Issuu on Google+

educatief programma ducatief rogramm 1

Jeugd 0 - 4 jaar


Inhoud educatief programma jeugd 0-4 Voorschoolse educatie Boekenpret Collecties themagericht werken Workshop interactief voorlezen eescorso Nationale Voorleesdagen Bibliotheekabonnement Kamishibai: een Japans verteltheater WePboek: gedigitaliseerde prentenboeken

4 5 6 7 8 9 10 11 12

BoekStart in de Kinderopvang    

13 14 15


Jeugd

0 tot 4 jaar Voorschoolse educatie Doelstelling

Op het gebied van voorschoolse educatie heeft Bibliotheek Rivierenland verschillende progamma’s die pasklaar zijn om in te zetten voor kinderen met een risico op (taal)achterstand in de ontwikkeling. Onze programma’s zijn erop gericht gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor)lezen, of die geen voorleestraditie kennen vroegtijdig bewust te maken van het belang van voorlezen voor de (taal)ontwikkeling van hun kinderen. Dit bewust maken gebeurt op een manier waarbij het samen plezier beleven centraal staat.

Programma’s Bibliotheek Rivierenland biedt de volgende programma’s aan: Voor kinderen van 0-4 en hun ouders

Boekenpret Collecties themagericht werken Workshop interactief voorlezen Voorleescorso

Kosten Informatie over de kosten per programma staan vermeld op de betreffende productbladen.

4

Leesbevordering

Raadpleeg de productbladen voor beknopte inhoudelijke overzichten van deze programma’s.


Jeugd

0 tot 4 jaar Voorschoolse educatie Boekenpret doelgroep

autochtone en allochtone gezinnen waar weinig aandacht is voor (voor) lezen

inhoud

Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het (lees)onderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers.

Boekenpret wordt door een groot aantal gemeenten ingezet ter stimulering van de taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van achterstanden. Dit in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en het Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid. Bibliotheken, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, consultatiebureaus, onderwijsbegeleidingsdiensten en scholen zijn de natuurlijke partners bij de invoering van deze aanpak. datum en tijd

In overleg

kosten

Boekenpret is altijd maatwerk, wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden. NB Boekenpret kan alleen worden ingezet in samenwerking met gemeente en VVE-partners. Voor informatie kunt u contact opnemen met Projectleider Educatie 0-6 jaar: Yvonne van de Logt, tel. 0344-639941, e-mail Yvonne.vandeLogt@bibliotheekrivierenland.nl

5

Leesbevordering

Boekenpret is een op maat gesneden, gestructureerde aanpak. Per locatie kan een keuze gemaakt worden uit activiteiten en materialen. Kenmerkend voor de Boekenpretmethodiek is de gezinsgerichte benadering.


Jeugd

0 tot 4 jaar Voorschoolse educatie Collecties themagericht werken doelgroep

Peuters (2-4 jaar)

inhoud

Uk & Puk, Puk & Ko, Ik & Ko, Kaleidoscooop, Ik ben Bas en Piramide zijn educatieve programma's die gericht zijn op het verbeteren van de ontwikkelings- en de onderwijskansen van jonge kinderen. De taalontwikkeling speelt binnen deze methoden een belangrijke rol: spreken, luisteren, uitbreiding van de woordenschat. Veel methoden werken met thema’s die over het jaar verdeeld zijn. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken met verschillende educatieve programma's voor jonge kinderen. Bibliotheek Rivierenland levert ter ondersteuning boekencollecties die aansluiten op de thema’s uit de programma's. Deze collecties worden op maat gemaakt en, bij voorkeur, binnen het VVE-beleid van een gemeente geleverd. Voor informatie en/of een offerte kunt u contact opnemen met de Projectleider Educatie 0-6 van Bibliotheek Rivierenland: Yvonne van de Logt, tel. 0344-639941 of e-mail Yvonne.vandeLogt@bibliotheekrivierenland.nl

6

Leesbevordering

kosten


Jeugd

0 tot 4 jaar Voorschoolse educatie Workshop interactief voorlezen doelgroep

Pedagogisch medewerkers, ouders en voorleesvrijwilligers

inhoud

Ieder kind wordt graag voorgelezen. Het is gezellig, ontspannend en je bent deel van een wereld die heel anders kan zijn dan de jouwe. Voorlezen is goed voor de ontwikkeling van jonge kinderen en met name voor hun taalontwikkeling. Het leereffect kan nog versterkt worden als er sprake is van een bewuste interactie tussen de kinderen en de voorlezer. Juist dan worden de kinderen actief betrokken bij het verhaal en leren ze nieuwe begrippen en woorden.

