Page 1

Nacionalinė ekonomikos mokytojų konferencija 2013

Ekonominės protų kovos

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


Taisyklės •

Protų kovas sudaro du etapai po 15 klausimų.

Garsiai perskaičius kiekvieną klausimą pasigirs komanda “Laikas”, po kurios turėsite lygiai 1 minutę pasitarti ir užrašyti savo komandos atsakymo variantą.

Pasibaigus klausimo atsakymui skirtam laikui, dar kartą pasigirs komanda “Laikas”, po kurios bus skaitomas kitas klausimas.

Atsakymai turi būti pateikti raštu, aiškiai įskaitomai juos įrašant specialioje atsakymų formoje, kurios yra išdalintos kiekvienai komandai.

Perskaičius visus turo klausimus ir pasibaigus paskutinio klausimo atsakymui skirtam laikui bus surenkamos užpildytos formos.

Kol skaičiuojami ir sumuojami kiekvieno turo rezultatai, pateikiami klausimų teisingi atsakymai.

Už kiekvieną teisingą atsakymą komandą gauna vieną balą. Jei klausimas sudėtinis, pavyzdžiui, reikia nurodyti asmens pavardę ir pareigas, arba reikalauja keleto atsakymų variantų, pavyzdžiui, reikia nurodyti, kokie trys asmenys pavaizduoti nuotraukose, komanda gali gauti daugiau nei vieną balą.

Komandų surinkti balai paskelbiami kito turo pradžioje.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


I turas

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


1 klausimas

Kaip vadinosi pirmieji lietuviški sunormintos masės pinigai, cirkuliavę XIII-XIV a.?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


2 klausimas Nuo 1986 metų neformalioje ekonomikoje pradėtas naudoti Big Mac indeksas.

Kam nustatyti jis naudojamas? „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


3 klausimas

Lekis, Levas, Laris, Šekelis. Kas tarp jų bendra?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


4 klausiams Įvardinkite nuotraukose matomus asmenis ir kuo jie žinomi: 1.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

2.

3.

4.


5 klausimas

• Dekoduokite trumpinius: • ECB • VKI • PPO • OPEC

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


6 klausimas

?

? Pagal kokius kriterijus išrikiuotos investicijos? „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


7 klausimas

Kokias šalis tarptautinių rinkų mastu įvardija trumpinys BRIK (angl. BRIC) ir kas jas vienija?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


8 klausimas • Tyrimų duomenimis JAV (tikėtina, panašiai ir Lietuvoje) jos nulemia 85 proc. šalies gyventojų pirkinių. • Lietuvoje 2012 metų pradžioje jų buvo daugiau nei 1 622 tūkst. vienetų. Kas jos?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


9 klausimas

Kas sieja žemėlapyje nuspalvintas valstybes? „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


10 klausimas

Koks skaičius čia užrašytas?

MLVII

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


11 klausimas 1800

1650.9

1600

1602

1400

1552.4

1661.1

1594.6

1351.9

1200

1092.9

1000 800

683.7

600

466.7

400

362.6

692.2 722.4

576.6

728.4 699.4

835.5

916.7

786.4

200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kokio rodiklio kitimą Lietuvoje vaizduoja diagrama? „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


12 klausimas •

Pirmasis 1 dolerio vertės JAV banknotas atrodė visai kitaip nei dabar. Jis pasirodė 1863 m. ir ant jo buvo ne pirmojo prezidento George’o Washington‘o portretas, o to meto finansų ministro Salmon‘o Chase‘o atvaizdas, kuris dabar puošia 10 000 dolerių banknotą.

Tačiau po metų S.Chase’o portretą teko keisti, nes JAV kongresas išleido naują įstatymą. Kokia buvo esminė šio įstatymo nuostata, privertusi keisti banknoto išvaizdą?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


13 klausimas Nuo 2012 m. rudens Lietuvos bankas įvedė naują reikalavimą besiskolinančiojo įmokų už turimas paskolas ir pajamų santykiui. Kokio dydžio negali viršyti šis santykis?

