Page 1


Manko 3 (51) luty 2007

Od redakcji Pragnąc podtrzymywać tradycję, wydawania rozbudowanego dodatku tematycznego, prezentujemy Wam 40-stronicowy dział EDUKACJA I PRACA, poświęcony możliwościom kształcenia się, zdobywania doświadczenia i podejmowania decyzji o przyszłym miejscu zatrudnienia. Ta forma przewodnika ma stanowić merytoryczną pomoc w zakresie organizacji czasu na studiach, określania własnej ścieżki rozwoju zawodowego i przygotowania do wejścia na rynek pracy. Człowiek uczący się podbije świat. Kierując się ta maksymą na początku zachęcamy do „Studiowania z głową”. Rozwojowi własnych umiejętności, odkrywaniu potencjału swoich możliwości i poszerzaniu horyzontów służy aktywny udział w życiu akademickim. Zanim ruszymy na podbój rynku pracy warto przyjrzeć się z bliska zmianom i tendencjom jakie dominują dziś w sferze zatrudnienia, poznać metody poszukiwania pracy i co ważniejsze sposoby efektywnego ubiegania się o wymarzoną posadę w czasie rozmowy rekrutacyjnej.

Od redakcji 3 Bez względu na wybór ścieżki rozwoju zawodowego warto pamiętać, iż ukończony kierunek studiów nie musi ograniczać naszych decyzji, przecież pracodawca szuka kreatywnych i zaangażowanych pracowników. Warto się przekonać, że fala emigracji wcale nie musi być naszym udziałem. W końcu Polska jest ciekawym i właściwym miejscem na start w karierę.

Kampanie społeczne S TOWA R Z YS ZENIE

Mamy nadzieje, że obecne wydanie Manko będzie drogowskazem po niełatwym, bo wymagającym, rynku pracy. I pamiętajmy: Człowiek uczący się podbije świat. Bo człowiek nauczony tylko się przekona, jak doskonale został przygotowany do życia w świecie, którego już nie ma…

www.ekosegregacja.pl I

PARTNER AKCJ

Ale najnowsze MANKO to nie tylko poszerzony dział tematyczny EDUKACJA i PRACA. W dziale STUDENCKI KRAKÓW zapraszamy na debaty polityczne w Cafe Spokój a także próbujemy wyjaśnić fenomen samorządności studenckiej. Tym razem zadbaliśmy również o studentów melomanów – przedstawiamy najbliższe koncerty Orkiestry Symfonicznej i Kameralnej. W dziale EKOLOGIA prezentujemy plan Kampanii Ekosegregacja 2007 oraz konkursy ekologiczne, a w ZDROWIU zdajemy Wam relacje z działań Stowarzyszenia MANKO w ramach akcji „Lokal bez papierosa”. Zapraszamy. Monika Kurlit

W następnym

W NAJBLIŻSZYM CZASIE: 22-24 II – IX Targi Edukacyjne EDU.PL (www.fundacja.uj.pl) 22-25 II – XXVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki Żeglarskiej „Powroty” w CK Rotunda (www.shanties.pl) 23 II – Dzień bez Łapówki - happening akcji NIE BIORĘ, NIE DAJĘ ŁAPÓWEK na terenie kampusu AE 26 II – „Seks, przemoc, narkotyki i media”wykład dr Bogusława Żmudzińskiego ilustrowany obrazami filmowymi (www.rotunda.pl) 26 II – Kurs o podstawach wiary chrześcijańskiej (www.namiasteczku.org) 27 II – spotkanie naborcze na Kurs Kajakarstwa Górskiego (www.bystrze.org) 27 II – Akademia Umiejętności Inwestycyjnych (www.aui.edu.pl) 28 II – Dni Kariery (www.dnikariery.pl) 6 III – Debata „Start w Karierę” (www.startwkariere.pl) 7 III – Marketing w praktyce (www.manko.pl) 10-11 III – Rajd Ekonomisty (pttk.ae.krakow.pl) 14 III – Inżynierskie Targi Pracy (www.itp.best.krakow.pl) 19 III – Przyznanie Medalu Św. Brata Alberta (www.manko.pl) 20 -21 III – Warsztaty Kompanii Inicjatyw (www.startus.pl) 24 III – „Raegee przeciwko rasizmowi” - Koncert (www.pah.org.pl) 25-28 III – Rekolekcje Wielkopostne w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny (www.da.krakow.pl)

numerze MANKO:

1. W dziale dzial SPOŁECZNIE m. in. o Komitecie Wolny Kaukaz, uroczyst czystości wręczenia medali św. Brata Albert Alberta. egzemplarzy 2. W dziale STUDENCKI KRAKÓW: relacj relacja ze spotkania z Rafałem Ziemkiewiczem w Akademii Pedagogicznej. stron 3. W dziale ŚWIAT o Hugo Chavezie i nowych członkach Unii Europejskiej Europejskiej. 4. A w dziale SPORT jak zwykle znale bbędzie można trafne refleksje leźć i emocjonujące emocjonuj podsumowania wydarzeń sportowych.

Rekordowe MANKO

7000

68


SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI . . . . ................................................................. 3 STUDENCKI KRAKÓW Debaty Polityczne w Cafe SPOKÓJ ........ ................................... 5 Samorządzni - Sami rządźmy ................................................. 6 Wydawca Biały biznes ......................................................................... 8 Stowarzyszenie Manko Debaty międzyreligijne w Ignatianum ...................................... 9 Adres Redakcji Okiem socjologa – sprawa wydobycia węgla …………………..…. 10 ul. Sienkiewicza 4 Wirtualni przedsiębiorcy ....................................................... 11 30-033 Kraków Obchody 50. rocznicy Oddziału PTTK .......................................13 tel.: (012) 294 12 66 Jubileusz Profesora Jana Mariana Małeckiego……………….…..…14 fax: (012) 293 50 17 Quo Vadis Azjo .................................................................... 14

Dodatek EDUKACJA i PRACA Partnerzy działów: Etyka w bizniesie

15

kontakt@manko.pl www.manko.pl

STUDIUJ Z GŁOWĄ Po co studia? .......... ............................................................. 15 Praktyka w cenie .................................................................. 16 Znajdź swoje Biuro Karier ...................................................... 17 Aktywność studencka jest w cenie ......................................... 21 Kurs na język ....................................................................... 23 Magister i co dalej? ............................................................... 25

Ekonomia - Life

kor ekt y te kst ów .R eda kcj an ie o dp ow iad az a tr eść re

kla

m.

Praca:

POZNAJ RYNEK PRACY Młodzi na rynku pracy ..................................................... . . . . . 28 Korporacyjne ścieżki kariery ........................................... . . . . . . . . 30 Szukaj dobrej pracy - Dni Kariery AIESEC .......................... . . . . . . . . . 39 Start w karierę.pl ....................................................... . . . . . . . . . . . 40 Jak znaleźć dobrą pracę ........................................... . . . . . . . . . . . . . 41 Jak pozytywnie przejść rozmowę rekrutacyjną ............. . . . . . . . . . . . . . 42 Nie czekaj, bądź aktywny ......................................... . . . . . . . . . . . . . 43 Kreatywnych szukam ................................................. . . . . . . . . . . . 44 Kariera w administracji publicznej ................................. . . . . . . . . . . 45 Praca w organizacji pozarządowej .................................... . . . . . . . 46 My tu działamy ............................................................... . . . . . 47 Kobiety na rynku pracy ...................................................... . . 48

Ekologia:

BĄDŹ SOBIE SZEFEM Przedsiębiorczość po polsku .................................................. 49 Założyć własny biznes, a osiągnąć sukces ................................... 50 Inicjatywy dla przedsiębiorczych .............................................. 52

Red akc ja z ast rze ga sob ie p raw od oz mia ny

tyt ułó wi

STUDENCKI KRAKÓW Podsumowanie IV Krakowskiego Festiwalu Górskiego ................ 55 Redaktor Naczelny Łukasz Salwarowski II Ogólnopolskie Warsztaty Prasowe ......................................... 55 Cytrynówka ........................................................................ 56 Redaktorzy Wydania Wampiry zaatakowały ........................................................... 56 Monika Kurlit, Anna Żołądź

EKONOMIA - LIFE Proces badania sprawozdań finansowych ................................ 57 Jak zarządzać z energią ........................................................ 58

ETYKA W BIZNESIE Szybka i sprawna detekcja nadurzyć ...................................... 59

EKOLOGIA Czas na biomasę ................................................................. 60 Ekosegregacja 2007 ............................................................. 61

ZDROWIE I po co to pani? LBP w akcji ................................................... 62

KULTURA Wydarzenia . . . . . . . . . . . . ................................... ........................ 64

Szef działu marketingu Krzysztof Szczeklik Redaktor Techniczny Piotr Góral

Zespół Magdalena Petryniak, Dagmara Starobrat, Marcin Kędzierski, Paweł Cyrek, Justyna Warzecha, Zygmunt Wójcik, Diana Sum, Kamil Dudwał, Dariusz Dobek, Ewa Zamościńska, Lidia Feręs, Mariola Nowak, Renata Sawicka, Katarzyna Śladowska Korekta Magdalena Kędzierska

Okładka Tomasz Rupik, Łukasz Salwarowski, Maciej Szafraniec Druk Drukarnia Borgis; Al. Powstania Warszawskiego 15 tel. (012) 417 36 60


Manko 3 (51) luty 2007 Akademia Muzyczna w Krakowie zaprasza na koncerty

Dla mi³oœników dobrej muzyki Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na koncerty Orkiestry Symfonicznej i Kameralnej. Poniżej prezentujemy program, który powinien zainteresować wszystkich, którzy lubią dobrą muzykę. Godnym polecenie jest koncert, który odbędzie się 20 lutego, kiedy to wykonawcami będą młodzi adepci sztuki – studenci Katedry Dyrygentury i Wydziału Instrumentalnego. 25 lutego zapraszamy wszystkich miłośników muzyki kameralnej w mistrzowskim wykonaniu. Bohaterami tego wieczoru będą: wybitny wiolonczelista Adam Klocek oraz pianista Paweł Kubica. 27 lutego warto posłuchać występu orkiestry z dwoma młodymi, utalentowanymi solistami: gitarzystą Rochem Modrzejewskim oraz altowiolistką Eweliną Bielarczyk, laureatami konkursów krajowych i zagranicznych. Bilety są do nabycia przed koncertami w cenie 15zł (normalny) 10zł (ulgowy). wtorek, 20 lutego 2007 r., godz. 19.00, Sala Koncertowa Akademii Muzycznej w Krakowie ul. św. Tomasza 43 Joseph Haydn Koncert wiolonczelowy Monika Mazur-dyrygent Wolfgang Amadeusz Mozart uwertura do opery Don Giovanni Grzegorz Brajner-dyrygent Ludwig van Beethoven IV Symfonia B-dur op. 60 Grzegorz Wierus-dyrygent Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie niedziela, 25 lutego 2007 r., godz. 18.00, Aula Florianka, ul. Basztowa 8 Koncerty Profesorskie we Floriance Robert Schumann Fantasiestücke op. 73 Johannes Brahms I Sonata wiolonczelowa e-moll op. 38 Dymitr Szostakowicz Sonata wiolonczelowa Adam Klocek-wiolonczela Paweł Kubica-fortepian wtorek, 27 lutego 2007 r., godz. 19.00 Aula Florianka ul. Basztowa 8 Igor Strawiński – Concerto en Re na orkiestrę smyczkową Joseph Haydn Symfonia D-dur I/93 Max Bruch Romans F-dur na altówkę i orkiestrę op. 85 Heitor Villa-Lobos Koncert na gitarę i orkiestrę Roch Modrzejewski – gitara Ewelina Bielarczyk – altówka Maciej Tworek – dyrygent Orkiestra Kameralna Akademii Muzycznej w Krakowie

Studencki Kraków 5

Debaty polityczne w Cafe Spokój

Wszystkich zainteresowanych rzeczywistością społeczno-polityczną zapraszamy do Klubu Debaty Politycznej. Założony w 2003 r., ma na celu organizację spotkań ze znanymi publicystami i pisarzami. Raz w miesiącu, w kameralnej atmosferze, możemy wziąć udział w ciekawej rozmowie na tematy publiczne. Często jest to związane z promocją książki zaproszonego gościa. Podczas spotkania 4 grudnia 2006 r. gościem była pani prof. Jadwigą Staniszkis. Hasłem przewodnim grudniowej debaty stało się pytanie „Kto sprawuje władzę w Polsce?” Prof. Staniszkis w swoich rozważaniach o polskiej rzeczywistości wciąż poszukuje źródeł dzisiejszej kontroli w życiu publicznym. Co i kiedy należy uchwycić by realnie sprawować rządy w państwie? Autorka sugeruje, że dzisiejsze szukanie władzy w tradycyjnych instrumentach spotyka opór i bezsilność. Rządzący próbują wtedy „przykręcać śrubę”, a to tylko pogarsza problem… Pojawiło się też pojęcie „zderzenia hierarchii z siecią”, które obrazuje dzisiejszą sytuację świata, gdzie nie ma już jednego (politycznego) ośrodka władzy, a wiele zależności między polityczno-gospodarczo-ponadnarodowymi uczestnikami gry. Sieć staje się rzeczywistością, hierarchia musi nauczyć się współpracować. 23 stycznia 2007 r. w Cafe Spokój gościł Piotr Semka znany publicysta i dziennikarz. Zgromadzeni mieli okazję podyskutować nie tylko o książce zaproszonego gościa („Wojna światów”) ale również na tematy, którymi żyliśmy przez ostatnie tygodnie. Uczestników debaty najbardziej interesowały kwestie dotyczące polskiego Kościoła i sprawa mediów, oskarżanych o ataki na duchowieństwo. Według Semki, takie oskarżenia są niesłuszne. Kościół nie może milczeć, błędnie uważając, że nowoczesne media nie fot. A. Żołądź są mu potrzebne,

taka droga prowadzi do nikąd. Wycofując się Kościół polski nie będzie przygotowany na inne, cięższe starcie. A dziennikarz wróży powrót sekularyzacji. Nie wiadomo tylko na ile katolicka opinia publiczna będzie na to przygotowana. 6 lutego 2007 r. gościem Klubu był natomiast Wojciech Tomczyk – dramatopisarz i scenarzysta, autor „Norymbergii” i „Inki 1946”. Do tematu spotkania „Spadek po PRL” wprowadził zgromadzonych prof. Ryszard Terlecki, według którego czas ten, był okresem „na niby” (cały system był ułudą). Autor natomiast podkreślił, że PRL charakteryzowały niedomówienia. Według Tomczyka nie możemy liczyć na Norymbergę (proces podobny do procesu hitlerowców) w stosunku do komunistów, bardziej zależeć nam powinno na wymierzeniu sprawiedliwości historycznej. Wkrótce kolejne spotkania. Zapraszamy Zygmunt Wójcik Anna Żołądź


6 Studencki Kraków

Manko 3 (51) luty 2007

Samorządni – sami rządźmy! Samorząd Studencki – instytucja często ukryta w podziemiach, która pozostaje równie tajemnicza jak miejsce jej lokalizacji. Czym się zajmuje? Wielu studentów ma niestety wrażenie, że także jej działalność jest zupełnie „podziemna” – nie zawsze jawna, nie zawsze przejrzysta, nie zawsze legalna...

cowany. Działa Rada, Zarząd i Komisja Rewizyjna, a kwietniowe wybory będą przeprowadzone wg nowych zasad. Jak wobec tego można oceniać głosy samorządów innych krakowskich uczelni, iż wprowadzenie zmian wymaga czasu? Opóźnienia można by jeszcze zrozumieć, gdyby samorządy prowadziły bardzo bogatą działalność. Są co do te-

Co roku w listopadzie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie odbywają się wybory do Rady Uczelnianej Samorządu Studentów. W tym roku było jednak inaczej – jest już luty, a wyborów jak nie było, tak nie ma. Na stronie RUSS trudno znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Ba, na tej stronie w ogóle niczego nie można znaleźć – ani statutu, ani regulaminu, ani nawet składu tego gremium. „Nic się nie dzieje, nuda” – jak powiedziałby inżynier Mamoń w Rejsie Marka Piwowskiego. Czy tak jest naprawdę? Czas na zmiany, zmiany nie na czas W lipcu 2005 roku wprowadzono nową ustawę (Prawo o szkolnictwie wyższym), która zakłada wniesienie zmian w dotychczasowe życie polskich uczelni. Reakcją na ten dokument są nowe statuty uczelni, które zostały uchwalone w 2006 roku. Poruszają one także kwestie samorządów studenckich, przewidując dwuinstancyjność samorządu (rozdzielenie funkcji uchwałodawczych i wykonawczych), reprezentację przedstawicieli wszystkich wydziałów, form studiów i poziomów kształcenia. Przedstawiciele samorządów zapewniają, że prace nad nowymi regulaminami idą pełną parą i powinny się zakończyć w „najbliższej przyszłości” (przewodniczący samorządu Politechniki Krakowskiej Tomasz Jezierski twierdzi, że PK upora się z tym do czerwca, a Mariusz Sołtysik z samorządu AGH zapewnia, że zmiany wejdą w życie najpóźniej w październiku, Adam Wilczyński, który reprezentował RUSS, podczas ostatniego posiedzenia Senatu AE w grudniu ubiegłego roku zapewnił o pracach nad nowym regulaminem, który jest konsultowany z Parlamentem Studenckim RP. Według Wilczyńskiego senat uczelni stwierdza tylko zgodność nowego regulaminu ze Statutem, choć na forum Senatu pojawiły się głosy, że ze względu na nowe uregulowania prawne samorząd powi-

nien powstać od nowa. Co za tym idzie, niezbędne jest przeprowadzenie wyborów. Zgodnie z tą propozycją regulamin uchwaliłby już nowy zarząd, przy czym realizacja takiego projektu wymaga ustanowienia przez obecny RUSS ordynacji wyborczej. Jak nietrudno się domyślić, projektu takowej ordynacji nie ma). Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że minęło już wystarczająco dużo czasu, by zmiany te wprowadzić (bo przecież jak długo można pracować nad regulaminem – miesiąc, kwartał, ale nie rok). Dla sprawiedliwości trzeba przyznać, że na większości uczelni wybory się odbyły lub niedługo się odbędą, a organy uchwałodawcze oraz kontrolne istnieją już od dawna. Nie zmienia to faktu, że większość samorządów nie dba o to, by ich działania były przejrzyste dla opinii publicznej (wniosek ten wysuwam na podstawie zawartości ich stron internetowych). Można inaczej W tej całej mizerii można znaleźć jednak pozytywne przykłady. Jakub Czernik, członek samorządu UJ, mówi, że nowy regulamin został już opra-

go jednak spore wątpliwości, tym bardziej, że najbardziej prężny wydaje się paradoksalnie samorząd UJ, który mimo realizacji niektórych działań statutowych znalazł czas na przygotowanie projektu nowego regulaminu. Spośród innych uczelni jeszcze tylko samorząd AP przeprowadza „oficjalnie” projekt promujący ochronę zdrowia. A reszta – może coś robią, może nie, ale kto to wie. Student nie jasnowidz. Republika marzeń Czym może pochwalić się w tej sytuacji krakowska AE? Choć niełatwo takie informacje znaleźć, RUSS AE liczy zaledwie kilku członków, trudno więc mówić o dwuinstancyjności, a już tym bardziej o pełnej reprezentacji studentów. Spełnienie tego wymogu oznaczałoby poszerzenie składu samorządu do kilkudziesięciu osób, z którego wydzielony mógłby zostać zarząd pełniący funkcje wykonawcze. Oczywiście ciekawym pomysłem byłoby stworzenie organu o charakterze komisji rewizyjnej, która kontrolowałaby poczynania zarządu. W grę wchodzą przecież niebagatelne kwoty pieniędzy – kilkaset


Manko 3 (51) luty 2007

Studencki Kraków 7

tysięcy złotych (sic!). Kiedy tak wiele mówi się o jawności życia publicznego, uczelnia wyższe powinna być miejscem, gdzie przejrzystość jest standardem. Pierwszy projekt utworzenia Parlamentu Studenckiego AE pojawił się z inicjatywy NZS już w 2005 roku – mówi Miłosz Mleczek, były prezes tej organizacji. Jednak do dziś zarówno ten projekt, jak i jego kolejne wersje nie zostały nawet wzięte pod uwagę. Nie jest to niestety problem spowodowany tylko i wyłącznie inercją samorządu. W wyborach udział bierze niewielki odsetek studentów, mało kto jest zainteresowany życiem uczelni, a to znaczy, że nie istnieje żadna oddolna presja, która mogłaby wymusić zmiany – dodaje Mleczek. Problem ten nie dotyczy tylko AE, na wszystkich uczelniach świadomość samorządności jest znikoma. A przecież od studentów może zależeć bardzo wiele, w tym także to, kto będzie ich rektorem (do nich należy 20% głosów w wyborach). Warto więc zadać sobie pytanie: o co chodzi z tym samorządem? Róbmy swoje Samorząd studencki to nie jacyś Oni – każdy z nas z momentem wejścia w mury uczelni staje się jego członkiem i przyjmuje za niego odpowiedzialność. Czy stać nas na taką ignorancję, by zostawić swoje sprawy grupce kilku osób? Nie znam lepszej odpowiedzi od parafrazy tej, którą kiedyś dał Wojciech Młynarski: róbmy swoje, bo dopóki nam się chce – drobiazgów parę się uchowa: kultura, sztuka, przejrzystość finansowa... Może to coś da, kto wie? Marcin Kędzierski

W dniach 9–11 marca 2007 r. w Poznaniu będzie miała miejsce Akademia Odpowiedzialne-

go Biznesu (Responsible Business Academy). To największe seminarium eminarium poświęcone odpowiedzialnemu biznesowi w Polsce, skierowane do studentów. Akademia jest współorganizowana przez AIESEC oraz Ligię Odpowiedzialnego Biznesu – program Forum Odpowiedzialnego Biznesu . Do udziału w trzydniowym wydarzeniu zapraszani będą zarówno studenci z Polski jak i z zagranicznych uczelni, w tym członkowie AIESEC z całego świata. Uczestnikami Akademii będą także firmy, które podejmą współpracę z organizacją AIESEC w ramach projektów o tematyce odpowiedzialnego biznesu. W wydarzeniu tym weźmie udział około 160 osób.

Symulacje Obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ

Być jak dyplomata W dniach 16-17 grudnia 2006 r. odbyła się zorganizowana przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Kraków Symulacja Obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ. Delegaci państw debatowali w tym czasie na temat palącej sytuacji związanej z rozszerzającym się konfliktem w Sudanie. Konferencja odbyła się pod patronatem honorowym Amnesty International, Prezydenta Krakowa i Marszałka Województwa Małopolskiego. Jej celem było poszerzenie wiedzy uczestników na temat międzynarodowych negocjacji i możliwość sprawdzenia się w roli dyplomatów. Skorzystać z niej mogło nie tylko około 40 uczestników wcielających się w rolę delegatów państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa, lecz również każdy, kto znalazł się w tych dniach w Wyższej Szkole Europejskiej lub na Uniwersytecie Jagiellońskim. Można było nie tylko

XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Orkiestra zagrała

fot. A. Żołądź

wysłuchać wykładów o historii Rady Bezpieczeństwa, zaś drugiego dnia konferencji na temat międzynarodowych negocjacji, lecz również przyjrzeć się toczonym obradom. Efektem negocjacji było wypracowanie projektu rezolucji przyjętej przez delegatów. Jej treść ze stanowiskami państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa, jak również zdjęcia z obrad można znaleźć na stronie projektu: www.aegee.krakow.pl/biezace/ symulacja.

120 tysięcy wolontariuszy, 1,5 tysięca sztabów w Polsce i 32 za granicą (w tym w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Bułgarii, Grecji, Irlandii, Meksyku, Niemczech). Zebrane pieniądze (w tym roku 23 105 329 zł), podobnie, jak w ubiegłym roku - mają być przeznaczone na zakup sprzętu ratującego życie dzieci poszkodowanych w wypadkach i na naukę zasad udzielania pierwszej pomocy. W tym roku (po raz pierwszy) wolontariusze kwestionowali na rzecz ludzi dorosłych chorych na cukrzycę.


8 Studencki Kraków

Manko 3 (51) luty 2007

Biały biznes Biznesmen to taki człowiek, który zarabia pieniądze… Na czarno1. To zdanie, które według Sylwii Lewandowskiej w uproszczeniu oddaje atmosferę, w jakiej znajdują się dzisiaj polscy przedsiębiorcy. 9 stycznia w Krakowie odbyło się spotkanie „Czy mały może więcej? ? dobre praktyki małej i średniej przedsiębiorczości (MSP)”. Stowarzyszenie AIESEC, organizator konferencji, zgromadziło polskich praktyków odpowiedzialnego biznesu, a także kilkudziesięciu przedstawicieli MSP zainteresowanych tematem. Wśród panelistów znaleźli się: Ewa Szymczak, Piotr Baran, prof. Jerzy Hausner, Janusz Majcherek, Jacek Dymowski oraz Tomasz Pruszczyński. Początkowe pytanie, które do końca spotkania dawało zaproszonym do myślenia brzmiało: Jak liczymy wartość firmy? W odpowiedzi prof. Hausner podkreślał ważną rolę reputacji firmy, co rozwijał później Andrzej Barański (z Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”), twierdząc, że jego firma nie mogłaby być reaktywowana, gdyby nie dobra pamięć wśród jej dawnych członków. Dyrektor generalny Os3 Multimedia Tomasz Pruszczyński mówił z kolei o bardzo ważnej roli komunikacji wewnętrznej i satysfakcji pracowników. Podał też przykład biura swojej firmy w Rybniku, gdzie stworzono portal informacyjny dla mieszkańców miasta. Pruszczyński twierdzi,

że dzisiaj liczba odwiedzających stronę przekracza 150 tysięcy, czyli liczbę rybniczan. Dyskusja zaproszonych ewoluowała. Jerzy Hausner zwrócił uwagę na łączenie korzyści biznesowych z odpowiedzialnością społeczną, możliwych do osiągnięcia w dłuższej perspektywie czasowej. Twórca ustawy o pożytku publicznym stwierdził, że gdyby nie przedsięwzięcie Gramin Bank (laureat pokojowej nagrody Nobla w 2006 r.), to firma Danone nie budowałaby teraz fabryki w Bangladeszu. Innym dobrym przykładem polskiej przedsiębiorczości była dla Andrzeja Barańskiego skromna rodzina Florków, dzisiaj międzynarodowego już producenta okien firmy FAKRO. Prowadząca Sylwia Lewandowska (z Forum Odpowiedzialnego Biznesu) przedstawiła też stereotypowe myślenie Polaków o biznesmenach, kojarzonych z zarabiającymi na czarno bogaczami. W reakcji przedstawiciel „Tygodnika Powszechnego” Janusz Majcherek żywo mówił o tworzeniu przez przedsiębiorców miejsc pracy, płaceniu podatków, a nawet dawaniu przykładu wyższej kultury życia, mającej być do-

brym przykładem dla innych. Jego wypowiedź uzupełnił szef programów CSR Telekomunikacji Polskiej Jacek Dymowski, który powiedział o potrzebie angażowania się na rzecz społeczeństwa, np. poprzez legalne „odsprzedawanie” starszych komputerów firmy za symboliczną złotówkę. Dymowski mówił też o przedsiębiorstwie, które „wyrzuca” sprzęt elektroniczny na formalne „wysypisko”, gdzie po wcześniejszym telefonie przyjeżdża ciężarówka, aby dobre części nie były marnowane. Nie podał jednak nazwy firmy ze względu na polski fiskus… Profesor Hausner zakończył spotkanie optymistyczną konkluzją, iż przy katastrofalnym stanie polskiej polityki, gospodarka ma się bardzo dobrze. Po konferencji organizatorzy przewidzieli szkolenie (tj. studium przypadku) dla uczestników o tytule: „Czy społeczna odpowiedzialność zwiększa konkurencyjność firmy?” Kolejne warsztaty, szkolenia i dyskusje skierowane m. in. do studentów, odbędą się w marcu w 19 miastach Polski (www. boss.org.pl). Są zatem powody do nadziei na, jakże dziś pożądaną, rosnącą świadomość odpowiedzialnego biznesu, przynoszącego długofalowe korzyści wszystkim interesariuszom. Paweł Cyrek Wypowiedź Karola, chłopca z programu prowadzonego przez Wojciecha Manna Duże dzieci, cytowana przez prowadzącą spotkanie Sylwię Lewandowską. 1

Międzynarodowa Konferencja „Inny – wróg czy przyjaciel?”

Różne aspekty inności Inny ma wiele imion: drugi, bliźni, ale też: obcy, wróg, odmieniec, ale też: przyjaciel. Inny przyjmuje różne postaci: może być imigrantem, turystą, człowiekiem z marginesu, kimś nieznającym naszego języka. Inność wywołuje różne reakcje: zaciekawienie, fascynację, chęć poznania i zrozumienia, ale też: niepokój, poczucie zagrożenia, strach. Konferencja „Inny – przyjaciel czy wróg”, która w dniach 16-17 stycznia miała miejsce w Wyższej Szkole Europejskiej, podjęła jeszcze jedną próbę nazwania, opisania i zrozumienia różnych sensów i aspektów inności. Współorganizatorem konferencji był Universite de Marne la Vallee, a patronat nad nią objęła Ambasada Francji. W jej ramach odbyły się trzy

sesje tematyczne: podczas pierwszej zatytułowanej „Odkrywanie innego” zajęto się miejscem pojęcia „innego” w filozofii europejskiej, w doktrynach politycznych, a także omawiano okres Holocaustu, który najtragiczniej doświadczył „inynych”. W trakcie drugiej sesji pt. „Modele przekraczania inności” pokazano różne propozycje dotyczące sposobów przekraczania granicy między „nami” a „innymi”. Ostatnia z nich – „Tożsamość wielowymiarowa, hybrydyzacja, melanż kulturowy, pogranicze” przedstawiała mniej lub bardziej szczegółowe przykłady zetknięcia się z innością. Referenci mówili o Dol-

nym Śląsku po II wojnie światowej jako miejscu spotkania z obcą kulturą, zupełnie nieznaną przybyszom wysiedlonym z Kresów, o Galicji pod panowaniem Habsburgów i jej literaturze jako świadectwie spotkania kultur i narodów; o kształtowaniu się świadomości amerykańskiej. Kilku referentów przedstawiło i poddało analizie własne zetknięcie z kulturą Islamu bądź z kulturą krajów, do których wyemigrowali bądź zamierzali wyemigrować.


