Page 1

15 januari 2013 Marketingplan CO2E Online Marketing Groep 2: Suncan Kromhout Manon Pijpers Anne Pluijmen Bert Verstappen Joost Zengers


Inleiding Naar aanleiding van onze practical opdracht uit de les van Online Marketing hebben wij (Suncan Kromhout, Manon Pijpers, Anne Pluijmen, Bert Verstappen en Joost Zengers) een live evenement georganiseerd. Dit hebben wij gedaan met behulp van Livestream.com. Bij online marketing staat het maken van communicatieve strategische keuzes centraal. De bedoeling was om een halfuur lang minstens 20 mensen te boeien met onze livestream en hen te betrekken bij het evenement om co-creatie te realiseren. Wij hebben gekozen om ons live evenement te houden binnen de entertainment branche. Het onderwerp wat wij na lang wikken en wegen gekozen hebben is koken. Dit omdat Suncan kok is en het ons allemaal een fantastische idee leek. Een diner is meestal een gezellige aangelegenheid en iedere man of vrouw moet toch een beetje indruk kunnen maken met zijn of haar kookkunsten. Hier wilden wij graag een helpende hand voor bieden. Dit werd ook goed ontvangen bij onze achterban en wij vonden het vrij origineel. We wilden een kook evenement streamen wat zeer toegankelijk was voor studenten, die regelmatig krap bij kassen zitten. Niet in de laatste plaats omdat wij zelf studenten zijn. De bedoeling is om creatieve goedkope maaltijden te maken die toch gezond zijn. Het werd dus een studentikoos eetfestijn. Door dit in de mixer te gooien met koken, kwamen wij op de naam StudentiKook uit. Na een marketing opdracht hoort natuurlijk een marketingplan te komen. Dus ga zitten, neem een hapje en een drankje en geniet van ons heerlijke marketingplan.

2


Inhoudsopgave Hoofdstuk 4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7 7.1 7.2 7.3 8 8.1 8.2 8.3 8.4 9 9.1 9.2 10 10.1 10.2 10.3 10.4 11

Onderdeel Situation analysis Macro analyse, meso analyse & micro analyse SWOT analyse Confrontatiematrix Objectives SMART doelstellingen Niveau/termijn Strategy Marktbeschrijving Marktsegmentatie Positionering aan de hand van 6 centrale vragen Buyer persona Marketing mix Tactics Communicatiedoelstellingen Promotiemix Marketing communicatiemiddelen Action Planning Begroting Takenoverzicht Werklijst Control Onderzoeksmethodiek Uitwerking Bijlagen Evaluatie Aanbevelingen Uitwerkingen marketing communicatiemiddelen Resultaten onderzoek Bronnen

Pagina 4 4 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 12 12 13

3


4. Situation analysis 4.1 Macro analyse, meso analyse & micro analyse Macro analyse Demografische factoren Volgens het CBS bevolkingsprognose zal een snellere vergrijzing en hogere levensverwachting tussen 2011-2020 plaatsvinden. Het aantal 65-plussers groeit van 2,6 miljoen naar 3,4 miljoen in 2020. Ook de bevolkingsgroei neemt toe. In 2011 heeft Nederland 16,6 miljoen inwoners in 2020 zal het aantal inwoners groeien naar 17,2 miljoen. De gemiddelde grootte van huishoudens blijft een afname vertonen omdat er steeds meer alleenstaanden zijn in Nederland. Een belangrijke oorzaak van het toenemende aantal alleenstaanden is de vergrijzing. De verwachting is dat de huishoudengrootte tot 2030 blijft dalen. Figuur 2.2.1: Gemiddelde grootte van huishoudens

