Page 1

wellantcollege de Groenstrook ll

Schoolgids 2010-2011 Wellant vmbo


Inhoud 1

Algemene informatie

4

2

Het onderwijs

5

2.1 2.2 2.3 2.4

Lessentabel Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit in de onderbouw? Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit in de bovenbouw? Overgangsnormering

5 6 9 12

3

De begeleiding

15

3.1 Wie is wie op school? 3.2 Samen houden we bij hoe het gaat 3.3 Extra hulp

15 18 19

4

Praktische informatie

21

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9

Vakanties Schooltijden Leefregels van de Groenstrook Landelijke regels: leerplicht Betrokkenheid ouders en leerlingen Alles over geld Verzekeringen Belangrijke data in 2010 en 2011 Overige informatie

21 21 23 26 27 28 30 30 31

Juist van het doen leer je! Wellantcollege de GROENSTROOK 3


1. Algemene informatie Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Met veel plezier bieden wij jullie en u de schoolgids voor het schooljaar 2010-2011 aan. De gids bevat nuttige informatie over het onderwijs en andere praktische zaken. We starten het nieuwe schooljaar in een nieuw jasje, want de nieuwbouw is klaar! Tijdelijk zullen we de Populier een jaar gaan verlaten om onderdak te verlenen aan onze zusterschool Westplas Mavo die het komend jaar grondig verbouwd gaat worden. Een klein stukje oudbouw aan de Mendelstraat en aan de Jac. P. Thijsselaan blijft dus nog even staan. In juli 2011 gaan ook deze gebouwen onder de slopershamer. Namens de medewerkers van de school, M.I. Verhulst, vestigingsdirecteur

In het algemeen gedeelte van de schoolgids kunnen je ouders en jij lezen welke keuzes Wellantcollege heeft gemaakt. Ook kun je resultaten bekijken van ons kwaliteitsonderzoek. Het algemeen gedeelte van de schoolgids is te vinden op de website van Wellantcollege. Op verzoek kun je een papieren exemplaar krijgen.

Adresgegevens Wellantcollege de Groenstrook Wellant vmbo Adres: Jac. P. Thijsselaan 18, 1431 KE Aalsmeer Telefoon: 0297-384949 Telefax: 0297-360238 E-mail: degroenstrook@wellant.nl Website: www.wellant.nl

4

2. Het onderwijs 2.1 Lessentabel

Leerjaar 1

Leerjaar 2

GL

GL*

BB/KB

BB/KB*

GL

GL*

BB/KB

BB/KB*

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

3

3

3

3

2

2

Wiskunde/ rekenen

4

4

3

3

3

3

3

3

Biologie

2

2

2

2

2

2

2

2

NASK

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Duits Mens en Maatschappij

3

3

3

3

3

3

3

3

Beeldende Vorming

2

2

2

2

2

2

2

2

Muziek

1

1

1

1

1

1

1

1

Techniek

2

2

2

2

2

2

2

2

Bewegen & Sport

2

2

2

2

3

3

3

3

Keuzewerktijd

2

2

3

3

2

2

3

3

Praktische Sector Oriëntatie

4

2

4

2

2

0

2

0

Paardenklas*

0

3

0

3

0

3

0

3

Kookklas*

0

3

0

3

0

3

0

3

Menukaart

1

0

1

0

1

0

1

0

Mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

1

Totaal

32

32

32

32

32

32

32

32

* Er kan voor één van deze themaklassen gekozen worden

Wellantcollege de GROENSTROOK 5


Leerjaar 3

Leerjaar 4

GL

GL*

KB

KB*

BB

BB*

KB

KB*

BB

BB*

Nederlands

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Engels

3

3

2

2

2

2

3

3

3

3

Wiskunde

4

4

3

3

3

3

4

4

3

3

Biologie

3

3

3

3

3

3

3-k

3-k

3-k

3-k

NASK

2

2

2

2

2

2

3-k

3-k

3-k

3-k

Duits

3

3

2

2

3-k

3-k

Maatschappij­ leer

2

2

2

2

2

2

Kunst en Cultuur

1

1

1

1

1

1

Bewegen en Sport

2

2

3

3

3

3

2

2

2

2

Mentoruur

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Paardenklas*

2

Economie

2

2

2

2

2

2

3-k

3-k

2 3-k

3-k

2

GRB

6

4

8

6

10

8

8

8

8

8

Totaal

32

32

32

32

32

32

24 24 23 (27) (27) (26)

23 (26)

* Er kan voor deze themaklas gekozen worden K=keuze

2.2 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit in de onderbouw? Onderbouw en bovenbouw Je vmbo-opleiding bestaat uit twee delen: de onderbouw (eerste en tweede jaar) en de bovenbouw (derde en vierde jaar). In de onderbouw leer je zelfstandig en werk je veel samen met anderen. Vanaf het eerste leerjaar ben je al bezig met de vraag welke leerweg het beste bij je past. Op de vorige bladzijde heb je kunnen zien welke vakken je krijgt in de onderbouw.

recht hebben op extra hulp, we noemen dit leerwegondersteuning (lwoo). Vanaf het tweede leerjaar zitten alle leerlingen bij elkaar in de klas. Je kunt extra hulp krijgen voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde tijdens de steunlessen. Indien mogelijk worden er voor deze vakken duo-uren verzorgd. Dit houdt in dat er per vak, 1 uur in de week, twee docenten voor de klas staan.

Keuzewerktijd (KWT) Tijdens de keuzewerktijd maak je opdrachten uit de onderstaande vakken: • Nederlands, Engels en Duits • Wiskunde • Mens en Maatschappij (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Burgerschaps­ kunde, Economie en Verzorging) • Beeldende Vorming en Muziek. • Biologie • Natuurkunde/Scheikunde (NaSk) • Techniek • Bewegen en Sport • Groen Je werkt meestal in groepjes van twee of drie. Je wordt begeleid door een vast team van docenten. In de rapportmap van leerjaar 1 en 2 staat een overzicht van de ontwikkellijnen. Hierin valt af te lezen hoever je bent gevorderd op het gebied van organiseren, doorzetten, samenwerken, verantwoordelijkheid en communiceren.

