Page 1

i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•i·•·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ  ¦µ¥­µ¥Ä‹ Œ´Â¦„­»— „»¤£µ¡´œ›r ò¤¸œµ‡¤ ¡»š›«´„¦µ ÓÖÕÕ 

ªnµ—oª¥

‡n µ ¥  0DLQ,VVXHV

‡n µ ¥ Á ¥ µ ª  œ : ‡ªµ¤°´‹œšµŠ£¼¤·ž{µ…°Šœ´„„·‹„¦¦¤

°Îµ œ µ ‹ „´  „ µ ¦ —¼ &ULWLFDO

ªnµ—oª¥œ¸Ã°‡¨µ­­·‡„´­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ ‹´—šÎµÃ—¥ ǦŠ„µ¦ f„°¦¤Á¥µªœÁ¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ ­œ´­œ»œÃ—¥ ¤¼¨œ·›· űœr¦· ݨ


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

§·¤œÂ§´²Œ´¤†§¯‰ ‡nµ¥Á¥µªœ : ‡ªµ¤°´‹œšµŠ£¼¤ž· {µ…°Šœ´„„·‹„¦¦¤

4

„·˜˜·´¥ Šµ¤´¥¡·­·“

µ¥«¦¸­…¼n ª´……¡·›„¸ ¦¦¤Á¡ºÉ°œÊ嘵®¦º°Á¡ºÉ°°œµ‡˜

10

—µ¦·„µ

榉nµ¤¦¤‡nµ¥ ?

12

°oªœ ªµ¥š¸

°Îµœµ‹„´„µ¦—¼

16

´¥ª´•œr ō¥‹µ¦»ª–·

…o°‡·—‹µ„Á«¦¬“«µ­˜¦rªµn —oª¥„µ¦Á¤º°Š : ‹µ„šnµ¡¦³‹´œš¦r™¹Š­œµ¤®¨ªŠ 21 ¦´Š­¦¦‡r ›œ³¡¦¡´œ›»r

ªnµ—oª¥œ¸Ã°‡¨µ­­·‡„´­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥

25

š·¦Á¤¬¦r

«·¨ž³ª¦¦–„¦¦¤ : Áªš¥r¤œ˜¦ršÄ®¤n…°Š¡n°¤—š»œœ·¥¤

27

¨°¦r— ê¨Á—°¤°¦r

‹»¨­µ¦ i·Ôi·•Áž}œ‹»¨­µ¦Äœ‡ªµ¤—¼Â¨…°ŠÃ‡¦Š„µ¦ f„°¦¤Á¥µªœÁ¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ Á„·—…¹ÊœÁ¡ºÉ°Áž}œÁªš¸ ­nŠÁ­¦·¤Ä®oÁ„·—„µ¦ª·¡µ„¬rª·‹µ¦–rœª‡·— ‡nµœ·¥¤ ˜nµŠ Ç š´ÊŠÄœ­´Š‡¤Â¨³ÄœªŠ„µ¦„µ¦šÎµ„·‹„¦¦¤œ´„«¹„¬µ ‹»¨­µ¦ i·Ôi·•…°Á·ªœÁ¡ºÉ°œÇ ­nŠš‡ªµ¤Á¡ºÉ°Ážd—ž¦³Á—ȜĮoÁ„·—„µ¦ª·ªµš³šµŠ‡ªµ¤‡·—®¦º°­nŠ…o°Á…¸¥œ ˜°Ã˜o ™„Á™¸¥Š„´š‡ªµ¤Ážd—ž¦³Á—Èœš¸Éŗo¨ŠÅžÂ¨oª Ťn‹Îµ„´—‡ªµ¤¥µª…°Šš‡ªµ¤¦ª¤š´ÊŠš„ª¸ ‡ªµ¤Á¦¸¥Š ˜nµŠÇ ×¥Áž}œ…o°Á…¸¥œš¸É„¦³˜»oœÄ®oÁ„·—„µ¦‡¦»nœ‡·— ™„Á™¸¥Š Ĝž¦³Á—ÈœšµŠ­´Š‡¤ „µ¦Á¤º°Š °œ»¦´„¬r °»—¤‡˜· „µ¦šÎµ „·‹„¦¦¤ ²¨² š‡ªµ¤š¸Éŗo¦´„µ¦˜¸¡·¤¡r‹³Å—o¦´…°Šš¸É¦³¨¹„Á¨È„ Ç œo°¥ Ç ‹µ„‡–³Ÿ¼o‹´—šÎµ ­nŠš‡ªµ¤Å—oš¸É ǦŠ„µ¦ f„°¦¤Á¥µªœÁ¡ºÉ°„µ¦¡´•œµ 121/40 Ž.ÁŒ¨·¤®¨oµ Á·Š­³¡µœ®´ªoµŠ ¦µÁšª¸ „¦»ŠÁš¡² 10400 Ú¦ 251-1025 °¸Á¤¨r oun_yt@hotmail.com

2


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

¹fd®c»†

‹»¨­µ¦ i·Ôi·•¦µ¥­°ŠÁ—º°œ (¤‡.- „¡. 2544) Œ´ž“¤„µ¨ ŗo§„¬rÁžd—˜´ª°¥nµŠÁž}œšµŠ„µ¦ —oª¥‡ªµ¤¤»nŠ®ª´ŠÄ®o‹»¨­µ¦Œ´œ¸ÊÁž}œÁªš¸šµŠ‡ªµ¤‡·—Á„¸É¥ª„´„·‹„¦¦¤œ´„«¹„¬µ Ťnªnµ‹³Áž}œÁ¦ºÉ°Š‡ªµ¤‡·— „µ¦šÎµŠµœ ¨³…ªœ„µ¦œ´„«¹„¬µ «·¨ž³ ª¦¦–„¦¦¤ ²¨² ˜nÁœºÊ°®µÅ¤n°µ‹‹Îµ„´—°¥¼nÁ¡¸¥ŠÁ¦ºÉ°Š¦µª…°Š „·‹„¦¦¤œ´„«¹„¬µÁšnµœ´œÊ ¤¸Á¦ºÉ°Š¦µªšµŠ­´Š‡¤ „µ¦Á¤º°Š ¨³ª´•œ›¦¦¤š¸Éœµn ­œÄ‹®¨µ¥°¥nµŠ—oª¥„´œ ‹»¨­µ¦Â­œÂ­Œ´ž“¤„µ¨œ¸Êž¦³„°—oª¥š‡ªµ¤‹µ„œ´„Á…¸¥œš´ÊŠ®œoµÁ„nµÂ¨³®œoµÄ®¤n˜n˜nµŠ¨oªœ¤¸ ž¦³­„µ¦–r°¥¼nĜª—ªŠ„·‹„¦¦¤œ´„«¹„¬µ¤µ˜¨°— Á¦·É¤—oª¥»—¦„‡º° ‡nµ¥Á¥µªœ : ‡ªµ¤°´‹œšµŠ£¼¤·ž{µ …°Šœ´„„·‹„¦¦¤ …°Š„·˜˜·´¥ Šµ¤´¥¡·­·“ „¨nµª™¹Š„¦³Â­‡ªµ¤œ·¥¤„µ¦šÎµ„·‹„¦¦¤‡nµ¥Á¥µªœ …°Š¦¦—µœ´„ „·‹„¦¦¤¤¦¤ „·˜˜·´¥¸ÊÄ®oÁ®Èœªnµ¤¸°´œ˜¦µ¥µŠ°¥nµŠÂ°Â Š°¥¼n°¥nµŠÄœ‡nµ¥Á¥µªœ µ¥«¦¸­¼n…ª´……¡·›¸„¦¦¤Á¡ºÉ° œÊ嘵®¦º°Á¡ºÉ°°œµ‡˜ …°Š—µ¦·„µ ª·¡µ„¬r¡·›¸„¦¦¤µ¥«¦¸š¸Éœ·¥¤šÎµ„´œÄœnªŠ‹‡nµ¥ªnµ­»—šoµ¥Â¨oªš¸ÉšÎµ‡nµ¥¤µ š´ÊŠ®¤—°µ‹¨o¤Á®¨ªÅ—o 榉nµ¤¦¤‡nµ¥™¼„œÎµ¤µ˜¸¡·¤¡rÄ®¤n°¸„‡¦´ÊŠ ÁœºÊ°®µÅ—o¦´„µ¦ž¦»ž¦»ŠÄ®o´—Á‹œ¥·ÉŠ…¹Êœ š‡ªµ¤°Îµœµ‹„´„µ¦—¼ ×¥ ´¥ª´•œr ō¥‹µ¦»ª–· ¡¥µ¥µ¤­Îµ¦ª‹‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ¡§˜·„¦¦¤„µ¦—¼…°Š¤œ»¬¥r „´ °Îµœµ‹ œÎµÅž­¼nž¦³Á—Èœš¸Éœnµ­œÄ‹µŠ°¥nµŠÁ„¸É¥ª„´„·‹„¦¦¤œ´„«¹„¬µš¸ÉšÎµÄœ…–³œ¸Ê š‡ªµ¤˜n°¤µ ªnµ—oª¥œ¸Ã° ‡¨µ­­·‡„´­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ ×¥š·¦Á¤¬¦r °µ‹®µ¨»„…¹Êœª·¡µ„¬rš‡ªµ¤…°Š¦´Š­¦¦‡r ›œ³¡¦¡´œ›»r ¡¦o°¤ ÎµÂ®¨³ª·›¸‡·—œ¸Ã°‡¨µ­­·‡ÄœÁ¤º°ŠÅš¥ Ž¹ÉŠš·¦Á¤¬¦r¤°ŠÁ®Èœ…o°‹Îµ„´—…°Šª·›¸‡·——´Š„¨nµªš¸ÉœÎµ¤µÄo‹œœÎµÅž­¼n ž{®µ˜nµŠÇ Ĝ­´Š‡¤Åš¥ ­Îµ®¦´Šµœ—oµœ«·¨ž³ª¦¦–„¦¦¤ Á¦·É¤˜oœœÎµÁ­œ°—oª¥Â±¦r¦¸É ¡°˜Á˜°¦r ª¦¦–„¦¦¤¦o°œÂ¦Š ®nŠže ±°˜±·˜š´ÉªÃ¨„ …°Š¨°¦r— ê¨Á—°¤°¦r ¤°ŠÁ®Èœ‹»—Á¨È„Ç µŠž¦³Á—Èœš¸É°Â ŠÅªo ˜n„¨´™¼„¨³Á¨¥ š´ÊŠœ¸Êš°Š ¥»o¥Á®ÈœªnµÂ±¦r¦¸É¡°˜Á˜°¦rŤn°µ‹Á¦¸¥„Å—oªnµÁž}œª¦¦–„¦¦¤­Îµ®¦´Á¥µªœ Á¡¦µ³ÁœºÊ°®µÁ˜È¤Åž—oª¥„µ¦Á­œ°‡ªµ¤ ¦»œÂ¦Š˜¨°— š‡ªµ¤š¸ÉœÎµÁ­œ°Áž}œŠµœÁ…¸¥œ‹µ„œ´„«¹„¬µÂ¨³œ´„Á…¸¥œ¦»nœÄ®¤n(®¦º°Áž¨nµ?) °µ‹‹³„ε¨´Š«¹„¬µ°¥¼n ®¦º° Á¡·ÉŠÁ¦¸¥œ‹Åž®¤µ—Ç š´ÊŠœ¸Ê„ÈÁ¡ºÉ°Ä®o‹»¨­µ¦Â­œÂ­Áž}œ¡ºÊœš¸É­Îµ®¦´œ´„„·‹„¦¦¤Ã—¥Âšo Ážd—ð„µ­Ä®o¤¸„µ¦ ª·¡µ„¬rª·‹µ¦–rŠµœÁ…¸¥œÅ—o°¥nµŠ°·­¦³‹µ„˜´ªŸ¼o°nµœÁ°Š —oª¥„µ¦­nŠš‡ªµ¤¤µ¥´Š¦¦–µ›·„µ¦Á¡ºÉ°Á­œ°˜¸¡·¤¡r Ž¹ÉŠ šµŠ¦¦–µ›·„µ¦¥·œ—¸Áž}œ­ºÉ°„¨µŠ¦´š‡ªµ¤š»„Œ´—oª¥‡ªµ¤¥·œ—¸¥·ÉŠ ®µ„¡·‹µ¦–µÂ¨oªªnµÁœºÊ°®µ…°Šš‡ªµ¤˜¦Š „´ª´˜™»ž¦³­Š‡r…°Š‹»¨­µ¦ ‹»¨­µ¦Â­œÂ­‹³ž¦³­‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹Â¨³°¥¼n¦°—Å—o®¦º°Å¤nœ´Êœ…¹Êœ°¥¼n„´Ÿ¼o°nµœÄ®o„µ¦­œ´­œ»œÃ—¥ ­nŠš‡ªµ¤ Á¦ºÉ°Š¦µªœnµ­œÄ‹Á¡ºÉ°Á­œ°˜¸¡·¤¡r ŗoš¸Éªµ¥š¸ …°Å—o¦´‡ªµ¤…°‡»–‹µ„ „°Š¦¦–µ›·„µ¦

3


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

†Ê´¤Â¤´©Œ› †©´£¯³œŠ›™´‰¢»£¶³´„¯‰›³ƒƒ¶Šƒ¥¥£

„·‹„¦¦¤±°˜±·˜…°Š¤¦¤‡nµ¥¥µ¤°´­—Š…°Š„·‹„¦¦¤œ´„«¹„¬µ¥»‡œ¸Ê‡ŠÅ¤n¤¸Ä‡¦Á„·œ "‡nµ¥Á¥µªœ" ×¥ÁŒ¡µ³ °¥nµŠ¥·ÉŠ ‡nµ¥Á¥µªœ°œ»¦´„¬r›¦¦¤µ˜· Ž¹ÉŠÁ¦·É¤¤µ„n°œÁ¤ºÉ°¦µª 10 žeš¸É¨oª ‹œ„¦³š´ÉŠ¨µ¤¤µ™¹Š¤¦¤°ºÉœ Ç ¤µ„…¹Êœ ‡nµ¥Á¥µªœ¤¸®¨µ¥Â Á¦·É¤˜´ÊŠÂ˜n‡nµ¥š¸ÉŤn˜o°Š‡·—¤µ„ °¥nµŠ‡nµ¥š¸É‡nަ´­¤´‡¦Á—È„¤´›¥¤ÄœÃ¦ŠÁ¦¸¥œÂ¨oªÁ°µ ŞĮo«¼œ¥r«¹„¬µ›¦¦¤µ˜·…°Š„¦¤žiµÅ¤o—¼Â¨š´ÊŠ„¦³ªœ„µ¦¦µª 3 - 4 ª´œ „n°œ‹³„¨´¤µ¡¦o°¤¦n°Š¦°¥‡¦µœÊ嘵 ‹µ„‡ºœµ¥«¦¸ Ş‹œ™¹Š‡nµ¥Á—·œžiµ ‡nµ¥°œ»¦´„¬rš¸ÉšÎµ„´œÁ°Š ‡nµ¥Á¥µªœÄœ¡ºÊœš¸Éš¸É¤¸ž{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤ ²¨² ‡nµ¥Á¥µªœÁž}œšµŠ°°„¥µ¤¤º—¤·—Å—o‹¦·Š®¦º°Å¤n Á¦µ¤µ—¼ž¦³Á—ÈœÁ®¨nµœ¸Ê„´œ

†Ê´¤Â¤´©Œ›Â–¶›Ê´†Ê´¤ª¸ƒ«´Œ·©©¶™¤´" "œ¸É˜oœ°³Å¦" ‡Îµ™µ¤¥°—±·˜Äœ‡nµ¥Á¥µªœÁ—·œžiµ š¸É¤´„‹³˜µ¤¤µ—oª¥‡Îµ™µ¤ªnµ "„·œÅ—oÅ®¤" ˜n‡Îµ˜°š¸Éŗo¦´¤´„‹³¨º¤Á¨º°œ®µ¥ÅžÄœÁª¨µÅ¤nœµœ —¼¦µª„´‡Îµ™µ¤Á®¨nµœ´ÊœÁž}œÁ¡¸¥Š„µ¦ ­œ°Š‡ªµ¤­œÄ‹Ä‡¦n¦¼o´Éª‡¦¼n´Éª¥µ¤Ášnµœ´Êœ š´ÊŠÇ š¸É‡ªµ¤¦¼oœ´ÊœÅ¤nŗo‹ÎµÁž}œ˜n°ª·™¸¸ª·˜…°ŠŸ¼o™µ¤ ¤µ„Åž„ªnµ„µ¦ "ŗo¦¼o" š¸É°µ‹‹³Á°µÅž°ª—Á¡ºÉ°œÇ ŗo „µ¦¦¼oºÉ°˜oœÅ¤o ¨´„¬–³ÁŒ¡µ³…°Š˜oœÅ¤o˜n¨³˜oœ ª·›¸„µ¦Á°µ˜´ª¦°—…°Š­·ÉŠ¤¸¸ª·˜Äœžiµ Á®¨nµœ¸ÊÁž}œÁ¦ºÉ°Šœnµ­œÄ‹—¸°¥¼n®¦°„ ˜n¤´œ¤¸ž¦³Ã¥œr°³Å¦Á¨nµ ®¦º°°µ‹‹³Áž}œ‡ªµ¤¦¼o­¹„¨¹„Ç …°Š¤œ»¬¥rš¸É˜o°Š„µ¦ "‡ºœ" „¨´­¼n›¦¦¤µ˜· Ĝšnµ¤„¨µŠ­´Š‡¤š¸É„´„…´Š¤œ»¬¥r ŪoĜª·™¸¸ª·˜ "­¤´¥Ä®¤n" ®¦º°¤´œ°µ‹Áž}œÁ¡¸¥Š„µ¦­œ°Š‡ªµ¤¦¼o­¹„‡œ´Êœ„¨µŠ š¸É°‡ªµ¤­ª¥Šµ¤ ž¨„Ä®¤n ˜nŤn‹ÎµÁž}œ˜o°Š¤¸ ž¦³Ã¥œr˜n°¸ª·˜ ÁœºÉ°ŠÁ¡¦µ³‡ªµ¤¦¼o­¹„ŽÊ厵„‹ÎµÁ‹œnµÁºÉ°®œnµ¥Äœ¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œ š¸É˜o°ŠšÎµÄœ­·ÉŠš¸É˜œÁ°ŠÅ¤n° ˜¨°—Áª¨µ ˜o°ŠšÎµÄœ­·ÉŠš¸É­´Š‡¤°„ªnµ—¸˜¨°—Áª¨µ ‹¹Šž¦µ¦™œµš¸É‹³¤¸¸ª·˜š¸Éž¨„˜„˜nµŠ°°„Åž ‹µ„„µ¦­°™µ¤¡ªnµ Á®˜»Ÿ¨…°Š„µ¦‡ª¦ "¦¼o" …o°ÁšÈ‹‹¦·ŠšµŠ¸ªª·š¥µ (Ťnčnœ·Áª«ª·š¥µ) ‡º°„µ¦Å—oÁ®Èœ ‡ªµ¤Á„ºÊ°„¼¨Â¨³˜n°­¼o„´œ…°Š­·ÉŠ¤¸¸ª·˜Äœžiµ ŗoÁ®Èœªnµžiµ­ª¥Šµ¤ ¨³"¤¸ž¦³Ã¥œr" ‹³Å—o¤¸ "‹·˜­Îµœ¹„" (ð ‡Îµªnµ ‹·˜­Îµœ¹„œ¸Éœnµžª—®´ªš¸É­»—Á¨¥) ˜n¦³œ·Áª«Áž}œÁ¦ºÉ°Š¦µª…°ŠžiµÁšnµœ´Êœ¨n³®¦º° Á¦µ°µ‹Å—o¦¼oÁ¦ºÉ°Š¦µª…°Š˜oœÅš¦®¦º°Á¦ºÉ°Š¦µª…°Š´ÊœÅ¤oĜžiµ š¸É¡°‹³¤µÁž¦¸¥„´­´Š‡¤Å—ooµŠ ˜n‡nœ´Êœ‹³¡°®¦º° Á¡¦µ³¦³œ·Áª«Å¤n°µ‹Â¥„…µ—‹µ„‡œÅ—oÁ¨¥ šªnµÁª¨µÁ¦µ އnµ¥Á¦µ¤´„‹³¤°Š‡œªnµÂ¥„°°„‹µ„žiµ „¨nµª‡º° Áž}œ "‡œÄož¦³Ã¥œr" ®¦º°Å¤n„ÈÁž}œ "‡œšÎµ¨µ¥" ¨oª™µ¤ ˜´ªÁ°Šªnµ°¥µ„°œ»¦´„¬rŪoÅ®¤ ˜n‡ªµ¤ÁºÉ°¤˜n°/‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š‡œ„´žiµÂ…ÈŠšºÉ°˜µ¥˜´ªÁ¡¸¥Šœ´ÊœÁ¸¥ª®¦º° 4


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

†Ê´¤Â¤´©Œ›¬´¤ƒ¥£Ê´Æ£Ë¤´ ¶«Â†§¹¯œÅœÆ£Ë" š­»—šoµ¥…°Š‡nµ¥Á¥µªœ¤´„Áž}œÂ‡n‡ªµ¤¦¼o­¹„ž¦³š´Ä‹˜n°‡ªµ¤ ­ª¥Šµ¤Â¨³ž¦³Ã¥œr…°Š›¦¦¤µ˜· œ´ÉœÁ¡¦µ³„¦³ªœ„µ¦‡nµ¥¤»nŠÅžÁ¡¸¥ŠÂ‡nœ´Êœ œ´˜´ÊŠÂ˜nšÎµ‡ªµ¤¦¼o‹´„ Á—·œžiµ ²¨² ‡œš¸ÉŸnµœ‡nµ¥¤µ‹¹ŠÅ—oÁ¡¸¥ŠÂ‡n‡œš¸É¡°¦¼o‹´„ ˜oœÅ¤o ¦¼oª·›¸„°n Å¢ ®»Š…oµª®¤o°­œµ¤ ­·ÉŠš¸Éŗo‡º°‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Šµª‡nµ¥®¨´Š‹µ„ ŗo­œ»„­œµœ„´Á„¤¦nª¤„´œ ¨³ŽµŽ¹ÊŠ„´‡ªµ¤­ª¥Šµ¤…°Šžiµ ¦´œš—„´‡Îµ°„ Á¨nµªnµžiµ„ε¨´Š™¼„šÎµ¨µ¥ ­·ÉŠ­ª¥Šµ¤Â¨³¤¸ "ž¦³Ã¥œr" Á®¨nµœ¸Ê„ε¨´Š‹³®¤—¨oª Á¤ºÉ°Á¥µªœÅ—oÁ®Èœªnµžiµ­ª¥°¥nµŠÅ¦ ¤¸ž¦³Ã¥œr°¥nµŠÅ¦ „È‹³¦´„žiµ¦´„­´˜ªržiµ ¨oª „È‹³¦¼o­¹„ªnµÄ‡¦šÎµ¨µ¥žiµÁ¨ª ¨oªÄ‡¦šÎµ¨µ¥žiµ¨n³ Á‹oµ®œoµš¸É„¦¤žiµÅ¤o¤´„°„ªnµ µªoµœš¸É°¥¼n¦°Ç œ´Êœ¤´„ÁŸµžiµ šÎµ¨µ¥žiµ °Á…oµ¤µ¨´„¨°˜´—Ťo —´„­´˜ªr ²¨² „¦¤žiµÅ¤o¤¸Á‹oµ®œoµš¸ÉŤn¡°š¸É‹³ —¼Â¨ ¢{Š—¼„Ȧ¼o­¹„Å—oªnµµªoµœÁž}œ‡œÅ¤n—¸ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­µÁ®˜»„Ȥ´„‹³Áž}œªnµž{®µ„µ¦šÎµ¨µ¥žiµÁ„·—‹µ„‡œÅ¤n¤¸‹·˜­Îµœ¹„ ¨³µªoµœ¦°Ç šÎµ¨µ¥ žiµ šµŠÂ„o„ȇº° Á¦µ˜o°ŠšÎµ˜´ªÁ°ŠÄ®o—¸š¸É­»— ŤnĊŤn„·œ čo­°¥°¥nµŠž¦³®¥´— žd—œÊεŢÁ¤ºÉ°Å¤nčo ¨—„µ¦Äo„¦³—µ¬ ²¨² Á jµ¦°ªnµ„¦¤žiµÅ¤o‹³Å—oŠž¦³¤µ–¤µ„Ç Á¡ºÉ°¤¸ÁŠ·œ‹oµŠ‡œ¤µ¦´„¬µžiµÄ®oÁ¡¸¥Š¡° ¤µÅ¨n‹´‡œ˜´—Ťo ¨³¡ª„ šÎµ¨µ¥žiµ°°„Åž‹µ„žiµÄ®oŗo ˜n‡Îµ™µ¤š¸É®µ¥Åž„ȇº°"žiµ­´¤¡´œ›r„´»¤œ°¥nµŠÅ¦" Á¦µ¤¸ª·›¸°›·µ¥žiµš¸É¤¸¤µ˜´ÊŠÂ˜nž¦³™¤ªnµ žiµ­¦oµŠ ‡ªµ¤»n¤ºÊœ Ä®o‡ªµ¤¦ºÉœ¦¤¥r Á„ȝ„´„œÊε žj°Š„´œœÊεšnª¤ ²¨² œ´Êœ¤°Š—oª¥ª·›¸‡·—ªnµžiµ¤¸ž¦³Ã¥œr°³Å¦„´¤œ»¬¥r Á¤ºÉ°Á¦µ¨³Á¨¥š¸É‹³™µ¤™¹Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š¤œ»¬¥r„´žiµ Á¦µ„È‹³¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ¤·˜·…°Š„µ¦„·œ°¥¼n„´žiµ…°Š »¤œ®¦º°…°Š‡œ š¸É¤·Än„µ¦Â„…oµªÁ…oµžiµÂ¨oªÅž„n°Å¢­µ¤Á­oµ„·œ…oµªÄœžiµ­´„­µ¤ª´œÁ‹È—ª´œ…°Šµª‡nµ¥ ˜nÁž}œÁ¦ºÉ°Š‡ªµ¤Áž}œ‡ªµ¤˜µ¥…°Š‡œÄœ»¤œ°¥¼n„´žiµš´ÊŠ¸ª·˜ Á¤ºÉ°ª·›¸ª·Á‡¦µ³®rŸ·—¡¨µ—„µ¦Â„ož{®µ„ÈŸ·—¡¨µ— ¦o°¥„ªnµžeš¸ÉŸnµœ¤µ…°Š„¦¤žiµÅ¤o¡·­¼‹œr¨oªªnµÅ¤n­µ¤µ¦™ ¦´„¬µžiµÅ—o ª·›¸‡·—Á®¨nµœ¸Ê„ε¨´Š™¼„˜¦ª‹­° Ťnªnµ‹³Áž}œª·›¸‡·—š¸ÉÄ®o¦´“Â¥nŠ°Îµœµ‹Äœ„µ¦—¼Â¨š¦´¡¥µ„¦…°Šµªoµœ¤µ ¥¹ — Ūo Ä œ¤º ° …°Š¦´ “ Ÿn µ œ„¨Å„„’®¤µ¥/°Î µ œµ‹¦´ “ „µ¦Â¥„ž{  ®µ‡ªµ¤¥µ„‹œ°°„‹µ„ž{  ®µ„µ¦šÎ µ ¨µ¥ š¦´¡¥µ„¦›¦¦¤µ˜· „µ¦¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ/—¼™¼„—¼Â‡¨œ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š»¤œ—´ÊŠÁ—·¤„´žiµ ²¨² ¤´œ Áž} œ„µ¦ž³š³„´ œ…°Š‡ªµ¤‡·— Â¥„­n ªœÂ¨³‡ªµ¤‡·— ÁºÉ°¤Ã¥Š Áž} œ„µ¦ž³š³„´ œ ¦³®ªnµŠ‡ªµ¤ÁºÉ°Äœ°Îµœµ‹¦´“„´‡ªµ¤ÁºÉ°Äœ‡ªµ¤—¸Šµ¤…°Š¤œ»¬¥r ®µ„Á¦µÅ¤n—nªœ­¦»ž—oª¥ª·›¸‡·—Â¥„­nªœš¸ÉÁ®ÈœÁ¡¸¥Šªnµ„µ¦šÎµ¨µ¥žiµÁ„·—‹µ„µªoµœÁ®ÈœÂ„n˜´ª „È™µ¤ ˜n ° ުn µ šÎ µ Ťµªo µ œ˜o ° ŠšÎ µ ¨µ¥ži µ šÎ µ Ť˜o ° Š¨n µ ­´ ˜ ªr Ž¹É Š œn µ ‹³œÎ µ Ş­¼n „ µ¦Â„o ž{  ®µš¸É ¤ µ„Åž„ªn µ „µ¦Á¡·É ¤ Šž¦³¤µ–„¦¤žiµÅ¤o¨³„´œµªoµœ°°„‹µ„žiµ „µ¦™µ¤Ánœœ¸Ê‹³œÎµÅž­¼n„µ¦˜´ÊŠ‡Îµ™µ¤ªnµ ““°³Å¦””šÎµÄ®oµªoµœšÎµ¨µ¥žiµ Á‡¥¤¸‡œ¦ª¥ Ç Åž˜´—ŤoÅ®¤ Á®Èœ¤¸ ˜n‡œ‹œÅž˜´— ¨oª™oµµªoµœ¤¸„·œÁ…µ‹³šÎµ¨µ¥žiµÅ®¤ Ž¹ÉŠ„Șo°Š™µ¤˜n°Åž™¹ŠÃ‡¦Š­¦oµŠÁ«¦¬“„·‹Â¨³„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ ™µ¤˜n°Â¨³™µ¤˜n° Á¡ºÉ°œÎµÅž­¼n„µ¦Â„ož{®µ

5


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

™µ—³©Â¯‰Å­Ë–·ƒÊ¯›ƒ´¥ÃƒË³­´¯¤Ê´‰Ã¤ƒ¬Ê©› Šµœ‡nµ¥/‡nµ¥Á¥µªœÁž}œŠµœ­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„ ¨oª‹·˜­Îµœ¹„‡º°°³Å¦ Á¡¸¥ŠÂ‡n°¥¼n¤¦¤°œ»¦´„¬r/¤¦¤°µ­µ Á°ºÊ°œÁ°n¥™¹Š ‡ªµ¤Š—Šµ¤…°Šžiµ/œš°¥nµŠºÉœ¤Â¨³¦´„ Áž}œ„µ¦Â­—Š°°„ªnµ¤¸‹·˜­Îµœ¹„‹¦·Š®¦º°Å¤n ““Áž}œ‡œ—¸Äœ­´Š‡¤”” ““šÎµ®œoµš¸É…°Š˜œÁ°ŠÄ®o—¸š¸É­»—““ Áž}œ‡Îµ˜°‡¨µ­­·‡Áª¨µ™¼„™µ¤ªnµÁ¦µ‹³šÎµ°³Å¦Á¡ºÉ° ›¦¦¤µ˜·Â¨³Â„ož{®µ­´Š‡¤ „Èœ´ªnµÁž}œ‡Îµ˜°š¸É—¸ ˜n—¸ÄœÁºÊ°Š˜oœÁšnµœ´Êœ Á¡¦µ³‡Îµ˜°°¥nµŠ…oµŠ˜oœ—¼­°—‡¨o°Š„´Âœª‡·—Ã‡¦Š­¦oµŠ-®œoµš¸É š¸Éªnµ™oµ¢{œÁ¢g°Šš»„˜´ªšÎµ®œoµš¸É ˜œÁ°Š­´Š‡¤„È‹³—¸ š¸Éš»„ª´œœ¸Ê­´Š‡¤Â¥n„ÈÁ¡¦µ³‡œÅ¤nšÎµ®œoµš¸É Ánœ ‡°¦´ž´Éœ Áoµµ¤Á¥Èœµ¤ Ž¹ÉŠœ´ªnµ˜¦Š„´Âœª‡·— „¦³Â­®¨´„…°Š­´Š‡¤š¸ÉÁž}œž{‹Á‹„œœ·¥¤š»„ª´œœ¸Ê—¸ Ťn˜o°Š¥»nŠ„´Ä‡¦¤µ„ Á®Èœ¤œ»¬¥rÁž}œ­nªœÇ Á°„Áš«‹µ„„´œÂ¨³„´œ ŤnÁ„¸É¥ª…o°Š„´­´Š‡¤¤µ„ Ťn˜o°Š­Š­´¥ªnµ­´Š‡¤š´ÊŠ¦³ªnµ¤¸„¨Å„°³Å¦oµŠš¸ÉšÎµÄ®o‡œÁž}œÁnœœ¸Ê ¨³Å¤n˜o°Š˜´ÊŠ‡Îµ™µ¤ ªnµ™oµš»„‡œÄœ­´Š‡¤šÎµ˜µ¤®œoµš¸É…°Š˜œÁ°Šš´ÊŠ®¤—¨oª‹³­´Š‡¤‹³—¸…¹Êœ‹¦·Š®¦º°Å¤n „Ȩ°Š˜´ÊŠ‡Îµ™µ¤—¼­· ™oµ„µ¦Å¢¢jµ²/„¦¤¨² šÎµ®œoµš¸É…°Š˜œÁ°ŠÄ®o—¸š¸É­»—„Șo°Š­¦oµŠÁ…ºÉ°œ¤µ„Ç ™oµÁ¦µ‹Åž Áž}œª·«ª„¦Äœ„µ¦Å¢¢jµ/„¦¤¨²œ¸Ê¨n³ Á¦µ„Șo°Š­¦oµŠÁ…ºÉ°œÄ®o—¸š¸É­»—čnÅ®¤ ™oµÁ‹oµ®œoµš¸É„¦¤žiµÅ¤o¤¸®œoµš¸É¦´„¬µžiµ „È ˜o°Š‹´—„µ¦žj°Š„´œÅ¤nÄ®o¤¸Ä‡¦¤µ¥»nŠ„´žiµÄnÅ®¤ ²¨²¨²¨²¨²¨² ¨oª™oµÁ¦µ™µ¤˜n°ªnµ ‡nšÎµ®œoµš¸É˜œÁ°Šœ¸Ê¡°®¦º° ‹³šÎµ°³Å¦¤µ„„ªnµœ¸ÊŗoÅ®¤ ¨n³ ™oµ„µ¦¤¸‹·˜­Îµœ¹„šµŠ­´Š‡¤‹³®¤µ¥™¹Š ““„µ¦˜¦³®œ´„¦¼oªnµ ˜œÁ°Š°¥¼n ˜ ¦ŠÅ®œÄœ­´ Š ‡¤ ­·É Š ª—¨o ° ¤ ¨³Á®È œ ‡ªµ¤­´ ¤ ¡´ œ ›r ¦³®ªnµŠ˜œÁ°Š„´­·ÉŠ˜nµŠÇ Ĝ­´Š‡¤““ œ´Éœ„È‹³®¤µ¥‡ªµ¤ªnµÁ¤ºÉ°Á¦µ¤¸ ‹·˜­Îµœ¹„šµŠ­´Š‡¤ Á¦µ„È‹³Á®Èœ‡ªµ¤Å¤n¥»˜·›¦¦¤Äœ­´Š‡¤ ¨³Á¤ºÉ° ¦´¦¼oÁnœœ¸Ê …´Êœ˜°œ˜n°Åž„ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š‡ªµ¤ÁºÉ°(®¦º°ž¦´µ®¦º° °»—¤„µ¦–r®¦º°°³Å¦šÎµœ°Šœ¸Ê)¨oªªnµ ““˜°œœ¸Ê­´Š‡¤Áž}œ°¥nµŠÅ¦ „ε¨´Š ‹³ÅžšµŠÅ®œ”” "Á¦µ˜o°Š„µ¦­´Š‡¤ÂÅ®œ?" ®¨´Š‹µ„Á¦µ˜°‡Îµ™µ¤ (°µ‹‹³¥´ŠÅ¤n‹ÎµÁž}œ˜o°Š´—Á‹œœ´„) ¨³Á¨º°„ªnµÁ¦µ˜o°Š„µ¦­´Š‡¤ Å®œÂ¨o ª Á¦µ„È ‹ ³¤¸ „ µ¦„¦³šÎ µ „µ¦˜n ° ­·É Š ˜n µ ŠÇ Ĝ­´ Š ‡¤Á¡ºÉ ° „n°Ä®oÁ„·—„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„ŤnčnÁ¦ºÉ°ŠŠnµ¥ „µ¦­¦oµŠ ‹·˜­Îµœ¹„š¸É´—Á‹œ…¹Êœ‹ÎµÁž}œ˜o°Š¨ŠÅžž’·´˜·„µ¦„´­´Š‡¤š¸ÉÁž}œ‹¦·Š —oª¥ ¨³Á¤ºÉ°Á¦µÅ—oŸnµœ„µ¦œÎµ‡ªµ¤‡·—‡ªµ¤ÁºÉ°š¸ÉÁž}œ‹¦·Š¤µž’·´˜· „È ‹ ³¡…o ° °n ° œ…o ° Ÿ· — ¡¨µ—Äœ‡ªµ¤‡· — ¤µ„¤µ¥ ¨³„µ¦Á„· — ‹·˜­Îµœ¹„š¸É¤´Éœ‡Šœ´Êœ„ÈÁ„·—‹µ„„µ¦ž’·´˜·„µ¦šµŠ­´Š‡¤—oª¥ Á¡¦µ³„µ¦ž’·´˜·œ´Êœ‹³šÎµÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¦nª¤„´Šµœ Áž}œ ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠµœ ¤·ÄnŸ¼o­´ŠÁ„˜„µ¦–r°¥nµŠ„µ¦Åž‡nµ¥ ¤·ÄnŸ¼onª¥Á®¨º°°¥nµŠ„µ¦Åž¤È° ¤·ÄnŸ¼oª·‹µ¦–r°¥¼nªŠœ°„š´ÊŠš¸É Ťnŗonª¥°³Å¦Á¨¥ ²¨² ˜nÁž}œŸ¼o®œ¹ÉŠš¸É "¦nª¤" Áž¨¸É¥œÂž¨Š­´Š‡¤®¦º° ““°œ»¦´„¬r””›¦¦¤µ˜· ™oµÁnœœ´Êœ „µ¦šÎµŠµœ¤¦¤ „µ¦¡¼—™¹Š‡ªµ¤­ª¥Šµ¤…°Š›¦¦¤µ˜·/œš „ÈŤnčnž¦³Á—Èœ­Îµ‡´…°Š„µ¦¤¸ ‹·˜­Îµœ¹„ ¨³‹³Å¤n®¥»—°¥¼n‡n ““šÎµ˜´ªÁ°ŠÄ®o—¸„n°œ””