Manko 3 (51) luty 2007

Społecznie 9

Debaty międzyreligijne i międzykulturowe w Centrum Kultury i Dialogu „Ignatianum” Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, mająca swą siedzibę w centrum Krakowa, przy ul. Kopernika 26, jest dynamicznie rozwijającą się uczelnią prywatną, posiadającą pełne prawa uczelni akademickiej, tzn. prowadzi nie tylko studia magisterskie, ale także doktoranckie. Liczba studentów tej stosunkowo młodej uczelni rośnie z roku na rok i obecnie już ok. 3000 osób studiuje na „Ignatianum” pedagogikę, filozofię i kulturoznawstwo. Od 8 lat w ramach „Ignatianum” funkcjonuje Centrum Kultury i Dialogu (www.CKiD.pl), które w amfiteatralnej Auli Ignatianum organizuje publiczne debaty z udziałem czołowych polskich naukowców, intelektualistów, publicystów, liderów świata kultury i religii (trzymając się jednak z dala od polityków). Spotkania odbywają się w kilku cyklach tematycznych, takich jak „Dialog międzyreligijny”, „Dialog międzykulturowy”, „Dialog światopoglądowy”, „Dialog z kulturą współczesną” czy „Dialog społeczny”. W ostatnich miesiącach odbyły się przykładowo następujące debaty: - „Buddyzm wobec chrześcijaństwa” z udziałem Lamy Rinczena - przewodniczącego Polskiej Unii Buddyjskiej i prof. Łukasza Trzcińskiego – dyrektora Instytutu Religioznawstwa UJ. - „Czy Kościół ma problem z wolnością?” z udziałem czołowych polskich publicystów: Piotra Semki z „Rzeczpospolitej”, Adama Szost-

kiewicza z „Polityki” i Katarzyny Wiśniewskiej z „Gazety Wyborczej” - „W co nie wierzy ten, kto nie wierzy?” z udziałem prof. Magdaleny Środy – b. minister ds. równouprawnienia w rządzie Marka Belki. - „Czy wszystkie drogi prowadzą do Boga?” z udziałem buddystki dr Jolanty Gablankowskiej-Kukucz, muzułmanina Rasula Bachaeva – czeczeńskiego studenta z UJ, Henryka Halkowskiego z Żydowskiej Gminy Wyznaniowej oraz dr Janusza Salamona SJ – dyrektora CKiD. Debaty odbywają się średnio dwa razy w miesiącu. Plakaty z zaproszeniem na kolejne spotkania w CKiD są zawsze rozprowadzane na wszystkich uczelniach Krakowa, a informacje o spotkania można znaleźć w mediach. Wśród stałych patronów medialnych CKiD są m.in. „Tygodnik Powszechny” oraz „Rzeczpospolita”. Zapraszamy! dr Janusz Salamon SJ dyrektor CKiD

WOLONTARIUSZE MAJĄ SWOJE MIEJSCE We wtorek 19 grudnia 2006 r. w Krakowie przy ulicy Karmelickiej 43, zostało otwarte Małopolskie Centrum Wolontariatu,. W uroczystościach otwarcia wzięli udział między innymi: ks. kardynał Franciszek Macharski i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Karol Musioł. Pomysłodawcą i organizatorem działalności tej instytucji jest Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Misją Centrum Wolontariatu jest popularyzowanie wolontariatu wśród młodzieży akademickiej, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych oraz stwarzanie warun-

ków do długotrwałego partnerstwa i współpracy pomiędzy nimi. Studenci będą mogli spotykać się w Centrum, przygotowując programy edukacyjno-rozrywkowe dla młodzieży szkolnej z małych miast i wsi. Oprócz tego celem Centrum jest pomoc młodzieży studenckiej i absolwentom wyższych uczelni krakowskich w nawiązaniu kontaktów zawodowych, a pracodawcom w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników. Działalność Centrum Wolontariatu na razie będzie funkcjonować na obszarze Polski południowej, jednak do końca 2007 r. planowane jest poszerzenie zasięgu na całą Polskę. Weronika Stor


10 Społecznie

Manko 3 (51) luty 2007

Akademia Rolnicza wspólnie z Muzeum Przyrodniczym i Lasami Państwowymi TANAP ze Słowacji zapraszają na wystawę

Tatry pod lupą Zapewne nikt z nas, wędrując górskimi szlakami Tatr, nie przeszedł obojętnie obok piękna otaczającej fauny i flory. Podziwiamy krzewy, drzewa, kwiaty, wsłuchujemy się w śpiew ptaków, ale i …niesamowitą ciszę. Jednak niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że wymagająca szczególnej troski tatrzańska przyroda charakterystycznie układa się w piętra klimatyczno-roślinne, które zamieszkują różne gatunki zwierząt. Dziki, niedźwiedzie, sarny, świstaki oraz inne zwierzęta bytujące w wysokogórskich terenach Tatr można oglądać od 15 grudnia 2006 r. w Muzeum Przyrodniczym PAN przy ul. Św. Sebastiana 9 w Krakowie. Akademia Rolnicza wspólnie z Muzeum Przyrodniczym i Lasami Państwowymi TANAP ze Słowacji przygotowały wystawę zatytułowaną „Ochrona środowiska wysokogórskiego Tatr. Nowoczesne metody badawcze w ekologii i bioróżnorodności środowiska wysokogórskiego”. Ma ona przede wszystkim na celu

multimedialną prezentację systemu, który umożliwia rejestrację niekorzystnych zmian, zachodzących za sprawą postępującego wpływu człowieka w biotopach górskich. Na system składają się: GIS (System Informacji Geograficznej), GPS

(System Geograficznego Pozycjonowania), wykorzystujący techniki satelitarne oraz fotografię triestalną – tzn. wykonaną z powierzchni Ziemi-zarówno wielkoformatową, jak i makrofotografię. Kolejną atrakcją wystawy są makiety przedstawiające biotopy górskie i mieszkające w nich gatunki zwierząt. Ekspozycja prezentuje efekty części projektu badawczego, prowadzonego w ramach współpracy polsko-słowackiej od 2000 r. w przepięknej Dolinie Wielickiej na Słowacji (u stóp Gerlacha). Prezentacja nabiera w obecnych czasach szczególnego znaczenia. Ukazuje strategię nowoczesnej ochrony środowiska, na co położony jest szczególny nacisk w kraju i na świecie. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających do końca września bieżącego roku. Izabella Jachimczyk Biuro promocji AR

Okiem socjologa prof. dr hab. Ryszard Dyoniziak

Sprawa wydobycia węgla

Jak się mają nasze spory z górnikami z podobnymi problemami w Niemczech: tona wydobytego węgla kamiennego w Niemczech wynosi trzy razy więcej niż w Polsce. A i tak dotacje ze skarbu państwa wynoszą ok. 2 mld euro rocznie ( ale w 2006 roku wyniosły 2,50 mld, w 2007 roku 2,40 mld, oraz w roku 2008 – 2,37 mld). Jak szacuje „Focus” (z 11.12.2006) dotacje te kosztować będą w 2018 roku aż 39,7 mld euro. Jak pisze „Die Welt” (z 25.08.2006): Niemieckie górnictwo węgla kamiennego jest ekstremalnie drogie. Czy to znaczy, jak u nas myślą różni politycy i biznesmeni, że Niemcy mają zamiar zamknąć kopalnie lub je sprywatyzować i dopiero za kilka lat zamknąć, a na terenach pogórnicznych będzie można zakładać parki i budować nowe supermarkety? Nic z tych rzeczy. Prasa niemiecka pełna jest wielkich reklam z hasłami „górnictwo węgla ma przyszłość”. Dlaczego więc Niemcy, tak dobrze umiejący liczyć, nie chcą zlikwidować tego – niby nieopłacalnego, działu gospodarki? Otóż czysty rachunek ekonomiczny wskazuje, że likwidacja byłaby bardziej

kosztowna dla państwa! Zamknięcie kopalni to nie jest jednorazowa akcja, jak u nas w Chrzanowie, gdy na polecenie, pożal się Boże polityków i biznesmenów, zalano wodą kopalnię. Rachunek za likwidację ma charakter ciągniony: chodzi nie tylko o miliardowe wypłaty zwolnionym górnikom, nie tylko emerytury. Jeśli z górnictwem jest związanych pół miliona rodzin i kilkaset firm kooperujących, jeśli trzeba wydać miliardy za szkody górnicze, za przywróceniem właściwego krajobrazu, jeśli weźmiemy pod uwagę degradację całych wspólnot sąsiedzkich i ro-

dzinnych, trudne problemy znalezienia pracy dla młodszych roczników, zwiększone koszty lecznictwa, wydatki na zwalczanie przestępczości na terenach pogórniczych – likwidacja kopalni jest zupełnie nieopłacalna w krótkim okresie czasu. A olbrzymie zasoby węgla potrzebne dla gospodarki i ludności mają być pozostawione w ziemi, w sytuacji gdy ciągle są problemy z otrzymywaniem gazu od kapryśnych dostawców? Czy o tym wszystkim wie nasz przystojny wiceminister gospodarki Paweł Poncyliusz.?


Manko 3 (51) luty 2007

Studencki Kraków 11

Rozgrywki gier kierowniczych MARKET PLACE

Polscy studenci najlepszymi wirtualnymi przedsiębiorcami na świecie Pięciu studentów ekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (Wojciech Pitura, Jakub Niedzielski, Marcin Lech, Jakub Skrzypczak i Tomasz Ciszek) zajęło I miejsce w prestiżowych, międzynarodowych rozgrywkach gier kierowniczych MARKET PLACE, które organizowane są przez Innovative Learning Solution. Studenci WSIiZ startowali w kategorii Advanced Strategic Marketing. Studenci WSIiZ byli wirtualny- tora. To było fantastyczne uczucie kiedy mi właścicielami firmy HostNet, która okazywało się, że podbiliśmy ponad 70 zajmowała się sprzedażą komputerów. %t rynku a nasza konkurencja zaledZajmowali się m.in. reklamą firmy, po- wie kilka procent – mówią studenci. lityką kadrową i płacową, rozwijali sieć sprzeTomasz Pisarek, Market Place to daży. Założyli firmę, która opiekun naukowy najbardziej znana na miała oddziały na pięciu studentów: Sukświecie komputerokontynentach. Zatrudniaces Studentów wa symulacja prowali pracowników, których WSIiZ jest olbrzydzenia firmy, w któcelem stała sprzedaż jak mi. Wykazali się rej konkurują zesponajwiększej ilości kompudużą wiedzą z zały studentów z caterów, najlepsi-dostawali kresu zarządzania, łego świata. Finał premie. Nawet oferta doekonomii i markerozgrywek odbył się stosowana była do typu tingu. W pięknym w grudniu 2006 r. klienta: minimalisty, postylu – przejmując dróżnika, vip-a, innowaprawie 80% ryn-

Konferencja naukowa zorganizowana przez Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

Rozwój regionalny a integracja europejska Bawaria, Flandria, Toskania, Katalonia, Lotaryngia, Podkarpacie-odmienne kultury, problemy, inny język i poziom rozwoju, a jednak wszystkie one są częścią UE. O problemach regionów w UE dyskutowano podczas konferencji naukowej pt.: „Rozwój regionalny a integracja europejska”, zorganizowanej przez Koło Naukowe MSG w dniu 19 grudnia 2006 r. Patronat nad nią objął prof. dr hab. Andrzej Szromnik. Konferencję rozpoczęło wystąpienie prof. dr hab. Ireny Pietrzyk, która podjęła temat roli regionów oraz wzmacniania się ich pozycji w UE na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Duże zainteresowanie wśród uczestników konferencji (patrząc na to, że osoby pochodzące z tego województwa stanowią drugą grupę pod względem liczebności wśród studentów AE) wzbudziły wystąpienia poświęcone wpływowi funduszy unijnych na rozwój Podkarpacia. Mimo że Podkarpacie to jeden z najbiedniejszych regionów UE, starania podejmowane przez władze

lokalne pozwalają mieć nadzieję na pozytywne zmiany (przytoczono przykłady: rozbudowa Domu Kultury w Rzeszowie, budowa Muzeum - Wielokulturowego Centrum Historii i Sztuki, budowa Parku Naukowo-Technologicznego). Z dużym entuzjazmem przyjęte zostało wystąpienie pani Mirandy Trojanowskiej, szefowej Biura Funduszy Pomocowych Urzędu Miasta Krosna. Z prezentacji wyłonił się obraz Krosna jako prężnie rozwijającego się miasta, czego najlepszym dowodem jest uplasowanie się na III miejscu w Pol-

ku – pokonali studentów z czołowych amerykańskich uniwersytetów, a także z Niemiec i Gruzji, prowadzących konkurencyjne firmy. Magdalena Hendzel-Kucharska rzecznik prasowy WSiZ w Rzeszowie

sce w konkursie „Samorządowi Liderzy Funduszy Strukturalnych”. Kolejny pozytywny przykład na bardzo dobre wykorzystanie programów przedakcesyjnej pomocy finansowej na Podkarpaciu (tym razem był to Mielec), przedstawił Marcin Skowron, członek Koła Naukowego MSG. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudził wykład dr Anny Odrobiny zatytułowany „Rozwój regionalny a przedsiębiorczość”. Na zakończenie prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski przedstawił pesymistyczną wizję przyszłości UE, wynikającą ze zróżnicowania w poziomie rozwoju poszczególnych jej regionów. Zagrożeniami dla wspólnej przyszłości są m.in.: brak wspólnego stanowiska polityków unijnych co do systemu politycznego jaki powinien zostać przyjęty w zintegrowanej Europie, zbyt mała aprobata społeczna dla integracji, jak również niedostateczna świadomość, że nie jesteśmy tylko obywatelami danego kraju, czy regionu, ale przede wszystkim jednej Europy. Olga Smolińska i Małgorzata Wójcik członkinie Koła Naukowego MSG


12 Studencki Kraków

Manko 3 (51) luty 2007

Wino, śpiew i … makaron

Z jakim krajem kojarzą wam się te trzy hasła? Czyżby z Włochami? Ale Italia to nie tylko spaghetti, pizza i AC Milan. O tym my, czyli członkowie Aegee-Kraków, postanowiliśmy przekonać gości Wieczoru Włoskiego, który odbył się 13 grudnia 2006 r. w klubie RE.

Naszym głównym wnym zamiarem było o zaznajomienie krakowskich student studentó studentów z kulturą, geografią i kuchnią Włoch. Dlatego pierwszym punktem spotkania była prezentacja, w której przybyli goście zaznajomieni zostali z obszerną wiedzą na temat Italii. Potem przyszedł czas na degu-

Podsumowanie Akcji Świąteczny Stół Pajacyka

stację włoskiego wina oraz słodki poczęstunek. stunek. By wprowadzić uczestników spotkania w bardzo dobry nastrój, kolejną propozycją była wspólną zabawa. Głównym punktem tej części było karaoke. Po początkowych oporach, zachęceni widokiem

N PATRO

LNY

MEDIA

18 grudnia 2006 roku w Warszawie odbyło się spotkanie PAH podsumowujące Akcję Świąteczny Stół Pajacyka. W Krakowie do akcji włączyło się 105 lokali gastronomicznych. Organizatorzy szacują, że przekroczona zostanie kwoty 15 000 ze wszystkich lokali + wpływ z aukcji 5496 zł. Średnia cena obiadu w Małopolsce wynosi 2,- zł. Oszacowano, że uda się kupić 10 000 obiadów dla dzieci na nowy rok szkolny w ramach Programu Pajacyk. Polska Akcja Humanitarna kontynuuje więc działania monitorujące placówki, które wnioskowały o przyznanie dofinansowania. Oprócz pomocy finansowej, której dostarczył krakowskie lokale,11 grudnia na antenie Radia Kraków odbyła się licytacja przedmiotów od znanych artystów krakowskich. Mieszkańcy Małopolski nie zawiedli i licytując pamiątki, wsparli akcje Świąteczny Stół Pajacyka. W sumie akcja przyniosła 5496 zł! Licytowano m.in. 2 słynne kartki wyklejanki Wisławy Szymborskiej (sprzedano za 1000 zł), szal z Palestyny i ulubiona płyta z pastorałkami Janiny Ochojskiej (1200zł), baśnie na płytach CD czytane przez Jerzego Stuhra (500zł), krawat i apaszka państwa Pendereckich (200zł) czy scenariusz z filmu „Testosteron” z autografem Macieja Stuhra (500zł). Również internauci mogli licytować: na liście przedmiotów znalazły się m.in. singiel z dedykacja Janusza Radka, książka Andrzeja Sikorowskiego „Piosenki A.Sikorowskiego”oraz jego płyta „Kraków – Saloniki”

R

E

K

Włochów świetnie śpiewających piosenki Erosa Ramazottiego czy niezniszczalną „Felecitę”, również Polacy pokazali, że nie gęsi i śpiewać umieją. Dodatkową zachętą były tu zniżki na bilety do Włoch ufundowane przez biuro podróży Antałek. Bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą, częścią wieczoru była dyskusja z udziałem przedstawicieli obu nacji na temat stereotypów narodowych. Tutaj za materiał poglądowy posłużyły dwa filmiki: jeden animowany, nakręcony przez Włocha, dotyczący różnic miedzy Włochami a UE, i drugi – w formie sondy ulicznej przeprowadzonej na Rynku Głównym w Krakowie, który w zabawny sposób pokazywał stereotypy na temat Włochów. Testem na ile wieczór włoski można uznać za udany, był poniekąd konkurs wiedzy o Włoszech. Rywalizacja była ogromna, doszło nawet do dogrywki. Wszystko za sprawą atrakcyjnej nagrody-kolacji dla dwóch osób w restauracji Pepe Rosso. Świetnym uwieńczeniem zabawy była impreza taneczna, na której nastąpiła pełna integracja polsko-włoska. Jakub Wacławczyk L

A

M

A


Manko 3 (51) luty 2007

Studencki Kraków 13

Sympozjum z okazji 50. rocznicy za założenia Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie IALNY

N MED

PATRO

„Turystyka Młodzieży Akademickiej – Tradycje, Współczesność, Perspektywy”

W dniu 9 grudnia 2006 r. w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie odbyło się sympozjum zatytułowane: „Turystyka Młodzieży Akademickiej – Tradycje, Współczesność, Perspektywy”. Organizatorami tego spotkania były: Instytut Turystyki i Rekreacji AWF w Krakowie, Komisja Akademicka Zarządu Głównego PTTK oraz Oddział Akademicki PTTK w Krakowie. Sympozjum zorganizowane zostało dla upamiętnienia 100. rocznicy utworzenia Akademickiego Klubu Turystycznego we Lwowie oraz 80. rocznicy powstania krakowskiej AWF. Z początkiem 2007 r. mija także 50. rocznica założenia Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie. Powyższe okoliczności w bezpośredni sposób skłaniały do refleksji nad turystyką młodzieży studenckiej. W sympozjum wzięło udział ok. 40 gości m.in. przedstawiciele akademiccy organizatorzy turystyki, organizacje przewodnickie i studenckie kół turystycznych. Uroczystego otwarcia spotkania, które odbywało się w reprezen-

tacyjnej Sali Senackiej AWF, dokonali: Zastępca Dyrektora Instytutu Turystyki i Rekreacji AWF dr Jerzy Raciborski oraz Prezes Oddziału Akademickiego PTTK w Krakowie dr Piotr Dąbrowski, prowadzący dyskusję. Podczas spotkania wygłoszone min. referaty dotyczące działalności turystycznych organizacji akademickich w Czarnohorze, studenckich wydawnictw turystyczno-krajoznawcze, symboliki odznak i strojów w studenckich kołach przewodnickich a także kilka o historii i działalności PTTK w Krakowie. W dyskusjach, które miały miejsce po każdym z wystąpień (a także w dyskusji finalnej), nie zabrakło nostalgicz-

nych refleksji dotyczących bogatej historii i dorobku materialnego oraz kulturowego turystyki akademickiej na ziemiach polskich. Takie podsumowanie, w 100. rocznicę powołania lwowskiego AKT, było – w zgodnej opinii uczestników – niezwykle cenne i potrzebne. 19 marca zapraszamy na Koncert Piosenki Turystycznej, a już 30 marca Jubileuszowy Zjazd Oddziału. Szczegóły na www.oakrakow.pttk.pl/lecie/ mgr Bartosz Szczechowicz

Specjaliści prawa podatkowego w Krakowie

VII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa W dniach 8–10 grudnia 2006 r. w Collegium Novum UJ odbyła się VII edycja Ogólnopolskiej Konferencji Podatkowej. Organizatorem obrad było Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków oraz jedna z wiodących firm świadczących usługi w zakresie doradztwa biznesowego – Ernst & Young. Po raz pierwszy w siedmioletniej historii projektu odbywał się on w Krakowie. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor UJ oraz prof. dr hab. Tadeusz Włudyka – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskie-

go. Z kolei patronat merytoryczny sprawował prof. dr hab. Bogumił Brzeziński z Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który poprowadził również jeden z wykładów. Konferencja była poświęcona najbardziej aktualnym zagadnieniom, związanym ze stosowaniem prawa podatkowego w Polsce, także w związku z naszym przystąpieniem do Unii Europejskiej. Spotkanie zgromadziło wielu znawców prawa podatkowego. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel z Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. dr hab. Bogumił Brzeziński, uznawany za jedne-

go z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej nauki prawa podatkowego. Nie zabrakło również reprezentantów firm zajmujących się doradztwem podatkowym, którzy podzielili się z uczestnikami swoim doświadczeniem w stosowaniu prawa podatkowego. Konferencję zainaugurował Mirosław Barszcz – wiceminister finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, wystąpieniem dotyczącym zmian w podatku VAT od 2007 r. W obradach wzięło udział około 130 osób, wśród których największą grupę stanowili studenci z Krakowa i wielu innych miast z całej Polski, ale pojawili się również doradcy podatkowi, pracownicy firm świadczących usługi księgowe oraz przedstawiciele Izby Skarbowej. IALNY

N MED

PATRO

Leszek Dutkiewicz Agata Oczkowicz


14 Studencki Kraków

Manko 3 (51) luty 2007

80-lecie „nadwornego historyka AE”

fot. R. Cygan

Jubileusz Profesora

Jana Mariana Małeckiego W dniu 7 grudnia 2006 r. AE na uroczystym posiedzeniu Senatu uczciła jubileusz 80. urodzin prof. Jana M. Małeckiego, doktora honoris causa AE w Krakowie, jej Rektora w latach 1981-1984, wieloletniego kierownika Katedry Historii Gospodarczej. W uznaniu zasług Profesora dla nauki i szkolnictwa krakowskiego prezydent m. Krakowa prof. Jacek Majchrowski osobiście wręczył Jubilatowi Srebrny Medal „Cracoviae Merenti”. Rektor AE prof. dr hab. Ryszard Borowiecki podkreślił wielkie zasługi Profesora Małeckiego dla Uczelni, w szczególności w okresie piastowania przez niego funkcji prorektora ds. studenckich oraz rektora AE, a także kierowania Katedrą Historii Gospodarczej. Następnie Prof. Jacek Purchla z Katedry Historii Gospodarczej przedstawił drogę naukową i nauczycielską Jubilata. Z gratulacjami, stosownymi adresami i życzeniami zdrowia oraz dalszej aktywności naukowej występowali: prezes PAU - prof. Andrzej Biała, wiceprezes Krakowskiego Oddziału Polskiego

Towarzystwa Historycznego – prof. Maciej Salomon, prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa – prof. Jerzy Wyrozumski, przedstawiciele związków zawodowych i studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie, przyjaciele i współpracownicy Profesora. Sam Jubilat podziękował wszystkim zebranym za życzenia oraz podzielił się wieloma refleksjami na temat swej pracy oraz swych zainteresowań naukowych (w szczególności dotyczących dziejów Krakowa). Starał się z wrodzonym poczuciem humoru oraz krytycznym do siebie stosunkiem wskazać na niedostatki i uchybienia tej pracy. Dr hab. Jan Szpak, Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej

Konferencja w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego

Quo vadis Azjo? W dniu 14 grudnia 2006 r. w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego odbyła się konferencja, której motywem przewodnim było pytanie o przyszłość krajów azjatyckich. „Quo vadis Azjo?” Takim wspólnym tytułem opatrzono referaty oraz dyskusję nad tym niewątpliwie intrygującym problemem. W ramach konferencji swoje referaty wygłosili m.in.: wybitny znawca Chin prof. Waldemar Dziak: Stosunki polsko–chińskie na przestrzeni dziejów; oraz specjalista w zakresie państw Dalekiego Wschodu (w tym w szczególności Japonii) prof. Robert Jakimowicz: Perspektywy stosunków amerykańsko–japońskich. W konferencji wzięła też udział grupa doktorantów Akademii Pedagogicznej w Krakowie, która zajęła się: wyzwaniami stojącymi przed postradzieckimi krajami Azji Środkowej, jak również pozycją i rolą kobiety w Islamie. Po raz pierwszy do-

puszczono też w ramach dydaktycznego eksperymentu do wygłoszenia referatów studentów II roku politologii (I rok politologii przygotował konferencję od strony technicznej). Po zakończeniu pierwszej części konferencji (referaty tematyczne), druga część konferencji upłynęła na dyskusji. Warto podkreślić, że owocem konferencji będzie opracowanie, w którym znajdzie się zbiór wygłoszonych referatów, a także kilka innych, związanych w sposób pośredni lub bezpośredni z tematem

Prof. dr hab. Jan Marian Małecki

– w latach 1958-1997 r. związany z Katedrą Historii Gospodarczej.. W latach 1975-1978 był prorektorem a w 1981 r. został wybrany rektorem AE. Funkcje tę pełnił w trudnym okresie początków lat osiemdziesiątych. W 2000 r. nadano mu tytuł doktora honoris causa AE w Krakowie „za wielki wkład w badania nad historia gospodarczą oraz wybitne zasługi dla rozwoju Akademii i wychowanie pokoleń jej studentów”. Dorobek naukowy Profesora to głównie historia handlu, dzieje miast ( w szczególności Krakowa). Nadal jest bardzo aktywny naukowo. Utrzymuje kontakt z uczelnia, mówiąc o sobie „jestem nadwornym historykiem Akademii Ekonomicznej”..

konferencji, artykułów. Między innymi znajdzie się w nim esej autorstwa prof. Waldemara Dziaka i mgr. Roberta Kłaczyńskiego O dziejach Zofii Witte (później Potockiej), tajemniczej branki z ziem Imperium Osmańskiego, która zrobiła prawdziwą furorę na salonach europejskich w XVIII w. i miała niepodważalny wpływ poprzez swoje intrygi na sytuację w Polsce doby rozbiorów. W zatwierdzonym już harmonogramie konferencji Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego na rok 2007 przewidziano co najmniej pięć konferencji (z zarządzania, pedagogiki, socjologii oraz politologii). Chętnych do wzięcia udziału gorąco zapraszamy Robert Kłaczyński Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie

...Ciąg dalszy działu STUDENCKI KRAKÓW s. 55


Studiuj z głową 15

Manko 3 (51) luty 2007

Edukacja i Praca Po co studia? Jestem studentką, otaczają mnie studenci, moje koleżanki studiują, mój chłopak jest magistrem. Słyszę, że ktoś się nie dostał na studia, ktoś je skończył, kilku „wzięło dziekankę”, część wyjechała... Co oznaczają studia – magiczne, wręcz magnetyczne to słowo, które rok w rok przyciąga nowe rzesze przyszłych ekonomów, techników, lekarzy, prawników... Co nas, studentów, tak mocno pcha do studiowania? Głód wiedzy? Chęć usamodzielnienia się? Poznania ludzi o podobnych zainteresowaniach? Ambicje rodziców? Czy czysto pragmatyczna, wiara w to, że teraz „studia to podstawa”? Myślę, że wszystkie wyżej wymienione powody można mnożyć. W całym Krakowie istnieje niezliczona ilość wydziałów, kierunków, specjalności, a co roku powstają nowe, być może ciekawsze, być może lepiej przygotowujące do twardej walki na chwiejnym rynku pracy. Co zatem decyduje o wyborze kierunku? Przede wszystkim zawężamy wybór, określając się jako humanistów lub umysły ścisłe. Dalej jest już dużo prościej. Przedstawiciele „Samodzielnej Sekcji do spraw Informacji” z Akademii Pedagogicznej twierdzą, że dla wahających się najważniejszym kryterium jest popularność kierunku. Na AP od lat królują filologie obce – anglistyka, iberystyka a także nowo utworzona filologia włoska, natomiast znikoma ilość młodych ludzi decyduje się na fizykę. W tej dziedzinie na deficyt kandydatów narzeka również AGH. Na UJ co roku ponad dwadzieścia osób bije się o indeks na psychologię. Ci, którym się nie udało, „lądują” na innych kierunkach, żeby „coś robić” i albo godzą się z losem albo co roku składają podania na wymarzony kierunek. Zaoczne czy dzienne? Justyna z I roku Akademii Ekonomicznej zdecydowała się na studia zaoczne, ponieważ wbrew pozorom są tańsze: Nie mogę liczyć na rodziców, muszę pracować; opłacić czesne, mieszkanie, rachunki. Studiując dziennie po prostu głodowałabym. Inni „zaoczni” stawiają na możliwość uzyskania doświadczenia zawodowego, mają

cięższą sytuację rodzinną (młode mamy) lub otwarcie przyznają się do lenistwa: Mam zjazdy 1-2 razy w miesiącu. Wiem, że dyplom jest ważny, więc studiuję, ale studia dzienne byłyby dla mnie stratą czasu - kwituje Sebastian. Studentów dziennych nadal jest więcej, na uczelniach państwowych jest to nieodpłatny system nauki. Istnieje silne przekonanie, że dają lepsze przygotowanie do zawodu i “poszerzają horyzonty”. Agnieszka z I roku matematyki na Akademii Pedagogicznej marzyła o zawodzie nauczycielki od zawsze: wybrałam studia dziennie, bo to zupełnie inny system przyswajania wiedzy, chcę być nauczycielką, która będzie umiała odpowiedzieć na każde pytanie ucznia – studia dzienne dają większą gwarancję, że poznam różne kruczki lub niuanse, o których nie jest napisane w podręcznikach, a o których dowiem się tylko z wykładu lub rozmowy z profesorem. Z kolei Marek twierdzi, że studia dzienne to prawdziwe studiowanie, a studiowanie to bogate życie studenckie i porządne wykształcenie. Tak naprawdę ilu studentów, tyle motywacji Dr Urszula Tokarska, która skończyła studia w 1989 r., twierdzi, że ogromna ilość absolwentów szkół średnich wybiera studia, bo chce się czegoś dowiedzieć. Potem, otrzymawszy in-

Patroni Honorowi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Partner Działu

deks, są aktywni, dobrze przygotowani na zajęcia i z takimi najlepiej się współpracuje. Istnieje poza tym duży nacisk społeczny na młodych ludzi: trzeba studowiać, bo studia dają wykształcenie, pracę, wyższe zarobki. W czasach dr Tokarskiej można było podjąć pracę już po szkole pomaturalnej. Wielu mężczyzn decyduje się na studia, aby uniknąć wojska, a część kobiet wybiera

kształcenie pedagogiczne, bo wydaje im się łatwe, i nie wie, jaki inny zawód mogłaby wybrać. Jednak studia nauczycielskie są trudne, a uczący się, przekonują się o tym dopiero w ich trakcie. W życiu poza tym, jak się okazuje, naprawdę liczy się wiedza oraz tak zwane „soft skills” (umiejętności miękkie – komunikatywność, zaradność), nie dyplom ukończonej uczelni Jola i Paulina


16 Studiuj z głową

Manko 3 (51) lutyluty 20072007 Manko 3 (51)

PARTNER DZIAŁU

Praktyka w cenie „Wiele osób uważa, że dobre wykształcenie jest gwarancją na znalezienie wymarzonej pracy. Realia są jednak inne. Nie wystarczy dobra uczelnia, czy stopień naukowy - najważniejsze jest doświadczenie. Trudno jednak wyobrazić sobie, aby student studiów stacjonarnych był w stanie pogodzić naukę z etatową pracą. W takich sytuacjach, wartość młodego człowieka na rynku pracy zacznie podnoszą wszelkiego rodzaju staże i praktyki. Należy jednak pamiętać, aby przy wyborze stażu czy praktyki kierować się również kryterium wartości marki firmy. Staże odbyte w uznanych firmach z pewnością zdobędą akceptację w oczach przyszłego pracodawcy.” – mówi Marcin Parczewski z Accenture Techology Solutions. W jaki sposób zdobyć doświadczenie, jednocześnie studiując? Jak pogodzić dobre wyniki z pracą zawodową? Jak zdobyć pierwszą pracę, kiedy większość pracodawców wymaga, co najmniej półrocznego doświadczenia? Wydaje się to niemożliwe, ale… Obecnie coraz więcej uczelni wprowadza zajęcia, których zaliczenie polega na realizacji projektu. Studenci w kil-

Marcin Parczewski

tzw. „case studies”. Mają one na celu przybliżenie charakteru pracy w danym przedsiębiorstwie, a polegają na rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z którymi codziennie stykają się pracownicy. Udział w projektach uczelnianych, „case studies”, a nawet praca w organizacjach studenckich to działania, które wprowadzają studentów do środowiska

Edyta Gałaszewska-Bogusz

kuosobowych grupach opracowują zadania, zaproponowane przez wykładowców. Prowadzą badania i analizy, szukają konkretnych informacji w wybranych firmach. Projektują proste lub bardziej zaawansowane aplikacje (to w przypadku kierunków informatycznych). Oczywiście podczas realizacji takich ćwiczeń, studenci nie zdobywają doświadczenia w środowisku rzeczywistym – jest to raczej symulacja, ale dzięki temu są bliżej rzeczywistych problemów. Wiele firm organizuje również wydarzenia dla studentów bezpośrednio na uczelniach. Wśród nich są również

Grzegorz Laudy

komercyjnego, ułatwiają start zawodowy i rozpoczęcie kariery. Zaczynając od praktyk „Moją przygodę z Accenture rozpocząłem jako student czwartego roku, od dziewięciomiesięcznego stażu. Z mojego punktu widzenia, praktyki podniosły moją konkurencyjność na rynku pracy - wzbogaciły moje CV. Świadczyły o mojej przedsiębiorczości oraz zapale do pracy. Co więcej były dla mnie szansą na poznanie bliżej pracodawcy, interesujących ludzi, branży czy też kultury organizacji i środowiska

pracy. Praktyki pozwoliły mi rozwinąć umiejętności zarówno merytoryczne, jak i interpersonalne. Zwiększyły moje szansę na uzyskanie oferty stałej pracy w Accenture. Z drugiej strony mogłem też świadomie podjąć decyzje o tym, czy chce przedłużyć współpracę właśnie z tą firmą. Na koniec, punkt, który może być przez wielu uważany za najistotniejszy: staż był dla mnie źródłem dochodu.” – opowiada Grzegorz Laudy, konsultant w dziale usług dla instytucji finansowych w Accenture. Wiadomo jest, że pierwsze momenty w pracy nie są proste – trzeba umieć znaleźć zastosowanie wiedzy teoretycznej w ramach wykonywanych zadań. W Accenture nowo zatrudnione osoby, nawet na praktykach, od pierwszego dnia pracują na projektach prowadzonych dla klientów. Początkowo muszą się wiele nauczyć – przechodzą odpowiednie specjalistyczne szkolenia z zakresu realizowanego projektu. Później otrzymują zadania, które wykonują pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. Mogą się do nich zwrócić z każdym pytaniem czy też problemem. Zatrudniane są przeważnie osoby po studiach, bez większego doświadczania, tak więc starsi pracownicy, pamiętając swoje początki, starają się pomóc młodszym kolegom w ich pierwszych dniach. Doświadczenie zawodowe w cenie Edyta Gałaszewska-Bogusz pracuje w zespole outsourcingowym Accenture od stycznia 2004 roku. Obecnie zajmuje stanowisko Supervisora niemieckiego zespołu ds. należności. „Bardzo cenię sobie możliwość współpracy z osobami, które już wcześniej miały styczność z komercyjnym środowiskiem, nawet, jeśli była to tylko praca czasowa. Oprócz pewnego doświadczenia osoby te są znają ogólne zasady, którymi kierują się korporacje. Poza tym zwykle potrafią we właściwy sposób przeprowadzać rozmowy telefoniczne z klientami, i to już od pierwszego dnia pracy. Zwłaszcza, jeśli są to klienci zagraniczni, a osoba odbywała praktyki zagranicą. Taki staż daje sporą swobodę w komunikowaniu się w języku obcym.”