Praktische Sector Oriëntatie (PSO) Lwoo-vmbo In het eerste leerjaar maken we nog aparte klassen met leerlingen, die 6

Bij de Praktische Sector Oriëntatie maak je kennis met de groene sector. Daarin staan bloemen, planten, de tuin en dieren centraal. Je werkt hier aan Wellantcollege de GROENSTROOK 7


de hand van opdrachten, zelfstandig of in groepjes. In het tweede leerjaar maak je ook kennis met de andere sectoren. Dit zijn Economie, Techniek en Zorg en Welzijn.

Thema klassen: Paardenklas en Kookklas Paardenklas Voor leerlingen die het geweldig vinden om met paarden om te gaan is er de Paardenklas. Deze klas is samengesteld uit leerlingen van de verschillende klassen uit het leerjaar. Je gaat om de veertien dagen een ochtend of middag naar de manege. Daar leer je hoe je moet opzadelen, paarden poetsen, stallen uitmesten en natuurlijk ook hoe je moet paardrijden. De andere week volg je lessen over het paard op school. Kookklas Voor leerlingen die het leuk vinden om te koken is er de Kookklas. Ook deze klas is samengesteld uit leerlingen van de verschillende klassen uit het leerjaar. In de Kookklas leer je heel veel over voeding en hygiëne. Je maakt de lekkerste maaltijden, die je zelf mag opeten. Belangstellingsonderwijs: Menukaart Wanneer de leerlingen uit de Paardenklas of Kookklas aan het werk zijn op school, volgen de overige leerlingen lessen van de Menukaart. Je maakt een keuze uit een richting, waarvoor jij speciale belangstelling hebt. Dat kan bijvoorbeeld zijn: Beeldende Vorming, Muziek, Bewegen en Sport, Dans, Drama, Fotografie en Bloem. Na elke periode kun je voor een andere richting kiezen.

Welke leerweg past bij mij? Aan het eind van de tweede periode in leerjaar twee wordt de leerweg bepaald die je gaat volgen in de bovenbouw. Dat noemen we determinatie. De criteria zijn: • het advies van de basisschool; • je CITO VAS score; • het advies van de docenten; • je tot dan toe behaalde cijfers. De uitspraak, gedaan door alle docenten die jou les geven, is bindend. Meer informatie over determinatie vind je in het algemeen gedeelte van de schoolgids. Op onze school hebben we drie verschillende leerwegen:

8

Basisberoepsgerichte leerweg (BB) In deze leerweg leer je van alle vakken de basiskennis, zowel in de theorie als in de praktijk. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 2 van het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo). Kaderberoepsgerichte leerweg (KB) In deze leerweg wordt de basiskennis uitgebreid. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 3 of 4 van het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo). Gemengde leerweg (GL) In deze leerweg worden de lessen verzorgd op het niveau van de Theore­ tische Leerweg (TL). Het verschil met de TL is dat je examen doet in vijf in plaats van zes theorie vakken. Je doet ook examen in het praktijk­vak Groenbreed. Na het examen kun je doorstromen naar niveau 4 van het Middelbaar Beroepsonderwijs (mbo).

2.3 Hoe ziet het onderwijs op onze school eruit in de bovenbouw? Bovenbouw De vakken Mens en Maatschappij, Kunst en Cultuur, KWT, de Menukaart en PSO krijg je niet meer in de bovenbouw. Het vak Duits wordt ook afgesloten voor de leerlingen die de Basisberoepsgerichte leerweg volgen. Hiervoor in de plaats komen de volgende examenvakken: Nederlands*, Engels*, Wiskunde*, Biologie*, Nask 1*(Natuur- en Scheikunde), Duits, Economie, CKV** (Culturele, Kunstzinnige Vorming), Bewegen en Sport, Maatschappijleer** en Groenbreed. Opmerking: * Nederlands, Engels, Wiskunde, Biologie of Nask 1 zijn verplichte examenvakken. ** CKV en maatschappijleer worden in het derde leerjaar afgesloten.

Eindexamen Het eindexamen bestaat uit twee delen: het schoolexamen en het centraal examen. Het examenprogramma begint in het derde leerjaar en wordt afgesloten aan het einde van het vierde leerjaar. Alle resultaten, die je in beide leerjaren haalt, tellen mee voor je eindexamen. In het PTA, het Programma Wellantcollege de GROENSTROOK 9


voor Toetsing en Afsluiting, staan de toetsen, werkstukken en verslagen vermeld. Toetsvormen bij de examens 1. Schriftelijke of mondelinge toetsen Voor elk vak krijg je een aantal schriftelijke of mondelinge toetsen.

Dit zijn de officiële landelijke toetsen. Voor elke leerweg worden verschillende examens afgenomen. Voor de algemene vakken in de BB gebeurt dit digitaal. De organisatie van het centraal examen wordt uitgelegd in de examenregeling.

Beroepsoriënterende stage 2. Praktische opdrachten Dit kan een werkstuk of een verslag zijn of het geven van een presentatie. Bij de beoordeling wordt ook gelet op hoe je het gemaakt hebt. 3. Handelingsopdracht Niet voor alles wat je doet krijg je een cijfer. Sommige onderdelen moet je gewoon doen om ervan te leren. Denk bijvoorbeeld aan een museum bezoeken of het lopen van een stage. Achteraf schrijf je er een verslag over, vul je een vragenlijst in of heb je een gesprek met de docent over wat je van de opdracht hebt geleerd. 4. Proeve van bekwaamheid vmbo (PvB vmbo) Een PvB is een competentiegericht schoolexamen waarbij kennis vaardig­ heden en houding als geheel worden beoordeelt. Je vertelt niet wat je kunt en weet, maar je moet het laten zien! Een proeve van bekwaamheid bestaat uit twee delen: • Het praktijkdeel: Dit bestaat uit het uitvoeren van een praktijkopdracht in een (echte) situatie (op een bedrijf of op een school). • Het reflectiegesprek: je beoordelaar gaat met je in gesprek over de praktijkopdracht. Hij stelt je vragen en stelt vast of je je bewust bent van jouw eigen handelen tijdens het praktijkdeel en of je jouw keuzes kan verantwoorden. 5. Sectorwerkstuk Volg je de gemengde leerweg? Dan maak je ook een sectorwerkstuk. Dit werkstuk gaat over een onderwerp dat past bij de gekozen sector en/of de vervolgopleiding die je hebt gekozen. Met zo’n werkstuk laat je zien dat je alles wat je geleerd hebt ook echt kunt toepassen. Op onze school doe je dit in leerjaar 3. Examendossier Je resultaten worden bijgehouden in ons digitale examendossier. Het centraal examen In het vierde leerjaar doe je vanaf eind april (of begin mei) centraal examen. 10