† Ê ´ ¤  ¤ ´ © Œ ›   ¹Ê¯†©´£¬³£ ³›šÎ„¯‰†›Å›†Ê´¤­¥¹¯Â ¹Ê¯š¥¥£Œ´—¶Ã§²†©´£ÂÉ›š¥¥£ 6


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

Á—È„‡º°°œµ‡˜…°Šµ˜· Áž}œÁ®˜»Ÿ¨®œ¹ÉŠÄœ„µ¦šÎµ‡nµ¥Á¥µªœ Á¦µ˜o°ŠÁ¦·É¤šÎµ˜´ÊŠÂ˜nÁ…µ¥´ŠÁž}œÁ—È„ ¨oª°œµ‡˜ „È‹³¤¸Â˜n‡œ—¸Ç ®¦º°Á—È„Áž}œŸoµ…µª ¦·­»š›·Í Š—Šµ¤ ¦µª„´ªnµ¤µÁ…oµ‡nµ¥ 3-7 ª´œ„È‹³…µª˜¨°—Åž ¤o˜o°ŠÁ‹°„´ ‡¦°‡¦´ª ­ºÉ°¤ª¨œ ­´Š‡¤ ¨³Ã¦ŠÁ¦¸¥œÅž°¸„˜¨°—¸ª·˜„Șµ¤ ­´Š‡¤Á¤º°ŠÁž}œ­´Š‡¤š¸ÉחÁ—¸É¥ª "‡nµ¥" Áž}œ­™µœ„µ¦–r "¡·Á«¬" ®œ¹ÉŠš¸É°°„‹µ„­´Š‡¤ž„˜· £µ¥Äœ‡nµ¥‹³¤¸ Á®˜»„µ¦–r "¡·Á«¬" °¥nµŠÁž}œ¦³ „¦³ªœ„µ¦Á®¨nµœ¸Ê "­¦oµŠ" °µ¦¤–r‡ªµ¤¦¼o­¹„®œ¹ÉŠ š¸ÉÁ˜È¤Åž—oª¥‡ªµ¤°°»nœ Á¦·É¤˜´ÊŠÂ˜n„µ¦¤¸¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š‡°¥—¼Â¨œo°ŠÇ ¤¸Á„¤­¦oµŠ‡ªµ¤¦¼o‹´„„´œ‹œÅž™¹Š‡ªµ¤­œ·š­œ¤ÄœÁª¨µ°´œ¦ª—Á¦Èª ¤¸„‘Á„–”r ¤¸ ŠµœÄ®ošÎµ¦nª¤„´œ Ĝ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rÁ®¨nµœ¸Ê "¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š" Áž}œ˜´ª®¨n°¨ºÉœš¸É­Îµ‡´ ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š‹³‡°¥—¼Â¨‡ªµ¤¦¼o­¹„œo°Š˜´ÊŠÂ˜nÁ¦·É¤„oµªÁ…oµÄœ‡nµ¥—oª¥‡ªµ¤®ªµ—®ª´Éœ˜n°‡œÂž¨„®œoµ‹Îµœªœ¤µ„ ‹œ„¦³š´ÉŠ­œ·š­œ¤„´‡œÂž¨„®œoµÁ®¨nµœ´ÊœÄœ´Éª…oµ¤‡ºœ œ°„‹µ„œ´Êœ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š„È‹³—¼Â¨„µ¦šÎµŠµœ…°Šœo°ŠÇ Ž¹ÉŠ¦ª¤Åž ™¹Š„µ¦ "Ä®o" ‡ªµ¤¦¼o—oª¥ ²¨² ¦µª„´Áž}œ¡n°Â¤nª´¥Á¥µªr „µ¦ "—¼Â¨" Á®¨nµœ¸ÊÁ‹º°Åž„´„µ¦ "°°„‡Îµ­´ÉŠ" Ž¹ÉŠ°¥¼n£µ¥Ä˜o °Îµœµ‹…°Šª´˜™»ž¦³­Š‡r/„‘‡nµ¥°¸„š¸®œ¹ÉŠ „µ¦°°„‡Îµ­´ÉŠÁ®¨nµœ¸ÊnŠ°°„Áž}œ­°Š­nªœ‡º° ­nªœš¸É°¥¼nĜ„¦³ªœ„µ¦Â¨³ ­nªœš¸ÉÁž}œ—»¨¡·œ·‹…°Š¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠÁ°Š ­nªœš¸ÉÁž}œ—»¨¡·œ·‹…°Š¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š„È‹³…¹Êœ„´°»žœ·­´¥…°Š¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠÁ°Š ‹³Ä‹—¸ ‹³—» ‹³˜¨„ ®¦º°Ã«„Ž¹ÊŠ„ȨoªÂ˜n ‡ªµ¤Áž}œ "¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š" ‹³¤¸­™µœ³¡·Á«¬š¸ÉšÎµÄ®o "œo°Š" ÁºÉ°¢{Š —oª¥‡ªµ¤š¸É°µ¥»¤µ„„ªnµ ¤¸„µ¦¦ª¤˜´ª‹´—˜´ÊŠ°¥nµŠ Áž}œ¦³¤µ„„ªnµ ¤¸ž¦³­„µ¦–r –– …o°¤¼¨š¸É˜¦³Á˜¦¸¥¤„´œ¤µÂ¨oª ¤¸„‘‡nµ¥š¸É¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠÁž}œ iµ¥‡ª‡»¤ —oª¥­™µœ³¡·Á«¬—´Š„¨nµª ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Š¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š„´Ÿ¼oÁ…oµ¦nª¤‡nµ¥‹¹ŠÁž}œ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rš¸ÉŤnÁšnµÁš¸¥¤šµŠ °Îµœµ‹ ¨³‡ªµ¤¦¼o­¹„ ¡¸ÉÁ¨¸Ê ¥Š‹³¦¼o­¹„Á®œº °„ªnµ ¦¼o¤µ„„ªnµ Œ¨µ—„ªnµ ­¤µ·„‡nµ¥ Áž}œŸ¼oÄ®o Áž}œŸ¼o ‡ª‡»¤‹´—„µ¦ ‡ªµ¤¦¼o­¹„Ánœœ¸Ê­œ°Š˜°‡ªµ¤¦¼o­¹„Ŧo°Îµœµ‹…°Š¤œ»¬¥rĜ­´Š‡¤š»œœ·¥¤Á­¦¸Å—oÁž}œ°¥nµŠ—¸ …oµŠ iµ¥­¤µ·„‡nµ¥®¦º°Á¦¸¥„×¥š´ÉªÅžªnµœo°Š‡nµ¥ „Ȧ¼o­¹„ºÉœ¤¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Šš¸Éċ—¸ ¤¸‡ªµ¤¦¼o ˜¨„ °°»nœ ‹¹Š¤´„¤¸ ž¦µ„’„µ¦–rœo°Š˜·—¡¸É ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š„Ȧ¼o­¹„—¸š¸É¤¸œo°Š˜·— Áž}œš¸É­œÄ‹…°Šœo°Š ¨³°µ‹Á„·œÁ¨¥Åž™¹Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›rŒ´œšr¢œÄœ °œµ‡˜ ‡ªµ¤¦¼o­¹„Á®¨nµœ¸ÊÁž}œÁ®˜»Ÿ¨Â ŠÄœ„µ¦šÎµ‡nµ¥Á¥µªœ®¦º°Å¤n ¥´ŠÅ¤nÁ‡¥¤¸Ä‡¦™µ¤°¥nµŠ‹¦·Š‹´Š ®¦º°®µ„™µ¤ ¨oª°µ‹‹³Å¤n¤¸Ä‡¦„¨oµ˜° ž¦³Á—Èœ®¨´„Äœ„µ¦šÎµ‡nµ¥Á¥µªœ°¸„ž¦³„µ¦š¸É¤´„‹³Áž}œž¦³Á—Èœš¸Éž¦³­‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹Á­¤°Ç ÁœºÉ°Š‹µ„ ‡ªµ¤¨o¤Á®¨ªšµŠÁœºÊ°®µ „ȇº°„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r ÁœºÉ°ŠÁ¡¦µ³Áž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š„¦³ªœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤ž¦³š´Ä‹ Ž¹ÉŠ„È‹³¤¸š´ÊŠž¦³š´Ä‹žiµÂ¨³ž¦³š´Ä‹¡¸É °´œ‹³œÎµÅž­¼n„µ¦ž¦³š´Ä‹‡nµ¥ œo°Šš¸ÉÁ‡¥Ÿnµœ‡nµ¥„È‹³°¥µ„šÎµ‡nµ¥Ä®oœo°Š ¦»nœ˜n°Åž Á¡¦µ³°¥µ„Áž}œ°¥nµŠ¡¸ÉÇ š¸ÉÁ„nŠÂ¨³¤¸œo°ŠÇ ˜·— ™oµÁnœœ´Êœ ‡nµ¥Á¥µªœÅ—o°³Å¦ ŗo‡ªµ¤‡·—Á„¸É¥ª„´žiµ°¥nµŠÂ¥„­nªœÂ¨³ ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r°´œ—¸¦³®ªnµŠœo°Š—oª¥„´œÂ¨³œo°Š„´¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠÁšnµœ´ÊœÄnÅ®¤ ®¦º°Ÿ¨Šµœ¦¼ž›¦¦¤…°Š‡nµ¥Á¥µªœ‹³Å—oÁ¡¸¥ŠÂ‡nÁ—È„¦o°ŠÅ®o˜°œ‹‡nµ¥ °¥nµŠ¤µ„Á—È„šÎµœ·š¦¦«„µ¦/‹»¨­µ¦®¨´Š‡nµ¥ ®¦º°šÎµ‡nµ¥˜n°Åž ¨³˜n°Åž šÎµ‡nµ¥ Á¡ºÉ°šÎµ‡nµ¥……

7


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

­—ºž§Å›ƒ´¥™µ†Ê´¤Â¤´©Œ› „µ¦š¸É‡nµ¥Á¥µªœÅ—o¦´‡ªµ¤œ·¥¤­¼Š­nªœ®œ¹ÉŠÁž}œÁ¡¦µ³„¦³Â­°œ»¦´„¬rÁ¢g~°Š¢¼ ‡œ®œ»n¤­µªÁ°Š„Ȥ¸Ä‹š¸É‡·— °¥µ„šÎµ°³Å¦Á¡ºÉ°­´Š‡¤Â¨³›¦¦¤µ˜·°¥¼n¨oª Á¤ºÉ°¤¸®œšµŠÄœ„µ¦Â­—Š°°„š¸ÉŤn¥µ„Á„·œÅž‹¹ŠšÎµÄ®o¤¸‡œÅžÂ¨³šÎµ‡nµ¥ ‹Îµœªœ¤µ„ ˜n‡nµ¥Á¥µªœ¤¸Á®˜»Ÿ¨Äœ„µ¦šÎµÂš¸Éªnµ˜n°Åž®¦º°Å¤n 1. Šnµ¥ ‡nµ¥Á¥µªœš»„ª´œœ¸Ê Áž}œ‡nµ¥­ÎµÁ¦È‹¦¼ž „¦¤žiµÅ¤o˜´ÊŠ«¼œ¥r«¹„¬µ›¦¦¤µ˜·¤µ„¤µ¥ ¤¸„·‹„¦¦¤­ºÉ° ‡ªµ¤®¤µ¥›¦¦¤µ˜· ¤¸„µ¦°¦¤œ´„­ºÉ°‡ªµ¤®¤µ¥›¦¦¤µ˜· ¤¸‡nµ¥š»„°µš·˜¥r ²¨² ć¦Á‡¥Ÿnµœ‡nµ¥¤µÂ¨oª„È ­µ¤µ¦™Á°µ„·‹„¦¦¤š¸ÉÁ‡¥šÎµÅžšÎµ‡nµ¥˜n°Å—o Ťn˜o°Š‡·—¤µ„ ¦¼o…o°¤¼¨¤µ„ …°Á¡¸¥ŠÁ„nŠÁ„¤Â¨³¤¸Áš‡œ·‡šÎµÄ®oœo°Š­œ»„ ¨³ÁºÉ°¢{Š Á¤ºÉ°Áž}œÁnœœ¸Ê „µ¦¦¼o…o°¤¼¨­™µœ„µ¦–r­·ÉŠÂª—¨o°¤‹¹ŠÅ¤n‹ÎµÁž}œ ¤¸œ´„šÎµ‡nµ¥„¸É‡œš¸É¦¼oªnµ˜°œ˜¸­µ¤…°Šª´œ¡»›Äœ ­ªœ‹˜»‹´„¦¤¸„µ¦ŽºÊ°…µ¥„¨oª¥Å¤oš¸É˜´—¤µ‹µ„žiµ°´œ°»—¤ ¤¸œ´„šÎµ‡nµ¥„¸É‡œ¦¼ooµŠªnµ„µ¦­¦oµŠÁ…ºÉ°œÅ¤nčnŗoÅ¢¢jµÂ¨³œÊε °¥nµŠÁ—¸¥ª ¤¸œ´„¨nµ‡nµ¥„¸É‡œ¦¼ooµŠªnµ˜°œœ¸Ê¦´“›¦¦¤œ¼Ážd—ð„µ­Ä®o»¤œ¤¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦—¼Â¨›¦¦¤µ˜·Â¨oª Ážd— ð„µ­Ä®o‹´—˜´ÊŠ°Š‡r„¦°·­¦³Á¡ºÉ°¡·‹µ¦–µŸ¨„¦³ššµŠ­·ÉŠÂª—¨o°¤Â¨oª ²¨² ¤¸ œ´ „ šÎ µ ‡n µ ¥„¸É ‡ œ˜´Ê Š ‡Î µ ™µ¤„´  „µ¦¡´ • œµ ¤¸ œ´ „ šÎ µ ‡n µ ¥„¸É ‡ œ˜° ‡Îµ™µ¤Å—oªnµ™oµÅ¤n­¦oµŠÁ…ºÉ°œÂ¨oª‹³Á°µœÊεÁ°µÅ¢‹µ„Å®œ „ož{®µ¤¨¡·¬Äœ „¦»ŠÁš¡²°¥nµŠÅ¦ ™oµž¦³Áš«Åš¥Å¤nÁ°µ°»˜­µ®„¦¦¤‹³šÎµÅ—oÅ®¤ ²¨² ¥µ„ čn ‡Îµ™µ¤Á®¨nµœ¸Ê¥µ„ ˜n‹ÎµÁž}œ˜o°Š˜°Å®¤ ™oµ‹³šÎµŠµœ—oµœ °œ»¦´„¬r ®µ„Á¦µÁ°µÁœºÊ°®µÁ®¨nµœ¸Êޞ¦´Ä­nĜ‡nµ¥ ‡nµ¥‹³¥µ„…¹Êœ ŤnŠnµ¥Á®¤º°œÁ„nµÂ¨oª œ´„šÎµ‡nµ¥­ÎµÁ¦È‹¦¼ž‹³¥°¤ Å®¤? Á¡¦µ³¤´œ®¤µ¥™¹Š„µ¦˜o°ŠšÎµ„µ¦oµœ¤µ„…¹Êœ°¸„Á¥°³ ˜o°ŠÄo‡ªµ¤‡·—¤µ„…¹Êœ°¸„¤µ„ 2. ­ª¥­—Š—Šµ¤ Ťn˜o°Š…´—Â¥oŠ„´Ä‡¦ „µ¦Åž‡nµ¥œ´ÊœÅ—o¡„´­µ¥¨¤Â­ŠÂ—— £¼Á…µ žiµÅ¤o °´œÁž}œ ­™µœš¸ÉĜ {œ…°Š‡œ´Êœ„¨µŠ ŗo‡ªµ¤ž¦³š´Ä‹š´ÊŠ˜n°žiµÂ¨³˜n°Á¡ºÉ°œ/¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š Ťn¤¸Á¦ºÉ°ŠÄœ®œ´„­¤°Š Ťn˜o°Šª·Á‡¦µ³®r ¤µ„ ‹œ„¦³š´ÉŠ¤¸ÂœªÃœo¤š¸É‹³¤°Š„µ¦°œ»¦´„¬rš¸É‡´—‡oµœÃ‡¦Š„µ¦¡´•œµ…°Š¦´“š¸ÉšÎµ¨µ¥­·ÉŠÂª—¨o°¤ªnµ¦»œÂ¦Š ¤°Š „µ¦°œ»¦´„¬rÁž}œÁ¡¸¥Š ““šÎµ˜´ªÁ°ŠÄ®o—¸ 4R ž¨¼„žiµ ¨nµ‡nµ¥”” ¤°Š„µ¦Á¤º°ŠªnµÁž}œÁ¦ºÉ°Š­„ž¦„ ­¤—´Šš¸É iµ¥œ´„„µ¦Á¤º°Š ­„ž¦„°¥µ„Ä®o¤°Š š´ÊŠš¸É„µ¦Á¤º°Š¤¸¤·˜·š¸É¤µ„Åž„ªnµ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ®¦º°Â¥nŠ˜ÎµÂ®œnŠ „µ¦Á¤º°Šœ´Êœ„·œ‡ªµ¤Åž™¹Š ““¦³ ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rĜ„µ¦‹´—­¦¦š¦´¡¥µ„¦Â¨³°Îµœµ‹Äœ„µ¦Á…oµ™¹Šš¦´¡¥µ„¦”” —´Šš¸É¤¸„µ¦¡¥µ¥µ¤­¦oµŠ‡ÎµÄ®¤nªnµ„µ¦Á¤º°Š £µ‡ž¦³µœ ž¦³µ­´Š‡¤ „µ¦Á¤º°ŠÂ˜¦ª‹­° „µ¦Á¤º°ŠÂ¤¸­nªœ¦nª¤ ²¨² Á¡ºÉ°Ážd—¡ºÊœš¸ÉÄ®o„nž¦³µœÅ—oÁ…oµ ޤ¸­nªœ¦nª¤Äœ„µ¦‹´—­¦¦š¦´¡¥µ„¦Â¨³­¦oµŠ°Îµœµ‹Äœ„µ¦Á…oµ™¹Šš¦´¡¥µ„¦ „µ¦šÎµŠµœ°œ»¦´„¬rÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É˜o°Š…´—Â¥oŠ ˜´ÊŠÂ˜n…´—Â¥oŠ„´œµ¥š»œŸ¼ošÎµ¨µ¥žiµÅž‹œ™¹Š¦´“š¸É¦ª°Îµœµ‹„µ¦‹´—„µ¦žiµ 3. Ťn˜o°Š¦´Ÿ·—°œµœ šÎµ 3 - 7 ª´œ ¨oª„Èޚε‡nµ¥Ä®¤n°¸„‡¦´ÊŠ„´œo°ŠÄ®¤nÇ —´Šœ´ÊœÁœºÊ°®µ‹¹ŠÅ¤n˜o°Š ¡´•œµÁ¡¦µ³œo°Šš¸ÉÁ…oµ¤µÁž}œ„¨»n¤Ä®¤n čo„·‹„¦¦¤Á„nµ…°Š‡nµ¥š¸É¨oª„Èŗo ­nªœœo°Šš¸ÉŸnµœ‡nµ¥ÅžÂ¨oª„ȝpµ¥µ¥‹o³ 4. ¦¼o­¹„ªnµšÎµ„´Á¡ºÉ°œÅ¤nŗo ®¨°„Á—È„—¸„ªnµ ‡nµ¥Á—È„œ´ÊœšÎµŠnµ¥ ĜŠnš¸ÉªnµÁ¦µÂ„n„ªnµ®¨µ¥že ¨³¦³ „µ¦«¹„¬µÁ¤º°ŠÅš¥ÁœoœÄ®oÁ—È„ÁºÉ°¢{ŠŸ¼oÄ®n°¥¼n¨oª (˜n‹¦·ŠÇ ¨oª¥µ„œ³ ˜nÁ°µÅªo°£·ž¦µ¥„´œª´œ®¨´Š) Ĝ…–³š¸É™oµ Á¦µšÎµ„´Á—È„Äœ¤®µª·š¥µ¨´¥ š¸É°µ¥»Å¤n®nµŠ„´œ¤µ„ ž¦³­„µ¦–rĄ¨oÁ‡¸¥Š„´œ „Ȥ´„ž¦³­ž{®µÁ¦ºÉ°Šœo°ŠÅ¤nÁºÉ°¢{Š ˜´ÊŠ‡Îµ™µ¤¥µ„Ç Ž¹ÉŠšoµšµ¥œ´„šÎµ‡nµ¥š¸ÉŤn¥°¤šÎµ„µ¦oµœÁ„·œÅž —´Šœ´Êœ…o°­¦»žš¸ÉŤn˜o°ŠÁ¦¸¥„¦o°Š˜œÁ°Š¤µ„„ȇº° ޚε „´Á—È„—¸„ªnµ 8


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

›¹Ë¯­´ÃœœÆ­›Â­£´²ƒ³œÂ–Ƀ °»ž­¦¦‡°¸„°´œ®œ¹ÉŠ‡º°‡œšÎµ‡nµ¥¤´„‹³°„ªnµÁœºÊ°®µÂš¸É„¨nµª¤µœ¸Ê¤´œ¥µ„ Ş „¨´ªÁ—È„¦´Å¤nŗo ˜n˜o°Š™µ¤¨¹„Åž°¸„ªnµ¥µ„Åž­Îµ®¦´Á—È„®¦º°­Îµ®¦´‡œšÎµ‡nµ¥„´œ œn ¨³Ä‡¦¦´Å¤nŗo„´œÂœn Á¡¦µ³®µ„Á¦µÁ®Èœ‡ªµ¤­Îµ‡´…°ŠÁœºÊ°®µ ¤´œ„È‹³œÎµÅž­¼n„µ¦¡´•œµª·›¸„µ¦­ºÉ° ÁœºÊ°®µ°¸„š¸ ®µ„Á¦µÅ¤n®¥»—°¥¼nÁ¡¸¥Š„µ¦Åž¨°„/Á°µª·›¸„µ¦­ºÉ°/Á„¤š¸ÉÁ…µšÎµ¤µÂ¨oª Ĝ ÁœºÊ°®µÁ—·¤Ç ĜÁ¦ºÉ°ŠÁ„nµÇ š¸ÉŤn˜o°Š‡·—Á°Š Ťn˜o°Š­¦oµŠ­¦¦‡rÄ®¤n Á¦µ„È‹³¤¸ª·›¸„µ¦­ºÉ°/ „·‹„¦¦¤¤µ„¤µ¥š¸ÉšÎµÄ®o‡œÁ…oµÄ‹¦³œ·Áª« ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ‡œ„´žiµ ª·›¸‡·—ÁºÉ°¤Ã¥Š °Š‡r¦ª¤ ®¦º°°µ‹Áž}œÅžÅ—oªnµÅ¤nčn‡·—ÁœºÊ°®µ/„·‹„¦¦¤Á°ŠÅ¤nŗo ˜nª·›¸‡·—Ÿ·—¡¨µ—¤µ˜´ÊŠÂ˜n˜oœÂ¨oª ‡º°Å¤nÁ…oµÄ‹¦³ œ·Áª« Ťn­µ¤µ¦™ÁºÉ°¤Ã¥Š‡œ„´žiµÅ—o ŤnÁ…oµÄ‹‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ¤œ»¬¥r„´›¦¦¤µ˜· »¤œ„´žiµ ª´•œ›¦¦¤„´ žiµ ¤œ»¬¥r„´­´Š‡¤ ªµš„¦¦¤„µ¦¡´•œµ ²¨²

ƣʣ·™´‰¯¯ƒÅ­Ë! š´ÊŠ®¤—š´ÊŠžªŠš¸Éªnµ¤µœ´Êœ„Èž¦µ¦™œµÄ®o‡œšÎµ‡nµ¥Å—oššªœ˜œÁ°Š Á¡ºÉ°¡´•œµ„µ¦šÎµ‡nµ¥š´ÊŠÄœÂŠnÁœºÊ°®µ ¨³¦¼žÂ ‡nµ¥¥´Š¤¸ž¦³Ã¥œr°¸„¤µ„¤µ¥ ™º°Å—oªnµÁž}œ„·‹„¦¦¤­Îµ‡´°´œ®œ¹ÉŠÄœ„µ¦šÎµŠµœÁ¡ºÉ°›¦¦¤µ˜·Â¨³‡ªµ¤ Áž}œ›¦¦¤Äœ­´Š‡¤ ˜n„µ¦šÎµ„·‹„¦¦¤Ä—Ç „ȋε˜o°Š¤¸„µ¦˜¦ª‹­°°¥¼n˜¨°—Áª¨µ Á¤ºÉ°Á¦µšÎµ‡nµ¥Á¥µªœ ¨oªž¦´ÁœºÊ°®µš¸ÉÁ¦µ‡·—ªnµ ““Á—È„¦´Å—o”” ¤´œ‹³œÎµÅž­¼n„µ¦ªœÁª¸¥œ°¥¼n„´ÁœºÊ°®µ°n°œÇ ÁµÇ Ťnž¦³Ášº°Šž{µ˜´ªÁ°Š —´Šœ´ÊœÁ¦µ‹¹Š¤´„Á®Èœ„´œ°¥¼nªnµ„µ¦™„Á™¸¥ŠÁ¦ºÉ°Š‡nµ¥­nªœÄ®n‹³Áž}œÁ¦ºÉ°ŠŠµœÁš‡œ·‡Šµœ ‹´—„µ¦‹œ¨³Á¨¥„µ¦¡´•œµ—oµœÂœª‡·— „µ¦ª·Á‡¦µ³®r Á¤ºÉ°Áž}œ°¥nµŠœ¸Ên°¥‡¦´ÊŠÁ…oµ Á¦µ°µ‹‹³Áž}œŸ¼oÁ¸É¥ªµ‡nµ¥ Á¦µ °µ‹­¦oµŠœ´„Åž‡nµ¥ °µ‹‹³Å—o‡œš¸É¦o°ŠÅ®oÁ¤ºÉ°­´˜ªržiµ™¼„‰nµžiµÅ¤o™¼„˜´— ˜nÁŒ¥µ¥µ¤µªoµœ™¼„Ũn°°„‹µ„oµœ ˜´ªÁ°ŠÁ¡¦µ³Á…ºÉ°œ®¦º°Ã‡¦Š„µ¦¦´“ ¨oªÁ¤ºÉ°Å®¦n¤´œ‹³œÎµÅž­¼n„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÃ‡¦Š­¦oµŠ„µ¦šÎµ¨µ¥¨oµŠ­´Š‡¤Â¨³ ›¦¦¤µ˜·¨n³ š‡ªµ¤œ¸ÊŤnŗoÁ¦¸¥„¦o°Š°¥nµŠ®´ªœ µÄ®o‡œšÎµ‡nµ¥°°„¤µÁ‡¨ºÉ°œÅ®ªšµŠ­´Š‡¤ ¥´Š‡ŠÁ®Èœ—oª¥˜n°‡ªµ¤‡·— Á¦ºÉ°Š„µ¦ÂnŠŠµœ„´œšÎµ˜µ¤‡ªµ¤™œ´— Ánœ ­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„„´Á‡¨ºÉ°œÅ®ª ˜n˜o°Š¤·Än„µ¦ÂnŠŠµœ„´œšÎµ°¥nµŠÂ¥„­nªœ ‹ÎµÁž}œ˜o°ŠÁ…oµÄ‹Äœ…ªœš´ÊŠ®¤— ªnµ‹³šÎµŠµœ­°—¦´„´œÅ—o°¥nµŠÅ¦ ŤnčnšÎµ‡nµ¥Á¡ºÉ°šÎµ‡nµ¥ ®¦º°Á‡¨ºÉ°œÅ®ªÁ¡ºÉ° Ÿ¨­ÎµÁ¦È‹…°Šž¦³Á—Èœ°¥nµŠÁ—¸¥ªÃ—¥Å¤n‡·—™¹Š„µ¦Á˜·Ã˜…°Š…ªœ„µ¦ š‡ªµ¤œ¸Ê˜o°Š„µ¦ª·‹µ¦–r‡nµ¥­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„š¸É ŤnœÎµÅž­¼n„µ¦Â„ož{®µ­·ÉŠÂª—¨o°¤ ˜„°¥¼nĜª·›¸‡·—Á„nµš¸ÉÂ¥„­nªœ ¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ»¤œ„´žiµ ¤°ŠÅ¤nÁ®Èœ‡ªµ¤Ÿ·—¡¨µ—…°Š¦´“Äœ„µ¦—¼Â¨žiµ Ž¹ÉŠ¦´ŠÂ˜n‹³­¦oµŠž{®µÄ®¤nÇ …¹Êœ¤µÅ¤n‹­·Êœ œ°„‹µ„œ´Êœ„È°¥µ„Ä®oššªœ„µ¦šÎµ‡nµ¥—oª¥ªnµ¤»nŠ°³Å¦ ““¤»nŠÄ®o”” ®¦º° ““¤»nŠÁ˜·Ã˜¦nª¤„´œ”” ™oµÁ¦µ¤»nŠÁž}œ ““Ÿ¼Äo ®o”” š¸ÉÄ®o‡ªµ¤¦¼o Ä®o‡ªµ¤°°»nœ ‡Îµ™µ¤š¸É˜µ¤¤µ‡º°Â¨oªÁ¦µÁ˜·Ã˜/Á¦¸¥œ¦¼o°³Å¦ÄœÂŠnÁœºÊ°®µ œ°„‹µ„Áš‡œ·‡„µ¦šÎµ‡nµ¥ ®¦º°Áž}œÁ¡¸¥Š­œ°Š‡ªµ¤˜o°Š„µ¦°¥µ„Áž}œš¸É­œÄ‹Â¨³°¥µ„Áš¸É¥ªžiµ…°Š˜´ªÁ°Š „·˜˜·´¥ Šµ¤´¥¡·­·“ 5 „»¤£µ¡´œ›r 2544 9