Indywidualne doradztwo prowadzone jest przez psychologa – pracownika ACK. Obejmuje przede wszystkim rozmowy doradcze dotyczące: planowania ścieżki rozwoju zawodowego, wyboru specjalizacji oraz przyszłego zawodu, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz opracowaniu poprawnych dokumentów aplikacyjnych.

Akademia Ekonomiczna

Akademia Pedagogiczna Biuro Karier współpracuje z doradcą psychologicznym i zawodowym z Katedry Psychologii AP.

Akademia Górniczo-Hutnicza Doradztwo indywidualne - główne obszary pomocy: analiza kwalifikacji zawodowych i dodatkowych umiejętności; źródła informacji o rynku pracy; metody skutecznego poszukiwania pracy (praktyki); zapoznanie z planami rekrutacyjnymi branż interesujących kandydata; pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych; przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej i innych procedur stosowanych przez pracodawców; indywidualna pomoc w zakresie prowadzenia własnej działalności gospodarczej i inne.

Akademickie Centrum Kariery 6. Gdzie mogę znaleźć ul. Rakowicka 27 Kraków budynek Księżówka, Biuro Karier na mojej www.kariery.ae.krakow.pl uczelni?

Centrum Karier AGH ul. Reymonta 17, blok 1 www.ck.agh.edu.pl

Na podobnym poziomie: szkolenia (procedury rekrutacyjne, symulacja rozmowy kwalifikacyjnej, techniki i strategie negocjacyjne, wizerunek autoprezentacyjny, asertywność, zakładanie i prowadzenie własnej firmy); indywidualne usługi doradcze; korzystanie z ofert pracy, praktyk i staży; targi pracy.

Targi Pracy Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Program praktyk zagranicznych w ramach Programu Leonardo da Vinci, Szkolenia organizowane przez ACK, Płatne staże dla absolwentów w ramach ZPORR Działanie 2.6

5. Który z projektów BK, cieszył się największym zainteresowaniem studentów w ubiegłym roku?

Aktualne oferty praktyk, staży dostępne są na stronie i w biurze CK; informacja o planach rekrutacyjnych firm pod kątem praktyk i staży – biuro CK; wykaz firm współpracujących zakresie przyjmowania na praktyki studentów AGH – biuro CK. A także: targi pracy, prezentacje firm na terenie uczelni, spotkania rekrutacyjne z pracodawcami w biurze.

4. Czy Biuro Karier przeprowadza badania dotyczące Biuro przeprowadza badania ankietowe w zakresie potrzeb sytuacji studentów szkoleniowych, na podstawie których tworzy ofertę szkoleń. na rynku pracy? Jeśli tak gdzie są dostępne ich wyniki?

Baza ofert zamieszczona na stronie ACK., z możliwością bezpośredniego aplikowania do pracodawcy; informacje o programach, dużych akcjach rekrutacyjnych zamieszczone na stronie ACK; Targi Pracy AE organizowane przez ACK; Newsletter ACK z informacjami o szkoleniach, wydarzeniach, konkursach i aktualną bazą ofert. Informacje o ofertach pracy przekazywane są również w trakcie doradztwa zawodowego oraz w ramach prowadzonego Punktu Informacyjnego. CK prowadzi cykliczne badania: 1. Wśród studentów I roku m.in. pod kątem oczekiwań co do profilu i jakości kształcenia w AGH oraz gotowości aktywnego przygotowania się do rynku pracy. 2. Wśród pracodawców pod kątem prognoz zatrudnienia w oparciu o kwalifikacje adekwatne do profilu kształcenia w AGH i inne dodatkowe umiejętności oraz w oparciu o aktualne wymagania stawiane przez rynek pracy. 3. Wśród pracodawców pod kątem zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy w zależności od kwalifikacji oraz rodzaju i grupy niepełnosprawności. Wyniki nie są ogólnie dostępne. Wyniki trzeciej ankiety zostały udostępnione PEFRON’owi.

3. Jak mogę znaleźć praktykę/staż/pracę za pośrednictwem BK?

Samodzielna Sekcja Promocji Uczelni i Karier Studenckich; Akademia Pedagogiczna ul. Podchorążych 2 Kraków, pok. 46 b. http://bks. ap.krakow.pl/,

Studenci chętnie korzystają ze szkoleń z cyklu wprowadzających na rynek pracy (w 2006 r. największa popularnością cieszyły się tematy: zasady i techniki efektywnego zarządzania czasem, wizerunek autoprezentacyjny w kontaktach z pracodawcą techniki i strategie antystresowe).

Biuro Karier nie prowadzi tego typu badań.

Baza ofert pracy/staży/praktyk oparta o ogłoszenia przesyłane przez pracodawców jest dostępna w siedzibie BK, w gablocie na korytarzu, na stronie BK oraz w katalogu pracodawców na stronie BK.

Szkolenia z zakresu wprowadzania na rynek pracy: wizerunek i auoprezentacja w kontaktach Szkolenia prowadzone w ACK: rozwój zawodowy i przygotowanie do Szkolenia i warsztaty (przykłady): z pracodawcą; zasady i techniki efektywnego pracy zawodowej (planowanie własnej kariery, rozmowa kwalifikacyjna, 2. Z jakich komunikacja niewerbalna i werbalna; procedury rekrutacyjne; symulacja rozmowy zarządzania czasem; techniki i strategie negocjacyjne; Assessment Center, tworzenie dokumentów aplikacyjnych); rozwój warsztatów/ szkoleń kwalifikacyjnej; dokumenty aplikacyjne; techniki i strategie antystresowe; techniki techniki i strategie antystresowe; przygotowanie osobisty (praca w grupie, radzenie sobie ze stresem, trening twórczości, mogę skorzystać jako i strategie negocjacyjne; wizerunek autoprezentacyjny w kontaktach z pracodawcą; dokumentów aplikacyjnych dla pracodawców w Polsce umiejętności komunikacyjne). W ramach szkoleń prowadzone są również student? planowanie ścieżki zawodowej; praca w zespole; efektywne zarządzanie czasem; i innych krajach; aplikacje internetowe; profesjonalna spotkania i warsztaty z przedstawicielami firm i instytucji, zajmujących zakładanie i prowadzenie własnej firmy i inne. prezentacja, wystąpienia publiczne; skuteczna ważną pozycję na małopolskim rynku pracy. rozmowa kwalifikacyjna; metody poszukiwania pracy i inne.

1. Na czym konkretnie polegają działania doradcze Biura Karier (BK) oferowane studentom?

Pytania

Manko 3 (51) luty 2007

Studiuj z głową 17

Znajdź swoje Biuro Karier

Akademickie Biura Karier odgrywają znaczącą rolę w udzielaniu pomocy studentom w wejściu i efektywnym funkcjonowaniu na rynku pracy. Z tego też powodu postanowiliśmy przygotować zestawienie ofert biur karier krakowskich szkół wyższych. Pytania do nich skierowane miały na celu przybliżyć studentom poszczególnych uczelni szeroki zakres ich działalności, od doradztwa zawodowego, poprzez szkolenia, oferty praktyk, staży po badania rynku pracy.


Biuro Karier Politechniki Krakowskiej (od nowego semestru) Budynek 10-24 (Houston) II piętro ul. Warszawska 24 Kraków www.pk.edu.pl/kariery

Trudno powiedzieć

Biuro Karier AWF, Al. Jana Pawła II 82 Kraków DS. II, parter, pok. 006 Strona www w przebudowie

Projekty, w trakcie których studenci mogą brać udział w warsztatach i szkoleniach, za który otrzymują certyfikaty; „Akademia sukcesu”, w ramach której studenci i absolwenci AR mogą wziąć bezpłatny udział w zespole szkoleń, warsztatach aktywizujących i treningach prowadzonych przez specjalistów z różnych branż i wykwalifikowanych trenerów. Jej celem było profesjonalne przygotowanie każdego uczestnika do efektywnego poszukiwania pracy.

5. Który z projektów BK, cieszył się największym zainteresowaniem studentów w ubiegłym roku?

Biuro Promocji Zawodowej Akademii Rolniczej 6. Gdzie mogę znaleźć Biuro Karier Al. Mickiewicza 21 Kraków pokój nr 5 na mojej uczelni? http://www.bpz.glt.pl/

Inżynierskie Targi Pracy i prezentacje firm na uczelni.

Obecnie przeprowadzamy dwie ankiety wśród studentów naszej Uczelni. Jedna dotyczy posiadanych kompetencji i oczekiwań co do przyszłej pracy, druga – oczekiwań, co do działalności samego BK. Część wyników zostanie przedstawiona w magazynie Puls AWF, a dla bardziej zainteresowanych będą one dostępne w Biurze Karier.

BPZ prowadzi badania ankietowe losów absolwentów. Badanie przeprowadzane jest w trakcie rozdania dyplomów, jego wyniki umieszczane są w Biuletynie Informacyjnym Akademii Rolniczej.

4. Czy Biuro Karier przeprowadza badania dotyczące sytuacji studentów na rynku pracy? Jeśli tak gdzie są dostępne ich wyniki?

Od dwóch lat prowadzimy badania absolwentów opuszczających PK, a wyniki publikujemy w czasopiśmie Nasza Politechnika. W roku 2007 przeprowadzimy kompleksowe badanie losów absolwentów rocznika 2006 6 m-cy po zakończeniu studiów, rezultaty wraz z analizą zostaną opublikowane jako praca naukowa.

Poprzez: śledzenie informacji na stronie BK; informacje i oferty pracy mogą znaleźć dane na temat warunków odbywania praktyki w firmach otrzymywane bezpośrednio na skrzynkę mailową po zalogowaniu się; z branży turystycznej, hotelarskiej, jak również zajmujących się uczestnictwo w spotkaniach z pracodawcami, prezentacjach firm, Targach sportem, rekreacją i rehabilitacją. Z kolei o ofertach pracy student może Pracy. dowiedzieć się z ogłoszeń zamieszczanych na tablicach informacyjnych.

Biuro Karier posiada informator o praktykach, w którym studenci

Wszystkie oferty pracy, praktyk i staży umieszczamy na stronie BPZ. Informacje można także otrzymywać pocztą elektroniczną. Istnieje możliwość zamieszczenia swojego cv na stronie BPZ, a także rozmów z pracodawcami w trakcie wielu spotkań organizowanych w ciągu roku akademickiego. W okresie wiosennym organizujemy Targi Pracy AR.

3. Jak mogę znaleźć praktykę/staż/pracę za pośrednictwem BK?

Asertywność; dokumenty dla pracodawcy; efektywna komunikacja; profesjonalna prezentacja i wystąpienia publiczne; retoryka; rozmowa kwalifikacyjna, techniki rekrutacyjne za granicą w tym rozmowa kwalifikacyjna w jęz. angielskim; twórcze myślenie; walka ze stresem; zasady skutecznych negocjacji; techniki sprzedaży; Assessment Centre; autoprezentacja i osobisty PR; zarządzanie czasem, sobą i innymi; proaktywne planowanie kariery metodą Career Manager i inne.

Szkolenia i warsztaty dopiero zamierzamy wprowadzić do oferty BK. Obecnie przygotowujemy się do poprowadzenia warsztatów na temat planowania ścieżki kariery zawodowej oraz przygotowywania dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej. W dalszej perspektywie chcemy prowadzić szkolenia, m.in. z zakresu kształtowania postawy asertywnej, treningu twórczego myślenia, wystąpień publicznych, metod i technik prowadzenia negocjacji.

BPZ organizuje szkolenia obejmujące takie zagadnienia jak: zakładanie własnej firmy, prowadzenie działalności agroturystycznej, wytwarzanie produktów tradycyjnych, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; szkolenia dot. tzw. kompetencji miękkich: autoprezentacja, asertywność, komunikacja niewerbalna, techniki szybkiego czytania, planowanie i motywowanie w trakcie poszukiwania pracy, planowanie kariery zawodowej, reklama i PR

2. Z jakich warsztatów/ szkoleń mogę skorzystać jako student?

Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych w różnych językach; przygotowanie do procedur aplikacyjnych – rozmowa kwalifikacyjna po polsku i angielsku, assessment centre, testy; rozmowy o perspektywach pracy w różnych branżach w oparciu o posiadane dane i prognozy – interesujące w momencie wyboru specjalizacji czy też podejmowania studiów na Politechnice; poradnictwo indywidualne (zatrudniamy 2 psychologów).

Politechnika Krakowska

Działania doradcze BK polegają na pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz przygotowania się do rozmowy o pracę. Obejmują także doradztwo w zakresie planowania dalszych kroków kariery zawodowej.

Akademia Wychowania Fizycznego

BPZ posiada szeroką ofertę usług doradczych między innymi: szkolenia i seminaria dla studentów, poradnictwo indywidualne, rozmowy doradcze, pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą; imprezy szkoleniowe (Akademia Sukcesu).

Akademia Rolnicza

1. Na czym konkretnie polegają działania doradcze Biura Karier (BK) oferowane studentom?

Pytania

18 Studiuj z głową Manko 3 (51) luty 2007


Uniwersytet Jagielloński Biuro Karier 6. Gdzie mogę znaleźć Biuro Karier Ul. Czapskich 4 pok. 303 na mojej uczelni? www.uj.edu.pl/biurokarier

Prezentacja firmy Sabre oraz spotkania i warsztaty poświęcone pracy w mediach, pt. „Tydzień z mediami”.

5. Który z projektów BK, cieszył się największym zainteresowaniem studentów w ubiegłym roku?

Biuro Karier Krakowskiej Szkoły Wyższej Ul. Radziwiłłowska 4 Kraków www.ksw.edu.pl

Targi Pracy

Nie przeprowadzamy.

BK rozpoczyna cykl badań losów absolwentów, którymi objęci są studenci wybranych wydziałów UJ. Wyniki będą dostępne w siedzibie Biura Karier.

2. Z jakich warsztatów/ szkoleń mogę skorzystać jako student?

4. Czy Biuro Karier przeprowadza badania dotyczące sytuacji studentów na rynku pracy?

Warsztaty i szkolenia, których celem jest: zapoznanie studentów z aktywnymi metodami poszukiwania pracy oraz przygotowanie studentów do spotkań z pracodawcami

Szkolenia: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych; narzędzia wykorzystywanych podczas rekrutacji (Assessment Centre, rozmowa kwalifikacyjna, wywiad epizodyczny itp.); doskonalenie umiejętności miękkich (autoprezentacja, asertywność, negocjacje, komunikacja itp.); umiejętności tworzenia prezentacji. Warsztaty branżowe (np. dziennikarskie, dot. badań rynku – w ramach współpracy z firmami i organizacjami). Program Career Manager, który ma na celu pomoc w wyborze ścieżki kariery.

1. Na czym konkretnie polegają działania doradcze Biura Karier (BK) oferowane studentom?

Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie się w naszym BK (wypełnienie niezbędnego kwestionariusza osobowego) Następnie z bazy ofert, drogą elektroniczną lub bezpośrednio, udostępniamy informacje o wolnych miejscach pracy, stażu oraz praktykach proponowanych przez współpracujące z nami firmy.

Poradnictwo indywidualne: wybór i zaplanowanie ścieżki rozwoju zawodowego; przygotowanie dokumentów aplikacyjnych i do rozmowy kwalifikacyjnej. Działania doradcze: konsultacje z zakresu: przygotowania dokumentów aplikacyjnych; wyszukiwania informacji na temat rynku pracy przez internet; sztuka autoprezentacji. Warsztaty i szkolenia: przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej; techniki rekrutacji; prawo pracy; prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Działania informacyjne: gromadzenie i udostępnianie materiałów ułatwiających studentom poruszanie się po rynku pracy.Testy psychologiczne.

BK UJ oferuje doradztwo indywidualne – rozmowa dot. możliwości pracy w wybranym sektorze; możliwość wykorzystania posiadanych umiejętności w poszczególnych sektorach rynku pracy; analiza dokumentów aplikacyjnych. Doradztwo grupowe – warsztaty dotyczące: pisania dokumentów aplikacyjnych, rozmowy kwalifikacyjnej oraz innych narzędzi rekrutacyjnych; program Career Manager.

Oferty praktyk i pracy zamieszczane są na stronie BK oraz udostępniane w Katalogu Ofert dostępnym w siedzibie biura. Wybrane oferty przesyłane są poprzez mailing 3. Jak mogę znaleźć do osób z bazy danych BK UJ. Biuro organizuje także praktykę/staż/pracę spotkania z pracodawcami (informacje na stronie BK za pośrednictwem oraz plakaty i ulotki w poszczególnych Instytutach). Jeśli BK? spotkania mają charakter otwarty (także dla studentów i absolwentów spoza UJ), informacja na ten temat przesyłana jest do biur karier innych uczelni oraz do organizacji współpracujących z BK UJ

Krakowska Szkoła Wyższa

Uniwersytet Jagielloński

Pytania

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

Biuro Karier WSZiB ul. Armii Krajowej 4Kraków http://kariery.wszib.edu.pl

Największą popularnością wśród oferty BK w ubiegłym roku cieszyło się szkolenie pt. „Motywowanie i planowanie w trakcie poszukiwania pracy” zorganizowane we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.

„Staże dla absolwentów szkół wyższych nie zarejestrowanych jako bezrobotni i pracowników sektora badawczo-rozwojowego służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem BR a przedsiębiorstwami dla obopólnych korzyści” pod tytułem „Organizacja profilowanych staży zawodowych dla absolwentów kierunków ekonomiczno-informatycznych na podstawie analizy innowacyjnych potrzeb przedsiębiorstw”. Biuro Karier i Współpracy z Zagranicą Ul. Wrocławska 8 a Kraków http://www.wsei.edu.pl/

Przeprowadzane są wywiady ze studentami (wyniki nie są udostępniane, służą lepszej organizacji BK w celu jak najskuteczniejszej pomocy naszym studentom i absolwentom).

Studenci mają możliwość udziału w spotkaniach z pracodawcami, których prezentacje organizowane są przez BK na terenie WSZiB. Na bieżąco nowe oferty pracy i praktyk, także za granicą, staży i szkoleń są dostępne na stronie internetowej BK W dziale „aktualności” umieszczane są informacje na temat ciekawych wydarzeń związanych z rynkiem pracy. BK organizuje studentom praktyki obowiązkowe na podstawie porozumień podpisanych z wiodącymi Bankami.

Warsztaty dotyczą autoprezentacji, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, poszukiwania pracy przez internet, planowania i motywowania w trakcie poszukiwania pracy, planowania ścieżki kariery zawodowej.

Obecnie przeprowadzana jest ankieta wśród absolwentów Szkoły, dotycząca ich sytuacji na rynku pracy, jak również dalszej ścieżki edukacji. Na podstawie ankiet opracowany zostanie raport.

BK dysponuje na bieżąco uaktualnianą bazą ofert pracy i praktyk. Oferty umieszczane są stronie internetowej WSEI oraz na tablicy ogłoszeń. Ponieważ WSEI jest uczelnią zawodową, każdy student odbywa 16 tygodni praktyk, odpowiadających jego kierunkowi studiów. Szkoła współpracuje (umowy współpracy) z kilkunastoma instytucjami oraz firmami, w których odbywają się praktyki.

Na chwilę obecną Biuro nie prowadzi żadnych szkoleń i warsztatów, jednak w przeszłości były one wielokrotnie prowadzone, np.: „Kariera bez granic”, „Pierwsza Praca”, „Trening przed rekrutacją”. W tym roku również zamierzamy przeprowadzić podobne szkolenia.

Pomoc w przygotowaniu się do kontaktów z pracodawcą; informacje dot. profesjonalnego Biuro Karier oferuje studentom poradnictwo indywidualne przygotowania dokumentów aplikacyjnych (przygotowanie CV, listów motywacyjnych oraz do i zachowania podczas rozmowy kwalifikacyjnej. rozmów kwalifikacyjnych). W razie potrzeby istnieje możliwość prowadzenia indywidualnych rozmów doradczych oraz spotkań grupowych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki

Manko 3 (51) luty 2007

Studiuj z głową 19


20 Studiuj z głową

Manko 3 (51) luty 2007

Podziel się wiedzą jak Ci się wiedzie...

czyli pomóż uczelni badać losy zawodowe absolwentów Wiedza o tym czym się zajmują absolwenci, czy pracują zgodnie z wykształceniem, jak oceniają przydatność wiedzy zdobytej podczas studiów, ile zarabiają, ma kapitalne znaczenie dla planowania programu studiów i jest nie bez znaczenia przy promocji uczelni. Wiarygodne, poparte badaniami dane zbiorcze zachęcą być może Waszych młodszych kolegów do pójścia Waszymi śladami a także pomogą lepiej dostosować programy nauczania do potrzeb pracodawców.

Uczelnie w Wielkiej Brytanii zbierają od kilkunastu lat informacje o losach zawodowych swoich absolwentów. Na jednakowe w całym kraju pytania odpowiadają absolwenci wszystkich uczelni państwowych, nie wywiązującym się z obowiązku uczelniom grożą wysokie kary finansowe więc każda uczelnia wypracowuje własne metody skutecznej perswazji. Minimum 80% absolwentów odpowiada

Zdobycie takich informacji nie jest proste, kontakty uczelni z absolwentami szybko się urywają, trudno znaleźć czas na wypełnienie ankiety, na drodze staje Ustawa o ochronie danych osobowych czy wreszcie brak środków finansowych i organizacyjnych, aby takie kompleksowe badania przeprowadzić. Na Politechnice Krakowskiej Biuro Karier – instytucja od 10 lat pomagająca studentom i absolwentom w planowaniu i rozwijaniu ich karier zawodowych - wraz z Instytutem Ekonomii, Socjologii i Filozofii PK chce zmierzyć się z tym zadaniem poprzez rozpoczynający się właśnie projekt „Pierwsze kroki na rynku pracy badanie losów absolwentów Politechniki Krakowskiej”.

co roku na pytanie „Co robiłem/łam 1 stycznia (w roku po obronie pracy)” – czy pracują jeżeli tak to gdzie, w jakiej firmie i za ile, jeżeli nie pracują to dlaczego. W Finlandii nie ma kar finansowych - wystarczy uprzejma prośba ze strony rektora, aby podobne dane zebrać od 78% absolwentów. Włosi przekazanie danych, bogatszych o ocenę studiów, premiują umieszczaniem

cv absolwentów na odwiedzanych, popularnych portalach dla pracodawców. Badania prowadzi się w Irlandii, Hiszpanii, Niemczech. Chcielibyśmy, aby i Polska dołączyła do tych państw i aby takie badania prowadzić w całym kraju. A to zależy też od Was – obecnych studentów – w przyszłości, jeżeli Was o to poprosi uczelnia poświęćcie kilka minut na wypełnienie ankiety lub gdy zadzwoni do Was ankieter odpowiedzcie na jego pytania. Badanie jakie zostanie przeprowadzone w lutym i marcu na Politechnice Krakowskiej obejmie rocznik dyplomowy 2006. Liczymy na dotarcie do absolwentów mniej więcej 6 miesięcy po ukończeniu przez nich studiów. Sześć miesięcy to okres dość długi, aby zdecydować się co chce się robić w życiu a jednocześnie zorientować się w swoich atutach i ewentualnych brakach. Sama ankieta będzie krótka, a odpowiedź na wszystkie pytania nie powinna zająć więcej niż 10 minut. Ankiety będą prowadzić Wasi młodsi koledzy – studenci socjologii - pomóżcie im. Wśród tych, którzy zdecydują się udzielić informacji rozlosujemy nagrody – aparaty fotograficzne, odtwarzacze mp3, książki, ale dla Was największą nagrodą powinna być świadomość, że przyczynicie się do rozwoju Waszej uczelni.

Podzielcie się z nami swoimi sukcesami, a w przypadku chwilowych niepowodzeń wspólnie znajdziemy rozwiązanie.

Zapraszamy do kontaktu, jeżeli interesuje Was ten projekt www.pk.edu.pl/1kroki

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.