XX proc. >

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


14 klausimas Kas buvo pavaizduota kitoje šio banknoto pusėje?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


15 klausimas Kokių organizacijų simboliai čia pavaizduoti?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


I turo pabaiga

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


I turo klausimų atsakymai

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


1 klausimas Kaip vadinosi pirmieji lietuviški sunormintos masės pinigai, cirkuliavę XIII-XIV a.?

• Lietuvoje monetas dažniausiai sulydydavo į sidabro lydinius, iš kurių atsirado pirmieji lietuvių pinigai - lietuviški ilgieji arba lietuviškos kapos. • Pusapvalės lazdelės formos sidabro lydinių svorio pagrindu buvo paimta skandinaviška markė. Pusė markės (104 g.) sudarė vidutinį lietuviškų ilgųjų (kapų) svorį.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


2 klausimas Kam naudojamas Big Mac indeksas? • Big Mac indeksas, naudojamas vertinant realius valiutų kursus, remiantis "Mc‘Donalds" restoranų tinklo mėsainio "Big Mac" kainomis skirtingose šalyse. • Paprasčiau tariant, tai atsakymas į klausimą kiek vienetų užsienio prekių (mėsainių JAV) aš galiu gauti mainais už vidaus prekės vienetą (lietuvišką mėsainį).

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


3 klausimas

Lekis, Levas, Laris, Šekelis. Tai - šalių valiutos: Lekis – Albanijos, Levas – Bulgarijos, Laris – Gruzijos, Šekelis – Izraelio.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


4 klausimas Įvardinkite nuotraukose matomus asmenis ir kuo jie žinomi: 1.

2.

3.

Vitas Vasiliauskas

Rimantas Šadžius

Lietuvos banko vadovas

LR finansų ministras

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

4.

Mario Draghi

Jim Yong Kim

Europos centrinio

Pasaulio banko vadovas

banko vadovas


5 klausimas

Dekoduokite šiuos trumpinius: • • • •

ECB - Europos centrinis bankas VKI – Vartotojų kainų indeksas PPO - Pasaulio prekybos organizacija OPEC - Naftą eksportuojančių šalių organizacija (angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries)

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


6 klausimas

Pagal kokius kriterijus išrikiuotos investicijos?

Investicijos išrikiuotos pagal joms būdingą riziką bei galimą grąžą „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


7 klausimas Kokias šalis tarptautinių rinkų mastu įvardija trumpinys BRIK (angl. BRIC) ir kas jas vienija? • BRIK šalys – Brazilija, Rusija, Indija, Kinija – sparčiausiai ekonomiškai besivystančių didžiųjų pasaulio valstybių grupė. • Jose gyvena 40 procentų pasaulio gyventojų. • 2010 m. prie bloko prisijungė PAR (angl. South Africa) ir nuo tol trumpinys skamba kaip BRICS „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


8 klausimas • Tyrimų duomenimis JAV (tikėtina, panašiai ir Lietuvoje) jos nulemia 85 proc. šalies gyventojų pirkinių. • Lietuvoje 2012 metų pradžioje jų buvo daugiau nei 1 622 tūkst. vienetų. Kas jos? Moterys 

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


9 klausimas Kas sieja žemėlapyje nuspalvintas valstybes?

Žemėlapyje pavaizduota euro zona „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


10 klausimas

Koks skaičius čia užrašytas?

MLVII – 1 057

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


11 klausimas Kokio rodiklio kitimą Lietuvoje vaizduoja diagrama? 1800

1650.9

1600

1602

1400

1552.4

1661.1

1594.6

1351.9

1200

1092.9

1000 800

683.7

600

466.7

400

362.6

692.2 722.4

576.6

728.4 699.4

835.5

916.7

786.4

200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Diagrama vaizduoja vidutinį darbo užmokesčio kitimą atskaičius mokesčius Lietuvoje „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


12 klausimas

Kokia buvo esminė įstatymo nuostata, privertusi keisti 1 dolerio banknoto išvaizdą? Įstatymas uždraudė ant pinigų spausdinti gyvų žmonių portretus.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


13 klausimas Nuo 2012 m. rudens Lietuvos bankas įvedė naują reikalavimą besiskolinančiojo įmokų už turimas paskolas ir pajamų santykiui. Kokio dydžio negali viršyti šis santykis?