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

œ´¤ª¥·¬»Ê„©³: ¶š·ƒ¥¥£Â ¹Ê¯›Ëµ—´­¥¹¯Â›¹Ë¯­´""" µ¥«¦¸­¼n…ª´Áž}œ¡·›¸„¦¦¤š¸É¤¸¤µœµœÄœ­´Š‡¤ œš£µ‡°¸­µœÂ¨³£µ‡Á®œº° Áž}œ¡·›¸„¦¦¤š¸Éž¦³„° Á…oµ„´‡ªµ¤ÁºÉ°šµŠ«µ­œµ ¤¸…¹ÊœÁ¡ºÉ°ÄoĜ¥µ¤Á‹ÈÅ…oŗo žiª¥Á¡ºÉ°Á¦¸¥„…ª´Ä®o„¨´¤µ°¥¼n„´˜´ª ®¦º°Äœ¥µ¤š¸É‡œŸ¼o œ´Ê œ ˜o ° ŠÁ—· œ šµŠÅžÅ„¨ „µ¦µ¥«¦¸ „È ¤¸ …¹Ê œ Á¡ºÉ ° ž„žj ° Š ‡»o¤‡¦°ŠÄ®o¡oœ£¥´œ˜¦µ¥ ¦ª¤™¹ŠÁª¨µÁ„·—Á®˜»¦oµ¥ šÎµÄ®o Ÿ¼o‡œ˜„Ä‹‹œ…ª´®œ¸ ‹¹Š˜o°Š¤¸¡·›¸µ¥«¦¸Á¡ºÉ°Á¦¸¥„…ª´ Ä®o„¨´  ¤µ°¥¼n„´ ˜´ª œ°„‹µ„œ¸Ê ¡·›¸µ¥«¦¸ ­¼n…ª´ „Ȥ¸…¹Ê œ Á¡ºÉ°¤Š‡¨¡·›¸˜nµŠÇ ¤µ„¤µ¥ ™oµ¡¼—™¹Š„µ¦µ¥«¦¸­¼n…ª´ÄœÂŠn…°Š­´Š‡¤«µ­˜¦r ˜´ª»¤œ™º°ªnµ¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´°¥nµŠ¤µ„ ĜŠn…°Š„µ¦Ä®o„ε¨´ŠÄ‹„´œ ¡¨´Š…°Š»¤œ‹³™¼„¦ª¤Áž}œ®œ¹ÉŠÁ—¸¥ª„´¡·›¸„¦¦¤œ´Êœ Ž¹ÉŠµªoµœ™º°ªnµ¡·›¸œ¸ÊÁž}œ¡·›¸ «´„—·Í­·š›·Í ¨³¡·›¸œ¸Ê¥´Š‡ŠÁž}œ‡ªµ¤ÁºÉ°š¸Éµªoµœ­ºš°—„´œ¤µœµœ‹œ™¹Šž{‹‹»´œ ¡·›¸µ¥«¦¸­¼n…ª´™¼„œÎµ¤µ—´—ž¨ŠÁ¡ºÉ°ÄoĜ‡nµ¥œ´Áž}œÁª¨µ®¨µ¥že¨oª ¨³Å¤n°µ‹š¦µÅ—oªnµÄ‡¦Áž}œŸ¼o œÎµ¤µÄoÁž}œ‡œÂ¦„ ˜µ¤Á‹˜œµ¦¤¥rÁ—·¤Á…oµÄ‹ªnµ‡ªµ¤­Îµ‡´…°Š¡·›¸µ¥«¦¸­¼n…ª´œnµ‹³¤¸…¹ÊœÁ¡ºÉ°Áž}œÁ­¤º°œ¡·›¸„µ¦ ¥°¤¦´­¤µ·„‡œÄ®¤nÁ…oµ„¨»n¤ ĜŠnœ¸Ê„µ¦Á°µ­µ¥­·‹œr­¸…µª¤´—¤º°‹¹Š™º°Áž}œ„µ¦Ÿ¼„­´¤¡´œ›ršµŠ‹·˜Ä‹¦³®ªnµŠ‡œÄœ ‡nµ¥Á…oµ—oª¥„´œ ‡¨oµ¥Áž}œ­´µ­¦oµŠ‡ªµ¤ÁºÉ°¤´Éœªnµ °œµ‡˜…°Š‡œÄœ‡nµ¥‹³—εÁœ·œ˜n°Åž¦nª¤„´œ „µ¦µ¥«¦¸­¼n…ª´ ĜŠnœ¸Ê‹¹ŠÁž}œÁ¦ºÉ°Š­Îµ‡´­Îµ®¦´„µ¦¦o°¥¦´—‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š‡œ®¨µ¥‡œÄ®o¦ª¤Áž}œ®œ¹ÉŠÁ—¸¥ª Ĝ¦³¥³Â¦„¡·›¸µ¥«¦¸­¼n…ª´£µ¥Äœ‡nµ¥¤¸¦¦¥µ„µ«Áž}œÅž°¥nµŠÅ¦Ÿ¼oÁ…¸¥œÅ¤n°µ‹š¦µÅ—o°¥nµŠÂšo‹¦·Š ˜n ‡nµ¥Á¥µªœš¸ÉŸnµœ¤µÄœnªŠ®¨´Š¦¦¥µ„µ«Áž}œÅž°¥nµŠÁ¦¸¥Ç Ž¹ÊŠÇ ““¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š¦o°ŠÁ¡¨Š œo°Š‡nµ¥œ´ÉŠ¨o°¤ªŠšnµ¤„¨µŠ ­ŠÁš¸¥œ ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š¡¼—­—Š°µ¦¤–r‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤¸˜n°œo°ŠÇ ®¦º°‡nµ¥Ç œ´Êœ ‡¨°Åž„´Á­¸¥ŠÁ„µ„¸˜µ¦rÁµÇ µŠ‡nµ¥°µ‹‹³ Ážd—ð„µ­Ä®oœo°ŠÇ ¡¼—™¹Š‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤¸˜n°‡nµ¥—oª¥ „n°œ‹³ÄoÁº°„µ¥«¦¸š¸É™¼„Á˜¦¸¥¤Åªo Ä®o¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠŸ¼„…o°¤º°œo°ŠÇ ¡¦o°¤„´‡Îµ¡¼—Ž¹ÊŠÇ š¸É‡´—­¦¦ÅªoÄ®oœo°Š‡œ¨³­°Š­µ¤ž¦³Ã¥‡ ™oµÄ®oÁ‹qŠ‹¦·Š„È‹³¦nµ¥š„ª¸Ä®oœo°Š¢{ŠÁ°µÄ®oœo°Š˜³¨¹ŠÅž „´‡Îµ¡¼—Á¨¥ ðo..¡¸É‡³®œ¼ž¦³š´Ä‹°³Å¦Ánœœ¸Ê ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠµŠ‡œ„È°¨»oœªnµœo°ŠÇ ‹³¦o°ŠÅ®o¤µ„œo°¥Â‡nÅ®œ ™oµ¥·ÉŠÁž}œ œo°Šš¸É„ªœÇ Ĝ‡nµ¥¦o°ŠÅ®o—oª¥Â¨oª ðoî..‡nµ¥Á¦µœ¸ÉnµŠÁ‹qŠÁ®¨º°Á„·œ”” ¦¦¥µ„µ«Âœ¸Ê¡Á®ÈœÅ—oš´ÉªÅž‹µ„‡nµ¥ Á¥µªœ˜µ¤š¸É˜nµŠ Ç £µ¥Äœ¦¦¥µ„µ«¡·›¸µ¥«¦¸² œ°„‹µ„‡Îµ¡¼—Ž¹ÊŠ Ç š¸ÉšÎµÄ®oœo°Š Ç ¦¼o­¹„—¸Â¨oª „È¥´Š¤¸šÁ¡¨ŠÁ¡¦µ³ Ç š¸ÉšÎµÄ®o œo°Šž¦³š´Ä‹Å¤n¦¼o¨º¤°¸„—oª¥ ¨³šÁ¡¨Šš¸É¡¸É‡´—­¦¦¤µÁ®¨nµœ¸Ê ™oµ‹³Ä®o¦o°ŠÁ¡¨Šš¸É­¦oµŠ‡ªµ¤±¹„Á®·¤°¥nµŠÁ¡¨Š ­Š —µªÂ®nŠ«¦´š›µ š¸É˜nŠÃ—¥‹·˜¦ £¼¤·«´„—·Í œ´„‡·—œ´„Á…¸¥œ‡œ­Îµ‡´Äœ°—¸˜ ®¦º°°¥nµŠÁ¡¨Šš¸ÉÄ®o„ε¨´ŠÄ‹…°Š‡µ¦µªµœ¤´œ„È —¼‹³Á¥Á„·œÅžÂ¨oª­Îµ®¦´¥»‡­¤´¥œ¸Ê Á¡¦µ³Á¡¨ŠÂœ¸ÊÁ—¸Ì¥ªœo°Š‹³ÁºÉ°Ž³„n°œ ¤´œÅ¤nÁ®¤µ³„´œo°ŠÄ®¤nÁ¡¨Š¤´œÃ®— Á„·œÅž (­³šo°œ‡ªµ¤‹¦·ŠÁ„·œÅž)Á„·œÁ—È„ª´¥nµŠ {œ°¥nµŠœo°Š Ç ‹³¦´Å—o ‹³Ä®o—¸˜o°ŠÁ¡¨ŠŽ¹ÊŠ Ç °¥nµŠÁ¡¨Š ““®ª´Š—¸”” ®¦º° ““šÁ¡¨ŠÄ˜o­Š—µª”” …°Š¡¸É‹»o¥ °¥µ„¥o°œ„¨´™µ¤‡œš¸É°Á¡¨ŠÂœ¸ÊÁ®¨º°Á„·œªnµ¢{ŠÁ¡¨ŠnµŠ {œÂœ¸Ê¨oª¥´ŠÅŠ ˜n°¨n³  {œÁ¡ºÉ° {œÂ‡nœ´ÊœÂ¨oª‡ªµ¤Áž}œ‹¦·Š„Èš·ÊŠ¤´œÅªo…oµŠ®¨´ŠÅ¤n˜o°Š­œÄ‹°¥nµŠœ´Êœ®¦º° ™oµ°¥µ„Ä®oœo°Š Ç  {œ°¥nµŠ Á—¸¥ªÅ¤n˜o°Š¦´¦¼oÁ¦ºÉ°Š¦µªž{®µ­´Š‡¤¤µ„œ´„ (Á—¸Ì¥ªœo°Š‹³Á‡¦¸¥—) ¨oª‹³‹´—‡nµ¥ÅžšÎµÅ¤„´œ œ¸Ê„ÈÁ…oµ…nµ¥ ““¦­œ·¥¤­µ›µ¦–r”” š¸É‡»–›—µŸ¼oª·‹µ¦–r a day ¨³ summer °„ªnµÁž}œª·›¸‡·—…°Š„µ¦¤°ŠÃ¨„ĜŠn—¸ ‡œ¢{Š‡¨o°¥ 10


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

˜µ¤Å—oŠnµ¥ Áœoœ‡ªµ¤¤¸°µ¦¤–r—¸¤µ„„ªnµ‹³­œÄ‹ÁœºÊ°®µ Ž¹ÉŠ„µ¦¤°ŠÃ¨„ĜŠn—¸Âœ¸Ê¤´œÅ¤nŗo—¸‹¦·ŠÁ¡¦µ³¨³Á¨¥ ‡ªµ¤Áž}œ‹¦·ŠÄœ­´Š‡¤ ˜´ª°¥nµŠ…°Šª·›¸‡·—œ¸Ê‡º° „µ¦¡¼—™¹Š‡ªµ¤ {œ ‡ªµ¤°°»nœ ‡ªµ¤Šµ¤ ‡ªµ¤¦´„ ‡ªµ¤ °n°œÅ®ª ‡ªµ¤Ã¦Â¤œ˜·„ ²¨² (—¼Á¡·É¤Á˜·¤Äœš‡ªµ¤ a day ¨³ summer : œ·˜¥­µ¦šµŠÁ¨º°„š¸É°´œ˜¦µ¥) œnµ ž¦³®¨µ—Ä‹š¸É¦­œ·¥¤­µ›µ¦–r„ȇº‡¨µœÁ…oµÅž°¥¼nĜ¡·›¸µ¥«¦¸­¼n…ª´—oª¥ ×¥˜´ÊŠÄ‹®¦º°Å¤n„ÈŤn°µ‹š¦µÅ—o…… ­»—šoµ¥Â¨oª°³Å¦Áž}œ˜´ª¸Êª´—ªnµ‡nµ¥œ´Êœž¦³­‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹ µŠ‡œ°„ªnµ ‡nµ¥Ãœoœ‡nµ¥œ¸Ê­ÎµÁ¦È‹Á¡¦µ³Á®Èœ œo°Š¦o°ŠÅ®oÁ¥°³¤µ„ Á…µ°µ‹‹³Ä®oÁ®˜»Ÿ¨Á¡·É¤Á˜·¤ªnµÁž}œÁ¡¦µ³œo°Š Ç ¦¼o­¹„Ÿ¼„¡´œ„´„µ¦Äo¸ª·˜¦ª¤®¤¼nĜ‡nµ¥œ¸Ê ±º°..Ťn °¥µ„‹‡n µ¥Á¨¥……Ĝ‡ªµ¤Áž}œ‹¦· Š°µ‹‹³ª´ —Äœ Á¦ºÉ ° Š…°Š‡ªµ¤¦¼o ­¹ „ ŗo o µ Š‹µ„„µ¦Ážd — ċĮo ¡¼ — ‡ªµ¤¦¼o­¹„š¸É¤¸˜n°‡nµ¥ ®¦º°—¼‹µ„¦n°Š¦°¥‡¦µœÊ嘵 …°Šœo°ŠÇ ˜n‹³¦¼oŗo° ¥nµŠÅ¦ªnµ¨¼„‡nµ¥Å—o (ÁœºÊ°®µ ­µ¦³) °³Å¦‹µ„‡nµ¥œ´ÊœoµŠ Á¡¦µ³­·ÉŠœ¸Ê¤·Än®¦º°š¸É‹³ ¸Ê´—Å—o¤µ„„ªnµªnµ‡nµ¥œ´Êœž¦³­‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹®¦º°Å¤n ¤¸¡¸É‡œ®œ¹ÉŠ­³šo°œÂŠn‡·—Å—o°¥nµŠœnµ­œÄ‹ªnµ™oµ®µ„ œo°Š¦o°ŠÅ®oĜ¡·›¸µ¥«¦¸™º°ªnµ¨o¤Á®¨ª Á¡¦µ³œo°Š ‹³Á°µÂ˜n¦o°ŠÅ®o¨³‹¤„´‡ªµ¤¦¼o­¹„‹œÅ¤n¤¸„³‹·˜ „³Ä‹‹³¢{Š‡œ°ºÉœ¡¼— ­·ÉŠ­Îµ‡´…°Š¡·›¸µ¥«¦¸œnµ‹³°¥¼n˜¦Šš¸É„µ¦¡¼—™¹Š°œµ‡˜…°Š‡œ„¨»n¤œ¸ÊªnµÁ¤ºÉ°Á¦µ¦¼o‹´„¨³­´¤¡´œ›r„´œ Ĝ…´ÊœÂ¦„¨oª Á¦µ‹³Á—·œÅžšµŠÅ®œ„´œ˜n° ‹³šÎµ°³Å¦„´œÂ¨³šÎµÁ¡ºÉ°Ä‡¦ ¤µ„„ªnµ‹³Á®Èœ¡·›¸µ¥«¦¸Áž}œÂ‡n¡·›¸ ­¦oµŠ‡ªµ¤ž¦³š´Ä‹Ä®oÁ„·—…¹ÊœÄœ‡nµ¥®¦º°Á¡ºÉ°Ä®o‡œÄœ‡nµ¥¦¼o­¹„ž¦³š´Äœ˜´ª¡¸ÉÁ¨¸Ê¥ŠÁšnµœ´Êœ Á¡¦µ³¦¦¥µ„µ«Á«¦oµ Ç Ž¹ÊŠ Ç Âœ¸Ê­¦oµŠÅ—oŤn¥µ„®¦°„ ‹³®¨°„œo°ŠÇ šÎµÅ¤ªnµÁ¦µš´ÊŠ®¤—‹³¦´„„´œ ¡¸É Ç ‹³‡·—™¹Šœo°Š Ç Ã—¥Äo¦¦¥µ„µ« ‹°¤ž¨°¤…°Š„µ¦µ¥«¦¸Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º° ˜n¡¸É Ç „Ȩº¤°„œo°ŠÅžªnµÁ¦µ‹³Á‹°„´œÄœ‡ªµ¤ {œÁšnµœ´Êœœ³‹p³œo°Š‹qµ Á¡¦µ³¡¸É‡ŠÅ¤nŗošÎµŠµœ„´œo°Š˜n°£µ¦³Äœ¤¦¤¤´œÁ¥°³Á®¨º°Á„·œ ˜n°‹µ„œ¸Êœo°Š Ç ˜o°ŠÃ˜„´œÁ°ŠÂ¨oª…… ®µ„‡»–˜o°Š„µ¦Á®Èœ‡¦µœÊ嘵…°Šœo°Š Ç Á¡¸¥ŠÁ¡¦µ³˜o°Š„µ¦ª´—‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹…°Š‡nµ¥„È°¥nµÅž‹´—¡·›¸ µ¥«¦¸Á¨¥ ÁºÉ°Á®°³!! ‡ªµ¤ž¦³š´Ä‹®¨´Š‹µ„‡nµ¥Å¤nŗo°¥¼n¥ºœœµœ°¥nµŠš¸É‡·—®¦°„ Á¤ºÉ°‹‡nµ¥Å¤n¤¸Šµœ˜n°ÁœºÉ°Š ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ‡œÄœ‡nµ¥„È‹¨Š˜´ÊŠÂ˜nµ¥«¦¸Á­¦È‹Â¨oªœ´ÉœÁ°Š ®¨´Š‹µ„œ´Êœ„È„¨nµª‡Îµ°Îµ¨µšµŠÄ‡¦šµŠ¤´œÅ—o Á¨¥ ®¦º°°¥nµŠ—¸„Ȥ¸‡ªµ¤š¦Š‹Îµ—¸Ç Á¡·É¤…¹Êœ¤µ°¸„Á¦ºÉ°Š®œ¹ÉŠÄ®oÁ„ȝŪoœ¹„™¹ŠÁ¨nœÇ Áª¨µÁ®ŠµÁšnµœ´Êœ ¨³Á¤ºÉ°œ´Êœ„È­¦»žÅ—o Á¨¥ªnµ‡nµ¥‡»–œn³ Á‹pŠÂ®ŠÇ ‡Š™¹ŠÁª¨µš¸É˜o°Š„¨´¤µššªœ„¦³ªœ„µ¦µ¥«¦¸„´œÄ®¤n ªnµ‹¦·ŠÇ ¨oª‡ªµ¤­ÎµÁ¦È‹…°Š‡nµ¥¤´œÅ¤nŗoª´— ˜¦Šš¸É¡·›¸µ¥«¦¸ ®¦º°Å¤nŗoª´—‹µ„‡ªµ¤ž¦³š´Ä‹š¸Éœo°ŠÇ ­³šo°œ°°„¤µÁšnµœ´Êœ ®µ„˜n¤´œÁž}œÁ¡¸¥ŠÂ‡n„µ¦œ´®œ¹ÉŠ …°Š­¤µ·„‡œÄ®¤nš¸É¡¦o°¤‹³¤µ¦nª¤­¦oµŠ­¦¦‡r­´Š‡¤Ášnµœ´Êœ

—µ¦·„µ……

11


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

ņ¥ˆÊ´Œ£¥£†Ê´¤" ž{  ®µ¦n ª ¤…°Š°Š‡r „ ¦„· ‹ „¦¦¤š» „ ª´ œœ¸Ê ‡º ° Ťn ¤¸ ‡œšÎ µ ŠµœÂ¨³‡œšÎ µ Šµœš¸É ¤¸ ° ¥¼n … µ— ‡»–£µ¡ Ž¹ÉŠ¤µ‹µ„Á®˜»ž{‹‹´¥®¨µ¥ž¦³„µ¦ Ÿ¼oÁ…¸¥œ¤¸­¤¤˜·“µœ…o°®œ¹ÉŠš¸É°¥µ„‹³Â¨„Áž¨¸É¥œ Ĝ ž¦³Á—Èœªnµ°³Å¦Áž}œÁ®˜»Â®nŠ‡ªµ¤Á­ºÉ°¤™°¥…°Š°Š‡r„¦„·‹„¦¦¤ ­¤¤˜·“µœš¸Éªnµœ´Êœ‡º° ““ž{‹‹»´œÁžjµ®¤µ¥„µ¦šÎµŠµœÂ˜n¨³„·‹„¦¦¤…°Š¤¦¤Å—o Áž¨¸É¥œÅžÃ—¥¡§˜·œ´¥ ­nŠŸ¨Ä®o„·‹„¦¦¤š¸É¤¸°¥¼nŤn˜°­œ°Š˜n°Ážjµ®¤µ¥š¸Éšo‹¦·Š…°Š°Š‡r„¦ „·‹„¦¦¤”” ™oµ¤°Š‹µ„„·‹„¦¦¤Â¨³Ážjµ®¤µ¥ÄœÂ˜n¨³„·‹„¦¦¤Ã—¥£µ¡¦ª¤…°Š°Š‡r„¦„·‹„¦¦¤Äœ ž{‹‹»´œ —¼Á®¤º°œÁžjµ®¤µ¥Äœ„µ¦šÎµŠµœ¤¦¤‹³Áž¨¸É¥œÅžÃ—¥Å¤n¦¼o˜´ª š»„ª´œœ¸Ê„µ¦šÎµŠµœ¤¦¤ Áž¨¸É¥œÅž‹µ„„µ¦ «¹„¬µ­´Š‡¤Á¡ºÉ°„¦³šÎµ„µ¦˜n°­´Š‡¤ ŗo„¨µ¥Áž}œ„µ¦ šÎµ¤¦¤Á¡ºÉ°Ä®o¤¸‡œšÎµ ˜n°Äœže®œoµ Á­¸¥Â¨oª Á¤ºÉ°‹·˜ª·µ–—´ÊŠÁ—·¤™¼„šÎµ¨µ¥ ­·ÉŠš¸ÉÁ®¨º°°¥¼n„ÈÁž}œÁ¡¸¥ŠŽµ„Ŧo¸ª·˜ š¸É…´Á‡¨ºÉ°œ—oª¥ ‹·˜ª·µ–ž¨°¤Ç

›Ë¯‰·­›¸Ê‰†¹¯ÂË´­£´¤"

™oµ¨°Š¤µ—¼˜µ¦µŠŠµœÄœ®œ¹ÉŠže…°Š¤¦¤ ‹³Á®Èœªnµ¤¸Â˜nŠµœš¸É¤»nŠÅžš¸É„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ Ä®oÁ¡ºÉ°œÄ®¤nš¸ÉÁ¡·ÉŠÁ…oµ¤µÁ­¸¥­nªœÄ®n Ánœ ŠµœÁžd—è„„·‹„¦¦¤-®µÁ¡ºÉ°œÄ®¤n¤µÁ…oµ¤¦¤ Šµœ ‡nµ¥¦´Á¡ºÉ°œÄ®¤n ‡nµ¥Ä®n Á¥¸É¥¤‡nµ¥ œ·š¦¦«„µ¦ ‹»¨­µ¦ ­´¤¤œµª·µ„µ¦ ­´¤¤œµŸ¼ož’·´˜·Šµœ Á¤ºÉ°Ážjµ®¤µ¥Åž°¥¼nš¸É„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µÄ®oœo°Šže®œ¹ÉŠ ÁœºÊ°®µ‹¹Š‹Îµ˜o°Š°n°œ¨Š˜µ¤ ¨³‹³Á…o¤…oœ …¹ÊœÄœnªŠšoµ¥…°Šže „n°œ‹³„¨´¤µ°n°œ¨ŠÁnœÁ—·¤Äœže˜n°ÅžÁ¤ºÉ°œo°Šže®œ¹ÉŠÁ…oµ¤µ ‹³Á®ÈœªnµŠµœ…°Š¤¦¤‹³ªœÁª¸¥œÁž}œª´‘‹´„¦š¸É‡¦¦°Äœ®œ¹ÉŠže ®œ¹ÉŠžeš¸ÉšÎµÁ¡ºÉ°že®œ¹ÉŠ ‡Îµ™µ¤š¸É˜µ¤¤µ„ȇº°™oµÁ¦µÁœoœš¸Éže®œ¹ÉŠ ¨oª„µ¦Á˜·Ã˜…°Šže­°Š­µ¤­¸É¨n³ Á¡¦µ³Äœ­nªœ…°Šœ´„„·‹„¦¦¤¦»nœ¡¸ÉÁ°Š „È«¹„¬µÁ¦¸¥œ¦¼oÁ¡¸¥ŠÁ¡ºÉ°‹³‹´—„µ¦«¹„¬µÄ®o„nœo°ŠÁž}œ®¨´„ ¤¸„µ¦ Á˜¦¸¥¤„µ¦š¸É‹³Áž}œ¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š˜´ÊŠÂ˜n°¥¼nže®œ¹ÉŠž¨µ¥Áš°¤­°Š Ĝ°—¸˜¤¦¤‹³šÎµŠµœ—oª¥­¤¤˜·“µœš¸Éªnµ˜o°Š­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„Ä®oœo°Šže®œ¹ÉŠ„n°œ —oª¥„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µª·›¸ ˜nµŠÇ Ánœ އnµ¥Ä®oÁ®Èœ…°Š‹¦·Š ‹´—ªŠª·µ„µ¦Á¡ºÉ°ª·Á‡¦µ³®r¨³šÎµ‡ªµ¤Á…oµÄ‹ž{®µ ²¨² Á¡ºÉ°¥„¦³—´Åž­¼n„µ¦ ž’·´˜·Äœ£µ¥®¨´Š ˜nÁ¤ºÉ°Áª¨µŸnµœÅž„¨µ¥Áž}œªnµÁœoœ‹´—„µ¦«¹„¬µÁž}œ®¨´„ ¨³Á¨¥Šµœž’·´˜·„µ¦ Á¤ºÉ°œo°Šže®œ¹ÉŠŸnµœ „¦³ªœ„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µš¸ÉŤn¤¸„µ¦ž’·´˜·„µ¦šµŠ­´Š‡¤ ‹¹Š¤¸ª·›¸‡·—š¸ÉÁœoœ„µ¦«¹„¬µÂ¨³Å¤n¦¼o‹´„®¦º°Å¤n¤¸š´„¬³„µ¦ ž’·´˜·„µ¦šµŠ­´Š‡¤ œªÃœo¤‹¹ŠÅž­¼n„µ¦„¦³šÎµ„µ¦ÁnœÁ—·¤Äœže˜n°Åž ˜nšªnµ„µ¦­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„œ´Êœ¤·Å—oÁ„·—…¹ÊœÅ—oÁ¡¸¥Š„µ¦¡¼—‡»¥ °nµœ®œ´Š­º° ®¦º°¡ž³µªoµœ ­´¤Ÿ´­ž{®µÃ—¥ Ÿ·ªÁŸ·œ Á¡¦µ³„µ¦°nµœ®œ´Š­º°Áž}œ„µ¦°nµœ‡ªµ¤‡·—‡œ°ºÉœ ÁœºÊ°®µÂ¨³…o°¤¼¨™¼„„¨´Éœ„¦°Š¤µÂ¨oªÃ—¥Ÿ¼oÁ…¸¥œ „µ¦¡¼—‡»¥ „ÈÁnœ„´œ ­nªœ„µ¦¡ž³µªoµœ ­´¤Ÿ´­ž{®µœ´Êœ„ÈÁž}œÁ¡¸¥ŠŸ·ªÁŸ·œÅ¤n¨Š¨¹„ „¦³ªœ„µ¦Á®¨nµœ¸ÊÁž}œ„¦³ªœ„µ¦š¸É ­Îµ‡´ ˜n¥´ŠÅ¤n¡°!! Á¡¦µ³®µ„„¦³ªœ„µ¦«¹„¬µ®¥»—Á¡¸¥ŠÁšnµœ¸Ê„È°µ‹‹³Á„·—‡œš¸É¤¸Á®Èœ‡ªµ¤š»„…r¥µ„ ¦¼o­¹„°¥µ„ Áž¨¸É¥œÂž¨Š ¤¸š§¬‘¸ °›·µ¥ž{®µ­´Š‡¤Å—oÁž}œŒµ„Ç ²¨² ˜n„ÈÁž}œÁ¡¸¥Š‡ªµ¤‡·—š¸ÉŤnŗo™¼„„¨n°¤Á„¨µ‹µ„„µ¦ ž’·´˜·„µ¦‹¦·Š Áž}œÁ¡¸¥Š‡ªµ¤Á¡o° {œš¸É検˜·„ Ťn¦¼ož{®µš¸ÉÁž}œ‹¦·Š 12


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

„µ¦¤¸ ‹· ˜ ­Î µ œ¹ „ šµŠ­´ Š ‡¤œn µ ‹³®¤µ¥™¹ Š ““„µ¦¦¼o ªn µ ˜œÁ°Š°¥¼n ˜ ¦ŠÅ®œÄœ­´ Š ‡¤ ­·É Š ª—¨o ° ¤ ¨³Á®È œ ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ˜œÁ°Š„´­·ÉŠ˜nµŠÇ Ĝ­´Š‡¤““ Ž¹ÉŠœ´Éœ®¤µ¥‡ªµ¤ªnµÁ¤ºÉ°Á¦µ¤¸‹·˜­Îµœ¹„šµŠ­´Š‡¤ Á¦µ„È‹³Á®Èœ‡ªµ¤ Ťn¥»˜·›¦¦¤Äœ­´Š‡¤ ¨³Á¤ºÉ°¦´¦¼oÁnœœ¸Ê …´Êœ˜°œ˜n°Åž„ÈÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š‡ªµ¤ÁºÉ°(®¦º°ž¦´µ®¦º°°»—¤„µ¦–r®¦º°°³Å¦ šÎµœ°Šœ¸Ê)¨oªªnµ "Á¦µ˜o°Š„µ¦­´Š‡¤ÂÅ®œ?" ®¨´Š‹µ„Á¦µ˜°‡Îµ™µ¤ (°µ‹‹³¥´ŠÅ¤n‹ÎµÁž}œ˜o°Š´—Á‹œœ´„) ¨³Á¨º°„ ªnµÁ¦µ˜o°Š„µ¦­´Š‡¤ÂÅ®œÂ¨oª Á¦µ„È‹³¤¸„µ¦„¦³šÎµ„µ¦˜n°­·ÉŠ˜nµŠÇ Ĝ­´Š‡¤Á¡ºÉ°„n°Ä®oÁ„·—„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š „µ¦ ­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„ŤnčnÁ¦ºÉ°ŠŠnµ¥ „µ¦­¦oµŠ‹·˜­Îµœ¹„š¸É´—Á‹œ…¹Êœ‹ÎµÁž}œ˜o°Š¨ŠÅžž’·´˜·„µ¦„´­´Š‡¤š¸ÉÁž}œ‹¦·Š—oª¥ ¨³Á¤ºÉ° Á¦µÅ—oŸnµœ„µ¦œÎµ‡ªµ¤‡·—‡ªµ¤ÁºÉ°š¸ÉÁž}œ‹¦·Š¤µž’·´˜·„È‹³¡…o°°n°œ…o°Ÿ·—¡¨µ—Äœ‡ªµ¤‡·—¤µ„¤µ¥ ¨³„µ¦Á„·— ‹·˜­Îµœ¹„š¸É¤´Éœ‡Šœ´Êœ„ÈÁ„·—‹µ„„µ¦ž’·´˜·„µ¦šµŠ­´Š‡¤—oª¥ Á¡¦µ³„µ¦ž’·´˜·œ´Êœ‹³šÎµÄ®o¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¦nª¤„´Šµœ Áž}œ ­nªœ®œ¹ÉŠ…°ŠŠµœ ¤·ÄnŸ¼o­´ŠÁ„˜„µ¦–r°¥nµŠ„µ¦Åž‡nµ¥ ¤·ÄnŸ¼onª¥Á®¨º°°¥nµŠ„µ¦Åž¤È° ¤·ÄnŸ¼oª·‹µ¦–r°¥¼nªŠœ°„š´ÊŠš¸É Ťnŗonª¥°³Å¦Á¨¥ ²¨² ˜nÁž}œŸ¼o®œ¹ÉŠš¸É "¦nª¤" Áž¨¸É¥œÂž¨Š­´Š‡¤

´¤Â¥¹¯Å›¯Ê´‰™Ê´£ƒ§´‰†©´£Â¬¹Ê¯£

Á¤ºÉ°Ážjµ®¤µ¥Ä®nŞ°¥¼nš¸Éœo°Šže®œ¹ÉŠ £µ¦„·‹­Îµ‡´…°Š¤¦¤š¸ÉÁ—·¤‡·—Ūo°¥nµŠÁnœ„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š­´Š‡¤ „µ¦ ž’·´˜·„µ¦®œ»œÁ­¦·¤…ªœ„µ¦ž¦³µœ ‹¹ŠÅ¤n‡n°¥Å—ošÎµÁ¡¦µ³˜o°Š‡°¥®nªŠœo°Š—¼Â¨œo°ŠÁž}œ®¨´„ „µ¦šÎµŠµœ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š°¥nµŠÁnœ„µ¦šÎµ…o°¤¼¨ „µ¦¨Š¡ºÊœš¸É°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š Á„ȝ…o°¤¼¨Äœ¡ºÊœš¸É ¦¼o‹´„¨³Ÿ¼„¡´œ „´¡ºÊœš¸É ¡´•œµ„¦³ªœ„µ¦„µ¦šÎµŠµœÄœ¡ºÊœš¸É ²¨² „ȚεŤnŗoÁ¡¦µ³Šµœ®¨´„‡º°„µ¦®µœo°Š Ťnčn„µ¦šÎµŠµœÁ¡ºÉ° „oŅž{®µ®¦º°Áž¨¸É¥œÂž¨Š­´Š‡¤ Šµœ¦¼š¸œš¸ÉŽÊεÁ—·¤šÎµÄ®oŤn¤¸„µ¦¡´•œµ°Š‡r„¦ °Š‡r„¦˜o°Š¥ÉεŽÊε°¥¼n„´š¸É¤µ®¨µ¥že °Š‡r‡ªµ¤¦¼o„ÈÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ—·¤ ‡º°Áš‡œ·‡„µ¦šÎµ‡nµ¥ „µ¦¡¼—‡»¥Äœž¦³Á—Èœš¸É‹³šÎµÄ®oœo°ŠÁ…oµÄ‹­´Š‡¤““ÁºÊ°Š˜oœ”” ²¨² „¦³ªœ„µ¦‹´—„µ¦«¹„¬µ„ȝ¦¼žÂÁ—·¤š¸É¦¼o°¥¼nªnµÅ¤n¤¸ž¦³­·š›·£µ¡Á¡¦µ³˜´ªÁ°Š„ÈÁ‡¥Ÿnµœ¤µ„n°œ ˜n„È ¥´Š‡ŠšÎµÂÁ—·¤Äœžeš¸É˜´ªÁ°Š¦´Ÿ·—° Á¡¦µ³‡·—Ä®¤nŤn°°„ Ťn„¨oµÁž¨¸É¥œÂž¨Š „¨´ªÅ¤nŗoŠ „¨´ªÅ¤nŗoœo°Š „¨´ª Á¡ºÉ°œÅ¤nÁ°µ—oª¥ „¨´ªÅ¤n­ÎµÁ¦È‹ ‹·˜ª·µ–…™˜µ¥ÅžÂ¨oªÁ¤ºÉ°Áž}œ¡¸É¤¦¤…… °Š‡r‡ªµ¤¦¼o‹³˜o°ŠÁ„·—‹µ„„µ¦šÎµŠµœÄœž¦³Á—Ȝė ž¦³Á—Èœ®œ¹ÉŠ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š Ánœ «¹„¬µÁ¦ºÉ°Š„µ¦¡´•œµ‡ªµ¤ Á…o¤Â…ÈŠÄœ»¤œšµŠÁ«¦¬“„·‹ , ¤¸„µ¦ž’·´˜·„µ¦Äœ¡ºÊœš¸Éš¸ÉÁž}œ ‹¦· Š Áž} œ Áª¨µ°¥n µ Šœo ° ¥®œ¹É Š že ž¦‡ªµ¤¦¼o š µŠš§¬‘¸ ­¼n „ µ¦ ž’·´˜· Á¡ºÉ°ššªœš´ÊŠš§¬‘¸Â¨³ª·›¸„µ¦ž’·´˜·˜µ¤š§¬‘¸‹µ„ …°Š‹¦·Š°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š ¤·ÄnÁ¡¸¥Š‡·—¨³¡¼—ÄœªŠÂ¨„Áž¨¸É¥œ Áž}œ‡¦´ÊŠ‡¦µªÁšnµœ´Êœ „µ¦«¹„¬µ°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°ŠÄœž¦³Á—Ȝėž¦³Á—Èœ®œ¹ÉŠ°µ‹Á„·—‹µ„„µ¦¨Š«¹„¬µÄœ¡ºÊœš¸ÉÁ—·¤°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š„Èŗo ¤¦¤‹³Á˜·Ã˜Åž„´¡ºÊœš¸Éœ´Êœ Ánœ «¹„¬µ®¤¼noµœÄ—®¤¼noµœ®œ¹ÉŠÄœ®¨µ¥¤·˜·®¨µ¥ž¦³Á—Èœ Ĝž¦³Á—ÈœšµŠÁ«¦¬“„·‹ „µ¦Á¤º°Š «¹„¬µ‡ªµ¤Áž¨¸É¥œÂž¨Š…°Š®¤¼noµœ Ÿ¨„¦³š…°Šš»œœ·¥¤-¦·Ã£‡œ·¥¤ Ÿ¨„¦³š…°Š­ºÉ°˜n°®¤¼noµœ ²¨² ¨oªÁ„ºÊ°®œ»œÄ®o„´œÂ¨³„´œÁ˜·Ã˜ Ánœ ‡·—ǦŠ„µ¦¡´•œµ®¤¼noµœÁ¡ºÉ°°°„‹µ„š»œœ·¥¤¦·Ã£‡¦nª¤„´œ °¥nµŠœ¸Êµªoµœ„È ŗož¦³Ã¥œr œ´„«¹„¬µ„ÈŗoÁ˜·Ã˜„´„µ¦ž’·´˜·‹¦·Š ž¦³Áš«Åš¥¤¸ž¦³Á—ȜĮo«¹„¬µÂ¨³ž’·´˜·„µ¦¤®µ«µ¨ ¤¸¡ºÊœš¸Éœ´Å¤n™oªœÄ®o¨ŠÅžŸ¼„­´¤¡´œ›r°¥nµŠ¨¹„Ž¹ÊŠ ™oµ 13