Om je te laten ervaren hoe het er aan toe kan gaan in het bedrijfsleven of bij een instelling, organiseren wij stageweken. Als je de gemengde leerweg volgt loop je in het derde leerjaar twee weken stage, waarvan één week maatschappelijke stage. Als je KB of BB volgt loop je in totaal drie weken stage waarvan één week maatschappelijke stage. In het vierde leerjaar staan twee stageweken op het jaarrooster. Je kunt bij veel verschillende bedrijven/instellingen terecht, zoals een bloemenwinkel, hoveniersbedrijf, kapperszaak, kinderdagverblijf of bijvoorbeeld bij de politie. Tijdens je stage word je begeleid door een docent van school en op de stageplek zelf is ook altijd iemand waar je op terug kunt vallen. Voordat je op stage gaat zorgt de school voor een stageovereenkomst met het stagebedrijf waardoor je goed verzekerd bent. Maatschappelijke stage Maatschappelijke stage is een vorm van leren door het doen van vrijwilligerswerk. Je leert ervan en je kunt jezelf verder ontwikkelen. Bovendien help je er ook een ander mee. Je kunt dan bijvoorbeeld stagelopen bij een kinderboerderij, een zorgcentrum, de gemeente of de bibliotheek. Je kunt de stage volgen zowel binnen als buiten schooltijd. Maatschappelijk stage is van groot belang voor onze samenleving. In het schooljaar 2010-2011 volgen de leerlingen uit de leerjaren 2 en 3 een aantal uren maatschappelijke stage.

Leerwerktraject Een aantal leerlingen komen mogelijk in aanmerking voor het leerwerktraject. Twee dagen in de week loop je mee in een bedrijf, het zogenaamde leerwerkbedrijf. Op de overige dagen volg je les op school. Je doet in elk geval centraal examen in het vak Nederlands en het beroepsgerichte vak. Daarnaast is er ook aandacht voor rekenkundige vaardigheden, bewegingsonderwijs, maatschappijleer en Engels. Na je examen kun je doorstromen naar niveau twee van het mbo.

Wellantcollege de GROENSTROOK 11


2.4 Overgangsnormering Overgangsnormering leerjaar 1 naar leerjaar 2

Groep A: maximaal 2 berekende vijven; maximaal 1 berekende vijf voor Nederlands, Engels of Wiskunde. Groep A en groep B: maximaal 4 berekende vijven. Bij meer berekende vijven adviseert de docentenvergadering de schoolleiding.

Overgangsnormering leerjaar 3 naar leerjaar 4 Op het gehele rapport staan niet meer dan 4 berekende vijven als eindcijfer. BB- voor de vakken Biologie, Nask en Economie moeten de eindcijfers bij elkaar minstens 14 punten bedragen. GL en KB – Voor de vakken Biologie, Nask, Economie en Duits moeten de eindcijfers bij elkaar opgeteld minstens 22 punten bedragen.

CKV en Maatschappijleer moeten in leerjaar 3 voldoende worden afgesloten. Een 5 = één berekende vijf Een 4 = twee berekende vijven Een 3 = drie berekende vijven

Overgangsnormering leerjaar 2 naar leerjaar 3

Alle aangeboden modules van groenbreed van leerjaar 3 moeten zijn afgesloten.

Wanneer hieraan niet wordt voldaan, volgt een voortgangsgesprek met jou, je ouders, jouw mentor en de teamleider. In dit gesprek wordt bepaald of jij verder kunt gaan naar het vierde leerjaar. Vastgesteld wordt welke voortgangstaak of –taken moeten worden gemaakt. Ook kan worden afgesproken dat je het derde leerjaar opnieuw doet.

Groep A (5 vakken) 28 punten = over naar leerjaar 3 (maximaal 2 berekende vijven) 27 punten = docentenvergadering adviseert de schoolleiding 26 punten = zitten blijven

Code 0,1

Groep B (8 vakken) 46 punten = over naar leerjaar 3 45 punten = docentenvergadering adviseert de schoolleiding 44 punten = zitten blijven maximaal 3 berekende vijven

In ons administratie systeem van de cijferregistratie gebruiken we de code 0,1. Deze code wordt gebruikt wanneer een toets niet is gemaakt. Dit kan voorkomen wanneer je ziek bent geweest of wanneer je door omstandigheden niet op school kon zijn. De code 0,1 staat dan wel in je cijferlijst, maar is geen echt cijfer. Wanneer de toets alsnog is gemaakt komt het echte cijfer hiervoor in de plaats.

Voor de vakken Nederlands, Engels en Wiskunde mag maximaal maar één onvoldoende worden gehaald, niet lager dan een 4. Bij twee vijven beslist de vergadering.

Welke buitenschoolse activiteiten doen we? We organiseren introductiedagen, sportdagen, excursies, schoolfeesten, klassenavonden en een schoolreis.

Groep A en groep B totaal: maximaal 5 berekende vijven Een 5 = één berekende vijf Een 4 = twee berekende vijven Een 3 = drie berekende vijven

12

Wellantcollege de GROENSTROOK 13


3. De begeleiding

Wellant = leuk!

3.1 Wie is wie op school? Op school werken een heleboel verschillende mensen. Het is handig als je weet wie wat voor je kan doen.

Schoolleiding Ver De heer M.I. Verhulst vestigingsdirecteur mi.verhulst@wellant.nl Hof De heer G.J.M. Hofmans teamleider onderbouw (leerjaren 1 en 2) gjm.hofmans@wellant.nl Nak De heer W. Nakorikantodas teamleider leerjaar 3 w.nakorikantodas@wellant.nl Grk Mevr. D.A.C. van Grieken teamleider leerjaar 4 dacvan.grieken@wellant.nl De teamleiders zorgen ervoor dat het onderwijs en de begeleiding goed verlopen. De vestigingsdirecteur en de 3 teamleiders hebben samen de dagelijkse leiding op school.

