Page 1

12e jaargang | nummer 2 | oktober 2016

De Lofzangklanken

Uitgave van mannenkoor “De Lofzang� Gereformeerde Gemeente Goes


Zacht water… Comfort uit de kraan!

ogelijk!

Huur m

Waterspecialist • Peter Brouwer • Goes T 0113 323523 • M 06 57324260 • info@water-specialist.nl • www.stopkalkaanslag.nl

Houten vloer

de échte binnenhuis adviseur

TMC GOES

lifestyle & landelijk

Henders & Hazel TMC WOONWENZ GOES EN BERGEN OP ZOOM

leuk extraatje

Riviera Maison bijzettafel TMC BERGEN OP ZOOM

Richmond Interiors TMC WOONWENZ GOES

Maakt wonen leuker WWW.TMCWOONWINKELS.NL

BASIC &PUUR

02

MODERN &DESIGN

INDUSTRIEEL &VINTAGE

LIFESTYLE &LANDELIJK

STIJLVOL &KLASSIEK

KIJK IN HET LOOKBOOK

CONFIGUREER ONTWERP IN DE JE WOONSTIJL CONFIGURATOR

Lofzangklanken | oktober 2016

water specialist


Inhoud Inhoudelijk

05

Meditatie

06

Een lofzang in stilheid

Zangavond in Yerseke

15

12

Van de voorzitter

07

Van de dirigent

09

Ledennieuws

10

Agenda

11

Zangavond in Yerseke

12

Orgelrubriek

15

Het Hessorgel van de Geerteskerk in Kloetinge

Het Hessorgel van de Geerteskerk

Gouden huwelijk

20

De schijnwerper

23

Van Kathmandu tot Kloetinge

Gedicht

15

26

Gods hand is niet verkort!

Over het zingen

27

Puzzelpagina

28

Gouden huwelijk

23 Van Kathmandu tot Kloetinge Lofzangklanken | oktober 2016

03


UW DROOMHUIS BEGINT

OP RIANTHUIS.NL

Met het bouwen van een huis bouwt u aan toekomst, geluk en comfort. Uw woning is een weerspiegeling van uw wensen en visie. Vanaf het moment dat u zich gaat oriënteren op onze website tot en met de realisatie geeft een woonadviseur van RiantHuis u persoonlijk advies. Open, eerlijk en vakkundig gaan we met u het gesprek aan en creëren we samen uw droomhuis.

RiantHuis is een onderdeel van Aannemingsbedrijf Fraanje BV

Hoge kwaliteit hollandse prijzen

Onze pluspunten Direct de laagste prijs! Service verlenen vanuit de genen! Altijd de vóórdeligste keuze! Eigen montageteams! Uitsluitend tevreden klanten!

04

Lofzangklanken | oktober 2016


Inhoudelijk

De vakantie ligt weer achter ons,

voor velen van ons een periode om weer even los te komen van alle drukte. De meesten van ons hebben genoten van drie weken vakantie. De vereniging had maar liefst vijftien weken vakantie. Uiteraard zult u begrijpen dat het bestuur in deze periode niet stil heeft gezeten. Dit geldt ook voor de redactie. Nadat we de vorige editie op de laatste repetitieavond uitgedeeld hadden, is het ons gelukt de copy in september weer op tijd aan te leveren bij Leo Nootenboom. In deze herfsteditie hebben we een verslag van een tweetal uitvoeringen. We kunnen terugzien op een mooie uitvoering in de Hervormde kerk van Yerseke, waar we samen met een enthousiast jeugdkoor hebben gezongen. Ook een verslag van de uitvoering in Apeldoorn. Hiermee bedoelen we het dorpshuis in Oostdijk, waar we te gast waren bij Ko en Ineke i.v.m. hun 50 jarig huwelijksjubileum. Orgelbezoeken blijven ons steeds boeien. Zeker als we naar een historisch orgel gaan, met daarin registers die een

Lofzangklanken | oktober 2016

geschiedenis van honderden jaren hebben meegemaakt. Deze keer zijn we op bezoek bij het Hessorgel in de Geerteskerk van Kloetinge. Organist RenĂŠ Nijsse vertelt ons over de rijke historie van dit fraaie instrument. In de rubriek de Schijnwerper zijn we op bezoek geweest bij onze bas Prem Averesch, die veel wist te vertellen over zijn koorverleden. Namens de redactie willen wij iedereen hartelijk bedanken die aan dit nummer hun bijdrage hebben geleverd , en wensen u veel leesplezier toe!

05


Een lofzang in stilheid meditatie

Wat is het een zegen als in een kerkdienst eerbiedig wordt gezongen! Wat is het daarentegen verdrietig als de zang onstichtelijk is, dat wil zeggen: het doel niet dient dat de kerkzang beoogt: de eer van God. Het kan uitwendig zijn dat de eerbied afwezig is in orgelspel of zingen, maar het kan ook zijn dat de eerbiedigheid inwendig ontbreekt.

06

De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion; en U zal de gelofte betaald worden (Ps. 65:2)

Alles wat we doen, moet Gods eer bedoelen. Maar laten we wel beseffen dat dit niet altijd zichtbaar of hoorbaar is. Hoe een hart gesteld is, onttrekt zich voor een groot deel aan onze waarneming. Het heeft te maken met de verborgen bedoeling van de zangers en die kent God. Het kan zelfs zo zijn dat er uitwendig wel veel gebreken zijn, maar dat we die toch niet als ‘ oneerbiedig mogen bestempelen. Dit betekent niet dat alle even harmonisch moet klinken. Het hoeft niet vreselijk te zijn als iemand niet zo goed zingen kan door ouderdom of anderszins. Dan kan het nog best stichtelijk zijn. We moeten er maar aan denken hoe het in de hemel door de engelen Gods beluisterd wordt. Daar is blijdschap, zo zegt de Heere Jezus, over een zondaar die zich bekeert. Dus de klaagzang met de tranen van een boeteling zijn ook Godverheerlijkend! In de hemel gelden andere maatstaven dan op aarde. Daar wordt in de beoordeling het hart erbij betrokken. Zijn de klanken buitengewoon mooi, maar is het hart in strijd met de inhoud van de Psalm, dan klinkt het in de hemel vals. En kan iemand helemaal niet meer zingen, dan kan de lofzang nog in stilheid tot God zijn. Ze leeft dan in het hart en dat hart gaat resoneren als anderen zingen. De kanttekening zegt van ons tekstvers dat de woorden ‘in stilheid’ kunnen betekenen: ‘zwijgende; dat is, in Uw kerk prijst men U, met stilheid en geduld verwachtende en waarnemende Uw weldaden.’ Is dat niet rijk? Daarbij hoort dan de belofte die men wil doen en die men de Heere wil betalen. De kanttekening zegt: ‘Te weten van dankbaarheid, die men in nood biddende U beloofd heeft.’ Het heeft iets van Psalm 62:2: ‘Immers is mijn ziel stil tot God; van Hem is Lofzangklanken | oktober 2016

mijn heil.’ De kanttekening zegt er dan bij: ‘alsof hij zei: Het ga hoe het ga, ik zal niet laten in gebeden, geduld en vertrouwen Gods heil en hulp te verwachten; niettegenstaande dat Hij mij schijnt te verlaten, dewijl mijn vijanden mij zo bitterlijk steeds vervolgen.’ Zie hierin hoe rijk het is als we ons leren overgeven aan de Heere, in het besef dat Hij Zich niet vergist, ook niet met zijn bestuur in onze raadselachtige weg. Dan gaan we Hem prijzen in ons hart, in stilheid en met het vertrouwen dat alles op Zijn tijd een goed uitkomst zal krijgen. Dat wil de ziel beantwoorden met het betalen van geloften. God zij de eer! Ds. C.J. Meeuse


