Page 1


1

S PELETAMI BUDETE PŘIPRAVENI NA PŘÍSNĚJŠÍ LEGISLATIVU

Kdo vlastní nebo si staví nový dům, musí přemýšlet o tom, čím ho bude vytápět. Pokud se rozhodne pro vytápění peletami nebo jinými obnovitelnými zdroji, splní požadavky nové evropské Směrnice o energetické náročnosti budov. V případě rozhodnutí pro šetrné vytápění biomasou, které představují automatické kotle na pelety nebo zplynovací kotle na dřevo a brikety, navíc nebude mít problém splnit nařízení Zákona o ochraně ovzduší, které nově zavádí přísná pravidla pro používání kotlů na tuhá paliva. Těmto pravidlům nevyhoví např. staré neefektivní kotle s ručním přikládáním.


2

FOSILNÍ PALIVA DOCHÁZEJÍ

Pelety jsou vyráběny udržitelným způsobem z dřevních zbytků, méně kvalitního dřeva a částečně i z rostlinných materiálů. V udržitelném hospodářství je z lesa vytěženo pouze tolik dřeva, kolik ho stačí dorůstat. Fosilní paliva jako ropa, uhlí nebo zemní plyn nejsou obnovitelnými zdroji, a proto mají pouze omezenou dostupnost. Experti očekávají, že se do roku 2030 celosvětově dramaticky sníží těžba ropy. Situace se bude vyostřovat, jelikož spotřeba ropy stále stoupá. Ani omezené zásoby zemního plynu nedokáží pokrýt nedostatek paliv po vyčerpání dostupných ropných zdrojů.


3

TOPENÍ PELETAMI JE ŠETRNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Topení peletami podstatně snižuje produkci oxidu uhličitého CO2. Při spalování pelet se uvolňuje pouze tolik CO2, kolik např. stromy při svém růstu do sebe navázaly díky fotosyntéze. Pokud se nahradí tradiční uhelný kotel bez optimalizace výkonu moderním automatickým kotlem na pelety, dojde k razantnímu snížení tvorby škodlivin, jako je síra, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a prach. Na druhé straně dojde ke zvýšení účinnosti spalování a tedy i menší spotřebě paliva.


4 TVORBA PRACOVNÍCH MÍST Kdo topí peletami, kupuje si z velké části místní palivo, které vyrostlo v lese blízko jeho bydliště a bylo zpracováno na pile a ve výrobně pelet v jeho regionu. V regionu působí i firmy a živnostníci, které insvtalují a starají se o peletové kotle. Vznikají tak nová pracovní místa pro lidi z okolí. Daně a odvody pak z velké části zůstávají v regionu. Podle odhadů a dostupných statistik vytváří odvětví vytápění biomasou okolo 2 000 pracovních míst a tento trend má stoupající tendenci.


5

PŘIDANÁ HODNOTA PRO NEMOVITOSTI

Vytápění peletami a obecně obnovitelnými zdroji dává majitelům budov výhodu při energetickém hodnocení nemovitostí oproti vytápění fosilními palivy. Tato výhoda se zobrazuje již na energetickém průkazu budovy, který musí být předložen při stavbě, prodeji nebo pronájmu nemovitosti. S nadsázkou řečeno: „Kdo topí peletami, nepotřebuje v domě tolik zhasínat, aby v jeho energetickém průkazu dosáhl na stupnici zelené barvy.“


6

PELET JE DOSTATEK PRO VŠECHNY

Současný celosvětový objem trhu s dřevními peletami je asi 16 milionů tun za rok a do roku 2020 se předpokládá jeho nárůst až na 46 mil. tun ročně. V České republice se vyrábí asi 160 tisíc tun dřevních pelet ročně a pouze 1/3 z tohoto množství se u nás spotřebovává. Politika všech významných výrobců pelet je přitom nastavena tak, aby se maximální množství českých pelet spotřebovávalo doma. Fámy, že bude pelet nedostatek, jsou obecně rozšířenou pověrou, která vzniká u drobných překupníků s palivy, kteří nejsou schopni a ochotni mít na skladu potřebné množství paliva po celý rok.


7

NEZÁVISLOST NA DOVOZECH

Skoro celá poptávka po ropě a zemním plynu je pokryta z dovozů. Stále častěji se dováží i uhlí. Vysoká míra těchto paliv k nám proudí z velkých vzdáleností a ze zemí, jejichž politické prostředí a stabilitu cen a dodávek nemůžeme ovlivnit. Velké množství ropy a zemního plynu se dováží z Ruska a část také z krizemi zmítaných oblastí ve státech jako je Nigérie nebo Libye.


8

OSVĚDČENÁ TECHNOLOGIE

V České republice můžeme najít nabídku několika desítek domácích výrobců a distributorů kvalitních kotlů a kamen na pelety, brikety a kusové dřevo. Celosvětově pak nabízí tyto pokročilé technologie přes sto renomovaných výrobců. Široká konkurence je v tomto případě jednoznačným přínosem pro zákazníka. Automatické kotle na pelety topí stejně komfortně jako kotle na zemní plyn, topný olej nebo elektřinu. Občas musí být vysypáván pouze zásobník na popel. Popel z biomasy je však hodnotným zahradním hnojivem.


9

PELETY ŠETŘÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Kdo topí peletami, chrání životní prostředí. Toto přírodní palivo z biomasy je vyráběno bez použití chemických pojiv a dá se jednoduše skladovat. Havárie ropných tankerů, devastace krajiny povrchovými uhelnými doly, výbuchy ropovodů a plynovodů, nebezpečí hlubinné těžby ropy a plynu v oceánech – to jsou problémy, které způsobují mnohdy nenapravitelné škody na životním prostředí a mají katastrofální dopady na zvířata, rostliny i člověka.


10 PELETY ŠETŘÍ PENÍZE Dřevěné pelety se již několik let drží na stejné ceně okolo 6 tis. Kč za tunu. Kdo se rozhodne pro tento způsob vytápění, ušetří průměrně 30  nákladů za palivo oproti vytápění zemním plynem nebo elektřinou. V posledních letech cena fosilních paliv prudce stoupá, tento rozdíl v cenách se bude dále prohlubovat. Cena pelet není na rozdíl od zemního plynu a elektřiny navázána na ceny ropy. Zcela jistě dojde postupem času i ke zdražení pelet, bude však pozvolné a nižší než růst cena ropy a plynu. Zdražování pelet se odhaduje v podobné výši jako je meziroční inflace.


Seznam členů Klastru Česká peleta www.ceska-peleta.cz/clenove Přehled peletových kotlů a kamen www.ceska-peleta.cz/kotle-kamna-pelety Přátelé Tety Pelety na Facebooku www.facebook.com/ceskapeleta Produkty pod značkou Česká peleta jsou příležitostí pro všechny, kdo chtějí doma komfortní teplo, myslet ekonomicky a rozhodovat se samostatně. První volbou bývají také pro ty, kdo strategicky uvažují o zdraví svých blízkých i budoucnosti svého okolí. Chcete více informací nebo se stát členy? Kontaktujte nás. E-mail: predseda@ceska-peleta.cz Tel.: 724 611 316 www.ceska-peleta.cz

Zdroje obrázků: DEPI, Schiedel

10 důvodů proč dát přednost peletám  

Information brochure on pellets heating by Czech Pellet Cluster.

10 důvodů proč dát přednost peletám  

Information brochure on pellets heating by Czech Pellet Cluster.

Advertisement