__MAIN_TEXT__

Page 2

Gary & Rhona Kieswetter

God lofsange bewoon

die

S

oms is ’n mens in ’n situasie waar jy net nie meer weet wat om te doen nie! Jy het al elke moontlike ding probeer, aan elke deur geklop, elke grashalmpie aangegryp, elke rigting ingeslaan en steeds verander niks aangaande jou situasie nie. Het jy ook al vir God gevra: Sê my net, wat moet ek nóú doen?

Nou sê 2 Petrus 1:3 – Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Dit beteken in ons intieme kennis van wie Jesus is, is alles wat ons ooit in ons lewens nodig mag hê, insluitende die antwoorde op moeilike vrae.

Het jy al gewonder hoekom ons as gelowiges gedurig God moet loof? Deel van om Hom te ken, is om sy Woord te ken want Hy is die lewende woord. So dikwels wanneer ek regtig vashaak en nie meer weet watter kant toe oor ’n sekere situasie nie, bevind ek myself weer in die Woord en elke slag as mens soek, sal jy vind! Wanneer jy dan op die antwoord afkom, is dit elke keer so ’n seën om net weer te besef Hy wéét van jou, Hy verstaan soveel beter as wat ons ooit gedink het. Een antwoord wat telkemale na vore kom is in Hebreërs 13:15 – Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. Het jy al gewonder hoekom ons as gelowiges gedurig God

sy kinders

van

moet loof ? Hy het tog sekerlik nie nodig om te hoor wie en wat Hy is nie; Hy is wie Hy is en Hy weet wie Hy is. Nee, ons het nodig om Hom te loof grotendeels omdat lof jou bring tot by die plek waar Hy woon want God bewoon die lofliedere van sy volk. Ons wil wees waar God woon! Dit is waar die vrede wat alle verstand te bowe gaan ons hart en ons denke bewaar omdat ons fokus op Hom is en nie op onsself nie. Dit is waar ons kan wegkom van enige druk wat die wêreld op ons plaas en waar ons gevul kan word met alles wat nodig is om nie net te oorleef nie, maar te leef! Sien jy dat Hy dit ’n offer noem, want lof kom nie onophoudelik vanself uit ons ou natuur nie? Veral nie wanneer ons met onbeantwoorde vrae sit nie. Lofprysing is om God te erken vir wie Hy is en Hom in jou lewe in te nooi. As jy dus bid: “Here, U is my redder,” gee jy Hom die geleentheid om jou te red. Wanneer jy Hom loof deur te sê: “Dankie Vader dat U my voorsiener is,” gee jy Hom die geleentheid om daardie karaktereienskap van Hom te openbaar. “U is my geneesheer,” versterk jou geloof in Hom as die Een wat jou kan genees en maak jy dit vir Hom gunstig om jou aan te raak. ’n Lofoffer help ons om onmiddellik ons fokus te verskuif van die onmoontlike na die moontlike, van die aardse na die bonatuurlike, van moedeloosheid na hoop, van die leuen dat dinge nooit kan verander nie na ’n vreugdevolle verwagting van ’n wonderwerk! Dit betrek God by ons omstandighede en laat mens net weereens besef dat niks vir God onmoontlik is nie. Deur sy naam te vereer, verklaar jy in die geesteswêreld dat jy sy eiendom is en dat jou verwagting van jou almagtige God is dat Hy vir jou sal wees wie Hy is! Dit is ’n offer wat vir God aanneemlik is! Gary & Rhona Kieswetter

Profile for Manna Tydskrif

Manna mei junie 2015  

Is jy opsoek na 'n tydskrif wat nie gaan oor lipstiffie, celebrities of resepte nie? Maar: 'n Tydskrif wat vir jou geestelike waarheid brin...

Manna mei junie 2015  

Is jy opsoek na 'n tydskrif wat nie gaan oor lipstiffie, celebrities of resepte nie? Maar: 'n Tydskrif wat vir jou geestelike waarheid brin...

Advertisement