Van de voorzitter

De vakantie ligt weer achter ons en het verenigingsseizoen is op 6 september weer van start gegaan. Het is dan fijn om iedereen weer te ontmoeten rondom het gezongen Woord. Ik kan mij nog goed herinneren hoe een aantal jaren geleden dominee Meeuse het zangseizoen afsloot met een meditatie over psalm 92. Het is goed, dat men den Heere love, en Uw Naam psalmzinge, o Allerhoogste! Hij wees daarbij dat we niet voor eigen eer en roem moeten zingen, maar tot eer van God. Dan voldoen we pas aan ons scheppingsdoel. Dat is ook ten diepste de doelstelling van ons mannenkoor, zingen tot Zijn eer.

In de achterliggende tijd zijn we als bestuur achter de schermen bezig geweest om voor het komende seizoen alles voor te bereiden. Zoals een ieder weet ligt de focus dit seizoen op de cd-opname die gepland staat op D.V. 13 mei 2017. Het belooft een mooie muzikale dag te worden. Eerst hopen we echter op 1 oktober gezamenlijk met het jeugdkoor Jong Asaf te zingen op de herdenkingsavond van Rehoboth. Daarnaast staat er ook een mooie avond op 29 oktober te wachten in de Geerteskerk van Kloetinge waar wij onze traditionele Hervormingsavond hopen te houden. Het blijft altijd een genot om daar te zingen, in die prachtige dorpskerk met zijn akoestiek. De laatste zangavond van 2016 staat gepland op 17 december in de Sionkerk. Waar we samen met de andere Goese koren de traditionele kerstzangavond hopen te houden.

weer snel zijn plaats in kan nemen. Er zijn na de vakantieperiode een aantal luisteraars op de repetitieavonden geweest. We hopen nog op uitbreiding van de leden. Zeker de eerste tenoren kunnen wel versterking gebruiken. Als u nog een kennis of buurman heeft die graag zingt, neem hem gerust mee om de sfeer te proeven. Hartelijke groet, Arjan Zuidweg

In de tijd die achter ons ligt, heeft ook het nodige plaatsgevonden. Zo stonden we samen met de familie van Arjen Huissen aan het graf van een geliefde schoonzus, die ook in hun gezin ondanks haar beperkingen een grote plaats innam. Daarnaast hebben zowel koorlid Ko Luteijn en zijn vrouw met hun gezondheid getobd en zijn ze beiden in het ziekenhuis opgenomen geweest. Daarnaast is 1e tenor Leo van der Maas weer opgenomen geweest in Eleos de Fonteijn. We wensen hem en zijn gezin ook veel sterkte toe in de toekomende tijd. We hopen dat deze periode van rust ook gezegend mag worden aan lichaam en ziel. Jan Lukasse is in de vakantieperiode geopereerd aan staar in beide ogen. Bariton Cees Nieuwenhuijse heeft last van een reumatische aandoening waardoor hij de repetities niet kan bijwonen. We hopen dat hij ook Lofzangklanken | oktober 2016

07


08

Lofzangklanken | oktober 2016


Van de dirigent

De vakantie is voorbij en het nieuwe seizoen is aangebroken. We hebben een aantal uitvoeringen in het vooruitzicht. Twee avonden in oktober en de jaarlijkse kerstavond. Het lijkt allemaal nog ver weg, maar de tijd vliegt. En dan komen de februari zangavond en de cd opname al weer snel om de hoek kijken. Er wordt achter de schermen al hard gewerkt om van deze dag een succes te maken. Discipline op deze dag is het allerbelangrijkste om de opname tot een goed einde te brengen. Dit geldt natuurlijk voor ons allemaal. Het geeft altijd een apart gevoel, als je in een grote kerk staat met al die opnamemicrofoons om je heen. We doen het met elkaar en zijn op elkaar aan gewezen, een soort verbondenheid, terwijl het altijd hard werken is. Erg vermoeiend, maar als het gelukt is, geeft het ook een enorm bevredigend gevoel. We gaan er voor studeren, en dat vergt wel discipline. Veel bijschaven, de zogenaamde puntjes op de “i”. Maar ik heb weer het volste vertrouwen in u. Er staan natuurlijk ook weer nieuwe dingen op het programma, kortom, een vrij druk programma. Ik hoop dat we met elkaar weer een goede en vooral gezegende tijd mogen krijgen.

de psalmen aanheffen, die lieflijk’ zijn, en harten treffen? Drukte en andere dingen treffen ons allemaal hoor! Maar als ons mannenkoor soms zo gevoelvol zingt, dat ik er door bewogen wordt, dan hoop ik toch zo dat God ons wil verhoren. Eenmaal te mogen zingen in dat grote koor, volmaakt tot eer van Hem. Geen wanklank meer, geen klacht. Niet gestoord door drukte. Geen discussie wat we wel moeten zingen, of niet mogen zingen. Nooit teveel, nooit te weinig. Wat zal het zijn om lid van dat koor te zijn? Dan lezen we in psalm 89: ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên; Uw waarheid t’ allen tijd vermelden door mijn reên. Ik weet, hoe ‘t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen; Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken, Zo min zal Uwe trouw ooit wank’len of bezwijken. Ron van Ommen

Ik hoop dat we allen de kracht en de gezondheid mogen ontvangen om dit werk te mogen doen. Maar ook de lust. Soms denk je wel eens, zouden veel mensen geen lust meer hebben om te zingen? Geen tijd en geen verplichtingen is de meest opgegeven reden om geen lid van een koor te zijn. Maar hoe zouden we dan Lofzangklanken | oktober 2016

09


MANNENKOOR

Ledennieuws

DEGER. LOFZANG GEM. GOES In de achterliggende maanden juni, juli en augustus waren er geen koor repetities en uitvoeringen. Voor ons als zangers dus een periode van rust. Desondanks gaat de tijd verder. Ook in de zomervakantie waren er zorgen over gezondheid, was er blijdschap en rouw.

