Page 1

LiceuL ‘’caroL i’’ bicaz Nr 3490/12.10.2018

Aprobat în CA din 11.10.2018 Discutat în CP din 04.10.2018 Director, Prof. roDica iorga coNsiLier eDucativ, Prof. XeNia sÎrbu

PLaNuL activitatiLor eDucative aN ȘcoLar 2018-2019

Nr. Crt

Denumirea activităţii

Perioada de desfăşurare

1.

Ziua Contabilului

21.09.2018

2.

Prevenirea traficului de persoane

27. 09.2018

3.

Dezvelirea plăcii aniversare dedicate

27.09.2018

Responsabili

Participanţi

Catedra de discipline Elevi de la profilul economice Economic Prof. Cehan Gabriela Prof. Fodor Elena Prof. Fîrțală Mirela Prof. Hreniuc Gianina Voluntari de la Liceul Prof. Vancea Ioan Carol I Bicaz Prof. Psiholog Manuela Cenușă Prof. Constantin Carmen Prof. Dumitra;cu Roxana Prof. Apetroei Mihaela Prof. Xenia Sîrbu Cadre didactice ale Prof. Apopei Mihai liceului

Observaţii

Partener: „Asociația Valoare – Plus” Bacău

Partener – Primăria și Consiliul local Bicaz


Prof. Geta Vasilache

Centenarului Unirii

4.

Nocturna Bibliotecii

29.09 2018

Prof. Mihaela Apetroei ; Prof. Gianina Hreniuc;Prof. Xenia Sîrbu ;Prof. Mihai Apopei; Prof. Roxana Dumitraşcu; Prof. Geta Vasilache Prof. Carmen Constantin

26.09.2018

Prof. Popescu Iulia Prof. Şerban Mariana Prof. Uţă Angela; Prof. Durican Oana

5.

Ziua Europeană a Limbilor Moderne

6.

Ziua internațională a turismului

27.09.2018

Ziua mersului pe jos

3. 10. 2018

7. 8. 9.

Firma de exerciţiu Ziua Mondială a Educaţiei

Prof. Magda Ursuț Prof. Constantin Carmen

Sept.2018-Iunie.2019 5.10.2018

Prof. Magda Ursuț Prof. Balint Valeria Prof. Constantin Carmen Prof. Hrap Suzana; Prof. Xenia Sîrbu; Prof. Botezatu Carmela; Prof. Manole Grațiela; Prof. Șerban Mariana Prof. Manolică Laura

Oficialități locale Preoții parohiilor locale Clasa a IX-a D; a X-a D; a XI-a D; a XII-a D Elevi clasele a IX-a D; X a D; a XI-a A; a X-a A Clasa a XI-a E

Clasele a X-a A, X-a D; şi a XI-a A; XI-a D; XIIaD

Clasele a IX-aD; a XI-a D Clasa a XI-a E Clasele a IX-ad; a X-aD; a XI-a D Elevii claselor a IX E– XII E Elevii liceului

Parteneriat cu Biblioteca Mihai Eminescu Bicaz


Prof. Apetroei Mihaela Prof. Hreniuc Gianina Prof. Constantina Carmen; Prof. Uță Angela; Prof. Rugină Delia; Prof. Scurtu Mihaela Prof. Fîrțală Mirela Prof. Fîrțală Viorica Prof. Pamp Ana Maria Prof. Mihai Apopei Prof. Balint Valeria Prof. Popescu Iulia; Prof. Roxana Dumitrașcu; prof. Cenușă Manuela 10.

Comemorarea HOLOCAUSTULUI

11

Aplicații ale matricelor

12

Educație și cunoaștere în secolul XXI

13.

