoØ ki|gnÏ gs g Ø kØhqg~Ñjk ØnÒ k Ø‫ץ‬Ò~q Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ‫ץ‬ki‫{ל‬m Ø m{ |Ïg Ø‫ץ‬kØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬to Øq‫ם‬jg|k Ø}‫{{מ‬psØ|g Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬Øro{Ñjk Ø Ò{k~t Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ö Ø h ‫ ם‬tzt Ø toØ Helichrysum taenariØ jksØ oz‫|ם‬k s g Ø ‫ץל‬k gØ kØ gsnqÑz sk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø j gÏ kqgØ tØ z{mno ‫ םץ‬Ø toØ g|qp mqÏtoØ g{ÒgØ hqÏ |k g Ø ‫ץ‬g|q ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø tzt tjÎ-

$nm‫ םפ‬s Ö s{‫ם‬s ‫ ף‬Ö zjnmÐp s Ö fzysn k‫{ע‬l Ö Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil

¾ t‫ץ‬tØ‫ץ‬kØro{Ñjk Ø Ò{k~t Ø|g Ø gr gsnÏk Ø toØHelichrysum taenariØgz‫ם‬Ø tØg|qp Îq tØ g{Òg Ø vp Ø Ø ps gs sÏjm


Hippuris vulgaris '

ʈ փƻ 54

#DKKPMD?<>@<@ Hippuris vulgaris '

.K +G

j{ ‫ ף‬nys Ö ĉ Ø.IKRRNMØIMØ*NMREKKØ Ø*AQUIRØ Ø.NQDICØ * Ø"NS Ø Ø Ø; oqÑzm=Øb(ABISASØIMØ%TQNOAEØFNMSIBTRc Ø (EQB Ø#KIÛNQD Ø ØHippurisØ Ø "- Ø

{‫ל‬jg ØgsØ|g Øoz‫ל‬q~tosØzg{g Ò Ø‫ץ‬mØkz hkhg p‫ץ‬Òsk Øgsg}tqÒ Øgz‫ם‬Ø msØ qÎ mØ kss‫ל‬j t Ø Ø#NNJØ Ø msØ Òq|oqgØ 3SEOHAMIDERØ A Ø msØÀzk qtØ 3SEOHAMIDERØ B Ø1TęYEKØ Ø#NMSAMDQINONTKNRØ Ø1TęYEKØ Ø |g Ø mØ~kq ‫ם‬sm tØ toؾnpØ 'AMIASRARØ Ø Øgsk‫מ‬qk ÎØ toØ tØÒ{t Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬smØ msØÀzk qt Økz hkhg Ñsk Ø msØzgqto ÏgØ toØ msØ {{‫ל‬jgØ 3AQIJA-(ASYIMIJNKANTØ Ø AK Ø Ø gqÏ|g Çg lms |t{‫ל‬toØ ØÅtØÒ{t Øgo ‫ם‬ØhqÏ Ø Ø gqÏ|g Çg lms |t{‫ל‬toØ ØÅtØÒ{t Øgo ‫ם‬ØhqÏ |k g Ø ØJLØ Ø m Ø|tqo}Î Ø q‫|ל‬gØ m ØÅ‫}ץמ‬m Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ ØLØ|g ØÒ~k ØÒ| g mØzkqÏztoØ Ø qÒ‫ץץ‬g g

nrÏrn‫ם‬f ØHippuris tetraphyllaØ, ØF Ø3TOOK Ø Ø Ø jp hpf|Ì Ø t{ok Ò Ø ojq‫ם‬h t Ø k‫מ‬qp t Ø ztÑjk Ø kÏjt Ø {g tÏØ ‫ץ‬mØ j g|{gj l‫ץם‬kst Ø ‫ץ‬kØ }‫{{מ‬gØ zt{{‫ ל‬Ø kØ ztsj‫{מ‬to Øv‫{{מ‬gØ|g Øh{g tÏØzt | {‫ץם‬tq}t Øgs‫{ל‬tigØ ‫ץ‬kØ tØ gsØ gsgz ‫ מ‬ts g Ø |‫ ל‬pØ ÎØ kz‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø msØ kz }‫ל‬sk gØ toØ skqt‫ מ‬Ø on ‫ץ‬ÒsgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ toØ }o t‫מ‬Ø ‫ץ‬g{g|‫ ל‬Ø k‫|מ‬g‫ץ‬z g Ø ‫ץ‬kØ zt{‫מ‬Ø ‫ץ‬g|q ‫ל‬Ø }‫{{מ‬g Ø sgjo‫ץם‬ksgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ ‫|ל‬g‫ץ‬z gØ|g Økono ksÎ Ø‫ץ‬kØhqg~Òg Ø ks‫ל‬Ø}‫{{מ‬g Ø {g tÏØ }o{{Ñjk Ø ØCL Øk|}o‫ץם‬kst Øgz‫ם‬Øzg~Òg Ø Òqzts gØq lÑ‫ץ‬g g Ø kØ ‫ץ ל‬gØskq‫ל‬Ø‫ם‬qn t Ø ‫ץ‬kq |Ò Ø}tqÒ Ø |‫ץל‬z ts g Øzqt Ø gØ‫ץ‬Ò g Ø kØqÒts gØskq‫ל‬Ø{oiÏltosØzqt Ø mØ }tq‫ל‬Ø toØ qk‫ץמ‬g t Ø rgz{p‫ץ‬Òst Ø msØ kz }‫ל‬sk g Ø kØ ghgnÎØskq‫ ל‬Øg|qgÏgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØh{g ÑsØ |{mq‫ל‬Ø ‫|ל‬g‫ץ‬z g Ø osÎnp Ø gsgjo‫ץם‬ksgØ msØ kz }‫ל‬sk gØ toØ skqt‫ מ‬Ø v‫{{מ‬gØg|Òqg g Øgs ptk jÎØÒp Øiqg‫ץץ‬tk jÑ Ø{ti~tk jÎØ Ø CL Ø gsgz o ‫ץם‬ksgØ kØ ztsj‫{מ‬to Ø gs‫ל‬Ø Ø ÅgØ koq |‫ץם‬ksgØ k| ‫ ם‬Ø ‫מ‬jg t Ø gsgjo‫ם‬‫ץ‬ksg Ø gs ptk jÎØ Òp Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø ‫ץ‬kØ g‫ץ‬h{kÏk Ø |{mqÒ Ø g|‫ץ‬Ò Ø |g kon‫מ‬sts g Ø zqtØ gØ z‫ל‬sp Ø ‫ץ‬kØ |t‫מ‬qtØ zq‫ ל‬stØ ~qÑ‫ץ‬g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØCLØ|g Øz{‫ ל‬to ØÒp Ø ØLL ØÆzt CLØ|g Øz{‫ ל‬to ØÒp Ø ØLL ØÆzt Ø|g Øz{‫ ל‬to ØÒp Ø ØLL ØÆzt LL ØÆzt ØÆzthq‫ ~מ‬gØ}‫{{מ‬gØ|g konos‫ץם‬ksgØzqt Ø tØhon‫ ם‬Ø{kz ‫ ם‬kqg Ø k‫|מ‬g‫ץ‬z gØ |g Ø ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ gz‫ם‬Ø gØ gsgjo‫ץם‬ksg Ø ¾snm Ø ‫ ץ‬|qt |tz |‫ ל‬Ø g}gsÎ Ø gØ gsÑ kqgØ kz }oÎ Ø gØ |g Ñ kqgØ osÎnp Ø‫ץ‬kØhqg~‫מ‬ØztjÏ |t Ø‫ץ‬tsÎqm Øk|}o‫ץם‬ksgØ Ø‫ץ‬g ~‫{ל‬k Ø psØ‫ץ‬Ò psØ|g ØgsÑ kqpsØ}‫{{מ‬ps Ø tØÏj tØ‫ ל‬t‫ץ‬tØ ksÏt kØzt |Ï{tosØ|g Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØkÏsg Øj iksÎ Ø‫ץ‬tstiksÎØ‫ל‬qqksgØÎØnÎ{kgØÎØ|g Ø‫ל‬itsg Ø Òzg{gØ|g ØzÒ g{gØgs‫מ‬zgq| g Ø Î‫ץ‬tsg Ø ØgsnÎqg Ø‫ץ‬kØkqonq‫ם‬Ø~qÑ‫ץ‬g ØwtnÎ|mØozt}oÎ Øgz‫ם‬Ø Ø|gqz‫}ם‬o{{t Ø‫ץ‬ts‫~ם‬pqmØ‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØ zkq‫ץ‬th{‫ ל‬m Ø gqz‫ ם‬Ø|‫ל‬qot Øptk jÎ Ø|g Ø{kÏt Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø

‫ ף‬sys Ø ØHippuris vulgaris kÏsg Øisp ÎØgz‫ם‬Øi{o|‫ל‬ØÎØ o}‫ץ{ל‬oqg Ø ‫ץ ל‬gØÎØ|g Øgqi‫ל‬ØqÒts gØ‫מ‬jg g Øz{t‫ מ‬gØ kØ h‫ ל‬k Ø sgz ‫ מ‬k g Ø kØ‫~ם‬nk Ø{ ‫ץ‬sÑs Øk{Ñs Ø kØzt Ï qk Ø lÑpsØ|g Ø kØ~gs ‫ |ל‬gØ‫ץ‬kØg‫ץץ‬Ñjk ØÎØgqi {Ñjk ØÒjg}t Ø msØ {{‫ל‬jg Ø msØ tztnk ÏgØ m Øzq‫} ם‬g m Øgsk‫מ‬qk Î Ø to Ø mØ. Øz{koq‫ל‬Ø toØÒ{to Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬smØ Àzk qt Ø gsgz ‫ מ‬k g Ø kØghgnÎØskq‫ל‬Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ gØkÏjmØEquisetum palustris |g Ø Eleocharis palustris Ú Ø Hippuris vulgarisØ kÏsg Ø isp ÎØ gz‫ם‬Ø ‫ץ ל‬gØ ÎØ k{g}qÑ Ø qÒts g Ø k‫ מ‬qt}gØ 0ARRAQGEØ ØÒp Øozkqk‫ מ‬qt}gØ 0EKECHASXØ Ø+AKTR 0ARRAQGEØ ØÒp Øozkqk‫ מ‬qt}gØ 0EKECHASXØ Ø+AKTR Ø ØÒp Øozkqk‫ מ‬qt}gØ 0EKECHASXØ Ø+AKTR 0EKECHASXØ Ø+AKTR Ø Ø+AKTR +AKTRJAØ Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø t{ i‫ ם‬qt}gØ skq‫ל‬Ø /KREMØ Ø mØ ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬sm Øt Ø osnÒ k Ø m Ø|t spsÏg Ø%KENCHAQISNØ OAKTRSQIR-(IOOTQIDESTLØ UTKGAQIR Ø ‫ם‬ztoØ gsgz ‫ מ‬k g Ø tØ kÏjt Øk‫}ץ‬gsÏlts g Ø kØghgnÎ Ø‫ץ‬k qÏp Ønkq‫לץ‬Øskq‫ל‬Ø ‫ץ‬Ò tØ Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÎØj h‫ל‬nt Ø ØL Ø‫ץ‬Ò mØnkq‫ץ‬t|qg ÏgØ Ø t# Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÎØj g}‫ל‬sk gØ|g Øk{g}qÑ Øg{|g{ |‫ם‬ØO( Ø‫ץ‬k qÏp Øz{t‫ מ‬gØ kØ m{k| qt{‫ מ‬k Ø |g Ø j gsnqg| |‫ל‬Ø ‫ם‬s g Ø zt{‫מ‬Ø z{t‫ מ‬gØ kØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬Ø nØ Ø Ø ,ĥUJUIRSØ Ø (TKSGĖQDØ jpÍsis Öfrms|spÍf Ø t‫מ‬s t Ø Ø kz Ò‫ץ‬hq t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l Ø ÅtØ gr st‫ם| ץ‬Ø |g Ø }o tikpiqg} |‫ם‬Ø ksj g}ÒqtsØ toØ kÏjto Ø k ‫ל‬lk g Ø tØ ikits‫ ם‬Ø zp Øgzt k{kÏØ tsØ‫ץ‬tsgj |‫ם‬Øgs zq‫ ם‬pztØ toØiÒsto ØHippuris Ø tØ tztÏtØ msØ zkqÏz p mØ go ÎØ nkpqkÏ g Ø ÒsgØ ‫ץ‬tst oz |‫ם‬ØiÒst Ø Øzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø toØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø Øgq| |Ò Øh‫ם‬qk k Ø|g Øk‫|מ‬qg k Øzkq t~Ò Ø m Ø oqÑzm Ø ‫ץ‬Ò~q Ø msØ {gsjÏgØ|g Ø mØ Ø tqhmiÏg Ø mØ qt {gsjÏg Ø mØ Ø Ïg Ø mØ Ø ‫ץ‬kq |ÎØ|g Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m Ø s gq| |Î Ø mØ Ø ‫ץ‬kq |ÎØ|g Ø msØ o qg{Ïg Ø Ïsg ØÒsgØgz‫ם‬Ø gØ{ÏigØojq‫ם‬}o gØztoØgsgz ‫ מ‬ts g Ø kØgq| |‫ל‬Ø{ ‫ץ‬sÏj gØ|g Ø{Ï‫ץ‬sk Ø Ø kr‫ל‬z{p ÎØ toØ mØ g{|gs |ÎØ Çkq ‫ם‬sm tØ kÏsg Ø zt{‫מ‬Ø zkq tq ‫ץ‬Òsm Ø Ø 'QETSEQØ Ø AK Ø Ø nkpqt‫מ‬sØ zp Ø tØ kÏjt Øgzto ‫ל‬lk Ø|g Øgsg}Òqk g Ø{gsng ‫ץ‬ÒsgØgz‫ם‬Ø msØ {-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØHippuris vulgaris msØ {{‫ל‬jg


ž t‍׼‏gĂ˜|gÂ‚Ă˜h‚‍ ×?‏tztÂšĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Hippuris vulgaris gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜Ă’{tÂšĂ˜ÂŒâ€Ť||×œâ€ŹgĂ˜Ă…Â€toâ€Ť×œ׼‏smĂ˜ mÂšĂ˜Ă…â€Ť}׼מ‏mš Ă˜ vp Ă˜Â? Ă˜Â”gqĂ?|g


gs‫ם‬qigstØ‫ל‬lp tØ |oqÏp Øs q |‫ ם‬Ø|g Øz{t‫ מ‬gØ kØ}Ñ }tqtØ gqÏ|g Çg lms |t{‫ל‬toØ Ø3AQIJA-(ASYIMIJNKANTØ Ø AK Ø

m g Ø m Ø)5#.Ø Ø tØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp )5#.Ø Ø tØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp Ø Ø tØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø|oqÏp Økrg Ïg Ø m Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm Øk‫ל}ץ‬s 65 Ø|oqÏp Økrg Ïg Ø m Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm Øk‫ל}ץ‬s Ø|oqÏp Økrg Ïg Ø m Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm Øk‫ל}ץ‬s Î Ø toØ tsØk{{ms |‫ם‬Ø~Ñqt Ø Øg{z |‫ ם‬Øoiq‫ ם‬tzt Ø tsØ tztÏtØ tØkÏjt Øgo ‫ם‬ØhqÒnm|kØzq‫} ם‬g gØkÏsg Øk| knk ‫ץ‬Òst Ø kØ kz jq‫ ל‬k Ø h‫| ם‬m m Ø |g ‫ל‬Ø to Ø nkq st‫ מ‬Ø ‫ץ‬Îsk Ø tØÒ{t Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬smØoz‫ל‬q~tosØzq‫~ם‬k qk Ø gh{ |Ò Ø ki|g g ‫ ל‬k ØÅgØlÑgØ |oqÏp Øzq‫ם‬hg g Ø{Ïik Øgik{‫ל‬jk Ø |g Ø ‫{ל‬tig Ø h‫| ם‬tosØ k{k‫מ‬nkqgØ msØ z{t‫ מ‬gØ h{‫ ל‬m mØ i‫מ‬qpØgz‫ם‬Ø tØÒ{t Øg{{‫ל‬Ø|g Ø‫ץ‬Ò gØ kØgo ‫ ם‬Øztjtzg Ñs g Ø |g Ø z ngs‫ם‬sØ |g g qÒ}ts g Ø ‫ץ‬kq |Ñ Ø to Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø psØ ztpjÑsØ |oqÏp Ø k{t}‫ מ‬ps Ø ¿ Ø tØ ~k |‫ל‬Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬Ø z{mno ‫ םץ‬Ø m ØHippuris vulgaris tØÒ{t Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬sm Økzk jÎØkÏsg ØtØ‫ץ‬tsgj |‫ ם‬Øisp ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØhkhg ‫ ם‬m gØÒp Ø Ñqg Ø msØ {{‫ל‬jg Øz ngs‫ם‬sØ| sjosk‫מ‬k Øgz‫ם‬Ø tØztjtz‫ ל‬m‫ץ‬gØ|g Ø mØh‫| ם‬m mØ|gnÑ Ø tØkÏjt Øgsgzgq‫ל‬ik g Ø|oqÏp Ø h{g m |‫ל‬Ø‫ץ‬Ò pØq lp‫ לץ‬psØ|g Ø z‫ל‬s gØ‫ץ‬kØ zÒq‫ץ‬g g Ø

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø ÅtØ HippurisØ knkpqkÏ tØ ‫ץ‬Ò~q Ø zq‫ם‬ }g gØ tØ ‫ץ‬tsgj |‫ם‬Ø iÒst Ø m Ø t |tiÒsk g Ø (IOOTQIDA(IOOTQIDA CEAEØ mØ tztÏgØ knkpqkÏ tØ oiiksÎ Ø psØ (AKNQAGACEAEØ |g Øk tztnk kÏ tØ msØ ‫ל‬rmØ(AKNQAGAKER Ø ‫ץ‬hqot{ti |Ò Ø |g Ø }o t~m‫| ץ‬Ò Ø Òqkosk Ø jkÏ~stosØ |‫ל‬zt gØ ~Ò mØ ‫ץ‬kØ msØ ‫ל‬rmØ4TBIÝNQAE ØksÑØ‫ץ‬kq |tÏØ oiiqg}kÏ Ønkpqt‫ מ‬gsØ‫ ם‬Ø mØt |tiÒsk gØzqÒzk ØsgØ ~k Ïlk g Ø‫ץ‬kØ gØ#NQMACEAEØ #NNJØ Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ sk‫ ם‬kqk Ø }o{tiksk |Ò Ø Òqkosk Ø gz‫ם‬Ø msØ ‫לץ‬jgØvo{tiÒsk m Ø psØ iik t zÒq‫ץ‬psØ !0' Ø !MGINROEQLØ 0HXKNGEMXØ 'QNTOØ Ø tØ iÒst HippurisØ zqÒzk Ø sgØ ks g~nkÏØ msØ t |tiÒsk gØ 0KAMSAGIMACEAEØ |g Ø NØ ‫ם‬st‫ץ‬gØ (IOOTQIDACEAEØ sgØ zgqg‫ץ‬kÏsk Ø p Ø nomen conservadum Ø ÅtØiÒst Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk ØÒsgØÒp Ø qÏgØkÏjmØgs‫{ל‬tigØ‫ץ‬kØ msØ gr st‫| ץ‬ÎØnkÑqm m Ø q ‫ץ‬Òst Ø oiiqg}kÏ ØgztjÒ~ts g Ø‫םץ‬stØ tØkÏjt ØHippuris vulgaris ØnkpqÑs g Ø gØ‫{{ל‬gØ (Hippuris montanaØ ,EDEB Hippuris tetraphyllaØ , Ø F Ø p Ø osÑso‫לץ‬Ø to Ø Ø#NNJØ ØnkpqkÏØ‫ ם‬Ø tØkÏjt Øgo ‫ם‬Ø kÏsg Øzt{‫מ‬Øk‫מ‬z{g tØ|g Øgsg}Òqk Øzp Ø gØ~gqg| mq |‫ל‬Øzt{‫מ‬Øhqg~Òg Øgs ptk jÎØ}‫{{מ‬g Ø Ø kØ|‫ל‬nkØ z‫ם‬sjo{t Ø krg Ïg Ø psØ tztÏpsØ mØ Hippuris tetraphyllaØ o~s‫ל‬Ø gsgispqÏlk g Øp Ørk~pq ‫ם‬ØkÏjt ØhqÏ |ts g Øp ØÒsgØhgn‫םץ‬Ø|‫ ל‬pØgz‫ם‬Øzkq hg{{ts |‫ם‬ØÒ{ki~tØ|g Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØkzmqk‫ל‬lts g Ø gz‫ם‬Ø osnÎ|k Ø o m{Î Ø g{g ‫ ם‬m g Ø ÎØ ~g‫ץ‬m{Î Ø nkq‫ץ‬t|qg Ïg Ø Ø oz‫ ם‬g mØ Ò t psØ zgqg{{giÑsØ kÏsg Ø kzt‫ץ‬Òsp Øg‫}ץ‬Ïht{m

Ð pfÖ yps f Íf ØÅgØ‫ץ‬Ò qgØzqt g Ïg Øi gØ msØHippuris vulgaris }gÏsk g ØsgØg}tqt‫מ‬sØiks |‫ ם‬kqgØ kØ‫ץ‬Ò qgØ zqt g Ïg Ø toØÒ{to Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬smØgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m mØmØtztÏgØj kr‫ל‬ik g Ø msØzkq t~ÎØ~pqÏ Ø ~kj g ‫םץ‬Ø|g Ø ‫~ם‬t Ø s Ïnk g ØmØk{ki~‫ץם‬ksmØh‫| ם‬m mØp}k{kÏØ gØoiqt tz |‫ל‬Øksj g Î‫ץ‬g gØi g ÏØgor‫ל‬sk Ø mØjt‫| ץ‬ÎØ to Øzt | {‫ם‬ m gØ|g Øzgqk‫ץ‬ztjÏlk Ø msØkr‫ל‬z{p mØjksjqtng‫ץ‬sÑjto Ø h{‫ ל‬m m Ø kØh‫ל‬qt Ø psØztpjÑsØ|g Ø psØ‫{{ל‬psØoiqt tz |ÑsØj gz{‫ ל‬kpsØ *NHMRNMØ Ø Øgz‫}ם‬g mØi gØ tØ gsØ Òsg Ø oiq‫ ם‬tzt Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ h‫| ם‬k g Ø ÎØ ‫ ~ם‬Ø zqÒzk Ø sgØ {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø z‫ל‬s gØ ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ j g kq‫ ם‬m gØ m Ø nÒ m Ø |g ØmØh‫| ם‬m mØngØzqÒzk ØsgØj kr‫ל‬ik g Ø‫ץ‬kØ|g{‫ל‬Ø|gntq ‫ץ‬Òsto Øj g~k q |t‫ מ‬Ø ‫~ם‬to Ø gq‫ל‬its k ØztoØzqÒzk Ø sgØ{g‫ץ‬h‫ל‬sts g Øoz‫ ם‬mØ‫ ם‬gsØgzt ‫ לץ‬g ØmØ~qÎ mØ m Øh‫ם‬ |m m Øp Økqig{kÏtØj g~kÏq m ØkÏsg ØmØik‫ מ‬m ØmØgorm |ÎØ ‫ץ‬tq}ÎØ|g ØmØkoqp ÏgØ psØ}o |ÑsØk jÑs Ø tØkzÏzkjtØj g gqg~Î ØztoØÒ~k Øozt kÏØmØ tztnk Ïg ØtØ~q‫ם‬st ØztoØÒ~k Ø zkq‫ ל‬k Øgz‫ם‬Ø ‫ ם‬kØztoØrk|Ïsm kØmØh‫| ם‬m m Ø tØkÏjt Ø psØ lÑpsØ|g ØtØqon‫ םץ‬Øk| qt}Î ØmØkzt~Î ØmØzkq tj |‫ ם‬m gØ |g ØmØj ‫ל‬q|k gØ m Øh‫| ם‬m m Ø -ETQJØ ØAK Ø Ø qt k s‫ץם‬kstØ‫ץ‬Ò qtØi gØ msØzqt g ÏgØ|g Øj g Îqm mØ m Ø }o |Î Ø ~{pqÏjg Ø |g Ø h{‫ ל‬m m Ø |g Ø ‫{{ל‬psØ gr ÑsØ toØÒ{to Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬smØkÏsg ØtØÒ{ki~t Ø m Øh‫| ם‬m m Ø ‫ץ‬kØ jm‫ ץ‬toqiÏgØ k~sm Î Ø zkqÏ}qgrm Ø zgqtj |Î Ø ÎØ ‫םץ‬s ‫ץ‬m Ø to{‫ ~ל‬tsØ kØnÒ k ØztoØ}gÏsk g Øzp Øo}Ï gs g Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØzÏk m Ø ØzkqÏ}qgrmØzgqÒ~k Ø gØ}o ‫ל‬Ø mØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØ josg ÎØ ko|g qÏgØ gsgiÒssm m Ø tØ ‫| ץ‬q‫ ם‬kqtØ josg ‫ם‬Ø~qts |‫ם‬Øj ‫ ל‬m‫ץ‬g Ø¿ Øzqt kÏsk g Øgzt}oiÎØ m Ø h‫| ם‬m m Ø ØnÒ k Øgo Ò Ø‫ץ‬Ò~q ØsgØ gnkqtzt mnkÏØ tØ Òjg}t Ø|g ØsgØ|g{o}nkÏØgz‫ם‬Øz{t‫ מ‬gØh{‫ ל‬m m Ø zÏ m Ø sgØgzt}k‫מ‬ik g ØmØh‫| ם‬m mØspqÏ Ø msØ‫ל‬st rmØi g ÏØ gØkj‫ל‬}mØ kÏsg Ø |tqk ‫ץ‬ÒsgØ |g Ø kogÏ nm gØ tØ ztjtz‫ ל‬m‫ץ‬gØ |g Ø sgØkz qÒzk g Ø‫םץ‬stØ tØ Ò{t Øgo Î Ø m Øzkq ‫ם‬jto Ø zÏ m Ø zqt kÏsk g Ø mØ gzt}oiÎØ m Ø h‫| ם‬m m Ø tØ nÒqt Ø |g Ø tØ}n s‫ם‬zpqtØkzk jÎØ ‫ ם‬kØ gØlÑgØÒ~tosØ msØ ‫ ל‬mØsgØ|g gsg{ÑstosØt{t ~kqÑ Ø mØ}o |ÎØh t‫לץ‬lg Ø Ø|g g |koÎØ gsg~p‫ לץ‬psØÎØ k~sm ÑsØ{ ‫ץ‬sÏpsØkÏsg Ø‫ ץ‬gØzqg| |ÎØzt{‫מ‬Ø ~qÎ ‫ץ‬mØi gØ tØz‫ץ ם‬gØ psØlÑpsØ‫ ם‬gsØmØzqt Òii mØ tØ skq‫ם‬Ø toØ oiqt ‫ם‬ztoØ k‫ץ‬ztjÏlk g Ø i gØ sgØ j g }g{ nkÏØ mØ zqt g ÏgØ m Øzgq‫~ם‬n g Øh{‫ ל‬m m Ø z z{Òts Øt ØzmiÒ Ø ztoØoz‫ל‬q~tosØ|ts ‫ל‬Ø tsØoiq‫ ם‬tztØ‫ץ‬ztqkÏØsgØgr tzt mnt‫מ‬sØ p Ø krg qk |tÏØ z‫ם‬qt Ø gztnk‫ לץ‬psØ skqt‫מ‬Ø ‫ץ‬kØ k|h‫ל‬nos m Ø |gngq ‫ םץ‬Ø kz Òig mØ ÎØ j g }‫ {ל‬mØ j ko|t{‫מ‬s kpsØ o{{tiÎ Ø gztnÎ|ko m Ø |g Ø j ‫ל‬nk m Ø toØ skqt‫מ‬Ø k|kÏØ‫ם‬ztoØ~qk ‫ל‬lk g ØsgØoz‫ל‬q~k

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr Ø Ø }o t|t spsÏgØ %KENCHAQISNØ OAKTRSQIR (IOOTQIDESTLØUTKGAQIRØjm‫ ץ‬toqikÏØ‫| ץ‬qÒ Øsm Ï (IOOTQIDESTLØUTKGAQIRØjm‫ ץ‬toqikÏØ‫| ץ‬qÒ Øsm Ï (IOOTQIDESTLØUTKGAQIRØjm‫ ץ‬toqikÏØ‫| ץ‬qÒ Øsm Ï ØUTKGAQIRØjm‫ ץ‬toqikÏØ‫| ץ‬qÒ Øsm Ï UTKGAQIRØjm‫ ץ‬toqikÏØ‫| ץ‬qÒ Øsm Ï Øjm‫ ץ‬toqikÏØ‫| ץ‬qÒ Øsm Ïjk Øks ‫ ם‬Ø m Ø osk~‫ץם‬ksm Ø|g Øzo|s‫ל‬Øjt‫ץ‬m‫ץ‬Òsm Ø#AQICE #AQICESTLØQNRSQASAE Ø Øj‫מ‬tØgo Ò Ø}o t|t spsÏk Øjm‫ ץ‬toqit‫מ‬sØ ÒsgØ‫ץ‬p gÌ|‫ם‬Ø mØ. Øz{koq‫ל‬Ø toØÒ{to Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬sm Ø tØ tztÏtØ k| ‫ ם‬Ø gz‫ם‬Ø gØ ~gqg| mq |‫ל‬Ø kÏjmØ m Ø ‫ל‬rm Ø |g Ø m Ø |{‫ ל‬m Ø Hippuris vulgaris Ø Eleocharis palustris Ø Equisetum palustris Ø Carex rostrata Ø Veronica beccabunga ØCarex acuta Ø o‫ץץ‬k Ò~tosØp Ø ostj‫ל‬Ø|g Ø‫{{ל‬gØkÏjm Ø ‫ם‬zp Ø g ØPotamogeton trichoides ØRanunculus trichophyllus ØAlopecurus aequalis ØBlysmus compressus | ‫ ל‬Ø 3AQIJA(ASYIMIJNKANTØ ØAK Ø Ø ‫ם‬stØ kØj‫מ‬tØgz‫ם‬Ø Øjk|g qkÏ Ø jk i‫ץ‬g t{mz |Ò Ø kz }‫ל‬sk k Ø mØ |‫ל‬nkØ ‫ץ‬ÏgØ ‫ץ‬kØ Ò| g mØ Ø L2 ØztoØgsg{‫מ‬nm|gsØ}o t|t sps t{ti |‫ל‬Ø msØksØ{‫ם‬ipØ zkq t~Î Øi gØ mØ‫ץ‬k{Ò mØ toØ ‫מ‬ztoØh{‫ ל‬m m ØmØtztÏgØgs t ~kÏØ msØ%KENCHAQISNØOAKTRSQIR-(IOOTQIDESTLØUTKGAQIR Ø tØkÏjt Hippuris vulgarisØ o‫ץץ‬k kÏ~kØ‫ץ‬kØzt{{‫ל‬Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØztoØ ~m‫ לץ‬lgsØ ‫| ץ‬qÒ Ø gzt |Ïk Ø |g Ø |‫{ל‬oz gsØ gz‫ם‬Ø Ø Òp Ø |g Øzkq ‫ ם‬kqtØgz‫ם‬Ø Ø m Økz }‫ל‬sk g Ø Øoz‫{ם‬t zk Ø k‫}ץ‬gs l‫ ם‬gsØ kÏ kØ ‫ץ‬kØ {ÏigØ ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ztoØ |‫{ל‬oz gsØ‫| ץ‬qÎØÒ| g m ØkÏ kØ‫ץ‬kØ{ÏigØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø gØtztÏgØ|‫{ל‬oz gsØ tØ Ø m Økz }‫ל‬sk g ØkÏ kØ‫ץ‬kØzt{{‫ל‬Ø‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØztoØ|‫{ל‬oz gsØ‫ץם‬p Ø{ i‫ ם‬kqtØgz‫ם‬Ø tØ Ø m Økz }‫ל‬sk g Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ gØjkjt‫ץ‬ÒsgØztoØj gnÒ to‫ץ‬k Ø‫ץ‬ztqt‫ץמ‬kØ |g ‫ל‬Øzqt Òii mØsgØozt{tiÏ to‫ץ‬kØzp ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø m H ÚvulgarisØ tØÒ{t Ø ‫||ל‬gØÅ to‫לץ‬smØjksØozkqhgÏsk Ø gØ ØÒp Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø gØ Øzg{g Ò Øgsg}tqÒ Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø msØ {{‫ל‬jgØjksØoz‫ל‬q~tosØ t ~kÏg Øg}t‫מ‬Ø|g‫ץ‬ÏgØ gz‫ם‬Øgo Ò ØjksØÒ~k Økz hkhg pnkÏØzq‫} ם‬g g Ø Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Ø psØ|g mitq ÑsØkz | sjos‫ ם‬ $ Ø psØ|g mitq ÑsØkz | sjos‫ ם‬ Ø psØ|g mitq ÑsØkz | sjos‫ם‬-

fpÍfÖ fpÍ{fÖ Ö p Ð‫ ם‬s Ö frrÍ fps Ø


Hyacinthella leucophaea & &J>C .>CPM NP=NK atchleyiƻ & %<>FN /PMMDGG & +@MNN %DH +@MNN

oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ ʅʈ

#T<>DIOC<>@<@ Hyacinthella leucophaeaƻ & &J>C .>CPM NP=NK atchleyi & %<>FN /PMMDGG & +@MNN %DH +@MNN DI <I?JGG@< johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø ~k |Ñ Øj ‫ ל‬zgq tØ msØ {{‫ל‬jg Ø mØ Ø to{igqÏgØ |g Ø msØ Ø kqhÏg Ø msØ {{‫ל‬jgØ ‫ץ‬Ò~q Ø i‫ץ‬Î Ø Ò~k Ø |g giqg}kÏØ gz‫ם‬Ø mØ g|kjtsÏgØ ‫ם‬qt Ø t‫מ‬q st Ø|g Øzq‫ם‬ztjk Ø|gnÑ Ø|g Ø Ø psØ qkhksÑs Ø|g Ø gz‫ם‬Ø mØ kqk‫ל‬Ø {{‫ל‬jgØ zkq t~ÎØ toØ‫ם‬qto Ø ng qÑsgØ|ts ‫ל‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø qonqÒ Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ mhÑsØ|g Ø toØ ‫ץ‬zk{t~pqÏto Ø zÒq rØ m Ø zkq t~Î Ø m Ø Åqgi‫ל‬sg Ø toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø vn Ñ jg Ø kØzgqgng{‫ ל‬k Øzkq t~Ò Ø Ø|g Ø Ø m ØÇg{|Ïjg Ø jm{gjÎØ msØ ‫מ‬ht gØ |g Ø msØ gzÒsgs Ø mzk qp |ÎØ {{‫ל‬jgØ|gnÑ Ø|g Ø mØh‫ם‬qk gØ ‫מ‬ht g Ø q‫} ם‬g gØ tØkÏjt ØhqÒnm|kØkzÏ m Ø mØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ +AKONTSYAJIRØ Ø#NMRSAMSIMIDIRØ

j{ ‫ ף‬nys Ø 0EQRRNMØ Ø 0EQRRNMØ Ø Ø ; {{‫ ל‬Ø 3S% Ø kqk‫ל‬Ø¿{{g Ø t‫ םץ‬Ø t p Ïg =Øb-S Ø+ISHEQNM ØDQXØ HIKKRIDER Ø Ø Lc Ø !OQ Ø Ø3 Ú# Ú!TCHLEYÚ Ú k| ‫ ם‬ k| ‫ם‬ ozt Ø+ nrÏrn‫ם‬f:Ø Bellevalia atchleyiØ ! Ø + Ø *ACJR Ø Ø 4TQQIKKØ IMØ (NNJ Ø)C Ø0K Ø ØSAB Ø Ø Ø Hyacinthella atchleyiØ ! Ø + Ø *ACJR Ø Ø 4TQQIKK Ø &EIMBQTMØ IMØ"TKK Ø2ER Ø#NTMCIKØ)RQAEK ØRECS Ø$ Ø"NS Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø t{hÑjk Øzt{ok Ò ØkÏjt Ø t{h‫ ם‬Ø ksÑ Ø ptk jÎ ØÒp Øptk jÎ - }g q |‫ ם‬ØC Ø - 5-2 5(- ØWØ ØCL Øv‫{{מ‬gØ ØÎØksÏt kØ ØgsØkÏsg Øzgq‫ם‬s gØ Øgsnt ØCL Øv‫{{מ‬gØ ØÎØksÏt kØ ØgsØkÏsg Øzgq‫ם‬s gØ Øgsnt ØCL Øv‫{{מ‬gØ ØÎØksÏt kØ ØgsØkÏsg Øzgq‫ם‬s gØ Øgsnt

ØCL Øv‫{{מ‬gØ ØÎØksÏt kØ ØgsØkÏsg Øzgq‫ם‬s gØ Øgsnt ØCL Øv‫{{מ‬gØ ØÎØksÏt kØ ØgsØkÏsg Øzgq‫ם‬s gØ Øgsnt v‫{{מ‬gØ ØÎØksÏt kØ ØgsØkÏsg Øzgq‫ם‬s gØ Øgsnt}‫ם‬qgØ k{Ò~m Ø tØ qÏ tØ }‫{{מ‬tØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø zkqÏztoØ tØ Ø m Øgz‫ ם‬g m Øgz‫ם‬Ø mØh‫ ל‬mØ toØ k{Ò~to Ø ‫ם‬qn g Ø ÎØ k{g}qÑ Ø jqkzgstk jÎØ gsØ gØ }‫{{מ‬gØ kÏsg Ø ks‫ ל‬Ø iqg‫ץץ‬tk jÎØ ÎØ {ti~tk jÎ iqg‫ץץ‬tk jÎØ Òp Ø kz ‫ץ‬Î|mØ ÎØ gs {ti~tk jÎ kz ‫ץ‬Î|m Øk{g}qÑ Øgzt{m| |‫ ל‬ØkzÏzkjgØ‫ץ‬kØ k‫}ץ‬gskÏ Ø skoqÑ k Ø ztoØ gso Ñsts g Ø |g ‫ל‬Ø mØ rÎqgs m Ø tØzqÑ tØ}‫{{מ‬tØj g ‫ ל‬kpsØ Ø CLØWØ Ø LL Ø tØ jk‫ מ‬kqtØ ‫ץ‬kØ tØ ‫ם ץ‬Ø z{‫ ל‬t Ø ÎØ g|‫ץם‬mØ ks‫ ם‬kqt Ø|q‫ ל‬zkjgØ{kÏgØÎØk{g}qÑ Ø qg~Òg Ø o~s‫ל‬Øk{g}qÑ Ø|o‫ץ‬g ‫ ל‬Ø k{Ò~mØ‫ץ‬Î|to Ø ØCL Øk{g}qÑ Ø kz ‫ץ‬m|o‫ץ‬ÒsgØ |g ‫ל‬Ø msØ |gqzt}tqÏg Ø ‫ ם‬qo Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Ø ‫ץ‬kØ Ø ‫ל‬snm Ø ~k |‫ל‬Ø gqg ‫ ם‬Ø Òp Ø zo|s‫ ם‬Ø kz ‫ץ‬Î|m Ø Òp Ø k{{k z |‫ ם‬Ø ‫ץ‬kØ ‫ם‬qn to gzt|{Ïsts k Ø Òp Ø gzt|{Ïsts k ØztjÏ |to Ø‫ץ‬Î|to Ø osÎnp Ø ØLL Ø}Òqt LL Ø}Òqt

Ø}Òqts k Ø‫| ץ‬qt |tz |‫ל‬Øhq‫ |ל‬g Ø kq ‫ל‬sn tØig{‫ל‬l tØÒp Øhgn‫מ‬Ø |ogst‫מ‬s Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt~qÑ k Øzq sØ msØpqÏ‫ץ‬gs m Ø zgqg‫ץ‬ÒstsØ |g ‫ל‬Ø msØ gsnt}tqÏg Ø ‫ם‬qn t gzt|{ÏstsØ Òp Ø gzt|{Ïsts ØksÏt kØ|qk‫ץלץ‬kst Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø p LL Ø p

Ø p{mstk jÒ |pjpstk jÒ Ø‫ץ‬kØ‫{{לץ‬tsØkoqkÏgØgzt qtiio{k‫ץ‬ÒsmØh‫ ל‬m Ø{thtÏØ o~s‫ל‬Øhqg~‫ מ‬kqt Ø toØ p{ÎsgØ c Ø Ø Òp Ø Ø toØ ‫ץ‬Î|to Ø toØ zkq gsnÏto Ø z‫ל‬s gØ t‫ץ‬Î|k Ø gzt|{Ïsts k Ø ptk jkÏ kz ‫ץ‬Î|k Ø Òp Ø ptk jkÏ Ø ~kj‫ם‬sØ g‫ץ‬h{kÏ Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÎØg|Ïjg Ø Î‫ץ‬tsk Øzqt }o‫ץם‬kst Ø tØ‫ל‬spØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ p{Îsg Ø snÎqk Ø|ogs‫ץם‬goqt Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø‫ץ‬kØsÎ‫ץ‬g gØ q ~tk jÎ Øk{g}qÑ Øhqg~‫ מ‬kqgØ psØgsnÎ

Ø‫ץ‬kØsÎ‫ץ‬g gØ q ~tk jÎ Øk{g}qÑ Øhqg~‫ מ‬kqgØ psØgsnÎqps Ø ioqk‫|ם‬t||t Ø ozt|Ï q st Ø Òp Ø g| t|Ï q st Ø ‫ ל‬gØ z k ‫ץ‬Òsm }g q |Î Ø ØLLØ kØj ‫ץל‬k qt Øhg{hÏjk Øgzt LLØ kØj ‫ץל‬k qt Øhg{hÏjk Øgzt Ø kØj ‫ץל‬k qt Øhg{hÏjk Øgzt qtiio{k‫ץ‬Òsk Ø mØq‫~ל‬m Ø‫ץ‬kØzg~ÒgØ t ~Ñ‫ץ‬g g Ø zÒq‫ץ‬g gØ ‫ץ‬g‫מ‬qg Ø‫ץ‬kØj | op Î-qo jÑjmØkz }‫ל‬sk g

‫ ף‬sys :ØÇg{ |Ñjk Øz{gi Ò Ø{‫}ם‬psØ|g Ø{ h‫ל‬j g Øhqg~Ñjk Øz{gi Ò Ø‫ץ‬g|ÏgØh{‫ ל‬m mØ Cistus salviifolius ØPistacia lentiscus ØCalycotome villosa ØArbutus unedo ØrÒ}p gØ |g Øzgqo}Ò Øj‫ ל‬to Ø|pst}‫ם‬qps Ø kØg hk ‫ {ם‬nt Ø}{‫מ‬ ~mØ|g Ø kqzks Ïsm Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Ø|g Ø ØL Ø Øst tg L Ø Øst tg Ø Øst tgsg t{ |Ò ØnÒ k Ø m Ø kqk‫ ל‬Ø {{‫ל‬jg Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØColchicum atticumØ|g ØCrocus cancellatus RTBRO Ømazziaricus Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö 4tØ tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØ oztkÏjt Ø zkq zkq iq‫}ל‬m|kØgq~ |‫ל‬Ø kØkzÏzkjtØkÏjto Øp Ø‫ץ‬Ò{t Ø toØiÒsto Ø Bellevalia Ø Ø o{{tiÒ Ø toØ!SCHKEXØgz‫ם‬Ø tsØ ng qÑsgØ m Ø t p Ïg Ø tØ k| ‫ ם‬ozt Ø kz {Ò~nm|kØ gz‫ם‬Ø to Ø 0EQR0EQR RNMØ Ø0EQRRNMØ Ø Ø*ACJRNMØ Ø4TQQIKKØ Øzgqg Ø Ø0EQRRNMØ Ø Ø*ACJRNMØ Ø4TQQIKKØ Øzgqg 0EQRRNMØ Ø Ø*ACJRNMØ Ø4TQQIKKØ Øzgqg Ø Ø Ø*ACJRNMØ Ø4TQQIKKØ Øzgqg *ACJRNMØ Ø4TQQIKKØ Øzgqg Ø Ø4TQQIKKØ Øzgqg 4TQQIKKØ Øzgqg Ø Øzgqg-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø 0EQRRNMØ Ø0EQRRNMØ Ø Ø 0NONUAØ A Ø B Ø0EQRRNMØ Ø7EMDEKBNØ Ø Ø 3OESAØ Ø 0EQRRNMØ Ø 0EQRRNMØ ØÂ{k Øt Ø|g giqg}Ò Øgz‫ם‬Ø msØ {{‫ל‬jgØkÏsg Ø nØ Ø jpÍsis Ö frms|spÍf :Ö msØ {{‫ל‬jgØ tØ kÏjt Ø gsnÏlk Ø zt{‫מ‬Ø spqÏ Ø msØ ‫ל‬st rm Ø |oqÏp Ø tsØ vkhqto‫ל‬q tØ |g Ø tØ ‫ל‬q tØ gØ~g‫ץ‬m{‫ל‬Øo ‫ץם‬k qg Øg{{‫ל‬Øk| kÏsk g Ø‫ץ‬Ò~q Ø tsØ zqÏ{ t Ø to{‫ ~ל‬tsØ mØ g|kjtsÏg

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØoztkÏjto ØHyacinthella leucophaeaØRTBRO Ø atchleyi


qt‫ מ‬gsØsgØkzmqk‫ ל‬tosØÎØsgØozthgn‫ץ‬Ï tosØ msØzt ‫ ם‬m gØ toØ }o |t‫מ‬Ø h t ‫ם‬ztoØ m Ø Hyacinthella leucophaea RTBRO Ø atchleyiÖ ngØ zqÒzk Ø sgØ gzt}ko~nt‫מ‬s Ø sØ |g Ø tØ kÏjt Ø ‫ץ‬ztqkÏØsgØkz h Ñ k Økrg Ïg Ø psØht{hÑsØ to Øks t‫ מ‬t Ø tzt gjÎzt kØg‫מ‬rm mØ m Øh‫| ם‬m m Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØkzmqk‫ ל‬k Ø msØ gsgiÒssm mØ psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ ‫ץ‬Ò pØ zkq‫ לץ‬psØ |g Ø os ‫ ל‬g Ø sgØ gzt}ko~nkÏ Ø gØ Ø m‫ץ‬gs |Ò Ø g{{giÒ Ø mØ~qÎ mØim Ø j gÏ kqgØi gØ msØgiqt |ÎØk|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko mØ ‫ץ‬ki‫{ל‬psØzkq t~ÑsØ|gnÑ Ø|g Øi gØ Øt |tjt‫| ץ‬Ò Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø Ø zgqgng{‫ ל‬k Ø zkq t~Ò Ø m Ø ‫מ‬ht g Ø |g Ø m ØgzÒsgs Ø kqk‫ ל‬Ø {{‫ל‬jg ØngØzqÒzk ØsgØ{g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø thgqÑ Øoz‫ ם‬mØmØ‫ץ‬k{{ts |ÎØkz hÏp mØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø H Ú leucophaea RTBRO Ø atchleyi Ø 4tØ tØ kÏjt Ø kÏsg Ø k{|ok{|o |‫ם‬Ø|g Ø‫ץ‬ztqkÏØk‫|מ‬t{gØsgØ|g{{ kqimnkÏØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø j gÏ kqgØ kØhqg~‫|ם‬mzto ØÎØ kØnkq‫ץ‬t|Îz g Ø‫ם‬ztoØ go ‫~ם‬qtsgØjm‫ ץ‬toqikÏ g Ø‫ץ‬ÏgØÅq‫ל‬zklgØ ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫מ‬Ø |g Øt Ø osnÎ|k Øi gØzkqg ÒqpØzt{{gz{g g ‫םץ‬Ø toØ tØ ‫ץ‬Ò{{ts

jÒ~nm|gsØ ‫ ם‬Ø tØ sÒtØ SAWNMØ gsÎ|k Ø ~pqÏ Ø g‫ }ץ‬ht{ÏgØ tØ iÒst Ø HyacinthellaØ 3CHTQØ REMRTØ #HNTAQDØ Ø ‫ץם‬p Ø kzÒ{krgsØ sgØ g|t{tonÎ tosØ tsØ "NIRRIEQØ Ø |g Ø sgØ o‫ץ‬zkq {‫ל‬htosØ msØHyacinthellaØks ‫ ם‬Ø m ØBellevalia Ø qi‫ ם‬kqg ØmØ&EIMBQTMØ Øzqgi‫ץ‬g tztÏm kØ tsØkzÏ m‫ץ‬tØ tst‫ץ‬g t{ti |‫ם‬Ø osjog ‫םץ‬Ø msØHyacinthella Øg{{‫ל‬Ø go t~q‫ם‬sp Ø krÒ}qg kØ |‫ל‬zt k Ø g‫ }ץ‬ht{Ïk Ø i gØ msØ gr st‫| ץ‬ÎØ toØnÒ m Øoztjk |s‫מ‬ts g Ø‫ ם‬Ø tØkzÏzkjtØoztkÏjto Ø ÎØzt | {Ïg ØngØÎ gsØÏ p Ø|g g{{m{‫ ם‬kqtØi gØ tØkÏjt Ø Ø 0EQRRNMØ Ø0EQRRNMØ Ø‫ץ‬k{Ò m gsØ msØHyacinthellaØ kØ ‫{ם‬mØ msØzkq t~ÎØ m Ø g{|gs |Î Ø|g Ø|g Ò{mrgsØkzÏ m Ø tØ o‫ץ‬zÒqg ‫ץ‬gØ‫ ם‬ØmØj ‫|ל‬q mØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø m ØH Úatchleyi (! Ø+ Ø *ACJR Ø Ø4TQQIKK Ø&EIMBQTMØ|g Ø m ØH ÚleucophaeaØ Ø+NCH Ø 3CHTQ ØjksØkÏsg Ørk|‫ל‬ngqm ØksÑØzt{{Ò Øksj ‫ץל‬k k Ø‫ץ‬tq}Ò Øk‫}ץ‬gsÏlts gsØ gØ|ks q |‫ל‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ m ØÇkq tsÎ to Ø w Øgzt Ò{k ‫ץ‬g Øzqt ‫ל‬nm|kØ 0EQRRNMØ Ø0EQRRNMØ Ø tØ kzÏzkjtØ toØoztkÏjto Øi gØ gØj‫מ‬tØSAWA Ø msØÏj gØkqig ÏgØ mØ zkq t~ÎØ kr‫ל‬z{p m Ø toØ RTBRO Ø atchleyiØ k|‫ץ‬mq Ñnm|kØ |g Øk| kÏsk g Ø mØ Ø to{igqÏgØ|g Ø msØ Ø kqhÏg Ø oz |Ò Ø ‫ץ‬tq}Ò Ø toØ RTBRO Ø atchleyiØ j g|qÏsts g Ø gz‫ם‬Ø gØ ~kj‫ם‬sØ|pjpstk jÎØ‫ל‬snmØ‫ץ‬kØ~qÑ‫ץ‬gØig{‫ל‬l tØ toØ toqgst‫מ‬ØÒp Øhgn‫מ‬Øig{‫ל‬l tØ|g Øgz‫ם‬Ø to Ø ~k |‫ל‬Ø‫ץ‬g|qt‫ מ‬Ø o~s‫ל‬Ø g} ‫ץל‬ksto Ø ztjÏ |to Ø ‫ץ‬Ïg Ø koqÒp Ø kz ‫ץ‬Î|to Ø Òp Øk{{k tk jt‫ מ‬Ø gr gsnÏg ØÅtØRTBRO ØleucophaeaØÒ~k Ø msØ oz |ÎØ toØ ‫ץ‬tq}ÎØ ~kj‫ם‬sØ {ko|‫ל‬Ø Òp Ø g~sti‫{ל‬glgØ ‫ל‬snmØ ztoØ kÏsg Ø zkq ‫ ם‬kqtØ p{mstk jÎ Ø ‫ץ‬kØ ~k |Ñ Ø ksÎØ h‫ ל‬m Ø |gnÑ Ø |g Ø hqg~‫ מ‬kqto Ø osÎnp Ø ‫ץ‬Î|to Ø zkqÏztoØ Ø LL Ø Ø |g Ø zkq ‫ ם‬kqtØ gstqnp‫ץ‬Òsto Ø ztjÏztjÏ |to Ø kØ ‫ץ‬ÏgØ hqg~Òp kz ‫ץ‬Î|mØ Òp Ø ksÑ Ø |o{ sjq |ÎØ gr gsnÏg

*@PHLÖ/DPQQML

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ø Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ kÏsg Ø iks |Ñ Ø gq|k ‫ל‬Øj ‫ ל‬zgq t Ø kØ‫| ץ‬qÒ Øzkq t~Ò ØÅgØ}o ‫ל‬Ø}gÏsk g Ø sgØ ‫ץ‬mØ zt{{gz{g ‫ל‬lts g Ø giksÑ Ø kØ m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø hgn‫ םץ‬Ø Ò pØ m Ø kqig Ïg Ø zkjÏtoØ Ò~tosØ |g giqg}kÏØ to{‫ ~ל‬ tsØ Ø}o ‫ל‬Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ mhÑsØ|g Ø toØ ‫ץ‬zk{t~pqÏto Ø c Ø Ø }o ‫ל‬Ø tØ ‫ם‬qt Ø ng qÑsg Ø to{‫ ~ל‬tsØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ msØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ ‫ץם‬p Ø tØ z{mno ‫ םץ‬Ø kjÑØ ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ kÏsg Ø gq|k ‫ל‬Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø |g Ø to{‫ ~ל‬tsØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ msØzkq t~ÎØ m ØÅqgi‫ל‬sg Ø‫ם‬ztoØ tØoztkÏjt Ø ~m‫ץ‬g Ïlk ØÒsgsØgz‫ם‬Ø to Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqto Øisp t‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø msØ {{‫ל‬jg Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ö Ö Hyacinthella leucophaea RTBRO Ø atchleyiÖ jksØ }gÏsk g Ø sgØ oz‫|ם‬k g Ø kØ|‫ל‬zt tsØ‫ץל‬k tØ|Ïsjost Ø s t‫ מ‬t Øt Øg{{giÒ Ø mØ ~qÎ mØ im Ø Ø zgqg{ g|Ò Ø zkq t~Ò Ø h‫ם‬qk gØ |g Ø s‫ ם‬gØ m ØÇg{|Ïjg Ø msØ ‫מ‬ht gØ|g Ø msØgzÒsgs Øksjt~Ñqg Ø|gnÑ Ø|g Ø msØzkq t~ÎØ m ØÅqgi‫ל‬sg ØngØ‫ץ‬ztqt‫מ‬ gs Ø ‫ץ‬g|qtzq‫ם‬nk ‫ץ‬g Ø sgØ jm‫ ץ‬toqiÎ tosØ gzk {Î Ø ÆztnÒ to‫ץ‬kØ ‫ ם‬Ø gØ }o ‫ל‬Ø ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØ sgØ kz h Ñ tosØ ‫ץ‬k ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø ‫ץ‬ÏgØzkq tj |ÎØ|g ØÎz gØh‫| ם‬m mØgz‫ם‬Øg itzq‫ם‬hg g Ø gØ tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØoztkÏjt Øzqt kÏsk g ØtØ~gqg| mq ‫ םץ‬Ø toØ p Ø ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstØ Å Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ Ø|g mitqÏk Ø |g ‫ ל‬grm Ø m Ø)5#.Ø Øhg l‫ץם‬kst Ø tØ|q Îq tØ$ Ø |oqÏp Ø kzk jÎØ mØ ost{ |ÎØ zkq t~ÎØ kr‫ל‬z{p Î Ø toØ msØ {{‫ל‬jgØkÏsg Øgq|k ‫ל‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm ÅtØ oztkÏjt Ø Hyacinthella leucophaeaØ RTBRO Ø atchleyiØ gz‫ם‬Ø tsØ t‫םץ‬Ø t p Ïg Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Îhg Ø|g ØÇg{|Ïjg Ø | Ø* Ø0EQRRNM

Ð pfÖ yps f Íf :Ö zt k jÎzt kØ g{{giÒ Ø ngØ ‫ץ‬zt-


Hypericum aciferum "M@PO@M ) -J=NJI

ʈ փƻ 54

"POODA@M<@ Hypericum aciferum "M@PO@M ) -J=NJI DI !@??@N -@K@MO

Ã‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø ÇgsÏps=Ø bADØ NRSIAØ FATCITLØ $NLASA Ø Ø Lc Ø 'REUTERÚ OKAMSAØ KNMGIRSXKA GreuterØ A Ú OKAMSAØ BQEUIRSXKAØ /{‫ ם‬ozt Ø 0!, 'QETSEQ Ø) ‫ ם‬ozt Ø' Ø,$ Ø7 Ø: Ø

i gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Ø tØHypericum aciferumØgz‫ם‬Ø msØzgqg{ÏgØ Ñ‫ץ‬g g Ø qÒzk Ø‫ץם‬p ØsgØ m‫ץ‬k pnkÏØ‫ ם‬Øoz‫ל‬q~k Ø ‫מ‬i~o mØ p Øzqt Ø gØ tzps‫ ץמ‬gØ psØzgqg{ ÑsØ Ñ‫ץ‬g gØ|g ØÇ‫{ל‬gqg Ø(Øzgqg{ÏgØ msØÒrtjtØ toØ}gqgii t‫מ‬Ø toØ {‫ל‬jtoØ|g Ø gsg t{ |‫ ם‬kqg Øtst‫לץ‬lk g Ø Ñ‫ץ‬g g ØksÑØjÏz{gØg|q hÑ Ø hqÏ |k g ØmØzgqg{ÏgØÇ‫{ל‬gqg Ø Økz |Òz k Ø m Øzkq t~Î Ø ~qm ‫ץ‬tzt t‫מ‬sØ tØÏj tØ‫ם‬st‫ץ‬gØi gØj‫מ‬tØ tztnk Ïk ÅtsØz{mno ‫םץ‬Ø msØÒrtjtØ toØ}gqgii t‫מ‬Ø m ØÅqozm Î Ø jm‫ץ‬t Ïko kØ i gØ zqÑ mØ }tq‫ל‬Ø tØ 4TQKAMDØ Ø z‫ם‬Ø msØÅqozm ÎØ tØgsg}Òqk Ø|g ØtØ ozq p ‫|ל‬m Ø gØz{gÏ gØ toØzqtiq‫ץץל‬g t Øb qt g ÏgØ toØzkq h‫{{ל‬ts t Ø|g Øh Ñ ‫ץ‬mØgs‫ל‬z orm Ø|g giqg}ÎØz{mno ‫ץ‬Ñs Ø zgqg|t{t‫מ‬nm mØ|g Øzqt g ÏgØ q ÑsØ}o |ÑsØk jÑsØzqt kqg ‫ ם‬m g Ø toØzgqgq Î‫ץ‬g t Ø Ø m ØtjmiÏg Ø Ø Ø gØ ko|‫ל‬Ø ‫ם‬qmcØ -!)#HØ -!)#HØØ Ø |g giq‫}ל‬ts g Ø j‫מ‬tØ j gj g |q tÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø m Ø t‫מ‬i g Ø|g Ø iÏg Ø to‫ץ‬Ò{m ØÒsg Ø msØzkq t~ÎØ m ØÅqozm Î Ø|g ØÒsg Øjk‫ מ‬kqt Ø msØzkq t~ÎØvtoqsp ÎØgsg t{ |‫ ם‬kqg gØz{gÏ gØ toØzqtiq‫ץץל‬g t Ø#2%4!0,!.4Øi gØ msØ k| Ï‫ץ‬m mØ toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø Òi sgsØ |g g‫ץ‬k qÎ k Ø gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø }o ÑsØ‫ץ‬kØkz ‫ם‬z k Øzgqg mqÎ k Ø‫ץ‬kØ mØ~qÎ mØ m{k}g|t‫מ‬Ø|g Øj tz qÑs Ø gØjo zq‫ ם‬gØ m‫ץ‬kÏgØÒi skØzqt Òii mØ psØ|qm‫ץ‬sÑsØ‫ץ‬kØz{p ‫ם‬Ø |‫}ל‬t Ø -!)#HØ ÅtØ kÏjt Ø ks tzÏlk g Ø kØ j‫מ‬tØ j g|q Ò Ø zkq t~Ò Ø |g ‫ל‬Ø ‫ץ‬Î|t Ø m Øs‫ ם‬g Øg| Î Ø toØ ØÇgsÏps Ø kØ‫ ץ‬gØzqÑ mØlÑsm Ø gz‫ם‬Ø msØgsg t{ |ÎØz{koq‫ל‬Ø m Øzgqg{Ïg Ø Ñ‫ץ‬g gØ|g Øzqt Ø gØ gsg t{ |‫ל‬Ø ‫ץ‬Ò~q Ø tØ g|qp Îq tØ g{‫ם‬imqt Ø ztoØ zkq -

nrÏrn‫ם‬f:ØElodes acifera 'QETSEQØIMØCandollea Ø Ø jp hpf|Ì:Ø Çg‫ץ‬m{‫ ם‬Ø |g g|kÏ‫ץ‬kst Ø zqt |k}g{tk jÎ Ø n‫ץל‬st Ø‫ מ‬to Ø ØCLØ|g Ø‫ץ‬Î|to ØÒp Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØ Ø LL Ø kst‫ץמ‬ksg Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ zg to{tk jÎ Ø jkq‫ץ‬g Ñjm Øi{go|tzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬mØ|kqg‫ץ‬tk jÑ Ø tztnk m‫ץ‬Òsg Ø ¾snmØ Ø ‫ץ‬kØ ztjÏ |to Ø j g}tqk |t‫מ‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Òzg{gØ ~kj‫ם‬sØ‫ם‬qn g Øk{{k z |‫ ל‬Ø Ò g{gØ|Ï q sg Øk‫מ‬z p g ØzkqÏztoØ Ø LL Ø Î‫ץ‬tsk Ø zt{o‫ל‬q n‫ץ‬t Ø zgqg‫ץ‬Òsts k Ø ØØ | q | q spztÏ Øksp‫ץ‬Òst Ø kØ Øt‫לץ‬jk Ø}o ‫ל‬Øk kq‫ ם‬o{g ØwtnÎ|mØ ‫ץ‬kØ j‫מ‬tØ zkq‫ץ‬th{‫ ל‬k Ø kØ |‫ל‬nkØ ~Ñqt Ø gqz‫ ם‬Ø qÏ~pqmØ |‫ ל‬g Ø ØWØ ØLLØ jksØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Øt Ø ‫{מ‬t Økz ‫ץ‬Î|m {ti~tk jÎ Ø kØz{‫ל‬i gØ‫ ם‬m Ø ~kj‫ם‬sØÏ mØ‫ץ‬kØ tsØ|‫ל‬{o|g Ø ØÑq ‫ץ‬k Ø|‫ ל‬k Øj gqqmis‫מ‬ts g Ø|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø‫ ם‬gsØ hqÏ |ts g Ø kØ rmq‫ם‬Ø zkq h‫{{ל‬tsØ |g Ø rgsg|{kÏstosØ ‫ ם‬gsØ hqknt‫מ‬sØ kØ oiq‫ם‬Ø zkq h‫{{ל‬tsØ }g s‫ץם‬kstØ rmqt~g Ïg Ø zÒq‫ץ‬g gØ kz ‫ץ‬Î|m Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ozt|o{ sjq |‫ ל‬Ø k{g}qÑ Ø|oq ‫ל‬Ø‫ץ‬kØ gq|Ñjk Ø}o‫ לץ‬t Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫מ‬s t ØÒp Ø|g Ø | Ñhq t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø%Ïsg Ø z‫ל‬s tØ|g Ø ks‫ ם‬tztØks %Ïsg Ø z‫ל‬s tØ|g Ø ks‫ ם‬tztØks Ïsg Ø z‫ל‬s tØ|g Ø ks‫ ם‬tztØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Øisp ‫ם‬Øgz‫ם‬Øj‫מ‬tØ‫םץ‬stØoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø t‫מ‬i g Ø|g Ø iÏg Ø to‫ץ‬Ò{m Ø tØs‫ ם‬tØ‫ץ‬Òqt Ø toØ Ø ÇgsÏpsØ vÆ Ø '2 ‫ ף‬sys :ØÅtØkÏjt ØkÏsg Øozt~qkp |‫ם‬Ø~g ‫}םץ‬o tØ kØ | kqÒ Øg hk t{tn |Ò Øz{gi Ò ØztoØhqÏ |ts g Ø|ts ‫ל‬Ø mØ n‫{ל‬g g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØLØ|g Ø osoz‫ל‬q~k Ø‫ץ‬kØ‫{{ל‬gØ zgqgng{‫ ל‬gØ ~g ‫}םץ‬o gØ ‫ם‬zp Ø g Ø Allium bourgeaui RTBRO creticum Centaurea argentea ØDianthus fruticosusØ RTBRO creticus Origanum dictamnus Ornithogalum creticumØ|g ØStaehelina fruticosa Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ÅtØ Hypericum aciferumØ ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ tØ oiiksÒ Ø toØkÏjt Ø ÚaegypticumÖ, ÖgsÎ|tosØ msÖRECSINØ ÅQIADEMIA ØmØtztÏgØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk ØSAWAØ‫ץ‬kØ‫ל‬snmØk kq‫ ם‬o QIADEMIA ØmØtztÏgØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk ØSAWAØ‫ץ‬kØ‫ל‬snmØk kq‫ ם‬o

ØmØtztÏgØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk ØSAWAØ‫ץ‬kØ‫ל‬snmØk kq‫ ם‬o SAWAØ‫ץ‬kØ‫ל‬snmØk kq‫ ם‬o Ø‫ץ‬kØ‫ל‬snmØk kq‫ ם‬o{g Ø kØt‫לץ‬jk Ø psØ Ø tØzqÑ tØ|g Ø‫ץ‬tsÎqmØ tØjk‫ מ‬kqt Ø ‫ץם‬p Ø z‫ל‬s t kØ gzgs t‫ץמ‬ksgØ kØ zgqgng{‫ ל‬to Ø hq‫ל‬~to Ø 2NBRNMØ Ø Ø Ïsg ØkzÏ m Ø oiiksÒ Ø toØ( Ú russeggeriØ &EMYK Ø2 Ø+EKKEQØks‫ ם‬Ø zgsÏtoØkÏjto ØztoØgzgs ‫ל‬Ø msØ ØÅtoq|ÏgØ|g Ø msØ Ø oqÏgØ XOQINSAJIRØ f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø'QETSEQØ Øzkq Òiqg kØ

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto Hypericum aciferum


├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ Hypericum aciferum├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш┬Жzgq~├Пg├Ш┬Ф}g|├Пps ├Ш vp┬Б ├Ш. ├Ш4TQKAMD

100


{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø|g Ø gØ m‫ץ‬kÏgØÇ‫{ל‬gqgØ|g Øvtoqsp ÎØ|g Ø kØ‫ ץ‬gØ jk‫ מ‬kqmØ lÑsm Ø gsg t{ |‫ל‬Ø |g Ø jo |‫ל‬Ø toØ }gqgii t‫מ‬Ø m Ø Åqozm Î Ø |g Ø ‫ץ‬Ò gØ kØ go ‫ ם‬Ø ‫ץ‬Ò~q Ø tØ o ‫ץם‬k qtØ psØ Ø LØzkqÏzto Ø msØksj ‫ץל‬k mØ psØj‫מ‬tØgo ÑsØlpsÑsØzkq t~ÎØ ‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØJL ØjksØzgqg mqÎnm|gsØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto Ø mØzqÑ mØzkq t~ÎØ|g giq‫}ל‬m|gsØ ØÒp Ø Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ztoØ ost{ |Ñ Ø |g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØ gz‫ ם‬g mØ zkqÏztoØ ØJL Ø mØjk‫ מ‬kqmØzkq t~ÎØ Åqozm Î ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØozt{tiÏlk g Ø kØ Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :ØÅtØ kÏjt Ø ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ NØ NØØ |q Î |q Îq tØ$ Ø )5#.Ø Ø Ø‫| ץ‬qÎØkr‫ל‬z{p mØ psØoztz{mno $ Ø )5#.Ø Ø Ø‫| ץ‬qÎØkr‫ל‬z{p mØ psØoztz{mno Ø )5#.Ø Ø Ø‫| ץ‬qÎØkr‫ל‬z{p mØ psØoztz{mno )5#.Ø Ø Ø‫| ץ‬qÎØkr‫ל‬z{p mØ psØoztz{mno Ø Ø Ø‫| ץ‬qÎØkr‫ל‬z{p mØ psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ tØ|gn t‫מ‬sØko‫{ל‬p tØ kØj g gq‫ל‬rk Ø}o |Ò Ø ÎØ‫ץ‬m Øg{{‫ל‬ØjksØ}gÏsk g Øzqt Ø tØzgq‫ם‬sØsgØgs ‫ץ‬k pzÏlk Ø j gÏ kqgØzqth{Î‫ץ‬g g ØÅtØ}o ‫ם‬ØjksØh‫| ם‬k g Øg{{‫ל‬Ø msØ zkq t~ÎØ m Ø Åqozm Î Ø Ò~tosØ gsgz o~nkÏØ j ‫}ל‬tqk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø gz‫ם‬Ø to Ø | mst q‫}ם‬to Ø ‫ל‬sk Ø zgq‫ל‬st‫ץ‬gØ | Ï ‫ץ‬g gØ|g Ø|g{{ Òqik k ØztoØozthgn‫ץ‬ÏltosØ tØ}o |‫ם‬Ø zkq h‫{{ל‬tsØ m Øzkq t~Î Ø gØj‫מ‬tØ}gq‫ל‬ii g Ø m Øvtoqsp Î Ø|g Ø m ØÅqozm Î Øoz‫ל‬q~k Ø|Ïsjost Øzoq|gi ‫ ל‬Ø tØ zko|tj‫ ל‬t Ø‫ץ‬kØPinus brutiaØztoØoz‫ל‬q~k Ø mØzkq t~Î

Ð pfÖyps f Íf :Ö zt k jÎzt kØg{{giÒ ØngØ‫ץ‬ztqt‫מ‬ gsØsgØkz jq‫ ל‬tosØgqsm |‫ל‬ØÎØsgØozthgn‫ץ‬Ï tosØ msØzt ‫ ם‬m gØ toØzkq h‫{{ל‬ts t Ø toØHypericum aciferumØzqÒzk Ø sgØgzt}ko~nt‫מ‬s ÅtØHypericum aciferumÖzqt g k‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø mØ osnÎ|mØ m Ø Òqsm Ø zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø gØ zgqgq Î‫ץ‬g gØ Ø |g Ø )6Ø m Ø jmiÏg Ø Ø |g Ø tØ ‫ ||ם‬stØ h{ÏtØ zgsÏpsØ |g Ø zk {to‫ץ‬ÒspsØ vo ÑsØ m Ø {{‫ל‬jg Ø +XOQINSAJIRØ Øp Ø sjosk‫מ‬tsØ %MDAMGEQED gØz{gÏ gØ toØzqtiq‫ץץל‬g t Ø#2%4!0,!.4ØtqÏ nm|kØ tØ‫| ץ‬qtgz‫ם‬nk‫ץ‬gØ toØ}o t‫מ‬Ø kØ‫ ץ‬gØÒ| g mØ ØHAØ msØzkq t~ÎØ m Øzgqg{Ïg Øvtoqsp ÎØ|g Ø tØk p kq |‫ם‬Ø toØ}gqgii t‫ מ‬Ø kØo ‫ץם‬k qtØ‫ם‬ztoØgzgs ‫ ל‬g Ø tØkÏjt Ø gØz{gÏ gØ toØ ksØ {‫ם‬ipØ zqtiq‫ץץל‬g t Ø Òi skØ ‫ץ‬ki‫{ל‬mØ k| qg kÏgØ ksm‫ץ‬Òqp m Ø |g Ø kog nm tztÏm m Ø psØ tz |ÑsØ }tqÒpsØ |g Ø|g tÏ|psØi gØ msØgs‫ל‬jk rmØ|g Øzqt g ÏgØ toØ}o t‫ מ‬ zÒq‫ץ‬g gØ toØ }o t‫מ‬Ø j g mqt‫מ‬s g Ø msØ Åq‫ל‬zklgØ zkq‫ לץ‬psØ toØ k tik g|t‫מ‬Ø iqtst‫| ץ‬t‫מ‬Ø s t‫ מ‬toØ ÇgsÏpsØ Ç Ø|g Ø|g{{ kqikÏ g Ø‫ץ‬kØkz o~ÏgØ tsØ t gs |‫ם‬Ø ÎztØ toØÏj toØ s t‫ מ‬to Åp ÍrfÖusnprfp‫{ע‬lÖ Ö Ï f Ö Ö ‫ע‬rs

Ågr gsnÏgØ gq kq‫ ל‬Ø|g Øk kqt o{ÏgØ psØgsnÒpsØ jkr ‫ ל‬Ø toØHypericum aciferumØgz‫ם‬Ø msØzgqg{ÏgØvtoqsp Î Ø vp Ø Ø Ø ‫ל‬st Ø|g ØÇ Ø vtoqsgq‫|ל‬m

101


Hypericum fragileƻ#@G?M .<MOJMD @S JDNN

ʈ փƻ 54

"POODA@M<@ Hypericum fragileƻ#@G?M .<MO @S JDNN

D<BI +G *MD@IO N@M

Ã‫פ‬ys Ø; {{‫ ל‬Ø 7!E Ø Î t Ø ‫מ‬ht g=Øb MØÜRRTQIRØQTOITLØ IMFEQINQIRØ-S Ø$IQOHXR ØOQ Ø3SEMI Ø%TBNEAEc ØSartori Ø Ø ‫ מ‬ Ø ‫מ‬zt Ø ksjk~t‫ץ‬Òsp Ø gs t ~kÏØ tØ jkÏi‫ץ‬gØ SartoriÚ Ø ~qk ‫ל‬lk g Ø‫ץם‬p Øzkqg ÒqpØÒqkosg jp hpf|Ì:Ø vo ‫ם‬Ø zt{ok Ò Ø ‫ץ‬kØ ro{ÑjmØ h‫ ל‬m Ø {g tÏØ ØCL Ø{kz tÏ Ø|g g|kÏ‫ץ‬kst ØÒp Øgskq~‫ץם‬kst Øgq CL Ø{kz tÏ Ø|g g|kÏ‫ץ‬kst ØÒp Øgskq~‫ץם‬kst Øgq

Ø{kz tÏ Ø|g g|kÏ‫ץ‬kst ØÒp Øgskq~‫ץם‬kst Øgqnqp tÏ Ø Òs tsgØ j g|{gj ‫ץ‬Òst Ø mØ h‫ ל‬mØ to Ø i{go|tÏ Ø v‫{{מ‬gØgs Ïnk g Ø ØWØ ØLL Øptk jÎØÒp Øk{{k z LL Øptk jÎØÒp Øk{{k z

Øptk jÎØÒp Øk{{k z |‫ ל‬Ø i{go|‫ל‬Ø |g Ø Ø j‫מ‬tØ kz }‫ל‬sk k Ø ‫ץ‬kØ k‫}ץ‬gskÏ Ø p~qtzq‫ ל‬sto ØgjÒsk Ø|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø psØzkq npqÏpsØ|g Ø o~s‫ל‬Ø j ‫ ל‬zgq to Ø msØ kz‫ל‬spØ kz }‫ל‬sk ‫ל‬Ø to Ø Ågr gsnÏgØ ‫ץ‬kØ Ø‫ל‬snm Øozt|tqo‫ץ‬htk jÎ Ø q‫ |ל‬gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø {ti~tk jÎØ Òp Ø kz ‫ץ‬Î|m {ti~tk jÎ Ø ‫ץ‬kØ ztj |t}‫ם‬qto Ø ‫ץ‬g‫מ‬qto ØgjÒsk Ø gØzkq nÑq g Ø Òzg{gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø {ti~tk jÎØÒp Økz ‫ץ‬Î|m ptk jÎ Ø‫ץ‬kØztj |t}‫ם‬qto Ø‫ץ‬g‫מ‬qto ØgjÒsk Ø gØzkq nÑq g Ø Ò g{gØ|Ï q sg Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø koqÒp Ø zg to{tk jÎ Ø zkq k qg‫ץץ‬ÒsgØ |g ‫ל‬Ø msØ pq ‫ םץ‬m gØ |g Ø |g{‫מ‬z ts gØ z{Îqp Ø msØ |‫ ל‬g Ø snÎqk Ø |Ï q st Ø ‫{מ‬t Ø Ø ‫ ל‬gØ ØWØ ØLL Øptk jÎ ØÒp Ø kz ‫ץ‬Î|m ptk jÎ Ø zÒq‫ץ‬g gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø|o{ sjq LL Ø|o{ sjq

Ø|o{ sjq |‫ ל‬Øk{g}qÑ Ø|oq ‫ ל‬Øi{go|t|‫ ל‬gsg Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø ÅqÏi|g Ø jpÍsis Ö frms|spÍf :Ø oqÏp Ø t‫מ‬s t Ø |g Ø t‫ {מ‬t Ø ‫ץ‬ztqkÏØsgØkzk| gnkÏØ‫ץ‬Ò~q Ø tsØ ‫מ‬ito t

‫| ץ‬Ñ Ø ksj g}Òqts g Ø z ~ Ø Athamanta macedonica Ø Aubrieta scyria ØAmelanchier PARVIßORAØRTBRO Øchelmea ØSilene multicaulisØ RTBRO Ø sporadum Ø Scrophularia heterophylla Ø Teucrium ßAVUMØ RTBRO Ø hellenicum Ø Stachys tetragona Ø Brassica creticaØRTBRO aegaea ØAsperulaØeuboeaØ| ‫ ל‬ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ÅtØ Hypericum fragileØ gsÎ|k Ø mØ RECS ØTaeniocarpiumØ*ATB Ø Ø3OACHØ 2NBRNMØ Ø Ø Økr‫ל‬z{p mØgo Î Ø m ØRECSINØ|g{‫מ‬z k Ø ~kj‫ם‬sØ tØ ‫מ‬st{tØ m Ø oqpzgÌ|Î Ø zkÏqtoØ|g Øk| kÏsk g Øs‫ ם‬gØ‫ץ‬Ò~q Ø tØ qgÎ{Ø|g Øgsg t{ |‫ל‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø msØ Ø hmqÏg Ø | ‫ ם‬Ø‫ץם‬p Øgz‫ם‬Ø gØj‫מ‬tØkoqÒp Økrgz{p‫ץ‬ÒsgØkÏjmØ m Ø ( ÚHIRSUTUMØ, Ø|g Ø( Ú pulchrumØ, Øzgqto ‫ל‬lk Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØikpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ kØgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsk Øzkq t~Ò Ø m Ø Ø k tikÏtoØ|g Ø m Ø g‫מ‬qm Ø ‫{ל‬g g Ø msØ {{‫ל‬jgØ krgz{Ñsts g Ø j‫מ‬tØ kÏjmØ m Ø RECSIN Ø tØ H ÚfragileØ|g Ø tØ( ÚTAYGETEUMØ1TĘYEKØ Ø#NMSAMDQ Ø ks‫ ם‬tztØ ksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø Ø k{tztssÎ toØ h{ÒzkØ 1TęYEKØ Ø #NMSAMDQINONTKNRØ Ø ÅgØ j‫מ‬tØ kÏjmØ kÏsg Ø ksÑ Ø oiiksÎ Ø ‫ ם‬tsØ g}tq‫ל‬Ø gØ ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø to Ø ~gqg| mq |‫ ל‬Ø |g Ø gsgz ‫ מ‬ts g Ø kØ zgq‫ץם‬t to Ø h ‫ ם‬tzto Ø g|qÏsts g Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø gØ~gqg| mq |‫ל‬Ø psØ hqg| ÏpsØ |g Ø psØ kz‫{ל‬psØ tØ ( Ú FRAGILEØ }ÒqtosØ ztj |t}‫ם‬qto Ø ‫ץ‬g‫מ‬qto Ø gjÒsk Ø gØ zkq nÑq g Ø ksÑØ gØ gs Ï t ~gØ toØ( ÚTAYGETEUMØkÏsg Øg|Òqg g Ø|g Ø m Ø gr gsnÏg Ø gØ‫ל‬snmØ toØ( ÚFRAGILEØgsgz ‫ מ‬ts g Øgs‫ל‬Ø Ø kØ ozt|tqo‫ץ‬htk jÎØ gr gsnÏg ØksÑØ gØ‫ל‬snmØ toØ( ÚTAYGETEUMØ

johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø sjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø rgz{Ñsk g Ø kØ~g‫ץ‬m{‫ל‬Ø|g Ø‫ץ‬k gÏgØo ‫ץם‬k qgØ tØgsg t{ |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m Ø Ø ‫מ‬ht g Ø|g Ø to Øgsg t{ |t‫ מ‬Øzq‫ם‬ztjk Ø toØ‫ם‬qto Ø gsjÎ{ Ø mØ Ø ‫מ‬ht g ‫ ף‬sys :Ø ÅtØ Hypericum fragileØ gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ |‫ל‬nk to Ø g hk t{ n |t‫ מ‬Ø hq‫~ל‬to Ø osÎnp Ø h‫ם‬qk g Ø Ò|nk m Ø ztoØ zqt }ÒqtosØ zkq ‫ ם‬kqtØ ÎØ { i‫ ם‬kqtØ | kq‫ם‬Ø zkq h‫{{ל‬tsØ|g ØkÏsg ØoiqtÏØ|g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ m Ø~k ‫ץ‬kq sÎ Ø zkq ‫ם‬jto Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø Ø zkq t~Ò Ø ‫ם‬ztoØ gsgz ‫ מ‬k g ØgsÎ|tosØ tsØoiq‫ם‬Øh t|{ ‫ץ‬g |‫ם‬Ø‫ם‬qt}tØ‫ץ‬kØ ~k ‫ץ‬ÑsgØÎz tØÎØ o~q‫ ם‬ØÅgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto ØjksØgsgz ‫ מ‬ ts g Ø kØ ~ ‫ץ‬Ò Ø psØhq‫~ל‬ps Ø‫ם‬zp Ø gØzkq ‫ ם‬kqgØ~g ‫}םץ‬o g Øg{{‫ל‬ØgzkonkÏg Ø tØg hk t{ n |‫ם‬Øoz‫ ם‬qp‫ץ‬g Ø tØtztÏtØj gzkqst‫מ‬sØ‫ץ‬kØ tØq l |‫ם‬Ø to Ø ‫ מ‬m‫ץ‬g Ø Øj gj |g ÏgØgo ÎØ}gÏsk g ØsgØozthtmnkÏ g Øgz‫ם‬Ø ØoiqÒ Øiks |Ñ Ø osnÎ|k Ø psØnÒ kps Ø‫ם‬ztoØgsgz ‫ מ‬ts g Øt Øz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto Ø k ‫ל‬Ø tØn‫ל‬sg tØ psØg ‫ץם‬ps Ø tØhq‫~ל‬tØzgqg‫ץ‬ÒstosØtzÒ Øj g‫ץ‬Ò qtoØÏ m Ø‫ץ‬kØ mØj ‫ץל‬k qtØ m Ø ~oqÎ Ø ro{Ñjto ØqÏlg Ø toØg ‫ץם‬toØztoØ|g kÏ~kØ mØnÒ m Ø o~s‫ ל‬Ø {‫ם‬ipØ toØ jo ‫ץ‬kst‫ מ‬Ø zkq h‫{{ל‬ts t Ø t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØH ÚfragileØjksØ ostjk‫מ‬ts g Øgz‫ם‬Ø msØzgqto ÏgØ‫{{ל‬psØ }o |ÑsØSAWA ØÂztoØzgqg mqÎnm|gsØ osoz‫ל‬q~ts gØSAWA Ø go ‫ל‬Ø Î gsØ oz |‫ל‬Ø ~g ‫}םץ‬o g Ø o~s‫ל‬Ø z‫ל‬s gØ |g Ø gr st-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHypericum fragile

102


gsgz ‫ מ‬ts g Ø osÎnp Ø‫ץ‬tsÎqmØ|g ØkÏsg Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqg f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö ÅtØ Hypericum fragileØ kÏsg Ø isp ‫ם‬Ø gz‫ם‬Ø {Ïito Ø j ‫ ל‬zgq to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø t Ø tztÏt Øk‫}ץ‬gsÏlts g Øgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ m Ø ‫ץמ‬m Ø‫ץ‬Ò~q Ø tØ ‫ם‬qt Ø gsjÎ{ Ø mØ Ø ‫מ‬ht gØ ÅqÏi|g Ø Ø z‫ם‬Ø to Ø Ø ost{ |‫ל‬Øisp t‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto Ø ¾spØ ksÎ Øs‫ ם‬gØ toØ~pq t‫מ‬Ø k ‫ ~ם‬Øzgqg{ÏgØÇ { gjt‫ מ‬Ø}gq‫ל‬ii Ø |ts ‫ל‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø gsÏ| g Ø }gq‫ל‬ii Ø i‫{ל‬m Ø gsg t{ |tÏØ zq‫ם‬ztjk Ø toØ‫ם‬qto Ø gsjÎ{ ØtØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øz{mno ‫ םץ‬Ø }gÏsk g Ø ‫ ם‬Ø kÏsg Ø go ‫ ם‬Ø ztoØ hqÏ |k g Ø |ts ‫ל‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø gsÏ| g ØtØtztÏt Øk| ‫ לץ‬g Ø‫ ם‬Øgq n‫ץ‬kÏØgq|k Ò Øk|g ts ‫ל‬jk Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø z{mno ‫ םץ‬Ø msØ zgqg{ÏgØ Ç { gjt‫ מ‬Ø zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØzkqÏzto Ø Øoz‫{ם‬t zt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ kÏsg Ø m‫ץ‬gs |Ñ Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø|g Øgq n‫ץ‬t‫מ‬sØ{Ïik Øjk|‫ל‬jk Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØtØ|gnÒsg Ø Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØzgqg mqÎnm|gsØs‫ ם‬gØ toØ~pq t‫מ‬Ø k ‫ ~ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø|g Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø m Ø i‫{ל‬m Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø ost{ |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø toØkÏjto Øk| ‫ לץ‬g Ø‫ ם‬ØjksØozkqhgÏsk Ø gØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :ÖÅtØ Hypericum fragileØ |g g ‫ ל‬k g Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø ‫}ץמ‬p ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ|g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø Øh‫ ל‬k Ø toØ|q mqÏtoØ$ Ø sgz ‫ מ‬k g Ø kØk j |ko‫ץ‬ÒstØh ‫ ם‬tzt Ø ‫ץ‬kØzkq tq ‫ץ‬ÒsmØk‫ל}ץ‬s mØ msØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p Î Ø to Ø Økr‫ל‬z{p ÎØ toØ Øzkq t~Ò Ø m Ø Ø|g Ø Ø ‫מ‬ht g ØngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØ~gqg| mq kÏØp Øozt{k ‫ץץ‬g |ÎØ|g ØmØz ngs‫ ם‬m gØ |g ‫{ל‬m m Ø sÒpsØ nÒ kpsØ kÏsg Ø krg qk |‫ל‬Ø zkq tq ‫ץ‬Òsm Ø z zq‫ ם‬nk g ØtØh ‫ ם‬tz‫ ם‬Ø toØkÏsg Øko‫{ל‬p t Ø kØ z ngsÒ Øg{{giÒ Ø psØ|{ ‫ץ‬g |ÑsØ osnm|Ñs Ø j gÏ kqgØ mØ ‫ץ‬kÏp mØ toØk Î toØ‫ מ‬to Øhqt~Î Øi gØ k q‫ל‬Øk Ñs Ø j gÏ kqgØjo zq‫ ם‬k ØnÒ k Ø‫ם‬ztoØgsgz ‫ מ‬k g Ø tØ kÏjt Ø tØ zqt g k‫מ‬tosØ gzt k{k ‫ץ‬g |‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø mØ h‫| ם‬m mØ

|g Øgz‫ם‬ØgsnqpztikskÏ Økz jq‫ ל‬k ØÅtØ‫| ץ‬q‫ם‬Ø‫ץ‬Òiknt Ø psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ to Øp ‫ ם‬t Ø kØ osjog ‫םץ‬Ø‫ץ‬kØ mØjo ~kqÎØ ki|g ‫ ל‬g mØ sÒpsØ g ‫ץם‬psØ gØ zkq h‫{{ל‬ts gØ ‫ם‬ztoØ gsgz ‫ מ‬k g Ø|g ØtØ|Ïsjost Øks g |Î Ø o{{tiÎ Ø toØkÏsg Øt Ø m‫ץ‬gs |‫ ם‬kqk Ø‫ץל‬k gØtqg Ò Øgzk {Ò Øi gØ tØ z‫ל‬s tØgo ‫ם‬Ø kÏjt Ø rÏlk ØkzÏ m ØsgØkz m‫ץ‬gsnkÏ Ø‫ ם‬ØmØz{k t m}ÏgØ psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ kÏjto Ø jksØ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø tØ Ï| otØ psØt |t{ti |‫ל‬Ø m‫ץ‬gs |ÑsØzkq t~ÑsØvÆ Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ø {kz t‫ץ‬kqÎ Ø |g giqg}ÎØ |g Ø mØ o{{tiÎØ jm‫ץ‬tiqg} |ÑsØ jkjt‫ץ‬ÒspsØ kÏsg Ø gzgqgÏ m k Ø i gØ msØ gs‫{ל‬o mØ m Ø h p ‫ םץ‬m g Ø psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ H Ú fragile Ø Ø ‫| ץ‬qtÏØ oztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø j gÏ kqg Ø {‫ם‬ipØ toØ zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬ps Ø }gÏsk g Ø sgØ gs ‫ץ‬k pzÏltosØ m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø |ÏsjostØ krg}‫ל‬s m Ø Â{t Ø t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØkÏsg Øgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òst Ø|g ØmØgs g{{giÎØiksk |t‫מ‬Øo{ |t‫מ‬Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø‫ץ‬t ‫ל‬lk Økrg qk |‫ל‬Øjo ~kqÎ Ø Ø ‫ץ‬tq}t{ti |Ò Øj g}tqÒ ØztoØzgqg mqt‫מ‬s g Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ g ‫ץם‬psØj g}tqk |ÑsØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ |oqÏp Ø kØzt t |t‫ מ‬Ø‫ץ‬tq}t{ti |t‫ מ‬Ø~gqg| Îqk Øks ~‫מ‬tosØgo ÎsØ msØ ‫ל‬zt m ØÅgØzgqgz‫ל‬spØ osmitqt‫מ‬sØozÒqØ m Øzqt z‫ל‬nk g Ø j g Îqm m Ø ‫{ם‬psØ psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ kÏjto Ø Ñ kØ sgØkz ko~nkÏØmØj g Îqm mØ m Øiksk |Î Ø toØzt | {‫ ם‬m g ØnÒ k Ø‫ם‬ztoØgsgz ‫ מ‬k g Ø tØkÏjt ØkÏsg Øjo zq‫ם‬ k Ø |g Ø ‫ץל‬k gØ ‫ץ‬Ò qgØ zqt g Ïg Ø gz‫ם‬Ø gsnqÑz sk Ø kz jq‫ ל‬k Ø|g Ø msØh‫| ם‬m mØjksØ|qÏsts g Øp ØgzgqgÏ m g Ø Ø |Ïsjost ØsgØz{mit‫מ‬sØt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØgz‫ם‬Øzoq|gi Ò Ø kÏsg Ø kzÏ m Ø zkq tq ‫ץ‬Òst Ø Ø ex situØ j g Îqm mØ toØ kÏjto Ø kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø|g ØÅq‫ל‬zklk Ø zkq‫ לץ‬psØngØ {k toqit‫ מ‬kØnk |‫ל‬Øzqt Ø msØ|g k‫מ‬nos mØ m Øgzt k{k ‫ץ‬g |Î Øzqt g Ïg Ø to Ø

ÅtØHypericum fragileØgz‫ם‬Ø msØzgqg{ÏgØ m ØÇ { gjt‫ מ‬Ø msØ Ø ‫מ‬ht g Ø vp Ø Ø k q‫|ל‬m

frfh Ï l ÖÃpÍh{f


Hypericum jovis "M@PO@M

ʊ ʍպƻK պ ʍ ƻ +"

"POODA@M<@ Hypericum jovis "M@PO@M DI JGGJLP@ *+/$( MķO@ "PD?@ S>PMN

Ã‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø qg|{kÏto=Øb. (AMGØDERØ"EQGERØ+NÜMAR Ø ØLØĪ - c Ø Ø-AIØ Ø 'REUTERÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø 0!, 'QETSEQ Ø ) ‫ ם‬ozt Ø ' Ø ,$ Ø - Ø50! Ø7 Ø: jp hpf|Ì:Ø gsÑjm Ø n‫ץל‬st Ø ‫ץ‬kØ zt{{Ò Ø j g|{gjÑ k Ø {kÏt Ø ~m‫ץ‬g ÏlpsØ ‫ל‬zm gØ ÎØ zqt |k}g{‫ץם‬tq}to Ø ~m‫ץ‬g ‫ץ‬t‫ מ‬Øj g‫ץ‬Ò qtoØÒp Ø ØCL Ø {g tÏØ{kz tÏØ‫ץ‬kØ zo|s‫ם‬Ø }‫{{מ‬p‫ץ‬g Ø v‫{{מ‬gØ kØ ztsj‫{מ‬to Ø gs‫ל‬Ø Ø gz{‫ ל‬Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø ØWØ ØLL Ø‫ץ‬kØkz }‫ל‬sk gØ|g ‫ | ל‬mØ gz‫ם‬Ø‫ץ‬g‫מ‬qto ØgjÒsk Øzkq nÑq tØg|Òqg t Øgsgj z{t‫ץמ‬kst Ø Ågr gsnÏgØ g|qgÏg Ø |o‫ץ‬g tk jÎ Ø ‫ץ‬kØ {ÏigØ ‫ל‬snm Ø sÑq ‫ץ‬gØ ‫ל‬snmØ }g q |‫ ל‬Ø Òzg{gØ zkqÏztoØ Ø LL Ø Ø Ò g{gØ Ø k| kk| k g‫ץ‬Òsg Ø Òs tstoØ |Ï q stoØ ~qÑ‫ץ‬g t Ø k{{k z |‫ ל‬Ø zkqÏztoØ ØLL ØozkqhgÏsts gØ|g ‫ל‬Øzt{‫מ‬Ø gØ Òzg{g Ø Î‫ץ‬tsk Øk| LL ØozkqhgÏsts gØ|g ‫ל‬Øzt{‫מ‬Ø gØ Òzg{g Ø Î‫ץ‬tsk Øk|

ØozkqhgÏsts gØ|g ‫ל‬Øzt{‫מ‬Ø gØ Òzg{g Ø Î‫ץ‬tsk Øk|}gskÏ Ø kØt‫לץ‬jk Øgs‫ל‬Ø Øsm‫ץ‬g tk jkÏ Ø ‫{מ‬t Ø Øsm‫ץ‬g tk jkÏ Øzgqg‫ץ‬Òsts k Ø|g ‫ל‬Ø msØ|gqzt}tqÏg Ø gqz‫ ם‬Ø|‫ ל‬gØ ‫ץ‬kØ Ø hg{hÏjk Ø |g gsÎØ |g ‫ל‬Ø msØ pqÏ‫ץ‬gs m Ø kz ‫ץ‬Î|m {ti~tk jÎ Ø msØzq‫ ם‬t m Ø ØWØ ØLLØ krg qto‫ץ‬ÒspsØ psØ ‫{מ‬ps Øqm sÑjm

qk Ø tØ Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ xm{tqkÏ m Ø gØ }o ‫ל‬Ø kÏsg Ø ‫}ל‬ntsgØ to Ø|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø|g Øgzgq n‫ץ‬t‫מ‬sØ‫ץ‬kq |Ò Øk|g ts ‫ל‬jk Ø pqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬ps Ø Øzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m ØkÏsg Ø ØJL2Ø|g Ø mØ ost{ |ÎØzkq t~ÎØztoØ tØkÏjt Ø|g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk ØkÏsg ØzkqÏztoØ ØJL2 Ø ksØÒ~k Øzgqg mqmnkÏ Øg{{‫ל‬Øt‫ מ‬kØ}gÏsk g Ø z ngsÎØ‫ץ‬ÏgØ osk~Î Ø‫ץ‬kÏp mØÎØjqg |Ò Ø‫ץ‬k ght{Ò Ø tsØ gq n‫םץ‬Ø psØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬ps Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :ØÅgØ }o ‫ל‬ØkÏsg Øg }g{Ñ Øzqt g ko‫ץ‬ÒsgØgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m mØ|g Ø ØgsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø{‫ם‬ipØ m Ø~g ‫ץ‬t}o |Î Ø zqt gq‫ץ‬tiÎ Ø to Ø ÏgØ z ngsÎØ zoq|gi ‫ל‬Ø ngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØ sgØ gzt k{Ò k Ø |ÏsjostØ kØ zkq t~Ò Ø psØ |qm‫ץ‬sÑs Ø ‫ם‬ztoØ mØh{‫ ל‬m mØkÏsg Øgq|k ‫ל‬Øzo|sÎØÑ kØsgØ os mqÎ k Ø‫ץ‬ÏgØ }p ‫ל‬ØÎØ msØzkqÏz p mØztoØtØh ‫ ם‬tzt ØkÏsg Ø|ts ‫ל‬Ø kØ z{gi ‫ל‬Øzo|s‫ל‬Ø|g{oz ‫ץם‬ksmØ‫ץ‬kØk‫{}מ‬k| mØh{‫ ל‬m m Ø kjt‫ץ‬Òsm Ø m Øjt‫ץ‬Î Ø toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø|g Ø toØ ~k |Ñ Ø‫| ץ‬qt‫מ‬Ø hgn‫ץ‬t‫מ‬Ø| sj‫מ‬sto Øzqt kÏsk g ØmØ|g mitqÏgØÇg‫ץ‬m{t‫מ‬Ø sj‫מ‬stoØ ,# Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Øi gØ tØkÏjt Ð pfÖyps f Íf :Ø ksØÒ~k Ø‫ץ‬Ò~q Ø i‫ץ‬Î Ø{m}nkÏØ|‫ל‬zt tØ ‫ץ‬Ò qtØ zqt g Ïg Ø ¾{{gØ |g ‫{{ל‬m{gØ }gq‫ל‬ii gØ |g Ø |qm‫ץ‬stÏØ m Ø Ø qÎ m ØngØzqÒzk ØsgØkqkosmnt‫מ‬s Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØks tz nt‫מ‬sØsÒt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø zqÏ{ t ØÒp Ø ‫ ל‬t Ø‫ץ‬kØ msØ|gqzt}tqÏgØgz‫ם‬Ø tsØ t‫מ‬s tØÒp Ø tsØ kz Ò‫ץ‬hq t

-HBGMJ@QÖ3SPJ@LC johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø sjm‫ם| ץ‬Ø tq ‫ץ‬ÒspsØ }gqgii ÑsØ|g Ø|qm‫ץ‬sÑsØ kØ‫ם‬qmØ m Ø Ø qÎ m ‫ ף‬sys :Ø Çg ‫}םץ‬o tØ g hk t{ n |ÑsØ |qm‫ץ‬sÑs Ø tØ tztÏtØgzgs ‫ל‬Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ØÅtØHypericum jovisØt‫ץ‬t ‫ל‬lk Ø|g ØkÏsg Ø ksÑ Ø oiiksÒ Ø‫ץ‬kØ tØH ÚamblycalyxØ#NTRSTQ Ø Ø'AMD ØÅtØ jk‫ מ‬kqtØkÏjt ØkÏsg Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø Ø qÎ m Ø|g Øj g}Òqk Ø iks |Ñ Ø tØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ‫ץ‬Òikn‫ ם‬Ø to Ø z‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø t} s‫ ל‬Ø msØs‫ ם‬gØg| ÎØ m Ø Ø qÎ m ØÒ~tosØgsg}kqnkÏØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ztoØnkpqt‫מ‬s g ØohqÏj gØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØH ÚjovisØ|g Øks‫ ם‬Ø‫{{ל‬toØ oiikst‫ מ‬ØkÏjto Ø toØH ÚempetrifoliumØ7IKKD Ø 'QETSEQØ Ø AK Ø ØÅgØ}o ‫ל‬Øgo ‫ל‬ØÒ~tosØksj ‫ץל‬k gØ~gqg| mq |‫ל‬Ø psØitsÒps Øt ØtztÏt Øgzgs t‫מ‬sØ msØzkq t~Î Ø|g Ø}gÏsk g Ø sgØ k‫}ץ‬gsÏltosØ ‫ץ‬k p‫ץ‬ÒsmØ its ‫ םץ‬m g Ø ÅtØ Hypericum jovisØ ‫ץ‬ztqkÏØkzÏ m ØsgØÒ~k Ø}gq‫ץ‬g|ko |ÎØgrÏg Øj‫מ‬tØsÒgØzgq‫ל‬ipigØ}{pqti{o| s‫{ם‬m Ø gØ(XOEQȫNUIMNKØ!Ø|g Ø(XOEQȫNUIMNKØ " Øgzt‫ץ‬tsÑnm|gsØgz‫ם‬Ø tØkÏjt Ø !SHAMARARØ ØAK Ø Ø|g Ø Òjk rgsØ m‫ץ‬gs |ÎØgs trk jp |ÎØjq‫ ל‬m f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ kÏsg Ø isp tÏØ kz ‫ל‬Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø t Ø tztÏt Ø krgz{Ñsts g Ø gz‫ם‬Ø Ø Ø z{gi Ò Ø toØxm{tqkÏ mØ‫ץ‬Ò~q Øgsg t{ |‫ל‬Ø tØ‫ם‬qt Ø t‫ ~מ‬g Ø |g Øs‫ ם‬gØ tØ‫ם‬qt Ø ‫ }ם‬sg Ø kØ to{‫ ~ל‬tsØÒsgsØgz‫ם‬Ø to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø tØ }gq‫ל‬ii Ø jo |‫ל‬Ø toØ ~pq t‫מ‬Ø g‫לץ‬-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHypericum jovis


├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├ШHypericum jovis gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бts├Шxm{tqk├П┬Бm ├Ш vp┬Б ├Ш┬О ├Ш4TQKAMD

105


Hypericum kelleriƻ <G?