In de achterliggende maanden juni, juli en augustus waren er geen koor repetities en uitvoeringen. Voor ons als zangers dus een periode van rust. Desondanks gaat de tijd verder. Ook in de zomervakantie waren er zorgen over gezondheid, was er blijdschap en rouw. OverLeDen: Onverwacht is op 27 juli overleden: Ploni, schoonzus van Arjen Huissen.De Heere sterke ven vertrooste de achtergebleven familie in deze weg van rouw en verdriet. GebOOrte: Op 18 mei 2016 werd Lowieke geboren, dochter van onze algemeen adjunct Kees Dingemanse. ziekte:

hem en zijn gezin voor sterkte toe in deze weg. We hopen dat deze periode van rust ook gezegend mag worden aan lichaam en ziel. Jan Lukasse moest voor een operatie worden opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor kon hij aan het begin van het seizoen de repetitie avonden niet bijwonen. Ook koorlid Cees Nieuwenhuize kon door zorgen omtrent zijn gezondheid de repetitie avonden niet bijwonen. We wensen Jan en Cees beterschap en herstel toe en hopen dat zij weer spoedig aanwezig zullen zijn op de repetitie avonden. HUweLijk: Dinsdag 24 mei is koorlid Jaap Sanderse getrouwd met Petra Besselink. Nog van harte geluk gewenst met jullie huwelijk!

Al langere tijd tobt bas Ko Luteijn met zijn gezondheid, met name met zijn prostaat. Hieraan werd hij op 19 juli geopereerd in nieUwe en vertrekkenDe LeDen: het Bravis Ziekenhuis te Bergen op Zoom. Ook zijn vrouw heeft de afgelopen tijd Bariton Adrie van Eijk heeft bedankt als een operatie ondergaan. We wensen hen koorlid. samen veel sterkte en Gods onmisbare zegen toe. Hartelijke groet, Eerste tenor Leo van der Maas is opgenomen in Eleos de Fonteijn. We wensen Kees Dingemanse

10

Lofzangklanken | oktober 2016


Agenda

(voor alle data geldt D.V)

Zaterdag 29 oktober

Hervormingsavond

2016

Locatie: Geerteskerk te Kloetinge. Organist: Jos Oreel. Openingswoord: Ds. Janse. Aanvang: 19.30 uur. Collecte: Deputaatschap Evangelisatie.

Zaterdag 17 december

kerstzangavond

2016

Locatie: Sionkerk koren: we zingen met de andere koren uit onze gemeente. Openingswoord: Ds. Meeuse. Aanvang: 19.30 uur.

Zaterdag 25 februari

Februarizangavond

2017

Locatie: Sionkerk Gastorganist: Marco den Toom Openingswoord: Ds. Baaijens. Aanvang: 19.30 uur. Naast orgelimprovisatie is er veel samenzang.

Lofzangklanken | oktober 2016

11


tekst: Henk Guiljam foto’s: Leo Bolleman

Zangavond in Yerseke afsluiting van het seizoen

Door het bestuur is er op 21 mei 2016 een zangavond belegd in de Nederlands Hervormde kerk te Yerseke. Deze zangavond is de laatste zangavond van het verenigingsseizoen 2015-2016. Aan deze avond werkt naast het mannenkoor het plaatselijk jeugdkoor David mee.

12

Lofzangklanken | oktober 2016


wachten op de sleutel Tussen zes en kwart over zes verzamelen de koorleden zich voor de mooie kerk in het centrum van Yerseke. Volgens de afspraak met de koster zou er om kwart over zes gestart worden met inzingen. Echter om tien over zes is er nog geen koster te bekennen. Door het bestuur wordt er driftig contact gezocht per telefoon met de plaatsvervangende koster. Geen gehoor, want de koster was al onderweg naar de kerk. Met dit oponthoud in gedachten stroomden de mannen de kerk in. Gelijk worden ze in de formatie op het podium neergezet, zodat we kunnen starten met het inzingen. Jos was via het smalle draaitrapje naar de orgelgalerij boven de ingang gegaan en nam plaats achter de klavieren. Echter stond de spiegel voor de communicatie tussen de organist en de dirigent er niet, en moest deze nog worden geĂŻnstalleerd. Dit werd onder het inzingen geregeld. Het inzingen liep daardoor niet helemaal vlekkeloos. Tijdens het inzingen, druppelde ook ondertussen het jeugdkoor binnen. Het jeugdkoor stelde zich na het inzingen voor het mannenkoor op, om de gezamenlijke stukjes door te nemen. Het samen zingen met een jeugdkoor is altijd mooi, ook de frisse kinderstemmen tegen de mannenstemmen geeft altijd een mooie klank. Dat belooft wat voor de uitvoering.

Appel voor de dorst Na het inzingen, zijn wij als mannen altijd gewend een bakje koffie of thee te drinken. Maar deze voorzieningen zijn niet in de kerk aanwezig. Het bestuur had echter gezorgd voor een appeltje voor de dorst. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Ondertussen druppelen ook de eerste luisteraars binnen en om 10 voor half 8 worden de mannen buiten door koormeester Jan in formatie opgesteld en in de kerk gebracht. Jacco Goud, de organist van het jeugdkoor, was al begonnen met het inleidend orgelspel. Aansluitend zingen we psalm 84 vers 6.

Lofzangklanken | oktober 2016

David en Datheen Deze avond zingen we alle samenzangpsalmen in de berijming van Petrus Datheen. Na de prachtige samenzang, heet ouderling Geijtenbeek alle luisteraars en koren hartelijk welkom. Hij leest daarna een gedeelte van psalm 34 voor en gaat voor in gebed. Daarna houdt hij een meditatie aan de hand van de gelezen psalm. Hij trekt daarbij lijnen tussen het leven van David en Petrus Datheen. Beiden hadden een zwervend leven, werden verdreven of vervolgd. Echter hadden beiden ook een plaats waar zij hun noden en zorgen kwijt kunnen. Hierna geeft hij psalm 34 vers 1 en 11 op als collecte zang. De collecte is bestemd voor de noodhulp aan Zuidelijk Afrika-Malawi, waar enorme droogte heerst. 13


Het mooie van een kinderkoor is het enthousiasme van de kinderen waarmee gezongen wordt