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

Á¡¸¥ŠÂ˜nÁ¦µ˜´ÊŠÄ‹«¹„¬µÁ¡ºÉ°Áž¨¸É¥œÂž¨Š­´Š‡¤ ¤·ÄnÁ¡¸¥ŠÁ¡ºÉ°®µœo°Š®¦º°Â­ªŠ®µ®¤¼noµœÄœ {œ°¥nµŠž¦³Á£š ““œÊεŢŤn Á…oµ Á—·œÁšoµÅ„¨ °¥¼nĜ—Š—°¥­¼Š”” „µ¦«¹ „ ¬µ˜o ° ŠÁ„· — ‹µ„„µ¦ž¦³­µœ¦³®ªn µ Šš§¬‘¸  ¨³„µ¦ž’· ´ ˜· ° ¥n µ Š˜n ° ÁœºÉ ° ŠÃ—¥¤¸ „ µ¦­¦» ž šÁ¦¸¥œÂ¨³ššªœÁž}œ¦³¥³

 ¹Ê¯››³ƒª¸ƒ«´ ¹Ê¯›™·Ê˜»ƒ§¹£

œ°„‹µ„ž¦³Á—ÈœÁ¦ºÉ°ŠÁ°µœo°Šže®œ¹ÉŠ¤µ­ºš°—¤¦¤Áž}œÁžjµ®¤µ¥Â¨oª ¥´Š¤¸ ž¦³Á—ÈœÁ¨È„Ç ¥n°¥Ç š¸ÉœÎµÅž­¼n‡ªµ¤Á­ºÉ°¤…°Š¤¦¤°¸„­°Š­µ¤ž¦³Á—Èœš¸É‹³Â¨„Áž¨¸É¥œ Ž¹ÉŠ„È­ºÁœºÉ°Š¤µ‹µ„ž¦³Á—ÈœÁ¦ºÉ°Šš·«šµŠÁnœ„´œ ™oµ—¼˜µ¦µŠŠµœ¤¦¤‹³Á®Èœªnµ„·‹„¦¦¤®¨´„Äœ„µ¦®µ‡œÁ…oµ¤¦¤‹³°¥¼nĜnªŠ ˜oœÁš°¤®œ¹ÉŠ ¤¸„µ¦šÎµŽ»o¤®µœo°Š ¦–¦Š‡r„´Ÿ¼o‡œ¤µ„¤µ¥Á¡ºÉ°®µ‡œ ˜n®¨´Š‹µ„œ´ÊœÁ¤ºÉ° ŗo‡œÄ®¤n¤µÁ…oµ¤¦¤Â¨o ªÅ¤nªn µ¤µ„®¦º°œo° ¥„ÈŤn¤¸ „·‹„¦¦¤°³Å¦š¸ÉšÎµ Šµœ„´ Á¡ºÉ° œ œ´„«¹„¬µÁ¡ºÉ°Â­ªŠ®µ‡ªµ¤¦nª¤¤º°°¥nµŠ‹¦·Š‹´Š œ°„‹µ„¤°ŠÁ…µÄœ“µœ³…°ŠŸ¼o—¼œ·š¦¦«„µ¦ Ÿ¼o°nµœ‹»¨­µ¦ ®¦º°Âœª ¦nª¤/¤ª¨œŸ¼o™¼„´„‹¼ŠÁž}œ¦³¥³ ²¨² š´ÊŠš¸ÉÁ¡ºÉ°œœ´„«¹„¬µÄœ­™µ´œÁž}œŸ¼oš¸ÉĄ¨o·—„´¤¦¤¤µ„š¸É­»—ĜŠn„µ¥£µ¡ ˜n Á¤ºÉ°Á¦µ˜o°Š„µ¦‡œ¤µ„Ç ĜŠµœÄ—„Șµ¤„¨´Á¦¸¥„¦o°Šš¸É‹³Ä®oÁ…µ¤µÁ…oµ¦nª¤ š´ÊŠÇ š¸ÉŤnŗo¤¸„µ¦šÎµŠµœšµŠ—oµœ‡ªµ¤‡·— ‡ªµ¤¦¼o­¹„°¥nµŠ˜n°ÁœºÉ°Š¤µ„n°œ ˜n„¨´Ä®oÁ…oµ¦nª¤„´Á¦µ Á®¤º°œ„µ¦ŽºÊ°®ª¥š¸É¨Šš»œœo°¥Â˜nÁ¦¸¥„¦o°ŠÁ°µÁ¥°³Ç ¡°Á…µ ŤnÁ…µ¦nª¤„È„nœ—nµªnµ™¼„„¨ºœ®µ¥Åž„´‡¨ºÉœ…°Šš»œœ·¥¤¦·Ã£‡œ·¥¤ „µ¦Å¤n šÎ µ Šµœ„´  Á¡ºÉ ° œœ´ „ «¹ „ ¬µ°¥n µ Š‹¦· Š ‹´ Š œ°„‹µ„‹³­´ ¤ ¡´ œ ›r „´  „µ¦Á°µœo ° Šže ® œ¹É Š š¸É Á …o µ ¤¦¤Áž} œ Ážjµ®¤µ¥®¨´„¨oª¥´Š­´¤¡´œ›r„´®´ª…o°˜n°Åž—oª¥

Œ£¥£ ª´§´†›Â­‰´"""

„¦³Â­Ä®nĜ„µ¦šÎµ¤¦¤°¸„„¦³Â­Ž¹ÉŠÁž}œ‹»—…µ¥…°Š¤¦¤‡º° „µ¦šÎµ¤¦¤ Ä®oÁ®¤º°œoµœ ¦´„„´œ —¼Â¨„´œ Áž}œ»¤œ ÁœºÉ°Š‹µ„­¦oµŠ‡ªµ¤°°»nœÄ®o„nŸ¼o‡œš¸É°µ«´¥°¥¼n ĜÁ¤º°ŠÄ®nš¸ÉŸ¼o‡œ˜nµŠÂž¨„®œoµŽ¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ œo°Š‹¹Š¤´„‹³˜·—¤¦¤Á¡¦µ³¤´œ°°»nœ šÎµÄ®o¤¦¤˜o°Š¤¸£µ¦„·‹Á¡·É¤…¹Êœ¤µÄœ„µ¦—¼Â¨Á°µÄ‹Ä­n‡ªµ¤¦¼o­¹„…°Š‡œÄœ¤¦¤š´ÊŠ®¤— ‹œ„¦³š´ÉŠ˜o°Š­·ÊœÁž¨º°Š¡¨´ŠŠµœÅž„´„µ¦‹´—„µ¦‡œÄœ¤¦¤ ‹œÁ®¨º°¡¨´ŠŠµœÄœ„µ¦ „¦³šÎµ„µ¦˜n°­´Š‡¤œo°¥¨Š „µ¦šÎµ¤¦¤Ä®o°°»nœÁ„·—‹µ„­¤¤˜·“µœš¸É‡·—ªnµ‡œÄœÁ¤º°ŠÄ®n…µ—‡ªµ¤°°»nœÂ¨³„µ¦Â„oŅ‡º°­¦oµŠ»¤œ …¹Êœ¤µ ˜n…o°°n°œ„ȇº°®µ„®¤„¤»nœ°¥¼n„´‡ªµ¤°°»nœÄœ¤¦¤‹œ„¦³š´ÉŠÅ¤n¤¸­´¤¡´œ›r„´­´Š‡¤°¥nµŠ­¦oµŠ­¦¦‡r …µ— ‡ªµ¤ÁºÉ°¤Ã¥Š˜œÁ°Š„´­´Š‡¤Â¨³Ã¨„ „È‹³Å¤nÁ„·—„µ¦ž’·´˜·„µ¦˜n°­´Š‡¤ Á¤ºÉ°Å¤n¤¸„µ¦ž’·´˜·„µ¦˜n°­´Š‡¤„ÈŤnÁ®Èœ ¡¨´Š…°Š˜œÁ°Š ¨³‡»–‡nµ˜´ªÁ°Š °´œœÎµÅž­¼n‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ˜œÁ°ŠÅ¦o‡nµÄœš¸É­»— ®¨´Š‹µ„œ´Êœ„È‹³Å¤n˜nµŠ°³Å¦„´‡œš´ÉªÅž Ĝ­´Š‡¤š¸ÉÁŒºÉ°¥µšµŠ„µ¦Á¤º°Š ™oµ®µ„Á¦µÁž¨¸É¥œ‹µ„¤»nŠ­¦oµŠ‡ªµ¤°°»nœÂ¨³­¦oµŠ­´Š‡¤°»—¤‡˜·Äœ®¤¼n¡ª„ ¤µÁž}œ­¦oµŠ‡ªµ¤°°»nœÁ¡·É° ­¦oµŠ­´Š‡¤°»—¤‡˜·š¸É‡œÄœ»¤œ¦nª¤„´œšÎµŠµœÁ¡ºÉ°Áž¨¸É¥œÂž¨Š­´Š‡¤¨n³ ‹³Áž}œÅŠoµŠ®œ°……

14


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸œqÁ

­¥¹¯Œ£¥£Â–·Í¤©›·Ë†¹¯™·Êƒ³ƒ„³‰©¶´•„œ˜

Šµœ¤¦¤š»„ª´œœ¸Ê¤·Å—o­´ÉŠ­¤š´ÊŠÂœª‡·—Äœ„µ¦šÎµŠµœšµŠ­´Š‡¤Â¨³š´„¬³Äœ„µ¦ž’·´˜·„µ¦°¥nµŠ¨¹„Ž¹ÊŠ‹¦·Š‹´Š އnµ¥Ä®n‡¦´ÊŠœ¹Š ŞÁ¥¸É¥¤‡nµ¥°¸„‡¦´ÊŠœ¹Š ¨oª„È‹ ¡°¤¸¤È°¤µ„È¡µ„´œÅž—¼µªoµœ»¤œ»¤„´œ‡¦´ÊŠ­°Š‡¦´ÊŠÂ¨oª„ÈÁ¨·„ ޚε°¥nµŠ°ºÉœ ¡°šÎµ°¥nµŠ°ºÉœ„ȚεŗoŤnœµœÁ¡¦µ³¤¸°¥nµŠ°ºÉœ °¥nµŠ°ºÉœÂ¨³°¥nµŠ°ºÉœÄ®ošÎµ°¸„¤µ„¤µ¥Å¤n¦¼o‹ š´ÊŠš¸É °¥µ„šÎµÁ°ŠÂ¨³Á¡ºÉ°œ°¥µ„Ä®ošÎµ ¤¦¤°¥µ„Ä®ošÎµ ‡ª¦‹³šÎµ ¨³šÎµÅžÁ®°³…… ‹œ„¨µ¥Áž}œ‡œš¸É¤¸ŠµœÁ¥°³Â˜nŤn ­ÎµÁ¦È‹­´„°¥nµŠ…… šÎµÅžÅ—o­´„¡´„˜nµŠ‡œ˜nµŠ„Èµ­·ÉŠš¸É˜œÁ°Š°¥µ„šÎµ ¡°¤¸Šµœ¤¦¤„Ȧ¼o­¹„Á®¤º°œ¤¸£µ¦³ šÎµÅžÅ—o­°Š­µ¤že „È°¥µ„Á¨·„˜nŤn„¨oµÁ¨·„ „¨´ª¤¦¤Å¤n¤¸Ä‡¦šÎµ˜n° ˜n¨³‡œ°¥µ„¤¸Áª¨µªnµŠšÎµÄœ­·ÉŠš¸É˜œÁ°Š°¥µ„šÎµ ‡ªµ¤ {œ˜´ªÁ°Š „´‡ªµ¤ {œ¤¦¤Å¤nŗoÁž}œ‡ªµ¤ {œÁ—¸¥ª„´œÁ­¸¥Â¨oª ž{®µ°¥¼nš¸ÉÅ®œ®œ° ¨oª¤¦¤‹³¥»ÅžÃ—¥Å¤n¤¸Ä‡¦šÎµ˜n°„´¤¸¤¦¤°¥¼nšnµ¤„¨µŠ‡ªµ¤Ž´Š„³˜µ¥°¥nµŠÅ®œ¤´œÁ¨ª¦oµ¥„ªnµ„´œ ¨oª‡ªµ¤ {œ˜´ªÁ°Š‡º°°³Å¦„´œÂœnÁ¨nµ ™¹Šš¸É­»—Áž}œ {œ™¹Š˜´ªÁ°Š®¦º° {œ™¹ŠÃ¨„š¸É—¸Šµ¤ ¨oªÁ¦µŽºÉ°­´˜¥r˜n°‡ªµ¤  {œ˜´ªÁ°ŠÅ®¤

¬Ê‰™Ë´¤ņ¥ˆÊ´Œ£¥£†Ê´¤

×¥£µ¦„·‹Â¨oª¤¦¤‡nµ¥Áž}œ­™µœn¤Á¡µ³Ÿ¼o‡œš¸É¤¸‡ªµ¤Ä i {œ Ä®o¤¸‡œ¦nª¤ {œ ¦nª¤šÎµ ¦nª¤™„Á™¸¥Š Á¡ºÉ° Á˜·Ã˜ÅžÁž}œÁ¤¨È—¡ºÁž}œ˜oœ„¨oµš¸É‹³°°„Åž­¦oµŠÃ¨„š¸É—¸Šµ¤˜µ¤ {œ…°ŠÂ˜n¨³‡œ ¨oªš»„ª´œœ¸ÊÁž}œ°¥nµŠÅ¦ ¤¸Ä‡¦­´„„¸É‡œš¸É‹„µ¦«¹„¬µÂ¨oª„¨oµ°„ªnµŒ´œ‹³šÎµŠµœ°¥nµŠš¸ÉÄ i {œ ¤¸Ä‡¦­´„„¸É‡œš¸É„¨oµ°„ªnµŒ´œ¤¸‡ªµ¤¦¼o šµŠ­´Š‡¤¤µ„„ªnµ‡œ…´ÂšÈ„Ž¸Éš¸É¢{Š…nµªª·š¥»š»„ª´œ ¤¸š´„¬³Äœ„µ¦šÎµŠµœšµŠ­´Š‡¤¤µ„Á¡¸¥Š¡° ™oµ¤¦¤n¤Á¡µ³‡œ°°„Åž­¦oµŠ­¦¦‡rè„Ťnŗo ¨oª¤¦¤‹³°¥¼nޚεŤ…… ¨oª˜°Å—oÅ®¤ 榉nµ¤¦¤‡nµ¥!!!

°oªœ ªµ¥š¸ 18 ˜»¨µ‡¤ 2543 15


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ–»

¯µ›´Šƒ³œƒ´¥

£›º«¤Îƒ³œš¥¥£Œ´—¶ ›¦¦¤µ˜· Á—‡µ˜r­ œ´„ž¦´µ¥»‡¦¼o ¦³žd— Á¡ºÉ°„ε®œ—‡ª‡»¤˜´ªÂž¦ ś’´›²ž»Ëª¸ƒ«´ƒ³œ¬¶Ê‰™·Ê˜»ƒª¸ƒ«´ ‹oŠ (Enlightenment) Á‹oµ…°Šªµš³  °¤˜³ ““Œ´œ‡·— Œ´œ‹¹Š¤¸°¥¼n”” ¤¸šµš ¤ œ» ¬ ¥r „´  › ¦ ¦ ¤  µ ˜· ­Î µ ‡´  ˜n ° „µ¦Á˜·  ؅°Š‡ªµ¤‡· — ›¦¦¤µ˜·„´¤œ»¬¥r ­°Š­·ÉŠœ¸Ê¤¸‡ªµ¤ ª·š¥µ«µ­˜¦r „µ¦Â¥„¤œ»¬¥r°°„ ˜„˜n µ Š„´ œ °¥n µ ŠÅ¦ Á®˜» Å Œœ‹¹ Š ‹µ„›¦¦¤µ˜· Áž¦¸¥›¦¦¤µ˜·Á®¤º°œ ­µ¤µ¦™Â¥„°°„‹µ„„´ œ ŗo ¨o ª Á‡¦ºÉ°Š‹´„¦„¨Å„ Â¥„Áž}œ°·­¦³‹µ„„´œ ¤œ» ¬ ¥r Å ¤n Ä n › ¦¦¤µ˜· ® ¦º ° ®¦º ° ªn µ ¦³®ªnµŠ ““˜´ª‡·—”” „´ ““­·ÉŠš¸É™¼„‡·—”” šÎµ ¤œ» ¬ ¥r Á ž} œ Á¡¸ ¥ Š°³Å¦­´ „ °¥n µ Šš¸É Ä®o¤œ»¬¥r­µ¤µ¦™Â­ªŠ®µ‡ªµ¤¦¼o‹µ„ —ε¦Š¸ª·˜šnµ¤„¨µŠ›¦¦¤µ˜· Á¦µ¤´„ ›¦¦¤µ˜·Å—o ‡ªµ¤¦¼ošµŠª·š¥µ«µ­˜¦r „¨nµª™¹Š›¦¦¤µ˜·¦·­»š›·Í‡º°›¦¦¤µ˜· Á„·—…¹ÊœÅ—o „ÈÁ¡¦µ³¤œ»¬¥r°¥¼nĜ“µœ³ š¸É ž ¦µ«‹ µ„„· ‹ „¦ ¦¤ …° Š¤ œ» ¬ ¥r ˜´ ª ‡· — ®¦º ° Ÿ¼o «¹ „ ¬µ šÎ µ „µ¦«¹ „ ¬µ °µ„µ«¦·­»š›·Í­ºÉ°‡ªµ¤™¹Š£¼Á…µ ¤„ ›¦¦¤µ˜·Äœ“µœ³­·ÉŠš¸É™¼„‡·—®¦º°­·ÉŠš¸É Ťo ­µ¥›µ¦ ¥n ° ¤¤¸ œ´ ¥ ™¹ Š „µ¦Å¤n ¤¸ ™¼„«¹„¬µ 把µœš¸Éž¨n°¥‡ª´œ¡·¬°´œÁž}œŸ¨Šµœ ›¦¦¤µ˜·Áž} œ ª´ ˜ ™»ÅªoÄ ®o ¦´Š­¦¦‡r…°Š¤œ»¬¥r žiµÅ¤oš¸É­¤¼¦–r‡º° ¤ œ» ¬ ¥r «¹ „ ¬ µ Ä œ ‡ ª µ ¤ ‡· —    žiµš¸ÉŤn¤¸¤œ»¬¥r° ¥¼n°µ«´¥šÎµ„·‹„¦¦¤ ª·š¥µ«µ­˜¦r Áž}œ­nªœš¸ÉŤnÁ„¸É¥ª…o°Š ®¦º°Äož¦³Ã¥œr Á®˜»Ánœœ¸ÊÁ°Š‹¹ŠÁž}œ „´  ¤œ» ¬ ¥r ­µ¤µ¦™˜´ — …µ—°°„‹µ„ ‡ ª µ ¤ ¨o ¤ Á ® ¨ ª … ° Š „ µ ¦ Ÿ ¨´ „ —´ œ „´ œ ŗo Á¡¦µ³Œ³œ´Ê œ ¤œ» ¬ ¥r ‹¹ Š ˜o ° Š¤¸ „‘®¤µ¥ži µ » ¤ œŒ´  ž¦³µœ ¦³¥³®n µŠ‹µ„›¦¦¤µ˜· Á­¤° ‡ªµ¤ Á¡¦µ³œ´Êœ„¨µŠÅ¤n°µ‹Á…oµÄ‹Å—oªnµ ®n µ Šœ¸Ê Á ž} œ š´Ê Š¡ºÊ œ š¸É š µŠ„µ¥£µ¡Â¨³ ‡œ°¥¼n ¦n ª ¤„´  ži µ ŗo ° ¥n µ ŠÅ¦ Á­¤º ° œ ‡ªµ¤‡·— ĜŠn … °Š‡ªµ¤‡· — ¤œ» ¬ ¥r ®œ¹ÉŠªnµ¤œ»¬¥rœ´ÊœÁž}œ˜´ª„µ¦­Îµ‡´Äœ Â¥„­nªœ‹µ„›¦¦¤µ˜· ¨³Á¡ºÉ°‡ªµ¤ „µ¦šÎ µ ¨µ¥›¦¦¤µ˜· Áž} œ že « µ‹ ­³—ª„˜n°„µ¦«¹„¬µ ›¦¦¤µ˜·š¸É™¼ „ ­Îµ®¦´›¦¦¤µ˜· «¹„¬µ˜o°Š®¥»—œ·ÉŠ ŤnÁ‡¨ºÉ°œÅ®ª „µ¦ „ ¦ ³  ª œ „ µ ¦ š µ Š Á‡¨ºÉ ° œÅ®ªÁž} œ °» ž ­¦¦‡­Î µ ®¦´  ª· š ¥µ«µ­˜¦r Á ž} œ ž{ ‹ ‹´ ¥ ®œ¹É Š š¸É šÎ µ Ä®o „µ¦«¹„¬µÁ¡ºÉ°‡ªµ¤Á…oµÄ‹ „µ¦š—¨°Š ¤œ»¬¥r­µ¤µ¦™Â¥„˜´ªÁ°Š°°„¤µ‹µ„ šµŠª· š ¥µ«µ­˜¦r ™¼ „ „¦³šÎ µ £µ¥Ä˜o 16

°· ­ ¦³š¸É Á „¸É ¥ ª…o ° Šš´Ê Š ®¤—‹¹ Š ­µ¤µ¦™ ­´ Š Á„˜­·É Š š¸É ™¼ „ «¹ „ ¬µÅ—o ›¦¦¤µ˜· š¸É Áž} œ ¡¨ª´ ˜ šÎ µ Ä®o «¹ „ ¬µÅ—o ¥ µ„¥·É Š …–³š¸ÉĜ¥»‡­¤´¥œ¸ÊÁœoœ¥Êε„´œÁ®¨º°Á„·œ ­Î µ ®¦´  „µ¦«¹ „ ¬µÄœ¨´ „ ¬–³¡¨ª´ ˜ ×¥ÁŒ¡µ³ÄœšµŠ­´Š‡¤«µ­˜¦r ‡ªµ¤ Áž} œ ¡¨ª´ ˜ µŠ‡¦´Ê Š ‹¹ Š Ťn Á ž} œ š¸É ­  °µ¦¤–r…°ŠÁ¦µÁšnµÅ¦œ´„

ƒ´¥–»©Ê´–Ë©¤ž»Ë–û §²ž»Ë˜»ƒ–» ‡ªµ¤¦¼oĜ­¤´¥Ä®¤n Ÿ¼„ Ã¥Š¥¹—°¥¼n„´ª·š¥µ«µ­˜¦r Ž¹ÉŠÅ—oÁ¸¥— …´  Á°µ‡ªµ¤¦¼o  «µ­œµ‹œ¨— ‡ªµ¤­Îµ‡´¨Š Ĝ­´Š‡¤­¤´¥Ä®¤n™º° ªn µ ‡ ª µ ¤ ¦¼o Á ž} œ ­·É Š š¸É ¤¸ ° ¥¼n  ¨o ª Ä œ ›¦¦¤µ˜· ¦°„µ¦‡oœ¡Â¨³Ážd—ÁŸ¥  ¨ ³ ­ µ ¤ µ ¦ ™ ¡· ­¼ ‹ œr Å —o —o ª ¥ „¦³ªœ„µ¦Â­ªŠ®µ‡ªµ¤¦¼o   ª·š¥µ«µ­˜¦r Ĝ„¦³ªœ„µ¦Â­ªŠ®µ ‡ªµ¤¦¼oª·š¥µ«µ­˜¦rœ¸ÊÁ°Š ŗoÄ®o ‡ªµ¤ ­Î µ ‡´„´ž¦µ„’„µ¦–rš¸É ž¦³­µš­´¤Ÿ´­š´ÊŠ®oµ­µ¤µ¦™Á…oµ™¹ŠÅ—o ˜Îµ¦µ´Êœ¤´›¥¤«¹„¬µ˜°œ˜oœ „¨n µ ª Å ªo ªnµ Ä œ „ ¦ ³  ª œ „ µ ¦ š µ Š ª·š¥µ«µ­˜¦r ¤¸°¥¼n 5 …´Êœ˜°œ ‡º° „µ¦ ˜´ÊŠ­¤¤˜·“µœ „µ¦š—¨°Š „µ¦­´ŠÁ„˜ ­¦»žŸ¨ ­»—šoµ¥‡º°šÎµÄ®oÁž}œ®¨´„„µ¦


i·Ôi·• š´ÉªÅž š» „ …´Ê œ ˜ ° œ ¨o ª œ ¤¸ ‡ªµ¤­Îµ‡´­Îµ®¦´„¦³ªœ„µ¦šµŠ ª· š ¥ µ « µ ­ ˜ ¦r „ µ ¦ ­´ Š Á „ ˜ Á ž} œ Á‡¦ºÉ°Š¤º° ­Îµ‡´°´œš¦Š¡¨´Š…°Š„µ¦ ®µ‡ªµ¤¦¼o ®µ„…µ—Ž¹ÉŠ„µ¦­´ŠÁ„˜Â¨oª Á¦µ¥n°¤¤·°µ‹‡´—Á¨º°„®¦º°‹´ž¦³Á—Èœ ˜n ° ­·É Š š¸É œn µ ­œÄ‹Äœž¦µ„’„µ¦–r Å —o Ÿ´ ­ ­³šµŠ˜µÁž} œ ­n ª œ­Î µ ‡´  °¥n µ Š ®œ¹É Š …°Š„µ¦­´ Š Á„˜ ÁŽ°¦r ێ„ œ·ª˜´œ ´ŠÁ°·œ´ÉŠÄ˜o˜oœÅ¤o¨oª ­´ŠÁ„˜Á®Èœ¨¼„°žÁžd¨˜„ ‹¹ŠœÎµ¤µ­¼n „µ¦‡· — ‡o œ š§¬‘¸  ¦ŠÃœo ¤ ™n ª Š°´ œ ­» — ‡¨µ­­·‡Å—o Á‹¤­r ª´˜™r ¨Á®Èœ„µ µ …°Š˜o ¤ œÊÎ µ °o µ žµ„¡³Šµ…–³œÊÎ µ „Î µ ¨´ Š Á—º ° — ‹¹ Š ‡· — ˜n ° °°„¤µÁž} œ Á‡¦ºÉ° Š‹´„¦Å°œÊεŽ¹ÉŠœÎµÅž­¼n„µ¦ž’·ª´˜· Á ž ¨¸É ¥ œ  ž ¨ Š à ¨ „ Ä ®o Á ž} œ ¥» ‡ °»˜­µ®„¦¦¤ ¥´Š¤¸˜´ª°¥nµŠ°¸„¤µ„˜n ¤·°µ‹­µ›„¤µÅ—o®¤—š¸É­—ŠÄ®oÁ®Èœ °·š›·¡¨…°Š„µ¦­´ŠÁ„˜—oª¥„µ¦—¼ °¸ „ œ´ ¥ ® œ¹É Š „ µ ¦ —¼ Áž ¦¸ ¥  Á ­¤º ° œ ž ¦ ³ ˜¼­¼n ¡ ¦ ¤  — œ °µ–µ‹´„¦Â®nŠ‡ªµ¤¦¼oš´ÊŠ¤ª¨ ‹³ªnµÅž ¨oª„µ¦­´ŠÁ„˜®¦º°„µ¦—¼„ÈÁž}œ®œ¹ÉŠÄœ „¦³ªœ„µ¦šµŠª·š ¥µ«µ­˜¦rš¸É Áž} œ …´Ê œ ˜°œš¸É ­ µ¤„¹É Š „¨µŠ¡°—·  ¡°—¸ Á®¤µ³Á‹µ³„´  ‡ªµ¤Áž} œ ˜´ ª „¨µŠ ¦³®ªn µ Š˜´ ª Á¦µ„´  脣µ¥œ°„ Áž} œ Á‡¦ºÉ ° Š¤º ° ÁºÉ ° ¤˜n ° ¦³®ªn µ Š¤œ» ¬ ¥r Ä œ “µœ³Ÿ¼o «¹ „ ¬µ „´  ž¦µ„’„µ¦–r ›¦¦¤µ˜·®¦º°­·ÉŠš¸É™¼„«¹„¬µ ÁœºÉ ° Š—o ª ¥ž¦³­· š ›· £ µ¡°´ œ ‹Îµ„´—…°Š­µ¥˜µ¤œ»¬¥r ®o°Šš—¨°Š ‹¹ Š Á ž} œ °» ž „ ¦ –r ­Î µ ‡´  ­Î µ ® ¦´ 

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ „µ¦«¹„¬µ œ°„‹µ„œ¸Êœ´„ª·š¥µ«µ­˜¦r ¥´ Š ˜o ° Š¤¸ Á ‡¦ºÉ ° Š¤º ° šµŠª· š ¥µ«µ­˜¦r Á¡ºÉ ° Á¡·É ¤ ž¦³­· š ›· £ µ¡Äœ„µ¦­´ Š Á„˜ ° ¥n µ Š Á n œ „ ¨o ° Š ‹» ¨ š ¦ ¦ « œr Ä œ ®o°Šš—¨°ŠšµŠª·š¥µ«µ­˜¦r nª¥Ä®o œ´„ª·š¥µ«µ­˜¦r­µ¤µ¦™Á…oµÅž­Îµ¦ª‹ š» „ °–¼ … °Š­·É Š ¤¸ ¸ ª· ˜ Á¦¸ ¥ „Å—o ªn µ ˜o ° Š Áž¨º ° ¥„µ¥Áž¨º ° ¥Ä‹Ä®o „´ œ Á¨¥ °¥n µ ŠÅ¦„È ˜ µ¤ ‡ªµ¤°¥µ„—¼ ° ¥µ„¦¼o °¥µ„Á®È œ…°Š¤œ»¬¥r Ťn ŗo° ¥¼nÁŒ¡µ³ ˜nĜ®o°ŠÁ¦¸¥œ Ĝ¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œ „µ¦ —¼Áž}œ­·ÉŠ­Îµ‡´°¥nµŠ®œ¹ÉŠ…°Š¤œ»¬¥r Á¦µ

®µ„˜nªnµ„µ¦—¼…°Š¤œ»¬¥r„È ¤¸‡ªµ¤®¨µ„®¨µ¥Äœ˜´ª¤´œÁ°Š ¥´Š¤¸ ‡Î µ ®¨µ¥‡Î µ š¸É Á „¸É ¥ ª…o ° Š„´  „µ¦Äo ­µ¥˜µ…°Š¤œ»¬¥r Ánœ ¤°Š, Á®Èœ, ¨ ®¦º°Â¤o˜n‡Îµ­´ŠÁ„˜¥´Š­ºÉ°‡ªµ¤®¤µ¥ Ä®oœÊ宜´„„´„µ¦¤°Š¤µ„ ˜n¨³‡Îµ ¨o ª œÂ­—Š™¹ Š œ´ ¥ š¸É  ˜„˜n µ Š„´ œ …°Š ¨´„¬–³°µ„µ¦š¸Éčo­µ¥˜µ œ°„‹µ„œ¸Ê ¥´Š ¤¸ ‡Î µ…¥µ¥š¸É n ª ¥Ä®o „ µ¦Äo ­µ¥˜µ …°Š¤œ» ¬ ¥r ¤¸ ‡ ªµ¤®¨µ„®¨µ¥ ®µ„ Á˜· ¤ ‡Î µ ªn µ ““°””Á…o µ Ş…o µ Š®œo µ ‡Î µ „·¦·¥µ Ánœ °¤°Š °Á®Èœ °Â¨ ®¦º°Â°­´ŠÁ„˜ šÎµÄ®oÁ®Èœ£µ¡¡‹œrŗo ¥·ÉŠ…¹Êœ ° Áž}œ°µ„µ¦®¨Žn°œÅ¤nÄ®o ‡œ°ºÉœÁ®Èœ ˜nĜ…–³Á—¸¥ª„´œÁ¦µ˜o°Š

¤°ŠÁ®Èœ‡œ°ºÉœ œ´Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É…´—Â¥oŠ „´œÂ˜n„Èœnµ˜ºÉœÁ˜oœÅ¤nœo°¥®µ„Å—o¨°Š šÎµ