Manko 3 (51) luty 2007

Studiuj z głową 21

Aktywność studencka jest w cenie Jesteś studentem pierwszego roku? Nie masz co zrobić z własnym czasem? Brak ci koncepcji jak wykorzystać własne pomysły dla poprawienia swojej studenckiej pozycji? Jeśli choć raz odpowiedziałeś TAK na powyższe pytania, oznacza to, że powinieneś wziąć sprawę w swoje ręce i zaangażować się w życie uczelniane, dołączyć do odpowiedniego stowarzyszenia oraz klubu studenckiego.’ Organizacje studenckie zrzeszają się w celu obrony wspólnych interesów oraz realizacji własnych potrzeb i ambicji. Członków organizacji łączy wspólnota studenckiej społeczności, dlatego też są oni otwarci dla wszystkich: o podobnym postrzeganiu świata oraz mających inne poglądy, pozostawiając im prawo do zachowania własnej tożsamości. Chociaż uczestnictwo w organizacji studenckiej jest non profit, to jednak zapewnia młodym ludziom zdecydowanie ważniejsze wynagrodzenie: możliwość samospełnienia się, wdrożenie własnych pomysłów w sferze środowiska akademickiego oraz studenckiej kultury. Poza tym powinieneś wiedzieć, że działając samodzielnie niewiele osiągniesz, a zrzeszając się z większą grupą możesz zrobić zdecydowanie więcej! Walcz o swoje miejsce w strukturze uczelni, państwa i na forum międzynarodowym. Różnorodność organizacji studenckich Krakowskie uczelnie oferują nam szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o zakres działalności i sposoby rozwijania ważnych umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Na Uniwersytecie Jagiellońskim oprócz tak dobrze znanych organizacji studenckich jak Erasmus Student Network, Niezależnie Zrzeszenie Studentów czy Europejskie Forum Studentów AEGEE możemy znaleźć także bardziej specjalistyczne organizacje. Przykładem tego typu organu jest działająca przy Collegium Medicum UJ Studencka Poradnia Prawa Medycznego, która zapewnia pomoc prawną osobom niezamożnym w zakresie problemów wynikłych z naruszenia praw pacjenta i praw ubezpieczonego, a z drugiej strony jest formą nieocenionej praktyki dla studentów, którzy

mają szansę zetknąć się z rzeczywistymi problemami prawnymi. Akademia Górniczo-Hutnicza również cieszy się bardzo dużą liczbą studentów aktywnie działających w organizacjach studenckich. Począwszy od studentów zainteresowanych sportem zrzeszonych w takich organizacjach jak Akademicki Klub Grotołazów, Akademicki Klub Turystyki Kajakowej ”Bystrze”, poprzez miłośników tańca należących do Baletu Form Nowoczesnych, czy żyjących wycieczkami górskimi w KOiST Kawiarskiej Kolibie, a kończąc na typowych naukowcach w Serwisie Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej ”Strefa WMS”. Ich liczba jest tak duża, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie Przyłącz się do Nowinek… Na Politechnice Krakowskiej również można aktywnie rozwijać swoje umiejętności, jak się okazuje, nawet dziennikarskie. Studenckie Centrum Radiowe NOWINKI to organizacja, która istnieje już od 1958 roku na Czyżynach i tu też powstały dwa studia emisyjne, połączone podziemnym kablem z ulicą Bydgoską. Z Domu Studenckiego nr 3, popularnej „trójki” program Nowinek jest nadawany od 1976 roku. W okresie niemal pięćdziesięciu lat działalności organizacji przez Radio Nowinki przewinęło się około 1000 osób. Wiele z nich związało się z dziennikarstwem na stałe. Pracują w regionalnych i ogólnopolskich rozgłośniach radiowych, telewizji oraz prasie. Nabycie tych praktycznych umiejętności jest bardzo ważnym elementem osobistego rozwoju, a potem zawodowego sukcesu. AIESEC a może AEGEE ? Akademia Ekonomiczna poza studiowaniem oferuje szerokie możliwości rozwoju dla przyszłych przedsiębiorców i menedżerów. Z jednej strony udział w szkoleniach, organizacja konferencji, udział w wielu ciekawych projektach takich jak EUROFIRMA, IMAT, Global Village inicjowane przez organizację AIESEC. Z drugiej strony Letnie Uniwersytety organizowane przez członków organizacji AEGEE, program Tutor w organizacji Erasmus Student Network nadzorowany przez Biuro Programów Zagranicznych AE, czy projekty Stowarzyszenia MANKO we współpracy z programem Młodzież to tylko

niektóre inicjatywy, które dają studentom w nie zaangażowanych nieocenione doświadczenia i większe szanse na zdobycie wymarzonej pracy. I.A.E.S.T.E. - dla inżynierów W końcu typowa oferta dla przyszłych inzywnierów czyli I.A.E.S.T.E (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) działający na Politechnice Krakowskiej jak i AGH. Głównym celem stowarzyszneia jest realizacja międzynarodowego programu wymiany studentów oraz umożliwienie odbycia praktyk zawodowych za granicą. Praktyki te są najpopularniejszą formą wymiany dla studentów szkół technicznych na świecie, umożliwiają im zdobycie cennego doświadczenia zawodowego za granicą, a także integrację środowisk studenckich i technicznych krajów członkowskich. Program IAESTE działa na zasadzie wymiany - jedna praktyka w naszym regionie na jedną praktykę dla naszego studenta za granicą, dlatego premiowani są studenci biorący udział w działalności organizacji i pomagający nam w zbieraniu ofert, co jednak nie oznacza, że tylko oni mogą wyjechać.Współpraca naszą organizacja polega na zdobywaniu ofert praktyk na naszej uczelni oraz w krakowskich firmach dla studentów z uczelni zagranicznych. Mile widziani więc są studenci aktywni i chętni do pracy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności podczas letnich praktyk W duchu ponaduczelnianym Przykładem organizacji, której komórki działają na niejednej uczelni w Polsce jest Niezależne Zrzeszenie Studentów. W Krakowie jedną z naj-


22 Studiuj z głową większych i najbardziej aktywnych organizacji uczelnianych NZS w Polsce jest NZS AP będący jednocześnie największą organizacją studencką Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Zrzeszenie ma charakter uniwersalny, przyciąga studentów różnych kierunków i specjalizacji. Jest to niewątpliwie jeden z jego głównych atutów. Podstawowa działalność odbywa się na uczelniach. Jednostki terenowe, czyli organizacje uczelniane NZS w ciągu każdego roku akademickiego przygotowują w całym kraju setki różnych przedsięwzięć: seminariów i konferencji o szerokiej tematyce, szkoleń i praktyk, wycieczek i obozów w Polsce i zagranicą, działań charytatywnych, koncertów, przeglądów artystycznych i wystaw, imprez studenckich w popularnych klubach. Ponadto reprezentują na co dzień interesy studentów w sprawach uczelnianych i ogólnokrajowych (m.in. walka o ulgi 50% na PKP). Podejmują też działania na rzecz podmiotowości osoby ludzkiej, tolerancji i wysokiego poziomu moralnego. Szczególną uwagę poświęca rozwojowi samorządności studenckiej i autonomii szkół wyższych. Poza tym NZS jest jedyną organizacją studencką z Polski należącą do European Democrat Students - najbardziej wpływowej federacji młodzieżowej w Europie, zrzeszającej organizacje studenckie o charakterze konserwatywnym i chrześcijańsko – demokratycznym. Z kolei przykładem ponaduczelnianej organizacji na gruncie lokalnym może być Miesięcznik Studencki Manko, docierający obecnie do 13 krakowskich uczelni. MANKO – to przede wszystkim głos studenta, który ma prawo swobodnie się wypowiedzieć, ocenić, a także skrytykować, wpływając w ten sposób na losy uczelni, jak i własne. Promocja demokracji, świadomych i aktywnych

Manko 3 (51) luty 2007 i postaw społecznych, etyka biznesu i mediów, odpowiedzialność społeczna, ekologiczna i zdrowotna stanowią podstawę działania. Współtworzenie miesięcznika w roli dziennikarza, działając w marketingu, Public Relations, przy składzie gazety lub opracowaniu grafiki daję możliwość stałego doskonalenia się, uczy odporności na stres, pobudza kreatywność i rozwija komunikatywność. W 2005 roku z inicjatywy członków redakcji zostało utworzone Stowarzyszenie MANKO, które funkcjonuje jako niezależna i niedochodowa organizacja pozarządowa będąca organizatorem licznych projektów z zakresu ekologii, zdrowia, kultury, przedsiębiorczości.

trzeciego roku Ekonomii na Akademii Ekonomicznej, która aktywnie działa w Sekcji Imprez Erasmus Student Network AE uważa, że bycie członkiem tej organizacji daje jej możliwość nie tylko sprawdzenia się w wielu nowych sytuacjach, uczy współpracy z innymi oraz radzenia sobie ze stresem i mnóstwem obowiązków pod presją czasu, ale przede wszystkim jest cenne na przyszłość. „Teraz większość młodych ludzi posiada dyplom magistra, więc dla rekrutujących nie jest już to coś, co wyróżnia nas spośród innych kandydatów. Pracodawcy chcą wiedzieć, ze wykazaliśmy się jakąś aktywnością z własnej woli, że nie boimy się nowych wyzwań, potrafimy sami wyjść z inicjatywą, bo jak wiadomo takie cechy są teraz bardzo poszukiwane na rynku pracy”podkreśla. Na co czekasz? Dołącz do organizacji otwartej światopoglądowo.

Głos mają członkowie… Jeśli jeszcze nie jesteście przekonani czy przystąpić do organizacji studenckiej na swojej uczelni, posłuchajcie, co sądzą o działalności w organizacjach ich członkowie. Malwina Łuczyńska, studentka R

E

K

Lidia Feręs Mariola Nowak L

A

M

Obiady na studencką Studencie! kieszeń Oferujemy: * Dania barowe * Zupę * Drugie danie * Pełny obiad

A

W trosce o Twoje dobre samopoczucie i pełny żołądek proponujemy bardzo smaczne, tanie, obfite obiady w wybranych przez Ciebie kompozycjach.

Zjedz w Naszej Stołówce! Zapraszamy w godzinach: parter 10.00 - 11.30 dania barowe 11.30 - 15.00 obiady I piętro 11.30 - 15.00 obiady Akademia Ekonomiczna, ul. Rakowicka 27 Pawilon Ustronie


Manko 3 (51) luty 2007

Studiuj z głową 23

Kurs na język Zapewne nikogo nie trzeba zachęcać do nauki języków obcych oraz uświadamiać, jakie korzyści płyną z ich znajomości. Codziennie, czy to na uczelni, czy na ulicy, jesteśmy zasypywani ulotkami różnorakich szkół językowych, a w telewizji eksperci informują, że to inwestycja na przyszłość, bez której obecnie ciężko jest być konkurencyjnym na rynku pracy. Statystyki podają, że wynagrodzenie absolwentów jest nie tylko uzależnione od kierunku studiów jaki ukończyli, ale także od poziomu znajomości języków. Różnica w zarobkach na tym samym stanowisku osób niemówiących w żadnym języku a władającymi nim w sposób bardzo dobry, to około 50% więcej wynagrodzenia na korzyść tych drugich. Powszechnie uważa się, że znajomość języka angielskiego jest już standardem. Ponadto coraz częściej „uczenie się języka obcego” oznacza po prostu naukę tegoż. Znaczenie ma dopiero znajomość innych języków. I tutaj otwiera się przed nami szeroki wachlarz możliwości. Zazwyczaj wybieramy język niemiecki, francuski, włoski oraz coraz bardziej popularny hiszpański. Od początku istnienia Instytutu Cervantesa w Krakowie ilość kursów dla początkujących podwoiła się. Szkoły językowe, a w szczególności instytuty, oferują nie tylko standardowe kursy, ale także bogatą ofertę kulturową m.in. cykle kina, koncerty, spotkania z rodzimymi twórcami, co znacząco urozmaica naukę. R

E

K

L

A

Ale czy warto ograniczać się tylko do tych języków? Otóż nie, dużą popularnością cieszy się powracający do łask rosyjski, jak również języki nietypowe, np. chiński, japoński czy języki krajów skandynawskich, w szczególności szwedzki. Niesłabnąca moda panuje na arabski. Jakie korzyści przynosi znajomość języków nietypowych? Po pierwsze jest niewiele osób posługujących się nimi. Po drugie, to pewnego rodzaju wyzwanie i ciekawa przygoda w odkrywaniu języka oraz szukaniu materiałów do nauki, gdyż, niestety, kiedy już zdecydujemy się na naukę nietypowego języka, należy liczyć się z trudnościami takimi jak np. brak słowników, podręczników. Ale takie niedogodności wcale nie zrażają prawdziwych pasjonatów, których skupia Koło Języków Dziwnych działające przy UJ. Celem koła jest poznawanie nie tylko języków nietypowych, wykraczających poza rodzinę indoeuropejską, ale szeroko pojęta polityka językowa. Znajdują tu swoje miejsce miłośnicy m.in. fińskiego, duńskiego, bośniackiego, estońskiego, islandzkiego, grenlandzkiego, gruzińskiego, tuM

A

reckiego, urdu, japońskiego, arabskiego etc. Niestety takich języków nie ma w swojej ofercie żadna szkoła językowa w Krakowie, do nielicznych należą wyjątki z językiem węgierskim, czy japońskim, a lektoraty na Uniwersytecie pozostają jedynie dla studentów kierunków filologicznych. Na pocieszenie dodam, że od przyszłego semestru w Instytucie Cervantesa będzie można uczestniczyć w kursach języka baskijskiego, galicyjskiego i katalońskiego. Dużym atutem znajomości egzotycznego języka jest konkurencyjność w trakcie poszukiwania pracy. Pracodawca widząc w naszym CV znajomość np. portugalskiego czy holenderskiego będzie wiedział, że ma do czynienia z osobą nietuzinkową, dla której nauka języka to nie tylko sprostanie wymogom rynku zatrudnienia, ale także pasja. Mimo że angielski jest językiem biznesu, to wiele firm zagranicznych poszukuje pracowników ze znajomością ojczystego języka pracodawcy. Niepodważalnym jest też fakt, że wspólna mowa budzi zaufanie wśród kontrahentów z Azji czy Bliskiego Wschodu. I chociaż nie każdy zgodzi się ze słowackim przysłowiem, że „Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem” to nie podlega kwestii, że nauka języków poszerza nasze horyzonty, zachęca ona do większej otwartości na kulturę i poglądy innych osób, polepsza umiejętności poznawcze i umożliwia korzystanie ze swobody podejmowania pracy, jak również studiowania poza granicami kraju. Renata Sawicka

Dlaczego warto uczyć się angielskiego? Angielski wcale nie jest rodowitym językiem największej grupy etnicznej czy narodowej świata. Największą grupę etniczną posługującą się wspólnym językiem stanowią Chińczycy (wersja chińskiego zwana mandaryńską). Jednak rozprzestrzenienie tego języka w świecie jest ograniczone praktycznie do terenów Azji. Drugą co do wielkości grupą korzystającą ze wspólnego języka są rodowici użytkownicy języka hiszpańskiego. Występuje on szeroko zarówno w Europie jak i na terenie obu Ameryk, a zatem jest rozprzestrzeniony znacznie szerzej niż chiński, jednak praktycznie nie występuje on nigdzie ani w Azji ani w Afryce. Natomiast język angielski jest szeroko rozprzestrzeniony na wszystkich kontynentach i występuje niemal we wszystkich krajach świata. Stąd jego nieporównywalna siła oddziaływania. Informacje pochodzące z różnych źródeł potwierdzają, że językiem angielskim posługuje się dziś regularnie ponad 1.5 miliarda ludzi na całym świecie. Pośród nich 370


24 Studiuj z głową

Manko 3 (51) luty 2007

milionów wywodzi się z krajów, gdzie język angielski jest językiem narodowym. Największe to Australia, Irlandia, Kanada, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania. W wielu krajach język angielski ma status języka urzędowego. Tak jest na przykład w Hong Kongu, Indiach, Kenii, Republice Południowej Afryki, Pakistanie, Singapurze, Zimbabwe, a także w Kosowie i na Filipinach. Liczba osób, dla których język angielski jest drugim językiem użytkowym wraz z tymi, którzy poznali angielski jako język obcy waha się obecnie od 1.2 do 1.6 miliarda, w zależności od przyjętych kryteriów oceny znajomości języka. Jednak liczby to nie wszystko. Wiodąca w świecie rola języka angielskiego nie wynika z ilości jego użytkowników, lecz z przestrzeni jego zastosowania. Język angielski jest dziś domi-

nującym językiem środków przekazu informacji. Ponad dwie trzecie wszystkich teleksów, telegramów i wiadomości prasowych jest redagowane po angielsku. Angielski to język biznesu, wielkiej polityki i dyplomacji. Jego znajomość obowiązuje w transporcie morskim i lotniczym oraz dominuje obsługę ruchu turystycznego. Ponadto angielski dociera dziś do każdego domu jako wiodący język Internetu, bowiem 80 procent danych przechowywanych w komputerach jest zapisywane w tym właśnie języku. Niebagatelne znaczenie ma też rola angielskiego jako języka rozrywki i masowej kultury. Ludność wszystkich kontynentów zna przeboje amerykańskiej, brytyjskiej i irlandzkiej muzyki pop, a filmy produkowane w Hollywood wyświetlane są nieomal we wszystkich krajach świata.

A zatem, czy można dziś żyć bez angielskiego? Zapewne można, ale z pewnością, podobnie jak bez umiejętności obsługi osobistego komputera, bez znajomości tego języka nie można odnieść znaczącego sukcesu we współczesnym świecie. I nic nie wskazuje na to, że w bliskiej przyszłości ta sytuacja może się zmienić. A zatem … No time to lose! English is waiting for you! Wojciech Graniczewski Instytut Języka Angielskiego Bell w Krakowie

Dlaczego warto uczyć się hiszpańskiego i portugalskiego? Studiujesz i chciałbyś znaleźć dobrą pracę? Pracujesz i chciałbyś poprawić kwalifikacje? Lubisz podróżować, poznawać kulturę i ludzi z innych krajów? Chętnie pojechałbyś tam, gdzie świeci słońce, a ludzie są weseli i przyjaźni? Chciałbyś zrobić coś ciekawego ze swoim życiem? Najwyższy czas nauczyć się hiszpańskiego i portugalskiego. W czasach, kiedy niemalże wszyscy mówią po angielsku, warto poznać inny, równie przydatny język. Z pewnością do takich należą hiszpański i portugalski. Niemal 400 mln ludzi na całym świecie posługuje się językiem hiszpańskim. Przewiduje się, że w roku 2010 język ten będzie pierwszy na świecie pod względem liczby użytkowników (obecnie 3. miejsce). PortugalR

E

skim posługuje się 210 mln ludzi. Języki te obecne są na każdym kontynencie, używane są w ponad 30 krajach świata. W Krakowie niewiele osób zna portugalski, a zapotrzebowanie jest bardzo duże. Otwarcie dla Polaków hiszpańskiego i portugalskiego rynku pracy, zagraniczne firmy instalujące się w Polsce, to ważne powody ekonomiczne, dla których warto znać języki „iberyjK

L

A

skie”. Chęć poznania kultury, cele turystyczne, towarzyskie to kolejne, równie ważne powody, dla których warto zabrać się za hiszpański czy portugalski. Warto dodać, że ich nauka, ze względu na łatwą wymowę i logiczną gramatykę, nie stanowi dla nas, Polaków, żadnego problemu. BUENA VISTA Szkoła Języków Obcych Kraków, ul. Urzędnicza 13 www.buenavista.pl M

A


Manko 3 (51) luty 2007

Studiuj z głową 25

Studia po studiach, czyli...

Magister i co dalej? Kiedyś egzamin magisterski by zwykle finałem, teraz coraz częściej staje się tylko uwerturą. Studia podyplomowe to obecnie popularny filar dla tych, którzy chcą zregenerować siły przed dalszym biegiem za karierą, bądź potrzebują nowych atutów, aby w tym biegu wystartować.

Obecny, bardzo konkurencyjny rynek pracy niewiele pozostawia dla tych, którzy nie zaczynają wcześnie myśleć o swojej zawodowej przyszłości. Dlatego w bardzo wielu przypadkach studia podyplomowe są dla absolwentów, którzy nie odnaleźli się na rynku pracy, dwuletnią oazą spokoju i komfortu psychicznego. Dają poczucie mądrego i ambitnego wykorzystania czasu, który w przyszłości powinien zaprocentować.

analitycznym myśleniem. Studia podyplomowe stają się cennym atutem, kiedy są podejmowane już podczas pracy. Pracodawcy wysoko cenią pracowników dbających o ciągły rozwój i samodoskonalenie. Co więcej, praca w wielu branżach wymaga poszerzania wiedzy i kwalifikacji. Studia podyplomowe to również szansa dla tych, którzy zrobili magisterium na kierunkach, które nie dają dużych szans na ciekawą i dobrze płatną pracę. Dodatkowa inwestycja w edukację może się okazać bardzo opłacalna.

Czy zawsze procentuje? Na starcie kariery dodatkowy dyplom jest rzeczywiście dużym atutem przy aplikacji do firm małych bądź średnich, gdzie rekrutacja nie jest skomplikowana i opiera się przeważnie na ocenie CV oraz jednej, czasami dwóch rozmowach kwalifikacyjnych z kandydatem. Natomiast w przypadku ubiegania się o pracę w firmach

Które wybrać? Obecnie najpopularniejsze kierunki na studiach podyplomowych to właśnie te, które dają większe możliwości zatrudnienia. Aktualnie są to: finanse, handel i sprzedaż, rachunkowość, telekomunikacja, logistyka, informatyka i inżynieria. W Krakowie kierunki ekonomiczne można z powodzeniem studiować w Szkole Przedsiębiorczości

dużych, międzynarodowych korporacjach, gdzie proces rekrutacyjny składa się z wielu etapów – oceny aplikacji, testów analitycznych i trzech lub czterech rozmów, studia podyplomowe rzadko jawią się jako atut przesądzający o przejściu do dalszego etapu rekrutacji. W takich przypadkach znacznie ważniejsze od spędzania czasu na dodatkowych wykładach są dla przyszłego pracodawcy odbyte praktyki i działalność dodatkowa kandydata, w której rzeczywiście wykazał się on inicjatywą, przywództwem, pomysłowością czy

i Zarządzania Akademii Ekonomicznej, która oferuje szeroki wachlarz kursów związanych z nieruchomościami, zarządzaniem, przedsiębiorstwem na rynku, finansami publicznymi, finansami i rachunkowością oraz zagadnieniami związanymi z integracją europejską. Szkoła przedstawia także nowe kierunki studiów: dziennikarstwo ekonomiczne, psychologia w biznesie i zarządzanie projektami. Koszt studiów waha się od 3050 do 6150 PLN. Najbogatszą ofertę kierunków technicznych przedstawiają Akademia Gór-

Studia podyplomowe PR wybrałam w celu poszerzenia swojej wiedzy z zakresu wizerunku firm i produktów. Uważam, że współczesny marketingowiec powinien znać i umieć łączyć obszary marketingu i PR. Studia podyplomowe przyniosły mi również wiele korzyści, których się nie spodziewałam: wymiana doświadczeń z ludźmi z roku, nowe, wartościowe kontakty, dużo praktycznej wiedzy z obszaru PR. Karolina Adamaszek key account manager w firmie Motor Studio Na studia podyplomowe zdecydowałam się tuż po obronie licencjaua. Zawsze bardzo ciągnęło mnie do Public Relations, a że kierunek ten występuje tylko jako studia podyplomowe, postanowiłam zrobić sobie roczną przerwę na studiach stacjonarnych. Dziś wiem, że to była dobra decyzja. Już po dwóch miesiącach studiowania dostałam się na staż do agencji PR, gdzie po obronie pracy dyplomowej pracowałam jeszcze przez kilka miesięcy. Obecnie zaś kontynuuję stadia dzienne, aby zdobyć tytuł magistra. Rok przerwy nie zrobił mi różnicy, za to zdobyłam nowe doświadczenia zawodowe i oczywiście, jest co w pisać do CV. Anna Gumowska studentka dziennikarstwa


26 Studiuj z głową

Manko 3 (51) luty 2007

Akademia finansowo – inwestycyjna

niczo–Hutnicza i Politechnika Krakowska. AGH prowadzi studia podyplomowe na każdym wydziale. Do najbardziej atrakcyjnych należą te na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki, a najpopularniejsze kierunki to nowoczesna grafika komputerowa, projektowanie i eksploatacja współczesnych systemów informatycznych oraz komputerowe procesy sterowania i sterowanie cyfrowe. W ofercie AGH znajdą też coś dla siebie ludzie z zainteresowaniami ukierunkowanymi w stronę materiałów i surowców mineralnych (Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu), jak również ochrony środowiska i edukacji technicznej. Średni koszt studiów to 3500 PLN. Podyplomowe studia na kierunkach inżynierskich prowadzi także Politechnika Krakowska. Prowadzi ona kursy przeważnie z zakresu inżynierii środowiska, matematyki, zarządzania rozwojem i eksploatacji w miejskiej komunikacji zbiorowej. Nietypowymi ośrodkami szkoleń w PK jest Centrum Pedagogiki i Psychologii, które przygotowuje studentów do przyszłej pracy nauczyciela, natomiast starszym pracownikom oferuje studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego. Akademia Pedagogiczna wspiera ofertą osoby pragnące rozwijać się w pracy z dziećmi i młodzieżą. Studia można podjąć na Wydziale Humanistycznym, Pedagogicznym, Geograficzno–Biologicznym oraz Matematyczno–Fizyczno–Technicznym. Najszerszą ofertę studiów podyplomowych wśród krakowskich uczelni posiada Uniwersytet Jagiellońskich. Najciekawsze z kierunków (aczkolwiek nie gwarantujące zatrudnienia) to z pewnością specjalistyczne studia interdyscyplinarne i komparatystyczne, studium przekładu słowa żywego, kryzysy psychologiczne i interwencja kryzysowa. Zwłaszcza te ostatnie, jeżeli nawet nie pomogą nam w znalezieniu intratnej posady, to na pewno nie wpędzą w kryzys i nie zaszkodzą.

Z końcem lutego 2007 rusza „Akademia finansowo-inwestycyjna”. To projekt dający studentom i absolwentom możliwość poszerzenia wiedzy z tematyki analizy finansowej oraz inwestycji. W ramach spotkań akademickich uczestnicy będą mieli okazję m.in.: • poznać szerokie spektrum narzędzi wykorzystywanych w dziedzinie analizy finansowej oraz inwestycji. • dokonać oceny zaprezentowanego modelu finansowego projektu inwestycyjnego, • zapoznać się z przykładowymi arkuszami zbudowanymi w celu oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego, • dokonać analizy wskaźników finansowych wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wspólnie uporządkujemy kategorie i narzędzia rachunkowości i zarządzania finansami. Pokażemy jak działa firma jako “maszynka do robienia pieniędzy” oraz jak może zbankrutować firma przynosząca zyski. NY EDIAL NM

Czas: 6 spotkań trwających po 2-3 godziny lekcyjne Miejsce: Kampus Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rekrutacja na stronie www.mlodzilewiatan.pl/krakow

Zapraszamy studentów do wzięcia udziału w ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Ekonomicznej 2007. Jest to doskonała okazja do zdobycia płatnych praktyk w jednej z renomowanych firm oraz cennych nagród rzeczowych. Konkurs składa się z trzech etapów: I etap rozpoczyna się już 8 marca i odbywa się na stronie www.kwe.wiggor.pl. Jest to krótki test z ogólnej wiedzy ekonomicznej. II etap, 29 marca, AE w Krakowie i inne uczelnie w Polsce. Ten etap to test z ogólnej lnej wiedzy ekonomicznej i wybranej przez uczestnika dziedziny (m.in. zarządzanie strategiczne, PR, media, sprzedaż i marketing, IALNY N MED restrukturyzacja przedsiębiorstw). PATRO

Przed wyborem kierunku studiów podyplomowych, rozważając lokalizację, cenę, rodzaj uczelni, tryb studiowania, warto się zastanowić co tak naprawdę chcemy osiągnąć. Czy studia mają naszą wiedzę poszerzyć, uściślić, czy tylko stać się odskocznią i wydłużeniem czasu, przeznaczonego na podjęcie istotnych decyzji dotyczących przyszłości zawodowej. Główne przesłanie dla zainteresowanych studiami podyplomowymi: wybierajcie szkołę, która zaoferuje wam coś więcej niż tylko powtórkę studiów magisterskich w weekendowej pigułce. Kasia Śladowska R

E

K

PATRO

III etap, 13 kwietnia, AE we Wrocławiu. awiu. To Case Study z wybranej dziedziny,, przeprowadzone przez przedstawicieli firm oferujących cych praktyki (m.in. Colgate-Palmolive, A.T. ney, OnBoard, Ernst&Young, Polsat, Kolaja & Partners).

Kear-

Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski oraz Rektor AE w Krakowie prof. dr hab. Ryszard Borowiecki. Organizatorem KWE 2007 jest Stowarzyszenie Studenckie WIGGOR działające przy AE we Wrocławiu współpracujące z KN Zarządzania Zasobami Ludzkimi z AE w Krakowie.

L

A

M

POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

CENTRUM PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII • DORADZTWO ZAWODOWE (studia podyplomowe kwalifikacyjne) • STUDIUM PEDAGOGICZNE DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH (kurs kwalifikacyjny) • KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (szkolenia) 31-155 Kraków ul. Warszawska 24 (bud. Wydziału Architektury II piętro) tel. (012) 628 25 11; 628 25 18 cpip@pk.edu.pl www.cpip.pk.edu.pl

A


28 Poznaj rynek pracy

Manko 3 (51) luty 2007

Młodzi na rynku pracy Zdaniem MPiPS sytuacja młodzieży na rynku pracy ulega poprawie, poziom bezrobocia młodzieży zmniejsza się szybciej niż bezrobotnych ogółem. Według stanu w końcu października 2006 r. w ewidencji bezrobotnych było 497,0 tys. młodych osób, które stanowiły 21,6% wszystkich bezrobotnych. Pracodawcy nie zawsze mogą jednak znaleźć odpowiednich pracowników. Zatem jakie zawody są poszukiwane, jakie profesje są przyszłościowe? Problem bezrobocia Trudna sytuacja młodzieży na rynku pracy, w szczególności absolwentów, którzy napotykają na barierę startu zawodowego, ale także startu w dorosłe życie usytuowała ten problem od połowy lat dziewięćdziesiątych jako jeden z priorytetów polityki rynku pracy. Złożoność zjawiska bezrobocia młodzieży związana jest z sytuacją demograficzną i sytuacją gospodarczą. Problemem jest dysproporcja pomiędzy systemem edukacji a wymaganiami pracodawców oraz kwestie postaw i oczekiwań młodzieży (aspiracje finansowe niemające pokrycia w posiadanym doświadczeniu). Warto podkreślić, iż edukacja nawiązująca do oczekiwań pracodawców to jeden z warunków skutecznej walki z bezrobociem Obecny rynek pracy W opinii MPiPS obecne zmiany na rynku pracy, spowodowane dobrą koniunkturą polskiej gospodarki, oceniane są w dużej mierze jako korzystne, co przekłada się również na poprawę sytuacji ludzi młodych. Specyficzną grupę młodzieży stanowią absolwenci, czyli osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. W końcu października 2006 r. było zarejestrowanych 105,2 tys. osób o tym statusie i stanowili 4,6% ogółu bezrobotnych (wobec 6,4% w końcu 1999 r.). Udział absolwentów wśród zarejestrowanych w urzędach pracy zmniejsza się z roku na rok. Jednak aktywność zawodowa ludzi młodych jest stosunkowo niska a wskaźnik bezrobocia najwyższy w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. Współczynnik aktywności zawodowej młodzieży (18-24 lata) w I kwartale 2006 r. wyniósł 45,6%. Niskie zainteresowanie młodzieży pracą wynika przede wszystkim z faktu, iż młodzi ludzie przedłużają swoją edukację, widząc w tym możliwość zwiększenia szans w znalezieniu zatrud-

nienia w przyszłości. Wzrost aspiracji młodych ludzi w kwestii uzyskania wykształcenia oraz dynamicznie rozwijające się szkolnictwo wyższe najlepiej obrazują liczby: w roku 1990/91 istniało 112 szkół wyższych podczas gdy w roku 2003/04 zanotowano 400, liczba studentów wzrosła w tym okresie z 400 tys. do ponad 2 mln, natomiast liczba absolwentów wyż-

szych uczelni zwiększyła się ponad 6-krotnie. Zainteresowanie kształceniem zdaje się potwierdzać tezę, iż dzisiaj sukces oznacza inwestycję w naukę i poszerzanie wiedzy. Niezbędna jest znajomość języków obcych, biegłość obsługi komputera, komunikatywność oraz wiedza i doświadczenie w danym zawodzie. Jednak na rynku pracy zauważalne są dwa skrajne

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i wydawać by się mogło sprzeczne ze sobą zjawiska. Z jednej strony wysokie bezrobocie utrzymujące się na poziomie 15%, a z drugiej coraz częstsze problemy właścicieli firm ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Niestety kwalifikacje uzyskiwane przez młodych ludzi na studiach wyższych często są związane z modą na dany kierunek i nie mają wiele wspólnego z zapotrzebowaniem rynku pracy. Zawody przyszłości W odpowiedzi na obecne jak i perspektywiczne zapotrzebowanie rynku pracy posłużą informacje uzyskane w urzędach pracy. Zawody przyszłości w dużej mierze związane są z użytkowaniem wysokich technologii, usługami, handlem i szeroko rozumianą pracą biurową. W celu określenia niedopasowania systemu edukacji do wymagań rynku oraz lepszego poznania aktywności zawodowej absolwentów MPiPS prowadzi obecnie prace obejmujące badanie aktywności zawodowej absolwentów w kontekście realizacji Programu „Pierwsza Praca”. Głównym celem badania jest odpowiedź na pytania o rodzaj pierwszej pracy, czas i sposoby jej zdobycia, napotkane trudności, zakres korzystania z pomocy instytucji i programów ułatwiających wejście na rynek pracy. Prace badawcze mają także pomóc w określeniu mobilności przestrzennej absolwentów, określić ich dalsze plany kształcenia się oraz zdefiniować przyczyny bezrobocia i bierności zawodowej wśród tej grupy społecznej. Przygotowała Monika Kurlit we współpracy z MPiPS

W najbliższym czasie poszukiwani będą m.in.: • specjaliści finansowi - doradcy podatkowi, inwestycyjni, funduszów emerytalnych, analitycy finansowi; • negocjatorzy, • pracownicy związani z opieką nad ludźmi starszymi, • zarządcy (budynków mieszkalnych, biurowych i innych obiektów), • sprzedawcy – specjaliści, • zawody związane z ochroną budynków, mienia, danych komputerowych, • menadżerowie, • asystenci szefów, • hotelarze, • zawody związane z informatyką (np. administratorzy sieci, graficy) i mediami (np. kamerzyści, dźwiękowcy, dziennikarze).