De kunst van interactief voorlezen is, om het zo te doen dat kinderen gaan nadenken over wat er gebeurt. Dat ze onder woorden brengen wat ze beleven bij het verhaal of wat ze kennen uit hun eigen omgeving. Wij laten u in deze workshop zien wat werkt om kinderen aan het denken te zetten en actief te laten reageren. Daarbij gaan wij in op de keuze van het voor te lezen boek, de voorbereiding en de techniek van het interactief voorlezen. Daarnaast is er aandacht voor de manier van interactie met de kinderen en de verwerking van het verhaal worden. Differentiatie op leeftijdsgroepen is mogelijk. datum en tijd

Op verzoek

frequentie en duur

90 minuten

locatie

Op de eigen locatie of in de bibliotheek

aantal deelnemers

5 – 10 deelnemers

kosten

â‚Ź 60,- per workshop

inschrijving

Via inschrijfformulier

7

Leesbevordering

Interactief voorlezen wil zeggen dat het voorlezen van een prentenboek wordt onderbroken door open vragen over het verhaal of over de illustraties. Spontane reacties van kinderen kunnen een leuke aanleiding zijn voor een gesprekje.


Jeugd

0 tot 4 jaar Voorschoolse educatie Voorleescorso doelgroep

Gezinnen die geen voorleestraditie kennen

inhoud

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling bij kinderen. Ze horen en leren nieuwe woorden, zinsstructuren en verhalen. Voorlezen is een goede voorbereiding op technisch en begrijpend lezen. Daarnaast maken kinderen op een speelse manier kennis met de opbouw van een verhaal. Door met het formele taalgebruik van boeken in aanraking te komen, raken kinderen gewend aan schrijftaal en ontwikkelen ze ook dat taalgevoel. Bovendien kan voorlezen heel gezellig zijn en geeft het kinderen een gevoel van geborgenheid en rust. Voorlezen helpt kinderen zich beter te concentreren en stimuleert tegelijkertijd hun fantasie. Ze leren de wereld om hen heen beter te begrijpen. Voorlezen is ook een goede manier bepaalde emoties of problemen bespreekbaar te maken.

Gedurende de voorleesperiode worden door de vrijwilligers en de families gekeken hoe het (voor)lezen in hun gezinssituatie past en hoe de beste manier van begeleiding is. Doel van Voorleescorso is dat ouders de rol van voorlezer op zich nemen en daarin een dagelijks ritueel ontwikkelen. De vrijwilligers lezen gedurende een periode van 20 weken eenmaal per week een uur voor in het geselecteerde gezin. Deze vrijwilligers worden door Bibliotheek Rivierenland geschoold en intensief begeleid. kosten

Voorleescorso is door Bibliotheek Rivierenland ontwikkeld voor de gemeente Tiel en wordt ook ingezet in Culemborg. Voorleescorso kan ook in andere gemeenten worden uitgevoerd. Voor informatie en/of een offerte kunt u contact opnemen met de Projectleider Educatie 0-6 jaar van Bibliotheek Rivierenland: Yvonne van de Logt, tel.0344-639941 of e-mail Yvonne.vandeLogt@bibliotheekrivierenland.nl

8

Leesbevordering

Niet iedereen is zich het belang van voorlezen bewust en er zijn tal van gezinnen die geen voorleestraditie kennen. Met Voorleescorso beoogt Bibliotheek Rivierenland met de hulp van voorleesvrijwilligers het voorleesritueel in deze gezinnen te introduceren met als doel het een vaste plaats te geven.


Jeugd

0 tot 4 jaar Nationale Voorleesdagen

Voorlezen is een feest voor kind en ouder Doelstelling Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt hun veel plezier. Speciaal voor dreumesen, peuters en kleuters is er de landelijke campagne: De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel ouders te stimuleren hun jonge kinderen, die zelf nog niet kunnen lezen, veel voor te lezen. Samen bezig zijn met boeken geeft veel plezier. Plaatjes kijken, dingen aanwijzen, vertellen en zingen. Een boek is voor een peuter net zo belangrijk als een knuffelbeest of ander speelgoed. Voorlezen is leuk, gezellig en leerzaam. Zo worden kleintjes grote lezers.

Bibliotheek Rivierenland heeft een eigen programma voor de Nationale Voorleesdagen ontwikkeld. Een team van voorlezers gaat naar de speelzalen of kinderdagverblijven om met behulp van een decorstuk en andere attributen het Prentenboek van het Jaar Boer Boris gaat naar zee voor te lezen of leest het verhaal voor in de plaatselijke bibliotheek.