Bron: CBS 2010 De entertainmentbranche kan hier dus op inspelen door zich meer te gaan richten op de oudere doelgroepen in de toekomst en op alleenstaanden. Ook kunnen de interesses van de doelgroepen heel erg van elkaar verschillen. Senioren stellen bijvoorbeeld hele andere eisen dan jonge bezoekers. Economische factoren De gevolgen van de crisis zijn helaas nog bij velen merkbaar. Door de economische crisis hebben bedrijven minder geld te besteden en letten ze beter op hun uitgaven. Hierdoor kan het zijn dat ze ook bezuinigen op advertenties, sponsorgeld enzovoort. Sommige bedrijven halen veel geld uit sponsoren. Als deze sponsoren besluiten minder geld hierin te steken betekent dit voor bedrijven dat ze een kleinere bron van inkomsten hebben en dus ook minder geld hebben om te besteden. Dit heeft natuurlijk invloed op oe er verder gewerkt zal moeten worden. Sommige bedrijven krijgen dus flink wat te verduren ten gevolgen van de crisis. Ook bedrijven die grotendeels afhankelijk zijn van adverteerders zullen de crisis in hun portemonnee voelen. Als we kijken naar de consument in tijden van crisis zien we ook hierin nadelige gevolgen voor de entertainment branche. Door de crisis zijn er de afgelopen jaren veel ontslagen gevallen en hebben gezinnen minder te besteden. Als gevolg hiervan wordt er door de consument kritischer naar de uitgaven gekeken, en dus ook naar de uitgaven voor vrijetijdsbesteding. Gaan we naar een groot duur festival of gaan we naar twee kleinere festivals voor diezelfde prijs? Hebben we 端berhaupt wel geld om aan festivals uit te geven of gaan we voor een goedkoper alternatief, bijvoorbeeld de bioscoop? Doordat de consumenten minder en gerichter geld besteden hebben de bedrijven in de vrijetijdssector dus ook minder inkomsten. Sociaal-Culturele factoren Live entertainment is voor werkelijk iedereen, hier is geen onderscheid in te maken m.b.t.

4


bevolkingsgroepen en leeftijdsgroepen. Technologische factoren Het live streamen van optredens is een steeds vaker voorkomend verschijnsel. Dit is een van de voorbeelden van technologische ontwikkeling, door de ontwikkelingen van het internet is het steeds beter mogelijk om hoge kwaliteit beelden live te streamen. Even lekker clichÊ, het gebruik van Twitter, Facebook, Hyves, enz. om de voorstelling/ het optreden te promoten. Er worden tegenwoordig ook vaak apps gemaakt voor bij evenementen. Inspraak via Social media bij tv programma's en andere evenementen zoals bijvoorbeeld The Voice of Holland. RFID of NFC bandjes bij een evenement. Ecologische factoren Maatschappelijk verantwoord ondernemen zie je nu bij veel bedrijven doen. Het is een vorm van ondernemen die rekeningen houd met de drie P’s. People, Planet en Profit. Op het vlak People: Mensen die werkzaam zijn bij de onderneming, maar ook alle andere betrokkenen, er wordt respectvol met hen omgegaan. Bij Planet: Het Milieu, daar wordt rekening mee gehouden door uitstootvermindering of aankoop van milieu punten enz. En bij Profit: Economische effecten op de maatschappij waar het betreffende bedrijf invloed op uitoefent. Politiek-juridische factoren De politiek kan ook invloed hebben op een bepaald product. Of het inkomen en de totaal besteding van het inkomen. Belastingvoordelen of heffingen kunnen respectievelijk voordelen of nadelen voor een product zijn. Als voorbeeld kun je denken aan het afschaffen van de wegenbelasting voor zeer milieuvriendelijke auto's. Juridisch gezien kunnen bepaalde producten ook in het voordeel of in het nadeel zijn, doordat er bijvoorbeeld bepaalde wetgevingen voor de verkoop van producten zijn.

Meso omgeving Concurrenten Studentenhaver is op een aantal vlakken een van de concurrenten van StudentiKook. Studentenhaver is een livestream event waarin studenten een half uur lang gaan koken. Het is dus net als StudentiKook een kookprogramma voor een door studenten. Wel heeft studentenhaver een sinterklaas tintje en richten zij zich niet specifiek op het gezonde en goedkope aspect zoals wij doen. Ook vindt hun event 2 weken eerder plaats. De doelgroep is wel deels hetzelfde. Ook zij richten zich als studenten van IEMES vooral op de studenten van onze school.

