Page 1

Mei - Junie 2015

GEESTELIKE KOS VIR JOU SIEL

R31.00

Volume 001


Gary & Rhona Kieswetter

God lofsange bewoon

die

S

oms is ’n mens in ’n situasie waar jy net nie meer weet wat om te doen nie! Jy het al elke moontlike ding probeer, aan elke deur geklop, elke grashalmpie aangegryp, elke rigting ingeslaan en steeds verander niks aangaande jou situasie nie. Het jy ook al vir God gevra: Sê my net, wat moet ek nóú doen?

Nou sê 2 Petrus 1:3 – Sy Goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en Hom te dien. Dit kom deurdat ons Hom ken wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Dit beteken in ons intieme kennis van wie Jesus is, is alles wat ons ooit in ons lewens nodig mag hê, insluitende die antwoorde op moeilike vrae.

Het jy al gewonder hoekom ons as gelowiges gedurig God moet loof? Deel van om Hom te ken, is om sy Woord te ken want Hy is die lewende woord. So dikwels wanneer ek regtig vashaak en nie meer weet watter kant toe oor ’n sekere situasie nie, bevind ek myself weer in die Woord en elke slag as mens soek, sal jy vind! Wanneer jy dan op die antwoord afkom, is dit elke keer so ’n seën om net weer te besef Hy wéét van jou, Hy verstaan soveel beter as wat ons ooit gedink het. Een antwoord wat telkemale na vore kom is in Hebreërs 13:15 – Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God ’n offer van lof bring, dié lof wat aan Hom gebring word deur die lippe wat sy Naam bely. Het jy al gewonder hoekom ons as gelowiges gedurig God

sy kinders

van

moet loof ? Hy het tog sekerlik nie nodig om te hoor wie en wat Hy is nie; Hy is wie Hy is en Hy weet wie Hy is. Nee, ons het nodig om Hom te loof grotendeels omdat lof jou bring tot by die plek waar Hy woon want God bewoon die lofliedere van sy volk. Ons wil wees waar God woon! Dit is waar die vrede wat alle verstand te bowe gaan ons hart en ons denke bewaar omdat ons fokus op Hom is en nie op onsself nie. Dit is waar ons kan wegkom van enige druk wat die wêreld op ons plaas en waar ons gevul kan word met alles wat nodig is om nie net te oorleef nie, maar te leef! Sien jy dat Hy dit ’n offer noem, want lof kom nie onophoudelik vanself uit ons ou natuur nie? Veral nie wanneer ons met onbeantwoorde vrae sit nie. Lofprysing is om God te erken vir wie Hy is en Hom in jou lewe in te nooi. As jy dus bid: “Here, U is my redder,” gee jy Hom die geleentheid om jou te red. Wanneer jy Hom loof deur te sê: “Dankie Vader dat U my voorsiener is,” gee jy Hom die geleentheid om daardie karaktereienskap van Hom te openbaar. “U is my geneesheer,” versterk jou geloof in Hom as die Een wat jou kan genees en maak jy dit vir Hom gunstig om jou aan te raak. ’n Lofoffer help ons om onmiddellik ons fokus te verskuif van die onmoontlike na die moontlike, van die aardse na die bonatuurlike, van moedeloosheid na hoop, van die leuen dat dinge nooit kan verander nie na ’n vreugdevolle verwagting van ’n wonderwerk! Dit betrek God by ons omstandighede en laat mens net weereens besef dat niks vir God onmoontlik is nie. Deur sy naam te vereer, verklaar jy in die geesteswêreld dat jy sy eiendom is en dat jou verwagting van jou almagtige God is dat Hy vir jou sal wees wie Hy is! Dit is ’n offer wat vir God aanneemlik is! Gary & Rhona Kieswetter


Mei - Junie 2015

06

Wat om te bid as...

16

God is besig om jou te suiwer

28

Klim uit jou tent van ongeloof

GEESTELIKE KOS VIR JOU SIEL

Gebede uit Die Groot Gebede Boek deur Piet NaudĂŠ

As God jou deur krisisse en moeilike tye lei om jou te louter, moenie iemand soek om te blameer nie

Kyk op na die sterre en weet dat God in al jou behoeftes sal voorsien MANNA www.mannatydskrif.co.za 071 6112566 Ingrid@ilead.co.za

10

Kom dit te bowe

Elke teleurstelling, elke onreg, elke toe-deur het gehelp om jou te maak wie jy is

22

Wat sien God as Hy na jou kyk?

