Page 1

MASARYKOVA ČTVRŤ

BRNO

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce:

Masarykova čtvrť ‐ Brno

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.


ZELEŇ ‐ nejdůležitější místa 1 ‐ Kraví hora (park, dětská hřiště, sportovní aktivity, planetárium) 2 ‐ Wilsonův les (lesní cesty, dětská hřiště) 3 ‐ Špilberk (park, výstavy, dětská hřiště) 4 ‐ Lužánky (park, dětská hřiště, sportovní aktivity) 5 ‐ Kamenný vrch, Masarykův háj (lesní cesty) 6 ‐ Jundrov (zvířecí obora, lesní cesty) 7 ‐ Brněnská přehrada (park, sportovní aktivity, rekreace, dětská hřiště)

ŠIRŠÍ VZTAHY 7

6

2

4

1 3

5 1 km

Masarykova čtvrť se nachází na severozápadní hranici Brna ‐ střed a její rozloha je 92 ha. Vymezení Masarykovy čtvrti se v podstatě kryje s vymezením katastrálního území Stránice. Park Kraví hora s koupalištěm a Wilsonův les hlavně v létě poutají mnoho Brňanů k odpočinku i pro výborné spojení městskou hromadnou dopravou. Hlavní dopravní tahy se nachází pod Žlutým kopcem a Kraví horou, na kterých se čtvrť rozléhá. Masarykova čtvrť je tak považována za příjemnou lokalitu k bydlení i k rekreaci.

S

PRAHA

DOPRAVA ‐ nejdůležitější směry 1 ‐ Pisárky (ulicí Lipovou) 2 ‐ Poříčí, Vídeňská (ulicí Úvoz) 3 ‐ Královo pole (ulicí Březinovou)

1 km

S

VEŘEJNÁ DOPRAVA S Tramvajová linka 4 1 km Trolejbusová linka 38 Trolejbusová linka 35 a 39 a Autobusová linka 51

BRNO

Masarykova čtvrť na severozápadě Brna ‐ střed.

3

Rozloha 92 ha 2 km

1

S

2

Masarykova čtvrť ‐ Brno

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Ústav architektury fakulty stavební

AG16 ‐ Urbanismus I


HISTORIE ČTVRTI 1

1

2

2

1866 a 2012 ‐ pohledy z věže kostela sv. Jakuba 1 Žlutý kopec, Masarykova čtvrť, ulice Barvičova 2 Kraví hora Většina katastru čtvrti byla k Brnu připojena roku 1850, západní okrajová část pak roku 1919. Celé území čtvrti bylo až do 60. let 18. století bez jakékoliv zástavby. Novodobá stavební činnost zde započala až v 90. letech 19. století, před rokem 1918 zde začala vznikat úřednická čtvrť, později nazvaná Masarykova čtvrť. Jako územní jednotka byly Stránice včetně svých hranic, vytvořeny uměle při radikální druhé katastrální reformě Brna ve druhé polovině 60. let 20. století z části tehdy zrušeného katastrálního území Křížová a východní části původního katastrálního území Žabovřesky. Jejich název byl vybrán z čistě ideologických důvodů, neboť jméno Masarykova čtvrť bylo v té době ideologicky nepřijatelné.

1915 Pohled na vily v Úřednické čtvrti nad Údolní ulicí s nemocnicí v pozadí 1915 Pohled na vily v Úřednické čtvrti nad Údolní ulicí s hradem Špilberk v pozadí

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno


HISTORIE ČTVRTI Sušilovy koleje (v pozadí Ústav pro mentálně postižené)

1905 Německá vila na nároží Údolní a Jiříkovského Kostel svatého Augustina se začal stavět roku 1932. O tři roky později byl vysvěcen. V dnešní době se ze severní a západní strany nachází zastavěné území, z jihu prostor náměstí, tramvajová zastávka a obchod a z východní strany park Kraví hora.

Planetarium se začalo stavět v létě roku 1948 na Kraví hoře. První dvojice kopulí o průměru 7m byly zpřístupněny veřejnosti roku 1954. V roce 1959 byl navíc otevřen přednáškový sál a malé projekční planetárium a po revoluci bylo do provozu uvedeno velké projekční planetárium. Za téměř 60 let své existence planetárium čítá přes 3 miliony návštěvníků, každoročně kolem 100 tisíc lidí, především dětí, které sem z celé republiky jezdí na školní zájezdy. Během let 2010‐11 bylo podle projektu architekta M. Rudiše planetárium zrekonstruováno a rozšířeno.

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje zřídila Ústav pro mentálně postižené děti (1924). Od roku 1991 budova funguje jako Cyrilometodějská církevní základní škola. Roku 1933 kongregace zřídila i dívčí gymnázium jako sousední budovu. Dnes se zde nachází Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická.