Docenten De docenten verzorgen de lessen.

Mentoren Zij begeleiden jou en bespreken jouw resultaten en ontwikkelingen. Dit gebeurt in de mentorles. Je mentor heeft regelmatig contact met je ouder(s)/verzorger(s). Hij voert twee keer per jaar een coachgesprek met jou. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Je mentor zal vanaf leerjaar 1 in het mentoruur ook loopbaanlessen geven omdat het belangrijk is dat je al vroeg nadenkt over wat je later wil gaan doen. In de meeste klassen werken we met twee mentoren.

Decaan Meer weten over vervolgstudies? Stap op de decaan af! De decaan weet bijvoorbeeld precies welke vervolgopleidingen er zijn, wat je daarvoor nodig hebt en wanneer de voorlichtingsdagen op het mbo zijn. Onze decaan is de heer L.A. de Krijger.

14

Wellantcollege de GROENSTROOK 15


Leerlingbegeleider Deze docent begeleidt leerlingen die meer zorg en aandacht nodig hebben. De begeleiding bestaat uit: • gesprekken met leerlingen • gesprekken met ouder(s)/verzorger(s) • contacten met instanties Onze leerlingbegeleiders zijn: mevrouw P.C.E.M. Asselbergs en de heer A. Le Belle. Mevrouw S. van den Hooff assisteert hierbij. Je kunt jezelf aanmelden, maar ook een van je ouders of je mentor kan dat doen.

Zorgcoördinator De zorgcoördinator regelt allerlei zaken rondom de zorg binnen de school. Dat is bijvoorbeeld: • de intake van nieuwe leerlingen; • contact buiten de school hebben met o.a. leerplichtambtenaren, Ambulant Begeleiders, Samenwerkingsverband, Zorg Advies Team; • maken en aanvragen van handelingsplannen, Dyslexieverklaringen; • hulp aan rugzakleerlingen. Onze zorgcoördinator is de heer E.A. Huijts.

Zorgteams (IZO en ZAT) Binnen de Groenstrook zijn er twee soorten ‘zorgteams’. Het Intern Zorg Overleg (IZO) bespreekt zorgleerlingen en regelt o.a. extra begeleiding. Aan dit overleg nemen naast de zorgcoördinator, de interne leerlingbegeleiders en de onderwijsbegeleider deel. Mentoren en teamleiders kunnen leerlingen aanmelden door middel van een aanmeldingsformulier. Het Zorg en Advies Team (ZAT) vergadert om de vier weken. Bij dit overleg zijn de deelnemers aan het IZO, de leerplichtambtenaar en de schoolarts aanwezig, soms zijn er ook andere externe hulpverleners. Als je in dit overleg wordt besproken, zullen wij je ouder(s)/verzorger(s) daarvan vooraf op de hoogte stellen.

Onderwijsbegeleider Onderwijsbegeleider is de heer P. van den Broek van Bureau Jeugdzorg (Altra). De heer van den Broek is iedere woensdag op school aanwezig en hij voert dan gesprekken met leerlingen. Verwijzing naar de heer Van den Broek gaat via de leerlingbegeleider.

Vertrouwenspersonen Krijg je te maken met een probleem dat je liever niet met je mentor 16

bespreekt? Dan kun je altijd contact opnemen met één van de vertrouwenspersonen van onze school. Seksuele intimidatie, racisme of geweld, dat zijn dingen die bij ons op school écht niet kunnen. Als je het meemaakt of ziet bij iemand anders, stap je meteen op de vertrouwenspersoon af! Binnen de Groenstrook zijn mevrouw S. van den Hooff en de heer A. Le Belle de contactpersonen.

Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg Amstelland/Meerlanden is er voor alle jongeren van 0 tot 23 jaar en hun ouders/verzorgers. De hulp is gratis. Jongeren kunnen bij Bureau Jeugdzorg terecht met vragen over: • onzekerheid • contact leggen met leeftijdsgenoten • uit huis gaan • scheiding van ouders • roken, gebruik van alcohol, hasj en dergelijke • uithuisplaatsing: bijvoorbeeld in een pleeggezin, een kamertrai­nings­ centrum, een tehuis Je ouders kunnen bij Bureau Jeugdzorg terecht met vragen over: • het contact tussen ouder en kind (zelfstandigheid, huisregels, zak­geld, ruzie) • opvoeding van kinderen; slecht luisteren, ongehoorzaam zijn • zorgen omtrent het gedrag van de kinderen • het op gang brengen van een omgangsregeling • uithuisplaatsing van een kind, al dan niet als tijdelijke oplossing Voor meer informatie kun je terecht op de website van Bureau Jeugdzorg: http://www.bureaujeugdzorg.info/

Aanbod GGD Voortgezet Onderwijs  nderzoek leerlingen bij het 2e leerjaar vmbo O Het onderzoek bestaat uit het afnemen van een individuele vragenlijst en een onderzoek door de schoolarts. De arts bespreekt belangrijke zaken naar aanleiding van de vragenlijst en let op je gehoor, je gezichtsvermogen, je groei en lichamelijke ontwikkeling. Onderzoek op indicatie Naar aanleiding van dit onderzoek kan het nodig zijn dat je nogmaals onderzocht wordt. Soms is er sprake van onderzoeken op verzoek van ouders of de school. Wellantcollege de GROENSTROOK 17


Heb je nog vragen over ondersteuning of activiteiten van de Jeugdgezondheidszorg, dan kun je terecht bij: Afdeling Jeugd en Algemene Gezondheidszorg GGD Amstelland- de Meerlanden Hoofdvestiging Amstelveen, (Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel, Uithoorn) tel.nr. 020-6562360 Email jgz@ggd-am.nl Bezoek ook de website: www.ggd-am.nl Vestiging Hoofddorp (Haarlemmermeer), tel.nr. 023-5625575 Schoolarts: Mevr. A. Lucas