ƻoʎ փ ƻ ʍպ ʍƻ -3

"POODA@M<@ Hypericum kelleriƻ <G? DI (<GKDBCD<

3‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø ÇgsÏps=Ø bADØ LAQGIMERØAGQNQTLØIMØ/LAKNc Ø Ø*TK Ø ØBaldacciØ)SEQØ #QESICTLØ ØNO Ú Ø ‫מ‬s ozt Ø"- Ø' Ø+ Ø7 Ø75 Ø75 (AK jp hpf|Ì:Ø gsÑjk Ø {kÏt Ø zt{ok Ò Ø kÏjt Ø ~m‫ץ‬g ÏltsØ ~g‫ץ‬m{ÎØ qÑ mØ ‫ץ‬kØ Òqzts g Ø q ltht{t‫מ‬s gØ k{Ò~m Ø ‫ץ‬kØ zt{{Ò Ø j g|{gjÑ k Ø |g Ø {kz t}okÏ Ø h{g t‫ מ‬Ø v‫{{מ‬gØ ØWØ ØLL Økz ‫ץ‬Î|mØÎØk{{k z |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ{Ïito Ø‫ץ‬g‫ מ‬ WØ ØLL Økz ‫ץ‬Î|mØÎØk{{k z |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ{Ïito Ø‫ץ‬g‫ מ‬ Ø ØLL Økz ‫ץ‬Î|mØÎØk{{k z |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ{Ïito Ø‫ץ‬g‫ מ‬ LL Økz ‫ץ‬Î|mØÎØk{{k z |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ{Ïito Ø‫ץ‬g‫ מ‬

Økz ‫ץ‬Î|mØÎØk{{k z |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ{Ïito Ø‫ץ‬g‫מ‬qto ØgjÒsk Ø|o‫ץ‬g tk jÎ Ø‫ץ‬kØ}o‫ לץ‬gØÒp Ø ~kj‫ם‬sØ{kÏg ØÅgr gsnÏgØzt{‫מ‬Øhqg~kÏg Ø osÎnp Øgzt k{t‫ץמ‬ksmØgz‫ם‬ØÒsgØ‫ל‬snt ؾsnmØ osÎnp Ø k qg‫ץ‬kqÎ ØksÏt kØ q ‫ץ‬kqÎØÎØzks g‫ץ‬kqÎ Ø Òzg{gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Økz ‫ץ‬Î|m k{{k z |‫ל‬ØÒp Ø{ti LL Økz ‫ץ‬Î|m k{{k z |‫ל‬ØÒp Ø{ti

Økz ‫ץ‬Î|m k{{k z |‫ל‬ØÒp Ø{ti~tk jÎ Ø gØ|q‫ ל‬zkjgØh{k}gq jp ‫ל‬ØÎØ | ‫ל‬Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬g‫מ‬qto Ø gjÒsk Ø Ò g{gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øk{{k z |‫ ל‬Ø|Ï q sgØ‫ץ‬kØ kqonqÒ Ø gzt~qÑ k Ø msØ |‫ ל‬pØ kz }‫ל‬sk g Ø |g Ø ‫ץ‬kØ {Ïito Ø ‫ץ‬g‫מ‬qto ØgjÒsk Ø gqz‫ ם‬Øptk jÎ Ø|‫ ל‬g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø gØ Ò{mØ gÈtoØÒp Ø|g Ø tsØ ‫מ‬ito t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø {{ms |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø sp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø tsØ‫ם‬i|tØ psØ ko|ÑsØ qÒpsØ msØ Ø qÎ m Ø ‫מ‬tØgsg}tqÒ Øjo |‫ל‬Ø psØ ko|ÑsØ qÒpsØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ ~pq ÑsØ g{{ |q‫ ל‬mØ |g Ø qioqt‫מ‬zt{m Ø |g Ø psØ ~pq ÑsØ zÎ{ Ø|g Ø ‫ ם‬ØkÏsg Ø ~kj‫ם‬sØhÒhg tØ‫ ם‬Øhg Ïlts g Ø kØ {gsng ‫ץ‬Òsto Ø zqt j tq ‫ץ‬t‫ מ‬Ø |g Ø z ngs‫ ם‬g gØ gs zqt pzk‫מ‬tosØ tØ|‫ל‬zp Øzgqk‫}ץ‬kqÒ ØHypericum trichocaulon

tq ‫ץ‬Òsk Ø }tqÒ Ø msØ oqÑzmØ ‫ץ‬kØ tØ {gsng ‫ץ‬ÒstØ ‫ם‬st‫ץ‬gØ H Ú trichocaulon Ø ÅtØ k{ko gÏtØ kÏsg Ø ÒsgØ ‫{{ל‬tØ ksjm‫ ץ‬|‫ם‬ØkÏjt Ø m Ø qÎ m Ø tØtztÏtØ‫ץ‬ztqkÏØsgØ}‫מ‬k g Øz{m ÏtsØ toØH ÚkelleriØ kØtq ‫ץ‬Òsk ØnÒ k ØgsØ|g Ø kØzkq ‫ ם‬kqtØ hqg~ÑjmØzkq h‫{{ל‬ts g Ø|g Ø o~s‫ל‬Øzgqk }q‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬g|q‫ל‬Ø toØ k{Ò~mØ kØ g|gsnÑjk Ø sgsÑjk Ø n‫ץל‬sto Ø ÅgØ j‫מ‬tØ kÏjmØ kÏsg Ø |‫ל‬zp Ø zgqk‫}ץ‬kqÎØ msØ k‫ל}ץ‬s mØ g{{‫ל‬Ø ‫ ~ם‬Ø oiiksÎ ØÅgØozt{k ‫ץץ‬g |‫ל‬Øksjm‫ל| ץ‬ØkÏjm Ø‫ם‬zp Ø tØH Ú kelleri Ø zgqto ‫ל‬ltosØ ksj g}ÒqtsØ i g ÏØ zqt }ÒqtosØ ‫ץ‬ÏgØ |g{ÎØk |‫ם‬sgØ m ØkrÒ{ rm Ø|g Ø m Ø}o tikpiqg}Ïg Ø Økr‫ל‬z{p ÎØ to Ø o~s‫ל‬Ø osjo‫ל‬lk g Ø‫ץ‬kØ msØkr‫ל‬z{p mØ‫{{ל‬psØ ksjm‫| ץ‬ÑsØ k jÑs Ø Ø z{m Ò kqt Ø oiiksÎ Ø toØ ( Ú Ú kelKEL leriØ}gÏsk g ØsgØkÏsg Ø tØH ÚaviculariifoliumØ*ATB Ø Ø3OACH Ø j g Òqp Ø gØ}o ‫ל‬Ø m Ø Ø sg t{Ïg ØztoØgsÎ|tosØ msØ UAQ ØbourgaeiØ "NIRR Ø. Ø2NBRNMØ 2NBRNMØ Ø3SQIDØ f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ø 4to{‫ ~ל‬tsØ to{‫ ~ל‬tsØ Ø oztz{mno oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ Hypericum kelleriØ kÏsg Ø isp tÏØ gz‫ם‬Ø gØ ko|‫ל‬Ø Âqm Ø ØkÏ|t ØÒ~tosØ~gq tiqg}mnkÏØgz‫ם‬Ø tsØ%GKIØ Ø kØtq ‫ץ‬Òsk ØnÒ k Ø gØksÎ{ |gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØkÏsg Ø‫}ל‬ntsg Ø‫ם‬zp Ø i gØ zgq‫ל‬jk i‫ץ‬gØ tØ {k|gstzÒj tØ h‫ל‬jg Ø h‫ם‬qk gØ toØ ‫ם‬qto Ø htoq ~ Î Ø ksØÒ~k Ø‫ץ‬k qmnkÏØ osk~ l‫ץם‬ksmØ‫ץ‬kÏp mØ ÎØg|qgÏk Ø‫ץ‬k ght{Ò Ø psØksm{Ï|psØg ‫ץם‬psØ toØkÏjto Ø gØ tztÏgØ‫ץ‬kØgq|k ÎØhkhg ‫ ם‬m gØrkzkqst‫מ‬sØ gØ Ø z z{Òts ØmØÒ| g mØztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØt Øz{mno ‫ץ‬tÏØz ngsÑ Ø rkzkqs‫ל‬Ø gØ ØJL2

‫ ף‬sys :Ø ÅtØ Hypericum kelleriØ kÏsg Ø osÎnp Ø t |t{ti |‫ל‬Øks tz ‫ץ‬ÒstØ kØkzÏzkjk Øk| ‫ ל‬k Ø‫ץ‬kØhgn‫ מ‬Øgqi {Ñjk ØÒjg}t Ø‫ם‬zp Ø gØ|g Ñ kqgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØjt{ sÑs Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ØLØ|g Ø ØL Ø ~k |Ñ ØrmqÒ Ø nÒ k Øt ØtztÏk ØjksØ|g g|{‫מ‬lts g Øzkq tj |‫ ל‬Øzqt ‫ץ‬t‫מ‬s g Øgz‫ם‬Ø tØkÏjt Ø ØnÒ m ØgzaØ‫ם‬ztoØzqtÒq~k g ØtØÅ‫מ‬zt Ø toØkÏjto Øjm{gjÎØt Øzgqo}Ò ØgiqÑsØ tØtqtzÒj tØ toØ ‫ץ‬g{t‫ מ‬Øgs zqt pzk‫מ‬tosØÒsgsØgs‫{ל‬titØh ‫ ם‬tzt Ø o Ò Ø t Ø nÒ k Ø krgq Ñs g Ø gz‫ם‬Ø zgq‫ל‬its k Ø ‫ם‬zp Ø mØ h‫| ם‬m mØ gz‫ם‬Ø gØg itzq‫ם‬hg gØ|g ØtØ|gngq ‫ םץ‬Ø tsØtztÏtØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø|g ØmØ|g‫ מ‬m Ø psØn‫ץל‬spsØ m ØBerberis creticaØ ztoØiÏsk g Øgz‫ם‬Ø| mst q‫}ם‬to Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØj g mqmnt‫מ‬sØgst | Ò Øk| ‫ ל‬k ؾ{{gØkÏjmØztoØ‫ץ‬ztqkÏØsgØ}‫מ‬ts g Ø ‫ץ‬kØ tØH ÚkelleriØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØ~g‫ץ‬m{Î Øgs‫ל‬z orm Ø}o ‫ ל‬Ø ÎØ}o ‫ל‬ØztoØ ~m‫ץ‬g ÏltosØ ‫ל‬zm gØ|g Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØkÏsg Ø~gqg| mq |‫ל‬Ø Ò t psØh t ‫ם‬zps Ø‫ם‬zp ØmØ Anchusa cespitosaØ kzÏ m Ø ksjm‫| ץ‬ÎØ gØ ko|‫ל‬Ø Âqm Ø mØ Anthemis rigida Ø mØ Hypochaeris TENUIßORAØ ksjm‫| ץ‬ÎØ gØ‫ם‬qmØ m Ø qÎ m Ø|g Ø mØSpergularia rubra Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ØÅtØHypericum kelleriØ|g{{ kqikÏ g Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHypericum kelleri

106


Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö ÅtÖ Hypericum kelleriØ oz‫|ם‬k g Ø kØ ozkqh‫| ם‬m mØ |g Ø ztjtz‫ ל‬m‫ץ‬gØ gz‫ם‬Ø gØ g itzq‫ם‬hg g Ø gØ tztÏgØ ‫ ~ם‬Ø ‫םץ‬stØ zqt|g{t‫מ‬sØ‫ץל‬k mØh{‫ל‬hmØ gØ}o ‫ ל‬Øg{{‫ל‬ØkzÏ m Øk{g ÑstosØ Ø|‫ ל‬k Ø‫ץ‬kØ zÒq‫ץ‬g gØztoØzgq‫ל‬its g Ø|g Øgsg Ò{{tosØ msØ jm‫ ץ‬toqiÏgØ skgqÑsØ }o Ñs Ø w Ø ÒsgØ hgn‫םץ‬Ø gØ }o ‫ל‬Ø zqt g k‫מ‬ts g Øgz‫ם‬Ø msØ|g g qt}ÎØ m Øozkqh‫| ם‬m m Ø krg Ïg Ø m Ø|g g|kÏ‫ץ‬ksm Ø‫ץ‬tq}Î Ø to Ø|g Ø psØzt{‫מ‬Øj g|{gj ‫ץ‬ÒspsØ k{k~ÑsØztoØq ltht{t‫מ‬s Ø msØzqgi‫ץ‬g |‫ ם‬m g ØmØ osk~ l‫ץם‬ksmØ~qÎ mØ m Øim Øi gØh‫| ם‬m mØgz‫ם‬Ø g itzq‫ם‬hg gØ ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ kÏsg Ø m‫ץ‬gs |ÎØ i g ÏØ j g mqkÏØ tØh ‫ ם‬tztØ|g ‫{{ל‬m{tØi gØ tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt ØÇpqÏ Ø h‫| ם‬m mØ |g Ø |gngq ‫םץ‬Ø t Ø kzÏzkjk Ø gst | Ò Ø k| ‫ ל‬k Ø ‫ם‬ztoØ}‫מ‬k g Ø tØHypericum ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØ k{ |‫ל‬ØsgØ|g{o}nt‫מ‬sØ gz‫ם‬Ø gj gzÒqg to Ø n‫ץל‬sto Ø Berberis cretica Ø |‫ ל‬pØ gz‫ם‬Ø to Ø tztÏto Ø tØ HypericumØ Ï p Ø jksØ ngØ kz hÏpsk Ø kØzkqÏz p mØkzÏ m ØztoØmØh‫| ם‬m mØ kØgo Ò Ø Ø zkq t~Ò Ø‫ץ‬k ps‫ ם‬gs ØkÏsg Øz ngs‫ם‬ØsgØozÎq~kØiqmitq‫ ם‬kqmØ gs‫ל‬z ormØ m ØVicia tenuifolia ÚÒsgØht |t‫ץמ‬kstØkÏjt ØztoØ kÏsg Øgs gips |‫ם‬Ø toØH Úkelleri Ø Ø|Ïsjost Øozkq o{{tiÎ Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Øht gs |t‫ מ‬Ø |g Ø|mztoqt‫ מ‬ØkÏsg Ø ~k |‫ל‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬ØgsØ{m}nkÏØoz‫ ם‬mØtØ ‫ץ‬ki‫{ל‬t Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬ps sØ|g Ø tØkÏjt ØÏ p Øks g~nkÏØ tØ‫ץ‬Ò{{tsØ msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ø m Ø)5#.Ø Ø kØzkqÏz p mØ ztoØt Øz{mno ‫ץ‬tÏØ toØzgqto ‫ ל‬tosØ|‫ל‬zt gØ‫ץ‬kÏp m Øzqt Ø tØzgq‫ם‬sØjksØz{mqtÏØ|‫ל‬zt gØgz‫ם‬Ø gØ|q Îq gØÒs grm Ø mØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsmØ|g mitqÏgØ|g Ø|g ‫ל‬Ø osÒzk gØ|g g ‫ ל‬k g Ø

p Ø ~kj‫ם‬sØ!zk {t‫ץמ‬kstØ .4 Ð pfÖ yps f Íf :Ø gsÒsgØ zqt Ø tØ zgq‫ם‬s Ø z {ki‫ץ‬Òst Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ ngØ zqÒzk Ø sgØ zgqg|t{tont‫מ‬s g Ø i gØ gq|k ‫ל‬ØÒ mØ ÎØjk|gk Ïk ØÑ kØsgØgs ~skonkÏØ‫ץ‬ÏgØz ngsÎØ ‫ץ‬kÏp mØÎØ‫ץ‬k ght{ÎØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ to Ø | ‫ל‬ k Ø ztoØ } {trkst‫מ‬sØ z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ Hypericum kelleriØ ngØzqÒzk ØsgØzkq }qg~nt‫מ‬sØÑ kØsgØk‫ץ‬ztj nkÏØmØkÏ tjt Ø kØg itzq‫ם‬hg gØ|g ØsgØjtnkÏØmØjosg ‫ ם‬m gØ gØ}o ‫ל‬Ø sgØgsgz o~nt‫מ‬s ØsgØzgq‫ל‬itosØ zÒq‫ץ‬g gØ|g ØsgØjm‫ ץ‬toqiÎ tosØ sÒgØ ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø Ïsg Ø zgq‫{ם‬gØ go ‫ ל‬Ø gzgqgÏ m tØ sgØ kztz k‫מ‬k g Ø ‫ץ‬kØ zqt t~ÎØ mØ g‫מ‬rm mØ psØ gs gips |ÑsØ k jÑsØ kØ‫ץ‬ÏgØ Ò t gØÒ| g m ØÑ kØsgØ|g g kÏØhÒhg tØ‫ ם‬Ø t Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ HypericumØ p}k{t‫מ‬s g Ø gz‫ם‬Ø go ÎØ msØ zqg| |Î Ø Ø o{{tiÎØ toØ}o t‫מ‬ØngØzqÒzk ØsgØk{ki~nkÏØ‫ץ‬kØ go mq‫ ם‬m g ØgsØ|g ØÒsg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø zkq‫ לץ‬psØngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØ o{{k~nkÏØ k‫ל‬sØgo ‫ם‬Ø tØÏj tØjksØjm‫ ץ‬toqikÏØ |‫ל‬zt tsØ|Ïsjost Øi gØsgØkz ko~nkÏØmØ|g{{ Òqik gØ toØ}o t‫ מ‬ØsgØzt{{gz{g g nkÏØ|g Ø mØ osÒ~k gØsgØj gsk‫ץ‬mnkÏØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto ØÅgØ zÒq‫ץ‬g ‫ל‬Ø toØngØzqÒzk ØkzÏ m Ø sgØ|g g knt‫מ‬sØ kØÅq‫ל‬zklk Ø zkq‫ לץ‬ps Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØngØkz qÒ k Ø msØz ngs‫ ם‬m gØkzgsk gipiÎ Ø toØkÏjto Ø tsØ}o |‫ם‬Ø toØh ‫ ם‬tztØÎØngØjÑ k Ø msØ josg ‫ ם‬m gØzk qg‫ לץ‬psØksÏ ~o m Ø psØ}o |ÑsØz{mno ‫ץ‬Ñs Ø msØzkqÏz p mØztoØ gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø gØtztÏgØÒ~tosØgzt‫ץ‬kÏsk Ø‫ץ‬k pnt‫מ‬sØ|‫ ל‬pØgz‫ם‬ØÒsgØ|qÏ ‫ץ‬tØ‫ם‬q t

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØHypericum kelleriØgz‫ם‬Ø gØ ko|‫ל‬ØÂqmØ m Ø qÎ m Ø vp Ø. Ø4TQKAMD

107

-HBGMJ@QÖ3SPJ@LC


Hypericum taygeteum ,PĸU@G JIO<I?M

ʈ փƻ 54

"POODA@M<@ Hypericum taygeteum ,PĸU@G JIO<I?M DI /<SJI Ã‫פ‬ys :Ö; {{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø g|psÏg =ØbIMØ QTOIBTRØTLBQNRIRØKNCNØDICSNØ`KAMGADAØDEØ4QIOIaØIMØLNMSEØ 4AXGESNc Ø ØL Ø1UʀZELÚ ØContandriopoulos ( {‫ ם‬ozt Ø HEQB Ø0 Ø1TęYEK Ø!)8 jp hpf|Ì:Ö t{ok Ò ØkÏjt Ø‫ץ‬kØro{ÑjmØh‫ ל‬mØ|g Øgq|k ‫ל‬Ø{kz ‫ ל‬Øk‫מ‬nqgo gØ k{Ò~mØ‫ץ‬Î|to Ø ØCL Ø osÎnp Ø |qk‫ץלץ‬ksgØ kØ hq‫~ל‬to Ø ~m‫ץ‬g Ïlts gØ ‫| ץ‬qÒ Ø o ‫ל‬jk Ø v‫{{מ‬gØ gs Ïnk g Ø gz{‫ ל‬Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬Ï ~tØ Òp Ø Ø LL Ø g|Òqg g Ø ptk jÎØ Òp Ø k{{k z |‫ ל‬ptk jÎ Ø j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØ Ø LL Ø ‫ ל‬q ~g Ø ‫ץ‬kØ g‫ץ‬h{kÏgØ ÎØ gzt qtiio{k‫ץ‬ÒsmØ gz‫{ם‬mrm Ø zq‫ ל‬sgØÎØi{go|tzq‫ ל‬sg Ø~pqÏ Ø‫ץ‬g‫מ‬qto ØgjÒsk Ø|g Ø‫ץ‬kØ j ‫ ל‬zgq to Øj goikÏ ØgjÒsk Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØ‫ץ‬k gÏtoØsk‫מ‬qtoØ |g Ø toØ|q‫ ל‬zkjto ؾsnmØ osÎnp Ø‫ץ‬tsÎqmØÎØ zgsÏp Ø kØ t‫לץ‬jk Ø psØ Øj g‫ץ‬Ò qtoØ ØLL Ø q‫ |ל‬gØ{ti~tk LL Ø q‫ |ל‬gØ{ti~tk Ø q‫ |ל‬gØ{ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø{kÏg Ø Òzg{gØ Ø osksp‫ץ‬ÒsgØ tØ|g LL Ø{kÏg Ø Òzg{gØ Ø osksp‫ץ‬ÒsgØ tØ|g

Ø{kÏg Ø Òzg{gØ Ø osksp‫ץ‬ÒsgØ tØ|g Ñ kqtØ Ø toØ‫ץ‬Î|to Ø to Øptk jÎ {ti~tk jÎ Øg‫ץ‬h{ÒgØ Òp ØtrÒg Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Ø|q‫ ל‬zkjgØg|Ò LL Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Ø|q‫ ל‬zkjgØg|Ò

Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Ø|q‫ ל‬zkjgØg|Òqg gØÎØ‫ץ‬kØ Øh{k}gqÏjk Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬kØ ØzÒ g{g Øk{k‫מ‬nkqg Ø}p k s‫ל‬Ø|Ï q sg Øptk jÎ {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø ‫ץ‬kØg‫ץ‬h{kÏgØÎØtrkÏgØgz‫{ם‬mrm Øg|Òqg g Ø‫ץ‬kØ ØskoqÑ k Ø Î‫ץ‬tsk Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬t Ø kØ ØjÒ ‫ץ‬k Ø gqz‫}ם‬o{{gØ Ø ptk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL ØztoØj gqqmis‫מ‬ts g Ø msØk p LL ØztoØj gqqmis‫מ‬ts g Ø msØk p

ØztoØj gqqmis‫מ‬ts g Ø msØk p kq |ÎØ to Øqg}ÎØ|g ‫ל‬Ø msØpqÏ‫ץ‬gs m Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øsm‫ץ‬g tk jkÏ Øzgqg‫ץ‬Òsts k Ø zÒq‫ץ‬g gØ|o{ sjq |‫ ל‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ‫ץ‬kØ g‫ץ‬h{kÏk Ø ÎØ gzt qtiio{k‫ץ‬Òsk Ø gzt{Îrk Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ mØ‫ץ‬ÏgØ to Øz{koq‫ ל‬Ø‫ץ‬kØog{ÑjmØ }o‫ לץ‬gØ mØh‫ ל‬mØ to Ø|g Ø‫ץ‬kØj | op ÎØsk‫מ‬qp m

zkq h‫{{ל‬ts g Ø gz‫ם‬Ø ‫ץ‬g|ÏgØ h{‫ ל‬m m Ø q ‫ץ‬Òsk Ø t‫לץ‬jk Ø }o ÑsØztoØks tzÏlts g Ø gØhqg~ÑjmØzqgsÎØ~k ‫לץ‬qqtoØ m Ø ~gq‫ל‬jqg Ø gsgz ‫ מ‬ts g Ø kØ m‫ | ץ‬kq‫ל‬Ø ‫ץ‬Òqm Ø |‫ ל‬pØ gz‫ם‬ØPlatanus orientalis o~s‫ל‬Ø kØhtqk sÎØÒ|nk mØ‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ Stachys chrysantha |g ØCymbalaria microcalyx Ø Øz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ ‫ל‬qspsgØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø to Ø | kqt‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Øjo |Î htqk tjo |Î ØÒ|nk m Øo m{‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø t{‫מ‬jqt tØ ÅlÏ l sg Ø ‫ץ‬Ò gØ kØ j‫ ל‬t Ø Abies cephalonica Ø gØ‫ם‬qmØ tqg| ‫ל‬Ø|g ØÇ tstht‫מ‬s Øt Øh ‫ ם‬tzt kÏsg Øm‫ ץ‬ | gl‫ץם‬kst Ø |g g|‫ם‬qo}t Ø g hk t{ n |tÏØ |qm‫ץ‬stÏØ ‫ץ‬kØ h‫ם‬qk gØ ÎØ htqk tgsg t{ |ÎØ Ò|nk m Ø ztoØ zqtk| kÏsts g Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø m Ø‫ץ‬g|Ïg Øh{‫ ל‬m m Ø gØs‫ ם‬gØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ toØÇ tsthtosÏto Ø kØz{gi Ò Øgsg t{ |Î ØÒ|nk m Øzgqg mqkÏ g Ø tØ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqtØo ‫ץם‬k qtØgs‫ל‬z orm Ø toØkÏjto Ø ØL Ø kØ‫ץ‬ÏgØzkq t~Î Ø‫ם‬ztoØoz‫ל‬q~tosØzt{{‫ל‬Øg|‫ץם‬mØ z‫ל‬s gØ|g Ø ksjm‫ל| ץ‬ØkÏjmØ m Ø {{‫ל‬jg Ø isp tÏØ z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ Hypericum taygeteum gsgz ‫ מ‬ts g Ø kØo t‫ץ‬k q |‫ם‬Øk‫מ‬qt Øgz‫ם‬Ø gØ ØÒp Ø gØ ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ÅtÖHypericum taygeteum gsÎ|k Ø mØ H ØRECS ØTaeniocarpium (2NBRNMØ Ø|g Ø oiiksk‫מ‬k Ø‫ץ‬kØ tØH ÚfragileØ(EKDQ Ø Ø3AQS ØEWØ"NIRR Ø tØtztÏtØ}‫מ‬k g Ø kØ tqk sÒ Øzkq t~Ò Ø m Ø Ø ‫מ‬ht g Ø z‫ם‬Ø tØ k{ko gÏtØj g}Òqk Ø|oqÏp Ø gØg|Òqg gØ|q‫ ל‬zkjgØ psØ kz‫{ל‬psØ|g Ø tØ ‫ ם‬Ø gØ‫ל‬snmØ toØkÏsg Ø osÎnp Ø‫ץ‬tsÎqm Ø s t‫ מ‬t Øzgqg-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t jpÍsis Ö frms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø gØ ‫ץ‬Ò gØ gÈtoØ ‫ץ‬Ò~q Ø gØ ‫ץ‬Ò gØ tosÏto Ø ØÑq ‫ץ‬t Ø|gqztÏØzgqto ‫ל‬lts g Ø tsØ t‫מ‬{ tØ ‫ץ‬Ò~q Ø Øgq~Ò Ø oit‫ מ‬to Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø z‫ל‬s t Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Ø Ø k{tztssÎ to Ø Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ kÏsg Ø isp ‫ם‬Ø gz‫ם‬Ø gØ ‫ם‬qmØ ÅgÐik t Ø |g Ø ‫ל‬qspsg Ø |gnÑ Ø |g Ø gz‫ם‬Ø gØ ‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ ‫ם‬qmØ Ç tstht‫מ‬s Ø |g Ø tqg| ‫ ל‬Ø ztoØ k| kÏsts g Ø s‫ ם‬gØ toØ ‫ל‬qspsgØ |g Ø gØ tztÏgØ gsÎ|tosØ msØ tqt k q‫ל‬Ø toØ ‫ל‬qg|gØ 4AMØ Ø)ASQNĨØ Ø+AKONTSYAJIRØ Ø#NMRSAMSIMIDIRØ ‫ ף‬sys :Ø ÅtØ Hypericum taygeteumØ gsÎ|k Ø gØ ~g ‫ץ‬t}o |‫ל‬ØkÏjmØ|g Ø}‫מ‬k g Ø kØ|g g|‫ם‬qo}to ØÎØ ~kj‫ם‬sØ|g g|‫ם‬qo}to Ø g hk t{ n |t‫ מ‬Ø |qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø kØ | kqÒ Ø ÎØ m‫ ץ‬ | kqÒ Ø |g Ø ~k |‫ל‬Ø zqt}o{gi‫ץ‬Òsk Ø nÒ k zgsÏp Ø Ò~k Ø zgqg mqmnkÏØ mØh‫ ל‬mØ psØhq‫~ל‬psØztoØ} {trkst‫מ‬sØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø to Ø Ï p Ø i g ÏØ k|kÏØ oz‫|ם‬k g Ø kØ h‫| ם‬m mØ gz‫ם‬Ø lÑgØ|g Øgsgz ‫ מ‬k g Ø‫ץ‬kØjo |t{Ïg Ø tsØ ÅgÐik t Ø tØ kÏjt Ø k‫}ץ‬gsÏlk g Ø gØ gsÑ kqgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ m Ø gi|‫ל‬jg Ø kØ hqg~Ñjk Ø nÒ k Ø t Ø tztÏk Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØHypericum taygeteum


┬╛┬БtтАл╫етАмg├Ш┬Бto├ШksjmтАл|┬В╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шk├Пjto┬Ъ├ШHypericum taygeteum├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш~pq┬ВтАл╫ЭтАм├Ш├Еl├П┬Бl┬Вsg ├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш┬СтАл╫ЬтАмqspsg┬Ъ├Ш kzтАл╫ЬтАмsp ├Ш}p┬Б ├Ш┬Ж ├Ш┬Лg{zto┬БlтАл|╫ЬтАмm┬Ъ ├Ш|g┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бts├Шlocus classicus ├ШтАл╫ЭтАмqt┬Ъ├Ш├Еg├Рik┬Бt┬Ъ├Ш |тАл┬Б╫ЬтАмp ├Ш}p┬Б ├Ш├З ├Ш┬Лoq┬Вg|тАл╫ЭтАмzto{t┬Ъ


mqÎ g‫ץ‬kØ‫ ם‬Ø}o ‫ל‬Ø m Ø tqg| ‫ ל‬Ø o~s‫ל‬Ø}ÒqtosØ gr gsnÏk Ø‫ץ‬kØ qÏgØ‫ל‬snmØ|g Ø gØzÒ g{‫ל‬Ø to ØkÏsg ØtrÒg Ø‫ ~ם‬Øg‫ץ‬h{ÒgØ ÎØg|q‫ ם‬t‫ץ‬g Ø s‫{ל‬tik Øzgqg mqÎ k ØÒi sgsØ|g Ø tsØoztz{mno ‫םץ‬Ø toØÇ tsthtosÏto Ø‫ם‬ztoØzgqg mqÎnm|gsØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ‫ץ‬kØ|gqzt‫ מ‬Ø kØt‫לץ‬jk Ø psØj‫מ‬t Ø z z{Òts Øtq ‫ץ‬ÒsgØ}o ‫ל‬Ø tsØ ‫ל‬qspsgØ|g Ø tØÇ tstht‫מ‬s Øk‫}ץ‬gsÏltosØ‫ץ‬ÏgØ‫ץ‬ki‫ל‬{mØgs‫ל‬z ormØh{g Ñs Øt ØtztÏt Ø o~s‫ל‬Ø|qÒ‫ץ‬ts g Øgz‫ם‬Ø tØ hqg~Ñjk Ø oz‫ ם‬qp‫ץ‬g Ø ÅÒ t k Ø ‫ץ‬tq}t{ti |Ò Ø j g}tqtzt Î k ØngØzqÒzk ØsgØnkpqt‫מ‬s g Ø‫ ם‬Øks ‫ ל‬ts g Ø msØ zt | {‫ ם‬m gØ toØkÏjto Ø|g ØjksØ}gÏsk g ØsgØÒ~tosØ|‫ל‬zt gØ gr st‫| ץ‬ÎØgrÏgØ +AKONTSYAJIRØ Ø#NMRSAMSIMIDIRØ Ø Ø f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:ØÅtØHypericum taygeteum gzgs ‫ל‬Ø kØhqg~Ñjk ØnÒ k Ø|g Øtq ‫ץ‬Òsk Ø}tqÒ Ø kØgzq‫ ם‬ to Ø h t ‫ם‬zto Ø g ‫ל‬Ø msØ zkqÏtjtØ gsnt}tqÏg Ø gØ }o ‫ל‬Ø iÏsts g Øk‫|מ‬t{gØgs {mz ‫ ל‬Økrg Ïg Ø psØ}p k sÑsØ|Ï q spsØgsnÒpsØ to Ø‫ץם‬p Ø Øoz‫{ם‬t zk Øzkq ‫ם‬jto Ø‫ץ‬ztqkÏØ sgØ j g}‫מ‬itosØ m Ø zqt t~Î Ø Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏjto Ø kÏsg Ø tz |tÏ ØÅtØ}o ‫ל‬Ø o~s‫ל‬Øgzto ‫ל‬ltosØgz‫ם‬Ø}g st‫ץ‬ks |‫ל‬Ø|g ‫{{ל‬m{k ØnÒ k Øg|‫ץם‬gØ|g ØgsØgo Ò Øik s ‫ל‬ltosØ‫ץ‬kØ isp t‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø tsØ ÅgÐik t Ø mØ ‫ץ‬tsgj |ÎØ zkq t~ÎØ ‫ם‬ztoØ ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ Ò~k Ø hqknkÏØ tØ H Ú taygeteum kÏsg Ø mØ ~gq‫ל‬jqgØ m Ø gi|‫ל‬jg Ø kØ gz‫|ם‬qm‫ץ‬sto Ø hq‫~ל‬to Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ psØ tztÏpsØ ~qm ‫ץ‬tzt kÏ g Ø p Ø gsgqq ~m |‫ם‬Ø zkjÏt Ø |kÏØ Ò~tosØ |g g‫ץ‬k qmnkÏØ zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØ kÏjto Ø sjÒ~k g Ø ‫ץם‬p Ø{kz t‫ץ‬kqÎ ØÒqkosgØ tØ‫ם‬qt ØsgØgzt|g{‫ מ‬k ØsÒto Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø tsØ ‫ל‬qspsg Øz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø t{‫מ‬jqt tØ ÅlÏ l sg ØÒ~tosØ k|‫ץ‬mq pnkÏØj‫מ‬tØoztz{mno ‫ץ‬tÏ Øt ØtztÏt Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØzkqÏztoØ Ø}o ‫ל‬ØtØ|gnÒsg ØksjÒ~k g Ø ‫ץם‬p Ø sgØ oz‫ל‬q~tosØ kz z{ÒtsØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ kØ j‫ מ‬hg gØ m‫ץ‬kÏgØ m Øzkq t~Î Ø Øz{mno ‫ םץ‬Ø m Ø tqg| ‫ ל‬Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk ØzkqÏztoØ Ø}o ‫ל‬Ø|g Ø|g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø‫ ץ‬gØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÎØ Ò| g mØ kØ |qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø m Ø zkq t~Î Ø Ø gsg t{ |Ò Ø z{gi Ò Ø toØÇ tsthtosÏtoØÒ~tosØzgqg mqmnkÏØj‫מ‬tØ ~k |Ñ Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø t Ø tztÏt Ø gzÒ~tosØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø zkqÏztoØ ØLØ|g Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØ ost{ |Ñ Øzk LØ|g Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØ ost{ |Ñ Øzk Ø|g Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØ ost{ |Ñ ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ +AKONTSYAJIRØ Ø#NMRSAMSIMIDIRØ Ø z‫ם‬Øsk‫ ם‬kqk ØÒqkosk Ø psØ oiiqg}ÒpsØÒ~tosØks tz nkÏØ ‫ץ‬kq |tÏØg|‫ץם‬mØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qtÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ to Øjo zq‫ם‬ to Ø|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø m Øzkq t~Î kØ ‫{ם‬to Ø to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ kÏjto Ø zgqg mqÎ g‫ץ‬kØ ÒsgØ ‫| ץ‬q‫ם‬Ø gq n‫םץ‬Ø skgqÑsØ g ‫ץם‬ps Ø ikits‫ ם‬Ø ztoØ oztjm{Ñsk Ø‫ ם‬Ø gØgq Ïh{g gØki|gnÏ gs g Ø‫ץ‬kØjo |t{ÏgØ tØ hqg~Ñjk Ø oz‫ ם‬qp‫ץ‬gØ |g Ø mØ g‫מ‬rm mØ ÎØ mØ gsgsÒp mØ psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ zqgi‫ץ‬g tzt kÏ g Ø ‫ץ‬kØ zt{‫מ‬Ø gqit‫ מ‬Ø qon‫ץ‬t‫ מ‬Ø | ‫ץ‬t‫ץמ‬kØ‫ ם‬ØtØ ost{ |‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø}o ÑsØ toØ kÏjto ØjksØozkqhgÏsk Ø gØ ØksÎ{ |gØ‫ ל‬t‫ץ‬g

sÎ‫ץ‬g g Ø kzgq~ g|‫ל‬Ø tj |‫ל‬Ø jÏ| og Ø Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏjto Øzqt g k‫מ‬ts g Øgzt k{k ‫ץ‬g |‫ל‬Ø to Øgzq‫ ם‬to Ø |g g|‫ם‬qo}to Ø|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø|g Ø‫םץ‬stØ gØ}o ‫ל‬ØztoØgsgz ‫ מ‬ ts g Ø gØ ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØ hq‫~ל‬psØ h‫| ם‬ts g Ø gz‫ם‬Ø gØ lÑg Ø s t‫ מ‬t Ø gØ k{ko gÏgØ Ò mØ ÒsgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØH ÚtaygeteumØ mØ~gq‫ל‬jqgØ m Ø gi|‫ל‬jg Ø | sjosk‫מ‬k Øgz‫ם‬Ø msØjm‫ ץ‬toqiÏgØgsgqq ~m |t‫מ‬ØzkjÏto Ø tØ tztÏtØ|g{‫מ‬z k Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ|‫ל‬nk toØhq‫~ל‬toØ toØ h ‫ ם‬tzt‫מ‬Ø to Ø z z{Òts Øksjk~‫ץם‬ksk Øg{{giÒ Ø toØ|{Ï‫ץ‬g t Ø‫ץ‬kØzgqg k g‫ץ‬Òsk Ø zkq ‫ם‬jto Ø rmqÑsØ |g Ø lk ÑsØ |g{t|g q ÑsØ z ngs‫ ם‬g gØkzmqk‫ל‬ltosØgqsm |‫ל‬Ø tØkÏjt ØÂ‫ץ‬p Øt Øz{mqt}tqÏk ØztoØgsg}Òqts g Ø Økz jq‫ ל‬k ØztoØÒ~tosØt Ø ‫ץ‬k ght{Ò Ø toØ|{Ï‫ץ‬g t Øz‫ל‬spØ gØ z‫ל‬s gØkÏjmØkÏsg Ø{Ïik Ø |g Ø o~s‫ל‬Ø zkq tqÏlts g Ø ‫םץ‬stØ kØ ‫ץל‬k k Ø |g Ø ‫| ץ‬qÎ Ø |{Ï‫ץ‬g|g Ø zgqg mqÎ k Ø Âzp Ø o‫ץ‬hgÏsk Ø ‫ץ‬kØ gq|k ‫ל‬Ø z‫ל‬s gØ }o ‫ל‬Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø t ~kÏgØ gØtztÏgØ ~k Ïlts g Ø‫ץ‬kØ msØ zgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ i gØ ‫ץ‬ÏgØ zkqÏtjtØ k ÑsØ gzto ‫ל‬ltosØ o m‫ץ‬g |‫ ל‬Ø g g ‫ ל‬to‫ץ‬kØ tØ H Ú taygeteum msØ |g mitqÏgØ psØ Åqp ÑsØ 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Økzk jÎØz{m 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Økzk jÎØz{m Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Økzk jÎØz{m )5#.Ø Økzk jÎØz{m Ø Økzk jÎØz{mqtÏØ|oqÏp Ø tØ|q Îq tØ$ Ø kq ‫ ם‬kqmØÒqkosgØ~qk ‫ל‬lk g Ø i gØ msØz ngs‫ ם‬m gØsgØ ~‫מ‬tosØkzÏ m Ø gØ|q Îq gØ#2A(I Ð pfÖyps f Íf :Ø Ïsg Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬ØsgØgzt qgzkÏØ|‫ל‬nkØ zqt z‫ל‬nk gØ zkqg ÒqpØ kzk‫ץ‬h‫ ל‬kpsØ Ø zkq t~Ò Ø |g Ø to Øh t ‫ם‬zto Ø‫ם‬ztoØ}‫מ‬k g Ø tØkÏjt Ø o ‫ם‬Ø ~‫מ‬k Ø j gÏ kqgØi gØ msØksjk~‫ץם‬ksmØjm‫ ץ‬toqiÏgØ toØgsg t{ |t‫מ‬Øtj |t‫מ‬Ø ‫ל‬rtsgØ m Ø k{tztssÎ to ØmØ~‫ל‬qgrmØ toØtztÏtoØngØzqÒzk Ø sgØ ostjk‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø‫ ץ‬gØ thgqÎØ|g Øk‫ץ‬zkq g p‫ץ‬ÒsmØ‫ץ‬k{Ò mØzkq hg{{ts |ÑsØkz z Ñ kps Ø Øz ngs‫ ם‬m gØkz z{ÒtsØ j g ‫ל‬qgrm Ø toØ t |t o Î‫ץ‬g t Ø gs‫ץל‬k gØ gØ ~pq ‫ל‬Ø Ç‫ל‬qg|g Ø|g Ø ozgqÏ ØngØzqÒzk ØsgØgzt qgzkÏØi g ÏØ msØ zkq t~ÎØ} {trkst‫מ‬s g Øz{Înt Øksjm‫ל| ץ‬Ø|g Ø z‫ל‬s gØkÏjm Â{t Øt Øisp tÏØz{mno ‫ץ‬tÏØ toØHypericum taygeteumØ gsgz ‫ מ‬ts g Ø kØzkq t~Ò ØztoØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø tØ Ï| otØvÆ Ø Ø‫ץ‬kØ Ø m‫ץ‬gs |Ò Øt |t{ti |‫ל‬Øzkq t~Ò Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø Øk}gq‫ץ‬tiÎØ psØk j |ÑsØzqg| |ÑsØ|g Ø‫ץ‬Ò qpsØ ztoØ j ÒztosØ Ø oi|k|q ‫ץ‬Òsk Ø zkq t~Ò Ø kÏsg Ø |gsÎØsgØzqt}o{‫ל‬rk Ø tØkÏjt Øgz‫ם‬Øzt{{t‫ מ‬Ø| sj‫מ‬sto Ø gØ z{gÏ gØgo ‫ ל‬Øt Øgsgqq ~m |Ò Øjqg mq ‫ ם‬m k Ø mØ~gq‫ל‬jqgØ m Ø gi|‫ל‬jg ØngØzqÒzk ØsgØkzgskrk g nt‫מ‬s ØÑ kØsgØ ‫ץ‬msØiÏstosØg ÏgØi gØ msØ|g g qt}ÎØg ‫ץם‬psØ tsØz{mno ‫םץ‬Ø toØÅgÍiÒ to ksØkÏsg Øisp Ò Øt Ø osnÎ|k Ø}‫ מ‬qp m Ø psØ zkq‫ לץ‬psØ toØH ÚtaygeteumØ|g Øt Øgzt k{k ‫ץ‬g |Ò Ø k~s |Ò Ø |g{{ Òqik ‫ ל‬Ø to Ø k{Ò k Ø z‫ל‬spØ msØ |g{{ Òqik gØ |g Ø tsØzt{{gz{g g ‫םץ‬Ø toØkÏjto ØngØhtmnÎ tosØ msØki|g ‫ ל‬g ÎØ toØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø ex situØzqt g Ïg Ø ‫ם‬ztoØ tØ}o ‫ם‬ØkÏsg Ø j gÏ kqgØ|g ‫{{ל‬m{tØi gØhqg~‫|ם‬mzto

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö q|k tÏØ h ‫ ם‬tzt Ø toØ Hypericum taygeteum ks ‫ ל‬ts g Ø kØ zkq t~Ò Ø ‫ץ‬kØ Îz gØ gsnqÑz smØ jqg mq ‫ ם‬m g Ø | mst qt}Ïg Ø nÒ k Ø jg |Î Ø gsg o~Î Ø nqm |ko |‫ל‬Ø zqt |o-

110

zjnmÐp s Ö fzysn k‫{ע‬l ÖÅfp‫ע‬zf‫ם‬ys Ö np f{‫ף‬ysnzs Ö Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil


Isatis tinctoria•' • NP=NK •athoa JDNN •+<K<I •

ĘˆÂ?Â”Â’ÖƒĆť 54

MP>DA@M<@ Isatis tinctoria L. NP=NK. athoa JDNN •+<K<I •DI .OMD?• @? •(JPIO •!G •"M@@>@• • •

3‍פ‏ys™:Ă˜;†{{â€ŤÂš×œâ€ŹĂ˜ Ž† Ă˜Ă‡kq€‍×?‏sm€tÂšĂ˜ÂƒiĂ?toĂ˜Ă‚qtoš]Ă˜b)MĂ˜LNMSEĂ˜ !SHNc Ă˜AMM Ă˜ Ă˜0ICHKEQĂ˜ ' “nrĂ?rn‍×?‏f:Ă˜ Isatis tinctoriaĂ˜ , Ă˜ UAQ Ă˜ stenocarpaĂ˜ 'QIREB Ă˜ 3OICIK Ă˜&K Ă˜2TLEK Ă˜ Ă˜ Isatis athoaĂ˜"NIRR Ă˜&K Ă˜/QIEMS Ă˜3TOOK Ă˜ Ă˜ Â?jp hpf|ĂŒ:Ă˜Â‘t{ok Ă’š Ă˜hqg~‍מ‏h‚t Ă˜ztĂ‘jkÂšĂ˜}o â€Ť×?â€ŹĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜zt{{tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜h{g€ tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂŽ|toÂšĂ˜ Ă˜CL Ă˜â€ŤÂ ×œâ€Źq‚~toÂšĂ˜ĂŽĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜k{g}qâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ zĂ?{m‍׼‏gĂ˜Â€ mĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€Źm Ă˜v‍{{מ‏gĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmÂšĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ?€~N Ă˜ to{‍ €‚~×œâ€ŹtsĂ˜ toĂ˜ ‚jĂ?toĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂŽ|toÂšĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ tĂ˜Ă’{g€‍׼‏gĂ˜ psĂ˜}‍{{מ‏ps Ă˜ Ă˜WĂ˜ Ă˜CL Ă˜ ‍׼‏Î|toš Ă˜{kĂ?gĂ˜ĂŽĂ˜ q‚~p â€Ť ×œâ€ŹĂ˜zqâ€ŤÂ‚Â€×œâ€Źsg Ă˜gs ptk‚jĂŽ Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜g‍׼‏h{kĂ?gĂ˜ |tqo}ĂŽ Ă˜ v‍{{מ‏gĂ˜ h{g€ tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ ‍|‚׼‏q‍ ×?‏kqg Ă˜ kz‚‍׼‏Î|mĂ˜ ĂŽĂ˜ gs Â‚{ti~tk‚jĂŽ Ă˜ g|Ă’qg‚g Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ g‍׼‏h{kĂ?gĂ˜ |tqo}ĂŽ Ă˜ â€ŤÂ ×œâ€Źq‚~gĂ˜ ĂŽĂ˜ k{g}qĂ‘ÂšĂ˜  q‚~p â€Ť ×œâ€ŹĂ˜p tk‚jĂŽ Ă˜Ă…gr‚gsnĂ?gĂ˜gqgÂ‚ĂŽĂ˜}‍×?‏hm Ă˜Â”Ă’zg{gĂ˜ Ă˜LL Ă˜{kĂ?g Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜â€Ť×Ľâ€Źk‍׼‏hqgsĂ‘jmĂ˜zkq‚nĂ‘q‚g Ă˜Â‘Ă’ g{gĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂŽ|toÂšĂ˜ Ă˜LL Ă˜gs ptk‚jĂŽ Ă˜{kĂ?g Ă˜|Ă? q‚sg Ă˜Â‘tjĂ?€|tÂšĂ˜hqg~‍ מ‏kqtÂšĂ˜ gz‍×?â€ŹĂ˜ tsĂ˜|gqz‍ ×?â€ŹĂ˜Â‹gqz‍š×?â€ŹĂ˜|Ă’qgš Ă˜j‚g€ â€ŤÂ€×œâ€ŹkpsĂ˜ Ă˜WĂ˜ Ă˜ LL Ă˜ kz‚‍׼‏Î|mš €zg to{tk‚jΚ Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ gzt€ qtiio{p‍׼‏ÒsmĂ˜ ĂŽĂ˜ |tĂ?{mĂ˜|tqo}ĂŽ Ă˜zo|sĂ‘ÂšĂ˜~stĂ‘jmš Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜z{g Â‚â€Ť×œâ€ŹĂ˜z kq‍מ‏i‚gĂ˜Â€ gĂ˜ ~kĂ?{mĂ˜ to Ă˜Â”zĂ’q‍׼‏g gĂ˜kz‚‍׼‏Î|m Ă˜{kĂ?g Ă…po‍×?‏s o‍×?‏f€ {‍™ף‏Ö fp m‍™ף×?‏:Ă– 2n = „ 0AOAMICN 0AOAMICNKANTĂ˜ Ă˜4AMĂ˜

€~m‍׼‏g Ă?lkÂ‚Ă˜Ă’sgsĂ˜z{mno€‍ ×?׼â€ŹĂ˜tĂ˜tztĂ?tÂšĂ˜krgz{Ă‘sk gÂ‚Ă˜Â€ gĂ˜jg€‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜â€Ť×?‏q‚gĂ˜|gÂ‚Ă˜Â€ gĂ˜~g‍׼‏m{‍ ×?‏kqgĂ˜Â€m‍׼‏kĂ?gĂ˜ mÂšĂ˜gsĂ‘ kqmÂšĂ˜lĂ‘smÂšĂ˜  toĂ˜ žnpsg Ă˜ Â?Ă˜ z{mno€‍š×?׼â€ŹĂ˜ gq‚n‍׼‏kĂ?Ă˜ gq|k Ă’ÂšĂ˜ k|g ts â€Ť×œâ€ŹjkÂšĂ˜ g â€Ť×Ľ×?‏ps Ă˜  gĂ˜ tztĂ?gĂ˜ kĂ?sgÂ‚Ă˜ j‚g€|tqz‚€‍׼‏ÒsgĂ˜ € Â‚ÂšĂ˜ zk qĂ‘jkÂ‚ÂšĂ˜ z{gi‚Òš Ă˜|oqĂ?pÂšĂ˜|ts â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€ tĂ˜k||{m€‍‚|×œâ€ŹĂ˜ mÂšĂ˜Â‘gsgiĂ?gš Ă˜Â€ gĂ˜ Ă˜L Ă˜Â€osĂŽnpÂšĂ˜Â€kĂ˜â€Ť|‚׼‏qĂ’ÂšĂ˜tâ€Ť×œ׼‏jkÂšĂ˜ ‹gq‍מ‏jgÂšĂ˜ ŠĂ?rinrs Ă–{f Ă–}fpf{€lp â€ŤÂ™ף×?â€ŹĂ˜{f€lhspĂ?f™Öfyj zĂŒÂ™:Ă–Ă…tĂ˜ SAWNMĂ˜~gqg| mqĂ?lk gÂ‚Ă˜pÂšĂ˜4qp â€Ť×?â€ŹĂ˜ 65 Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜ msĂ˜|g m Ă˜~gqg| mqĂ?lk gÂ‚Ă˜pÂšĂ˜4qp â€Ť×?â€ŹĂ˜ 65 Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜ msĂ˜|g m 4qp â€Ť×?â€ŹĂ˜ 65 Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜ msĂ˜|g m qp â€Ť×?â€ŹĂ˜ 65 Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜ msĂ˜|g m 65 Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜ msĂ˜|g m Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜ msĂ˜|g mitq‚tztĂ?m€mĂ˜ mÂšĂ˜)5#.Ă˜ Ă˜|oqĂ?pÂšĂ˜krg‚ Ă?gÂšĂ˜ mÂšĂ˜zkq‚t )5#.Ă˜ Ă˜|oqĂ?pÂšĂ˜krg‚ Ă?gÂšĂ˜ mÂšĂ˜zkq‚t Ă˜ Ă˜|oqĂ?pÂšĂ˜krg‚ Ă?gÂšĂ˜ mÂšĂ˜zkq‚tq‚€‍׼‏ÒsmÂšĂ˜zkq‚t~ĂŽÂšĂ˜kâ€Ť×œ}׼‏sÂ‚Â€ĂŽÂšĂ˜ toĂ˜|gÂ‚Ă˜{‍×?‏ipĂ˜ toĂ˜gq‚n‍׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜  psĂ˜ ksm{Ă?|psĂ˜ g â€Ť×Ľ×?‏psĂ˜ ztoĂ˜ jksĂ˜ ozkqhgĂ?stosĂ–  gĂ˜ Ă˜ |q‚ ĂŽq‚tĂ˜$ Ă˜ Â?Ă˜z{mno€‍š×?׼â€ŹĂ˜ mÂšĂ˜Isatis tinctoria RTBRO athoa kĂ?sgÂ‚Ă˜j‚g€|tqz‚€‍׼‏ÒstÂšĂ˜Â€kĂ˜nҀkÂ‚ÂšĂ˜ toĂ˜žnpsgĂ˜â€Ť×?‏ztoĂ˜ozâ€Ť×œâ€Źq~tosĂ˜k{â€Ť×œâ€Ź~‚€ kÂšĂ˜ gsnqĂ‘z‚skÂšĂ˜ jqg€ mq‚‍ ×?‏m kš Ă˜ ÂˆĂ˜ h‍|€×?‏m€mĂ˜ jksĂ˜ kz‚ qĂ’zk gÂ‚Ă˜Â€ mĂ˜~kq€‍×?‏sm€tĂ˜|gÂ‚Ă˜Ă’ Â€Â‚Ă˜jksĂ˜gzt k{kĂ?Ă˜gzk‚{ĂŽĂ˜i‚gĂ˜  tĂ˜SAWNMĂ˜go â€Ť ×?â€ŹĂ˜ksĂ‘Ă˜â€Ť×?׼‏stsĂ˜mĂ˜ĂŽz‚gĂ˜h‍|€×?‏m€mĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜tq‚€‍׼‏ÒskÂšĂ˜ jk|â€Ť×œâ€ŹjkÂšĂ˜k{k‍מ‏nkqgĂ˜â€Ť×Ľâ€Źto{â€Ť×œâ€Źq‚gĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜z‚ngs‍×?â€ŹĂ˜sgĂ˜h{â€Ť×œâ€Źz kÂ‚Ă˜ tsĂ˜ z{mno€‍×?׼â€ŹĂ˜ mš Ă˜Âƒ|‍׼×?‏m Ă˜mĂ˜gsĂ’ikq€mĂ˜ks‍š×?â€ŹĂ˜| mqĂ?toĂ˜}‚{trksĂ?gÂšĂ˜zqt€|osm Ă‘sĂ˜|gÂ‚Ă˜mĂ˜kzĂ’| g€mĂ˜ toĂ˜ozâ€Ť×œâ€Źq~ts tÂšĂ˜| mqĂ?toĂ˜ € msĂ˜zkq‚t~ĂŽĂ˜ mÂšĂ˜Â‘gsgiĂ?gš Ă˜z‚ngs‍×?‏sĂ˜sgĂ˜Ă’~tosĂ˜gqsm Â‚|Ă’ÂšĂ˜ kz‚z Ă‘€kÂ‚ÂšĂ˜Â€ tsĂ˜h‚‍ ×?‏tztĂ˜ toĂ˜oztkĂ?jtoš ÂŒĂ?€pfĂ–yps €f Ă?f™:Ă–Ă…tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜go â€Ť×?â€ŹĂ˜zkq‚{g‍׼‏hâ€Ť×œâ€Źsk gÂ‚Ă˜Â€ toÂšĂ˜ ‹g g{‍×?‏itoÂšĂ˜ mÂšĂ˜)5#.Ă˜i‚gĂ˜ msĂ˜Â†{{â€Ť×œâ€ŹjgĂ˜|gÂ‚Ă˜ tsĂ˜|‍׼€×?‏t Ă˜Â€ tsĂ˜

Â?jpĂ?sis™Öfrms|spĂ?f™:Ă–Âƒq~Ă’ÂšĂ–Âƒzq‚{Ă?toĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’~qÂ‚Ă˜gq~Ă’ÂšĂ˜ÂŠto{Ă?to „johpf| {ĂŒĂ–jq‍ע‏yzo l:Ă˜ÂˆĂ˜Isatis tinctoria RTBRO athoaĂ˜ kĂ?sgÂ‚Ă˜ ksjm‍×?|‚׼â€ŹĂ˜ SAWNMĂ˜  toĂ˜ žnpsg Ă˜ € msĂ˜ Çkq€‍×?‏sm€tĂ˜  toĂ˜ ƒiĂ?toĂ˜Ă‚qtoš ƒ â€ŤÂ€ף‏sys™:Ă˜Ă…tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜go â€Ť×?â€ŹĂ˜}‍מ‏k gÂ‚Ă˜Â€kĂ˜g€hk€ t{‚n‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜zk qÑ‍׼‏g gĂ˜|gÂ‚Ă˜gzgs â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€kĂ˜zk qĂ‘jkÂ‚ÂšĂ˜z{gi‚Òš Ă˜Â€â€Ť×œâ€ŹqkÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜Â€~Â‚Â€â€Ť×Ľâ€ŹĂ’ÂšĂ˜ hq‍~×œâ€ŹpsĂ˜Â€ msĂ˜tqk‚sĂŽĂ˜lĂ‘smĂ˜ toĂ˜žnpsgĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ gĂ˜ Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’~qÂ‚Ă˜  gĂ˜ Ă˜ L Ă˜ ‍׼‏glĂ?Ă˜ ‍׼‏kĂ˜  gĂ˜ Prunus prostrata Ă˜ Pterocephalus perennisĂ˜ RTBRO Ă˜ perennis Daphne oleoides Crepis athoa

Alyssoides utriculata Sedum ochroleucum Semprevivum marmoreum Viola athoisĂ˜| ‍ ×œâ€ŹĂ˜Â†zĂ?€mš Ă˜gsgz â€ŤÂ€Â€×žâ€Źk gÂ‚Ă˜Â€kĂ˜zk qĂ‘jmĂ˜ j‚‍|×œâ€ŹksgĂ˜  psĂ˜ jg€‚|Ă‘sĂ˜ tqĂ?psĂ˜ ztoĂ˜ €~m‍׼‏g Ă?ltosĂ˜  gĂ˜ kĂ?jmĂ˜Abies borisii-regis Cotoneaster integerrimus Crataegus heldreichii |g‚ Juniperus communis RTBRO Ă˜hemisphaerica Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹglĂ?Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ gĂ˜Berberis cretica Anthyllis vulneraria RTBRO pulchella Ă˜ Centaurea athoa RTBRO athoa | ‍ ×œâ€ŹĂ˜ ‹gq‍מ‏jgÂšĂ˜ Ăƒfq rs‍ע{ ×?‏Ö }‍ף‏z f:Ă˜Ă…tĂ˜ oz‚|‍×?â€ŹĂ˜oztkĂ?jtÂšĂ˜ mš Isatis tinctoria gzgs â€Ť ×œâ€ŹĂ˜ kzĂ?€mš Ă˜ € msĂ˜ ~kq€‍×?‏sm€tĂ˜  toĂ˜ ƒiĂ?toĂ˜ Ă‚qtoš Ă˜ g{{â€Ť×œâ€ŹĂ˜ €kĂ˜ ~g‍׼‏m{â€Ť×œâ€ŹĂ˜ o ‍׼×?‏k qg Ă˜ Ă…gĂ˜ j‍מ‏tĂ˜ oztkĂ?jmĂ˜ j‚g}Ă’qtosĂ˜ |oqĂ?pÂšĂ˜Â€ tĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’ikntÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜ msĂ˜ qĂ?~p€mĂ˜ psĂ˜|gqzĂ‘sĂ˜ toš Šf€‍€ ע‏f lĂ–yzlmn ‍×?‏Ă?r:Ă–ÂˆĂ–Isatis tinctoria RTBRO ĂšathoaĂ˜

Â…kpiqg}‚|ĂŽĂ˜krâ€Ť×œâ€Źz{p€mĂ˜ toĂ˜ksjm‍|‚׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜oztkĂ?jtoÂšĂ˜Isatis tinctoria RTBRO Ă˜athoa

111


┬Лg┬БтАл{╫ЬтАмtit├Ш┬Бto├Ш┬ФoтАл╫етАмhto{├Пto├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Жoq├Сzm┬Ъ ├Ш┬А┬Бts├Ш┬Жoqpzg├М|тАл╫ЭтАм├Ш ┬ЖqonqтАл╫ЭтАм├Ш┬Лg┬БтАл{╫ЬтАмtit├Ш┬Бps├Ш┬Сgi|t┬АтАл╫етАм├Пp┬Ъ├Ш┬Гzk┬В{toтАл╫етАм├Тsps├Ш┬З├Сps├Ш |g┬В├Шvo┬Б├Сs ├Шks├С├Шkz├П┬Аm┬Ъ├Шzqt┬А┬Бg┬БkтАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш┬Сqtkjq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш ┬У┬ВтАл┬Б╫ЬтАмgiтАл╫етАмg├Ш ├Ш ┬Н├Т~q┬В├Ш┬А├ОтАл╫етАмkqg├Шjks├ШozтАл╫ЬтАмq~tos├Шzqg|┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├ШтАл╫етАм├Т┬Бqg├Шzqt┬А┬Бg┬А├Пg┬Ъ├Ш i┬Вg├Ш ┬Бms├Ш Isatis tinctoria RTBRO athoa ├Ш ┬Сqt┬Бk├Пsk┬Бg┬В├Ш m├Ш |g┬Бgiqg}├О├Ш |g┬В├Ш m├Ш zgqg|t{tтАл╫ЮтАмnm┬Аm├Ш ┬Бto├Ш SAWNM├Ш├Ш go┬БtтАл╫ЮтАм├Ш тАл╫етАмgтАл╫етАмg |qtzqтАл╫ЭтАмnk┬АтАл╫етАмg ├Ш |тАл┬В┬Б╫ЬтАм├Ш zto├Ш ng├Ш zgq├Т~k┬В├Ш тАл╫етАм├Пg├Ш |g{тАл┬Б╫ЮтАмkqm├Ш k┬В|тАл╫ЭтАм-

sg├Ш┬Бm┬Ъ├ШjosgтАл|┬В╫етАм├О┬Ъ├Ш┬Бto├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл╫ЮтАм├Ш┬Бto ├Ш┬Г|тАл╫е╫ЭтАмm ├Шzq├Тzk┬В├Шsg├Ш gzt}ko~nk├П├Шm├Ш┬Аo{{ti├О├Ш}o┬Б┬В|tтАл╫ЮтАм├Шo{┬В|tтАл╫ЮтАм├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бts├Шh┬ВтАл┬Б╫ЭтАмtzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бto ├Ш|oq├Пp┬Ъ├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бms├ШksmтАл╫етАм├Тqp┬Аm├Ш┬Бps├ШтАл╫етАмtsg~├Сs├Ш|g┬В├Ш┬Бps├Шkz┬В┬А|kz┬Б├Сs ├Ш├Е├Т{t┬Ъ ├Ш|q├Пsts┬Бg┬В├Ш~q├О┬А┬ВтАл╫етАмk┬Ъ├Шt┬В├Шzqt┬АzтАл╫ЬтАмnk┬Вk┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├ШEx situ zqt┬А┬Бg┬А├Пg┬Ъ├Ш ┬Бto ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бms├Ш |g{{┬В├Тqik┬ВтАл╫ЬтАм├Ш ┬Бto├Ш ┬Аk├Ш ┬Дt┬Бgs┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш┬Л├Оzto┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬Жqkosm┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Ш┬Л├Тs┬Бqg

├Еt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шoztk├Пjt┬Ъ├ШIsatis tinctoria RTBRO ├Шathoa├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш~kq┬АтАл╫ЭтАмsm┬Аt├Ш┬Бto├Ш┬Гi├Пto├Ш├Вqto┬Ъ ├Ш vp┬Б ├Ш┬Г ├Ш┬ЛgqтАл╫ЮтАмjg┬Ъ

112

┬Вr┬А├Пr┬Бs┬Щ├Ц┬КfpтАл╫дтАмif┬Щ├Ц


Jurinea taygetea #<Gı>NT

ƻʃ ր ƻʃ պN ƻ "1

JHKJNDO<@ Jurinea taygeteaƻ#<Gı>NTƻDI (<BT<M JO '<KJF

Ã‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø g|psÏg =ØbIMØ LS Ø4AXGESNR ØKNCNØ+NQNLIKIAØDICSNc Ø:AHNÚ Ø {‫ ם‬o {‫ ם‬ozt Ø75 (AK jp hpf|Ì:Ø vo ‫ם‬Ø zt{ok Ò Ø |g{oz ‫ץם‬kstØ gz‫ם‬Ø zo|sÒ Ø gqg~stk jkÏ Ø {ko|Ò Ø qÏ~k Ø ‫ץ‬kØ qÏlp‫ץ‬gØ ~k |Ñ Ø {kz ‫ ם‬Ø {g ‫ ם‬Ø‫ץ‬tsÎqm Ø‫ מ‬to Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØ ~m‫ץ‬g Ïlt CL Øv‫{{מ‬gØ ~m‫ץ‬g Ïlt Øv‫{{מ‬gØ ~m‫ץ‬g Ïlts gØq‫ם‬jg|gØ‫ץ‬kØgqg~stk jÒ Ø{ko|‫}ם‬g tØ qÏ~p‫ץ‬g Ø osÎnp Ø {oqtk jÎØ ÎØ z kqt ~ jÎØ ‫ץ‬kØ ‫ץ‬ki‫{ל‬to Ø g|Òqg to Ø {tht‫ מ‬Ø ztoØ o~s‫ל‬Ø }n‫ל‬stosØ ‫ץ‬Ò~q Ø tØ |ks q |‫ם‬Ø sk‫מ‬qt Ø zgsÏp Ø gj gÏqk gØ |oqÏp Ø|g ‫ל‬Ø gØzqÑ gØÒ m Øtz‫ ם‬kØk{{k tk jÎ gs {ti~tk jÎ Øv‫{{מ‬gØh{g t‫מ‬Øk{{g t‫ץמ‬ksgØ kØ‫ץ‬Òiknt Ø ÎØk{{kÏzts g Ø k}‫ {ל‬gØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsg Ø tØ|Òs qtØ toØq‫ם‬jg|gØ}‫{{מ‬ps Ø kqÏh{m‫ץ‬gØ|pjpstk jÒ Ø‫ץ‬kØj ‫ץל‬k qtØÒp Ø ØLL Øvo{{‫ל‬q gØzkq h{Î‫ץ‬g t Ø kØgq|k Ò Ø k qÒ Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø ‫ץ‬kØ gqg ‫ ם‬Ø gqg~stk jÒ kq Ñjk Ø {ko|‫}ם‬g tØ qÏ~p‫ץ‬g Ø ~qÑ‫ץ‬g t Øi{go|tzq‫ ל‬sto Øk| ‫ ם‬Ø m Øk p kq |Î Ø k q‫ ל‬Ø ztoØ iÏsts g Ø ztq}oq‫ל‬Ø to{‫ ~ל‬tsØ |g ‫ל‬Ø tØ ‫ל‬spØ Î‫ ץ‬o Ø {ti~tk jÎ Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ|g ‫ל‬Ø msØpqÏ‫ץ‬gs mØ msØ|tqo}Î Ø |g g{Îits gØ kØ‫| ץ‬qÎØg|Ïjg Ø rp kq |‫ל‬ØgsnÏj gØ Ñjm Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØgz‫ם‬Ø gØk p kq |‫ל‬Ø}o{{‫ל‬q g Ø‫ץ‬kq |‫ל‬Øgz‫ם‬Ø gØ|ks q |‫ל‬Øk{g}qÑ Øztq}oq‫ ל‬Ø sn |‫ ם‬ØjÏ |t Ø‫ץ‬kØzt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØ{Òz g Ø ~gÏs gØgs zoqg‫ ץ‬jtk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØLL Ø k{g}qÑ Øiqg‫ץץ‬tk jÎ qghjp ‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬qt‫ מ‬Øtj‫ם‬s k Ø Ø qghjÑ k Ø ‫ל‬zzt Ø gz‫ם‬Ø {kz Ò Ø z‫~ל‬to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø LL Ø ‫ץ‬g|qÒ Ø ‫ץ‬Î|to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø LL Ø osksp‫ץ‬Òsk Ø msØ h‫ ל‬mØ qÏ~k Ø ‫ץ‬kØ hqg~kÏk Ø trkÏk Ø gqg Ò Ø nm{Ò Ø t Ø krp kq |Ò Ø qÏ~k Ø‫ ~ם‬Øzt{‫מ‬Øhqg~‫ מ‬kqk Ø psØk p kq |Ñs Ø

J ÚtaygeteaØkÏsg Øzqt gq‫ץ‬t ‫ץ‬Òsm Ø}o‫ץם‬ksmØ kØhqg~Ñjk ØÎØ~g{ |Ñjk ØÒjg}t Øg hk t{ n |Î Ø ‫ מ‬g m Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ÅtØ iÒst Ø Jurinea }gÏsk g Ø sgØ Ò~k Ø |g gipiÎØ gz‫ם‬Ø msØ qgst Åtoqgs |ÎØ zkq t~ÎØ |g Ø msØ Ø Ïg Ø msØzkq t~ÎØ m Ø k tikÏtoØgsg}Òqts g Ø ØkÏjmØ Øgz‫ם‬Ø gØtztÏgØg‫ }ץ‬hm t‫מ‬s g Ø|g Ø msØ {{‫ל‬jgØgzgs t‫מ‬sØ Øgz‫ם‬Øgo ‫ל‬Ø 'QETSEQØ Ø2AAB-3SQATBEØ Ø ØJ Ú mollisØ , Ø2CHB ØkÏsg ØÒsgØkoq‫ מ‬tztØkÏjt ØztoØkrgz{Ñsk , Ø2CHB ØkÏsg ØÒsgØkoq‫ מ‬tztØkÏjt ØztoØkrgz{Ñsk Ø2CHB ØkÏsg ØÒsgØkoq‫ מ‬tztØkÏjt ØztoØkrgz{Ñsk 2CHB ØkÏsg ØÒsgØkoq‫ מ‬tztØkÏjt ØztoØkrgz{Ñsk ØkÏsg ØÒsgØkoq‫ מ‬tztØkÏjt ØztoØkrgz{Ñsk g Øgz‫ם‬Ø msØ Ø Ø Ø oqÑzmØ‫ץ‬Ò~q Ø msØ Ø sg t{Ïg Ø msØ {{‫ל‬jgØ gzgs ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø msØ Ø ÏsjtØ ‫ץ‬Ò~q Ø ‫ץ‬kq |‫ל‬Ø ‫ם‬qmØ m Ø kqk‫ ל‬Ø {{‫ל‬jg Ø|gnÑ Ø|g Ø ØsÎ to Ø toØ Ø igÏto Ø ØJ ÚconsanguineaØ$# Ø|g ØmØJ ÚkilaeaØ!YM ØÒ~tosØ msØ|‫ מ‬ !YM ØÒ~tosØ msØ|‫ מ‬ ØÒ~tosØ msØ|‫מ‬q gØkr‫ל‬z{p ÎØ to Ø msØÅtoq|ÏgØ|g Ø msØ {{‫ל‬jg Ø‫ם‬ztoØ gzgs t‫מ‬sØkÏ kØ msØ q‫|ל‬mØ|g Ø ØsÎ to Ø toØ Ø igÏtoØmØ zqÑ mØkÏ kØ‫םץ‬stØ msØ Ø {{‫ל‬jgØmØjk‫ מ‬kqm Ø Øg‫ }ץ‬hm t‫ץמ‬ksk ØJ Úglycantha (3L Ø$# ØJ ÚpolycephalaØ&NQLĒMECJØ |g ØmØJ ÚcadmeaØ"NIRR ØÒ~tos ØkzÏ m Ø msØ|‫מ‬q gØkr‫ל‬z{p mØ to Ø msØÅtoq|ÏgØ|g Ø msØ {{‫ל‬jgØ|g Øgzgs t‫מ‬sØkÏ kØ msØ q‫|ל‬mØ t Ø ØzqÑ k ØkÏ kØ ØsÎ to Ø toØ Ø igÏtoØ mØ k{ko gÏg Ø ØJurinea taygeteaØkÏsg Øozt{k ‫ץץ‬g |‫ ם‬Ø ks‫ ם‬tzt Øksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø tØ tztÏtØ Ò~k Ø o{{k~nkÏØ {Ïik Ø }tqÒ Ø tsØÅgÐik tØ|g Ø|g ‫ל‬Ø osÒzk gØjksØkÏsg Øzt{‫מ‬Ø|g{‫ל‬Ø isp ‫ ם‬Ø Ø gsg}tq‫ל‬Ø m Ø J Ú taygetea gz‫ם‬Ø msØ to{igqÏgØ kÏsg Øz ngs‫ ם‬g gØ{gsng ‫ץ‬ÒsmØ 3SQIDØ B Ø4AMØ Ø)ASQNĨØ Ø|g Ø tØÏj tØ}gÏsk g ØsgØ o‫ץ‬hgÏsk Øi gØ msØzkq t~ÎØ m Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø gØ Ò{mØ tosÏtoØÒp Ø Øgq~Ò Ø oit‫ מ‬to johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø ks‫ ם‬tzt Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Øisp ‫ם‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ toØ qt}Î mØ {ÏgØ mØo m{‫ ם‬kqmØ|tqo}ÎØ toØÅgÍiÒ to Ø sg}tqÒ Øgo t‫מ‬Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø msØ to{igqÏgØ|g Ø&92/-Ø jksØÒ~tosØkz hkhg pnkÏ Ø ‫ ף‬sys :Ø Ø Jurinea taygeteaØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø gzt|{k |‫ל‬Ø Øgsg t{ |Ò Øzgqo}Ò Ø m Øo m{‫ ם‬kqm Ø|tqo}Î Ø qt}Î m Ø {Ïg Ø toØ ÅgÍiÒ to Ø kØ zk qÑjk Ø ÎØ ~g{ |Ñjk Ø z{gi Ò Ø Îz g Ø ÎØ Òs tsm Ø |{Ï m Ø |g Ø kØ m‫ץ‬kÏgØ ‫ם‬ztoØ mØ o m{ÎØ ro{Ñjm Ø h{‫ ל‬m mØ gzto ‫ל‬lk Ø qt ‫לץ‬Ø }p k sÒ ØnÒ k Ø gØj ‫|ל‬ksgØ psØg hk t{ n |ÑsØhq‫~ל‬psØ|g Ø {Ïnps Ø ‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ØL Ø ‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ‫{{ל‬gØkÏjmØ‫ם‬zp Ø gØEuphorbia herniariifolia Sesleria taygetea Cerastium candidisimum Øg{{‫ל‬Ø|g Ø gØ tz |‫ל‬Ø ksjm‫ ל| ץ‬Aethionema carlsbergii Ø Draba laconica Ø |gnÑ Ø |g Ø tØ tz |‫ם‬Ø ksjm‫ץ ם| ץ‬tst oz |‫ם‬Ø iÒst Phitosia crocifolia

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØJurinea taygetea


┬╛┬БtтАл╫етАмg├Ш|g┬В├Шh┬ВтАл┬Б╫ЭтАмtzt┬Ъ├Ш┬Бto├Ш┬А┬БksтАл┬Б╫ЭтАмtzto├ШksjmтАл|┬В╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шk├Пjto┬Ъ Jurinea taygetea├Ш┬А┬Бms├Ш|tqo}├О├Ш┬Сqt}├О┬Бm┬Ъ├Ш┬И{├Пg┬Ъ├Ш┬Бto├Ш├Еg├Нi├Т┬Бto ├Ш┬О ├Ш┬Сk{tzтАл╫ЭтАмssm┬Аt┬Ъ ├Ш vp┬Б ├Ш ├З ├Ш┬Лoq┬Вg|тАл╫ЭтАмzto{t┬Ъ


zqĂ‘msĂ˜Â…Â‚toi|t€{ghĂ?gš Ă˜Ă…tĂ˜zkq‚€€‍ ×?‏kqtĂ˜Â€oiiksĂ’ÂšĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜ mÂšĂ˜ J ĂštaygeteaĂ˜}gĂ?sk gÂ‚Ă˜sgĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜mĂ˜J Ăšcadmea

|g â€ŤÂ ×œâ€ŹgrmĂ˜ mÂšĂ˜ÂŠ5#.Ă˜ Ă˜|gnaĂ˜â€ŤÂ€×?‏tsĂ˜z{mqtĂ?Ă˜ gĂ˜|q‚ ĂŽq‚gĂ˜ „ A B Ă˜"2A BĂ˜|gÂ‚Ă˜#2A(II

Šf€‍€ ע‏f lĂ–yzlmn ‍×?‏Ă?r:Ă–ÂˆĂ˜Jurinea taygeteaĂ˜Â€~m‍׼‏g Ă?lkÂ‚Ă˜ ks‚gĂ?tĂ˜z{mno€‍ ×?׼â€ŹĂ˜Â€ msĂ˜o m{‍ ×?‏kqmĂ˜|tqo}ĂŽĂ˜ toĂ˜Ă…gĂ?iĂ’ to Ă˜ gzt k{t‍׼מ‏kstĂ˜ gz‍×?â€ŹĂ˜ ‍׼‏kq‚|Ă’ÂšĂ˜ ‍|‚׼‏qĂ’ÂšĂ˜ tâ€Ť×œ׼‏jkÂšĂ˜ }o Ă‘s Ă˜ |g‍׼‏Ă?gĂ˜ gz‍×?â€ŹĂ˜ Â‚ÂšĂ˜tztĂ?kÂšĂ˜jksĂ˜rkzkqsâ€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€kĂ˜gq‚n‍×?׼â€ŹĂ˜ gĂ˜ Ă˜â€ŤÂ ×œâ€Źt‍׼‏g Ă˜Â?‍×?‏stĂ˜ €kĂ˜â€ŤÂ‚׼‏gĂ˜kz‚}â€Ť×œâ€Źsk‚gĂ˜~g{‚|Ă‘jtoÂšĂ˜z{giÂ‚â€ŤÂš×œâ€ŹĂ˜ Ă˜WĂ˜ Ă˜LĂ˜|g WĂ˜ Ă˜LĂ˜|g Ă˜ Ă˜LĂ˜|g LĂ˜|g Ă˜|g g‍׼‏k qĂŽnm|gsĂ˜ €ost{‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ zkqĂ?ztoĂ˜ Ă˜ Ă‘q‚‍׼‏gĂ˜ â€ŤÂ ×œâ€Źt‍׼‏g Ă˜ ÂŽkgqâ€Ť×œâ€ŹĂ˜ â€ŤÂ ×œâ€Źt‍׼‏gĂ˜ zgqg mqĂŽnm|gsĂ˜ €kĂ˜ zt€t€ â€Ť×?â€ŹĂ˜ Ă˜ kzĂ?Ă˜  toĂ˜ €os‍{×?‏toĂ˜ psĂ˜g â€Ť×Ľ×?‏psĂ˜ztoĂ˜zgqg mqĂŽnm|gsĂ˜Â€ msĂ˜j‚gjqtâ€Ť×Ľâ€ŹĂŽĂ˜ zqtÂšĂ˜ msĂ˜|‍מ‏q‚gĂ˜|tqo}tiqg‍׼׼‏Î Ă˜|gÂ‚Ă˜Â€kĂ˜o ‍׼×?‏k qtĂ˜ Ă˜L Ă˜

ÂŒĂ?€pfĂ–yps €f Ă?f™:Ă–Â?Ă’~qÂ‚Ă˜Â€ Â‚iâ€Ť×Ľâ€ŹĂŽÂšĂ˜jksĂ˜Ă’~tosĂ˜{m}nkĂ?Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’ qgĂ˜i‚gĂ˜ msĂ˜to€‚g€ Â‚|ĂŽĂ˜zqt€ g€Ă?gĂ˜ mÂšĂ˜Jurinea taygetea Â?Â‚Ă˜ }o€‚|Ă’ÂšĂ˜ĂŽĂ˜gsnqpztikskĂ?ÂšĂ˜â€Ť×Ľâ€Źk ght{Ă’ÂšĂ˜ztoĂ˜ngĂ˜ozthâ€Ť×œâ€Źn‍‚׼‏lgsĂ˜  tsĂ˜ h‚‍ ×?‏tztĂ˜  toĂ˜ kĂ?jtoÂšĂ˜ ngĂ˜ kĂ?~gsĂ˜ ‚j‚gĂ? kqgĂ˜ gqsm Â‚|ĂŽĂ˜ kzĂ?jqg€mĂ˜Â€ tsĂ˜z{mno€‍×?׼â€ŹĂ˜ to Ă˜wÂšĂ˜gzt k{k€‍׼‏g Â‚|ĂŽĂ˜jqâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜i‚gĂ˜  mĂ˜ j‚g ĂŽqm€mĂ˜  toĂ˜ z{mno€‍׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜  mÂšĂ˜ J Ăš taygeteaĂ˜ zqt kĂ?sk gÂ‚Ă˜ mĂ˜zqt€ g€Ă?gĂ˜ mÂšĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ozkqht{‚|ĂŽĂ˜Â€o{{tiĂŽ Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ go â€Ť~×?‏qtsmĂ˜ gzt}oiĂŽĂ˜ |g g€ qt}‚|Ă‘sĂ˜ ‍׼‏k ght{Ă‘sĂ˜ € mĂ˜ jtâ€Ť×Ľâ€ŹĂŽĂ˜  mÂšĂ˜ h{â€Ť×œâ€ŹÂ€ m€mÂšĂ˜ |gÂ‚Ă˜ € tsĂ˜ h‚‍ ×?‏tz‍×?â€ŹĂ˜  mš Ă˜ ÂˆĂ˜ €o€ m‍׼‏g Â‚|ĂŽĂ˜ |g giqg}ĂŽĂ˜ |gÂ‚Ă˜zgqg|t{t‍מ‏nm€mĂ˜ psĂ˜g â€Ť×Ľ×?‏ps Ă˜ngĂ˜kz‚ qĂ’ kÂ‚Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ?gĂ˜|g{‍ מ‏kqmĂ˜k‚|‍×?‏sgĂ˜ mÂšĂ˜josg‍|‚׼â€ŹĂŽÂšĂ˜ psĂ˜z{mno€‍׼‏ÑsĂ˜â€Ť×Ľâ€Źg|qtzq‍×?‏nk€‍׼‏g Ă˜ ÂżsgÂšĂ˜g|‍׼×?‏mĂ˜gzt k{k€‍׼‏g Â‚|‍š×?â€ŹĂ˜ q‍×?‏ztÂšĂ˜zqt€ g€Ă?gÂšĂ˜ toĂ˜ kĂ?jtoÂšĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜mĂ˜gsg|ĂŽqormĂ˜ toĂ˜Ă…gĂ?iĂ’ toĂ˜Â€kĂ˜Â†ns‚|‍×?â€ŹĂ˜Â“qo‍ ×?׼â€ŹĂ˜ ‹‍‚ ×œâ€ŹĂ˜  Ă’ t‚tĂ˜ ngĂ˜ zqt€}Ă’qkÂ‚Ă˜ zqt€ g€Ă?gĂ˜ €kĂ˜ zt{{â€Ť×œâ€ŹĂ˜ €zâ€Ť×œâ€Źs‚g Ă˜ € ks‍ ×?‏tzgĂ˜ ĂŽĂ˜ k{{ms‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ ksjmâ€Ť×œ|‚׼â€ŹĂ˜ kĂ?jm Ă˜ ‍×?‏zpÂšĂ˜  g Ă˜ Achillea taygetea Aethionema carlsbergii Ă˜Aquilegia ottonisĂ˜RTBRO Ă˜ taygetea Ă˜ Astragalus taygeteus Ă˜ Beta nana Ă˜ Campanula papillosa Ă–# ĂšRADICOSA Ă˜Cerastium candidisimum Ă˜Dianthus androsaceus Ă˜Draba laconica Ă˜Nepeta camphorata Ă˜Onosma leptantha Petrorhagia illyrica RTBRO taygetea Ă˜ Rindera graeca Scutelaria rupestris RTBRO Ă˜ rupestris Sedum laconicum Sesleria taygetea Ă˜Sideritis clandestina RTBRO clandestina Ă˜Silene taygetea Ă˜Viola chelmeaĂ˜| ‍ ×œâ€ŹĂ˜|gnĂ‘ÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜ € tĂ˜ tz‚|‍×?â€ŹĂ˜ksjm‍׼ ×?|‚׼‏tst oz‚|‍×?â€ŹĂ˜iĂ’stš Phitosia crocifolia Ă˜ †z‚z{Ă’ts Ă˜zqĂ’zkÂ‚Ă˜sgĂ˜iĂ?stosĂ˜zqt€zâ€Ť×œâ€Źnk‚kÂšĂ˜|g{{‚Òqik‚gÂšĂ˜ |gÂ‚Ă˜zt{{gz{g€‚g€‍׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Â€kĂ˜Â„t gs‚|tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜Â‹ĂŽztoÂšĂ˜ |gÂ‚Ă˜ †qkosm Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ Šs€ Â‚ t‍ מ‏g Ă˜ р kĂ˜ sgĂ˜ kz‚ ko~nkĂ?Ă˜ mĂ˜ ex situĂ˜ j‚g ĂŽqmÂ€ĂŽĂ˜ toĂ˜|gÂ‚Ă˜mĂ˜kzgsg}tqâ€Ť×œâ€ŹĂ˜ toĂ˜Â€ tsĂ˜h‚‍ ×?‏tz‍×?â€ŹĂ˜ toĂ˜gsĂ˜ |gÂ‚Ă˜â€Ť×?‏zt kĂ˜go â€Ť×?â€ŹĂ˜~qk‚g€nkĂ?