30 Poznaj rynek pracy

Manko 3 (51) luty 2007

KORPORACYJNE ŚCIEŻKI KARIERY Ścieżka kariery jest logiczną i spójną sekwencją kolejnych stanowisk, które pracownicy obejmują w okresie pracy w danej organizacji, której celem jest osiągnięcie osobistych celów, spełnienie własnych ambicji, nabycie nowego doświadczenia, a także spełnienie oczekiwań firmy. Jedną z metod wytyczania możliwych ścieżek kariery jest logiczny rozwój wiedzy i umiejętności, a także pożądanych cech jednostki, co nagradzane jest kolejnymi awansami wewnątrz struktury organizacyjnej danej firmy. Samo określenie możliwych form awansów nie gwarantuje jeszcze odpowiedniego rozwoju pracowników danej firmy. Działy HR powinny również · planować kariery, tzn. dostosowywać potrzeby i aspiracje pracownika do potrzeb i oczekiwań kadrowych tak, aby korzyści były czerpane obustronnie, · przeprowadzać wszelkie działania związane z oceną dotychczasowej pracy pracownika i udzielać porad w sprawie dalszego rozwoju kariery, · pomagać w rozwoju zawodowym poprzez stwarzanie możliwości dalszej edukacji i programów szkoleń. Plan ścieżki kariery zawodowej to sekwencja stanowisk, które pracownik ma szansę zająć w określonym przedziale czasu pod warunkiem spełnienia złożonych kryteriów dotyczących: kwalifikacji, doświadczenia i wyników osiągniętych w realizacji wcześniejszych zadań. Zarządzanie kadrami i planowanie karier powinny mieć charakter strategiczny i wiązać się ściśle ze strategią rozwoju firmy, a także rozwojem posiadanego potencjału pracy. Pozwalają osiągnąć obopólne korzyści, ograniczając koszty selekcji czy rekrutacji, a także umacniać kulturę organizacyjną w danej firmie. Dobre opracowanie ścieżki kariery przynosi korzyści w postaci wyższych kwalifikacji pracowników, lepszego dopasowania ich zainteresowań do wykonywanej pracy, większej satysfakcji z pracy, co skutkuje znaczną

poprawą efektywności i wydajności pracowników. Ponieważ większość współczesnych organizacji to unikalne i niepowtarzalne systemy charakteryzujące się odmiennymi celami i potrzebami, dlatego do problemu opracowywania ścieżek kariery w każdej z nich podchodzi się w inny, właściwy i najlepszy w danej sytuacji, sposób. Ścieżka Kariery na przykładzie KPMG Ścieżka kariery w KPMG jest przejrzyście zdefiniowana. W miarę awansu na wyższe stanowiska stopniowo zmienia się zakres odpowiedzialności, zadania analityczne są zastępowane przez zadania związane z zarządzaniem – najpierw projektami, a później firmą. Warunkiem awansu na kolejne stanowisko jest opanowanie określonego zestawu umiejętności – analitycznych, interpersonalnych i managerskich oraz nieustanne poszerzanie wiedzy technicznej, poprzez zdobywanie kolejnych kwalifikacji zawodowych np. Polski Biegły Rewident czy Doradca Podatkowy. Określone są też ramy czasowe, w których należy spodziewać się awansu. W KPMG ścieżka kariery może przebiegać od Praktykanta do Partnera. Na ogół osoby jeszcze na studiach rozpoczynają pracę w firmie od stanowiska Praktykanta. Zaraz po studiach pierwszym etapem ścieżki kariery jest stanowisko Asystenta. Osoby takie pracują w zespołach kierowanych przez bardziej doświadczonych kolegów. Stopniowo podejmują pracę nad coraz bardziej złożonymi projektami, w których uczestniczą od momentu ich wstępnej dokumentacji po zamknięcie. Na tym stanowisku można być przez dwa lata. Kolejny etap to awans na stanowisko Seniora. Wówczas samodziel-

ność znacznie wzrasta: zaczyna się odpowiadać za pracę Asystentów i nadzorowanie mniejszych projektów we współpracy z klientem. Do obowiązków należy dbanie o terminową realizację i jakość wykonania projektów. Na tym stanowisku na ogół pracuje się przez rok. Następnym stanowiskiem na ścieżce kariery jest Supervisor – koordynuje on i nadzoruje pracę zespołu na wszystkich etapach projektu, udziela wsparcia technicznego oraz zarządza bieżącymi relacjami z klientem. Na tym stanowisku pracuje się przez dwa lata. Kolejnym etapem jest stanowisko Managera, którego zadaniem jest koordynacja prac prowadzonych przy wielu projektach równocześnie, dbanie o najwyższą jakość świadczonych usług i doradzanie młodszym pracownikom. Zdobyta wiedza, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia merytoryczne pozwalają Managerom na podejmowanie strategicznych decyzji dotyczących różnych aspektów pracy nad projektami. Na tym stanowisku pracuje się przez dwa lata, po czym następuje awans na Senior Managera. Partner dba o mocną pozycję firmy na rynku i wytyczanie kierunku jej rozwoju. Razem z Partnerami z całego świata współtworzy globalną strategię, a na co dzień nadzoruje w sposób całościowy zakres i zasady realizacji projektów, buduje relacje z klientem i pozyskuje nowe projekty, a także dba o rozwój kompetencji zespołu. Wobec utalentowanych pracowników stosuje się czasem przyspieszoną ścieżkę kariery, która pozwala im na szybsze przechodzenie kolejnych etapów rozwoju zawodowego. Działania takie muszą być jednak przemyślane, by pracownik mógł optymalnie wykorzystać swoje talenty dla dobra organizacji i podołał nowym obowiązkom, a jednocześnie by pozostałe osoby nie poczuły się gorsze, co mogłoby się odbić negatywnie na ich motywacji. Agnieszka Wolińska-Skuza Human Resources Manager


Manko 3 (51) luty 2007

Praca 31


32 Praca

Manko 3 (51) luty 2007


36 Zdrowie

Manko 3 (51) luty 2007


Manko 3 (51) luty 2007

Praca 37


38 Praca

Manko 3 (51) luty 2007

JUNIOR CLIENT SERVICE ASSOCIATES in all divisions (ref. code CSA1/Manko)

SENIOR CLIENT SERVICE ASSOCIATES in all divisions (ref. code CSA2/Manko)


Manko 3 (51) luty 2007

Szukasz dobrej pracy?

Ponad 50 prestiżowych firm, profesjonalne szkolenia, możliwość bezpośredniego kontaktu z najlepszymi pracodawcami w Krakowie i w całej Polsce. Naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom ambitnych studentów poszukujących praktyk zawodowych i pracy wychodzi organizacja AIESEC oraz młodzi ludzie zaangażowani w powstanie projektu pod nazwą Dni Kariery.

Dni Kariery - o co tyle szumu? Dni Kariery to największe ogólnopolskie targi pracy, praktyk i staży. Odbędą się w Krakowie już 28 lutego w hali sportowej Akademii Ekonomicznej. Studenci i absolwenci wyższych uczelni będą mieli okazję nawiązania bezpośredniego kontaktu z firmami różnych branż, a także szansę by porównać oferty ponad 50 pracodawców i wybrać dla siebie najatrakcyjniejszą. Wśród firm znajdą się zarówno przedsiębiorcy lokalni, jak i ogólnopolskie oraz międzynarodowe koncerny. Równolegle do targów będzie się toczyć Akademia Umiejętności, która stanowi integralny element Dni Kariery. Są to trwające kilka dni wykłady oraz warsztaty, prowadzone przez profesjonalne firmy szkoleniowe i organizacje. Dobór tematów zawsze jest dostosowany do aktualnych problemów na rynku pracy. Jednak w tym roku powstał także na podstawie badań przeprowadzonych wśród samych studentów na temat ich potrzeb. Wymierne korzyści uczestnictwa w targach Celem, który niezmienne od piętnastu lat przyświeca wydarzaniu, jest umożliwienie studentom nawiązania kontaktu ze światem biznesu oraz rozwój przedsiębiorczości. Młodzi ludzie mają szansę bliższego poznania interesującej ich firmy czy branży; bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami przedsiębiorstw, sprawdzenia możliwości rozwoju, jak też otrzymania odpowiedzi na pytania dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej czy umiejętności napisania „chwytliwego” CV. AIESEC stara się wychodzić naprzeciw zmieniającym się wymaganiom na rynku pracy i dostosować do nich kształt i cele targów. Przedsiębiorstwom stwarza to doskonałą okazję kreowania wizerunku firmy wśród młodych ludzi oraz zaprezentowania własnej polityki personalnej. Dni Kariery w Polsce Poza Krakowem targi organizowane są także w 8 innych największych ośrodkach akademickich Warszawy, Wrocławia, Poznania, Katowic, Gdańska, Torunia, Łodzi i Lublina. Od momentu pierwszej edycji targów w 1992 r. po dzień dzisiejszy Dni Kariery stanowią jeden z bazowych projektów organizacji, realizowanych w miarę kolejnych edycji z coraz większym powodzeniem i zainteresowaniem ze strony opinii publicznej. Wśród tegorocznych partnerów strategicznych znalazły się Capgemini Polska oraz Nescafe. Patronat honorowy nad krakowską edycją Dni Kariery objął Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara oraz Kanclerz Loży Małopolskiej Business Centre Club Marek Piwowarczyk. W celu zasięgnięcia dalszych informacji na temat Dni Kariery zapraszamy na stronę www.dnikariery.pl oraz www.krakow.aiesec.pl Wśród wystawców na targach Dni Kariery znajdą się między innymi: Pricewaterhouse Onet Dni Kariery Wśród wystawców na targach Coopers znajdą się między innymi: KPMG Bank Przemysłowo Handlowy Unilever Grupa Żywiec Cersanit Fortis Bank Jeronimo Martins Dystrybucja TRW Polska

Accenture Masterfoods Ernst & Young P&G Deloitte Nestle Bank Millenium PZU Capgemini

Platinet AzSoft Prografix Geofizyka Vsoft Veracomp StudentPoint Artman RR Donneley Alexander Mann

Praca


40 Praca

Start w Karierę.PL to ogólnopolska kampania społeczna promująca Polskę jako dobre miejsce do rozpoczęcia kariery zawodowej. Organizatorami kampanii są Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami oraz Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University, partnerem akcji jest firma Accenture. Skala zjawiska migracji w Polsce jest na tyle poważna, że obowiązkiem wszystkich podmiotów życia publicznego jest kontynuowanie rozpoczętej debaty. Intencją organizatorów kampanii Start w Karierę.PL jest przede wszystkim przedstawienie punktu widzenia pracodawców. Głosu, który do tej pory był bardzo słabo słyszany. „Dyrektorzy personalni firm w całej Polsce mówią o coraz większych problemach z rekrutacją nowych pracowników. Brakuje zarówno wykształconych specjalistów jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych.” Mówi Robert T. Żelewski , Prezes PSZK W tej sprawie od zaangażowania pracodawców zależy znacznie więcej, niż od politycznych deklaracji. Tworzenie i promocja dobrych miejsc pracy, kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi zawodowemu – to jedyne argumenty, które mogą przekonać, że swoją karierę zawodową warto rozpocząć w Polsce. „W Polsce na ludzi młodych, wykształconych i ambitnych czekają bardzo ciekawe miejsca pracy, ORGANIZATORZY

Manko 3 (51) luty 2007

gdzie mogą rozwijać swe umiejętności w ramach globalnych ścieżek kariery. Oferta pracy firmy Accenture jest tego przykładem.” Mówi Jarosław Kroc, Prezes Accenture. Liczba osób, które wyjechały z Polski jest bardzo trudna do oszacowania. Pesymiści mówią nawet o dwóch milionach Polaków, którzy czasowo lub na stałe wyjechali z kraju. Kampania skierowana jest przede wszystkim do studentów oraz do przedstawicieli środowisk pracodawców. Ma na celu rozpoczęcie merytorycznej debaty społecznej na temat warunków, w jakich nowa generacja pracowników rozpoczyna karierę zawodową w Polsce. Celem projektu jest nie tylko pokazanie Polski, jako dobrego miejsca do budowania kariery. Poprzez kampanię organizatorzy chcą rozpocząć poważną dyskusję, co można i należy zrobić by młodzi, utalentowani, wykształceni ludzie chcieli rozwijać się zawodowo właśnie w Polsce. Młodych ludzi trzeba włączyć w planowanie programów edukacyjnych. Niech zastanawiają się nad wyborem ścieżki rozwoju zawodowego jak najwcześniej. Szkoły wyższe w Polsce powinny bardziej wsłuchać się zarówno w potrzeby rynku, jak i oczekiwania studentów.” Mówi Krzysztof Pawłowski, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu.

W ramach kampanii zaplanowano 5 regionalnych debat uczelnianych z udziałem dyrektorów personalnych, studentów, ekspertów budowania kariery i przedstawicieli mediów: Warszawie (27 lutego, Szkoła Główna Handlowa), Krakowie (7 marca, Uniwersytet Jagielloński), Wrocławiu (29 marca, Politechnika Wrocławska), Łodzi (12 kwietnia, Uniwersytet Łódzki) i Gdańsku (26 kwietnia, Uniwersytet Gdański). Równolegle prowadzone będą badania pracodawców (w zakresie problemów rekrutacyjnych) i studentów (ocena sytuacji rynku pracy oraz postawy emigracyjne). Na stronie internetowej kampanii www.startwkariere.pl oraz w mediach prezentowane będą sylwetki młodych polskich karier. Zaplanowano również konferencję z udziałem dyrektorów personalnych i przedstawicieli świata akademickiego na temat kształcenia dla potrzeb rynku pracy. Kampania zakończy się konferencją prasową w Warszawie w dniu 14 maja 2007 roku , na której zostanie zaprezentowany raport podsumowujący debaty i badania. Informacji o projekcie udzielają: Agata Wydmańska Public Relations Manager tel. 663 885 692 agata.wydmanska@pszk.org.pl

PARTNER

Centrum Innowacji, Transferu Technologii I Rozwoju Uniwersytetu zaprasza do udziału w Konkursie Foto/graficznym pt.: “Innowacje” Zakres tematyczny Konkursu jest bardzo szeroki. Nie chodzi tylko o nowe technologie, maszyny i “kosmiczne” podzespoły. Chodzi o pokazanie czegoś znanego - niekonwencjonalnie, o przedstawienie nowych zastosowań rzeczy powszednich i własną, oryginalną interpretację codziennych zachowań. Prace na nośnikach CD lub ich wydruki wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać na adres CITTRU (ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków) z dopiskiem “Konkurs Innowacje”. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie www.cittru.uj.edu.pl

Konkurs trwa do 15.03.2007.

Organizatorzy przewidują cenne nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, fotograficznego i oprogramowania.


���������������������� Manko 3 (51) luty 2007

������������������ Poznaj rynek pracy �� 41

Jak znaleźć dobrą pracę?

Poniżej prezentujemy Wam krótką ściągawkę z tego, gdzie szukać. Oferty ogólne www.praca.gazeta.pl www.praca.gratka.pl www.praca.pl www.pracuj.net.pl www.praca.egospodarka.pl www.ogloszenie-praca.info www.pracuj.pl www.tylkopraca.pl www.praca.info www.ogloszeniapraca.eua.pl www.jobpilot.pl www.jobber.pl www.wakaty.com.pl www.jobs.pl www.abcpraca.pl www.job-net.com.pl www.serwis.praca.pl Oferty dla informatyków www.informatycy.pl www.itkontrakt.pl www.info.net.pl www.talents.pl www.it-gazeta-praca.com.pl www.infostaff.com.pl www.linuxpraca.pl www.pk.edu.pl/kariery (Biuro Kariery PK) www.ck.agh.edu.pl(Centrum Karier AGH) Oferty dla ekonomistów www.wakat.com.pl www.f-a.waw.pl www.przedstawiciele.pl www.diversa.pl www.startus.pl (Strona Centrum Kariery AE) Oferty pracy dla humanistów www.proto.pl (praca w dziale PR) www.uj.edu.pl/biurokarier www.tempservice.com.pl (pracownicy administracji i biurowi) www.bip.krakow.pl(Urząd Miasta Krakowa) Oferty dla inżynierów www.cad.pl www.bdi.com.pl www.it-gazeta-praca.com.pl www.infod\staff.com.pl www.webjobs.pl www.praca.iprodukcja.pl Oferty dla osób niepełnosprawnych www.niepelnosprawni.pl/praca www.bezbarier.pl www.samisobie.clan.pl/praca.htm www.wrotamalopolski.pl/root_Niepelnosprawni/ Praca/

Prasa -poniedziałkowe wydanie Gazety Wyborczej -poniedziałkowe wydanie Gazety Krakowskiej -wtorkowy Dziennik Polski Jednostki świadczące pośrednictwo pracy • Uczelniane Biura/Centra Karier • Biuro pośrednictwa pracy BRATNIAK • Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie • Grodzki Urząd Pracy Kraków • Ekspres Praca (pod patronatem WUP) • Biuro NON STOP PRACA Agencje pracy (stałej lub tymczasowej): • Adecco Poland Sp. z o.o. • Work Service • Creyf’s Polska, oddział Kraków • Temp Service • Leader Service START • Biuro Pracy Czasowej

Najbliższe Targi Pracy Dni Kariery - 28 luty 2007 (AE Kraków) X Międzyuczelniane Targi Pracy – 1 marzec 2007 (Holiday Inn Wrocław) Dni Kariery - 1 marzec 2007 (Katowice) VII Podkarpackie Targi Pracy – 8 marzec 2007 (WSIZ Rzeszów) IX Inżynierskie Targi Pracy - 14 marzec 2007 (Hala TS Wisła, Kraków) Dni Kariery - 27 marzec (Wrocław) Beskidzkie Forum Pracy – kwiecień 2007 (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej) Targi Pracy ETAT – maj 2007 (Uniwersytet Zielonogórski) Zebrała Anna Żołądź

BEST Kraków zaprasza na IX Inżynierskie Targi Pracy 14 marca, już po raz kolejny w Hali TS Wisła organizujemy Inżynierskie Targi Pracy, na które zapraszamy serdecznie wszystkich studentów i absolwentów uczelni wyższych. Na ponad 40 stoiskach znajdziesz oferty praktyk, staży i pracy nie tylko dla inżynierów… Simply the BEST.... BEST, czyli Board of European Students of Technology, to organizacja stworzona i prowadzona przez studentów dla studentów. BEST to też alternatywa wobec tradycyjnego studiowania. Zrzeszamy ambitnych, pełnych energii i pozytywnie zakręconych ludzi z uczelni technicznych w prawie trzydziestu krajach europejskich. Zwracamy się jednak do studentów wszystkich uczelni wyższych, wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom i zapotrzebowaniom stawianym współcześnie na rynku pracy. Chcemy pomóc młodym ludziom w kształtowaniu swojej kariery zawodowej i ułatwić start na rynku pracy. Działamy na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, organizując targi pracy, prezentacje firm, kursy naukowe, konkursy inżynierskie, wymiany kulturalne i wiele innych. ITP, czyli Inżynierskie Targi Pracy Największym projektem BEST Kraków są Inżynierskie Targi Pracy, organizowane przez nas nieprzerwanie od 1999 r. Doświadczenie poprzednich lat zapewnia profesjonalizm i coraz szerszą ofertę, kierowaną zarówno w stronę firm, jak i do Was-studentów. Przez lata wypracowaliśmy własnymi siłami dobrze już rozpoznawaną przez oba środowiska markę. Obecnie ITP to największa tego typu impreza w Małopolsce oraz jedna z większych w Europie. Podobne przedsięwzięcia realizują na przełomie marca i kwietnia pozostałe polskie grupy. Zaplanuj już teraz swoją przyszłość! Targi to jedyna w swoim rodzaju okazja uzyskania cennych informacji i materiałów odnośnie danej firmy oraz samego procesu rekrutacji. Ponadto jest to możliwość nawiązania bezpośredniego kontaktu

IALNY

N MED

PATRO

z pracodawcą, w trakcie indywidualnej rozmowy, co pomaga w przełamaniu barier i daje doświadczenie na przyszłość. Znalezienie interesujących ofert ułatwia katalog, zawierający najważniejsze informacje o każdym z wystawców. Po raz dziewiąty… IX Inżynierskie Targi Pracy odbędą się 14 marca w Hali TS Wisła przy ul. Reymonta 22 w godzinach 10.00 – 17.00. Na ponad 40 stoiskach będą na was czekać przedstawiciele takich firm jak Geofizyka Kraków, Pilkington oraz IBM jako sponsor główny ITP. Na dwa kolejne dni przewidzieliśmy prezentacje poszczególnych firm oraz przygotowane przez nie studium przypadku. Będzie tam również okazja do zasięgnięcia więcej informacji o nas poprzez rozmowę z członkami BEST Kraków. Na zainteresowanych przyłączeniem się do nas będą czekać ankiety rekrutacyjne. Więcej informacji o nas oraz IX Inżynierskich Targach Pracy znajdziesz na naszych stronach internetowych: www.BEST.agh.edu.pl oraz www.itp.best.krakow.pl


������������������ rynek pracy �� 42 Poznaj

���������������������� Manko 3 (51) luty 2007

Rozmowa z Ewą Synowską, Employee Relations Supervisor, Capgemini Polska

Firma jest uczestnikiem targów Dni Kariery Aiesec w Krakowie

Jak zdobyć pracę

– czyli jak pozytywnie przejść rozmowę rekrutacyjną

Jakie najczęściej pytania padają podczas rekrutacji? Jak można przygotować się do rozmowy z pracodawcą? Pytania w trakcie wywiadu rekrutacyjnego można podzielić na kilka grup: pytania dotyczące osobowości, przebiegu kariery zawodowej, pytania dotyczące motywacji, kwalifikacji, umiejętności praktycznych. Standardowym elementem spotkania jest rozmowa w języku obcym, który został podany w życiorysie kandydata/tki. Dobrze jest przed spotkaniem odwiedzić strony pracodawcy oraz wśród znajomych popytać czy ktoś nie pracuje w firmie do której aplikujemy. Informacje z tzw. pierwszej ręki są zawsze niezastąpione. W trakcie rozmowy rekrutacyjnej najlepiej zaprezentować się wiarygodnie czyli wykazywać się znajomością zagadnień zwłaszcza jeśli dotyczą naszego doświadczenia, unikać tendencyjności w przekazywaniu treści. Polecam mówienie językiem zrozumiałym, spójnym i poprawnym gramatycznie, należy unikać wyrażeń żargonowych i zbyt ostrych lub specjalistycznych. Ważne jest, aby w trakcie wywiadu słuchać swojego rozmówcy i odpowiadać na zadawane pytania. W każdej sytuacji, a szczególnie podczas procesu rekrutacji najlepiej jest zachować takt i uprzejmość.

Co to jest Assesment Center? Assessment Centre (w dosłownym tłumaczeniu centrum szacowania) bazuje na symulowanych sytuacjach zadaniowych, jakie kandydat napotka w swojej codziennej pracy. Przedmiotem oceny staje się szybkość, sposób, rodzaj lub kolejność działań, jakie kandydat podejmie borykając się z sytuacjami zadaniowymi. Zwraca się również uwagę na jego postawę, zachowywanie równowagi emocjonalnej, jakość relacji interpersonalnych, itp. Przykładem testu symulacyjnego jest np. rozwiązanie problemu - grupie kandydatów przedstawia się do rozwiązania fikcyjny problem, a kandydatom przypisuje się role reprezentujące odmienne interesy; przedmiotem oceny kandydatów są ich predyspozycje interpersonalne, negocjacyjne, kwestia dominacji, przyjmowanie ról grupowych.

„Jaka jest Twoja największa wada? Co najgorszego słyszał Pan o naszej firmie?” Jak sobie radzić z takimi trudnymi pytaniami? “Trudne pytania” w wywiadzie po prostu muszą się pojawić, bo taka już jest natura tych spotkań. Zawsze polecam szczerość. Warto przećwiczyć nasze odpowiedzi na grupie znajomych, gdyż zbytnia szczerość może zepsuć pozytywne wrażenie, które udało nam się zbudować. Należy też pamiętać, żeby odpowiedź nie była tzw. ”byle jaka, na odczepnego”, bo spowoduje to, że będziemy postrzegani jako osoba arogancka, której brakuje wglądu we własne słabości oraz odwagi by o nich mówić Najlepszą metodą radzenia sobie

Jakie są najczęściej popełniane błędy w czasie rozmowy o prace i jak ich uniknąć? Rozmowa rekrutacyjna nie jest oderwana od życia więc obowiązują ją normalne standardy zachowań kulturalnych, których łamanie jest karygodne. Naprawdę nie polecam budowania pozytywnego wizerunku poprzez przychodzenie na interview w towarzystwie mamy lub koleżanki, nie powinno się również spóźniać bądź przychodzić o godzinę wcześniej. Jeśli udajemy się do kogoś z wizytą należy pamiętać imię i nazwisko osoby oraz adres spotkania. Odwoływanie spotkania w ostatniej chwili lub nie stawienie się na spotkanie bez uprzedniego powiadomienia również nie przyczy-

z tym rodzajem pytań jest nauczenie się i wyćwiczenie metod odpowiadania. Im lepiej przećwiczymy tę umiejętność tym większa szansa, że nasze odpowiedzi będą pewne i zadowalające.

ni się do budowania naszego wizerunku jako osoby odpowiedzialnej. Są jeszcze błędy merytoryczne, których popełnianie nie pomaga nam w procesie rekrutacji takie jak: brak przygotowania do interview (kandydat nie pamięta na jakie stanowisko aplikował, nie ma żadnych informacji o firmie); drastyczne zawyżanie lub zaniżanie poziomu znajomości języka obcego lub innych kwalifikacji zawodowych; „rozszerzanie” zakresu obowiązków wykonywanych w poprzednich miejscach pracy (coraz częściej się zdarza, iż agencje i pracodawcy sprawdzają referencje z poprzednich miejsc pracy); oryginalne hobby, które nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości; przybieranie maski, która dalece odbiega od prawdziwej osobowości kandydata. Po raz kolejny Państwa Firma wystawia się na targach Dni Kariery, co skłania Państwa do rokrocznego uczestnictwa w wydarzeniu? Capgemini to firma, która dynamicznie się rozwija, nasze centrum Business Process Outsourcing jest pierwszym i obecnie największym tego typu centrum działającym na terenie Polski. W 2004 roku zatrudnialiśmy 300 osób, obecnie w naszych biurach w Krakowie i Katowicach pracuje 1600 osób, z czego 95% to absolwenci i studenci kierunków ekonomicznych, technicznych, jak również lingwistycznych i humanistycznych. To w pełni tłumaczy nasze zainteresowanie i obecność na targach Dni Kariery. Co wyróżnia targi pracy organizowane przez AIESEC spośród innych konkurencyjnych wydarzeń tego typu organizowanych w Krakowie? Dni Kariery są największymi targami pracy. To również cenna inicjatywa umożliwiającą studentom poznanie realiów dzisiejszego rynku pracy. Wydarzenie to stwarza nam ogromną szansę na dotarcie do młodych ludzi, bezpośredni kontakt z nimi, rozmowę, wymianę informacji i przedstawienie naszych ofert pracy. Dziękujemy za rozmowę.


Manko 3 (51) luty 2007

Poznaj rynek pracy

43

Nie czekaj, bądź aktywny Od lat Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzi działania na rzecz wsparcia regionalnego rynku pracy przez promocję przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe, organizację różnego rodzaju szkoleń. A co MARR ma do zaoferowania studentom? Od połowy 2005 roku realizowany jest projekt „Aktywny student”. Potrwa on jeszcze do końca czerwca bieżącego roku. Skierowany jest do studentów wszystkich kierunków, kształcących się na terenie województwa małopolskiego i posiadających tutaj stałe lub czasowe zameldowanie. Do współpracy przy projekcie włączyło się także siedem krakowskich szkół wyższych oraz uczelnie w Tarnowie, Nowym Sączu i Suchej Beskidzkiej. Czego student może się nauczyć biorąc udział w tym projekcie? Przede wszystkim bezpłatnie zyskać szansę udziału w zajęciach mających na celu dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do wymogów rynku pracy. Co to w praktyce oznacza? Decydując się na udział w projekcie studenci mają okazję współpracować z doradcami zawodowymi i przygotować własny plan rozwo-

ju kariery zawodowej oraz uczestniczyć w usługach doradczych, takich jak: autoprezentacja i rozmowa kwalifikacyjna, dokumenty aplikacyjne, action learning, praca w Unii Europejskiej, rozpoczęcie działalności gospodarczej czy motywowanie i planowanie w trakcie poszukiwania pracy. Studenci uczą się profesjonalnego przygotowania dokumentów - portfolio, zdobywają nowe doświadczenia w zakresie poszukiwania pracy. Usługi doradcze dają także możliwość nawiązania nowych kontaktów. I co najważniejsze, wszystko to bezpłatnie. Rozmowa

z Witoldem Śmiałkiem, Prezesem Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Jakie jest zainteresowanie projektem „Aktywny student” i czy można jeszcze wziąć w nim udział? Projekt spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. I nic dziwnego. Z roku na rok rosną przecież wymagania pracodawców. Nie wystarczy już tylko CV i list motywacyjny. Ważny jest jeszcze sposób prezentacji siebie i swoich umiejętności w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej najlepiej poprzedzony ustaleniem ścieżki kariery i strategicznym planowaniem w trakcie poszukiwania pracy. Aktywny Student to nie tylko odpowiedź na pytanie „Jak sprostać oczekiwaniom pracodawców?” ale też pobudzanie przedsiębiorczości i promocja samozatrudnienia. Okazuję się, że duża grupa młodych ludzie poszukuje informacji nt. założenia własnej działalności gospodarczej, co odzwierciedla fakt dużego zainteresowania usługą doradczą z tego zakresu. Do tej pory z naszej oferty skorzystało 625 osób. Docelowo jest przewidziany udział 830 studentów. Czekamy więc jeszcze na 205 aktywnych, młodych ludzi, którzy zechcą odpowiednio wcześnie zadbać o rozwój swojej kariery zawodowej. Projekt jeszcze trwa ale czy możemy już mówić o widocznym wpły-

wie projektu na aktywność studentów? Tak. Zdecydowana większość uczestników dzięki oddziaływaniu projektu oraz z własnej inicjatywy podejmuje działania na rynku pracy. Działania najczęściej realizowane to praktyki i praca. Ci, którzy nie podjęli jeszcze żadnych kroków na rynku pracy deklarują, że podczas trwających studiów spróbują pozyskać doświadczenie zawodowe. Właśnie o to w projekcie nam chodzi, żeby zmotywować studentów do aktywności na rynku pracy. Studenci zdobywając wiedzę i praktyczne umiejętności zwiększają swoją szansę na zdobycie ciekawej i spełniającej ich oczekiwania pracy. A to już pierwszy krok do sukcesu. Dziękuje za rozmowę. Szczegółowe informacje uzyskacie na stronie www.marr.pl lub kontaktując się z Ewą Wszołek, student@marr.pl, tel. (12) 617 66 17.