40 proc. >

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


14 klausimas Kas buvo pavaizduota kitoje šio banknote pusėje?

Trakų pilis

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


15 klausimas Kokių organizacijų simboliai pavaizduoti skaidrėje?

Pasaulio prekybos organizacija

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

Pasaulio bankas


II turas

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


1 klausimas

Kokia pasaulio banko vadovo Jim Yong Kim profesija?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


2 klausimas Kiek kartų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo keičiamas gyventojų pajamų mokesčio įstatymas?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


3 klausimas Dalį USB atmintinės kainos sudaro netiesioginis mokestis: • • • • • • •

mažesnės negu 1 GB nuo 1 GB iki 2 GB nuo 2,1 GB iki 4 GB nuo 4,1 GB iki 8 GB nuo 8,1 GB iki 16 GB nuo 16,1 GB iki 32 GB didesnės negu 32 GB

0.50 Lt 1.00 Lt 2.00 Lt 3.00 Lt 5.00 Lt 7.00 Lt 10.00 Lt

Už ką šis mokestis? „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


4 klausimas

• Dekoduokite trumpinius: • • • •

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

CHF INR JPY AUD


5 klausimas Kuo ypatinga “JUODUOJU PENKTADIENIU” vadinama diena?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


6 klausimas Įvardinkite nuotraukose matomus asmenis ir kuo jie žinomi: 1.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

2.

3.

4.


7 klausimas Išvardinkinte keturias nepaminėtas Didžiojo aštuoneto (G8) šalis: • JAV •

Didžioji Britanija •

Prancūzija •

Vokietija • ? • ? • ? • ?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


8 klausimas

Kas sieja paveikslėliuose vaizduojamus asmenis?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


9 klausimas

• Lietuvoje 2010 m. vienas žmogus per metus vidutiniškai išmesdavo 33 kg TO. • Kai kurių tyrimų duomenimis 32 proc. lietuviai TAI išmeta kiekvieną savaitę, 2.2 proc. – kasdien. • 2014 m. Europoje skelbiami kovos su TO švaistymu metais Kas TAI?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


10 klausimas

Ką simbolizuoja Europos komisijos pasirinktame euro simbolyje matomos dvi lygiagrečios linijos?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


11 klausimas JAV prezidentas Harry S Truman, šaliai vadovavęs 1945–1953 m., savais žodžiais apibrėžė du ekonomikos terminus: “Recesija – kai darbo netenka Tavo kaimynas; .......? – kai darbo netenki tu pats.” Koks antrasis ekonomikos reiškinys minimas prezidento citatoje?

Originali citata: “It’s a recession when your neighbor loses his job; it’s a ...? when you lose your own.” „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


12 klausimas

Kuri Lietuvos įmonė yra seniausia šalyje? Nurodykite įmonės veiklos pobūdį arba pavadinimą

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


13 klausimas

Kokie ir kokio dydžio mokesčiai išskaičiuojami iš motinystės (tėvystės) pašalpos Lietuvoje?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


14 klausimas

• Kuo susijusios ir garsios šios datos Lietuvos istorijoje? 2011-11-16 2013-02-12

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


15 klausimas Ką šiame žemėlapyje simbolizuoja skirtingos spalvos?

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


II turo pabaiga

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


II turo klausimų atsakymai

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


1 klausimas

Kokia pasaulio banko vadovo Jim Yong Kim profesija?

Gydytojas antropologas

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


2 klausimas Kiek kartų nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo buvo keičiamas gyventojų pajamų mokesčio įstatymas? 95 kartus (buvo galima 5 kartų paklaida)

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


3 klausimas Už ką į USB atmintinių kainą įskaičiuojamas papildomas mokestis? Nuo 2012 m. kovo 1 d. į USB atmintinių kainą įskaičiuotas kompensacinis atlyginimas už audiovizualinių kūrinių ir fonogramose įrašytų kūrinių atgaminimą asmeniniais tikslais.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


4 klausimas

• Dekoduokite trumpinius: • CHF- Šveicarijos frankas • INR- Indijos rupija • JPY- Japonijos jena • AUD- Australijos doleris

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


5 klausimas Kuo ypatinga “JUODUOJU PENKTADIENIU” vadinama diena?