Wanneer God na jou kyk, sien Hy Jesus

32

Engele om ons

Het ek my eie beskermengel?

Uitgewer: Ilead Publishing Crestway office park, Hotel street, Pretoria, Lynnwood www. ilead.co.za Redakteurs: Gary en Rhona Kieswetter Inhoudsredakteur: Ingrid Stegmann

26

Die B-woord

Wat doen jy as jou kind geboelie word of as jy uitvind dit is jou kind wat die boelie is?

36

Bid vir jou ongebore baba

Jy wil graag vir jou ongebore babatjie bid. . . maar wat?

Grafiese ontwerp & uitleg: Adri de Bruyne Advertensies: Marietjie Roux-Spangenberg 074 411 5711 / marietjie@mannatydskrif.co.za


Wat om te bid as... Lux Ve rb i

Jy vernuwe wil word omdat jy bang en onseker is Die Groot Gebede Boek Lux Verbi O God wat alles nuut maak, wat ons uitnooi na die dans van die lewe, en ook saam met ons deur die dal van doodskaduwee stap, én die steil pad van harde werk – vernuwe my, want ek is bang en onseker. Behoed my van die vrees vir onbekende dinge. Bewaar my van flou verskonings oor my gebrek aan talent of behoorlike opleiding, oor my ouderdom of voorkoms of status of intellek, wanneer ek eintlik net nie lus is nie, of te bang is vir mislukking om

Jy nie kan slaap nie Die Groot Gebede Boek Lux Verbi Genadige God, ek soek U teenwoordigheid hier aan die einde van nog ’n dag. Laat ’n stukkie van U hemelse vrede my onstuimige hart tot bedaring bring voordat ek my neerlê om te slaap sodat die gedagte aan more, met sy spanning en onsekerhede, my nie vannag wakker hou nie. Laat al vandag se opwinding en stres nou wegvloei en plek maak vir rustige gedagtes oor u grootheid en liefde. Gee 06

Girola mo S v onarol a

groot dinge vir U aan te pak. Here, versterk my met die belofte van ’n voortdurende nabyheid. Seën my met die onuitputlikheid van U kreatiewe Gees. Versterk my met die versekering van U bystand en steun. O Here van die Lewe, omhels my, genees my, gee my ’n nuwe visie, bring my in beweging. Want dit is U wat my tot nuwe lewe gewek het toe U my gered en gereinig en my opnuut gebore laat word het. Laat U Naam vir altyd geheilig en geprys word!

J ohn B ai l i e

my weer die vaste oortuiging dat U môre voor my uit sal gaan soos U dit vandag gedoen het. Vader, gee my vanaand ’n diepe gevoel van dankbaarheid vir U eindelose genade wat my oral gevolg het. U goedheid oor my was so groot. Daar was nooit een oomblik waarin U U sorg aan my onttrek het nie. Nooit was dit vir my nodig om uit eie krag enigiets te doen nie. Dankie, Here, dat toe ek te besig was met my klein belange om U te onthou, U wat ’n heelal het om te bestuur – mý nie vergeet het nie.


Jy gemolesteer was Die Groot Gebede Boek Lux Verbi Here ek sukkel om U as ’n goeie Vader te ervaar. Hoekom het U dit toegelaat? Hoekom, Here, hoekom? Die woede maak my magteloos. My skuldgevoelens maak dat ek nie kan bid nie, dat ek dit nie voor U wil waag nie, want . . . was dit dan iets wat ék verkeerd gedoen het? Here, die stilswye daaroor is soos ’n vulkaan in my wat wil uitbars elke keer wanneer ek ’n berig op TV sien, of in ’n koerant of tydskrif van nóg so ’n geval lees. Ek sukkel om die woord in geselskap te sê, te