prachtig klinkt. Het is eigenlijk jammer dat maar is een liedbewerking met een mooie afwisseling tussen verschillende verzen. het jeugdkoor hun plaatsen al op moeten zoeken, want op het programma staat de Gezamenlijke afsluiting samenzang van psalm 119 vers 3 en 17. Na de samenzang van psalm 81 vers 12 Heldere kinderstemmen kwam het jeugdkoor voor het mannenkoor Mannenzang Na de samenzang is het jeugdkoor aan de staan. We zingen samen psalm 139 waarbij Hierna is het de beurt aan ons om als beurt om hun blokje te zingen. Het valt de jeugd de melodie zingt. Het tweede mannenkoor onze bijdrage aan de avond bij het opkomen al op dat het jeugdkoor vers zingen wij als mannen alleen, omdat veel leden heeft. Nadat ze opgesteld zijn, te leveren. We beginnen met de mooie de jeugd dit niet ingestudeerd heeft. bewerking van psalm 107 van André beginnen ze met het zingen van psalm Daarna sloten we af met: Blijf bij mij Heer. 138. Wat is het mooi om de heldere kinder- van Vliet. Deze bewerking hebben we al meerdere keren uitgevoerd, maar het blijft Voor het laatste vers heeft het jeugdkoor stemmen te horen in de kerk. Ze zingen met alle tempowisselingen een lastig stuk. een tegenstem ingestudeerd, wat prachtig verder psalm 116 geschreven door hun klinkt. Het blijft geweldig mooi om als dirigente Henriëtte de Bat-van Maelsaeke. We zingen daarna psalm 38 van Dick van Luttikhuizen. Een prachtige harmonisatie mannenkoor samen met het jeugdkoor te Het mooie van een kinderkoor is het zingen. Nadat de beide koren hun plaats waarbij het laatste vers in een andere enthousiasme van de kinderen waarmee weer ingenomen hebben, zingen we onder gezongen wordt. Soms klinkt er dan de ene harmonisatie als antwoord op de andere en dan de andere stem boven het koor uit. verzen gezongen wordt. Daarna begint Jos begeleiding van Jos de slotpsalm 4 vers 3. De voorzitter van het jeugdkoor, ouderling aan het voorspel van: Werken van Hem. Het volgende stukje dat gezongen is had Oostdijk sluit de avond met een woord van de titel Lof zo’n God, wat ook geschreven Het is een verrassend en mooi voorspel is door hun dirigente. Bepaalde delen van waardoor wij als zangers extra aangemoe- dank. Voor het jeugdkoor is er bij de uitdit lied worden met een mooie tegenstem digd worden het stukje te zingen. Ondanks gang nog een traktatie. Hij sluit de avond dat de zetting voor de 1e tenoren aan de daarna met gebed. We mogen terugzien op gezongen. Als laatste zingen ze het lied: hoge kant is, wordt er goed gezongen. Als een mooie afsluiting van het seizoen. de keuze van Ruth. Bij dit stukje komen laatste kwam psalm 116 aan de beurt. Deze er twee solisten aan bod, die beiden een psalm wordt niet traditioneel gezongen zuivere heldere kinderstem hebben, wat 14

Lofzangklanken | oktober 2016


Daar komt muziek uit

Het Hessorgel is voor ons zeker geen onbekend

tekst en foto’s: Henk Guiljam

instrument. Tijdens onze jaarlijkse Hervormingsavonden zien we vanuit het koorgedeelte het sierlijke orgelfront, dat gemaakt is in de Louis XVI stijl. Het oogt niet alleen fraai, ook de klanken zijn een streling voor het gehoor. Deze keer zijn we te gast bij RenĂŠ Nijsse, die naast

Het Hessorgel in de Geerteskerk van Kloetinge

orgelbouwer sinds 1998 organist van dit orgel is.

Lofzangklanken | oktober 2016

15


Familiewapen Z.D. van der Bilt

Ramskop met een lint met muziekinstrumenten

De geschiedenis van het Hessorgel In de loop der tijd hebben heel wat reparaties en veranderingen plaatsgevonden. Ook zijn er verschillende originele stemmen vervangen. Een ingrijpende verbouwing vond plaats in 1913, toen is het orgel verplaatst naar de plek waar het nu staat. Voorheen stond het voorin de kerk. De kerk was toen nog gescheiden van het koor d.m.v. een muur. Nadat het orgel verplaatst was, is ook de muur gesloopt zodat het koor bij de kerk is getrokken. Het orgel werd toen gerepareerd door de firma Dekker uit Goes.

Adviseur was de organist van de Grote Kerk van Goes, de heer Kooiman. Vrijwel al het pijpwerk (totaal 490 pijpen) werden voorzien van stemslitsen met stemrollen. De slisten werden in de bestaande pijpwand aangebracht, wat een opschuiving veroorzaakte omdat de pijpen nu een hogere toon aangaven. Tijdens de verbouwing werd er weer verandering aangebracht in het pijpwerk. Er kwam een nieuwe Trompet 8 op het hoofdwerk. Op het bovenwerk maakte drie oorspronkelijke registers plaats voor Quintadeen 8, een Viola di Gamba 8 en een Voix Celeste. In 1930 vond er weer een verbouwing plaats, en verdween er wederom historisch pijpwerk. Op het hoofdwerk maakte de Flajeolet 1 voor de Viola 4, ook kwam er een nieuwe Oktaaf 2 bij. Het pedaal kreeg een pneumatische lade met een Subbas 16 voet. In 1975 vond er een grote restauratie plaats door de firma Flentrop. Deze firma heeft vakwerk geleverd, en maakte er weer een Rococo-instrument van met een helder en sprankelend klankbeeld. Het pedaal is toen wel zijn Subbas 16

16

Lofzangklanken | oktober 2016

“Kloetinge is van oudsher al een rijke gemeente geweest, dit is ook te zien aan het prachtige orgelfront” weet René. Het orgel is 1787 gebouwd door Hendrik Hermanus Hess. De ingebruikname vond plaats op 27 mei 1787. De toenmalig predikant Petrus La Motte preekte n.a.v. psalm 104: 33 en 34. Het orgel koste toen 7.644,98 gulden, voor die tijd was dit een aanzienlijk bedrag.

Pedaalregisters kwijtgeraakt en was er alleen een koppel Pedaal – Hoofdwerk. Nadat in 2008 de grote restauratie van de kerk voltooid was, bleek dat het orgel ook toe was aan een grondige onderhoudsbeurt. Maar er waren meer wensen. Het orgel miste een vrij pedaal. Het vergroot de mogelijkheden om meer solostemmen te laten horen. Het geeft ook een dragende bas, grondtonen die onmisbaar zijn bij het begeleiden van de samenzang. In 2008 kreeg de firma Nijsse opdracht voor de plaatsing van twee zelfstandige registers, een Subbas 16 en een Prestant 8. Hierdoor kan men nu spreken over een vrij pedaal.


Bijna onopvallend staat op de zijkant van het oksaal, aan de noordzijde, de naam ‘Maria van der Hagen geb. Wagenaar’. Maria Wagenaar was gedoopt in Goes op 23 oktober 1720 en daar op 28 oktober in het huwelijk getreden met Nicolaas van der Hagen. Deze werd in notariële akten in 1754 en 1764 vermeld als boekweitmaler. Zijn woning en bedrijf bevonden zich buiten de Nieuwe Hoofdpoort. Deze stadspoort stond aan het noordelijk uiteinde van de J. A. van der Goeskade. Van de kerk van Kloetinge pachtte Nicolaas van der Hagen een perceel weiland van ruim zes gemeten, gelegen aan de singel van de stad Goes. Maria Wagenaar was schoonzuster van de ambachtsheer Zijwert Diederik van der Bilt, op wiens initiatief het orgel werd geplaatst. De ambachtsheer was getrouwd met Adriana Wagenaar, een zestien jaar jongere zuster van Maria Wagenaar. We kunnen ervan uitgaan dat deze familierelatie te maken heeft met de naam op het oksaal. Het waarom van de naamsvermelding hebben we evenwel niet kunnen achterhalen. Bron: G.J. Lepoeter De Geerteskerk te Kloetinge pag.69

“Zullen we naar het orgel gaan”? Vraagt René ons. Hij loopt voorop, en in een rap tempo betreedt hij de hoge wenteltrap. Als we uitkomen op de orgelgalerij, lopen we naar de orgelkas. Voordat hij de deur van de orgelkas opent, verteld hij dat de kas 80 cm. naar achter uitgebouwd is. “Dit was nodig voor de pedaalregisters. Maar het functioneert ook uitstekend om de koude trek vanuit de toren tegen te houden. De kas is aan de binnenkant geïsoleerd, waardoor het orgel minder snel ontstemd raakt. Om de kosten te drukken voor het vrij pedaal, is er gekozen voor gebruikt pijpwerk. Zo komt de Subbas 16 uit het orgel van de Geref. Gem. van Katwijk, en de Prestant 8 had ik op voorraad”. Via de achterkant van de orgelkas lopen we langs een blaasbalg waar de pedalen aanzitten voor de ‘orgeltrapper’. “Kunstenaars waren dat vroeger, weet René. Dat was toch knap werk als je het orgel op gelijke toonhoogte kon houden! Geloof me dat het vroeger niet altijd mooi geklonken heeft, en wel eens zwierende tonen te horen waren”.