ŠĂ?rinrs Ă–{f Ă–}fpf{€lp â€ŤÂ™ף×?â€ŹĂ˜{f€lhspĂ?f™Öfyj zĂŒÂ™ Ă˜ÂˆĂ˜ Jurinea taygeteaĂ˜ gsgz â€ŤÂ€Â€×žâ€Źk gÂ‚Ă˜ €kĂ˜ ~g{‚|Ă‘jkÂšĂ˜ Ă’jg}tÂšĂ˜ ‍׼‏kĂ˜ zt‚|Ă?{mĂ˜ |{Ă?€m Ă˜ €kĂ˜ m{‚‍{×?‏to€ kÂšĂ˜ nҀk‚š Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ gsg t{‚|ĂŽĂ˜ Ă’|nk€mĂ˜|gÂ‚Ă˜Â€kĂ˜zkq‚t~ĂŽĂ˜Ă’s tsmÂšĂ˜h‍|€×?‏m€mÂšĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜g‚itzq‍×?‏hg g Ă˜ †s t‍ מ‏t‚š Ă˜jksĂ˜zgqg mqĂŽnm|gsĂ˜ht€|m‍׼‏ÒsgĂ˜}o â€Ť ×œâ€ŹĂ˜ikits‍š×?â€ŹĂ˜ ztoĂ˜jkĂ?~skÂ‚Ă˜â€ŤÂ‚ ×?â€ŹĂ˜ tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜jksĂ˜zqt Â‚â€ŤÂ ×œ׼‏gÂ‚Ă˜gz‍×?â€ŹĂ˜ gĂ˜lĂ‘g Ă˜Ă…tĂ˜kĂ?jtš Ă˜â€Ť×Ľ×?‏pš Ă˜|‚sjosk‍מ‏kÂ‚Ă˜gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜ztjtzâ€ŤÂ ×œâ€Źm‍׼‏gĂ˜ psĂ˜lĂ‘ps Ă˜|gnĂ‘ÂšĂ˜}‍מ‏k gÂ‚Ă˜Â€kĂ˜Â€~k Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜k| knk‚‍׼‏ÒskÂšĂ˜nҀkÂ‚ÂšĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ Â‚ÂšĂ˜tztĂ?kÂšĂ˜ zkqst‍מ‏sĂ˜ gĂ˜|tzâ€Ť×œâ€Źj‚gĂ˜ztoĂ˜h‍|€×?‏tosĂ˜Â€ msĂ˜zkq‚t~ĂŽĂ˜ mÂšĂ˜|tqo}ĂŽÂšĂ˜ toĂ˜Ă…gĂ?iĂ’ to Ă˜ Â?Ă?g Ă˜g|‍׼×?‏m Ă˜z‚ngsĂŽĂ˜gzk‚{ĂŽĂ˜i‚gĂ˜ tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜mĂ˜ozkq€o{{tiĂŽĂ˜ to Ă˜Ă…tĂ˜}o â€Ť×?â€ŹĂ˜Ă’~kÂ‚Ă˜ks ozp€‚g|ĂŽĂ˜ gr‚gsnĂ?gĂ˜|gÂ‚Ă˜k‍׼‏}gsĂ?lkÂ‚Ă˜|g{{pz‚€ Â‚|‍×?â€ŹĂ˜ksj‚g}Ă’qts Ă˜Â‰gĂ˜â€Ť×Ľâ€Źztqt‍€מ‏kĂ˜sgĂ˜~qm€‚‍׼‏tzt‚mnkĂ?Ă˜pÂšĂ˜}o â€Ť×?â€ŹĂ˜hqg~‍|×?‏mzps Ă˜ikits‍š×?â€ŹĂ˜ztoĂ˜ tĂ˜|â€Ť×œâ€ŹskÂ‚Ă˜ kz‚no‍׼‏m â€Ť×?â€ŹĂ˜Â€kĂ˜ht gs‚|tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜|gÂ‚Ă˜|mzt Ă’~skš w€ â€ŤÂ€×?‏t Ă˜ mĂ˜ €m‍׼‏gs Â‚|‍ ×?‏kqmĂ˜ gzk‚{ĂŽĂ˜ i‚gĂ˜  ms J Ăš taygeteaĂ˜ zqtĂ’q~k gÂ‚Ă˜gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜zt{â€Ť×žâ€ŹĂ˜zkq‚tq‚€‍׼‏ÒsmĂ˜zgqto€Ă?gĂ˜ mš Ă˜Â€kĂ˜ Ă’sgĂ˜ ‍×?׼‏stĂ˜ ‍|‚׼‏q‍×?â€ŹĂ˜ z{mno€‍ ×?׼â€ŹĂ˜ k| â€ŤÂ€×œâ€ŹkpÂšĂ˜ zt{â€Ť×žâ€ŹĂ˜ ‍|‚׼‏q‍ ×?‏kqmÂšĂ˜  psĂ˜ Ă˜JL2 Ă˜Â€ tsĂ˜tztĂ?tĂ˜ gĂ˜|g g‍׼‏k qm‍׼‏ÒsgĂ˜Ă‘q‚‍׼‏gĂ˜â€ŤÂ ×œâ€Źt‍׼‏gĂ˜ jksĂ˜ ozkqhgĂ?stosĂ˜ €ost{‚|Ă‘ÂšĂ˜  gĂ˜ Ă˜ †rg‚ Ă?gÂšĂ˜  psĂ˜ zgqgzâ€Ť×œâ€Źsp Ă˜ tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜zqt kĂ?sk gÂ‚Ă˜sgĂ˜ks g~nkĂ?Ă˜Â€ msĂ˜|g mitqĂ?gĂ˜ psĂ˜Â‹q‚€Ă?‍׼‏pÂšĂ˜Â‹Â‚sjosko‍×?‏s psĂ˜ #2 Ă˜Â€â€Ť}׼מ‏psgĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ msĂ˜

Ă…fp‍ע‏zf‍×?‏ys™ÖŠnp f{‍ף‏ysnzs™ Ă–Â?HBGMJ@QĂ–3SPJ@LCĂ– քjophĂ?f֊f‍ע×?‏pl

Ă…tĂ˜Â€ ks‍ ×?‏tztĂ˜ksjm‍×?|‚׼â€ŹĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜Jurinea taygetea Ă˜isp€ â€Ť×?â€ŹĂ˜â€Ť×?׼‏stĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜|tqo}ĂŽĂ˜ toĂ˜Â‘qt}ĂŽ mĂ˜ ˆ{Ă?gĂ˜ toĂ˜Ă…gĂ?iĂ’ to Ă˜ÂŽ Ă˜Â‘k{tz‍×?‏ssm€tš Ă˜ vp Ă˜. Ă˜4TQKAMD

115


Klasea cretica /PMMDGG #JGP=

oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ ʅʈ

JHKJNDO<@ Klasea cretica /PMMDGG #JGP= DI !JGD< "@J=JO +CTOJO<S

3‫פ‬ys :Ö ; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto=Ø b ESVEEMØ-NTKIAMAØAMDØ4NTQKNSIc Ø*TM Ø Ø# Ú. Ú'OULIMYÚS N Ø {‫ ם‬ozt Ø+ Ø) ‫ ם‬ozt Ø7 nrÏrn‫ם‬f:Ö +LASEAÚ ßAVESCENSØ , Ø (NKTBØ RTBRO Ø creticaØ 4TQQIKK Ø'QETSEQØ Ø7AGEMISYØIMØ7IKKDEMNVIAØ Ø Ø Serratula cichoracea , Ø $# Ø RTBRO Ø creticaØ 4TQQIKKØ IMØ +EVØ"TKK Ø Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ö t{ok Ò Ø ztÑjk Ø kÏjt Ø ‫ץ‬kØ oz‫ם‬ik tØ qÏlp‫ץ‬g Ø {g ‫ ם‬Ø osÎnp Ø ‫ץ‬tsÎqm Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø ‫ם‬qn t Ø zgs ‫ ם‬kqgØgskq~‫ץם‬kst Øg|Òqg t ØÎØ‫ץ‬kØ Øj g|{gjÑ k Ø tØ‫ץ‬k gÏtØÎØgsÑ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ to Øv‫{{מ‬gØh‫ל‬ m Ø{Ïig Ø osÎnp Ørmq‫ל‬Ø|g ‫ל‬Ø msØgsnt}tqÏg Ø g Ñ kqgØ }‫{{מ‬gØ h{g t‫מ‬Ø Ø WØ Ø CL Ø {kÏg Ø ~kj‫ם‬sØ ptk jÎØ ÎØ k{{k z |‫ ל‬gs {ti~tk jÎ Ø g| jp ‫ ל‬Ø |q‫ ל‬zkjgØ g|Òqg gØ ÎØ k{g}qÑ Øtjts p ‫ ל‬Ø|g g{Îits gØhgn‫ ץ‬gÏgØ kØ‫ץ‬Ï ~tØzkqÏztoØ ØCL Ø‫ץ‬k gÏgØ}‫{{מ‬gØh{g t‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqtoØ‫ץ‬kiÒnto Ø k{{k z |‫{ ל‬ti~tk jÎ Ø ‫ץ‬kØ |q‫ ל‬zkjgØ |g kq~‫ץם‬ksgØ tsØ h{g ‫ ם‬Ø gsÑ kqgØ }‫{{מ‬gØ h{g t‫ מ‬Ø o~s‫ ל‬Ø g|‫ץם‬mØ ‫| ץ‬q‫ם‬ kqtoØ ‫ץ‬kiÒnto Ø hqg| ‫ץם‬tq}gØ ÎØ k{{kÏzts g Ø k}‫ {ל‬gØ Øgs‫ל‬Ø Ò{k~t Ø zgs ‫ ם‬kqgØ Ø kØztjÏ |to Ø ØCL Ø j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØØ Ø CL Ø Ø m‫} ץ‬g q |‫ ל‬Ø q‫ |ל‬gØ zk zkq h{Î‫ץ‬g t Ø kØ zt{{Ò Ø k qÒ Ø jkq‫ץ‬g Ñjm Ø {kÏg Ø ‫ץ‬kØ Ø skoqÑ k Øz{‫ ל‬to Ø osÎnp Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtoØ psØ ØLLØ ‫ץ‬kØgzt{m| |ÎØ‫|ל‬gsngØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksmØ|g ‫ל‬Ø msØpqÏ‫ץ‬gs m Ø|q‫ ל‬zkjgØksÏt kØh{k}gq jp ‫ ל‬Ø!sntj‫~ם‬mØ q ~p Î Ø qÏ~k ØzkqÏztoØ ØCL ؾsnmØkq‫ץ‬g}q‫ם‬j g Øq‫ם‬j sg Ñjm Ø p{mstk jÎ Ø‫ץ‬kØ Ø kst‫ מ‬Ø{tht‫ מ‬Ø ~gÏs gØØ gsÑq ‫ץ‬g Ø gs ptk jÎ Ø z‫ל‬zzt Ø ‫ץ‬kØ gq|k Ò Ø k qÒ Ø k{konÒqpsØ q ~ÑsØ ‫ץ‬kØ ‫| ץ‬qt |tz |Ò Ø zqtk|ht{Ò Ø krp kq |Ò Ø qÏ~k Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØLL

Î Ø|g Ø osk~Ïlk Øzqt Ø msØ|g k‫מ‬nos mØ toØ~pq t‫מ‬Ø Ò gØ to{ gs‫ ל‬ØÂ{t Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø k{tztssÎ toØ|g giq‫}ל‬m|gsØ msØkzgq~ÏgØ z jg‫מ‬qto ‫ץ‬mq‫ ל‬Ø toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø g|psÏg Ø|oqÏp Ø msØ|t {‫ל‬jgØ toØ g‫ץ‬z‫|ם‬g‫ץ‬zto Ø Ø toØ ~pq t‫מ‬Ø qk‫ץ‬g ÎØ|g Ø gØi‫מ‬qpØ‫| ץ‬q‫ל‬Ø‫ם‬qmØ tqt k q‫ל‬Ø ‫ל‬qg|g Ø‫ץ‬Ò~q Ø Ø toØ‫ם‬qto Ø to{t~Òqg ØØØØ ‫ ף‬sys :Ø ØKlasea cretica msØ Ø qÎ mØ}‫מ‬k g Ø kØzk qÑjk Øz{gi Ò Ø|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø|g Øhq‫~ל‬to Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØLØ 4TQKAMDØ ØAK Ø Ø&IEKDIMGØ Ø4TQKAMDØ ØØ msØ ! Ø Ø k{tz‫ם‬ssm tØ }‫מ‬k g Ø kØ gstÏi‫ץ‬g gØ ng‫ץ‬sÑ ng‫ץ‬sÑjto Ø h{‫ ל‬m m Ø osÎnp Ø ~g‫ץ‬m{Î Ø gs‫ל‬z orm Ø kØ zk qÑjk Ø |g Ø ~g{ |Ñjk Ø z{gi Ò Ø ÎØ kØ ki|g g{k ‫ץץ‬Òsto Ø zk qÑjk Ø ~kj‫ם‬sØ kzÏzkjto Ø giqt‫ מ‬Ø kØ g hk t{ n |‫ם‬Ø oz‫ ם‬qp‫ץ‬gØ ÎØ o~s‫ל‬Ø kØ SEQQAØ QNRRA Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø Ø (ØØ ng‫ץ‬sÑjm Ø h{‫ ל‬m mØ psØ h t ‫ם‬zpsØ m Ø zkq zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø osÎnp Ø gØ kÏjmØ Quercus coccifera Ø Phillyrea latifolia |g ØGenista acanthoclada Ø msØ k{tz‫ם‬ssm tØjksØ zgqg mqÎnm|kØ|‫ל‬zt t Øoztz{mno ‫ םץ‬ØÎØÒ pØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØsgØ}‫מ‬ts g Ø kØ|qm‫ץ‬st‫ מ‬ØÎØhq‫~ל‬to ØØØ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö q~ |‫ל‬Ø gØ jkÏi‫ץ‬g gØ m Ø k{tztssÎ toØzqt j tqÏ nm|gsØp ØKlasea ßAVESCENSØ , Ø(NKTBØ RTBRO ØmucronataØ $ERF Ø#AMSĢØ Ø3 Ø2IUAR--AQSIMEY Ø mØ osÒ~k g Ø ‫ץם‬p Ø tØ zqt j tq ‫ םץ‬Ø ksgq‫ץ‬tsÏ nm|kØ ‫ץ‬kØ gØ jkjt‫ץ‬ÒsgØ m Ø j jg| tq |Î Ø j g q hÎ Ø toØ , Ø -AQSIMR Ø tØ tztÏt Ø tØ|g Ò grkØ msØK Úcretica Ø tq}t{ti |‫ל‬Ø gØj‫מ‬tØ zgqgz‫ל‬spØSAWAØkÏsg Øzt{‫מ‬Ø oiiksÎ Ø‫ץם‬p ØmØK ÚcreticaØÒ~k Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ö ksØ kÏsg Ø isp ‫ ם‬Ø ÅtØ iÒst ØKlaseaØÒ~k Ø~qp‫ץ‬t p‫ץ‬g |‫ם‬Øgq n‫םץ‬Øh‫ ל‬m ØWØ Ø Ø kØ gs Ïnk mØ‫ץ‬kØ tØWØ Ø Ø toØiÒsto ØSerratula Ø(Øj g}tq‫ל‬Ø tsØ~qp‫ץ‬t p‫ץ‬g |‫ם‬Øgq n‫םץ‬Ø kØ osjog ‫םץ‬Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø|g Ø‫ץ‬tq g|‫ל‬Øjkjt‫ץ‬ÒsgØozt mqÏltosØ msØj g Îqm mØ m ØKlaseaØp ØiÒsto Øj g|q t‫מ‬Øgz‫ם‬Ø msØSerratula -AQ -AQSIMRØ Ø(EKKVIGØ jpÍsis Ö frms|spÍf :Ö snÏlk Ø to Ø ‫ץ‬Îsk Ø t‫מ‬s tØ |g Ø t‫ {מ‬t Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l: sjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø‫ץ‬kØ isp ÎØkr‫ל‬z{p mØ msØ Ø qÎ mØ|g Ø mØ Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø ‫ם‬ztoØ |g giq‫}ל‬m|kØ ~k |Ñ Ø zq‫} ם‬g gØ +AKONTSYAJIRØ Ø #NMRSAMSIMIDIRØ ØÂ{t Øt Øisp tÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ msØ Ø qÎ mØ hqÏ |ts g Ø msØ zgq~ÏgØ m kÏg Ø t‫ םץ‬Ø g nÏto Ø Ø4TQQIKKØ Ø mq l‫ץם‬kst Ø kØz{mqt}tqÏk Ø toØ to{ ‫ץ‬Î Ø gsg}Òqk Ø ‫ ם‬Ø tØ kÏjt Ø }‫מ‬k g Ø kØ ‫ץ‬ÏgØ lÑsmØ ks‫ ם‬Ø ‫{ ץ‬ÏtoØ ztoØ rk| s‫ל‬Ø zkqÏztoØ Ø LØØ ! Ø Ø m Ø Åtoq{p Åtoq{p-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØKlasea cretica

116


iks |‫ל‬Ø z{g ‫ מ‬kqgØ hq‫ |ל‬gØ |k}g{ÏtoØ Ø Ø LL Ø }‫{{מ‬gØ k{Ò~to Ø zkq ‫ ם‬kqtØ g‫ץ‬h{o|‫ם‬qo}gØ ‫ץ‬kØ ‫| ץ‬qÎØ g|ÏjgØ zgq‫ל‬Øtro|‫ם‬qo}g g| jp ‫ל‬Ø|g Øt Økz }‫ל‬sk k Ø psØ}‫{{מ‬psØ kÏsg Ø {kÏk Ø kØ gs Ïnk mØ ‫ץ‬kØ msØ K Ú ßAVESCENSØ RTBRO Ø mucronata Ø msØtztÏgØzgqto ‫ל‬lts g Øzt{o|o ‫ל‬q k Ø qÏ~k Ø |g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø psØsk‫מ‬qps Øw ‫ ם‬t Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø qÎ m Ø|g Ø m Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq Ø qÎ m Ø|g Ø m Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq qÎ m Ø|g Ø m Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq Ø|g Ø m Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq |g Ø m Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq Ø m Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq m Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq Ø k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq k{tztssÎ toØoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq Øoz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq oz‫ל‬q~tosØ|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq Ø|‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq |‫ל‬zt k Ø‫ץ‬tq Ø‫ץ‬tq ‫ץ‬tq}t{ti |Ò Øj g}tqÒ ØÅgØ}o ‫ל‬Ø m Ø qÎ m ØÒ~tosØzkq ‫ ם‬ Øj g}tqÒ ØÅgØ}o ‫ל‬Ø m Ø qÎ m ØÒ~tosØzkq ‫ ם‬ j g}tqÒ ØÅgØ}o ‫ל‬Ø m Ø qÎ m ØÒ~tosØzkq ‫ ם‬ ØÅgØ}o ‫ל‬Ø m Ø qÎ m ØÒ~tosØzkq ‫ ם‬ ÅgØ}o ‫ל‬Ø m Ø qÎ m ØÒ~tosØzkq ‫ם‬ kqg Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqgØ }‫{{מ‬gØ ztoØ |g{‫מ‬z tosØ ~kj‫ם‬sØ ‫{ם‬tØ tØ ‫ץ‬Î|t Ø toØh{g t‫ מ‬ØksÑØmØh‫ ל‬mØ to Ø|g Òq~k g Øko|q sÑ Ø tsØ h{g ‫ ם‬Ø ÅgØ }o ‫ל‬Ø m Ø k{tztssÎ toØ Ò~tosØ gqg ‫ם‬ kqgØ tztnk m‫ץ‬ÒsgØ }‫{{מ‬g Ø gØ tztÏgØ jksØ |g Òq~ts g Ø ÎØ |g Òq~ts g Øk{g}qÑ Ø tsØh{g ‫ ם‬ØksÑØ tØgsÑ kqtØ Ø toØh{g t‫מ‬ØkÏsg Ø osÎnp Øio‫ץ‬s‫ ם‬Ø Ø‫ץ‬tq}ÎØ psØ k{ko gÏpsØz{m ‫ל‬lk Øzt{‫מ‬Ø tØ |Ï tØ m ØØSerratula cichoreaceaØ $# ØRTBRO ØmucronataØ $ERF Ø*AHAMDIEYØ Ø-AIQEØgz‫ם‬Ø mØ h‫מ‬m Ø‫ם‬zp ØÒ~k Ø ~kj g nkÏØ to Ø*AFQIØ Ø%K-'ADIØ f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö gØ to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m Ø Ø qÎ m ØjksØoz‫ל‬q~tosØz{ÎqmØ t ~kÏgØztoØsgØg}tqt‫מ‬sØ tØ‫ץ‬Òiknt Ø|g Ø msØ|g ‫ ל‬g ÎØ to Ø}gÏsk g Ø‫ץם‬p Ø‫ ם‬Ø tØkÏjt ØkÏsg Ø ~k |‫ל‬Ø z‫ל‬s t Ø Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø Ø k{tztssÎ toØkÏsg Øgq|k tÏØ to{‫ ~ל‬tsØ Ø tztnk Ïk Ø Ò~tosØhqknkÏØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬Òiknt ØztoØzt |Ï{k Øgz‫ם‬Ø {ÏigØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ‫ץ‬Ò~q Ø ‫ץ‬kq |Ò Ø k|g ts ‫ל‬jk Ø g ‫ץם‬ps Ø ÅtØ kÏjt Ø jm‫ ץ‬toqikÏØ oz‫ם‬ik gØ q lÑ‫ץ‬g g Ø ‫ץ‬kØ gØ tztÏgØ kzk| kÏsk g Ø kØ ik ts |Ò Ø nÒ k Ø |g Ø mØ |g g‫ץ‬Ò qm mØ gskr‫ל‬q m psØ g ‫ץם‬psØ kÏsg Ø j‫| מ‬t{m Ø z z{Òts Ø o~s‫ל‬Ø gØ gsnt}‫ם‬qgØ k{Ò~mØ|g gsg{Ñsts g Øgz‫ם‬Ø gØlÑgØ|g ØmØj ‫|ל‬q mØ‫ץ‬k gr‫מ‬ØskgqÑsØ|g Øksm{Ï|psØg ‫ץם‬psØkÏsg Øj‫| מ‬t{tØsgØkz ko~nkÏ ØÅgØ}o ‫ ל‬Ø gØtztÏgØgsgz ‫ מ‬ts g Ø kØgstÏi‫ץ‬g gØ m Øng‫ץ‬sÑjto Øh{‫ ל‬m m Ø Øz{gi Ò ØÎØ gØzkq nÑq gØ ki|g g{k ‫ץץ‬ÒspsØ giqÑs Ø kÏsg Ø |g{‫ל‬Ø ki|g g m‫ץ‬ÒsgØ |g Ø ~m‫ץ‬g ÏltosØ oi kÏ Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ÅtØ ost{ |‫ם‬Ø ‫ץ‬Òiknt Ø psØisp ÑsØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ mØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ k| ‫ לץ‬g Ø kØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø gz‫ם‬Ø gØ tztÏgØ ‫ץם‬p Ø ‫םץ‬stØ ÒsgØ ‫| ץ‬q‫ם‬Ø zt t ‫ם‬Ø Ï p Ø Ø |g g}Òqsk Ø sgØgsnÎ k Ø|‫ל‬nkØÒ t Øw ‫ ם‬t Øgq|k Ò ØnÒ k Ø m Øzkq t~Î Økr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø msØ k{tz‫ם‬ssm tØhqÏ |ts g Ø g|‫ץם‬mØoz‫ם‬Ø‫ץ‬k{Ò m ØØØØØØ Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö Â t Øgz‫ם‬Ø to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto Ø msØ Ø qÎ mØ gsgz ‫ מ‬ts g Ø ‫ץ‬Ò gØ kØ }gq‫ל‬ii g Ø |g g|‫ם‬qo}to Ø |qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø|g Øhq‫~ל‬to Øzqt g k‫מ‬ts g ØØgzt k{k ‫ץ‬g |‫ל‬Øgz‫ם‬Ø gØlÑgØ|g Ø ØgsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k ØØ msØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ tØkÏjt Øgsgz ‫ מ‬k g Ø kØnÒ k Ø‫ץ‬mØzqt}o{gi‫ץ‬Òsk ؾ t‫ץ‬gØztoØ}‫מ‬ts g Ø gØ|q‫ ל‬zkjgØÎØ tØk p kq |‫ם‬Ø ki|g g{k ‫ץץ‬ÒspsØ giqÑsØ gzk {t‫מ‬s g Ø j ‫ ם‬Ø mØ ki|g ‫{ל‬k mØ psØ|g{{ kqim‫ץ‬ÒspsØk| ‫ ל‬kpsØ‫ץ‬ztqkÏØsgØkÏsg Øzqt pq sÎ Ø Øq‫ם‬jg|k Ø psØ}o ÑsØ toØkÏjto Ø osÎnp ØjksØ |g gsg{Ñsts g Ø gz‫ם‬Ø gØ g itzq‫ם‬hg g Ø ztjtzg t‫מ‬s g Ø ‫ץם‬p Øgz‫ם‬Ø gØlÑg Ø s nÒ p Øzt{{‫ל‬Ø k{Ò~mØ|g Øgsn ‫ץ‬ÒsgØ|k}‫ {ל‬gØ|g gsg{Ñsts g Ø‫ץל‬k g Ø kØ‫ץ‬ki‫{ל‬tØzt t ‫ ם‬Ø g ‫ל‬Ø osÒzk g ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØg~g sÏpsØk{g Ñsk g Ø|g Ø k{‫ ~ל‬gØgq Ïh{g gØzqtÒq~ts g Øgz‫ם‬Ø mØ}‫ מ‬qp mØ zkq‫ לץ‬ps Ø Øz{k ts‫ ם‬m gØ psØsÒpsØg ‫ץם‬psØjm‫ ץ‬toqit‫מ‬s g Ø ‫ץ‬Ò pØoz‫ם‬ik psØq lp‫ לץ‬psØ|g ØkÏsg Ø|{Ñst Øks‫ ם‬ØÎØ{ÏipsØ g ‫ץם‬ps Ø‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØ mØ‫ץ‬kÏp mØ m Øiksk |Î Øzt | {‫ם‬ m g Øks ‫ ם‬Ø toØoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø kØh‫ ל‬mØ gØ{ÏigØ t ~kÏgØ m Ø qÎ m Ø|g Ø gØjkjt‫ץ‬ÒsgØ m Ø k{tztssÎ to Ønkpqt‫ץמ‬kØ‫ ם‬Ø tØkÏjt ØjksØz{mqtÏØ gØ

|q Îq gØi gØÒs grmØ kØo m{ÎØ|g mitqÏgØgzk {Î Ø qt ‫ץ‬t‫ץמ‬kØ sgØ tØ |g g ‫ל‬rto‫ץ‬kØ p Ø ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstØ Å Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Økz m‫ץ‬gÏsts g Ø msØgs‫ל‬i|mØ i gØg|q hkÏ Øk| ‫ץ‬Î k Ø toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø m Ø qÎ m Ø|g Øi gØ zkq tj |ÎØ zgqg|t{t‫מ‬nm m Ø to{‫ ~ל‬tsØ psØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqpsØz{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø k{tztssÎ to Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ö |qÒ Ø k| ‫ ל‬k Ø ztoØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØks tz ‫ץ‬Òsto Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØsgØzqt g kont‫מ‬s ØÑ kØsgØjtnkÏØmØjosg ‫ ם‬m gØ gØ}o ‫ל‬ØsgØzgq‫ל‬itosØg~gÏs gØ|g ØsgØgsgzgqg~nt‫מ‬sØkiiksÑ Ø Øz{mno ‫ץ‬tÏØgo t‫מ‬Ø toØkÏjto Ø|g Ø‫{{ל‬psØ z‫ל‬s psØk jÑsØztoØks tzÏlts g Ø kØzkq t~Ò ØztoØgsÎ|tosØ tØ Ï| otØ psØt |t{ti |‫ל‬Ø m‫ץ‬gs |ÑsØzkq t~ÑsØvÆ Ø Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ ‫~מ‬tosØ gzt k{k ‫ץ‬g |Î Ø zqt g Ïg Ø to{‫ ~ל‬tsØ‫ץ‬Ò pØ psØ tz |ÑsØ}tqÒpsØ m Ø|‫ל‬nkØzkq t~Î Ø Ø Ø |g{{ Òqik gØ toØ kÏjto Ø kØ s t‫ מ‬gØ |g Ø t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø ex situØ j g Îqm m Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ zqgi‫ץ‬g tzt mnkÏØ jÏ~p Øzqth{Î‫ץ‬g g Ø js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil Ö Ö zjnmÐp s Ö fzysn k‫{ע‬l

¾ t‫ץ‬tØ|g Ø gr gsnÏgØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto Ø LASEAÚCRETICAÚgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ toØ g‫ץ‬z‫|ם‬g‫ץ‬zto Ø Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø vp Ø Ø g{zto l‫|ל‬m

117


Lathraea rhodopea DIBG@M

ʈ փƻ 54

.>MJKCPG<MD<>@<@ Lathraea rhodopea DIBG@M DI JO 5@DO

Ã‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø {{‫ ל‬ØØ Ø Ø Ø q‫|ל‬m Ø Ø t‫ םץ‬ØØ tj‫ם‬zm =Ø =Ø bIMØ &AGE &AGESIRØTLBQNRIRØ2HNDNOERØLEQIDINMAKIRØ4HQACIAEØOQNOEØ'ĪLĪKDRCHIMAL ØAKSISTD Ø ØOED Ø0KAMSALØQAQIRRILALØFQTCSIFEQALØLEDINØ-AȫNØKEGIØ;+AQKXJDAGHØNBEQHAKBØ DERØ$NQFERØ%RREJJĥI Ø Ø-Aȫ Ø =c ØDinglerØ " ØÒ~k Ø|g Ò~k Ø|g Ø|g |g g qg}kÏ Ø jp hpf|Ì:Ø t{ok Î Ø zgqg |ÎØ z‫ם‬g Ø ~pqÏ Ø ~{pqt}‫{{מ‬m Ø {g ‫ ם‬Ø gq|Ñjm Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Ø Ø | q st| q st |‫ ל‬gst Ø{ko|pz‫ ם‬ØÎØk{g}qÑ Ø Ñjm ØÒp Ø|t|| spz‫ ם‬Ø v‫{{מ‬gØhqg| ‫ץם‬tq}g Ø|g aØksg{{giÎ Øm‫| ץ‬o|{ |‫ל‬Ø‫ץ‬kØzkqÏh{g m Ø|gqj tk jÎØh‫ ל‬mØ|g Øj g g ‫ץם‬ksgØ|o|{ |Ñ Ø tØ h{g ‫ם‬Ø zqt ‫ ל‬ts g Ø zqt Ø ‫{ם‬k Ø Ø j kon‫מ‬s k Ø Ågr gsnÏgØzo|s‫ ם‬Ø g~o‫ץם‬tq}t Øh‫ ם‬qo ØztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø to{‫ ~ל‬tsØ gØ Ø toØh{g t‫ מ‬ؾsnmØ‫ץ‬kØztjÏ |to Ø Ø LL Ø|o|{ |Ñ Øj g g ‫ץם‬ksgØ msØ gr gsnÏgØ zqt ‫ ל‬t

Ø|o|{ |Ñ Øj g g ‫ץם‬ksgØ msØ gr gsnÏgØ zqt ‫ ל‬ts g Øzqt Ø‫{ם‬k Ø Øj kon‫מ‬s k ؾsnmØ kØtq l‫ם‬s gØnÒ m Ø q‫ |ל‬gØzgqk‫}ץ‬kqÎØ‫ץ‬kØ gØ}‫{{מ‬g Ø ‫{ל‬o|g Ø|pjpstk jÎ Ø k q‫{ל‬tht Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ø ‫ץ‬kØ gjksÑjk Ø qÏ~k Ø k k }‫ל‬smØ‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Ø‫ץ‬kØ|o{ sjq |‫ם‬Ø p{ÎsgØ|g Ø jÏ~k {mØ|tqo}Î Ø~qÑ‫ץ‬g t Øq‫ם‬j sto Ø‫ל‬spØ~kÏ{t Øk{g}qÑ Ø |oq ‫ ם‬Ø g|Òqg t Ø |‫ ל‬pØ ~kÏ{t Ø ghgnÑ Ø qÏ{tht Ø Î‫ץ‬tsk Ø Ò kq Øj‫מ‬tØhqg~kÏ Ø|g Øj‫מ‬tØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø‫ץ‬kØ q ~p t‫ מ‬Ø gsnÎqk Ø gqz‫ ם‬Ø|‫ ל‬g Ø ØWØc Ø ØLL Ø‫ץ‬kØ{ÏigØ zÒq‫ץ‬g gØ osÎnp Ø Ø Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t

sÑsØCorylus ØAlnus ØFagus ØPicea Ø|gnÑ Ø|g Ø‫{{ל‬psØiksÑsØ (6ARRIKEUØ Ø msØ {{‫ל‬jgØ hqÒnm|kØ sgØ zgqg kÏØ kØ qÏlk Ø|oqÏp ØFagus sylvatica |g Ø gØj‫מ‬tØoztkÏjm ØRTBRO Ø sylvaticaØ|g ØRTBRO Øorientalis Ø|g Ø kØqÏlk ØCorylusØavellana ØksÑØ z‫ל‬s gØ kØqÏlk ØSalixØcaprea Ø ‫}ץ‬gsÏlk g Ø |oqÏp Ø ‫ץ‬Ò gØ kØ zo|sÒ Ø o ‫ל‬jk Ø gz‫ם‬Ø FagusØsylvaticaØÎØ kØng‫ץ‬sÑsk Ø‫ץ‬kØCorylus avellanaØ|g Ø kØ oiq‫ל‬Ø|t {Ñ‫ץ‬g gØÎØ kØoiqÒ Ø‫ ץ‬i‫ל‬iik k Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÎØ|{Ï m ØÅtØ ikp{ti |‫ם‬Øoz‫ ם‬qp‫ץ‬gØ ØnÒ k ØztoØhqÒnm|kØ tØkÏjt Ø kÏsg Øzoq |‫ם‬Ø |oqÏp Øisk‫ מ‬t ØÎØ‫לץ‬q‫ץ‬gqt ØÅtØkÏjt Øk‫ץ‬}gsÏlk g Ø|oqÏp Ø kØozt tqk sÒ ØÎØtqk sÒ Øzkq t~Ò Øg{{‫ל‬Ø Ò~k ØhqknkÏØ|g Ø kØ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqgØo ‫ץם‬k qgØ o t‫ץ‬k q |‫ם‬Øk‫מ‬qt ØnÒ kpsØ|g giqg}Î Ø ØL gØj‫ ל‬mØFagus sylvaticaØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø|oqÏp Ø kØ‫ץ‬k ‫{ }ם‬k Ø|t spsÏk Ø 3NKDAMEKKNØQHNDNOAEAE &AGESTLØRXK 3NKDAMEKKNØQHNDNOAEAE &AGESTLØRXK ØQHNDNOAEAE &AGESTLØRXK QHNDNOAEAE &AGESTLØRXK &AGESTLØRXK &AGESTLØRXK ØRXK RXKUASICAEØ |g Ø PulmonariaØ rubra-FagusØ sylvaticaØ |t s‫ ם‬m g Ø ÎØ kØnkq‫{ }םץ‬k Ø|t spsÏk Ø‫ץ‬kØzt{‫מ‬Ø|g{ÎØ‫ץם‬p Øzt ‫ ם‬m gØ kj‫}ל‬to Ø |g Ø ojg |ÎØ t |tst‫ץ‬ÏgØ MelittisØ melissophyllumØ RTBRO Øalbida-FagusØsylvaticaØ|t s‫ ם‬m g Ø 4RIQIOIDIRØESØAK Ø Ø ØnÒ k Øk‫ל}ץ‬s m Ø toØkÏjto Ø gØj‫ ל‬mØFagus sylvatica Ø tØÒjg}t ØÒ~k ØÒsgØzg~‫מ‬ØtqÏlts gØ|g Ø~t‫ץמ‬tØ ‫מ‬ztoØLTKK Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø(ØLathraeaØrhodopeaØrk~pqÏlk Øk‫מ‬|t{gØgz‫ם‬Ø tØ‫{{ל‬tØkÏjt Ø toØiÒsto ØztoØoz‫ל‬q~k Ø msØ {{‫ל‬jg Ø mØL Øsquamaria Øgz‫ם‬Ø msØ|o{ sjq |ÎØ m Ø gr gsnÏgØ

jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø zqÏ{ t ØÒp Ø ‫ ל‬t Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø g{|gs |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØztoØ krgz{Ñsk g Ø mØ Ø to{igqÏgØ ‫ם‬qt Ø Âqhm{t Ø ‫ם‬qt Ø Ï{g Øjo |‫ ם‬Ø|ks q |‫ם‬Ø|g Øgsg t{ |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m Øtqt k q‫ ל‬Ø m Ø tj‫ם‬zm Ø|g Ø~g‫ץ‬m{t‫מ‬Øo t‫ץ‬Ò qtoØzkq t~Ò Ø msØkzgq~ÏgØ toØ {‫ם‬hs h Ø 6ARRIKEUØ Ø mØ Ø {{‫ל‬jg Ø ksÑØ zq‫} ם‬g gØhqÒnm|kØ tØsm ÏØ m Ø ‫ ל‬to Ø msØ {{‫ל‬jgØÒ~k Ø hqknkÏØ kØ j ‫}ל‬tqk Ø zkq t~Ò Ø $IMGKEQØ Ø :AGAMIAQIRØ Ø3SQIDØ Ø%KEà 3SQIDØ Ø%KEà Ø Ø%KEà %KEàHEQIADNTØ Ø2ATRØ Ø%KEà ØHEQIADNTØ Ø2ATRØ Ø%KEà Ø Ø2ATRØ Ø%KEà 2ATRØ Ø%KEà Ø Ø%KEà %KEàHEØHE QIADNTØ&ØAK Ø Ø3SQIDØ Ø4AMØ Øgjm‫ץ‬t Ïko tØo{ |‫ם‬Ø tØ t gs |‫ם‬Ø to kÏtØ toØ kqt{Ïsto Ø Ø |oqÏp Ø |g ‫ל‬Ø ‫ץ‬Î|t Ø m Øtqt k q‫ ל‬Ø m Ø tj‫ם‬zm Ø jo |ÎØ|g Øgsg t{ |Î Ø j |‫ ם‬kqg ØÒ~k ØhqknkÏØ tØ t‫םץ‬Ø q‫ץל‬g Ø tj‫ם‬zm Øzkq t~ÎØvqg| ‫ ם‬Ø g‫מ‬qtØ tos‫ ם‬Øzkq t~ÎØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø kq npqÏtoØ |g Ø gn‫ מ‬tzto Øvg{g|q‫ ם‬Øvgq‫ל‬ii Ø ‫מ‬qipsØ|g Øzkq t~ÎØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ks q‫ |ל‬gØ|g Ø hgjkq‫ ם‬Øzkq t~ÎØ gqgsk Ïto Ø Ø JLØ Ø toØ~pq t‫מ‬Ø gqgsÒ Ø tØ t‫םץ‬Ø ‫ל‬snm Ø tj‫ם‬zm Ø zkq t~ÎØ qo‫ םץ‬Ø|g Øzkq t~ÎØ Òq‫ץ‬k Ø tØ t‫םץ‬Ø tj‫ם‬zm Ø gzÏ| tØ‫ם‬qt Øzkq t~ÎØ gsjq‫ ם‬to Ø|g Ø tØ t‫םץ‬Ø gh‫ל‬{g Ø ‫ם‬qt ØÆ ‫ל‬q tØ mØsÎ tØ ‫ ל‬tØ|g Ø‫ם‬qmØ k|‫ל‬sm Ø Ø toØ~pq t‫מ‬Ø |tz‫ ם‬ ‫ ף‬sys :ØÅtØkÏjt Øzgqg kÏØ kØqÏlk ØjÒs qpsØ psØik-

kpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p mØ toØ hg{|gs |t‫מ‬Ø ksjm‫| ץ‬t‫מ‬Ø kÏjto Ø Lathraea rhodopeaØ msØ {{‫ל‬jg


├Еt├Шhg{|gs┬В|тАл╫ЭтАм├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├ШLathraea rhodopea├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш┬НgтАл╫ЮтАмqt├Ш┬ДtosтАл ╫ЭтАм├ШтАл╫етАмk┬БgrтАл╫ЮтАм├Ш┬Рqh├О{to├Ш|g┬В├Ш┬Мg├М{┬ВтАл ╫ЬтАм├Ш vp┬Б ├Ш┬Л ├Ш┬Д┬ВjтАл|╫ЬтАмm┬Ъ


gØ‫ל‬snmØzqt ‫ ל‬ts g Øzqt Ø‫{ם‬k Ø Øj kon‫מ‬s k Ø|g Øgz‫ם‬Ø gØ ‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ ‫ל‬snmØ |‫{ל‬o|g Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø k}‫ל‬smØ ‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Ø mØL ØsquamariaØmØ gr gsnÏgØkÏsg Ø‫ץ‬ts‫ם‬z{koqm Ø z z{Òts ØtØ|‫{ל‬o|g ØÒ~k Ø‫ץ‬Î|t ØzkqÏztoØ ØLLØ|g ØmØ k}‫ל‬smØ ØLLØ 7EBBØ Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto ØhqÒnm|gsØ msØzkq t~ÎØ qo‫ םץ‬Ø tØ}gq‫ל‬ii Ø psØ ‫מ‬qipsØ|g Ø msØzkq t~ÎØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø kq npqÏtoØ|g Ø gn‫ מ‬tzto Ø kØ|‫ל‬nkØ‫ץ‬ÏgØgz‫ם‬Øgo Ò Ø Øzkq t~Ò Ø|g g‫ץ‬k qÎnm|gsØzkq ‫ם‬ kqgØgz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Øoz‫{ם‬t zk Øzkq t~Ò ØhqÒnm|gsØ{ÏigØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ Ø ks |Ñ ØmØk‫ל}ץ‬s mØ psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ kÏjto Ø}gÏsk g ØsgØ o ~k Ïlk g Ø m‫ץ‬gs |‫ל‬Ø‫ץ‬kØ Ø osnÎ|k Ø toØh t ‫ם‬ztoØ ‫ם‬zp Øzkq iq‫}ל‬m|gsØzgqgz‫ל‬sp Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :ØÅtØ kÏjt Ø ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g m |g mitq tztÏm mØ m Ø )5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ gØ |q Îq gØ $ ØÅtØ|q Îq tØ$ Ø ~‫מ‬k Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ jkjt‫ץ‬Òsg Øi g ÏØ ost{ |‫ל‬Ø gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto ØztoØÒ~tosØ hqknkÏØ kÏsg Ø { i‫ ם‬kqgØ psØ Ø ÅtØ |q Îq tØ $ Ø Ø k}gq k}gq‫םץ‬lk g Ø j ‫ ם‬Ø Ø ‫םץ‬stØ kØ Ò kq Ø gz‫ם‬Ø Ø jÒ|gØ nÒ k Ø k‫מ‬qk m Ø toØ kÏjto Ø tØ oztz{mno ‫ םץ‬Ø ztoØ hqÒnm|kØ Î gsØ gq|k ‫ל‬Ø‫ץ‬ki‫{ל‬t Ø Ø kØ‫{ם‬k Ø ØnÒ k ØtØoztz{mno ‫ םץ‬Ø |‫{ל‬oz kØ Ò| g mØ gq|k ‫ל‬Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØ gz‫ם‬Ø Ø JL2Ø osÎnp Ø mØ Ò| g mØ jksØ ozkqÒhg skØ gØ Ø HA Ø Ø |g Ø Ø j ‫ ם‬Ø nkpnkp qkÏ g Ø‫ ם‬Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto ØkÏsg Øko‫{ל‬p t Ø kØ o~gÏgØ zkq g |‫ל‬Ø ztoØ ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØ kØ ‫| ץ‬q‫ם‬Ø ~qts |‫ם‬Ø j ‫ל‬ m‫ץ‬gØsgØ‫ץ‬k Ñ tosØ m‫ץ‬gs |‫ל‬Ø tsØ tz |‫ם‬Øz{mno ‫םץ‬Ø toØ kÏjto Ø z z{Òts Ø jksØ kÏsg Ø isp ‫ם‬Ø gsØ t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto Ø mØ to{igqÏgØ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØkzmqk‫ ל‬tosØ to Ø gs Ï t ~to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø msØ {{‫ל‬jgØ‫ץ‬Ò pØ m Øj g ztq‫ ל‬Ø psØ zkq‫ לץ‬psØ to Ø o ‫ם‬ØÏ p ØjksØkÏsg Øjosg ‫ם‬s Øj ‫ ם‬ØtØh ‫ ם‬tzt Ø toØkÏjto Øk‫}ץ‬gsÏlk g Ø‫ץ‬kØ msØ‫ץ‬tq}ÎØ gzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒspsØ sm Ïjps Ø zt‫ץ‬Òsp Ø jksØ |qÏnm|kØ |‫ם‬z ‫ץ‬mØmØozth‫ל‬n‫ ץ‬mØ m Ø|g mitqÏg Økz | sjos‫ ם‬m g Ø )5#.Ø Ø ØisÑ mØ m Økr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØnkpqmnkÏØ |gstzt m |Î Ø gq‫{ם‬gØgo ‫ ל‬Ø|g Øjkjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬Øt Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø‫ץ‬kØ mØ‫ץ‬tq}ÎØ‫| ץ‬qÑsØ|m{Ïjps Ø mØ gsg|‫{ל‬o mØ tØ ‫ץ‬Ò{{tsØ zkq ‫ ם‬kqpsØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ ‫ץ‬ztqkÏØsgØtjmiÎ k Ø mØozth‫ל‬n‫ ץ‬mØ m Ø|g mitqÏg Økz | sjos‫ ם‬m g Ø kØ ~kj‫ם‬sØ zk {t‫ץמ‬kstØ .4 Ø z ngstÏØ |Ïsjost Ø ztoØ j g qÒ~k Ø tØ kÏjt Ø kÏsg Ø mØ |g g qt}ÎØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ|g Ø psØh t ‫ם‬zpsØ to Ø gz‫ ם‬Ø g Ø k~s |‫ל‬Ø Òqig Ø h Ø gz‫ם‬Ø msØ k|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko mØ psØ t |t o m‫ לץ‬psØ gØ tztÏgØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø z ~ Ø jg |Ò Ø kq-

ig Ïk Øo{t t‫ץ‬Ïk Ø|g Øi Øgz‫ם‬Øzoq|gi ‫ ל‬ØÅgØ k~s |‫ל‬ØÒqig Ø gØtztÏgØkÏsg Øz ngs‫ל‬Ø Øzkq t~Ò Øk‫מ‬qk m Ø toØkÏjto Ø kÏsg ØmØ|g g |koÎØjg |ÑsØjq‫ץם‬psØ|g Ø qg| kq‫ם‬jqt‫ץ‬ps Ø ÅgØj‫ ל‬mØFagus sylvatica Ø gØtztÏgØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø tØkÏjt Ø kÏsg Øo m{Î Øzgqgipi |‫ ם‬m g Ø|g ØmØ|g g |koÎØ psØzgqgz‫ל‬spØ k~s |ÑsØ ÒqipsØ kÏsg Ø gq|k ‫ל‬Ø z ngsÎ Ø Ø jg |ÎØ k|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko mØg}tq‫ ל‬Ø|oqÏp Ø gØj‫ ל‬mØFagus sylvatica Ø Æzkqht{ |ÎØgqgÏp mØ m Ø|t‫ץ‬t Òim Ø|gnÑ Ø|g ØmØ‫ץ‬k g ‫ם‬z mØ toØ r‫{מ‬toØ kÏsg Ø z ngs‫ם‬sØ sgØ kzmqk‫ ל‬k Ø gqsm |‫ל‬Ø to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto Ø j g Òqp ØmØ‫ץ‬k g ‫ם‬z mØ toØ r‫{מ‬toØ kÏsg Ø gq|k ‫ל‬Ø z ngs‫ ם‬Ø |Ïsjost Ø |gnÑ Ø t Ø ‫ ץ‬i‫ל‬iik k Ø ØtztÏk ØhqÒnm|gsØ|‫ל‬zt t Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ ~qm ‫ץ‬tzt t‫מ‬s g Ø |g ‫ל‬Ø mØ ‫ץ‬m~gs |ÎØ ‫ץ‬k g ‫ם‬z mØ toØ r‫מ‬{to Ø Ø ozkqo{t ‫ץם‬ko mØ gØ j‫ ל‬mØ Fagus sylvaticaØ ‫ץ‬ztqkÏØsgØtjmiÎ k Ø kØozth‫ל‬n‫ ץ‬mØ toØh t ‫ם‬ztoØ toØkÏjto Ø Æz‫ל‬q~tosØksjkÏrk Ø‫ ם‬ØmØj ‫ל‬st rmØ m Ø|t‫ץ‬t Òim Ø‫ץ‬Ò pØ m Øo{t t‫ץ‬Ïg ØtjmikÏØ gØ‫ץ‬k ‫{ }ם‬gØj‫ ל‬mØFagus sylvaticaØ kØ‫ ץ‬gØztqkÏgØj gjt~Î Øzqt Ø gØtr‫{ }מ‬g Ø‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØ msØ z ngsÎØ ‫ץ‬kÏp mØ m Ø Ò| g m Ø psØ |g ‫{{ל‬m{psØ h t ‫ם‬zpsØ i gØ tØ kÏjt Ø Ø |Ïsjost Ø zoq|gi ‫ ל‬Ø g}tq‫ל‬Ø to Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ztoØ hqÏ |ts g Ø tØ }gq‫ל‬ii Ø psØ ‫מ‬qipsØ|g Ø msØzkq t~ÎØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø ks q‫ |ל‬gØ|g Ø hgjkq‫ ם‬Ø Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø toØ kÏjto Ø mØ zkq t~ÎØ toØ vqg| t‫מ‬Ø jksØj g qÒ~k Ø|‫ל‬zt tØ|ÏsjostØ|gnÑ ØhqÏ |k g Øks ‫ ם‬Ø toØ j g mqm ÒtoØ‫ץ‬sm‫ץ‬kÏtoØ toØ gqnÒstoØ ‫ ל‬to Øvqg| t‫ מ‬ Ð pfÖ yps f Íf :Ö zk jÎØ t Ø zkq ‫ ם‬kqt Ø |Ïsjost Ø ztoØ j g qÒ~k Ø tØ kÏjt Ø g}tqt‫מ‬sØ o~gÏgØ ikits‫ ם‬gØ |g Ø g|t‫ מ‬k ØksÒqik k ØztoØ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØ{‫ל‬htosØ~ÑqgØ{‫ם‬ipØ m Ø ‫ל‬ist g Ø m Ø ‫מ‬zgqrm Ø toØ kÏjto Ø Ø oi|k|q ‫ץ‬Òsk Ø nÒ k Ø |g Ø kzk jÎØ t Ø nÒ k Ø k‫ל}ץ‬s m Ø toØ kÏjto Ø kÏsg Ø zt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÎ ØÒ| g m Øzqt kÏsk g Øp Ø‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg ØmØ Î‫ץ‬gs mØ psØnÒ kpsØk‫ל}ץ‬s m Ø toØkÏjto Ø|g ØmØksm‫ץ‬Òqp mØ psØgq‫םץ‬j psØj g~k q |ÑsØgq~Ñs Ø o ‫ם‬Ø tØ‫ץ‬Ò qtØ zqt g Ïg Øzqt kÏsk g Ø|oqÏp Øi gØ to Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto Ø msØzkq t~ÎØ qo‫ םץ‬Ø|g Ø msØzkq t~ÎØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø kq npqÏtoØ|g Ø gn‫ מ‬tzto Ø gØ tsØoztz{mno ‫םץ‬Ø tØ vgq‫ל‬ii Ø psØ ‫מ‬qipsØjksØoz‫ל‬q~k Ø|Ïsjost ØgsnqÑz sm Ø kzÒ‫ץ‬hg m Øtz‫ ם‬kØ|g Ø tØzgqgz‫ל‬spØ‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg ØjksØ ~qk ‫ל‬lk g Ø z zq‫ ם‬nk g Øzqt kÏsk g Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØ toØ kÏjto Ø|oqÏp Ø Øzkq t~Ò ØztoØ|g giq‫}ל‬m|gsØt Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ to o‫ע‬rrl ÖÃ p yÍil Ö zÐrlÖ zjnmjp ‫ע‬isn Ö or fr Írs Ö jsiop‫ף‬ysnzs Ö ynpÍiorÖÃ | Ì Ö Ö or fr Írs Ö i‫{ע‬l

kz t‫ץ‬Òqk gØ m Ø gr gsnÏg Ø toØhg{|gs |t‫מ‬Øksjm‫ ץ‬|t‫מ‬ØkÏjto ØLathraea rhodopeaØgz‫ם‬Ø tØ g‫מ‬qtØ tos‫ ם‬Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø qhÎ{toØ|g Ø gÌ{ ‫ ל‬Ø vp Ø Ø j‫|ל‬m

120


Lathraea squamaria '

ƻɽ տƻg ʍ վ ƻ ##

.>MJKCPG<MD<>@<@ Lathraea squamaria ' .K +G

3‫פ‬ys :Ø; oqÑzm=Øb(ABISASØIMØ%TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN oqÑzm=Øb(ABISASØIMØ%TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN =Øb(ABISASØIMØ%TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN (ABISASØIMØ%TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN ØIMØ%TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN IMØ%TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN Ø%TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN %TQNOAEØFQIGIDINQIRØTLBQN ØFQIGIDINQIRØTLBQN FQIGIDINQIRØTLBQN ØTLBQN TLBQNRIRRILIRcØ(EQB Ø,IMM ØNO Ú Ø ,).. jp hpf|Ì:Ö t{ok Ò Ø zgqg |‫ם‬Ø }o ‫ם‬Ø kqt‫ץמ‬kstØ ~{pqt}‫{{מ‬m Ø Ïlp‫ץ‬gØk‫מ‬qp t Øj g|{gj ‫ץ‬Òst Ø snt}‫ם‬qgØ k{Ò~mØ osÎnp Øgz{‫ ל‬Ø‫ מ‬to Ø ØCL Øq‫ם‬j sgØÒp Ø ztq}oq‫ ל‬Ø{kÏgØÎØ‫ץ‬kØgjksÑjk Ø|g Ø‫ץ‬mØgjksÑjk Ø qÏ~k Ø v‫{{מ‬gØ ‫ץ‬k g‫ץ‬tq}p‫ץ‬ÒsgØ kØ {Òz g Ø ksg{{g ‫ץם‬ksg Ø m‫ ץ‬|o|{ |‫ ל‬Ø‫~ ץל‬g ØÒp Ø ØWØ ØLL ØÅgr gsnÏgØ o~s‫ל‬Ø‫ץ‬t WØ ØLL ØÅgr gsnÏgØ o~s‫ל‬Ø‫ץ‬t Ø ØLL ØÅgr gsnÏgØ o~s‫ל‬Ø‫ץ‬t LL ØÅgr gsnÏgØ o~s‫ל‬Ø‫ץ‬t ØÅgr gsnÏgØ o~s‫ל‬Ø‫ץ‬ts‫ם‬z{koqm Øzo|sÎ Ø‫ץ‬kØzt{{‫ל‬Ø‫ל‬snmØj g k gi‫ץ‬ÒsgØ kØh‫ ם‬qo Ø t‫ץ‬t ‫ל‬lts gØ‫ץ‬kØ ‫~ל‬o Ø q‫ |ל‬gØptk jÎ Ø ØWØ ØLL Ø tjÏ |t Ø ~kj‫ם‬sØ tq l‫ם‬s t Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ‫{ל‬o|g Ø |pjpstk jÎ Ø k q‫{ל‬tht Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Øj ko LL Øj ko

Øj koqos‫ץם‬kst Ø msØ|gqzt}tqÏg Ø p{Îsg Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ Ø LL Ø{thtÏØ q ips |tÏ ptk jkÏ Ø ~kj‫ם‬sØÏ t Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø k}‫ל‬smØjÏ~k {m Øq‫ם‬j smØÒp Øztq}oqÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø p{Îsg Ø |o{ sjq |‫ ם‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ‫ל‬spØ ~kÏ{t Øg|Òqg t Ø|‫ ל‬pØ~kÏ{t Ø qÏ{tht Ø{thtÏØ ~kj‫ם‬sØÏ t Ø {ko|tÏ Ø ‫ ל‬gØ ptk jÎ m‫} ץ‬g q |Î Ø hgn‫ ץ‬gÏgØ tr‫{מ‬m| m Ø j g ‫ ל‬kpsØzkqÏztoØ ØWØ ØLL Ø Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Ö frms|spÍf :Ö oqÏp Ø gz‫ם‬Ø gqi‫ל‬Ø NsØ -‫ל‬q tØ ‫ץ‬Ò~q ØspqÏ Ø tsØ ‫ ל‬t Økrgq Ñ‫ץ‬ksmØgz‫ם‬Ø tØo ‫ץם‬k qt Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtØkÏjt ØÒ~k ØkoqkÏgØkr‫ל‬z{p mØ msØ oqÑzm Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒspsØ‫ץ‬ki‫{ל‬psØ ‫ץ‬m‫ לץ‬psØ m Ø p Ïg Ø |g Ø k| kÏsk g Ø gsg t{ |‫ל‬Ø ‫ץ‬Ò~q Ø tØ g| ‫ל‬sØ |g Ø gØ ‫ץ‬g{‫ ל‬g Ø msØ {{‫ל‬jg ØmØLathraea squamaria kÏsg Ø isp ÎØgz‫ם‬Ø gØ‫ם‬qmؾnp Ø :gigs ‫ל‬qm Ø Ø |gs ‫ ל‬g Ø Ø Â{o‫ץ‬zt Ø ‫ ל‬pØ Â{o‫ץ‬zt Ø |g Ø Â gØ 3SQIDØ Ø "EQGLEIEQØ Ø msØ ~gq‫ל‬jqgØ toØ Ï|toØ |g Ø tØ ‫ם‬qt Ø Å‫}ץמ‬mØ Çt‫ מ‬to t{ojt‫מ‬qmØ Ø Î|t Øzqt pz Økz |t spsÏg Ø gØ |gqsgs |‫ל‬ØÂqmØ +gqg‫ץ‬z{ ‫ל‬sm Ø Ø|g Ø gØÂqmØ ‫ {ל‬toØ gss‫|ל‬t Ø Ø sg‫ץ‬Òsk g Ø ‫ ם‬Ø ngØ hqknkÏØ kØ zkq ‫ ם‬kqk ØnÒ k Ø msØ {{‫ל‬jg ØgsØkqkosmnt‫מ‬sØ|g ‫{ל‬{m{t Øh ‫ ם‬tzt Ø kØjg |Ò Øzkq t~Ò Ø ‫ ף‬sys :Ø ØLathraea squamariaØkÏsg Øzgqg |‫ם‬Ø}o ‫ם‬Ø ØqÏlk Øn‫ץל‬spsØ|g ØjÒsjqps Ø Ò{mØ psØiksÑsØ Alnus Ú #ARPINUS Ú Ú #ORYLUS Ú Ú /STRYA Ú Ú 0LATANUS Ú Ú 0ICEA Ú Ú 1UERCUS Ú Ú 2HO Rhododendron Ò~tosØgsgispq nkÏØp Ørks Ò Ø msØ {{‫ל‬jg Ø Ò~k ØhqknkÏØsgØzgqg kÏØ gØkÏjmØ#ARPINUSÚORIENTALIS Ú#ORY ÚORIENTALIS Ú#ORY ORIENTALIS Ú#ORY

Ú#ORY Corylus avellana ÚQuercus ilex |g Ostrya carpinifoliaØg{{‫ל‬Ø‫ץ‬ztqkÏØkzÏ m ØsgØhqknkÏØ kØ‫{{ל‬gØro{ÑjmØkÏjm Ø ~kj‫ם‬sØ‫{ם‬k Øt Ø isp Ò ØnÒ k Ø m Øk‫}ץ‬gsÏltosØzkqÏztoØ tsØÏj tØh ‫ ם‬tzt Ø |‫ל‬noiqgØ ÎØ ‫ץ‬kØ gorm‫ץ‬ÒsmØ oiqg ÏgØ | kq‫ל‬Ø ‫ץ‬ÒqmØ ‫ץ‬kØ i‫ם‬s ‫ץ‬tØ ~Ñ‫ץ‬gØ z{t‫ מ‬tØ kØ ~t‫ץמ‬t Ø kØ o ‫ל‬jk Ø n‫ץל‬spsØ |g Ø jÒsjqps Ø gØÂqmØ ‫ {ל‬toØhqÒnm|kØ tsØoz‫ם‬qt}tØ o ‫ל‬jpsØ Platanus orientalis Ø kØ ‫ץ‬ÏgØ oiqÎØ zkq t~ÎØ ztoØ j g ~Ïlk g Ø gz‫ם‬Øqo‫ |ל‬g Ø gØ |gqsgs |‫ל‬ØÂqmØÒ~k Ø o{{k~nkÏØ kØ qk Ø

j g}tqk |Ò ØnÒ k Ø osÎnp Ø kØz{gi Ò Øh‫ם‬qk g ØÒ|nk m Ø kØ hqg~Ñjk Ø z{gi Ò Ø ‫ץ‬kØ gorm‫ץ‬ÒsmØ oiqg ÏgØ ÎØ |ts ‫ל‬Ø kØÒsgsØ‫| ץ‬q‫ם‬Ø|g gqq‫ ~ל‬mØkzt~ |Î ØqtÎ Ø tsØ ‫ ל‬pØ Â{o‫ץ‬ztØ gsg}Òqk g Ø kØ ‫ל | ץ‬Ø j‫ ל‬mØ ‫ץ‬kØ ‫{{לץ‬tsØ z{t‫ מ‬tØ oz‫ם‬qt}tØ "EQGLEIEQØ Ø msØ {{‫ל‬jgØ tØkÏjt Ø}‫מ‬k "EQGLEIEQØ Ø msØ {{‫ל‬jgØ tØkÏjt Ø}‫מ‬k Ø Ø msØ {{‫ל‬jgØ tØkÏjt Ø}‫מ‬k g Ø kØo ‫ץם‬k qtØztoØzt |Ï{k Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ Ø|g Ø Ø LØzkqÏzto Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f: 4NØ iÒst Ø Lathraea tztnk kÏ g Ø ksÏt kØ msØ t |tiÒsk gØ /QNBAMCHACEAE Ø krg Ïg Ø m Ø gzt|{k |‫ל‬Ø zgqg |Î Ø }‫ מ‬m Ø toØ |g Ø m Ø ‫ץ‬ts‫~ם‬pqm Ø ptnÎ|m Ø ‫ץם‬p Ø ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø |g Ø gsg t‫ל| ץ‬Ø jkjt‫ץ‬ÒsgØoztjk |s‫מ‬tosØ msØ p ÎØ toØnÒ mØ msØt |tiÒsk gØ 3CQNOHTKAQIACEAE Ø msØ {{‫ל‬jgØ gs zqt pzk‫מ‬k g Ø gz‫ם‬Ø j‫מ‬tØ kÏjm Ø gØ tztÏgØ kÏsg Ø zgq‫ ל‬gØ Ø qÏlk Ø j g}‫ם‬qpsØ n‫ץל‬spsØ|g ØjÒs qps Ø ØL Úrhodopea $IMGK Øj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø msØL Úsquamaria tØ‫ ם‬Ø‫{ם‬tØ tØ}o ‫ם‬ØÒ~k Ø| q st|‫ ל‬gstØ~qÑ‫ץ‬g Ø‫ץ‬kØ gØ‫ל‬snmØsgØ|g gsÒ‫ץ‬ts g Ø|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø‫ץ‬Ïg Ø zo|sÎ Ø‫ץ‬mØ‫ץ‬ts‫ם‬z{koqm Ø gr gsnÏg ØksÑØÒ~k ØkzÏ m Øhqg~‫ מ‬kqtØ |‫{ל‬o|gØ |g Ø k}‫ל‬sm Ø rgz{Ñsk g Ø msØ Ø {{‫ל‬jg Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgs‫ץם‬ksm Ø m Ø ‫ ל‬to Ø |gnÑ Ø |g Ø mØ to{igqÏg Ø oi|q |‫ל‬Ø‫ץ‬kØ msØL ÚsquamariaØÒ~k Øzt{‫מ‬Ø ks‫ ם‬kqmØ zkq t~ÎØ kr‫ל‬z{p m Ø |g Ø nkpqkÏ g Ø gz‫ם‬Ø tsØ 3SQIDØ Ø z‫ל‬s tØ 2AQE f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ø msØ {{‫ל‬jgØ tØ kÏjt Ø Ò~k Ø hqknkÏØ kØ‫| ץ‬qt‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Øt ØtztÏt Ø‫ץם‬p ØÒ~tosØ‫ץ‬ÏgØ

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØLathraea squamariaØ msØ {{‫ל‬jg

121


ÅtØkÏjt ØLathraea squamariaØgz‫ם‬Ø gØ |gqsgs |‫ל‬ØÂqm Ø vp Ø Ø+gqg‫ץ‬z{ ‫ל‬sm

122


koqkÏgØ|g gst‫ץ‬ÎØ ‫ ם‬tØ gØjo |‫ל‬Ø‫ ם‬tØ|g Ø gØgsg t{ |‫ל‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ m Ø~Ñqg Ø Òs kØgz‫ם‬Ø to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m Øozt{tiÏlk g ØsgØzkq Ò~tosØgz‫ם‬Ø ØÒp Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø sØ|g ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ kØ|‫ל‬nkØ tztnk ÏgØkÏsg Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬Ø tØ kÏjt ØkÏsg Øzt{‫מ‬Øz ngs‫ם‬ØsgØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØgq|k Ò Ø‫{{ל‬k Ø |g ‫{{ל‬m{k ØnÒ k Øt ØtztÏk ØjksØÒ~tosØ|g giqg}kÏØg|‫ם‬‫ץ‬m Ø gØ tØ{‫ם‬itØgo ‫ ם‬Øj‫ ל‬mØgkÏ}o{{psØÎØ}o{{th‫{ם‬psØngØ zqÒzk ØsgØkqkosÑs g ØspqÏ Ø|g ‫ל‬Ø msØj ‫ל‬q|k gØ toØ zq {ÏtoØ‫ץ‬Ò~q Ø Øgq~Ò Ø toØ gÈto ØÅtØkÏjt ØkÏsg Øko|q sÒ Ø|g Ø k‫|מ‬t{tØsgØgsgispq nkÏ Øg|‫ץם‬mØ|g ØgsØjksØkÏsg Ø kØgsnt}tqÏg Ø rg Ïg Ø toØ zt{ok t‫ מ‬Ø q lÑ‫ץ‬g ‫ ם‬Ø to Ø tØ }o ‫ם‬Ø krg|t{tonkÏØ sgØ zgqg‫ץ‬Òsk Ø kzÏØ k q‫ל‬Ø k ÑsØ Ø zkq t~Ò Ø ‫ם‬ztoØks tzÏlk g Ø‫ץם‬p ØjksØkÏsg Øg|‫ץם‬mØ g}Ò Ø|g ‫ל‬Øz‫ ם‬tØ mØ j gnÒ ‫ץ‬mØ oiqg ÏgØ |g ÎØ t Ø hqt~tz Ñ k Ø kzmqk‫ל‬ltosØ msØgsnt}tqÏgØ toØ msØ {{‫ל‬jg Ø Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö qt kÏsto‫ץ‬kØ tØ kÏjt Ø sgØ ks g~nkÏØ msØ |g mitqÏgØ psØ skzgq|ÑsØ kjt‫ץ‬ÒspsØ $$ Ø m Ø )5#.Ø Ø kzk jÎØ oztz ko‫ץם‬g kØ ‫ ם‬Ø kÏsg Ø zkq ‫ ם‬kqtØ j gjkjt‫ץ‬ÒstØ msØ {{‫ל‬jgØgz‫ם‬Ø‫ ם‬ØjkÏ~stosØ gØj gnÒ ‫ץ‬gØjkjt‫ץ‬ÒsgØ|g ØjksØ kÏsg Øg|‫ץם‬mØrk|‫ל‬ngqtØ kØzt gØ|g mitqÏgØkz | sjos‫ ם‬m g Ø m Ø)5#.Ø ØzqÒzk ØsgØks g~nkÏ ØgsØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk )5#.Ø ØzqÒzk ØsgØks g~nkÏ ØgsØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk Ø ØzqÒzk ØsgØks g~nkÏ ØgsØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk ‫ל‬lk g Ø kqg Òqp ØjksØoz‫ל‬q~tosØg|‫ץם‬mØg|q hÎØjkjt‫ץ‬ÒsgØ ~k |‫ל‬Ø‫ץ‬kØ msØg}ntsÏgØ psØg ‫ץם‬psØ|g ÎØ msØg|q hÎØ kr‫ל‬z{p mØ psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ kÏjto Ø msØ ~Ñqg Ø msØ {{‫ל‬jg mØLathraea squamaria kÏsg Øgsg‫ }ץ‬hÎ m gØ z‫ל‬s tØkÏjt Ø|g ØhqÏ |k g Ø gØ‫|ל‬qgØ m Ø ost{ |Î Ø toØkr‫ל‬z{p m ØÂ‫ץ‬p ØjksØkÏsg Øg|‫ץם‬mØisp ‫ם‬Ø|g ‫ל‬Øz‫ ם‬tØgo ÎØ mØ zgs ‫ ם‬m gØ z{mqtÏØ gØ |q Îq gØ i gØ Òs grmØ kØ |‫ל‬zt gØ gz‫ם‬Ø Ø |g mitqÏk Ø kz | sjos‫ ם‬m g Ø m Ø )5#. Ø ksÑØ jksØ kÏsg Ø kzÏ m Ø g}kÏ Ø t Ø |Ïsjost Ø ztoØ ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ gzk {t‫מ‬sØ

tsØ|‫ל‬nkØz{mno ‫ םץ‬ØÆztnÒ to‫ץ‬k Ø‫ץם‬p Ø‫ ם‬Ø|g g qt} |‫ל‬Ø ikits‫ ם‬gØ‫ם‬zp Øz ~ ØmØ|g g qt}ÎØ psØjg ÑsØgz‫ם‬Ø}p ‫ ל‬Økzmqk‫ל‬ltosØ to Øh ‫ ם‬tzto Ø toØkÏjto Ø|g ØÏ p Ø os t‫מ‬sØÒsgsØ m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø|Ïsjost Ø zÏ m Øg{{giÒ Ø tØ‫ ץ‬|qt|{Ï‫ץ‬gØ ØnÒ k Ø psØisp ÑsØz{mno ‫ץ‬Ñs Ø j gÏ kqgØ ‫ ם‬tsØ g}tq‫ל‬Ø msØ j gnk ‫ םץ‬m gØ oiqg Ïg Ø tØ Òjg}t Ø Ï p Økzmqk‫ ל‬tosØgqsm |‫ל‬Ø tØkÏjt Ø {kz t‫ץ‬kqÒ kqmØ ~{pq j |ÎØ ÒqkosgØ psØ h t ‫ם‬zpsØ toØkÏjto Ø kØ‫{ם‬mØ msØ {{‫ל‬jg Ø|gnÑ Ø|g ØmØgsg‫ץ‬ks‫ץם‬ksmØ gsg|‫{ל‬o mØsÒpsØz{mno ‫ץ‬ÑsØngØkÏsg Ø m‫ץ‬gs |‫ל‬Ø t ~kÏgØ ztoØngØ o‫ץ‬h‫{ל‬tosØ kØ‫ץ‬ÏgØz{mqÒ kqmØgr t{‫ם‬im mØ toØkÏjto Ø tØ‫ץ‬Ò{{ts Ð pfÖyps f Íf :Ö Ïsg Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬Øt Øjg |Ò Øzkq t~Ò Ø ‫ץ‬kØ oiqÒ Ø | kqÒ Ø nÒ k Ø sgØ kqkosmnt‫מ‬sØ ~{pq j |‫ל‬Ø tsØ zqÏ{ tØÎØspqÏ Ø tØ ‫ ל‬tØi gØ msØz ngsÎØgsg|‫{ל‬o mØsÒpsØ z{mno ‫ץ‬Ñs Ø Øh t{tiÏgØ toØkÏjto Ø msØ {{‫ל‬jg Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒspsØ psØ t |t{ti |ÑsØ gsgi|ÑsØ toØ |g Ø toØ q‫ם‬ztoØgsgzgqgipiÎ Ø to ØngØzqÒzk ØkzÏ m ØsgØ‫ץ‬k{k mnt‫מ‬sØ‫ץ‬kØ{kz t‫ץ‬Òqk g Ø Øzq‫{ם‬m mØjg |ÑsØzoq|gi ÑsØ|g ØmØj g Îqm mØ m Ø ojg |Î Øj gnk ‫ םץ‬m g Ø to Øisp t‫ מ‬Øh ‫ ם‬tzto Ø m Ø Lathraea squamariaØgsg‫ץ‬Òsk g ØsgØÒ~tosØkokqik |ÎØkzÏjqg mØ to Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m Ø ksØ kÏsg Ø isp ‫ם‬Ø to Ø oiiqg}kÏ ØgsØÒ~tosØiÏsk Øzqt z‫ל‬nk k Ø|g{{ Òqik g Ø toØ kÏjto Ø msØ {{‫ל‬jg Ø gØkÏ~kØ‫ץם‬p Øksj g}ÒqtsØsgØiÏstosØ zk q‫ץל‬g gØ|g{{ Òqik ‫ ל‬Ø toØ ØqÏlk Ø|g ‫{{ל‬m{psØjksjqpjÑsØ k jÑs Ø ~qm ‫ץ‬tzt Ñs g Ø zÒq‫ץ‬g gØ o{{ki‫ץ‬ÒsgØ ‫ץ‬kØzt{‫מ‬Øzqt t~ÎØgz‫ם‬Øgo t}okÏ Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬ js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil Ö js|‫ע‬rl Ö fpf‫ם‬yz ‫ע‬rl Ö Ö ‫םע‬yps Ö frr‫{ע‬s

kz t‫ץ‬Òqk gØ gr gsnÏg Ø m Ø Lathraea squamariaØ gz‫ם‬Ø gØ |gqsgs |‫ל‬ØÂqm Ø vp Ø Ø+gqg‫ץ‬z{ ‫ל‬sm


Lathyrus neurolobus JDNN #@G?M

ʈ փƻ 54

'@BPHDIJN<@ Lathyrus neurolobus JDNN #@G?M DI JDNND@M D<BI +G *MD@IO

N@M

Ã‫פ‬ys :Ø ; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø ÇgsÏps=Ø bADØ QIUTKNRØRCASTQIGIMERØESØIMØOQASIRØOAKTDNRIRØCARSAMESNQTLØ KNCNØ EnneachoriaØ DICSNØ %OAQCHIAEØ KissamosØ #QESAE Ø AKS Ø a ac Ø(ELDREICHÚS N Ø {‫ ם‬ozt Ø' jp hpf|Ì:Ø t{ok Ò Ø}o ‫ ם‬ØkrØt{t|{ÎqtoØ{kÏt Ø k{Ò~mØÒqzts gØÎØgsgqq ~Ñ‫ץ‬ksg Ø{kz ‫ ל‬Ø‫ץ‬Î|to Ø ØCL Ø‫ץ‬kØ z kq‫מ‬i g Ø gq‫}ל‬o{{gØiqg‫ץץ‬tk jÎ Ø ØLL Ø}‫{{מ‬gØ‫ץ‬kØ Ø lk‫מ‬it Ø}o{{gqÏps ØÒ{ |gØgzt‫ מ‬gØ gØ|g Ñ kqgØ}‫{{מ‬g Ø gØ gsÑ kqgØ}‫{{מ‬gØ‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØgz{ÎØÒ{ |g Ø}o{{‫ל‬q gØkz ‫ץ‬Î|mØÒp Ø ptk jÎ kz ‫ץ‬Î|m Ø ØWØ ØLL Ø4gr gsnÏgØ‫ץ‬g ~g{ gÏt Ø h‫ ם‬qo Ø‫ץ‬kØ ØÎØ Ø‫ל‬snm Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬kØ t‫ץ‬kiÒnk Øtj‫ם‬s k Ø k}‫ל‬smØ |ogsÎ Ø Ø LL Ø gqz‫ ם‬Ø |g ‫ל‬Ø msØ pqÏ‫ץ‬gs m Ø |g gs‫ ם‬Ø ØCLØWØ ØLLØ‫ץ‬kØks ‫ם‬sp ØzqtkrÒ~ts gØkz CLØWØ ØLLØ‫ץ‬kØks ‫ם‬sp ØzqtkrÒ~ts gØkz ØWØ ØLLØ‫ץ‬kØks ‫ם‬sp ØzqtkrÒ~ts gØkz WØ ØLLØ‫ץ‬kØks ‫ם‬sp ØzqtkrÒ~ts gØkz Ø ØLLØ‫ץ‬kØks ‫ם‬sp ØzqtkrÒ~ts gØkz LLØ‫ץ‬kØks ‫ם‬sp ØzqtkrÒ~ts gØkz Ø‫ץ‬kØks ‫ם‬sp ØzqtkrÒ~ts gØkz ‫ץ‬Î|mØsk‫מ‬qg Ø{kÏt Ø zÒq‫ץ‬g gØ Ø{kÏg Ø~kÏ{t Ø zkq‫ לץ‬psØ zkqÏztoØ tØ Ø m Øzkq }Òqk g Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø "QTMRBEQGØ Ø -NMSLNKKIMØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø ‫ ל‬t ØÒp Ø t‫ {מ‬t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø sjm‫ם| ץ‬Ø m Ø Ø qÎ m Ø Ø ~ t{ n |Ò Øzkq t~Ò Ø Ø|g Ø Ø psØ ko|ÑsØ qÒps Ø zÏ m ØÒsg Øgzt‫ץ‬g|qo ‫ץ‬Òst Øoztz{mno ‫ םץ‬Ø Ø psØ ko|ÑsØ qÒps Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ~pq ÑsØ g{{ |q‫ ל‬m Ø|g Ø ÏØ ps ‫ ל‬

|‫ ם‬kqtØ ‫ם‬q tØ toØ kÏjto Ø &IEKDIMGØ Ø AK Ø Ø }gÏsk g Ø sgØ Ò~k Ø krg}gs nkÏ Ø ÅtØ kÏjt Ø |g giq‫}ל‬m|kØ kzÏ m Ø gz‫ם‬Ø msØ k~sm ÎØ{Ï‫ץ‬smØ msØ i ‫ ל‬Ø Ø psØÇgsÏps Øgz‫ם‬Ø to Ø 'QADRSEIMØ Ø3LISSEMBEQGØ Ø‫ץ‬kØg}tq‫ץ‬ÎØ‫ץ‬ÏgØ‫ץ‬k{Ò mØ m Øh{‫ ל‬m m ØztoØj krÎ~nmØ tØ Øg{{‫ל‬ØÒ| t kØjksØ rgsghqÒnm|kØ k|kÏ Ø / Ø k{ko gÏt Ø j‫מ‬tØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ jksØ gzt k{t‫ מ‬gsØ‫םץ‬stØ to Øgsg t{ |‫ ם‬kqgØk‫}ץ‬gs lt‫ץ‬Òsto Ø g{{‫ל‬Ø kzÏ m Ø to Ø zkq ‫ ם‬kqtØ g|qgÏto Ø o t‫ץ‬k q |‫ ל‬Ø k‫}ץ‬gs l‫ץם‬ksto Ø tØ ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqtØ Ø L Ø |g Ø o m{‫ ם‬kqtØ o ‫ץם‬k qtØ ØL Øgs tÏ~p Ø ÅtØ‫ץ‬Òiknt Ø psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ|o‫ץ‬gÏsk g Øgz‫ם‬Ø‫ץ‬kq |‫ל‬ØÑq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØÒp Ø‫ץ‬kq |Ò Øk|g ts ‫ל‬jk Øg ‫ץם‬ps Ø zt‫ץ‬Òsp ØtØ ost{ |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Øgq n‫ץ‬kÏØz ngs‫ ם‬g gØ~ { ‫ל‬jk Ø }o Ñs Øg{{‫ל‬Ø~pqÏ ØsgØkÏsg Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø psØ ØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬ps Ø kØkrgÏqk mØ Øk‫}ץ‬gskÏ Økrg}gsÏ k Ø toØ kÏjto Ø Ø j‫מ‬tØ gsg}kqnkÏ k Ø zkq t~Ò Ø oz‫ל‬q~tosØ {ÏigØ jkjt‫ץ‬ÒsgØi gØ tØgsØt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ‫ץ‬k Ñsts g ØÎØgort‫ץ‬k Ñsts g Ø Ø ost{ |ÎØzkq t~ÎØztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØkÏsg Ø ~kj‫ם‬sØhÒhg tØ‫ ם‬ØozkqhgÏsk Ø gØ ØJL2 Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø Ø Lathyrus neurolobusØ gzk {kÏ g Ø gz‫ם‬Ø msØ gztrÎqgs mØ psØ oiqt ‫ם‬zps Ø msØojqt‫ לץ‬ko mØ psØzmiÑs Ø mØj gz{‫ ל‬os mØ psØjq‫ץם‬ps Ø msØgztqqtÎØztoØ‫ץ‬k g}Òqk Ø}tq ÏtØ{ zg ‫ לץ‬psØ gz‫ם‬Ø zgqg|kÏ‫ץ‬ksk Ø |g{{ kqit‫ץמ‬ksk Ø k| ‫ ל‬k Ø |g Ø msØ gs‫ל‬z ormØ krg qk |‫ל‬Ø gs gips |Î Ø h{‫ ל‬m m Ø gØ ko qt} |‫ל‬Ø zkq h‫{{ל‬ts g Ø Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ

‫ ף‬sys :ØÆiq‫{ }ם‬tØkÏjt Øzgq‫~ם‬n psØjg ÑsØ‫ץ‬kØPlatanus orientalis Ø oiq‫{ }ם‬m Ø ‫ץ‬g|Ïg Ø k{Ñs Ø |‫ל‬noiqpsØ { hgj Ñs Ø |g Ø kØqo‫ |ל‬g Ø{Ï‫ץ‬sk Ø~gs ‫ |ל‬gØjq‫ץם‬ps ØzmiÒ Ø|‫ל‬noiqk Ø z{gi Ò Ø|g Øoiqt‫ מ‬Ø | kqt‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Ø kØo ‫ץם‬k qgØ ØL Ø ÅtØ kÏjt Ø }‫מ‬k g Ø gzt|{k |‫ל‬Ø kØ hq‫~ל‬to Ø gz‫ם‬Ø }o{{Ï k Ø t Ø tztÏt Ø k‫}ץ‬gsÏlts g Ø o~s‫ ם‬kqgØ Ø |g Ø Ø psØ ko|ÑsØ qÒps Ø gØ‫ץ‬ÏgØ{kz t‫ץ‬kqÎØzkq iqg}ÎØ m Øt |t{tiÏg Ø toØkÏjto Øh{ÒzkØ"EQGLEIEQØ Ø!BQAHALCYXJØ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ØLathyrus neurolobusØ|g Ø tØkoqÒp Økrgz{p‫ץ‬Òst ØkoqpzgÌ|‫ם‬Ø‫ץ‬tstk Ò ØkÏjt ØL ÚnissoliaØ, Ø |g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØ‫ץ‬ÏgØgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsmØnÒ mØks ‫ ם‬Ø toØiÒsto Ø ÅgØj‫מ‬tØgo ‫ל‬ØkÏjmØkÏsg Øgjk{}‫ל‬ØSAWAØ|g Ø‫ץ‬glÏØgzt k{t‫מ‬sØ gjk{} |ÎØt‫לץ‬jgØ psØozt{tÏzpsØk jÑsØ toØiÒsto ØLathyrusØ +EMICEQØ ØAK Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr Ø k gr‫מ‬Ø toØ Ø |g Ø toØ Ø gsg}Òqnm|gsØ kÏ|t Ø j‫מ‬tØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ gz‫ם‬Ø to Ø "EQGLEIEQØAMDØ!BQAHALCYXJØ Ø Ø oiiqg}Òg Øzg ØAMDØ!BQAHALCYXJØ Ø Ø oiiqg}Òg Øzg AMDØ!BQAHALCYXJØ Ø Ø oiiqg}Òg Øzg Ø!BQAHALCYXJØ Ø Ø oiiqg}Òg Øzg !BQAHALCYXJØ Ø Ø oiiqg}Òg Øzg Ø Ø Ø oiiqg}Òg Øzgqg Îqm kØ ÒsgsØ k |t ‫ם‬Ø qÏ tØ oztz{mno ‫םץ‬Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ ~pq ÑsØ gzgj gs‫ל‬Ø |g Ø ÒgØ t‫ץמ‬g gØ Ø Ø tosÏtoØ Ø |g Ø msØ mØ to{ÏtoØ Ø ¿sg Ø kz z{ÒtsØ oztz{mno ‫ םץ‬Ø tØÒ{t Ø ‫מ‬q}m Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ~pq ÑsØ g{{ |q‫ל‬ m Ø|g Ø ÎØ ps ‫ ל‬ØtØtztÏt Øgs zqt ÑzkokØ tØgsg t{ -

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLathyrus neurolobus


~pq ÑsØ g{{ |q‫ ל‬m Ø|g Ø ÎØ ps ‫ל‬Økrg}gsÏ nm|kØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØ Ø|g Ø Ø‫ץ‬k ‫ל‬Ø msØgztrÎqgs mØ m ØzmiÎ ØztoØ qt}tjt t‫ מ‬kØ tØÒ{t Ø Ø‫מ‬zgqrmØ toØoztz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø m Ø {Ï‫ץ‬sm Ø m Ø i ‫ ל‬ØjksØÒ~k Økzgsghkhg pnkÏØgz‫ם‬Ø tØ Ø|g Ø z ngs‫ ם‬g gØÒ~k Ø~gnkÏØgz‫ם‬Ø mØj g gqg~ÎØ toØt |t ‫ם‬ztoØ toØ ÎØ gz‫ם‬Ø tsØ ‫ץ‬ki‫{ל‬tØ gs gips ‫םץ‬Ø m Ø k‫מ‬qp m Ø h{‫ ל‬m mØ ztoØjm‫ ץ‬toqiÎnm|kØ kØÒsgØko qt} |‫ם‬Øzkq h‫{{ל‬ts Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø tØkÏjt Øz{mqtÏØ gØ|q Îq gØ#2A(I Ø |g Øzqt kÏsk g ØsgØks g~nkÏØ msØ|g mitqÏgØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ð pfÖ yps f Íf :Ø ‫מ‬tØ h ‫ ם‬tzt Ø toØ gqgq Î‫ץ‬g t Ø )Ø m Ø jmiÏg Ø Ø (ABISASRØ $IQECSIUE Ø o‫ץ‬zÏz tosØ ‫ץ‬kØgo ‫ם‬sØ toØLathyrus neurolobus Ø ØbÆiqtÏØ‫ץ‬k tik g|tÏØ {k ‫ץ‬Ñsk Ø‫ץ‬kØo m{Ò Øz‫ם‬k Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N Ø‫ץ‬kØo m{Ò Øz‫ם‬k Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N ‫ץ‬kØo m{Ò Øz‫ם‬k Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N Øo m{Ò Øz‫ם‬k Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N o m{Ò Øz‫ם‬k Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N Øz‫ם‬k Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N z‫ם‬k Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N Øgz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N gz‫ם‬Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N Ø {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N {ko|Ò ØnÏsk Ø-NKIMIN (N ØnÏsk Ø-NKIMIN (N nÏsk Ø-NKIMIN (N Ø-NKIMIN (NKNRCHNEMINMc Ø|g Ø # Øb ‫ ל‬mØPlatanus orientalisØ|g ØLiquidambar orientalisØ 0KASAMINMØNQIEMSAKIR c Ø o~Ñ Ø‫ץם‬p Ø tØL ÚneurolobusØkÏsg ØgzÑsØgz‫ם‬Ø mØ{Ï gØ‫ץ‬kØ gØ}o |‫ל‬ØkÏjmØ toØ gqgq Î‫ץ‬g t Ø))Ø m Ø jmiÏg Ø psØ |t ‫ם‬zps Ø Øzk ))Ø m Ø jmiÏg Ø psØ |t ‫ם‬zps Ø Øzk Ø m Ø jmiÏg Ø psØ |t ‫ם‬zps Ø Øzkq ‫ ם‬kqt Ø g{{‫ל‬Ø ÏitoqgØ ‫ ~ם‬Ø ‫{ם‬t Ø gz‫ם‬Ø to Ø oz‫ל‬q~ts k Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ L Ú neurolobusØ k‫}ץ‬gsÏlts g Ø ks ‫ ם‬Ø

psØj‫מ‬tØzkq t~ÑsØ toØ | ‫מ‬toØvÆ Ø Ø'2 Ø ¿{t Åtz‫ {ם‬g ‫ ל‬g{t ¾i t Ø Ï|g t Ø |g Ø '2 Ø Ï‫ץ‬smØ i ‫{ ל‬g gs ‫ ל‬Ò‫ץ‬gØ |g Ø k|ht{ÎØ kqÏ m |t {‫ל‬jgØ vg ‫ ל‬Ø $AÜRØ Ø AK Ø Ø g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø oz‫ ם‬mØ go ‫ל‬Ø gØ ‫ץ‬Ò qgØ zqt g Ïg Ø t Ø "EQGLEIEQØ Ø !BQAHALCYXJØ Ø Òiqg gs Ø b Ø gorgs‫ץם‬ksmØ |g gs‫{ל‬p mØ |g Ø k|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko mØ psØzmigÏpsØ|g Økz }gsk g|ÑsØoj‫ ל‬psØ~qk ‫ל‬lk g ØsgØ|g gstmnkÏØ‫ם‬zp Øg|q hÑ ØkÏsg Ø Ø‫ץ‬ÏgØ thgqÎØgzk {ÎØ psØ‫| ץ‬qÎ Ø |{Ï‫ץ‬g|g Øoiqt tz |ÑsØt |t o m‫ לץ‬psØ|g Ø‫ץ‬ÏgØzgqghÏg mØ psØ |tzÑsØ m Ø jmiÏg Ø psØ |t ‫ם‬zps cØ ÅgØ |g{‫ מ‬kqgØ zgqgjkÏi‫ץ‬g gØ psØ oiqt tz |ÑsØ h t ‫ם‬zpsØ kØ }o{{ |‫ל‬Ø zk qÑ‫ץ‬g gØ m Ø Ø qÎ m Ø zqÒzk Ø sgØ zqt g kont‫מ‬s Ø ‫ ם‬tØ msØzq‫ל‬rmØ‫ ם‬tØ|g Øst‫ ל| ץ‬Ø‫ ~ם‬Ø‫םץ‬stØ i gØ msØzqt g ÏgØ toØL Úneurolobus Øg{{‫ל‬ØkzÏ m Øi gØ msØ zqt g ÏgØ‫{{ל‬psØ zgsÏpsØ|g Øgzk {to‫ץ‬ÒspsØoiqt}Ï{psØ SAWAØ msØ {{‫ל‬jg Ø‫ם‬zp Ø gØAnagallis tenella ØCarex cretica ØOsmunda regalis ØSibthorpia europaeaØ|g ØWoodwardia radicans Ø -HBGMJ@QÖ3SPJ@LC