5


Andere mogelijke concurrenten van Studentikook zijn kookprogramma’s op tv. Deze zijn echter zoveel malen groter, bekender en duurder in opzet dat zij eigenlijk niet echt tot de concurrenten gerekend kunnen worden. Leveranciers We zijn deels afhankelijk van de inzendingen van onze fans op Facebook. In eerste instantie zal de inhoud van onze show uitgaan van hun inzendingen. Stel dit zijn er te weinig of ze zijn onbruikbaar, dan kunnen we onze show wel gemakkelijk voortzetten maar dan zal een van onze doelen, het neerzetten van een show middels co-creatie, niet behaald worden. Afnemers Onze afnemersgroep zal voor het grootste gedeelte bestaan uit vrienden, kennissen en mede studenten. Dit omdat we vooral via Facebook promoten en dit de mensen zijn met wie we op Facebook direct in contact staan. Substituten Substituten zijn andere middelen die in dezelfde behoefte vervullen. De behoefte die wij vervullen is entertainment rond tijdens het koken en het meehelpen in het neerzetten van een maaltijd. Ons event zal plaatsvinden rond etenstijd. Substituten voor ons kookevent kunnen bijvoorbeeld radio zijn. Veel mensen zullen rond etenstijd/koken de radio op de achtergrond aan hebben staan. Ook kunnen mensen uit eten zijn op dit zelfde tijdstip. En kan internet of een kookboek dezelfde uitkomst bieden in het neerzetten van een goede maaltijd in plaats van ons live event. Micro analyse Studentikook is een livestream project waarbij vijf studenten een kook demo geven middels een livestream via internet. Dit wordt gestreamd met behulp van de organisatie Livestream.com. De organisatie van Studentikook bestaat uit de vijf leden van de online marketing projectgroep 2 van klas CO2E als bedenkers van het concept Studentikook. Hierbij staat vooral Suncan centraal, gezien hij de kok is. Het draait er uiteindelijk toch vooral om dat hij tijdens de livestream laat zien hoe de maaltijd gemaakt moet worden. Naast Suncan is ook Anne in beeld tijdens de livestream. Zij helpt Suncan bij het entertainen van de kijkers. Bert zorgt voor de opname van de livestream. Tijdens de livestream kunnen de kijkers chatten met de organisatie van Studentikook voor vragen en/of opmerkingen. Deze chat wordt verzorgd door Manon en Joost, die achter de schermen aanwezig zijn bij de livestream en ervoor zorgen dat deze vloeiend verloopt voor de kijker. Studentikook is vooral actief via Facebook, waar het een behoorlijk aantal volgers heeft. Ook heeft het een twitter account, maar deze is minder actief. Studentikook probeert de volgers vooral te bereiken door middel van leuke recepten, weetjes en filmpjes om de volgers als het ware ‘op te warmen’ voor de livestream en hen aan te moedigen om te kijken. Ook heeft Studentikook een teaser beschikbaar gesteld die te bekijken is via de Facebook pagina en het YouTube kanaal.

4.2 SWOT analyse

6


Sterktes

Zwaktes

1

Actief op Facebook

1

Niet echt actief op Twitter.

2

Goede en leuke teaser

2

Geen budget

3

Interactie met volgers

3

4

Volgers bepalen mee wat er gekookt zal worden

Deels afhankelijk van inzendingen volgers

Kansen

Bedreigingen

1

Er zijn niet veel andere bedrijven die een kook demo livestreamen

2

Bij succes vaker streamen mogelijk

1

Veel andere livestreams te zien voor en door studiegenoten gedurende dezelfde periode.

2

Vastlopen van de stream.