Extra’s Voorafgaand aan de Nationale Voorleesdagen organiseert Bibliotheek Rivierenland een informatieavond voor pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en voor leerkrachten van groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Wij geven u dan tips en trucs om de Nationale Voorleesdagen in de eigen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school nog meer vorm te geven.

Voorwaarden Ons aanbod voor de Nationale Voorleesdagen 2015 ontvangt u in een aparte mailing.

Kosten Bij de speciale Nationale Voorleesdagen-mailing met ons aanbod ontvangt u tevens een kostenoverzicht.

9

Leesbevordering

Het Prentenboek van het Jaar staat centraal bij de Nationale Voorleesdagen. Een jury van jeugdbibliothecarissen benoemt het Prentenboek van het Jaar. Het verkozen boek wordt een half jaar van te voren, in mei, bekend gemaakt. De Nationale Voorleesdagen 2015 vinden plaats van woensdag 21 januari tot en met zaterdag 31 januari 2015. Alle bibliotheken in het land nemen deel aan deze campagne.


Jeugd

0 tot 4 jaar Bibliotheekabonnement Doelstelling

Met een abonnement van Bibliotheek Rivierenland kunt u een jaar lang boeken en andere materialen lenen bij onze bibliotheken. U krijgt daarvoor een bibliotheekpas die wij koppelen aan één contactpersoon binnen uw organisatie.

Extra’s Gratis bij een bibliotheekabonnement: Lenen van Kamishibai Lenen WePboekkoffertjes Op de volgende bladzijden treft u productbladen aan, waarin u een beknopt inhoudelijk overzicht van deze extra’s krijgt.

Voorwaarden

Kosten Het bibliotheekabonnement bedraagt € 51,- per jaar (prijs onder voorbehoud).

              10

Leesbevordering

Met de pas kunt u tot 40 materialen per keer lenen, gedurende maximaal 8 weken. U kunt met het abonnement ook titels reserveren, met een maximum van 7 uitstaande reserveringen.


Jeugd

0 tot 4 jaar Lenen Kamishibai en vertelplaten Een Japans verteltheater

voor gebruik op de groep

doelgroep

Dreumesen en peuters (0-4)

inhoud

Sinds enkele jaren beleeft Nederland een herwaardering van de vertelcultuur. Een speciale vertelvorm is die waarbij gebruik gemaakt wordt van de Kamishibai. De Kamishibai is een klein, draagbaar verteltheater dat oorspronkelijk uit Japan komt. De verteller gebruikt vertelplaten die hij één voor één uit het vertelkastje trekt. Op haast magische wijze wordt met dit theatertje de aandacht van de kinderen getrokken. Kamishibai-vertellingen geven veel plezier en stimuleren de taalontwikkeling. Bovendien kunt u kinderen die snel afgeleid zijn helpen het concentratievermogen op te bouwen. De Kamishibai leent u inclusief de vertelplaten. U vindt de vertelplaten in de catalogus op onze website. Type het woord 'vertelplaten' in en klik op 'vind'. Wanneer u doorklikt op de gewenste vertelplaten, kunt u deze direct reserveren.

frequentie en lesduur maximum aantal deelnemers

In overleg U kunt de Kamishibai gedurende 8 weken lenen. Tijdens de Nationale Voorleesdagen is Kamishibai niet te leen. 1 groep

begeleiding

Pedagogisch medewerker

kosten

Gratis bij het bibliotheekabonnement

inschrijving

Via inschrijfformulier of op aanvraag in lokale bibliotheek

12

Leesbevordering

datum en tijd


Jeugd

0 tot 4 jaar Gedigitaliseerde prentenboeken op dvd WePboek

voor gebruik op de groep

doelgroep

Peuters (2-4 jaar)

inhoud

Het WePboek beoogt kinderen profijt te laten hebben van de positieve effecten van gebruik van multimedia bij hun taalontwikkeling. De geanimeerde prentenboeken, met interactieve elementen vergroten de woordenschat van het kind. Door de interactie leren kinderen verhaallijnen beter te begrijpen. Onderzoek heeft aangetoond dat het leereffect van digitale, interactieve prentenboeken tweemaal zo groot is als bij het traditionele voorlezen.

datum en tijd

In overleg

frequentie en lesduur maximum aantal deelnemers

U kunt gedurende 8 weken een WePboek-koffertje lenen

begeleiding

Pedagogisch medewerker

kosten

Gratis bij het bibliotheekabonnement

inschrijving

Via inschrijfformulier of op aanvraag in de lokale bibliotheek

1 groep

13

Leesbevordering

Bibliotheek Rivierenland stelt themakoffertjes rond de geanimeerde prentenboeken beschikbaar. Een koffertje bevat een dvd van het prentenboek, het boek zelf en enkele boeken die bij het thema van het boek aansluiten. Ook is een passend spelelement/voorwerp toegevoegd.