ÅtØ ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø Lathyrus neurolobusØ gz‫ם‬Ø gØ ko|‫ל‬Ø Âqm Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ ~pq ÑsØ g{{ |q‫ ל‬m Ø |g Ø Î ps ‫ ל‬Ø vp Ø. Ø4TQKAMD

125


Lavandula cariensis JDNN

ʈ փƻ 54

'<=D<O<@ Lavandula cariensis JDNN

D<BI +G *MD@IO )JQ j{ ‫ ף‬nys Ö (5ORNMØ Ø !MDQEVRØ Ø Ø ;4toq|Ïg]Ø b#AQIAØIMSEQINQIc Ø Ø# Ú0INARDÚS N Ø ' "/)3 Ø nrÏrn‫ם‬f Ø, ÚPEDUNCUlata UAQ cariensis "NIRR Ø"EMSH Ø IMØ$# Ø0QNDQ Ø Ø Ø Ø L Ú stoechas RTBRO cariensis "NIRR Ø "NIRR Ø Ø 2NYEIQAØ IMØ "QN "QNSęQIAØ Ø Ø , ÚSPECTABILISÚ+ Ø+NCHØIMØ,IMMAEAØ Ø Ø , Ú PEDUNCULATAÚ RTBRO cariensis "NIRR Ø 5ORNMØ Ø 3 Ø !MDQEVR ØThe genus Lavandula Ø Ø jp hpf|Ì Ø |q‫ ם‬Ø gqp‫ץ‬g |‫ ם‬Ø n‫ץל‬st Ø ‫ץ‬kØ gskq~‫ם‬‫ץ‬ksto Ø Òp Ø ‫ם‬qn to Ø h{g t‫ מ‬Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø v‫{{מ‬gØ kz }oÎ Ø iqg‫ץץ‬tk jÎØ Òp Ø ksÑ Ø k{{k z |‫ ל‬Ø osÎnp Ø‫ץ‬kØ|q‫ ל‬zkjgØks ‫ם‬sp Øioq ‫ל‬Øzqt Ø gØzÏ p Ø Ø WØØ Ø CL Ø Ø qÏ~p mØ gzt k{t‫ץמ‬ksmØ gz‫ם‬Ø j g|{gj ‫ץ‬Òj g|{gj ‫ץ‬Ò sk Ø qÏ~k Ø j gÏ kqgØ zo|sÒ Ø to Ø sk‫ ם‬kqto Ø h{g t‫ מ‬Ø kz }okÏ ØgjÒsk Ø|g ØgjksÑjk Ø qÏ~k Ø‫ץ‬kØ Ò{k~t ؾsnmØ |g ‫ל‬Ø g~o‫ץם‬tq}k Ø |o‫ץ‬g Ñjk Ø gr gsnÏk Ø tjÏ |t Ø gr gsn ÑsØ ‫ץ‬mØ j g|{gj l‫ץם‬kst Ø Ø CL Ø zo|sÑ Ø ~stÑjk Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬g|qÒ Øgz{Ò Ø qÏ~k ØÅgr gsnÏk Ø o‫ץ‬zgikÏ Ø k‫מ‬qp k Ø|o{ sjq |Ò Ø©ptk jkÏ Ø tØzkqÏiqg‫ץץ‬g Ø Ø WØ Ø CL Ø q‫ |ל‬gØ i‫ם‬s ‫ץ‬psØ gsnÒpsØ ‫ץ‬ki‫{ל‬gØ |g Ø |o|{ |‫ ל‬Ø g‫ץ‬h{ÒgØÒp Øk{g}qÑ Øgzt qtiio{p‫ץ‬ÒsgØ msØ|tqo}Î Ø ‫ץ‬kØ g|Ïjg Ø Ø WØ Ø CL Ø |g{‫מ‬z ts gØ tØ Ø toØ ‫ץ‬Î|to Ø toØ |‫ץמ‬g t Ø ‫ץ‬kØ ko|q sÎØ j | op ÎØ sk‫מ‬qp mØ |g Ø ‫ץ‬kØ Ñjk q‫ם‬j stØ ~qÑ‫ץ‬g Ø qg| Ïj gØ zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬q‫ל‬Ø zkqÏztoØ Ø LL Ø iqg‫ץץ‬tk jÎ Ø tqo}gÏgØ hq‫ |ל‬gØ Ø ksÑ Ø k{{k z |‫ל‬Ø Òp Ø gs ptk jÎ Ø ‫ם‬qn g Ø Ø CL Ø Ñjm q‫ם‬j sg Ø o~s‫ל‬Ø ‫ץ‬kØ qÏ~p mØ gz‫ם‬Ø hqg~kÏk Ø j g|{gj ‫ץ‬Òsk Ø qÏ~k Ø ‫{ל‬o|g ØzkqÏztoØ ØCL Øt Ø Ò kq Øzq‫ ם‬n t Ø{thtÏØ q ip CL Øt Ø Ò kq Øzq‫ ם‬n t Ø{thtÏØ q ip

Øt Ø Ò kq Øzq‫ ם‬n t Ø{thtÏØ q ips |tÏØ|g Ø‫ץ‬kØzqt ‫ל‬q m‫ץ‬gØgz‫ם‬Øj‫מ‬tØkoj ‫|ל‬q to Øz kqoi t}‫ם‬qto Ø{tht‫ מ‬Ø ØLLØz{g ‫ מ‬kqto Øgz‫ם‬Ø tsØ|‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬kØ kq ÑjmØ qÏ~p mØgz‫ם‬Øgz{Ò Ø|g Øj g|{gj ‫ץ‬Òsk Ø ‫ץ‬ÏgØÎØj‫מ‬tØ }tqÒ Ø qÏ~k Ø|g Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬to Økz }okÏ ØgjÒsk Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬kØ p{ÎsgØj koqos‫ץם‬kstØ tsØ}‫ל‬qoiig Øt ØgsÑ kqt Ø {thtÏØ zkqÏztoØ Ø }tqÒ Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø psØ |g Ñ kqpsØ {thÑs Ø ‫{ם‬t Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬kst Ø zqt Ø gØ zÏ p Ø ‫ץ‬kØ ~qÑ‫ץ‬gØ zt{‫מ‬Ø hgn‫מ‬Ø ztq}oq‫ ם‬Ø Ïi‫ץ‬gØ |k}g{p ‫ ם‬Ø gqzÏj gØ koqÒp Ø k{{k z |‫ל‬ØÒp Ø|o|{ |‫ ל‬ Ø Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬ؾisp t

qt Ø Ø Ø zgl‫ ם‬Ø |g Ø gssÏ gqt Ø Ø ÏgØ g|‫ץם‬mØ tztnk ÏgØ gsg}Òqk g Ø gz‫ם‬Ø tsØ 0 Ø # Ø #AMDAQGXØ Ø|ts ‫ל‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø Ñ‫ץ‬g t Øg{{‫ל‬ØmØgsg}tq‫ל‬Øgo ÎØ zqÒzk ØsgØkÏsg Ø{gsng ‫ץ‬ÒsmØ|g Øt}kÏ{k g Ø kØ ‫מ‬i~o m Ø Ø Ïj t Øgsg}Òqk Øi gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Ø|g Ø msØzgqto ÏgØ toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ toØ k ‫ ם‬tztoØ~pqÏ Ø‫{{ל‬gØ t ~kÏgØ b!DØOAGNRØ!RRNLASIØESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH !DØOAGNRØ!RRNLASIØESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH ØOAGNRØ!RRNLASIØESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH OAGNRØ!RRNLASIØESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH Ø!RRNLASIØESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH !RRNLASIØESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH ØESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH ESØ-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH Ø-ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH -ERNSNONRc ØÅÒ{t ØtØ2ECH c ØÅÒ{t ØtØ2ECH 2ECHIMGEQØ Øgsg}Òqk Ø tØkÏjt Øgo ‫ם‬Øgz‫ם‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø iÏgØ gqÏsgØ m Ø Ò hto Ø Ø oi|k|q ‫ץ‬ÒsmØgsg}tq‫ל‬Ø‫ץם‬p ØjksØ Ò~k Økz hkhg pnkÏØgz‫ם‬Ø‫{{ל‬to Økqkosm Ò Ø Ïjg‫ץ‬kØ tØjkÏi‫ץ‬gØ b)MRTKAØ-XSIKIMIØ ,ERBNR Ø-NMSERØ!LAKI ØIMØKAOIDNRIRØ REQOEMSIMICIRØADØ(AG Ø-AQIMA ØCA Ø ØL Ø Ø + ( Ø Ø& Ø2ECHIMGEQØcØ2 Ø Ø ' Ø tØtztÏtØ mqÏlk g Ø mØ ksØ {‫ם‬ipØ gsg}tq‫ל‬Ø |g Ø j gz Ñ g‫ץ‬kØ ‫ ם‬Ø zq‫|ם‬k g Ø i gØ ‫ץ‬ÏgØ oz |ÎØLavandula stoechasØ, ØRTBRO ØstoechasØ|g Øp Ø k|Ø t‫ מ‬toØmØgsg}tq‫ל‬Ø m ØL ÚcariensisØ mØb&KNQAØ!EGAEAcØ zqÒzk ØsgØt}kÏ{k g Ø kØ ‫מ‬i~o m Ø r‫{{ל‬to Ø tØjkÏi‫ץ‬gØgo ‫ם‬Ø gsg}Òqk g Ø tqnÑ Ø gz‫ם‬Ø tsØ -IKKØ Ø p Ø L Ú stoechasØ RTBRO Østoechas Ø z‫ם‬Ø msØÇÏtØ tØkÏjt ØkÏsg Øisp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØnÒ mØ z‫ל‬spØ gz‫ם‬Ø mØ Ø z{koq‫ל‬Ø m Ø zgqg{Ïg Ø ‫ ם‬psg Ø ‫ם‬ztoØ hqÒnm|kØzq‫} ם‬g gØ 3MNGEQTOØ ØAK Ø ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬Ø ‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ‫{{ל‬gØ osjÒk Ø}o tikpiqg} |Ñ Ø ØsÎ to Ø Ò htØ|g ØÇÏtØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø|g Ø‫ץ‬kØ mØ Ø |q‫ל‬Ø Ïg ‫ ף‬sys Ø ksØ oz‫ל‬q~tosØ g}kÏ Ø z{mqt}tqÏk Ø i gØ to Ø h t ‫ם‬zto Ø to Ø tztÏto Ø }‫מ‬k g Ø tØ kÏjt Ø msØ Åtoq-

jpÍsis Ö frms|spÍf Ø ‫ל‬q t Ø Òp Ø t‫מ‬s t Ø zgsÏp Ø ‫ץ‬Ò~q Ø t‫ {מ‬t Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l Ø msØ {{‫ל‬jgØmØLavandula cariensisØkÏsg Øisp ÎØgz‫ם‬Ø ØsÎ to Ø Ò htØ|g ØÇÏt Ø Ø ost{ |ÎØ m Ø kr‫ל‬z{p mØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø kzÏ m Ø zkq t~Ò Ø m Ø ØÅtoq|Ïg Ø g |Î Ø|g Ø oqpzgÌ|Î Ø mØ Ò htØkÏsg Ø isp ÎØgz‫ם‬Øj‫מ‬tØik ts |Ò Ø tztnk Ïk Ø kÏ q gØ|g Ø{‫ם‬}t Ø Ñ‫ץ‬g t Ø|ts ‫ל‬Ø tØ~pq ‫ם‬Ø k ‫ ם‬tzt Ø gssÏ g-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØLavandula cariensis msØ {{‫ל‬jg

126


ÅtØkÏjt ØLavandula cariensisØgz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ kÏ q g Ñ‫ץ‬g toØ k t ‫ם‬ztoØ Ò hto Ø vp Ø Ø gssÏ gqt

|Ïg Ø Ø j‫מ‬tØ nÒ k Ø m Ø Ò hto Ø gz‫ם‬Ø ‫ם‬ztoØ kÏsg Ø isp ÎØ mØL Úcariensis ØhqÏ |ts g ØzkqÏztoØ ØJLØ Ø toØ~p JLØ Ø toØ~p Ø Ø toØ~pq t‫מ‬Ø k ‫ ם‬tzt Ø Ø tztnk Ïk Ø go Ò Ø kÏ q gØ |g Ø {‫ם‬}t Ø Ñ‫ץ‬g t Ø kÏsg Ø ik ts |Ò Ø |g Ø to g |‫ל‬Ø gØ }o ‫ל‬Ø gsÎ|tosØ kØÒsgØz{mno ‫ םץ‬Ø Øgz‫ ם‬g mØgz‫ם‬Ø mØn‫{ל‬g gØ kÏsg ØzkqÏztoØ ØJLØ|g Ø tØo ‫ץם‬k qtØ© ØL Ø |kÏØmØL Ú cariensisØ}‫מ‬k g Økz‫ל‬spØ kØzt{‫מ‬Øj ghqp‫ץ‬ÒsgØm}g k g|‫ל‬Ø zk qÑ‫ץ‬g gØ‫ץ‬kØzt{‫מ‬Øgqg ÎØh{‫ ל‬m mØ|g Ø kØ‫|ל‬qk Ø‫ץ‬tstzg Ñs ؾ{{gØSAWAØztoØ}‫מ‬ts g Ø msØzkq t~ÎØkÏsg ØLavandula stoechasØRTBRO Østoechas ØCistus creticus ØPinus pineaØ ki|{ ‫ץ‬g ‫ץ‬Òst Ø| ‫ ל‬ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f Ø Ø gr st‫| ץ‬Ò Ø oiiÒsk k Ø|g ØmØ gr st‫| ץ‬ÎØnÒ mØ m ØLavandula cariensisØjksØkÏsg Øks k{Ñ Ø g}Î Ø kq iq‫}ל‬m|kØgz‫ם‬Ø tsØ"NIRRIEQØ Øp Ø j gÏ k "NIRRIEQØ Øp Ø j gÏ k Ø Øp Ø j gÏ kqtØkÏjt Øg{{‫ל‬Øgz‫ם‬Ø ‫ ם‬kØmØ gr st‫| ץ‬ÎØ m ØnÒ mØÒ~k Ø|g ‫ל‬Ø |g qt‫ מ‬Ø g‫ }ץ‬hm mnkÏ Ø ‫מ‬s t‫ץ‬gØ nkpqÎnm|kØ "EMSHALØ Ø gz{ÎØ zt | {ÏgØ toØ kÏjto Ø m Ø hmq |Î Ø Çkq tsÎ toØLavandula pedunculataØ -IKK Ø#AU Ø‫ץ‬kØ msØtztÏgØÒ~k Ø gq|k t‫ מ‬Ø|t st‫ מ‬Ø‫ץ‬tq}t{ti |t‫ מ‬Ø~gqg| Îqk Ø‫ץ‬kØ|oq ‫ם‬ kqtØ to Ø‫ץ‬g|qt‫ מ‬ØztjÏ |to Ø psØ gr gsn Ñs Ø t{‫מ‬Øgqi‫ ם‬kqgØnkpqÎnm|kØ 2NYEIQAØ ØoztkÏjt Ø toØkoqÒp Ø krgz{p‫ץ‬ÒstoØ‫ץ‬k tik g|t‫מ‬ØkÏjto ØLavandula stoechasØ, Ø |g Øgo ‫ם‬Øo tnk kÏ g Ø gØ‫ץ‬ki‫{ל‬gØ~{pq j |‫ל‬ØÒqigØ 'TIMEAØ Ø-IKKØ Ø'QETSEQØ ØAK Ø Ø ‫ץ‬tÏp Øt Ø5ORNMØ Ø !MDQEVRØ Ø mØ ‫ץ‬tstiqg}ÏgØ to Ø i gØ tØ iÒst Ø ,AVANDULA Ø mq l‫ץם‬kst Øgzt|{k |‫ל‬Ø to Ø‫ץ‬tq}t{ti |t‫ מ‬Ø ~gqg| Îqk Ø msØ kzgsg}ÒqtosØ mØ L Ø pedunculata Ø

p Ø oztkÏjt Ø ‫ץ‬kØ msØ tztÏgØ }gÏsk g Ø sgØ Ò~k Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØ oiiÒsk g Ø jÑ Øzqt ‫ץ‬t‫ץמ‬kØsgØ mØj g mqÎ to‫ץ‬kØp Ø j gÏ kqtØ kÏjt Ø |g Ø z k‫מ‬to‫ץ‬kØ ‫ ם‬Ø {kz t‫ץ‬kqÒ kqmØ ÒqkosgØ ‫ץ‬kØ‫ץ‬k{Ò mØ psØ~qp‫ץ‬g t p‫ לץ‬psØ|gnÑ Ø|g Ø}o t~m‫ל| ץ‬Ø |g Ø ‫ץ‬tq g|‫ל‬Ø jkjt‫ץ‬ÒsgØ ngØ qÏrtosØ zkq ‫ ם‬kqtØ }p Ø tØ gr st‫ם| ץ‬Øgo ‫ם‬Øzq‫ם‬h{m‫ץ‬g Ø f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr Ø ØLavandula cariensisØ msØzkq t~ÎØ toØ ~pq t‫מ‬Ø k ‫ ם‬tzt Ø mØ Ø Ò ht Ø gz‫ם‬Ø ‫ם‬ztoØ kÏsg Ø zkq ‫ ם‬kqtØ isp ÎØ msØ {{‫ל‬jg Ø k‫}ץ‬gsÏlk g Ø ‫ץ‬kØ ztqgj |‫ל‬Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ ØnÒ k Ø kÏ q gØ|g Ø Ñ‫ץ‬g t Ø osÎnp Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ tØoztkÏjt Ø, ÚSTOECHASØRTBRO Østoechas Ø Ø gq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØk|kÏØjksØÒ~k Øozt{ti nkÏ Øg{{‫ל‬Ø‫ץ‬kØ ‫ץ‬ÏgØzqÑ mØk| Ï‫ץ‬m mØzqÒzk ØsgØkÏsg Ø{ i‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø Ø ksØ gzt|{kÏk g Ø‫ץם‬p ØsgØoz‫ל‬q~tosØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØj ‫ ל‬zgq gØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ |g Ø kØ ‫{{ל‬k Ø nÒ k Ø m Ø koq‫ מ‬kqm Ø zkq t~Î Ø toØ k ‫ ם‬tzto Øt ØtztÏk ØjksØÒ~tosØkzgq|Ñ ØkqkosmnkÏ Ø gØ tsØ z{mno ‫םץ‬Ø m Ø nÒ m Ø ‫ ם‬psg Ø m Ø ÇÏtoØ gz‫ם‬Ø ‫ם‬ztoØ o{{Ò~nm|kØ ~k |‫ל‬Ø zq‫} ם‬g gØ Ø gz‫ם‬Ø to Ø 3 Ø Ø " Ø 3MNGEQTOØ jksØ oz‫ל‬q~tosØ ‫{{ל‬gØ t ~kÏgØ k| ‫ ם‬Ø toØ ‫ ם‬Ø}‫מ‬k g Ø‫ם‬zp Ø|g Ø mØ Ò ht Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ msØL ØstoechasØ RTBRO ØstoechasØ 3MNGEQTOØ ØAK Ø Ø Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ Ø kØ gØ t ~kÏgØztoØoz‫ל‬q~tosØÒp Ø Î‫ץ‬kqgØi gØ to Øk{{ms |t‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø tØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Ø to{‫ ~ל‬tsØ p ØÅqp ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Ø msØzkq t~ÎØ toØ k ‫ ם‬tztoØ

127


Ò hto Ø ØnÒ k Ø Ñ‫ץ‬g t Ø|g Ø kÏ q g ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø kÏsg Ø zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬Ø { i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø |g Ø t Ø |Ïsjost ØztoØgs ‫ץ‬k pzÏlk ØkÏsg Øk‫}ץ‬gskÏ ØÅgØ}o ‫ל‬Ø}‫מ‬ts g Ø kØ zt{‫מ‬Ø j ghqp‫ץ‬Òsg Ø rmq‫ל‬Ø m}g k g|‫ל‬Ø zk qÑ‫ץ‬g gØ ‫ץ‬kØ k{‫ ~ל‬mØ|g Ø kØzt{{‫ל‬Ø m‫ץ‬kÏgØgs‫מ‬zgq| mØh{‫ ל‬m m Ø z z{Òts Ø msØkoq‫ מ‬kqmØzkq t~ÎØ psØnÒ kpsØgo ÑsØiÏsk g Ø h‫| ם‬m mØzqth‫ ל‬ps Ø ksØzgqg mqÎnm|gsØht |m‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto Øg{{‫ל‬Ø oi~q‫ם‬sp ØjksØzgqg mqÎnm|gsØskgq‫ל‬Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Øikits‫ ם‬ØztoØoztjm{Ñsk Øjo |t{ÏgØgsgsÒp m Ø toØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ¿sg Øg|‫ץם‬mØ|Ïsjost ØzqtÒq~k g Øgz‫ם‬Ø msØ‫ץל‬k mØzgqÒ‫ץ‬hg mØ toØgsnqÑzto Ø ‫ ל‬t |t Ø m Øzkq t~Î Ø o{{ÒitosØ gr gsnÏk Ø toØ}o t‫מ‬Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ gr gsnÏk Ø m ØL ÚstoechasØ RTBRO Østoechas ØmØtztÏgØ}‫מ‬k g Ø ØÏj k Ø tztnk Ïk Ø|g Ø msØkoq‫ מ‬kqmØzkq t~ÎØ toØ~pq t‫מ‬Ø k ‫ ם‬tzt Ø|‫ל‬nkØ~q‫ם‬stØ |g ‫ל‬Ø mØ ki‫{ל‬mØ hjt‫לץ‬jgØi gØ mØ~qÎ mØ toØ kØk||{m g |Ò Ø k{k Ò Ø m Ø Ø gqg |koÎ Ø|g Ø toØ Ø ghh‫ ל‬toØ gssÏ gqt Ø Ø Ø ¿ ØtØ ~m‫ץ‬g ‫ םץ‬Ø zkq‫ לץ‬psØzkq tqÏlk g Ø m‫ץ‬gs |‫ ל‬Øw Øjosm |t‫ מ‬Ø| sj‫מ‬sto Øi gØ tsØz{mno ‫םץ‬Øgo ‫ם‬ØngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬g‫ץ‬kØsgØgsg}Òqto‫ץ‬kØ msØz ngsÎØj ‫ל‬st rmØgiqt |ÑsØjq‫ץם‬psØ|g Ø Øzoq|gi Ò Ø|g ‫ ל‬g mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø tsØ ‫ ם‬psgØ m ØÇÏtoØ jksØ‫ץ‬g ØkÏsg Øisp Î Ø¿ ØjksØ‫ץ‬ztqt‫ץמ‬kØsgØk| ‫ץ‬Î to‫ץ‬kØ to Ø oz‫ל‬q~ts k Ø | sj‫מ‬sto Ø gØ to Ø {‫ם‬ito Ø go t‫ מ‬Ø tØkii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Øk‫ל‬sØmØ|g ‫ ל‬g mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Øgo t‫מ‬Ø iÏsk Ø isp Î Ø z ngs‫ם‬sØ sgØ ~qk g nkÏØ sgØ kzgsk| ‫ץ‬mnkÏØ tØ ~gqg| mq ‫ םץ‬Ø kz | sjos‫ ם‬m g Ø toØ kÏjto Ø |g Ø sgØ ‫ץ‬k g}kqnkÏØ kØ‫{{ל‬mØ|g mitqÏg Ø

Ð pfÖyps f Íf Ø ØLavandula cariensisØkÏsg ØÒsgØksj g}ÒqtsØ gqp‫ץ‬g |‫ם‬Ø }o ‫ ם‬Ø tØ tztÏt Ø k| ‫ ם‬Ø gz‫ם‬Ø mØ h t{ti |ÎØ toØ m‫ץ‬g Ïg Ø |g ‫ל‬Ø msØ zkqÏtjtØ m Ø gsnt}tqÏg Ø Ò~k Ø|g Øj g|t ‫ץ‬m |ÎØgrÏgØ|g Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØ~qm ‫ץ‬tzt mnkÏØ kØ hqg~‫|ם‬mzto Ø | {z Ø s t‫ מ‬t Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ jksØ Ò~k Ø {m}nkÏØ |‫ל‬zt tØ ‫ץ‬Ò qtØ zqt g Ïg Ø i gØ tØ kÏjt Ø zgq‫ל‬Ø mØ zgs ‫ ם‬m ‫ל‬Ø to Ø tØzgqk{n‫ם‬sØkÏ~g‫ץ‬kØkz m‫לץ‬sk Ø tØnÒ‫ץ‬gØ go ‫ם‬Ø|g Ø msØgs‫ל‬i|mØ‫ץ‬k{Ò m Ø psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØi gØsgØ iÏstosØ zqt ‫ ל‬k Ø i gØ msØ zqt g ÏgØ toØ gssÏ gqt Ø Ø Î‫ץ‬kqg Ø mØ gs‫ל‬i|mØ i gØ mØ {kz t‫ץ‬kqÎØ |g giqg}ÎØ psØz{mno ‫ץ‬Ñs Ø msØk| Ï‫ץ‬m mØ toØ‫ץ‬kiÒnto Ø to Ø|g Ø mØ osk~ÎØ zgqg|t{t‫מ‬nm ÎØ to Ø iÏsk g Ø kz g| |Î Ø w Ø ‫ץ‬Ò qgØzqt g Ïg Øzqt kÏsts g ØtØzkq tq ‫ םץ‬Ø m Øh‫| ם‬m m Ø Øzkq t~Ò Økr‫ל‬z{p Î Ø toØ|g ØmØ|g ‫{{ל‬m{mØksm‫ץ‬Òqp mØ psØ |g tÏ|psØ toØ ~pq t‫מ‬Ø k ‫ ם‬tzt Ø i gØ msØ gzt}oiÎØ o{{tiÎ Ø psØ gr gsn ÑsØ to Ø ksØoz‫ל‬q~k Øzq‫ם‬h{m‫ץ‬gØi gØ mØ o{{tiÎØ psØ gr gsn ÑsØ m Ø L ÚstoechasØ RTBRO Ø stoechas Ø mØ tztÏgØ oz‫ל‬q~k Ø kØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqto Øgq n‫ץ‬t‫ מ‬Ø msØzkq t~ÎØ|g Ø kØgq|k Ò Ø‫{ל‬{k Ø tztnk Ïk Ø m Ø Ò htoØ|g ØÒ Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØj g mqkÏ g Ø |g ØmØ tz |ÎØnqm |ko |ÎØ|g Øk||{m g |ÎØzgq‫ל‬jt m Ø Ø j ‫|ל‬q mØ psØ j‫מ‬tØ SAWAØ kÏsg Ø ~k |Ñ Ø k‫|מ‬t{mØ gz‫ם‬Ø to Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬to Ø ztjÏ |to Ø psØ gr gsn ÑsØ osÎnp Ø Ø CL Ø m Ø L Ú cariensisØ |g Ø to Ø |ts t‫ מ‬Ø Òp Ø ~kj‫ם‬sØ gs‫מ‬zgq| to Ø Ø CL Ø m Ø L Ú stoechasØ RTBRO Ø stoechas Ø z zqt nÒ p Ø zqt kÏsk g Ø mØ o{{tiÎØ zkq‫ לץ‬psØ i gØ mØj g Îqm ÎØ to Ø kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫מ‬Ø|g Ø msØ |g{{ Òqik ‫ל‬Ø toØ}o t‫מ‬Ø kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø p Ð‫ ם‬s Ö frrÍ fps Ö Ö o‫ע‬rrl yfk‫ ף‬


Leontice leontopetalum•' •

ĘˆÂ?Â”Â’ÖƒĆť 54

@M=@MD?<>@<@ Leontice leontopetalumƝ' Ɲ.K •+G • •

‹j{€‍€ף‏nys™Ö("QNVICYĂ˜IMĂ˜2ECHIMGEQĂ˜ Ă˜&K Ă˜)QAMICAĂ˜ Ă˜ Ă˜(EQB Ă˜,IMM Ă˜no Ăš Ă˜ ,).. Â?jp hpf|ĂŒ:Ă– ‘t{ok Ă’ÂšĂ˜ |tsjo{Ă‘jkÂšĂ˜ }o â€Ť ×?â€ŹĂ˜ ‍ מ‏toÂšĂ˜ Ă˜CL Ă˜Â‹â€Ť×?‏sjo{tÂšĂ˜}o‍׼×?‏kstÂšĂ˜Â€kĂ˜hâ€Ť×œâ€ŹntÂšĂ˜kj‍}×œâ€ŹtoÂšĂ˜ Ă˜CL Ă˜j‚g‍׼‏Ò qtoĂ˜ Ă˜CL Ă˜Â€~kj‍×?‏sĂ˜Â€}g‚q‚|‍š×?â€ŹĂ˜ĂŽĂ˜zkz‚k€‍׼‏Òstš Ă˜}g‚‍ š×?â€ŹĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜jÂ‚â€ŤÂ€×œâ€Źzgq gĂ˜tlĂ?j‚gĂ˜|gÂ‚Ă˜q‚lĂ?j‚g Ă˜Â„{g€ â€ŤÂš×?â€ŹĂ˜ €osĂŽnpÂšĂ˜ gz{‍ š×?â€ŹĂ˜ gstqnp‍׼‏Òstš Ă˜ k‍מ‏qp€ tš Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ jÂ‚â€Ť×Ľ×œâ€Źk qtĂ˜ Ă˜LL Ă˜i{go|‍ š×?â€ŹĂ˜v‍{{מ‏gĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmÂšĂ˜Â€osĂŽnpÂšĂ˜ Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜koj‚‍|×œâ€Źq‚ tĂ˜|t{k‍ ×?â€ŹĂ˜ztoĂ˜k‚€Òq~ts gÂ‚Ă˜Â€ tĂ˜Ă’jg}tÂšĂ˜gq|k â€Ť×œâ€ŹĂ˜kzâ€Ť×œâ€ŹspĂ˜ gz‍×?â€ŹĂ˜ tsĂ˜|‍×?‏sjo{t Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹĂŽ|toÂšĂ˜ Ă˜CL Ă˜Â€~kj‍×?‏sĂ˜jĂ?~pÂšĂ˜ qĂ?~p‍׼‏g Ă˜ Âż{g€‍׼‏gĂ˜ }‍{{מ‏toĂ˜  q‚‍׼‏kqҚ Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ ‍׼‏g|q‍~€‚׼מ‏kÂšĂ˜ zqp tikskĂ?ÂšĂ˜j‚g‚qҀkÂ‚ÂšĂ˜tÂ‚Ă˜tztĂ?kÂšĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜ q‚‍׼‏kqkĂ?ÂšĂ˜ĂŽĂ˜jÂ‚ÂšĂ˜ q‚‍׼‏kqkĂ?ÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ kz‍|×œâ€Źq‚gĂ˜  â€Ť×Ľâ€ŹĂŽâ€Ť×Ľâ€Źg gĂ˜ koqĂ’pÂšĂ˜ ptk‚jĂŽ Ă˜ g|Ă’qg‚g Ă˜ Ă…gr‚gsnĂ?gĂ˜ €‍מ‏snk m Ă˜koqĂ’pÂšĂ˜zoqg‍‚׼‏jtk‚jΚ Ă˜j‚g€ â€ŤÂ€×œâ€ŹkpsĂ˜ Ă˜WĂ˜ Ă˜CL Ă˜gzt k{t‍׼מ‏ksmĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ Ă˜h‍ ×?‏qk‚š Ă˜|gnĂ’sgÂšĂ˜gsgz o€€‍׼×?‏kstÂšĂ˜Â€ msĂ˜hâ€ŤÂ€×œâ€ŹmĂ˜ks‍š×?â€ŹĂ˜}‍{{מ‏toĂ˜zgq‍׼×?‏t‚gÂšĂ˜â€Ť×Ľâ€Źtq}t{tiĂ?gÂšĂ˜g{{â€Ť×œâ€ŹĂ˜â€Ť|‚׼‏q‍ ×?‏kqpsĂ˜j‚g€ â€ŤÂ€×œâ€ŹkpsĂ˜Â€kĂ˜Â€~ҀmĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ gĂ˜}‍{{מ‏gĂ˜ hâ€ŤÂ€×œâ€Źmš Ă˜ „‍ ×?‏qkÂ‚ÂšĂ˜ |g â€Ť×œâ€ŹĂ˜  msĂ˜ gsnt}tqĂ?gĂ˜ ‍׼‏Î|toÂšĂ˜ Ă˜ CL Ă˜ €osĂŽnpÂšĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ Ă˜â€Ť×œâ€Źsnm Ă˜Â‹g Ă‘ kqgĂ˜hq‍‚ |×œâ€ŹgĂ˜zgq‍׼×?‏t‚gĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜  gĂ˜}‍{{מ‏g Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ?€~toÂšĂ˜zkqĂ?ztoĂ˜ Ă˜LL Ă˜gstqnp‍׼‏ÒstoÂšĂ˜ĂŽĂ˜ |k|{‚‍׼‏ÒstoÂšĂ˜ |g â€Ť×œâ€ŹĂ˜  msĂ˜ gsnt}tqĂ?g Ă˜ kz‚‍׼‏m|os‍׼×?‏kstoÂšĂ˜ |gÂ‚Ă˜ €|{mqtâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ |g â€Ť×œâ€ŹĂ˜  msĂ˜ |gqzt}tqĂ?g Ă˜ žsnmĂ˜ ks â€Ť×?‏spÂšĂ˜ |Ă? q‚sg Ă˜ ”Òzg{gĂ˜Â€osĂŽnpÂšĂ˜ Ă˜k‍מ‏z p g Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹĂŽ|toÂšĂ˜zkqĂ?ztoĂ˜ Ă˜LL Ă˜Â€ ksâ€Ť×œâ€ŹĂ˜ gs ptk‚jĂŽ Ă˜ ‘Ò g{gĂ˜ Ă˜ gq|k â€Ť×œâ€ŹĂ˜ ‍|‚׼‏q‍ ×?‏kqgĂ˜ gz‍×?â€ŹĂ˜  gĂ˜ €Òzg{g Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ ‍׼‏k{‚ ti‍×?‏stoÂšĂ˜ gjĂ’skš Ă˜ ” ĂŽâ€Ť×Ľâ€ŹtskÂšĂ˜ Ă˜ ‍׼‏kĂ˜ gsnĂŽqkÂšĂ˜ gstĂ?its kÂšĂ˜ ‍׼‏ҀpĂ˜ kz‚|g{oz t‍׼‏ÒspsĂ˜ hg{hĂ?jps Ă˜ wtnĂŽ|mĂ˜ gs ptk‚jΚ Ă˜Â‹gqz‍š×?â€ŹĂ˜j‚g€ â€ŤÂ€×œâ€ŹkpsĂ˜ Ă˜WĂ˜ Ă˜CL Ă˜k‍}׼‏gsĂ‘ÂšĂ˜ j‚ti|p‍׼‏Òstš Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜j‚| op â€Ť×?â€ŹĂ˜zkq‚|â€Ť×œâ€Źqz‚t Ă˜Â”zĂ’q‍׼‏g gĂ˜ Ă˜j‚g‍׼‏Ò qtoĂ˜ Ă˜LL Ă˜Â€~kj‍×?‏sĂ˜Â€}g‚q‚|‍ ×œâ€ŹĂ˜zgqg‍׼‏Òsts gĂ˜zqâ€ŤÂ‚Â€×œâ€ŹsgĂ˜ kzĂ?Ă˜â€Ť×Ľâ€Źg|qâ€Ť×žâ€ŹĂ˜~qts‚|‍×?â€ŹĂ˜jÂ‚â€ŤÂ Â€×œâ€Źm‍׼‏g Ă˜Â?{‍{|×?‏mqtÂšĂ˜tĂ˜h{g€ â€ŤÂš×?â€ŹĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ msĂ˜  gr‚gsnĂ?gĂ˜Â€o~sâ€Ť×œâ€ŹĂ˜gzt€zâ€ŤÂ ×œâ€ŹgÂ‚Ă˜|gÂ‚Ă˜j‚g€zkĂ?qk g‚ Ă˜

undulatifolia ĂšGeranium tuberosum Ă˜-ztqkĂ?Ă˜sgĂ˜}‍מ‏k gÂ‚Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹglĂ?Ă˜ ‍׼‏kĂ˜â€Ť{{×œâ€ŹgĂ˜|t‚sâ€Ť×œâ€ŹĂ˜â€Ť×Ľâ€Źtstk ĂŽĂ˜}o â€Ť×œâ€ŹĂ˜â€Ť×?‏zpÂšĂ˜ gĂ˜Aegilops triuncialis Ă˜ Alopecurus myosuroides Ă˜ Consolida regalis Ă˜ Dasypyrum villosum Ă˜ Cerastium semidecandrum Ă˜ Anacyclus clavatus Ă˜ Brassica geniculata Ă˜ Lathyrus cicera Ă˜ Papaver rhoeas Ă˜ Delphinium peregrinum Ă˜Ranunculus muricatus Ă˜j‚k ĂŽĂ˜}o â€Ť×œâ€ŹĂ˜ ‍×?‏zpÂšĂ˜ gĂ˜Centaurea calcitrapa Ă˜C ĂšsolstitialisĂ˜RTBRO Ă˜solstitialis Ă˜Mantisalca salmantica Ă˜Scolymus hispanicusĂ˜|gÂ‚Ă˜zt |gÂ‚Ă˜zt Ă˜zt zt{ok ĂŽ Ă˜â€Ť×?‏zpÂšĂ˜ gĂ˜Reseda lutea Ă˜Eryngium campestre Ă˜Cardopatum corymbosum Ă˜Hypericum triquetrifolium Ă˜Marrubium vulgareĂ˜| ‍ ×œâ€ŹĂ˜ Ăƒfq rs‍ע{ ×?‏Ö }‍ף‏z f:Ă˜ Ă…tĂ˜ kĂ?jtÂšĂ˜ Leontice leontopetalumĂ˜ Ă’~kÂ‚Ă˜ j‚g|q‚nkĂ?Ă˜ €kĂ˜  qĂ?gĂ˜ oztkĂ?jmĂ˜ #NNDEĂ˜ Ă˜ Ă…tĂ˜ RTBRO Ă˜ leontopetalum krgz{Ă‘sk gÂ‚Ă˜gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜Â†{{â€Ť×œâ€Źjg Ă˜ mĂ˜ÂŽ Ă˜Â„to{igqĂ?gĂ˜|gÂ‚Ă˜ msĂ˜Âƒ Ă˜Â?k€‍×?‏ik‚tĂ˜Ă’pÂšĂ˜ tĂ˜Â„ Ă˜ÂŠq‍|×œâ€ŹĂ˜|gÂ‚Ă˜ tĂ˜Â„ Ă˜ÂŠqâ€Ť×œâ€Źs Ă˜  tĂ˜ RTBRO Ă˜ ewersmannii ("TMGE Ă˜ #NNDEĂ˜ krgz{Ă‘sk gÂ‚Ă˜ € tĂ˜ Ă…toq|k€ â€Ť×œâ€Źs Ă˜ÂŠqâ€Ť×œâ€ŹsĂ˜|gÂ‚Ă˜Â“ Ă˜Â‘g|‚€ â€Ť×œâ€Źs Ă˜ksĂ‘Ă˜ tĂ˜RTBRO Ă˜armeniacum ("NIUIM Ă˜#NNDEĂ˜krgz{Ă‘sk gÂ‚Ă˜Â€ msĂ˜ÂŠtqjgsĂ?g Ă˜ mĂ˜Â”oqĂ?gĂ˜ |gÂ‚Ă˜ msĂ˜Âƒq‍׼‏ksĂ?gĂ˜ #NNDEĂ˜ Ă˜Â” Â‚ÂšĂ˜gsg t{‚|Ă’ÂšĂ˜zkq‚t~Ă’ÂšĂ˜ krâ€Ť×œâ€Źz{pÂ€ĂŽÂšĂ˜ toĂ˜ tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜go â€Ť×?â€ŹĂ˜gzgs â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€kĂ˜m‍}‚׼‏o€‚|Ă’ÂšĂ˜zkq‚t~Ă’ÂšĂ˜ ‍׼‏kĂ˜ h{â€ŤÂ Â€×œâ€Źm€mĂ˜ zgq‍׼×?‏t‚gĂ˜ ‍׼‏kĂ˜ k|kĂ?smĂ˜  mÂšĂ˜ € Ă’zgš Ă˜ ÂˆĂ˜ giqt}o Â‚|ĂŽĂ˜zt‚|‚{Ă?gĂ˜ tqt{tiĂ?gĂ˜Â€â€Ť}׼מ‏psgĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜ toÂšĂ˜Â‹qĂ?i|gĂ˜ Ă˜Â“gqj‚Ñ mĂ˜ Ă˜ztoĂ˜gzgs â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€ msĂ˜Âƒ Ă˜Â?k€‍×?‏ik‚tĂ˜ RTBRO Ă˜ leontopetalum Ă˜nkpqkĂ? gÂ‚Ă˜â€ŤÂ‚ ×?â€ŹĂ˜krk{Ă?~nm|kĂ˜pÂšĂ˜t‚|‍ ×?‏oztÂšĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜  msĂ˜gsâ€Ť×œâ€Źz ormĂ˜ mÂšĂ˜ikpqiĂ?gÂšĂ˜ 0HISNRĂ˜ Ă˜3SQIDĂ˜

Ă…po‍×?‏s o‍×?‏f€ {‍™ף‏Öfp m‍™ף×?‏:Ă˜ nĂ˜ Ă˜ Ă˜ Ă˜ 4NQEMĂ˜ Â?jpĂ?sis™Ö frms|spĂ?f™:Ă˜ (Ă˜ gsnt}tqĂ?gĂ˜ gq~Ă?lkÂ‚Ă˜ gz‍×?â€ŹĂ˜  tsĂ˜ vkhqtoâ€Ť×œâ€Źq‚tĂ˜ |gÂ‚Ă˜  k{k‚ÑskÂ‚Ă˜ zkqĂ?ztoĂ˜ € gĂ˜ ‍׼‏ҀgĂ˜ ƒzq‚{Ă?to Ă˜ gsg{‍×?‏ipÂšĂ˜ toĂ˜o t‍׼‏Ò qtoĂ˜|gÂ‚Ă˜ mÂšĂ˜Ă’|nk€mš „johpf| {ĂŒĂ–jq‍ע‏yzo l:Ă˜Âƒzgs â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€ztqgj‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜Â€ msĂ˜Â‘k{tz‍×?‏ssm€t Ă˜  tĂ˜ gsg t{‚|‍×?â€ŹĂ˜  â€Ť×Ľâ€ŹĂŽâ€Ť×Ľâ€ŹgĂ˜  mÂšĂ˜ mzk‚qp Â‚|ĂŽÂšĂ˜ †{{â€Ť×œâ€ŹjgÂšĂ˜ |gÂ‚Ă˜ Â‚ÂšĂ˜s΀toÂšĂ˜ toĂ˜ÂƒÂ‚igĂ?to Ă˜ÂˆĂ˜Â€ost{‚|ĂŽĂ˜krâ€Ť×œâ€Źz{p€mĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜zkq‚{g‍׼‏hâ€Ť×œâ€ŹskÂ‚Ă˜ msĂ˜Â†{{â€Ť×œâ€Źjg Ă˜ mĂ˜ÂŽ Ă˜Â„to{igqĂ?g Ă˜ msĂ˜Âƒ Ă˜ Â?k€‍×?‏ik‚tĂ˜Ă’pÂšĂ˜ tĂ˜Â„ Ă˜ÂŠq‍|×œâ€ŹĂ˜|gÂ‚Ă˜ tĂ˜Â„ Ă˜ÂŠqâ€Ť×œâ€Źs Ă˜ msĂ˜Âƒq‍׼‏ksĂ?g Ă˜ tĂ˜ Ă…toq|k€ â€Ť×œâ€ŹsĂ˜|gÂ‚Ă˜ tĂ˜Â“ Ă˜Â‘g|‚€ â€Ť×œâ€ŹsĂ˜ #NNDEĂ˜ ƒ â€ŤÂ€ף‏sys™:Ă˜Ă…tĂ˜kĂ?jtÂšĂ˜kĂ?sgÂ‚Ă˜gzt k{kĂ?Ă˜Ă’sgĂ˜gq~g‚‍}×?‏o t Ă˜l‚lâ€Ť×œâ€Źs‚tĂ˜ €‚ giqĂ‘sĂ˜ |gÂ‚Ă˜ gq‍׼‚€×?‏mÂšĂ˜ imÂšĂ˜ |gÂ‚Ă˜ gzgs â€Ť×œâ€ŹĂ˜ €osĂŽnpÂšĂ˜ €kĂ˜ hgnÂ‚â€Ť×œâ€ŹĂ˜gqi‚{Ă‘jmĂ˜kj‍}×œâ€ŹmĂ˜ztoĂ˜Â€o‍׼‏z‚Òlts gÂ‚Ă˜|g â€Ť×œâ€ŹĂ˜ msĂ˜nkq‚sĂŽĂ˜ zkqĂ?tjt Ă˜ €kĂ˜ o ‍׼×?‏k qgĂ˜ Ă’pÂšĂ˜ Ă˜ L Ă˜ ”o~sâ€Ť×œâ€ŹĂ˜ gzgs â€Ť×œâ€ŹĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹglĂ?Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜â€Ť{{×œâ€ŹgĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹmĂ˜|t‚sâ€Ť×œâ€ŹĂ˜ht{h‍×?‏qq‚lgĂ˜ĂŽĂ˜|tsjo{Ă‘jmĂ˜}o â€Ť×œâ€ŹĂ˜ ‍×?‏zpÂšĂ˜  g Ă˜ Bellevalia ciliatA Ăš Ornithogalum nutans Ăš Tulipa

Â…kpiqg}‚|ĂŽĂ˜krâ€Ť×œâ€Źz{p€mĂ˜ toĂ˜Leontice leontopetalumĂ˜Â€ msĂ˜Â†{{â€Ť×œâ€Źjg Ă˜


ž t‍׼‏t Ă˜ gr‚gsnĂ?kÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜ gr‚|gqzĂ?kÂšĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Leontice leontopetalumĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ msĂ˜koq‍ מ‏kqmĂ˜zkq‚t~ĂŽĂ˜ mÂšĂ˜Â‰k€€g{tsĂ?|mš Ă˜ vp Ă˜ÂŽ Ă˜Â‹qĂ?i|gš


f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:ØÅtØLeontice leontopetalumØ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø z‫ל‬s tØ i gØ msØ {{‫ל‬jgØ 0HISNRØ Ø 3SQIDØ Ø|g ØgsÎ|k Ø kØ‫ ץ‬gØ‫| ץ‬qÎØt‫לץ‬jgØht{h‫ם‬qq lpsØÎØ|tsjo{pjÑsØ}o ÑsØgqt Ï‫ץ‬psØig Ñs Ø gØtztÏgØÒ~tosØgq~Ï k Ø sgØk|{kÏztosØgz‫ם‬Øzt{{Ò Øzkq t~Ò Ø g Øp Øgzt Ò{k ‫ץ‬gØ psØ oi~q‫ם‬spsØ‫ץ‬kn‫ם‬jpsØ|g{{ Òqik g Ø 'AKIKØ Ø2IWØ Ø |g Ø h Ø{‫ם‬ipØ m Øg |tztÏm m Øgqt Ï‫ץ‬psØk| ‫ ל‬kpsØ|g Ø ‫{{ל‬psØzkq t~ÑsØ‫ץ‬kØ |tz‫ם‬Ø msØ toq |ÎØÎØ‫{{ל‬toØkÏjto Ø gr tztÏm m Ø sØ |g Ø zg{g ‫ ם‬kqgØ tØ kÏjt Ø , Ú LEONTOPETALUMØ gzt k{t‫ מ‬kØ |t s‫ם‬Ø l l‫ל‬s tØ mØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØ zkj sÎØ Ò| g mØ m Ø ~Ñqg Ø z ~ Ø m‫לץ‬jm Ø Ø jkjt‫ץ‬ÒsgØ ‫ץ‬k ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø Ø zkqÏztoØÒ mØjksØ}gÏsk g Øz{ÒtsØsgØ tØks ‫ ל‬tosØp Ø|‫מ‬q tØ l l‫ל‬s tØ ‫ץ‬kØ t |tst‫| ץ‬Ò Ø kz z Ñ k Ø Ø |g{{ Òqik k Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø g‫ץ‬gs‫|ל‬m Ø Ø Ø gsstzt{Ï m Ø Ø AK Ø Øikits‫ ם‬ØztoØ|g gjk |s‫מ‬k Ø mØ}nÏsto gØ o~s‫ ם‬m gØ k‫ל}ץ‬s Î Ø to msØ {{‫ל‬jgØ Ò~tosØ |g giqg}kÏØ ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ zkqÏztoØ Ø gzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òst Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ , Ú LEONTOPETALUMØ gz‫ם‬Ø msØ mzk qp |ÎØ ~ÑqgØ |g Ø ‫{{ל‬t Ø Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ gz‫ם‬Ø mØ sm p |ÎØ ~ÑqgØ +AQKØ Ø 3SQIDØ Ø kqÏztoØ Ø go ÑsØ psØ gsg}tqÑsØ jksØ Ò~tosØ kz hkhg pnkÏØ gØ k{ko gÏgØ Ø ÎØ zkq ‫ ם‬kqgØ Ò m Ø qÒzk ØsgØ m‫ץ‬k pnkÏØkzÏ m Ø‫ ם‬ØmØz{k ts‫ ם‬m gØgo ÑsØ psØ |g giqg}ÑsØ jksØ Ò~k Ø kz hkhg pnkÏØ gØ k{ko gÏgØ Ø Ò m Ø w Ø zgq‫ל‬jk i‫ץ‬g Ø gsg}Òqk g Ø ‫ ם‬Ø mØ , Ú LEONTOPETALUMØ gzt k{t‫ מ‬kØ |t s‫ם‬Ø l l‫ל‬s tØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø g‫ץ‬zÒ{psØ |g Ø zgq ÑsØ zq sØ tØ tØ gi|‫ ץ ם‬tØ ‫{ם‬k‫ץ‬tØ msØzkq t~ÎØ m Ø k g{tsÏ|m Ø gigs ‫ל‬qm Ø Ø ÀjmØ ‫ץ‬k ‫ל‬Ø mØ jk|gk ÏgØ toØ Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto Ø msØzkq t~ÎØ}gÏsk g Ø ‫ ם‬Ø‫ל‬q~ gsØsgØ}nÏstosØ /BEQDNQFEQØ Ø,AUQEMSIADERØ Ø |g Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ ~k |‫ל‬Ø zq‫} ם‬g k Ø Òqkosk Ø zkjÏtoØ tØkÏjt Ø}gÏsk g ØsgØzkq tqÏlk g Øz gØ kØj‫מ‬tØt{ it‫ץ‬k{kÏ Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø qÏi|g Ø Ø Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ ztoØkrk ‫ ל‬nm|gsØ tØzkjÏt Øgzt k{t‫מ‬s g Ø osÎnp Øgz‫ם‬Ø j ‫ ל‬zgq gØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ gs‫ל‬Ø L2 Ø ÎØ t{ it‫ץ‬k{kÏ Ø o ‫ל‬jk Ø psØ Ø g ‫ץם‬ps Ø s‫{ל‬timØ k |‫ם‬sgØ k‫ץ‬}gsÏlk g Ø kØ zkq t~Ò Ø m Ø |Î Ø j gÏ kqgØ i‫מ‬qpØ gz‫ם‬Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬gØg |‫ל‬Ø|Òs qg kØ tq ‫ץ‬Òsk Ø zkq z Ñ k Ø p ‫ ם‬tØ tØ kÏjt Ø }gÏsk g Ø sgØ kÏsg Ø g|‫ץם‬gØ |t s‫ם‬Ø kØ tz |ÎØ |{Ï‫ץ‬g|g Ø ‫ם‬zp Ø i gØ zgq‫ל‬jk i‫ץ‬gØ kØzkq t~Ò Ø m Ø Ø|g Ø Ø k{tztssÎ to Ø m Ø Ø kqk‫ ל‬Ø {{‫ל‬jg Ø|g Ø kØtq ‫ץ‬ÒsgØsm ‫ל‬Ø toØ igÏto Ø ‫ם‬zp ØmØÇÏt Ø|g ØmØ oz‫{ל‬g gØ 0HISNRØ Ø3SQIDØ Ø Ø Ò| g mØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØ ost{ |‫ל‬Ø t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ , Ú LEONTOPETALUMØ msØ {{‫ל‬jgÖ jksØ zqÒzk Ø sgØ rkzkqs‫ל‬Ø gØ Ø JL2 Ø /Ø ost{ |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø g ‫ץם‬psØ toØ , Ú LEONTOPETALUMØ mØ }‫ מ‬mØ ksjÒ~k g Ø sgØ ‫ץ‬mØ rkzkqs‫ל‬Ø gØ ØÑq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ö Ø zkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Øk| kÏsk g Øgz‫ם‬Ø~g‫ץ‬m{‫ל‬ØÒp Ø ksj ‫ץל‬k gØo ‫ץם‬k qgØ|g ØjÒ~k g Øz Ò k Økrg Ïg Ø g Ø m Ø t | |Î Øzgqgnkq |Î Ø|g Ø toq |Î Øgs‫ל‬z orm Ø m Ø

{{‫ל‬jg Ø h Ø m Øki|g ‫{ל‬k m Ø psØgq‫ץ ם‬psØk| ‫ ל‬kpsØ |g Ø msØg{{giÎØ~qÎ kpsØim Ø|g Ø i Ø m Øk| k g‫ץ‬Òsm Øk}gq‫ץ‬tiÎ Øl lgs t| ‫ם‬spsØ|g Øks g |ÑsØ‫ץ‬tq}ÑsØ|g{{ Òqik g Ø Øisp tÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto Ø| sjosk‫מ‬tosØ|gnÑ Ø ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØ sgØ kzmqkg nt‫מ‬sØ gqsm |‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø Ø gsnqÑz sk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø j g Òqp Øk|kÏst ØztoØks tzÏlts g Ø|ts ‫ל‬Ø kØg |Ò Øzkq t~Ò Ø sÒqik k Ø‫ם‬zp Ø gØk| k g‫ץ‬ÒsgØ |g g |kog |‫ל‬ØÒqigØ|g Øt Øjqg |Ò Øg{{giÒ Ø mØ~qÎ mØ m Øim Øgzk {t‫מ‬sØsgØ‫ץ‬k gh‫{ל‬tosØÎØsgØ|g g qÒ tosØ gØ ksj g Î‫ץ‬g gØ go t‫מ‬Ø toØ kÏjto Ø |g Ø i aØ go ‫ם‬Ø tØ {‫ם‬itØ ngØ zqÒzk ØsgØzqgi‫ץ‬g tzt t‫מ‬s g Ø‫ץ‬kØ j gÏ kqmØzqt t~Î Ø z zqt nÒ p Ø t Ø h ‫ ם‬tzt Ø toØ kÏjto Ø kÏsg Ø kozgnkÏ Ø msØk ht{ÎØg{{‫~ם‬ntspsØ}o Ñs Ø‫ם‬zp Ø g ØConyza canadensis ØAmaranthusØROO ØXanthium spinosum Ø8 ÚSTRU ÚSTRU strumariumØRTBRO Øcavanillesii ØSolanum elaeagnifolium ØOxalis pes-capraeØ|g ØAilanthus altissima rg Ïg Ø m Ø ~k |Ñ Ø zkq tq ‫ץ‬Òsm Ø zkq t~Î Ø kr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø psØj ‫ ל‬zgq psØ|g Ø‫| ץ‬qN‫מ‬ØÎØksj g N‫מ‬ØÎØksj g ‫מ‬ØÎØksj g‫ץ‬Ò toØ‫ץ‬kiÒnto Øz{mno ‫ץ‬ÑsØztoØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø m Øk{{ zt‫ מ‬Ø isÑ m Ø m Øh t{tiÏg Ø toØ msØ {{‫ל‬jg Ø m Ø j g kq‫ ם‬m g Ø toØ h t ‫ם‬ztoØ to Ø m Ø gj g|Î Ø oqqÏ|sp m Ø psØ zg{g ‫ ם‬kqpsØz{mno ‫ץ‬ÑsØ|g Ø psØg{{giÑsØztoØ ~k Ïlts g Ø ‫ץ‬kØ msØ gr tztÏm mØ ÎØ msØ ks g |ÎØ |g{{ Òqik gØ psØ giqt |ÑsØ ig ÑsØ |g Ø mq l‫ץם‬kst Ø gØ |q Îq gØ C Ø B III c(III Ø|g Ø#2A(I Ø m Ø)5#.Ø ØztoØz{mqt‫מ‬s g Ø zqt kÏsk g Ø tØkÏjt ØLeontice leontopetalumØsgØks g~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ò~q Ø i‫ץ‬Î Ø jksØ Ò~tosØ {m}nkÏØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsgØ ‫ץ‬Ò qgØ i gØ msØ gzq‫| ם‬tz mØ kz ‫ם‬z gØ j g Îqm mØ |g Ø zqt g ÏgØ psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ m Ø Leontice LEONTOPETALUM Ú w Ø gzt k{k ‫ץ‬g |ÎØ jq‫ ל‬mØ i gØ mØ j g Îqm mØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ tØ}o |‫ם‬Øzkq h‫{{ל‬ts Øzqt kÏsk g Ø mØ gzt}oiÎØ ‫ץ‬k ght{ÑsØ mØ jt‫ץ‬ÎØ psØ o} ‫ץל‬kspsØ h t ‫ם‬zpsØ|g ØmØ osÒ~ mØ m Øzgqt‫ מ‬g Ø~qÎ m Øim Ø Ø zkq t~Ò Ø k‫ל}ץ‬s m Ø toØ kÏjto Ø z z{Òts Ø zqt kÏsk g Ø mØ gzt}oiÎØ |g g qkz |ÑsØ kskqik ÑsØ kØ zkq t~Ò Ø ‫ם‬ztoØ gsgz ‫ מ‬ts g Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØkÏjto Ø |g g |kog |‫ל‬ØÒqig Ø k| k g‫ץ‬ÒsmØ toq |ÎØk|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko m Ø Ø|g{{ kqim |Ò Ø k~s |Ò Ø to{‫ ~ל‬tsØ kØtq ‫ץ‬Òsk Øzkq t~Ò Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ki‫{ל‬to Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØkÏjto ØzqÒzk Ø|g ‫ל‬Ø tØjosg ‫ם‬sØsgØj g mqmnt‫מ‬sØ msØ zgqgjt g|ÎØ to Ø ‫ץ‬tq}Î Ø Ø k Î gØ |g giqg}ÎØ |g Ø zgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØ }o |ÑsØ g ‫ץם‬ps Ø j gÏ kqgØ|g ‫ל‬Ø msØkzt~ÎØ m Øgsnt}tqÏg ØngØkz qÒ k Ø mØ j g‫םץ‬q}p mØ‫ ץ‬g Ø|g{‫ מ‬kqm Øk |‫ם‬sg Ø m Øjosg‫| ץ‬Î Ø psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ toØkÏjto Ø kØ‫ץ‬g|qtzq‫ם‬nk ‫ץ‬mØh‫ ל‬m Ø tØz{gÏ tØ m Øk| ‫ ם‬Ø ‫ם‬ztoØj g Îqm m Ø|g Øzqt g Ïg Ø toØkÏjto Ø Ølps gs‫ל‬Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g Ø zÒq‫ץ‬g gØgz‫ם‬Ø Ø j g}tqk |‫ל‬Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ o{{Ò~nm|gsØgz‫ם‬Ø tØ}o |‫ם‬Øzkq h‫{ל‬{tsØ |g Ø |g{{ kqit‫מ‬s g Ø tØ g{|gs |‫ם‬Ø t gs |‫ם‬Ø ÎztØ qto Ïps

{‫ף‬zfs Ö pÍh{f Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil Ö Ö l‫ם‬Ì p s ÖusÍ s


Leucojum aestivum '

ʈ փƻ 54

H<MTGGD?<>@<@ Leucojum aestivum ' .TNO )<O @? Ã‫פ‬ys :Ø; oqÑzm=Ø(EQB Ø,IMM ØNO Ú Ø ,).. nrÏrn‫ם‬f:Ø Nivaria monadelphaØ -EDIC Ø !CSAØ !CAD Ø 4HEND 0AKAS Ø 0HXR Ø Ø Nivaria aestivalisØ-NEMCH Ø-ESH Ø0K Ø3TOOK Ø Ø Polyanthemum aestivaleØ "TBAMI Ø &K Ø 0XQEM Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø t{h‫ ם‬Ø }g q |‫ ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ Ø LL Ø ~ Ñsg Ø ~qÑ‫ץ‬g t Ø |g gst‫ מ‬Ø t{k‫ ם‬Ø ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjm Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø ‫מ‬zt Ø‫ מ‬to Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL ØÏ t ØÎØ k{g}qÑ Øhqg~‫ מ‬kqt Øgz‫ם‬Ø gØ}‫{{מ‬g Øk‫מ‬qp t Ø‫ץ‬kØk p kq |ÎØ|t {‫ ם‬m g Ø‫ץ‬kØ Ø|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Øz Òqoik Øv‫{{מ‬gØ‫ץ‬Î|to Ø ØCLØ|g Øz{‫ ל‬to Ø ØLL Ø | ‫ל‬j tØgzt k{t‫ץמ‬kstØgz‫ם‬Ø Ø‫ל‬snm Ø z‫ל‬nmØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø ‫ץ‬kØ Øhg{hÏjg Ø tjÏ |t Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL ØtØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø Ï t ØÎØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø m Ø z‫ל‬nm ØÅ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØzkq gsnÏtoØ{ko|‫ ל‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬ÏgØ zq‫ ל‬smØ |m{ÏjgØ msØ |tqo}Î Ø ‫{מ‬t Ø {kz ‫ ם‬Ø qtzg{tk jÎ Ø osÎnp Ø zqtkrÒ~psØ psØ m‫םץ‬sps Ø zÒq‫ץ‬g gØ ØLL Ø‫ץ‬g‫מ‬qg Øoz‫{ם‬k ‫ץץ‬gØ {ÑqtoØg}gsÒ Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ø n Ø Ø "AQEJAØ Ø AK Ø Ø Ø zgqÒ|gØ Ø‫ץ‬kØ msØgs Ï t ~mØh h{ tiqg}Ïg Ø)GMASNUAØ ØAK Ø jpÍsis Ö frms|spÍf :Ø z‫ם‬Ø gØ Ò{mØ gq ÏtoØ Òp Ø gØ ‫ץ‬Ò gØ gÈto

‫ץ‬t‫ מ‬Ø msØ t |t{tiÏgØ |g Ø mØ ikpiqg} |ÎØ to Ø kr‫ל‬z{p m ØØ q‫} ם‬g mØ }o{tiksk |ÎØ ‫ץ‬k{Ò mØ kÏ~kØ p Ø gzt Ò{k ‫ץ‬gØ tsØ j g~pq ‫םץ‬Ø toØ iÒsto Ø kØ j‫מ‬tØ j g}tqk |‫ל‬Ø iÒsmØ (,KEDĢØ ØAK Ø ØÅtØiÒst ØLeucojum ØztoØgs t ~kÏØ gØoztiÒsmØLeucojum |g ØAerospermaØ|g Ø tØiÒst ØAcis 3AKIRB Ø ztoØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø gØkÏjmØ psØoztiksÑsØAcis |g ØRuminia Ø ÅtØiÒst ØLeucojumØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Øj‫מ‬tØkÏjm Ø gØ, ÚVERNUMÚ, Ø |g Ø, ÚAESTIVUM Ø Ø3SEAQMØ Øj g~pqÏlk Ø tØLeucojum aestivumØ kØj‫מ‬tØzt | {Ïk Ø tØ, ÚAESTIVUMØUAQ Øaestivum Ø tØ tztÏtØgzgs ‫ל‬Ø kØ‫{ם‬mØ msØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø |g Ø tØ, ÚAESTIVUMØUAQ pulchellumØ 3AKIRB Ø&INQI ØztoØks tzÏlk g Ø Ø g{kgqÏjk ØsÎ to Ø|g Ø mØ gqjmsÏg Ø Ø7EBBØ Øgsgh‫ל‬n‫ ץ‬kØgo Ò Ø Øzt | {Ïk Ø kØoztkÏjm ØÅtØRTBRO Ø pulchellumØj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø tØ oz |‫ם‬ØoztkÏjt Ø Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqk Øj g ‫ ל‬k Ø|g Ø msØkzt~ÎØgsnt}tqÏg Ø to Øjkjt‫ץ‬ÒstoØ ‫ ם‬ØgsnÏlk Ø qk Ø‫ץ‬kØ Ò kq Økhjt‫לץ‬jk ØkspqÏ kqg Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ø Ø z{mno ‫ םץ‬Ø mØ | ‫ל‬nto Ø tØ tztÏt ØkÏ~kØ|g giqg}kÏØ tØ Ø |tst‫ץ‬ÏjtoØ ØÒ~k Ø krg}gs nkÏ Ø ksÑØ t Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø g tq ‫ ל‬Ø |g Ø toØ ‫~ם‬pqtoØ 'NTKILIRØ Ø~qk ‫ל‬lts g Øzq‫} ם‬g mØgr t 'NTKILIRØ Ø~qk ‫ל‬lts g Øzq‫} ם‬g mØgr t Ø Ø~qk ‫ל‬lts g Øzq‫} ם‬g mØgr t{‫ם‬im m Ø Ø isp tÏØ Î‫ץ‬kqgØ z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ L Ú aestivumØ gq n‫ץ‬t‫מ‬sØ gz‫ם‬Ø ‫ץ‬kq |Ò Ø k|g ts ‫ל‬jk Ø Òp Ø zkqÏztoØ Ø Ñq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g ØksØ t‫ מ‬t ØmØ‫ץל‬k mØzgqg Îqm mØ psØz{mno ‫ץ‬ÑsØgz‫ם‬Ø msØ oiiqg}ÒgØ|g Òjk rkØ‫ץ‬kÏp mØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ pqÏ‫ץ‬psØ g ‫ץם‬psØ kØ zt t ‫ם‬Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ toØ Ø |g ‫ל‬Ø mØj ‫ל‬q|k gØ psØ k{ko gÏpsØt| ÑØk Ñs Ø

johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø q{gsjÏg Ø+ Ø oqÑzm Ø. Ø g{Ïg Ø {{‫ל‬jg Ø Ø ikpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p ÎØ toØ k| kÏsk g Ø gsg t{ |‫ל‬Ø ‫ץ‬Ò~q Ø msØ q ‫ץ‬gÏgØ |g Ø tsØ g‫|מ‬g t Ø {mno ‫ץ‬tÏØ toØ Leucojum aestivumØ Ò~tosØ |g giqg}kÏØ gz‫ם‬Ø gØ Ò{ gØ psØ zt g‫ץ‬ÑsØ ¿hqto Ø msk t‫מ‬Ø |g Ø s zÒg Ø Ø zmiÒ Ø toØ ~Òqts g Ø msØ g tq ‫ ל‬Ø tØ ‫~ם‬pqtØ |g Ø Ø sÎ to Ø ‫ ל‬t Ø g‫ץ‬tnq‫|ל‬m Ø | ‫ל‬ntØ|g Ø ‫מ‬ht g Ø z z{Òts ØÒsg Øz{mno ‫ םץ‬Ø msØzkq t~ÎØ psØ g{ghq‫ מ‬ps Øgzt k{kÏØ tØst ‫ ם‬kqtØ‫|ל‬qtØ kr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø msØ {{‫ל‬jgØ zgqÒ|gØ ‫ ף‬sys :Ø msØ {{‫ל‬jgØk‫}ץ‬gsÏlts g Øj ‫ ל‬zgq t Øz{mno ‫ץ‬tÏØ toØLeucojum aestivum Ø|oqÏp Ø kØjÒ{ gØzt g‫ץ‬ÑsØ|g Ø kØoiqÒ Ø|g Ø | kqÒ Øzkq t~Ò Øzkq tj |Ñ Ø|g{oz ‫ץם‬ksk Ø‫ץ‬kØ skq‫ ם‬ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬Ø ~m‫ץ‬g Ïlk Ø osÎnp Ø‫ץ‬ki‫{ל‬to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø|g Ø tØ Ò{ gØ toØ msk t‫מ‬Ø~gqg| mqÏlk Ø mØh{‫ ל‬m mØ m Øzkq t~Î Ø ~m‫ץ‬g Ïlts g Ø msØ}o t|t spsÏgØ,ETCNȫN &QAWIMESTLØ'KAUAĻØ Ø !SHAMARIADIRØ Ø$QNRNRØ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø g{g ‫ ם‬kqg Ø tØ iÒst Ø LeucojumØ j g|q s‫ ם‬gsØ kØ Ò kqgØ oztiÒsm (LeucojumØ , Ø Aerosperma 3SEQM Ø Acis (3AKIRB Ø "AJEQØ |g Ø Ruminia (0AQK Ø "AJEQ Ø gØ kÏjmØ psØtztÏpsØtq tnk t‫מ‬s g Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ gØ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø to Ø ~gqg| mq |‫ ל‬Ø to Ø ~qp‫ץ‬t p‫ץ‬g |t‫ מ‬Ø to Ø gq n-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØLeucojum aestivum msØ {{‫ל‬jg


Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ø Ø gsnqpztikskÏ Økz jq‫ ל‬k Øgzt k{t‫מ‬sØ tsØ m‫ץ‬gs |‫ ם‬kqtØ |ÏsjostØi gØ msØkz hÏp mØ toØkÏjto Øgo t‫מ‬Ø tsØk{{ms |‫ם‬Ø ~Ñqt Ø m‫ץ‬gs |ÎØ j g gqg~ÎØ psØ zkq t~Ñs Ø ‫ם‬ztoØ }‫מ‬k g Ø tØL ÚaestivumØkzÒq~k g Ø‫ץ‬kØ msØgztrÎqgs mØ psØh t ‫ם‬zps Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØ~qm ‫ץ‬tzt mnt‫מ‬sØp Ø|g{{ kqiÎ ‫ץ‬k Ø k| ‫ ל‬k Ø ‫ ם‬tØ Øzkq t~Ò Ø psØjÒ{ gØ psØzt g‫ץ‬Ñs Ø‫ ם‬tØ |g Ø msØzkq t~ÎØ psØ g{ghq‫ מ‬ps Ø z z{Òts Ø tØkÏjt Ø| sjosk‫מ‬k Øgz‫ם‬Ø msØÒs tsmØt | |ÎØjqg mq ‫ ם‬m gØ|g Ø msØ

toq |ÎØ gs‫ל‬z ormØ ztoØ zqgi‫ץ‬g tzt kÏ g Ø |ts ‫ל‬Ø to Ø sm p |t‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø gq‫{{ל‬m{g Ø tØ L Ú aestivum ‫ץ‬ztqkÏØsgØ| sjosk‫ מ‬k Økrg Ïg Ø m ØgskrÒ{ki| m Ø o{{tiÎ Ø psØgsnÒpsØ|g Ø psØht{hÑsØ toØi gØj g|t ‫ץ‬m |t‫ מ‬Ø {‫ם‬ito Øg{{‫ל‬Ø|g Øp ØzmiÎØ m Øig{gsng‫ץ‬Ïsm Øks‫ ם‬Øg{|g{tk jt‫ מ‬Ø m Øt |tiÒsk g Ø!LAQXKKIDACEAE Ø tØtztÏtØ~qm !LAQXKKIDACEAE Ø tØtztÏtØ~qm

Ø tØtztÏtØ~qm ‫ץ‬tzt kÏ g Øi gØnkqgzko |t‫ מ‬Ø |tzt‫ מ‬ ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ gØ|q Îq gØ! Ø Ø! Ø m Ø)5#.Ø Øzqt ! Ø Ø! Ø m Ø)5#.Ø Øzqt Ø Ø! Ø m Ø)5#.Ø Øzqt ! Ø m Ø)5#.Ø Øzqt Ø m Ø)5#.Ø Øzqt )5#.Ø Øzqt Ø Øzqt kÏsk g ØsgØ~gqg| mq nkÏØ tØL Úaestivum p ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ð pfÖ yps f Íf :Ö (Øin situØj g Îqm mØ toØLeucojum aestivumØ osÏ g g Ø msØzqt g ÏgØ psØh t ‫ם‬zpsØ to ØmØ tztÏgØngØ o‫ץ‬h‫{ל‬k Øzgq‫{{ל‬m{gØ|g Ø msØzqt g ÏgØ‫{{ל‬psØ z‫ל‬s psØ |g Ø gzk {t‫ץמ‬kspsØ oiq‫{ }ם‬psØ SAWAØØ msØ {{‫ל‬ {{‫ ל‬ jg Ø ‫מ‬tØgz‫ם‬Ø Øzkq t~Ò Ø‫ם‬ztoØk‫}ץ‬gsÏlts g Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto ØgsÎ|tosØ Øzkq t~Ò Ø toØ | ‫מ‬toØvÆ Ø Ø'2 Ø Ò{ gØ¿hqto Ø|g Ø'2 Ø Ò{ gØ msk t‫ מ‬Ø $AÜRØ ØAK Ø Ø s t‫ מ‬t Øt Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬ kqt Øzgq‫ל‬its k ØztoØkzmqk‫ל‬ltosØgqsm |‫ל‬Ø Ø osnÎ|k Ø kz hÏp m Ø toØkÏjto ØjksØÒ~tosØkrg{k }nkÏ Ø gq‫{{ל‬m{gØ ‫ץ‬kØ mØnÒ z mØ‫ץ‬Ò qpsØzqt g Ïg Øzqt kÏsk g Ø|g ØmØzgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØz{mno ‫ץ‬Ñs Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØ|g giqg}kÏØ mØ josg‫| ץ‬ÎØ to Ø ÅtØ gsnt|t‫ם| ץ‬Ø |g Ø }gq‫ץ‬g|ko |‫ם‬Ø ksj g}ÒqtsØ toØ L Ú aestivum Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø t Ø jo |t{Ïk Ø i gØ msØ gzt k{k ‫ץ‬g |ÎØ j g Îqm mØ psØ z{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ mØ }‫ מ‬m Ø|gn ‫ל‬Ø msØex situØj g Îqm ÎØ toØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø |Îzto Ø|g Ø s t‫ מ‬gØ‫ ~ם‬Ø‫םץ‬stØksjk |so‫ץם‬kst Øg{{‫ל‬Ø|g Ø gzgqgÏ m tØ‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg ÐylÖ yfpÐ{f

Leucojum aestivum Ø|g{{ kqim‫ץ‬ÒsgØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø vp Ø Ø zgqÒ|g


Lilium candidumƻ'

oʎ փ ƻɽ ʍպ ʍƻ -3

Liliaceae Lilium candidum '

.K +G

Ã‫פ‬ys :Ö¿~k Øzkq iqg}kÏØgz‫ם‬Ø msØ g{g ÏsmØ|g Ø msØ oqÏg Ø ksØÒ~k Øtq nkÏØ k| ‫ ם‬ozt Ø(EQB Ø,IMM Øno Ú Ú(,).. nrÏrn‫ם‬f: Lilium candidum UAQ ØsalonikaeØ3SNJEQØIMØ,IKXØ 9EAQØ"NNJØ Ø Ø jp hpf|Ì:Ö t{hÑjk ØkÏjt Ø‫ץ‬kØht{h‫ם‬Ø ~kj‫ם‬sØ }g q |‫ ם‬Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ Ø CL Ø Ø {g ‫ ם‬Ø ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø Ø v‫ {מ‬ v‫{מ‬{gØk{ |tk jÑ Øk|}o‫ץם‬ksgØ kØ‫{ם‬tØ tØ‫ץ‬Î|t Ø toØh{g t‫ מ‬Ø ‫| ץ‬qos‫ץם‬ksgØ gz‫ם‬Ø |‫ ל‬pØ zqt Ø gØ ‫ל‬sp Ø {kÏg Ø |g Ñ kqgØ gs {ti~tk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØCL Øz{‫ ל‬to Ø ØCL Øk‫}ץ‬g CL Øz{‫ ל‬to Ø ØCL Øk‫}ץ‬g

Øz{‫ ל‬to Ø ØCL Øk‫}ץ‬g CL Øk‫}ץ‬g

Øk‫}ץ‬gs l‫ץם‬ksgØ tØ}n s‫ם‬zpqtØ|g Øzgqg‫ץ‬Òsts gØ tsØ~k ‫ץ‬Ñsg Ø gØ oz‫{ם‬t zgØgsgz o ‫ץם‬ksgØ msØ‫ל‬st rm Øzt{‫מ‬Øhqg~‫ מ‬kqg Ø gØ gsÑ kqgØ{ti~tk jÎØÎØg|‫ץם‬mØ|g Øptk jΠؾsnmØ‫ץ‬ki‫{ל‬g Ø~ ts‫{ם‬ko|g ØÅ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØzkq gsnÏtoØiqg‫ץץ‬tk jÎ gs {ti~tk jÎ Ø Ø WØ Ø LL Ø {kÏg Ø |mqÑjm Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ zqt Ø gØzÏ pØ‫םץ‬stØ tØgsÑ kqtØ Ø Î‫ץ‬g gØ m‫םץ‬spsØ ØLL Ø snÎqk Ø ØLL Øioqk‫|ם‬t||t Ø~qo t LL Ø snÎqk Ø ØLL Øioqk‫|ם‬t||t Ø~qo t Ø snÎqk Ø ØLL Øioqk‫|ם‬t||t Ø~qo t LL Øioqk‫|ם‬t||t Ø~qo t ioqk‫|ם‬t||t Ø~qo t|Ï q st Ø ‫{מ‬t Ø ØLL

‫ ף‬sys :Öv‫מ‬k g Ø kØnÒ k Ø‫ץ‬kØ}q‫מ‬igsgØÎØ kØgqg Ò Øng‫ץ‬sÑjk Ø zk qÑjk Ø ÎØ hqg~Ñjk Ø nÒ k Ø ksÏt kØ kØ |qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø |g Ø kØ Òjg}t Ø osÎnp Ø g hk t{ n |‫ ם‬Ø zgsÏp Ø t} t{ n |‫ם‬Ø|g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f ØÅtØLilium candidumØkÏsg Øgz‫ם‬Ø gr st‫| ץ‬Î Ø gz‫ ם‬kp Ø ÒsgØ krg qk |Ñ Ø koj ‫|ל‬q tØ kÏjt Ø ‫ץ‬kØ koqkÏgØ ikpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p mØ |g Ø oi~q‫ם‬sp Ø koq‫ מ‬g gØ |g{{ kqim‫ץ‬ÒstØ to Ø ht gs |t‫ מ‬Ø |Îzto Ø m Ø oqÑzm Ø zt Ò{k ‫ץ‬gØ t‫ מ‬toØkÏsg Ø tØikits‫ ם‬Ø‫ ם‬ØÒ~tosØzkq iqg}kÏØ|g Øtst‫ץ‬g nkÏØz{Înt Øzt | { Ñs ØztoØk| ‫ ם‬Øk{g~Ï psØ krg qÒ kpsØ jksØ Ò~tosØ |g‫ץ‬ÏgØ o m‫ץ‬g |ÎØ ÎØ gr st‫| ץ‬ÎØ grÏg Ø jÑ Ø gsg}Òqk g Ø ‫םץ‬stsØ mØ UAQ Ø salonikaeØ 3SNJEQ Ø ki|‫מ‬qp Øjm‫ץ‬t ko‫ץ‬ÒsmØ 3SNJEQØ Ø Ïsg Ø‫ץ‬ÏgØzgqg{{g 3SNJEQØ Ø Ïsg Ø‫ץ‬ÏgØzgqg{{g Ø Ø Ïsg Ø‫ץ‬ÏgØzgqg{{giÎØ toØ oz |t‫מ‬ØkÏjto ØztoØhqÒnm|kØsgØ|g{{ kqikÏ g Ø gØ zkqÏ~pqgØ m Ø k g{tsÏ|m Ø|g Ø‫ץ‬k g}Òqnm|kØi gØ|g{{ Òqik gØ kØj g}‫ם‬qto Ø t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø m Ø ii{Ïg Ø tØ

jpÍsis Ö frms|spÍf :Ö oqÏp Ø |g ‫ל‬Ø msØ j ‫ל‬q|k gØ toØ gÈto

f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö4N Lilium candidum k‫}ץ‬gsÏlk g Ø ‫ץ‬kØ j ‫ ל‬zgq to Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ÎØ oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø ~kj‫ם‬sØ kØt{‫{|ם‬mqtØ tsØk{{gj |tØ~Ñqt ØÒ pØ|g ØgsØ gØ}o ‫ל‬Ø zt{{ÑsØ gz‫ם‬Ø Ø isp Ò Ø nÒ k Ø k‫}ץ‬gsÏ kÑ Ø to Ø jksØ nkpqt‫מ‬s g Øgo ‫~ם‬ntsg Ø Ønkpqt‫ץמ‬kst Øp Øgo ‫~ם‬ntsk Ø z{mno ‫ץ‬tÏØÎØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏsg Øk| ‫ ם‬Øt{ÏipsØkrg -

johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ÖÅtÖLilium candidumØkÏsg Ø~{pq j |‫ם‬Ø t ~kÏtØ m Ø Ø k tikÏto Ø zgs ‫ל‬Ø Ø~Ñqk Ø psØ g{|gsÏpsØ |g Ø msØ Ø sg t{Ïg Ø Ïsg Ø kÏjt Ø koq‫ מ‬g gØ |g{{ kqit‫ץמ‬kstØ i gØ {‫ם‬ito Ø |g{{pz |t‫ מ‬Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø nqm |ko |t‫ מ‬Ø|gnÑ ØkÏsg Ø oso}g ‫ץ‬ÒstØ‫ץ‬kØ msØ~q gs |ÎØzÏ mØ tØ|t s‫ם‬Ø toØ‫ם‬st‫ץ‬gØkÏsg Ø|qÏst Ø m Ø gsgiÏg Ø Øj ‫|ל‬q mØ psØgo t}oÑsØz{mno ‫ץ‬ÑsØgz‫ם‬Ø to Øm‫ ץ‬go t}okÏ Øt ØtztÏt ØÒ~tosØjm‫ ץ‬toqimnkÏØgz‫ם‬Ø msØj g}oiÎØ g ‫ץם‬psØ gz‫ם‬Ø msØ koq‫ מ‬g mØ |g{{ Òqik gØ toØ kÏjto Ø kÏsg Ø zt{‫מ‬Øj‫| מ‬t{m ØÅt‫ מ‬tØ ~‫מ‬k Ø j g Òqp Øi gØ tsØk{{gj |‫ם‬Ø ~Ñqt Ø Ø gssÏ gqt Ø ØvkqgÏt Ø ØÒ~tosØjm‫ץ‬t k‫מ‬ k Ø tsØ~‫ל‬q mØkrgz{Ñ kp Øgo t‫מ‬Ø toØkÏjto Ø msØ {{‫ל‬jg Ø‫ם‬ztoØ m‫ץ‬k Ñsts g Ø ØnÒ k Øk‫}ץ‬gsÏ kÑ Ø to ØÂzp Ø gsg}ÒqtosØt ØksØ{‫ם‬ipØ oiiqg}kÏ ØbmØk |‫ם‬sgØ toØ~‫ל‬q mØ kr‫ל‬z{p m Øgo t‫מ‬Ø toØ}o t‫מ‬Ø msØ {{‫ל‬jgØkÏsg Øg g}Î Ø ‫ ם‬tsØg}tq‫ל‬Ø to Ø ngikskÏ Ø|g Ø to Ø‫ץ‬mØ ngikskÏ Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toc Ø q‫ל‬i‫ץ‬g Øzt{{tÏØgz‫ם‬Øgo t‫ מ‬Ø^ØÏ p Øt Øzkq ‫ ם‬kqt Ø^ØjksØkÏsg Øgo t}okÏ Øw Øzgq‫ל‬jk i‫ץ‬g Ø‫ץ‬ztqt‫ץמ‬kØ sgØ gsg}Òqto‫ץ‬kØ ‫ ם‬Ø |g ‫ל‬Ø msØ ‫ל‬zt mØ ‫ץ‬g Ø t Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ psØ tsÏpsØsÎ psØ^Øi gØ to ØtztÏto ØÒ~to‫ץ‬kØzqt pz |ÎsØ gs Ï{m mØ^ØjksØkÏsg Øgo ‫~ם‬ntsk Ø | ‫ ם‬Øgz‫ם‬Ø to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø m Ø qÎ m Øi gØ to ØtztÏto ØiÏsk g Ø|g p ÒqpØ j gÏ kqt Ø{‫ם‬it Øt Øzkq ‫ ם‬kqt Øzqgi‫ץ‬g |Ñ Øgo ‫~ם‬ntsk Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ toØL ÚcandidumØ msØ {{‫ל‬jgØgzgs t‫מ‬sØ msØ k g{Ïg Ø msØÀzk qtØ|g Ø msØ Ø g|kjtsÏg

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØLilium candidum msØ {{‫ל‬jg Ø g ‫ל‬Ø gssÏ gqtØ ØvkqgÏtØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2nØ Ø Ø j ‫}ל‬tqt Ø oiiqg}kÏ Ø tsØ&EDNQNUØ


ž t‍׼‏tĂ˜ toĂ˜Lilium candidum gz‍×?â€ŹĂ˜}gqâ€Ť×œâ€ŹiiÂ‚Ă˜z{m€Ă?tsĂ˜ toĂ˜ÂƒiĂ?toĂ˜ÂŽÂ‚|t{â€Ť×œâ€ŹtoĂ˜Â‹qĂŽ mš Ă˜ vp Ă˜ÂŽ Ă˜4TQKAMD