Jy nou ’n enkelma is Die Groot Gebede Boek Lux Verbi Here Jesus Christus, ek kom vandag by U troos soek. Ek voel so alleen, so bang, so verward. Ek het nooit gedink ék sou ook ’n enkelma word wat my kinders sonder hul pa moet grootmaak nie. En nou is dit so. Ek kan nie ontken dat hierdie verwerping my verskriklik seermaak nie. Maar ek kom vra dat U my sal help, Here, om nie my kinders se lewe met my bitterheid te vergifting nie. Verander asseblief my gesindheid sodat ek die man wat my verlaat het, sal kan vergewe. En sodat ek die kinders nie negatief sal beïnvloed teenoor hulle pa nie. Werk in hulle hart, sodat hulle sal voortgaan om hom lief te hê. Ag, Here, daar is gebreke in sy karakter wat hulle

Elsje Buc hne r

bang dat dit dan soos ’n Kainsmerk op my voorkop sal verskyn vir almal om te sien. Here ek kom na U toe met my stukkende drome, my wankelende verhoudings, my hart vol opstandigheid. Help my om daardeur te werk. Stuur asseblief iemand oor my pad wat ek kan vertrou. Help my om te vergewe en weer heel te word.

R ond a d e Sola Che rvin

- klein soos wat hulle is - raaksien. Help my om dit nie uit te buit deur myself daarteenoor in ’n gunstiger lig te probeer stel nie. Help ons, Here, om finansieël die mas op te kom. Wek tog ’n sin van geregtigheid by my eks-man, sodat hy gereeld en voldoende onderhoud vir die kinders sal betaal. En terwyl ek nou vir óns bid, Here, dink ek ook met medelye aan ander gesinne wat swaar kry – dié met werklose ouers, dié waar ’n ouer of ’n kind of ’n suster of broer ernstig siek of oorlede is, of waar daar groot gebrek is, of waar daar geweld of molestering voorkom. Help en troos hulle, goeie Vader. Ag, Here, nou sien ek hoe bevoorreg ek eintlik nog is!

Hierdie gebede verskyn in Die Groot Gebede Boek deur Piet Naudé. Sien bladsy 42 vir meer details asook ’n resensie.

07


Kom dit te bowe! Joe l Oste e n

Wat ook al aan jou gedoen is, kom dit te bowe. Moenie bitter gevoelens laat wortelskiet nie. Die lewe vlieg verby. Jy het nie tyd om ’n enkele minuut te mors deur negatief, gegrief of verbitter te wees nie.

T

e veel mense gaan deur die lewe met die idée dat die wêreld hulle iets skuld. As hulle kinderjare ongelukkig was, is hulle kwaad vir hulle ouers. As hulle afgedank word ná baie jare by ’n firma, is hulle kwaad vir die base. Miskien het hulle ’n siekte en nou is die lewe onregverdig. Hulle dra ’n grief en bitterheid in hulle binneste rond. Hulle wil weet, as God dan so goed is, waarom laat Hy toe dat sulke dinge met hulle gebeur? God het nêrens beloof dat die lewe regverdig sal wees nie. Hy het wel beloof dat as jy die geloof behou, sal Hy dinge wat jou kwaad kan aandoen tot jou voordeel gebruik. Niks wat met jou gebeur, is vir God ’n verassing nie. Die mense wat jou grootgemaak het, het dalk nie vir jou gegee wat jy nodig gehad het nie. Dit was 10

Laat jou ingesteldheid wees dat niemand jou iets skuld nie; dat jy nie deur die lewe sal gaan met ’n grief nie

nie regverdig nie. Maar dit het God nie onkant gevang nie. Moenie dink jy is verkul en dit dan as ’n verskoning gebruik om bitter te wees nie. As jy dit te bowe kom, sal God jou steeds besorg waar jy behoort te wees. Die persoon wat jou sleg behandel het in ’n verhouding, of die verraad, of die egskeiding het wel vir jou pyn veroorsaak, maar as jy dit te bowe kom, as jy ophou om dit oor en oor te herleef en vorentoe beweeg, sal jy by die nuwe begin uitkom wat God vir jou gereed het. Ek het ’n baie eenvoudige boodskap vir jou en ek bied dit met respek aan: Wat ook al aan jou gedoen is, kom dit te bowe. As jy ’n alleenloper is en al jou vriende is getroud – kom dit te bowe. Moenie bitter gevoelens laat wortelskiet nie. So ’n houding sal net verhoed dat die regte persoon in jou lewe kom. Wens jy jy was in ’n ander familie of ’n ander land gebore? Kom dit te bowe. God weet wat Hy doen. Hy het nie ’n slegte dag gehad toe Hy jou