ž»Ë–»ç²ž»Ë˜»ƒ–»ƒ³œ †©´£¬³£ ³› šÎŒ¶‰¯µ›´Š Á¦ºÉ°Š…°Š„µ¦Â°—¼ Á„¸É¥ª…o°Š „´ œ ¦³®ªn µ ŠŸ¼o —¼ „´  Ÿ¼o ™¼ „ —¼ ¦ª¤™¹ Š ­£µ¡Âª—¨o ° ¤Ž¹É Š Áž} œ °Š‡r ž ¦³„° ­Îµ‡´ „µ¦­°—Âœ¤…°Šš®µ¦‹Îµ˜o°Š ¤¸„µ¦¡¦µŠ˜´ª šÎµ˜´ªÄ®o„¨¤„¨ºœ„´ ­£µ¡Âª—¨o°¤Á¡ºÉ°Å¤nÄ®o iµ¥˜¦Š…oµ¤ ­´ŠÁ„˜Á®ÈœÅ—o ¦¦¥µ„µ«Â¨³­™µœš¸É ‹¹ Š ¤¸ ­n ª œšÎ µ Ä®o „ µ¦Â°—¼ ž ¦³­ ‡ªµ¤­Î µ Á¦È ‹ Ťn œo ° ¥ ĜŠn œ¸Ê ­ ™µœš¸É ¦¦¥µ„µ«Âª—¨o ° ¤‹¹ Š šÎ µ ®œo µ š¸É Á®¤º°œ„µ¦—¼Ánœ„´œ ­™µœš¸ÉÁž}œ­nªœ ®œ¹ÉŠ…°Š­ºÉ°„¨µŠÁºÉ°¤¦³®ªnµŠŸ¼o—¼Â¨³ Ÿ¼o™¼„—¼ ™o µ ˜o ° Š„µ¦Ä®o „ µ¦Â°—¼ ¤¸ ž¦³­·š›·£µ¡¤µ„…¹Êœ „Șo°Š¤¸°»ž„¦–r n ª ¥ °¥n µ ŠÁn œ „¨o ° Š­n ° ŠšµŠÅ„¨ „¨o ° Šª¸ —¸ à ° „¨o ° Š™n µ ¥¦¼ ž ²¨² ˜n µ Š ¨oªœÁž}œ°»ž„¦–rÁš‡ÃœÃ¨¥¸ ­µ¤µ¦™ ­n°Š—¼Ÿ¼o™¼„—¼Äœ¦³¥³Å„¨Å—o×¥š¸ÉŸ¼o™¼„ —¼Å¤n ¦¼o˜´ ª °» ž„¦–rÁ®¨n µœ¸Ê µŠ‡¦´Ê Š‹¹ Š ™¼ „ œÎµÅ ž Ä o­Îµ ®¦´ „µ¦Ážd—ÁŸ¥ ‡ªµ¤¨´ ‡ªµ¤Áž}œ­nªœ˜´ª…°ŠŸ¼o™¼„—¼ —´ Š „¦–¸ „ µ¦˜µ¤¨n µ ¦¼ ž …°ŠÁ¨—¸Ê Å —°µ œn µ à — ¥ ž µ ž µ ¦´ ­ Ž¸É ‹ œ œÎ µ Å ž ­¼n 넜µ’„¦¦¤Áž}œ…nµªÄ®nŞš´ÉªÃ¨„ ®¦º ° ¦µ¥„µ¦ž¦³Á£š—µ¦µ‹Î µ Áž} œ š¸É ­¦oµŠ­™µœ„µ¦–rÁ¡ºÉ°Ä®oÁžjµ®¤µ¥(Ÿ¼o ™¼ „ —¼ )¤¸ ¡ § ˜· „ ¦ ¦ ¤ ˜ °  ­ œ ° Š ­™µœ„µ¦–rÁŒ¡µ³®œoµ ¤¸„¨o°Šª¸—¸Ã° 17


i·Ôi·• Žn°œÅªo°—¼„·¦·¥µšnµš¸É…°ŠŸ¼o™¼„—¼ Ž¹ÉŠ ­n ª œÄ ®n¤´„­—Š°µ„µ¦Ážd~ œÇ °°„¤µ ¦µ¥„µ¦ž¦³Á£šœ¸Ê ‹¹ Š ¤»n Š Ä®o ‡ªµ¤Á¡¨· — Á¡¨· œ ­œ» „ ­œµœÂ„n Ÿ¼o —¼ (®¦º°Ÿ¼o¤) Ÿ¼o™¼„—¼˜o°Š™¼„„¦³šÎµ‹µ„ „µ¦­¦oµ Š­™µœ„µ¦–r… °ŠŸ¼o—¼ Ÿ¼o ™¼„ —¼ ˜o°Š˜„°¥¼nĜ„µ¦‡ª‡»¤ž{‹‹´¥˜´ªÂž¦ ˜nµŠÇ Ánœ¦¦—µ®œoµ¤oµš¸É‡°¥­¦oµŠ ­™µœ„µ¦–r ĜŠnœ¸Ê ¦µ¥„µ¦­µ¦³ÂœÃªr ‹¹ŠšÎµ®œoµš¸ÉÁ®¤º°œ„´®o°Šš—¨°Š…°Š œ´ „ ª· š ¥µ«µ­˜¦r Áž} œ ®o ° Šš—¨°Š Á­¤º°œ‹¦·ŠšµŠ­´Š‡¤ ®o°Šš—¨°Š…°Š „µ¦«¹ „ ¬µž’· „· ¦· ¥ µ˜°­œ°Š…°ŠŸ¼o ™¼„—¼ ˜µ¤Âœªš§¬‘¸­Îµœ´„¡§˜·„¦¦¤ «µ­˜¦r š¸É ‡ ¦°ŠÎ µ ªŠ„µ¦«¹ „ ¬µšµŠ ­´ Š ‡¤«µ­˜¦r ¤ µ˜´Ê Š ˜n š «ª¦¦¬ 60 Á¡¸¥ŠÂ˜nŸ¼o —¼Å¤nÄ nœ´„ ª·š¥µ«µ­˜¦r ˜n „¨´„¨µ¥Áž}œŸ¼o¤šµŠoµœÂšœ Ážj µ ®¤µ¥…°Š¦µ¥„µ¦¤»n Š œÎ µ Á­œ°‡ªµ¤´ œ Áš· Š „n šn µ œŸ¼o  ¤ ‡ªµ¤­œ» „ š¸É ªn µ œ¸Ê Á „· — ‹µ„‡ªµ¤Ážd~ œ …°Š—µ¦µ‹ÎµÁž}œš¸É­—Š°°„¤µÃ—¥Å¤n ¦¼oªnµ¤¸„¨o°ŠÂ°—¼°¥¼n „µ¦Â­—Š°µ„µ¦ ž¨„Ç °°„¤µ„n°Ä®oÁ„·—‡ªµ¤˜¨„ „nŸ¼o—¼Å—o Ánœ„µ¦Â­—Š¨´„¬–³„·¦·¥µ š¸ÉŤn­°—‡¨o°Š„´ª·™¸¸ª·˜ª´•œ›¦¦¤š¸É ‡»o œ Á‡¥ ®´ ª Á¦µ³ÄœÁ¦ºÉ ° Šš¸É ‡ µ—Ťn ™¹ Š „µ¦Â­—Š…°Š˜¨„‡–³˜n µ ŠÇ —¼ ‹ ³ Áž}œ˜´ª°¥nµŠÅ—o—¸ °¥nµŠÅ¦„Șµ¤ „µ¦ ˜¨„…ε…´œš¸Éŗo—¼…°ŠÂž¨„œÎµÅž­¼n„µ¦ „ε®œ—šµš‡ªµ¤­´¤¡´œ›r¦³®ªnµŠ Ÿ¼o—¼Â¨³Ÿ¼o™¼„—¼Å—o°¸„—oª¥ °¥nµŠÁnœ„µ¦ ®´ ª Á¦µ³Á¥µ³ ¥n ° ¤Â­—Šœ´ ¥ Žn ° œÁ¦o œ ‡ ª µ ¤ ® ¤ µ ¥ „ µ ¦ —¼ ™¼ „ ˜n ° Ÿ¼o ™¼ „ —¼ 18

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

¦µ¥„µ¦­µ¦³ÂœÃªr‹¹ŠŒª¥Ã°„µ­Äo ‡ªµ¤˜¨„­œ» „ ‹µ„‡ªµ¤­´ ¤ ¡´ œ ›r ¦³®ªnµŠŸ¼o—¼Â¨³Ÿ¼o™¼„—¼ ®œ´Š(­º°)Þk„ÈÁž}œ˜´ª°¥nµŠ°¸„    ® œ¹É Š ­Î µ ® ¦´  ‡ ª µ ¤ ­´ ¤ ¡´ œ ›r ¦³®ªnµŠŸ¼o—¼Â¨³Ÿ¼o™¼„—¼(œµŠÂ) ĜŠn œ¸ÊŸ¼o™¼„—¼˜o°Š¥°¤¦´„µ¦Ážd—ÁŸ¥Á¦º°œ ¦n µ Š…°Š˜œ ­Î µ ®¦´  Ÿ¼o —¼  ¨o ª Ĝ—o µ œ ®œ¹É Š ®œ´ Š (­º ° )Þk Á ž} œ „µ¦¨» „ ¨ÊÎ µ ¡ºÊ œ š¸É ­nªœ˜´ª…°ŠŸ¼o™¼„—¼ °Îµœµ‹‹¹ŠÁž}œ…°ŠŸ¼o —¼ ˜n…–³Á—¸¥ª„´œŸ¼o—¼®œ´Š(­º°)Þk˜o°Š —¼ ° ¥n µ Š„¦³¤· — „¦³Á¤¸Ê ¥ œÅ¤n à Œn Š Œn µ Š Á¤ºÉ°Áž}œÁnœœ¸Ê¨oª Ÿ¼o—¼®œ´Š(­º°)Þk‹¹Š ­µ¤µ¦™™¼ „ ˜¸ ‡ ªµ¤°¸ „ °¥n µ Šªn µ °µ‹ Áž}œš´ÊŠŸ¼o—¼Â¨³Ÿ¼o™¼„—¼ÄœÁª¨µÁ—¸¥ª„´œ Á¡¦µ³Œ³œ´Êœ„µ¦—¼Âœ¸Ê‹Îµ˜o°ŠÂ°—¼Å¤nÄ®o‡œ°ºÉœÁ®Èœ‹œ„¨µ¥Áž}œŸ¼o™¼„—¼ šÎµÄ®oÁž}œŸ¼oŦo°Îµœµ‹Âšœ ­·ÉŠš¸Éœnµ­œÄ‹„ȇº° Ÿ¼o™¼„—¼˜„ °¥¼n Ä œ­™µœ„µ¦–r š¸É ™¼ „ ­¦o µ ŠÂ¨³ ‡ª‡» ¤ ‹µ„Ÿ¼o —¼ Ž¹É Š ¤¸ °Î µ œµ‹„Î µ ®œ— ­™µœ„µ¦–rŗoš»„°¥nµŠ Ÿ¼o™¼„—¼„¦³šÎµ ŗoÁ¡¸¥Š˜°­œ°ŠšµŠ¡§˜·„¦¦¤ Ánœ „µ¦Â­—Š°°„—oª¥°µ„µ¦Ážd~œÇ ®¦º° „ ¦· ¥ µ šn µ š µ Š š¸É ‡ µ — Å ¤n ™¹ Š ² ¨ ² ‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°Šš´ÊŠ­°Š‹¹Š—ε¦Š°¥¼n °¥nµŠÅ¤nÁšnµÁš¸¥¤ ‡ªµ¤˜nµŠ«´„¥ršµŠ

°Îµœµ‹š¸ÉÁ„·—…¹Êœ ‹¹ŠÁž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š„µ¦ „Î µ ® œ —  š  µ š ­ ™ µ œ ³  ¨ ³ ‡ ª µ ¤ ­´ ¤ ¡´ œ ›r … ° Š Ÿ¼o —¼ „´  Ÿ¼o ™¼ „ —¼ ¤µ„„ªn µ ‡ªµ¤´ œ Áš· Š ¨o ª œÇ Á¡¸ ¥ Š °¥nµŠÁ—¸¥ª „µ¦š¸É Ÿ¼o —¼ ­ µ¤µ¦™„Î µ ®œ— ­™µœ„µ¦–rÄ®o„´Ÿ¼o™¼„—¼Å—o šÎµÄ®oŸ¼o™¼„ —¼ ° ¥¼n Ä ˜o „ µ¦‡ª‡» ¤ …°ŠŸ¼o —¼ ¦ª¤ ®¤µ¥™¹ Š „µ¦°¥¼n Ä ˜o °Î µ œµ‹ °Î µ œµ‹š¸É œo°¥„ªnµÁ¡¦µ³Å¤n°µ‹„ε®œ—°œµ‡˜ ˜œÁ°ŠÅ—o ˜o°ŠÄ®oŸ¼o—¼„ε®œ—Ä®oÁ­¤° Ÿ¼o ™¼„—¼‹¹Š„¨µ¥Áž}œ‡œÅ¦o‡ªµ¤­µ¤µ¦™ šµŠ­´ Š‡¤ —o ° ¥Ã°„µ­šµŠ­´ Š ‡¤ Ŧo °Îµœµ‹„µ¦˜n°¦°Š Ÿ¼o—¼¤¸°Îµœµ‹Á®œº°Ÿ¼o ™¼ „ —¼ Á ®¤º ° œ¤œ» ¬ ¥r ¤¸ °Î µ œµ‹Á®œº ° ›¦¦¤µ˜· œµŠÂÃžk œµŠŠµ¤ œµŠ­µªÅš¥ „µ¦šn°ŠÁš¸É¥ª­´¤Ÿ´­ª·™¸ ¸ª·˜µªÁ…µ ®¦º°„³Á®¦¸É¥Š‡°¥µª Ÿ¼o ™¼„—¼Á®¨nµ œ¸Ê ˜nµŠ˜„° ¥¼n Ä œ­ £µ¡ Á—¸¥ª„´œ ‡º°Áž}œ‹¹Š„¨µ¥‡œµ¥…° …°Š­´ Š ‡¤ Áž} œ „µ¦—¼ ‹ µ„ÁºÊ ° Š­¼ Š (Top view) …°ŠŸ¼o—¼¤µ¥´ŠŸ¼o™¼„—¼š¸É°¥¼n ˜É優nµ Ÿ¼o™¼„—¼‹¹Š‡¦°Š˜ÎµÂ®œnŠ˜É優nµ ˜¨°—„µ¨ ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rš¸ÉŤnÁšnµÁš¸¥¤ „´œ¦³®ªnµŠŸ¼o—¼„´Ÿ¼o™¼„—¼ ®¦º°Á¦¸¥„Ä®o Šnµ¥Á…oµ„ȇº°‡œÁ¦µ­¼Š˜Éε˜nµŠ„´œœ´ÉœÁ°Š ®µ„Áž}œ¤»¤¤°Š…°Šš§¬‘¸Ã‡¦Š­¦oµŠ„ µ ¦ ® œo µ š¸É (structural-functional) °µ‹˜¸ ‡ ªµ¤Å—o ªn µ Áž} œ ›¦¦¤µ˜· … °Š ­´Š‡¤¤œ»¬¥r š¸É˜n¨³‡œ˜o°Š¤¸šµš ÁŒ¡µ³£µ¥Äœ­´Š‡¤ ®µ„˜n¨³‡œÂ˜n ¨³­nªœ˜nµŠšÎµ®œoµš¸É…°Š˜œ Á¤ºÉ°¤°Š £µ¡¦ª¤ „È ‹ ³Á®È œ „µ¦šÎ µ Šµœ­°— ž ¦ ³ ­ µ œ „´ œ … ° Š ‡ œ Ä œ ­´ Š ‡ ¤ ¤¸


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

Ážj µ ®¤µ¥Á¡ºÉ ° Ä®o ­´ Š ‡¤­Š­¤—» ¨ ­°—‡¨o ° Š„´ œ ™o ª œš´É ª Á¡¦µ³Œ³œ´Ê œ Á¡¸¥ŠÂ˜n¨³‡œšÎµ®œoµš¸É…°Š˜œÁ°ŠÄ®o —¸ š¸É ­» — ¨o ª ­´ Š ‡¤„È ‹ ³—¸ ˜ µ¤¤µÁ°Š š­¦»žœ¸Ê—¼Á®¤º°œ‹³Áž}œšµŠ°°„š¸É—¸ ­Îµ ®¦´  ž¦³µœŸ¼oÅ ¤n˜o ° Š„µ¦­œÄ‹ à ¨ „ £ µ ¥ œ ° „ ¤ µ „ œ´ „  ¨o ª ¥´ Š ­°—‡¨o ° Š„´  ®¨´ „ „µ¦ž„‡¦°Šš¸É —¸ ­Îµ®¦´Ÿ¼ož„‡¦°Š°¸„—oª¥ ˜n ‡ ªµ¤Áž} œ ‹¦· Š ¤´ œ Ťn Šn µ ¥ ‡n œ´Ê œ ‡ªµ¤˜n µ Š«´ „ ¥r š µŠ°Î µ œµ‹ œÎ µ Ş­¼n ‡ ªµ¤Å¤n Á šn µ Áš¸ ¥ ¤šµŠ­´ Š ‡¤ ‡ªµ¤Å¤nÁšnµÁš¸¥¤œ¸ÊÁž}œ­·ÉŠš¸É˜o°Š‡ŠÅªo Á¡¦µ³Áž} œ ®¨´ „ „µ¦­Î µ ‡´  °´ œ ®œ¹É Š š¸É n ª ¥­œ´  ­œ» œ š§¬‘¸ à ‡¦Š­¦o µ Š-„µ¦ ®œoµš¸ÉÄ®o—ε¦Š°¥¼nŗo ‹¹ŠÅ¤nž¨„š¸Éœ´„ ‡·—Âœªœ¸Ê‹³„¨nµªÅ—o°¥nµŠ£µ‡£¼¤·ªnµ ‡œ‹œ„Ȥ¸®œoµš¸ÉĜ­´Š‡¤ „ȇº°„µ¦¦´ čo ‡ œ¦ª¥ Ÿ¼o ™¼ „ —¼ ‹¹ Š ¤¸  šµš®œo µ š¸É —oª¥Ánœ„´œ „¨nµª‡º°Áž}œª´˜™»­Îµ®¦´ ‡ªµ¤Á¡¨·—Á¡¨·œÂ¨³„µ¦«¹„¬µ…°ŠŸ¼o —¼Â¨³Ÿ¼o«¹„¬µœ´ÉœÁ°Š

„¦ŠÅªo Áž} œ °¥n µ Šœ¸Ê Å —o Ä „¨o · — œn ˜n „µ¦Á°µœ„Ä­n„¦ŠÅªo—¼Á¨nœœ°„‹µ„Ťn ‹´—ªnµÁž}œ„µ¦«¹„¬µ›¦¦¤µ˜· —¸Å¤n—¸ ™¼ „ „¨n µ ª®µ‹µ„œ´ „ °œ» ¦´ „ ¬r Å —o ªn µ šµ¦»–­´˜ªrÁ­¸¥°¸„ „ µ ¦ Ä „ ¨o · — Á ¡ºÉ ° «¹ „ ¬ µ ›¦¦¤µ˜·°¸„ ¦¼ž ®œ¹ÉŠ„È ‡º° Á…oµÅž šÎ µ ˜´ ª Ą¨o · — Á­¸ ¥ Á°Š Á…o µ Ş°¥¼n Ä œ ­£µ¡ ª—¨o ° ¤Â¨³¦¦¥µ„µ« ›¦¦¤µ˜· ¨oªÅž‡oœ®µÁ°µÁ°Š ¨Îµ¡´Š „µ¦‡o œ ®µ—o ª ¥Ÿ´ ­ ­³…°Š¤œ» ¬ ¥r ¤¸ …o ° ‹Î µ „´ — ¥·É Š ®µ„˜o ° Š„µ¦«¹ „ ¬µ ›¦¦¤µ˜· š¸É Å ¤n ° ¥¼n œ·É Š ‹Î µ ˜o ° Š°µ«´ ¥ Á‡¦ºÉ ° Š¤º°­Î µ®¦´ „µ¦—¼ ÁºÉ° ¤˜n° Áž} œ ˜´ª„¨µŠ¦³®ªnµŠ¤œ»¬¥rŸ¼o—¼„´œ„Ÿ¼o™¼„ —¼ „¨o°Š—¼œ„Áž}œ°»ž„¦–r­Îµ‡´š¸É…µ—

–»›ƒ¯µ›´Š„¯‰ž»Ë»

Ťn Å —o œ°„‹µ„œ¸Ê ¥´ Š °µ‹¡n ª Š—o ª ¥ °» ž „¦–r ° ¥n µ Š°ºÉ œ °¸ „ Án œ „¨o ° Š­n ° Š ˜µÁ—¸¥ª …µ˜´ÊŠ„¨o°Š ®œ´Š­º°‡¼n¤º°—¼œ„ ²¨² Á¡ºÉ° n ª ¥Ä®oÅ —oÄ „¨o· — ›¦¦¤µ˜· ¤ µ „ š¸É ­» — ® µ „  ˜n ¥´ Š˜o ° Š ¡¹É Š ¡ µ Á‡¦ºÉ ° Š¤º ° Áš‡ÃœÃ¨¥¸ Ž¹É Š ­¦o µ Š‡ªµ¤ ¤´ÉœÄ‹Ä®o„´¤œ»¬¥r¤µ„„ªnµ›¦¦¤µ˜· °¸„š´ÊŠÄoÁš‡ÃœÃ¨¥¸‡ª‡»¤›¦¦¤µ˜· ¤œ»¬¥r‹¹Š¤¸¦³¥³®nµŠÂ¨³°Îµœµ‹Á®œº° ‹µ„›¦¦¤µ˜·—oª¥ž¦³—·¬“„¦¦¤…°Š ¤œ»¬¥rÁ°Š

„· ‹ „¦¦¤—¼ œ „ Á„¸É ¥ ª…o ° Š„´ œ ¦³®ªn µ Š¤œ» ¬ ¥r Ÿ¼o —¼  ¨³Ÿ¼o ™¼ „ —¼ š¸É Å ¤n Ä n ¤œ»¬¥r —¼œ„Ťnŗo—¼ÁŒ¥Ç ˜n¡nªŠ—oª¥ „µ¦«¹„¬µ›¦¦¤µ˜·Á¡ºÉ°Å¤nÄ®oŦo­µ¦³ —´Šœ´Êœ„µ¦—¼œ„‹¹ŠÁž}œ¦¼žÂ®œ¹ÉŠ…°Š „ ¦ ³  ª œ „ µ ¦ «¹ „ ¬ µ › ¦ ¦ ¤  µ ˜· ›¦¦¤µ˜·°´œ ®nµŠÅ„¨‹µ„¤œ»¬ ¥r °¸ „ š´Ê Š œ„¥´ Š Ťn ° ¥¼n Á Œ¥Â˜n · œ ޝ· œ ¤µ ®µ„˜o°Š„µ¦Ä„¨o·—„´›¦¦¤µ˜·Â œ¸Ê š¸É šÎ µ ŗo ° ¥n µ Š®œ¹ÉŠ „È ‡º ° ‹´  ¤µ…´ Š Ä­n

®µ„¤°Š°¸„¤»¤®œ¹ÉŠ —¼œ„šÎµ ®œo µ š¸É ‡ ¨o µ ¥„´  ¡· ›¸ „ ¦¦¤Äœ­´ Š ‡¤ ­¤´ ¥ Ä®¤n ¤¸ „ µ¦šÎ µ Ä®o Á ž} œ ­™µ´ œ ¤¸ ¡·›¸„¦¦¤Â¨³„µ¦ž’·´˜·„µ¦¤µ¦°Š¦´ ¦ª¤™¹ Š „µ¦­¦o µ Š‡ªµ¤®¤µ¥Ä®o „´  ¡·›¸„¦¦¤œ¸Ê ĜŠn­™µ´œ ¤¸„¨»n¤°Š‡r„¦ š¸É‹´—˜´ÊŠ…¹Êœ¤µÁ¡ºÉ° „µ¦—¼œ„°¥n µŠÁn œ ¤¦¤Äœ¤®µª·š¥µ¨´¥ ­¤µ‡¤°Š‡r„¦ ˜n µ Š Ç šÎ µ ® œo µ š¸É Á ž} œ œ µ ¥ ® œo µ (agency) °¥n µ ŠÂ…ÈŠ…´ œ ­Î µ®¦´  ¡·›¸„¦¦¤Â¨³„µ¦ž’·´ ˜·„µ¦œ´Ê œ Áž} œ Á¦ºÉ ° Š…°Š„¦³ªœ„µ¦Â¨³…´Ê œ ˜°œ ­Î µ ®¦´  „µ¦—¼ œ „ ˜o ° Š¤¸ „ µ¦°¦¤ Á¦¸¥œ¦¼o„µ¦—¼œ„ ¦ª¤š´ÊŠ„µ¦‹—‹ÎµÂ¨³ ª· ›¸ „ µ¦‹—´ œš¹ „ Á¤ºÉ ° ¡Á®È œ œ„œ· — Ä®¤nÇ ¤¸„µ¦‹´—Â…nŠ…´œ„µ¦—¼œ„×¥‹— ´œš¹„Áž}œ­™·˜·ªnµÄ‡¦­µ¤µ¦™¡œ„ ŗo¤µ„š¸É­»—„È‹³Áž}œŸ¼oœ³ ­·ÉŠ­Îµ‡´š¸É …µ—Ťn Å —o ­Î µ ®¦´  „µ¦—¼ œ „ œ´É œ ‡º ° °» ž „¦–r Ž¹É Š n ª ¥Ä®o „ µ¦—¼ œ „ž¦³­ ‡ªµ¤­Î µ Á¦È ‹ ¤µ„…¹Ê œ Áž¦¸ ¥ Á®¤º ° œ Áž} œ Á‡¦ºÉ ° Š¦µŠ…°Š…¨´ Š ¤¸ ¦ µ‡µ­¼ Š —´Šœ´Êœ„µ¦—¼œ„‹¹ŠÁž}œ¡·›¸„¦¦¤­Îµ®¦´ Ÿ¼o¤¸°´œ‹³„·œ¤µ„„ªnµ Á¡¦µ³µªoµœ š´ÉªÅžÅ¤n—¼œ„ ˜nÁ…µ¥·Šœ„„´œ „µ¦—¼œ„¤´„™¼„Ÿ¼„Ã¥ŠÁ…oµ„´ „µ¦°œ» ¦´ „ ¬r ‹œÁ­¤º ° œž¦³®œ¹É Šªn µ —¼ œ„ = °œ»¦´„¬r ¥´Š„´ªnµ°³Å¦„Șµ¤š¸É Á…oµÅž¥»nŠÁ„¸É¥ª„´žiµ„´›¦¦¤µ˜·Â¨oª ‹³®¨°¤˜´ª„¨µ¥Áž}œÁ¦ºÉ°Š°œ»¦´„¬rŞ ®¤— ¤¸ …o°¥„Áªoœ°¥¼no µŠ„Ș¦Šš¸É®µ„ ‡œœ´Ê œÁž} œ µªo µ œ˜µ¤ži µ °µ‹˜o ° Š ˜¦ª‹­°—¼ „n ° œªn µ °œ» ¦´ „ ¬r ® ¦º ° Ťn ¨Î µ ¡´ Š„· ‹ „¦¦¤„µ¦—¼ œ „Á°ŠÁž} œ Á¦ºÉ ° Š „µ¦«¹„¬µ›¦¦¤µ˜·¤µ„„ªnµ «¹„¬µÅ¤n 19


i·Ôi·• Á®¤º°œ„´°œ»¦´„¬rÁ¡¦µ³«¹„¬µÁ¡ºÉ°Á°µ š¦´¡¥µ„¦¤µÄož¦³Ã¥œr ˜n„µ¦—¼œ„ „È ž ¦³­‡ªµ¤­Î µ Á¦È ‹ Ťn œo ° ¥Äœ„µ¦ ­¦o µ Š‡ªµ¤®¤µ¥Ÿ¼ „ Ã¥ŠÁ…o µ „´  „µ¦ °œ»¦´„¬r›¦¦¤µ˜·Å—o°¥nµŠ„¨¤„¨ºœ ¤ œ» ¬ ¥r ¡ ° Ä ‹ ‹ ³ ° ¥¼n Ä œ ˜ÎµÂ®œnŠš¸É­¼Š„ªnµ›¦¦¤µ˜·¤µ„„ªn µ Á¡¦µ³›¦¦¤µ˜·‹¦·ŠÇ œ´Êœ¤œ»¬¥r¦¼o—¸ªnµ ¤¸ °´ œ ˜¦µ¥ „µ¦Ä„¨o · — ¤µ„Ç ‹¹ Š Ťn ž¨°—£´ ¥ œn Ťn Á ®¤º ° œ°¥¼n Ä „¨o „´  Áš‡ÃœÃ¨¥¸‹³°»nœÄ‹¤µ„„ªnµ ›¦¦¤µ˜· ĜŠnœ¸Ê‹¹ŠÁž¦¸¥Á­¤º° œ¡ºÊœš¸É­Îµ®¦´ Ÿ‹£´¥ ×¥ÁŒ¡µ³ª´¥®œ»n¤­µª„µ¦ Áš¸É¥ªžiµÁž}œ¡·›¸„¦¦¤°¸„°¥nµŠš¸Éš»„‡œ ˜o°ŠŸnµœ Á¡ºÉ°Á„ȝ´œš¹„ŪoÁž}œ‡ªµ¤ š ¦ Š ‹Î µ ­Î µ ® ¦´  ° ¥ Ä ®o Á ¡ºÉ ° œ ¢{ Š ŤnÁnœœ´Êœ‹³™¼„®µªnµÄo¸ª·˜Å¤n‡»o¤‡nµ Ťnè—ßœ —¼ œ „Áž} œ „· ‹ „¦¦¤šo µ šµ¥ °¥nµŠ®œ¹ÉŠÁ®¤º°œ„´œ ŤnŗoŞ¥ºœ„¨µŠ ži µ ¨o ª ¥„„¨o ° Š­n ° Š—¼ Á Œ¥Ç ®µ„˜n ˜o°Š°µ«´¥„µ¦Â°—oª¥Ánœ„´œ ‹¹Š˜o°Š šÎ µ ˜´ ª Ä®o —¼ ­ °—‡¨o ° Š„¨¤„¨º œ „´  ›¦¦¤µ˜·¦¦¥µ„µ«¦°…oµŠÄ®o¤µ„ š¸É ­» — ˜o ° Š¤¸ „ µ¦Â˜n Š ˜´ ª —o ª ¥» — š¸É ­¸ „¨¤„¨ºœ Ánœ Á…¸¥ª œÊεÁŠ·œ —ε ˜o°ŠÅ¤n­nŠ Á­¸¥Š—´Š ²¨² °¥nµŠš¸É°„ªnµÅ¤nÁ¡¸¥Š—¼

Á šn µ œ´Ê œ  ˜n —¼ Á ¡ºÉ ° «¹ „ ¬ µ ­´ Š Á „ ˜ ¡§˜·„¦¦¤…°Šœ„ ¨´„¬–³¦¼ž¦nµŠ, ­¸, œ·­´¥, „µ¦„·œ°µ®µ¦, „µ¦Á„µ³„·ÉŠÅ¤o,

20

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ „µ¦Á„¸Ê ¥ ª¡µ¦µ­¸ ²¨² Á¡ºÉ ° Ä®o Á …o µ ċ „¨Å„„µ¦šÎµŠµœ…°Š›¦¦¤µ˜·¤µ„…¹Êœ „µ¦Á…oµÄ‹›¦¦¤µ˜·¤µ„…¹Êœ„ÈÁ¡ºÉ°‹³Å—o ¦¼oªnµ°³Å¦oµŠš¸É¤¸ž¦³Ã¥œr˜n°¤œ»¬ ¥r ¨³Á°µ¤µÄo Å —o ° ¥n µ ŠÅ¦ ‹³Å—o Á °µ š¦´¡¥µ„¦¤µÄoŗo™¼„ „µ¦—¼ °¸ „ š¸É œn µ ­œÄ‹Å¤n œo ° ¥Äœ­´ Š ‡¤­¤´ ¥ Ä®¤n œ´É œ ‡º ° „µ¦—¼ £µ¡¥œ˜r 抣µ¡¥œ˜r Å —o ¦´  „µ¦ °°„Ä®o¤¸¦¦¥µ„µ«„µ¦—¼š¸É˜nµŠ °°„Åž ¨³Å¤n­°—‡¨o°Š„´„µ¦—¼Äœ ¸ ª· ˜ ž¦³‹Î µ ª´ œ Á¡¦µ³˜o ° Š—¼ Ä œš¸É ¤º — Áª¨µ—¼„Șo°ŠÁŠ¸¥Å¤nčoÁ­¸¥ŠÁ­¤º°œªnµ ¤¸ Á ¦µ°¥¼n Ÿ¼o Á —¸ ¥ ªš¸É ° ¥¼n Ä œ­™µœš¸É œ´Ê œ œ´„­—Š£µ¡¥œ˜r—εÁœ·œÁ¦ºÉ°Š¦µª„´ Ťn¤¸Ÿ¼o¤‡°¥—¼°¥¼n Œµ„£µ¡¥œ˜rÁž}œ n ° Š­¸É Á ®¨¸É ¥ ¤®¦º ° 抣µ¡¥œ˜r š¸É š´œ­¤´¥„ªnµ°µ‹¤¸Â‹°Ã‡oŠÁ¡ºÉ°Ä®o ­¤‹¦· Š ¤µ„…¹Ê œ Áž¦¸ ¥ Å—o „´  ¦¼ š¸É ™¼ „ Á‹µ³ÅªoÁ¡ºÉ°Ä®oÁ¦µ—¼ „µ¦—¼£µ¡¥œ˜r‹¹Š ¤¸ ­ £µ¡¦¦¥µ„µ«‡¨o µ ¥„µ¦Â°—¼ °¥nµŠ®œ¹ÉŠ „µ¦Â°—¼ °¸ „ š¸É ž ¦µ„’ Ä œ ­´ Š ‡ ¤  ˜n Å ¤n ž „ ˜· ­Î µ ® ¦´  ¸ª·˜ž¦³‹Îµª´œ ‡º°Â°—¼Â™Êε¤°Š ­£µ¡¦¦¥µ„µ«„µ¦Â°—¼‡ŠÅ¤n˜nµŠ ‹µ„„µ¦—¼£µ¡¥œ˜rÁšnµÄ—œ´„ ®µ„„µ¦ —¼Âœ¸ÊŤnŗo¦´„µ¦¥°¤¦´‹µ„­´Š‡¤ Ÿ¼o—¼‹³™¼ „„¨nµª®µªnµÁž}œ¡ª„懋· ˜ Á¡¦µ³°Â°—¼…°ŠŸ¼o°ºÉœ

‹³ªnµÅžÂ¨oª „µ¦Â°—¼Å¤nŗo Áž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É­´Š‡¤¥°¤¦´š´ÊŠ®¤— „µ¦ °—¼  µŠ°¥n µ Š™º ° Áž} œ ­·É Š ˜o ° Š®o µ ¤ —´ Š Án œ™ÊÎ µ ¤°Š …–³Á—¸ ¥ ª„´ œ „È ¤¸ „ µ¦ °—¼ °¸ „ ®¨µ¥Âš¸É Å —o ¦´  „µ¦ ¥°¤¦´  ‹µ„­´ Š ‡¤ Á¡¦µ³„µ¦Â°—¼ µŠ°¥n µ ŠÁž} œ ŞÁ¡ºÉ ° Ä®o Å —o ¤ µŽ¹É Š ‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Á…oµÄ‹˜n°›¦¦¤µ˜·¤µ„ …¹Êœ Áž}œ‡ªµ¤Á…oµÄ‹Á¡ºÉ°„µ¦‡ª‡» ¤ ¨³Áž}œœµ¥Á®œº° —´ŠÁnœ—¼œ„

œÊ›¬Ê‰™Ë´¤ ŠµœÁ…¸ ¥ œ·Ê œ œ¸Ê Á ž} œ ‡ªµ¤ ¡¥µ¥µ¤…°ŠŸ¼oÁ…¸¥œ˜n°„µ¦šÎµ‡ªµ¤ Á…oµÄ‹ „µ¦—¼…°Š¤œ»¬¥rµŠ­nªœµŠ ¤» ¤ Ášn µ š¸É ­ ¤°Š°´ œ œo ° ¥œ· — ‹³‡· — ŗo Ťnŗo®ª´ŠÁžd—ž¦³Á—ÈœÁ¡ºÉ°®ª´ŠŸ¨šµŠ „µ¦Á¤º°Š ®¦º°ª·ªµš³Ážd—«¹„„´¦¦—µ Ÿ¼o Á „¸É ¥ ª…o ° Š„´  „µ¦Â°—¼ š´Ê Š ®¨µ¥ Á¡¸¥ŠÂ˜nŸ¼oÁ…¸¥œ¤¸‡Îµ™µ¤‡oµŠ‡µÄ‹°¥¼n ªn µ ¤¸ ‡ ªµ¤Â˜„˜n µ Š„´ œ °¥n µ Š¤¸ œ´¥­Îµ‡´¦³®ªnµŠ¡§˜·„¦¦¤„µ¦—¼ œ„„´  ¡§˜· „ ¦¦¤Â™ÊÎ µ ¤°Š ®¦º°Å¤nÁšnµœ´ÊœÁ°Š 1 „»¤£µ¡´œ›r 2544 ´¥ª´•œr ō¥‹µ¦»ª–·