Projekt „Aktywny Student” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1


44 Poznaj rynek pracy

Manko 3 (51) luty 2007

Kreatywnych szukam! Społeczeństwu reklama szybko się nudzi. Rynek wciąż potrzebuje niekonwencjonalnych pomysłów i świeżej krwi. Tu pole do popisu ma każdy, komu świta w głowie kilka interesujących pomysłów i kto łączy swoją przyszłość z pracą w branży reklamowej. Reguły nie ma Nie istnieje w Polsce szkoła oferująca pięcioletnie studia w zakresie reklamy. Powodem takiej sytuacji jest zapewne to, że wykształcenie w tym zawodzie odgrywa najmniejsza rolę. Osoby rekrutujące w agencjach reklamowych przyznają, że nie mają specjalnych preferencji odnośnie ukończonego kierunku, a niektórzy wręcz nie wymagają wyższego wykształcenia. Oczywiście istnieją pewne prawidłowości np. copywriterami najczęściej zostają osoby po polonistyce ze względu na dużą świadomość języka i umiejętność szybkiego kojarzenia oraz stosowania gry słownej. Natomiast grafikami zwykle są osoby po szkołach plastycznych. Jednakże tym, co w reklamie odgrywa pierwszorzędna rolę jest kreatywność. Ciekawe pomysły wcześniej czy później wyjdą na wierzch i pokonają słabą konkurencję. Dorzućmy do tego jeszcze parę przydatnych cech jak niezależność, samodzielność oraz samodyscyplina i pozostaje tylko znaleźć pracę.

się przez okres 1-2 miesięcy i często proponuje dalsza współpracę. Ci, którym nie w smak perspektywa pracy „za darmo”, mają druga możliwość: wysłanie swojego portfolio i cierpliwe ocze-

Gdzie i jak się przebić Praca w reklamie, podobnie jak i pieniądze, na ulicy nie leżą, dlatego już na początku należy wykazać się własną inicjatywą i znaleźć potencjalnych pracodawców. Tutaj od razu możemy odrzucić wszelkie portale typu Pracuj i Jobpilot, na których jeżeli już są oferty, wymagane jest kilkuletnie doświadczenie w branży. Z racji zamkniętego charakteru środowiska reklamowego, często nie ma potrzeby umieszczania ogłoszeń w innych mediach niż własna strona internetowa, na którą zainteresowani i tak trafią. Ale tym, co jako drugie najlepiej opisuje rynek reklamy jest młodość, dlatego nie zważając na brak doświadczenia i znajomości, należy szybko przygotować się do uderzenia. Najprostszym, choć niestety niedochodowym sposobem rozpoczęcia kariery, są praktyki. Coraz więcej agencji korzysta z tego typu możliwości, dając kandydatom możliwość sprawdzenia

Walka o przetrwanie Faktem jest, że większość agencji stosuje system umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie), co oznacza tyle, że dana agencja może nas zaangażować tylko do jednego projektu, ale i my mamy możliwość współpracowania z wieloma pracodawcami. Na tych zasadach są zatrudniani najczęściej pracownicy działu kreacji, dzięki czemu agencja ma zapewnioną świeżość pomysłów i nie musi się martwić, że wpadnie w pułapkę schematów. Specyfika zmieniającego się nieustannie rynku generuje, szczególnie w dużych agencjach, ciągły wyścig szczurów, gdzie to czy pomysł się sprzeda, decyduje o utrzymaniu posady, a ludzie szybko się wypalają. Wynikiem są częste rotacje w ramach środowiska, gdzie team już w odrobinę odmienionym składzie może wpaść na zupełnie nowatorski pomysł. Zdarza się, że pracownik jest zatrudniony w agencji na etat. W przy-

kiwanie na odpowiedź. Pojęcie „portfolio”, w tym wypadku wcale nie musi równać się z doświadczeniem. Może to być przykładowy scenariusz kampanii reklamowej perfum mamy, rozrysowany na storyboard czy opisany przy użyciu chwytliwych sloganów i haseł – mówi Andrzej Tracz z agencji Espronet.

padku małej firmy wymagane jest od takiej osoby, aby potrafiła zorganizować wszystko niemal od początku do końca. Począwszy od pozyskania klienta, poprzez opracowanie strategii i scenariusza kampanii, aż po czuwanie nad jej realizacją. Tego typu stanowisko wymaga szczególnej samodyscypliny i umiejętności podejmowania decyzji. System płac to najczęściej podstawa plus prowizja zależna od powodzenia kampanii, czyli umiejętności jej twórcy. Praca na całe życie? Ci, którym marzy się ciepła posadka ze stałą pensją, po której spokojnie odejdą na zasłużona emeryturę, mogą od razu zapomnieć o pracy w agencji reklamowej. Rynek pędzi do przodu i jest brutalny dla tych, którzy za nim nie nadążają. Może okazać się, że narzucone tempo jest zbyt szybkie i po paru latach trzeba będzie poszukać nowej posady. Są też takie osoby, które pod wpływem ciągłej adrenaliny czują się jak ryba w wodzie i mają coraz lepsze pomysły. Najczęściej jednak, nawet i one potrzebują inspiracji w postaci zmiany agencji czy współpracowników. Samodoskonalenie w branży jest warunkiem koniecznym. Prasa specjalistyczna jak Press, Media&Marketing czy Brief, pozwala odświeżyć pamięć i stare pomysły, mogą się ponownie narodzić w odmienionym kształcie. Kolejną kwestią jest pojęcie sztuki często łączone z twórczością reklamową. Istnieje wiele festiwali i konkursów, na których spoty czy plakaty otrzymują nagrody za walory artystyczne. Jest to pewne rozwiązanie dla młodych twórców, którzy chcą się przebić do świata sztuki i zabłysnąć na szerokim rynku. Pytanie tylko, jak długo można hołdować zasadzie „sprzedaż ponad wszystko”. Niezaprzeczalnie, praca w reklamie może być cennym doświadczeniem, które zmusza do samodzielnego myślenia i często, wyspecjalizowania w dziedzinie, z którą do tej pory nie miało się nic wspólnego. Rozwija wyobraźnię, wymaga czujności, ciekawości oraz ciągłej obserwacji świata, który jest najlepszym dostarczycielem pomysłów. Dzięki temu może być bardzo pomocna w dalszej karierze zawodowej. Justyna Warzecha artykuł powstał na podstawie rozmowy z Andrzejem Traczem z agencji Espronet i Marcinem Andruchów z Blueshoes


Manko 3 (51) luty 2007

Poznaj rynek pracy 45

Kariera w administracji publicznej Na pierwszy rzut oka skojarzenie dwóch terminów: „administracja” i kariera zawodowa brzmi mało atrakcyjnie. Co więcej w społecznym odbiorze jest niezbyt przekonujące. Można zadać pytanie, jak można mówić o karierze w administracji – jako czymś atrakcyjnym–skoro sama administracja stanowi dziedzinę szczególnie ostro krytykowaną.

dur, a urzędników przedstawia się jako osoby m a ł o kompetentne a nawet nudne. Szeroki poklask zdobywają sobie opinie – bezmyślnie powtarzane od lat komunały – jakoby działalność państwa (administracji) stanowiło zasadniczą barierę społecznej aktywności.

Zagadnienie planowania kariery w kontekście administracji publicznej jest szczególnie aktualne obecnie, gdy mowa jest o nowym paradygmacie sektora publicznego – tzw. nowym zarządzaniu publicznym – mającym stanowić wyraz jego racjonalizacji i dbałości o podnoszenie efektywności. Różnorodność, cecha współczesnego państwa, skojarzona z decentralizacją oznacza możliwość wypełniania zróżnicowanych ról. Tym samym w administracji publicznej obok tradycyjnych stanowisk urzędniczych istnieje szereg nowoczesnych, atrakcyjnych odpowiedzialnych funkcji, w tym typowo menedżerskich. Dość wspomnieć o audycie, programowaniu polityk publicznych, zarządzaniu ochroną zdrowia itp. Reasumując należy stwierdzić, że określenie kariera w administracji publicznej jest nie tylko sensowne, ale jak najbardziej realne.

A jak jest naprawdę Trzeźwy obserwator powinien zadać sobie pytanie jaka jest zatem prawda o administracji? Czy planując karierę zawodową na poważnie powinno się wziąć pod uwagę działalność w sferze publicznej? Odpowiedzi na postawione pytania powinny być brzmieć jednoznacznie – administracja stanowi atrakcyjną, żywą i dynamicznie rozwijającą się dziedzinę życia społeczno-gospodarczego. Przedstawiany w mediach obraz współczesnej administracji daleko odbiega od rzeczywistości. Jest nieprawdziwy. Obecnie sfera publiczna zajmuje niekwestionowaną pozycję we współczesnych krajach o gospodarce rynkowej i wyrasta na niekwestionowanego lidera na rynku pracy dysponującego zróżnicowaną, niewątpliwie interesującą ofertą dla młodych osób stojących u progu kariery zawodowej. Należy pamiętać, że szeroko rozumiane państwo wykonując swe funkcje wydatkuje w zależności od kraju kwoty rzędu 30-60% PKB, kreując zarazem liczne miejsca pracy.

Jak zaplanować karierę w administracji? Planując ścieżkę osobistego rozwoju warto zastanowić się nad wyborem odpowiedniego wykształcenia. W krajach zachodnich dawno przestano utożsamiać administrację publiczną z działalnością prawników-administratywistów. W konsekwencji można stwierdzić, że kariera zawodowa absolwentów wyższych R E uczelni w administracji publicznej może koncentrować się wokół następujących trzech odmiennych ról: urzędnika, eksperta i menedżera. Dlatego też kadry dla administracji publicznej coraz częściej kształcone są na uczelniach ekonomicznych, w których z powodzeniem funkcjonują kierunki studiów, nawiązujące w swych

Administracja kojarzona jest z biurokracją, która „cieszy” się wyjątkowo pejoratywnymi konotacjami. Dodatkowo media kreują obraz administracji jako sfery niejasnych wpływów, świata żmudnych, bezdusznych i bezwartościowych proce-

nazwach do gospodarki i administracji publicznej (ang. Public Economy, Public Administration, Public Governance, Public Management). Wychodząc naprzeciw tym tendencjom, a także potrzebie sprawnie funkcjonującego państwa, po raz pierwszy w Polsce utworzony został w AE w Krakowie, pod auspicjami Katedry GAP, kierunek studiów o nazwie Gospodarka i Administracja Publiczna. Celem kształcenia tego typu studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry pracowników dla administracji publicznej, poprzez przekazywanie w sposób usystematyzowany wiedzy w zakresie ekonomii i zarządzania oraz umiejętności niezbędnych do wypełniania zadań w szeroko rozumianym sektorze publicznym. W założeniu absolwenci studiów będą przygotowani do pracy w sektorze publicznym, w tym do kierowania jednostkami administracji publicznej oraz pracy w zespołach programujących i wdrażających polityki publiczne. Absolwent posiądzie niezbędną znajomość zagadnień budżetowania, prawa administracyjnego, problematyki finansowej i zarządzania strategicznego oraz funkcjonowania instytucji europejskich. Odpowiednie wykształcenie niewątpliwie może stanowić solidny fundament przyszłej prawdziwej kariery w administracji publicznej. A ci, którzy studiują inny kierunek studiów, a na poważnie myślą o pracy w administracji publicznej - powinni rozważyć kształcenie na studiach podyplomowych zajmujących się problematyką sektora publicznego. dr Paweł Białynicki-Birula www.gap.ae.krakow.pl K

L

A

M

A


46 Poznaj rynek pracy

Manko 3 (51) luty 2007

I ty możesz pracować w organizacji pozarządowej! Organizacje pozarządowe – co to jest? Organizacje, które działają społecznie i nie dla zysku, prowadzą działania na rzecz innych to właśnie organizacje pozarządowe. Używa się wobec nich określeń: organizacje charytatywne, non-profit, organizacje społeczne, czy też NGO (non-govermental organizations). Podstawowe formy prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i fundacje. W Polsce jest blisko 70 tys. organizacji pozarządowych, z czego w województwie małopolskim działa ich prawie 7,5 tys. Czym zajmują się organizacje pozarządowe? Organizacje pozarządowe są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem zasięgu działania (od międzynarodowych po osiedlowe), jak i rodzaju prowadzonych działań. Wśród nich są instytucje opiekuńcze, które pomagają potrzebującym (np. zajmują się osobami starszymi, chorymi dziećmi, pomagają niepełnosprawnym), czy też organizacje reprezentujące interesy określonej społeczności np. stowarzyszenia skupiające mniejszości narodowe. W Polsce istnieje bardzo wiele organizacji hobbistyczno-rekreacyjnych, które umożliwiają realizowanie zainteresowań i pasji. Ile osób pracuje w organizacjach pozarządowych? Działalność w organizacjach pozarządowych może być ważnym etapem w rozwoju zawodowym studentki czy studenta. Młodzi ludzie mogą zdobywać doświadczenia zawodowe, angażując się w działalność organizacji pozarządowych jako wolontariusze bądź podejmując tam pracę. W organizacjach pozarządowych w Polsce znajduje zatrudnienie ok. 120 tys. osób. W przeliczeniu na pełne etaty daje to 65 tys. miejsc pracy. Według danych z 2006 r. 26% organizacji płaci swoim pracownikom (niezależnie od formy zatrudnienia), natomiast 19,4% stowarzyszeń i fundacji zatrudnia pracowników etatowych. Oznacza to, że mniej więcej 65% osób pobierających wynagrodzenie za pracę w organizacjach jest zatrudnionych „na etat”. Dodatkowo, na

zasadzie jednorazowych umów o dzieło lub zleceń, organizacje zatrudniają rocznie co najmniej 200 tys. osób. Trzeci sektor w krajach wysoko rozwiniętych jest istotnym pracodawcą. W Wielkiej Brytanii czy Holandii pracownicy organizacji pozarządowych stanowią aż 10% siły roboczej. I teoretycy, i praktycy trzeciego sektora oczekują, że w Polsce stanie się tak samo. Dzięki zastrzykowi unijnych pieniędzy i na skutek stopniowego przejmowania od administracji państwowej i samorządowej realizacji zadań publicznych, organizacje będą stawały się profesjonalnym usługodawcą. Tym samym wzrośnie ich rola jako pracodawców1. Kulisy pracy w III sektorze Stowarzyszenia i fundacje zmieniają świat – swoimi działaniami pomagają potrzebującym czy służą społecznie ważnej idei. Jednak, aby działać skutecznie, bezinteresowna chęć pomocy czy potrzeba zmiany świata musi iść w parze z profesjonalizmem. W organizacjach pracują zwykle ludzie, którzy – jak mówi jeden z najbardziej rozpoznawalnych działaczy organizacji pozarządowej, Kuba Wygnański – „mają większy niż normalnie mięsień sercowy” i są bardziej zainteresowani pytaniem „po co to robimy” aniżeli „jak to robimy”.2 Charakter społecznikowski,

chęć poświęcenia się dla innych, gotowość do podejmowania bezinteresownych zadań, z pewnością ułatwia odnalezienie się w świecie „pozarządówki”. Osoby pracujące w organizacjach muszą również po prostu wierzyć w ideę, na rzecz której działa organizacja. Ważne również, aby być cierpliwym – efekty działań organizacji pozarządowych są bowiem często odroczone w czasie. W III sektorze cenna jest także wiedza o sprawach społecznych i politycznych, znajomość regulacji prawnych. Istnieje również zapotrzebowanie na osoby zorganizowane i nastawione do pracy zadaniowo. Dobre relacje z ludźmi, przedkładanie kooperacji nad konku-

rencję liczą się w sektorze bardziej niż gdzie indziej3. Organizacje pozarządowe są bardzo atrakcyjnym pracodawcą. Studenci i studentki mogą zdobywać w organizacjach pozarządowych szlify zawodowe bądź odnaleźć w „pozarządówce” swoje miejsce pracy na wiele lat. Z jednej strony mają możliwość angażowania się w działania społecznie potrzebne, rozwiązania lokalnych problemów, z drugiej strony mogą nabyć szereg praktycznych umiejętności: w pracy zespołowej, prowadzeniu projektów, organizowaniu różnorodnych przedsięwzięć. Ale organizacje pozarządowe są również pracodawcą wymagającym. Niecałe 30% z nich zatrudnia pracowników. Wynagrodzenia w III sektorze mogą (ale nie muszą) być niższe od tych, które można otrzymać za pracę w biznesie. Ponadto może się zdarzyć, że pensje będą wypłacane nieregular-


Manko 3 (51) luty 2007 nie lub w różnej wysokości, jeśli organizacja nie zdobędzie środków na swoje funkcjonowanie. Pracując w organizacji pozarządowej trzeba być trochę „człowiekiem-orkiestrą” – umieć zająć się zarówno skomplikowanym zadaniem (np. opracowaniem dwuletniego planu promocji), jak i prostą czynnością (zapakowaniem listów do potencjalnych sponsorów). Jak znaleźć pracę w organizacji pozarządowej? 1. Warto odwiedzać portal www.ngo. pl - największy portal organizacji pozarządowych. W serwisie ogloszenia.ngo. pl codziennie pojawia się kilkanaście propozycji pracy w organizacjach pozarządowych z całego kraju. 2. Można skorzystać z bazy danych organizacji pozarządowych, prowadzonej przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (www.bazy.ngo.pl). Tu można wyszukać organizacje z interesującego nas terenu lub obszaru działania i skontaktować się z nimi bezpośrednio.

Poznaj rynek pracy 47 Szukasz informacji o inicjatywach obywatelskich w Polsce? Ciekawią Cię nowości z sektora pozarządowego? Interesujesz się życiem społecznym w kraju? Wejdź na strony portalu www.ngo.pl! Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl zajmuje się tematyką społeczeństwa obywatelskiego. Znajdziesz w nim: - zawsze aktualne wiadomości z III sektora, - praktyczne porady, jak prowadzić organizację pozarządową, - informacje, gdzie możesz włączyć się w społeczne działania, - ogłoszenia, zaproszenia, relacje, wywiady i artykuły. Zapraszamy do odwiedzania www.ngo.pl!

3. Pytać znajomych, rodzinę – może ktoś jest wolontariuszem czy wolontariuszką w jakiejś organizacji, jego stowarzyszenie czy fundacja szuka osoby do pracy i może nas polecić. 4. Zacząć od wolontariatu. Wybrać

taką organizację, która nas interesuje i zgłosić się do niej. Pracownicy organizacji pozarządowych często byli najpierw wolontariuszami – poznali organizację, dali się poznać, zdobyli zaufanie. Izabela Dembicka portal www.ngo.pl W tekście wykorzystano: dane z badania „Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006” przeprowadzonego przez CBOS na zlecenie Stowarzyszenia Klon/Jawor. „Elementarz III sektora”, Stowarzyszenie Klon/ Jawor, Warszawa 2005 serwisy portalu www.ngo.pl fragmenty artykułu, opracowanego przez autorkę w listopadzie 2006 roku na potrzeby Biura Karier i Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu Za artykułem Małgorzaty Borowskiej “Praca w trzecim sektorze”, 2005 2 Za artykułem Małgorzaty Borowskiej, “Kogo szuka 1

trzeci sektor”, 2005 3 jw.

Ale były też efekty bardziej przyziemne. Po jakimś czasie, dzięki doświadczeniu w pracy, nudne wykłady okazały się bardziej zrozumiałe i prakPoczątki studiów bywają trudne. Tak było też w moim przypadku. tyczne. Po jakimiś czasie rozmowa Tłok, chaos, dezorganizacja, później teoretyczne, nudne wykłady, lu- z rektorem, dyrektorem firmy czy redzie w większości ukierunkowani na karierę, kucie, rywalizację i śred- daktorem radia stała się chlebem ponią z ocen za wszelką cenę. Po trupach do celu z dewizą „Ja i moja wszednim. Działanie daje też łatwy kariera”. I ta codzienna nudna trasa akademik- uczelnia-akademik, dostęp do informacji, co w moim przyw czwartki i piątki impreza, a w weekendy powrót do domu. I tak przez padku zaowocowało m.in. wyjazdem pięć lat, w kółko, do magistra? Nie możliwe, tak się nie da! na stypendium, które było m.in. inspiracją do napisania pracy magisterskiej. Z kolei obyPrzecież to było by jak więzienie: i ukształtuje tuje moje kocie, pewność pewno siebie Wśród cela - jadalnia – cela - spacerniak i wi- lejne 10 lat życia. zdobyta np. w ne7 tysięcy krakowskich dzenie raz na jakiś czas. Niemożliwe by Ruszyłem z kopygocjacjach z firorganizacji pozarządowych, wszyscy mogli to znieść. Mało prawdo- ta. Rzuciłem się mami sprawi sprawiły, jedną z najbardziej dynamicznych żże obrona pracy podobne też, aby wszyscy byli tak zapa- w projekty. Jeszgrup stanowią organizacje akadetrzeni w siebie! Tylko gdzie są Ci „inni”? cze nie skońmgr była przymickie. Czyli takie, które są zarządzaNie dostali się na studia? Czy gdzieś się czył się jeden jemnym spane przez studentów lub takie, które są schowali... tylko gdzie? a już zaczynał cerem, który zarządzane przez kogokolwiek, ale swoOdpowiedź znalazłem na początku się drugi: Obóz płynnie wproje działania kierują właśnie do świata drugiego roku, kiedy ktoś, powiedział:, beana, wymiana wadził wadzi mnie akademickiego. Właśnie do nich stu„Choć tam dają planery, za darmo!”. Za polsko-włoska, na rynek pradenci mają najłatwiejszy dostęp i te darmo, na tej uczelni? Podążyłem za Dzień Portugacy, gdzie znów zn godne są ich szczególnej uwagi. tłumem. Otworzyły się drzwi, wszedłem lii, konferencja zaprocentowa zaprocentowały (więcej w „Aktywność studo środka. „Oni” wzięli planery i wyszli, w Bułgarii, garii, gazeta dostęp dostę do informadencka s. 21). a ja zostałem... Od razu zrobiło mi się studencka, wywiady, cji i kontakty zdobyte cieplej. Na ścianach plakaty projektów, pierwszy kontakt ze sponw pracy społecznej. spo Po lapokreślony kalendarz, tablica z podzia- sorem, rektorem, konflikty, butach widzę widzę, że działanie dzia w NGO, łem ról, a na twarzach gospodarzy, jakiś rze mózgów, negocjacje. Działanie zwraca się z procentem. Czy tego chcesz taki bezinteresowny uśmiech. – A co wy i działanie, dla idei, dla wartości, po to, czy nie, to działa jak bumerang, przynotu robicie? – zapytałem zdziwiony - My aby obudzić TYCH w owczym pędzie, sząc satysfakcję, spełnienie i możliwość tu działamy! Usiadłem z ulgą, bo zrozu- aby dać im szanse zrozumieć, że kasa świadomego wyboru swojej drogi. Dlamiałem, że trafiłem w „TO” miejsce. i kariera to nie wszystko. Wreszcie ktoś tego całym sercem polecam NGO-sy. Jeszcze wówczas, nie wiedziałem, dał mi szanse zmieniać to, czego nie akże to miejsce pokaże mi sens studiów ceptuję. Łukasz Salwarowski

My tu działamy!


48 Poznaj rynek pracy

Kobiety na rynku pracy Statystyki pokazują, że Polki są jednymi z najlepiej wykształconych kobiet w Europie. W Polsce studiuje więcej kobiet niż mężczyzn. Wyższe wykształcenie ma ok. 60% Polek. Nie ma to jednak odzwierciedlenia w ich sytuacji na rynku pracy. Dane GUS-u z sierpnia 2006 r. pokazują, że na 2,41 mln bezrobotnych, 1,37 mln to kobiety. Polska na tym tle Europy wypada blado – w naszym kraju pracuje zaledwie 46,2 proc kobiet, co stanowi o 9,5 punktów mniej niż średnia dla 25 krajów Wspólnoty. Statystyki odsłaniają nie tylko ogólne trendy, ale również dostarczając danych co do zatrudnienia kobiet w hierarchicznej strukturze.

Manko 3 (51) luty 2007 Dysproporcje w poziomie wynagrodzeń Państwa członkowskie UE zobowiązywały się prowadzić politykę zmierzającą do zniesienia dyskryminacji kobiet na rynku pracy jednak problemem wciąż pozostają olbrzymie dysproporcje w obrębie wynagrodzeń. W Polsce wynagrodzenie kobiet jest 7-8 razy mniejsze niż w Szwajcarii (5506 EUR). Statystyczna Polka pracując dziennie o 37 minut więcej niż mężczyzna, zarabia średnio o 10% mniej. Rezultatem tych danych są pesymistyczne deklaracje kobiet. 7% kobiet jest gotowych dla kariery zawodowej w ogóle zrezygnować z macierzyństwa. 19% w obawie przed utratą pracy chce ograniczyć liczbę posiadanych dzieci. We wszystkim tym, umacnia je 5 % społeczeństwa, uważając, że kobiety w ogóle nie powinny podejmować aktywności zawodowej.

Przyszłej matce dziękujemy Programy aktywizacji kobiet Tylko 32,5 proc. kobiet Lekarstwem na nastroje pesymipiastuje stanowiska kierowstyczne wśród polskich kobiet oraz nicze. 75,5 proc. zatrudniobardzo często na nieznajomość przepinych jest jako zwykli pracownisów dot. zakazu dyskryminacji ze strocy. Statystyki pokazują też, że kobieny pracodawców, ma stać się projekt ty rzadziej awansują. Departamentu Wdrażania EFS w MiniPracodawcy zazwyczaj nie chcą zasterstwie Gospodarki i Pracy „Kobieta trudniać młodych kobiet w obawie, że Pracująca – system aktywizacji zawoszybko odejdą na urlopy macierzyńskie dowej kobiet”. Celem projektu, którego i wychowawcze. Pewnym rozwiązaniem realizacja przypada na okres 1.08.2005 prawnym tej sytuacji miało być wpro– 30.06.2007, jest rozpoznanie sytuacji wadzenie urlopów rodzicielskich dla kobiet na rynku pracy nie tylko lokalmężczyzn. Badania pokazują jednak, nym ale i ogólnopolskim. Rezultatem że z urlopów wychowawczych korzytego stała się kampania edukacyjnosta mniej niż 2 proc. mężczyzn. Mimo -informacyjna skierowana do kobiet że od dwóch lat na rozmowach kwaliposzukujących pracy oraz samych prafikacyjnych pytania o plany rodzinne codawców. Jej celem jest przełamywasą zabronione, to w wielu przypadkach nie stereotypów, a przede wszystkim pojawiają się i właśnie ta kwestia deudzielenie wsparcia kobietom na ryncyduje o tym, czy kobieta zostanie zaku pracy. Szczegół na stronie www.kotrudniona czy nie. bieta pracujaca.org. Kiedy kobiety szukają pracy, często Z bardziej lokalnych programów, na myślą o niższych stanowiskach. Brakuje im pewności siebie. Mają mniejsze pewno na uwagę zasługuje projekt oczekiwania. Dlatego łatwiej pogodzić Małopolskiej Agencji Rozwoju Reim się z objęciem stanowiska pomocnigionalnego. System wsparcie kobiet czego, zostać zastępcą szefa czy na małopolski rynku pracy asystentką. Drugim powodem zakłada podniesienie kwaPRZYDATNE STRONY: są czynniki ogólnospołeczne. lifikacji zawodowych kobiet www.kobietyiprawo.pl W naszym kraju nie widzi się i dostosowanie ich od regiopierwszy internetowy serwis prawny dla kobiet. kobiet na czele jakiejś partii nalnego rynku pracy (syswww.psep.pl - strona Polskiego Stowarzyszenia Edukacji czy instytucji. Istnieje przekotem szkoleń, kontakty z praPrawnej popierającego wszelkie przedsięwzięcia społeczne ze szczególnym uwzględnieniem równej pozycji kobiet i mężczyzn nanie, że kobietom na tym nie codawcami, pośrednictwo www.kobietapracujaca.org - szereg porad, artykułów, inzależy. W praktyce widać, że pracy). Szczegóły na stronie formacji o projektach dot. aktywizacji zawodowej kobiet. brakuje mechanizmów, które www.marr.pl www.kobietypraca.org - strona informująca o sytuacji kowyrównywałyby szanse kobiet biet na rynku pracy w kontekście dostosowania polskiej polityki w firmach. Anna Żoładź zatrudnienia i polityki socjalnej do strategii zatrudnienia UE.


Manko 3 (51) luty 2007

Bądź sobie szefem 49

Przedsiębiorczość po polsku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, podlegającą Ministrowi Gospodarki. Powstała na mocy Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadaniem agencji jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z funduszy strukturalnych. Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki, zwłaszcza w zakresie wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, eksportu, rozwoju regionalnego, wykorzystania nowych technik i technologii, tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości wśród studentów, absolwentów uczelni i młodych pracowników naukowych. W tym celu opracowana została ogólnopolska baza danych inicjatyw proprzedsiębiorczych, która umożliwi szybkie dotarcie do informacji o przedsięwzięciach podejmowanych przez poszczególne uczelnie i organizacje studenckie (www.pi.gov. pl). Przygotowywane są także publikacje tematyczne np. na temat technostarterów, doświadczeń krajów Unii Europejskiej w zakresie stymulowania przedsiębiorczości akademickiej, uregulowań prawnych - prawa własności intelektualnej na uczelniach.

tualnych informacji, m.in. Polska Agencja Prasowa. PARP wspiera również młodych ludzi w procesie kształcenia on–line. W portalu Akademii PARP (www.akademia.parp.gov.pl) można znaleźć bogatą ofertę szkoleń z zakresu przedsiębiorczości. Są to szkolenia dotyczące m.in. zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanów, funduszy unijnych dla przedsiębiorców.