JAV vartotojų išlaidos per "Juodajį penktadienį" Mlrd. USD

70 60

“Juodasis penktadienis” - tai diena JAV po Padėkos dienos lapkričio pabaigoje, kai prasideda kalėdinių pirkinių sezonas, o pardavėjai pradeda siūlyti itin dideles nuolaidas. Sąvoka pradėta naudoti dar 1961 metais Filadelfijoje apibūdinti didelį pėsčiųjų ir automobilių skaičių gatvėse po Padėkos dienos. „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012


6 klausimas Įvardinkite nuotraukose matomus asmenis ir kuo jie žinomi: 1.

2.

Vladas Jurgutis

Ingrida Šimonytė Buvusi LR finansų ministrė

3.

4.

Angela Merkel

Lito tėvas, Lietuvos banko (1922- Vokietijos, turinčios didžiausią ES 1929) vadovas ekonomiką, kanclerė

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

Ben S. Bernanke JAV federalinio rezervų banko pirmininkas


7 klausimas Išvardinkinte keturias nepaminėtas Didžiojo aštuoneto (G8) šalis: • JAV •

Didžioji Britanija •

Prancūzija •

Vokietija • Italija

• Japonija • Kanada • Rusija „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


8 klausimas Kas sieja paveikslėliuose vaizduojamus asmenis? A.Smetona bei S.Darius ir S.Girėnas buvo pavaizduoti ant 10 litų banknotų

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


9 klausimas • Lietuvoje 2010 m. vienas žmogus per metus vidutiniškai išmesdavo 33 kg TO. • Kai kurių tyrimų duomenimis 32 proc. lietuviai TAI išmeta kiekvieną savaitę, 2.2 proc. - kasdien • 2014 m. Europoje skelbiami kovos su TO švaistymu metais Kas TAI?

Maistas

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


10 klausimas Ką simbolizuoja Europos komisijos pasirinktame euro simbolyje matomos dvi lygiagrečios linijos?

Euro simbolio pasirinkimui įtaką padarė graikų kalbos raidė epsilon, o euro simbolis „€“ reiškia pirmąją žodžio “Europa” raidę lotyniškoje abėcėlėje. Dvi lygiagrečios, skersai simbolio nubrėžtos linijos reiškia stabilumą. „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


11 klausimas JAV prezidentas Harry S Truman, šaliai vadovavęs 1945–1953 m., savais žodžiais apibrėžė du ekonomikos terminus.

Koks antrasis ekonomikos reiškinys minimas prezidento citatoje?

“Recesija – kai darbo netenka Tavo kaimynas; depresija – kai darbo netenki tu pats.”

Originali citata: “It’s a recession when your neighbor loses his job; it’s a depression when you lose your own.” „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


12 klausimas

Kuri Lietuvos įmonė yra seniausia šalyje? Alaus darykla Gubernija, veikianti nuo 1665 m. Pasaulyje seniausia lig šiol veikianti įmonė – viešbutis Nisiyama Onsen Keiunkan Japonijoje, veikiantis nuo 705 m.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


13 klausimas

Kokie ir kokio dydžio mokesčiai išskaičiuojami iš motinystės (tėvystės) pašalpos Lietuvoje? • 15 proc. GPM • 6 proc. PSDĮ

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


14 klausimas Kuo susijusios ir garsios šios datos Lietuvos istorijoje? 2011-11-16 2013-02-12

2011-11-16 dieną Lietuvos bankas sustabdė “Snoro” banko, o 2013-02-12 – “Ūkio banko” veiklą.

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


15 klausimas Ką šiame žemėlapyje simbolizuoja skirtingos spalvos?

Žemėlapis nuspalvintas, remiantis nedarbo rodiklio dydžiais „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas


Pabaiga

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas

Ekonominės protų kovos  
Ekonominės protų kovos  
Advertisement