"‚‍ ×?‏tztÂšĂ˜ kzâ€Ť×œâ€Źsp Ă˜|gÂ‚Ă˜ gr‚gsnĂ?gĂ˜ |â€ŤÂ ×œâ€Źp Ă˜ toĂ˜Lilium candidum gz‍×?â€ŹĂ˜}gqâ€Ť×œâ€ŹiiÂ‚Ă˜z{m€Ă?tsĂ˜ toĂ˜ÂƒiĂ?toĂ˜ÂŽÂ‚|t{â€Ť×œâ€ŹtoĂ˜Â‹qĂŽ mš Ă˜ vp Ă˜ÂŽ Ă˜4TQKAMD


qÒ kps Ø t{ it‫ץ‬k{kÏ Ø g ‫ל‬Ø to Ø gssÏ gqtØ Ø vkqgÏtØ Øgz‫ם‬Ø to Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqto Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬ØkÏsg Øk|kÏst Ø z{m ÏtsØ m Ø g tq ‫ ל‬ØtØtztÏt Øgq n‫ץ‬kÏØ‫ץ‬kq |Ò Øk|g ts ‫ל‬jk Øg ‫ץם‬ps Ø|gnÑ Ø|g ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø m Ø tsk‫ץ‬hg ‫ ל‬Ø ‫ץ‬kØ zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø sg{‫ם‬itoØ ‫ץ‬kiÒnto Ø z{mno ‫םץ‬Ø zgqg mqÎ g‫ץ‬kØ|g Øz{m ÏtsØ m Ø Ø‫~ם‬nm Ø m Ø{Ï‫ץ‬sm Ø qÒ zg Ø Øoz‫{ם‬t zt Øz{mno ‫ץ‬tÏØÎØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ}gÏsk g Ø sgØgzt k{t‫מ‬s g Øgz‫ם‬Ø m‫ץ‬gs |Ñ Ø{ i‫ ם‬kqgØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø‫ם‬zp Ø |g Øk|kÏst ØztoØks tzÏ nm|kØzqt }‫ ל‬p Ø Ø|{ ‫מ‬k Ø toØ zt g‫ץ‬t‫מ‬Ø ÒjpsgØ msØ zkq t~ÎØ m Ø g{g‫ לץ‬g Ø . Ø . Ø Ø 4TQ 4TQKAMDØ|g ØÇ Ø oq g|‫ם‬zto{t Øzqt pz Økz |t spsÏg Ø }Îsto‫ץ‬kØ k{ko gÏtØ tsØ z{mno ‫םץ‬Ø m Ø qÎ m Ø ‫ ~ם‬Ø ‫םץ‬stØi g ÏØkÏsg Øgo ‫~ם‬nps Øg{{‫ל‬Ø|g Øi g ÏØkÏsg Øgz‫ם‬Ø to Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqto Ø msØ~ÑqgØ‫ץ‬g Ø q‫|ם‬k g Øi gØÒsgsØz{mno ‫ םץ‬ØtØtztÏt Øk‫}ץ‬gsÏlk g ØzkqÏØ gØ Ø~ { ‫ץם‬k qgØhtqkÏp Ø m Ø z‫{ם‬kp Ø toØ iÏtoØ |t{‫ל‬toØ kzgq~ÏgØ kqg‫ץ‬zÒ{to Ø |g Øgsgz ‫ מ‬k g Øks ‫ ם‬Ø‫ ץ‬g Øg hk t{ n |Î Øhqg~Ñjto Ø ~gq‫ל‬jqg ØztoØgq~Ïlk ØzkqÏztoØgz‫ם‬Ø gØ ØLØ|g Ø|g g LØ|g Ø|g g Ø|g Ø|g g{Îik Ø msØ n‫{ל‬g g Ø ÅtsØ z{mno ‫םץ‬sØ go ‫ם‬sØ gsk‫מ‬qkØ i gØ zqÑ mØ}tq‫ל‬ØtØjk‫ מ‬kqt Ø oiiqg}Òg Øgo t‫מ‬Ø toØ‫ל‬qnqto Ø tØtztÏt Ø‫ץ‬kØjm‫ץ‬t k‫ץמ‬g ‫ל‬Ø toØ Øgsg|tÏsp kØ‫ ם‬Ø tsØ z{mno ‫םץ‬Øgzt k{t‫ מ‬gsØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g ØÅtØ Øk‫ץ‬k qÎnm gsØgz‫ם‬Ø tsØÏj tsØ|g Ø tsØgq~g t{‫ם‬itØ0 - Ø7AQQEMØzkqÏØ gØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g ØÅtØ Øt Ø oiiqg}kÏ Ø toØ‫ל‬qnqtoØkrkqk‫מ‬sm gsØ msØgsg}kqt‫ץ‬ÒsmØzkq t~Î Ø q‫|ם‬k g Øzq‫ל‬i‫ץ‬g Øi gØ ÒsgØgo t}oÎØz{mno ‫םץ‬Ø toØLilium candidumØztoØ tsØgzt k{t‫מ‬sØzkqÏØ gØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ gØtztÏgØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Ø|g Ø ØL ØÅto Øg hk t{ n |t‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Ø m Ø~gq‫ ל‬ L ØÅto Øg hk t{ n |t‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Ø m Ø~gq‫ ל‬ ØÅto Øg hk t{ n |t‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Ø m Ø~gq‫ל‬jqg Ø |g{‫מ‬z k Ø }qoigsÑjm Ø ÎØ gqg ÎØ ng‫ץ‬sÑjm Ø h{‫ ל‬m mØ ‫ץ‬kØ |oq gq~t‫מ‬s gØ gØ kÏjm Ø Calicotome villosa Ø Genista acanthoclada Ø Euphorbia dendroides Ø E Úacanthothamnos Ø Sarcopoterium spinosum ØQuercus cocciferaØ| ‫ ל‬Ø gq‫ ם‬ØmØ zkqÏtjt ØkzÏ |k Î Ø‫ץ‬g Ø osÒzk kØ‫ץ‬kØgo ÎsØ m ØgsnÎ kp Ø toØ qÏsto ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØztoØj g mqt‫ מ‬gsØ gsnt}‫ם‬qto Øh{g t‫ מ‬ØÎ gs Ø oi|q |Ñ Øzqt Ø tsØ ost{ |‫ם‬sØ gq n‫םץ‬sØ to Ø zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬Ø À gsØ zqt}gsÒ Ø ‫ ם‬Ø t Ø zkq ‫ ם‬kqt Øgsnt}‫ם‬qt Øh{g tÏØkÏ~gsØ|g gsg{pnkÏØgz‫ם‬Ø gØg itzq‫ם‬hg gØ m Øzkq t~Î Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ ØÅtØ LiliumØcandidumØkÏsg ØÒsgØgz‫ם‬Ø gØz{ÒtsØzqt } {ÎØ}o ‫ל‬Ø i gØ|g{{ Òqik gØ to Ø|Îzto Ø|oqÏp Ø psØzkq t~ÑsØ m Ø Ø oqÑzm Ø ‫ ~ם‬Ø ‫םץ‬stØ i g ÏØ kÏsg Ø j g Òqp Ø k{|o |‫ ם‬Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø i gØ {‫ם‬ito Ø nqm |ko |t‫ מ‬Ø aØ go ‫ם‬Ø mØ o{{tiÎØ ^‫ץ‬kØ msØk|qÏlp mØ psØht{hÑsØ to^Øzqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØ‫ץ‬k g}kqnkÏØ msØ|g{{ Òqik g ØkÏsg ØÒsg Øgz‫ם‬Ø to Ø thgq‫ ם‬kqto Ø| sj‫מ‬sto Øi gØ msØj g Îqm ÎØ toØ mØ}‫ מ‬m Ø {{‫ל‬ØkraØ Ï toØ thgq‫ ם‬Ø kÏsg Ø |g Ø tØ |Ïsjost Ø gz‫ם‬Ø gØ g itzq‫ם‬hg g Ø jkjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬Øi aØgo ‫ ל‬Øt Øh{g tÏØ|g Ø gØ‫ל‬snmØ toØ|qÏstoØ gzt k{t‫מ‬sØk|{k| ÎØ qt}Î Ø qt kÏsto‫ץ‬kØ sgØ ks g~nkÏØ tØ kÏjt Ø go ‫ם‬Ø msØ |g m-

itqÏgØ psØ ~kj‫ם‬sØ zk {to‫ץ‬ÒspsØ Å Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ msØ )5#.Ø Ø sØgztjk ~nkÏØ osk~Î Ø‫ץ‬kÏp mØ psØg ‫ץם‬psØ toØ kÏjto Ø {‫ם‬ipØ ozkqh‫| ם‬m m Ø ÎØ ‫ץ‬k g}tq‫ ל‬Ø psØ ht{hÑsØ toØi gØ|g{{pz |t‫ מ‬Ø |tzt‫ מ‬Ø‫ם‬zp ØjkÏ~stosØt Ø zqÑ k Ø zgqg mqÎ k Ø ‫ ם‬kØ Ï p Ø ~qk g nkÏØ kzgsgr t{‫ם‬im mØ toØkÏjto Ð pfÖ yps f Íf Ø kjt‫ץ‬ÒstoØ ‫ ם‬Ø t Ø go ‫~ם‬ntsk Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ toØLiliumØcandidumØkÏsg Økrgz{p‫ץ‬Òst Ø kØ‫{ם‬mØ msØ {{‫ל‬jg ØjksØ}gÏsk g Øzqg| |ÎØmØ{Î mØ|t sÑsØ‫ץ‬Ò qpsØzqt g Ïg Ø toØ i gØ ‫{ם‬mØ msØ ~Ñqg Ø gØ to Ø {‫ם‬ito Ø go t‫ מ‬Ø st‫ץ‬Ïlto‫ץ‬kØ‫ ם‬Øt Ø|g ‫ל‬Ø ‫ם‬zto Øgq‫םץ‬j k ØÆzmqk Ïk Ø m ØÅtz |Î Ø o tj tÏ|m m ØgrÏlk ØsgØzqt g k‫ מ‬tosØ tsØz‫{{ל‬ko|tØ qÏstØ‫ץ‬kØ tsØ|g g{{m{‫ ם‬kqtØ|g Ø j gÏ kqtØ q‫ם‬ztØi gØ|‫ל‬nkØ zkq t~ÎØk‫}ץ‬gsÏ kp Ø to Ø qt kÏsk g ØmØgs‫ל‬Ø g| ‫ל‬Ø~qts |‫ל‬Ø j g Î‫ץ‬g gØzgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØ‫ץ‬kig{o ÒqpsØz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØkÏjto ØÑ kØsgØ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØkz m‫ץ‬gsnt‫מ‬sØki|gÏqp Ø ‫ץ‬k ght{Ò Ø to Øgq n‫ץ‬t‫ מ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ to Ø j gÏ kqmØ m‫ץ‬g ÏgØi gØ msØzqtÌ tqÏgØ m Ø qÎ m ØÒ~k Ø mØgsk‫מ‬qk ÎØ toØgo ‫~ם‬ntst Øz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØLiliumØcandidumØ mØsÎ tØ qÎ m ØÅtØkÏjt Øgo ‫ם‬Øgsg}Òqnm|kØi gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Øgz‫ם‬Ø tsØ'QETSEQØ ØtØtztÏt Øgsk‫מ‬qkØj‫מ‬tØÎØ qÏgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØz{m ÏtsØ m Ø tsÎ Ø gnt{ |t‫מ‬Ø tØ |qp Îq Ø m Ø qÎ m ØØ Ø oiiqg}Òg ØnkÑqm kØ gØ}o ‫ל‬Øgo ‫ ל‬Øp Ø zqtkq~‫ץם‬ksgØ gz‫ם‬Ø |g{{ Òqik gØ |g Ø ki|{ ‫ץ‬g nÒs gØ msØ nÒ mØ‫ם‬ztoØkoqÒnm gs Ø Âzp Ø ÎjmØ gsg}Òqnm|k Ø tØ jk‫ מ‬kqt Ø gz‫ם‬Ø to Ø oiiqg}kÏ Ø go t‫מ‬Ø toØ ‫ל‬qnqtoØ gsg|tÏsp kØ ‫ץ‬kØ jm‫ץ‬t Ïko‫לץ‬Ø toØ msØk‫מ‬qk mØ msØ qÎ mØks‫ ם‬Øgo ‫~ם‬ntst Øz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØ LiliumØ candidumØ msØkzgq~ÏgØ kqg‫ץ‬zÒ{to Ø Øz‫{ל‬{ko|t Ø qÏst ØozÎqrkØ tØ ‫ץמ‬ht{tØ m Ø qÎ m Ø|g ‫ל‬Ø to Ø spÌ|t‫ מ‬Ø~q‫ם‬sto Ø Ø t ~tiqg}Ïk Ø toØ ki‫ל‬qtoØ m Ø gq~gÏg Øz‫{ם‬kp Ø m Ø qÎ m Ø ‫ץ‬s t‫מ‬Ø zkqÏØ tØ Øz Ç Ø Ò~to‫ץ‬kØ msØgq~g ‫ ם‬kqm Øg{{‫ל‬Ø|g Ø}o |‫ ם‬kqmØgzk |‫ם‬s mØ toØL ÚcandidumØ gq s‫ ל‬t Øgsg|tÏsp mØ msØ |gjm‫ץ‬ÏgØ nmsÑs Ø ØÅmsØÏj gØzkqÏtjt ØzkqÏØ tØ Øz Ç ØÒ~to‫ץ‬kØ g|‫ץם‬mØ ‫ץ‬ÏgØ zgq‫ ל‬g mØ toØ qÏstoØ gØ s‫ |ל‬tqgØ m Ø sp t‫ מ‬Ø q‫|ם‬k g Ø i gØ tsØ kqÒgØ g {ÒgØ ÎØ qÏi|mzgØ ‫ץ‬kØ gØ|qÏsg Ø gØ to Ø gsg}kqnÒs k Ø {‫ם‬ito Ø zqt kÏsto‫ץ‬kØ ksnÒq‫ץ‬p Ø to Ø Åtz |t‫ מ‬Ø vtqkÏ Ø toØ iÏtoØ |t{‫ל‬toØ Åtz |ÎØ o tj tÏ|m m Ø kq hg{{ts |t‫ מ‬Ø o{{‫ם‬ito Ø | ‫ ל‬Ø sgØ ‫ץ‬kq ‫ץ‬sÎ tosØi gØ msØzqt g ÏgØt{‫{|ם‬mqm Ø m Øzkq t~Î Ø toØvgqgii t‫מ‬Ø‫ץ‬kØ tsØz{mno ‫םץ‬Ø toØz‫{{ל‬ko|toØ qÏsto Ø Åt‫ מ‬tØngØgzt k{Ò k Ø‫ץ‬kiÏ mØzqt }tq‫ל‬Ø msØzqt g ÏgØ toØzkq h‫{{ל‬ts t Ø msØgs‫ל‬jk rmØ|g Ø msØ|g{Ñ Øksstt‫מ‬‫ץ‬ksmØgr tztÏm mØ m Økoq‫ מ‬kqm Øzkq t~Î Øg{{‫ל‬Ø|oqÏp ØngØ gzt k{t‫ מ‬kØÒ|}qg mØ khg ‫ץ‬t‫מ‬Ø msØ tqÏgØ m ØsÎ to l‫ם‬Ì p s ÖusÍ s Ö jÏph s Ö |spif{‫ ף‬Ö jophÍfÖ f‫עם‬plÖ Ö HBGMJ@QÖ3SPJ@LC


Lilium rhodopaeumƻ @GDK

ʈ փƻ 54

Liliaceae Lilium rhodopaeum @GDK DI )<P>C /MP? BMJI !<F +GJQ?DQ

Ã‫פ‬ys :Ö; to{igqÏg=ØbIMØOQASIRØCA ØUIC Ø3IUIMN ØDIRSQ Ø3LN to{igqÏg=ØbIMØOQASIRØCA ØUIC Ø3IUIMN ØDIRSQ Ø3LN =ØbIMØOQASIRØCA ØUIC Ø3IUIMN ØDIRSQ Ø3LNKȫAMc Ø ØL Ø Ø*TMØ Ø$ Ø$ELIPAVLOVÚ Ú {‫ ם‬o {‫ ם‬ozt Ø3/- ‫ ם‬ozt Ø3/! jp hpf|Ì:Øvo ‫ם‬Øzt{ok Ò ØztÑjk Ø‫ץ‬kØht{h‫ ם‬Ø t{h‫ ם‬Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬t Ø ØCL Øptk jÎ Øgzt k{t‫ץמ‬kst Øgz‫ם‬Øgq|k ‫ל‬Ø {ko|pz‫ ל‬Økz |g{oz ‫ץם‬ksgØ{Òz g Ø {g tÏØ‫ם‬qn t Ø ~oqtÏ Ø ‫ מ‬to Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØksg{{g ‫ץם‬ksgØ zk qt CL Øv‫{{מ‬gØksg{{g ‫ץם‬ksgØ zk qt Øv‫{{מ‬gØksg{{g ‫ץם‬ksgØ zk qtk jÑ Øzo|s‫ ל‬Øhgn‫ ץ‬gÏp Ø ‫| ץ‬qos‫ץם‬ksgØzqt Ø msØ|tqo}Î Ø ‫ץ‬Î|to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø WØ Ø CL Ø iqg‫ץץ‬tk jÎØ Òp Ø {ti~tk jÎ Ø tr‫{מ‬m| g Ø {zs‫ל‬Ø zq‫ ל‬sgØ msØ kz‫ל‬spØ kz }‫ל‬sk g Ø h{k}gq jp ‫ל‬Ø|g Ø~stÑjmØ|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø psØsk‫מ‬qpsØ msØ|‫ ל‬pØ kz }‫ל‬sk g Ø ¾snmØ Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬g Ø ~pqÏ Ø hq‫ |ל‬g Ø ~m‫ץ‬g Ïlts gØ | ‫ל‬j g Ø tjÏ |t Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬kst Øk{g}qÑ Øzqt Ø gØ |‫ ל‬pØ|g ‫ל‬Ø msØgsnt}tqÏg Ø ~kj‫ם‬sØ‫ם‬qn t Ø msØ|gqzt}tqÏg ØÅ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØzkq gsnÏtoØ Òzg{g Ø Øk{k‫מ‬nkqg Øzk g{tk jÎ Ø Ø WØ Ø CL Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ zqt Ø gØ ÒrpØ msØ |tqo}Î Ø {zs‫ ל‬Ø{kÏg Ø|Ï q sg Ø~pqÏ Ø Ïi‫ץ‬g g Øk‫מ‬z p g Ø snÎqk Ø |g gsÒqonqt Ø ‫ץ‬kØ |Ï q sg Ø iqg‫ץץ‬tk jÎØ sÎ‫ץ‬g g Ø ‫{מ‬t Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬Ø‫ץ‬kØ qÏ{thtØ Ïi‫ץ‬g Ø gqz‫ ם‬Økz ‫ץ‬Î|m ØÒp Ø gs ptk jÎ Ø |‫ ל‬g Ø r ips Ñjm Ø zÒq‫ץ‬g gØ zt{o‫ל‬q n‫ץ‬g Ø {zs‫ ל‬Ø|g gs‫ ל‬ØkzÏzkjgØ‫ץ‬kØ‫| ץ‬q‫ל‬Øz kq‫מ‬i g Ø Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø Ø 0NONUAØ Ø &EDNQNUØ

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ÅtØ Lilium rhodopaeumØ ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ tØ Lilium carniolicum RTBRO Øalbanicum 'QIREB Ø(AXEJØgzt 'QIREB Ø(AXEJØgzt Ø(AXEJØgzt (AXEJØgzt Øgzt k{t‫מ‬sØ to Ø‫ץ‬tsgj |t‫ מ‬Øgs zqt Ñzto Ø toØiÒsto Ø msØ g{|gs |ÎØ ‫ץ‬kØ |Ï q sgØ ‫ל‬snm Ø ÅtØ L Ú rhodopaeum j g}Òqk Ø gz‫ם‬Ø tØL ÚcarniolicumØk| ‫ ם‬Øgz‫ם‬Ø tØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ‫ מ‬t Ø toØ Ø CL Ø gs ÏØ psØ Ø CLØ toØ jk‫ מ‬kqto Ø |g Ø gØ zt{‫מ‬Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqgØ ‫ל‬snmØ toØ ‫ץ‬kØ Òzg{gØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø CLØ |g Øk{g}qÑ Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØzqt Ø msØ|tqo}Î Øgs ÏØ psØ Ø CLØ|g Øks ‫ם‬sp Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬kspsØ toØjk‫ מ‬kqto ÅtØL ÚrhodopaeumØÒ~k Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØt‫ץ‬t ‫ ם‬m gØ|g Ø oiiÒsk gØ‫ץ‬kØ tØL Úmonadelphum "IEB ØÒsgØkÏjt ØkzÏ m Ø‫ץ‬kØ |Ï q sgØ‫ל‬snm Ø tØtztÏtØ}‫מ‬k g Ø tsØ g‫|מ‬g tØ|g Øgz‫ם‬Ø tØ tztÏtØj g}Òqk Ø|oqÏp Ø msØÒ{{k mØ i‫ לץ‬psØ gØ Òzg{g Ø|gnÑ Ø|g Ø tØ~qÑ‫ץ‬gØ psØgsnÎqpsØ toØ |g gsÒqonqto Øgs ÏØ|Ï q sto Ø tØjk‫ מ‬kqt f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Øz{mno ‫ םץ‬Ø toØLilium rhodopaeumØ msØ tj‫ם‬zmØk‫}ץ‬gsÏlk g Øgq|k ‫ל‬Øj g zg ‫ץ‬Òst Ø kØ‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Øoztz{mno ‫ םץ‬Øgzgs ‫ל‬Ø msØzkq t~ÎØÅqg~psÏtoØ Ø zt ‫ץל‬ps Ø kØÒsgØ‫ץ‬ki‫{ל‬tØ{ h‫ל‬j Ø ‫ם‬ztoØ gzgq n‫ץ‬Înm|gsØ to{‫ ~ל‬tsØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø k‫ל}ץ‬s mØ ro{pjÑsØ k jÑsØ ‫ם‬zp Ø mØ Pinus sylvestris oztjm{Ñsk Ø ‫ ם‬Ø mØ ztqkÏgØ m Ø }o |Î Ø gsgiÒssm m Ø kÏsg Ø mØ gj g|ÎØj‫ ל‬p mØ psØ{ hgj ÑsØgo ÑsØ‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØ mØ ‫ץ‬k ght{ÎØ psØt |t{ti |ÑsØ osnm|ÑsØ to Ø|g Øz ngs‫ ם‬g gØ msØgs |g ‫ ל‬g ÎØ to Øgz‫ם‬Øj‫ ל‬m Ø Øoz‫{ם‬t zt Øozt-

jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫מ‬s t Ø‫ץ‬Ò~q Ø t‫ {מ‬t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø sjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Øtqt k q‫ ל‬Ø m Ø tj‫ם‬zm Ø gØ ‫מ‬stqgØ m Ø {{‫ל‬jg Ø|g Ø m Ø to{igqÏg Ø Øz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ mØ to{igqÏgØzkq tqÏlts g Ø msØ Ø tj‫ם‬zmØ zkq t~Ò Ø 3LNKXAMØ |g Ø 3IUIMNØ |g Ø gØ ~pq ‫ל‬Ø 0QNGKED Ø Ø -AMARSIQØØ |g Ø #HEOEKAQE Ø Ø |g Ø Ø tj‫ם‬zmØ |tqo |tqo}ÎØ 6EIJASAØ tØ 'XTLNTQDYHIMRJIØ 3MEYHMIJ Ø $EKIOAUKNUØ Ø6EKCHEUØ Ø msØ {{‫ל‬jg ØÒ~k ØhqknkÏØ tØ t‫םץ‬Ø q‫ץל‬g Ø gqnÒstØ m‫ םץ‬tØ ‫ ל‬t Øzkq t~Î Ø gqgsk ÏtoØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø q‫ץל‬g Ø|g Øjg |‫ם‬Ø ‫ץמ‬z{ki‫ץ‬gØÅqg~psÏtoØ^Ø zt ‫ץל‬ps Ø |g Ø tsØ t‫םץ‬Ø ‫ל‬snm Ø |ts ‫ל‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø k hgjÏ m Ø msØ|tqo}ÎØ q‫ץמ‬gsnt Ø|g Øhtqk ‫ ם‬kqgØ mØnÒ mØ k Òpqg Ø 3SQIDØ Ø &QAMYęMÖ Ø }Î|g Ø Ø ÅAMØ Ø %KEàHEQIADNTØ Ø 2ATRØ Ø %KEàHEQIADNTØ Ø AK Ø ‫ ף‬sys :Ø kØ ‫ץ‬k qÏp Ø oiqÒ Ø nÒ k Ø kØ { h‫ל‬j gØ |g Ø hqg~Ñjk Ø z{gi Ò Ø msØ tqk sÎØ lÑsmØ psØ jg ÑsØ ro‫ ל‬Ø |g Ø psØ pst}‫ם‬qps Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø osÎnp Ø ~m‫ץ‬g Ïlk Øgqg t‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬ؾ{{gØkÏjmØztoØ osk‫}ץ‬gsÏlts g Ø kÏsg Ø gØ Pteridium aquilinum Genista lydia Ø Calamagrostis arundinacea ØC Øvaria ØAnthoxanthum odoratum Ø Inula hirta Geranium sanguineum Vincetoxicum hirundinaria |gnÑ Ø|g Øj ‫ ל‬zgq gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØPinus sylvestris ØJuniperus communis Corylus avellana Crataegus RO Rosa RO Ø| ‫ ל‬

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØhg{|gs |t‫מ‬Øksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLilium rhodopaeumØ msØ {{‫ל‬jg


├Еt├Шhg{|gs┬В|тАл╫ЭтАм├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├ШLilium rhodopaeum├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш┬Л ├Ш┬ТtjтАл╫ЭтАмzm ├Ш┬Сgqn├Тst├Ш┬УтАл┬А╫ЬтАмt┬Ъ├Шvqg|┬БtтАл ╫ЮтАм├Ш vp┬Б ├Ш┬Е ├Ш┬Фo{{┬ВisтАл|╫ЬтАмm┬Ъ


z{mno ‫ץ‬tÏØ kÏsg Ø g}Ñ Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø |g Ø tØ ‫ץ‬Òikn‫ ם‬Ø to Ø jksØrkzkqs‫ל‬k Ø Ø‫ץ‬kq |Ò Øjk|‫ל‬jk Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØgs‫ל‬Øzkq t~ÎØk‫ץ‬}‫ל‬s m Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :ØÅtØ kÏjt Ø ~gqg| mqÏlk g Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø 65 Ø Ø ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ msØ |g m |g mitq tztÏm mØ m Ø )5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ tØ |q Îq tØ $ Ø|oqÏp Økrg Ïg Ø toØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qt‫מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø to Ø sØ |g ØjksØ}gÏsk g ØsgØgs ‫ץ‬k pzÏlk Ø|‫ל‬zt tsØ‫ץל‬k tØ|ÏsjostØ krg}‫ל‬s m Ø tØkii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Øt Øz{mno ‫ץ‬tÏØ toØngØzqÒzk ØsgØzgqg|t{tont‫מ‬s g ØÑ kØsgØj gz pnt‫מ‬sØÒi|g qgØ z ngsÒ Øg{{giÒ Ø toØkz zÒjtoØgzk {Î msØ to{igqÏgØ tØ Lilium rhodopaeum Ò~k Ø o‫ץ‬zkq {m}nkÏØ t Red Data Book of PR BulgariaØ 6EKCHEUØ Ø |g Øzqt g k‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø tsØs‫ץם‬tØ "INDIUEQRISXØ,AVØ Ø gØ msØ {{‫ל‬jg Ø tØkÏjt ØÒ~k Ø o‫ץ‬zkq {m}nkÏØ tsØ|g ‫{ל‬titØ toØ Ø Ø tsØ|g ‫{ל‬titØ m Ø)5#.Ø Øi gØ msØ {{‫ל‬jgØ msØ |g mitqÏgØ z‫ל‬s tØ 2 Ø |g Ø tØ The Red Data Book of Rare and Threatened Plants of GreeceØ 4AMØ Ø msØ |g mitqÏgØ 6TKMEQABKEØ Åqp ‫ ם‬Ø kØ j knsÒ Ø kzÏzkjt Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø tsØj knsÎØ|g ‫{ל‬titØ m Ø)5#.Ø

(7AKSEQØ Ø'IKKESSØ Ø msØ|g mitqÏgØ2Øi gØ msØ {{‫ל‬jgØ |g Ø6Øi gØ mØ to{igqÏg Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø|Ïsjost ØztoØgzk {kÏØ tØLilium rhodopaeumØ kÏsg Ø mØ }o |ÎØ krÒ{ rmØ psØ jg ÑsØ m Ø zkq t~Î Ø jkjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬ØÎjmØÒ~k Øgq~Ï k ØmØki|g ‫ ל‬g mØro{pjÑsØ k jÑsØ ks ‫ ם‬Ø m Ø zkq t~Î Ø k‫ל}ץ‬s m Ø toØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtoØ oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø‫ץ‬kØgzt Ò{k ‫ץ‬gØsgØj g z‫ ל‬g ØtØt |‫ ם‬tzt Ø to Ø Ø z ngsÎØ z{Îqm Ø j‫ ל‬p mØ m Ø zkq t~Î Ø ngØ Ò~k Ø p Ø gzt Ò{k ‫ץ‬gØ mØ‫ץ‬k ght{ÎØ psØt |t{ti |ÑsØ osnm|ÑsØ kØ Ò t tØhgn‫ םץ‬ØÑ kØsgØ‫ץ‬mØ‫ץ‬ztqÒ k Øgo ‫ם‬ØsgØgs kzkrÒ{nk Ø tsØgs gips ‫םץ‬Ø psØ‫{{ל‬psØk jÑs z z{Òts ØÒsg Ø‫{{ל‬t Ø|Ïsjost ØkÏsg ØmØ osk~Ñ Øgorgs‫ץם‬ksmØ toq |ÎØ gs‫ל‬z ormØ tsØ tqk s‫ם‬Ø ~ÑqtØ m Ø tj‫ם‬zm Ø ‫ץ‬kØ gzt Ò{k ‫ץ‬gØ msØ o~s‫ ם‬kqmØ zgqto ÏgØ toØ gsnqÑztoØ tsØ ~ÑqtsØ go ‫ ם‬Ø ÅtØ L Ú RHODOPAEUM Ø {‫ם‬ipØ m Ø }o |Î Ø toØt‫ץ‬tq} ‫ ל‬Ø|g ‫ל‬Ø msØgsnt}tqÏg Øk{|‫מ‬k Ø to Ø kz |Òz k Øt ØtztÏt Ø o~s‫ל‬Ø tØrkq lÑstosØi gØsgØ tØ‫ץ‬k g}ÒqtosØ to Ø|Îzto Ø to Ð pfÖyps f Íf :Ö zk jÎØtØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqt Ø|Ïsjost ØztoØ gs ‫ץ‬k pzÏlk Ø tØkÏjt ØkÏsg ØmØkrÒ{ rmØ m Øh{‫ ל‬m m Ø|g Ø mØ}o |ÎØj gjt~Î ØmØtztÏgØngØtjmiÎ k Ø mØj‫ ל‬p mØ psØ j g|ÒspsØ|g Ø msØ|g g qt}ÎØ toØ jgs |t‫מ‬Øh t ‫ם‬ztoØi gØ msØkojt|Ï‫ץ‬m mØ toØkÏjto ØngØzqÒzk Ø|g ‫ל‬Ø msØ‫| ל‬m mØ m Øj g~kÏq m Ø psØzgqgz‫ל‬spØjg |ÑsØk| ‫ ל‬kps ØsgØiÏsts g Øt Ø p tÏØjg t|t‫| ץ‬tÏØ~k q ‫ץ‬tÏ ØÑ kØsgØkostmnkÏØ mØj g Îqm mØ psØj g|ÒspsØ|g Ø|g ‫ל‬Ø osÒzk gØ|g Øt Øh ‫ם‬ tzt Øk‫ל}ץ‬s m Ø toØkÏjto zt‫ץ‬Òsp ØkÏsg ØgzgqgÏ m mØmØksm‫ץ‬Òqp mØ psØgq‫ץ‬tjÏpsØjg |ÑsØgq~Ñs Ø z z{ÒtsØngØzqÒzk ØsgØksm‫ץ‬kqpnkÏØ tØ|t s‫ם‬Ø ‫ ם‬tØtØ tz |‫ ם‬Øz{mno ‫ םץ‬Ø‫ ם‬tØ|g Øt Økz |Òz k ØÑ kØsgØ‫ץ‬msØrkq lÑstosØ}o ‫ל‬Ø toØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstoØ kÏjto Ø zgitqko |Ò Ø|gnÑ Ø|g Øksm‫ץ‬kqp |Ò Øz sg|Ïjk Ø |ts ‫ל‬Ø to Ø h t ‫ם‬zto Ø k‫ל}ץ‬s Î Ø toØ ngØ htmnt‫ מ‬gsØ zt{‫מ‬Ø msØzqt g ÏgØ to ÅÒ{t ØmØ|g{{ Òqik gØ toØkÏjto Ø‫ץ‬kØ zÒq‫ץ‬g gØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØkrg }g{Ï k Ø mØj g Îqm mØ|g Økz hÏp ÎØ to zÐrlÖ zjnmjp ‫ע‬isn Ö jophÍfÖ f‫עם‬plÖ ÖÖ o‫ע‬rrl Ö nzz hr‫{ע‬l

ÅtØhg{|gs |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØLilium rhodopaeumØgz‫ם‬Ø msØ Ø tj‫ם‬zm Ø gqnÒstØ ‫ ל‬t Øvqg| t‫ מ‬Ø vp Ø Ø o{{ is‫|ל‬m


Limonium aphroditae┬Х MO@G<MD┬Х ┬Х"@JMBDJP

╞╗╩Г┬Й┬О┬Д┬Ц┬О┬Е╒║╩Н┬О╞╗ $-

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium aphroditae MO@G<MD┬Х ┬Х"@JMBDJP┬ХDI┬Х JO ┬Х% ┬Х'DII ┬Х.J> ┬Х ┬Х ┬Х

├ГтАл╫дтАмys┬Щ:├Ц ;┬Ж{{тАл┬Ъ╫ЬтАм├Ш 0E ├Ш ┬О├О┬Аt┬Ъ├Ш ┬ЛтАл╫ЮтАмnmqg=├Ш b,ILMAQIA├Ш BAX ├Ш ├Ш JL├Ш.7├ШNF├Ш-NMI├Ш-IQSIDINM ├ШNM├ШCAKCAQENTR├ШLAQISILE├ШQNCJR ├Ш AKS ├Ш ├ШL ├Ш ┬╕├Ш ┬│├Ш. ├Ш ┬╕├Ш ┬│├Ш%c ├Ш ├Ш*TK ├Ш ├ШArtelari & 'EORGIOU├Ъ ├Ш ┬Р{тАл┬Б╫ЭтАмozt┬Ъ ├Ш50! ┬Рjp┬Бhpf|├М:├Ц ┬Сt{ok┬Б├Т┬Ъ├Ш k├Пjt┬Ъ ├Ш {k├Пt ├Ш тАл ╫ЮтАмto┬Ъ├Ш тАл╫етАм├Т~q┬В├Ш ├Ш CL ├Ш vтАл{{╫ЮтАмg├Ш ├Ш W├Ш ├Ш CL ├Ш gs┬Б┬В┬А┬БqтАл}╫ЭтАмp┬Ъ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|тАл┬А ╫ЬтАмzg┬Бto{tk┬Вj├О├Ш ├Тp┬Ъ├Ш ┬Аzg┬Бto{tk┬Вj├О ├Ш gтАл╫етАмh{├Тg ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬А|{mq├О ├Ш hqg~k├Пg ├Ш gzтАл┬Б╫ЭтАмtтАл╫етАмm├Ш zqtkrt~├О├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш ├Ш |gтАл╫етАмz┬БтАл╫е╫ЭтАмksm├Ш zqt┬Ъ├Ш ┬Бg├Ш z├П┬Аp ├Ш |g┬Бg{├Оito┬Аg├Ш hgnтАл┬В╫етАмg├ПhgnтАл┬В╫етАмg├П p┬Ъ├Ш ┬Аk├Ш тАл╫етАм├П┬А~t├Ш hqg~тАл┬Б╫ЮтАмkqt├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бt├Ш ├Т{g┬АтАл╫етАмg ├Ш тАл╫етАмk├Ш |gтАл╫етАмz┬БтАл╫е╫ЭтАмksg├Ш |qтАл┬А╫ЬтАмzkjg├Ш |g┬В├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬А┬БksтАл ╫ЭтАм├Ш ┬Аos├Оnp┬Ъ├Ш |oтАл╫етАмg┬Б┬В┬А┬БтАл ╫ЭтАм├Ш ~тАл╫ЭтАмsjq┬Вst├Ш zkq┬Вn├Сq┬Вt ├Шz{тАл┬Б╫ЬтАмto┬Ъ├Ш ├ШLL ├ШтАл╫етАмk├Ш ├ШskтАл╫ЮтАмqg ├Ш┬Д{g┬А┬Бt├П├Ш тАл╫ЭтАмqn┬Вt┬В ├Шj┬Вg|{gj┬В┬АтАл╫етАм├Тst┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш|g┬Б├С┬Бkqt├Ш ├Ш┬Бto├Ш}o┬БtтАл ╫ЮтАм├Ш ┬Аzgs├Пp┬Ъ├ШтАл╫етАмk├ШqтАл╫ЭтАмjg|k┬Ъ├Ш}тАл{{╫ЮтАмps├Ш┬А┬Б┬В┬Ъ├Шj┬Вg|{gj├С┬Аk┬В┬Ъ ├Ш┬╛itst┬В├Ш h{g┬А┬Бt├П├Шk{{k├Пzts┬Бk┬Ъ├Ш├О├Ш ├Ш┬А┬Бt├Ш|g┬Б├С┬Бkqt├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg ├ШiтАл╫ЭтАмs┬ВтАл╫етАмt┬В├Ш l┬Вi| lgi|├Ш ├Тp┬Ъ├Ш ┬Бtrtk┬Вjk├П┬Ъ ├Ш zto├Ш ┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пltos├Ш ips├Пk┬Ъ├Ш ┬╕ ┬╕ ├Ш├Еgr┬Вgsn├Пg├ШqtтАл╫етАмhtk┬Вj├О┬Ъ├Ш}тАл╫ЭтАмhm├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├Шz{g┬БтАл┬Б╫ЮтАмkqt├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш ┬А┬Бt├ШтАл╫ЬтАмsp├Ш├ОтАл┬А┬В╫етАмo ├Ш┬Ф┬БтАл~╫ЬтАмk┬В┬Ъ├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШCL ├ШтАл╫ЭтАмq CL ├ШтАл╫ЭтАмq

├ШтАл╫ЭтАмqn┬Вt┬В ├Ш┬Ф┬Бg~тАл╫ЮтАмj┬Вg├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШLL├Ш ┬АoтАл╫етАмzkq┬В{gтАл╫етАмhgstтАл╫етАм├Тsto├Ш ┬Бto├Ш |тАл{╫ЬтАмo|g ├Ш k{g}q├С┬Ъ├Ш |oq┬БтАл ╫ЬтАм├Ш тАл╫етАмtsтАл╫ЭтАмz{koqg├Ш ├Тp┬Ъ├Ш j├П┬А┬Б┬В~g ├Ш ├ШgsтАл╫ЬтАм├ШCL ├ШтАл╫етАмk├Ш ├ШтАл╫ЬтАмsnm ├Ш┬Жrp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├ШhqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|тАл╫ЭтАм├Ш ├Тp┬Ъ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|тАл ╫ЭтАмptk┬Вj├Т┬Ъ ├Ш trтАл╫ЮтАмtrтАл ╫ЮтАм {m|┬Бt┬╜├Ш k┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш hqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├Ш ├Ш W├Ш ├Ш LL ├Ш k{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ├Ш ├Тp┬Ъ├Ш gs┬Бptk┬Вj├Т┬Ъ k{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ ├Ш gтАл╫етАмh{тАл╫ЮтАм├Ш ├Тp┬Ъ├Ш gzt┬А┬Бqtiio{pтАл╫етАм├Тst├Ш ├О├Ш тАл╫етАмkq┬В|├Т┬Ъ├Ш }tq├Т┬Ъ├Ш тАл╫етАмk├Ш ki|тАл{╫ЭтАмzp┬Аm ├Ш тАл╫етАмk├Ш kqonqt|тАл┬Б┬А╫ЬтАмgst├Ш|g┬В├Ш{ko|тАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАмkтАл╫етАмhqgs├Сjk┬Ъ├Шzkq┬Вn├Сq┬Вt├Шz{тАл╫ЬтАм┬Бto┬Ъ├Ш ├ШLL├Ш {ko|тАл╫ЭтАм├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Шzkq┬Вnpq├Пto├Шz{тАл┬Б╫ЬтАмto┬Ъ├Ш ├ШLL ├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├Шk{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ├ШzqтАл┬В┬А╫ЬтАмst├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Шhqg LL ├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├Шk{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ├ШzqтАл┬В┬А╫ЬтАмst├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Шhqg ├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├Шk{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ├ШzqтАл┬В┬А╫ЬтАмst├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Шhqg|┬Б├Пto├Ш sg├Ш ┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlk┬В├Ш zqtkrt~├О├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш zkq├Пzto├Ш ├Ш LL├Ш zto├Ш}nтАл╫ЬтАмsk┬В├Ш┬А~kjтАл╫ЭтАмs├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬Бms├ШтАл|╫ЬтАмqm├Ш┬Бto ├Ш┬ЛтАл{╫ЬтАмo|g┬Ъ├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШLL ├ШтАл╫етАмtsтАл╫ЭтАмz{koqg├Шgqg┬В├С┬Ъ├Ш┬Бq┬В~p┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬А┬Бt├Ш┬Аp{├Оsg ├Ш тАл╫етАмk├Ш~k├П{t┬Ъ├Ш├П┬Аt├Ш├О├ШтАл╫етАмg|qтАл┬Б╫ЮтАмkqt├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш┬Аp{├Оsg├Ш|g┬В├ШтАл╫етАмk├Ш{thtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш mтАл┬В╫етАмk{{k┬В tk┬Вjk├П┬Ъ├Ш ├Тp┬Ъ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|tтАл ┬Ъ╫ЮтАм gтАл╫етАмh{k├П┬Ъ ├ШтАл╫етАмk├ШтАл|┬В╫етАмq├О├Ш|tqo}├О ├Ш┬Ф┬Бk}тАл╫ЬтАмsm├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШLL ├ШтАл╫етАмk├Ш gst┬В|┬БтАл╫ЭтАм├Ш┬В├Сjk┬Ъ├Ш~q├СтАл╫етАмg

stoechas RTBRO ├Шbarrelieri ├ШPistacia lentiscus├Ш| тАл ╫ЬтАм├Ш┬Н├Пg├Ш┬БтАл┬А╫ЭтАмt├Ш zkq┬Вtq┬В┬АтАл╫етАм├Тsm├Шzkq┬Вt~├О├ШkrтАл╫ЬтАмz{p┬Аm┬Ъ├Шk├Пsg┬В├Ш┬Аos├Оnm┬Ъ├Шi┬Вg├Шk├Пjm├Ш ┬Бto├Ш i├Тsto┬Ъ├Ш Limonium ├Ш ┬СgqтАл{╫ЭтАмg├Ш go┬БтАл ╫ЬтАм├Ш kzk┬Вj├О├Ш t┬В├Ш jo┬Б┬В|├Т┬Ъ├Ш g|┬Б├Т┬Ъ├Ш ┬Бps├Ш ┬Лon├Оqps├Ш k├Пsg┬В├Ш zt{тАл╫ЮтАм├Ш gzтАл|╫ЭтАмqmтАл╫етАмsk┬Ъ├Ш |g┬В├Ш jтАл┬А╫ЮтАмhg┬Бk┬Ъ ├Ш jks├Ш тАл╫етАмztqtтАл╫е╫ЮтАмk├Ш sg├Ш gzt|{k├П┬АtoтАл╫етАмk├Ш ┬Бms├Ш тАл╫ЮтАмzgqrm├Ш ┬Бto L ├Ъ aphroditae├Ш ┬Аk├Ш ik┬В┬Бts┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш тАл╫етАмm├Ш zqt┬А┬В┬БtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш hqтАл~╫ЬтАмto┬Ъ ├Ш ┬Гr├Пlk┬В├Ш sg├Ш ┬АmтАл╫етАмk┬В├С┬АtoтАл╫етАмk├Ш kj├С├Ш тАл┬В┬Б╫ЭтАм├Ш m├Ш n├Т┬Аm├Ш ┬Аo{{ti├О┬Ъ├Ш go┬БtтАл╫ЮтАм├Ш ┬Бto├Ш SAWNM├Шzkq┬В{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмsk┬Бg┬В├Ш┬А┬Бms├Шzkq┬Вt~├О├Шk|k├Пsm├Ш┬Бps├Ш┬Лon├Оqps ├Ш m├Шtzt├Пg├Шzgqto┬А┬ВтАл╫ЬтАмlk┬В├Ш┬АmтАл╫етАмgs┬Б┬В|├О├Ш┬Аoi|├Тs┬Бqp┬Аm├ШksjmтАл|┬В╫етАм├Сs├Ш SAWA├Ш 3MNGEQTO├Ш ├Ш ├Гfq┬БrsтАл╫в{┬Б╫ЭтАм├Ц }тАл╫гтАмz┬Бf:├Ц 4N├Ш Limonium aphroditae├Ш k├Пsg┬В├Ш ├Тsg├Ш zt{тАл╫ЮтАм├Ш koj┬ВтАл|╫ЬтАмq┬В┬Бt├Ш k├Пjt┬Ъ├Ш zto├Ш ~gqg|┬Бmq├Пlk┬Бg┬В├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш {kz┬БtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш ┬А┬БтАл~╫ЬтАмk┬В┬Ъ ├Ш тАл╫етАмk├Ш тАл|┬В╫етАмqтАл╫ЬтАм├Ш ┬А┬Бg~тАл╫ЮтАмj┬Вg├Ш |g┬В├Ш gs┬Б┬В┬А┬БqтАл}╫ЭтАмp┬Ъ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|тАл ╫ЬтАм ┬Аzg┬Бto{тАл╫е╫ЭтАмtq}g├Ш }тАл{{╫ЮтАмg├Ш тАл╫етАмk├Ш |gтАл╫етАмz┬БтАл╫е╫ЭтАмksg├Ш zkq┬Вn├Сq┬Вg ├Ш ┬┐~k┬В├Ш тАл|┬В╫етАмqтАл╫ЭтАм├Ш k┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш hqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├Ш |g┬В├Ш |тАл{╫ЬтАмo|g ├Ш t┬В├Ш j┬Вg┬А┬БтАл┬А╫ЬтАмk┬В┬Ъ├Ш ┬Бps├Ш tzt├Пps├Ш k├Пsg┬В├Ш zgqтАл╫е╫ЭтАмt┬Вk┬Ъ├Ш тАл╫етАмk├Ш go┬Б├Т┬Ъ├Ш ┬Бto├Ш L ├Ъ cornarianum├Ш +XOQINSAJIR├Ш ├Ц !QSEKAQI ├Ш ┬Бt├Ш tzt├Пt├Ш k├Пsg┬В├Ш ksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш ┬О┬Г ├Ш ┬Лq├О┬Бm┬Ъ├Ш +XOQINSAJIR├Ш ├Ц!QSEKAQI├Ш ├Ш├ВтАл╫етАмp┬Ъ ├Шj┬Вg|q├Пsk┬Бg┬В├Ш ┬Аg}├С┬Ъ├ШgzтАл╫ЭтАм├Шgo┬БтАл╫ЭтАм├Ш┬А┬Бt├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|тАл╫ЭтАм├Ш┬А~├ОтАл╫етАмg├Ш|g┬В├ШтАл╫етАм├Тiknt┬Ъ├Ш┬Бps├Ш }тАл{{╫ЮтАмps├Ш┬Бto ├Ш┬Б┬В┬Ъ├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqk┬Ъ├Шips├Пk┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Бgr┬Вgsn├Пg┬Ъ ├Ш┬Бt├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|тАл╫ЭтАм├Ш┬А~├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Шk┬Аp┬Бkq┬В|tтАл╫ЮтАм├Шhqg|┬Б├Пto├Ш|g┬В├Ш┬Бts├ШтАл╫етАмkig{тАл╫ЮтАм┬Бkqt├Ш|тАл{╫ЬтАмo|g ├Ш┬Нk├ШhтАл┬А╫ЬтАмm├Ш┬Бg├ШтАл╫етАмtq}t{ti┬В|тАл╫ЬтАм├Ш┬Бto┬Ъ├Шispq├П┬АтАл╫етАмg┬Бg ├Ш ┬Бg├ШjтАл╫ЮтАмt├ШzgqgzтАл╫ЬтАмsp├Шk├Пjm├Ш}g├Пsk┬Бg┬В├Шsg├Ш┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пltos├ШтАл╫етАм├Пg├ШтАл|┬В╫етАмq├О├Ш tтАл╫Ь╫етАмjg ├Шm├Шtzt├Пg├Шj┬Вg}tqtzt┬Вk├П┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Б┬В┬Ъ├ШтАл{{╫ЬтАмk┬Ъ├ШtтАл╫Ь╫етАмjk┬Ъ├ШLimonium├Ш┬Бto├Ш┬Г┬Вig├Пto├Ш|g┬В├Ш~gqg|┬Бmq├Пlk┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бto┬Ъ├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqto┬Ъ├Ш~gqg|┬Б├Оqk┬Ъ├Ш┬Бps├Ш┬А┬Бg~oj├Пps ├Ш┬И├ШtтАл╫Ь╫етАмjg├Шgo┬Б├О├Шzgqto┬А┬В-

├ЕpoтАл╫ЭтАмs oтАл╫ЭтАмf┬А┬Б{тАл┬Щ╫гтАм├Цfp┬БmтАл┬Щ╫г╫ЭтАм:├Ш n ├Ш ├Ш !QSEKAQI├Ш ├Ш'ENQ !QSEKAQI├Ш ├Ш'ENQ ├Ш ├Ш'ENQ 'ENQGINT├Ш ┬Рjp├Нsis┬Щ├Цfrms|sp├Нf┬Щ:├Ш┬КtтАл┬В{╫ЮтАмt┬Ъ├Ш├Тp┬Ъ├Ш┬Р|┬Б├Сhq┬Вt┬Ъ ├Ш ┬Дjohpf|┬Б{├М├ЦjqтАл╫втАмyzo l:├Ц├Еtz┬В|тАл╫ЭтАм├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Ж{{тАл╫ЬтАмjg┬Ъ ├Ш ┬Еsp┬А┬БтАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬А├ОтАл╫етАмkqg├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бm├Шjo┬Б┬В|├О├Шg|┬Б├О├Ш┬Бps├Ш┬Лon├Оqps├Ш |g┬В├Ш┬Аoi|k|q┬ВтАл╫етАм├Тsg├Ш┬Бms├Шg|┬Б├О├Ш┬М┬ВтАл╫етАмsтАл╫ЬтАмq┬Вg ├Шm├Шtzt├Пg├Шgz├Т~k┬В├Ш ├Ш JL├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бm├Ш┬Нts├О├Ш┬Нoq┬Б┬Вj├Пps ├Ш ┬Г┬БтАл┬А╫гтАмsys┬Щ:├Ц ├Еt├Ш Limonium aphroditae├Ш }тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш ┬Аk├Ш тАл┬В╫етАмg├Ш gztтАл╫етАмtspтАл╫етАм├Тsm├Ш g|┬Б├О├Ш ┬А┬Бm├Ш jo┬Б┬В|├О├Ш z{koqтАл╫ЬтАм├Ш ┬Бps├Ш ┬Лon├Оqps ├Ш тАл╫ЭтАмzto├Ш ┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlk┬В├Ш├Тsg├ШтАл|┬В╫етАмqтАл╫ЭтАм├Шz{mno┬АтАл╫Э╫етАм├Ш┬А┬Бto┬Ъ├ШgzтАл|╫ЭтАмqmтАл╫етАмsto┬Ъ├Шg┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├ШhqтАл~╫ЬтАмto┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Шzgqg{├Пg┬Ъ ├Ш┬Нgl├П├Ш┬Бto├Шgsgz┬БтАл┬А┬А╫ЮтАмts┬Бg┬В├Ш┬Бg├Шk├Пjm├ШCakile maritima ├ШSilene├Шsedoides ├ШHelichrysum

┬Еkpiqg}┬В|├О├ШkrтАл╫ЬтАмz{p┬Аm├Ш┬Бto├ШksjmтАл|┬В╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шk├Пjto┬Ъ├ШLimonium aphroditae


‫ל‬lk Øt‫ץ‬t ‫ ם‬m gØ‫ץ‬kØ msØt‫לץ‬jgØ toØL ÚMINUTIßORUM +TMSYE Ø mØ tztÏgØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø q z{tk jÎØ |g Ø k qgz{tk jÎØ SAWAØ krgz{p‫ץ‬ÒsgØ msØ Ø k ‫ם‬ik tØ "QTKKNØ Ø 0AUNMEØ Ø 'QETSEQØ ØAK Ø Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø z{mno ‫ םץ‬Ø toØ Limonium APHRODITAE Ø ztoØ }‫מ‬k g Ø gØ gz‫|ם‬qm‫ץ‬sgØ g hk t{ n |‫ל‬Ø hq‫ ~ל‬gØ m Øgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsm Øzgqg{Ïg Ø ‫ץ‬s‫ל‬q g Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø{ÏigØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ|oq t{k| |Ñ Øb~p‫ץ‬ÒsgcØ kØ ~ ‫ץ‬Ò ØÎØ kØ m‫ץ‬kÏg Ø gØtztÏgØ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØzqt g k‫מ‬ts g Øgz‫ם‬Ø gØjosg ‫ל‬Ø |‫ץמ‬g gØztoØ}n‫ל‬stosØ‫ץ‬Ò~q Ø ØnÒ k Ø‫ם‬ztoØ}‫מ‬ts g ØÂ‫ץ‬p Ø ‫ם‬zp Ø Ò~k Ø ÎjmØ gsg}kqnkÏ Ø jksØ ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ gzt|{k nkÏØ mØ ‫מ‬zgqrmØ to L ÚaphroditaeØ kØik ts |t‫ מ‬Ø‫ץ‬mØzqt t‫ מ‬Øhq‫ל‬~to Øjkjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬ØmØg| ÎØkÏsg Økrg qk |‫ל‬Øj‫ מ‬hg m Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :ÖÅtØ kÏjt Øgo ‫ם‬Ø}‫מ‬k g Ø kØgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒstØ|g Øgz‫|ם‬qm‫ץ‬stØh ‫ ם‬tztØ~pqÏ Øgs gips ‫םץ‬Øgz‫ם‬Ø‫{{ל‬gØkÏjm Ø ksØoz‫ל‬q~k Øzqt Ø tØ zgq‫ם‬s Ø toq |ÎØ gs‫ל‬z ormØ msØ zkq t~ÎØ {‫ם‬ipØ m Ø

~k |‫ל‬Øj‫| מ‬t{m Øzq‫ ם‬hg m Ø msØ oi|k|q ‫ץ‬ÒsmØg| Î Ø zk jÎØ‫ץם‬p Øgz‫ם‬Ø‫ ם‬tØkÏ~g‫ץ‬kØ mØjosg ‫ ם‬m gØsgØk{Òirto‫ץ‬k ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø toØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø‫| ץ‬qÎØzkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø |g Ø gzt k{kÏ g Ø zkqÏztoØ gz‫ם‬Ø Ø Òp Ø Ø Ñq ‫ץ‬gØ ‫ ל‬t‫ץ‬g Øz{mqtÏØ tØ|q Îq tØ$Ø m Ø)5#.Ø Ø|g Ø oskzÑ Ø zqt kÏsk g Ø tØL ÚaphroditaeØsgØks g~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ %. Øk jÑs Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ö gsÒsgØ ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø zgqgÏ m tØ i gØ msØzqt g ÏgØ toØL ÚaphroditaeØkÏsg ØsgØ‫ץ‬msØoz‫ל‬qrtosØ|g g qkz |Ò Øg{{giÒ Ø tØh ‫ ם‬tz‫ם‬Ø toØ|g ØmØ toq |ÎØgs‫ל‬z ormØ m Øzkq t~Î ØsgØkÏsg ØÎz g Ø zgqgÏ m m Ø kzÏ m ØkÏsg ØmØk Î gØ|g giqg}ÎØ|g Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØ g ‫ץם‬psØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Øi gØ msØ|g{‫ מ‬kqmØisÑ mØ m Øjosg‫| ץ‬Î Ø to Ø zÏ m ØngØzqÒzk ØsgØj g mqmnt‫מ‬sØ zÒq‫ץ‬g gØ toØ kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫מ‬Øi gØ msØex situØj g Îqm ÎØ to Ø ÐfÖ p jz‫ע‬plÖ Ö npfrÍfÖ jophÍsn

¾ t‫ץ‬gØ toØLimonium aphroditaeØgz‫ם‬Ø tsØlocus classicus mØjo |ÎØg| ÎØ psØ onÎqps Ø ‫ץ‬s‫ל‬q g Ø vp Ø Ø q k{‫ל‬qm


Limonium calliopsium (<T@M

ƻʃ պʍ ƻ ɿʅ

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium calliopsium (<T@M DI 'D=MD JO<ID>D Ã‫פ‬ys :Ö ; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø kn‫ץמ‬sm =Ø b Ø JLØ 7Ø NFØ 2ESHXLMN Ø BEKNVØ SHEØ QNADØ SNØ #HAMIAaa Ø ,ILERSNME BEACHQNCJØ QEEFØ EWSQELEKXØ QTGGED Ø CKNREØ SNØ SHEØ VASEQØ KIME Ø Ø aØ %Ø Ø aØ . Ø Ø L Ø EWONRISINMØ .7 Ø IMCKIMASINMØ ØRAMDØRIYEØLEDITL ØGQAUEK ØCNBBKER ØBNTKDEQRØ OQEREMS Ø ØØ QEEFØ EWONREDØ BXØ Ø EWSQELEØ DQAIM DQAIMAGE ØEWSQELEØHIGHØRAKIMISX Ø Ø*TK Ø Ø! Ú-AYERÚ Ú"Ø ( {‫ ם‬ozt Ø Ø) ‫ ם‬ozt Ø(EQB -AXEQ jp hpf|Ì:Ö t{ok Ò Ø‫ץ‬kØ{Ïito Øh{g t‫ מ‬Ø {g tÏØ|o{ sjq |tÏ Ø‫ מ‬to Ø ØCL Øgspqnt‫ץמ‬kst Øk‫|מ‬g‫ץ‬z t Øj CL Øgspqnt‫ץמ‬kst Øk‫|מ‬g‫ץ‬z t Øj

Øgspqnt‫ץמ‬kst Øk‫|מ‬g‫ץ‬z t Øj g|{gj l‫ץם‬kst Øgz‫ם‬Ø tØ|g Ñ kqtØ Ø to ØksÏt kØ‫ץ‬kØ}‫{מ‬{gØ Øj g|{gjÑ k ØÅ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØh{g ÑsØ ØCL Ø |o{ sjq |‫ ל‬Ø i{go|tzq‫ ל‬sg Ø }Òqts gØ j ‫ ל‬zgq k Ø ‫| ץ‬qÒ Ø nm{tk jkÏ Øzqtkrt~Ò Øv‫{{מ‬gØ ~m‫ץ‬g Ïlts gØq‫ם‬jg|g Øg|Òqg g Ø|g g{Îits gØhgn‫ ץ‬gÏp Ø kØ‫ץ‬Ï ~t Ø ØWØ ØLL Ø zg to{tk jÎ Ø~pqÏ Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Øzkq nÑq t Ø‫ץ‬kØ|tqo}ÎØ gzt qtiio{p‫ץ‬ÒsmØÒp ØtrkÏg Ø‫ץ‬kØÒ{g ‫ץ‬gØkzÏzkjt Øt‫ץ‬g{‫ ם‬Ø i{go|tzq‫ ל‬st Ø‫ץ‬kØÒsgØ|ks q |‫ם‬Øsk‫מ‬qtØtqg ‫ם‬Ø msØ|‫ ל‬pØ kz }‫ל‬sk g ØÅgr gsnÏgØ kØ q ips |‫ם‬Ø ~Î‫ץ‬g Ø~pqÏ Ø‫ל‬itsto Ø |{‫ל‬jto Ø ÎØ ‫ץ‬kØ zt{‫מ‬Ø {Ïito Ø ‫~ל‬k Ø ~g{gqtÏ Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØCL Ø‫ץ‬kØ Ø g~‫מ‬j gØgs‫ל‬ØCL Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬kst Øzqt Ø gØ|‫ ל‬p Ø g~‫מ‬j gØ‫ץ‬ts‫ם‬z{koqg Ø‫ץ‬kØ Ø‫ל‬snm Ø rp kq |‫ם‬Ø hq‫ |ל‬tØ Ø WØ Ø LL Ø q ips |‫ ם‬Ø tr‫{מ‬m| t Ø k{g}qÑ Ø |g gs‫ ם‬Ø ‫ץ‬kØ ks‫ם‬Ø ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Ø zkq nÑq t Ø p kq |‫ם‬Ø hq‫ |ל‬tØ ØWØ Ø LL Ø k{{k tk jÒ Ø ‫ץ‬kØ|gqÏsgØ mØq‫~ל‬m Ø‫ץ‬kØgst | ‫ ם‬i{go|‫ ם‬Ø gq|Ñjk ØztÑjk Ø|ks q |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g Øzkq hg{{‫ץם‬kstØgz‫ם‬Ø |t‫מ‬qgØztq}oqÎØ lÑsmØ |g Ø ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Ø zkq nÑq t Ø z{‫ ל‬to Ø Ø LL Ø ‫{ל‬o|g Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø kon‫ מ‬Ø ~tgstk jÎ Ø ‫ץ‬kØ gqg Ò Ø qÏ~k Ø gØsk‫מ‬qg Ø k}‫ל‬smØ|ogstÌÑjm Ø

iqg}Òg ØjksØ}gÏsk g ØsgØkÏsg Ø gnkqtÏ Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö ÅtØ Limonium calliopsiumØ gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ j‫מ‬tØ |oqÏp Ø nÒ k Ø t Ø tztÏk Ø gzt k{t‫מ‬s g Ø gz‫ם‬ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØk|‫ ל‬m ØÅgØ‫ ל‬t‫ץ‬gØgo ‫ל‬Ø}‫מ‬ts g Øk|kÏØ ztoØ ~kj‫ם‬sØ|gsÒsgØ‫{{ל‬tØkÏjt ØjksØ‫ץ‬ztqkÏØsgØkz h Ñ k Ø Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö jy { rinr‫ ף‬l f :Ö ¾‫ץ‬k t Ø|Ïsjost ØjksØ}gÏsk g ØsgØgzk {t‫מ‬sØ tØLimonium calliopsium {‫ם‬ipØ |oqÏp Ø toØ jo zq‫ ם‬toØ h t ‫ם‬ztoØ to Ø Â‫ץ‬p Øg{{giÎØ toØh t ‫ם‬zto Ø{‫ם‬ipØj gz{‫ ל‬os m Ø m Ø|ks q |Î Ø gq mqÏg Ø kn‫ץמ‬sto ÇgsÏps Ø ‫ם‬ztoØ ~kj‫ם‬sØ jÏz{gØ }‫מ‬k g Ø tØgsg}kq‫ץם‬kstØkÏjt Ø ÏitoqgØngØkz }Òqk Øt{ |ÎØ krg}‫ל‬s ÎØ to Ø Åt L Úcalliopsium Ø{‫ם‬ipØ|oqÏp Ø toØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qt‫מ‬Ø‫ץ‬kiÒnto Ø toØ‫ץ‬tsgj |t‫מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø to ØtØtztÏt Øgzt k{kÏ g Ø gz‫ם‬Ø{ i‫ ם‬kqgØ psØ Øg ‫ץם‬ps Ø|g g ‫ ל‬k g Ø msØ|g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ Ø k jÑs Ø |gnÑ Ø z{mqtÏØ tØ |q Îq t $ Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ø w Ø gzt k{k ‫ץ‬g |ÎØ jq‫ ל‬mØ i gØ mØ j g Îqm mØ toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØ Limonium calliopsium zqt kÏsk g Ø mØ zqt g ÏgØ gz‫ם‬Ø ozkqht{ |ÎØ o{{tiÎØ |g Ø |oqÏp ØmØgzt}oiÎØ|g g qt} |ÑsØkskqik ÑsØ tsØh ‫ם‬ tz‫ם‬Ø to Ø Ø o m‫ץ‬g |ÎØ|g giqg}ÎØ|g Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬ØngØkz qÒ k Ø‫ץ‬ÏgØ|g{‫ מ‬kqmØk |‫ם‬sgØ m Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫מ‬s t ØÒp Ø | Ñhq t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ÖÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø sp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØnÒ mØ msØh‫ם‬qk gØg| ÎØ m Ø qÎ m ØzkqÏztoØ ØJLØ Ø toØ kn‫ץמ‬sto ‫ ף‬sys :Ö ÅtØ Limonium calliopsiumØ gsgz ‫ מ‬k g Ø gØ ks ‫ם‬sp Ø j ghqp‫ץ‬ÒsgØ g hk t{ n |‫ל‬Ø hq‫ ~ל‬gØ m Ø g| Î Ø ztoØhqÏ |ts g Ø|‫ ל‬pØgz‫ם‬Ø msØ|ks q |ÎØgq mqÏgØ kn‫ץמ‬sto ÇgsÏps Ø Ïsg Ø ~kj‫ם‬sØ~g ‫}םץ‬o t Ø kØgz‫ ם‬t‫ץ‬to Øzgqgng{‫ ל‬to Øhq‫~ל‬to ØÎØ kØ ksÎØlÑsmØ‫ץץל‬to Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø g ‫ל‬Ø tsØ-AXEQØ Ø gØzkq ‫ ם‬ -AXEQØ Ø gØzkq ‫ ם‬ Ø Ø gØzkq ‫ם‬ kqtØ oiiksÎØkÏjmØzqt Ø tØLimonium calliopsiumØkÏsg Ø gØ L ÚsieberiØ "NIRR Ø/ Ø+TMSYEØ|g ØL ÚgraecumØ 0NIQES Ø2ECH Ø F ØÅtØL ÚsieberiØkÏsg Ø|g Ø|g ‫ל‬Ø mØ‫ל‬zt ÎØ‫ץ‬g Ø tØ oiiksÒ kqt Øg{{‫ל‬Øt Ø‫ץ‬tq}t{ti |tÏØ~gqg| Îqk Ø to ØtztÏto Ø gØj‫מ‬tØgo ‫ל‬ØSAWAØj g}Òqtos Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tsØÏj tØ oi SAWAØj g}Òqtos Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tsØÏj tØ oi Øj g}Òqtos Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tsØÏj tØ oi-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØ ks‫ ם‬tztoØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLimonium calliopsium


josg‍|‚׼â€ŹĂŽÂšĂ˜ to Ă˜Â‰gĂ˜zqĂ’zkÂ‚Ă˜kzĂ?€mÂšĂ˜sgĂ˜iĂ?stosĂ˜zqt€zâ€Ť×œâ€Źnk‚kÂšĂ˜ |g{{‚Òqik‚gÂšĂ˜|gÂ‚Ă˜zt{{gz{g€‚g€‍׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoš Ă˜Â€kĂ˜Â„t gs‚|tâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ ‹ÎztoÂšĂ˜ |gÂ‚Ă˜ †qkosm Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ Šs€ Â‚ t‍ מ‏g Ă˜ р kĂ˜ sgĂ˜ kz‚ ko~nkĂ?Ă˜ mĂ˜ ex situĂ˜ j‚g ĂŽqmÂ€ĂŽĂ˜  toĂ˜ |gÂ‚Ă˜ mĂ˜ kzgsg}tqâ€Ť×œâ€ŹĂ˜  toĂ˜

€ tsĂ˜h‚‍ ×?‏tz‍×?â€ŹĂ˜ toĂ˜â€Ť×?‏zt kĂ˜ t‍ מ‏tĂ˜~qk‚g€nkĂ? ‘Ă?fւp€jz‍ע‏pl քjophĂ?f֊f‍ע×?‏plĂ– Ö։o‍ע‏rrl™Ö“nzz hr‍{ע‏l™

ž t‍׼‏gĂ˜ kzâ€Ť×œâ€Źsp Ă˜|gÂ‚Ă˜h‚‍ ×?‏tztÂšĂ˜ |â€ŤÂ ×œâ€Źp Ă˜ toĂ˜Limonium calliopsiumĂ˜gz‍×?â€ŹĂ˜ tsĂ˜locus classicus Ă˜zkqĂ?ztoĂ˜ Ă˜JLĂ˜jo Â‚|â€Ť×œâ€ŹĂ˜ toĂ˜Â’kn‍׼מ‏sto Ă˜ vp Ă˜ÂŠ Ă˜Â”o{{‚is‍|×œâ€Źmš


Limonium corinthiacum JDNN #@G?M * &PIOU@

ƻʃ պʍ ƻ $-

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium corinthiacum JDNN ƻ#@G?M * &PIOU@ƻDI -@QDN "@I +G

Ã‫פ‬ys :Ö ; {{‫ ל‬Ø 3S% Ø kqk‫ל‬Ø {{‫ ל‬Ø t‫ םץ‬Ø vp|Ïjg =Ø b(AB Ø IMØ RAWNRIRØ LAQISILIRØ ADØ RIMTLØ #NQIMSHIACTLØ IMØ OQNLNMSNQINØ-ACQNØ.ICNKANRØ -AJQXMIJNKAR ØDICSNc ØHeldreich (' nrÏrn‫ם‬f:Ö Statice corinthiacaØ"NIRR Ø Ø(EKDQ ØIMØ"NIRRIEQ Ø$IAGM Ø0K Ø/QIEMS Ø3EQ Ø Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø t{ok Ò Ø{kÏt Ø‫ץ‬kØ{Ïito Øh{g t‫ מ‬Ø‫ מ‬to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØ ØWØ ØCL Øgs p CL Øv‫{{מ‬gØ ØWØ ØCL Øgs p Øv‫{{מ‬gØ ØWØ ØCL Øgs p WØ ØCL Øgs p Ø ØCL Øgs p CL Øgs p

Øgs ptk jÎØ Òp Ø k{{k tk jÎ zg to{‫ץם‬tq}g Ø g‫ץ‬h{ÒgØ Òp Ø gzt qtiio{p‫ץ‬Òsg Ø~pqÏ ØÎØ‫ץ‬kØ |{mq‫ ם‬Øhqg~‫ מ‬Øgz‫ ם‬t‫ץ‬tØ ‫|ל‬qtØ‫ץ‬Î|to Ø ØLLØ|oq ‫ם‬Øzqt Ø gØzÏ p Ø‫ץ‬kØ~‫ם‬sjq stØ kzÏzkjtØzkq nÑq tØ osÎnp Ø|o‫ץ‬g ‫ ם‬Øz{‫ ל‬to Ø Ø LL Ø|g g{Îits gØ gj g|‫ל‬Ø kØ‫ץ‬Ï ~tØ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqtØÎØÏ tØ‫ץ‬kØ tØÒ{g ‫ץ‬g Ø‫ץ‬kØ Øsk‫מ‬qg Ø {g tÏØ‫ם‬qn t Øj g|{gj ‫ץ‬Òst Ø tØ Ø‫ץ‬Ò~q Ø Ø toØ‫ץ‬Î|to Ø to Ø zgsÏp Ø tØ Ø~pqÏ Ø ‫ל‬itsto Ø |{‫ל‬jto Ø zgsÏp Ø Òsg Ø tØ |g Ñ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g Ø ‫ץ‬kØ to Ø i‫ם‬s ‫ץ‬to Ø |{‫ל‬jto Ø l i| lgi|Ø Òp Ø k{g}qÑ Ø trtk jkÏ Ø ~m‫ץ‬g Ïlts k ØipsÏk Ø ¸ Ø ¸ ¸ ØÅgr gsnÏgØ }‫ם‬hm Ø qt‫ץ‬htk jÎ Ø ‫ץ‬kØ tØ z{g ‫ מ‬kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ tØ ‫ל‬spØ Î‫ ץ‬o ‫~ל‬k Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Ø ‫ם‬qn t Ø ÎØ k{g}qÑ Ø |oq tÏ Ø g~‫מ‬j gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLLØ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒstoØ toØ |‫{ל‬o|g Ø jÏ ~g Ø |kqg‫ץ‬tk jÑ Ø tztnk m‫ץ‬Òsg Ø Ø gs‫ל‬Ø CL Ø Ø ‫ץ‬kØ Ø ‫ל‬snm Ø rp kq |‫ם‬Ø hq‫ |ל‬tØ ‫ץ‬Î ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ips |‫ ם‬Øtr‫{מ‬m| t Ø p kq |‫ם‬Øhq‫ |ל‬tØ Ø WØ Ø LL Ø ~kj‫ם‬sØ qtiio{‫ ם‬Ø msØ |tqo}ÎØ gzt qtiio{p‫ץ‬ÒstØÎØ‫ץ‬kq |Ò Ø}tqÒ Ø‫ץ‬kØki|‫{ם‬zp m Ø|oq ‫ם‬Ø mØq‫~ל‬m Ø‫ץ‬kØkqonqt|‫ ל‬gstØ|g Ø{ko|‫ם‬Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Ø zkq nÑq tØ z{‫ ל‬to Ø Ø LL Ø Ø ‫ץ‬kØ tØ k{{k tk jÒ Ø ztzt Ñjk Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØhqg| ÏtoØsgØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø|tqo}ÎØ‫ץ‬Î|to Ø zkqÏztoØ ØLLØztoØ ~kj‫ם‬sØ}n‫ל‬sk Ø‫ץ‬Ò~q Ø msØ‫|ל‬qmØ to Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø‫ץ‬ts‫ם‬z{koqgØ q ~p ‫ ם‬Ø tØ|g LL Ø‫ץ‬ts‫ם‬z{koqgØ q ~p ‫ ם‬Ø tØ|g

Ø‫ץ‬ts‫ם‬z{koqgØ q ~p ‫ ם‬Ø tØ|g Ñ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ p{Îsg Ø‫ץ‬kØ qÏ~k Ø|g g|kÏ‫ץ‬ksk Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ‫ץ‬kØ ~kÏ{t Ø Ï toØ ÎØ ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtoØ ‫ץ‬Î|to Ø gz‫ם‬Ø tsØ p{Îsg Ø‫ץ‬kØ{tht‫ מ‬Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ips |t‫ מ‬ g‫ץ‬h{kÏ Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø Ñjm

~psØ m Ø gzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsm Ø zgqg{Ïg Ø og{ s‫ץץל‬t Ø ‫ם‬ztoØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø ÒsgØ ‫| ץ‬q‫ם‬Ø z{mno ‫ םץ‬Ø msØ Ïj gØ zkq t~Î Ø kØ j z{gsÒ Ø nÒ k Ø gsgz ‫ מ‬ts g Ø |g Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØ kÏjto Ø L Ú narbonense Ø Ø zq‫ ם‬hg mØ msØ zgqg{ÏgØ go ÎØ kÏsg Ø krg qk |‫ל‬Øj‫| מ‬t{m Ø‫ם‬zp ØkÏsg Øiks |‫ל‬Øj‫| מ‬t{mØmØkrkqk‫מ‬sm mØ ‫{ם‬m Ø m Ø zkq t~Î Ø {‫ם‬ipØ gsozgqrÏg Ø Ò pØ |g Ø ~p‫ץ‬g ‫ם‬jqt‫ץ‬psØztoØsgØzqt kiiÏltosØ Øg| Ò Ø¿ ØjksØ‫ץ‬ztqkÏØ sgØgzt|{k nkÏØmØ‫מ‬zgqrÎØ toØ kØik ts |t‫ מ‬Øgzq‫ ם‬to Ø hq‫~ל‬to Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Ø0IGMASSIØ Øgsg}Òqk Ø tØLimonium corinthiacumØ p Ø osÑso‫ץ‬tØ toØ L Ú ocymifoliumØ 0NIQES Ø 0NIQES Ø Ø / Ø Ø +TMSYE Ø Ø Ø 'QETSEQØØ Ø AK Ø Ø Ø tØ tztnk tztnk t‫מ‬sØp Ø j gÏ kqtØkÏjt Ø msØt‫לץ‬jgØ toØ L Úocymifolium

mØtztÏgØkrgz{Ñsk g Ø msØ k{tz‫ם‬ssm t Ø gØ ‫מ‬nmqg Ø tØ Ø|g Ø Ø igÏtØ|g Ø msØ ‫מ‬zqt Ø Ø‫ץ‬k{Ò mØ toØo{ |t‫מ‬ØztoØ o{{Ò~nm|kØ zqt }‫ ל‬p Ø Òjk rkØ ‫ ם‬Ø tØ ksØ {‫ם‬ipØ kÏjt Ø kÏsg Økoj ‫|ל‬q t Ø|g Øj g}tqtzt kÏ g Øgz‫ם‬Ø‫{ם‬gØ gØ‫{{ל‬gØkÏjmØ m Øt‫לץ‬jg Økzk jÎØÒ~k Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ g~‫מ‬j g Ø z‫ם‬Ø tØ L Úocymifolium ØztoØkÏsg Ø tØz{m Ò kq‫ם‬Ø to Øj g|qÏsk g Ø kzÏ m Øgz‫ם‬Ø to Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqto Ø|g Øzo|s‫ ם‬kqto Ø ‫~ל‬k Ø‫ץ‬kØ gØ|kqg‫ץ‬tk jÑ Ø tztnk m‫ץ‬ÒsgØ g~‫מ‬j gØ|g Ø mØj g}tqk |ÎØ qÏ~p mØ toØ|‫{ל‬o|g ØmØtztÏgØ tØL ÚocymifoliumØkÏsg Ø zo|s‫ ם‬kqm Øg} ‫ץל‬ksmØ|g Ø|g{‫מ‬z k Ø‫{ם‬tØ tsØ p{Îsg Ø‫| ץ‬qtÏØ|g Øzo|stÏØ ‫~ל‬k Ø toØLimonium corinthiacumØ no‫ץ‬ÏltosØ tØL ÚDENSIßORUMØ'TRR Ø tØtztÏt Ø‫ץם‬p Øj g}Ò 'TRR Ø tØtztÏt Ø‫ץם‬p Øj g}Ò Ø tØtztÏt Ø‫ץם‬p Øj g}Òqk Ø g}Ñ Øp Øzqt Ø gØ}‫{{מ‬g ØztoØkÏsg Øzt{‫מ‬Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqg Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬ؾisp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫ {מ‬t ØÒp Ø | Ñhq t Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ÖÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø Ølocus classicus toØkÏjto ØkoqÏ |k g Ø tØg|qp Îq tØ g|qos |‫{ם‬g Ø toØ tq sn g|t‫מ‬Ø|‫{ם‬zto Ø k ‫ל‬Ø msØ zqÑ mØ o{{tiÎØ toØ jksØ kzgskhqÒnm|kØ msØ Ïj gØ nÒ m Ø qÒnm|kØ‫ץם‬p Øgz‫ם‬Ø to Ø oiiqg}kÏ Ø toØ‫ל‬qnqtoØ tØ Ø mØik ts |ÎØzgqg{ÏgØ og{ s‫ץץל‬t Ø o‫ {ל‬smؾ‫ץץ‬t Øh‫ם‬qk gØ toØg|qp mqÏtoØ ‫ל‬i|g{t Ø ‫ ף‬sys :Ö ÅtÖ Limonium corinthiacumØ gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ zqt g ko‫ץ‬Òsk Ø|t {‫ ם‬m k Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Øg hk t{ n |ÑsØhq‫ל‬-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLimonium corinthiacum


gs {ti~tk jÎØ|g Øtr‫{מ‬m| g Ø|g Ø gØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqgØ g~‫מ‬j g Ø rÏlk ØsgØ m‫ץ‬k pnkÏØ‫ ם‬Ø tØLimonium DENSIßORUMØzgqto ‫ל‬lk Øj g|k|t‫ץץ‬ÒsmØkr‫ל‬z{p mØ mØ k ‫ם‬ik tØ|g Ø msØ {{‫ל‬jgØgzgs ‫ל‬Ø‫םץ‬stØ mØ ko|‫ל‬jg Ø kØhg{ ÑjmØh ‫ ם‬tztØ msØzgqg{ÏgØ m Ø ‫מ‬qg Ø|g Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø !Q !QSEKAQIØ Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø z{mno ‫ םץ‬Ø toØ Limonium corinthiacum ÖtØtztÏt ØhqÒnm|kØ msØzgqg{ÏgØ og{ s‫ץל‬‫ץ‬t Ø gzt k{kÏ g Ø gz‫ם‬Ø {ÏigØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ Ø gØ tztÏgØ hqÏ |ts g Ø kØ zqt g ko‫ץ‬Òsk Ø |t {‫ ם‬m k Ø gs‫ץל‬k gØ to Ø g hk t{ n |t‫ מ‬Øhq‫~ל‬to ØÂzp ØÒ~k ØÎjmØgsg}kqnkÏ ØjksØ ‫ץ‬ztqkÏØsgØgzt|{k nkÏØmØ‫מ‬zgqrÎØ toØkÏjto Øgo t‫מ‬Ø|g Ø kØ ‫{{ל‬gØik ts |‫ל‬Øgzq‫ ם‬gØhq‫ ~ל‬g Ø{‫ם‬ipØ toØ‫ ם‬ØmØkrkqk‫מ‬sm mØ m Øzkq t~Î ØkÏsg Økrg qk |‫ל‬Øj‫| מ‬t{m Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ö Ø zkq t~Î Ø msØ tztÏgØ hqÒnm|kØ t Limonium corinthiacum Ø jksØgs ‫ץ‬k pzÏlk Øzqt Ø tØzgq‫ם‬sØ|ÏsjostØgz‫ם‬Ø toq |ÎØ gs‫ל‬z orm Ø{‫ם‬ipØ m Øj‫| מ‬t{m Øzq‫ ם‬hg m ØÅtØkÏjt Ø}‫מ‬k g Ø kØ gzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒstØ h ‫ ם‬tzt Ø ~pqÏ Ø gs gips ‫םץ‬Ø gz‫ם‬Ø ‫{{ל‬gØkÏjm tØ hgn‫םץ‬Ø ztoØ kÏ~g‫ץ‬kØ mØ josg ‫ ם‬m gØ sgØ k{Òirto‫ץ‬kØ

msØg| Î ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø|g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø ~k |Ñ Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÎØ zkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø|g Ø‫ץ‬kØ ‫מ‬st{tØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬psØzkqÏztoØ Ø kpqt‫ץמ‬kØ‫ ם‬Ø tØkÏjt Øz{mqtÏØ tØ|q Îq tØ$ Ø krg Ïg Ø|oqÏp Ø m Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm Øzkq t~Î Øk‫ל}ץ‬s Î Ø to ØÑ kØsgØozg~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ %. Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø kØzkqÏz p mØ ztoØ tØ h ‫ ם‬tz‫ ם‬Ø toØ iÏsk Ø zqt h‫ץ ל‬t Ø |g Ø mØ toq |ÎØ gr tztÏm mØ m Øzkq t~Î Øks g |‫ ם‬kqmØ tØ‫ץ‬Ò{{ts Ø tØkÏjt ØksjÒ~k g ØsgØzkq‫ ל‬k Ø msØ|g mitqÏgØ psØ q Ï‫ץ‬p Ø sjosko‫ם‬s psØ #2 Ð pfÖ yps f Íf :Ö gsÒsgØ ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø i gØ msØ zqt g ÏgØ toØ kÏjto Ø ngØ kÏsg Ø sgØ j g mqmnkÏØ tØ h ‫ ם‬tz‫ ם‬Ø toØ|g ØmØzgqg{ÏgØ msØzgqnÒsgØ|g ‫ ל‬g mØztoØ hqÏ |k g Ø Î‫ץ‬kqg Ø|g Øgo ‫ם‬ØngØiÏsk Ø‫םץ‬stØgsØmØzq‫ ם‬hg mØ kØgo ÎsØzgqg‫ץ‬kÏsk Øj‫| מ‬t{m Ø ÇqÎ ‫ץ‬mØngØÎ gsØkzÏ m ØmØk Î gØ|g giqg}ÎØ|g ØmØzgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØg ‫ץם‬psØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Øi gØ msØ|g{‫מ‬ kqmØisÑ mØ m Øjosg‫| ץ‬Î Ø to Ø ÅÒ{t Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ j g mqmnt‫מ‬sØ zÒq‫ץ‬g ‫ל‬Ø toØ kØ Åq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫מ‬Øj gØ msØex situØj g Îqm ÎØ to

Limonium corinthiacumØ gz‫ם‬Ø msØ zgqg{ÏgØ og{ s‫ץץל‬t Ø toØ tq sn g|t‫מ‬Ø |‫{ם‬zto Ø vp Ø Ø q k{‫ל‬qm

ÐfÖ p jz‫ע‬plÖ Ö npfrÍfÖ jophÍsn

kÏi‫ץ‬gØht gs |Î Ø o{{tiÎ Ø toØLimonium corinthiacumØ r lz֦rnÚ& lqrjÑupØ Ø50!