Activitate –dezbatere‘’Siguranța datelor personale în Sistemele informatice’’

9 Octombrie 2018 8 oct 2018 Octombrie 2018

Octombrie 2018

Prof. de istorie Prof. Socea Vasile Prof.Carmela Botezatu

Prof. George Lazăr Prof. Hrap Suzana

Clubul Carol I Prof.Sirbu Xenia, prof. ApopeiMihai Prof. Mirea Marinela

Biblioteca Mihai Eminescu

Clasa a XI-a B Elevi din clasele: a IX-a C, a IX-a D, a X-a B, a X-a D, a XI-a F, a XII-a D

Elevi din clasele a X-a D, a XI-a D. a XII-a D

CDI


14.

Ziua armatei române

25 Octombrie 2018

Prof. de istorie Prof. Geta Vasilache

Elevi din scoală, cadre didactice, directori Clubul Carol I Prof.SirbuXenia, Prof. Apopei Mihai

15.

Toamna bacoviană

Octombrie 2018

Prof. lb. română Prof. Șerban Mariana

Clubul Transcendentalia

Octombrie 2018

Prof. Ursuț Magda

Clasa a X-a D

Octombrie 2018

Prof. de educaţie fizică

Elevii claselor IX –XII

Octombrie 2018

Prof. de educaţie fizică

Octombrie 2018

Prof. de biologie

16. 17. 18. 19. 20. 21.

Drumeție Baraj – Izvoru - Muntelui Cupa liceului – handbal fete Cupa liceului – fotbal băieţi Elevii şi alimentaţia sănătoasă Concurs de desene și costume specifice de Haloween „100 de manuscrise din autori români dedicate Centenarului Unirii”

Elevii claselor a IX a – a XII a Elevii clasei a XI a A (EPS)

Octombrie 2018

Prof. Iulia Popescu Prof. Ana Durican Prof. Diana Cenușă

Elevii implicați în proiect

Noiembrie – Decembrie 2018

Prof. de română

Elevii implicați în proiect

22.

Balul Bobocilor

2 Noiembrie 2018

23.

Săptămâna Educaţiei Globale

13 - 21.11.2018

Prof. Dumitrașcu Roxana Clasa a XII a A Prof. Popescu Iulia

Elevi şi profesori Elevii selectați

Activitati desfasurate in parteneriat cu institutii ale autoritatii locale Biblioteca Mihai Eminescu Vizite la Monumentele eroilor din localitate Acțiune în parteneriat cu Asociația „Cultul eroilor” CDI

CDI CDI


Prof. Scurtu Mihaela 24.

Olimpicii cunoaşterii

25.

Activitatedezbatere‘’FumatulÎntre obișnuință și pasiune negativă ‘’

26. 27. 28.

29.

30.

Rezolvarea conflictelor prin non-violenţă Adrian Păunescu- flacăra poeziei româneşti Influenţa internetului asupra dezvoltării intelectuale şi psihice a elevilor Educația juridicănecesitate și obligație cetățenească Aplicaţii ale calculului matriceal în economie

Noiembrie 2018

Noiembrie 2018

Noiembrie 2018 Noiembrie 2018 Noiembrie 2017

Prof. lb. română

Elevii claselor IX - XII

Prof. George Lazăr Prof. Hrap Suzana Prof. Cenușă Manuela

Elevi din clasele a X-a D, a XI-a D. a XII-a D

Prof. psiholog M. Cenuşă Prof. S.Hrap, Prof. G. Lazăr

Elevi si prof.

Prof. lb. română Prof. George Lazăr Prof. Hrap Suzana Prof. Cenușă Manuela

Clubul Transcendentalia

Prof. psiholog M. Cenuşă Prof. S.Hrap, Prof. G. Lazăr

Elevi din clasele IX- XII

Noiembrie 2017

Prof. Manolică Laura

Clasa a XI-a A

Cercul ,,Luca Paciolo’’

Noiembrie 2018 – Mai 2019

32.

Tinerii Gardieni ai Mediului

Octombrie – Iunie 2018 – 2019

Prof. V. Balint Prof. Constantin Carmen Prof. Rugină Delia Prof. M.Scurtu Prof. Cenușă Diana

CDI

Elevi din clasele a a IX-a D ; X-a D, a XI-a D. a XII-a D

Noiembrie 2017

31.