Jeugd

0 tot 4 jaar

BoekStart in de Kinderopvang Doelstelling Al meer dan 1000 baby’s in Rivierenland ontvingen een BoekStart-koffertje. Als vervolg op deze succesvolle leesbevorderingsmethode is er in 2011 een start gemaakt met BoekStart in de Kinderopvang. BoekStart in de Kinderopvang is een programma waarbij Bibliotheek Rivierenland zorg draagt voor een aantrekkelijke leesplek in uw kindercentrum of peuterspeelzaal. Daarbij voorzien wij in een startcollectie geschikte boekjes. Wij helpen u ook ouders te betrekken, zodat er thuis ook meer voorgelezen wordt en ouders bekend worden met alle mogelijkheden die de lokale bibliotheek biedt.

Bij BoekStart in de Kinderopvang werken wij met u samen om een rijke en stimulerende leesomgeving te creĂŤren in uw kindercentrum of peuterspeelzaal. Voorlezen en leesbevordering krijgen daarnaast een vaste plek in de kinderopvang bijvoorbeeld d.m.v. een voorleesplan. Bibliotheekmedewerkers met een specialisatie in jeugdliteratuur zijn geschoold om pedagogisch medewerkers een praktische training te geven over interactief voorlezen.

Kosten Bibliotheek Rivierenland is een pilot gestart met twee instellingen voor kinderopvang in de gemeente Lingewaal en Neder-Betuwe. In Zaltbommel is in 2013 een vergelijkbaar project van start gegaan. Andere instellingen kunnen gebruikmaken van de ervaring die daarbij is opgedaan. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Projectleider Educatie 0-6 jaar: Yvonne van de Logt, tel. 0344- 639941 of e-mail Yvonne.vandeLogt@bibliotheekrivierenland.nl

14

Leesbevordering

Het leesbevorderingsproject BoekStart wil ouders met jonge kinderen laten genieten van boeken. BoekStart gaat uit van het feit dat kinderen, die al op jonge leeftijd in aanraking komen met boeken, een voorsprong ontwikkelen waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben.


Jeugd

0 tot 4 jaar Lees-/mediacoach Doelstelling

De lees-/mediacoach is een belangrijke schakel tussen de instellingen voor kinderopvang en de bibliotheek. De lees-/mediacoach inspireert, faciliteert en begeleidt pedagogisch medewerkers op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid. In overleg met de coördinator en pedagogisch medewerkers stelt de lees-/mediacoach een jaarwerkplan vast.

Werkzaamheden lees-/mediacoach: • biedt ondersteuning op het gebied van leesplezier en mediawijsheid voor pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen • werkt vraaggericht • begeleidt en ondersteunt bij het opstellen van een voorleesplan ten behoeve van het Pedagogisch Beleidsplan • bevordert voorleesplezier en kennis bij pedagogisch medewerkers door training interactief voorlezen • introduceert en assisteert bij kennismaking met digitale prentenboeken • geeft voorlichting over het omgaan met digitale media en de ontwikkelingen op dat terrein • bevordert leesplezier voor kinderen door middel van voorleessessies en interactief voorlezen • geeft voorlichting tijdens ouderbijeenkomsten over het belang van voorlezen en mediawijsheid

Kosten Voor informatie en/of een offerte kunt u contact opnemen met de Projectleider Educatie 0-6 van Bibliotheek Rivierenland: Yvonne van de Logt, tel. 0344-639941 of e-mail Yvonne.vandeLogt@bibliotheekrivierenland.nl



Leesbevordering

Aanwezigheid van een lees-/mediacoach in uw instelling biedt meerwaarde op gebied van de taalontwikkeling van de kinderen. De lees-/mediacoach bouwt de doorgaande leeslijn 0-12 jaar verder uit. Leesbevordering en mediawijsheid worden geintegreerd in de educatieve programma’s waarmee u in uw instelling werkt.


educatief programma eitacude mmargor • Bibliotheek Rivierenland • Kloosterstraat 3 • 4001 NC Tiel • T 0344 - 63 99 40 • • @bibliotheekrivierenland.nl • www.bibliotheekrivierenland.nl •

16


Educatief programma jeugd 0-4 jaar