Limonium cornarianum┬Х&TKM ┬Х ┬Х MO@G<MD

╩И┬Р┬Ф┬Т╓Г╞╗ 54

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium cornarianum &TKM ┬Х ┬Х MO@G<MD┬ХDI┬Х+CTOJI┬Х #JMI ┬Х PNOMD< ┬Х ┬Х ┬Х ┬Х ├ГтАл╫дтАмys┬Щ:├Ц;┬Ж{{тАл┬Ъ╫ЬтАм├Ш ┬Л┬Л ├Ш┬О├О┬Аt┬Ъ├Ш┬Лq├О┬Бm ├Ш┬ОtтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш┬Мg┬А┬Вn├Пto=├Шb-NMI├Ш +AORA ├ШNM├ШCAKCAQENTR├ШLAQISILE├ШQNCJRc ├Ш ┬╕├Ш ┬│├Ш. ├Ш ┬╕├Ш ┬│├Ш% ├Ш ├Ш/CS ├Ш ├ШKypriotakis├Ъ ├Ш ┬Р{тАл┬Б╫ЭтАмozt┬Ъ ├Ш50! ┬Рjp┬Бhpf|├М:├Ц ┬Сt{ok┬Б├Т┬Ъ├Ш k├Пjt┬Ъ ├Ш {k├Пt ├Ш тАл ╫ЮтАмto┬Ъ├Ш тАл╫етАм├Т~q┬В├Ш ├Ш CL ├Ш vтАл{{╫ЮтАмg├Ш ├Ш W├Ш ├Ш CL ├Ш gs┬Б┬В{ti~tk┬Вj├О ┬Аzg┬Бto{тАл╫е╫ЭтАмtq}g ├Ш trтАл{╫ЮтАмm|┬Бg├Ш ├Тp┬Ъ├Ш k{g}q├С┬Ъ├Ш trтАл{╫ЮтАмm|┬Бg ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬А|{mq├О ├Ш hqg~k├Пg ├Ш gzтАл┬Б╫ЭтАмtтАл╫етАмm├Ш zqtkrt~├О ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бt├Ш тАл╫етАмkig{тАл┬Б╫ЮтАмkqt├Ш z{тАл┬Б╫ЬтАмt┬Ъ├Ш ┬Бto┬Ъ├Ш ┬А┬Бt├Ш |├Тs┬Бqt├Ш ┬Бto├Ш k{тАл╫е┬А╫ЬтАмg┬Бt┬Ъ ├Ш |g┬Бg{├Оits┬Бg├Ш gzтАл┬Б╫ЭтАмtтАл╫етАмg├Ш ┬Аk├Ш тАл╫етАм├П┬А~t├Ш тАл╫етАмg|qтАл┬Б╫ЮтАмkqt├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бt├Ш ├Т{g┬АтАл╫етАмg ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬А┬БksтАл╫ЭтАм├Ш ~тАл╫ЭтАмsjq┬Вst├Ш kz├Пzkjt├Ш zkq┬Вn├Сq┬Вt├Ш z{тАл┬Б╫ЬтАмto┬Ъ├Ш zkq├Пzto├Ш ├Ш LL ├Ш тАл╫етАмk├Ш ├ШskтАл╫ЮтАмqg├Ш|g┬В├Ш~q├СтАл╫етАмg├Шgst┬В|┬БтАл╫ЭтАм├ШzqтАл┬В┬А╫ЬтАмst ├Ш┬Д{g┬А┬Бt├П├Шl┬Вi| lgi| ├Шj┬Вg|{gj┬В┬АтАл╫етАм├Тst┬В├Ш┬А┬Бt├Шgs├С┬Бkqt├Ш ├Ш┬Бto┬Ъ ├Ш~pq├П┬Ъ├ШтАл╫ЬтАмitsto┬Ъ├Ш|{тАл╫ЬтАмjto┬Ъ├Ш├О├Ш┬АzтАл╫ЬтАмs┬Вg├ШтАл╫етАмk├Ш ├Ш┬А┬Бt├Ш|g┬Б├С┬Бkqt├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto┬Ъ ├Ш ├Еgr┬Вgsn├Пg├ШqtтАл╫етАмhtk┬Вj├О┬Ъ├Ш}тАл╫ЭтАмhm ├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├Шz{g┬БтАл┬Б╫ЮтАмkqt├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬А┬Бt├Ш |g┬Б├С┬Бkqt├Ш├ОтАл┬А┬В╫етАмo ├Ш┬Ф┬БтАл~╫ЬтАмk┬В┬Ъ├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШCL ├Ш┬Ф┬Бg~тАл╫ЮтАмj┬Вg├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL├Ш ┬АoтАл╫етАмzkq┬В{gтАл╫етАмhgstтАл╫етАм├Тsto├Ш ┬Бto├Ш |тАл{╫ЬтАмo|g ├Ш |oq├Пp┬Ъ├Ш j├П┬А┬Б┬В~g ├Ш ├Ш gsтАл╫ЬтАм├Ш CL ├Ш ├Ш ┬Жrp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш hqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├Ш тАл╫етАм├ОтАл╫етАм├О |to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|тАл ╫ЭтАмptk┬Вj├Т┬Ъ ├Ш trтАл{╫ЮтАмm|┬Бt ├Ш ┬Ж┬Аp┬Бk┬Ж┬Аp┬Бk q┬В|тАл╫ЭтАм├Ш hqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├Ш ├Ш W├Ш ├Ш LL ├Ш gs┬Бptk┬Вj├Т┬Ъ ├Ш gтАл╫етАмh{тАл╫ЮтАм├Ш├Тp┬Ъ├Шgzt┬А┬Бqtiio{pтАл╫етАм├Тst ├ШтАл╫етАмk├ШтАл╫етАмkтАл╫етАмhqgs├Сjk┬Ъ├Шzkq┬Вn├Сq┬Вt├Шz{тАл┬Б╫ЬтАмto┬Ъ├Ш ├ШLL├Ш|g┬В├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├Шzt├Сjk┬Ъ├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto├Шsg├Ш ┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlk┬В├Шzqtkrt~├О├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШLL├Шzto├Шjks├Ш}nтАл╫ЬтАмsk┬В├Ш тАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬Бms├ШтАл|╫ЬтАмqm├Ш┬Бto ├Ш┬ЛтАл{╫ЬтАмo|g┬Ъ├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШLL ├Шzo|sтАл╫ЬтАм├Ш ┬Бq┬В~p┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш |oq├Пp┬Ъ├Ш ┬А┬Бm├Ш тАл┬В╫етАмg├Ш z{koqтАл ╫ЬтАм├Ш тАл╫етАмk├Ш тАл╫етАмg|q├Т┬Ъ├Ш ┬Бq├П~k┬Ъ├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш zkq├Пzto├Ш ├Ш LL ├Ш тАл╫етАмk├Ш {thtтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш k{{k┬В tk┬Вjk├П┬Ъ ├Ш gтАл╫етАмh{k├П┬Ъ ├Ш ┬Ф┬Бk}тАл╫ЬтАмsm├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш zkq├Пzto├Ш ├Ш LL ├Ш ┬В├Сjm┬Ъ

├Ш├Гfq┬БrsтАл╫в{┬Б╫ЭтАм├Ц }тАл╫гтАмz┬Бf:├Ц├Еt├ШLimonium cornarianum├Шk├Пsg┬В├Ш┬А┬БksтАл╫ЬтАм├Ш┬Аoiiks├Т┬Ъ├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├ШL ├Ъaphroditae├Ш2 ├Ш!QSEKAQI├Ш ├Ш'ENQGINT ├Ш ┬Ф~mтАл╫етАмg┬Б├Пltos├Ш тАл╫етАм├Пg├Ш тАл|┬В╫етАмq├О├Ш tтАл╫Ь╫етАмjg ├Ш m├Ш tzt├Пg├Ш j┬Вg}tqtzt┬Вk├П┬Бg┬В├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш┬Б┬В┬Ъ├ШтАл{{╫ЬтАмk┬Ъ├ШtтАл╫Ь╫етАмjk┬Ъ├ШLimonium├Ш┬Бto├Ш┬Г┬Вig├Пto├Ш|g┬В├Ш~gqg|┬Бmq├Пlk┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бto┬Ъ├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqto┬Ъ├Ш~gqg|┬Б├Оqk┬Ъ├Ш┬Бps├Ш┬А┬Бg~oj├Пps ├Ш ┬Сgqto┬А┬ВтАл╫ЬтАмlk┬В├ШtтАл╫етАмt┬ВтАл┬Б╫ЭтАмm┬Бg ├Шp┬Ъ├Шzqt┬Ъ├Ш┬Бt├Шis├Сq┬В┬АтАл╫етАмg├Шgo┬БтАл ╫ЭтАм├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бg├Ш k├Пjm├Ш┬Бm┬Ъ├ШtтАл╫Ь╫етАмjg┬Ъ├Ш┬Бto├ШL ├ЪMINUTI├ЯORUM├Ш 'TRR ├Ш/ ├Ш+TMSYE├Ш┬Бm┬Ъ├Ш ┬Л ├Ш┬Нk┬Аtik├Пto ┬ГzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бg├Ц|qm┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Цk├Пjm├Ш┬Бto├ШLimonium ├Ш┬Бg├Ш┬Аoiiks├Т┬А┬Бkqg├Ш zqt┬Ъ├Ш ┬Бt├Ш L ├Ъ cornarianum├Ш k├Пsg┬В├Ш ┬Бt├Ш L ├Ъ hierapetrae├Ш 2ECH ├Ш F ├Ш ┬Бt├Шtzt├Пt├Ш}тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Шkz├П┬Аm┬Ъ├Ш┬А┬Бms├Ш┬О┬Г ├Ш┬Лq├О┬Бm├Ш|g┬В├Ш┬Аoi|k|q┬ВтАл╫етАм├Тsg├Ш ┬А┬Бms├ШkoqтАл┬Б╫ЮтАмkqm├Шjo┬Б┬В|├О├Шzgqgng{тАл┬В┬А┬А╫ЬтАмg├Шzkq┬Вt~├О├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬КkqтАл╫ЬтАмzk┬Бqg┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬Бt├ШL ├Ъcreticum├Ш2 ├Ш!QSEKAQI ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шzkq┬Вt~├О├Ш┬Бps├Ш ┬Нg┬БтАл{╫ЬтАмps├Ш┬А┬Бms├Ш┬Л┬О ├Ш┬Лq├О┬Бm ├Ш┬ГzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бg├ШjтАл╫ЮтАмt├Шgo┬БтАл╫ЬтАм├Шk├Пjm├Шj┬Вg}├Тqk┬В├Ш p┬Ъ├Шzqt┬Ъ├Ш┬Бg├Ш}тАл{{╫ЮтАмg├Шzto├Ш├Т~tos├Ш┬А|{mq├О ├Шhqg~k├Пg├Ш|g┬В├ШgzтАл┬Б╫ЭтАмtтАл╫етАмm├Шzqtkrt~├О ├Ш┬Бg├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqg├Шkrp┬Бkq┬В|тАл╫ЬтАм├Ш|g┬В├Шk┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЬтАм├ШhqтАл╫ЬтАм|┬Б┬Вg ├Ш┬Бt├Шgs┬Бptk┬Вj├Т┬Ъ├Шk┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├ШhqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├Ш|g┬В├Ш┬Бts├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqt├Ш |g┬В├ШтАл╫етАмk├Шzo|sтАл┬Б╫ЭтАмkqm├Ш┬Бq├П~p┬Аm├Ш|тАл{╫ЬтАмo|g├Ш +XOQINSAJIR├Ш ├Ц!QSEKAQI├Ш ┬Кf┬АтАл┬А ╫втАмf l├Ц yzlmn тАл╫ЭтАм├Пr:├Ц ┬Р├Ш oztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш ┬Бto├Ш , ├Ъ ├Ъ COR cornarianum ├Шzto├Ш}тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш┬А┬Бg├Шg┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|тАл╫ЬтАм├ШhqтАл┬В~╫ЬтАмg├Ш┬Бm┬Ъ├Шzgqg{├Пg┬Ъ├Ш|тАл┬Б╫ЬтАмp├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Ш┬Нts├О├Ш┬Лg тАл ╫ЬтАм├Шk├Пsg┬В├Шkrg┬Вqk┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├ШтАл|┬В╫етАмqтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш |g┬В├Шgzt┬Бk{k├П┬Бg┬В├ШтАл╫Э╫етАмsts├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg ├Ш┬Нkq┬В|тАл╫ЬтАм├Шg|тАл╫е╫ЭтАмm├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш gsgz┬БтАл┬А┬А╫ЮтАмts┬Бg┬В├Ш ┬А┬Б┬В┬Ъ├Ш ┬А~┬В┬АтАл╫етАм├Т┬Ъ├Ш ┬Бps├Ш gzтАл|╫ЭтАмqmтАл╫етАмsps├Ш g┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|├Сs├ШhqтАл~╫ЬтАмps├Ш┬А┬Бt├Шk┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш┬Бto├Ш}gqgii┬ВtтАл╫ЮтАм├Ш|g┬В├Ш┬Аk├Ш gzтАл┬Б┬А╫ЭтАмg┬Аm├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Шzkq├Пzto├Ш ├ШL├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шg|┬Б├О

├ЕpoтАл╫ЭтАмs oтАл╫ЭтАмf┬А┬Б{тАл┬Щ╫гтАм├Цfp┬БmтАл┬Щ╫г╫ЭтАм:├Ш n ├Ш ├Ш ┬Гq┬Бk{тАл╫ЬтАмqm ├ШgjmтАл╫етАмt┬А├Пko┬Бg├Ш┬А┬Бt┬В~k├Пg ┬Рjp├Нsis┬Щ├Цfrms|sp├Нf┬Щ:├Ш┬КtтАл┬В{╫ЮтАмt┬Ъ├Ш├Тp┬Ъ├Ш┬Р|┬Б├Сhq┬Вt┬Ъ ├Ш ┬Дjohpf|┬Б{├М├ЦjqтАл╫втАмyzo l:├Ц├Еtz┬В|тАл╫ЭтАм├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Ж{{тАл╫ЬтАмjg┬Ъ ├Ш┬Еsp┬А┬БтАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬А├ОтАл╫етАмkqg├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шzgqg{├Пg├Ш|тАл┬Б╫ЬтАмp├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бms├Ш┬Нts├О├Ш┬Лg тАл ╫ЬтАм├Ш┬А┬Бms├Ш┬О┬Г ├Ш┬Лq├О┬Бm├Ш zkq┬Вt~├О├Ш┬Фm┬Бk├Пg┬Ъ ├Ш ┬Г┬БтАл┬А╫гтАмsys┬Щ:├Ц ├Еt├Ш Limonium cornarianum }тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш ┬А┬Бg├Ш zgqgng{тАл┬В┬А┬А╫ЬтАмto┬Ъ├Ш g┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш hqтАл~╫ЬтАмto┬Ъ├Ш zto├Ш hq├П┬А|ts┬Бg┬В├Ш |тАл┬Б╫ЬтАмp├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бm├Ш┬Нts├О├Ш┬Лg тАл ╫ЬтАм├Ш|gn├С┬Ъ├Шkz├П┬Аm┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬А┬Б┬В┬Ъ├Ш┬А~┬В┬АтАл╫етАм├Т┬Ъ├Ш ┬Бps├ШgzтАл|╫ЭтАмqmтАл╫етАмsps├Шg┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|├Сs├ШhqтАл~╫ЬтАмps├Ш┬Бto├ШtтАл╫етАм├СsoтАл╫етАмto├Ш }gqgii┬ВtтАл╫ЮтАм├Ш zto├Ш|g┬Бg{├Оik┬В├Ш┬А┬Бms├Шzgqg{├Пg ├Ш┬Аk├ШтАл┬В╫етАмg├ШgzтАл┬Б┬А╫ЭтАмg┬Аm├Шzqt┬Ъ├Ш┬Бt├Шk┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш ├ШL├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бms├Шg|┬Б├О ├Ш┬Н├Т┬Аg├Ш ┬А┬Бt├Ш }gqтАл╫ЬтАмii┬В├Ш gsgz┬БтАл┬А┬А╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш тАл╫етАмgl├П├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бg├Ш |qm┬Б┬В|тАл╫ЬтАм├Ш ksjmтАл╫Ь|┬В╫етАм├Ш Thymbra calostachya ├Ш Dianthus fruticosus├Ш RTBRO ├Ш sitiacus ├Ш Campanula pelviformis├Ш|g┬В├ШGalium graecum├ШRTBRO ├Шpseudocanum ├Ш┬Бt├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Ш┬Бto├Ш. ├Ш┬Г┬Вig├Пto├ШMelica RECTI├ЯORA ├Ш|gn├С┬Ъ├Ш |g┬В├Ш ┬Бg├Ш Parietaria cretica├Ш |g┬В├Ш Trachynia distachya ├Ш ┬Ф┬Бg├Ш zgqgng{тАл┬В┬А┬А╫ЬтАмg├Ш hqтАл┬В~╫ЬтАмg ├Ш m├Ш h{тАл┬Б┬А╫ЬтАмm┬Аm├Ш gzt┬Бk{k├П┬Бg┬В├Ш gzтАл╫ЭтАм├Ш Salsola aegaea ├Ш Reichardia picroides ├Ш Cichorium spinosum ├Ш Lolium rigidum ├ШDactylis glomerata├Ш|g┬В├ШEuphorbia acanthothamnos

┬Еkpiqg}┬В|├О├ШkrтАл╫ЬтАмz{p┬Аm├Ш┬Бto├ШksjmтАл|┬В╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шk├Пjto┬Ъ├Ш,ILNMITL├ШCNQMAQIAMTL


Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :ÖÅtØ Limonium cornarianumØkÏsg ØÒsgØ z‫ל‬s t Ø ks‫ ם‬tztØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø tØtztÏtØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø kØ‫| ץ‬qÎØÒ| g m Ø Ø ost{ |‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØk| ‫ לץ‬g Ø‫ ם‬ØkÏsg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ Ø rg Ïg Ø psØzgqgz‫ל‬spØ|g Økzk jÎØjksØkÏsg Øg|‫ץם‬mØisp ‫ם‬ØgsØtØz{mno ‫ םץ‬Ø toØ kÏjto Ø gzk {kÏ g Ø gz‫ם‬Ø msØ toq |ÎØ gs‫ל‬z ormØ m Ø zkq t~Î Ønkpqt‫ץמ‬kØ‫ ם‬Ø t‫ מ‬tØzqÒzk ØsgØozg~nkÏØzqt Ø tØ zgq‫ם‬s Ø msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ |q Îq tØ$ Ø m Ø)5#.Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ö ÅtØ m‫ץ‬gs |‫ ם‬kqtØ ‫ץ‬Ò qtØ zqt g Ïg Ø toØ Limonium cornarianumØ kÏsg Ø mØ j g Îqm mØ psØ }o |ÑsØ h t ‫ם‬zpsØ toØ msØ m‫ץ‬kq sÎØ to Ø |g ‫ ל‬g mØ

|g ØmØgzt}oiÎØjqg |ÑsØgsnqpzÏspsØkzk‫ץ‬h‫ ל‬kpsØ tØ ‫ץ‬Ò{{ts t{{‫ל‬ØkÏjmØLimonium k‫}ץ‬gsÏltosØgs t~ÎØ msØrmqg ÏgØ|g Ø Øo m{Ò Ønkq‫ץ‬t|qg Ïk ØgsnÏltosØ tØ|g{t|gÏq Ø ztoØ{ÏigØ}o ‫ל‬Øgsnt}tqt‫מ‬sØ|g Ø‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØ~qm ‫ץ‬tzt mnt‫מ‬sØ kØkrk j |ko‫ץ‬Òsto Ø|Îzto ØztoØ~qk ‫ל‬lts g Ø‫| ץ‬qÎØ |g gs‫{ל‬p mØskqt‫מ‬Ø|g ‫ל‬Ø Ønkq‫ םץ‬kqk Økzt~Ò Ø toØÒ to rg Ïg Ø m Ø zt{‫מ‬Ø zkq tq ‫ץ‬Òsm Ø kr‫ל‬z{p Î Ø toØ |g Ø toØksj g}Òqts t ØztoØzgqto ‫ל‬lk Ø{‫ם‬ipØ m Ø oiiÒsk g Ø toØ‫ץ‬kØ gØkÏjmØ m Øt‫לץ‬jg Ø toØL ÚMINUTIßORUMØ m Ø Ø k tikÏto Ø tØkÏjt ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØ|g{{ kqimnkÏØ kØkrk j |ko‫ץ‬Òsto Ø t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Øi gØ msØex situØzqt g ÏgØ to f}fpÍf Ö nyp o ‫{ע‬l Ö Ö ÐfÖ p jz‫ע‬pl

‫ ם‬tzt Ø|g Ø‫ ל‬t‫ץ‬tØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬Ø kÏjto ØLimonium cornarianum gz‫ם‬Ø msØzkq t~ÎØ m Ø tsÎ Ø g ‫ ל‬Ø msØ Ø qÎ m Ø vp Ø Ø o{{ is‫|ל‬m


Limonium cythereum┬Х MO@G<MD┬Х ┬Х"@JMBDJP

╩И┬Р┬Ф┬Т╓Г╞╗ 54

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium cythereum MO@G<MD┬Х ┬Х"@JMBDJP┬ХDI┬Х JO ┬Х% ┬Х'DII ┬Х.J> ┬Х ┬Х ┬Х

├ГтАл╫дтАмys┬Щ:├Ц;┬Ж{{тАл┬Ъ╫ЬтАм├Ш 0E ├Ш┬О├О┬Аt┬Ъ├Ш┬ЛтАл╫ЮтАмnmqg=├Шb#HAKJNR├ШBAX ├Ш.7├ШNF├Ш #AOE├Ш+AOEKKN ├ШNM├ШCAKCAQENTR├ШLAQISILE├ШQNCJRc ├ШAKS ├Ш ├ШL ├Ш ┬╕├Ш ┬│├Ш. ├Ш ┬╕├Ш ┬│├Ш% ├Ш ├Ш*TK ├Ш ├ШArtelari & Georgiou ├Ш(┬Р{тАл┬Б╫ЭтАмozt┬Ъ ├Ш50! ┬Рjp┬Бhpf|├М:├Ц ┬Сt{ok┬Б├Т┬Ъ├Ш k├Пjt┬Ъ ├Ш {k├Пt ├Ш тАл ╫ЮтАмto┬Ъ├Ш ├Ш CL ├Ш vтАл{{╫ЮтАмg├Ш ├Ш W├Ш ├Ш CL ├Ш gs┬Бptk┬Вj├О ┬Аzg┬Бto{тАл╫е╫ЭтАмtq}g ├ШgтАл╫етАмh{├Тg├Ш├Тp┬Ъ├Шgzt┬А┬Бqtiio{pтАл╫етАм├Тsg├Ш├О├Шks├Пt┬Бk├Ш тАл╫етАмk├Ш тАл|┬В╫етАмq├О├Ш ki|тАл{╫ЭтАмzp┬Аm ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬А|{mq├О ├Ш gzтАл┬Б╫ЭтАмtтАл╫етАмm├Ш zqtkrt~├О├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш |gтАл╫етАмz┬БтАл╫е╫ЭтАмksm├Ш zqt┬Ъ├Ш ┬Бg├Ш z├П┬Аp ├Ш ~pq├П┬Ъ├Ш ├О├ШтАл╫етАмk├Шzt{тАл╫ЮтАм├Ш┬А┬БksтАл╫ЭтАм├Ш~тАл╫ЭтАмsjq┬Вst├Ш|oтАл╫етАмg┬Б┬В┬А┬БтАл╫ЭтАм├Шzkq┬Вn├Сq┬Вt ├Ш|g┬Бg{├Оits┬Бg├Шgzt┬БтАл╫е╫ЭтАмp┬Ъ├Ш┬Аk├ШтАл╫етАмg|qтАл╫ЮтАм├ШтАл╫етАм├П┬А~t ├Ш├П┬Аt├Ш├О├ШтАл╫етАмg|qтАл┬Б╫ЮтАмkqt├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Ш ├Т{g┬АтАл╫етАмg ├Ш тАл╫етАмk├Ш ├Тsg├Ш skтАл╫ЮтАмqt├Ш ztq}oqtтАл╫ЮтАм├Ш ~q├СтАл╫етАмg┬Бt┬Ъ ├Ш |g┬Бg{├Оits├Ш ┬А┬Бt├ШтАл|╫ЬтАмqt ├Ш┬Д{g┬А┬Бt├П├ШтАл╫ЭтАмqn┬Вt┬В├Ш├Тp┬Ъ├Ш┬Бtrtk┬Вjk├П┬Ъ ├Шj┬Вg|{gj┬В┬АтАл╫етАм├Тst┬В├Ш ┬А┬Бt├Ш |g┬Б├С┬Бkqt├Ш ├Ш ├О├Ш ├Ш ┬Бto┬Ъ ├Ш ks├Пt┬Бk├Ш тАл╫етАмk├Ш qтАл╫ЭтАмjg|k┬Ъ├Ш }тАл{╫ЮтАм{ps├Ш┬А┬Б┬В┬Ъ├Шj┬Вg|{gj├С┬Аk┬В┬Ъ ├ШтАл╫етАмk├Ш ├ШтАл╫ЬтАмitsto┬Ъ├Ш|{тАл╫ЬтАмjto┬Ъ├Ш ├О├Ш┬Аzgs├Пp┬Ъ├ШтАл╫етАмk├Ш ├Ш┬А┬Бt├Ш|g┬Б├С┬Бkqt├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бto┬Ъ ├ШтАл╫етАмk├ШiтАл╫ЭтАмs┬ВтАл╫етАмto┬Ъ├Ш |{тАл╫ЬтАмjto┬Ъ├ШтАл╫етАмtq}├О┬Ъ├Шl┬Вi| lgi|├Ш├Тp┬Ъ├Шk{g}q├С┬Ъ├Ш┬Бtrtk┬Вjk├П┬Ъ ├Ш┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlts┬Бk┬Ъ├Шips├Пk┬Ъ├Ш ┬╕ ├Ш ┬╕ ├Ш├Еgr┬Вgsn├Пg├ШqtтАл╫етАмhtk┬Вj├О┬Ъ├Ш}тАл╫ЭтАмhm ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бt├Ш z{g┬БтАл┬Б╫ЮтАмkqt├Ш ┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш ┬А┬Бt├Ш gs├С┬Бkqt├Ш ├ОтАл┬А┬В╫етАмo ├Ш ┬Ф┬БтАл~╫ЬтАмk┬В┬Ъ├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШCL ├ШтАл╫ЭтАмqn┬Вt┬В├Ш├О├Ш┬А~kjтАл╫ЭтАмs├ШтАл╫ЭтАмqn┬Вt┬В ├Ш┬Ф┬Бg~тАл╫ЮтАмj┬Вg├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШLL├Ш ┬АoтАл╫етАмzkq┬В{gтАл╫етАмhgstтАл╫етАм├Тsto├Ш┬Бto├Ш|тАл{╫ЬтАмo|g ├Ш тАл╫етАмtsтАл╫ЭтАмz{koqg ├Ш ├Ш gsтАл╫ЬтАм├Ш CL ├Ш тАл╫етАмk├Ш ├Ш тАл╫ЬтАмsnm ├Ш ┬Жrp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш hqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|тАл ╫ЭтАмptk┬Вj├Т┬Ъ ├Ш ┬йtrтАл{╫ЮтАмm|┬Бt ├Ш тАл╫етАмk├Ш zt{тАл╫ЮтАм├Ш тАл|┬В╫етАмq├Т┬Ъ ├Ш gqg┬В├Т┬Ъ├Ш ┬Бq├П~k┬Ъ├Ш ┬А┬Бt├Ш |ks┬Бq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш ┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш ┬Бto ├Ш ┬Ж┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├Ш hqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt├Ш ├Ш W├Ш ├Ш LL ├Ш k{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ ├Ш gтАл╫етАмh{тАл╫ЮтАм├Ш ├Тp┬Ъ├Ш gzt┬А┬Бqtiio{pтАл╫етАм├Тst ├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бq├П~k┬Ъ├Ш ┬А┬Бt├ШkzтАл╫ЬтАмsp├ШтАл╫етАм├Тqt┬Ъ├Ш┬Бto ├ШтАл╫етАмk├Шkqonqt|тАл┬Б┬А╫ЬтАмgst├Ш|g┬В├Ш{ko|тАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАмkтАл╫етАмhqgs├Сjk┬Ъ├Шzkq┬Вn├Сq┬Вt├Шz{тАл┬Б╫ЬтАмto┬Ъ├Ш ├ШLL├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├Шzt├Сjk┬Ъ├Ш ┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш ┬Бto├Ш hqg|┬Б├Пto├Ш kz├ПтАл╫етАмm|k┬Ъ k{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ├Ш ┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlts├Ш zqtkrt~├О├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Ш ┬ЛтАл{╫ЬтАмo|g┬Ъ├Ш тАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├Ш LL ├Шzo|sтАл╫ЬтАм├Ш┬Бq┬В~p┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш┬А┬Бt├Ш┬Аp{├Оsg├Ш|g┬В├Ш┬Бq┬В~p┬БтАл┬Ъ╫ЭтАм├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬Бms├Ш тАл|╫ЬтАмqm├Ш┬Бps├ШskтАл╫ЮтАмqps ├ШтАл╫етАмk├Ш~k├П{t┬Ъ├Ш├П┬Аt├Ш├О├Шhqg~тАл┬Б╫ЮтАмkqt├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бts├Ш┬Аp{├Оsg ├ШтАл╫етАмk├Ш{thtтАл┬Ъ╫ЮтАм├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш ├ШLL ├Шk{{k┬В tk┬Вjk├П┬Ъ├Ш├Тp┬Ъ├Ш ┬Бq┬Вips┬В|tтАл ┬Ъ╫ЮтАмgтАл╫етАмh{k├П┬Ъ ├Ш┬Ф┬Бk}тАл╫ЬтАмsm├ШтАл╫етАм├О|to┬Ъ├Ш┬й ├ШLL ├ШтАл╫етАмk├Шgst┬В|┬БтАл╫ЭтАм├Ш ┬В├Сjk┬Ъ├Ш~q├СтАл╫етАмg

}t┬Ъ├Ш┬Аk├ШgzтАл┬Б┬А╫ЭтАмg┬Аm├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш|g┬В├Ш ├ШL├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бm├ШnтАл{╫ЬтАмg┬А┬Аg ├Ш┬Ф┬Бts├Ш ┬Дqto{├Тg ├Ш gsgz┬БтАл┬А┬А╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш ┬А┬Бto┬Ъ├Ш g┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш hqтАл╫ЬтАм~to┬Ъ├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш zgqg{├Пg┬Ъ├Ш тАл╫етАмgl├П├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бt├Ш L ├Ъsieberi ├Ш ┬Ф┬Бms├Ш gsg┬Бt{┬В|├О├Ш g|┬Б├О├Ш┬Бps├Ш┬Лon├Оqps ├Ш┬Бt├Ш, cythereum├Ш}тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш┬А┬Бms├Шzgqg{├Пg├Ш ┬Гh{├ТтАл╫етАмps ├ШтАл╫ЭтАмzto├Ш┬А~mтАл╫етАмg┬Б├Пlk┬В├Ш├Тsg├ШтАл|┬В╫етАмqтАл╫ЭтАм├Шz{mno┬АтАл╫Э╫етАм├ШkzтАл╫ЬтАмsp├Ш┬Аk├Ш g┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├Ш hqтАл~╫ЬтАмto┬Ъ ├Ш ┬Нgl├П├Ш ┬Бto├Ш }тАл╫ЮтАмts┬Бg┬В ├Ш kz├П┬Аm┬Ъ ├Ш ┬Бg├Ш L ├Ъsieberi├Ш|g┬В├ШL ├Ъrunemarkii├Ш┬Аk├Шzo|sтАл┬Б╫ЭтАмkqto┬Ъ├Шz{mno┬АтАл╫етАмtтАл ┬Ъ╫ЮтАм├Ш ├Гfq┬БrsтАл╫в{┬Б╫ЭтАм├Ц }тАл╫гтАмz┬Бf:├Ц├Еt├ШLimonium cythereum├Шgs├О|k┬В├Ш┬А┬Бms├Ш tтАл╫Ь╫етАмjg├Ш┬Бto├ШL ├Ъocymifolium├Ш !QSEKAQI├Ш ├Ш'ENQGINT├Ш ├Шm├Ш tzt├Пg├Шkrgz{├Сsk┬Бg┬В├Ш┬А┬Бms├Ш┬Сk{tzтАл╫ЭтАмssm┬Аt ├Ш┬Бg├Ш┬ЛтАл╫ЮтАмnmqg ├Ш┬Бt├Ш┬Л ├Ш |g┬В├Ш ┬О┬Г ├Ш ┬Г┬Вig├Пt├Ш |g┬В├Ш ┬Бms├Ш ┬ЛтАл╫ЮтАмzqt ├Ш ┬ГzтАл╫ЭтАм├Ш ┬Бg├Ш k├Пjm├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш tтАл╫Ь╫етАмjg┬Ъ├Ш k├Пsg┬В├Ш ┬Аoiiks├Т┬А┬Бkqt├Ш тАл╫етАмk├Ш ┬Бt├Ш k{{ms┬В|тАл╫ЭтАм├Ш ksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Ш , ├Ъ ├Ъ OCYMIFO ocymifolium├Ш 0NIQES ├Ш/ ├Ш+TMSYE ├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бt├Шtzt├Пt├Шj┬Вg}├Тqk┬В├Шp┬Ъ├Шzqt┬Ъ├Ш┬Бg├Ш тАл|┬В╫етАмqтАл┬Б╫ЭтАмkqg├Ш┬А┬Бg~тАл╫ЮтАмj┬Вg ├Ш┬Бt├Шk{{k┬В tk┬Вj├Т┬Ъ├Шk┬Аp┬Бkq┬В|тАл╫ЭтАм├ШhqтАл┬В┬Б|╫ЬтАмt ├Ш zto├Ш}├Тqk┬В├Ш┬Бq├П~k┬Ъ├Ш┬А┬Бt├ШkzтАл╫ЬтАмsp├ШтАл╫етАм├Тqt┬Ъ├Ш┬Бto ├Ш┬Бms├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|├О├Ш ┬Бq├П~p┬Аm├Ш┬Бto├Ш|тАл{╫ЬтАмo|g├Ш zo|s├О├Ш┬Бq├П~p┬Аm├ШтАл╫Э╫етАмst├Ш┬А┬Бts├Ш┬Аp{├Оsg├Ш |g┬В├Ш |oq├Пp┬Ъ├Ш ┬А┬Бm├Ш qтАл~╫ЬтАмm├Ш ┬Бto ├Ш ┬Бto┬Ъ├Ш zkq┬В┬А┬АтАл┬Б╫ЭтАмkqto┬Ъ├Ш тАл╫ЬтАмitsto┬Ъ├Ш |{тАл╫ЬтАмjto┬Ъ├Ш|g┬В├Ш┬Бts├Шj┬Вg}tqk┬Б┬В|тАл╫ЭтАм├Ш~qpтАл╫етАмt┬АpтАл╫етАмg┬Б┬В|тАл╫ЭтАм├Шgq┬ВnтАл╫Э╫етАм├Ш L ├Ъ ocymifolium ├Ш n ├Ш ├Ш ├Ш ┬Кf┬АтАл┬А ╫втАмf l├Ц yzlmn тАл╫ЭтАм├Пr:├Ц ┬Р┬В├Ш oztz{mno┬АтАл╫етАмt├П├Ш ┬Бto├Ш Limonium CYTHEREUM ├Ц zto├Ш }тАл╫ЮтАмts┬Бg┬В├Ш ┬А┬Бm├Ш sтАл┬В┬Б╫ЭтАмg├Ш g|┬Б├О├Ш ├Зg{|тАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш |g┬В├Ш ┬Дqto{├Тg┬Ъ ├Ш zkq┬В{gтАл╫етАмhтАл╫ЬтАмstos├Ц zkq├Пzto├Ш ├Ш тАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш t├Ш |gn├Тsg┬Ъ ├Ш ks├С├Ш t├Ш oztz{mno┬АтАл┬Ъ╫Э╫етАм├Ш ┬Бm┬Ъ├Ш gsg┬Бt{┬В|├О┬Ъ├Ш g|┬Б├О┬Ъ├Ш ┬Гh{├ТтАл╫етАмps ├Шgzt┬Бk{k├П┬Бg┬В├ШgzтАл╫ЭтАм├Шzt{тАл╫ЮтАм├Ш{├Пig├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш zkq├Пzto├Ш ├Ш

├ЕpoтАл╫ЭтАмs oтАл╫ЭтАмf┬А┬Б{тАл┬Щ╫гтАм├Цfp┬БmтАл┬Щ╫г╫ЭтАм:├Ш n ├Ш ├Ш !QSEKAQI├Ш ├Ш'ENQ !QSEKAQI├Ш ├Ш'ENQ ├Ш ├Ш'ENQ 'ENQGINT├Ш ┬Рjp├Нsis┬Щ├Цfrms|sp├Нf┬Щ:├Ш┬КtтАл┬В{╫ЮтАмt┬Ъ├Ш├Тp┬Ъ├Ш┬Р|┬Б├Сhq┬Вt┬Ъ ├Ш ┬Дjohpf|┬Б{├М├ЦjqтАл╫втАмyzo l:├Ц├Еtz┬В|тАл╫ЭтАм├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Шk├Пjt┬Ъ├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Ж{{тАл╫ЬтАмjg┬Ъ ├Ш┬Еsp┬А┬БтАл╫ЭтАм├ШтАл╫етАм├Т~q┬В├Ш┬А├ОтАл╫етАмkqg├ШтАл╫Э╫етАмsts├ШgzтАл╫ЭтАм├Ш┬Бm├Ш┬О ├Ш|g┬В├Ш┬Бms├Ш┬Г ├Ш g|┬Б├О├Ш┬Бps├Ш┬Лon├Оqps ┬Г┬БтАл┬А╫гтАмsys┬Щ:├Ш├Еt├ШLimonium cythereum├Ш}тАл╫ЮтАмk┬Бg┬В├Ш┬А┬Бm├ШsтАл┬В┬Б╫ЭтАмg├Шg|┬Б├О├Ш ┬Бps├Ш┬Лon├Оqps ├Ш┬А┬Б┬В┬Ъ├Шzgqg{├Пk┬Ъ├Ш├Зg{|тАл┬Ъ╫ЭтАм├Ш|g┬В├Ш┬Дqto{├Тg┬Ъ ├Ш┬Ф┬Бts├Ш ├Зg{|тАл ╫ЭтАм├Ш┬Бg├Ш}o┬БтАл╫ЬтАм├Шgsgz┬БтАл┬А┬А╫ЮтАмts┬Бg┬В├Ш┬Аk├Шg┬Аhk┬А┬Бt{┬Вn┬В|tтАл┬Ъ╫ЮтАм├ШhqтАл╫ЬтАм~to┬Ъ├Ш┬А┬Бt├ШsтАл┬В┬Б╫ЭтАмt├Ш┬БтАл╫етАм├ОтАл╫етАмg├Ш┬Бm┬Ъ├Шzgqg{├Пg┬Ъ├ШтАл╫етАмgl├П├ШтАл╫етАмk├Ш┬Бt├ШL ├Ъsieberi├Ш ksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├Ш┬Бm┬Ъ├Ш┬Г ├Ш┬Нk┬Аtik├Пto ├Ш|g┬В├Ш┬Бt├Шk{{ms┬В|тАл╫ЭтАм├ШksjmтАл╫Э|┬В╫етАм├ШL ├Ъ runemarkii ├Ш├ЖzтАл╫ЬтАмq~tos ├ШтАл╫е╫ЭтАмp┬Ъ ├Ш|g┬В├ШтАл┬Б╫ЬтАмtтАл╫етАмg├Ш┬Аk├Ш~g{┬В|├Сjk┬Ъ├Ш├Тjg-

┬Еkpiqg}┬В|├О├ШkrтАл╫ЬтАмz{p┬Аm├Ш┬Бto├ШksjmтАл|┬В╫етАмtтАл╫ЮтАм├Шk├Пjto┬Ъ├ШLimonium cythereum


Ø h ‫ ם‬tztÏØ toØ hqÏ |ts g Ø kØ toq |Ò Ø zkq t~Ò Ø |g Ø to Ønkq st‫ מ‬Ø‫ץ‬Îsk ØztoØ tØkÏjt Øgsnt}tqkÏ Øo}Ï gs g Ø gsnqpztiksÎØzÏk m Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ö {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö | ‫ לץ‬g Ø‫ ם‬ØtØ m‫ץ‬gs |‫ ם‬kqt Ø|Ïsjost Øi gØ tØkÏjt ØkÏsg Ø mØÒs tsmØ toq |ÎØgs‫ל‬z ormØ psØ onÎqps Ø j |‫ ם‬kqg Ø mØzkq t~ÎØ toØ h{Ò‫ץ‬tsgØkÏsg Øzt{‫מ‬Økz hgqo‫ץ‬ÒsmØ‫ץ‬kØ| Ï ‫ץ‬g gØztoØ}n‫ל‬stosØ‫ץ‬Ò~q Ø to Øg hk t{ n |t‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Ø m Øg| Î ØØ kjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬ØtØ ost{ |‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ם‬‫ץ‬psØ toØkÏjto ØjksØrkzkqs‫ל‬Ø gØ Øzqt kÏsk g Ø tØLimonium cythereumØsgØks g~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Ø m Ø)5#.Ø

Ð pfÖ yps f Íf :Ö ksØ Ò~k Ø {m}nkÏØ |‫ל‬zt tØ ‫ץ‬Ò qtÖ ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø zgqgÏ m tØi gØ msØzqt g ÏgØ toØLimonium cythereumØ kÏsg Ø mØ gzt}oiÎØ |g g qkz |ÑsØ ‫ץ‬k ght{ÑsØ toØh t ‫ם‬ztoØ to ØmØk{ki~‫ץם‬ksmØgsÒikq mØ| ‫ לץ‬psØ|g Ø mØÎz gØ toq |ÎØk|‫ץ‬k ‫{{ל‬ko mØ m Øzkq t~Î Ø qÒzk ØkzÏ m ØsgØiÏsk g Øk Î gØ|g giqg}ÎØ|g Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØ g ‫ץם‬ps Ø j gÏ kqgØ|g ‫ל‬Ø msØkzt~ÎØ m Øgsnt}tqÏg ØmØtztÏgØ ngØkz qÒ k Ø msØ|g{‫ מ‬kqmØisÑ mØ m Øjosg‫| ץ‬Î Ø psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ to Ø zÏ m Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ j g mqmnt‫מ‬sØ zÒq‫ץ‬g ‫ל‬Ø toØ kØ Åq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫מ‬Øi gØ msØex situØj g Îqm ÎØ to ÐfÖ p jz‫ע‬plÖ Ö npfrÍfÖ jophÍsn

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØLimoniumØcythereumØgz‫ם‬Ø msØzgqg{ÏgØ toØÇg{|t‫מ‬Ø psØ onÎqps Ø vp Ø Ø q k{‫ל‬qm

150


Limonium elaphonisicum (<T@M

ʈ փƻ 54

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium elaphonisicum (<T@M DI 'D=MD JO<ID>D

Ã‫פ‬ys :Ö; {{‫ ל‬Ø Ø t‫ םץ‬ØÇgsÏps Ø m ÏjgØ {g}‫ם‬sm t =Ø b AXØBESVEEMØSHEØIRKAMDØNFØ%KAFNMIRNRØAMDØSHEØCAOEØNFØ +QINRc ØCNKKAOREDØBEACHQNCJ CNMGKNLEQASEØQEEFØOAQSIAKKXØ CNUEQEDØ BXØ GQEXØ RAMDRØ NFØ LEDITLØ RIYE Ø Ø »Ø %Ø Ø 16»Ø . Ø AKS Ø Ø L Ø EWONRTQEØ 3% Ø IMCKIMASINMØ Ø GQAUEKR Ø CNBBKER ØKAQGEØBNTKDEQRØOQEREMS Ø Ø*TM Ø Ø! Ú-AYERÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø Ø) ‫ ם‬ozt Ø(EQB Ø-AXEQ

&NTQQ Ø|g Ø tØL ÚgraecumØ 0NIQES Ø2ECH ØF Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ Ø j |Ò Ø‫ץ‬g Øzgqg mqÎ k Ø tØkÏjt Øgo ‫ם‬Ø}gÏsk g ØsgØkÏsg Ø z{m Ò kqtØzqt Ø tØL ÚhyssopifoliumØ 'IQAQD Ø2ECH ØF Ø tØ tztÏtØgsÎ|k Ø msØt‫לץ‬jgØ toØL Úgraecum |g Ø}‫מ‬k g ØkzÏ m Ø msØ qÎ m Ø kqg ÒqpØ{kz t‫ץ‬kqÎ Ø‫ץ‬k{Ò mØ psØj‫מ‬tØ go ÑsØSAWAØkÏsg ØgzgqgÏ m mØi gØ msØj ko|qÏs mØ m Ø}o SAWAØkÏsg ØgzgqgÏ m mØi gØ msØj ko|qÏs mØ m Ø}o ØkÏsg ØgzgqgÏ m mØi gØ msØj ko|qÏs mØ m Ø}o{tiksk |Î Ø to Ø ~Ò m Ø

jp hpf|Ì:Ö t{ok Î Ø z‫ם‬g Ø ‫ץ‬kØ zt{o‫ל‬q n‫ץ‬to Ø {kÏto Ø h{g t‫ מ‬Ø {g tÏØ ‫ מ‬to Ø Ø CL Ø Ø ‫ם‬qn t Ø ~m‫ץ‬g Ï ~m‫ץ‬g Ï lts k Ø l i| lgi| Ø j g|{gj ‫ץ‬Òst Ø gz‫ם‬Ø mØ h‫ ל‬m Ø zgsÏp Ø ‫ץ‬kØ}‫{{מ‬gØ Øj g|{gjÑ k ØÅ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØh{g ÑsØ Ø LL Ø |o{ sjq |‫ ל‬Ø i{go|tzq‫ ל‬sg Ø ‫ץ‬kØ {kz ‫ל‬Ø }o‫ לץ‬g Ø v‫{{מ‬gØ kØ hg |‫ם‬Ø q‫ם‬jg|g Ø g|Òqg g Ø |g g{Îits gØ hgn‫ ץ‬gÏp Ø kØ‫ץ‬Ï ~t Ø ØWØ ØLL Ø zg to{tk jÎØ‫ץ‬kØ ks‫ם‬Ø ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Øzkq nÑq tØ ØLL Øtr‫{מ‬m| g Ø kØ t‫ץ‬ÎØ ~Î‫ץ‬g t Ø 6 Ø ‫ץ‬kØ {kz ‫ל‬Ø }o‫ לץ‬gØ ztoØ jm‫ ץ‬toqit‫מ‬sØ qg~ ‫ל‬Ø o}Î Øi{go|tzq‫ ל‬sg Ø‫ץ‬kØÒsgØ|ks q |‫ם‬Øsk‫מ‬qtØtqg ‫ם‬Ø msØ |‫ ל‬pØ kz }‫ל‬sk g Ø Ågr gsnÏgØ kØ ~Î‫ץ‬gØ q‫ץם‬hto Ø ‫ץ‬kØ {Ïito Ø ‫ל‬itsto Ø|{‫ל‬jto Ø|g ØipsÏk Øj g|{gjÑ kpsØ Ø ‫ל‬~k Ø~g{gqtÏ Ø{kz tÏ Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Økono kskÏ Ø g LL Økono kskÏ Ø g

Økono kskÏ Ø g~‫מ‬j gØ ‫ץ‬ts‫ם‬z{koqgØ ÎØ jÏ ~gØ g‫}ץ‬Ïz{koqg Ø |g g|kÏ‫ץ‬ksgØ tsØ‫ל‬rtsgØ toØ ‫~ל‬o Ø‫ץ‬kØ‫םץ‬stsØÒsgØ‫ל‬snt Øgqg ‫ל‬Ø tztnk m‫ץ‬Òsg Ø Ø gs‫ל‬Ø CL Ø rp kq |‫ם‬Ø hq‫ |ל‬tØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø q ips |‫ ם‬Øtr‫{מ‬m| t Ø‫ץ‬kØztÑjk Ø|ks q |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ|g Ø ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Øzkq nÑq t½Øk p kq |‫ם‬Øhq‫ |ל‬tØ ØWØ Ø LL Ø‫ץ‬kØtqntiÑs tØ ~Î‫ץ‬g Ø{kÏtØ‫ץ‬kØskoqÑ k Ø‫ץ‬kØk{g}q‫ל‬Ø |gqÏsgØ mØq‫~ל‬m Ø‫ץ‬kØ|ks q |‫ם‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØi{go|tzq‫ ל‬st ØztÑjk ØztoØzkq h‫{{ל‬k g Øgz‫ם‬Ø‫ץ‬ÏgØko|q sÎØztq}oqÎØlÑsmØ|g Ø ÒsgØ ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Ø zkq nÑq tØ z{‫ ל‬to Ø Ø LL Ø Ø ‫ל‬ ‫ ל‬ {o|g Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø k{g}qÑ Ø |oq ‫ ם‬Ø ~tgstk jÎ Ø ‫ץ‬kØzo|sÒ Ø‫ץ‬g{g|Ò Ø qÏ~k Ø tØ|g Ñ kqtØÎ‫ ץ‬o Ø k}‫ל‬smØ |ogstÌÑjm Ø

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø z{mno ‫ םץ‬Ø toÖ Limonium elaphonisicum kÏsg Ø j ‫ ל‬zgq t Ø |g |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø ‫{ם‬mØ msØzgqgng{‫ ל‬gØlÑsmØ toØ‫ם‬q‫ץ‬toØ qto{ ‫ ל‬ØztoØk| kÏsk g Øgz‫ם‬Ø msØsm ÏjgØ {g}tsÎ Ø Ø‫|ל‬qtØ m Ø qÎ m Ø |g Ø}n‫ל‬sk Øgsg t{ |‫ל‬Ø‫ץ‬Ò~q Ø tØg|qp Îq tØ q ‫ ם‬Ø Ø toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø ÇgsÏps Ø Ø lÑsmØ go ÎØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø hqg~Ñjk Ø kr‫ל‬q k Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬k Ø |qt|g{{tzgikÏ Ø zkq t~Ò Ø ‫{{ל‬t kØ |g{oz ‫ץם‬ksk Ø|g Ø‫{{ל‬t kØ‫ ~ם‬Øgz‫ם‬Ø{kz ÎØ‫ץץל‬tØ|g Ø msØsm ÏjgØ {g}tsÎ Ø ~m‫ץ‬g Ïlk ØkzÏ m Ø‫ץ‬ki‫{ל‬k Øg‫ץץ‬tnÏsk Ø tØ {g}tsÎ Ø |g g‫ץ‬k qÎnm|gsØ zkqÏztoØ Ø Ñq ‫ץ‬gØ ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø ksÑØ msØoz‫{ם‬t zmØzgqg{ g|ÎØlÑsmØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø ÅtØ ‫מ‬st{tØ psØpqÏ‫ץ‬psØg ‫ץם‬psØ kØt{‫{|ם‬mqtØ tsØz{mno ‫םץ‬ØjksØozkqhgÏsk Ø gØ ØzkqÏztoØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ø Ø zgqgng{‫ ל‬gØlÑsmØ toØ‫ם‬q‫ץ‬toØ qto{ ‫ ל‬Ø‫ם‬ztoØ tØLimonium elaphonisicumØgzgs ‫ ל‬ØjÒ~k g ØÒs tsk ØgsnqÑz sk Ø kzk‫ץ‬h‫ ל‬k Ø|gnÑ ØkÏsg Ø‫ץ‬ÏgØgz‫ם‬Ø Øisp ‫ ם‬kqk Ø toq -

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫מ‬s t Ø‫ץ‬Ò~q Ø|g Ø tsØ | Ñhq t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ÖÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø sp ‫ם‬Øgz‫ם‬Ø Øst tjo |Ò Øg| Ò Ø m Ø qÎ m Ø|g Ø oi|k|q ‫ץ‬Òsp Øgz‫ם‬Ø tsØ|‫{ם‬ztØztoØk| kÏsk g Øgz‫ם‬Ø tØ {g}tsÎ Ø ‫ץ‬Ò~q Ø tØg|qp Îq tØ q ‫ ם‬Ø Ø toØ t‫ץ‬t‫מ‬ØÇgsÏps Ø ‫ ף‬sys :ÖÅtØLimonium elaphonisicumØgsgz ‫ מ‬k g Ø gØ |qt|g{tzgiÎØhq‫ ~ל‬g Øg{{‫ל‬Ø|g Ø msØ‫ץץל‬tØ m Øzgqg{Ïg Ø mØtztÏgØ|g{‫מ‬z k ØksØ‫ץ‬Òqk Ø|g Ø gØhq‫ ~ל‬g Ø tØ {g}tsÎ Ø gsgz ‫ מ‬k g Ø |oqÏp Ø Ø g‫ץץ‬tnÏsk Ø ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ tØ Silene SUCCULENTA Ø msØCentaurea pumilioØ|g Ø‫{{ל‬gØ z‫ל‬s gØksjm‫ל| ץ‬ØkÏjmØ m Øk{{ms |Î Ø~{pqÏjg Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø g ‫ל‬Ø tsØ-AXEQØ Ø tØLimonium elaphonisicumØkÏsg Ø oiiksÒ Ø‫ץ‬kØ tØL ÚvirgatumØ 7IKKD Ø

151

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØ ks‫ ם‬tztoØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLimonium elaphonisicum


ž t‍׼‏gĂ˜ toĂ˜Â€ ks‍ ×?‏tztoĂ˜ksjm‍|‚׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Limonium elaphonisicum gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹĂ’Â€tsĂ˜zkqĂ?ztoĂ˜ mÂšĂ˜zgqg{‚g|ĂŽÂšĂ˜lĂ‘smÂšĂ˜ toĂ˜â€Ť×?‏q‍׼‏toĂ˜Â„qto{‚‍ ×œâ€ŹĂ˜Â€ msĂ˜ÂŽÂ“ Ă˜ ‹qĂŽ m Ă˜ vp Ă˜ÂŠ Ă˜Â”o{{‚is‍|×œâ€Źmš

152


|Ò Ø zkq t~Ò Ø m Ø qÎ m Ø ‫ם‬ipØ toØ ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø { i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø‫ץ‬tsgj |t‫מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk ØÒ| g mØ‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØ psØ ØJL2 Ø tØL Úelaphonisicum |g g ‫ ל‬k g Ø msØ|g mitqÏgØ psØÅqp Ñs Ø|gnÑ Øz{mqtÏØ gØ|q Îq g $ Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø r‫ {ל‬ Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ msØ)5#.Ø Ø r‫ {ל‬ )5#.Ø Ø r‫ {ל‬ Ø Ø r‫{ל‬{to Økzk jÎØ tØkÏjt Øgsnt}tqkÏØ‫ץ‬Ò gØ tØ|g{t|gÏq Ø‫ם‬ztoØ t Ø t |t toq |Ò Ø kz jq‫ ל‬k Ø kÏsg Ø zt{‫מ‬Ø ks ts‫ ם‬kqk Ø kÏsg Ø z ngs‫ם‬sØ mØ ‫ץ‬k{{ts |ÎØ kz hÏp ÎØ toØ sgØ kzmqkg nkÏØ gqsm |‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø Ø gsnqÑz sk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø g ‫ל‬Ø osÒzk g ØÏ p Ø~qk g nkÏØsgØ|g g gikÏØ kØo m{‫ ם‬kqtØhgn‫םץ‬Ø kz | sjos‫ ם‬m g Ø tØ‫ץל‬k tØ‫ץ‬Ò{{ts Ð pfÖyps f Íf :Ø ksØÒ~k Ø{m}nkÏØ|g‫ץ‬ÏgØk j |ÎØ}qts ÏjgØi gØ msØzqt g ÏgØ toØLimonium elaphonisicumØ|g Ø jksØ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø kØ |g‫ץ‬ÏgØ ~k |ÎØ tjmiÏg Ø Â‫ץ‬p Ø mØ zkq t~ÎØ m Ø sm Ïjg Ø {g}tsÎ Ø Ò~k Ø ~gqg| mq nkÏØ

p ØÅ‫ם‬zt Ø t st |Î Ø m‫ץ‬g Ïg Ø 3#) Ø‫ץ‬kØ tsØ|pj |‫ם‬Ø'2 Øtz‫ ם‬kØngØzqÒzk ØsgØzqt g k‫מ‬k g Ø sØ{t z‫ם‬s Ø iÏsk Øto g |ÎØmØzqt g ÏgØ m Øsm Ïjg Ø {g}tsÎ Ø|oqÏp Ø|g ‫ל‬Ø to Ønkq st‫ מ‬Ø‫ץ‬Îsk Øoz‫ל‬q~k ØkzÏ m ØmØz ngs‫ ם‬m gØj g Îqm m Ø in situ Ø toØkÏjto Ø Øjk‫ מ‬kqt Øzqt k s‫ץם‬kst Ø q‫ם‬zt ØkÏsg ØmØj g Îqm mØ psØ zkq‫ לץ‬psØ toØkÏjto Ø kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫ מ‬Ø i gØ msØ ex situØ j g Îqm ÎØ to Ø |g Ø ms Ø ksØ |g qÑ Ø ~qm ‫ץ‬tztÏm ÎØ to Ø zqt Ø ksÏ ~o mØ toØ }o |t‫מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø kØzkqÏz p mØztoØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk g nkÏ Ø Ø{Î mØ‫ץ‬Ò qpsØ zqt g Ïg Ø Ø oz‫{ם‬t zk Ø g‫ץץ‬Ñjk Ø zgqg{Ïk Ø m Ø ~Ñqg Ø‫ם‬ztoØmØt |t toq |ÎØzÏk mØkÏsg Øzt{‫מ‬ØÒs tsm ØnkpqkÏ g Øzt{‫מ‬Øj‫| מ‬t{m ÐfÖ p jz‫ע‬pl Ö jophÍfÖ f‫עם‬plÖ ÖÖ o‫ע‬rrl Ö nzz hr‫{ע‬l

qg~Ñjm Øh ‫ ם‬tzt Ø toØ ks‫ ם‬tztoØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLimonium ELAPHONISICUM Úz{m ÏtsØ toØ {g}tsm Ïto msØzgqg{ g|ÎØlÑsmØ toØ‫ם‬q‫ץ‬toØ qto{ ‫ ל‬Ø Ø qÎ m Ø vp Ø Ø o{{ is‫|ל‬m


Limonium kardamylii MO@G<MD &<H<MD

ʈ փƻ 54

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium kardamylii MO@G<MD &<H<MD DI +CTOJI #JMI Ã‫פ‬ys :Ö ; {{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø k msÏg =Ø bADØOAGTLØ+AQDALXKII ØIMØCNMGKNLEQASIRØKISNQEIR Ø Ø »Ø . Ø Ø »Ø %c Ø Ø 3EOS Ø Ø Phitos & KamariØ Ú ( {‫ ם‬ozt Ø50!

zkq nÑq gØ}‫{{מ‬gØ to Ø gØtztÏgØkÏsg Ørmq‫ל‬Ø|g ‫ל‬Ø msØkzt~ÎØ m Ø gsnÎ kp Ø to Ø to Ø ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqto Ø |g Ø gqg ‫ ם‬kqto Ø ‫~ל‬k Ø |g Ø gØ k{{k tk jÎØ |g Ø ‫ץ‬kØ ks‫ ם‬kqtØ j g}gsÒ Ø zkq nÑq tØk p kq |‫ל‬Øhq‫ל |ל‬Ø to Ø

jp hpf|Ì:Ö t{ok Ò Ø kÏjt Ø {kÏt Ø ‫ מ‬to Ø ‫ץ‬Ò~q Ø Ø CL Ø v‫{{מ‬gØ Ø WØØ Ø CL Ø Ø gs {ti gs {ti~tk jÎ Øg‫ץ‬h{Òg Ø‫ץ‬kØ|{Ï mØzqt Ø gØkz‫ל‬sp Ø‫ץ‬kØ|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ zkq nÑq g Ø |g g{Îits gØ hgn‫ ץ‬gÏp Ø kØ ‫ץ‬Ï ~tØ zt{‫מ‬Ø ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqtØ gz‫ם‬Ø tØ Ò{g ‫ץ‬g Ø ‫ץ‬kØ ÒsgØ sk‫מ‬qt Ø gØ zkq ‫ ם‬kqgØ rmq‫ל‬Ø|g ‫ל‬Ø msØkzt~ÎØ m ØgsnÎ kp Ø {g tÏØ‫ם‬qn t Øk‫מ‬nqgo t Ø|gn‫{ם‬toØÎØ{ÏitØj g|{gj ‫ץ‬Òst Ø~pqÏ Ø‫ל‬itsto Ø |{‫ל‬jto ØÎØ‫ץ‬kØ{Ïito Ø tØ|g Ñ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ}o t‫ מ‬ØÅgr gsnÏgØ ‫מ‬snk t Ø ‫~ל‬o Ø |tqo‫ץ‬htk jÎ Ø ‫~ל‬k Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØCL Øk‫מ‬nqgo t Ø~g{gqtÏ Ø g~‫מ‬j gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLLØ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒstoØ toØ|‫{ל‬o|g Ø Øgs‫ל‬ØCL Ø rp kq |‫ם‬Øhq‫ |ל‬tØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ips |‫ ם‬ptk jÒ Ø ©tr‫{מ‬m| t½Øk p kq |‫ם‬Øhq‫ |ל‬tØ ØWØ ØLL Øk{{k WØ ØLL Øk{{k Ø ØLL Øk{{k LL Øk{{k

Øk{{k tk jÒ Øk{g}qÑ Øtr‫{מ‬m| tØÒp Øg‫ץ‬h{‫ מ‬Ø‫ץ‬kØj g}gsÒ Øzkq nÑq tØ z{‫ ל‬to Ø Ø LL Ø |g Ø ‫ץ‬kØ tØ ztÑjk Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØsgØ|g g{Îik Ø kØ{kz ÎØgz‫{ם‬mrmØ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øgqg ‫ל‬Ø q ~p ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØhqg Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øgqg ‫ל‬Ø q ~p ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØhqg LL Øgqg ‫ל‬Ø q ~p ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØhqg

Øgqg ‫ל‬Ø q ~p ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØhqg~kÏk Ø|g g|kÏ‫ץ‬ksk qÏ~k Ø‫ץ‬kØ~kÏ{t ØzkqÏztoØÏ toØ‫ץ‬Î|to Ø ‫ץ‬kØ tsØ p{ÎsgØ|g Ø{tht‫ מ‬Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øg‫ץ‬h{kÏ Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø Ñjm

f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø oztz{mno ‫ םץ‬Ö toØ Limonium kardamyliiØztoØhqÏ |k g Ø msØzgqg{ÏgØ m Ø gqjg‫{מץ‬m Ø tsØlocus classicusØ toØkÏjto ØkÏsg Ø Î‫ץ‬kqgØzt{‫מ‬Ø zkq tq ‫ץ‬Òst Ø |g Ø gzt k{kÏ g Ø gz‫ם‬Ø Ø zkqÏztoØ ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø gØtztÏgØgzk {t‫מ‬s g Øgz‫ם‬Ø msØÒs tsmØ toq |ÎØjqg mq ‫ ם‬m gØ o{{ is‫|ל‬m Ø zqt pz Ø kz |t spsÏg Ø g{g ‫ ם‬kqgØ |g Ø ‫ץ‬Ò~q Ø tØ Ø msØ zkq t~ÎØ ‫ם‬ztoØ go ‫ם‬Ø }‫מ‬k g Ø mØ toq |ÎØgr tztÏm mØÎ gsØ‫ץ‬mjg‫ ץ‬sÎØ|g ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø gzt k{kÏ tØgz‫ם‬Øzt{{‫ל‬Ø zkq ‫ ם‬kqgØ psØ Øk‫מ‬qp gØ ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ psØzkq t~ÑsØ t‫מ‬zg Ø|g Ø iÏtoØ |t{‫ל‬toØ Î gs Ø |g ‫ל‬Ø tØ |g{t|gÏq Ø toØ Ø gq|k ‫ל‬Ø k| k g‫ץ‬Òst Ø|g ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ to ØozkqÒhg skØ kzÏ m Ø gØ Ø gØ msØzgqg{ÏgØ m Ø t‫מ‬zg ØjksØj gnÒ to‫ץ‬kØzq‫} ם‬g gØ t ~kÏg Øzq‫|ם‬k g Ø‫ץם‬p Øi gØ‫ ץ‬gØzkq t~ÎØ ‫ץ‬kØ m‫ץ‬gs |ÎØ g‫מ‬rm mØ toØ toq ‫ץ‬t‫מ‬Ø |g ‫ל‬Ø gØ k{ko gÏgØ ~q‫ם‬s g Ø gØ msØzgqg{ÏgØ toØ iÏtoØ |t{‫ל‬toØÒi sgsØzqt z‫ל‬nk k Ø |g giqg}Î Ø toØ oztz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø o{{ is‫|ל‬m Ø Ø zqt pz Ø kz |t spsÏg Ø g{{‫ל‬Ø jksØ kz hkhg Ñnm|kØ mØ zgqto ÏgØ toØkÏjto Øk|kÏ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø n Ø Ø !QSEKAQIØ Ø+ALAQIØ

Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Öjy { rinr‫ ף‬l f :ÖÅtØkÏjt Ø go ‫ם‬Ø }gÏsk g Ø sgØ | sjosk‫מ‬k Ø ‫ץל‬k gØ gz‫ם‬Ø Ø Òs tsk Ø

jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫ {מ‬t ØÒp Ø | Ñhq t Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ÖÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø sp ‫ם‬Ø ‫םץ‬stØ gz‫ם‬Ø msØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ t‫ םץ‬Ø k msÏg Ø Ø zgqg{Ïk Ø m Ø gqjg‫{מץ‬m Ø t‫מ‬zg Ø |g Ø iÏtoØ |t{‫ל‬to ‫ ף‬sys :Ö ÅtØ Limonium kardamylii gsgz ‫ מ‬k g Ø gØ |qt|g{tzgiÎØ hq‫ ~ל‬gØ m Ø zgqg{Ïg Ø m Ø gqjg‫{מץ‬m Ø |g Ø psØ st ‫ ם‬kqpsØ |ts sÑsØ zgqg{ ÑsØ t‫מ‬zg Ø |g Ø iÏtoØ |t{‫ל‬to ØÅgØ}o ‫ל‬Ø}‫מ‬ts g Ø Ø‫| ץ‬qÒ Øk t~Ò Ø psØhq‫ל‬~ps Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ tØCrithmum maritimum ØÑ kØsgØzqt g k‫מ‬ts g Øgz‫ם‬Ø msØ‫ץל‬k mØkzÏjqg mØ psØ|o‫ לץ‬ps Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ØÅtØLimonium kardamyliiØgsÎ|k Ø msØ t‫לץ‬jgØ psØ j z{tk jÑsØ k{{ms |ÑsØ ksjm‫| ץ‬ÑsØ k jÑsØ toØ tsÏtoØ q k{‫ל‬qmØ Ø!QSEKAQIØ Ø+ALAQIØ Ø Ø |g Ø msØ koq‫ מ‬kqmØ t‫לץ‬jgØ toØ L Ú dictyophorum (4ATRCH Ø $EGEMØ('QETSEQØ ØAK Ø ØÅtØ oiiksÒ kq‫ם‬Ø toØkÏjt Ø kÏsg Ø tØL Úmesseniacum !QSEKAQIØ Ø+ALAQI Ø tØtztÏtØgzg Ø Ø+ALAQI Ø tØtztÏtØgzg +ALAQI Ø tØtztÏtØgzg

Ø tØtztÏtØgzgs ‫ל‬Øhtqk ‫ ם‬kqgØ msØzkq t~ÎØ psØ q ÑsØ|g Ø m Ø hÏg Ø g}Òqk Øgz‫ם‬Ø tØ k{ko gÏtØgz‫ם‬Ø to Ø|gn‫{ם‬toØÎØ{ÏitØj g|{gj ‫ץ‬Òsto Øh{g t‫ מ‬Ø gØgs {ti~tk jÎØ‫ץ‬kØ|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØ

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLimonium kardamylii


toq |Ò Øg{{‫ל‬Ø|g Ø Øoz‫{ם‬t zk ØgsnqÑz sk Øjqg mq ‫ ם‬m k ØztoØgsgz ‫ מ‬ts g Ø to Øh t ‫ם‬zto Ø to ØÅtØ‫ ם‬Ø gsnÏlk Ø|g ‫ל‬Ø to Ø|g{t|g q st‫ מ‬Ø‫ץ‬Îsk Ø|g ‫ל‬Ø to ØtztÏto ØmØ toq |ÎØ|Ïsm mØ msØzkq t~ÎØkÏsg Øgorm‫ץ‬Òsm Øjm‫ ץ‬toqikÏØg|‫ץם‬mØjo |t{‫ ם‬kqk Ø osnÎ|k Øi gØ msØkz hÏp ÎØ to Ø Ø qk Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏsg Ø‫| ץ‬qtÏ Ø|g Ø osk~Ñ Ø k{g Ñsts g ‫ם‬ipØ toØ ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØ |g Ø toØ zkq tq ‫ץ‬ÒstoØ gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø g ‫ץם‬psØ gz‫ם‬Ø gØ tztÏgØ go tÏØ osÏ gs g Øg{{‫ל‬Ø|g Øj ‫ ם‬Ø kØ|gsÒsgØgz‫ם‬Øgo t‫ מ‬Ø jksØ|g g‫ץ‬k qÎnm|gsØzkq ‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø ØÑq ‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ gØ |q Îq gØ "2A B(I II IU U Ø #2A(I Ø |g Ø $ Ø m Ø)5#.Ø Ø tØkÏjt Ø|g g ‫ ל‬k g Ø msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ø‫ץ‬kØz ngs‫ ם‬m gØsgØ‫ץ‬k g g~nkÏØ tØkii‫ מ‬Ø

‫ץ‬Ò{{tsØ kØgsÑ kqmØ|{Ï‫ץ‬g|gØgzk {Î Ð pfÖ yps f Íf :Ö gsÒsgØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø Ïsg Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬ØsgØgzt}k‫מ‬its g Øt Ø|g g qkz |Ò Øg{{giÒ Ø to Ø h t ‫ם‬zto Ø toØ Limonium kardamyliiØ |g Ø sgØ oz‫ל‬q~k Ø Îz gØ toq |ÎØ gr tztÏm mØ m Ø zkq t~Î Ø Çqk ‫ל‬lk g Ø kzÏ m Ø zgqg|t{t‫מ‬nm mØ|g Øk Î gØ|g giqg}ÎØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ g ‫ץם‬psØ to Ø|oqÏp Ø|g ‫ל‬Ø to Ønkq st‫ מ‬Ø‫ץ‬Îsk Øi gØ msØ|g{‫ מ‬kqmØisÑ mØ m Øjosg‫| ץ‬Î Ø psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ to Ø|gnÑ Ø |g Ø mØ |g ‫ל‬nk mØ zkq‫ לץ‬psØ toØ kØ Åq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬Ø Æ{ |t‫מ‬Øi gØ msØex situØj g Îqm ÎØ to ÐfÖ p jz‫ע‬pl Ö jophÍfÖ f‫עם‬plÖ ÖÖ o‫ע‬rrl Ö nzz hr‫{ע‬l

‫ ם‬tzt Ø|g Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ to Limonium kardamylii Øzgqg{ÏgØ gqjg‫{מץ‬m Ø Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø vp Ø Ø o{{ is‫|ל‬m Ø

155


Limonium messeniacum MO@G<MD &<H<MD

ƻʃ պʍ ƻ ɿʅ

+GPH=<BDI<>@<@ Limonium messeniacum MO@G<MD &<H<MD DI JO CMJI

Ã‫פ‬ys :Ö ; {{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø k msÏg =Ø bADØOAGTLØ+ISQIER ØIMØRAWNRIRØLAQISILIRc Ø ¸Ø ³Ø. Ø ¸Ø ³Ø% Ø Ø3EOS Ø Phitos &Ú+AMARIÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø 50! Ø jp hpf|Ì:Ö t{ok Ò Ø}o ‫ ם‬Ø{kÏt Ø‫ מ‬to Ø‫ץ‬Ò~q Ø Ø CL Ø Ø v‫{{מ‬gØ Ø WØØ Ø Ø CL Ø Ø zg zg to{tk jÎ {ti~tk jÎ Ø g‫ץ‬h{Òg Ø kzÏzkjgØ ÎØ ‫ץ‬kØ k{g}qÑ Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬ksgØzkq nÑq g Ø|g g{Îits gØhgn‫ ץ‬gÏp Ø kØ‫ץ‬Ï ~tØ ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqtØÎØzkqÏztoØÏ toØ‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬kØ tØÒ{g ‫ץ‬g Ø‫ץ‬kØÒsgØ sk‫מ‬qt Ø gØ zkq ‫ ם‬kqgØ zgqg‫ץ‬Òsts gØ zq‫ ל‬sgØ |g ‫ל‬Ø msØ kzt~ÎØ m Ø gsnÎ kp Ø {g tÏØ ‫ם‬qn t Ø k‫מ‬nqgo t Ø zt{‫מ‬Ø j g|{gj ‫ץ‬Òst Øgz‫ם‬Ø mØh‫ ל‬m Ø {‫ל‬jt Ø trtk jkÏ ØÎØ‫ץ‬kØ‫ץ‬tq}ÎØl i| lgi| ØztoØ ~m‫ץ‬g ÏltosØipsÏk Ø ¸ ¸ ¸ Ø‫ץ‬kØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ kst‫ץמ‬ksgØ k{g}qÑ Ø gØ i‫ם‬sg g Ø ‫ל‬itst Ø {Ïit Ø tØ |g Ñ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ }o t‫ מ‬Ø t Ø gsÑ kqt Ø i‫ם‬s ‫ץ‬t Ø Ågr gsnÏgØ|tqo‫ץ‬htk jÎ Ø}‫ם‬hm Ø ‫~ל‬k Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø CL Øt Øg|qgÏt Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL ØÎØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ g~‫ מ‬

Øt Øg|qgÏt Ø‫ץ‬Ò~q Ø ØCL ØÎØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ g~‫ מ‬ CL ØÎØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ g~‫ מ‬

ØÎØ‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØ g~‫מ‬j gØ Ø‫|ל‬qk Ø psØ|{‫ל‬jps Ø g~‫מ‬j gØ‫ץ‬Î|to Ø ØLLØ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒstoØ toØ |‫{ל‬o|g Ø o~s‫ל‬Ø k{g}qÑ Ø |oq ‫ ל‬Ø osÎnp Ø‫ץ‬ts‫ם‬z{koqg Ø Øgs‫ל‬ØCL Ø rp kq |‫ם‬Ø hq‫ |ל‬tØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø q ips |‫ ם‬ptk jÒ Ø ©tr‫{מ‬m| t Ø p kq |‫ם‬Ø hq‫ |ל‬tØ Ø WØ Ø LL Ø Ø ptk jÒ k{{k tk jÒ Ø k{g}qÑ Ø tr‫{מ‬m| t Ø ‫ץ‬kØ j gj g }gsÒ Øzkq nÑq tØz{‫ ל‬to Ø ØLLØ|g Ø‫ץ‬kØ tØztÑjk Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØsgØ|g g{Îik Ø kØ{kz ÎØzqtk|ht{ÎØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø©|oq ‫ ם‬Øgqg ‫ל‬Ø q LL Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø©|oq ‫ ם‬Øgqg ‫ל‬Ø q Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø©|oq ‫ ם‬Øgqg ‫ל‬Ø q LL Ø©|oq ‫ ם‬Øgqg ‫ל‬Ø q

Ø©|oq ‫ ם‬Øgqg ‫ל‬Ø q ~p ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØhqg~kÏk Ø|‫ל‬nk k Ø qÏ~k Ø‫ץ‬kØ~kÏ{t ØzkqÏztoØÏ toØ ‫ץ‬Î|to ØÎØhqg~‫ מ‬kqtØgz‫ם‬Ø tsØ p{Îsg Ø|g Ø{tht‫ מ‬Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øg‫ץ‬h{kÏ Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø Ñjm

$EGEM('QETSEQØ ØAK Ø Ø‫ץ‬kØ oiiksÒ kqtØzqt Øgo ‫ם‬Ø kÏjt Ø tØL ÚkardamyliiØ2 Ø!QSEKAQIØ Ø+ALAQI Ø tØtztÏtØgzg 2 Ø!QSEKAQIØ Ø+ALAQI Ø tØtztÏtØgzg Ø!QSEKAQIØ Ø+ALAQI Ø tØtztÏtØgzg !QSEKAQIØ Ø+ALAQI Ø tØtztÏtØgzg Ø Ø+ALAQI Ø tØtztÏtØgzg +ALAQI Ø tØtztÏtØgzg

Ø tØtztÏtØgzgs ‫ל‬Ø msØ zkq t~ÎØ m Ø gqjg‫{מץ‬m Ø g}Òqk Ø p Ø zqt Ø tØ k{ko gÏtØ to Ø zt{‫מ‬Ø j g|{gj ‫ץ‬Òsto Ø gz‫ם‬Ø mØ h‫ ל‬mØ h{g t‫ מ‬Ø to ØztoØ ~m‫ץ‬g ÏltosØ|{‫ל‬jto Ø trtk jkÏ ØÎØ kØ ‫ץ‬tq}ÎØ l i| lgi| Ø gØ zg to{tk jÎ {ti~tk jÎØ }‫{{מ‬gØ to Ø to Øhqg~‫ מ‬kqto Ø|g Øzo|s‫ ם‬kqto Ø ‫~ל‬k Ø toØ‫ץ‬kØ gØk{g}qÑ Ø|oq ‫ל‬Ø g~‫מ‬j g Ø|g Ø gØptk jÎ k{{k tk jÎØ |g Ø‫ץ‬kØz{g ‫ מ‬kqtØj g}gsÒ Øzkq nÑq tØk p kq |‫ל‬Øhq‫ל |ל‬Ø to Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ g ‫ץם‬psØ toØ Limonium messeniacumØ |g Ø to Ø j‫מ‬tØ oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø to ØtztÏto Ø ~m‫ץ‬g Ïlk ØkÏsg Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òst Ø ‫| ץ‬q‫ם‬ kqt Ø psØ Øg ‫ץם‬ps Ø|oqÏp Ø{‫ם‬ipØ psØgsnqpzÏspsØ kzk‫ץ‬h‫ ל‬kpsØ msØ zkq t~ÎØ kr‫ל‬z{p Î Ø to Ø Ø h ‫ ם‬tz‫ ם‬Ø toØhqÏ |k g Ø kØ‫ ץ‬gØgq|k ‫ל‬Ø toq |ÎØzkq t~ÎØ|g Ø j g Òqp Ø|g ‫ל‬Ø to Ønkq st‫ מ‬Ø‫ץ‬Îsk ØztoØ tØkÏjt Øgsnt}tqkÏ Ø oz‫|ם‬k g Ø kØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØgsnqpztiksÎØzÏk m Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :ÖÅtØ kÏjt ØLimonium messeniacum Ø‫ם‬zp Ø gØzkq ‫ ם‬kqgØkÏjmØ toØiÒsto Ø}‫מ‬k g Ø kØ ~k |Ñ Øjo zq‫ ם‬to Øh t ‫ם‬zto Ø to ØtztÏto Ø{Ïit ØkÏsg Øt Øgs gips Ò Ø to Ø zÏ m Ø gØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØjksØ| sjosk‫מ‬tosØgz‫ם‬Ø msØh‫| ם‬m m ØÂ‫ץ‬p ØtØ|‫מ‬q t Ø |Ïsjost Øi gØ gØ}o ‫ל‬Ø|g Øi gØ tsØh ‫ ם‬tz‫ם‬Ø to Ø ~k Ïlk g Ø ‫ץ‬kØ Ø gsnqÑz sk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø zk jÎØ gØ }o ‫ל‬Ø gs-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ø n Ø Ø !QSEKAQIØ Ø+ALAQIØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫ {מ‬t ØÒp Ø | Ñhq t Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ÖÅtz |‫ם‬Øksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø {{‫ל‬jg Ø sp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Øj‫מ‬tØoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø msØ Ø k{tz‫ם‬ssm tØ t‫ םץ‬Ø k msÏg Ø Øzgqg{Ïk Ø psØ q ÑsØ|g Ø hÏg ‫ ף‬sys :Ö ÅtØ Limonium messeniacum gsgz ‫ מ‬k g Ø to Ø g hk t{ n |t‫ מ‬Ø zgqgng{‫ ל‬to Ø hq‫~ל‬to Ø m Ø zgqg{Ïg Ø psØ q ÑsØ |g Ø m Ø |ts sÎ Ø zkqÏztoØ Ø JL Ø zgqg{Ïg Ø m Ø hÏg ØÅgØ}o ‫ל‬Ø}‫מ‬ts g Ø Ø‫| ץ‬qÒ Øk t~Ò Ø psØ hq‫~ל‬ps Ø zqt g ko‫ץם‬ksgØ gz‫ם‬Ø msØ ‫ץל‬k mØ kzÏjqg mØ psØ|o‫ לץ‬ps Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ÅtØ Limonium messeniacum Ø gsÎ|k Ø msØt‫לץ‬jgØ psØj z{tk jÑsØk{{ms |ÑsØksjm‫| ץ‬ÑsØk jÑsØ toØ tsÏtoØ q k{‫ל‬qmØ Ø!QSEKAQIØ Ø+ALAQIØ Ø Ø |g Ø msØ koq‫ מ‬kqmØ t‫לץ‬jgØ toØ L Ú dictyophorum(4ATRCH Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLimonium messeniacum

156


nÏltosØ msØkzt~ÎØztoØt Øh ‫ ם‬tztÏØ to ØjÒ~ts g Ø msØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqmØ toq |ÎØ |Ïsm m Ø gØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ | sjosk‫מ‬tosØ gz‫ם‬Ø gzq‫ ם‬k| k Øjqg mq ‫ ם‬m k Øztjtz‫ ל‬m‫ץ‬g Ø o{{tiÎ Ø| {z Ø rg Ïg Ø toØ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø‫ץ‬kiÒnto Ø toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø to Ø tØkÏjt Ø | sjosk‫מ‬k Ø‫ץל‬k g Ø mq l‫ץם‬kst Ø msØzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÎØzkq t~ÎØ kr‫ל‬z{p Î Ø to L Ú messeniacum Ø to Ø j‫מ‬tØ t{ it‫ץ‬k{kÏ Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ ost{ |‫ ם‬Ø z{mno ‫ םץ‬Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ Øg ‫ץם‬ps Ø|g Ø m Øo} ‫ץל‬ksm ØgsnqÑz sm ØzÏk m Ø |g Øg}t‫מ‬Øz{mqt‫מ‬s g Ø gØ|q Îq gØ A B(II+III+IU Ø|g Ø$Ø m Ø )5#.Ø Øzqt kÏsk g Ø tØL ÚmesseniacumØsgØks g~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØ sjosko‫ם‬s psØ Øk jÑs

g ÏgØ toØ Limonium messeniacumØ kÏsg Ø mØ gzt}oiÎØ |g g qkz |ÑsØ ‫ץ‬k ght{ÑsØ tsØ h ‫ ם‬tz‫ם‬Ø to Ø mØ Îz gØ toq |ÎØgr tztÏm mØ m Øzkq t~Î Ø|gnÑ Ø|g ØmØksm‫ץ‬Òqp mØ psØkz |kz ÑsØi gØ msØj g Îqm mØ psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ to Ø qÒzk Ø kzÏ m Ø sgØ iÏsk g Ø zkq tj |ÎØ |g giqg}ÎØ |g Ø zgqg|t{t‫מ‬nm mØ psØ g ‫ץם‬ps Ø j gÏ kqgØ |g ‫ל‬Ø msØ kzt~ÎØ m Ø gsnt}tqÏg Ø Ñ kØ sgØ kz ko~nkÏØ mØ |g{‫ מ‬kqmØ isÑ mØ m Øjosg‫| ץ‬Î Ø psØz{mno ‫ץ‬ÑsØ to Ø ÅÒ{t Ø zÒq‫ץ‬g gØ toØkÏjto ØngØzqÒzk ØsgØ|g g knt‫מ‬sØ kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫ מ‬Øi gØ msØex situØzqt g ÏgØ |g Øj g Îqm ÎØ to Ø

Ð pfÖyps f Íf :Ö gsÒsgØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg ØÇqÎ ‫ץ‬gØ‫ץ‬Ò qgØ ztoØ ngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØ sgØ k}gq‫ץ‬t nt‫מ‬sØ i gØ msØ zqt-

ÐfÖ p jz‫ע‬plÖ Ö jophÍfÖ f‫עם‬pl

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØLimonium messeniacum gz‫ם‬Ø ms zgqg{ÏgØ psØ q ÑsØ m Ø k msÏg Ø Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø vp Ø Ø g‫לץ‬qm Ø

157


Linum hellenicum $<OMJĽ

ʈ փƻ 54

'DI<>@<@ Linum hellenicum $<OMJĽ DI 2DGG?@IJRD<

3‫פ‬ys :Ö ; {{‫ ל‬Ø 0E Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø t‫ םץ‬Ø g|psÏg =Ø b0QNOEØOAGTLØ(EKKEMICNM ØIMSEQØ-NMELUARIAØESØ.EAONKIRc ØIMØOESQNRIR ØRTBRSQASNØCAKCAQEN Ø ØL Ø Ø-Aȫ Ø Ø)ATROʌÚ Ú /{‫ ם‬ozt Ø50! Ø ‫ ם‬ozt Ø" Ø jp hpf|Ì: t{ok Ò ÖkÏjt Ø‫ץ‬kØro{Ñjk Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØh‫ ל‬m Ø‫ץ‬kØ gq|k ‫ל‬Ø ‫ם‬qn gØ ÎØ gstqnt‫ץמ‬ksg Ø zq‫ ל‬sgØ Òp Ø i{go|tzq‫ל‬ sgØ k{Ò~mØ ‫ץ‬kØ zqtk|h‫{{ל‬to k Ø g|‫ץ‬Ò Ø ‫ מ‬to Ø Òp Ø Ø CL Ø v‫{{מ‬gØ h‫ ל‬m Ø kØ q‫ם‬jg|k Ø j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØ Ø LL Ø osÎnp Ø zg to{tk jÎ Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬kØÒ{g ‫ץ‬gØ qtiio

Ø osÎnp Ø zg to{tk jÎ Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬kØÒ{g ‫ץ‬gØ qtiio{‫ ם‬Ø g‫ץ‬h{‫ מ‬Ø g| jp ‫ ם‬Ø {kÏt Ø k{g}qÑ Ø q ~p ‫ם‬Ø ÎØ ‫ץ‬kØ ‫| ץ‬q‫ל‬Ø }o‫ לץ‬g Ø osÎnp Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØk‫}ץ‬gsÎØsk‫מ‬qp mØ|g Ø‫ץ‬kØhqg~‫מ‬Ø ‫ץ‬Ï ~t Ø v‫{{מ‬gØ h{g t‫מ‬Ø ksg{{g ‫ץם‬ksg Ø zqg spz‫ ל‬Ø ‫ץ‬kØ |g gst‫ מ‬ØgjÒsk Ø mØh‫ ל‬mØ to Ø gØ~g‫ץ‬m{‫ ם‬kqgØkz ‫ץ‬Î|m zg to{tk jÎ Øg‫ץ‬h{Òg Øg| jp ‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ Øsk‫מ‬qg Ø Ø WØ Ø LL Ø {kÏgØ ÎØ ‫ץ‬kØ }o‫ לץ‬g Ø gØ ‫ץ‬k gÏgØ |g Ø gsÑ kqgØ kz ‫ץ‬Î|m gs ptk jÎØ Òp Ø ptk jÎ {ti~tk jÎ Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬kqgØ kØ j g ‫ ל‬k Ø Ågr gsnÏgØ ‫ץ‬kØ Ø ‫ל‬snm Ø ztjÏ |t Ø {kÏt Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ø ¾snmØ k kq‫ ם‬o{g Ø Òzg{gØ ptk ptk jÎ {ti~tk jÎ Ø {kÏg Ø trÒg Ø ‫ץ‬kØ ks‫ם‬Ø o~s‫ל‬Ø h{k}gq jp ‫ם‬Ø ‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjk Ø zkq nÑq tØ |g Ø ‫ץ‬k gÏgØ kz ‫ץ‬Î|mØ zqtk|ht{Î Ø j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØ Ø LL Ø Ò g{gØ q‫ם‬j sg ÑjmØ Òp Ø {ko|‫ ל‬Ø koqÒp Ø gs ptk jÎ Ø g‫ץ‬h{Òg Ø Ø WØ Ø LL Ø osksp‫ץ‬ÒsgØ to Ø ‫ם‬so~k Ø i gØ Ø LL Ø ‫{מ‬t Ø Ø LLØ ÎØ ØLL Øk{k‫מ‬nkqt Ø Ïi‫ץ‬gØkzÏ‫ץ‬m|k |tqostk jÒ Ø s LL Øk{k‫מ‬nkqt Ø Ïi‫ץ‬gØkzÏ‫ץ‬m|k |tqostk jÒ Ø s

Øk{k‫מ‬nkqt Ø Ïi‫ץ‬gØkzÏ‫ץ‬m|k |tqostk jÒ Ø snÎqk Økz ‫ץ‬Î|k Ø ØLLØ kØsÎ‫ץ‬g gØ ØLLØztoØ o LLØ kØsÎ‫ץ‬g gØ ØLLØztoØ o Ø kØsÎ‫ץ‬g gØ ØLLØztoØ o LLØztoØ o ØztoØ osksÑsts g Ø mØh‫ ל‬m ØwtnÎ|mØ{kÏg Ø|‫ ל‬gØptk jÎ Ø Ø LL Ø‫ץ‬kØzqtk|ht{ÎØ‫ץ‬Î|to ØÒp Ø ØLL Ø zÒq‫ץ‬g gØ Ø WØ ØLL ØhgnÒp Ø|g gs‫ל‬Ø‫ ם‬gsØpq ‫לץ‬ltos Ø

n |‫ל‬Økj‫}ל‬m Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Øn‫ץל‬spsØ|g Ø}qoi‫ל‬sps Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ø Øh{‫ ל‬m mØ mØzkq t~ÎØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø|oqÏ L Ø Øh{‫ ל‬m mØ mØzkq t~ÎØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø|oqÏ Ø Øh{‫ ל‬m mØ mØzkq t~ÎØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø|oqÏp Ø gØ kÏjmØ Quercus coccifera Ø Pistacia lentiscus Ø Arbutus andrachne ØGenista acanthocladaØ 0HISNRØ Ø)ASQNĨØ Ø zÏ m Ø Ò~k Ø gsg}kqnkÏØ mØ zgqto ÏgØ toØ kØ ~ t{ n |‫ם‬Ø oz‫ ם‬qp‫ץ‬gØ 4AMØ 4AMØØ Ø )ASQNĨØØ Ø tØ ki‫{ל‬tØ to to s‫ם‬Ø tØ kÏjt Ø gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ g hk t{ n |Ò Ø zk qÑjk Ø ÎØ hqg~Ñjk Ø nÒ k Ø o~s‫ל‬Ø mØ h‫ ל‬mØ ‫| ץ‬qÑsØ n‫ץל‬spsØ t Ø tztÏt Ø tØzqt}o{‫ ל‬tos Ø Øz{mno ‫ םץ‬Øgo ‫ ם‬ØhqÏ |k g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL ØmØh{‫ ל‬m mØ m Øzkq t~Î ØkÏsg Ø ~g‫ץ‬m{Î Ø‫ץם‬p Ø ~k |‫ל‬Øzo|sÎØ|g Øgzt k{kÏ g Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø gØ kÏjmØ Quercus coccifera Phillyrea latifoliaØ |g Genista acanthoclada Ø j‫מ‬tØ isp tÏØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏjto Ø tØ‫ם‬qt Ø tqg| ‫ל‬Øks tzÏlts g Ø mØhtqk tjo |ÎØ|g Øhtqk tgsg t{ |ÎØz{gi ‫ל‬Øgs Ï t ~g Øi‫מ‬qpØÎØz‫ל‬spØ kØnÒ k Ø ‫ץ‬kØ‫לץ‬qik Ø zgs ‫ ם‬kqgØ kØ m‫ץ‬kÏgØ‫ם‬ztoØÒ~k Øgzt|g{o}nkÏØ tØ ‫ץ‬m q |‫ם‬Ø zÒ qp‫ץ‬g Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ Ø L Ø t{{‫ל‬Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØkjÑØkzÏ m Øzqt}o{‫ ל‬ts g Øgz‫ם‬Øn‫ץל‬sto Ø ztqgj |‫ל‬Øzgqg mqÎnm|gsØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØzk qÑjk Øg hk t{ n |Ò Ø nÒ k Ø Øh{‫ ל‬m mØ m Øzkq t~Î Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø|oqÏp Ø gØ kÏjmØQuercus coccifera ØArbutus unedo ØCotinus coggygria Ø Genista acanthoclada Erica MANIPULIßORA Phlomis cretica

Globularia alypum Cistus salviifolius ØHypericum empetrifolium RTBRO Ø empetrifolium Putoria calabrica Ø tØ ‫ם‬qt Ø to{t~ÒqgØ tØ kÏjt Ø krgz{Ñsk g Ø gØ s‫ ם‬g st tjo |‫ל‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ to Ø kØ ~g{ |Ñjk Ø ÎØ g‫ץץ‬Ñjk Ø nÒ k Ø ‫ץ‬kØ ‫לץ‬qik Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL ØÅtØo ‫ץם‬k qtØgo ‫ם‬ØkÏsg Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2nØ Ø Ø )ASQNĨØ jpÍsis Öfrms|spÍf :ÖÅÒ{t Ø zq {ÏtoØ‫ץ‬Ò~q Ø‫ץ‬Ò gØ gÈto Ø‫ץ‬kØg ~‫ץ‬ÎØ tØzqÑ tØjk|gÎ‫ץ‬kqtØ toØ gÈto Ø johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l: Åtz |‫ם‬Ø ksjm‫ם| ץ‬Ø kÏjt Ø m Ø Ø k{tztssÎ to Ø isp ‫ם‬Ø gz‫ם‬Ø {Ïito Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø t Ø tztÏt Ø tq tnk t‫מ‬sØ j‫מ‬tØ |‫מ‬q k Ø zkq t~Ò Ø kr‫ל‬z{p m Ø ztoØ gzÒ~tosØ{ÏigØ~ { ‫ץם‬k qgØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø Ø‫ץ‬ÏgØzkq t~Î Øgz‫ם‬Ø ‫ם‬ztoØ tØkÏjt ØÎ gsØgq~ |‫ל‬Øisp ‫ ם‬ØhqÏ |k g Ø|ts ‫ל‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø {{ms |‫ם‬Ø m Ø ~kq tsÎ toØ toØ g{Òg Ø Ø jk‫ מ‬kqmØ zkq t~ÎØkr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Øjm‫ץ‬t k‫מ‬nm|kØzq‫} ם‬g gØ (+AKONTSYAJIRØ Ø #NMRSAMSIMIDIRØ Ø ks tzÏlk g Ø {ÏigØ ~ { ‫ץם‬k qgØhtqk ‫ ם‬kqgØ|g Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø msØzkq t~ÎØ psØ tqÒpsØ tqg| ‫ ל‬Ø to{t~ÒqgØ|g Ø ki‫{ל‬tØ tos‫ם‬Ø m Øtqt k q‫ ל‬Ø toØ ‫ל‬qg|gØ ‫ל‬qgr ØÂ{t Øt Ø‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØisp tÏØ z{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto ØgsÎ|tosØikpiqg} |‫ל‬Ø msØ zgq~ÏgØ z jg‫מ‬qto ‫ץ‬mq‫ ל‬Ø toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø g|psÏg Ø ‫ ף‬sys :ØÅtØLinum hellenicum msØzkq t~ÎØ toØ {{ms |t‫מ‬Øgsgz ‫ מ‬k g Ø kØgst | Ò Øg‫ץץ‬Ñjk ØnÒ k Ø|gnÑ Ø |g Ø kØnÒ k Ø‫ץ‬kØnqo‫ץץ‬g ‫ץ‬ÒsgØ g‫ל| ץץ‬ØÎØg hk t{ -

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØkÏjto ØLinum hellenicum


ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØLinum hellenicumØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø tqg| ‫ל‬Ø kz‫ל‬sp Ø|g Øgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø to{t~ÒqgØ |‫ ל‬p Ø vp Ø Ø g{zto l‫|ל‬m


‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØgz‫ם‬Øgo ‫ם‬Ø psØzqtmit‫ץמ‬kspsØzkq t~Ñs Ø msØ zkq t~ÎØkzÏ m Øoz‫ל‬q~tosØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØzk qÑjk Øg hk t{ n |Ò ØnÒ k Ø Øh{‫ ל‬m mØkjÑØkÏsg Ø~g‫ץ‬m{ÎØ|g Øgqg ÎØ|g Ø gzt k{kÏ g Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø gØkÏjmØQuercus coccifera ØGenista acanthoclada ØPhlomis cretica Erica MANIPULIßORA ØGlobularia alypum Ø Coridothymus capitatus Ø Asperula taygetea Ø ! ÚRIGIDULA ØOnosma erectaØRTBRO Øerecta Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö ÅtØLinum hellenicumØgsÎ|k Ö mØL RECS Ø Syllinum Ø mØ tztÏgØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø kÏjmØ ‫ץ‬kØ |Ï q sgØ |g Ø {ko|‫ל‬ØzÒ g{gØgsnÒps ØÅtØkÏjt ØkÏ~kØnkpqmnkÏØ‫ ם‬Øj g}Òqk Ø gz‫ם‬Ø gØ oz‫{ם‬t zgØ kÏjmØ m Ø t‫לץ‬jg Ø toØ krg Ïg Ø toØ q‫ם‬j sto Ñjto Ø ~qÑ‫ץ‬g t Ø psØ zk ‫{ל‬psØ to Ø s t‫ מ‬t Ø sk‫ ם‬kqgØjkjt‫ץ‬ÒsgØ +AKONTSYAJIRØ Ø#NMRSAMSIMIDIRØ Ø jkÏ~stosØ‫ ם‬Øt Øz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø tqg| ‫ ל‬Ø|g Ø m Ø to{t~Òqg Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØÒsgØzt t ‫ם‬Øg ‫ץם‬psØ Òp Ø ØztoØ k‫}ץ‬gsÏltosØ {ko|‫ל‬Ø zÒ g{g Ø ksÑØ tq ‫ץ‬ÒsgØ }o ‫ל‬Ø }ÒqtosØ j‫מ‬tØ~qÑ‫ץ‬g gØzk ‫{ל‬psØ q‫ם‬j st Ñjk Ø|g Ø{ko|‫ ם‬Ø kØ‫ל‬snmØ m Ø Ïj g Ø gr gsnÏg Ø ÎØ kØ j g}tqk |Ò Ø gr gsnÏk Ø toØ Ïj toØg ‫ץם‬to Ø Øz ngs‫ ם‬m gØohq j ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØL Úhellenicum ‫ץ‬kØ|‫ל‬zt tØkÏjt Ø‫ץ‬kØ{ko|‫ל‬ØzÒ g{g Øz ngs‫ל‬Ø tØLinum phitosianumØ#HQIRSND Ø Ø)ASQNĨ Ø tØtztÏtØkzÏ m Øgzgs ‫ל‬Ø msØ Ø k{tz‫ם‬ssm t Øgzt|{kÏ nm|k Økzk jÎØ‫ץ‬k ‫ל‬Øgz‫ם‬ØÒqkosgØ msØi‫מ‬qpØzkq t~ÎØjksØks tzÏ m|kØ|‫ל‬zt tØ‫ ל‬t‫ץ‬tØ toØ k{ko gÏtoØ kÏjto Ø z z{Òts Ø gØ }o ‫ל‬Ø ztoØ }ÒqtosØ ‫ל‬snmØ ‫ץ‬kØ{ko|‫ל‬ØzÒ g{gØjksØzgqto ‫ל‬ltosØ‫{{ל‬k Ø‫ץ‬tq}t{ti |Ò Ø j g}tqÒ Ø‫ץ‬kØgo ‫ל‬ØztoØ}ÒqtosØq‫ם‬j sg ÑjmØzÒ g{g Ø rg Ïg Ø psØzgqgz‫ל‬sp Ø tØL ÚhellenicumØzqÒzk ØsgØnkpqmnkÏØ ‫ ם‬Øk‫}ץ‬gsÏlk g Ø mØ}‫ מ‬mØ‫ץ‬kØj‫מ‬tØ~qÑ‫ץ‬g gØzk ‫{ל‬ps Øq‫ם‬j stØÎØ{ko|‫ ם‬Ø‫ץ‬kØ tØq‫ם‬j stØsgØkÏsg Ø o~s‫ ם‬kqt ÅtØ{ko|‫ם‬Ø ~qÑ‫ץ‬gØ psØzk ‫{ל‬psØ toØL ÚhellenicumØ tØ osjÒk Ø‫ץ‬kØ‫{{ל‬gØ {ko|gsnÎØkÏjmØLinum m ØRECS ØSyllinum f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Øzkq ‫ ם‬kqt Øz{mno ‫ץ‬tÏØÎØ oztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏjto Ø kÏsg Ø ‫| ץ‬qtÏ Ø ts ‫ל‬Ø tØ ~pq ‫ם‬Ø {{ms |‫ם‬ØtØz{mno ‫ םץ‬ØjksØgsg‫ץ‬Òsk g ØsgØkÏsg Ø‫ץ‬ki‫{ל‬t Ø tØ ki‫{ל‬tØ tos‫ם‬ØtØz{mno ‫ םץ‬Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø{Ïig Øj g |tqz ‫ץ‬ÒsgØ ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø tqg| ‫ ל‬Ø |g Ø m Ø to{t~Òqg Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØgq n‫םץ‬Øg ‫ץם‬ps Ø Ø gq~ |Ò Ø k| ‫ץ‬Î k Ø Òjk rgsØ ‫ ם‬Ø }‫מ‬ts g Ø zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ|‫ל‬nkØ‫ם‬qt Øsk‫ ם‬kqk Ø‫ץם‬p ØÒqkosk Øgskh‫ל‬ltosØ tsØgq n‫םץ‬Ø kØ ØzkqÏztoØksÎ{ |gØ‫ ל‬t‫ץ‬gØi gØ|gnÒsgØ gz‫ם‬Ø gØ‫ם‬qm Ø Øz{mno ‫ץ‬tÏØkÏsg Øoi kÏ Ø‫ץ‬kØÒsgØ |gstzt m |‫ם‬Øhgn‫םץ‬ØgsgiÒssm m Øjkjt‫ץ‬ÒstoØ‫ ם‬Øzgqg mqÎnm|gsØ gq|k ‫ל‬Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ‫| ץ‬qÎ Øm{ |Ïg