11


geskape het nie. Jy is nie benadeel nie. Jy is vreeslik wonderlik en volgens sy wil gemaak. Ek het gehoor mense sê: “Jy kan jammerlik wees of jy kan kragdadig wees, maar jy kan nie albei wees nie.” In plaas van te sit en dink aan al die redes waarom jy vir jouself kan jammer voel, gebruik die hand wat vir jou gedeel is en maak die beste daarvan. Niks wat jy deurgemaak het, hoef jou te weerhou daarvan om alles te word waarvoor God jou geskape het nie. Soms kom ons in die versoeking om te dink, as ek ’n beter lewe gehad het, sou ek beter daaraan toe gewees het. As ek so ’n talent, of so ’n gesin, of so ’n huis gehad het, sou dit wonderlik gewees het. Moenie jou

agterstand nie. Ek is nie weggelaat, of tekort gedoen, of oor die hoof gesien of verkul nie. Ek is toegerus, bemagtig en geseën. Nie al die magte van die duisternis kan my van my lotsbestemming af weghou nie. Jou tyd is te kosbaar, jou opdrag te belangrik om deur die lewe te gaan met gedagtes aan wat jy nie het nie, aan wie jou seergemaak het en aan wat nie gewerk het nie. Dis ’n slenter van die vyand om jou aandag af te trek en jou kosbare energie te vermors op dinge wat nie saak maak nie. Die vyand wil graag hê jy moet mismoedig en vol selfbejammering wees, ander mense blameer, jouself blameer en selfs vir God blameer. Ek wil graag hê jy moet alles wat

gedoen het. Jy dink jy het jou kans verbeur en dis die einde. Nee, kom dit te bowe. Moenie jouself blameer nie. Jy is nie ’n mislukking nie. Jy het ’n stap in goeie geloof geneem en ’n deur is voor jou toegemaak. Dit beteken jy is een tree nader aan ’n oop deur. As jy val, moenie bly lê nie, staan dadelik weer op. Solank as wat jy jouself verwyt, of die lewe verwyt, of op jou foute en tekortkoming fokus, sal niks goeds gebeur nie. Daardie gesindheid sal jou net weerhou van die wonderlike toekoms wat God vir jou gereed het. As siekte jou terughou, gaan my hart na jou uit. Ek staan in die geloof by jou. Maar moenie eens

omstandighede met die van ander mense vergelyk nie. Elkeen hardloop sy eie wedren. Dit mag lyk asof ander mense meer het wat in hulle guns tel, maar God het jou die genade gegee wat jy nodig het om jou lotsbestemming te vervul. Jy is nie geseën om iemand anders te wees nie. Jy is geseën om jouself te wees. Skud jou selfbejammering en bitterheid af. Jou ingesteldheid behoort te wees: Niemand skuld my iets nie. Ek het nie ’n

jou terughou, te bowe kom – ’n slegte ingesteldheid, ’n belediging, iets wat iemand jou aangedoen het of ’n fout wat jy gemaak het. Moenie jammerlik wees as jy kragdadig kan wees nie. Die skepper van die heelal het sy lewe in jou geblaas. As jou baas nie vir jou ’n verhoging gegee het nie, kom dit te bowe. God beplan iets beters vir jou. Het jou besigheid ondergegaan? Dis ’n terugslag en nou probeer jy uitwerk wat jy verkeerd

dink daaraan om net jou wonde te lek nie. Moenie dink: Arme ek. My lewe is verby met hierdie terugslag, nie. In plaas daarvan, loop die goeie wedloop van geloof. God het jou nie tot hier gebring net om jou alleen te laat nie. As die lewe moeilik raak, moet jy taai word. Kom die teleurstelling te bowe. Kom die twyfel te bowe. Jy is bewapen met die krag van hierdie stryd. Geen wapen wat teen jou gesmee is, sal iets uitrig nie. Niks kan jou uit God se