D I S P O S I T I E v a n h e t H E S S - O R G E L ( 1787 ) vanaf 2008: Hoofdwerk Bourdon 16 Prestant 8 Holpijp 8 Octaaf 4 Quintprestant 3 Superoctaaf 2 Flageolet 1 Mixtuur basc./disc. II-IV sterk Cornet disc. V sterk Sesquialter II sterk Trompet basc./disc. 8

Bovenwerk Holpyp Viola di Gamba Gemshoorn Quintfluit Octaaf Carillon Vox Humana

Werktuigelijke registers Koppel Hoofdwerk-Bovenwerk Koppel Pedaal-Bovenwerk Tremulant op het Bovenwerk Ventiel op het Bovenwerk

Overige gegevens Manuaalomvang: C-f”’ Pedaalomvang: C-d’ Stemming: evenredig zwevend Toonhoogte: a’ = 425 Hz

Lofzangklanken | oktober 2016

Pedaal Bourdon Prestant

8 16 8 8 4 3 2 Werktuigelijke III sterk registers 8 Koppel Hoofdwerk Pedaal - 2

17


René Nijsse achter het klavier

René kijkt op zijn horloge en zegt dat hij nu echt naar huis moet

Via een klein houten deurtje, dat nodig toe is aan smeermiddel, komen we uit bij de speeltafel. René neemt plaats op de orgelbank, en laat ons één voor één de registers horen. “Deze is al op leeftijd hoor”, als hij de Prestant uittrekt. We horen de verschillende stemmen aan ons voorbij komen, die het heel goed doen. Zoals de Holpijp de Bourdon en de Flajeolet klinken heel mooi in deze akoestische ruimte. We merken dat René het orgel op en top kent. Vervolgens trekt hij de Carillion uit. Zijn vingers rammelen nu vliegensvlug over de toetsen om het carillon optimaal te doen klinken. “Er is één stem bij waar ik niet veel mee kan, dat is de Cornet. Dit moet eigenlijk een mooie uitkomende stem zijn, maar hij is bijna niet om aan te horen. Meestal gebruik ik dan de Sexquialtra. Wil het een beetje klinken moet je een octaaf hoger spelen. Het liefst zou ik hem eraf halen, en er een nieuwe opzetten. Maar ja dat is wel erg lastig bij monumentenzorg. Dit is een monument en dat moet gekoesterd worden, vinden zij”.

deed het elektronisch orgel zijn intrede, zodat men kon leren om op de pedalen te spelen. Dus voor die tijd waren er veel kerkorganisten die nooit de kans gekregen hadden om pedaal te spelen”. Het Hessorgel is bijna een halve toon lager gestemd. Heel veel historische orgels zijn niet gestemd op C. Deze toon is toch eigenlijk de gebruikelijke toonhoogte? René trekt nu de Subbas 16 uit van het pedaal. We horen nu de zware dreunen, die René: ”Goeie vraag. Het Hessorgel is gestemd op 425 hertz, gebruikelijk is 440 er dan ook echt mogen zijn. Zondermeer zijn de pedaalregisters een verrijking van hertz, dus dit orgel staat bijna een halve toon lager. Maar waarom niet alle orgels het instrument. “Een vrij pedaal was op 440 Hertz staan daar zou ik echt geen vroeger niet vanzelfsprekend”, verteld antwoord op kunnen geven. Kijk vroeger René. “Heel veel orgels hadden een werden de orgels alleen gebruikt voor de aanhangend pedaal, zodat je het klavier samenzang, maar tegenwoordig worden met het pedaal kon koppelen. Voor veel ook andere muziekinstrumenten gebruikt organisten was dit erg handig omdat zij met het orgel en dan kan het lastig zijn. gewoonweg geen pedaal konden spelen. In de jaren vijftig stond er in ieder reformatorisch gezin wel een harmonium. René kijkt op zijn horloge en zegt dat hij nu echt naar huis moet. Hij legt even uit Ook werd toen in deze gezinnen veel hoe we de kerk af moeten sluiten, zodat gezongen. Als je zondagsavonds door we nog even ons gang kunnen gaan op het de straat liep dan hoorde je buiten bij verschillende woningen gezang, begeleid orgel. Uiteraard was dat voor onze orgelliefhebbers geen enkel probleem. op een harmonium. Pas in de jaren zestig

18

Lofzangklanken | oktober 2016


Verkoop

Verhuur

Leasing

Service

Grote aad voorr e ikt gebru s! ine mach

New Holland Delvano Miedema AVR Kuhn Toyota

• Landbouwtraktoren • Tuin-

Krabbendijke

T 0113 - 50 26 10

F 0113 - 50 61 46

Goes

T 0113 - 23 01 12

F 0113 - 21 57 07

Koudekerke

T 0118 - 61 12 13

F 0118 - 63 41 13

www.gebrweststrate.nl

info@gebrweststrate.nl

Lofzangklanken | oktober 2016

en -machines en parkmachines

19


Gouden huwelijk Ko en Ineke tekst en foto’s: Henk Guiljam

Dinsdagavond 19 april was het precies 50 jaar geleden dat onze zangvriend Ko Luteijn en zijn vrouw Ineke Luteijn-Don in het huwelijk zijn getreden. Zij vierden deze dag samen met familie en vrienden in dorpshuis Apeldoorn te Oostdijk. s’ Avonds werden wij uitgenodigd voor een optreden. Ko en Ineke zijn op 19 april in 1966 te Krabbendijke in het huwelijk getreden. Het echtpaar heeft twee zoons en één dochter en zijn trotse opa en oma van twaalf kleinkinderen en inmiddels ook van twee achterkleinkinderen.

Tussen de cadeau’s domineert er een grote bos dieprode rozen.

Aangezien dorpsgebouw Apeldoorn geen eigen parkeerterrein bezit, is het nog even zoeken in de omliggende straten voor een plekje. Nadat we de auto geparkeerd hebben zien we Arjan en Ed voorbijfietsen. Door het mooie weer en omdat Krûunieng dichtbij is, hebben zij gekozen voor de tweewieler. Voor deze gelegenheid heeft het bestuur besloten om onze koorkleding thuis te laten. In onze vrijetijdskleding begeven we bijna onopvallend onder de gasten, alleen onze rode uitvoeringsmap verraad onze

aanwezigheid. Achterin de zaal zien we Ko en Ineke felicitaties in ontvangst nemen. Het is duidelijk aan hun te zien dat zij onze aanwezigheid waarderen. Tussen de cadeau ’s domineert er een grote bos dieprode rozen. De bruid verklapt dat ze deze vanmorgen cadeau heeft gekregen van Ko. Vervolgens nemen we plaats en worden ontvangen met koffie en overheerlijk gebak. Als het negen uur is stellen we ons voor in de zaal op. Gezien de krappe ruimte is het wel even passen en meten, maar het lukt.