CDI

Elevi din clasele IX – XII Economic Elevi şi profesori

Activitate cu invitați – reprezentanti ai Poliției Bicaz CDI CDI


Prof. Fodor Elena Prof. Cuciuc Antonela

38.

Pregătire pentru olimpiade și concursuri Tradiţii de CrăciunVoluntariat Complexul Social Ion Creangă Piatra Neamț Fizicieni celebri Cupa 1Decembrie – tenis de masă Calendarul emoţiilor – Concurs judeţean Concurs blog-uri

39.

Campania anti-drog

33. 34. 35. 36. 37.

Pe tot parcursul anului Decembrie 2018

Prof. de matematică Cadrele didactice

Elevii selectați Elevi si prof.

Decembrie 2018

Prof. de fizică

Decembrie 2018

Prof. de educaţie fizică

Decembrie 2018

Prof. psiholog M. Cenuşă

Elevi si prof.

Decembrie 2018

Prof. de informatică

Elevi si prof.

Decembrie 2018

Prof. psiholog M. Cenuşă

Elevi si prof.

Prof. de istorie Prof. de română Prof. Geta Vasilache Prof. Carmela Botezatu Cadrele didactice Prof. Carmela Botezatu

Parteneriat Complexul Social Ion Creangă Piatra Neamț și Galeria Mall Piatra Neamț

Elevi și prof. Elevii claselor a IX a – a XII a

40.

1 Decembrie-Ziua Naţională a României

Elevi si prof. Clasa a X-a B

Decembrie 2018

41.

Tradiţii de Crăciun

Decembrie 2018

42.

Pe cărări de munte

Decembrie 2018

Prof. Carmela Botezatu

Clasa a X-a B

43.

Festivalul „Datina”(ediția a IV-a)

Decembrie 2018

Directori și prof. coordonatori

Elevi si prof. Ansamblul „Floare de colț”

44.

ECO – Crăciunul – expoziţie cu ornamente din materiale reciclabile

Decembrie 2018

Catedra de protecţia mediului

Elevii de la profilul “Protecţia mediului”

Elevi şi prof. Clasa a X-a B

Parteneriat cu CNI

Colaborare cu Asociaţia anti – drog P.Neamţ Activitatidesfasurate in inparteneriat cu institutii ale autoritatii locale

Șezătoare (podoabe pentru brad, colinde) Drumeție în împrejurimile Bicazului Elevi și profesori din județ Casa de Cultură


45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Magia matematicii Mihai Eminesculuceafărul poeziei românesti 24 Ianuarie- Unirea lui Al. I. Cuza « Porni Luceafărul » recital bilingv

14 Decembrie 2018

Prof. Fărcășanu Ana

Clasa a IX-a F

Ianuarie 2019

Prof. lb. română Prof. Șerban Mariana

Clubul Transcendentalia

CDI

Elevi si prof.

Activitati desfasurate in inparteneriat cu institutii ale autoritatii locale

Concursul Haimovici

Ianuarie 2019

Prof. de matematică

Ianuarie – Aprilie 2019

Prof. Cenușă Diana

Februarie 2019

CŞE

Concursul « Cu viaţa mea apăr viaţa » De Dragobete iubeşte româneşte

Ianuarie 2019 Ianuarie 2019

Prof. de istorie Prof. Geta Vasilache Prof. M. Şerban Prof. Popescu Iulia

Elevii claselor a IX a – a XII a Elevii claselor a IX a – a XII a Echipajul liceului format din 4 elevi – XA; XB;XD

52.

Matematica și poezia

Ianuarie 2019

Prof. Botezatu Carmela

Elevi din clasele: a IX-a C, a IX-a D, a X-a B, a X-a D, a XI-a F, a XII-a D

53.