3

Afhankelijk van livestream.com

4

Tijdens etenstijd

5

Internet en kookboeken

4.3 Confrontatiematrix S1

S2

S3

S4

Z1

Z2

Z3

K1

+

++

+

+

-

-

0

K2

++

++

++

++

--

-

++

B1

+

++

++

++

--

0

-

B2

+

0

++

-

--

0

0

B3

+

0

++

0

-

--

-

B4

+

+

+

++

-

0

+

B5

+

++

++

-

-

+

++ + O --

++

= Gaan zeer goed samen = Gaan goed samen = Niets met elkaar te maken = Gaan slecht samen = Gaan zeer slecht samen

5. Objectives 5.1 Smart doelstellingen Op 18 December willen we minstens 25 mensen een half uur lang geboeid laten kijken naar een livestream van StudentiKook.

7


5.2 Niveau/termijn Niveau Specifiek: de datum, het aantal mensen en de duur staan gedetailleerd aangegeven Meetbaar: via het programma kunnen we zien hoeveel mensen er op dat moment aan het kijken zijn Acceptabel: er zijn genoeg studenten die behoefte hebben aan een goede studentenhap Realistisch: het zijn niet veel mensen die we vragen en het duurt ook niet heel lang Tijdsgebonden: een half uur lang mensen laten kijken Termijn Bereik van 25 man op 18 december 2012, tijdens de livestream van Studentikook

6. Strategy 6.1 Marktbeschrijving De livestream markt is een markt waarbij bepaalde evenementen live te volgen zijn via een zogeheten stream via de pc. Hierbij wordt vaak gebruikt gemaakt van een bepaalde instantie als bijvoorbeeld Livestream.com, UStream of SopCast om je live opname te kunnen verspreiden over het internet. Bij een livestream gaat het meestal om een muziek evenement of om een sportwedstrijd. Koken tijdens een livestream wordt nog vrij weinig gedaan, als is het wel opkomend. Waar je vroeger op tv altijd kookprogramma’s had waarbij je mee kan koken met de kok, zijn die nu meestal livestreams geworden. Ook bekende koks als Gordon Ramsay wagen zich hier inmiddels aan.

6.2 Marktsegmentatie StudentiKook richt zich op het marktsegment studenten die op kamers wonen. Dit segment bestaat voor een groot deel uit hoger opgeleiden (HBO of WO). Deze studenten zijn de eerste generatie mensen die grotendeels communiceren via het internet, met name social media.

6.3 Positionering aan de hand van 6 centrale vragen 1. Welke positie, indien die er is, wordt reeds ingenomen in de beleving van de (potentiële) klant? Een livestream die voor naasten leuk is om naar te kijken. 2. Welke positie wil de organisatie innemen? Een kwalitatief goede livestream waar mensen met plezier tijd aan besteden om aan deel te nemen. 3. Welke concurrenten zijn er? “Studentenhaver” is in principe de enige concurrent, omdat zij vanuit dezelfde opdracht werken met hetzelfde budget. Studentikook en Studentenhaver vissen voor een groot deel uit dezelfde vijver me een ongeveer gelijk concept. 4. Is er voldoende budget om de positionering waar te kunnen maken? Hoewel het budget 0 is, kan het nog steeds een leuke livestream zijn voor anderen. De kwaliteit is niet heel veel aan te doen met dit budget. 5. Is er durf om met een enkele positionering te werken? De durf om met een enkele positionering te werken is er zeker. Gezien het om een eenmalige uitvoering van het concept gaat, met een budget van 0. Ook is er een relatief eenvoudig te behalen doelstelling. Wanneer we dit concept vaker uit zouden gaan voeren zouden hier twijfels bij gezet kunnen worden. 6. Past de creatieve aanpak bij de strategie? Wij willen mensen graag enthousiasmeren om naar onze livestream te kijken. De creatieve aanpak die wij gebruiken, zoals het produceren van een teaser en het bijhouden van de facebook pagina past dus wel degelijk bij de strategie.