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

„˯†¶–Š´ƒÂª¥«’ª´¬—¥Î©Ê´–Ë©¤ƒ´¥Â£¹¯‰ Š´ƒ™Ê´ ¥²Š³›™¥Î˜¸‰¬›´£­§©‰¥³‰¬¥¥†Îš›² ¥ ³›šºÎ ĜnªŠÁª¨µ„ªnµ‡¦¹ÉŠ«˜ª¦¦¬š¸ÉŸnµœ¤µœ¸Ê Á«¦¬“«µ­˜¦rŗoŸn…¥µ¥°µ–µ‹´„¦šµŠª·µ„µ¦Åž°¥nµŠ„ªoµŠ…ªµŠ ŤnÁŒ¡µ³Â˜n „µ¦œÎµÁ­œ°šª·Á‡¦µ³®r ¡§˜·„¦¦¤Â¨³ž¦µ„’„µ¦–ršµŠÁ«¦¬“„·‹Ášnµœ´Êœ ®µ„¥´Š¦»„¨ÊεÁ…oµÅžª·Á‡¦µ³®r¡§˜·„¦¦¤Â¨³ ž¦µ„’„µ¦–rš´ÊŠšµŠ­´Š‡¤Â¨³„µ¦Á¤º°Š°¸„—oª¥ – ´—œ¸Ê ­Îµœ´„Á«¦¬“«µ­˜¦r„¦³Â­®¨´„ (Mainstream Economics) ¤¸°Š‡r‡ªµ¤¦¼o ªnµ—oª¥­™µ´œšµŠ­´Š‡¤ —´ŠÁnœ ­™µ´œ‡¦°‡¦´ª ¨³„µ¦­¤¦­˜¨°—‹œšª·Á‡¦µ³®rž{®µ°µµ„¦¦¤Â¨³ž{®µ­´Š‡¤°ºÉœÇ š´ÊŠœ¸Ê—oª¥„µ¦»„Á·„…°Šœµ¥Â„¦¸É Á„Á„°¦r (Garry S. Becker) ®nŠ­Îµœ´„·‡µÃ„ …–³Á—¸¥ª„´œ ­Îµœ´„Á«¦¬“«µ­˜¦r„¦³Â­®¨´„„Ȥ¸ °Š‡r ‡ªµ¤¦¼oªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³­™µ´œ„µ¦Á¤º°Š š´ÊŠœ¸Ê —oª¥„µ¦»„Á·„…°Š œµ¥Á‹¤­r ¼‡µœ´œ (James M. Buchanan) Ž¹ÉŠÅ—o¦´ ¦µŠª´¨ÃœÁ¨­µ…µÁ«¦¬“«µ­˜¦rĜže 2529 – ´—œ¸Ê Á¤ºÉ°Á¦µ„¨nµª™¹ŠÁ«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦Á¤º°Š (political economy) ŤnÁ¡¸¥ŠÂ˜n‹³¤¸ Á«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦Á¤º°Š…°Š­Îµœ´„¤µ¦r„Ž·­¤rÁšnµœ´Êœ ®µ„šªnµ¥´Š¤¸Á«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦Á¤º°Š…°Š­Îµœ´„œ¸Ã°‡¨µ­­·„°¸„—oª¥ Ÿ¤­œÄ‹ ¨³˜·—˜µ¤…nµª­µ¦„µ¦Á¤º°Š˜´ÊŠÂ˜nÁ¤ºÉ°‡¦´ÊŠ¥´ŠÁž}œœ´„«¹„¬µ¤®µª·š¥µ¨´¥›¦¦¤«µ­˜¦r ¨³œ´Áž}œÁª¨µ„ªnµ­°Šš«ª¦¦¬Â¨oª š¸ÉŸ¤ ¡¥µ¥µ¤œÎµÁ‡¦ºÉ°Š¤º°„µ¦ª·Á‡¦µ³®ršµŠÁ«¦¬“«µ­˜¦r¤µÄo«¹„¬µ­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ ®¨µ¥˜n°®¨µ¥‡¦´ÊŠš¸ÉŸ¤°nµœš‡ªµ¤®¦º°¢{Š „µ¦°£·ž¦µ¥šµŠª·µ„µ¦ªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ Ÿ¤¤´„‹³¡ªnµ‡ªµ¤¦¼o‡ªµ¤Á…oµÄ‹…°ŠŸ¤Á„¸É¥ª„´„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Å¤n˜¦Š„´Ÿ¼o¦¼o‹Îµœªœ ¤µ„š´ÊŠÄœ­µ…µª·µ¦´“«µ­˜¦r ¨³œ·˜·«µ­˜¦r Ÿ¤¤¸‡ªµ¤Á®Èœ¤µÁž}œÁª¨µoµœµœÂ¨oªªnµÁ«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°Š (Economics of Politics) ­µ¤µ¦™nª¥Ä®oÁ¦µª·Á‡¦µ³®r¨³Á…oµÄ‹­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Å—o‡n°œ…oµŠ—¸ —´Šœ´Êœ ‹¹Š°µ‹‹³Áž}œž¦³Ã¥œrš¸É‹³ž¦³¤ª¨ …o°‡·—Á®ÈœÁ„¸É¥ª„´­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥‹µ„Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°Š …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦Â¦„ Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°ŠÂ¥„Â¥³ ¦³®ªnµŠ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n (what is) „´­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ (what ought to be) ­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É…¹Êœ°¥¼n„´‡ªµ¤‡·—Á®Èœ ‡nµœ·¥¤ °»—¤„µ¦–r¨³—»¨¡·œ· ‹­nªœ»‡‡¨ ¨³¤·°µ‹¸ÊŸ·—¸Ê™¼„—oª¥ „µ¦®µž¦³‹´„¬r¡¥µœ …o°ÁšÈ‹‹¦·Š ‡ªµ¤Á®ÈœÁ„¸É¥ª„´ "­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ" ‹¹Š¤¸°¥¼n°¥nµŠ®¨µ„®¨µ¥Â¨³Å¤n­µ¤µ¦™®´„¨oµŠ„´œœ·—Á®Èœ —εÁ®ÈœÂ—Š Ĝ…–³š¸É "­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n" Áž}œÁ¦ºÉ°ŠŽ¹ÉŠ­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®r¨³°›·µ¥Å—o—oª¥ª·š¥µ«µ­˜¦r­´Š‡¤ š§¬‘¸Â¨³°¦¦™µ›·µ¥ªnµ —oª¥ "­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n" ®µ„Ťn‡Ššœ˜n°„µ¦š—­°„´ …o°ÁšÈ‹‹¦·Š „Șo°Š¨o¤®µ¥˜µ¥‹µ„Åž ‡ªµ¤­´­œ°´œÁ„·—‹µ„„µ¦Å¤nÂ¥„Â¥³ ¦³®ªnµŠ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n„´­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ ¥n°¤šÎµÄ®oÁ¦µ®¨Šž¦³Á—ȜĜ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¨³¤·°µ‹Á…oµÄ‹­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Å—o×¥™n°ŠÂšo …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦š¸É­°Š Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°ŠÁ¦·É¤˜oœšª·Á‡¦µ³®r—oª¥‡ªµ¤ÁºÉ°š¸Éªnµ ¤œ»¬¥r¤¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª ¤¸ „·Á¨­¤¸˜´–®µ ¨³˜o°Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨­¼Š­»— (utility maximization) ‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ªÂ¨³‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr ­nªœ»‡‡¨Áž}œ¡§˜·„¦¦¤š¸É­°—‡¨o°Š„´›¦¦¤µ˜·…°Š¤œ»¬¥r Œ´œÄ— ®œnª¥„µ¦Á¤º°Š°ºÉœÇ „Ȥ¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª ¨³‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨ÁŒ„ÁnœÁ—¸¥ª„´œ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥‹³Å¤n­°—¦´„´œšµŠ˜¦¦„ª·š¥µœ¡ºÊœ“µœÁ—¸¥ª„´œ ®µ„ 21


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

Á¦µÁ¦·É¤˜oœšª·Á‡¦µ³®r—oª¥„µ¦­¤¤˜·ªnµ œ´„„µ¦Á¤º°ŠÁ®ÈœÂ„n˜´ª ­nªœš®µ¦Â¨³œ´„ª·µ„µ¦Á®ÈœÂ„nž¦³Ã¥œr­nªœ¦ª¤ ĜnªŠÁª¨µ Á—º°œÂ¦„®¨´Š„µ¦¦´“ž¦³®µ¦Á¤ºÉ°ª´œš¸É 23 „»¤£µ¡´œ›r 2534 ¤¸Á­¸¥ŠÂŽnŽo°ŠŸ¼oœÎµ iµ¥š®µ¦Áž}œ°´œ¤µ„ªnµÁž}œŸ¼oš¸ÉÁ®ÈœÂ„nž¦³Ã¥œr ­nªœ¦ª¤Áž}œš¸É˜´ÊŠ ˜n¨oªÁ¡¸¥Š´ÉªÁª¨µÅ¤noµÅ¤nœµœœ´„ Á­¸¥ŠÂŽnŽo°Š—´Š„¨nµªœ¸Ê„ÈÁŠ¸¥®µ¥Åž ­·ÉŠš¸ÉÁ„·—…¹Êœ¤µÂšœš¸É„ȇº°‡ªµ¤Å¤nœnċ …°ŠŸ¼o‡œÄœ­¥µ¤ž¦³Áš«Á„¸É¥ª„´‡ªµ¤˜o°Š„µ¦°Îµœµ‹…°ŠŸ¼oœÎµ iµ¥š®µ¦ ĜšÎµœ°ŠÁ—¸¥ª„´œ œ´„ª·µ„µ¦‹Îµœªœ¤µ„°°„¤µ„nœ—nµ ‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª…°Šœ´„„µ¦Á¤º°Š ˜nœ´„ª·µ„µ¦Á®¨nµœ¸Ê¤´„‹³šÎµŠµœ¦´ÄoÁŸ—È‹„µ¦š®µ¦ ¨³Á„µ³˜·—„¨»n¤š®µ¦š¸Éš¦Š°Îµœµ‹ ×¥ ®ª´Š¨µ£¥«­´„„µ¦³Â¨³Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨Å¤n¥·ÉŠ®¥n°œÅž„ªnµœ´„„µ¦Á¤º°Šš¸É˜œ„nœ—nµ ‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ªÁž}œ­´œ—µœ—·…°Š ¤œ»¬¥r Á¦µ‹³Á…oµÄ‹­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Å—o—¸…¹Êœ ®µ„Á¦µÁ¦·É¤˜oœšª·Á‡¦µ³®r—oª¥…o°­¤¤˜·š¸Éªnµ ®œnª¥„µ¦Á¤º°Šš»„®œnª¥ ˜´ª¨³‡¦š»„ ˜´ª ¨oªœÂ¨oªÂ˜n˜o°Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨Áž}œš¸É˜´ÊŠ ˜nš´ÊŠœ¸Ê®µÅ—o¤¸‡ªµ¤®¤µ¥ªnµ ¤œ»¬¥rŤn¤¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„nž¦³Ã¥œr­nªœ¦ª¤ Á¨¥ …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦š¸É­µ¤ ĜÁ¤ºÉ°¤œ»¬¥rĜ“µœ³ž{‹Á‹„»‡‡¨¤¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª ¡¦¦‡„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³¦´“µ¨¨oªœÂ¨oªÂ˜n ­¤µ·„…°Š„¨»n¤‹ÎµÁž}œ˜o°Šž¦³œ¸ž¦³œ°¤ ž¦³„°Åž—oª¥»‡‡¨š¸É¤¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª Á¡¸¥ŠÂ˜nÁ¤ºÉ°¦ª¤˜´ªÁž}œ„¨»n¤»‡‡¨ Ÿ¨ž¦³Ã¥œrŽ¹ÉŠ„´œÂ¨³„´œ ¤·Œ³œ´Êœ „¨»n¤š¸ÉÁ¦¸¥„ªnµ¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š—¸®¦º°¦´“µ¨š¸É—¸ ¤·°µ‹¦ª¤˜´ª°¥¼nŗo ¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š ¨³¦´“µ¨š¸É¤¸ ¡ºÊœ“µœ¤µ‹µ„‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª ¥n°¤¤·Å—o„¦³šÎµ„µ¦Á¡¸¥ŠÁ¡ºÉ°ž¦³Ã¥œr­»……°Š­´Š‡¤Ã—¥­nªœ¦ª¤ (social welfare maximization) ®µ„˜n„¦³šÎµ„µ¦Â¨³¨³Áªoœ„µ¦„¦³šÎµ„µ¦Á¡ºÉ°Ÿ¨ž¦³Ã¥œr…°Š˜œÁ°Š —´Šœ´Êœ Á¦µ‹³Á…oµÄ‹¡§˜·„¦¦¤…°Š¡¦¦‡„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³ ¦´“µ¨Äœ¦³°ž¦³µ›·žÅ˜¥Å—o—¸…¹Êœ ®µ„Á¦µÁ¦·É¤˜oœšª·Á‡¦µ³®rªnµÁžjµž¦³­Š‡r…°Š¡¦¦‡„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³¦´“µ¨Äœ¦³° ž¦³µ›·žÅ˜¥ „ȇº°„µ¦Â­ªŠ®µ‡³Âœœœ·¥¤­¼Š­»—šµŠ„µ¦Á¤º°Š (vote gains maximization) —oª¥…o°­¤´˜·¡ºÊœ“µœ—´Š„¨nµªœ¸Ê Á¦µ ‹³Á…oµÄ‹¡§˜·„¦¦¤…°Š¡¦¦‡„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³¦´“µ¨Å—o—¸…¹Êœ …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦š¸É­¸É ¦³°ž¦³µ›·žÅ˜¥¤·Än¦³°„µ¦ž„‡¦°Š…°Šž¦³µœ ×¥ž¦³µœ ¨³Á¡ºÉ°ž¦³µœ ®µ„˜nÁž}œ¦³°„µ¦ž„‡¦°Š…°Š„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr ×¥„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr ¨³Á¡ºÉ°„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr ¡¦¦‡„µ¦Á¤º°ŠÄœ¦³° ž¦³µ›·žÅ˜¥‹ÎµÁž}œ˜o°Š¤¸“µœšµŠ„µ¦ÁŠ·œÁ¡¦µ³„µ¦¦–¦Š‡ršµŠ„µ¦Á¤º°Š¤¸¦µ¥‹nµ¥š¸É˜o°ŠÁ­¸¥ ¦µ¥‹nµ¥šµŠ„µ¦Á¤º°Š‹³¤¸¤µ„Áž}œ ¡·Á«¬Äœ§—¼„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ ¤oĜ¥µ¤ž„˜·„È¥´Š¤¸¦µ¥‹nµ¥š¸É˜°o ŠÁ­¸¥ ¤·ÁŒ¡µ³Â˜nĜ„µ¦—εÁœ·œ„µ¦…°Š­Îµœ´„Šµœ¡¦¦‡ ®µ„¥´Š ‡¦°‡¨»¤™¹Š¦µ¥‹nµ¥Äœ„µ¦­¦oµŠ‡ªµ¤­´¤¡´œ›rÁ·Š°»ž™´¤£r„´ž¦³µœš¸É¤¸­·š›·Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ°¸„—oª¥ —oª¥Á®˜»—´Šœ´Êœ ¡¦¦‡ „µ¦Á¤º°ŠÄœ¦³°ž¦³µ›·žÅ˜¥‹¹Š˜o°ŠŸ¼„­´¤¡´œ›r„´„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr„¨»n¤®œ¹ÉŠ„¨»n¤Ä—®¦º°®¨µ¥„¨»n¤ „µ¦š¸É„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œrÁ…oµ ŞÁž}œ“µœ„µ¦ÁŠ·œ…°Š¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Š˜nµŠÇ œ´Áž}œÁ®˜»ž{‹‹´¥­Îµ‡´š¸ÉšÎµÄ®o„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œrÁ®¨nµœ´Êœ­µ¤µ¦™Á…oµÅž¤¸šµšÂ¨³ °·š›·¡¨Äœ„¦³ªœ„µ¦„ε®œ—œÃ¥µ¥ š´ÊŠ Ĝ„µ¦š´—šµœœÃ¥µ¥š¸É…´—Ÿ¨ž¦³Ã¥œr ¨³Äœ„µ¦Ÿ¨´„—´œœÃ¥µ¥š¸ÉŗoŸ¨ž¦³Ã¥œr ¦´“µ¨Äœ¦³°ž¦³µ›·žÅ˜¥‹ÎµÁž}œ˜o°Š˜°Âšœ„¨»n¤ Ÿ¨ž¦³Ã¥œrš¸ÉÁž}œ“µœ„µ¦ÁŠ·œ…°Š˜œ š´ÊŠ Ç š¸ÉœÃ¥µ¥š¸ÉÁ„ºÊ°ž¦³Ã¥œr …°Š„¨»n¤ Ÿ¨ž¦³Ã¥œrµŠ„¨»n¤°µ‹Áž}œœÃ¥µ¥š¸É¨·—¦°œ­ª´­—·„µ¦­´Š‡¤„Șµ¤ …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦š¸É®oµ „¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr˜n¨³„¨»n¤¤¸šµšÂ¨³ °·š›·¡¨Äœ„¦³ªœ„µ¦„ε®œ—œÃ¥µ¥Â˜„˜nµŠ„´œ µŠ„¨»n¤¤¸¤µ„ µŠ„¨»n¤¤¸œo°¥ š´ÊŠœ¸Ê„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr…œµ—Ä®n°µ‹¤¸šµš ¨³°·š›·¡¨œo°¥„ªnµ„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr…œµ—Á¨È„ „µ¦¦ª¤„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr ¤¸˜oœš»œš¸É˜o°ŠÁ­¸¥ Ž¹ÉŠÁ¦¸¥„ªnµ˜oœš»œž’·´˜·„µ¦ (transaction cost) ®µ„˜oœš»œœ¸Ê­¼ŠÁ„·œ„ªnµš¸É­¤µ·„…°Š „¨»n¤‹³Â„¦´Å—o „¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œrœ´Êœ Ç ¥n°¤Å¤n­µ¤µ¦™Ÿ¨´„—´œœÃ¥µ¥Å—o°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·£µ¡ „µ¦¦ª¤„¨»n¤…°Šµªœµœ´Áž}œ ˜´ª°¥nµŠ…°Š‡ªµ¤…o°œ¸Ê ×¥š´ÉªÅžÂ¨oª „µ¦¦ª¤„¨»n¤…°ŠµªœµÅš¥Á¡ºÉ°Á—·œ…ªœ Á‹oµ…°ŠÃ¦Š­¸®¦º°œ´„„µ¦Á¤º°Š¤´„‹³Áž}œŸ¼o¦´£µ¦³ ˜oœš»œÄœ„µ¦Á—·œ…ªœ ®µ„¤¸ž¦³Ã¥œr㇟¨Ä— Ç °´œ Á„·—‹µ„„µ¦Á—·œ…ªœ Ÿ¨ž¦³Ã¥œr¤´„‹³˜„„nÁ‹oµ…°ŠÃ¦Š­¸®¦º° œ´„„µ¦Á¤º°ŠÁ®¨nµœ´Êœ œ°„‹µ„œ¸Ê „¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œrš¸É¤¸…œµ—Ä®n¤µ„Á„·œÅž¥´ŠÁžd—n°ŠÄ®o¤¸„µ¦ "˜¸˜´Ìª¢¦¸" (free rider) „¨nµª‡º° °¥µ„Å—ož¦³Ã¥œr ˜nŤn˜o°Š„µ¦¦nª¤¦´£µ¦³˜oœš»œž’·´˜·„µ¦ „µ¦š¸É„¨»n¤¤¸…œµ—Ä®n¤µ„‹œÁ„·œÅž šÎµÄ®o­¤µ·„…°Š„¨»n¤ ­µ¤µ¦™­Šªœšnµš¸Äœ„µ¦¦nª¤¦´£µ¦³˜oœš»œ…°Š„µ¦¦ª¤„¨»n¤Å—o Á¡¦µ³™oµ®µ„¤¸Ÿ¼o¦´£µ¦³¦µ¥‹nµ¥—´Š„¨nµªÂ¨oª‡œ°ºÉœÇ„È‹³Å—o ž¦³Ã¥œr‹µ„„µ¦¦ª¤„¨»n¤—oª¥ ­£µ¡„µ¦–rš¸É¤¸„µ¦ "˜¸˜´Ìª¢¦¸" —´Š„¨nµª œ¸ÊšÎµÄ®o„¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr…œµ—Ä®nŤn­µ¤µ¦™¦ª¤˜´ª„´œ 22


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

°¥nµŠÁ®œ¸¥ªÂœnœ —´Šœ´Êœ „¨»n¤Ÿ¨ž¦³Ã¥œr…œµ—Á¨È„‹¹Š¤´„¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨Äœ„µ¦Ÿ¨´„—´œœÃ¥µ¥¤µ„„ªnµ„¨»n¤…œµ—Ä®n Á¡¦µ³Å¤n Á¡¸¥ŠÂ˜n‹³Å¤nÁžd—n°ŠÄ®o¤¸„µ¦ "˜¸˜´Ìª¢¦¸" Ášnµœ´Êœ ®µ„šªnµ˜oœš»œ„µ¦¦ª¤„¨»n¤¥´Š˜É優nµ°¸„—oª¥ ¨³œ¸ÉÁž}œÁ®˜»Ÿ¨š¸É°›·µ¥ªnµ Á®˜»Ä— „¨»n¤µªÅ¦n°o°¥‹¹Š­µ¤µ¦™Ÿ¨´„—´œœÃ¥µ¥°¥nµŠ¤¸ž¦³­·š›·Ÿ¨¤µ„„ªnµ„¨»n¤µªœµ …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦š¸É®„ ž¦³µœŸ¼o¤¸­·š›·Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ­¤µ·„­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦¤¸¡§˜·„¦¦¤Â¨³¤¸„µ¦Äo¨Îµ—´Â®nŠ Á®˜»Ÿ¨ÄœÁ·ŠÁ«¦¬“«µ­˜¦r (economic rationality) „¨nµª‡º° ¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦°¦¦™ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— (utility maximization) ¡§˜·„¦¦¤…°Šž¦³µœŸ¼o¤¸­·š›·Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ‹¹ŠÁž}œÅžÁ¡ºÉ°Â­ªŠ®µ°¦¦™ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— „µ¦„¦³šÎµ„µ¦Ä— Ç Á„·—‹µ„„µ¦ ž¦³Á¤·œÁž¦¸¥Áš¸¥Ÿ¨ž¦³Ã¥œrš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o (expected benefits) „´˜oœš»œš¸É‡µ—ªnµ˜o°Š­¼Á­¸¥Åž (expected cost) ‹µ„ „µ¦„¦³šÎµœ´ÊœÇ „µ¦˜´—­·œÄ‹Äœ„µ¦Äo­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ ¤·Å—o˜„˜nµŠ‹µ„„µ¦˜´—­·œÄ‹ÄœÁ¦ºÉ°Š°ºÉœ Ç Á¡¦µ³„µ¦Äo­·š›·Äœ„µ¦ Á¨º°„˜´ÊŠ¤¸˜oœš»œš¸É˜o°ŠÁ­¸¥ ž¦³µœ‹³Äo­·š›·Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ„Șn°Á¤ºÉ°ž¦³Ã¥œrš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o¤¸¤µ„„ªnµ˜oœš»œš¸É‡µ—ªnµ˜o°ŠÁ­¸¥Åž Ĝ„µ¦Äo­·š›·—´Š„¨nµª„µ¦œ°œ®¨´š´­·š›·Í‹¹ŠÁž}œÁ¦ºÉ°Š›¦¦¤—µ ¨³¤·ÄnÁ¦ºÉ°Šš¸É‹³˜o°Šž¦³–µ¤„´œ ®µ„¦´“µ¨Å¤n˜o°Š„µ¦Ä®o ¦µ¬‘¦œ°œ®¨´š´­·š›·Í ¦´“µ¨‹´„˜o°Š—εÁœ·œ„µ¦¨—˜oœš»œÄœ„µ¦Äo­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ ¨³/®¦º°®µšµŠÁ¡·É¤¡¼œž¦³Ã¥œr‹µ„„µ¦ čo­·š›·—´Š„¨nµªœ¸Ê Á¤ºÉ°¦´“›¦¦¤œ¼„ε®œ—­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ…°Š¦µ¬‘¦ ¦µ¬‘¦š¸É¤¸­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ¥n°¤¤¸„¦¦¤­·š›·ÍĜ­·š›·—´Š„¨nµª „¦¦¤­·š›·ÍĜ­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ­µ¤µ¦™ÄoŞÁ¡ºÉ°Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨Å—o ×¥š¸É¤¸­£µ¡Å¤n˜„˜nµŠ‹µ„„¦¦¤­·š›·ÍĜš¦´¡¥r­·œ ž¦³Á£š°ºÉœ Ç Ÿ¼o‡œš¸É­œ´­œ»œ¦³°„µ¦ž„‡¦°Šž¦³µ›·žÅ˜¥¤´„‹³˜´ÊŠ‡ªµ¤®ª´Šªnµ ¦µ¬‘¦‹³Äo­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠÄœ„µ¦Á¨º°„ Ÿ¼ošœ¦µ¬‘¦š¸É—¸š¸É°»š·«˜œÁ¡ºÉ°ž¦³Ã¥œr…°Š­´Š‡¤Ã—¥­nªœ¦ª¤ ĜŠnœ¸Ê„µ¦Äo­·š›·„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ¤¸­£µ¡Á­¤º°œ®œ¹ÉŠ„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ ‡³ÂœœÁ­¸¥ŠšµŠ„µ¦Á¤º°Š„´œÃ¥µ¥®¦º° "¦·„µ¦‡ªµ¤­»…" š¸ÉŸ¼o­¤´‡¦¦´Á¨º°„˜´ÊŠÁ­œ°®¦º°­´µªnµ‹³Ä®o —´Šœ´Êœ ‹¹Š¤·ÄnÁ¦ºÉ°Š œnµ ž¦³®¨µ—Ä‹š¸É¦µ¬‘¦Á¨º°„Ÿ¼ošœš¸É "°»ž™´¤£r" ˜œ ¨³‡¦°‡¦´ªÁž}œ„µ¦­nªœ˜´ª ¨³š¸É­µ¤µ¦™—¹ŠÃ‡¦Š„µ¦¡´•œµÁ…oµ­¼n®¤¼noµœÅ—o ˜n™oµ®µ„­´µÁ„¸É¥ª„´ "¦·„µ¦‡ªµ¤­»…" ®¦º°œÃ¥µ¥Áž}œÁ¡¸¥Š­´µ¨¤ Ç Â¨oŠ Ç „Ȥ·ÄnÁ¦ºÉ°Šœnµž¦³®¨µ—Ä‹°¸„Ánœ„´œš¸É ¦µ¬‘¦‹³Â¨„‡³ÂœœÁ­¸¥Š„´ÁŠ·œ ­·ÉŠš¸É¡¹Šª·Á‡¦µ³®r˜n°Åž„ȇº° ¤¸…o°‹Îµ„´—šµŠ„‘®¤µ¥Â¨³…o°‹Îµ„´—šµŠ­™µ´œ°³Å¦®¦º°Å¤n š¸ÉšÎµÄ®o ­¤µ·„­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦Å¤n­µ¤µ¦™¤¸šµšÄœ„µ¦Â„ož{®µ¡ºÊœ“µœšµŠÁ«¦¬“„·‹…°Š¦µ¬‘¦ …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦š¸ÉÁ‹È— œ´„„µ¦Á¤º°ŠÂ¨³­¤µ·„­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦ ¤·Å—o¤¸¡§˜·„¦¦¤Â˜„˜nµŠÅž‹µ„­¤µ·„‡œ°ºÉœÇ Ĝ ­´Š‡¤ÄœÂŠnš¸ÉÁž}œ­´˜ªrÁ«¦¬“„·‹š¸É˜o°Š„µ¦°¦¦™ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— Ážjµ®¤µ¥­¼Š­»—…°Šœ´„„µ¦Á¤º°Š„ȇº° „µ¦¤¸°Îµœµ‹„µ¦Á¤º°Š„µ¦ ž„‡¦°Š „µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ°Îµœµ‹—´Š„¨nµª‹³Áž}œÅž—oª¥‡ªµ¤°›¦¦¤®¦º°Å¤n …¹Êœ°¥¼n„´„˜·„µÂ¨³­™µ´œ ­´Š‡¤ ˜¨°—‹œ‡ªµ¤¦¼o­¹„ Ÿ·—°´Éª—¸…°Šœ´„„µ¦Á¤º°ŠÂ˜n¨³‡œœ´ÊœÁ°Š µŠ‡¦´ÊŠ‡ªµ¤˜o°Š„µ¦°Îµœµ‹„µ¦Á¤º°Š„µ¦ž„‡¦°Š°µ‹Ÿ¨´„—´œÄ®o¤¸„µ¦ŽºÊ°Á­¸¥ŠÄœ „µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ „µ¦Á¨º°„¡¦¦‡„µ¦Á¤º°Šš¸É­´Š„´—„È—¸ ¨³„µ¦˜´—­·œÄ‹¥oµ¥¡¦¦‡„È—¸ ¨oªœÂ¨oªÂ˜nÁž}œŸ¨‹µ„„µ¦ž¦³Á¤·œ‡ªµ¤Áž}œÅžÅ—o š¸É‹³Å—o¦´´¥œ³Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠÂ¨³Äœ„µ¦Å—o¤µŽ¹ÉŠ°Îµœµ‹„µ¦Á¤º°Š„µ¦ž„‡¦°Š œ´„„µ¦Á¤º°Š‹³Å¤n¨´ŠÁ¨š¸É‹³„¦³šÎµ„µ¦Ä— Ç Á¡ºÉ° Á¡·É¤¡¼œ‡³Âœœœ·¥¤šµŠ„µ¦Á¤º°Š ®µ„ž¦³Ã¥œr‹µ„„µ¦„¦³šÎµ—´Š„¨nµª¤¸¤µ„„ªnµ˜oœš»œš¸É˜o°Š­¼Á­¸¥Åž „µ¦Ÿ´œŠž¦³¤µ– Ÿnœ—·œ¨Š­¼nÁ…˜„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ œ´Áž}œ°»šµ®¦–r°´œ—¸ Á¡¦µ³„µ¦„¦³šÎµ—´Š„¨nµªœ¸Ênª¥Á¡·É¤¡¼œ‡³Âœœœ·¥¤šµŠ„µ¦Á¤º°Š ×¥š¸É£µ¦³ ¦µ¥‹nµ¥˜„„nž¦³µœŸ¼oÁ­¸¥£µ¬¸°µ„¦ „µ¦Â¥nŠ·Š˜ÎµÂ®œnŠ¦´“¤œ˜¦¸ ®¦º°˜ÎµÂ®œnŠ …oµ¦µ„µ¦„µ¦Á¤º°Š°ºÉœ Ç ¦ª¤˜¨°—š´ÊŠ ˜ÎµÂ®œnŠ „¦¦¤µ›·„µ¦»—­Îµ‡´Äœ­£µŸ¼ošœ¦µ¬‘¦ ¨oªœÂ¨oªÂ˜nÁž}œž¦µ„’„µ¦–r›¦¦¤µ˜· Á¡¦µ³˜ÎµÂ®œnŠÁ®¨nµœ¸Ênª¥Ä®o ŗo¤µŽ¹ÉŠÁŠ·œÅ—o¨³°Îµœµ‹ …o°‡·—Á®Èœž¦³„µ¦š¸Éž— ‡ªµ¤Á¢g~°Š¢¼…°Š›»¦„·‹„µ¦Á¤º°ŠÄœ­´Š‡¤ „µ¦Á¤º°ŠÅš¥Áž}œž¦µ„’„µ¦–rš¸É¤·°µ‹®¨¸„Á¨¸É¥ŠÅ—o ĜÁ¤ºÉ°¦³°ž¦³µ›·žÅ˜¥Äœ­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Á˜·Ã˜…¹Êœ¤µ¡¦o°¤ Ç „´¡´•œµ„µ¦…°Š¦³š»œœ·¥¤ ¨³ÄœÁ¤ºÉ°Á­oœšµŠ„µ¦ ¡´•œµÁ«¦¬“„·‹…°Š­´Š‡¤Åš¥Á„ºÊ°„¼¨˜n°„µ¦Á˜·Ã˜…°Š„¨»n¤š»œ…œµ—Ä®n ‹¹ŠÁž}œž¦µ„’„µ¦–r›¦¦¤µ˜·š¸É„¨»n¤š»œÂŸn…¥µ¥ °·š›·¡¨Åž­¼n°µ–µ‹´„¦šµŠ„µ¦Á¤º°Š ×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠÄœ„¦³ªœ„µ¦„ε®œ—œÃ¥µ¥

23


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

©Ê´–Ë©¤›·Ä¯†§´¬¬¶†

ƒ³ œ ¬³ ‰ †£ƒ´¥Â£¹ ¯ ‰Æ™¤š·¦Á¤¬¦r¤œ»¬¥r¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦š¸ÉŤnÁ¡¸¥Š¡°£µ¥Ä˜oš¦´¡¥µ„¦š¸É¤¸°¥¼n°¥nµŠ ‹Îµ„´— —´Šœ´ÊœÁ¦µ‹³Äoš¦´¡¥µ„¦°¥nµŠÅ¦‹¹Š‹³Ä®ož¦³Ã¥œr­¼Š­»— œ¸ÉÁž}œ ž¦³Ã¥‡®œ¹ÉŠÄœÂÁ¦¸¥œ­¤´¥¤´›¥¤«¹„¬µš¸ÉŸ¼oÁ…¸¥œ‹ÎµÅ—oœ°„‹µ„„’…°Š —¸¤ µœ—r (Demand)‡ªµ¤˜o° Š„µ¦ŽºÊ ° ¨³Ž´ ¡ ¡¨µ¥ ‡ªµ¤˜o ° Š„µ¦…µ¥ (Supply) š¸É¥´Š‹ÎµÅ—o—¸ ®µ„¤°ŠÁ«¦¬“«µ­˜¦r„¦³Â­®¨´„Äœž{‹‹»´œÂ¨oª‡Š®œ¸Å¤n¡oœ Á«¦¬“«µ­˜¦rœ¸Ã°‡¨µ­­·‡š¸É™º°ªnµ±°˜­»—Ç Á¦¸¥„Å—oªnµÂš¦„Ž¹¤Á…oµÅžÅ—o š»„­nªœ…°Š¦³Á¨¥š¸Á—¸¥ªÅ¤nªnµ¦³Á«¦¬“„·‹®¦º°¦³„µ¦Á¤º°Š œn ¨³®œ¹É Š Ĝœ´Ê œ „È ‡º ° Á¦¸ ¥ œ…°Šœ´ „ Á¦¸ ¥ œœ´É œ Á°Š ®¨´ „ ­¼ ˜ ¦„µ¦Á¦¸ ¥ œ „µ¦«¹„¬µš¸ÉčoĜÁ¦¸¥œœ´ÊœÁœºÊ°®µÃ—¥¦ª¤Áž}œÁ«¦¬“«µ˜¦rœ¸Ã°‡¨µ­ ­· ‡ Ž¹É Š ­·É Š Á®¨n µ œ¸Ê Á ž} œ „µ¦ž¼ ¡ºÊ œ “µœšµŠ‡ªµ¤‡· — ‹œ¤µ­¼n ¦ ³—´  ¤®µª·š¥µ¨´¥Â¨³‹„µ¦«¹„¬µ°°„ÅžšÎµŠµœÁ…oµ­¼n¦³­´Š‡¤ ‡ªµ¤‡·— Á®¨nµœ¸Ê‹³™¼„˜·—˜´ªÅžÄo…¼—¦¸—œ´Êœ¨nµŠ°¥nµŠÅ¤n¦¼o˜´ª Ĝš¸Éœ¸Ê‹³…°Á­œ°¤»¤¤°ŠÁ„¸É¥ª„´Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°Š(Economic of Politics)Ž¹ÉŠÅ—o¤¸„µ¦Á­œ° …o°‡·—Á®ÈœÁ„¸É¥ª„´­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Åªo¤µ„¤µ¥Äœ„µ¦®¥·¥„¤µ°›·µ¥­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ ×¥¡ºÊœ“µœ„µ¦ª·Á‡¦µ³®r­Îµœ´„œ¸Ã°‡¨µ­­·‡Â¨oª‹³™º°„µ¦ª·Á‡¦µ³®rÂ¥„­nªœ (Partial) ¨³Ä®o‡ªµ¤ ­œÄ‹„´­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n( What is )¤µ„„ªnµ „µ¦ª·Á‡¦µ³®r™¹Šš¸É¤µÂ¨³ª·ª´•œµ„µ¦Åž‹œ™¹Š­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ (What ought to be)š´ÊŠœ¸Ê×¥Áœoœ„µ¦®µ‡Îµ˜°—oª¥„µ¦®µž¦³‹´„¬r¡¥µœ …o°ÁšÈ‹‹¦·Š ¨³­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®r °›·µ¥Å—o—oª¥ª·š¥µ«µ­˜¦r ­´Š‡¤—´Š‹³Á®ÈœÅ—o‹µ„ Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°ŠÂ¥„Â¥³¦³®ªnµŠ­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n (what is ) „´­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ (what ough to be ) ­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸É…¹Êœ°¥¼n„´‡ªµ¤‡·—Á®Èœ ‡nµœ·¥¤ °»—¤„µ¦–r¨³—»¨¡·œ·‹­nªœ»‡‡¨ ¨³¤·°µ‹¸ÊŸ·—¸Ê™¼„—oª¥„µ¦ ®µž¦³‹´„¬r¡¥µœ …o°ÁšÈ‹‹¦·Š ‡ªµ¤Á®ÈœÁ„¸É¥ª„´ "­·ÉŠš¸É‡ª¦‹³Áž}œ" ‹¹Š¤¸°¥¼n®¨µ„®¨µ¥Â¨³Å¤n­µ¤µ¦™®´„¨oµŠ„´œœ·—Á®Èœ 24