„Valentine’s Day”

Februarie 2019

Prof. Popescu Iulia

Elevi si prof.

54.

Ora de Voluntariat

Februarie 2019

Prof. Ursut Magdalena

Elevi din clasele a X a si a XI a

55.

Activități în aer liber

Februarie 2019

Prof. Botezatu Carmela

Clasa a X-a B

Februarie 2019

Prof. de educaţie fizică

Elevii claselor a IX a – a XII a

Februarie 2019

Prof. L.Manolică

Clasa a IX a A

Februarie-Martie 2019

Prof. Constantin Carmen

Martie 2019

Prof. M.Şerban

56. 57. 58. 59.

Sport – contra violenţă – concursuri sportive Matematicieni care au marcat lumea Concurs național „Alege este dreptul tău 8 Martie – Concurs de

1 elev din clasa a X-a E, 1 elev din clasa a XI-a E Clasa a XI- a B

Prezentări – CDI

Patinoar – Piatra Neamț

CDI Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Neamț


poezii dedicate mamei 60.

61.

“Mother’s Day în U.K.”

Concursul județean Succesul unui interviu

Martie 2019

Prof. Popescu Iulia Prof. Suzana Hrap Prof. Constantin Carmen

Martie 2019 Prof Iulia Popescu

Clasele: IX-D; XI-D

Elevii claselor de la profilul Socio-Umane și Economic

Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida

Prof. Cătălina Sasu 62.

Aplicaţii ale calculului matriceal în economie

63.

Pledoarie pentru nonviolenta și negocierea conflictelor în relatiile interumane

64. 65. 66. 67.

Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua Internaţională a francofoniei Stand de eco-mărţişoare Aplicații ale integralelor

Martie 2019

Prof. L. Manolică

XI A; XI E; XII D

Prof. George Lazăr Martie 2019

Prof. Suzana Hrap

Elevi din clasele IX-a D și a X-a D

Prof. Manuela Cenușă

15 – 16.03.2019

Prof. Constantin Carmen Prof. Balint Valeria, Prof. Delia Rugină Prof. Cuciuc Antonela

20.03.2019

Prof. M.Şerban

Martie 2019 Martie 2019

Catedra – Protecţia mediului Prof. Socea Vasile

Elevii claselor de la Profilul Economic Elevii claselora IX a – a XII a Clasele de profil Clasa a XII-a B

CDI


68. 69. 70. 71.

72.

Imbinăm matematica cu informatica Concurs tematic pentru marcarea Zilei Internaţionale a Apei Ion Creangă- arhivar de traditii Recital de poezii și proverbe în ora de matematică Matematica și viața

73.

Simpozion” Energia verde ‘’

74.

Acţiune de ecologizare a râului Bicaz

75. 76. 77.

„Shakespeare n-a murit niciodată” Istorisiri despre matematică Concurs regional pe teme economice Ion Ionescu de la Brad, Târgu Neamț

Martie 2019

Prof. Manolică Laura

Clasa a X-a A

22.03.2019

Catedra – Protecţia mediului

Elevii de la profilul “Protecţia mediului”

Colaborarecu SGA Neamţ şi APM

Martie 2019

Prof. Lb. Română

Clubul Transcendentalia

CDI

Martie 2019

Martie 2019

Prof. Fărcășanu Ana

Prof. Carmela Botezatu

Clasa a IX-a E Elevi din clasele: a IX-a C, a IX-a D, a X-a B, a X-a D, a XI-a F, a XII-a D Elevii de la profilul “Protecţia mediului” Elevii de la profilurile “Protecţia mediului” / Prelucrarea lemnului Clasele a XI-a A; a XI-a D

Aprilie

Catedra – Protecţia mediului

Aprilie

Catedra – Protecţia mediului, prelucrarea lemnului Profesorii de geografie

Aprilie 2019

Prof. Oana Durican

13 Mai 2019

Prof. Costin Cristian

Clasa a XI-a B

Aprilie- Mai 2019

Prof. Balint Valeria Prof. Constantin Carmen

Elevii de le profilul Economic

78.