Portal Innowacji (PI) jest źródłem informacji o dostępnych nowych technologiach i wyrobach z różnych dziedzin, źródłach finansowania działań innowacyjnych, inicjatywach na rzecz przedsiębiorczości akademickiej oraz projektach i programach wspierających rozwój innowacyjności w Polsce. Na stronach portalu można znaleźć wywiady z osobistościami życia politycznego, odpowiedzialnymi za innowacyjne dziedziny gospodarki oraz przydatne słowniki i leksykony. Z PI współpracują instytucje dostarczające najbardziej ak-

Agencja wspiera przedsiębiorczość akademicką poprzez współpracę z uczelniami i organizacjami studenckimi. Podejmowane działania zmierzają do pobudzenia aktywności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uprzejmie zaprasza do udziału w XI edycji Konkursu “Polski produkt Przyszłości”. Celem Konkursu jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych wyrobów i technologii, które mają szanse zaistnieć na rynku polskim. Konkurs kierowany jest do środowiska badawczo-rozwojowego, wynalazczego i produkcyjnego. Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: “Wyrób Przyszłości” i “Technologia Przyszłości”. R

E

K

L

A

M

A


50 Bądź sobie szefem

Manko 3 (51) luty 2007

Założyć własny biznes a osiągnąć sukces w biznesie Jak założyć własną firmę? Na to pytanie bardzo łatwo można znaleźć odpowiedź w wielu miejscach oraz instytucjach wspierających przedsiębiorczość. Rejestracja w ewidencji działalności gospodarczej lub krajowym rejestrze sądowym, następnie w urzędzie statystycznym i urzędzie skarbowym, a później jeszcze tylko firmowa pieczątka oraz rachunek bankowy i jest – moja własna firma. Pytanie tylko, co dalej? Co roku powstaje w Polsce ponad 200 tys. nowych przedsiębiorstw, z których połowa znika z rynku w ciągu pierwszych trzech lat. W Unii Europejskiej zakładanych jest rocznie ponad 2 mln firm, z których połowa upada w ciągu pierwszych pięciu lat. Wygląda na to, że założyć biznes, a utrzymać biznes to dwie różne sprawy. Problem osiągnięcia sukcesu na rynku przez nowopowstałe przedsiębiorstwo jest bardzo złożony i nie sposób dokonać jego wyczerpującej analizy w jednym krótkim artykule. Intencją autora jest natomiast próba wyjaśnienia pewnych ważnych pojęć, których zrozumienie i świadomość może stanowić cenny drogowskaz dla „świeżo upieczonego” przedsiębiorcy. Z kolei niezrozumienie znaczenia tych pojęć bywa bardzo często przyczyną wielu problemów, rozczarowań i strat finansowych. Pomysł na biznes a system biznesu Każdy z nas ma pomysły, widzi okazje i nisze rynkowe, nie zaspokajane lub nienajlepiej zaspokajane potrzeby. Nie każdy jednak zdaje sobie sprawę z różnicy pomiędzy pomysłem na biznes a systemem biznesu. Różnica pomiędzy autorem pomysłu na biznes a rozwijającym system biznesu jest mniej więcej taka, jak pomiędzy autorem książki, a jej wydawcą. Istota tego problemu daje znać o sobie na przykład wtedy, gdy młody przedsiębiorca „zapalony” do swej idei próbuje pozyskać fundusze na jej wdrożenie. Jakież zdziwienie i rozczarowanie wywołuje kontakt z bankiem, czy inną instytucją finansującą, która zamiast zachwycać się wspaniałym pomysłem pyta o biznes plan, stopę zwrotu z inwestycji oraz inne „dziwne” rzeczy. O wiele gorzej, gdy o różnicy tej dowiaduje się przedsiębiorca, który w jakiś sposób zdo-

łał pozyskać środki na rozwój swojej idei, a środki te, ku wielkiemu zresztą zaskoczeniu przedsiębiorcy, właśnie się skończyły. I tym samym skończył się też biznes. Nie oznacza to bynajmniej, że na sukces skazani są wyłącznie ludzie pozbawieni idei i płynącego z nich zapału do działania. Wręcz odwrotnie. Historia pokazuje, że najbardziej spektakularne sukcesy są dziełem wizjonerów posiadających pomysły niejednokrotnie wyprzedzające ich czasy. Planowanie strategiczne biznesu zaczyna się właśnie od wizji, a następnie misji biznesu, ale to nie wystarczy, bo przedsiębiorca musi wyznaczyć również cele. Nawet jednak wyznaczenie celów, co w praktyce w cale nie jest łatwe, nie gwarantuje, że nasz pomysł zamieni się samoczynnie w sprawnie funkcjonujący i dochodowy system biznesu. System taki po prostu trzeba zbudować i stale udoskonalać, a do tego potrzebne są umiejętności bardziej organizatorskie i przywódcze niż wizjonerskie. Wizja i misja a cele przedsiębiorstwa Ciekawe, ale wiele przedsiębiorstw po prostu… funkcjonuje. Przedsiębiorcy i właściciele biznesów zapytani, co zamierzają osiągnąć, często nie potrafią udzielić konkretnej odpowiedzi. Obyśmy sprzedali więcej, obyśmy mieli klientów, obyśmy tylko przetrwali walkę z wielkimi korporacjami i zalewem tanich towarów z importu. I w ten spo-

sób wiele przedsiębiorstw „egzystuje” z tygodnia na tydzień, miesiąca na miesiąc i roku na rok pozwalając, aby to konkurenci, dostawcy i niejednokrotnie przypadkowi klienci decydowali o ich sukcesie i porażce. Przeprowadzone w latach dziewięćdziesiątych badania w Stanach Zjednoczonych wykazały, że w początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa najważniejszym czynnikiem sukcesu nie jest, ani kapitał, ani zdolności kierownicze, ale… umiejętność wyznaczania celów. Można zrobić małe doświad-

czenie i zapytać znajomych przedsiębiorców, jakie mają cele na najbliższy kwartał, czy rok. Zadziwiające, jak niewiele osób potrafi udzielić konkretnych odpowiedzi, do których rzeczywiście są przekonani. Biznes bez pieniędzy i bez umiejętności menadżerskich, a wystarczą tylko cele – czy to w ogóle możliwe? Prawda jest taka, że jeżeli tylko potrafimy zamienić pomysł w dochodowy system biznesu, to zawsze znajdziemy chętnych inwestorów, a zainwestowany kapitał sfinansuje wynagrodzenia doświadczonych menadżerów. Biznesmen a menadżer Istnieje pewna różnica pomiędzy punktem widzenia właściciela biznesu ukierunkowanego na osiąganie zysku z zainwestowanego, czy wypracowanego kapitału, a menadżerem budującym i rozwijającym organizację. W praktyce bardzo często właściciele małego i średniego biznesu pełnią jednocześnie funkcje zarządcze. Z jednej strony


Manko 3 (51) luty 2007

dbają o swój biznes, trzymają rękę na pulsie, a często mają tak naprawdę zaufanie tylko do samych siebie. Chodzi tu zarówno o zaufanie w sensie ogólnym, jak również o przekonanie, że tylko oni są w stanie podejmować najlepsze decyzje. Niestety, takie podejście w wielu wypadkach prowadzi biznes ku upadkowi. Dotykamy tu problemu występującego chyba w większość małych przedsiębiorstw. Dla wielu ludzi zarządzanie własnym biznesem, to jednocześnie ich sposób na życie. Osoby takie często nie wyobrażają sobie funkcjonowania poza własną firmą, gdzie sami o wszystkim decydują, są szefami dla innych, podejmują ciągle nowe wyzwania i starają się sprostać zmianom w otoczeniu rynkowym. Wszystko jest w porządku, o ile ci ludzie dokonują świadomego wyboru oraz z pasją i powodzeniem sprawują funkcje menadżerskie. Gorzej, jeżeli biznesmen jest „więźniem” własnego biznesu, i chociaż wcale nie podoba mu się praca menadżera, to jednak ją wykonuje, bo z różnych powodów boi się przekazać stery bardziej kompetentnej osobie. Prawda jest jednak taka, że prawdziwy biznesmen potrafi zatrudniać mądrzejszych od siebie menadżerów. Biznesmen a samozatrudniony Istnieje także różnica pomiędzy osobami sprzedającymi bezpośrednio wykonywane przez siebie usługi, a osobami, które organizują w ramach systemu biznesowego pracę innych ludzi lub/i przedsiębiorstw. Bardzo często zdarza się, że młody „biznesmen”, to tak naprawdę pracownik swoich klientów, a bycie sobie szefem oznacza w praktyce bycie swoim asystentem,

Bądź sobie szefem 51

sekretarką, informatykiem, menadżerem ds. marketingu, przedstawicielem handlowym, media-plannerem, PR menadżerem, księgowym, prawnikiem i sprzątaczką. Niewątpliwie taka sytuacja jest bardzo kształcąca i pozwala rozwinąć szereg kompetencji. Jednak na bardzo konkurencyjnym rynku, na którym liczy się jak najlepsze oferowanie wyłącznie „kluczowej kompetencji”, taka edukacja może być dla przedsiębiorcy kosztowna, by nie powiedzieć zabójcza. Z drugiej strony im większe sukcesy osiąga samozatrudniony, tym paradoksalnie ma większy problem, ponieważ musi coraz więcej pracować. Tak się dzieje w przypadku konsultantów, trenerów, czy przedstawicieli innych wolnych zawodów, którzy nie potrafią znaleźć innego sposobu na biznes niż sprzedaż klientom swojego czasu pracy. Po kilku, czy kilkunastu latach „prowadzenia własnego biznesu” osoby te są tak psychicznie i fizycznie wyczerpane, że mają wszystkiego dość, a najbardziej chyba własnego biznesu. Biznesmen a „marketingowiec” Marketingowiec jest ukierunkowany na rozwiązywanie problemów lub lepsze zaspokojenie potrzeb innych ludzi i organizacji. Biznesmen natomiast widzi w tym możliwości zarabiania pieniędzy. Dobry biznesmen musi być również dobrym marketingowcem i wiedzieć, dlaczego ktoś miałby „pozwolić mu zarabiać na jego biznesie”. Zdarzają się osoby wdrażające systemy biznesu, które nie mają sensu lub szans na powodzenie z marketingowego punktu widzenia. Z drugiej strony istnieją również biznesy, które dostarczają wartość innym zapominając

o korzyściach dla siebie. Takie biznesy prędzej, czy później upadają. Podobno marketingu nie można się nauczyć, ale trzeba go po prostu mieć we krwi. Jednym słowem albo ktoś potrafi dostarczać wartość i osiągać w zamian korzyści albo ma poważny problem. W praktyce można robić dobry marketing bez umiejętności robienia dobrego biznesu, czego przykładem mogą być świetni marketerzy zatrudnieni na etacie, czy na kontrakcie menadżerskim. Trudno jednak robić dobry biznes nie rozumiejąc rzeczywistości rynkowej. Innymi słowy dobry marketing to podstawa dobrze funkcjonującego biznesu i jedna z ważniejszych kompetencji skutecznego biznesmena. Powyższe rozważania nie wyczerpują oczywiście zagadnienia sukcesu w biznesie, za który zazwyczaj trzeba zapłacić wysoką cenę radzenia sobie z wieloma niepowodzeniami i niezliczoną ilością problemów lub – jak wolą Amerykanie – sytuacji. Jednakże na pocieszenie młodych przedsiębiorców można przytoczyć starą mądrą prawdę, która mówi, że prawdziwego sukcesu nie da się osiągnąć bez porażki. Dlatego niepowodzenie jednego biznesu stanowi często początek procesu budowy kolejnej świetnie prosperującej firmy. Ta prawda nie ominęła także autora niniejszej publikacji, który ze swej strony doda jeszcze na zakończenie dwie inne „mądre” prawdy. Po pierwsze niepowodzenie jest zawsze mniej bolesne i kosztowne na początku niż w dalszej części drogi. Po drugie w wielu wypadkach nie ma żadnego powodu, aby cennych doświadczeń nie czerpać z niepowodzeń i błędów innych firm zamiast własnego przedsiębiorstwa. Autor artykułu przez 6 lat zajmował się pracą naukowo-dydaktyczną dotyczącą problematyki przedsiębiorczości oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jest również założycielem firmy doradczej, którą z sukcesami (i porażkami) prowadzi od 5 lat. W pracy zawodowej i naukowej miał styczność z właścicielami i kadrą zarządzającą kilkuset małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce oraz innych krajach europejskich reprezentujących różne branże i działających według różnych modeli biznesowych. Piotr Maliński dyrektor zarządzający i konsultant marketingu strategicznego w firmie LAP development piotrm@lapdevelopment.com


52 Bądź sobie szefem

Manko 3 (51) luty 2007

INICJATYWY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Początki organizowania własnej firmy wymagają poruszania się w zakresie szerokiej tematyki od biznes planu, zagadnień księgowych po techniki sprzedaży, działania marketingowe i negocjacje handlowe. Rozpoczynanie własnej działalności w czasach nasilonej konkurencji nie należy do najłatwiejszych. Cenną pomocą dla młodych przedsiębiorców mogą okazać się liczne inicjatywy mające na celu promocję i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości. Przedstawiamy niektóre z nich. „Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości” poprzez „Kurs na biznes”

Jedną z pierwszych organizacji w Polsce, która postanowiła pomóc młodym ludziom w realizowaniu ich biznesowych planów jest Studenckie Forum BCC. Ich działalność opiera się głównie na organizacji projektów, które mają na celu szerzenie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Przykład stanowi cykl wykładów otwartych/ warsztatów w ramach projektu „Kurs na Biznes”. Organizatorzy zapraszają do współpracy doświadczonych trenerów oraz biznesmenów, którzy prowadzą wykłady z takich tematów jak m.in.: komunikacja w biznesie, automotywacja, inteligencja finansowa, inwestowanie w nieruchomości i wiele innych. W projekcie może wziąć udział każdy, kto czuje potrzebę uzyskania praktycznej wiedzy. W najbliższym czasie odbędą się wykłady z zakresu negocjacji czy sukcesu w biznesie. SFBCC jest również organizatorem konkursu „Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości”, którego celem jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych Polaków, identyfikacja barier hamujących rozwój przedsiębiorczości oraz wypracowanie rozwiązań na rzecz ich likwidacji. Kolejna inicjatywa to Festiwal Przedsiębiorczości BOSS zachęcający do otwarcia własnej działalności gospodarczej. W tym roku odbędzie się on na początku kwietnia. Jest to kilku dniowy cykl szkoleń, wykładów i warsztatów poświęconych przedsiębiorczości.

Twoja Firma w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości (AIP)

Akademickie inkubatory oferują wsparcie dla młodych przedsiębiorców w najtrudniejszym, początkowym okresie funkcjonowania firmy. Dzię-

ki wsparciu AIP możliwe jest rozpoczęcie działalności gospodarczej przy zminimalizowanym poziomie kosztów i ryzyka. Z AIP może współpracować każdy, kto nie ukończył 30 roku życia. W szczególności z ich pomocy korzystają studenci i absolwenci, którzy mają pomysł na własny biznes i chcą go wcielić w życie. Zakładając firmę w AIP, nie rejestruje się działalności gospodarczej, gdyż działalność prowadzona jest w ramach pionu Inkubatora. Główne korzyści dla beneficjentów wynikające ze współpracy z AIP to m.in.: zwolnienie z opłat rejestracyjnych oraz z opłacania składek ZUS, bezpłatny dostęp do biura oraz urządzeń biurowych, profesjonalne szkolenia, pomoc w zakresie księgowości (wspólne biuro rachunkowe oraz księgowe dla wszystkich podmiotów w obrębie jednego inkubatora) oraz doradztwo ekspertów w dziedzinie prawa.

Wymiana doświadczenia

Spotkania z Biznesem (SF BCC) czy też Johnnie Walker Biznes Mixer (Johnnie Walker & AIP) to inicjatywy podejmowane w celu wymiany doświadczeń ze strony „fachowych” przedsiębiorców i integracji grona młodych przedsiębiorców. Głównym założeniem takich projektów jest

zbliżenie środowisk przedsiębiorców i studentów poszukujących wiary w możliwość osiągnięcia sukcesu, nawiązanie kontaktów i nauka od najlepszych. Zaproszeni goście opowiadają w jaki sposób zbudowali potęgę swojej firmy. Służą poradą i udzielają cennych wskazówek.

Przedsiębiorczość z pomocą UE

Aktywne wspieranie sektora MSP a zwłaszcza jego prężnego rozwoju jest jednym z podstawowych działań dotowanych z Funduszy Unijnych. Dzięki projektom realizowanym we współpracy z UE organizatorzy (uczelnie, instytucje, organizacje pozarządowe) oferują młodym przedsiębiorcom pakiet wartościowych szkoleń, możliwość dotacji do studiów podyplomowych, a czasami dla najlepszych bezzwrotną pomoc finansową na założenie własnej firmy. Za przykład mogą posłużyć; projekt Stowarzyszenia AVSI Polska oraz Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski, którzy zapraszają do udziału w szkoleniach z przedsiębiorczości dla kobiet; projekt CITTRU dający szansę i wsparcie dla początkujących i skutecznych przedsiębiorców, przedsięwzięcie stowarzyszenia „Edukacja dla przedsiębiorczości” koordynującego dotowane studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę potrzeby rynku i silne wsparcie unijne dla sektora MSP w najbliższym czasie nie zabraknie inicjatyw dla przedsiębiorczych. Zainteresowanym pozostaje śledzić na bieżąco oferty, realizowane projekty, warsztaty czy proponowane spotkania biznesowe, a może po prostu sprawdzić gdzie w najbliższym otoczeniu działa akademicki inkubator przedsiębiorczości. Monika Kurlit przy współpracy z Dorotą Mastalską

MFS BCC

zaprasza na kolejny wykład otwarty z cyklu “Kurs na Bizes”. Temat: “Jak odnieść sukces w biznesie” - Grzegorz Turniak Termin: 27 luty 2007 Miejsce: Aula Wyższej Szkoły Europejskiej ul. Westerplatte 11

IALNY

N MED

PATRO


Manko 3 (51) luty 2007

Studencki Kraków 55

Za nami kolejna, czwarta już edycja Festiwalu. Przez trzy dni sale Akademii Ekonomicznej odwiedziło ponad 4000 gości. Tegoroczny program obfitował w wiele pokazów filmów, spotkań, dyskusji i prelekcji. Gościliśmy wielu alpinistów i wspinaczy skałkowych na czele z Dodo Kopoldem, Klem Loskotem, Ueli Steckiem, oraz przedstawicieli TOPR i TPN z dyrektorem Pawłem Skawińskim.

Podsumowanie IV Krakowskiego Festiwalu Górskiego Ważnym punktem festiwalu był konkurs filmu polskiego, w którego finałowej odsłonie wzięło udział 9 filmów: Biały Horyzont-Piotra Pawlusa, Czekając na Rosę - Artura Hajzera, Kaji Mendyk, Droga na ośmiotysięcznik - Adama Sikory i Bogusława Magrela, Lao Lao - Sławka Sławateckiego, Mountbike 2006 - Pawła i Marka Duszy, Śmierć pod Rysami po trzech latach - Grzegorza Głuszaka, Taśma Drajtoolowiec - Marcina Tasiemskiego, The Line-Dominika Zadęckiego, Zako Boulder Power 2006 - Kuby „Carlos” Brzosko. W tym roku Jury postanowiło nie przyznać Grand Prix. Za dwa najlepsze, równorzędne filmy uznano Lao Lao i The Line, przyznając im Drugą Nagrodę. Lao Lao nagrodzono głównie za świetne zdjęcia wspinaczkowe i oddanie klimatu Laosu, a The Line za profesjonalną realizację i artystycznie spójną formę obrazu. Wyróżniono film Mountbike 2006 za zaskakująco zwięzłą i trafną formę przekazu oraz Taśma drajtulowiec za walory edukacyjne dotyczące drajtulingu. Nagroda publiczności przypadła filmowi Czekając na Rosę. Znakomitą frekwencją cieszyły się spotkania z gwiazdami

zagranicznymi. Największą osobowością festiwalu publiczność ogłosiła Ueli Stecka. Prezentacja Szwajcara spotkała się z gorącym przyjęciem-Ueli to wielki wspinacz, niesamowity solista, ale przede wszystkim niezwykle sympatyczny i skromny człowiek! Z wielkim zainteresowaniem spotkały się imprezy towarzyszące pokazom filmowym i prelekcjom - warsztaty lawinowe zgromadziły ponad 300 osób, konkurs skoków przyciągnął publiczność i specjalistów w tej dziedzinie. Oblężenie przeżywała ścianka wspinaczkowa, kursy pierwszej pomocy i stoiska targowe. Cere-

II Ogólnopolskie Warsztaty Prasowe

„Media Student 2006”

W dniach 2-3 grudnia 2006 r. dziennikarze MANKO uczestniczyli w II Ogólnopolskich Warsztatach Prasowych „Media Student”, które odbyły się w SGGW w Warszawie. Organizatorami spotkania młodych dziennikarzy z redakcji studenckich z całej Polski był Niezależny Miesięcznik Studentów SGH MAGIEL oraz portal napis.pl. Bez sztywnych wykładów i oficjalnych przemówień, znani ludzie mediów przybliżyli zgromadzonym młodym dziennikarzom jak, tak naprawdę, wygląda praca w mediach. Nad wyglądem studenckich gazet „poznęcał” się Marek Kwiatkowski, na codzień grafik „Polityki”, a na najbardziej rażące błędy zwracała uwagę Lily Paszkowski z „Metropolu”. Przed największym wrogiem dziennikarza – upływającym czasie, przestrzegali Dominika Wielowieyska (Gazeta Wyborcza) i Paweł Płuska (TVN). Ten ostatni,

w bardziej humorystyczny sposób przedstawił pracę w medialnej machinie, w której „nietrafiony” materiał jest „nagradzany” koniecznością przygotowania następnego o… psich kupach. Młodzi dziennikarze mieli również okazję uzyskania parę wskazówek dot. dobrego wywiadu. Rad tych udzielała, jak zwykle elegancka, publicystka tygodnika

monia wręczenia Jedynki zakończyła się sukcesem Kinigi Ociepki (Marmot Team, Five ten). Pozostali finaliści to: Piotr Morawski, Piotr Pustelnik, Łukasz Müller, Rafał Porębski, Tomasz Oleksy, Adam Pustelnik, Paweł Pustelnik, Jerzy Stefański, Jan Kuczera. IV KFG przeszedł już do historii, mamy nadzieję, że impreza spełniła wasze oczekiwania, a niedociągnięcia nie wpłynęły znacząco na jej przebieg. Dziękujemy raz jeszcze za wspaniałą frekwencję i zapraszamy za rok! Organizatorzy

„Polityka” i Radia TOK FM. Janina Paradowska. W Warsztatach Prasowych „Media Student” wzięło udział ok. 100 osób z całej Polski. Uczestnicy, oprócz przedstawicieli redakcji gazet warszawskich, reprezentowali takie jak miasta Kraków (poza dziennikarzami z MANKO obecni byli również przedstawiciele BISa AGH), Katowice, Lublin, Poznań, Rzeszów, Łańcut, Wrocław. Oprócz przedstawicieli mediów drukowanych w warsztatach wzięli udział dziennikarze radiowi (Radio BIT, Radioaktywne, Teamradio) a także reprezentanci mediów elektronicznych (mediarun.pl, psz.pl, napis.pl).


56 Studencki Kraków

Manko 3 (51) luty 2007

Z czym kojarzy Ci się Cytrynówka Gdyby zadano mi takie pytanie od razu odpowiedziałabym, że z dobrym alkoholem. Od pewnego czasu jednak, skojarzenie jest jedno: śmiech, świetne poczucie humoru, świeżość i radość młodości. Cytrynówka to pierwszy studencki przegląd kabaretowy organizowany przez NZS AGH. Dnia 15 grudnia 2006 r. pod klubem Studio zebrały się dzikie tłumy fanów przedniej rozrywki. A było co oglądać, zaproszono takie kabarety jak: Kabaret Statyf z Dąbrowy Górniczej, który oprócz tego, że istnieje, istnieje z sukcesami. Niemal notorycznie zajmują I miejsca na przeglądach kabaretów studenckich, a jeśli nie, to dostają przynajmniej nagrodę publiczności. Kabaret Chwilowo Kaloryfer z Rybnika - w „w 13 dni i 13 sekund” przebywa

Polskę, co już jest sporym wyczynem. KCK może powiedzieć o sobie „przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem”. Pomysłodawcą i jednym z organizatorów przeglądu był jeden z członków kabaretu - Marcin. Kabaret Klinkiernia to trzyosobowy kabaret z Będzina, stworzony z potrzeby serca, a raczej dwóch serc (trzecie dobiło trochę później), które czuły, że „coś” za nimi chodzi. Gdy już udało im się to „coś” zmaterializować powstał ów kabaret. Kabaret N.O.C., czyli Na Ostatnią Chwilę. Można powiedzieć, że nazwa ukazuje całą prawdę o Nich. Tegoroczni maturzyści z Rybnika, którzy, mam na-

dzieję, na studia zawitają do Krakowa. Zwycięzcy przeglądu. Do nich trafiła także nagroda przyznawana przez Jerzego Połońskiego z Formacji Chatelet. Gość specjalny postanowił (z racji wyglądu statuetki) nazwać ją „Przechuj” i to hasło stało się motywem przewodnim późniejszej imprezy. Polska scena kabaretowa stoi otworem dla tych wykonawców. Serca krakowskiej publiczności zostały podbite, a mięsień śmiechowy został nadwyrężpny. Ogromny szacunek dla organizatorów. Mam ogromną nadzieje, że Cytrynówka stanie się imprezą cykliczną. Wkrótce następna Cytrynówka. Zapraszamy Diana Sum

I to jaką! Trzeba to przyznać, NZS postarał się o super sponsorów. Można było wylosować markowe ciuchy, kupony rabatowe do renomowanych sklepów z odzieżą, kurs wychowawcy kolonijnego, bilety do teatrów, kubki z podpisami sławnych osób, masę książek, kosmetyki i całe mnóstwo innych ciekawych upominków.

Wampiry zaatakowały! 28-29 listopada 2006 r. to były piękne, jesienne dni. Nic nie zwiastowało tak dużego rozlewu krwi. A jednak, 230 studentów zostało wyssanych! Wampirom z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa udało się zebrać 106 litrów krwi. Śmiałkowie, którzy zdecydowali się oddać krew, nie bali się starcia z wielką, groźną igłą, ani widoku wypływającej z ich organizmu czerwonej substancji.

XIII edycja Wampiriady zakończyła się wielkim sukcesem – zebrano dużo więcej krwi niż w poprzedniej edycji, a tegoroczny wynik jest jednym z lepszych w historii. Pojawiło się dużo innowacji, dzięki czemu tegoroczna akcja była wyjątkowa. Wszystko to dzięki wspaniałej koordynatorce Iwonie Pękali oraz niepowtarzalnej grupie projektowej. Jednak taki wynik nie jest tylko zasługą organizatorów – lecz w głównej mierze, Waszą, drodzy studenci. Udowodniliście że nie jesteście egoistami i że potraficie się dzielić. Dzięki Wam będzie można uratować życie ok. 120 osobom! Następna Wampiriada już na wiosnę! Katarzyna Mrowca IALNY

N MED

PATRO

Sporo osób dzieliło się krwią po raz pierwszy.Taka akcja jak Wampiriada pomaga przełamać i pokonać obawy. Organizatorzy zadbali o odpowiednią atmosferę całej imprezy, aby nie stresować jej uczestników i umilić czas spędzony w „krótkiej” kolejce. Koło Psychologiczne zadbało o rozrywkę – były testy psychologiczne, testy na inteligencje oraz gra Jungle Speed. Oczekujący mogli ukoić nerwy, podziwiając niesamowite górskie widoki sfotografowane przez pana Pawła Murzyna, oraz zdjęcia z ubiegłorocznych kliszożerców. Warto wspomnieć, R

E

że całej akcji przyglądały się dwa oryginalne, wygłodniałe wampiry prosto z ... teatru Słowackiego. Kiedy biedny student przeżył „siedzenie” w kolejce, przypominającej długością kolejkę do punktu MKP na początku każdego miesiąca, czekał na niego – i na jego krew- sympatyczny personel z Centrum Krwiodawstwa. Po zakończeniu całej procedury związanej z „wysysaniem” i zgarnięciu całej masy czekolady (i zwolnienia z zajęć) szanowny honorowy krwiodawca dostawał nagrodę niespodziankę, którą własnoręcznie losował. K

Ju¿ na studiach chcesz zdobyæ praktykê finansowo-ksiêgow¹?

Zaber & Zaber daje Ci na to szansê. Informacje i zg³oszenia: financial@zaber.pl

L

A

M

A


Manko 3 (51) luty 2007

Ekonomia - Life 57

PARTNER DZIAŁU

Proces badania

sprawozdań finansowych Proces badania sprawozdań finansowych składa się z kilku etapów, których uwzględnienie wynika nie tylko z dobrych praktyk, ale również z krajowych przepisów i Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. W trakcie planowania badania oraz w trakcie jego trwania biegły rewident musi zwrócić uwagę na wszystkie istotne aspekty dotyczące danej jednostki, które zmieniają się w czasie. Prawidłowe oszacowanie ryzyka związanego z badaniem danej jednostki pozwala na bieżąco dopasowywać stosowaną wobec klienta strategię badania, a także kontrolować ryzyko wystąpienia znaczącego błędu.

Mogłoby się wydawać, że proces badania sprawozdania finansowego jednostki rozpoczyna się w momencie, gdy zespół audytowy zostanie zaproszony do spółki i poprosi o sprawozdanie oraz dokumenty do badania. Nic bardziej mylnego! Audyt sprawozdania finansowego to proces dużo bardziej skomplikowany, składający się z co najmniej kilku etapów, z których bodaj jednym z najważniejszych jest planowanie. Dobre zaplanowanie procedur audytowych, których spełnienie ma zapewnić, iż wydana opinia będzie prawidłowa to połowa sukcesu. Wstępem do rozpoczęcia badania sprawozdania finansowego są prowadzone przez biegłego rewidenta dyskusje z potencjalnym klientem, pozwalające na poznanie spółki, zrozumienie jej specyfiki oraz, co najważniejsze, oczekiwań klienta. Na tej podstawie biegły rewident buduje wstępny wizerunek potencjalnego klienta i jest w stanie oszacować, czy posiada odpowiednie zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do wykonania zlecenia klienta. Biegły rewident musi również na tym etapie dokonać wstępnej analizy ryzyka związanego z badaniem jednostki. Jeżeli na podstawie doświadczenia, zdobytej wiedzy o kliencie lub innych źródeł stwierdzi, że ryzyko związane z wydaniem błędnej opinii dotyczącej klienta jest zbyt wysokie i nie jest do przyjęcia z jego punktu widzenia, próbuje przekonać klienta do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wydania błędnej opinii. Jeżeli nie jest to możliwe, audytor i klient muszą pogodzić się z góry z faktem, że opinia będzie zawierała zastrzeżenie lub będzie negatywna. W sytuacjach, gdy podjęcie współpracy z klientem może narazić audytora na utratę reputacji, audytor może odmówić podjęcia współpracy.