12


hand wegruk nie. Die vyand het nie die finale sê nie. God spreek die finale woord. Ek sou graag vir jou wou vertel dat as jy geloof het en God liefhet, jy nooit probleme sal hê nie. Maar dis nie die werklikheid nie. As die storms kom en jy het jou huis op ’n rots gebou en jou geloof in God is rotsvas, as jy weet die Here is jou herder, kan die storms maar woed, jy sal nie verslaan word nie. As alles verby is en jy het deur die vuur gegaan, of deur die vloed en deur die hongersnood, sal jy steeds sterk anderkant uitkom. Moenie dat die storm jou mismoedig maak nie. Moenie jouself bejammer omdat jy nie weet wat jy verkeerd gedoen het nie. Jy wen dalk nuwe terrein vir die koninkryk. Jy stel ’n nuwe standaard vir jou gesin. Die vyand sal nie vir jou die rooitapyt uitrol sodat jy jou lotsbestemming kan vervul nie. Maar jy kan weet dat die kragte wat vir jou is, groter is as die kragte wat teen jou is. As ons vasklou aan die dinge wat ons liefs moet laat gaan, en weier om te vergewe en net die slegste dinge onthou, vergiftig ons ons eie lewens. God wil hê ons moet dit te bowe kom. Die lewe vlieg verby. Jy het nie tyd om ’n enkele minuut te mors deur negatief, gegrief of verbitter te wees nie. As iemand iets aan jou gedoen het, moet jy dit te bowe kom en God sal dit vir jou vergoed. As jy teëspoed gehad het wat jou benadeel het, moet jy dit te bowe kom. God is nog altyd op die troon. Maak jy verskoning waarom jy nie suksesvol of gelukkig is nie? Voel jy daar is iemand wat jou so seer gemaak het en dat jy hom nie kan vergewe nie? Jy is verantwoordelik vir jou geluk. Jy moet die mense wat jou seergemaak het, vergewe, nie ter wille van hulle nie, maar ter wille van jouself. Vergewe, sodat jy bevry kan word. Jy het ’n slegte tyd beleef en teëspoed met jou besigheid gehad. Jy moet dit te bowe kom. Jy sou nie geleef het as God nie ’n ander oorwinning vir jou het nie. Niks in die lewe het met jou gebeur nie. Alles

het vir jou gebeur. Elke teleurstelling, elke onreg, elke toe-deur het gehelp om jou te maak wie jy is. Jy word nie deur jou verlede gedefinieer nie, jy word daardeur voorberei. Jy mag groot versperrings teëkom, maar net omdat God ’n groot toekoms vir jou het. As jy jou teëspoed te bowe kan kom, sal God die dinge wat soos laste lyk, neem en in bates verander. Dis miskien nie iets fiskiek nie, maar het dalk te doen met jou kinderdae en jou verlede. Iemand het jou ’n onreg aangedoen, jy het ’n fout gemaak of iets slegs het met jou gebeur.

Jou tyd is te kosbaar, jou opdrag te belangrik om deur die lewe te gaan met gedagtes aan wat jy nie het nie, aan wie jou seergemaak het en aan wat nie gewerk het nie ‘As ek nie in daardie ongeluk was nie, kon ek my drome vervul het.’ ‘As ek nie daardie egskeiding moes beleef nie.’ ‘As ek net nie my werk verloor het nie.’ Al daardie ‘asse’ hou jou weg van die vervulling van jou lotsbestemming. Dawid kon gesê het: ‘As Goliat net nie so groot was nie.’ Gideon kon gesê het: “As ek net ’n beter agtergrond gehad het.” Josef kon gesê het: “As my broers my net nie as ’n slaaf in Egipteland verkoop het nie.” Elke mens het uitdagings, maar jy kan nie met ‘as’ jou pad deur die lewe