Concursul de reviste şcolare

Martie - Aprilie 2019

Prof. Hreniuc Gianina Prof. R. Dumitraşcu Eleviidin CŞE

Elevii din CŞE

79.

Cultură şi Civilizaţie în România

Martie-Iunie 2019

Prof. de istorie

3 elevi

Ziua matematicii CDI

Colaborare cu Liceul Vasile Conta, Târgu Neamț și Universitatea Vasile Alecsandri Bacău


80.

Eco-fotografia anului 2018

Martie-Iunie 2019

Cadrele didactice

Elevi şi profesori

81.

Ziua Pământului

22 Aprilie 2019

Prof. Ursuț Magda

Elevi de la IX DF ; XD ; XE

Martie – Aprilie 2019

Prof. de matematică

Elevii implicați

Aprilie 2019

Prof. de biologie

Elevi si prof. de biologie

Aprilie 2019

Diriginții claselor a XII-a

11-15.04.2019

Prof. Popescu Iulia

Clasele: Clasele: IXA,E,X-D

Aprilie 2019

Cadrele didactice

Elevi şi profesori

23.04.2019

Prof. Elena Fodor

Clasa a XII a E

Prof. Elena Fodor

Clasa a XI a E

Aprilie 2019

Prof. de biologie

Elevi de la Profilul Tehnologic

Aprilie 2019

Prof. de chimie

Elevi din clasele X-XII

Aprilie 2019

Prof. de informatică

Elevi din clasele IX – XII

82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Concursul „Cangurul Matematic” Sesiunea stiintifică de referate pentru elevii de liceu – BIOLOGIE Orientarea şcolară şi profesională Happy Easter! “Bucuria de a dărui” voluntariat Ziua mondială a proprietăţii intelectuale Ziua internatională securităţii şi sănătăţii în muncă Concursul de biologie „Constantin Burduja” Concursul de chimie “Magda Petrovanu” Campionat Counter Strike Concurs P.P.T Tradiţii Pascale Parteneriat educaţional cu organizaţia“Salvaţi

28.04.2019

Aprilie 2019 Aprilie 2019

Elevii claselor a XII-a

Comisia metodică fizică – Elevi din clasele IX – XII informatică Prof. Hrap Suzana, Elevi selectionaţi din FîrţalăMirela, psiholog Cenuşă clasele a IX a şi a XII a

Se organizeaza in sem. II o saptamana de activitatiextrascolare cu invitati(personalitati ale


94.

Copiii” Cupa liceului Baschet

Aprilie 2019

95.

Ziua Eroilor

Aprilie 2019

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.

Suntem români. Suntem europeni. Ziua independenței României Concursul “Sanitarii Pricepuţi” Prezentări Power Point – Fizicieni celebri Sesiunea de referate – De ce ne place matematica? Concurs Carmen Sylva Activitate dedicată traficului de persoane Concursul “Descoperă o lume sănătoasă”

Manuela Prof. de Educaţie Fizică Profesorii de istorie Prof. Geta Vasilache

comunitatii locale)

Elevii cls. IX-XII Elevii claselor IX- XII

9.05.2019

Cadrele didactice Profesorii de istorie Prof. Geta Vasilache

Elevi si prof.

Mai 2019

Prof. R.Dumitraşcu

Echipajul liceului – 6 elevi din clasa a XI a A

Mai 2019

Prof. Manuela Grațiela

Elevii implicați

Mai 2019

Prof. C.Botezatu

Elevii claselor IX-XII

Mai 2019

Prof. lb. română Prof. Manuela Cenuşă; prof. Hrap Suzana

Clubul Transcendentalia Elevii de la Ştiinţe Sociale Elevi din clasele a X a şi a XII a

Aprilie 2018 Semestrul II 2019

Prof. R.Dumitraşcu

Elevi aiclasei a XII a D, proiecte realizate pentru evaluare în cadrul cursului opțional ’’Educaţie Interculturală’’

Acțiune în parteneriat cu reprezentantul Asociației Cultul erilor

103.