3.2 Samen houden we bij hoe het gaat Om je ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte te houden van je vorderingen, krijg je driemaal per jaar een rapport: in december 2010, maart 2011 en in juli 2011 het over­gangsrapport. De data van de rapportuitreiking voor dit schooljaar staan op de activiteitenlijst. Deze is te vinden op de website van de school. Naast de rapporten krijg je ook drie keer per jaar een cijferkaart mee om je ouder(s)/verzorger(s) en jezelf een duidelijk beeld te geven van de cijfers per vak. Daarnaast kun je op intranet al je cijfers terugvinden. Het is de bedoeling dat je tenminste één keer samen met één of beide ouder(s)/verzor­ger(s) het rapport komt ophalen, waarbij er gelegenheid is voor een per­soonlijk gesprek met de mentor. In leerjaar drie verwachten we bij beide rapportuitreikingen je ouder(s)/verzorger(s).Dit in verband met de vakkenpakketkeuze. Om je ouder(s)/verzorger(s) ook tussentijds te informeren, krijg je een contact­boekje (leerjaar 1 en 2) of een PTA-boekje (leerjaar 3 en 4).

18

laten zij zien dat zij op de hoogte zijn van de inhoud. Je moet het contact- of PTA-boekje altijd bij je hebben. Dit boekje houd je netjes! Wanneer dit niet het geval is, moet je een vervangend exemplaar aanschaffen via de teamleider. De kosten hiervan zijn e 10,-.

3.3 Extra hulp Als je ergens problemen mee hebt of moeite hebt met leren, kun je dat altijd bespreken met je mentor. In veel gevallen is er extra hulp beschikbaar. Op onze school werken verschillende mensen die veel ervaring hebben met het geven van extra hulp en / of ondersteuning, bijvoorbeeld bij problemen met lezen of schrijven.

In dit boekje vind je een over­zicht van: a. de toetsen b. hoe jij je gedraagt; c. het aantal keren dat je te laat bent gekomen; d. hoe vaak jij je huiswerk en/of boeken vergeet.

Steunlessen

Om er zeker van te zijn dat deze informatie bij je ouder(s)/verzorger(s) komt, vragen we eens per maand een handtekening van hen. Daarmee

Dyslexie

Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde kun je in aanmerking komen voor extra hulp. De docenten bespreken met jou of dit nodig is. Binnen je rooster staat er een extra uur aangegeven waarin je in een kleine groep geholpen wordt.

Heb je moeite met lezen of schrijven? Dan heb je misschien dyslexie. Er zijn Wellantcollege de GROENSTROOK 19


speciale testen om dat te onderzoeken. Als je dyslexie hebt wordt dat vaak al op de basisschool ontdekt. Voor ons is het belangrijk om te weten of je dyslexie hebt, want dan kunnen we je beter helpen. Zo kunnen we er op letten bij je schoolwerk, huiswerk, toetsen en zelfs je examen. Je krijgt dan bijvoorbeeld extra tijd, een groot lettertype of de tekst op een koptelefoon.

4. Praktische informatie 4.1 Vakanties De vakanties van het schooljaar 2010-2011:

Faalangst De meeste leerlingen zijn na een tijdje wel gewend aan een nieuwe situatie. Maar het kan zijn dat jij je heel erg druk blijft maken. Dat je bijvoorbeeld niet kunt slapen als je de volgende dag een presentatie moet geven. Dan heb je misschien last van faalangst. Helemaal niet erg, want we hebben speciale trainingen die je daarmee helpen. Dit wordt aangeboden in leerjaar 1.

Leerling gebonden financiering (LGF) Leerlingen met een bepaalde beperking, bijvoorbeeld slechthorendheid, hebben recht op extra ondersteuning. Dat noemen wij het rugzakje. Er wordt een handelingsplan opgesteld waarin met de leerling en de ouders wordt afgesproken wat er nodig is om zo goed mogelijk te kunnen functio­ neren.

Sociale Vaardigheids Training (SOVA) In de onderbouw bestaat de mogelijkheid om een training sociale vaardigheden te volgen. In nagespeelde situaties oefenen de leerlingen o.a. kennis­ maken, praatje beginnen, omgaan met kritiek en conflict oplossen.

Andere vorm van ondersteuning Peer-mediation De peer-mediators zijn een geselecteerde groep leerlingen die een training hebben gekregen waardoor ze in staat zijn pesterijen en conflicten tussen leerlingen op school op te lossen. Wie de peer-mediators zijn wordt duidelijk bekendgemaakt via een foto­ galerij in de aula van de school. Je spreekt ze zelf aan of wordt door­ verwezen door een personeelslid.

20

Herfstvakantie

23 t/m 31 oktober 2010

Kerstvakantie

18 december 2010 t/m 2 januari 2011

Voorjaarsvakantie

19 t/m 27 februari 2011

Paasweekend

22 t/m 25 april 2011

Meivakantie

30 april t/m 8 mei 2011

Hemelvaart

2 en 3 juni 2011

Pinksteren

13 juni 2011

Zomervakantie

16 juli t/m 4 september 2011

4.2 Schooltijden We bedoelen met schooltijd niet alleen de wekelijkse planning van de lestijden. Op onze school vindt het onderwijs plaats tussen 8.30 uur en 16.05 uur. Soms vindt ’schooltijd’, onder begeleiding, ook buiten het schoolgebouw plaats. Aan het begin van het schooljaar krijg je een lesrooster. Hierop staan de lessen die jij moet volgen en op welke momenten. Het gebeurt weleens dat dit rooster wordt aangepast, door ziektevervanging of vertrek van een docent. Via intranet kunnen jij en je ouders steeds de meest actuele roosterwijzigingen bekijken.