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

—εÁ®ÈœÂ—Š Ĝ…–³š¸É"­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n" Áž}œÁ¦ºÉ°ŠŽ¹ÉŠ­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®r¨³°›·µ¥Å—o—oª¥ª·š¥µ«µ­˜¦r­´Š‡¤ š§¬‘¸Â¨³ °¦¦™µ›·µ¥ªnµ "­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n" ®µ„Ťn‡Ššœ˜n°„µ¦š—­°„´…o°ÁšÈ‹‹¦·Š„Șo°Š¨o¤®µ¥˜µ¥‹µ„Åž (‹µ„šnµ¡¦³‹´œš¦r™¹Š ­œµ¤®¨ªŠ :¦´Š­¦¦‡r ›œ³¡¦¡´œ›»r ,…o°‡·—‹µ„Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°Š ) Ž¹ÉŠÄœ‡ªµ¤‡·—š¸Éčoª·Á‡¦µ³®r­´Š‡¤Åš¥®µ„čo„¦°ª·Á‡¦µ³®rÂ¥„­nªœÃ—¥Â¥„Á«¦¬“«µ­˜¦r°°„‹µ„¤»¤¤°Š šµŠ­´Š‡¤«µ­˜¦r¨³¤»¤¤°ŠšµŠž¦³ª´˜·«µ­˜¦r š´ÊŠ¥´Š¨³Á¨¥Äœ­·ÉŠš¸É‹³Á„·—…¹ÊœÄœ¦³¥³¥µª…°Š¦³­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ ¨oª „µ¦Äo‡ªµ¤‡·—œ¸Ã°‡¨µ­­·‡¤µª·Á‡¦µ³®r¦³­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥„ȇŠ‹³Áž}œ„µ¦­¦»ž¦ª¦´—˜´—˜°œÄ®o‹Îµ„´— °¥¼nÁŒ¡µ³„´¦·ššµŠ­´Š‡¤š¸ÉÁž}œ°¥¼nĜž{‹‹»´œ Á¤ºÉ ° „µ¦°›· µ¥‡ªµ¤‡· —Á®¨n µ œ¸Ê™¼ „ œÎ µ Á­œ°°°„Åž­¼n ­´Š ‡¤Â¨o ª „µ¦®¥·  ¥„ž¦µ„’„µ¦–r šµŠ„µ¦Á¤º ° Š…°Š ­´Š‡¤Åš¥¤µª·Á‡¦µ³®rª·¡µ„¬rª·‹µ¦–r‹¹ŠšÎµÄ®o­´Š‡¤Å¤n¦¼oš¸É¤µš¸ÉŞ…°Š­·ÉŠš¸ÉÁ„·—…¹Êœ š´ÊŠ¥´ŠÅ¤n¤¸Á„·—„µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œÁ¦¸¥œ¦¼o ¦nª¤„´œÄœ­´Š‡¤¦³®ªnµŠŸ¼oÁ­œ°»—‡ªµ¤‡·—„´­´Š‡¤ ĜÁ¦ºÉ°Š…°Š„µ¦™„Á™¸¥Š‡·—„o˚¥rž{®µÁŒ¡µ³®œoµÂ¨³š¸É‹³™¼„˜´ÊŠ ‡Îµ™µ¤…¹ÊœÄœ…oµŠ®œoµ„¨´Å¤n¤¸„µ¦¡¼—™¹Š Á¤ºÉ°­´Š‡¤¦´¦¼ož{®µ¦³—´®œ¹ÉŠÂ¨oª„¨´…µ—„¦³ªœ„µ¦¦°Š¦´‡ªµ¤‡·—„µ¦ ‹´—„µ¦®µšµŠ°°„Ä®o„´¦³­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥š¸ÉÁœnµÁ¢³š»„ª´œœ¸Ê ­·ÉŠš¸ÉœÎµÁ­œ°Åž‹¹ŠšÎµÅ—o‡nÁ¡¸¥Š˜°­œ°ŠÄ®o­´Š‡¤ ž¦³‹´„¬r „´­·ÉŠš¸ÉÁž}œ°¥¼n…°Š¦³­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Ášnµœ´Êœ ­Îµ®¦´„µ¦Á¤º°ŠÁ¦ºÉ°ŠŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸É…´—Â¥oŠ„´œ „µ¦˜n°­¼onªŠ·Š„´œ£µ¥Äœ„¨»n¤°Îµœµ‹šµŠ„µ¦Á¤º°Š ˜µ¤®¨´„œ¸Ã° ‡¨µ­­·‡Á¤ºÉ°œÎµšª·Á‡¦µ³®r‡ªµ¤ÁºÉ°ªnµ¤œ»¬¥r¤¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ªÂ¨³˜o°Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨­¼Š­»—¤µž¦´Äo„´ ¡§˜·„¦¦¤›¦¦¤µ˜·…°Š¤œ»¬¥r —¼‹µ„:Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª¥„µ¦Á¤º°ŠÁ¦·É¤˜oœšª·Á‡¦µ³®r—oª¥‡ªµ¤ÁºÉ°š¸Éªnµ ¤œ»¬¥r¤¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª¤¸„·Á¨­˜´–®µ ¨³ ˜o°Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨­¼Š­»— (utility maximization) ‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ªÂ¨³‡ªµ¤˜o°Š„µ¦Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨ Áž}œ¡§˜·„¦¦¤š¸É­°—‡¨o°Š„´›¦¦¤µ˜·¤œ»¬¥r Œ´œÄ— ®œnª¥„µ¦Á¤º°Š°ºÉœÇ „Ȥ¸‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª ¨³‡ªµ¤˜o°Š„µ¦ Ÿ¨ž¦³Ã¥œr­nªœ»‡‡¨ÁnœÁ—¸¥ª„´œ (‹µ„šnµ¡¦³‹´œš¦r™¹Š­œµ¤®¨ªŠ:¦´Š­¦¦‡r ›œ³¡¦¡´œ›»r , …o°‡·—‹µ„Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ —oª¥„µ¦Á¤º°Š ) „µ¦ª·Á‡¦µ³®r¦³„µ¦Á¤º°Š…°ŠÅš¥‹¹Š™¼„ÁœoœÄ®oÁ®ÈœÂ‡n‡ªµ¤Á®ÈœÂ„n˜´ª…°Šœ´„„µ¦Á¤º°Š…°Š¦´“µ¨®¦º°„¨»n¤ œµ¥š»œŸ¨ž¦³Ã¥œrš¸ÉÁ…oµÅž¤¸šµšÁ„¸É¥ª…o°Š„´¦³„µ¦Á¤º°ŠÅš¥ ×¥®µ„Á¨¸É¥Šš¸É‹³°›·µ¥™¹Š„µ¦Á­¸¥ž¦³Ã¥œr…°ŠŸ¼o Á­¸¥ž¦³Ã¥œrÁ¤ºÉ°Á„·—„µ¦Â­ªŠ®µž¦³Ã¥œr‹µ„¦³„µ¦Á¤º°Š ªnµ‡œ„¨»n¤Å®œÅ—o¦´Ÿ¨Å—oŸ¨Á­¸¥¤µ„œo°¥Á¡¸¥ŠÄ—Ťnªnµ‹³ Áž}œœµ¥š»œ œ´Êœ„¨µŠ œ´Êœ¨nµŠ­nªœÄ®n ˜n„µ¦Äo‡Îµ°›·µ¥š¸É¦ª¤®¤µ¥™¹ŠŸ¨ž¦³Ã¥œr…°Š­´Š‡¤­nªœ¦ª¤Âšœ ˜´ÊŠ…o°­´ŠÁ„˜Ã—¥œÎµ¤µÁž¦¸¥Áš¸¥™¹Š„µ¦Á­¸¥ž¦³Ã¥œr‹µ„:‡Îµª·‹µ¦–r…°Šœ´„Á«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦Á¤º°Šš¸É¤¸˜n° š§¬‘¸œ¸Ã°‡¨µ­­·‡ š§¬‘¸œ¸Ã°‡¨µ­­·‡™¼„„¨nµª®µªnµÅ¤n‡Îµœ¹Š™¹Š‡ªµ¤Å¤nÁšnµÁš¸¥¤„´œ…°ŠÄœ„µ¦ª·£µ‡¦µ¥Å—o ¨³ š¦´¡¥r­·œ…°Š»‡‡¨ „µ¦ª·£µ‡¦µ¥Å—oŤnŗo™¼„„ε®œ—×¥Ÿ¨·˜£µ¡®œnª¥­»—šoµ¥ (marginal productivity ) ˜n…¹Êœ°¥¼n„´ ¨´„¬–³…°Š­™µ´œÃ—¥ÁŒ¡µ³…¹Êœ°¥¼n„´Ã‡¦Š­¦oµŠ…°Š°Îµœµ‹ š§¬‘¸œ¸Ã°‡¨µ­­·—™¼„„¨nµª®µ—oª¥ªnµ¡·‹µ¦–µª·£µ‡ÄœÂŠn ˜´ªž¦³„°„µ¦Ÿ¨·˜¦ª¤Ç „´œÅžªnµÂ‹„‹nµ¥Ä®oœµ¥š»œ ¦ŠŠµœ š¸É—·œ ¨³Ÿ¼ož¦³„°„µ¦ÁšnµÅ®¦n šœš¸É‹³‡Îµœ¹Šªnµ »‡‡¨Â˜n¨³‡œÅ—o¦´­nªœÂnŠÁšnµÅ®¦n œ°„‹µ„œ´Êœš§¬‘¸œ¸Ã°‡¨µ­­·‡¥´Š¤·Å—o‡Îµœ¹Š™¹Š„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨ŠÄœ„µ¦ª·£µ‡¦µ¥Å—o ¨³š¦´¡¥r­·œ¦³¥³¥µªÁnœª·ª´•œµ„µ¦…°Š„µ¦ª·£µ‡š»œ (®œoµ 276 ,¨´š›·Á«¦¬“„·‹„µ¦Á¤º°Š :Œ´˜¦š·¡¥r œµ™­»£µ) °´œÁž}œ„µ¦nª¥ž„žj°ŠŸ¨ž¦³Ã¥œr¨³¦´„¬µ¦³Á„nµ…°Š„¨»n¤Ÿ¼oÁ°µ¦´—Á°µÁž¦¸¥Äœ­´Š‡¤ Ž¹ÉŠ®µ„ÁºÉ°¤Ã¥Š™¹Š Ÿ¨Á­¸¥Äœ—oµœÁ«¦¬“„·‹Â¨oª„µ¦ª·Á‡¦µ³®r™¹Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›r…°ŠŸ¼oŗoŸ¨ž¦³Ã¥œr™º°Áž}œÁ¦ºÉ°Š­Îµ‡´°¥nµŠ¥·ÉŠÁ¡¦µ³„n°Ä®oÁ„·—

25


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

‡ªµ¤…´—Â¥oŠ„´ iµ¥š¸ÉÁ­¸¥ž¦³Ã¥œrŽ¹ÉŠ¤´„Áž}œ‡œ¥µ„‡œ‹œÁ­¸¥­nªœÄ®n ¨³Âšo‹¦·ŠÂ¨oª¦³¦´“„ÈÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°…°Š œµ¥š»œš´ÊŠ®¨µ¥š¸ÉÁ°µ¦´—Á°µÁž¦¸¥­´Š‡¤Ášnµœ´Êœ „µ¦°›·µ¥„µ¦Äo­·š›·Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠ…°Šž¦³µœ˜µ¤®¨´„Á·ŠÁ«¦¬“«µ­˜¦rœ¸Ã°‡¨µ­­·‡ªnµÁ„·—‹µ„¡§˜·„¦¦¤ „µ¦Â­ªŠ®µ°¦¦™ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— „µ¦„¦³šÎµÄ—Ç Á„·—‹µ„„µ¦ž¦³Á¤·œÁž¦¸¥Áš¸¥Ÿ¨ž¦³Ã¥œrš¸É‡µ—ªnµ‹³Å—o„´˜oœš»œš¸É ‡µ—ªnµ‹³˜o°Š­¼Á­¸¥Åž ‹µ„:ž¦³µœŸ¼o ¤¸ ­· š ›· Á ¨º ° „˜´Ê Š ­¤µ· „ ­£µŸ¼o  šœ¦µ¬‘¦¤¸ ¡ §˜· „ ¦¦¤Â¨³„µ¦Äo ¨Î µ —´  ®n Š Á®˜» Ÿ ¨ÄœÁ· Š Á«¦¬“«µ­˜¦r (economic rationality) „¨nµª‡º° ¤¸‡ªµ¤˜o°Š„µ¦°¦¦™ž¦³Ã¥œr­¼Š­»— (utility maximization) ¡§˜·„¦¦¤ …°Šž¦³µœŸ¼o ¤¸ ­· š ›· Á ¨º ° „˜´Ê Š ‹¹ Š Áž} œ ŞÁ¡ºÉ ° ­ªŠ®µ°¦¦™ž¦³Ã¥œr ­¼ Š ­» — „µ¦„¦³šÎ µ Ä—Ç Á„· — ‹µ„„µ¦ž¦³Á¤· œ Áž¦¸¥Áš¸¥Ÿ¨ž¦³Ã¥œrš¸É‡µ—ªnµ‹³ ŗo (expected benefits) „´˜oœš»œš¸É‡µ—ªnµ˜o°Š­¼Á­¸¥Åž (expected cost) ‹µ„ „µ¦„¦³šÎµœ´ÊœÇ „µ¦˜´—­·œÄ‹Äœ„µ¦Äo­·š›·Á¨º°„˜´ÊŠ ¤·Å—o˜„˜nµŠ‹µ„„µ¦˜´—­·œÄ‹Á¦ºÉ°Š°ºÉœ Ç Á¡¦µ³„µ¦Äo­·š›·Äœ„µ¦ Á¨º°„˜´ÊŠ¤¸˜oœš» œš¸É˜o°ŠÁ­¸¥ (‹µ„šnµ¡¦³‹´œš¦r™¹Š­œµ¤®¨ªŠ:¦´Š­¦¦‡r ›œ³¡¦¡´œ›r ,…o° ‡·—‹µ„Á«¦¬“«µ­˜¦rªnµ—oª ¥ „µ¦Á¤º°Š) „µ¦™º°ªnµ­·š›·Äœ„µ¦Á¨º°„˜´ÊŠÁž}œ˜oœš»œšÎµÄ®o¨³Á¨¥š¸É¤µ…°Š¤»¤¤°ŠÁ·Šª´•œ›¦¦¤š¸ÉÁ„¸É¥ª¡´œ„´°Îµœµ‹Â¨³ °·š›·¡¨ Á«¦¬“«µ­˜¦rœ¸Ã°‡¨µ­­·‡ ¤¸…°Á…˜ÁœºÊ°®µ‡n°œ…oµŠ‹Îµ„´— ×¥ÁŒ¡µ³°¥nµŠ¥·ÉŠ¤¸„µ¦¤°Šªnµ „µ¦Â¨„Áž¨¸É¥œ ­·œ‡oµÂ¨³¦·„µ¦Äœ˜¨µ— Áž}œ„µ¦„¦³šÎµš¸ÉÁ„·—…¹Êœ°¥nµŠ°·­¦³Á­¦¸ Ĝœª‡·—œ¸Ê‹¹ŠÅ¤n¤¸„µ¦­œÄ‹Á¦ºÉ°Š°Îµœµ‹—´Š‹³Á®ÈœÅ—oªnµ ž¦µ„’„µ¦–r˜nµŠÇ Ánœ „µ¦‡ª‡»¤ „µ¦¸´Š‡´ „µ¦‡¦°ŠÎµ „µ¦Äo„ε¨´Š °Îµœµ‹®œoµš¸É°·š›·¡¨ Ťn‡n°¥‹³Å—o¦´„µ¦ Á°n¥™¹ŠÄœš§¬‘¸…°Šœ¸Ã°‡¨µ­­·‡ (®œoµ 45 ,ž¦¸µ Áže~¥¤¡Š«r­µœ˜r:Á«¦¬“«µ­˜¦r„µ¦Á¤º°ŠÃ¨„š´«œr„´„µ¦ª·Á‡¦µ³®r¦³ ¨³„µ¦Áž¨¸É¥œÂž¨Š) ž¦³µœ‡µ—®ª´Š¤µ˜´ÊŠÂ˜n°—¸˜Ä®oŸ¼oš¸É˜œÁ°ŠÁ¨º°„Áž}œ˜´ª‡µœ°Îµœµ‹š¸É¤µ¦´ŠÂ„Ánœ¦´“¦µ„µ¦ œµ¥š»œ ‡œÄœ Á‡¦ºÉ°ŠÂ œ´„„µ¦Á¤º°Ššo°Š™·Éœ Áž}œ˜oœ ““šoš¸É‹¦·ŠÂ¨oª…o°„ε®œ—…°Š‡ªµ¤­´¤¡´œ›rÁ·Š°Îµœµ‹Äœ­´Š‡¤®œ¹ÉŠ Ç œ´ÊœÅ¤nŗoÁ„·—…¹Êœ‹µ„ć¦Áž}œŸ¼o„ε®œ—…¹Êœ ˜n Á„·—…¹Êœ‹µ„„µ¦š¸É»‡‡¨Â¨³­™µ´œ˜nµŠÇ Ĝ­´Š‡¤œ´Êœ ŗo˜o°­¼nnªŠ·ŠÂ¨³¦´„¬µ­™µœ³Â®nŠ°Îµœµ‹…°Š˜œ¤µÁž}œÁª¨µœµœ ‹œšÎµÄ®oÁ„·—„µ¦¥°¤¦´„´œÄœ¦³—´®œ¹ÉŠ „¨µ¥Áž}œž¦³Á¡–¸šµŠ„µ¦ž„‡¦°ŠÂ¨³„µ¦Á¤º°Š…¹Êœ „¨nµªÅ—oªnµ ª·™¸¸ª·˜ ª·™¸ ‡ªµ¤‡·— ¨³‡nµœ·¥¤ …°Š­´Š‡¤œ´Êœ Ç Á‡¥·œš¸É‹³¤°ŠÁ®Èœªnµ°Îµœµ‹š¸É°›¦¦¤œ´Êœ˜o°Š­´¤¡´œ›r„´œ°¥nµŠœ´Êœ Ç œ´Éœ„ȇº° ª´•œ›¦¦¤šµŠ„µ¦Á¤º°Š”” (°µ‹µ¦¥rœ·›· Á°¸¥ª«¦¸ªŠ«r ®œoµ ÒÔØ µ˜·Åš¥ Á¤º°ŠÅš¥ Á¤º°ŠÅš¥ Á¦¸¥œÂ¨³°œ»­µª¦¸¥r ) ­·ÉŠÁ®¨nµœ¸ÊŗoÁž¨¸É¥œÂž¨Š˜´ªÁ°ŠÅžÁ¦ºÉ°¥Ç ˜µ¤„¦³Â­…°Š­´Š‡¤Áž}œ„µ¦¥o°œ¤°ŠÅž™¹Šš¸É¤µš¸ÉŞ…°Šž¦µ„’„µ¦–r Ĝ¦³­´Š‡¤„µ¦Á¤º°ŠÅš¥Á®¨nµœ¸Ê šÎµÄ®o­´Š‡¤Å—o¤°ŠÁ®Èœž¦³ª´˜·«µ­˜¦r œÎµ¤µÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°nª¥‡·—…°Š­´Š‡¤°´œÁž}œ“µœ Ä®o Á …o µ ċ­£µ¡­´ Š ‡¤„µ¦Á¤º ° ŠÅš¥°¥n µ Š™n ° ŠÂšo ¤ µ„…¹Ê œ °´ œ ‹³œÎ µ Ş­¼n „ µ¦¤°Šš³¨» ž{  ®µÁŒ¡µ³®œo µ Á¡ºÉ ° œÎ µ Ş­¼n „¦³ªœ„µ¦…‡· — ®µšµŠ°°„…°Š­´ Š ‡¤¦n ª ¤„´ œ Ž¹ÉŠ„È …¹Ê œ °¥¼n „´  ­´Š ‡¤ªn µ ‹³Á¨º° „čo š §¬‘¸ ®¨´ „ “µœž¦³ª´ ˜· « µ­˜¦r ­´Š‡¤«µ­˜¦r ®¦º°‡ªµ¤‹¦·ŠÄœÁ·Šž¦³‹´„¬r ¤µÁž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°nª¥‡·— ®µ„¨°ŠÁžd—‡ªµ¤‡·—¨°Š«¹„¬µ°µ‹‹³¡ªnµÁž}œ­·ÉŠš¸É œnµ­œÄ‹Â¨³šoµšµ¥°¥¼nŤnœo°¥Äœ„µ¦®µÁ‡¦ºÉ°Š¤º°nª¥‡·——¸ÇŽ´„·Êœ®œ¹ÉŠÄ®o„´˜´ªÁ°ŠÂ¨³­´Š‡¤ *®¤µ¥Á®˜» °œ¹ÉŠ—oª¥Ÿ¼oÁ…¸¥œ°µ‹Å¤n­µ¤µ¦™ª·Á‡¦µ³®rŗoš»„Šnš»„¤»¤ÁœºÉ°Š—oª¥…o°‹Îµ„´—šµŠÁª¨µÂ¨³‡ªµ¤­µ¤µ¦™ ˜n®ª´ŠÁž}œ°¥nµŠ¥·ÉŠªnµ°µ‹‹³nª¥Áž}œž¦³Á—Èœš¸Éœnµ«¹„¬µ‡oœ‡ªoµ¤µ…‡·—™„Á™¸¥Š„´œÄœ®¤¼nª—ªŠœ´„„·‹„¦¦¤š´ÊŠ®¨µ¥ Ÿnµœ­ºÉ°Œ´œ¸Ê ÓÙ ¤.‡. ÕÕ 26


i·Ôi·•

JK.Rowling

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

ª´œš¸É J.K. Rowling œ´ÉŠ¦™Å¢…ªœœ´Êœ ¨³‡·—™¹ŠÁ—È„µ¥‡œ®œ¹ÉŠ„´„µ¦Ÿ‹£´¥…°ŠÁ…µ Á›°‡ŠÅ¤n‡·—ªnµ Á…µ‹³Ã—nŠ—´ŠÅžš´ÉªÃ¨„…œµ—œ¸Ê Á¦ºÉ°Š¦µª…°ŠÁ…µ™¼„™nµ¥š°—Áž}œ£µ¬µ˜nµŠÇ ¨³ ÁŸ¥Â¡¦n°°„Åž®¨µ„®¨µ¥¦¼žÂ ‹œ„¨nµªÅ—oªnµœµš¸œ¸Êš‹³Å¤n¤¸Ä‡¦Å¤nÁ‡¥Å—o¥·œºÉ°…°ŠÁ…µ ““±¦r¦¸É ¡°˜Á˜°¦r”” ±¦r¦¸É ¡°˜Á˜°¦r Áž}œÁ—È„µ¥„ε¡¦oµš¸Éŗo¦´„µ¦Á¨¸Ê¥Š—¼‹µ„µ˜·Ž¹ÉŠÁž}œ‡¦°‡¦´ª…°Š¤œ»¬¥r ›¦¦¤—µ (¡ª„¤´„Á„·Ê¨) ™¼„¦´ŠÂ„‹µ„µ˜·Â¨³Á¡ºÉ°œš¸ÉæŠÁ¦¸¥œ ‹œ„¦³š´ÉŠª´œš¸ÉÁ…µ°µ¥»‡¦­·Á°È—že Á®˜»„µ¦–r˜nµŠÇ ‹¹ŠÁžd—ÁŸ¥ªnµ šoš¸É‹¦·ŠÂ¨oª ¡n°Â¤n…°ŠÁ…µÁž}œ¡n°¤—¤n¤—¨³Á­¸¥¸ª·˜Á¡¦µ³™¼„ ¡n°¤— iµ¥´Éª¦oµ¥š¸É ””‡»–„Ȧ¼oªnµÄ‡¦”” ‰nµ˜µ¥ ¤¸Á¡¸¥ŠÁ…µÁšnµœ´Êœš¸É¦°—¸ª·˜Â¨³šÎµÄ®o°Îµœµ‹…°Š¡n° ¤—Ÿ¼o´Éª¦oµ¥°n°œÂ°¨Š ±¦r¦¸É™¼„˜µ¤˜´ªÅžÁ…oµÁ¦¸¥œ¥´ŠÃ¦ŠÁ¦¸¥œ±°„ª°˜­r Ž¹ÉŠÁž}œÃ¦ŠÁ¦¸¥œ´Êœ—¸­Îµ®¦´ ¡n°¤—¤n¤— ¨³œ¸É‡º°‹»—Á¦·É¤˜oœ„µ¦Ÿ‹£´¥˜nµŠÇ …°ŠÁ…µ J.K. Rowling ™nµ¥š°—„µ¦Ÿ‹£´¥…°ŠÂ±¦r¦¸ÉÁž}œ®œ´Š­º°‹Îµœªœ Ø Á¨n¤Ž¹ÉŠÅ—o¦´„µ¦˜°¦´ °¥nµŠ°»nœ®œµ µ‡´ÉŠÁ„·œ‡µ—‹µ„œ´„°nµœš´ÊŠÁ—Ȅ¨³Ÿ¼oÄ®nœ´˜´ÊŠÂ˜n®œ´Š­º°Á¦·É¤ªµŠ‹Îµ®œnµ¥ ĜÁª¨µ ŤnœµœÂ±¦r¦¸É„È„ªµ—¦µŠª´¨ª¦¦–„¦¦¤Á¥µªœ—¸Á—nœ,¦µŠª´¨®œ´Š­º°­Îµ®¦´Á—È„‹µ„­™µ´œ˜nµŠÇ ¤µ„¤µ¥ ‡ªµ¤œ·¥¤Äœ˜´ªÁ…µ¤¸¤µ„™¹Š…œµ—¤¸…nµªªnµÂ¢œ Ç …°ŠÂ±¦r¦¸ÉĜž¦³Áš«°´Š„§¬™¹Š„´Åž ˜´ÊŠÂ‡¤žm®œoµ¦oµœ®œ´Š­º°Á¡ºÉ°¦°ŽºÊ°Â±¦r¦¸ÉÁ¨n¤Ä®¤nš¸É‹³ªµŠÂŸŠÄœª´œ¦»nŠ…¹Êœ ¨³µŠ„¦³Â­¦µ¥Šµœ ªnµ æŠÁ¦¸¥œµŠÂ®nŠž¦³„µ«®oµ¤Á—È„œ´„Á¦¸¥œœÎµÂ±¦r¦¸ÉŞæŠÁ¦¸¥œ Á¡¦µ³¡ª„Á—È„Ç ¡µ„´œÂ°°nµœ ĘoØp³‹œÅ¤nÁž}œ°´œÁ¦¸¥œ®œ´Š­º° ! ‡ªµ¤Ã—nŠ—´Š…°Š¡n°®œ»n¤‡œœ¸Ê Ťnŗo‹Îµ„´—°¥¼nÁ¡¸¥ŠÁ„µ³°´Š„§¬oµœÁ„·—Ášnµœ´Êœ Á¦ºÉ°Š¦µª…°Š Á…µÅ—o¤¸„µ¦Âž¨Áž}œ£µ¬µ˜nµŠÇ ¤µ„¤µ¥ ¨³Â¡¦n®¨µ¥Åžš´ÉªÃ¨„ ¦ª¤š´ÊŠÄœž¦³Áš«Åš¥ Ž¹ÉŠ„Èŗo¤¸ „µ¦Âž¨Â±¦r¦¸É¨oª Ô Á¨n¤ ¥°—¡·¤¡r˜n¨³‡¦´ÊŠÁž}œ®¨´„®¤ºÉœ š»„Á¨n¤¤¸„µ¦˜¸¡·¤¡rŽÊε°¥nµŠ¦ª—Á¦ÈªÄœ Áª¨µÁ¡¸¥ŠÅ¤n„¸ÉÁ—º°œ ¨³¥´Š‡Š˜·—°´œ—´®œ´Š­º°…µ¥—¸…°Š¦oµœ®œ´Š­º°˜nµŠÇ šš»„®nŠ‹œ™¹Šª´œœ¸Ê „¦³Â­‡ªµ¤œ·¥¤š¸É¨oœ®¨µ¤šÎµÄ®o­Îµœ´„¡·¤¡r¡¥µ¥µ¤‹´—¡·¤¡r±¦r¦¸ÉÁ¨n¤˜n°Åž°°„¤µ°¥nµŠ¦ª—Á¦Èª ˜n„È—¼Á®¤º°œ‹³Å¤nš´œÄ‹¦¦—µÂ¢œÇ …°ŠÂ±¦r¦¸ÉÁ°µÁ­¸¥Á¨¥ šÎµÁ°µ®¨µ¥‡œ¨Šš»œ°nµœ˜oœŒ´ £µ¬µ°´Š„§¬„´œÁ¨¥š¸Á—¸¥ª ±¦r¦¸É ¡°˜Á˜°¦r„¨µ¥Áž}œ„¦³Â­¢eÁª°¦r š¸É®¨µ¥‡œÁž}œÁ°µ¤µ„™¹Š…œµ—˜o°Š°nµœÄ®oŗoš´œš¸ š¸É®œ´Š­º°°°„ ¤¸„µ¦­´ÉŠ‹°ŠÁ¨n¤Ä®¤n‹µ„šµŠ­Îµœ´„¡·¤¡rÁ¡ºÉ°š¸É‹³Å—o°nµœ„n°œ‡œ°ºÉœ ¤¸„µ¦˜´ÊŠÂ±¦r¦¸É ¢œ‡¨´šµŠ°·œÁ˜°¦rÁœÈ˜ ¨³¤¸…°Š­³­¤š¸ÉšµŠ­Îµœ´„¡·¤¡r°°„¤µ­¤œµ‡»–¦¦—µÂ¢œÇ Ä®oŗo ­³­¤„´œ ¤¸ÁªÈÅŽ˜rÁŒ¡µ³Á„¸É¥ª„´Â±¦r¦¸É®¨µ¥ÁªÈ ¨³Á¤ºÉ°¤¸„µ¦œÎµÂ±¦r¦¸É¤µ­¦oµŠÁž}œ£µ¡¥œ˜¦r „È ¤¸„µ¦Ážd—ÁªÈÅŽ˜rÁ¡ºÉ°˜·—˜µ¤‡ªµ¤Á‡¨ºÉ°œÅ®ªÄœÁ¦ºÉ°Šœ¸Ê×¥ÁŒ¡µ³ 27