20

Lofzangklanken | oktober 2016

Voorzitter Arjan stapt nu naar voren en maakt het programma aan de aanwezigen bekend. We zingen psalm 6, psalm 42 en psalm 27. Stuk voor stuk bekende psalmen die vaak gezongen worden. We merken dat er goed geluisterd wordt, ook wordt er door enkele gasten pogingen gedaan om ons vast te leggen op foto en video. Nadat we ons blokje afgesloten hebben met de mooie bewerking van Jan van Zweden, nemen we weer plaats in de zaal.


We zijn zojuist voorzien van de nodige vitaminen

Onder het genot van een hapje en een drankje komen de gesprekken al spoedig op gang. Zoals het spreekwoord zegt ’Gezelligheid kent geen tijd’, is dit gezegde ook hier van toepassing. Maar de klok loopt inmiddels al tegen kwart voor tien, dus moeten wij ons aan ons programma houden. We stellen ons weer op. We zijn er inmiddels achter gekomen dat zaal Apeldoorn een droge ruimte is, zodat het zingen voor ons hard werken is. Ook de ruimte is inmiddels behoorlijk op temperatuur gekomen. Maar we zijn zojuist voorzien van de

nodige vitaminen, en de stembanden zijn weer gesmeerd. Op het programma staan nu de volgende nummers; “Elk uur elk ogenblik”, “Er is een God die hoort” en psalm 150. Met Jos achter het keyboard en Ron op de stoel beginnen we aan ons tweede blokje. Wederom bekende nummers die we zonder rode map kunnen zingen. We vergeten even de warmte, al zijn er bij verschillende zangers de zweetdruppeltjes op hun voorhoofden waar te nemen. Met de mooie bewerking van Meindert Kramer over psalm 150, sluiten we ons Lofzangklanken | oktober 2016

optreden af. Hierbij wordt in het slot van het refrein een volume opgebouwd waarbij je bijna gelooft dat de dakpannen liggen te rammelen. Hierna neemt Ko de microfoon ter hand en bedankt hij ons hartelijk ook namens Ineke, voor onze aanwezigheid en het kooroptreden.

21


Goed op weg!

bematonline.nl

22

Lofzangklanken | oktober 2016


De schijnwerper

tekst: Kees Dingemanse en Henk Guiljam

Van Kathmandu tot Kloetinge

Op een mooie zomeravond zijn we te gast in Kloetinge. Prem Averesch (bas) is sinds januari 2015 lid van mannenkoor de Lofzang en staat deze keer in de Schijnwerper. Prem werd in januari 1977 geboren in Kathmandu. Dit is de hoofdstad van Nepal en heeft nu bijna 1 miljoen inwoners. Door adoptie komt hij als drie jarig jongentje in 1980 naar Nederland. Daar wonen in Enter zijn adoptieouders en 7 jaar oudere adoptiezus. Vader werkte in een timmerfabriek en later in de transportbranche.

Lofzangklanken | oktober 2016

23


Prem op 11-jarige leeftijd

Mooie herinneringen Om het hechtingsproces goed te laten verlopen hoeft Prem pas zes maanden na zijn vierde verjaardag naar de basisschool. Dat was wel gelijk voor vijf dagen per week. Hij herinnert zich uit die tijd nog kleuterjuf Ina Lemans. Leuk was dat Prem deze kleuterjuf in Zeeland (Nieuw & St. Joosland) weer tegen kwam en zelfs eens bij haar is wezen schilderen. Ook herinnert Prem zich uit zijn basisschooltijd nog dat er veel bomen rond de school stonden. Daar kon je heerlijk in klimmen. Toen er eens overlast was door duiven, bleek dat zijn goede klimvaardigheden waren opgemerkt. Door de directeur werd Prem gevraagd om in de bomen te klimmen en de jonge duiven mee naar beneden te nemen. Aangezien zijn vader thuis ook vogels voor de hobby hield, werden de jonge duiven door Prem meegenomen naar huis.

ook Prem moest aan de grappen geloven

Na de basisschooltijd werd de ambachtschool in Rijssen bezocht. De eerste twee

jaar stonden in het teken van de algemene ontwikkeling. Daarna koos je een specialisatie en kreeg je 2 jaar vakonderwijs. Prem leek de metaalbewerking wel wat. Maar op advies van de schooldecaan koos hij voor schilderen. Na twee jaar vakonderwijs ging Prem tussen het 16e en 18e levensjaar aan de slag als aspirant gezel schilder. Hij werkte vier dagen per week en ging 1 dag naar school. In de wintermaanden, als er weinig te schilderen was, ging je drie weken aan een stuk naar school.

24

Lofzangklanken | oktober 2016

Prem ging aan de slag bij een bedrijf uit Enter. Er was veel schilderwerk, met name in de nieuwbouw. In die tijd werden met ‘groentjes’ natuurlijk ook al grappen uitgehaald. Zo werd bij een collega eens een stok door de mouwen van zijn jas gestoken. Ook werd je als groentje om een plintentrapje of luchtankers gestuurd, die uiteraard helemaal niet bestonden. Ook Prem moest aan de grappen geloven. Toen hij eens op het toilet zat werd er door collega’s ammoniak onder de deur door gespoten. Dan wil je wel maken dat je buiten komt…. Na 20 jaar in Enter gewoond te hebben verhuisde Prem naar Rijssen. Hij werkte daarna bij het bedrijf Ten Berge in Rijssen. Er werkte daar zo’n 35 man. De schilderklussen betroffen met name schoolgebouwen. Zodoende kwam hij op vele plaatsen in Nederland, waaronder Gouda en Amsterdam. Door de reisafstand waren dat wel lange werkdagen.