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö Ø isp tÏØ h ‫ ם‬tzt Ø toLinum hellenicumØ kÏsg Ø k‫|מ‬t{gØ zqt h‫ץ ל‬t Ø Ø hg |‫ ם‬kqmØ gsnqÑz smØ jqg mq ‫ ם‬m gØ Ø zkq t~Ò Ø ‫ם‬ztoØ gsgz ‫ מ‬k g Ø tØ kÏjt Ø kÏsg Ø mØ | mst qt}Ïg Ø mØ tztÏgØ zgqto ‫ל‬lk g Ø j gÏ kqgØ Òs tsmØ msØ to{t~ÒqgØ |g Ø msØ tqg| ‫ ל‬Ø g ‫ל‬Ø mØ h‫| ם‬m m Ø }gÏsk g Ø ‫ ם‬Ø gØlÑgØjksØzqt ‫ץ‬t‫מ‬sØ tØkÏjt Øi gØ mØj g qt}ÎØ to Ø ‫ץם‬p Ø Òsg Ø gq n‫ םץ‬Ø }o ÑsØ ztjtzg kÏ g Ø sØ |g Ø gØ j‫מ‬tØ k{ko gÏgØ‫ם‬qmØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø tØ Ï| otØvÆ Ø Ø psØ t |t{ti |‫ל‬Ø m‫ץ‬gs |ÑsØ zkq t~ÑsØ m Ø {{‫ל‬jg Ø |g Ø go ‫ם‬Øgsg‫ץ‬Òsk g ØsgØÒ~k Ønk |ÎØkzÏz p mØ mØ‫ץ‬k{{ts |ÎØ kz hÏp mØ toØkÏjto Øzqt Ø tØzgq‫ם‬sØjksØÒ~k Ø{m}nkÏØ|‫ל‬zt tØ j gÏ kqtØ‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg Ø to Ø¿sg Ø‫{{ל‬t Øz ngs‫ ם‬Ø |Ïsjost ØkÏsg Ø gØ ~Òj gØi gØ msØ tztnÒ m mØgsk‫ץ‬tikssm q ÑsØ gØ~g‫ץ‬m{‫ל‬Ø‫ם‬qmØ toØst‫ץ‬t‫מ‬Ø g|psÏg Ø|g ØmØz{Îqm Ø tzÒjp mØ psØ|tqo}ÑsØ‫| ץ‬qÑsØtqÒpsØ|g Ø{‫}ם‬ps ØÅÒ{t ØtØ|Ïsjost Ø m Øzoq|gi ‫ ל‬ØkÏsg Øozgq| ‫ ם‬Ø msØzkq t~Î Øks t‫ מ‬t ØmØ o‫ץ‬zkq }tq‫ל‬Ø toØkÏjto Ø‫ץ‬k ‫ל‬Øgz‫ם‬Ø|‫ל‬zt gØ zoq|gi ‫ל‬ØjksØkÏsg Øz{Îqp Øisp Î Ø ÅtØLinum hellenicum kÏsg ØÒsgØ z‫ל‬s tØkÏjt Ø tØtztÏtØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø ‫| ץ‬qt‫ מ‬Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø kØ ‫| ץ‬qÎØ Ò| g m Ø Ø ost{ |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ g ‫ץם‬psØ k| ‫ לץ‬g Ø Ø Ø rg Ïg Ø psØ zgqgz‫ל‬spØ nkpqt‫ץמ‬kØ ‫ ם‬Ø tØ kÏjt Ø zqÒzk ØsgØozg~nkÏØ msØ|g mitqÏgØ psØÅqp ÑsØ 65 Ø ‫ ץמ‬ 65 Ø ‫ ץמ‬ Ø ‫ץמ‬}psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Ø m Ø)5#.Ø Ð pfÖyps f Íf :Ö Ø o‫ץ‬zkq }tq‫ל‬Ø toØkÏjto Ø‫ץ‬k ‫ל‬Øgz‫ם‬Ø ‫ץ‬ÏgØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØzoq|gi ‫ל‬ØjksØkÏsg Øisp Î ØgsØ|g Øoz‫ל‬q~tosØ ksjkÏrk Ø‫ ם‬Ø|g ‫}ל‬kqkØsgØkz h Ñ k Øgz‫ם‬Ø to{‫ ~ל‬tsØ‫ץ‬ÏgØ zoq|gi ‫ל‬Ø tØzq‫} ם‬g tØzgqk{n‫ם‬s ØmØtztÏgØÒz{mrkØ m Øzkq t~Ò Ø toØ ki‫{ל‬toØ tost‫מ‬Ø|g Ø m Ø to{t~Òqg Ø s t‫מ‬ t ØjksØkÏsg Øisp ‫ם‬ØgsØmØzoq|gi ‫ל‬Øzqt|‫{ל‬k kØg{{giÒ Ø gØz{mno ‫ ץ‬g|‫ל‬Øjkjt‫ץ‬ÒsgØ toØkÏjto Ø gØ zqÒzk Ø sgØ gzt}ko~nkÏØ mØ ki|g ‫ ל‬g mØ gsk‫ץ‬tikssm q ÑsØ msØ to{t~ÒqgØ |g Ø msØ tqg| ‫ ל‬Ø ‫ ם‬tØ kzk jÎØ to{‫ ~ל‬tsØ ÒsgØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ to Ø gsÎ|k Ø kØ zqt g ko‫ץם‬ksmØ zkq t~Î Ø g{{‫ל‬Ø |g Ø krg Ïg Ø toØ ‫ ם‬Ø } {trkst‫מ‬sØ z{Înt Ø zgsÏpsØ |g Ø ksjm‫| ץ‬ÑsØ k jÑs Ø zÏ m Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ ‫ץ‬k q g nkÏØmØÒs g mØ|g ØmØzÏk mØ m Øh‫| ם‬m m Ø m Øzkq t~Î Ø ‫ץ‬kØ ÒsgsØ gzt k{k ‫ץ‬g |‫ם‬Ø Ò{ki~tØ toØ gq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØ lÑps Ø jksØ os ‫ ל‬g Ø‫ץם‬p ØmØj g|tzÎØ m Øh‫| ם‬m m Ø!|‫ץם‬m ØngØ zqÒzk ØsgØg |kÏ g ØÒ{ki~t Øzoqg }‫{ל‬k g Ø m Øzkq t~Î Ø Ñ kØsgØgzt}ko~nkÏØÎØsgØgs ‫ץ‬k pz nkÏØÒi|g qgØmØk|jÎ{p mØ‫ץ‬Ïg Ø‫ץ‬ki‫{ל‬m Øzoq|gi ‫ ל‬ØØÅÒ{t Ø tØkÏjt ØngØzqÒzk Ø sgØj g }g{ nkÏØex situ Ø kØ|g{{ Òqik gØ kØ s t‫ מ‬gØ|g Ø t gs |t‫ מ‬Ø Îzto ØksÑØ gØ zÒq‫ץ‬g ‫ל‬Ø toØngØzqÒzk ØsgØ j g mqmnt‫מ‬sØ kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫ מ‬ zjnmÐp s Ö fzysn k‫{ע‬l ÖÖ Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil

ÅtØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt ØLinum hellenicumØ‫ץ‬kØq‫ם‬j sgØ‫ל‬snmØgz‫ם‬Ø tØ‫ם‬qt Ø tqg| ‫ ל‬Ø vp Ø Ø g{zto l‫|ל‬m

160


Lolium subulatum 1DN

ʈ փƻ 54

"M<HDI@<@ Lolium subulatum 1DN

!G <GH O

3‫פ‬ys :Ö; qtg Ïg=ØbIMØRASIRØCIQCAØ"EQGASNØOQNOEØ2AGTRAc Ø $ Ú.EUMAYER Ø {‫ ם‬ozt Ø0!$ Ø ‫ ם‬ozt Ø Ø7 Ø nrÏrn‫ם‬f:ØLolium rigidumØ7EIRRØEWØ.XLAM Ø#NMRO Ø&K Ø %TQ Ø Ø ØMNMØ'ATDIMØ Lolium rigidumØ UAQ Ø subulatumØ 6IR Ø #HAQQEKØ IMØ /ER /ERSEQQ Ø"NS Ø: Ø Ø Ø Lolium temulentumØ , Ø UAQ Ø subulatumØ 6IR Ø (TRMNS Ø 'QAL Ø&QAMCE Ø"EKG Ø"QIS Ø3TIRRE Ø Ø ,OLIUMÚ SUÝULTUMØ 3IEBEQØ EWØ (TSEQØ IMØ /ERSEQQ Ø "NS Ø : Ø Ø Ø Ø3IEBEQ Ø!UIRØ0K Ø Ø Ø‫םץ‬stØp Ø‫ם‬st‫ץ‬g jp hpf|Ì:Ø-tstk Ò ØkÏjt Ø {g tÏØ‫ם‬qn t Ø‫ מ‬to Ø ØCL Ø‫ץ‬kØ‫םץ‬stØ Øi‫ם‬sg g Ø‫ ל‬q ~t Ø¿{g ‫ץ‬gØ}‫{{מ‬psØj g CL Ø‫ץ‬kØ‫םץ‬stØ Øi‫ם‬sg g Ø‫ ל‬q ~t Ø¿{g ‫ץ‬gØ}‫{{מ‬psØj g

Ø‫ץ‬kØ‫םץ‬stØ Øi‫ם‬sg g Ø‫ ל‬q ~t Ø¿{g ‫ץ‬gØ}‫{{מ‬psØj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØCL Ø‫ץ‬kØ|g kq~‫ץם‬kstØ qg~‫מ‬Ø qÏ~p‫ץ‬gØ msØgsÑ kqmØkz }‫ל‬sk g Ø{kÏtØ|g Ø {zs‫ם‬Ø msØ|g Ñ kqmØkz }‫ל‬sk g Ø {p Ïj tØ‫ץ‬Î|to ØÒp Ø ØLL Øg|q‫ץ ם‬m Ø‫ץ‬Î|to ØÒp Ø ØLL Øg|q‫ץ ם‬m ‫ץ‬Î|to ØÒp Ø ØLL Øg|q‫ץ ם‬m ØÒp Ø ØLL Øg|q‫ץ ם‬m Òp Ø ØLL Øg|q‫ץ ם‬m Ø ØLL Øg|q‫ץ ם‬m LL Øg|q‫ץ ם‬m

Øg|q‫ץ ם‬m g|q‫ץ ם‬m t Øp tk jÒ ØÎØ‫ ~ם‬Ø ‫~ל‬o Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø osÎnp Ø kon‫ מ‬Ø zgsÏp Ø k{g}qÑ Ø |g‫ץ‬z ‫ץם‬kst Ø mØ h‫ ל‬mØ toØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø to Ø|t{kt‫ מ‬Ø psØ}‫{{מ‬ps Ø‫ץ‬kØ Ø g~Ïj g Ø ‫~ל‬mØ|o{ sjq |Î Øj ti|p‫ץ‬Òsm Øz{‫ ל‬to Ø ØLLØ gØi‫ם‬sg g Ø‫ ל‬q ~m Ø g~Ïj gØ kØ‫ץ‬ki‫{ל‬tØhgn‫םץ‬Øhon ‫ץ‬ÒsgØ msØks |gz ‫ץם‬ksmØq‫~ל‬m Ø‫ץ‬kØ ØkzÏzkjg Øi‫ם‬s ‫ץ‬gØgsnÏj gØ |g Ø Ø g qt} |‫ל‬Ø gsnÏj g Ø sÑ kqtØ {ÒzoqtØ j g ‫ ל‬kpsØ Ø WØ Ø LL Ø {ti~tk jÒ Ø zg~‫מ‬Ø |g Ø j ti|p‫ץ‬ÒstØ mØ h‫ ל‬mØ to ØÏ toØ‫ץ‬Î|to Ø‫ץ‬kØ tØgs Ï t ~tØ‫ץ‬k tits‫ ל‬tØj ‫ל‬ m‫ץ‬g Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqtØ toØ g~ojÏto Ø tØtztÏtØ|g{‫מ‬z k Øz{Îqp ØÇ Ñsg Ø ØLL Øptk jÎ {ti~tk jÎ Ø‫ל‬igstØgz‫ם‬sØ gØ|g Ñ kqgØgsnÏj g ØÒp Ø ØLLØ gØgsÑ kqgØi‫ם‬s ‫ץ‬gØ gsnÏj g Ø snÎqk Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø gqz‫ ם‬Ø|gq‫מ‬t Øj g LL Ø gqz‫ ם‬Ø|gq‫מ‬t Øj g Ø gqz‫ ם‬Ø|gq‫מ‬t Øj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØLL Ø

toØ‫ל‬qnqto Ø ‫ ף‬sys :Ö ÅtÖ Lolium subulatumØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø |oqÏp Ø p Ø l l‫ל‬s tØ kØ zgqgjt g|Ò Ø |g{{ Òqik k Ø mqÑsØ "EQG "EQGLEIEQØ Øg{{‫ל‬Ø‫ץ‬ztqkÏØkzÏ m ØsgØk‫}ץ‬gs nkÏØ kØ‫ץ‬ÒqmØ ‫ץ‬kØ gztqqÏ‫ץץ‬g gØ 4EQQEKKØ Ø ÅgØ ~gqg| mq |‫ל‬Ø toØ kj‫}ל‬to Ø~gqg| mqÏlts g Øgz‫ם‬Øg‫ץץ‬ÑjmØÒp Øgqi {ÑjmØ‫ץ‬kØ ‫ץ‬gqigÌ|‫ם‬ØÎØ}{o ~tiksÒ Ø‫ץ‬m q |‫ם‬ØzÒ qp‫ץ‬g Ø kØrmqÒ ØnÒ k Ø "EQGLEIEQØ Ø mØ g‫מ‬jt Ø tØkÏjt ØhqÒnm|kØsgØ kÏsg Øj gisp |‫ם‬Ø toØ ‫מ‬ztoØ|t spsÏg ØSoncho oleraceiLotetum tetragonolobi RTBARR chrysanthemetosum coronariiØ "EQGLEIEQØ Ø osÎnp Ø ostjko‫ץם‬kstØgz‫ם‬Øz{Î "EQGLEIEQØ Ø osÎnp Ø ostjko‫ץם‬kstØgz‫ם‬Øz{Î Ø Ø osÎnp Ø ostjko‫ץם‬kstØgz‫ם‬Øz{Înt Ø‫ץ‬tstk ÑsØk jÑs Ø‫ם‬zp Ø gØBiscutella didyma Glebionis coronaria Plantago lagopus P Ú afra Tordylium apulum

Sonchus oleraceus | ‫ ל‬Ø "EQGLEIEQØ "EQGLEIEQØØ Ø ÏgØ jt‫ץ‬ÎØ l l lgsÏpsØ ‫ץ‬kØ gs‫{ל‬timØ ‫מ‬snk mØ ostjk‫מ‬k Ø tØ L Ú subulatumØ Ø|g{{ Òqik k Ø mqÑsØ|g Ø to Ø~Òq to Øgiqt‫ מ‬Ø q i‫מ‬qpØ gz‫ם‬Ø mØ nÒ mØ ¾qit Ø m Ø ‫ ל‬to Ø ‫ם‬ztoØ ksØ ‫ץ‬Òqk Ø tØ Sarcopoterium spinosumØÒ~k Økz o~Ñ Økzgski|g g gnkÏØ mØh{‫ ל‬m mØp Øgzt Ò{k ‫ץ‬gØ m Øj gjt~Î Ø gs‫ם‬zto{t Ø zgqg mqÎ k Ø tØ Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø gsng ‫ץ‬Òsg Ø tØ Lolium subulatumØ kÏ~kØ nkpqmnkÏØ zg{g ‫ ם‬kqgØ p Ø osÑso‫ץ‬tØ toØ L Ú rigidumØ 'ATDIM Ø|‫ ל‬ØztoØ osk~Ïlk g Ø‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Øp Øgzt Ò{k

Ø|‫ ל‬ØztoØ osk~Ïlk g Ø‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Øp Øgzt Ò{k ‫ץ‬gØ ‫מ‬i~o m Ø h{ÒzkØ2ECHIMGEQØ Ø-EIJKEØ Ø2ATRØ Ø#HAQLESØ ØAK Ø Ø ‫ם‬stØtØ4EQQEKKØ ØkzÒ #HAQLESØ ØAK Ø Ø ‫ם‬stØtØ4EQQEKKØ ØkzÒ Ø ØAK Ø Ø ‫ם‬stØtØ4EQQEKKØ ØkzÒ AK Ø Ø ‫ם‬stØtØ4EQQEKKØ ØkzÒ Ø Ø ‫ם‬stØtØ4EQQEKKØ ØkzÒ 4EQQEKKØ ØkzÒ Ø ØkzÒ-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö¾isp t jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø zqÏ{ t -‫ ל‬t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:ØÅtØLolium subulatumØkÏsg ØÒsgØ ikp t ~kÏtØ m Ø Ø k tikÏto Øisp ‫ם‬Øgz‫ם‬Ø msØ qtg Ïg Ø msØ {{‫ל‬jg Ø msØÅtoq|Ïg Ø msØ ‫מ‬zqt Ø mØ oqÏg Ø tØ Ïhgst Ø tØ qgÎ{Ø|g Ø msØ tqjgsÏgØ 4EQQEKKØ Ø kØ|‫ל‬nkØ‫ץ‬ÏgØgz‫ם‬Ø msØ~Ñqk Øgo Ò ØnkpqkÏ g Øp Øgq|k ‫ל‬Ø z‫ל‬s t Øzqt}gsÑ Ø ‫ ~ם‬Økrg Ïg Øgskzgq|t‫ מ‬Ø~{pq j |Î ØÒqkosg Ø h{Òzk Øi gØ zgq‫ל‬jk i‫ץ‬g Ø"EQGLEIEQØ ØtØtztÏt Ø os‫ל‬s m kØ‫םץ‬stØ ÒsgsØz{mno ‫םץ‬Øgs‫ץל‬k gØ kØ Ø|g ‫{{ל‬m{k ØnÒ k Ø m Ø Ø k{tztssÎ to Ø msØ {{‫ל‬jg Ø tØ kÏjt Ø }gÏsk g Ø sgØ zkq tqÏlk g Ø‫םץ‬stØ tØ Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ m Ø~Ñqg Ø‫ץ‬kØj ‫ ל‬zgq k Ø gsg}tqÒ Øgz‫ם‬Ø msØksjt~ÑqgØ !q|gjÏg ØhtqkÏp Ø toØ kp !q|gjÏg ØhtqkÏp Ø toØ kp q|gjÏg ØhtqkÏp Ø toØ kpsÏj to Ø|g Ø ØsÎ to Ø qÎ m Ø g‫מ‬jto Ø ‫ ל‬to Ø gqz‫ל‬ntoØ |g Ø pØ 2ECHIMGEQØ Ø(AMREMØ Ø2ATRØ Ø"EQG 2ECHIMGEQØ Ø(AMREMØ Ø2ATRØ Ø"EQG Ø Ø(AMREMØ Ø2ATRØ Ø"EQG (AMREMØ Ø2ATRØ Ø"EQG Ø Ø2ATRØ Ø"EQG 2ATRØ Ø"EQG Ø Ø"EQG "EQGLEIEQØ Ø AK Ø Ø "ĥHKIMGØ Ø 3CHNKYØ Ø "EQGLEIEQØ Ø Ø o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒstoØgjm‫ץ‬t Ïko toØo{ |t‫מ‬Ø ht gs |Î Ø o{{tiÎ ØztoØk{Òi~nm|kØgz‫ם‬Ø to Ø oiiqg}kÏ Ø

161

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØLolium subulatum msØ {{‫ל‬jg


{o kØ tØ gr st‫ם| ץ‬Ø zq‫ם‬h{m‫ץ‬g Ø jk |s‫מ‬ts g Ø ‫ ם‬Ø t Ø ‫מ‬zt Ø psØL ÚsubulatumØ|g ØL ÚloliaceumØ "NQXØ Ø#HATB Ø(AMD -AYY ØL ÚrigidumØRTBRO Ølepturoides 3EMMEMØ Ø-ATQICIN Ø ztoØkÏ~gsØ{gsng ‫ץ‬ÒsgØnkpqmnkÏØp Ø osÑso‫ץ‬g Øgs zqt pzk‫מ‬tosØj‫מ‬tØSAWA Øt Øj g}tqÒ Ø psØtztÏpsØkÏsg Øb ‫ ם‬tØ ‫ץ‬ki‫{ל‬k Ø ÎØ Ï p Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqk Ø gz‫ם‬Ø Ø j g}tqÒ Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø SAWAØ‫ם‬zp Ø tØL ÚtemulentumØ|g Ø tØL ÚremotumØÎØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø toØL ÚperenneØ|g Ø toØL ÚMULTIßORUMc Ø Ø"EQGLEIEQØ ØAK Ø ØzgqÒnk gsØgjm‫ץ‬t Ïko gØjkjt‫ץ‬ÒsgØ psØ"EQGLEIEQØ Ø2ATR Øt ØtztÏt Øj g|qÏstosØ tØL Úsubulatum Ø kØ ‫מ‬i|q mØ ‫ץ‬kØ tØL Úrigidum R K Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØg|‫{ם‬tonmØt‫לץ‬jgØ~gqg K Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØg|‫{ם‬tonmØt‫לץ‬jgØ~gqg K Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØg|‫{ם‬tonmØt‫לץ‬jgØ~gqg Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØg|‫{ם‬tonmØt‫לץ‬jgØ~gqg| Îqps Øh{g tÏØ‫ם‬qn t Økono kskÏ Ø‫ל‬rtsg Øj ti|p‫ץ‬Òst Ø t Ø|t {‫ ם‬m k Ø osÎnp Øzkq |{kÏtosØrk|‫ל‬ngqgØ gØ g~Ïj g Ø {ÒzoqgØz k ‫ץ‬ÒsgØ tsØ‫ל‬rtsgØ|g Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØgz‫ם‬Ø gØgs Ï t ~gØ g~Ïj g Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ø ÅtØ Lolium subulatumØ msØ g‫מ‬jtØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Øj‫מ‬tØoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬ØÒsgsØ|ts ‫ל‬Ø tØ g qÏØ |g Ø tsØ ‫{{ל‬tØ msØ ¾‫ץ‬zk{t Ø ksÑØ mØ zgqto ÏgØ toØ ~gqg| mqÏlk g Øp Ø z‫ל‬s gØ "EQGLEIEQØ ØAK Ø Ø tsØ ¾qitØ m Ø ‫ ל‬toØtØz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g Ø m Ø ‫ ל‬toØtØz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g m Ø ‫ ל‬toØtØz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g Ø ‫ ל‬toØtØz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g ‫ ל‬toØtØz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g ØtØz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g tØz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g Øz{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g z{mno ‫ םץ‬Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g Øozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g ozt{tiÏlk g Ø kØ{Ïik Øk|g Ø kØ{Ïik Øk|g kØ{Ïik Øk|g Ø{Ïik Øk|g {Ïik Øk|g Øk|g k|g ts ‫ל‬jk Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ gs‫ם‬zto{t Øzgqg mqÎ k Ø tØ Ø Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ msØ iÏgØ oq g|ÎØ m Ø ‫ ל‬toØ|g Ø msØ o{ÑsgØ m Ø gqz‫ל‬nto ØztoØhqÒnm|gsØ tØ Ø 2ATRØ ØjksØ Òi skØ |g tqnp ‫ם‬Ø sgØ kz hkhg pnt‫מ‬sØ tØ Ø gs‫ם‬zto{t Øzgqg mqÎ k Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØjksØ m‫ץ‬gÏsk Ø‫ ם‬Ø tØkÏjt Ø Ò~k Ø krg}gs kÏØ Ø gs Ï t ~k Ø zkq t~Ò Ø g{{‫ל‬Ø ‫{{לץ‬tsØ ‫ ם‬ØngØzqÒzk ØsgØnkpqkÏ g Øp Ø z‫ל‬s t Ø tØ kpsÏj tØ m Ø q|gjÏg Ø tØ z{mno ‫ םץ‬Ø ngØ zqÒzk Ø sgØ kÏsg Ø kØ |g{ÎØ |g ‫ ל‬g m Ø{g‫ץ‬h‫ל‬sts g Øoz‫ ם‬mØ‫ ם‬Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØzgqg mqÎnm|gsØ kØ Øj g}tqk |Ò ØnÒ k Ø|g ‫ל‬Ø tØj ‫ ל‬m‫ץ‬gØ j‫מ‬tØk ÑsØ "EQGLEIEQØ Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ø Ø |Ïsjost Ø i gØ tØ kÏjt Ø zqtÒq~ts g Ø gz‫ם‬Ø msØ g{{giÎØ m Ø ~qÎ m Ø im Ø |g Ø psØ |g{{ kqim |ÑsØ zqg| |Ñs Ø Ø ki|g ‫ ל‬g mØk{g ÑspsØ kØzg{g ‫ ם‬kqto Øgiqt‫ מ‬Ø mqÑsØg{{‫ל‬lk Ø ‫ץ‬kØ hkhg ‫ ם‬m gØ mØ ‫מ‬snk mØ m Ø go t}ot‫ מ‬Ø ~{pqÏjg Ø|g ØgsØ{‫ל‬hto‫ץ‬kØoz‫ ם‬mØ msØkzÒ| g mØ|g Økz |q‫ ל‬m mØ m Ø Oxalis pes-carpaeØ to Ø k{g Ñsk Ø hqg‫ ץ‬Ñ m Ø | ‫ ל‬Ø Ø ‫ ם‬kØ mØ kz hÏp mØ toØ L Ú subulatumØ | sjosk‫מ‬k Ø Ø ki|g ‫{ל‬k mØ psØ|g{{ kqik ÑsØ‫ץ‬kØ mq‫ ל‬ØztoØ‫ץ‬k g qÒzk Ø to Ø giqt‫ מ‬Ø kØ ~Òq to Ø ÎØ kØ ht |‫ ם‬tzt Ø ngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØ kzÏ m Ø sgØ zqt|g{Ò k Ø gzÑ{k k Ø to Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ kÏjto ØÅtØL ÚsubulatumØ}gÏsk g Ø‫ ם‬Økz h Ñsk Ø‫ץ‬kØjo |t{ÏgØ kØzt{‫מ‬Øzo|sÒ Økz }‫ל‬sk k ØkÏ kØ kØ|g{{ Òqik k Ø m-

qÑsØ zgqg mqÎ k Ø msØ o{Ñsg ØkÏ kØ kØki|g g{k ‫ץץ‬Òsto Øgiqt‫ מ‬Ø‫ם‬ztoØjk z‫ם‬lk Ø tØkÏjt ØGlebionis coronariaØ zgqg mqÎ k Ø msØ iÏgØ oq g|Î Ø Øks g |tztÏm mØ m Ø |g{{ Òqik g Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ jm‫ ץ‬toqikÏØ ‫{{ל‬tsØ ÒsgØ |Ïsjost Ø msØ o{Ñsg Ø zgqgjt g|‫ל‬Ø g}ÎstosØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø j‫מ‬tØ k ÑsØ |g{{ Òqik g Ø ÒsgØ Ò t Ø giqgs‫ל‬zgo m Ø Î‫ץ‬kqgØ Ò~tosØ gs |g g Î k Ø tØ Ò t Ø giqgs‫ל‬zgo m Ø ‫ץ‬kØ |g{{ Òqik gØ o~gsnÑs Ø ÏgØ Ò t gØ zqg| |ÎØ ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ Ò~k Ø jo ‫ץ‬ksÎØ kzÏjqg mØ msØ kz hÏp mØ toØ kÏjto Ø ¾{{t Ø ‫ל‬isp t Ø g{{‫ל‬Ø m‫ץ‬gs |tÏØzgq‫ל‬its k Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØ ~k Ïlts g Ø‫ץ‬kØ msØ h p ‫ םץ‬m gØ psØ zkq‫ לץ‬psØ |g Ø tsØ {Îngqit Ø o Ò Ø t Ø zgq‫ץל‬k qt ØngØzqÒzk ØsgØ osjo‫ל‬lts g Ø‫ץ‬kØ msØ |gs‫ ם‬m gØ toØkÏjto ØsgØgs gzkrÒq~k g Ø kØj g}tqk |‫ל‬Øh t |‫ל‬Øzkq h‫{{ל‬ts gØ z ~ Ø|g{{ Òqik k Ø~Òq gØ‫ץ‬Òqm Ø ost{ |‫ ל‬Øoz‫ל‬q~tosØ Ø tztnk Ïk Ø toØkÏjto Øgz‫ם‬Ø Ø tztÏk Øt Ø Ø ¾qit Ø|g Ø kpsÏj t Øj g mqt‫מ‬sØz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø kØ|g{ÎØ|g ‫ ל‬g mØksÑØ to Øoz‫{ם‬t zto Ø tØkÏjt ØkÏsg Ø z‫ל‬s t Ø Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØozt{tiÏlk g Ø kØzkqÏztoØ 1 Ø g‫ץ‬h‫ל‬sts g Øoz‫ ם‬mØ gØ|q Îq gØ m Ø)5#.Ø Ø tØL ÚsubulatumØ~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ gØjkjt‫ץ‬ÒsgØ"2A c Ø Ð pfÖyps f Íf :Ø¿sgØhg |‫ם‬Ø‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg ØkÏsg Ø sgØ j g mqmnt‫מ‬sØ t Ø Ïj k Ø osnÎ|k Ø j g~kÏq m Ø ~g‫ץ‬m{Î Ø zgqgipi |‫ ם‬m g Ø|g Øgiqgs‫ל‬zgo m Ø to Øgiqt‫ מ‬Ø mqÑsØ‫ם‬ztoØk‫}ץ‬gsÏlk g Ø tØkÏjt Ø z zqt nÒ p ØmØ‫ץ‬k{Ò mØ m Øh t{tiÏg Ø|g Ø m Øt |t{tiÏg Ø toØkÏjto Ø j gÏ kqgØ kØ ~Ò mØ‫ץ‬kØ msØ|g{{ Òqik gØ|g Ø gØj g}tqk |‫ל‬Ø o Î‫ץ‬g gØ j g~kÏq m ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬gsØsgØ o‫ץ‬h‫{ל‬tosØ msØ|g{‫ מ‬kqmØ isÑ mØ toØ |‫{|מ‬toØ lpÎ Ø to Ø Ñ kØ sgØ ~kj g t‫מ‬sØ zkq ‫ ם‬kqtØ krk j |ko‫ץ‬ÒsgØ ‫ץ‬Ò qgØ zqt g Ïg Ø kØ ~Òq to Ø giqt‫ מ‬Ø‫ם‬ztoØgsgz ‫ מ‬k g Øh{‫ ל‬m mØGAQIGTEØztoØ kÏsk Ø sgØ jm‫ ץ‬toqiÎ k Ø zt{‫מ‬Ø |{k ‫ל‬Ø zkq h‫{{ל‬ts g Ø ngØ zqÒzk Ø sgØjm‫ ץ‬toqimnkÏØ~Ñqt Øi gØ‫ץ‬tstk ÎØ}o ‫ ל‬ØztoØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØ tØL Úsubulatum Ø Ø o{{tiÎØiksk |t‫מ‬Øo{ |t‫מ‬ØkÏsg Ø kzkÏito g Øi gØz ngsÎØkzgsk gipiÎØ toØkÏjto ØgsØ|‫ ל‬Ø Ò t tØ~qk g nkÏ Ø Øzkq ‫ ם‬kqk Øgz‫ם‬Ø ØnÒ k Ø toØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø tØ Ï| otØvÆ Ø ØmØsÎ t Ø g‫מ‬jt Ø ‫ץ‬kØ tsØ |pj |‫ם‬Ø '2 Ø mØ h‫ם‬qk gØ ‫ל‬qzgnt Ø ‫ץ‬kØ tsØ |pj |‫ם‬Ø '2 Ø mØ ‫ ל‬t Ø ‫ץ‬kØ tØ '2 Ø |g Ø tØ kpsÏj t ‫ם‬qt Ø ‫ל‬qspsg Ø ‫ץ‬kØ to Ø |pj |t‫ מ‬Ø '2 Ø |g Ø'2 Ø Øgsp ÒqpØzq‫ם‬st gØ o‫ץ‬h‫{{ל‬k Ø msØzqt '2 Ø Øgsp ÒqpØzq‫ם‬st gØ o‫ץ‬h‫{{ל‬k Ø msØzqt Ø Øgsp ÒqpØzq‫ם‬st gØ o‫ץ‬h‫{{ל‬k Ø msØzqt g ÏgØ toØL Úsubulatum Ö

Ö

Ö

Ö

3GMK@QÖ1@SQÖ Ö sÍ{s Ö fr‫ף‬ysnzs

‫ ם‬tzt Ø gq kq‫ ל‬Ø}p Ø Ø gs‫ם‬zto{t Ø|g Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ jkr ‫ ל‬Ø}p Ø ØvÏ{ to Ø toØkÏjto ØLolium subulatumØgz‫ם‬Ø msØsÎ tØ ‫ ל‬t

162


Lomelosia minoana + # <QDN "M@PO@M PM?@O NP=NK asterusica "M@PO@M "M@PO@M PM?@O DKN<><>@<@

ʈ փƻ 54

Lomelosiaƻminoana + # <QDN "M@PO@M PM?@O NP=NK ƻasterusica "M@PO@M "M@PO@M PM?@O DI 2DGG?@ IJRD<

Ã‫פ‬ys :Ö; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø qÎ m Ø t‫ םץ‬Ø kn‫ץמ‬sm =ØbDIR DIRSQ Ø-NMNFASRI ØADØCACTLEMØLNMSIRØ+‫ם‬ÜMAR Ø ØLc Ø Ø -Aȫ Ø ØGreuterÚ Ø {‫ ם‬ozt Ø0!, 'QETSEQ Ø ‫ ם‬o 0!, 'QETSEQ Ø ‫ ם‬o 'QETSEQ Ø ‫ ם‬o 'QETSEQ Ø ‫ ם‬o Ø ‫ ם‬ozt Ø' Ø7 Ø: Ø nrÏrn‫ם‬f:ÖScabiosa minoana 0 Ø( Ø$AUIR Ø'QETSEQØRTB 0 Ø( Ø$AUIR Ø'QETSEQØRTB Ø( Ø$AUIR Ø'QETSEQØRTB ( Ø$AUIR Ø'QETSEQØRTB Ø$AUIR Ø'QETSEQØRTB $AUIR Ø'QETSEQØRTB Ø'QETSEQØRTB 'QETSEQØRTB ØRTB RTB TBRO ØasterusicaØ'QETSEQØIMØ#AMDNKKEAØ Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ö t{ok Î Ø zqt |k}g{‫ץם‬tq}t Ø m‫ץ‬Ïng‫ץ‬st Ø ‫ מ‬to Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØgs Ïnk g Ø‫ץ‬kØhqg~‫מ‬Ø‫ץ‬Ï ~t Øz{g CL Øv‫{{מ‬gØgs Ïnk g Ø‫ץ‬kØhqg~‫מ‬Ø‫ץ‬Ï ~t Øz{g Øv‫{{מ‬gØgs Ïnk g Ø‫ץ‬kØhqg~‫מ‬Ø‫ץ‬Ï ~t Øz{g Òp Ø k{{k tk jÎ Ø g|Òqg g Ø Ø WØØ Ø CLØØ o‫ץ‬zkq {g‫ ץ‬ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬hgst‫ץ‬ÒstoØ toØ ‫ץ‬Ï ~to Ø |g{o‫ץץ‬ÒsgØ |g Ø Ø j‫מ‬tØ kz }‫ל‬sk k Øgz‫ם‬Øzo|sÒ Ø|g Ø‫ץ‬g|qÒ Øzkz k ‫ץ‬Òsk Øgqioq‫~ם‬qp‫ץ‬k Ø |{mqÒ Ø qÏ~k Ø sn |‫ ם‬ØztjÏ |t Ø{kz ‫ ם‬Ø osÎnp Ø‫ץ‬kØÒsgØ lk‫מ‬it Ø}o{{‫ץם‬tq}psØhqg| Ïps ØÅgr gsnÏgØ|k}‫ {ל‬tØ‫ץ‬kØj ‫ץל‬k qtØ ØCL ØzkqÏztoØm‫} ץ‬g q |Î Ø k}‫ל‬smØgsn jÏpsØ q‫ם‬j sm Ø‫ץ‬kØhqg~‫מ‬Ø p{msÏ |tØ|g Øzks ‫{ל‬thm Øt Ø{thtÏØ‫ל‬s t Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø hqg~‫ מ‬kqmØ i gØ gØ |ks q |‫ל‬Ø gsnÏj gØ |g Ø ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø i gØ gØ zkq }kqk g|‫ ל‬Ø Ò Ø Ñ kØ zqtkrÒ~tosØ g| sp ‫ ל‬Ø k}‫ {ל‬tØ kØ |gqzt}tqÏgØ }g q |‫ ם‬Ø zo|s‫ ם‬Ø tØ |‫ל‬nkØ|gqz‫ ם‬Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØgst | ‫~ם‬qp‫ץ‬m Ø~tgstk jÎ Ø‫ץ‬k‫ץ‬hqgsÑjmØ|tq‫ם‬sgØ msØgz‫{ם‬mrÎØ to Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2n Ø Ø -NMSLNKKIMØ Ø p ØScabiosa minoana

Ø }tqÒ Ø ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ gz‫ם‬Ø tØ z{‫ ל‬t Ø to Ø |g Ø p Ø zqt Ø tØ qÏ~p‫ץ‬gØ psØ}‫{{מ‬ps Ø ‫מ‬tØg|‫ץם‬mØkÏjmØ toØiÒsto Ø Lomelosia 2AÜM gz‫ם‬Ø gØ zÒs kØ ztoØ ost{ |‫ל‬Ø oz‫ל‬q~tosØ msØ qÎ m Ø mØ L Ú albocinctaØ 'QETSEQ Ø 'QETSEQØ Ø "TQDES

|g ØmØL ÚsphacioticaØ 2NELEQØ Ø3CHTKSER Ø'QETSEQØ Ø"TQDES

kÏsg Ø ksjm‫ל| ץ‬Ø m Ø sÎ to Ø ¾{{gØ ks‫ל‬Ø oiiks |‫ל‬Ø kÏjm Ø gØ tztÏgØ gsØ |g Ø jksØ zgqto ‫ל‬ltosØ Òs tsk Ø j g}tqtzt Î k Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to ØkÏsg Økoj ‫|ל‬q gØ|g Øt Ø~pq |Ò Ø to Ø|g gst‫ץ‬Ò Ø rk|‫ל‬ngqk Ø kÏsg Ø mØ L Ú variifoliaØ "NIRR Ø 'QETSEQØ Ø "TQDES Ø tØ Ø igÏtØ sm p |‫ם‬Ø ‫ץמ‬z{ki‫ץ‬gØ gqz‫ל‬nto Ø ‫ם‬jt Ø |g Øik ts |Ò Øg| Ò Ø |q‫ ל‬Ø Ïg ØmØL ÚhymettiaØ "NIRR Ø Ø 3OQTMEQ Ø'QETSEQØ Ø"TQDES Ø zkq t~Ò Ø o |t‫מ‬Ø igÏtoØgz‫ם‬Ø ‫ם‬qk k Ø ztq‫ל‬jk Ø ‫מ‬ht g Ø |ÎØ|g Øst ‫ ם‬kqgØ‫ץ‬Ò~q Ø msØ Ø k{tz‫ם‬ssm t Ø|g ØL ÚcreticaØ , Ø'QETSEQØ Ø"TQDES Ø msØ Ø|g Ø Ø k ‫ם‬ik tØ g{ÏgØ|g Ø g{kgqÏjk ØsÎ t f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø ‫ץ‬tsgj |‫ ם‬Ø z{mno ‫ םץ‬Ø ztoØ Ò~k Øks tz nkÏØkÏsg Øks gÏt Ø|g Ø gØ‫ ל‬t‫לץ‬Ø toØ|g gsÒ‫ץ‬ts g Øgqg ‫ל‬Ø kØ ~ ‫ץ‬Ò Ø kØ‫{ם‬tØ tØ‫ מ‬t Ø toØg hk t{ n |t‫מ‬Ø |qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsgØÎØ kØ‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø psØ Øg ‫ץם‬psØ ÎØ ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ ‫{{ל‬to Ø ~g ‫ץ‬t}o |t‫ מ‬Ø n‫ץל‬sto Ø Ø ost{ |‫ ם‬Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ g ‫ץם‬psØ ozt{tiÏ nm|kØ kØ ‫ץ‬kq |Ò Ø jk|‫ל‬jk Ø g{{‫ל‬Ø{‫ם‬ipØ m Øjo |t{Ïg Øzqt Òii m Ø|g Ø m ØÒ{{k m Ø zqt ÑsØ m‫ץ‬kÏpsØ‫ץ‬kØz{ÎqmØtqg ‫ ם‬m gØzqt Ø tsØh ‫ ם‬tzt Ø jksØÎ gsØjosg ‫ם‬sØsgØ|g g‫ץ‬k qmnkÏØtØg|q hÎ Øgq n‫ םץ‬Ø psØ g ‫ץם‬ps Ø q‫} ם‬g mØin situ gs‫{ל‬o mØ m Ø}p t osnk |Î Ø

jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø ‫ ל‬t Ø Ø ‫מ‬ito t Ø johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø kstksjm‫ם| ץ‬Ø m Ø |tqo}Î Ø toØ ‫ }ם‬sgØ psØ kqto ÏpsØtqÒps Ø tØs‫ ם‬tØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø qg|{kÏtoØ m Ø qÎ m Ø‫ם‬ztoØ}‫מ‬k g Ø kØÒsgsØgst | ‫ם‬Ø|qm‫ץ‬s‫ם‬Ø‫ץ‬kØs‫ ם‬gØÒ|nk m Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ‫ץ‬ÏgØzg{g ‫ל‬Ø|g Ø g‫}ץ‬Ïht{mØ gsg}tq‫ ל‬Ø tØ oztkÏjt Ø |g giq‫}ל‬m|kØ |g Ø msØ zkq t~ÎØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Ïjg Ø |g Ø qto ÑsgØ tsØ xm{tqkÏ mØ Ájm Øg{{‫ל‬ØmØzgqto ÏgØ toØk|kÏØjksØÒ~k Økz hkhg pnkÏØgz‫ם‬Ø sk‫ ם‬kqgØ t ~kÏg Ø ‫ ף‬sys :Ö ~ ‫ץ‬Ò Ø g hk t{ n |ÑsØ hq‫~ל‬psØ |g g|‫ם‬qo}toØ gst ~ t‫מ‬Ø |qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø p Ø gzt|{k |‫ם‬Ø ~g ‫}םץ‬o t Ø kØ o ‫ץם‬k qtØ ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö q‫|ם‬k g Ø i gØ ÒsgØ k|Ø psØ j‫מ‬tØ gs tÏ~psØ oztk jÑs Ø ‫ץ‬kØ j g|q Ò Ø ikpiqg} |Ò Ø |g gst‫ץ‬Ò Ø ztoØgs zqt pzk‫מ‬tosØ tØksjm‫ם| ץ‬ØkÏjt Ø m Ø qÎ m ØLomelosia minoana tØtztÏtØkÏ~kØgq~ |‫ל‬Øzkq iqg}kÏØp ØScabiosa minoanaØ 0 ( Ø $AUIR Ø 'QETSEQØ Ø "TQDESØ RTBRO Ø asterusicaØ 'QETSEQØ 'QETSEQØ Ø|g ØgsÎ|k Ø gØozt{k ‫ץץ‬g |‫ל‬Ø t Ø 'QETSEQØ Ø|g ØgsÎ|k Ø gØozt{k ‫ץץ‬g |‫ל‬Ø t 'QETSEQØ Ø|g ØgsÎ|k Ø gØozt{k ‫ץץ‬g |‫ל‬Ø t Ø Ø|g ØgsÎ|k Ø gØozt{k ‫ץץ‬g |‫ל‬Ø t ~kÏgØ m Ø ~{pqÏjg Ø m Ø qÎ m Ø 4NØ oz |‫ם‬Ø oztkÏjt Ø m Ø L Ú minoana gzgs ‫ל‬Ø kØg hk t{ n |t‫ מ‬Øhq‫~ל‬to Ø m Øtqt k q‫ ל‬Ø m Ø Ï| m Ø kØ‫ץ‬k gÏtØ|g Ø‫ץ‬ki‫{ל‬tØo ‫ץם‬k qtØ|g Øj g}Òqk Øgz‫ם‬Ø tØRTBRO ØasterusicaØ|oqÏp Øp Øzqt Ø tØ ~Î‫ץ‬gØ psØ }‫{{מ‬ps ØztoØkÏsg Øk{{k tk jÒ ØÒp Øgs ptk jÒ Ø‫ץ‬kØ‫ץ‬Î|t Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØksjm‫| ץ‬t‫מ‬ØoztkÏjto ØLomelosia minoana RTBRO Øasterusica


Å‍׼‏Î‍׼‏gĂ˜ toĂ˜h‚t â€Ť×?‏ztoĂ˜|gÂ‚Ă˜ gr‚gsnĂ?gĂ˜ toĂ˜ksjm‍|‚׼‏tâ€Ť×žâ€ŹĂ˜oztkĂ?jtoÂšĂ˜Lomelosia minoana RTBRO Ă˜ASTERUSICA (vp Ă˜% Ă˜%DVAQDR


gz‫ם‬jt m Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬mØ zgqk‫ץ‬hg |Ò Ø ‫ץ‬kn‫ם‬jto Ú gsÏ~sko kØ |g gz‫ם‬sm mØ psØ}p t osnk |ÑsØtqi‫ל‬spsØ toØoztkÏjto Ø (.AUAJNTDIRØ AK Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ö{f lhspÍf Öfyj zÌ :ÖÅtØ kÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mit 65 Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mit Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØ|g mitq tztÏm mØ m Ø)5#.Ø Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Ø {‫ם‬ipØ toØ‫| ץ‬qt‫מ‬Øgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬psØ|g Ø m Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm Øzkq t~Î Økr‫ל‬z{p m ØÅgØj‫מ‬tØgo ‫ל‬Ø t ~kÏgØ msØ |gn t‫מ‬sØkogÏ nm mØ kØtzt gjÎzt kØj g gqg~Î ØztoØngØ ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØ‫ץ‬k Ñ k Ø tsØgq n‫םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØÎØsgØ|g g qÒ k Ø tØh ‫ ם‬tz‫ם‬Ø m ØÂ‫ץ‬p ØtØh ‫ ם‬tzt Øgo ‫ ם‬ØkÏsg Øjo zq‫ ם‬t Ø kØ zkq t~ÎØ gzt‫ץ‬g|qo ‫ץ‬ÒsmØ gz‫ם‬Ø gsnqÑz sk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø|g ØjksØ| sjosk‫מ‬k Ø‫ץל‬k gØgz‫ם‬ØgsnqÑz sk Øzgqk‫ץ‬h‫ ל‬k ØÂ tsØg}tq‫ל‬Ø mØh‫| ם‬m m ØmØÒs g mØ m Ø tztÏg ØÒ~k Økz }Òqk Øtqg ‫ל‬Øgqsm |‫ל‬Øgzt k{Ò ‫ץ‬g gØ ~kj‫ם‬sØ kØt{‫{|ם‬mqtØ tsØtqk s‫ם‬Ø‫ם‬i|tØ psØ kqto Ïps ØjkØ }gÏsk g ØsgØkzmqk‫ל‬lk Ø tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØh ‫ ם‬tzt Ø{‫ם‬ipØ m Ø gz‫ ם‬t‫ץ‬m Ø|{Ï m Ø toØ|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø‫ם‬ztoØ gØlÑgØjksØ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØ sgØzqt kiiÏ tos Ø

na Øzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø gØkÏjmØ toØ qtkjq |t‫מ‬Ø g ‫ל‬i‫ץ‬g t Ø Ø b lrÑÚ yru h Ñh Ú n Ú hp u}pu֨ Ú ~zqrÑku Ú {h Ú hjrÑh ÚyhtÑku Ú{h Ú{hour |u֨Úk hk {h Ñh Ú pt ut |u֨Ú{h Ú lzÔj~upÚ n Úlrl֨tn ÚlybÚhp Ótc Ø gØtztÏgØÒ~tosØ|mqo~nkÏØ zqt g ko Òg Ø zÏ m Øt{‫{|ם‬mqmØmØzkq t~ÎØ psØ kqto ÏpsØ/qÒpsØÒ~k Øks g~nkÏØ tØkoqpzgÌ|‫ם‬Ø Ï| otØzqt g /qÒpsØÒ~k Øks g~nkÏØ tØkoqpzgÌ|‫ם‬Ø Ï| otØzqt g qÒpsØÒ~k Øks g~nkÏØ tØkoqpzgÌ|‫ם‬Ø Ï| otØzqt g ko‫ץם‬kspsØzkq t~ÑsØvÆ Ø Ø ‫}ל‬m Ø| ‫ל‬Ø Øp Ø ‫ם‬zt Ø |t st |Î Ø m‫ץ‬g Ïg Ø |g Ø lÑsmØ k j |Î Ø zqt g Ïg Ø ('2 Ø p Ø kqt‫ מ‬gØ ‫ }ם‬sg Ø |g Ø '2 Ø p Ø sg t{ |‫ל‬Ø kqt‫ מ‬g Ø|g ØÒ~tosØk|ztsmnkÏØk j |ÎØzkq hg{{ts |ÎØ‫ץ‬k{Ò mØ|g Øj g~k q |‫ם‬Ø ~Òj tØ tØ Ø gØ tztÏgØmØL Úminoana RTBRO Øasterusica |g giq‫}ל‬k g Øp Øksjm‫ם| ץ‬Ø|g Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬ØkÏjt Ø m Ø~{pqÏjg Ø kq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø kzÏ m Ø tØÒqitØThe Red Data Book of Rare and Threatened Plants of GreeceØ m Øk{{ms |Î Ø~{pqÏjg Øp Ø6TKMEQ 6TKMEQABKEØ 4TQKAMDØ Ø Â‫ץ‬p Ø to g |‫ל‬Ø jksØ k}gq‫םץ‬lk g Ø |gsÒsgØ‫ץ‬Ò qtØzqt g Ïg Ø m Ø‫ם‬zp Ø‫{{ל‬p kØ o‫ץ‬hgÏsk Ø|g Ø i gØt{‫{|ם‬mqmØ msØzkq t~ÎØ|g Ø gØkÏjmØ m Ø‫ץ‬kØkrgÏqk mØ tsØ iozgk ‫ם‬Ø ,)&%Ø^Ø.!452%Ø Ø

Ö¼rrfÖ Ö fh f‫ם‬y‫{ע‬l Ö {‫ף‬zfs Ö Ö ofrrÍil Ö Ö }‫ע‬zl Ö f‫ם‬fr‫{ע‬l

Ð pfÖyps f Íf :Ö ØLomelosia minoana p Ø3 ÚMINOA ÚMINOA minoa-

¾ t‫ץ‬tØ toØ ksjm‫| ץ‬t‫מ‬Ø oztkÏjto Ø Lomelosia minoana RTBRO Ø ASTERUSICA (vp Ø % Ø %DVAQDR

165


Marsilea quadrifolia '

ƻʃ պʍ ƻ $-

(<MNDG@<>@<@ƻ Marsilea quadrifolia '

.K +G

Ã‫פ‬ys :ØÅtØkÏjt ØÒ~k Øzkq iqg}kÏØgz‫ם‬Ø Ø sjÏk Ø hmqÏg Ø g{{Ïg Ø Ø ‫מ‬zt Ø toØjksØÒ~k Øtq nkÏ nrÏrn‫ם‬f:Ö Marsilea vulgarisØ "EK Ø Ø "NQX Ø 6NX Ø )MDER /QIEMSAKER Ø"NSAM Ø))Ø#QXOSNGALIE Ø Ø Pteris quadrifoliataØ , Ø 3XRS Ø .AS Ø ED Ø Ø Ø Ø Marsilea quadrifoliataØ , Ø , Ø 3O Ø 0K Ø ęD Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø Æjq‫ם‬h gØ z Òqm Ø jm‫ ץ‬toqit‫ מ‬gØ j ‫ ל‬zgq k Ø gzt |Ïk Ø‫ץ‬kØ k qg‫ץ‬kqÎØ}‫{{מ‬g Øt‫ץ‬t ‫ל‬lts gØ‫ץ‬kØgo ‫ל‬Ø toØiÒsto ØTrifolium Øvo ‫ל‬Øjm‫ ץ‬toqit‫מ‬s gØj ‫ ל‬zgq k Øgzt |Ïk Ø Ïlp‫ץ‬gØz‫~ל‬to Ø ØLL Økqonqpz‫ ם‬Ø|g gs‫ם‬ØÎØ‫ץ‬g‫מ‬qt Ø ‫ץ‬kØj ‫ ל‬zgq tØ qÏ~p‫ץ‬gØÒp Ø{kÏt Ø}ÒqtsØ‫ץ‬k tits‫ ל‬gØj g Î‫ץ‬g gØz‫~ל‬to Ø ØLLØ|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØCL Ø Ïlp‫ץ‬gØ ‫ץ‬Ò gØ tØskq‫ם‬Øz‫~ל‬to Ø ØLL Øzq‫ ל‬st Ø{kÏt Øgkqki~o LL Øzq‫ ל‬st Ø{kÏt Øgkqki~o

Øzq‫ ל‬st Ø{kÏt Øgkqki~o‫ץ‬g |‫ ם‬Ø‫ץ‬k tits‫ ל‬gØj g Î‫ץ‬g gØ‫ץ‬Î|to Ø ØCL Øv‫{{מ‬gØ kz z{Òts gØ kØhgn ‫ל‬Øskq‫ל‬ØÎØgstqnp‫ץ‬ÒsgØ kØqm~‫ל‬Øskq‫ל‬ØÎØ tØ Òjg}t Ø Çkq gÏgØ }‫{{מ‬gØ ‫ץ‬kØ |o{ sjq |‫ם‬Ø ‫ץ‬Ï ~tØ ‫ץ‬Î|to Ø ØCLØ|g Øz‫~ל‬to Ø ØLL Ø}o{{‫ל‬q gØ ØWØ Ø CL Ø o‫ץץ‬k q |‫ ל‬Ø q z jtk jÎ Ø {kÏgØ ÎØ ‫ץ‬kØ ‫ץ‬kq |Ò Ø ‫ץ‬mØ kz |g{oz ‫ץם‬ksk Ø qÏ~k Ø z z{Òts gØ}‫{{מ‬gØ‫ץ‬kØ|o{ sjq |‫ם‬Ø ‫ץ‬Ï ~tØ‫ץ‬Î|to Ø ØCLØ|g Øz‫~ל‬to Ø ØLL Ø}o{{‫ל‬q gØ ØWØ ØCL Øv‫{{מ‬gØgsgzgqgipiÎ Øgsgz o ‫ץם‬ksgØ tØÒjg}t Ø zgsÏp Ø tØskq‫ ם‬Ø kØ‫ץ‬g|qkÏ ØÎØhqg~kÏ Ø‫ץ‬Ï ~to Ø }Òqts k Ø Ø ztqt|‫ל‬qz gØ kØ j g|{gj ‫ץ‬Òsto Ø ÎØ ‫ ~ם‬ØztjÏ |to Ø}n‫ל‬sts k Ø ØLLØz‫ל‬spØgz‫ם‬Ø msØÒ‫~ ץץ‬mØ h‫ ל‬m Ø mØ j g|{gj ‫ץ‬Òst Ø ztjÏ |t Ø ÎØ g|qgÏk Ø j g|{gjÑ k Ø psØztjÏ |psØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø tØ|t s‫ם‬Ø Ñ‫ץ‬gØ psØ j g|{gj ‫ץ‬ÒspsØztjÏ |psØÎØt Ø k{ |Ò Øj g|{gjÑ k Ø psØ ztjÏ |psØ‫ץ‬Î|to Ø ØLLØ z‫ל‬s gØ Ø‫ץ‬mØj g|{gj l‫ץם‬kst Ø ztjÏ |t Ø }n‫ל‬sts k Ø rk~pq ‫ל‬Ø tsØ Ïj tØ ‫ץ‬Ï ~t Ø ztq t|‫ל‬qz gØ ØWØ ØLL Øz‫~ל‬to Ø ØLL Ø|o|{ |‫ ל‬Ø ptk jÎØÎØk{{k z |‫ל‬Ø kØz{‫ל‬i gØ‫ ם‬m Øk{{k z |‫ל‬ØÒp Ø ~kj‫ם‬sØ |o|{ |‫ל‬Ø kØki|‫ל‬q gØ t‫ץ‬Î Øhgno|‫ ל‬gsgØÒp Ø‫ץ‬g‫מ‬qg Ø q ~p ‫ל‬Øg{{‫ל‬ØiqÎitqgØiÏsts g Ø‫ ל‬q ~g Ø‫ץ‬kØq‫}ץל‬t Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø t Ø |g Ñ kqt Ø tj‫ם‬s k Ø osÎnp Ø gzto ‫ל‬ltosØ ÎØ Ò~tosØ‫ץ‬Î|t Ø ØLL Øg ~‫ץ‬mqtÏ Ø koqÑ k Ø psØ ztqt LL Øg ~‫ץ‬mqtÏ Ø koqÑ k Ø psØ ztqt

Øg ~‫ץ‬mqtÏ Ø koqÑ k Ø psØ ztqt|gqzÏpsØzkqÏØ Ø Øj ~g ‫ץ‬Òsk Ø tØ‫ץ‬Ò tsØgz‫ם‬Ø tØ‫ץ‬k gÏtØ sk‫מ‬qt Øt Øj g|{gjÑ k Øgsg t‫ץ‬Ñsts g Øg|q hÑ Øzq sØ Ø |tqo}Ò ØÎØkÏsg Øk{k‫מ‬nkqk Ø pqtÏØ Øgs‫ל‬Ø ztq t|‫ל‬qz t Ø ‫ץ‬kØ k{k‫מ‬nkqtØ g ~‫ץ‬mq‫ם‬Ø ‫|ל‬qt Ø zkqÏztoØ Ø ‫| ץ‬qt ztq ‫ל‬iik gØ |g Ø Ø ‫ץ‬kig ztq ‫ל‬iik gØ gs‫ל‬Ø pq‫ ם‬Ø |qt z‫ם‬q gØ zkqÏztoØ Øgs‫ל‬Ø ztq ‫ל‬iik t Ø Ø‫ץ‬LØ kØj ‫ץל‬k qt Ø k LØ kØj ‫ץל‬k qt Ø k Ø kØj ‫ץל‬k qt Ø kig z‫ם‬q gØ‫ץ‬Î|to Ø Ø‫ץ‬L Øz{‫ ל‬to Ø Ø‫ץ‬L Ø‫ץ‬kØg|qgÏgØ zqtk|ht{ÎØ‫ץ‬Î|to Ø Ø‫ץ‬L

‫ץ‬Ò~q Ø msØ ÏsgØ|g Ø msØ gzpsÏg Ø Ïsg Øgo t}oÒ Ø msØ oqÑzmØ|g Øk Î~nmØ msØ ‫ץ‬kq |ÎØz ngsÑ Ø tØ Ø kpqkÏ g ØkÏjt Øk ht{Òg Ø mØ ÒgØ ii{ÏgØ|g Øz ngsÑ Øk‫ץ‬ztjÏlk Ø msØ gs‫ל‬z ormØ psØ ngiksÑsØ k jÑsØ ~m‫ץ‬g Ïlts g Ø zt{‫מ‬Ø zo|st‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø msØ {{‫ל‬jgØ gzgs ‫ל‬Ø ‫םץ‬stsØ mØ{Ï‫ץ‬smØ kq|ÏsmØ toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø kqqÑs ‫ ף‬sys :Ø oqÏp Ø gØghgnÎØ‫מ‬jg gØ psØ{ ‫ץ‬sÑsØ|g Ø‫{ל‬{psØ ghgnÑsØ ojg t o{{tiÑsØ ÎØ g|‫ץם‬mØ gØ Î o~gØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ psØ zt g‫ץ‬ÑsØ |g Ø qog| ÑsØ |g Ø psØ oiqÑsØ ‫~ם‬nkps Ø zÏ m Ø gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ tqolt|g{{ Òqik k Ø |g Ø kØ ‫ץ‬kq |Ò Ø zkq z Ñ k Ø jm‫ ץ‬toqikÏØ zqth{Î‫ץ‬g gØ Ø {Ï‫ץ‬sk Ø |g Ø gØ gqjko |‫ל‬Ø |gs‫ {ל‬g Ø t{‫מ‬Ø o~s‫ם‬Ø kØ tqolt|g{{ Òqik k Ø |g Ø kØ lk ‫ ל‬Ø ghgnÎØ |g Ø {g zÑjmØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ i{o|ÒpsØ oj‫ ל‬psØgz‫ם‬Ø Øg| Ò ØÒp ØzkqÏztoØh‫ל‬nt Ø ØLØ (NKLØ Ø AK Ø Ø*NHMRNMØ ØÅtØkÏjt Øgsgzgq‫ל‬ik g Ø‫ץ‬kØ msØ ‫ץ‬k g}tq‫ל‬Ø psØ ztqÏpsØ toØ‫ץ‬kØ gØzto{ ‫ל‬Ø|g Ø gØqÒts gØ ‫מ‬jg gØ *NHMRNMØ Øg{{‫ל‬Ø|g Øh{g m |‫ל‬Ø‫ץ‬kØ mØhtÎnk gØ psØq lp‫ לץ‬psØÎØj g ztq‫ל‬Ø|g Øki|g ‫ ל‬g mØ‫ץ‬kØ ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ q lÑsØ (NKLØ ØAK Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö ØMarsileaØquadrifoliaØkÏsg Øk‫|מ‬t{tØ sgØj g~pq nkÏØgz‫ם‬Ø gØ‫{{ל‬gØkÏjmØMarsilea Ø|oqÏp Øi g ÏØ gØ}‫{{מ‬gØ m ØkÏsg Ø{kÏgØÎØ ~kj‫ם‬sØ{kÏg Ø |‫ץם‬mØt Ø‫ץ‬Ï ~t Ø|g Ø mØ~kq gÏgØ‫ץ‬tq}ÎØ psØ}‫{{מ‬psØgo t‫מ‬Ø toØkÏjto Ø kÏstosØ sgØkÏsg Ø|g g|kÏ‫ץ‬ksg Øzgq‫ל‬Øgstqnp‫ץ‬Òsg Ø‫ם‬zp Ø gØ‫{{ל‬gØ kÏjm Ø ÅtØ j g|{gj ‫ץ‬ÒstØ ztqt|‫ל‬qz tØ m Ø M Ú quadrifoliaØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø $EHNMSØ Ø AK Ø johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø l‫ם‬qk Ø oqÑzmØ|g Øgsg t{ |‫ל‬Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØMarsilea quadrifoliaØ msØ {{‫ל‬jg

166


hqÏ |k g Ø‫םץ‬stØ mØM ÚmacropodaØ%MGEKL ØÂ‫ץ‬p Ø tØ k %MGEKL ØÂ‫ץ‬p Ø tØ k ØÂ‫ץ‬p Ø tØ k{ko gÏtØgo ‫ם‬ØkÏjt ØkÏsg Ø q ~p ‫ם‬Ø|g ØjksØÒ~k Øtj‫ם‬s k Ø tØ ‫ץ‬ki‫{ל‬tØ ztqt|‫ל‬qz t f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø MarsileaØ quadrifoliaØ ~m‫ץ‬g Ïlk Ø‫| ץ‬qt‫ מ‬Ø|g Øgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsto Øoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø mØ {Ï‫ץ‬smØ kq|ÏsmØ toØ t‫ץ‬t‫מ‬Ø kqqÑsØ Ø {{‫ל‬jg Øt ØtztÏt Ø |g{‫מ‬z tosØ ~k |‫ל‬Ø zt{‫מ‬Ø ‫| ץ‬qÎØ Ò| g m Ø kpqkÏ g Ø zt{‫מ‬Ø z‫ל‬s tØkÏjt Øi gØ msØ%{{‫ל‬jgØ|g Ø ~k |Ñ Ø z‫ל‬s tØi gØ gØ g{|‫ל‬s g Ø sg}Òqk g Ø gz‫ם‬Ø tØ jÒ{ gØ toØ t‫מ‬sghmØ mØ to‫ץ‬gsÏgØ 3AQBTØ ØAK Ø Ø|g Ø mØ to{igqÏgØ 0EEUØ Ø AK Ø Øp Ø sjosk‫מ‬tsØ ØkÏjt Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ø Ø MarsileaØquadrifoliaØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø tØ gq‫ל‬q m‫ץ‬gØ Ø m Ø jmiÏg Ø Ø (ABISASRØ$IQECSIUE Ø|g Ø tØ gq‫ל‬q m (ABISASRØ$IQECSIUE Ø|g Ø tØ gq‫ל‬q m Ø$IQECSIUE Ø|g Ø tØ gq‫ל‬q m $IQECSIUE Ø|g Ø tØ gq‫ל‬q m Ø|g Ø tØ gq‫ל‬q m‫ץ‬gØ Ø m Ø ‫ץמ‬hg m Ø m Ø Òqsm Øp Ø| sjosk‫מ‬tsØ|g Ø z‫ל‬s tØ kÏjt Ø kØkoqpzg |‫ם‬ØkzÏzkjt ÅtØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp Ø sjosk‫מ‬tsØ %. Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ gØ|q Îq gØ" Ø#Ø m Ø)5#.Ø Ø|oqÏp Ø{‫ם‬ipØ toØ‫ ם‬Ø mØzkq t~ÎØgsk‫מ‬qk Î Ø toØkÏsg Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØ|g Øoz‫ם‬|k g Ø kØÒs tsk ØgsnqpztikskÏ Øz Ò k Ø Ø{Ï‫ץ‬smØ kq|ÏsmØ hqÏ |k g Ø mØ Ø {{‫ל‬jg ØnkpqkÏ g ØÒsg Øgz‫ם‬Ø to Ø m‫ץ‬gs |‫ ם‬kqto Øoiqt ‫ם‬zto Ø m Ø~Ñqg Ø|g Øzqt g k‫מ‬k g Øgz‫ם‬Ø mØ ‫ץמ‬hg mØ g‫ל ץ‬q Øk j |‫ל‬Øp Øzkq t~ÎØ‫ץ‬kØzt{‫מ‬Ø m‫ץ‬gs |t‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Øtqs ntzgsÏjg ØksÑØzqt }‫ ל‬p ØÒ~k Øzqt gnkÏØ p Øzqt g ko‫ץם‬ksmØzkq t~ÎØj knst‫ מ‬Ø m‫ץ‬g Ïg Ø tØkoqpzgÌ|‫ם‬Ø Ï| otØzqt g ko‫ץם‬kspsØzkq t~ÑsØvÆ Ø Ø sØ |g ØmØ{Ï‫ץ‬smØ kq|ÏsmØkÏsg Øzqt g ko‫ץם‬ksmØzkq t~Î Øt Ø|oq ‫ ם‬kqt Ø|Ïsjost Øi gØ tØkÏjt Øgo ‫ם‬ØkÏsg ØmØgztrÎqgs mØ|g ØmØ

gzt|‫{ל‬o mØ psØg| ÑsØ m Ø{Ï‫ץ‬sm Ø{‫ם‬ipØ|oqÏp Ø psØg|qgÏpsØgort‫ץ‬k Ñ kpsØ m Øoj‫ ל‬sm Ø ‫ל‬n‫ץ‬m Ø mØj ‫ל‬q|k gØ m Ø h{g m |Î Ø zkq ‫ם‬jtoØ gzg kqi ‫ל‬jtoØ Ø 0AOARSEQ0AOARSEQ GIADNTØ Ø "ABAKNMARØ Ø ÅtØ kÏjt Ø kzÏ m Ø | sjosk‫מ‬k Ø |g Øgz‫ם‬Ø Øgztrmq‫ל‬s k Ø ‫ץ‬m‫ לץ‬psØ m Ø{Ï‫ץ‬sm Ø|oqÏp Øi gØ kzÒ| g mØ psØgiqt |ÑsØ|g{{ kqik Ñs Ø Ð pfÖyps f Íf :Ö {{giÒ Øt ØtztÏk Økzmqk‫ל‬ltosØgqsm |‫ל‬Ø ÎØ ozthgn‫ץ‬ÏltosØ msØ zt ‫ ם‬m gØ toØ ksj g Î‫ץ‬g t Ø toØkÏjto ØMarsileaØquadrifolia zqÒzk ØsgØgzt}k‫מ‬its g Ø gØ zqÒzk Ø ‫ץל‬k gØ sgØ {m}nt‫מ‬sØ j g~k q |‫ל‬Ø ‫ץ‬Ò qgØ msØ zkq t~ÎØ m Ø{Ï‫ץ‬sm Ø kq|Ïsm Ø gØtztÏgØngØgzt qÒztosØ msØ zkqg ÒqpØ gort‫ץ‬kÏp mØ m Ø ‫ל‬n‫ץ‬m Ø toØ skqt‫ מ‬Ø |gnÑ Ø kzÏ m ØngØzkq tqÏltosØ msØozkq‫ל‬s {m mØ psØoj‫ ל‬psØi gØ ‫ל‬qjko m Ø Ò qgØ zqt g Ïg Ø zqÒzk Ø kzÏ m Ø sgØ {m}nt‫מ‬sØ |g Ø kØ‫ ם‬Øg}tq‫ל‬Ø msØ|g gz‫ ל‬m mØ psØoiqt tz |ÑsØk| ‫ל‬ kpsØ|g Ø msØkzÒ| g mØ psØ|g{{ kqik ÑsØ‫ץ‬Ò gØ tsØoiq‫ם‬ tzt Ø‫ם‬zp ØkzÏ m Ø|g Øi gØ mØht |Î Ø mØ}p ‫ל‬ØÎØ tØ|‫ץ ם‬tØ m Øh{‫ ל‬m m Ø msØzgq‫ |ל‬gØlÑsmØ m Ø{Ï‫ץ‬sm Ø gØtztÏgØ zqÒzk ØsgØiÏsts g Ø|g ‫ם‬z sØzqt k| |t‫מ‬Ø ~kj g ‫ץ‬t‫ מ‬ØÅÒ{t Ø osÏ g g Ø mØ ksm‫ץ‬Òqp mØ |g Ø kog nm tztÏm mØ psØ tz |ÑsØ |g tÏ|psØ i gØ msØ zqt g ÏgØ toØ kÏjto Ø msØ zkq t~Î Ø ks |Ñ Ø‫ם‬zp Øgsg}Òqk g Ø mØh h{ tiqg}Ïg Ø gØ z‫ם‬q gØ m ØMarsileaØzgqg‫ץ‬ÒstosØlps gs‫ל‬Øi gØjk|gk Ïk Ø g|‫ץם‬mØ|g Ø Ø osnÎ|k Ø psØht gs |ÑsØ o{{tiÑsØ 'IBBXØ Ø$XEQØ Ø|g ØÒ Ø tØ}o ‫ם‬Ø‫ץ‬ztqkÏØsgØ|g{{ kqimnkÏØ kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto ØÎØ kØ‫{{ל‬to Ø qkosm |t‫ מ‬ØvtqkÏ Ø‫ץ‬kØ |tz‫ם‬Ø msØex situØj g Îqm m ‫פ‬fÖ fyf jph ‫ע‬isn

‫ ם‬tzt Ø |g Ø ‫ ל‬t‫ץ‬gØ toØ ojq‫ם‬h toØ z kq j‫}ם‬o toØ Marsilea quadrifoliaØ msØzgq‫ |ל‬gØlÑsmØ m Ø{Ï‫ץ‬sm Ø kq|Ïsm Ø kqqÑs Ø vp Ø Ø gzg kqi ‫ל‬jto

167


Medicago caricaƻ #P= (JM .H<GG

ʈ փƻ 54

'@BPHDIJN<@ Medicago carica #P= (JM .H<GG DI 2DGG?@IJRD< ƻ

nrÏrn‫ם‬f:Ø TrigonellaØ caricaØ (TB -NQ Ø IMØ "ATHIMIAØ Ø Ø

s g Ø‫| ץ‬qtÏØn‫{מ‬g|k ØztoØ oi|ks qÑstosØi‫ם‬s ‫ץ‬tØÒjg}t Ø kØ z{gi ‫ל‬Ø ztoØ gs |qÏlk Ø msØ n‫{ל‬g g Ø Ø h{‫ ל‬m mØ m Ø zkq t~Î Ø gzt k{kÏ g Ø gz‫ם‬Ø }q‫מ‬igsgØ |g Ø n‫ץל‬sto Ø ‫ץ‬kØ |t s‫ ם‬kqgØ gØCoridothymus capitatus ÚPistacia lentiscus Ø|g Ø TeucriumØ brevifolium Ø msØ {{‫ל‬jg Ø tØ o ‫ץם‬k qtØ ‫ם‬ztoØ Ò~k Ø gsg}kqnkÏØ tØ kÏjt Ø |o‫ץ‬gÏsk g Ø ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Ø LØ ('QETSEQØ

jp hpf|Ì:Ø tstk Î Øz‫ם‬gØ‫ מ‬to Ø ØCL Ø‫ץ‬kØz k ‫ץ‬ÒstØ qÏ~p‫ץ‬g Ø k{Ò~mØ‫ם‬qn gØÒp Øgstqnt‫ץמ‬ksg Øj g|{gj ‫ץ‬ÒsgØgz‫ם‬Ø mØh‫ ל‬mØ to Ø gq‫}ל‬o{{gØ{ti~tk jÎ Øtjts p ‫ל‬Ø ÎØ‫ץ‬kØhgn‫ מ‬kqk Ø ~ ‫ץ‬Ò Ø gØgsÑ kqgØ ~kj‫ם‬sØg|Òqg g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øv‫{{מ‬gØ‫ץ‬kØ‫ץ‬Ï ~tØ ØLLØ|g Ø Øgs ptk jÎ qt‫ץ‬htk jÎØÒp Ø }mstk jÎØ}o{{‫ל‬q gØ‫ץ‬kØtjts Ñ k Ø tØ gsÑ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ to Ø‫ץ‬kiÒnto Ø ØWØ ØLL Ø tjÏ |t Ø gr gsnÏg Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø |g g{ÎipsØ kØ t‫לץ‬jgØ Ø gsnÒps Ø ¾snmØ ‫ץ‬kØ ztjÏ |tØ zkqÏztoØ Ø LL Ø Òp Ø Ø LLØ |g ‫ל‬Ø msØ|gqzt}tqÏg Ø ‫{ל‬o|g Ø|pjpstk jÎ Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Øtj‫ם‬s k Ø{ti~tk jkÏ iqg‫ץץ‬tk jkÏ Øk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬

Øtj‫ם‬s k Ø{ti~tk jkÏ iqg‫ץץ‬tk jkÏ Øk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫מ‬ kqt Ø toØ p{Îsg Ø k}‫ל‬smØ |Ï q sm Ø zÒ g t Ø Ø LL Ø z Òqoik Øc Ø ØLL Ø gqz‫ ם‬Ø~Òjqpzg Øgstqnt‫ץמ‬kst ØÒp Ø ‫ם‬qn t Økz ‫ץ‬Î|m Økon‫ מ‬Øz k ‫ץ‬Òst Øz{koq |‫ ל‬Øj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØLL Ø ~kj‫ם‬sØ{kÏt Ø gØk{{ms |‫ל‬ØjkÏi‫ץ‬g g Ø ‫ץ‬kØzkq ‫ ם‬kqk Øgz‫ם‬Ø Øki|‫ל‬q k Øgs‫ל‬i{o}k ØskoqÑ k Øzo|s‫ל‬Ø tztnk m‫ץ‬Òsk Ø|g Øgsg t‫ץ‬t‫ץמ‬ksk Øzkq Ò~psØ Ø zÒq‫ץ‬g g Ø zÒq‫ץ‬g gØkz ‫ץ‬Î|m Ø{kÏg Øj g ‫ ל‬kpsØzkqÏztoØ ØWØ ØLL

Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ø ÅtØ kÏjt Ø gq~ |‫ל‬Ø zkq iq‫}ל‬m|kØ gz‫ם‬Ø tsØ(TBEQ--NQASHØp ØTrigonella Ø‫ץ‬kØ msØtst‫ץ‬g ÏgØT ØcaricaØ (TBEQ -NQASHØ Ø msØ osÒ~k gØ‫ץם‬p Øzgqg mqÎ (TBEQ -NQASHØ Ø msØ osÒ~k gØ‫ץם‬p Øzgqg mqÎ -NQASHØ Ø msØ osÒ~k gØ‫ץם‬p Øzgqg mqÎ -NQASHØ Ø msØ osÒ~k gØ‫ץם‬p Øzgqg mqÎ Ø Ø msØ osÒ~k gØ‫ץם‬p Øzgqg mqÎnm|kØ‫ ם‬Øj gnÒ k Ø tsØ‫ץ‬m~gs ‫םץ‬Ø m Øk|qm| |Î Øgzk{konÒqp m Ø psØ gsgzgqgipi |ÑsØ tqi‫ל‬spsØ gz‫ם‬Ø msØ q‫ם‬z jgØ |g ‫ל‬Ø mØj gj |g ÏgØ m Økz |tsÏg m Øgz‫ם‬ØÒs t‫ץ‬gØ|g ‫{{ל‬m{toØ‫ץ‬kiÒnto Ø kØh‫ ל‬mØgo ‫ם‬Ø tØ‫ץ‬m~gs ‫םץ‬Ø|g Økz ‫ץ‬Òqto Ø ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø t ~kÏgØ toØ‫ל‬snto Øt Ø3LAKKØESØAK Ø Ø ksÒ grgsØ msØ T Ø caricaØ tØ iÒst Ø Medicago Ø Ø 3LAKKØ Ø *NLOHEØ Ø|g g ‫ ל‬tosØzkqk gÏqpØ tØkÏjt Ø mØ Ú RECSINØ BucerasØ ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ tØ ~Î‫ץ‬gØ toØ ~ÒjqpzgØ kon‫ מ‬Ø kz ‫ץ‬Î|m Ø|g Ø|o{ sjq |‫ ם‬ØÒp Øk{g}qÑ ØkzÏzkjt Ø|g Ø mØ RTBRECSINØErectaeØ‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ msØgstqnp‫ץ‬ÒsmØ|g Økono ksÎØ nÒ mØ psØ gsnÒps Ø Ø ‫ץ‬tq}t{ti |‫ל‬Ø kii‫ מ‬kqt Ø oiiksÎ Ø m ØM ÚcaricaØkÏsg ØmØM ÚpampylicaØ TB -NQ Ø Ø3IQȫ Ø% Ø 3LAKK ØmØtztÏgØkrgz{Ñsk g Ø mØ ØÅtoq|ÏgØ sg t{Ïg Ø|g Ø jksØÒ~k Øgsg}kqnkÏØ msØ {{‫ל‬jg Ø ØM Úpampylica j g}Òqk Ø tØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØgq n‫םץ‬ØgsnÒpsØgs‫ל‬Ø gr gsnÏgØ Ø tsØhqg~‫ מ‬kqtØ|‫{ל‬o|gØ ØLL Ø|g Ø tsØ ks‫ ם‬kqtØ

Ã‫פ‬ys :Ø;Åtoq|Ïg=Øb-TŌKA +AKE Ø+AKJGEQĥKKØIMØPinus brutia7AKD Ø Ø JLØ MNQDĥRSKICHØ UNMØ -TŌKAc Ø Ø L Ø Ø -AXØ Ø (UB -OR Ø Ø Ø $ Ú $UDLEYÚ Ú ( {‫ ם‬ozt Ø "!3"' Ø(EQB (TB --NQ Ø) ‫ ם‬ozt Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:ؾisp t jpÍsis Ö frms|spÍf :Ø Ø k{{ms |Ò Ø sÎ to Ø |oqÏp Ø tØ ‫ל‬q tØ|g Ø tsØ zqÏ{ t ØksÑØ kØzkq t~Ò Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtoØ o t‫ץ‬Ò qtoØ m ØÅtoq|Ïg ØmØgsnt}tqÏgØzgqg kÏsk g Ø‫ץ‬Ò~q Ø tØ ‫ ל‬t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø Ø Medicago carica krgz{Ñsk g Ø|oqÏp Ø mØ ØÅtoq|Ïg Øgz‫ם‬Ø mØ gq‫ץ‬gqÏjgØ‫ץ‬Ò~q Ø |g Øst ‫ ם‬kqgØ toØ+ARØ (TBEQ--NQASHØ Ø Ø msØ {{‫ל‬jgØ}‫מ‬k g Øgzt|{k |Ñ Ø ØsÎ to Ø kiÏ mØ g k{‫ם‬q lt Ø |g Ø qtii‫{מ‬mØ 'QETSEQØ Ø gzÒsgs Ø gz‫ם‬Ø gØ |qg g |‫ל‬Øzgq‫ {ל‬g Ø q‫|ם‬k g Øi gØÒsgØ z‫ל‬s tØkÏjt Ø toØtztÏtoØt Øk{{ms |tÏØz{mno ‫ץ‬tÏØÒ~tosØ j gÏ kqgØzkq tq ‫ץ‬ÒsmØkr‫ל‬z{p mØ|g ØkÏsg Øzt{‫מ‬Øks tz ‫ץ‬Òst ‫ ף‬sys :Ø msØ kiÏ m Ø mØ Medicago carica Ò~k Ø hqknkÏØ kØhqg~Ñjk Øg hk ‫ {ם‬nto Ø‫ץ‬kØ}q‫מ‬igsgØ Ø g‫ץ‬g ‫ל‬jtoØ zqt pz Ø kz |t spsÏg Ø |gnÑ Ø |g Ø kØ |gq |t‫ מ‬Ø hq‫~ל‬to Ø |g Ø zk qÑjk Ø g hk t{ n |‫ם‬Ø Òjg}t Ø kØ { h‫ל‬j gØ‫ץ‬kØz‫ם‬k Ø|g ØgkÏ}o{{to Øn‫ץל‬sto Ø Ïsg Ø}o ‫ם‬ØztoØk‫ץ‬}gsÏlk g Ø Øzkq ‫ ם‬kqtØrmqÒ ØnÒ k Ø psØ}qoi‫ל‬spsØ ('QETSEQØ Ø msØ qtii‫{מ‬mØ tØkÏjt Ø}‫מ‬k g Ø kØtzÒ Ø |g Ø ~ ‫ץ‬Ò Ø g hk t{ n |ÑsØ hq‫~ל‬ps Ø ‫ם‬ztoØ jm‫ ץ‬toqit‫מ‬-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØMedicago carica msØ {{‫ל‬jg


~ÒjqpzgØztoØzgqto ‫ל‬lk Ø|o‫ץ‬g Ò Øqg}Ò Ø|g Ø}Òqk ØzkqÏztoØ Øki|‫ל‬q k Øgsg t‫ץ‬t‫ץמ‬ksk ØskoqÑ k f ‫ ע‬f lÖyzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØmØMedicago caricaØ Ò~k Øgsg}kqnkÏØ kØ Øk{{ms |Ò ØnÒ k Øj‫מ‬tØ mØsÎ tØ kiÏ mØ g k{‫ם‬q lt Ø|g Øj‫מ‬tØ mØ qtii‫{מ‬mØ 'QETSEQØ Ø ØnÒ k Øgo Ò ØkÏsg Ø ~k |‫ל‬Øgzt‫ץ‬g|qo ‫ץ‬Òsk Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø kq ‫ ם‬kqtØ oi|k|q ‫ץ‬Òsg Ø mØ kiÏ mØgsg}Òqk g Øgz‫ם‬Ø tØ{‫}ם‬tØ t‫מ‬s g Øhtqk tjo |‫ל‬Ø toØ|‫מ‬q toØt | ‫ץ‬t‫מ‬Ø m ØsÎ to Ø‫ם‬ztoØ‫ץם‬p Økqig ÏgØzkjÏtoØgz‫ם‬Ø to Ø oiiqg}kÏ Ø tsØ zqÏ{ tØ toØ ØjksØks ‫ם‬z kØ|‫ל‬zt tØ‫ ל‬t‫ץ‬t Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØ jksØgzt|{kÏk Øks k{Ñ Ø msØ‫מ‬zgqrÎØ toØkÏjto Øoztjk |s‫מ‬k Ø ‫ץם‬p Øz ngs‫ ם‬g gØ‫ץ‬ÏgØzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØk‫ל}ץ‬s m Ø Øjk‫מ‬ kqmØnÒ mØks tzÏlk g Ø tØst tgsg t{ |‫ם‬Ø‫|ל‬qtØ m ØsÎ to Ø mØ qtii‫{מ‬mØ tØ kÏjt Ø gskoqÒnm|kØ st tgsg t{ |‫ל‬Ø toØ }‫ל‬qto Ø ‫ץם‬p Ø tØ gq n‫ םץ‬Ø psØ g ‫ץם‬psØ kjÑØ Î gsØ j gÏ kqgØ zkq tq ‫ץ‬Òst Øz ngs‫ ם‬g gØ‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø psØ Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø kØ|q Îq gØ ØnÒ k Øzgqto Ïg Ø toØkÏjto ØztoØÒ~tosØ |g giqg}kÏØ |g Ø msØ Ò| g mØ ztoØ tØ |‫ל‬nkØ z{mno ‫ םץ‬Ø |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk ØmØMedicago caricaØ~gqg| mqÏlk g Øzqt pq s‫ל‬Ø p Ø Åqp ‫ם‬Ø 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ ‫ץ‬kØ tØ |q Îq tØ $ Ø m Ø )5#.Ø Ø Ø o{{tiÎØ zkq t ÒqpsØ z{mqt}tq ÑsØ i gØ tsØ oztz{mno ‫םץ‬Ø m Ø|‫ל‬nkØnÒ m Ø|g ØmØz ngsÎØkr‫{ל‬k mØ|‫ל‬zt psØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ Ï p Ø ‫ץ‬k g qÒ tosØ tØ ~gqg| mq ‫םץ‬Ø toØ kØ sjosk‫מ‬tsØ %. Ø tØkii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Ø Ø thg %. Ø tØkii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Ø Ø thg Ø tØkii‫ מ‬Ø‫ץ‬Ò{{ts Ø Ø thgq‫ ם‬kqt Ø|Ïsjost Øi gØ msØM ÚcaricaØ}gÏsk g ØsgØzqtÒq~k g Ø gz‫ם‬Ø msØg{{giÎØ mØj g~kÏq mØ m Øh‫| ם‬m m Ø ØsÎ to Ø

Øgorm‫ץ‬ÒsmØzÏk mØh‫| ם‬m m ØztoØzgqg mqkÏ g Ø|oqÏp Øgz‫ם‬Ø tØ‫ץ‬ki‫{ל‬tØgq n‫םץ‬ØlÑpsØztoØh‫| ם‬tosØgskrÒ{ki| g Ø‫ץ‬ztqkÏØ sgØtjmikÏØ mØ‫ץ‬kÏp mØ psØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØkÏjto Ø|gnÑ Ø|g Ø toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬ps ØÂ‫ץ‬p ØmØz{Îqm ØÒ{{k mØ h‫| ם‬m m Økz qÒzk Ø msØozkqht{ |ÎØgs‫ל‬z ormØ psØng‫ץ‬spjÑsØk jÑsØ|g ØtjmikÏØ mØ‫ץ‬kÏp mØÎØ msØkrg}‫ל‬s mØ psØ gst i‫ לץ‬psØ mØ h{‫ ל‬m mØ g{{‫ל‬Ø |g Ø toØ oztq‫}ם‬toØ psØ ztpjÑsØk jÑs Ø Øzg{g ‫ ם‬kqmØzqg| |ÎØ psØ| mst q‫}ם‬psØ sgØ|gÏskØ gØ}q‫מ‬igsgØi gØsgØkostÎ tosØ gØztÑjmØkÏjmØ|g Ø sgØkrg }g{Ï tosØ|g{‫ מ‬kqmØh‫| ם‬m mØz ngsÑ ØsgØkzÒ qkzkØ msØg }g{Ò kqmØj g Îqm mØ m ØM Úcarica Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ø Â{t Ø t Ø h ‫ ם‬tzt Ø toØ kÏjto Ø gsÎ|tosØ tØ Ï| otØ vÆ Ø Ø msØ zkq t~ÎØ ‫ץ‬kØ |pj |‫ם‬Ø '2 Ø ztoØ zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø msØ kiÏ m Ø Ø sm Ïjk Ø pØ|g Ø qtii‫{מ‬mØ|g Ø msØzgq‫ |ל‬gØng{‫ ל‬gØlÑsm Ø‫ץ‬k{Ò mØ m Øh t{tiÏg Ø|g Ø m Øt |t{tiÏg Ø m ØMediedicago caricaØ |gnÑ Ø |g Ø mØ j g~kÏq mØ ‫ ם‬tØ m Ø h‫| ם‬m m Ø ‫ ם‬tØ |g Ø m Ø h{‫ ל‬m m Ø |qÏsts g Ø gzgqgÏ m k Ø i gØ msØ kz hÏp mØ toØkÏjto Ø Øz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø kiÏ m Ø|g Ø m Ø qtii‫{מ‬m ØngØzqÒzk ØsgØzqt g kont‫מ‬s Ø|g ‫ל‬Øzqt Ï‫ץ‬m mØin situ ÚksÑØt Ø|‫ ל‬t |t Ø|g Øt Øgq~Ò Ø m Ø kiÏ m ØngØ zqÒzk ØsgØksm‫ץ‬kqpnt‫מ‬sØi gØ gØ z‫ל‬s gØ}o |‫ל‬ØkÏjmØztoØk‫ץ‬}gsÏlts g Ø msØzkq t~ÎØ to Ø Ø o{{tiÎØ zkq‫ לץ‬psØ toØ kÏjto Ø|g ØmØ}‫{מ‬grÎØ to Ø kØÅq‫ל‬zklk Ø ksk |t‫מ‬ØÆ{ |t‫מ‬Ø |qÏsk g ØkzÏ m Ø j gÏ kqgØ m‫ץ‬gs |Î sÍ{s Ö fr‫ף‬ysnzs Ö &Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil

ÅtØkÏjt ØMedicago carica |g Øt Ø|gqztÏØ toØgz‫ם‬Ø msØsÎ tØ qtii‫{מ‬m Ø vp Ø Ø ps gs sÏjm


Medicago carstiensis 2PGA@I

ʈ փƻ 54

'@BPHDIJN<@ Medicago carstiensis 2PGA@I DI %<>L

JGG@>O<I@< Ã‫פ‬ys :Ø ; {thksÏg=Ø ÅtØ kÏjt Ø zkq iq‫}ל‬m|kØ gz‫ם‬Ø msØ #AQ#AQ MINKAØ m Ø m‫ץ‬kq sÎ Ø {thksÏg Ø bIMØLNMSIBTRØ#AQRSIEMRI Ø m Ø m‫ץ‬kq sÎ Ø {thksÏg Ø bIMØLNMSIBTRØ#AQRSIEMRI IMØLNMSIBTRØ#AQRSIEMRI ØLNMSIBTRØ#AQRSIEMRI LNMSIBTRØ#AQRSIEMRI Ø#AQRSIEMRI #AQRSIEMRIBTRØ #AQMINKIAEc Ø ksjk~t‫ץ‬Òsp Ø hg ‫ץ‬ÒstØ kØ jkÏi‫ץ‬gØ toØ & ØÇ ØUNMØ7TKFEM Ø o{{tiÒ Ø toØtztÏtoØj g mqt‫מ‬s g Ø msØ ÒssmØ 7 Ø s t‫ מ‬t ØtØ Ø* Ø*ACPTIMØgsg}Òqk Ø‫ ם‬ØÒ{g 7 Ø s t‫ מ‬t ØtØ Ø* Ø*ACPTIMØgsg}Òqk Ø‫ ם‬ØÒ{g Ø s t‫ מ‬t ØtØ Ø* Ø*ACPTIMØgsg}Òqk Ø‫ ם‬ØÒ{g * Ø*ACPTIMØgsg}Òqk Ø‫ ם‬ØÒ{g Ø*ACPTIMØgsg}Òqk Ø‫ ם‬ØÒ{g *ACPTIMØgsg}Òqk Ø‫ ם‬ØÒ{g Øgsg}Òqk Ø‫ ם‬ØÒ{ghkØ zÒq‫ץ‬g gØ toØ }o t‫מ‬Ø gz‫ם‬Ø tsØ 6 Ø "QTFASIØ b Ø TBIØ CKAQ Ø 6AKEMSIMTRØØ "QTFASIØØ DESEWIS Ø Ø LECTLPTEØØ RELIMAØØ CNLLTCNLLT MICAUIS c Ø|g{{ Òqim kØ tØ}o ‫ם‬Ø|g Ø o‫ץ‬zkq Ò{ghkØlpiqg c Ø|g{{ Òqim kØ tØ}o ‫ם‬Ø|g Ø o‫ץ‬zkq Ò{ghkØlpiqg} |ÎØgzk |‫ם‬s mØ toØkÏjto Ø tØ qÏ t‫ץ‬tØÒqitØ toØ CNMERØ 0KAMSAQTLØ2AQINQTLØ jp hpf|Ì:Ö t{ok Î Ø z‫ם‬gØ ‫ץ‬kØ {kz ‫ל‬Ø oz‫ם‬ik gØ q lÑ‫ץ‬g gØ |g Ø k{Ò~m ØozÒqik t Øh{g tÏØ‫ מ‬to ØÒp Ø ØCL Ø‫ ל‬q CL Ø‫ ל‬q