8


6.4 Buyer persona Bart Jansen is een 20-jarige CO-IEMES student aan de Fontys Academy for Creative Industries die in Tilburg op kamers woont. Bart is een ontzettend sympathieke jongen en heeft graag wat over voor vrienden, met wie hij vaak het nodige plezier beleeft. Bart kookt graag voor zijn huisgenoten, maar hoewel hij een echte creatieveling is, blinkt hij hierbij niet echt uit in creativiteit. Bart moet binnenkort een livestream organiseren en wil daarvoor graag eerst een aantal andere livestreams bekijken. Hij wordt getrokken door de grappige teaser van StudentiKook die hij op de Facebook pagina van zijn opleiding tegen is gekomen om hier naar te kijken. Hij kan tenslotte wel wat hulp gebruiken in de keuken.

6.5 Marketing mix 4P’s (producent georiënteerd): Product: Het product wat wij vertegenwoordigen is de livestream van StudentiKook en het daarbij horende recept dat gepresenteerd wordt. Een eerder product dat wij geproduceerd hebben is de StudentiKook teaser, waarmee mij mensen naar onze livestream proberen te trekken. Prijs: Onze livestream is gratis te volgen voor onze kijkers. Zij hadden uiteraard wel een computer nodig om het te kunnen volgen. Plaats: Het StudentiKook evenement vindt plaats op internet. Wij zijn te vinden op www.livestream.com. De link naar onze stream is veelvuldig gedeeld op Facebook, zodat wij zeker wisten dat al onze volgers de weg naar onze livestream konden vinden. Promotie: Livestreams zijn een gevolg van de digitalisering. Social media is ook een onderdeel hiervan en dit hebben wij dan ook gebruikt voor onze promotie. Er is een Facebook pagina aangemaakt, genaamd: StudentiKook. Deze is veelvuldig gedeeld. Op deze Facebook pagina hebben wij een teaser geplaatst die wij gemaakt hebben ter promotie van onze livestream. Door middel van deze teaser proberen wij reactie te krijgen van onze volgers om een geschikte maaltijd te vinden om te maken tijdens onze livestream. Ook deze teaser is veelvuldig gedeeld over meerdere pagina’s die betrekking hebben op onze potentiële kijkers. 4C’s (consument georiënteerd): Consumentoplossing: De kijker zit krap bij kas en heeft behoefte aan een vleugje inspiratie voor zijn of haar maaltijd. Aan andere mogelijkheid is dat de kijker op zoek is naar nieuwe recepten om uit te proberen. StudentiKook voorziet in deze behoeften door een creatieve, goedkope maaltijd te presenteren, volledig uitgewerkt. Cost: Het deelnemen aan de StudentiKook livestream kost de consument in principe niks, het is een gratis evenement. Het kost alleen een half uurtje vrije tijd. Convenience: De distributie van StudentiKook is in principe heel simpel. Wij van Studentikook hebben onze mogelijke klanten uitgenodigd om onze Facebook pagina leuk te vinden. Via deze pagina voorzien wij onze volgers constant van nieuwtjes en leuke berichten. We stimuleren hen via deze pagina om zeker te kijken naar onze livestream Communication: Onze kijkers/volgers kunnen op meerdere manieren met ons communiceren. Zo kunnen ze een berichtje achter laten op onze Facebook pagina of ons simpelweg een mailtje sturen. Een andere mogelijkheid tot communicatie is voor de kijker om deel te nemen aan onze chat gedurende de livestream.

9


7. Tactics 7.1 Communicatiedoelstellingen Kennis: We willen dat 50 mensen vooraf aan onze livestream van ons event af weten. Houding: We willen dat 10% hiervan een reactie achterlaat op onze Facebook. Gedrag: We willen dat minstens 50% van de mensen die vooraf van StudentiKook afweten ook daadwerkelijk de show gaan kijken. Na het verspreiden van de trailer en diverse social media berichten moeten minstens 25 personen op de hoogte zijn van de betreffende datum van het evenement, deze informatie verspreiden in sociale kringen en kijken naar het event.

7.2 Promotiemix Deze verschillende segmenten kunnen bereikt worden door twee strategieĂŤn toe te passen, informeren en overreden. Vanaf de start word de doelgroep geĂŻnformeerd door via verschillende (social)media het evenement aan te kondigen. Naderhand gebruik je social media en de pers om de doelgroep te overreden. Je haalt de segmenten over om naar het evenement te kijken en dit te delen met anderen.