Proiect interculturalŞcoala Europeană

Mai 2019

Prof. Hrap Suzana, Dir.Adj. Lazăr George prof. Firtală Mirela Psiholog Cenușă Manuela

104.

Excursie Târgu NeamțCampanie Voluntariat

Mai 2019

Cadre didactice

Elevii implicați

Complexul Social Ion Creangă Piatra Neamț

105.

Concurs - Planuri de afaceri

Mai 2019

Prof. Constantin Carmen

2 elevi din cls a X –a E, 2 elevi din cls a XI-a E

Centrul Europe Direct Nord-Est cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare Regională N-E în parteneriat cu Rubik Hub

Mai 2019

Prof. de educaţie fizică

Eleviiclaselor IX - XII

Mai 2019

Prof. de istorie

Elevii selectați

106. 107.

Cupa liceului – fotbal băieţi Sesiunea de referate -


Istorie 108.

Noaptea Muzeelor

Mai 2019

Prof. Hrap Suzana, Sîrbu Xenia; prof. Uță Angela

Elevi si profesoriinvitaţi pentru a susţine proiecte premiate la nivel judeţean şi programme artistice demonstrative Elevi de la Științe Sociale

109.

Săptămâna națională a Voluntariatului

Mai 2019

Prof. Ursuț Magda

110.

O evadare în natură

Mai 2019

Prof. Fărcășanu Ana

111.

Arta de a fi părinte Ziua Europeană a Parcurilor Naționale Ziua mondială fară tutun Drumeţie – Izvoru Muntelui

Mai 2019

Prof. C.Botezatu

Elevii claselor a IX-a E și a IX-a F Clasa a X-a B

24 mai 2019

Prof. Ursuț Magda

Elevi de la Științe Sociale

30 mai 2019

Prof. de biologie

Elevi si prof.

Mai 2019

Prof. G.Cehan

Clasa a X a F

112. 113. 114. 115.

Banchetul absolvenţilor

Mai 2019

Diriginţii claselor a XII a

Profesorii şi elevii claselor a XII a

116.

Violenţa ucide zâmbetul

Iunie 2019

Prof. F.Huţanu Prof. Xenia Sîrbu

Elevii implicați în proiect

117.

Spunem NU! Consumului de droguri

118. 119. 120. 121.

Societatea cunoașterii și noile discipline din planul de învățământ românesc Excursie în țară Concurs Proiecte „Lumină și culoare” Ziua Mondială a Mediului

Iunie 2019

Prof. Cenuşă Manuela

Iunie 2019

Prof. C.Botezatu

Iunie 2019

Prof. Manolică Laura

Elevi de la clasa a IX-a D X-a D; a XI-a D Voluntari de la Piatra Neamţ Elevi din clasele: a IX-a C, a IX-a D, a X-a B, a X-a D, a XI-a F, a XII-a D Clasa a XI a A

Iunie 2019

Prof. Manole Grațiela

Clasele a IX-a și a X-a

5 iunie 2019

Prof. Ursuț Magda

Clasele a IX B; IX D; IX E; XD

Activitaterealizata in parteneriatcuMuzeul de Istorie, PiatraNeamt


122. 123. 124.

Concurs „Alege este dreptul tău” Expoziţie cu produse de mobilier Excursia Olimpicilor

Iunie 2019

Prof. Constantin Carmen

Clasa a X-a E

Iunie 2019

Prof. G. Cehan Maistru M.Munteanu

Elevii claselor IX - XII F

Mai-Iunie 2019

Prof. G.Lazăr Prof. Mihai Apopei

Elevii cu rezultate bune la concursuri și olimpiade

PLAN ACTIVITATI EDUCATIVE  
PLAN ACTIVITATI EDUCATIVE  
Advertisement