21


De lesuren vallen altijd binnen de onderstaande tijden: 1e uur

08.30 - 09.20

2e uur

09.20 - 10.10

pauze

10.10 - 10.25

3e uur

10.25 - 11.15

4e uur

11.15 - 12.05

pauze

12.05 - 12.35

5e uur

12.35 - 13.25

6e uur

13.25 - 14.15

pauze

14.15 - 14.25

7e uur

14.25 - 15.15

8e uur

15.15 - 16.05

Soms komt het voor dat je een 40-minuten rooster krijgt. Dit rooster ziet er als volgt uit: 1e uur

08.30 - 09.10

2e uur

09.10 - 09.50

pauze

09.50 - 10.05

3e uur

10.05 - 10.45

4e uur

10.45 - 11.25

pauze

11.25 - 11.55

5e uur

11.55 - 12.35

6e uur

12.35 - 13.15

pauze

13.15 - 13.25

7e uur

13.25 - 14.05

8e uur

14.05 - 14.45

Belangrijke data: Eerste lesdag: Laatste lesdag: Rapporten: Diploma uitreiking:

22

maandag 30 augustus 2010 vrijdag 15 juli 2011 week 50, week 13, week 28 woensdag 29 juni 2011

4.3 Leefregels van de Groenstrook 1. Wij zetten ons in voor een prettige, veilige en schone school • Wij gebruiken fatsoenlijke taal en gebaren, ook als we boos zijn. • Problemen zijn om over te praten. Daarvoor kun je naar je mentor of een docent waarbij jij jezelf veilig voelt. • Wij werken met elkaar samen en helpen elkaar. • We helpen elkaar om ongewenst gedrag te voorkomen. • Wij houden ons aan het pestprotocol; het pesten via de computer of sms is niet toegestaan en kan zelfs schorsing tot gevolg hebben. • Afval doe je altijd in de daarvoor bestemde bakken. • Mobiele telefoons staan uit tijdens de lessen. Ze mogen alleen in de pauzes worden gebruikt. • Om je kostbare spullen te beschermen kun je een kluisje huren. • De school is niet verantwoordelijk voor jouw spullen, wees er zuinig op! • Het dragen van kleding met teksten of tekens, die beledigend zijn voor anderen, is niet toegestaan. • Kleding die het gezicht bedekt is ook niet toegestaan. • In de school worden geen petten gedragen. • De mentor bespreekt met de klas de leefregels en vertelt wat er gebeurt, wanneer je je niet aan de regels houdt. • Op het schoolplein wordt niet gefietst en je fiets hoort in het rek te staan. • Bromfietsen staan op een vaste plek en je rijdt nooit met je bromfiets op het schoolplein. 2. Volgens de wet, en dus ook bij ons, is er geen plaats voor bedreiging, fysiek geweld, wapens, drugs en vuurwerk • De ander mag anders zijn dan ik. • Ik oordeel niet te snel over anderen. 3. Wij luisteren naar elkaar • Er is één persoon tegelijk aan het woord. • Wij laten elkaar uitpraten. • Als ik iets wil zeggen, steek ik mijn hand op en wacht op mijn beurt. • Bij problemen luisteren de docenten naar jou. 4. Wij pauzeren, eten en drinken in de aula of buiten • De automaten gebruiken wij in de pauzes. • Roken doen we niet in de onderbouw.

Wellantcollege de GROENSTROOK 23


5. Z  o gaan wij met de lokalen om: • Alleen na overleg met de verantwoordelijke docent kun jij - de lokalen in en uit. - aan tafels, stoelen, kasten en ramen komen. - aan de computers en andere apparatuur komen. • Aan het einde van iedere les ruimen wij samen alles op. • Wij zetten samen het meubilair in de oorspronkelijke opstelling. • Als laatste in het lokaal zetten wij samen de stoelen op de tafels. 6. Wij komen goed voorbereid in de lessen • Jij kent je rooster en bent op tijd op de juiste plaats. • Jij weet wanneer je welke boeken nodig hebt. • Alleen tijdens de pauze mag je iets uit je kluisje halen. • Jij hebt je huiswerk op tijd af. • In de les heb jij je gevulde etui (pen, potlood, gum) en rekenmachine bij je. • Je hebt altijd je contactboekje of PTA boekje bij je. • Ben je dit boekje kwijt of is het onbruikbaar geworden, dan zul je een nieuwe moeten aanschaffen; de kosten hiervan bedragen e 10. 7. Wij volgen de instructie van het personeel op • De leefregels breng je in bij de leerlingenraad. • Uiteindelijk beslist het personeelslid.

Pauzes en tussenuren 1. Als je een tussenuur hebt, zit je met je klas aan één tafel in de aula. Je kunt daar aan een opdracht werken of je doet iets voor je zelf. 2. Eten en drinken doe je in de aula of buiten, dus niet in de gangen of hal.

3. In het lokaal wordt niet gedronken, gesnoept en gegeten, dus je kauwgom kun je ook vergeten. 4. Tijdens de gymlessen heb je gymschoenen aan en het schoolshirt. 5. Bij ons op school worden veel praktijklessen gegeven, pas je kleding en schoenen daarop aan.

Afwezig en te laat 1 Wanneer je niet op school kunt zijn in verband met bijvoorbeeld ziekte, tandarts of dokter moet dit door je ouder(s)/verzorger(s) aan de school telefonisch (vanaf 8.15 uur) worden gemeld. Voor een bezoek aan de tandarts of dokter in de loop van de dag is een afmelding bij de conciërge via een briefje van je ouder/verzorgers ook goed. 2 Je ouder(s)/verzorger(s) moeten je ook weer beter melden. Dat kan schriftelijk of telefonisch, op de dag dat je weer op school komt. 3. Word je op school ziek en ben je niet meer in staat om de lessen te volgen, dan meld je je af bij de baliemedewerk(st)er. In een briefje, ingevuld door de mentor, wordt gevraagd bij thuiskomst de school te bellen. Als je weer beter bent neem je het briefje ondertekend door je ouder(s)/ verzorger(s) weer mee en geef je het aan de baliemedewerk(st)er. 4. Als je te laat komt, haal je eerst een aantekening bij de baliemedewerk(st)er, dan pas mag je het lokaal in. Ben je zonder reden te laat, dan moet je daarvoor extra tijd op school komen. De baliemedewerk(st)er maakt meteen een afspraak met je. Nakomen gebeurt op de dag zelf of de volgende ochtend om 08.00 uur. 5. Wanneer je voor de derde keer te laat komt zonder geldige reden, krijg je een brief mee naar huis die ondertekend moet worden door je ouder(s)/verzorger(s). Kom je daarna weer te laat zonder geldige reden dan wordt je aangemeld bij de leerplichtambtenaar.