kry nie. Wat met jou gebeur het, mag in jou oë nadelig wees, maar dis nie in God se oë nadelig nie. Dit sal jou nie van jou lotsbestemming af weghou nie. Dit sal jou na jou lotsbestemming dryf. Nou moet jy jou deel doen en alles wat jou teruggehou het, te bowe kom. Jy moet alles wat enigiemand van jou gesê het, te bowe kom. Niemand anders kan jou lot bepaal nie. God doen dit. Daardie dinge wat nie uitwerk soos jy gehoop het nie? Kom dit te bowe. Die foute wat jy gemaak het, die teleurstellings – kom dit te bowe. Iets mag as ’n verrassing vir jou gekom het en vir jou ’n terugslag gewees het, maar dis nie ’n verrassing vir God nie. Hy is gereed om alles reg te maak. Laat jou ingesteldheid wees dat niemand jou iets skuld nie; dat jy nie deur die lewe sal gaan met ’n grief nie. Jy sal vergeet van die dinge wat nie uitgewerk het nie. Jy sal die mense wat jou kwaad aangedoen het, vergewe. Jy sal die wortels van bitterheid uittrek en vorentoe beweeg na die wonderlike toekoms wat God vir jou het. As jy eenvoudige beginsels kan baasraak om dinge te bowe te kom, glo ek dat geen teleurstelling of terugslag of ongeregtigheid jou van jou lotsbestemming sal weghou nie. God sal dit wat bedoel was om jou leed aan te doen, tot jou voordeel gebruik. Soos Job, sal jy nie net uit die moeilike tye kom nie, jy sal ook beter, sterker en met vermeerdering daaruit kom, met dubbel die vreugde, dubbel die vrede en dubbel die oorwinning! MANNA

Hierdie is ’n uittreksel uit Breek Vry! deur Joel Osteen. Sien bladsy 42 vir meer details asook ’n resensie.

13


16


God is besig

suiwer! om jou te

Ala n Pla tt

Jou eerste reaksie in ’n krisis is dalk om die oorsaak daarvan te soek. Jy begin dan wonder of dit is omdat jy gesondig het, of dit ’n aanval van die vyand is, en of God jou dalk straf. Maar die kanse is goed dat God besig is om jou soos silwer te louter.

N

iemand raak opgewonde as tawwe tye aan jou deur klop nie. Jy wil so gou as moontlik daaruit kom, maar jy besef nie dat dit dalk deel van God se groter plan met jou is nie. Jesus het gesê dat ons verdrukking sal ervaar in hierdie wêreld, maar dat ons goeie moed moet hou want Hy het klaar die wêreld oorwin. Gewoonlik as jy na die oorsaak soek, verloor jy perspektief. Die oorsaak van die krisis is nie nou belangrik nie, maar wel die feit dat God sê dat Hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Al wat jy hoef te weet wanneer jy deur ’n krisis gaan, is dat die Here met jou is. En dit is jou krag en jou sterkte! Jakobus 1:2 sê dat jy moet baie bly wees wanneer allerlei beproewings oor jou pad kom, want as jou geloof die toets deurstaan het, stel dit jou in staat om te volhard.

Die oorsaak van die krisis is nie nou belangrik nie, maar wel die feit dat God sê dat Hy jou nooit sal begewe of verlaat nie

Die ou vertaling sê ag dit loutere vreugde wanneer julle in allerhande beproewing kom. In gewone Afrikaans: raak opgewonde en bly as jy moeilikheid het. Dit maak egter nie logies sin nie. Jou instink sê nie vir jou om bly te raak as die lewe nie lekker is nie. Ek het nooit hierdie skrif verstaan tot dat ek eendag na ’n onderhoud met twee boksers op televisie gekyk het nie. Hulle het die eerste bokser gevra hoe hy oor die geveg voel en hy het geantwoord: “Ek kan nie wag nie! Ek is opgewonde!” En terwyl hy dit sê, vang my oog sy opponent en ek sien hoe massief groot en sterk hy is. Ek kon nie verstaan hoe hy opgewonde kon wees nie! Sy opponent was duidelik nie iemand met wie jy in ’n geveg betrokke wil wees nie! Skielik besef ek dat die bokser se opgewondenheid nie oor die geveg per se gaan nie, want hy weet die geveg gaan moeilik wees en dat hy ’n paar houe toegedien gaan word.