Middel

Segment1

Segment2

Trailer

x

x

Facebook

x

x

Twitter

x

x

Youtube

x

x

Flyers

x

x

EnquĂŞte

x

x

Aftermovie

x

x

7.3 Marketing communicatiemiddelen Hieronder worden verschillende middelen die gebruikt kunnen worden uitgewerkt. Trailer Om je online evenement aan te kondigen maak je een trailer. Deze verspreid je via bijvoorbeeld je Social Media accounts en Youtube. Door gebruik te maken van een trailer kijgen de mensen een duidelijk beeld van het uiteindelijke evenement.Ook kun je deze trailer overleggen met grote onderwijsinstellingen als de Fontys en Avans Social Media Social Media vormt als medium echt een trend door het toenemende gebruik. Door middel van een Facebook, Youtube en Twitter account kun je de doelgroep persoonlijk en informeel benaderen. Ook is het bereik van je doelgroep erg hoog bij gebruik van Social Media. Voor voorbeelden kun je kijken op: Facebook Facebook is groot en ook in Nederland. In Nederland is het 7,3 miljoen gebruikers groot blijkt uit het

10


‘Social media in Nederland 2012′ onderzoek van Newcom Research & Consultancy. En 4,3 miljoen van de Nederlanders zit dagelijks op Facebook. Voor ons een goede rede om ons hier actief mee bezig te houden dus. Op Facebook willen we mensen uitnodigen voor ons event. Op deze manier blijven de mensen op de hoogte en krijgen ze meldingen van de berichten die we posten. Naast mensen uitnodigen hopen we natuurlijk dat heel veel mensen er vanaf weten. We hopen via Facebook dus veel mensen te bereiken. Dit willen we doen door regelmatig berichten (zoals de trailer, foto’s, filmpjes en recepten) te posten en hiermee interactie proberen te krijgen, en zo dus meer gezien worden. Via Facebook is het ook makkelijk om te zien hoeveel mensen er op een van je berichten gereageerd of geliked hebben of een post gedeeld hebben. Hiermee, en via de statistieken die Facebook erbij vrijgeeft kunnen we dus ook effectief meten hoeveel mensen we hebben bereikt. Manon en Anne zullen zich bezighouden met het regelmatig posten van berichten.

http://www.facebook.com/studentikook Twitter 3,2 miljoen gebruikers op Twitter waarvan er 1,5 miljoen dagelijks actief zijn. Ook dit is een medium waar veel mensen gebruik van maken. Helaas is niemand uit ons groepje zelf actief op Twitter. Dit betekent natuurlijk niet dat we er geen gebruik van hoeven te maken. We hebben een Twitter account aangemaakt en naderhand besloten om hem aan ons Facebook account te koppelen. Op deze manier hopen we ook mensen te bereiken die we via Facebook misschien niet zouden bereiken. Door dus naar de statistieken van Facebook te kijken en door naar het bezoekersaantal van de livestream te kijken kunnen we snel concluderen of we onze doelstelling behaald hebben. Ook zullen we een enquete houden onder de kijkers om te kijken wat zij persoonlijk van de livestream vonden. Bron: http://www.marketingfacts.nl/berichten/facebook-nummer-1-in-nederland-7.3-miljoengebruikers https://twitter.com/studentikook Posters flyers hogescholen en kroegen. Om extra PR te generen is er een mogelijkheid tot het ophangen van posters en het verspreiden van flyers. Dit zal interesse opwekken onder de doelgroep en er zal een grotere inhoudelijke kennis zijn over het evenement. Aftermovie Na afloop van het evenement kun je de Social Media inzetten om je kijkers te bedanken en de aftermovie aan te kondigen. Deze kun je vervolgens weer verspreiden via Youtube en Social Media kanalen. Mensen die het evenement gekeken worden weer even mee terug worden genomen naar het online event en zullen hopelijk de volgende editie weer kijken. Ook mensen die de stream niet hebben bekeken kunnen na het zien van de aftermovie een goed idee ontwikkelen over de inhoud ervan.