Vervallen van lessen Indien er lessen niet kunnen doorgaan omdat een docent afwezig is, dan zullen deze lessen zoveel mogelijk overgeno­men worden door een andere docent. Via een sms’je kun je vroegtijdig ingelicht worden Vergaderingen vinden over het algemeen plaats buiten de lestijden. Als er geheel of gedeeltelijk tijdens de lessen vergaderd wordt, dan zal dit door middel van de roosterwijzigingen bekend worden gemaakt.

Lessen en lokalen 1. Je mag het lokaal pas binnengaan als de docent daar toestemming voor geeft. 2. In de klas is geen plaats voor helm, pet en jas.

24

Leerlingenstatuut: alles op een rij In het ’leerlingenstatuut’ staan al je rechten en plichten beschreven. Handig om te weten dat je het kunt vinden op de website www.wellant.nl.

Actief burgerschap Bij de Groenstrook verwelkomen we iedere leerling zonder onderscheid van geloof, ras, seksuele of culturele achtergrond. Discriminatie, in welke vorm dan ook zal op geen enkele wijze worden geaccepteerd. We willen je goed voorbereiden op het leven en werken in onze maatschappij. Wij vinden het belangrijk dat je wat weet over verschillende culturen binnen onze samen­ leving en dat je respect toont voor alle mensen.

Wellantcollege de GROENSTROOK 25


Wat gebeurt er als jij je misdraagt?

Verlof anders dan vakantie:

Als je iets doet wat tegen de regels is, nemen we passende maatregelen. Bijvoorbeeld een uur nakomen. Als jij je erg misdraagt, kunnen we overgaan tot schorsing, herplaatsing of zelfs verwijdering. Maar voor het zover is, zullen we eerst de nodige gesprekken voeren met jou en je ouders.

Artikel 11, lid g van de Leerplichtwet noemt omstandigheden waarvoor vrijstelling verleend kan worden, zoals: • verhuizing; • het bijwonen van een huwelijk; • overlijden van familieleden; • ambtsjubilea en huwelijksjubilea van ouders of grootouders;

Klachten? Laat van je horen! Wanneer er op school iets gebeurt waar je het niet mee eens bent, kun je een klacht indienen. In eerste instantie bij je mentor of persoonlijk begeleider. In erge gevallen kan dat ook bij de vertrouwenspersoon of de directie. Wil je meer weten over de klachtenregeling? Kijk op de website van Wellantcollege.

Inspectie van het onderwijs info@owinsp.nl en www.onderwijsinspectie.nl vragen over onderwijs: 0800-8051 (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900-1113111 (lokaal tarief).

4.4 Landelijke regels: leerplicht In Nederland kennen we de leerplicht. De leerplichtige leeftijd eindigt aan het eind van het schooljaar (31 juli) waarin je 16 jaar bent geworden. Als je dan nog geen startkwalificatie gehaald hebt, ben je daarna tot je achttiende – of tot het moment waarop je een startkwalificatie hebt behaald – kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo niveau 2- diploma.

In schooltijd op vakantie Als je ouders door hun beroep niet binnen de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan, kunnen ze een verzoek indienen bij de vestigingsdirecteur om jou maximaal twee weken extra vrij te geven. Voordat je begint te juichen: ze moeten bewijzen dat het écht niet anders kan. Het mag ook maar één keer per schooljaar en niet in de eerste twee weken na de zomer­ vakantie.

Een verzoek voor vakantieverlof moet voorzien zijn van een werkgeversverklaring waaruit dit blijkt en een dergelijk verzoek kan maar één keer per schooljaar worden goedgekeurd voor ten hoogste 10 schooldagen.

26

In onderstaande gevallen wordt geen extra verlof gegeven: • familiebezoek in het buitenland; • goedkope vliegtickets in het laagseizoen; • de tickets zijn al gekocht of er zijn geen tickets meer in de vakantie­ periode; • vakantiespreiding in den lande; • eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte; • samen reizen met familie of verwanten; • kroonjaren; • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn. De Groenstrook kent een formulier: Aanvraagformulier voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie en moet 8 weken van tevoren worden ingediend bij de teamleider. Op dit formulier geeft de teamleider aan of de aanvraag kan worden gehonoreerd. De leerling kan dit formulier na één à twee dagen weer ophalen bij de administratie.

4.5 Betrokkenheid ouders en leerlingen Ouderadviescommissie 2010-2011 De ouderadviescommissie is te bereiken via e-mail: aocgroenstrook@wellant.nl

Taken ouderadviescommissie • Aan de ouderadviescommissie wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage m.b.t. extra voorzieningen en activiteiten ter instemming voorgelegd. Van deze vrijwillige bijdrage betalen we een aantal leerlingactiviteiten. • Advies verstrekken over onderwijs en activiteiten. • De ouders werken mee aan ouderavonden, open dagen, buitenschoolse activiteiten (op verzoek) en de diploma-uitreiking.

Wellantcollege de GROENSTROOK 27


• De ouderadviescommissie komt 5 keer per schooljaar bij elkaar en nodigt de schoolleiding hierbij uit. • De ouderadviescommissie bezoekt de vergaderingen van de centrale klankbordgroep ouders van Wellantcollege.

Extra voorziening of activiteit

Bedrag

Sinterklaas

€ 1,00

Kerst

€ 6,00

Introductie

€ 15,00

Ouderavond

1-2-3 feest (2x)

€ 8,00

In september/oktober van het schooljaar worden je ouder(s)/verzorger(s) door de teamleider uitgenodigd voor de ouderinformatieavond. Tijdens deze informatieavond wordt informatie over het onderwijs op onze school gegeven en wordt maken zij kennis met de mentor(en). Daarnaast worden je ouder(s)/verzorgers(s) enkele keren per jaar persoonlijk uitgenodigd voor de uitreiking van het rapport door de mentor.