Ø‫ ל‬q ~t Ø ÎØ ‫ץ‬kØ gqg ‫ ם‬Ø gz{‫ם‬Ø qÏ~p‫ץ‬g Ø gq‫}ל‬o{{gØ q ips |‫ ל‬Ø tjts p ‫ ל‬Ø zgs ‫ ם‬kqgØ g|Òqg gØ tØ gsÑ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ toØ h{g t‫ מ‬Øv‫{{מ‬gØ‫ץ‬kØ qÏgØ}o{{‫ל‬q g Ø‫ ל‬q ~gØÎØ‫ץ‬kØgqg ‫ם‬Ø qÏ~p‫ץ‬gØ|g ‫ל‬Ø‫ץ‬Î|t Ø psØsk‫מ‬qpsØ|g Ø gØ|q‫ ל‬zkjg Ø tØ‫ץ‬k gÏtØ‫ץ‬kØztjÏ |tØ ØLL Ø}o{{‫ל‬q gØj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØLL Øk{{k z |‫ל‬ØÒp Øptk jÎ Ø‫ץ‬kØtjts p ‫ ל‬zq tsp ‫ל‬Ø |q‫ ל‬zkjgØ tØ‫ץ‬kig{‫ מ‬kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ to Ø tjÏ |t Ø gr gsnÏg Ø‫ץ‬kØ Ø‫ל‬snm Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø toØ‫ץ‬Ï ~toØ toØ ostjt‫מ‬Ø }‫{{מ‬to Ø|g g{Îik Ø osÎnp Ø kØg|ÏjgØ ØLL ؾsnmØ‫ץ‬kØ ztjÏ |tØÏ tØÎØk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqtØ toØ p{ÎsgØ toØ|‫ל‬{o|g Øhq‫ |ל‬tØhqg~‫ מ‬kqtØ toØztjÏ |to Ø|‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øtj‫ם‬s k Ø{ti~tk jkÏ Øhqg~‫ מ‬kqt Ø toØ p{Îsg Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø|Ï q sm ØzÒ g t Øgs ptk jÎ Ø ‫ץ‬kØkqonqt|‫ ל‬gsk ØskoqÑ k Øz Òqoik Ø t‫ץ‬Î|k ØÎØk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqk Ø m Ø q‫ם‬z jg Ø gqztÏØ~Òjqpzk Ø‫ץ‬g‫מ‬qt Ø |g ‫ל‬Ø msØpqÏ‫ץ‬gs m Øhqg~Òp Ø|o{ sjq |tÏ Ø‫ץ‬kØ Ø zkÏqk Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ Ø LLØ ~pqÏ Ø Ø ‫|ל‬gsnk Ø |g Ø j ti|p‫ץ‬ÒstØ sk‫מ‬qtØ gØ |q‫ ל‬zkjg Ø gsÑ kqmØ |g Ø |g Ñ kqmØ zkÏqgØ ‫ ץ‬|q‫ ם‬kqtoØ ‫ץ‬kiÒnto Ø ‫ץ‬kØ jÏ| otØ gs‫ל‬i{o}psØ skoqÑ kpsØ Øz{koqÒ Ø to ØztoØgzt{ÎitosØ kØ Ø{kz Ò Øk‫מ‬|g‫ץ‬z k ØkonkÏk ØÎØ|g‫ץ‬z ‫ץם‬ksk Ø‫ ~ם‬Øgi| qtk jkÏ Ø‫|ל‬gsnk Ø kØ|‫ל‬nkØ zkÏqg Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø zÒq‫ץ‬g gØ ØWØ ØLL Øgst | t|Ï q sgØÒp Ø|g gs‫ ל‬

g Ïg Ø mØ t sÏg qlkithÏsm Ø mØ kqhÏg Ø tØ goqtht‫מ‬s t Ø msØ {hgsÏgØ|g Ø mØ to{igqÏgØ (AXEJØ Ø3LAKKØ Ø*NL (AXEJØ Ø3LAKKØ Ø*NL Ø Ø3LAKKØ Ø*NL 3LAKKØ Ø*NL Ø Ø*NL *NLOHEØ Ø kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjkjt‫ץ‬Òsg Ø tØ‫ם‬qt Ø gi Ø Ø kØ gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØjkjt‫ץ‬Òsg Ø tØ‫ם‬qt Ø giigÏtØgzt k{kÏØ tØst ‫ ם‬kqtØ m‫ץ‬kÏtØkr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto ‫ ף‬sys :Ø Ø Medicago carstiensisØ Ò~k Ø |g giqg}kÏØ kØ o ‫ץם‬k qtØgz‫ם‬Ø gØ ØLØ‫ץ‬Ò~q Ø gØ ØL Ø‫ם‬ztoØ}‫מ‬k g Ø kØg hk t{ n |‫ם‬Øoz‫ ם‬qp‫ץ‬g ØÅgØ}o ‫ל‬Ø o‫ץץ‬k Ò~tosØ tsØ oz‫ם‬qt}t Ø o~s‫ל‬Ø ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ ‫{{ל‬gØ | ‫{ }ם‬gØ ztÑjm Ø gqg t‫מ‬Ø j‫ ל‬to Øtro‫ ל‬Ø FagusØsylvaticaØ ØÎØks tzÏlts g Ø kØ o ‫ל‬jk Ø‫ץ‬kØ} Òqk ØPteridium aquilinum ÎØgs‫ץל‬k gØ kØjÒs qgØ tro‫ ל‬Ø|g Ø m‫מץ‬jg Ø Betula tremula Øz ngs‫ ם‬g gØk mi‫ץ‬ÒsmØ tØ‫ם‬qt Ø kØgs Ïnk mØ‫ץ‬kØzt{{‫ל‬Ø‫{{ל‬gØkÏjmØMedicago Ø mØM Úcarstiensis gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ | kqÒ Ø|g Øzqt}o{gi‫ץ‬Òsk Ø nÒ k Ø kØ | kqÒ Ø zgqo}Ò Ø jg |ÑsØ jq‫ץם‬psØ |g Ø ‫ץ‬tstzg Ñs Ø Øh‫ ל‬k Øhqg~pjÑsØkr‫ל‬q kpsØ|g Ø kØ | kq‫ל‬ØgstÏi‫ץ‬g g Øjm‫ ץ‬toqiÑs g Ø osÎnp Ø‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø Ø zqt Ï‫ץ‬m ÎØ m Ø i gØ | kq‫ל‬Ø zkq h‫{{ל‬ts gØ Ò~k Ø ÎjmØ kz m‫ץ‬gsnkÏØ gz‫ם‬Ø to Ø ,ERIMRØØ Ø ,ERIMRØØ Ø tØ gi giigÏtØ‫ם‬qt Ø}‫מ‬k g Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ‫{{ל‬g Øjg |‫ל‬Ø|oqÏp ØkÏjmØ‫ם‬zp Ø g Ø Calystegia silvatica Ø Campanula persicifolia Ø Clinopodium vulgare ØDigitalis VIRIDIßORA ØEpilobium angustifolium Ø Fragaria viridis ØMycelis muralis ØNepeta nuda ØRubus RO Ø Silene latifolia ØS Úvulgaris ØUrtica urensØ| ‫ ל‬ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:ØÅtØkÏjt ØkÏsg Ø gr st‫| ץ‬Ñ Økoj ‫|ל‬q tØ|g Ø tØ‫ץ‬tsgj |‫ם‬Ø‫ץ‬Ò{t Ø m ØM ÚRECS ØCarstiensae Ø tq-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ø nØ Ø Ø ,ERIMRØ Ø ,ERIMRØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø t‫ {מ‬t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l:Ø msØ {{‫ל‬jg Ø mØ Medicago carstiensisØ Ò~k Ø hqknkÏØ ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ kØ ‫ץ‬ÏgØ ‫| ץ‬qÎØ zkq t~ÎØ toØ giigÏtoØ ‫ם‬qto Ø ~t{ ‫ל‬lts g Ø gØ kÏjmØ toØ iÒsto ØMedicagoØ mØ to{igqÏg ØtØ+NɃTHAQNUØ Øgsg +NɃTHAQNUØ Øgsg ɃTHAQNUØ Øgsg THAQNUØ Øgsg Ø Øgsg}Òqk Ø mØM Úcarstiensis tØst tjo |‫ם‬Ø‫|ל‬qtØ m Ø to{igqÏg Ø Ø toØ jmqt|‫ ל‬qto Ø+g ‫ל‬Ø osÒzk g Ø tØkÏjt ØkÏ +g ‫ל‬Ø osÒzk g Ø tØkÏjt ØkÏ g ‫ל‬Ø osÒzk g Ø tØkÏjt ØkÏsg Øz ngs‫ם‬ØsgØkoqknkÏØ|g Ø kØ‫{{ל‬gØtqk s‫ל‬Ø o Î‫ץ‬g gØhtqk ‫ ם‬kqgØ toØ giigÏto | ‫ ם‬Ø m Ø {{‫ל‬jg ØmØM Úcarstiensis krgz{Ñsk g Ø mØ Ø Ø|g Ø Ø g{Ïg Ø mØ Ø o qÏg Ø mØ {thksÏg Ø msØ qt-

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto Medicago carstiensis msØ {{‫ל‬jg

170


ž t‍׼‏gĂ˜ toĂ˜kĂ?jtoÂšĂ˜Medicago carstiensisĂ˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜gsĂ‘q‚‍׼‏toÂšĂ˜zqâ€ŤÂ‚Â€×œâ€ŹstoÂšĂ˜|gqztâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ kzâ€Ť×œâ€Źsp Ă˜|gÂ‚Ă˜â€Ť×Ľâ€ŹkĂ˜Ă‘q‚‍׼‏toÂšĂ˜|gqztâ€ŤÂš×žâ€ŹĂ˜ |â€ŤÂ ×œâ€Źp Ă˜gz‍×?â€ŹĂ˜ tĂ˜â€Ť×?‏qtÂšĂ˜Â‘giigĂ?t Ă˜ vp Ă˜ ‰ Ă˜Â‹ps€ gs Â‚sĂ?jmš

171


}t{ti |‫ל‬Ørk~pqÏlk Økrg Ïg Ø toØzt{ok t‫ מ‬Ø|‫{|מ‬toØlpÎ Ø to Ø psØoz‫ם‬ik psØq lp‫ לץ‬psØ|g Øh{g ÑsØztoØq lÑstosØ |g Ø psØ ‫ץ‬ki‫{ל‬ps Ø ‫ץ‬g‫מ‬qpsØ kØ z{ÎqmØ pqÏ‫ץ‬gs mØ |gqzÑsØ ztoØ}ÒqtosØ‫ץ‬g|qÒ Ø|g Øk‫|מ‬g‫ץ‬z k Ø‫|ל‬gsnk Ø Ø0IAMNØ Ø AK Ø Øgsg}ÒqtosØ‫ ם‬Øoz‫ם‬ik t Øh{g tÏØztoØq lÑstos Ø ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØkzÏ m ØsgØzgqg mqmnt‫מ‬sØ mØ- ÚSATIVA , ØRTB TBRO ØsativaØgz‫ם‬Ø mØ Ø zgsÏg Ø mØM ÚsativaØRTBRO ØfalcataØ (, Ø!QCAMG Ø|gnÑ Ø|g Ø tØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to ØohqÏj t ØÂ‫ץ‬p Øt Ø |gqztÏØ m ØM ÚcarstiensisØ‫ץ‬kØ Ø‫ץ‬g|qÒ Ø‫ץ‬g‫מ‬qk Ø‫|ל‬gsnk Ø kÏsg Øzt{‫מ‬Ø~gqg| mq |Ò Ø|g Økz qÒztosØ tsØk‫|מ‬t{tØj g~pq ‫םץ‬Ø m Ø gz‫ם‬Ø gØ zgqgz‫ל‬spØ SAWAØ ÎØ gØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø ohqÏj g f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö (Ø Medicago carstiensisØ kÏsg Ø isp ÎØ gz‫ם‬Ø to{‫ ~ל‬tsØ Ø nÒ k Ø tØ ‫ם‬qt Ø giigÏt Ø mØ ‫ץ‬Òi mØgz‫ ם‬g mØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØtztÏpsØjksØrkzkqs‫ל‬Ø gØ Ø JL Ø kØ j‫מ‬tØ gz‫ם‬Ø Ø zkq t~Ò Ø kÏ~gsØ zg{g ‫ ם‬kqgØ o{{Òrk Ø jkÏi‫ץ‬g gØtØ3 Ø3MNGEQTOØ tØ Ø 0AOAMICNKANTØ Ø|g Ø tØ Ø 3SQIDØ tØ Ø Ø qÏ mØ zkq t~Î Ø gs‫ץל‬k gØ Ø j‫מ‬tØ zqtmit‫ץמ‬ksk ØhqÒnm|kØgz‫ם‬Ø to Ø oiiqg}kÏ Ø tØ Ø Ø gq n‫ םץ‬Ø psØ }o ÑsØ kØ |‫ל‬nkØ nÒ mØ ozt{tiÏlk g Ø zkqÏztoØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø Øg ‫ץם‬ps Ø Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØztoØ ~m‫ץ‬g Ïlts g Ø ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ kÏsg Ø osk~kÏ Ø ‫ץ‬kØ j ‫ ל‬zgq gØ ‫ ל‬t‫ץ‬gØ ÎØ ‫| ץ‬qÒ Ø t‫לץ‬jk Ø g ‫ץם‬psØ kØ ‫{ם‬mØ msØ Ò| g mØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk ØtØoztz{mno ‫ םץ‬ØÎØg osk~kÏ Ø‫ץ‬kØ Øt‫לץ‬jk Ø g ‫ץם‬psØsgØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø osÎnp Ø kØgz‫ ם‬g mØ Ø LØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø rg Ïg Ø m Ø‫מ‬zgqrm Øoz‫ם‬ik psØh{g ÑsØ ztoØq lÑstos Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ‫ץ‬ztqkÏØsgØjm‫ ץ‬toqimnt‫מ‬sØ giksÑ Øgz‫ם‬ØÒsgØÎØ{ÏigØ‫םץ‬stØ}o ‫ ל‬Ø kØgo ÎØ msØzkqÏz p mØgsg‫ץ‬Òsk g ØsgØzgqto ‫ל‬ltosØ‫| ץ‬qÎØiksk |ÎØzt | {‫ם‬ m g Ø kØgs Ïnk mØ‫ץ‬kØoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Øt ØtztÏt ØÒ~tosØjm‫ ץ‬toqimnkÏØgz‫ם‬Øj g ztq‫ל‬Ø zkq‫ לץ‬ps Ø‫ם‬ztoØmØzt | {‫ ם‬m gØ kÏsg Ø‫ץ‬kig{‫ מ‬kqm Ø s t‫ מ‬t Ø{kz t‫ץ‬kqÎØ t ~kÏgØ m Øh t{tiÏg Ø psØk{{ms |ÑsØoztz{mno ‫ץ‬ÑsØjksØkÏsg Øisp ‫ ל‬Øt‫ מ‬kØmØ ~k |ÎØ kz o~ÏgØ msØgsgzgqgipiÎØ|g Ø mØj g ztq‫ל‬Ø toØkÏjto Ø ‫ץ‬kØ giksÎØ ÎØ kiiksÎØ q‫ם‬zt Ø kz t‫ץ‬kqÎ Ø ÒqkosgØ |g ‫{{ל‬m{psØ h t ‫ם‬zpsØ ztoØ oi|ks qÑstosØ gØ gh t |‫ל‬Ø ~gqg| mq |‫ ל‬ØztoØzqt ‫לץ‬Ø tØkÏjt Ø tØ‫ם‬qt Ø giigÏt ØksjÒ~k g Ø sgØ tjmiÎ tosØ msØ gsg|‫{ל‬o mØ zkq ‫ ם‬kqpsØ oztz{mno ‫ץ‬Ñs Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ø Ø nÒ k Ø‫ם‬ztoØÒ~k ØhqknkÏØmØMedicago carstiensisØ msØ {{‫ל‬jgØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØkÏsg Ø‫םץ‬stØ ØksÑØtØ ost{ |‫ ם‬Øgq n‫ םץ‬Ø psØg ‫ץם‬psØztoØÒ~tosØ|g g‫ץ‬k qmnkÏØjksØozkqhgÏsk Ø gØ Ø Ø ost{ |ÎØÒ| g mØztoØ|g g{g‫ץ‬h‫ל‬stosØt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØkÏsg Øzkq tq ‫ץ‬ÒsmØ|g Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqmØ psØ Ø JL2 Ø-kØh‫ ל‬mØ gØ|q Îq gØ$ Ø m Ø)5#.Ø Ø tØkÏjt Ø |g g ‫ ל‬k g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø msØ {{‫ל‬jg Ø sØ|g ØjksØoz‫ל‬q~tosØzt t |‫ל‬Øjkjt‫ץ‬ÒsgØgz‫ם‬Øzg{g ‫ ם‬kqto Ø o{{Ò| k Ø mØ kzgsk‫מ‬qk mØ toØ kÏjto Ø Ø j‫מ‬tØ isp Ò Ø nÒ k Ø toØ ‫ץ‬k ‫ל‬Ø gz‫ם‬Ø Ø |g Ø Ø Ò mØ gs Ï t ~g Ø oztjk |s‫מ‬k Ø‫ ם‬Øt Øzg{g ‫ ם‬kqt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØjksØÒ~tosØ

krg}gs kÏ Ø Ø zkq t~ÎØ ‫ם‬ztoØ }‫מ‬k g Ø tØ kÏjt Ø ht | Ò g Ø gz‫ם‬Øhttk jÎ ØmØzÏk mØ m Øh‫| ם‬m m Ø‫ץם‬p ØkÏsg ØÎz gØ|g Ø‫ץ‬mØ kz {k| |Î ØksÑØmØzgqto ÏgØ psØlÑpsØjksØ|qÏsk g Øgsm o~m |Î Øk}aØ‫ ם‬tsØj g mqmnkÏØ gnkq‫ ם‬ØtØ m‫ץ‬kq s‫ ם‬Ø to Ø gq n‫ םץ‬ z ‫ם‬z k Ø zgqg mqÎ k Ø Òjk rgsØ ‫ ם‬Ø tØ kÏjt Ø gs ‫ץ‬k pzÏlk Ø ks t‫ץ‬t{ti |Ò Ø zqt ht{Ò Ø gz‫ם‬Ø zqts‫}ץמ‬k Ø m Ø t |tiÒsk g Ø 'ENLESQIDAEØ ,EOIDNOSEQA Ø gz‫ם‬Ø Òs t‫ץ‬gØ ztoØ gsÎ|tosØ gØ$IOSEQA Øgz‫ם‬Øg|‫ל‬qkgØ m Øt |tiÒsk g Ø4ESQAMX $IOSEQA Øgz‫ם‬Øg|‫ל‬qkgØ m Øt |tiÒsk g Ø4ESQAMX

Øgz‫ם‬Øg|‫ל‬qkgØ m Øt |tiÒsk g Ø4ESQAMX 4ESQAMXCHIDAEØ|gnÑ Ø|g Ø‫ץ‬o|m t{ti |Ò Øzqt ht{Ò Ø‫ץ‬kØ Ø k{ko Ø|gnÑ Ø|g Ø‫ץ‬o|m t{ti |Ò Øzqt ht{Ò Ø‫ץ‬kØ Ø k{ko gÏk ØsgØkÏsg Øzt{‫מ‬Øk| k g‫ץ‬Òsk Ø Ïsg Ø‫ל‬isp mØmØkzÏz p mØztoØ‫ץ‬ztqkÏØsgØÒ~tosØt Ø oi|k|q ‫ץ‬Òsk Øzqt ht{Ò Ø msØ oi ÎØgs‫ל‬z ormØ|g Øj g Îqm mØ psØoztz{mno ‫ץ‬Ñs Ø Økoq‫ מ‬kqmØzkq t~ÎØ toØ giigÏtoØj g mqkÏØg‫ ץ‬iÒ Ø|g Ø osk~Ò Ø j‫ ל‬t Ø |g Ø jksØ }gÏsk g Ø sgØ gs ‫ץ‬k pzÏlk Ø j gÏ kqk Ø t | |Ò Ø z Ò k Ø Ø g‫מ‬rm mØ m Ø zo|s‫ ם‬m g Ø toØ j‫ ל‬to Ø kØzkq t~Ò ØztoØ} {trkst‫מ‬sØoztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØ kÏjto ØÎØmØ|g ‫{ל‬m mØgst i‫ לץ‬psØ‫ץ‬kØz Òq jk Øgz‫ם‬Ø mØjg |ÎØh{‫ ל‬m mØgsg‫ץ‬Òsk g ØsgØkz jq‫ ל‬k Øgqsm |‫ל‬Ø mØ‫ץ‬g|qt~q‫ם‬s gØj g Îqm mØ psØisp ÑsØoztz{mno ‫ץ‬Ñs Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ø ost{ |ÎØ Ò| g mØ ztoØ |g g{g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø tØkÏjt Ø tØ‫ם‬qt Ø giigÏtØkÏsg Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òsm ØÂ{t Øt Øh ‫ ם‬tzt ØkÏsg Øk‫|מ‬t{gØzqt h‫ץ ל‬t Ø|g Ø kØ‫ ץ‬|qÎØ gz‫ ם‬g mØ gz‫ם‬Ø tØ tj |‫ם‬Ø jÏ| ot Ø Ïsg Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬Ø sgØ {m}nt‫מ‬sØ gØgzgqgÏ m gØ‫ץ‬Ò qgØj g~kÏq m Ø m Øh{‫ ל‬m m Ø Øzkq t~Ò Ø‫ם‬ztoØ}‫מ‬k g Ø tØkÏjt ØÑ kØsgØj g mqmnt‫מ‬sØ gØ | kq‫ל‬ØgstÏi‫ץ‬g gØ tØj‫ ל‬t ØFagusØ|gnÑ Ø|g Øt Øk| ‫ל‬ k Ø ztoØ |g{‫מ‬z ts g Ø ‫ץ‬kØ } Òqk Ø kØ |g{ÎØ |g ‫ ל‬g m Ø Ø gq n‫ םץ‬Ø psØhttk jÑsØztoØh‫| ם‬tosØ tØ giigÏtØ‫ץ‬ztqkÏØ sgØzgqg‫ץ‬kÏsk Ø gØ m‫ץ‬kq s‫ל‬ØkzÏzkjg ØksÑØjksØngØzqÒzk Ø sgØk g~nt‫מ‬sØzq‫ם‬hg gØ msØzkq t~ÎØztoØ}‫מ‬k g Ø tØkÏjt Ø Ø nÒ k Ø ‫ם‬ztoØ ks tzÏlk g Ø mØ M Ú carstiensis zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø msØ zkq t~ÎØ '2 Ø toØ | ‫מ‬toØ vÆ Ø Ø ‫ץ‬kØ msØ tst‫ץ‬g ÏgØ b tqo}Ò Ø Âqto Ø giigÏtoc Ø w Ø osÒzk g Ø gØ‫ץ‬Ò qgØj g~kÏq m Ø|g Øzqt g Ïg Ø toØkÏjto Ø ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØks g~nt‫מ‬sØ msØ|g ‫ל‬q mØ toØj g~k q |t‫מ‬Ø ~kjÏtoØ m Øzkq t~Î Ø‫| ץ‬qtÏØoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto Ø~qk ‫ל‬lts g Øzgqg|t{t‫מ‬nm mØ kØ g| ‫ל‬Ø ~qts |‫ל‬Ø j g Î‫ץ‬g g Ø Ñ kØ sgØ zqt{m}nkÏØÎØsgØgzt}ko~nkÏØtzt gjÎzt kØksÒqik gØ‫ץ‬ztqkÏØsgØ to Øh{‫ ל‬k Ø Ïsg ØkzÏ m Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬ØsgØkqkosmnkÏØ|g{‫ מ‬kqgØ tØ giigÏtØg{{‫ל‬Ø|g Ø‫{{ל‬gØ‫ם‬qmØ gØh‫ם‬qk gØ z ~ Ø tØ‫ם‬qt Ø kstÏ| t Øi gØ msØk‫מ‬qk mØzkq ‫ ם‬kqpsØoztz{mno ‫ץ‬Ñs Ø ‫ ל‬Ø Ò t tØngØ o‫ץ‬h‫{{ל‬k Ø msØ|g{‫ מ‬kqmØisÑ mØ m Økr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø msØ {{‫ל‬jgØ|g Ø msØgzt k{k ‫ץ‬g |‫ ם‬kqmØzqt g ÏgØ to os ‫ ל‬g Ø Ò{t ØmØzqt k| |ÎØ o{{tiÎØ zkq‫ לץ‬ps Ø mØ}‫{מ‬grÎØ to Ø kØÅq‫ל‬zklk Ø zkq‫ לץ‬psØ|g ØmØ|g{{ Òqik gØ toØkÏjto Ø kØ t gs |t‫ מ‬Ø Îzto Ø|g Ø s t‫ מ‬gØi gØ msØ ex situØzqt g ÏgØ toØkÏjto Ø

172

sÍ{s Ö fr‫ף‬ysnzs Ö &Ö js|‫ע‬rl Ö or fr rÍil


ʈ փƻ 54

Medicago heyniana "M@PO@M

'@BPHDIJN<@ Medicago heyniana "M@PO@M DI <I?JGG@<

Ã‫פ‬ys :Ø; {{‫ ל‬Ø Ø Î t Ø ‫ל‬qzgnt =ØbIMØKASEQEØATRSQN NQIEMSAKIØESØADØCACTLEMØLNMSIRØ+NKKARØIMRTKAEØ+AQOASHNRØ OEQQAQAc Ø Ø Ø ØL Ø Ø-Aȫ Ø Ø'REUTERÚ Ø {‫ ם‬ {‫ם‬ ozt Ø0!, 'QETSEQ jp hpf|Ì:Ø tstk Ò Ø kÏjt Ø ‫ץ‬kØ gq|k t‫ מ‬Ø h{g t‫ מ‬Ø j g|{gj l‫ץם‬ksto Øgz‫ם‬Ø mØh‫ ל‬mØ to Ø {g tÏØ|g g|kÏ‫ץ‬kst Ø ÎØgstqnp‫ץ‬Òst Ø tØgsÑ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ to Ø‫ץ‬Î|to ØÒp Ø Ø CL Ø ‫ץ‬kØ gqg ‫ ם‬Ø ~kj‫ם‬sØ z k ‫ץ‬ÒstØ qÏ~p‫ץ‬gØ gzt k{t‫ץמ‬kstØ gz‫ם‬Ø‫ץ‬tst|‫ מ‬gqk Ø‫ץ‬mØgjksÑjk Ø qÏ~k Øv‫{{מ‬gØ q ‫ץ‬kqÎ Ø zgq‫}ל‬o{{gØ {kÏg Ø q ips |‫{ ל‬ti~tk jÎ Ø |qt p ‫ ל‬Ø }o{{‫ל‬q gØj g ‫ ל‬kpsØ ØWØ ØLL Øgs ptk jÎ Ø‫ץ‬kØgz‫{ם‬m WØ ØLL Øgs ptk jÎ Ø‫ץ‬kØgz‫{ם‬m Ø ØLL Øgs ptk jÎ Ø‫ץ‬kØgz‫{ם‬m LL Øgs ptk jÎ Ø‫ץ‬kØgz‫{ם‬m

Øgs ptk jÎ Ø‫ץ‬kØgz‫{ם‬mrmØg|q‫ ם‬t‫ץ‬mØÎØ‫ץ‬kØki|‫{ם‬zp mØ|g Ø‫ץ‬k gÏgØg|Ïjg Ø{kÏg Ø‫ץ‬kØ gqg ÎØ qÏ~p mØ mØ‫ץ‬k gÏgØsk‫מ‬qp mØ m Ø|‫ ל‬pØkz }‫ל‬sk g Ø |g Ø‫ץ‬k‫ץ‬tsp‫ץ‬Òsk Ø qÏ~k Ø gØjko kqk‫מ‬ts gØsk‫מ‬qg Øzq‫ ל‬sg Ø o~s‫ל‬Ø‫ץ‬kØgzt~qÑ k Ø Ñjto Ø‫ץ‬kØghgnkÏ Øtjts Ñ k Ø tØgsÑ kqtØ ‫ץ‬Î‫ץ‬gØ to Ø‫ץ‬k gÏtØ}o{{‫ל‬q tØ‫ץ‬kØ‫| ץ‬q‫ם‬Ø‫ץ‬Ï ~tØ‫ץ‬Î|to ØÒp Ø ØLL Ø tjÏ |t Ø gr gsnÏg Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL ؾsnmØ Ø‫ץ‬kØztjÏ |tØ‫ץ‬Î|to Ø ØLLØ|g ‫ל‬Ø msØ|gq ؾsnmØ Ø‫ץ‬kØztjÏ |tØ‫ץ‬Î|to Ø ØLLØ|g ‫ל‬Ø msØ|gq LLØ|g ‫ל‬Ø msØ|gq Ø|g ‫ל‬Ø msØ|gqzt}tqÏg Ø|g‫ץ‬z ‫ץם‬kst Ø|ts ‫ל‬Ø mØh‫ ל‬mØ to Ø ‫{ל‬o|g Ø‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øgqg ‫ל‬Ø q ~p ‫ ם‬Ø‫ץ‬kØtr‫{מ‬m| to Øtj‫ם‬s k Ø ~kj‫ם‬sØ t‫ץ‬Î|k Ø toØ p{Îsg Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø |Ï q sm ØzÒ g t Øgs ptk jÎ Ø q‫ם‬z jgØk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqmØ psØ z kq‫מ‬ips Ø gqz‫ ם‬Ø zk qtk jÎ Ø kØ Ø |‫{|מ‬to Ø zqtk|h‫{{ל‬k Øz{koq |‫ל‬Øgz‫ם‬Ø tsØ|‫{ל‬o|g Ø{kÏt Øzqg st|Ï q st Ø‫ץ‬kØ Ñjk Øgzt~qÑ k Øj g‫ץ‬Ò qtoØ ØLLØ ~pqÏ Ø Ø‫|ל‬gsnk Øj |tk jÎ ØÒp Øozt|o{ sjq |‫ ם‬Ø‫ץ‬kØ{kz Ò Ø ko|q skÏ Ø|g Øgsg t‫ץ‬p‫ץ‬Òsk ØskoqÑ k Ø Øz{koqÒ Ø toØ |g Ø‫ץ‬kØ‫|ל‬gsnk Ø‫ץ‬Î|to ØÒp Ø ØLL Øzqtk|h‫{{ל‬to k Ø ‫ ם‬tØ gz‫ם‬Ø tØ|‫מ‬q tØ‫ ם‬tØ|g Øgz‫ם‬Ø tØjko kqk‫מ‬tsØsk‫מ‬qtØ toØ|q‫ל‬ zkjto Ø zÒq‫ץ‬g gØ | q st|‫ ל‬gsg Ø j g‫ץ‬Ò qtoØ c Ø Ø LL Ø {trÑ Øptk jÎ q ips |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ|oqÏp Øki|‫ל‬q k Øz o~Ñ k Ø |g Øqo jÑ k

‫ל‬qzgntØ kØj‫מ‬tØnÒ k ‫ ף‬sys :ØÅtØkÏjt ØÒ~k ØhqknkÏØ kØhqg~Ñjk Øzkq t~Ò Ø|g Ø kØzk qÑjk Øz{gi Ò Ø‫ץ‬kØÎz gØÎØ‫ץ‬ki‫{ל‬mØ|{Ï m Ø kØg hk t{ n |‫ם‬Ø‫ץ‬m q |‫ם‬ØzÒ qp‫ץ‬gØ|g Øgqi {Ñjk ØÒjg}t Ø osÎnp Ø gsgz ‫ מ‬k g Ø kØ ‫ץ‬k qÏtoØ ‫ץ‬kiÒnto Ø g|gsnÑjmØ h{‫ ל‬m mØ GAQQIGTE Ø|oqÏp Ø‫ץ‬kØSarcopoterium spinosum Ø|gnÑ Ø kzÏ m Ø |g Ø kØ |g‫ץ‬ÒstØ j‫ ל‬t Ø ‫ץ‬kØ Pinus halepensis RTBRO Ø brutia ztoØ mØ osÒ~k gØ Ò~k Ø gsgikssmnkÏ Ø g{{‫ל‬Ø zgqto ‫ל‬lk Ø‫ץ‬ki‫{ל‬gØj ‫|ל‬ksgØztoØkz qÒztosØ msØgs‫ל‬z ormØng‫ץ‬sÑjto Ø|g ØztÑjto Øoztq‫}ם‬to Ø z z{Òts ØÒ~k Øks tz kÏØ kØ|g{{ kqit‫ץמ‬kstØÒjg}t Ø #AQKRSQĥLØ Ø to Ø zgqgz‫ל‬spØh ‫ ם‬tzto Ø}‫מ‬k g Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø‫{{ל‬ps Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØSalvia fruticosa ØHypochoeris achyrophorus ØPallenis spinosa Ú -EDICAGOÚCORONATA Ú,OTUSÚORNITHOPODIOIDES Ú4RIFOLIUMÚSTEL ÚCORONATA Ú,OTUSÚORNITHOPODIOIDES Ú4RIFOLIUMÚSTEL CORONATA Ú,OTUSÚORNITHOPODIOIDES Ú4RIFOLIUMÚSTEL

Ú,OTUSÚORNITHOPODIOIDES Ú4RIFOLIUMÚSTEL ,OTUSÚORNITHOPODIOIDES Ú4RIFOLIUMÚSTEL ÚORNITHOPODIOIDES Ú4RIFOLIUMÚSTEL ORNITHOPODIOIDES Ú4RIFOLIUMÚSTEL

Ú4RIFOLIUMÚSTEL Trifolium stellatum | ‫ ל‬Ø Øh ‫ ם‬tzt Ø m ØMedicago heynianaØh‫| ם‬ts g Ø kØtq ‫ץ‬Òsk ØnÒ k Øgz‫ם‬Ø‫| ץ‬q‫ל‬Ø‫ץ‬mqo|g |‫ ל‬Ø Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Ø Medicago heynianaØ kÏsg Ø tØ ‫ץ‬tsgj |‫ם‬Ø ‫ץ‬Ò{t Ø m Ø Ø RECS Ø Heynianae 'QETSEQØ |g Ø p Ø k|Ø t‫ מ‬toØ }gÏsk g Ø sgØ |g Ò~k Ø ‫ץ‬ÏgØ j g|q ÎØ nÒ mØ ‫ץ‬Ò gØ tØ iÒst Ø g|qÏsk g Øgz‫ם‬Ø gØ‫{{ל‬gØkÏjm Økrg Ïg Ø toØ~ÒjqpzgØztoØtq ‫ץ‬Òsk Ø}tqÒ ØÒ~k Ø Ñjk Øgzt~qÑ k Ø zkÏqk Ø ‫ץ‬ki‫{ל‬m Øj g‫ץ‬Ò qtoØ‫ץ‬kØj z{Ò Ø‫|ל‬gsnk Ø|g Ø j gÏ kqg Øgs‫ל‬i{o}gØ zÒq‫ץ‬g gØ ‫ץ‬kØ qo jÑ k Ø kÏi‫ץ‬gØ toØ kÏjto Ø kÏ~kØ tØ zgqk{n‫ם‬sØ zqt j tq nkÏØ p Ø M Ú polymorphaØ , Ú zq sØ gsgnkpqmnkÏØ ,ARREMØ Ø !z‫ם‬Ø tØ k{ko gÏtØ kÏjt Ø mØ

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ö 2nØ Ø Ø ,ERIMRØ ,ERIMRØØ Ø ,ER ,ERIMR Ø+ALAQIØ Ø-ASSHĕR jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø zqÏ{ t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø(ØMedicago heynianaØkrgz{Ñsk g Ø kØtq ‫ץ‬ÒsgØsm ‫ל‬Ø toØ Ø igÏto Ø|gnÑ Ø|g Ø msØ ~kq ‫ם‬sm tØ m Ø gq‫ץ‬gqÏjg Ø msØ Åtoq|ÏgØ #AQKRSQĥLØ Ø Ø4TQKAMDØ Øgsg}Òqk Ø msØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏ 4TQKAMDØ Øgsg}Òqk Ø msØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏ Ø Øgsg}Òqk Ø msØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto Ø Ø sÎ to Ø ‫ל‬qzgnt Ø ÅÎ{t Ø ‫ץ‬tqi‫ ם‬Ø |g Ø ‫ם‬jt Ø Ø 4HAMNONTKNRØ Ø{g‫ץ‬h‫ל‬sts g Øoz‫ ם‬mØ msØh h{ tiqg Ø Ø{g‫ץ‬h‫ל‬sts g Øoz‫ ם‬mØ msØh h{ tiqg}ÏgØ 2ATRØ Ø|gnÑ Ø|g ØjkÏi‫ץ‬g gØht gs |ÑsØ o{{t 2ATRØ Ø|gnÑ Ø|g ØjkÏi‫ץ‬g gØht gs |ÑsØ o{{t Ø Ø|gnÑ Ø|g ØjkÏi‫ץ‬g gØht gs |ÑsØ o{{tiÑsØ |oqÏp Ø psØ,$Ø|g Ø50! Ø|g giq‫}ל‬k ØsÒk Ø tztnk ,$Ø|g Ø50! Ø|g giq‫}ל‬k ØsÒk Ø tztnk Ø|g Ø50! Ø|g giq‫}ל‬k ØsÒk Ø tztnk 50! Ø|g giq‫}ל‬k ØsÒk Ø tztnk Ø|g giq‫}ל‬k ØsÒk Ø tztnk Ïk Ø msØ ‫ ל‬t Ø msØ s‫}ל‬m Ø mØ sm ÏjgØ g}tq‫ל‬Ø gsg t{ |‫ל‬Ø m Ø g{‫ץמ‬sto Ø |gnÑ Ø |g Ø gz‫ם‬Ø ‫ץ‬ÏgØ sÒgØ nÒ mØ Ø sÎ to Ø ‫ם‬jt ØÅÎ{tØ|g Ø ‫ל‬qzgnt Ø gØzgqgz‫ל‬spØsm ‫ל‬ØmØ Medicago heynianaØ kÏsg Ø isp ÎØ gz‫ם‬Ø ‫ ץ‬gØ nÒ m Ø ‫ץ‬kØ krgÏqk mØ msØ ‫ם‬jtØztoØÒ~k ØhqknkÏØ kØ qk Ø|g Ø msØÅÎ{tØ|g Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØMedicago heyniana msØ {{‫ל‬jg Ø


ÅtØkÏjt ØMedicago heynianaØgz‫ם‬Ø msØ ‫ל‬qzgnt Ø vp Ø Ø gs‫ם‬zto{t

M Ú heynianaØ j g}Òqk Ø ‫ ם‬tØ Ø skoqÑ k Ø toØ |gqzt‫מ‬Ø ‫ ם‬tØ|g Ø tØgs‫ל‬i{o}tØ psØ zkq‫ לץ‬ps Ø Ø|gqz‫ ם‬Ø m ØM Ú heyniana Øgz‫ם‬Øz{koq‫ ל‬Ø‫ץ‬kiÒnto Øzqt t‫ץ‬t ‫ל‬lk Ø‫ץ‬kØgo ‫ם‬sØ m ØM ÚcarstiensisØ7TKFEM ØÂ‫ץ‬p Ø tØ k{ko gÏtØkÏjt ØkÏsg Ø zt{ok Ò Ø ‫ץ‬kØ ‫ץ‬g‫מ‬qtØ Ñq ‫ץ‬tØ |gqz‫ם‬Ø |g Ø zt{‫מ‬Ø j g}tqk |ÎØ kr‫ל‬z{p m Ø o jÑ k Ø gØ zÒq‫ץ‬g gØzgqto ‫ל‬ltosØkzÏ m Ø gØkÏjmØM Úorbicularis (, Ø"AQSAK Ø|g ØM ÚrotataØ"NIRR Ø gØ tztÏgØ ‫ץם‬p Ø k‫}ץ‬gsÏltosØ m‫ץ‬gs |Ò Ø gr st‫| ץ‬Ò Ø j g}tqÒ Ø msØ‫ץ‬tq}t{tiÏgØ psØ|gqzÑs Ø g goqÑ k Ø m Ø M Ú heynianaØ ‫ץ‬kØ gØ j‫מ‬tØ k{ko gÏgØ kÏjmØ Î gsØ gskz o~kÏ Ø ikits‫ ם‬ØztoØozt mqÏlk Ø msØÒs grÎØ m Ø kØ j gÏ kqtØREC RECSIN Ø m ØtztÏg ØkÏsg ØmØgzt|{k |ÎØk|zq‫ ם‬pzt Ø ,ERIMRØ Ø,ERIMRØ f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø Medicago heyniana Økrg Ïg Ø m Øsm p |Î Ø|g gst‫ץ‬Î Ø to Øk‫}ץ‬gsÏltosØikpiqg} |ÎØgzt‫םץ‬sp m Ø z‫ם‬Ø msØkz ‫ם‬z gØÒqkosgØ }gÏsk g Ø‫ ם‬Ø msØ tztnk ÏgØ {g ‫ל‬s gØ m Ø ‫ם‬jtoØoz‫ל‬q~tosØ zkqÏztoØ Ø ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø s t‫ מ‬t Ø kØ ‫{{ל‬k Ø j‫מ‬tØ t-

ztnk Ïk Ø m Ø sÎ toØ Òq‫ץ‬k Ø |g Ø ‫ל‬hoqt Ø jksØ hqÒnm|gsØ}o ‫ ל‬Øikits‫ ם‬ØztoØoztjm{Ñsk Ø‫ ם‬Øt Øz{mno ‫ץ‬tÏØkÏsg Øz ngs‫ ם‬g gØ‫| ץ‬qtÏØ|g Øks tz ‫ץ‬Òst Ø s‫{ל‬tigØjkjt‫ץ‬ÒsgØ}gÏsk g ØsgØ ~‫מ‬tosØi gØ msØ ‫ ל‬tØ|g Ø mØ‫ץ‬ÏgØ tztnk ÏgØ m Ø gqz‫ל‬ntoØ |‫{ם‬zt Ø oips‫ץמ‬to Ø mØjk‫ מ‬kqmØnÒ mØ m Ø gqz‫ל‬nto Ø‫ץ‬k gr‫מ‬Ø psØ~pq ÑsØ zÒq Ø |g Ø kq Ñsg Ø gz‫ם‬Ø ‫ם‬ztoØ tØ kÏjt Ø Ò~k Ø zkq iqg}kÏØ (locus classicus Ø 'QETSEQØ Ø ks tzÏ m|gsØ ost{ |‫ל‬Ø zÒs kØ‫ ל‬t‫ץ‬gØh‫ם‬qk gØ|g Øs‫ ם‬gØks‫ ם‬Økskqit‫מ‬Ø{g t‫ץ‬kÏto ØÅgØ }o ‫ל‬Ø ztoØ hqÏ |ts g Ø s‫ ם‬gØ gzÒ~tosØ ‫ {םץ‬Ø Ø LØ gz‫ם‬Ø tØ ~kÏ{t Ø toØ {g t‫ץ‬kÏto Ø Ø z{mno ‫ םץ‬Ø toØ locus classicusØ }gÏsk g Ø‫ ם‬Øz‫ל‬s gØÎ gsØ‫| ץ‬q‫ ם‬Øg}t‫מ‬ØtØ 'QETSEQØ Ø kzÏ m Øgsg}Òqk Ø‫ ם‬Øks tzÏ m|gsØzt{‫מ‬Ø{ÏigØ}o ‫ ל‬ØÂ tsØ g}tq‫ל‬Ø gØz{mno ‫ ץ‬g|‫ל‬Øjkjt‫ץ‬ÒsgØgz‫ם‬Ø‫{{ל‬gØsm ‫ל‬Øoz‫ל‬q~k ØmØk| Ï‫ץ‬m mØ psØ gsÏ gØ ØÅlgstoj‫|ל‬mØ Øi gØ msØ ÅÎ{t Ø‫ם‬ztoØmØ|g ‫ ל‬g mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø|qÏsk g Ø |gstzt m |Î Ø Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ø z‫ם‬Ø gØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØisp ‫ל‬Ø t ~kÏgØ|g Øzgqg mqÎ k Ø


}gÏsk g Ø ‫ ם‬Ø t Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø Medicago heyniana gs ‫ץ‬k pzÏltosØz Ò k Øgz‫ם‬Ø msØgsnqÑz smØjqg mq ‫ ם‬m g Ø Ø h‫| ם‬m mØ psØ | mst qt} |ÑsØ lÑpsØ jksØ gzt k{kÏØ ‫ץל‬k tØ |Ïsjost Ø‫ץ‬kØh‫ ל‬mØ ‫ ם‬tØ Øzgqg mqÎ k ØzkjÏto Ø‫ ם‬tØ|g Ø tØ o‫ץ‬zÒqg ‫ץ‬gØ ztoØ kr‫ל‬ik g Ø gz‫ם‬Ø to Ø gsÏ gØ Ø Ålgstoj‫|ל‬mØ Ø ‫ ם‬Ø msØ ÅÎ{tØ oz‫ל‬q~k Ø ‫ץ‬ksØ Òs tsmØ h‫ם‬ |m mØ‫ץם‬p ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø toØkÏjto Øj g mqkÏ g Ø kØ|g{ÎØ |g ‫ ל‬g m Ø kØ ÒsgsØ gz‫ם‬Ø to Ø h t ‫ם‬zto Ø m Ø gqz‫ל‬ntoØ oz‫ל‬q~tosØt |‫ ם‬gØlÑgØztoØh‫| ם‬tosØ|g ØtØgq n‫ םץ‬Ø psØ }o ÑsØ zgqg‫ץ‬Òsk Ø ‫| ץ‬q‫ ם‬Ø gØ k{ko gÏgØ Ø Ò m Ø ksÑØ gØ {g ‫ל‬s gØ m Ø ‫ם‬jtoØks tzÏ nm|gsØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØzgq‫ל‬Ø msØ zgqto ÏgØlÑpsØht |Î Ø ost{ |‫ ל‬Ø}gÏsk g Ø‫ ם‬ØtØ q‫ם‬zt Ø j g~kÏq m Ø m Øh‫| ם‬m m ØztoØÒ~k Øk}gq‫ץ‬t nkÏØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØ to Øh t ‫ם‬zto Ø toØkÏjto ØjksØjm‫ ץ‬toqikÏØ‫ץל‬k tØ |ÏsjostØ krg}‫ל‬s m Ø g{{‫ל‬Ø ksjk~t‫ץ‬Òsp Ø jo ~kqgÏsk Ø msØ g‫מ‬rm mØ toØgq n‫ץ‬t‫מ‬Ø psØg ‫ץם‬ps Ø Ø zoq|gi Ò Ø zt{‫מ‬Ø z ngs‫ם‬sØ kostt‫מ‬sØ msØ kr‫ל‬z{p mØ toØ kÏjto Ø |g g qÒ}ts g Ø to{‫ ~ל‬tsØ zgqtj |‫ ל‬Ø mØ jg |ÎØ|g Øng‫ץ‬sÑjmØh{‫ ל‬m m Øjm‫ ץ‬toqiÑs g ØkostÌ|Ò Ø osnÎ|k Øi gØ msØgs‫ל‬z ormØk Î psØk jÑs Ø s nÒ p ØmØ kz |q‫ ל‬m mØzo|sÑsØng‫ץ‬sÑspsØgsg‫ץ‬Òsk g ØsgØjm‫ ץ‬toqikÏØ zqth{Î‫ץ‬g gØgs gips ‫ץ‬t‫ מ‬Ø z z{Òts Ø‫{{ל‬k ØgsnqÑz sk Ø jqg mq ‫ ם‬m k Ø ‫ם‬zp Ø mØ jm‫ ץ‬toqiÏgØ {g t‫ץ‬kÏpsØ |g Ø t Ø kzk| ‫ ל‬k Øt | ‫ץ‬ÑsØ‫ץ‬ztqt‫מ‬sØsgØ|g g qÒ tosØtq |‫ל‬Ø to Øh ‫ ם‬tzto Ø m Ø Øk‫מ‬qk mØ toØkÏjto Ø kØ‫ץ‬ÏgØgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬ÒsmØ sm ÏjgØ g}tq‫ ל‬Ø krg }g{Ïlk Ø msØ kz hÏp mØ toØ k|kÏØ~pqÏ Ø‫ץל‬k k ØgsnqpztikskÏ Øz Ò k kØh‫ ל‬mØ msØ ost{ |ÎØk| Ï‫ץ‬m mØ toØz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø m ØM Ú heyniana Ø ztoØ nkpqt‫ץמ‬kØ ‫ ם‬Ø zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk Ø { i‫ ם‬kqgØ gz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø~gqg| mqÏlto‫ץ‬kØ tØkÏjt Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø ‫ ץמ‬ 65 Ø ‫ ץמ‬ Ø ‫ץמ‬}psgØ‫ץ‬kØ tØ|q Îq tØ$ Ø m Ø)5#.Ø Ð pfÖyps f Íf :ÖÅgØ‫ץ‬Ò qgØzqt g Ïg Ø m ØMedicago heyniana kÏsg Ø m‫ץ‬gs |‫ם‬ØsgØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬stosØ|g ‫ל‬Ø tØjosg ‫ם‬sØ zkq ‫ ם‬kqk Ø nÒ k Ø ‫ם‬ztoØ k‫}ץ‬gsÏlk g Ø tØ kÏjt Ø Ñ kØsgØj g mqmnkÏØmØksjtk j |ÎØ|g Øiksk |ÎØzt | {‫ ם‬m-

‫ל‬Ø to Ø kØtq ‫ץ‬Òsk Øzkq t~Ò Øoz‫ל‬q~tosØzt{‫מ‬Ø{ÏigØ‫ ל‬t‫ץ‬gØ|g Ø tzt gjÎzt kØj g gqg~ÎØ‫ץ‬ztqkÏØsgØkz jq‫ ל‬k Ø|g g{o |‫ל‬Ø mØ ‫ץ‬k{{ts |ÎØ kz hÏp ÎØ to Ø kpqkÏ g Ø gsgi|gÏtØ sgØ k{Òi~k g Ø mØ Òs g mØ m Ø h‫| ם‬m m Ø Ñ kØ sgØ gzt}ko~nkÏØ ‫ ם‬tØmØozkqh‫| ם‬m m ØztoØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØ|g g qÒ k Ø ‫ץל‬k gØ gØ}o ‫ ל‬Ø‫ ם‬tØ|g ØmØozth‫| ם‬m m ØztoØngØ‫ץ‬ztqt‫מ‬ kØ sgØ tjmiÎ k Ø kØ z‫|מ‬sp mØ m Ø ng‫ץ‬sÑjto Ø h{‫ ל‬m m Ø |g Øzkq tq ‫םץ‬Ø toØ|g ‫{{ל‬m{toØzkq h‫{{ל‬ts t Øi gØ tØkÏjt Ø sØtØÒ{ki~t Ø m Øng‫ץ‬sÑjto Øh{‫ ל‬m m ØjksØ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ k{ki~nkÏØ ‫ץ‬kØ msØ h‫| ם‬m mØ ‫ ם‬kØ ngØ zqÒzk Ø sgØ iÏsk Ø ‫ץ‬kØ ‫{{ל‬gØ‫ץ‬Ò gØ|g Ø k~s |Ò Ø z ~ Ø‫ץ‬m~gs |‫ל‬Ø‫ץ‬Ò g Ø o ‫ם‬Ø‫ץ‬ztqkÏØ sgØ k}gq‫ץ‬t kÏØ j gÏ kqgØ mØ jg |ÎØ h{‫ ל‬m m Ø zqt|k ‫ץ‬ÒstoØsgØkrg }g{ t‫מ‬sØ gØgzgqgÏ m gØj ‫|ל‬ksgØi gØ msØ kz hÏp mØ toØkÏjto Ø gq‫{{ל‬m{gØ~qk ‫ל‬lk g ØsgØ‫ץ‬k{k mnkÏØ zqt k| |‫ל‬ØmØt |t{tiÏgØ toØkÏjto Øi gØ msØk}gq‫ץ‬tiÎØ|g ‫{{ל‬m{psØj g~k q |ÑsØ‫ץ‬Ò qps Ø zkq t~Ò Ø |ts ‫ל‬Ø kØ t | ‫ץ‬t‫ מ‬Ø {g ‫ל‬s gØ ‫ם‬jto Ø ÎØ {g t‫ץ‬kÏgØ ‫ל‬qzgnt Ø kÏsg Ø gzgqgÏ m tØ sgØ tq tnk mnt‫מ‬sØ |g ØsgØzqt g kont‫מ‬sØÑ kØ‫ץ‬msØ~gnt‫מ‬sØt Øz{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏjto ØztoØk‫}ץ‬gsÏlts g Øk|kÏ Ø Øzkq ‫ ם‬kqk ØnÒ k Ø m Ø M ÚheynianaØ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø tØ Ï| otØvÆ Ø Ø ikits‫ ם‬Ø ztoØ ‫ץ‬ztqkÏØ sgØ o‫ץ‬h‫{{ל‬k Ø msØ zqt g ÏgØ m Ø Ø t |‫ ם‬tzt Ø go tÏØ kÏsg Ø '2 Ø ‫ם‬jt Ø qt}Î m Ø {Ïg Ø Ø z ‫ל‬Ø miÒ Ø Ø k g{t‫מ‬jk Ø '2 Ø ‫ם‬jt Ø |qg‫ מץ‬m Ø q‫ץ‬ks Î Ø ‫ל‬hoqt Ø |g Ø g{‫ ל‬gØ ÑsmØ gqgh‫{ם‬gØ ^Ø Âq‫ץ‬t Ø {o}‫ל‬jg Ø '2 Ø ks q |ÎØ ‫ל‬qzgnt Ø g{ÎØ Ï‫ץ‬sm Ø '2 Ø ‫ם‬qk gØ ‫ל‬qzgnt Ø |g Ø gqkÏgØ|g Ø gq‫ |ל‬gØ g{‫ ל‬gØ ÑsmØ|g Ø'2 Ø ‫ ל‬t Ø |g Ø g tsÎ gØ Ø oq‫ מ‬kqmØ g{‫ ל‬gØ kq t~Î Ø Ø zqt k| |ÎØ o{{tiÎØ zkq‫ לץ‬psØi gØ‫ץ‬k{{ts |ÎØ|g{{ Òqik gØ|g Øex situØzqt g Ïg Ø j gÏ kqgØgz‫ם‬ØnÒ k ØztoØkÏ kØ jÒ~ts g Øz Ò k ØkÏ kØj g mqt‫מ‬sØ‫| ץ‬qt‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø|qÏsk g ØgzgqgÏ m m

175

sÍ{s Ö fr‫ף‬ysnzs


Medicago hypogaea .H<GG

ʈ փƻ 54

'@BPHDIJN<@ Medicago hypogaea .H<GG DI /<SJI

3‫פ‬ys :Ö ; Ïioz t ]Ø bhABISASØ IMØ !EGXOSNØ IMFEQINQEØ OQNOEØ -AQITSØ IMØ CNKKIBTRØ CAKCAQEIRØ L Ø &EBQ Ø &KNQIFc Ø Ascherson Ø {‫ ם‬ozt Ø" Ø k‫ ם‬ozt Ø3LAKKØ& Ø$!/ Øh{ÒzkØ 3LAKKØ Ø"QNNJERØ Ø nrÏrn‫ם‬f:Ö Factorovskya aschersonianaØ 5QBAM Ø %IGØ IMØ "TKK Ø)MRS Ø!GQ Ø.AS Ø(IRS Ø 4EK !UIU Ø Ø Ø Trigonella aschersonianaØ5QBAMØIMØ6EQH Ø"NS Ø6EQEIMRØ 0QNU Ø"QAMDEMBTQGØ Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ö g g|kÏ‫ץ‬ksmØ ‫ץ‬tstk Î Ø z‫ם‬g Ø j g|{gj ‫ץ‬ÒsmØ gz‫ם‬ØØ mØØ h‫ ל‬m Ø Ø {kÏgØ Òp Ø gqg ‫ל‬Ø q ~p Î Ø ~m‫ץ‬g Ïlto gØØ ‫ ץ‬ ‫ ץ‬|qt‫ מ‬Ø ‫ל‬zm k Øj g‫ץ‬Ò qtoØÒp Ø ØCL Ø gq‫}ל‬o{{gØptk jÎØ Òp Ø {ti~tk jÎ Ø tr‫{מ‬m| g Ø Ø WØ Ø LL Ø ‫ץ‬kØ hgn Ò Ø ~ ‫ץ‬Ò Ø ÎØ |qt t‫ מ‬Ø ksØ ‫ץ‬Òqk Ø ‫ץ‬kØ kst‫ מ‬Ø ‫ץ‬g|qkÏ Ø tj‫ם‬s k Ø v‫{{מ‬gØ q ‫ץ‬kqÎ Ø ‫ץ‬Ï ~t Ø {kz ‫ ם‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø {kÏt Ø ÎØ ~kj‫ם‬sØ {kÏt Ø ‫ץ‬kØ ghgnÎØ go{‫|ל‬p mØ msØ gsÑ kqmØkz }‫ל‬sk g Øvo{{‫ל‬q gØkoqÒp Øgs }mstk jÎ Ø‫ץ‬kØ gqg ‫ם‬Ø qÏ~p‫ץ‬gØ msØ |‫ ל‬pØ kz }‫ל‬sk g Ø Ø WØ Ø LL Ø ‫ץ‬kØ Øzqtk|h‫{{ל‬ts gØlk‫מ‬imØsk‫מ‬qps Øgz‫{ם‬mrmØki|t{zt‫ץמ‬ksm Ø ‫ץ‬kØ g|Ïjg Ø |q‫ ל‬zkjgØ k‫}ץ‬gsÑ Ø tjts p ‫ ל‬Ø ‫ץ‬kØ Ø koqÒp Ø jk{ tk jkÏ Ø tj‫ם‬s k Ø tjÏ |t Ø gr gsnÏg Ø {kz ‫ ם‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø Ø ~kj‫ם‬sØ {kÏt Ø ÎØ ‫ץ‬kØ gqg ÎØ qÏ~p m Ø kz kz ‫ץ‬m|os‫ץם‬kst Ø‫ץ‬Ò~q Ø gØ ØLLØ msØ|gqzt}tqÏg Ø q‫ |ל‬gØ ‫| ץ‬qt |tz |‫ ל‬Ø‫ {םץ‬Øgskz oi‫ץ‬Òsg ØztjÏ |t Ø‫ל‬snto Øhqg~‫ מ‬Ø ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø kz ‫ץ‬m|os‫ץם‬kst Ø Òp Ø gØ Ø LLØ ÎØ zkq ‫ ם‬kqtØ |g ‫ל‬Ø msØ |gqzt}tqÏg Ø ¾snmØ ‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø|Ï q sg Ø|‫{ל‬o|g Ø ksÑ Ø|pjpstk jÎ ØzkqÏztoØ ØWØ ØLLØVIDE Ø q ~p ‫ ם‬Øtj‫ם‬s k Ø ~kj‫ם‬sØÏ t Øjk{ tk jkÏ Ø trkÏ Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Ø Ò g t ØkoqÒp Øgs ptk LL Ø Ò g t ØkoqÒp Øgs ptk Ø Ò g t ØkoqÒp Øgs ptk jÎ Øj z{p‫ץ‬Òst Ø|g ‫ל‬Ø tsØkz ‫ץ‬Î|mØ toØ‫ל‬rtsg Ø‫ץ‬Î|to Ø Ø LL Ø gz‫{ם‬mrmØ ki|t{zt‫ץמ‬ksm Ø Òqoik Ø ‫ץ‬Î|to Ø zkqÏztoØ ØLL Ø q‫ם‬z jgØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø Î‫ץ‬tsk Ø ØLL Ø gsnÎqk Øj g‫ץ‬Ò qtoØ ØLLØzkqÏzto ØwtnÎ|mØ{kÏg Ø‫ץ‬kØ Ø p‫ל‬q g Ø ‫{מ‬t Ø{kz ‫ ם‬Ø‫ץ‬Î|to ØzkqÏztoØ ØLL Ø qk}‫ץם‬k LL Ø qk}‫ץם‬k

Ø qk}‫ץם‬kst Øj ~g{p ‫ל‬ØÎØgqnqp ‫ל‬Øzqt Ø gØ‫ל‬sp Ø{kÏt Øiost}‫ם‬q tØ kz ‫ץ‬m|o‫ץ‬ÒstØ‫ץ‬Ò~q Ø gØ Ø ØCLØ‫ץ‬k ‫ל‬Ø msØits ‫ץ‬tztÏm CLØ‫ץ‬k ‫ל‬Ø msØits ‫ץ‬tztÏm Ø‫ץ‬k ‫ל‬Ø msØits ‫ץ‬tztÏm m ØÇÒjqpzg Øoz‫ם‬ik t Øj g‫ץ‬Ò qtoØzkqÏztoØ ØLL Øgzt LL Øgzt

Øgzt k{t‫ץמ‬kst Øgz‫ם‬Øj‫מ‬tØ}g|tk jkÏ Ø‫ץ‬ts‫ ם‬zkq‫ץ‬to Ø{tht‫ מ‬Ø osÎnp Ø‫ץ‬kØzo|s‫ם‬Økq Ñjk Ø qÏ~p‫ץ‬g Ø zÒq‫ץ‬g gØsk}qtk jÎØ Òp Ø ~kj‫ם‬sØ|o|{ |‫ ל‬Øzt{‫מ‬Øz k ‫ץ‬Òsg Øj g‫ץ‬Ò qtoØ ØLL Ø ‫ץ‬kØkz }‫ל‬sk gØozt|‫ ל‬gsm Ø{kÏg

m Ø ‫ם‬jtoØks tzÏlts g Øjo |‫ל‬Ø toØ q~‫ל‬iik{toØ|g ØÒsg Ø jo |‫ל‬Ø m Ø Ïsjto Ø o Ò ØkÏsg Øt Ø‫םץ‬sk ØnÒ k Økr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø msØ {{‫ל‬jgØ|g Øt Øhtq tjo |‫ ם‬kqk Ø m Ø ost{ |Î Økr‫ל‬z{p Î Ø to ‫ ף‬sys :Ø Ø h ‫ ם‬tzt Ø psØ q ÑsØ isp ÑsØ oztz{mno ‫ץ‬ÑsØ toØkÏjto Øj g}ÒqtosØ m‫ץ‬gs |‫ ל‬Ø ‫מ‬tØgz‫ם‬Øgo t‫ מ‬Ø }‫מ‬ts g Ø kØ}o |‫ל‬Øzkq h‫{{ל‬ts g Ø kØozkqht |m‫ץ‬ÒsgØ{kz ‫|ם‬t||gØkj‫}ל‬mØ‫ץ‬kØgqg ‫ל‬Ø}q‫מ‬igsgØ|g Øozt{kÏ‫ץץ‬g gØro{Ñjto Øh{‫ ל‬m m Øgz‫ם‬ØQuercus aucheriØØ|g ØQ Úcoccifera Ø s‫ץל‬k gØ gØ ostj‫ל‬ØkÏjmØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø gØRanunculus bullatusØR K ØParentucellia latifolia ØCrepis pusillaØ mØ nÒ mØ m Ø Ïsjto ØTrifolium SUÝOCATUM T Úsubterraneum

Plantago weldenii Ø P Ú lagopus Ø P Úcretica Ø Poa bulbosaØ R K Ø |g ØUrginea maritima Ø Ø qÏ t Øoztz{mno ‫ םץ‬Ø}‫מ‬k g Ø gØ j ‫|ל‬ksgØ toØ zk q‫ |ם‬toØ jgzÒjtoØ m Ø go{Î Ø ks‫ ם‬Ø zg{g t‫מ‬Ø‫ץ‬tsg mq t‫ מ‬Ø|gnÑ Ø|g Ø tsØi‫מ‬qpØ~Ñqt ØÂ{t Øt Ø z{mno ‫ץ‬tÏØk‫}ץ‬gsÏlts g Ø kØo ‫ץם‬k qtØ ØL Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö Ø 3LAKKØØ Ø "QNNJERØØ Ø Òjk Òjk rgsØ ‫ ם‬Ø tØ ‫| ץ‬q‫ ם‬Ø g s i‫ץ‬g |‫ ם‬Ø ~Òjqpzg Ø toØ ig t|gqz |t‫מ‬ØkÏjto ØztoØgzt k{t‫ מ‬kØ tØiÒst ØFactorovskya gsÎ|k Ø to g |‫ל‬Ø msØ Medicago Ø ¿sgØ sÒtØ ‫ם‬st‫ץ‬gØ i gØ kÏjt Ø Î gsØgzgqgÏ m t Økrg Ïg Ø m Ø‫מ‬zgqrm Ø toØzg{g ‫ ם‬kqtoØ M ÚaschersonianaØ5QBAM 4tØkÏjt ØgsgispqÏlk g Øk‫|מ‬t{gØgz‫ם‬Ø tØ‫ץ‬g|q‫מ‬Øiost tØkÏjt ØgsgispqÏlk g Øk‫|מ‬t{gØgz‫ם‬Ø tØ‫ץ‬g|q‫מ‬Øiost}‫ם‬q t Ø tØ tztÏtØ zgqg~Ñsk Ø tsØ gsgz o ‫ץם‬kstØ |gqz‫ם‬Ø

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Öfp m‫ ףם‬:Ö2nØ Ø Ø 3LAKKØ Ø"QNNJERØ jpÍsis Öfrms|spÍf :Övkhqto‫ל‬q t johpf| {ÌÖ jq‫ע‬yzo l: %Ïjt Ø m Ø Ø k tikÏtoØ |g Ø psØ ik ts |ÑsØ zkq t~Ñs Ø rgz{Ñsk g Ø mØ Ø Åtoq|Ïg Ø msØ ‫מ‬zqt Ø msØ oqÏg Ø tØ q‫ |ל‬Ø msØ Ïioz t Ø msØ oqmsgÌ|ÎØ m Ø h‫מ‬m Ø|g Ø msØ ‫ם‬jt Ø ‫מ‬tØgz‫ם‬Ø to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø

kpiqg} |ÎØkr‫ל‬z{p mØ toØkÏjto ØMedicago hypogaeaØ msØ {{‫ל‬jg

176


tØÒjg}t Ø zkq iqg}ÎØ ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ to Ø-EIJKEØ Ø 3LAKKØ Ø"QNNJERØ Ø|g Ø‫ץ‬kØ Øj |Ò Ø‫ץ‬g Øzgqg mqÎ k f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Â{t Ø t Ø oztz{mno ‫ץ‬tÏØ m Ø Medicago hypogaeaØÒ~tosØ‫| ץ‬q‫ם‬Ø‫ץ‬Òiknt Ø ~m‫ץ‬g ÏltosØksØ ‫ץ‬Òqk Ø zo|st‫ מ‬Ø ‫ל‬zm k Ø ztoØ ‫ץ‬k qÎnm|gsØ tØ Ø kØ zkq ‫ ם‬kqgØgz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø kØÒ| g mØzkqÏztoØ ØL2Ø |ts ‫ל‬Ø tsØ q~‫ל‬iik{t Ø|g ØzkqÏztoØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ|ts ‫ל‬Ø msØ ÏsjtØ ‫ץ‬Ò qm mØ toØ Ø Øoztz{mno ‫ םץ‬Ø toØ‫ץ‬tsg mq t‫מ‬ØkÏsg Ø‫| ץ‬q‫ ם‬kqt Ø|g Øozt{tiÏlk g ØzkqÏztoØ gØ Ø‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Ò~q Ø i‫ץ‬Î Ø tØkÏjt ØkÏsg Øisp ‫ם‬Ø‫םץ‬stØgz‫ם‬Ø go t‫ מ‬Ø to Ø Ø oztz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø sjÒ~k g Ø sgØ oz‫ל‬q~tosØ zkq ‫ ם‬kqt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏ Ø‫ץם‬p Øz ngs‫ ם‬g gØzkq tqÏlts g Ø gØjo |‫ל‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ m Ø ‫ם‬jto Ø

s Ïjg Ø m Øgo{Î Ø|g Ø toØzkq h‫{{ל‬ts t Ø~ÑqtoØ toØ‫ץ‬tsg mq t‫ מ‬ØÅÒ{t ØtØoztz{mno ‫ םץ‬Ø m Ø ÏsjtoØhqÏ |k g Ø ‫ {םץ‬Ø ‫ץ‬g|q‫ מ‬kqgØ gz‫ם‬Ø ‫ץ‬ÏgØ zkq t~ÎØ t |tj‫ץם‬m m Ø nkq sÑsØ |g t | Ñs Ø Ð pfÖyps f Íf :Ö gØzqÒzk ØsgØ{m}nt‫מ‬sØ‫ץ‬Ò qgØzqt g Ïg Ø|g konkÏgsØ Øzkq t~Ò ØztoØ}‫מ‬ts g Øt Øoztz{mno ‫ץ‬tÏØ toØkÏjto ØÑ kØsgØ ‫~מ‬tosØ j gÏ kqm Øzqt g Ïg Ø gz‫ם‬Ø Øt |tjt‫| ץ‬Ò Øjqg mq ‫ ם‬m k ØztoØzqgi‫ץ‬g tzt t‫מ‬s g Ø q i‫מ‬qpØ to Ø HBG@DJÖ1HQRMU Ö LCPD@QÖ*JDHLQRDSADPÖ&Ö4JPHIDÖ#MWJD

Írinrs Ö {f Ö }fpf{ lp ‫ ףם‬Ø {f lhspÍf Ö fyj zÌ :Ö 4NØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ Ø |g mitqÏk Økz | sjos‫ ם‬m g Ø m Ø)5#.Ø Ø Økrg )5#.Ø Ø Økrg Ø Ø Økrg Ïg Ø toØ ‫| ץ‬qt‫מ‬Ø ‫ץ‬kiÒnto Ø toØ z{mno ‫ץ‬t‫מ‬Ø toØ |q Îq tØ $ Ø4tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØg{{‫ל‬rk ØkzÏ Ø4tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØg{{‫ל‬rk ØkzÏ 4tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØg{{‫ל‬rk ØkzÏ tØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt ØngØ‫ץ‬ztqt‫ מ‬kØsgØg{{‫ל‬rk ØkzÏzkjtØ kz | sjos‫ ם‬m g Ø tØ kii‫ מ‬Ø ‫ץ‬Ò{{ts Ø ‫ץ‬k gzmjÑs g Ø gØ q Ï‫ץ‬p Ø sjosk‫מ‬ts gØ #2 Ø #2 Ø Ø ÎØ g|‫ץם‬mØ |g Ø gØ rg rg }gs nÒs gØkÏjmØ %8 Ø m Ø ‫ם‬jto Øg}t‫מ‬ØtØz{mno ‫ םץ‬Ø toØ q~‫ל‬iik{toØ}‫מ‬k g ØjÏz{gØ kØÒsgsØgo t| sm ‫ם‬jqt‫ץ‬tØ|g Øt Ø krk{ ‫ץם‬ksk Øt |tjt‫| ץ‬Ò Øjqg mq ‫ ם‬m k ØhqÏ |ts g Ø kØ gz‫ ם‬g mØ‫ {םץ‬Ø ØL Ø ‫ץ‬tÏp ØmØkz hÏp mØ toØjk‫ מ‬kqtoØ oztz{mno ‫ץ‬t‫מ‬Økrgq ‫ ל‬g Øgz‫ם‬Ø msØzgqg‫ץ‬Ò{m mØ m Ø}qt-

¾ t‫ץ‬tØ|g ØÆz‫ם‬ik t Ø~Òjqpzg Ø toØkÏjto ØMedicago hypogaeaØgz‫ם‬Ø msØ ‫ם‬jt Ø vp Ø Ø ktjpqÏjm Ø

177


Medicago medicaginoides -@OU .H<GG

ʈ փƻ 54

!<=<>@<@ Medicago medicaginoides -@OU .H<GG DI 2DGG?@IJRD<

Ã‫פ‬ys Ø4NØkÏjt Øzkq iq‫}ל‬m|kØi gØzqÑ mØ}tq‫ל‬Øgz‫ם‬Ø tsØ! Ø * Ø 2ESYITRØ Ø p Lotus medicaginoides (Lotus mediCAGINOIDES ÚLEGUMINIBUSÚUMBELLATIS ÚFOLIOLISÚOBCORDATISÚDENticulatis Ø~pqÏ Ø t ~kÏgØ toØ ‫ם‬ztoØ o{{tiÎ Ø Øht gs |ÎØ o{{tiÎØ toØ2ESYITRØ}o{‫ ל‬k g Ø tØ t gs |‫ם‬Ø to kÏtØ m Ø,TMDØ ,$ Ø‫ם‬ztoØksjÒ~k g ØsgØoz‫ל‬q~k ØtØÅ‫מ‬zt Ø nrÏrn‫ם‬f:Ø Lotus medicaginoidesØ 2ESY Ø IMØ /BREQU Ø "NS Ø Ø Ø Ø Trigonella arcuataØ# Ø Ø-EXEQ Ø9HU] 3À Casp. Meer. Ø 4 ÚCANCELLATAØ0EQR Ø3XM Ø0K Ø Ø Ø 4 ÚSTRIATAØ, ØF Ø3TOpK Ø0K Ø Ø 4 ÚTENUISØ&IRCH ØEWØ Ø&K Ø4ATQ #ATCAR Ø Ø Ø jp hpf|Ì:Ø Î tØztÑjk Ø}o ‫ם‬Ø‫ץ‬kØ‫ם‬qn to ØÒp Øgstqnt‫ץמ‬ksto Øh{g t‫ מ‬Ø‫ץ‬Î|to Ø ØCL Ø o~s‫ל‬Øj g|{gj l‫ ם‬ CL Ø o~s‫ל‬Øj g|{gj l‫ ם‬

Ø o~s‫ל‬Øj g|{gj l‫ם‬‫ץ‬ksto Ø mØh‫ ל‬mØ|g Ø|g{oz ‫ץם‬ksto Ø‫ץ‬kØgqg ‫ ם‬Øz k ‫ץ‬ÒstØ qÏ~p‫ץ‬g Ø gq‫}ל‬o{{gØm‫ ץ‬trtk jÎ Øg|Òqg gØÎØ‫ץ‬kØtjts Ñ k Øv‫{{מ‬gØ ‫מ‬snk g Ø‫ץ‬kØ qÏgØk{{k z |‫ל‬ØÒp Øgs ptk jÎØ }o{{‫ל‬q gØ ØWØ ØLL Ø tØ‫ץ‬k gÏtØÒ‫~ ץץ‬t Ø{kÏgØÎØ‫ץ‬kØ gqg ‫ם‬Ø qÏ~p‫ץ‬gØ msØ|‫ ל‬pØkz }‫ל‬sk g Ø|q‫ ל‬zkjgØtjts p ‫ ל‬Ø Ågr gsnÏgØ ht qotk jÒ Ø | ‫ל‬j t Ø }ÒqtsØ Òp Ø Ø ‫ל‬snm Ø ¾snmØ ‫ץ‬kØ ztjÏ |tØ Ø LL Ø |‫{ל‬o|g Ø |pjpstk jÎ Ø ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Øtj‫ם‬s k Øiqg‫ץץ‬tk jkÏ trkÏ Øk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬k LL Øtj‫ם‬s k Øiqg‫ץץ‬tk jkÏ trkÏ Øk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬k

Øtj‫ם‬s k Øiqg‫ץץ‬tk jkÏ trkÏ Øk{g}qÑ Ø‫ץ‬g|q‫ מ‬kqt Ø toØ p{Îsg Ø k}‫ל‬smØ‫ץ‬Î|to Ø ØLL Ø|Ï q sm Ø gq LL Ø|Ï q sm Ø gq

Ø|Ï q sm Ø gqz‫ ם‬Ø~Òjqpzg Ø ØWØ ØLL Øgstqnt‫ץמ‬kst Øiqg‫ ץ‬ LL Øgstqnt‫ץמ‬kst Øiqg‫ ץ‬

Øgstqnt‫ץמ‬kst Øiqg‫ץ‬‫ץ‬tk jÎ Ø k{g}qÑ Ø |g‫ץ‬z‫{מ‬t Ø {kÏt Ø ÎØ ‫ץ‬kØ gqg ÎØ z k ‫ץ‬ÒsmØ qÏ~p m Ø‫ץ‬kØ|‫ל‬nk k Øgsg t‫ץ‬t‫ץמ‬ksk ØskoqÑ k Ø‫ץ‬kØ Ø zÒq‫ץ‬g g Ø zÒq‫ץ‬g gØ‫ץ‬Î|to Ø ØWØ ØLL Øqt‫ץ‬htk WØ ØLL Øqt‫ץ‬htk Ø ØLL Øqt‫ץ‬htk LL Øqt‫ץ‬htk

Øqt‫ץ‬htk jÎ |o{ sjq |‫ ל‬Ø‫ץ‬kØ‫| ץ‬qÒ Ønm{Ò Ø|g Øqo jÑ k

to{igqÏgØ|g ØzqÑmsØ toi|t {ghÏg Ø Ïsg Øksj g}ÒqtsØ ‫ ם‬Øt Øj‫מ‬tØk{{ms |tÏØz{mno ‫ץ‬tÏØkÏsg Øgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òst Ø ‫ ם‬tØ ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to Ø‫ ם‬tØ|g Øgz‫ם‬Ø to Øhtqk ‫ ם‬kqto Øhg{|gs |t‫ מ‬Ø z{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø Ø tztnk ÏgØ tsØ {p|‫ם‬ØkÏsg Ø tØ|g Ñ kqtØ ‫ם‬q tØ m Øst tjo |Î Økr‫ל‬z{p m Ø toØkÏjto Ø ‫ ף‬sys :Ø zgs ‫ל‬Ø kØtqk s‫ל‬Ø{ h‫ל‬j g Øhqg~ÑjmØÎØ‫ץ‬m Ø kØ ~g‫ץ‬m{t‫ מ‬Ø|qm‫ץ‬st‫ מ‬Ø|g Ø ‫ל‬qk Ø|gnÑ Ø|g Ø kØ}p k s‫ל‬Øj ‫|ל‬ksgØzt{‫מ‬Øgqg ÑsØ o ‫ל‬jpsØJuniperus foetidissimaØztoØ koq‫ מ‬kqgØzkq h‫{{ל‬ts g Øgz‫ם‬Øj‫ ל‬mØ {‫ ל‬m Ø kØo ‫ץם‬k qtØ Ø LØ $ILISQEKKNRØ Ø #HQIRSNDNTKAJIRØ Ø ‫}ץ‬gsÏlk g Ø kØg hk t{ n |‫ם‬Øoz‫ ם‬qp‫ץ‬g Ø to Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø toØÅo‫}ץ‬qm t‫ מ‬ØmØMedicago medicaginoidesØ}‫מ‬k g Ø‫ץ‬glÏØ‫ץ‬kØ-ELILOTUSÚGRAECUS Ú4RIFOLIUMÚCAMPESTRE Ú-EDI ÚGRAECUS Ú4RIFOLIUMÚCAMPESTRE Ú-EDI GRAECUS Ú4RIFOLIUMÚCAMPESTRE Ú-EDI

Ú4RIFOLIUMÚCAMPESTRE Ú-EDI 4RIFOLIUMÚCAMPESTRE Ú-EDI ÚCAMPESTRE Ú-EDI CAMPESTRE Ú-EDI

Ú-EDI Medicago orbicularis ÚLeontodon crispus ÚArenaria serpyllifolia Ø Silene parnassicaØØ| ‫ ל‬ Ãfq rs‫ע{ ם‬Ö }‫ף‬z f:Ö ØMedicago medicaginoidesØgsÎ|k Ø tØRTBRECSINØErectaeØ m ØRECSINØBuceras ØÅtØkÏjt Øgo ‫ ם‬Ø ‫ץ‬glÏØ ‫ץ‬kØ ‫{{ל‬gØ kÏjmØ toØ iÒsto Ø Trigonella Ø ‫ץ‬k g}Òqnm|gsØ tØ iÒst Ø Medicago ‫ץ‬kØ h‫ ל‬mØ tsØ ‫ץ‬m~gs ‫םץ‬Ø m Ø k|qm| |Î Ø gzk{konÒqp m Ø psØ m‫םץ‬spsØ |g Ø toØ ‫{מ‬to Ø tØtztÏt ØnkpqkÏ g Øp Ø gr st‫ם| ץ‬Ø|q Îq tØj g~pq ‫ץ‬t‫מ‬Ø psØj‫מ‬tØiksÑsØ 3LAKKØ ØAK Ø ØÅtØ‫ץ‬Î|t Ø toØztjÏ |toØ m Ø gr gsnÏg Ø ks ‫ ם‬Ø toØ kÏjto Ø zt |Ï{k Ø |g Ø ~qk ‫ל‬lk g Ø zqt t~ÎØ mØ ~qÎ mØ toØ p Ø gr st‫ם| ץ‬Ø |q Îq t Ø gs‫ץל‬k-

Åpo‫ם‬s o‫ם‬f {‫ ף‬Ö fp m‫ ףם‬:Ö 2nØ Ø Ø !RSAMNUAØ Ø p ÖTrigonella arcuata jpÍsis Öfrms|spÍf :Ø ‫ ל‬t t‫מ‬s t johpf| {ÌÖjq‫ע‬yzo l:Ø msØ {{‫ל‬jgØmØMedicago medicaginoidesØkÏsg Ø j g Òqp Ø z‫ל‬s tØ|g ØÒ~k Ø o{{k~nkÏØ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqgØgz‫ם‬Øj‫מ‬tØ‫םץ‬stØzkq t~Ò Ø ØzqÑ mØgs t ~kÏØ gØtqk s‫ל‬Ø ‫ץ‬Î‫ץ‬g gØ toØ‫ם‬qto ØÅo‫}ץ‬qm t‫ מ‬Ø‫ם‬ztoØzqgi‫ץ‬g tzt Înm|gsØ o{{tiÒ Ø gz‫ם‬Ø to Ø $ILISQEKKNR Ø Ø Ø50! Ø|g Ø'TRSAURRNMØ Ø,$ Ø kØ qk Øj g}tqk 50! Ø|g Ø'TRSAURRNMØ Ø,$ Ø kØ qk Øj g}tqk Ø|g Ø'TRSAURRNMØ Ø,$ Ø kØ qk Øj g}tqk 'TRSAURRNMØ Ø,$ Ø kØ qk Øj g}tqk Ø Ø,$ Ø kØ qk Øj g}tqk ,$ Ø kØ qk Øj g}tqk Ø kØ qk Øj g}tqk |Ò Ø ~k |‫ל‬Ø|ts sÒ Ø tztnk Ïk Øt ØtztÏk ØgzÒ~tosØ‫ץ‬k gr‫מ‬Ø to ØzkqÏztoØ ØJL Ø gØhtqk tjo |‫ל‬Ø|g Øgsg t{ |‫ל‬Ø m Øz‫{ם‬m Ø toØ gqzksm ÏtoØ t‫ םץ‬Ø oqo gsÏg Ø Øjk‫ מ‬kqmØ o{{tiÎØÒ~k Øzqgi‫ץ‬g tzt mnkÏØ tØ‫ם‬qt Ø {p|‫ ם‬Ø t‫ םץ‬Ø ~gÈg Ø kØ tztnk ÏgØ|ts ‫ל‬Ø msØ|tqo}Î Øgz‫ם‬Ø to Ø 4AMØ Ø3SQIDØ Ø,$ ØÅtØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø ‫}ץמ‬p Ø Ø3SQIDØ Ø,$ ØÅtØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø ‫}ץמ‬p 3SQIDØ Ø,$ ØÅtØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø ‫}ץמ‬p Ø Ø,$ ØÅtØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø ‫}ץמ‬p ,$ ØÅtØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø ‫}ץמ‬p ØÅtØ oi|k|q ‫ץ‬ÒstØkÏjt Ø ‫}ץמ‬psgØ‫ץ‬kØ to Ø3LAKKØ Ø*NLOHEØ ØkÏsg Ø|oqÏp Øg g 3LAKKØ Ø*NLOHEØ ØkÏsg Ø|oqÏp Øg g Ø Ø*NLOHEØ ØkÏsg Ø|oqÏp Øg g *NLOHEØ ØkÏsg Ø|oqÏp Øg g Ø ØkÏsg Ø|oqÏp Øg g |‫ם‬Ø|g Økrgz{Ñsk g Øgz‫ם‬Ø mØ Ø|g Ø Ø ÏgØ mØ ØzqÑmsØ th k |ÎØ ¿sp m Ø |q‫ל‬Ø ÏgØ |g Ø ‫ץ‬Ò~q Ø gØ g{|‫ל‬s gØ

kpiqg} |ÎØ kr‫ל‬z{p mØ toØ kÏjto Ø Medicago medicaginoidesØ msØ {{‫ל‬jg


gØ kØ‫{{ל‬to Ø~gqg| Îqk Ø 3LAKKØ Ø*NLOHEØ Ø(ØM Ú medicaginoidesØ ksjk~t‫ץ‬Òsp Ø jksØ kÏsg Ø j g|q ÎØ gz‫ם‬Ø mØ - Ú ORTHOCERASØ +AQ Ø Ø +IQ Ø 4QATSU Ø |g Ø nkpqkÏ g Ø ‫ ם‬Ø gØ j‫מ‬tØkÏjmØ o‫ץ‬zkq {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø msØzt | {t‫ץ‬tq}ÏgØ m M Ú polyceratiaØ , 4QATSUØ 0 Ø ,ARREMØ zqt pz Ø kz |t spsÏg Ø s t‫ מ‬t Ø ~qk ‫ל‬lk g Ø zkq ‫ ם‬kqmØ ‫ץ‬k{Ò mØ zq sØ msØ gztjt~ÎØ m Ø oi|k|q ‫ץ‬Òsm Ø ‫ל‬zt m Ø Ø 3LAKKØ Ø AK Ø Ø nkpqt‫מ‬sØ mØ M Ú medicaginoides |g Ø mØ M Ú polyceratiaØ p Ø ks‫ל‬Ø osjk‫ץם‬ksk Ø t Ø tztÏk Ø ‫ץם‬p Ø j g}tqtzt t‫מ‬s g Ø |gstzt m |‫ל‬ØÑ kØsgØjm‫ ץ‬toqit‫מ‬sØrk~pq ‫ל‬ØkÏjm ØksÑØ t ØM ÚpolyceratiaØ|g Ø- ÚuRTHOCERASØ}gÏsk g ØsgØ osjÒts g Ø g|‫ץם‬mØ ks‫ ם‬kqg Ø m‫ץ‬k Ñsk g Ø ‫ ם‬Ø mØ M Ú polyceratia Ò~k Ø o{{kikÏØ msØ Ï mØ gz‫ם‬Ø tsØ 'TRSAURRNMØ Ø ,$ Ø |g Ø mØ- ÚORTHOCERASØgz‫ם‬Ø to Ø3IMSEMIRØ Ø"NQMLĪKKEQØ ,$ Ø tØ Ø kØ{‫}ם‬to Ø|ts ‫ל‬Ø msØ {krgsjqt‫מ‬zt{m Ø f ‫ ע‬f lÖ yzlmn ‫ם‬Ïr:Ö Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ toØ kÏjto Ø kÏsg Øzt{‫מ‬Øzkq tq ‫ץ‬Òst Ø|g Øgzt‫ץ‬tsp‫ץ‬Òst Ø tsØ {p|‫ם‬ØmØ zgqto ÏgØ toØnkpqkÏ g Ø‫ ם‬Øgs zqt pzk‫מ‬k g Øgz‫ם‬Øzt{o‫ל‬q n‫ץ‬gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Øg{{‫ל‬ØkÏsg Øks tz ‫ץ‬ÒsmØ kØ‫ץ‬ÏgØ‫םץ‬stØ tztnk Ïg Ø gØgspjg |‫ל‬Ø{ h‫ל‬j gØ m Ø tztnk Ïg Ø th‫{ם‬g|gØ toØ Åo‫}ץ‬qm t‫מ‬Ø tØ z{mno ‫ םץ‬Ø gs zqt pzk‫מ‬k g Ø gz‫ם‬Ø Ø‫ ל‬t‫ץ‬gØ kØ‫| ץ‬qÒ Øt‫לץ‬jk Ø msØkoq‫ מ‬kqmØ tztnk ÏgØ m Ø Ò qg Ø toØ Åo‫}ץ‬qm t‫מ‬Ø tØ z{mno ‫ םץ‬Ø ozt{tiÏlk g Ø kØ Øj ‫ ל‬zgq gØ‫ ל‬t‫ץ‬g Ø Írinrs Ö{f Ö}fpf{ lp ‫ ףם‬Ø{f lhspÍf Öfyj zÌ :Ø kØ h‫ ל‬mØ tsØgq n‫םץ‬Ø psØ tztnk ÑsØztoØÒ~tosØ|g giqg}kÏØ ‫ץ‬Ò~q Ø Î‫ץ‬kqg Ø tØkÏjt Ø~gqg| mqÏlk g Øp ØÅqp ‫ם‬Ø 65 Ø ‫ ץמ‬ 65 Ø ‫ ץמ‬ Ø ‫ץמ‬}psgØ ‫ץ‬kØ tØ |q Îq tØ $ Ø m Ø )5#.Ø Ø Ø z{mno ‫ץ‬tÏØ m ØM ÚmedicaginoidesØ msØzkq t~ÎØ toØÅo‫}ץ‬qm t‫מ‬ØjÒ~t-

s g Ø ~oqÒ Øz Ò k Økrg Ïg Ø m Øozkqh‫| ם‬m m Ø z z{Òts Ø mØgs Ïjqg mØ m ØM ÚmedicaginoidesØ tsØgs gips ‫םץ‬Ø‫ץ‬kØ ‫{{ל‬gØ}o |‫ל‬ØkÏjmØkÏsg Ø‫ל‬isp mØ|g ØngØzqÒzk ØsgØgr t{timnkÏØ tØzkjÏt Ø sjÒ~k g Ø‫ץם‬p ØsgØkzmqk‫ל‬lk ØkzÏ m Ø thgq‫ל‬Ø msØkzÒ| g mØ toØkÏjto Ø kØik ts |Ò Øzkq t~Ò Ø|g ØsgØ tØzkq tqÏlk Ø kØ tztnk Ïk Øzt{‫מ‬Ø‫| ץ‬qÎ ØÒ| g m Ø Ð pfÖ yps f Íf :Ö Ø zkq ‫ ם‬kqk Ø nÒ k Ø m Ø Medicago medicaginoidesØkoqÏ |ts g Ø kØzkq t~Ò ØztoØks ‫ ל‬ ts g Ø tØ Ï| otØ vÆ Ø Ø ‫}ל‬m Ø | ‫ ל‬Ø Ø ‫ם‬qt Ø Åo‫}ץ‬qm ‫ ם‬Ø k{t‫ ~מ‬Ø Ø '2 Ø j‫מ‬tØ nÒ k Ø |g Ø ‫ם‬qmØ zgq‫ץ‬z‫ ל‬Ø |g Ø {p|‫ ם‬vgq‫ל‬ii Ø k{ st‫מ‬s gØ Ø '2 Ø ‫ץ‬ÏgØnÒ m Ø ÏgØg|‫ץם‬mØnÒ mØ tsØÅo‫}ץ‬qm ‫ם‬Ø }gÏsk g ØsgØ‫ץ‬mØzkq {g‫ץ‬h‫ל‬sk g Ø tØÏj tØjÏ| ot Ø Øk|z‫ם‬sm mØ j g~k q |ÑsØ ~kjÏpsØ zqt g Ïg Ø psØ zkq t~ÑsØ gsg‫ץ‬Òsk g Ø sgØ Ò~k Ø nk |ÎØ kzÏz p mØ msØ ‫ץ‬g|qt~q‫ם‬s gØ kz hÏp mØ toØkÏjto Ø z g| |ÎØkÏsg ØmØgs‫ל‬i|mØj g~kÏq m Ø m Øh‫| ם‬m m Ø Ø oi|k|q ‫ץ‬Òsk Øzkq t~Ò ØÑ kØsgØ k{Òi~ts g Øt Øz Ò k Ø to Ø}o |t‫ מ‬Øz{mno ‫ץ‬t‫ מ‬Ø|g ØsgØ {g‫ץ‬h‫ל‬sts g Ø gØ |g ‫{{ל‬m{gØ ‫ץ‬Ò qgØ kØ zkq z Ñ k Ø ozkqh‫| ם‬m m ÅÒ{t Ø‫ץ‬kØjkjt‫ץ‬ÒstØ‫ ם‬Ø tØkÏjt ØkÏsg Ø‫ץ‬tstk Ò Ø ngØzqÒzk Ø|‫ל‬nkØ~q‫ם‬stØsg