Jak wspomniałem wcześniej, po wstępnym zaakceptowaniu klienta i stwierdzeniu niezależności wobec klienta, biegły przygotowuje ogólną strategię działania. Strategia określa czas wykonania zadania i kierunek badania, a także stanowi podstawę do opracowania bardziej szczegółowego planu badania1. Dzięki przygotowanej strategii biegły dokładnie określa rodzaj, czas i zakres zasobów niezbędnych do wykonania zlecenia. Kolejny etap to określenie planu badania, który jest bardziej szczegółowy niż ogólna strategia. Określa on również zakres procedur do wykonania przez członków zespołu realizującego zlecenie. Na podstawie sporządzonego planu przeprowadzane są dalsze etapy badania, tj. badanie wstępne oraz badanie końcowe (właściwe). Na tym etapie definiowane są z reguły tzw. kluczowe ryzyka dla danej jednostki. Są to ryzyka, które mogą mieć istotny wpływ na badane sprawozdanie finansowe, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest odpowiednio wyższe. Identyfikacja tych ryzyk decyduje również o podejściu do badania. W trakcie badania wstępnego biegły rewident poznaje jednostkę, skupiając się z reguły na zrozumieniu specyfiki jej działalności, zrozumieniu istniejącego w jednostce środowiska kontroli, które ma zapewnić prawidłowość działania jednostki oraz dokonuje z reguły wstępnej analizy. Nie należy zapominać, że ciągle, o ile zajdzie taka potrzeba, dokonuje się rewizji przyjętych założeń i analizuje się kluczowe ryzyka, które mogą się pojawiać, ale również znikać w zależności od zebranych dowodów i otrzymanych wyjaśnień. Badanie końcowe to czas, kiedy biegły przeprowadza wszystkie pozostałe procedury badania sprawozdania. W trakcie tej

Tomasz Grycner Starszy Konsultant w dziale audytu PricewaterhouseCoopers

części badania musi zebrać wystarczające dowody, które potwierdzą prawidłowość danych ze sprawozdania lub takie, które pozwolą je zakwestionować. Kolejnym etapem jest uzyskanie od zarządu jednostki oświadczenia zapewniającego o tym, że zarząd ujawnił wszystkie informacje na temat jednostki oraz że nie jest świadom istnienia innych zagrożeń. Badanie kończy się wydaniem opinii na temat sprawozdania i prawidłowości wykazanych w nim danych. Oczywiście wszystkim omówionym powyżej etapom towarzyszy zbieranie dokumentacji, która stanowi dla biegłego rewidenta dowód zachowania należytej staranności i postępowania zgodnie z metodologią. Współpraca z klientem jednak wcale nie kończy się wraz z wydaniem opinii. Z reguły po badaniu przygotowuje się list, w którym biegły informuje zarząd jednostki o zidentyfikowanych możliwościach poprawy pewnych obszarów działalności. Ponadto normalnie w trakcie roku utrzymywane są stałe kontakty pozwalające na doradzanie klientowi między innymi w złożonych sprawach księgowych, podatkowych, i tym podobnych. W kolejnym artykule przyjrzymy się nieco bliżej problemowi określania poziomu istotności. Międzynarodowy Standard Rewizji Finansowej 300 „Planowanie badania sprawozdania finansowego” w: Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2005, IFAC, New York, USA, s. 354.

1


58 Ekonomia - Life

Manko 3 (51) luty 2007

Spotkanie z Prezesem Zarządu BP Polska

Jak zarządzać z energią „Jak zarządzać z energią?”- to pytanie, na które z pewnością wielu studentów Akademii Ekonomicznej sukcesywnie poszukuje odpowiedzi w murach naszej Uczelni. Doskonałą okazją do pozyskanie wiedzy na ten temat był zorganizowany pod takim właśnie tytułem panel dyskusyjny z Prezesem Zarządu BP Polska- panem Jerzym Brniakiem. Spotkanie, przygotowane przez Koło Nauki o Przedsiębiorstwie, działające przy katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, spotkało się z dużym zainteresowaniem studentów AE. Spotkanie, otworzył opiekuna Koła - dr Janusza Nesteruka, rozpoczęto prezentacją firmy, przeprowadzoną przez pana Jerzego Brniaka , dzięki której uczestnicy panelu mogli poznać bliżej działalność firmy BP oraz możliwości kariery, które ona stwarza. W dalszej części spotkania rozmowa oscylowała wokół tematyki rynku paliw w Polsce i na świecie oraz problemów związanych z zarządzaR

E

K

niem tak dużym przedsiębiorstwem jak firma BP. Bogate doświadczenie, którym pan Prezes chętnie dzielił się ze studentami, spowodowało, że dyskusja przebiegała bardzo żywo i dynamicznie. Duże zainteresowanie znalazło odzwierciedlenie w lawinie pytań, którym nie było końca. Nic dziwnego, bowiem była to doskonała okazja do pozyskania cennych i -co ważne- praktycznych informacji, których źródłem może być tylko bogate doświadczenie zawodowe. Spotkanie okazało się bardzo interesujące zarówno dla przybyłych na nie studentów, jak i dla naszego gościa, czego wyrazem jest wpis pana Prezesa do Pamiątkowej Księgi Akademii Ekonomicznej o treści: Z wielką przyjemnością stanąłem dzisiaj w murach Uczelni, którą sam ukończyłem prawie 30 lat temu. Cieszę się, że studenci, z którymi było mi dane się spotkać i rozmawiać, są tak bardzo zainteresowani gospodarką i rozwojem kraju, czyli tym co stanowić będzie istotę ich przyszłej aktywności. Dziękuję za zaproszenie. Polecam się na przyszłość. Jerzy Brniak. Ewa Chuchla Koło Nauki o Przedsiębiorstwie Koordynator ds. promocji

L

A

M

A

R

E

K

L

A

M

A

PRZEJAZDY GRUPOWE Dla zorganizowanych grup podróżnych stosuje się specjalne opłaty dla uczestników przejazdów grupowych przysługujące w klasie dowolnej pociągów osobowych i pospiesznych. Uprawnieni: grupa złożona z co najmniej 10 osób /na każde 10 osób płacących 1 osoba odbywa podróż bezpłatnie/, zorganizowana przez szkołę, uczelnię, biuro podróży, zakład pracy, parafię, placówkę opiekuńczo-wychowawczą itp. Organizator przejazdu jest zobowiązany: • złożyć pisemny wniosek o zastosowanie opłat dla uczestników przejazdu grupowego, lub • złożyć częściowo wypełnione zgłoszenie przejazdu grupy w punktach wyznaczonych przez właściwy Zakład Przewozów Regionalnych, co najmniej 24 godziny przed zamierzonym wyjazdem, a w przypadku żądania rezerwacji przedziałów – na 7 dni. Formularz zgłoszenia przejazdu grupy dostępny jest również na stronie internetowej www.pr.pkp.pl INFORMACJE TARYFOWE • na podstawie zgłoszenia przejazdu grupy stosuje się opłatę za bilety dla uczestników przejazdów grupowych. • przewodnicy grup zorganizowanych korzystają z bezpłatnego przejazdu pod warunkiem, że ich liczba nie przekracza jednego przewodnika na każde 10 płacących za przejazd osób • uczestników przejazdu grupowego, korzystających z indywidualnych uprawnień do ulgi np. 78% - nie wlicza się do liczby osób - decydującej o liczbie przewodników korzystających z bezpłatnego przejazdu Oferta nie jest stosowana w pociągach pospiesznych, jeżeli członkowie przejazdu grupowego, rozpoczynają przejazd od godz. 14:00 do godz. 20:00 w każdy piątek. Jako godzinę rozpoczęcia podróży należy rozumieć godzinę rozkładowego odjazdu pociągu z danej stacji. Oferta dotyczy wyłącznie należności za bilety na przejazd. ZAPRASZAMY DO PRZEJAZDU POCIĄGAMI SPÓŁKI „PKP PRZEWOZY REGIONALNE” Szczegółowe informacje pod nr. telefonu (012) 393 33 28, 393 33 29 lub (012) 422 07 65


Manko 3 (51) luty 2007

Etyka w biznesie 59

PARTNER DZIAŁU

Szybka i sprawna detekcja nadużyć Ludzie często nie zwracają uwagi na oczywiste symptomy nadużyć, takie jak wystawny tryb życia, drogie, zagraniczne podróże, kosztowne ubrania i samochody. Tłumaczą to sobie bogatym mężem, otrzymanym spadkiem lub wygraną na loterii. Nie dopuszczają do siebie myśli, że wszystkie te dobra pochodzą z kradzieży lub oszustwa.

Tomasz Dyrda Mened¿er w Dziale Us³ug Dochodzeniowych Ernst & Young Business Advisory

Jeśli chcemy, żeby powiodła się nasza walka z nadużyciami – konieczne są działania prewencyjne. Ale w pewnym momencie należy powiedzieć „sprawdzam”. Przypomnijmy trzy czynniki, które muszą wystąpić razem, żeby pracownik popełnił nadużycie: – Presja – nacisk wywierany na pracownika z zewnątrz, zazwyczaj związany z problemami finansowymi; – Okazja – luki w mechanizmach kontrolnych, które powinny zapobiec nadużyciom (np. możliwość zmiany numeru konta w pliku z przelewami); – Racjonalizacja – uzasadnienie wymyślone przez malwersanta dla samego siebie, dlaczego czyn, który popełnia, jest usprawiedliwiony (np. ‘nie kradnę tylko pożyczam’). Będąc świadomym, że takie czynniki muszą występować razem, mamy do dyspozycji katalog stosunkowo prostych, ale bardzo skutecznych działań, które możemy podjąć, aby wykryć nadużycia. Do podstawowych elementów należy: – Obserwacja współpracowników – Chcąc skutecznie wykonywać to zadanie, należy odpowiednio przeszkolić pracowników, by umieli zidentyfikować symptomy potencjalnych nadużyć - przebywanie bez uzasad-

nienia poza godzinami bądź w weekendy w pracy, wieloletni brak urlopów i zwolnień lekarskich lub wystawny tryb życia, który nie znajduje uzasadnienia w zarobkach i pozycji zawodowej pracownika; – Rotacja pracowników – Wiele przypadków nadużyć jest ujawnianych w momencie, gdy pracownik idzie na zwolnienie chorobowe, a jego obowiązki przejmuje inna osoba. Taką zamianę obowiązków można po prostu wprowadzić w życie poprzez rotację pracowników. Nowy pracownik musi przejąć obowiązki, zgłębić dane zagadnienie i przejąć odpowiedzialność za ten obszar. Jeżeli poprzednik na tym stanowisku popełniał nadużycia, zazwyczaj wyjdzie to na światło dzienne; – Egzekwowanie urlopów – bardzo dobrą zasadą, podobną w swojej koncepcji do rotacji pracowników, jest zasada trzech tygodni urlopu. Zdecydowana większość firm (może z wyjątkiem tych najmniejszych) tak działa, że nieobecność pracownika przez jeden lub nawet dwa tygodnie jest możliwa, ponieważ po powrocie nadrobi zaległości. Ale już 3 tygodniowa nieobecność rodzi problem. Często w tym właśnie momencie wypada okres sprawozdawczy (miesięczny, kwartalny lub roczny), w związku z czym bieżące obowiązki nieobecnego pracownika przejmuje inna osoba. A efekt końcowy jest analogiczny do rotacji pracowników. Jeżeli zastąpiony pracownik popełniał nadużycia, to właśnie wtedy są ujawniane; – Infolinia – zgodnie z Raportem ACFE z 2006 roku1, najwięcej nadużyć jest wykrywanych w oparciu o wskazówki przekazywane przez pracowników. Będzie to możliwe i skuteczne,

jeśli udostępni się pracownikom anonimowe kanały komunikacji zwane „liniami etyki” (ang. „Ethic hotline”). Infolinia może funkcjonować w oparciu o email, stronę WWW, telefon, urnę na korytarzu lub dedykowaną osobę z kierownictwa firmy. Ważne jest, aby każdy z tych kanałów komunikacji zapewniał osobie zgłaszającej anonimowość. Przedstawiony powyżej katalog rozwiązań, choć niepełny i pokazujący jedynie wybrane techniki wykrywania nadużyć, jest łatwy do zastosowania i tani do wdrożenia. Co więcej, może być wdrożony bez zaangażowania dodatkowych jednostek w firmie. Należy nadmienić, że większe organizacje posiadają w swoich strukturach działy audytu wewnętrznego i często dodatkowo działy kontroli wewnętrznej, które są dedykowane do identyfikacji ryzyk, przeprowadzania audytów planowych lub doraźnych oraz do wykrywania ewentualnych nieprawidłowości. Zgodnie z badaniami2 Ernst & Young to właśnie te działy pełnią bardzo ważną rolę w obszarze walki z nieprawidłowościami. Czytelników, którzy chcą dobrze zrozumieć ich rolę w firmie, dostrzegać różnice pomiędzy nimi oraz wiedzieć, do czego należy je wykorzystywać, zapraszam do kolejnego odcinka „Etyki w biznesie”. 2006 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse, Association of Certified Fraud Examiners, Inc., 2006, Association of Certified Fraud Examiners 2 IX Światowe badanie nadużyć gospodarczych – Ryzyko nadużyć gospodarczych na rynkach wschodzących, 2006, Ernst & Young 1


60 Ekologia

Manko 3 (51) luty 2007

Skłońmy się ku odnawialnym źródłom energii

PARTNER DZIAŁU

Czas na biomasę Zapewne już w tym wieku będziemy musieli się zmierzyć z problemem niewystarczającej ilości paliw kopalnych. Musimy pamiętać, że w ciągu roku ludzie zużywają ogromne ilości energii, na zgromadzenie której potrzeba było wiele tysięcy lat, a rosnące zapotrzebowanie powoduje, że złoża paliw do produkcji tej energii szybko się kurczą. Perspektywy kończących się zasobów paliw kopalnych oraz ciągle pogarszający się stan środowiska przyrodniczego skłaniają coraz mocniej do zainteresowania się odnawialnymi źródłami energii. Odnawialne źródła energii, które stają się ważnym składnikiem energetycznym, będą odgrywać znaczącą rolę w działaniach na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju gospodarczego. Polska posiada spory potencjał energii z biomasy, większy niż energii odnawialnej, z wody, wiatru, słońca i ziemi. Warto zatem zwrócić uwagę na biomasę, czyli substancję organiczną występującą w spo-

dokumentów politycznych i rozwiązań prawnych, produkcja energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych weszła obecnie w okres dynamicznego rozwoju. Zakłada się, że do 2010 r. w Unii Europejskiej minimum 12% energii wytwarzane będzie w taki sposób. W Polsce również przyjęto w ostatnich latach szereg dokumentów, które determinują rozwój krajowej energetyki w kierunku ograniczania zużycia paliw kopalnych na rzecz odnawialnych nośników energii. Zwłaszcza że polska energetyka jest zdominowana przez procesy oparte na wykorzystaniu paliw stałych, głównie węgla. Niewielkie ilości ener-

Rębak -maszyna do rozdrabniania biomasy sób naturalny w środowisku i powstającą w wyniku procesu fotosyntezy lub pochodzenia zwierzęcego, ulegającą biodegradacji. Ale aby wysiłek włożony w uprawianie i wykorzystywanie biomasy był opłacalny, ważne jest aby energia z niej otrzymywana stała się z czasem tańsza od tej pochodzącej ze źródeł kopalnych. Unia Europejska: jesteśmy za energią odnawialną! W wielu krajach Unii Europejskiej, w efekcie przyjęcia przyjaznych

gii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych w ok. 98% pochodzą z procesów spalania biomasy (drewna i słomy). Dzięki dokumentom krajowym i międzynarodowym dotyczące energetyki odnawialnej wzrasta zainteresowanie rozwiązaniami umożliwiającymi zastępowanie węgla biomasą w procesach energetycznych. Globalny wymiar efektywności ekologicznej biomasy (zerowy bilans emisji CO2, kilkakrotnie niższe niż w węglu zawartości popiołu i siarki), w połączeniu z jej odnawialnym charakterem, eliminującym zagrożenie

wyczerpywania się zasobów, jest najpoważniejszym argumentem przemawiającym za wprowadzaniem jej jako paliwa zastępującego węgiel w procesach energetycznych. Sieć „Zielonej energii” Elektrociepłownia KRAKÓW S.A. zdecydowała na wpisanie się w sieć „zielonej energii”. Powodem jest wprowadzenie w 2005 r. korzystnych ustawowych regulacji prawnych, wspierają-

cych wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Znowelizowane prawo energetyczne nakłada na podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii lub jej obrotem i sprzedażą obowiązek uczestnictwa w rynku „zielonej energii”, poprzez udział w jej produkcji lub zakup świadectw pochodzenia energii z odnawialnych źródeł, czyli tzw. zielonych certyfikatów. EC Kraków już rozpoczęła realizowanie projektu współspalania biomasy (trociny, zrębki drzewne, wytłoki rzepakowe) z węglem. Mamy nadzieję, że, po przejściu przez gąszcz procedur oraz przeprowadzeniu prób współspalania biomasy w celu nabrania doświadczeń eksploatacyjnych, uzyskamy koncesję Urzędu Regulacji Energetyki i zaczniemy produkować energię elektryczną i cieplną dla Krakowa z jeszcze większym poszanowaniem dla środowiska. Władysław Zadrożny Pracownik EC Kraków S.A.


Manko 3 (51) luty 2007

Ekologia 61

Challenges of Sustainable Development in Poland Zapraszamy do udziału w kursie ‘Challenges of Sustainable Development in Poland’, który odbędzie się w dniach 1-22 lipca 2007 r. w Mogilanach koło Krakowa. Charakteryzuje się on bardzo bogatym programem (www.sendzimir.org.pl/ course/program.html) i kompleksowym podejściem do problematyki. Prowadzący zajęcia to renomowani specjaliści tematu, a równocześnie świetni wykładowcy, potrafiący przekazać wiedzę w niezwykle atrakcyjny i interaktywny sposób.

Zamysłem kursu jest zaprezentowanie idei zrównoważonego rozwoju od podstaw, w sposób zrozumiały również dla osób nie będących ekspertami w tej dziedzinie. Z drugiej strony różnorodność tematów, realizacja praktycznych projektów przez uczestników, szeroka tematyka oraz otwarte podejście

do tematu sprawiają, że kurs może być również atrakcyjną formą poszerzenia wiedzy i uzyskania nowego spojrzenia dla osób zajmujących się problematyką środowiskową. Głównym organizatorem i sponsorem kursu jest Fundacja Sendzimira; we współpracę zaangażowane są również Uniwerystet Florydzki, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Więcej szczegółów na stronie www.sendzimir.org.pl/course


62 Zdrowie

Manko 3 (51) luty 2007

Lokal bez papierosa w akcji

I po co to pani? Przez przypadek dowiedziałam się, że Stowarzyszenie Manko potrzebuje pomocy przy poszukiwaniu lokali, w których można coś zjeść, wypić a może nawet potańczyć, niekoniecznie przesiąkając przy tym papierosowym dymem. Wspomnienie mojego ostatniego „wypadu na miasto”, po którym długo musiałam walczyć z mało dyskretnym tytoniowym zapaszkiem przyczepionym do mnie niczym rzep do psiego ogona, pomogło mi podjąć decyzję: do roboty, Ewa, do roboty! Kiedy przygotowywałam się do rozmów z managerami i właścicielami krakowskich knajpek, kafejek czy restauracji, cieszyłam się na myśl o zaspokojeniu mojej ciekawości i nieodpartej chęci poznania znanych i nieznanych mi dotąd miejsc z trochę innej niż zazwyczaj strony. Muszę przyznać, że rzeczywistość przerosła wszelkie moje wyobrażenia. Gdzie mnie nie było… W ciągu kilku dni odwiedziłam większość (a jest ich mnóstwo) lokali w rejonie Rynku, zaczynając od baru mlecznego i kawiarenek internetowych, na wykwintnych restauracjach kończąc. Podczas paru rozmów zastanawiałam się, czy rzeczywiście słyszę z ust restauratora to, co słyszę, czy też może jestem już bardzo zmęczona i coś mi się tylko wydaje. Okazało się, że nawet na tej samej ulicy mogą istnieć dwa skrajnie różne światy a przedstawiciele każdego z nich mogą być święcie przekonani, że wszędzie jest tak jak u nich i że jeżeli chce się w branży gastronomicznej osiągnąć sukces, to inaczej być nie może. Jedni są sympatyczni, otwarci, zainteresowani każdym klientem, który chce o coś R

E

zapytać. Drudzy na starcie taksują gościa swojego lokalu nieprzyjaznym, badawczym spojrzeniem i zapewne czując nad nim pewną władzę (to mój lokal, ja tu rządzę, zamawiaj albo żegnam) traktują wszelkie pytania i propozycje z zasady lekceważąco. I wierzcie mi, zarówno jednych jak i drugich można spotkać zarówno w skromnej, przytulnej kafejce

K

L

A

jak i w eleganckiej, modnej restauracji. Spytacie o przykłady? Długo się zastanawiałam, czy pisać o wszystkich niemiłych zaskoczeniach a nawet przykrościach, jakie mnie spotkały w trakcie informowania restauratorów o możliwości darmowej promocji ich lokalu w ramach kampanii „lokalbezpapierosa.pl”. Mogłabym opowiedzieć Wam, jak jedni właściciele zapalali przy mnie papierosa i ze złośliwym uśmiechem dmuchali mi dymem w twarz a inni z kolei częstowali mnie tyradami w stylu: „ co mi tu Pani opowiada? Jak nie będą mogli u mnie palić, to nie przyjdą. A tak w ogóle, to ja nie trawię takich, co to nie palą”. Mogłabym też streścić rozmowy z wyniosłymi managerami ekskluzywnych restauracji, którzy zachowywali się tak, jakbym była nachalnym,

M

A


Manko 3 (51) luty 2007

Zdrowie 63

biednym studenciną - sprzedawcą noży, który próbuje im wcisnąć marny towar. Mogłabym też opowiedzieć o miejscach, w których poczułam się jak na planie komedii Barei. W jednym z takich barów „kierownik” bardzo był zdziwiony, że w tym kraju coś ktoś robi za darmo i pomimo, że w jego barze się nie pali, nie chciał słyszeć o żadnych mapkach z lokalami bez papierosa. W czasie rozmowy skupił się na jedynym nurtującym go pytaniu: „Pani, po co to Pani?”. Gdybym była złośliwa, podałabym teraz nazwy tych lokali, w których zwątpiłam, czy aby na pewno prowadzą je moi rodacy czy może jednak Marsjanie albo skamieliny rodem z głębokiego socjalizmu. Doszłam jednak do wniosku, że może lepiej będzie napisać o przemiłych Paniach manager pizzerii „Mamma Mia” czy restauracji „Avanti”, które potraktowały sprawę kampanii antynikotynowej poważnie. Podobnie profesjonalnie podchodzących do swojej pracy a przy tym sympatycznych ludzi spotkałam w „Bambusie”, „Re”, „Restauracji Pod Krzyżykiem”, „Restauracji Pod Baranem”, „U Babci Maliny”, w „Tram Barze” , „Gołębniku” i w wielu, wielu innych miejscach. R

E

K

L

A

Życzliwość i szacunek wobec innych to cechy charakteru, które u właścicieli lokali nie zawsze idą w parze z ilością gwiazdek zaznaczonych na szyldach ich pubów, klubów i restauracji. Trudno. Na szczęście są w naszym mieście miejsca, w których spotkałam miłą obsługę i właścicieli otwartych na współpracę. Czy mylę się zakładając, że lepiej pisać o tych, którzy robią coś dobrze niż o tych, których podejście do pracy i do ludzi pozostawia wiele do życzenia? Jak myślicie? Ewa Zamościńska M

A

R

E

K

L

A

M

A

Biuro Tłumaczeń „PAROLA” ul. Starowiślna 83/4, 31-052 Kraków; tel./fax: 012 429-49-11 tel.kom. 607 24-20-06 tel.kom. 601 86-98-72 www.parola.com.pl

TŁUMACZENIA ZE ZNIŻKĄ 35 JĘZYKÓW Każdy student, który okaże własną i aktualną legitymację studencką otrzyma 10 % zniżki na zlecone tłumaczenie pisemne

• dokumentów • pism • cv oraz innych tekstów


64 Kultura

Wydarz�nia

„Beyond” 19 stycznia – 11 marca Wystawa „Beyond” jest kolejną, po „PAX” i „Vis-à-Vis”, konfrontacją postaw dwóch artystów jednego pokolenia, funkcjonujących w różnych kontekstach historyczno-kulturowych. Twórcy wypowiadają się na temat ciemnej strony nowoczesności. Bunkier Sztuki (Galeria Sztuki Współczesnej), pl. Szczepański 3a. Wernisaż: 18 stycznia, g. 18.00

„Tratwa Meduzy. Sztuka izraelska i potwór tożsamości” 25 stycznia – 20 lutego Centrum zainteresowania wystawy jest tematyka kobiecości, która pojawiła się w izraelskiej sztuce dopiero w latach 90-tych. Kilkunastu artystów próbuje zidentyfikować „potwora” w kobiecej naturze. Wystawa należy do najistotniejszych wydarzeń sezonu odsłaniając nowe, świeże spojrzenie w Izraelskiej sztuce, jakiego jeszcze nie znaliśmy. Muzeum Narodowe w Krakowie, al. 3 maja 1 Bruno Taut – „Mistrz kolorowego budownictwa w Berlinie” 31 stycznia – 28 lutego Z okazji 125. rocznicy urodzin Bruno Tauta –jednego z najwybitniejszych architektów modernizmu, Berliński Werkbund zorganizował wystawę jego twórczości. Żywa, różnorodna kolorystyka Tauta, wywarła znaczący wpływ na architekturę XX wieku. Instytut Goethego, Rynek Gł. 20, pn.-cz. 9.00-17.00, pt. 10.00-15.00

Inspiracje Szekspirowskie 1 lutego – 1 marca Podczas przeglądu filmowych adaptacji sztuk Szekspira nowohuckie kino Sfinks przypomni pięć obrazów z różnych okresów historii kina. Program: 15.02 – „Ran” (reż. A. Kurosawa, 1985); 22.02 – „Wiele hałasu o nic” (reż. K. Brannagh, 1993); 1.03 – „Falstaff” (reż. O. Welles, 1966) Kino Sfinks, Os. Górali 5. Bilety w cenie 12/10/5 zł (karnet na 5 seansów – 35 zł). Filmy z różnych stron świata, cz. 2 9 lutego – 8 marca Ideą cyklu jest zaprezentowanie widzom czegoś wyjątkowego – filmów, które nie miały jeszcze premiery kinowej w Polsce. Pierwsza edycja przeglądu odbyła się w lipcu zeszłego roku. Program: „Renaissance” reż. Christian Volckman; „Złote wrota” („Nuovomondo”, reż. Emanuele Crialese); „Bez skrupułów” („Infamous”, reż. Douglas McGrath); „Nocny słuchacz” („The Night Listener”, reż. Patrick Stettner); „Fobia” („Bug”, reż. William Friedkin) Ryszard Kapuściński – In Memoriam 21 lutego Wieczór poświecony pamięci mistrza reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Gościem specjalnym będzie Wojciech Jagielski. Klub pod Jaszczurami, Rynek Główny 8 (g. 20.00)

Interesujesz się sztuką, masz lekkie pióro i chcesz doskonalić swoje umiejętności dziennikarskie? Zapraszamy Cię do współtworzenia działu Kultura. Mile widziane osoby, którym szczególnie bliska jest tematyka teatru i książki. WIĘCEJ INFORMACJI I WYDARZEŃ KULTURALNYCH NA NASZEJ STRONIE WWW.MANKO.PL, ZAKŁADKA „KULTURA”.

Manko 3 (51) luty 2007 Kino akcji z Tajlandii Akademia Filmowa Kinematografu 22 lutego Tajlandzki fenomen – prezentacja dokonań kinematografii tajlandzkiej. Omówienie zjawiska i prezentacja filmu „Pamiętnik zawodowego zabójcy” („Sum muepuen”, 2005 r.) Sananjit Bangsapan. Prowadzenie dr Piotr Kletowski. Klub pod Jaszczurami, Rynek Główny 8 (g. 19.00) „Wyprawy na krańce świata” – wystawa fotografii National Geographic 22 lutego – 31 marca Piąta wystawa fotografii National Geographic, prezentowana w Polsce to ponad 100 zdjęć przedstawiających dokonania najsłynniejszych ekspedycji badawczych zorganizowanych przez towarzystwo od chwili jego powstania w 1888 roku po dzień dzisiejszy. Gmach Muzeum Archeologicznego, ul. Poselska 3, bilety w cenie 7/5 zł. Koncert Husky 23 lutego Koncert promujący „Zgadnij” - drugą płytę zespołu. Husky reprezentuje obszary brytyjskiego trip hopu a jego debiutancka płyta „Czy słyszysz?” (2002) została bardzo ciepło przyjęta przez krytykę. Klub Zaścianek, ul. Rostafińskiego 4 (g. 20.00). Bilety w cenie 12/8 zł. Tel. 012-617-37-07. Bollywood Party – X Urodzinowa edycja 24 lutego W programie: występ zespołu tańca hollywoodzkiego SAATHI z Katowic, konkurs filmowy (dubbingowanie), malowanie dłoni henną, sklepik z prawdziwą biżuterią indyjską. Stroje z motywami indyjskimi mile widziane. Klub Loch Ness ul. Warszawska 15, godz.21. Wstęp 6 zł.


Manko 3 (51) luty 2007

Repertuary 65

KRAKOWSKI SALON POEZJI

LUTY/ MARZEC 2007

klub sztuki filmowej

mikro & mikroffala Kraków, ul. J. Lea 5 tel. (12) 634 28 97 www.kinomikro.pl Premiery w MIKRO:

LOVE SICK – NIEBEZPIECZNE ZWIĄZKI Dwie rumuńskie studentki zakochują się w sobie. Każda z nich zupełnie inna, Kiki pewna siebie, beztroska, Alex delikatna i nieśmiała. Ale Kiki kocha kogoś jeszcze - swojego brata Sandu. Ich sekretny, namiętny i burzliwy związek staje się skazą naznaczającą wszystkie zaplątane w tę historię postacie.

WIELKA CISZA Surowy film, który w swej czystej formie odwzorowuje klasztorne życie. Bez muzyki, jedynie z klasztornymi śpiewami, bez wywiadów, bez komentarzy. Pierwszy film w historii opowiadający o życiu wewnątrz głównego klasztoru legendarnego zakonu kartuzów w Alpach Francuskich - Grande Chartreuse.

KONKLAWE Opowieść o władzy, pieniądzach, kobietach, intrygach wśród najważniejszych dostojników rządzących światem. Akcja rozgrywa się w Rzymie, w 1458 roku, pięć lat po upadku Konstantynopola i przejęciu go przez islamistów. 27-letni kardynał Rodrigo Borgia rozpoczyna właśnie walkę o najwyższą władzę.

BABEL Trzy historie ze wspólnym mianownikiem - jednym strzałem z karabinu. Rodzina z Maroka, małżeństwo amerykańskich turystów, niania z Meksyku oraz niesłysząca córka biznesmena, zostają wciągnięci w serię wypadków, których konsekwencje są tragiczne lub ratują życie.

niedziela, 25 lutego, godz. 10.30 Nie podlegnij nicości Poezja Ryszarda Krynickiego Czytają: Dorota Godzic (Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków) Błażej Wójcik (Teatr im. Juliusza Słowackiego, Kraków) Gość specjalny – Ryszard Krynicki niedziela, 4 marca godz. 10.30 Poezja Aleksandra Rybczyńskiego niedziela, 11 marca godz. 10.30 Poezja Ryszarda Kapuścińskiego niedziela, 18 marca godz. 10.30 Poezja aktorów - Marty Klubowicz i Marka Litewki niedziela, 25 marca godz. 10.30 Poezja o Karolu Szymanowskim


66 Repertuary

Manko 3 (51) luty 2007


68 t

Manko 3 (51) luty 2007

MANKO 51  
MANKO 51  

MANKO 51 Kraków

Advertisement