1-2 feest

€ 3,00

Excursie (2x)

€ 42,00

Totaal

€ 75,00

Leerjaar 2 Extra voorziening of activiteit

Bedrag

Leerlingenraad

Sinterklaas

€ 1,00

Vanuit elk leerjaar zijn er twee leerlingen in de leerlingenraad afgevaardigd. Bij de leerlingenraad is iemand van de schoolleiding aanwezig. De leerlingenraad bespreekt zaken die de leerlingen belangrijk vinden. De schoolleiding vraagt over belangrijke onderwerpen hoe leerlingen hierover denken. Wie de leden zijn van de leerlingenraad kun je zien op een fotogalerij in de aula van de school.

Kerst

€ 6,00

Introductie

€ 5,00

1-2-3 feest (2x)

€ 8,00

1-2 feest

€ 3,00

Excursie (2x)

€ 42,00

Totaal

€ 65,00

4.6 Alles over geld

Leerjaar 3

Je staat er niet altijd bij stil, maar de opleiding die je volgt kost geld. Je moet allerlei leermiddelen aanschaffen. Daarnaast zijn er extra voorzieningen en activiteiten.

Extra voorziening of activiteit

Bedrag

Kerst

€ 7,00

Introductie

Boeken en overige leermiddelen

nader bepaald

1-2-3 feest (2x)

€ 8,00

Fun Forest

€ 22,00

Totaal

€ 37,00

De school betaalt de boeken en ander lesmateriaal. Ouders/leerlingen bestellen op de gebruikelijke wijze de boekenpakketten en deze worden aan huis afgeleverd. Van Dijk brengt de bestelde zaken die niet onder de gratis schoolboeken vallen in rekening. Raadpleeg voor meer informatie het algemeen gedeelte van de schoolgids op internet.

28

Leerjaar 1

Leerjaar 4 Extra voorziening of activiteit

Bedrag

Vrjwillige ouderbijdrage

Jaarboek

€ 15,00

Onze school organiseert extra activiteiten, die zowel leuk als leerzaam zijn. Ze zijn niet verplicht. Denk bijvoorbeeld aan uitstapjes, museumbezoeken en discoavonden. Maar ook vindt er bijvoorbeeld een St. Nicolaas feest plaats in de onderbouw en een kerstactiviteit. Voor het vierde leerjaar staat een meerdaagse reis op het programma. De kosten worden op tijd bekendgemaakt.

Diploma-uitreiking

€ 10,00

Introductie

€ 5,00

Gala-avond

€ 5,00

Beach by Night

€ 7,00

Totaal

€ 42,00

Wellantcollege de GROENSTROOK 29


4.9 Overige informatie In Case of Emergency (ICE) ICE (afkorting voor In Case of Emergency) is een afkorting die je in je mobiele telefoon kunt opslaan. Hieronder zet je het telefoonnummer van je ouders / verzorgers. In geval van nood kunnen hulpverleners dan direct zien wie ze kunnen bellen als je bij een ongeluk betrokken raakt.

Richtlijnen over energiedrankjes Onderzoek heeft uitgewezen dat de stoffen, die in energiedrankjes zitten niet bevorderlijk zijn voor het functioneren en de gezondheid. Daarom voeren wij een ontmoedigingsbeleid in de vorm van het geven van voorlichting en het aanspreken op het gebruik van dit soort drankjes. De school zal je ouders op de hoogte brengen bij constatering van overmatig gebruik van energiedrankjes.

Betalingen Voor alle betalingen wordt een factuur toegezonden. Een gespreide betaling is altijd mogelijk in overleg met de administratie.

Verplichte gymkleding en kluisjes Alle leerlingen dienen in de gymlessen een gymshirt met Groenstrookopdruk te dragen. Deze krijg je bij de start van het eerste leerjaar (of bij de start in een ander leerjaar) van je gymleraar. Dit shirt krijg je kosteloos van de school. Je kunt een kluisje huren voor e 12,50 per schooljaar. Voor meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage verwijzen wij je naar het algemeen gedeelte van de schoolgids.

Een deel van je studiekosten vergoed Sommige gemeenten kennen een vergoedingsregeling. Informeer hiernaar bij de gemeente waar je woont.

4.7 Verzekeringen Ook een school moet zich verzekeren. Juist op een school waar zoveel mensen samenkomen kan altijd iets gebeuren. Wellantcollege heeft twee verzekeringen afgesloten. Meer informatie hierover vind je in het algemeen deel van de schoolgids.

4.8 Belangrijke data in 2010 en 2011 Alle belangrijke data van het schooljaar kun je vinden op intranet. 30

Controle Op verzoek van de Politie Aalsmeer en na afstemming met de wijkagent heeft de schoolleiding afgesproken dat de politie af en toe de kluisjes, leerling-tassen en de leerling-scooters controleert. Dit alles voor onze veiligheid en om zaken te voorkomen die niet binnen onze school thuis horen.

Aansprakelijkheid • Bij de gymlessen, zwemactiviteiten, schaatsdagen, sportdagen, andere buitenschoolse activiteiten of buitenschoolse lesprogramma’s zal voor eigen vervoer (te weten fiets, brommer of bus) gezorgd moeten worden. • Wij adviseren alle waardevolle spullen thuis te laten. Op school bestaat de mogelijkheid tot het huren van een kluisje. • De school is niet aansprakelijk voor verdwijnen of beschadigen van fietsen, scooters, auto’s, helmen, kleding, geld en andere eigendommen van leerlingen. • Als je bewust schooleigendommen vernielt krijg je (via je ouders/verzorgers) naast de straf ook de rekening van de schade. Dit kunnen ook extra schoonmaakkosten zijn.

Ontruiming Het is belangrijk te weten hoe je moet handelen als er gevaarlijke situaties op school ontstaan. Enkele keren per jaar houden we ontruimingsoefeningen om te leren hoe je zo snel mogelijk op een goede manier het schoolgebouw kunt verlaten. In een van de eerste mentorlessen wordt dit verteld door je mentor. Wellantcollege de GROENSTROOK 31


Wellantcollege de Groenstrook Wellant vmbo Adres: Jac. P. Thijsselaan 18 1431 KE Aalsmeer Telefoon: 0297-384949

Telefax: 0297-360238 E-mail: degroenstrook@wellant.nl Website: www.wellant.nl

Schoolgids de Groenstrook 2010-2011  

schoolgids

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you