2013

1980

2013

2006

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno

1960


HISTORIE ZÁSTAVBY do 1890 ‐ vilová zástavba do 1909 ‐ německé vily do 1922 německé vily (smerem z centra) a úřednické vily (směrem ze severu) do 1925 ‐ vily a rodinné domy do 1939 ‐ převážně bytové domy

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno

mezi lety 1940 a 1989 po roce 1989

S

100 m


FUNKČNÍ ANALÝZA polyfunkční domy bytové domy rodinné domy vysokoškolské koleje základní škola střední škola občanská vybavenost brownfields

Centrum léčivých roslin LF MU veřejná zeleň soukromá zeleň komunikace

S

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno

50 m


7

1 4

18

15

19

FUNKČNÍ ANALÝZA

17

školství a výchova

14

7

18

1‐Základní škola Náměstí Míru a Základní umělecká škola 2‐ Cyrilometodějská církevní škola 3‐ Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická ostatní budovy této barvy jsou mateřské školy

13

kultura, osvěta, náboženství

20

4‐ kostel sv. Augustina a fara 5‐ klášter sester kongregace sv. Cyrila a

Metoděje 6‐ Centrum léčivých rostlin LF MU

tělovýchova a sport

2

7‐ školní tělocvičny a hřiště částečně přístupné veřejnosti 8‐ tělocvična Sušilových kolejí

částečně přístupná veřejnosti 9‐ tenisový areál MU 10‐ tenisové kurty 11‐ krytý bazén a venkovní koupaliště Kraví hora 12‐ basebalové hřiště

3

obchodní síť 13‐ Brněnka 14‐ výdejna léků 15‐ drogerie ubytování 16‐ Sušilovy koleje MU 17‐ VŠ koleje MU 22 veřejné stravování, restaurace, kavárny, pivnice

8

7

16

18‐školní jídelna částečně přístupná

veřejnosti 19‐ kavárna Bonbon 20‐ pivnice RIO bar 21‐ kavárna Klafé 22‐ restaurace Monte Bú 23‐ Caffé del Saggio

21

služby 24‐pošta 25‐ radiokomunikační areál státní instituce 26‐ Ukrajinský konzulát

S

100 m 11

6

10

5 25

23

9 26

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno

24

12


ANALÝZA ZELENĚ botanická zahrada a ochranná zeleň park areál Koupaliště Kraví hora

100 m

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno

soukromá zeleň uliční zeleň výběh pro psy

S


13

8

9 10

2

7

1

ANALÝZA DOPRAVY hlavní silniční tah obousměrná silnice 12 jednosměrná silnice slepá silnice parkoviště

11

MHD tramvajová linka 4

1‐ konečná zastávka Náměstí Míru

2‐ zastávka Náměstí Míru 3‐ zastávka Heinrichova ve směru do centra 4‐ obousměrná zastávka Všetičkova

autobusové a trolejbusové linky 35, 39, 51

5‐ obousměrná zastávka Kampelíkova 6‐ obousměrná zastávka Soukopova 7‐ konečná a nástupní zastávka Barvičova 8‐ 15‐20 míst, parkoviště v zákazu vjezdu mimo zásobování (využíváno místními obyvateli, školními zaměstnanci i rodiči žáků) 9‐ 20 míst, možnost parkovat i před kostelem 10‐ 8 míst, parkoviště před obchodem 11‐ 40 míst, parkovací plocha k restauraci Monte Bú 12 ‐ 30 míst, parkoviště k bazénu a koupališti 13‐ 8 míst, rozšířená silnice ve slepé ulici 14‐ 20 míst, parkoviště k domu UNICA

S

100 m

3

6 14

4 5

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno


BUDOUCNOST ČTVRTI Náměstí Míru je ústředním místem Masarykovy čtvrti. A právě zde se nachází brownfield velikosti zhruba 5000 m². V roce 2004 vyhlásil Odbor územního plánování a rozvoje města Brna architektonickou soutěž. Šlo především o řešení nové podoby parku a zanedbaného vojenského areálu. Ten měl být podle zadání využit pro stavbu nového bytového domu s provozovnami a novou prodejnou potravin. Soutěž vyhrál ateliér RAW. Navrhovaný čtyřpodlažní polyfunkční objekt by měl vyřešit problematiku dosud nevyužívaných a neudržovaných vojenských objektů a zlepšit by se měla i situace ve službách. Namísto toho je důvodem sporu opozice a koalice města. K projektu má připomínky i veřejnost. Obavy veřejnosti se týkají zhoršení životního prostředí v okolí vlivem nárůstu emisí, prašnosti a hluku, zvýšení bezpečnostního rizika v bezprostřední blízkosti škol, a kromě jiného také občané nesouhlasí s architektonickým řešením polyfunkčního domu, který údajně zastíní okolní budovy a bude mít negativní vliv na krajinný ráz. Na podzim roku 2013 však soud rozhodl o neplatnosti první smlouvy mezi Ministerstvem obrany a městem Brnem o převedení vlastnictví pozemku. Vše tedy začíná od začátku a dalším krokem bude rozhodnutí vlády o vlastnictví pozemku.

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno


OBRAZ ČTVRTI

ulice Mahenova

nároží ulic Heinrichova a Jiříkovského

Náměstí Míru pohledem z Kraví hory

Masarykova čtvrť ‐ Brno

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Ústav architektury fakulty stavební

AG16 ‐ Urbanismus I


ZÁVĚR A ZDROJE Po domluvě s vedoucím práce jsem zvlášť nezpracovávala vnější obraz sídla. Všechny informace jsou aktuální k prosinci 2013.

https://maps.google.com/ http://www.mapy.cz/ http://www.asb‐portal.cz/ http://properity.cz/ http://www.hvezdarna.cz/ http://www.fotohistorie.cz/ http://nahlizenidokn.cuzk.cz http://www.masarykovactvrt.ic.cz/ http://wikipedia.org/ http://www.bam.brno.cz/ http://osmc.webnode.cz/ http://masarykova‐ctvrt.byl.cz/

Marie Brothánková A2A1 2013/2014

AG16 ‐ Urbanismus I

Ústav architektury fakulty stavební

Vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Masarykova čtvrť ‐ Brno

Masarykova čtvrť Brno  
Masarykova čtvrť Brno  

Urbanistická analýza Masarykovy čtvrti v Brně v rámci předměty Urbanismus I. vedoucí práce: Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.

Advertisement