8. Action 8.1 Planning Activiteiten 1

2

3

4

Week 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 # # # 19 20

11


Opdrachten interpretatie Project groep opzetten gegevens uitwisselen Facebookgroep aanmaken Agenda's maken uren verantwoording

Onderzoek Een plan van aanpak schrijven bespreken plan van aanpak doelgroep onderzoeken onderzoek naar sociale media onderzoek doen naar google analytics

Concept Brainstormen over de naam Logo maken brainstormen over de trailer acties kiezen en onderbouwen wordpres aanmaken

Uitvoering opdrachten Facebook fanpage twitter account social media bijhouden trailer opnemen trailer editten enquĂŠte opstellen enquĂŠte versturen

12


8.2 Begroting Facebook Twitter

€ 0,00 € 0,00

Camera’s dagen) Beamer Scherm Internetwifi

Via Fontys € 0,00

Buitenaf € 48,98 p/d* (Handheld camera, korting op meerdere

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

€ 65,00 p/d** € 30,00 p/d** €20,34

G4

Flyers a 100 stuks Posters 1m2 10stuks

€ 18,93 **** €11,00 ****

Livestream Social media gratis

€ 0,00 € 0,00

TOTAAL

€ 0,00

€ 99,42

Camera en toebehoren! Gratis via school, via externe partij 108 euro perdag Schoudercamera 108,98 perdag (korting over meerdere dagen) Handheld camera 48,40 per dag (korting over meerdere dagen) (www.cameraverhuurxl.nl) Bronnen: * http://www.cameraverhuurxl.nl ** http://www.1001beamers.nl/ *** http://www.kpn.com/prive/internet/mobiel-internet/mobiel-internet-voordeel.htm ****http://wwwhttp://lowiekopie.nl/producten

13


8.3

Takenoverzicht

8.4

Werklijst

14


9 Control 9.1 Onderzoeksmethodiek Enquête: Achteraf wordt er een enquête gestuurd om te evalueren. De resultaten hiervan kun je weer aflezen in Google analytics. Hier kun je precies zien wie er hebben gekeken, ook kun je de studenten vragen stellen over verbeteringen die zouden kunnen worden doorgevoerd. Aan de hand van deze enquête kun je samen met het publiek kijken of vooraf gestelde doelen behaald zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan krijg je vanuit de enquête een goed idee waar de knelpunten liggen.

9.2 Uitwerking

Vraag Heb de gehele stream afgekeken?

Antwoord ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Wat vond je leuk aan de live stream? Wat vond je niet leuk aan de live stream?

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Zou je volgend keer weer kijken? Wat zouden we de volgende keer moeten toevoegen om het beter te doen?

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

Wat zouden we de volgende keer moeten weglaten om het beter te doen? Overige opmerkingen

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

10. Bijlagen 10.1 Evaluatie Bij de evaluatie hebben we gekeken naar onze doelstelling en de cijfers vanhet evenement. We hebben de volgende doelstelling gehanteerd: SMART doelstelling Op 18 December willen we minstens 25 mensen een half uur lang geboeid laten kijken naar een livestream van StudentiKook. Het gehaalde aantal van 27 kijkers, voldoet uitstekend aan de gestelde doelstelling maar bied ook grote ruimte voor verbetering.

15


10.2 Aanbevelingen Een constante aanwezigheid van het concept is wenselijk, op het moment dat het wegvalt wordt het snel vergeten. Daarnaast is het belangrijk om in te spelen op actuele berichten van het publiek of algemeen in de maatschappij.

10.3 Uitwerkingen marketing communicatiemiddelen

Diverse Facebook post:

16


Poster:

17


10.4 Resultaten onderzoek

11. Bronnen

18

Marketingplan studentikook sostac  

sostac online marketing

Marketingplan studentikook sostac  

sostac online marketing

Advertisement