Na vijf jaar bij deze werkgever te hebben geschilderd ging Prem werken via uitzendbureaus, het zogenaamde flexwerk. Een erg afwisselende tijd met allerlei projecten. Tussen 2007 en 2012 bestond het werk uit het schilderen van units op industrieterrein de Mors in Rijssen. Hier werd namelijk door de Rijssense ondernemer Dirk Wessels flink geïnvesteerd. Voor Prem leverde dit vijf jaar lang veel werk op. Af en toe kwam Prem voor vakantie naar Zeeland. Zodoende kwam hij Bea Möhlmann tegen waarmee het goed klikte. Een vaste verkering volgde. Hun woning aan de Zomerweg werd helemaal door hem opgeknapt waarna ze in 2014 in het huwelijksbootje stapten. Hij is nog steeds op zoek naar een vaste baan in Zeeland. Nu doet hij nog steeds veel flexwerk, waarbij Prem schilderklussen doet door het gehele land. Dat betekent vaak wel dat je de hele week van huis bent. Maar ook in de weekenden weten anderen hem al te vinden voor een schilderkarweitje. . zingen tussen 30 bassen Toen Prem zestien jaar was is, hij lid geworden van jongerenkoor Sjaloom uit Rijssen. Het koor telde ruim 100 leden en stond onder leiding van Albert Last. “Een mooi koor, vertelt Prem. We zongen meestal in de regio Rijssen. We hadden toen in die tijd goede contacten met een koor uit Kootwijkerbroek. Zij nodigden ons ieder jaar uit voor een concert, en wij organiseerden dan weer een concert samen met hen”. Na een aantal jaren hield Prem het voor gezien en werd hij lid van het Noordermannenkoor. Het koor stond toen onder leiding van Harm Hoeve. Prem weet nog dat Harm er begon als dirigent. “Hij was nog maar een broekje van amper twintig jaar. Hij volgde toen Hennie Slettenhaar op, die wegens ziekte moest stoppen. Toen ik op het koor kwam, telde het dik 135 leden en kende een trouwe opkomst. Zelf zong ik in de baspartij samen met ruim dertig bassen, en die hadden me daar een volume. Geweldig!” Aan zijn pretoogjes is te zien dat hij er nog van geniet. Nadat Harm veertien jaar voor het koor gestaan had droeg, hij in 2009 het dirigeerstokje over aan Marcel vande Ketterij. Het koor kreeg veel uitnodigingen binnen, weet Prem. Mooiste uitvoering? “Dat is een moeilijke vraag. Ik herinner me heel veel mooie concerten. Ook heb ik meegezongen met een vijftal cd opnames. De opnames vonden plaats in de Stephanuskerk van

Hasselt, we werden dan begeleid met het Knolorgel, schitterend man! Op verschillende cd’s werden we begeleid door een instrumentaal trio, dat waren Kees Alers, Regina Ederveen en Diana Abspoel. Dit trio gaf een mooie aanvulling op de koorbegeleiding. Ook herinner ik me concerten in de Grote Kerk van Dordrecht met de mannenkoren Ethan en Salvatori, waar we als één groot koor zongen. Maar de mooiste zangavond? Ja dat waren de kerstavonden in Leeuwarden. Ieder jaar werden we daar uitgenodigd voor een kerstavond in de Jacobijnenkerk. Deze avonden werden georganiseerd door de evangelisatiepost Leeuwarden waarbij evangelist S. de Visser de leiding had. Deze avonden werden massaal bezocht waarbij de kerk tot op de laatste plaats bezet was”. waar ga je nu naartoe? Toen Prem in 2014 in verband met zijn huwelijk is verhuisd naar Kloetinge, heeft hij met pijn in zijn hart bedankt als koorlid. Nadat hij getrouwd was miste hij de wekelijkse koorrepetities erg. Maar toen er vorig jaar januari in het Kerkelijk Nieuws een bericht stond van mannenkoor De Lofzang, met daarin de repetitieavonden en de aankondiging van de februarizangavond, begon het bij Prem te kriebelen. Hij zou vast en zeker de eerstvolgende repetitieavond bezoeken. Zijn voornemen was om dit aan niemand bekend te maken, zelfs niet aan zijn vrouw. “Toen ik dinsdagsavonds naar de hal stapte en mijn jas aan deed, vroeg Bea verwonderd: Waar ga jij nu naar toe? Naar het mannenkoor, zei ik vastbesloten. Moest je haar reactie zien! Toen ik op het mannenkoor aankwam, werd ik gastvrij ontvangen. Ook heb ik mijn plekje weer gevonden bij de bassen. Ik vind de repetitieavonden supergezellig, maar ik vind wel dat we meer uit ons hoofd moeten zingen. Zelfs bij de meest bekende psalmen wordt er in de map gekeken”. Ter afsluiting vragen we aan Prem welke hobby’s hij heeft. Moeilijke vraag, nadat hij even moet nadenken zegt hij in het plat Riessens “Woark’n is mien lééfhebberieije”. In het Nederlands: Werken is mijn hobby.

aan zijn pretoogjes is te zien dat hij er nog van geniet

We bedanken Prem en Bea voor de gastvrijheid en de tijd die ze voor ons vrijmaakten.

Lofzangklanken | oktober 2016

25


Gods hand is niet verkort!

Hoe donker was het op de aarde:

Maar zien we nú eens om ons henen:

de satan ging geducht te keer.

de satan woedt, de wereld trekt.

De godsdienst, die er was, ontaardde

De glans van Sion schijnt verdwenen,

in bijgeloof en heil’gen-eer.

ze is rondom met stof bedekt…

Het Woord van God lag onder d’as.

En wie is er met smart vervuld

’t Scheen of Gods Kerk verloren was.

vanwege eigen zond’ en schuld?

En toch, zelfs in die donk’re dagen,

Gods Geest doe Zélf een vuur ontbranden

in zoveel nevelen gehuld,

in ’t hart van velen, groot en klein.

deed God nog mensen naar Hem vragen.

Dan breekt het werk van ónze handen

Zijn raadsbesluit werd tóch vervuld.

en zal er ware ootmoed zijn.

De Zijnen werden toegebracht

Dan zien we eigen duisternis

om Christus’ wil en door Zijn kracht

en smeken w’ om vergiffenis.

De Kerk mocht uit het stof herrijzen:

“O God, wil Zélf ons reformeren:

God gaf hervormers op Zijn tijd.

ons hart, ons huis, ons vaderland,

De Heere zou Zijn macht bewijzen:

opdat er zij een wederkeren,

’t Woord werd weer wijd en zijd verspreid.

gewerkt door d’ almacht van Uw hand.

Maar ’t ging door diepe wegen heen,

Trek ons dan met Uw liefdekoord,

door bloed, door tranen en geween

om Christus’ wil, door Geest en Woord.

En toch is ’t bloed der martelaren

Dan zal, als in de oude dagen,

zo duid’lijk ’t zaad der Kerk geweest.

Uw Kerk gaan glanzen, meer en meer.

De Heere werkte in die jaren

Dan zal men van Uw roem gewagen

zo heerlijk door Zijn Woord en Geest.

en psalmen zingen tot Uw eer,

Dat zag men, door Gods milde hand,

omdat het ondervonden wordt:

óók in ons volk en vaderland.

des Heeren hand is niet verkort!”