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

„¦³Â­‡ªµ¤œ·¥¤Â±¦r¦¸Éš¸É¦»œÂ¦ŠÂ¨³¦ª—Á¦Èªœ¸Ê šÎµÄ®oÁ„·—‡Îµ™µ¤ªnµ °³Å¦ ‡º°­·ÉŠš¸ÉŸ¨´„—´œÄ®oÁ„·—„¦³Â­‡ªµ¤œ·¥¤ Á®¨nµœ¸Ê ×¥ÁŒ¡µ³Á¤ºÉ°¤´œÁž}œ‡ªµ¤œ·¥¤Äœ®œ´Š­º°ª¦¦–„¦¦¤Á¥µªœ Ž¹ÉŠž¦µ„’„µ¦–rÁ®¨nµœ¸ÊÁ„·—…¹ÊœÅ¤nn°¥œ´„ °µ‹Áž}œÁ¡¦µ³Â¢œÇ …°ŠÂ±¦r¦¸Éŗo­œ»„­œµœÂ¨³˜ºÉœ˜µ˜ºÉœÄ‹Åž„´Ã¨„…°Š¡n°¤— š¸É¤¸„µ¦ÄoÁªš¤œ˜¦r‡µ™µ ­´˜ªr ž¦³®¨µ— …°Šª·Á«¬˜nµŠÇ ¨³„µ¦Ÿ‹£´¥ ‡ªµ¤Ã——Á—nœ…°ŠÃ‡¦ŠÁ¦ºÉ°ŠŽ¹ÉŠ¤¸‡ªµ¤­¨´Ž´Žo°œ ˜ºÉœÁ˜oœ œnµ˜·—˜µ¤ ¨³šÎµ Ä®oŸ¼o°nµœ¦³š¹„Ä‹Åž„´„µ¦Ÿ‹£´¥…°ŠÁ—È„µ¥Â¨³Á¡ºÉ°œ Ç ª·›¸®´„¤»¤—oª¥„µ¦Ážd—ÁŸ¥˜´ªŸ¼o¦oµ¥š¸ÉŤnœnµ‹³Áž}œÅžÅ—oĜ˜°œ ‹…°ŠÂ˜n¨³˜°œ Ž¹ÉŠÁ¤ºÉ°„¨´¤µ°nµœ°¸„‡¦´ÊŠ Á¦µ‹³¡¡·¦»›®¦º°­µÁ®˜»…°ŠÁ®˜»„µ¦–r…oµŠ®œoµš¸ÉŸ¼oÁ…¸¥œÂ­—ŠÁ°µÅªo°¥nµŠ ´—Á‹œ (˜n‡µ—Á—µ‡ªµ¤®¤µ¥Å—o¥µ„) œ°„‹µ„‡ªµ¤­œ»„­œµœÁ®¨nµœ¸Ê¨oª ­µÁ®˜»­Îµ‡´°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠš¸ÉšÎµÄ®o±¦r¦¸Éŗo¦´‡ªµ¤œ·¥¤„Èœnµ‹³Áž}œ ‡nµœ·¥¤š¸É°Â Š°¥¼nĜÁ¦ºÉ°Š ×¥ÁŒ¡µ³Á¦ºÉ°Š…°Š „µ¦Â…nŠ…´œ š»œœ·¥¤ ¨³‡ªµ¤¦»œÂ¦Š ™¹ŠÂ¤oªnµŸ¼o˜nŠ‹³¡¥µ¥µ¤­¦oµŠ»‡¨·‡…°ŠÂ±¦¦¸ÉÄ®o¤¸¨´„¬–³Áž}œÁ—È„µ¥›¦¦¤—µ ¤¸‡ªµ¤¦¼o­¹„¦´„ ° Ħ› Á„¨¸¥— ­œÄ‹ „¦³˜º°¦º°¦oœ ¨³° iµ gœ„‘¦³Á¸¥Á®¤º°œ„´Á—È„Ç š´ÉªÅž ˜n±¦r¦¸É„È¥´Š‡Š¤¸­™µœ³š¸ÉÁ—È„Ç š»„ª´œœ¸Ê °¥µ„‹³Áž}œ Ž¹ÉŠÅ¤nčn®œoµ˜µ—¸®¦º°Á¦¸¥œÁ„nŠ ˜nÁ…µÁž}œ‡œ¤¸ºÉ°Á­¸¥Š ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™ÄœÁ¦ºÉ°Š„µ¦ÄoÁªš¤œ˜¦r (¤oªnµ‹³Å¤n oµÁ¦¸¥œ°¥nµŠÁ±°¦rŤœ¸ ˜nÁ…µ„ÈÁ„nŠ„µ‹¡°˜´ª) ¤¸‹·˜Ä‹š¸ÉÁ…o¤Â…ÈŠ ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™ÄœÁ¦ºÉ°Š„¸¯µ ¨³¤¸ÁŠ·œ ™¹ŠÂ¤oªnµ ±¦r¦¸É‹³ Ťn®¨n°Á®¨µ ˜nÁ…µ„Ȥ´„‹³Áž}œš¸É®œ¹ÉŠÄœ„µ¦Â…nŠ…´œÁ­¤° ±¦r¦¸É‹¹ŠÁž¦¸¥Á®¤º°œ£µ¡­³šo°œ…°ŠÁ—È„Äœž{‹‹»´œš¸É°µ«´¥°¥¼nĜ脅°Š„µ¦ „nŠÂ¥nŠÂ…nŠ…´œÂ¨³·Š—¸·ŠÁ—nœ ¤oªnµÃ¨„…°ŠÁ…µ‹³Áž}œÃ¨„…°Š¡n°¤—¤n¤— ˜nÁ¤ºÉ°…‹´— ¤µ¥µ£µ¡Á¨È„Ç œo°¥Ç °°„Åž Á¦µ„È‹³¡ªnµÂš‹³Å¤n¤¸‡ªµ¤Â˜„˜nµŠ‹µ„è„…°Šš»œ œ·¥¤Äœž{‹‹»´œÁ¨¥ ¨³ÄœÃ¨„…°Š¡n°¤—„Ȥ¸„µ¦Â…nŠ…´œš¸É—»Á—º°—Ťn¡o脅°Š¡ª„ ¤´„Á„·Ê¨ (¤œ»¬¥rš¸ÉŤn¤¸Áªš¤œ˜¦r) Ánœ„´œ Á¦·É¤˜´ÊŠÂ˜n¦³„µ¦«¹„¬µ æŠÁ¦¸¥œ±°„ª°˜­rš¸É±¦r¦¸ÉÁ¦¸¥œ°¥¼n Áž}œÃ¦ŠÁ¦¸¥œš¸É¤¸ „µ¦Â…nŠ…´œ­¼Š¤µ„ ¨³Áž}œÃ¦ŠÁ¦¸¥œ­Îµ®¦´œ´Êœ­¼Š Ž¹ÉŠÄœš¸Éœ¸Ê‹³„¨nµªªnµÁž}œ»‡‡¨š¸É¤¸ ‡ªµ¤¡·Á«¬˜nµŠÇ Ánœ ¤¸“µœ³—¸ ¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™ ¤µ‹µ„‡¦°‡¦´ªš¸É¤¸ºÉ°Á­¸¥Š®¦º°Á‡¥ Ÿnµœ­™µ´œœ¸Ê¤µ„n°œ ¤oªnµ‹³¤¸¡ª„¤´„Á„·Ê¨Á…oµ¤µÁ¦¸¥œ—oª¥ ˜n„È¥´ŠÁž}œ¡ª„š¸É¤¸‡ªµ¤­µ¤µ¦™®¦º°¨´„¬–³¡·Á«¬Ánœ„´œ Ánœ ­˜·ž{µ—¸°¥nµŠÁ±°¦rŤœ¸ „µ¦Â¥„Á—È„Ç Á…oµ­¼noµœ¡´„š´ÊŠ Õ ®¨´Š Ž¹ÉŠÁ—È„Ç ‹³˜o°Š°µ«´¥°¥¼n¦nª¤„´œÂ¨³¡¥µ¥µ¤šÎµ‡ªµ¤—¸‡ªµ¤°˜nµŠÇ Á¡ºÉ°Ä®ooµœ…°Š˜œÅ—o˜o¤­³­¤¤µ„Ç ¨³Å—o¦´„µ¦¥„¥n°ŠÁž}œoµœ—¸Á—nœÄœ˜°œž¨µ¥žeœ´Êœ „ÈÁž}œ„µ¦Â…nŠ…´œš¸ÉšÎµÄ®oÁ—È„ Á„·—‡ªµ¤‡·—ªnµš»„‡œÁž}œ‡¼n˜n°­¼oš¸É‹³˜o°ŠÁ°µœ³Â¨³šÎµ¨µ¥™oµ°n°œÂ°„ªnµ œ°„‹µ„œ¸Ê ¥´ŠÁž}œ„µ¦ÂnŠ¦³—´‡ªµ¤­Îµ‡´ °¥nµŠÁ®ÈœÅ—o´— Á¡¦µ³oµœš¸É¤¸‡ªµ¤­Îµ‡´¤¸Á¡¸¥Š Ó ®¨´Š ‡º° „¦·¢¢dœ—°¦r¨³­Å¨›·¦¸œ Ž¹ÉŠš´ÊŠ­°Šoµœ¥´ŠÂ¥„°°„Áž}œ iµ¥ —¸Â¨³Å¤n—¸°¥nµŠ´—Á‹œ ­£µ¡Ánœœ¸ÊŤn˜nµŠ°³Å¦„´„µ¦ÂnŠ¦³—´‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°ŠÁ—È„´ÊœÁ—¸¥ª„´œ°°„Áž}œ®o°ŠÁ¦¸¥œ¦³—´ ®o°Š‡·Š­r®¦º°®o°Špª¥ Ž¹ÉŠÂ¤oªnµ‡¦¼‹³‡°¥°„ªnµÂ˜n¨³oµœ¤¸…o°—¸ ˜nÁ—È„Ç ¨³Ÿ¼ož„‡¦°ŠÁ°Š„Ȧ¼o°¥¼n„nċ¨³‡µ—®ª´Šªnµ ‹³Å—o°¥¼nĜoµœš¸É¤¸ºÉ°Á­¸¥Š Ÿ¼oÁ…¸¥œÁ°Š„È—¼‹³˜¦³®œ´„™¹Šž{®µ…o°œ¸Ê ¨³Â­—ŠÄ®oÁ®Èœ‡ªµ¤„——´œÂ¨³°¹—°´—…°ŠÁ—È„Ç Ánœ„´œ Ánœ Ĝ„¦–¸ ¦°œ Á¡ºÉ°œ­œ·š…°ŠÂ±¦r¦¸ÉŽ¹ÉŠ™¼„„——´œÁ¡¦µ³¤¸¡¸Éµ¥ Õ ‡œš¸ÉÁ¦¸¥œš¸É±°„ª°˜­r ¨³¨oªœÂ˜nÁž}œ‡œš¸É¤¸ ‡ªµ¤­µ¤µ¦™Â¨³¤¸ºÉ°Á­¸¥Š šÎµÄ®oÁ…µ˜o°Š¦¼o­¹„„——´œ„´„µ¦š¸É‹³˜o°ŠšÎµÄ®oŗo°¥nµŠ¡¸É Ç Â˜n„Ȥ·Å—o¤¸„µ¦Á­œ°šµŠ°°„˜n °¥nµŠÄ—

28


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

™¹ŠÂ¤oªnµ‹³Áž}œÁ¦ºÉ°Š…°Š¡n°¤—¨³Áªš¤œ˜¦r‡µ™µŽ¹ÉŠ˜o°Š°µ«´¥‹·œ˜œµ„µ¦Áž}œ°Š‡rž¦³„°­Îµ‡´ ˜nª·›¸‡·— ®¨´„…°Š ±¦r¦¸É „È¥´Š‡ŠÂ­—Š™¹Š„µ¦Ä®o‡ªµ¤­Îµ‡´„´Âœª‡·—šµŠ—oµœª·š¥µ«µ­˜¦r ¨³—¼Â‡¨œ«µ­˜¦ršµŠ—oµœ°ºÉœ Ç —oª¥ ®o°ŠÁ¦¸¥œª·µž¦»Š¥µ‹¹Š¤¸­£µ¡Å¤n˜nµŠ°³Å¦‹µ„®o°Šš—¨°Šª·š¥µ«µ­˜¦r Á¡¸¥ŠÂ˜nÁž¨¸É¥œÂž¨Š‹µ„­µ¦Á‡¤¸°¥nµŠ„¦—Ž´¨¢¼ ¦·‡ , ‡°žÁž°¦rŽ´¨Á¢˜ ®¦º°Á¤š·¨Â°¨„°±°¨r¤µÁž}œ ¦µ„Á—Ž¸É ¨·Êœ‹¦³Á…o ¨³œ´¥œr˜µ…°ŠÂ¤¨Šže„Â…ÈŠÁšnµœ´Êœ ª·µž¦»Š¥µ‹´— ªnµÁž}œª·µš¸É¥µ„ ˜o°ŠÄ®o‡ªµ¤­Îµ‡´ ¨³š»„‡œ‹³˜o°ŠÁ¦¸¥œ¦¼o Ĝ…–³š¸Éª·µµŠ°¥nµŠ™¼„¤°ŠªnµÁž}œÁ¦ºÉ°ŠÁ®¨ªÅ®¨ ¨³œnµ ÁºÉ° Ánœ ª·µ¡¥µ„¦–r«µ­˜¦rŽ¹ÉŠ¤¸¨´„¬–³„µ¦Äo‹·˜¤µ„„ªnµ ®¦º°ª·µž¦³ª´˜·«µ­˜¦rÁªš¤œ˜¦rŽ¹ÉŠœnµÁºÉ°Â¨³Á˜È¤Åž—oª¥ „µ¦šn°Š‹Îµ (Á®¤º°œª·µž¦³ª´˜·«µ­˜¦r…°ŠÃ¨„¤œ»¬¥r) ‡ªµ¤‡¨oµ¥‡¨¹Š¦³®ªnµŠÁªš¤œ˜¦r¨³ª·š¥µ«µ­˜¦r¥·ÉŠ¤°ŠÁ®ÈœÅ—o´—Á‹œ¤µ„…¹Êœ Á¡¦µ³Áªš¤œ˜¦r­µ¤µ¦™šÎµÄ®o Á„·—­·ÉŠ¤®´«‹¦¦¥r¤µ„¤µ¥ÁnœÁ—¸¥ª„´ª·š¥µ«µ­˜¦r ¨³™¼„œÎµ¤µÄož¦³Ã¥œrÁ¡ºÉ°‡ªµ¤­³—ª„­µ¥ Ánœ šÎµÄ®o¦™Å¢Â¨nœ Á¦Èª…¹Êœ šÎµÄ®oÁ¦º°Â¨nœÁ°Š ­µ¤µ¦™Áœ¦¤·˜­·ÉŠ˜nµŠÇ ŗo¦ª—Á¦Èª Áªš¤œ˜¦r‹¹ŠÅ¤n˜nµŠ°³Å¦‹µ„Áš‡ÃœÃ¨¥¸š¸Énª¥°Îµœª¥‡ªµ¤ ­³—ª„ ‹œ™¹Š…œµ—š¸É±Á„¦È— –– Ÿ¼o¦´„¬µ„»Â‹Â®nŠ±°„ª°˜­r °°„žµ„ªnµ ““Ťn¦¼o‹¦·ŠÇ ªnµ¡ª„¤´„Á„·Ê¨°¥¼nŗo°¥nµŠÅ¦Ã—¥Å¤n¤¸ Áªš¤œ˜¦r”” (Á¨n¤ Ò ®œoµ ÙØ) Ž¹ÉŠÁž}œ‡ªµ¤‡·—¨³„µ¦¤°Š°¥nµŠŸ¼oš¸ÉÁ®œº°„ªnµ š´«œ‡˜·Ánœœ¸Ê Ťn˜nµŠ‹µ„‡ªµ¤¦¼o­¹„ªnµ¡ª„š¸É —o°¥¡´•œµ¤¸¸ª·˜°¥¼n—oª¥‡ªµ¤¥µ„¨Îµµ„ Á¡¦µ³Å¤nÁ…oµÄ‹­·ÉŠš¸ÉŽ´Žo°œ°¥nµŠª·š¥µ«µ­˜¦r¨³Áš‡ÃœÃ¨¥¸ ¨³Å¤n­µ¤µ¦™ œÎµ¤µÄož¦³Ã¥œrŗo œ°„‹µ„‹³ÄoÁªš¤œ˜¦rÁ¡ºÉ°‡ªµ¤­³—ª„¨oªÁªš¤œ˜¦r¥´Š Áž}œÁ‡¦ºÉ°Š¤º°­Îµ‡´š¸ÉčoĜ„µ¦˜n°­¼o—oª¥ ¨³„µ¦˜n°­¼o Ž¹ÉŠ˜¨°—š´ÊŠ Á¦ºÉ°Š ­—ŠÄ®oÁ®Èœ´—Á‹œ™¹Š‡ªµ¤…´—Â¥oŠ¦³®ªnµŠ¡n°¤— iµ¥—¸Â¨³¡n° ¤— i µ ¥š¸É ´É ª ¦o µ ¥ ¨´ „ ¬–³Á—¸ ¥ ª„´  ›¦¦¤Â¨³°›¦¦¤ Ž¹É Š °›¦¦¤Å—o ¡¥µ¥µ¤ÂŸn…¥µ¥°Îµœµ‹‡ªµ¤´Éª¦oµ¥ ¨³ iµ¥›¦¦¤¡¥µ¥µ¤˜n°­¼o Á¡ºÉ°šÎµ¨µ¥¨oµŠ iµ¥°›¦¦¤ Á®˜»œ¸Ê‹¹ŠšÎµÄ®o iµ¥›¦¦¤¤¸‡ªµ¤°›¦¦¤ š¸É‹³Äo‡ªµ¤¦»œÂ¦Š„ε‹´—°›¦¦¤ ˜n„¨´Å¤n¤¸„µ¦„¨nµª™¹Š¡§˜·„¦¦¤ ‡ªµ¤´Éª¦oµ¥…°Š¡n°¤—Ÿ¼o´Éª¦oµ¥Â¨³¡¦¦‡¡ª„°¥nµŠ´—Á‹œªnµ„µ¦„¦³šÎµ…°Š¡ª„Á…µÁ¨ª¦oµ¥Â¨³šÎµ¨µ¥­´Š‡¤Ã¨„°¥nµŠÅ¦ „µ¦˜µ¥…°Š¡n°Â¤nÁž}œ­µÁ®˜»š¸É­Îµ‡´…°Š‡ªµ¤…´—Â¥oŠ¦³®ªnµŠÂ±¦r¦¸É¨³ "‡œš¸É‡»–„Ȧ¼oªnµÄ‡¦" šÎµÄ®o¤¸¨´„¬–³ Áž}œ‡ªµ¤°µ‰µ˜Â‡oœ­nªœ˜´ªš¸É˜o°Š„µ¦­³­µŠ ¨´„¬–³Á—¸¥ª„´£µ¡¥œ˜¦r‹¸œœ°ŠÁ¨º°— ‡ªµ¤¦¼o­¹„Ħ›Á„¨¸¥—š¸É¦»œÂ¦Šœ¸Ê ŗo™nµ¥š°—°°„¤µÄ®o¦¼o­¹„Å—o ¤oªnµÄœÁœºÊ°Á¦ºÉ°Šš´ÊŠ Ô ˜°œ‹³¥´ŠÅ¤n¤¸Ä‡¦˜µ¥Á¨¥„Șµ¤ ˜nŸ¼o°nµœ„Ȧ¼o­¹„¨»oœ ¨³°¥µ„Ä®o±¦r ¦¸É„ε‹´—¡n°¤—Ÿ¼o´Éª¦oµ¥Ä®oŗo ““™¹Š…œµ—š¸ÉŤnÄ®oÁ®¨º°Â¤o˜nª·µ–Ĝè„…°ŠÁªš¤œ˜¦r”” (‹—®¤µ¥‹µ„Ÿ¼o°nµœÄœÁ¨n¤š¸ÉÔ) ‡ªµ¤¦»œÂ¦Š™¼„œÎµ¤µÁ­œ°Äœš»„ Ç ˜°œ œ´˜´ÊŠÂ˜n„µ¦š¸É¤¸Ÿ¼o¡¥µ¥µ¤šÎµ¦oµ¥Â±¦r¦¸É®¨µ¥‡¦´ÊŠ ‡ªµ¤®¨´Šš¸ÉÁ‹Èžª—¨³ oµ¥™¼„Ážd—ÁŸ¥°°„¤µÁ¤ºÉ°Á…µ¡„´Ÿ»o‡»¤ª·µ– ¨³¥·ÉŠ˜°„¥ÊεĮo±¦r¦¸É°¥µ„š¸É‹³šÎµ¦oµ¥«´˜¦¼—oª¥ ˜nÁ¡¦µ³‡ªµ¤ ‡¨»¤Á‡¦º°…°Š iµ¥°›¦¦¤ªnµÁ¨ª¦oµ¥°¥nµŠÅ¦ šÎµÄ®oÁ„·—…o°­Š­´¥ªnµ„µ¦Â„o‡oœ…°ŠÁ…µ°µ‹Áž}œÁ¡¸¥Š„µ¦¨oµŠÂ‡oœ­nªœ˜´ªÃ—¥ Ťnŗo­nŠŸ¨Ä—Ç ˜n°­´Š‡¤°¥nµŠš¸É‡µ—®ª´ŠªnµÁ…µ‹³Áž}œª¸¦»¦»¬Á¨¥„ÈÁž}œÅ—o ‡ªµ¤Áž}œª¸¦»¦»¬…°ŠÂ±¦r¦¸É„¨´¥·ÉŠšª¸¤µ„…¹ÊœÁ¡¦µ³œ°„‹µ„Á…µ‹³­µ¤µ¦™˜n°­¼o„´°Îµœµ‹…°Š¡n°¤—Ÿ¼o´Éª¦oµ¥Å—o ¨oª ‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°ŠÁ…µ¥·ÉŠÃ——Á—nœ¤µ„…¹ÊœÁ¦ºÉ°¥ Ç Äœ„µ¦Ÿ‹£´¥‡¦´ÊŠ®¨´Š Ç Á¤ºÉ°Áš¸¥„´˜°œÂ¦„ Ž¹ÉŠÁ¡ºÉ°œŽ¸Êš´ÊŠ Ô ‡œ ˜nµŠ¤¸­nªœnª¥Äœ„µ¦˜n°­¼o ¨³Äo‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°ŠÂ˜n¨³‡œ¦nª¤„´œÁ°µœ³°»ž­¦¦‡ ˜nĜ˜°œ®¨´ŠÇ ‡ªµ¤Ã——Á—nœ„¨´ „¨µ¥Áž}œ…°ŠÂ±¦r¦¸É˜nÁ¡¸¥ŠŸ¼oÁ—¸¥ª ‡ªµ¤nª¥Á®¨º°‹µ„Á¡ºÉ°œÇ „¨´„¨µ¥Áž}œ…°Šª·Á«¬˜nµŠÇ Ťnčn‡ªµ¤­µ¤µ¦™…°ŠÂ˜n

29


i·Ôi·•

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

¨³»‡‡¨š¸É¦nª¤¤º°„´œ°¸„˜n°Åž Á…µ„¨µ¥Áž}œª¸¦»¦»¬Ÿ¼ož¦³­´¥œ³Á¡¸¥Š‡œÁ—¸¥ª ¤µ„„ªnµš¸É‹³Áž}œ„µ¦¦nª¤¤º°„´œ˜n°­¼o Á®¤º°œÄœnªŠÂ¦„ œ°„‹µ„œ¸Ê ¥´Š¤¸‡ªµ¤¦»œÂ¦Š°ºÉœš¸É°Â Š°¸„¤µ„ ˜´ÊŠÂ˜n„µ¦˜µ¥…°Š¡n°Â¤n…°ŠÂ±¦r¦¸Éš¸É™¼„œÎµ¤µ„¨nµª™¹ŠÁ­¤°Ç ¦¦¥µ„µ«…°Š±°„ª°˜­rš¸ÉÁ˜È¤Åž—oª¥‡ªµ¤¨´ £¼˜Ÿ¸š¸É˜µ¥—oª¥ª·›¸¦»œÂ¦Š˜nµŠÇ š´ÊŠµ¦°œÁ¨º°— œ·„ ®´ªÁ„º°…µ— Ž¹ÉŠ™¼„šÎµ Ä®oÁž}œÁ¦ºÉ°Šž¦„˜· „µ¦‰nµÁž}œÁ¦ºÉ°Šš¸ÉÁ„·—…¹ÊœÁ­¤° Ç š´ÊŠ„µ¦¨ŠÃš¬—oª¥„µ¦ž¦³®µ¦±·žÃž„¦·¢¢m „µ¦‰nµ¥¼œ·‡°¦rœÁ¡ºÉ°—ºÉ¤ Á¨º°—˜n°¸ª·˜ ¨³„µ¦¨ŠÃš¬š¸Éoµ¥¥·ÉŠ„ªnµ‡ªµ¤˜µ¥—oª¥„µ¦šÎµÄ®o®¤—­£µ¡…°Š‡ªµ¤Áž}œ¤œ»¬¥rš¸É‡»„°´Ž‡µ´œ ‡nµœ·¥¤Â°Â Šš¸É­Îµ‡´°¸„ž¦³„µ¦®œ¹ÉŠ ‡º° Á¦ºÉ°Šª´˜™»œ·¥¤ Ž¹ÉŠÄœ Á¦ºÉ°ŠÅ—o„¨nµª™¹Š°»ž„¦–r˜nµŠ Ç š¸É¡n°¤—‹³˜o°ŠÄo Ťnªnµ‹³Áž}œÁ­ºÊ°Ÿoµ Á‡¦ºÉ°Š ˜nŠ„µ¥ Ťo„µ¥­·š›·Í Á‡¦ºÉ°Š´ÉŠš°ŠÁ®¨º°Š ¨³Å¤o„ªµ— š´ÊŠ®¤—¨oªœÂ˜n¤¸ Á„¦— ¦µ‡µ ¨³¦»nœ˜nµŠ Ç ¤¸„µ¦°°„Ä®¤nÁ­¤° Ç °¥nµŠÁnœÅ¤o„ªµ—œ·¤´­ ÓÑÑÑ Ž¹ÉŠ˜„¦»nœÅžÁ¡¦µ³Å¤o„ªµ—Å¢¦rݨ˜r ¤µ˜¦“µœÃ¨„ ¦µ‡µÂ¡Š¨· Ťn˜nµŠ‹µ„¦™‹´„¦¥µœ®¦º°…°ŠÁ¨nœ¦µ‡µÂ¡Š Ž¹ÉŠ„µ¦œÎµÁ­œ°Á¦ºÉ°Šœ¸Ê ¥·ÉŠÁž}œ „µ¦…´œœ°˜Ÿœ¹„‡ªµ¤‡·—Á¦ºÉ°Šª´˜™»œ·¥¤Ä®o {ŠÂœnœÁ…oµÅžÄœ­¤°Š…°ŠÁ—È„ Ç Â¨³¥·ÉŠ¥ÊεĮoœnœÂ¢jœ¤µ„…¹ÊœÁ¤ºÉ°¤¸„µ¦Ÿ¨·˜­·œ‡oµ …°Šš¸É¦³¨¹„ …°Š­³­¤ ˜nµŠ Ç ˜µ¤š¸É¤¸Äœ®œ´Š­º°°°„‹Îµ®œnµ¥ Áž}œ‡ªµ¤¡¥µ¥µ¤Á­„­¦¦‹·œ˜œµ „µ¦Ä®oÁ„·—Áž}œ¦¼ž¦nµŠ…°Šª´˜™»¤µ„¥·ÉŠ…¹Êœ Á¡ºÉ°Áž}œ­·œ‡oµÂ¨³„¨µ¥Áž}œ ¢´Éœ­³­¤ ”” ‡°¨Á¨‡´ÉœÂ±¦r¦¸É ”” š¸ÉŤn˜nµŠ°³Å¦‹µ„…°Š­³­¤š¸É™¤‹µ„ °µ®µ¦¢µ­˜r¢¼j— Ž¹ÉŠ¤»nŠÁœoœÅžš¸É ””…°ŠÂ™¤”” ¤µ„„ªnµ ““‡»–‡nµ”” š¸Éŗo¦´‹µ„ ¡¦¸ÁŽœÁ˜°¦r­µªÃªr­µ¦µœ»„¦¤ ª¦¦–„¦¦¤ °·Á¨È„š¦°œ·‡­rš¸ÉčoºÉ°ªnµ ““®œ´Š­º°ªnµ—oª¥ „µ¦œÎµÂ±¦r¦¸ÉŞ­¦oµŠÁž}œ£µ¡¥œ˜¦r„ÈÁž}œ­nªœ®œ¹ÉŠ…°Š ““Ÿœ„µ¦ Áªš¥r¤œ˜¦r‡µ™µ…°ŠÂ±¦¸É ¡°˜Á˜°¦r”” Ž¹ÉŠ ˜¨µ—”” š¸É˜o°Š„µ¦‹³ ““…µ¥”” ±¦r¦¸ÉĜ¦¼žÂ˜nµŠÇ Ä®o¤µ„š¸É­»— Ž¹ÉŠ„ÈÁž}œÅž ¦ª¦ª¤…o°¤¼¨Â¨³˜´ª¨³‡¦‹µ„ ““±¦¸É ˜µ¤ª´’‹´„¦…°Š­·œ‡oµšµŠª´•œ›¦¦¤ ¨³šÎµÄ®o±¦r¦¸É„¨µ¥Áž}œª¸¦»¦»¬‡œ ¡°˜Á˜°¦r„´«·¨µ°µ™¦¦¡r”” ( Ÿ¼o‹´—„µ¦ ¦µ¥ª´œ 12 „.¡. 2544) Ä®¤n Ž¹ÉŠ‹³œÎµÅž­¼n­·œ‡oµ˜´ª°ºÉœÇ °¸„¤µ„¤µ¥š¸É‹³˜µ¤¤µ Ánœ Á­ºÊ°¥º— ­¤»— ´œš¹„ …oµª…°ŠÁ‡¦ºÉ°ŠÄoœnµ¦´„˜nµŠ Ç œµœµ ×¥¦ª¤Â¨oª ±¦r¦¸É‹¹ŠÁž}œ£µ¡­³šo°œ…°ŠÁ—È„ Ç Äœ­´Š‡¤š»œœ·¥¤˜³ª´œ˜„Äœž{‹‹»´œš¸ÉÁ˜È¤Åž—oª¥„µ¦Â„nŠÂ¥nŠ …nŠ…´œ ‡ªµ¤ÁºÉ°¤´ÉœÄœÁš‡ÃœÃ¨¥¸Â¨³ª´˜™»œ·¥¤ Ž¹ÉŠ„ε¨´ŠÁž}œ„¦³Â­®¨´„…°Š­´Š‡¤Äœž{‹‹»´œ „µ¦¥„¥n°Šª¦¦–„¦¦¤Á¦ºÉ°Š œ¸Ê ¥·É Š ­—Š™¹ Š „µ¦Â¡¦n … ¥µ¥Â¨³¦µ„š¸É  { Š ¨¹ „ …°Š¨´ š ›· š» œœ· ¥ ¤ ¨³Áž} œ „µ¦˜°„¥ÊÎ µ ‡ªµ¤‡· — ‡ªµ¤ÁºÉ ° Á¦ºÉ ° Šª´ ˜™» œ· ¥ ¤ ˜¨°—‹œ‡ªµ¤¦»œÂ¦ŠÄ®oœnœÂ¢jœ¤µ„¥·ÉŠ…¹Êœ „µ¦Á…oµ­¼n¦³¡µ–·¥rÁ˜È¤¦¼žÂ ¨³‡º‡¨µœÁ…oµ‡¦°‡¦°Š®´ªÄ‹…°Š Á—È„ Ç ¡¦o°¤š´ÊŠ‡nµœ·¥¤°´œ˜¦µ¥š¸É°Â Š ±¦r¦¸É‹¹ŠÁž}œ°µª»›šµŠª´•œ›¦¦¤·ÊœÄ®¤n…°Š¦³š»œœ·¥¤ Ž¹ÉŠ‹³˜o°Š¤¸‡ªµ¤ ¦³¤´—¦³ª´ŠÂ¨³Ášnµš´œÄœ„µ¦Á­¡ ¤·Œ³œ´Êœ ‡»–°µ‹‹³™¼„Áªš¤œ˜¦r…°ŠÁ…µ­µžÄ®o®¨ŠÄ®¨Äœ„¦³Â­š»œœ·¥¤Â¨³‡ªµ¤¦»œÂ¦Š‹œÅ¤n®¨ŠÁ®¨º°‹·˜Ä‹ …°Š‡ªµ¤Áž}œ¤œ»¬¥r°¸„˜n°Åž

30


i·Ôi·•

ÿpÁ¶®c»† ·

Žc·Á¡i·•ÿ¡d†·¿¹¡f•Ôf™™ÀŽ™¡¡¸·œqÁ

µ¥¨¤nµ¥Ã¥¡´—„¨·Éœ„¦»nœ…°ŠœÊεÁœnµÄœ‡¨°Š‡¨³Á‡¨oµ„¨·Éœ­oª¤Â˜„…oµŠoµœ ¡µÄ‹nµª

­µªÂ®nŠ‡»oŠ®´ªoµŠÄ®oÁ¦·Š¦ºÉœ …oµÁ°œ„µ¥¡·ŠÁ„oµ°¸ÊŤoš¸ÉÃ¥„Á¥„Á¡¦µ³„¦ÎµŠµœ¤µ„ªnµ­µ¤§—¼ œ ċ„Ȩ°¥Åž ™¹Š°¸Á¦¸¥¤š¸É®œ¸Åž‡nµ¥Á¥µªœ¥´ŠÅ¤n„¨´ …oµªnµ¤´œ‡ŠœÊ嘵œ°Š®œoµ„¨´¤µ …oµÁ˜º°œ¤´œÂ¨oªªnµœÊ嘵‹³ ÁÈ—®´ªÁ…nµ ®µ„Åž®¨Š‡µ¦¤¡ª„¡¸ÉÁ¨¸Ê¥Š Å°o‡œ„¦»Š¡ª„œ¸Ê¤´œÁ„nŠ …oµÁ‡¥Á®Èœ¡ª„¤´œšÎµÁ—È„œo°¥¦o°ŠÅ®o¤µ œ´„˜n°œ´„¨oª °¸Á¦¸¥¤„ȇŠÅ¤n‡¨oª˜o°ŠÄ®oÅ°o…ª´ÁÈ—œÊ嘵°¸„®œ Á®¨¸¥ª¤°ŠÅžšµŠ¡¦³œ‡¦š»„ª´œœ¸Ê Žµ„ž¦´„®´„¡´Š…°Š¦oµœ¦ªŠ˜nµŠÇ ¥´Š„¦»nœÅ°…°ŠÅ¢Ÿ¨µ‹µ„˜nµŠµ˜· µŠ‡¦µª¥µ¤Ä„¨o‡Éε…oµ¥´ŠÅ—o¥·œÁ­¸¥Š‡¦ª‡¦Éεªœ¨°¥¤µ„´¨¤ªnµ "„¦»ŠÂ˜„¨oª „¦»ŠÂ˜„¨oª" …oµÁ‡¥™µ¤ ć¦ Ç š¸É˜„š´¡¤µ‹µ„¡¦³œ‡¦ ¡ª„¤´œ°„ªnµ„¦»ŠÂ˜„ÅžÁ¤ºÉ° 2 že„n°œ ˜n…oµ¤µ¤´œÂ˜„ ¤µ˜´ÊŠœµœÂ¨oª œ´Â˜n¨¼„®¨µœÅš¥š´ÊŠ®´ª®Š°„®´ª—宨ŠÅ®¨‡¨´ÉŠÅ‡¨o ¦´ÉŠ š´ÊŠÅ°o˜¨µ—Á­¦¸š¸Éžµ„¤nœÊε œ´Éœ ¨³®¨ŠÅ®¨Å—ož¨ºÊ¤¨´š›·Å­¥«µ­˜¦rž¦³®¨µ— Ç š¸É°„ªnµ˜´ªÁž}œª·š¥µ«µ­˜¦r ŗo…nµª¡ª„‡œ—¸¤¸ e¤º°š´ÊŠÄœ„¦»ŠÂ¨³®´ªÁ¤º°Š˜nµŠ¡¥µ¥µ¤¨»„…¹Êœ¤µ„°„¼oÁ¤º°Š ˜n„ÈלÁ­œµ—¸…µ¥ µ˜· ­nŠ­¤»œ¤µž¦µž¦µ¤‹œÂ˜„¡nµ¥Åž®¨µ¥„p„ š¸É¥´ŠÁ®¨º°„ÈŽ»n¤—¼­™µœ„µ¦–r £µ¥Äœ­Îµœ´„«·¨ž ª·š¥µ„µ¦˜nµŠ Ç š¸Éš´ÊŠ«·¬¥r¨³°µ‹µ¦¥r­nªœÄ®n„È¥°¤­¤µšµœ­¥¥°¤Á…oµ¦¸˜Áž}œ­µª„˜nµŠµ˜·œ´ ™º°˜¨µ—Á­¦¸¤µ˜´ÊŠÂ˜n„n°œ„¦»ŠÂ˜„ …oµÅ—o…nµªªnµ¤¸Á®¨nµ‡œ—¸¤¸ e¤º°Ž»n¤Žn°œ°¥¼nĜ­Îµœ´„Á®¨nµœ¸Ê°¥¼noµŠ ˜n ˜nµŠ„È°n°œ¨oµ¦µÂ¦Š¨Š¤µ„œ´„  e¤º°„È™—™°¥ oµŠ„È­´­œ„´ÂœªšµŠ ‹œ›µ˜»Å¢Â˜„ ‡·—¨oª„ÈÄ®o­Š­µ¦¡ª„¤´œœ´„ ¡°—¸®¨ªŠ°¼“ ®œ°ŠÅŸn¨o°¤ ¤µªœ…oµ …oµ‹¹Š˜o°Š¨»„…¹Êœ¤µšÎµ°³Å¦Ž´„°¥nµŠ œ¸É®¨³ ‹œÁ¨¥Á™·—¡µ„´œÁ—·œ¨´—š»nŠ¦°œÂ¦¤Åž™¹Šš»nŠµŠ´ªš°Š ªœ°°„®¨ªŠš°Š¥»o¥ ®nŠš»nŠµŠ´ª š°Š ¨oª¦°œ˜´—„¨´¤µ {~Š¡¦³œ‡¦ ®¨®¨¸„¡ª„…oµ«¹„Åžž³„´Â¤nœµŠŒª·œ¢µŠ™¹Šª¦‹´„¦ ¡°—¸Å°o¨·Š ®nŠ¨»n¤œÊ垵¥ Á—·œŸnµœ¤µ Á¨¥ªœ¤µ°¸„‡œ ¤µ¤¦¤„´œÁ¡ºÉ°…¸—Á…¸¥œ‡Îµž¦³„µ«Â®nŠÂ­œÂ­ žiµª ¦o°ŠÁ·ªœŸ¼o¤¸ e¤º°­Îµœ´„˜nµŠ Ç ¤µž¦³¨°Š e¤º° Ĝ­œµ¤Â­œÂ­Â®nŠœ¸Ê Á¡ºÉ°¦ª¦ª¤­¦¦¡ª·µÅž „°„¼ooµœÁ¤º°Š ®³Â¦„ ªµ—®ª´Š„´œÅžÅ„¨™¹ŠÅ®œ˜n°Å®œ ­»—šoµ¥„Ȥµ¨Š°¥¼nš¸É­µ¦Â­œÂ­œ¸É¨n³ ¤´œ‹³Áž}œÁ­¤º°œ®œ¹ÉŠ ­µ­rœšoµ¦ ‡ÎµÁ¥o¥®¥´œ š¸É­nŠÅž­¼nŸ¼o¤¸ e¤º°š´ÊŠ®¨µ¥Ä®o¨»„…¹Êœ¤µ‹´—µ¨´šªœ¢µ—¢{œ f„ e¤º° ¡Ìdf † ld»¶q Á lp j Øc»Ùcf p †  ·Á¡i·Ôi·•‹•f • ¹Ôp Á „»¹Áü™cp Á ÿp Á ¡•lˆg † Ôf ™ ×f Ô ÿf p † ¹cÁ¶¡Ìdf † m¹p  ¢  !!

31

แสนแสบ ฉบับ ๑  

นิตยสารสุดแสบ ของนักกิจกรรมซ่า ในช่วงที่โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT.) ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆ กับคลองแสนแสบ ที่ส่กลิ่่นรัญจวน ออกมาในช่ว...

แสนแสบ ฉบับ ๑  

นิตยสารสุดแสบ ของนักกิจกรรมซ่า ในช่วงที่โครงการฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการพัฒนา (YT.) ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ๆ กับคลองแสนแสบ ที่ส่กลิ่่นรัญจวน ออกมาในช่ว...

Advertisement