17


Maar waaroor hy wel opgewonde is, is die geleentheid wat hy het om te bewys dat hy sterker as sy opponent is. Toe ek dit verstaan, toe verstaan ek wat Jakobus probeer sê het: Jy moet opgewonde raak wanneer slegte omstandighede jou pad langs kom, want groter is Hy wat in jou is, as hy wat in die wêreld is. Dit is ’n geleentheid waar jy, ten spyte van die uitdagings, kan sê: “God gaan saam met my hierdeur gaan. Ek is nie op my eie nie.” Dit het alles te doen met jou perspektief. Sodra jy besef dat God saam met jou in hierdie ding is, kyk jy anders na moeilike tye. Soms hou mens vas aan sekere beloftes in die Woord en dan gebeur daar steeds dinge in jou lewe wat jy nie verstaan nie en jy weet nie wat gaan aan nie. Daar was ’n jong dame in ons gemeente wat pas getroud was toe sy met kanker gediagnoseer is. Almal het vir haar gebid en God vertrou dat Hy haar sal genees, maar tog het sy gesterf. Ek het met die Here geworstel vir dae lank en vir Hom gesê dat wat met haar gebeur het, is nie wat Sy Woord sê nie. Sy Woord sê dat daar genesing vir ons krankheid is. Die Here vat my toe terug na die wet van swaartekrag. Alles op aarde is onderwerp aan hierdie wet en daar is nie uitsonderings nie. Maar toe word die wet van aërodinamika ontdek wat dit moontlik maak dat ’n vliegtuig kan opstyg en in die lug kan bly. Hoe beter jy die beginsels van die wet van swaartekrag verstaan, hoe moeiliker is dit om die wet van aërodinamika te verstaan, want die twee wette bots met mekaar. Wanneer jy in ’n vliegtuig vlieg, kan jy nie dink dat swaartekrag bestaan nie. Maar, die oomblik wat jy uit die vliegtuig klim, kom jy gou terug aarde toe. Wat gebeur het, is dat ’n hoër wet as die wet van swaartekrag ingeskop het. Daardie hoër wet het nie die wet van swaartekrag onklaar gemaak nie; dit het nie beteken dat swaartekrag nie meer bestaan nie. Die Here het vir ons sekere openbaringe gegee wat soos die wet van swaartekrag werk. Dit is hoe dinge werk en 18

dit is die realiteit van die wêreld waarin ons leef. Maar, God het insig oor dinge wat ons nog nie verstaan nie. Baie keer skop daar ’n hoër wet in en dan stoei ons met die wet van swaartekrag en verstaan nie hoekom dit nie meer ’n realiteit is nie. Ons moet nie verward raak nie. Daar is wette wat ons nie nou verstaan nie, maar ons sal wel eendag dit sien soos wat God dit gesien het.

Ek het al te veel gesien wat my oortuig dat ek God met alles kan vertrou Wanneer God sê dat Hy genees, dan genees Hy. As Hy sê dat Hy sal voorsien, dan voorsien Hy. Ek het al te veel gesien wat my oortuig dat ek God met alles kan vertrou. Maar daar is steeds dinge wat ek nie verstaan nie. Wanneer jy by die punt gekom het waar jy nie verstaan waarom sekere dinge gebeur of nie gebeur het nie, is dit die punt waar jy moet sê: “Die Here is met my. Ek en Hy loop hierdie pad saam en eendag sal ek beter verstaan en insig hê op die hoër weë van God.” Neem Abraham as voorbeeld. Hy het jare gewag vir ’n seun en toe Isak groot genoeg is, beveel God hom om vir Isak te offer. Abraham het dit nie verstaan nie. Ek dink nie enige ouer sou dit kon verstaan nie. Al wat Abraham kon doen, was om die pad te loop wat die Here hom gewys het. Dikwels werk dit ook so in ons lewens. Jakobus 1:5 sê dat as jy wysheid kortkom, hoef jy net vir God te vra en Hy sal vir jou sonder voorbehoud dit gee. Wanneer jy nie kan verstaan waarom jy in ’n situasie is waarin jy nie wil wees nie, bid vir wysheid. Jakobus sê nie hier dat jy vir kennis of verduideliking moet vra nie. Wysheid is die insig om die goed wat jy self nie verstaan