Christien de Priester

26

Lofzangklanken | oktober 2016


HOOFDSTUK 36

Over het zingen Liederen van Luther, Lodesteyn, Marot, Beza

Datheen

In Nederland wordt weinig gezongen

VII. Met dat doel hebben verscheidene godzaligen geestelijke liederen op verschillende melodieën gemaakt. Luther is naar het schijnt de eerste geweest na de Hervorming, wiens liederen nog heden ten dage door de Lutheranen in de kerken, en bij ons door enkelingen met stichting gezongen worden. In onze dagen (ten tijde van à Brakel, VT) heeft de onvergelijkelijke Jodocus van Lodesteyn een liedboek gemaakt, dat wat betreft de geestelijkheid zonder weerga is. Cl. Marot heeft de eerste vijftig van Davids psalmen berijmd, en Th. Beza de andere honderd in het Frans, waarop Claud. Gaudemelius, een beroemd musicus in Parijs, die ook in de Parijse moord als martelaar is omgekomen, de melodieën heeft gemaakt, die naar het oordeel van de musici onverbeterlijk zijn. Petrus Dathenus heeft ze uit het Frans in het Nederlands gedicht, op dezelfde melodieën. Het was te wensen dat een kunstzinnig en godzalig dichter er zijn werk van maakte om ze beter, en met de grondtekst beter overeenkomende, op dezelfde melodieën, te dichten, en dat ze in de kerken tot algemeen gebruik aangenomen zouden worden1). Zoals zeer terecht door de Nederlandse synoden besloten is geen andere dan de psalmen van David in de kerk te gebruiken. VIII. Het is verwonderlijk dat de godzaligen in Nederland zo weinig lust hebben tot zingen, en het ook zo weinig doen. Het is waar, het is de loomheid van ons volk, meer dan andere volken, weinig te zingen. Toch zingen de wereldse mensen wel, maar het zijn ijdele liederen, die het hart tot ijdelheid en onkuisheid opwekken. Maar de godzaligen zijn doorgaans zwijgzaam wat dit betreft. De een zegt: ik heb het moeilijk, de ander: ik heb geen stem, de derde: ik ken geen melodie, de vierde: ik durf niet omdat de buren het horen zouden, en mij voor een huichelaar zouden houden. Maar het mankeert hem daar niet zozeer aan, als aan tegenzin. Was het hart geestelijker en vrolijker, dan zou men de Heere steeds meer met vrolijk gezang loven, en ons en anderen daardoor opwekken. Ik spreek niet alleen over het zingen in de kerk, waar velen zelfs niet mee zingen. En bij sommigen is het zo, dat zij op z’n best de psalmzwijgend meelezen.

bron: uitgeverij De Banier

Lofzangklanken | oktober 2016

27


Muziekkruiswoordraadsel 1

3

2

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Horizontaal

vertikaal

1. Bespeler van een strijkinstrument

11. Bespeler van een toetsinstrument

2. Bespeler van een toetsinstrument

5. Bespeler van een tokkelinstrument

12. Bespeler van een klokkenspel

3. Plaats waar het koor opgesteld staat

6. Assistant van een organist

13. Geeft leiding aan een koor

4. Zorgt voor het opstellen van het koor

7. Een groep muzikanten

14. Een groep zangers

9. Bespeler van een trommel

8. Bespeler van een koperblaasinstrument

28

10. Bespeler van een blaasinstrument

Lofzangklanken | oktober 2016


Begrafenisverzorging

Corné Vader ;,3!

>>>=,9/<0:05-6

zorgvuldig, betrokken, oprecht Ook op de Bevelanden. Rouwcentrum beschikbaar in Goes, Reimerswaal en Colijnsplaat. Levering en onderhoud gedenkstenen. Tarweakker 23, 4341 MD arnemuiden T. 0118 - 60 25 00 dag en nacht bereikbaar

2RNRSVODJYRRULQERHGHOV LN1214

w w w. c o r n e v a d e r. n l

Lofzangklanken | oktober 2016

+HWPHHVWFRPSOHWHYHUKXLVQHWZHUNYRRUEHGULMIHQSDUWLFXOLHU

29


�ier was uw advertentie prachtig tot zijn recht gekomen

Uw huis is gegarandeerd schoon!

Wat doen wij?

De grootste makelaar van zeelanD persoonlijk en actief vanzelfsprekenDe kwaliteit

De Sinke komejan groep thuis in zeelanD

30

• Zonnepanelen reinigen • Gevel en Dakpannen reinigen

Voorkant

• Binnen- en buitenkant goten reinigen • Kunststof in de was zetten • Muren/dakpannen impregneren • Kleur herstellen van verschoten kunststof • Schoorsteen reinigen

Met de telescoopreiniging komen we op bijna alle moeilijk bereikbare plaatsen. En zijn er toch nog plaatsen waar we met de telescoop niet bij kunnen komen, dan klimmen wij voor u op de ladder.

ZWAAN

Wilt u iets anders

reinigen aan uw huis?

Neem vrijblijvend contact op om uw wensen te bespreken.

Maatwerk in facilitaire diensten Ju�erswegje 12P 003 • 4421 JB Kapelle T: 0113-603165 • M 0613153768 E info@d-f-d.nl

www.sinke.nl

Adv SKMGroepCorporate A6 staand.indd 2

• Overstekken reinigen

• Ongediertebestrijding

M AK EL AAR s K AN TOOR

Duidelijk verhaal

• Glasbewassen

www.d-f-d.nl

27-05-13 15:45

Lofzangklanken | oktober 2016


FLEXWERK de visser

Het technisch uitzendbureau dat gecertificeerd personeel, op verschillende vakgebieden uitleent aan bedrijven. Flexwerk de Visser BV selecteert de mensen die passen bij het proces en product. Uitzendkrachten die begrijpen waar het in ons bedrijf om draait. De sectoren waarin wij actief zijn: • Techniek • Groen sector • Grond/weg waterbouw • Logistiek & havenarbeid • Verhuizings industrie Wij zien je graag bij Flexwerk de Visser

Lofzangklanken | oktober 2016

Nobelweg 14a 4462 GK Goes Tel. 0113 - 231 333 www.flexwerkdevisser.nl

31


MANNENKOOR

DEGER. LOFZANG GEM. GOES

Colofon Uitgever: Mannenkoor â&#x20AC;&#x2DC;De Lofzangâ&#x20AC;&#x2122; Goes www.mannenkoordelofzang.nl lofzangklanken@mannenkoordelofzang.nl bestuur: Voorzitter: A. (Arjan) Zuidweg, azuidweg@zeelandnet.nl voorzitter@mannenkoordelofzang.nl Algemeen adjunct: K. (Kees) Dingemanse algemeen@mannenkoordelofzang.nl Secretaris: F.W. (Frederik) Spaanderman secretaris@mannenkoordelofzang.nl Penningmeester: K. (Klaas) van der Meulen penningmeester@mannenkoordelofzang.nl Muziekcommissaris: G.M. (Gerard) Verwoerd muziek@mannenkoordelofzang.nl redactie: k. (karel) keijman, hoofdrecteur H. (Henk) Guiljam, henkguiljam@live.nl A. (Arjan) Zuidweg, azuidweg@zeelandnet.nl Leiding en begeleiding: Dirigent: R. (Ron) van Ommen Organist: J.J.P. (Jos) Oreel

Foto voorkant: Leo Bolleman Drukwerk: Grafisch Bedrijf Goes,Scottweg45 4462 GS Goes www.gbgoes.nl Advertenties: Prijzen op aanvraag, plaatsing in overleg. lofzangklanken@mannenkoordelofzang.nl rekeningnummer: IBANnummer: NL42 RABO 038 05 55 034 repetities: Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de grote zaal van de Sionkerk L. de Colignylaan 177 te Goes

Nieuwe leden zijn altijd welkom

Webversie mannenkoor de lofzang brochure lofzangklanken