nie te kan hanteer en te benader soos God wil hê jy moet. Jakobus 1:3 sê verder dat beproewing lydsaamheid sal bewerk. Lydsaamheid is geestelike vasbyt en karakterontwikkeling. As ek dink aan geestelike vasbyt, dan dink ek aan die tyd toe ek in die weermag was. Dit was ’n tydperk vol uitdagings. Ek het my perke geken en geweet tot waar ek myself kan druk, maar my korporaal het egter van my verskil. Volgens hom kon ek verder gaan as wat ek gedink het ek kan! In Jeremia is die verhaal van Moab. Hy het nooit enige karakterontwikkeling ondergaan nie en God vergelyk hom met die verouderingsproses van wyn: Jeremia 48:11 – Moab sit van sy jeug af rustig, so ongestoord soos wyn op sy afsaksel, wyn wat nie van een kruik in ’n ander oorgegooi is nie. Hy is nooit in ballingskap weggevoer nie; sy smaak het dieselfde gebly, sy geur het nie verander nie. Maar daar kom ’n tyd, sê die Here, dat Ek mense stuur wat wyn uitgooi, en hulle sal Moab uitgooi, hulle sal sy kruike leegmaak, sy wynkanne stukkend slaan. Moab het nie tot sy volle potensiaal ontwikkel nie, want hy het nooit moeilike tye geken nie. Moab was nie uitgegiet of uit sy gemaksone geneem nie. Hy het nooit geweet wat dit is om deur uitdagings en krisisse te gaan nie en daarom het sy karakter nooit ontwikkel nie. Die woestyn was God se plan vir die Israeliete, alhoewel hulle 40 jaar langer daar gebly het as wat nodig was. Selfs Jesus was deur die Gees van God in die woestyn ingelei. Soms is woestyne deel van God se pad en prosesse in jou lewe. Maar God is in die woestyn ook daar! Ek het onlangs gelees van ’n Bybelstudiegroep wat die volgende vers bestudeer het: Maleagi 3:3 – Soos iemand wat silwer smelt en suiwer, so sal Hy as regter gaan sit om die Leviete te suiwer, om hulle te louter soos goud en silwer, sodat hulle aan die Here ’n offer kan bring wat bestaan uit regdoen. Een van die vrouens het ’n afspraak met ’n silwersmid gemaak om te kyk hoe silwer gelouter word. Eers het die

smid die silwer oor die vuur gehou sodat dit warm kon word. Hy het verduidelik dat ’n mens die silwer in die middel van die vuur moet hou waar die vlamme die warmste is sodat al die onsuiwerhede kan wegbrand. Sy het weer aan die Skrif in Maleagi gedink en hoe mens partykeer in ’n hotspot van omstandighede beland. Die interessantste deel was toe die smid verduidelik dat hy die hele tyd die pan waarin die silwer is moet vashou en dit die heeltyd dophou. As die metaal een oomblik te lank in die vlamme is, sal dit brand en vernietig word. “Hoe weet jy wanneer die silwer heeltemal gesuiwer is?” het die vrou die smid gevra. “Dit is maklik,” antwoord hy, “dit is wanneer ek my eie beeld daarin kan sien.” Dit is hoe God met ons werk. Hy wil Sy heerlikheid in ons sien. As God jou deur krisisse en moeilike tye lei om jou te louter en te suiwer sodat jy Hom sal weerspieël, moenie dan iemand soek om te blameer nie. Dit sal net veroorsaak dat jy perspektief verloor en verward raak wat weer lei na vrees, want dan is die krisis al wat jy kan sien.

Hy wil Sy heerlikheid in ons sien Jy is gemaak om die toets te slaag. Een of ander tyd hou die louteringsproses op. Jy kan God met jou lewe vertrou! Ek erken my swakhede, Vader, omdat ek weet as ek op U vertrou om in my en deur my te werk, sal U my suiwer. U vorm my en maak my. U gee my krag om te bereik wat U van my vra om te doen. MANNA

19

Profile for Manna Tydskrif

Manna mei junie 2015  

Is jy opsoek na 'n tydskrif wat nie gaan oor lipstiffie, celebrities of resepte nie? Maar: 'n Tydskrif wat vir jou geestelike waarheid brin...

Manna mei junie 2015  

Is jy opsoek na 'n tydskrif wat nie gaan oor lipstiffie, celebrities of resepte nie? Maar: 'n Tydskrif wat vir jou geestelike waarheid brin...

Advertisement