Page 1

ISSN 1506-2171 rok VIII nr 1 (45) luty/marzec 2006

Studiuj aktywnie Działaj w organizacjach Praktykuj Załóż własną firmę

Wydanie Specjalne - „Edukacja i Praca”


O e

Idea wydania Wszystko, co robimy powinno mieć konkretny cel. Nie inaczej jest w przypadku specjalnego wydania Manko (45) „Edukacja i praca”, które znalazło się w Waszych rękach. Wielu studentów i absolwentów szkół wyższych prześladuje widmo bezrobocia. Potęgują to statystyki. Według danych Eurostatu w Polsce, 38,8% absolwentów po zakończeniu kształcenia pozostaje bez pracy. Raport MGiP z kwietnia 2005 pokazuje, że najliczniejszą grupą bezrobotnych są ludzie młodzi. Osoby w przedziale wiekowym 24-34 lat stanowią 28% ogółu bezrobotnych, a grupa osób w wieku 15-24 jest udziałem 24,3%. Psychoza się nasila. Studenci ostatnich lat, często nawet bez dyplomu, uciekają za granicę, głównie do W. Brytanii, USA i Niemiec. Część z nich podejmuje się pracy nie w swoim zawodzie, poniżej swoich kwalifikacji i aspiracji. Inni wracają bez grosza. Nielicznym udaje się znaleźć pracę, w której wykorzystują swoje wykształcenie i kwalifikacje. Traci na tym polska gospodarka (zmniejsza się m.in. ilość konsumentów i popyt na dobra krajowe, maleją dochody z tytułu podatków, w wyniku drenażu mózgów tracimy wykwalifikowanych pracowników), nauka, edukacja i kultura (ucieczka naukowców, ekspertów, artystów), oraz poziom służby zdrowia (wyjazdy lekarzy, pielęgniarek i specjalistów).

media akademickie, praktyki, staże, konferencje, konkursy). Jesteśmy za mało aktywni. Nie wyróżniamy się z tłumu, nie pracujemy nad sobą. Często jak rzucana falami łódź, nie mamy wytyczonego kierunku i celu naszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Wydanie specjalne Manko 45 ma za zadanie pomóc w organizacji czasu spędzanego na studiach. Ma ono pomóc w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy, ma być przewodnikiem, wsparciem, drogowskazem na naszej drodze do zawodowego celu. Wspólna droga z tym numerem rozpocznie się od pierwszych lat studiowania, kiedy to możemy skorzystać z wielu możliwości rozwoju (m.in. organizacje studenckie). Już w tym okresie warto zastanowić się nad zaplanowaniem naszej ścieżki rozwoju. W ciągu kolejnych lat studiów, możemy skorzystać z wielu możliwości, jakie dają nam uczelniane biura karier (ACK), studia za

granicą, później staże i praktyki. Możemy wystartować w wielu konkursach oraz korzystać z ofert stażowych firm uczestniczących np. w targach pracy (Dni Kariery 2006). Podczas ostatnich lat studiów czas przyjrzeć się z bliska rynkowi pracy i zastanowić nad dalszą drogą rozwoju. Tutaj mamy kilka możliwości: własna firma (Przedsiębiorczość), praca w innej firmie, instytucje publiczne czy dynamicznie rozwijający się trzeci sektor (NGO - stowarzyszenia i fundacje). Bez względu na wybór, warto wziąć pod uwagę kształcenie ustawiczne, obecnie nieodłączny element zwiększania swoich szans na rynku pracy. Wybór własnej ścieżki kariery pozostawiamy każdemu z Was. Mamy nadzieję, że to specjalne wydanie Manko spełni swoją rolę i okaże się pomocnym źródłem rzetelnych informacji o rynku pracy i pokaże na nowo liczne perspektywy rozwoju dla studentów i absolwentów. Łukasz Salwarowski Monika Kurlit

Tymczasem w Polsce, tak naprawdę, można znaleźć pracę. Można uchronić się przed bezrobociem i koniecznością wyjazdu. Dlaczego jednak tak wielu młodych ludzi pozostaje bez pracy? Bardzo często brakuje nam świadomości i zrozumienia rynku pracy. Nie umiemy przewidywać zachodzących na nim zmian, nie znamy rzeczywistych oczekiwań pracodawcy. To samo dotyczy określenia własnych możliwości i rozwijania talentów. Nie wykorzystujemy wszystkich szans, jakie daje nam studiowanie i życie akademickie (organizacje studenckie, koła naukowe, stowarzyszenia, manko

3


Ss rc OD REDAKCJI Idea wydania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 EDUKACJA Studia a strategia własnego rozwoju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Redaktor Prowadzący Łukasz Salwarowski Redaktor Wydania Anna Izmaiłow Szef działu marketingu Krzysztof Szczeklik

Zaplanuj swoją przyszłość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Kim chcesz zostać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ORGANIZACJE STUDENCKIE Zorganizuj się w organizacji studenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Studenckie media kontra bezrobocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Dni Kariery nadchodzą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Erasmus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Redaktor Techniczny Piotr Góral Koordynator ds. rynku pracy Monika Kurlit

Europejskie Forum Studentów AEGEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Spotkania z biznesem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 STUDIA Studia w języku angielskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Inna droga do magisterium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Sekretarz Marta Gralewska

ACK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Szef działu finansów Marcin Piątkowski

Grasz o staż . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Zespół Artur Bochenek Mikołaj Białota Iwona Karkocha Karolina Kopacz Michał Krzak Michał Łagodzic Michał Łęgowik Jakub Marczyński Artur Pałasz Magda Petryniak Marcin Nowak

PRAKTYKI I STAŻE Praktyki w ramach Programu Leonardo da Vinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Po praktykę za granicę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Giełda dla każdego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 STUDIA PODYPLOMOWE Podnieś swoje kwalifikacje z EFS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Studia Podyplomowe – wyróżniaj się . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 OKIEM SOCJOLOGA Absolwent na rynku pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 NA RYNKU PRACY Poradnik szukającego pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Wydawca Stowarzyszenie Manko Adres Redakcji ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków Ustronie – p. 515 tel.: (012) 293 51 82 fax. (012) 293 50 17 mankoae@interia.pl http://www.manko.ae.krakow.pl

Kupując polskie produkty dajesz pracę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Kariera to twój wybór . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Sukces w rekrutacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Być dobrym pracownikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Płace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Jesteś studentem – pracuj... na rozsądnych zasadach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Zdobywanie doświadczenia poprzez staże absolwenckie . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Małopolskie Obserwatorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Druk Drukarnia Borgis Al. Powstania Warszawskiego 15 tel.: (012) 417 36 60 fax: (012) 417 36 42

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Inicjatywy dla przedsiębiorczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany tytułów i korekty tekstów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam.

4

manko

Czy warto obecnie założyć firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Bądź szefem własnej firmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54


Eka

„Studia a strategia własnego rozwoju” Studia to inwestycja na przyszłość, która może zapewnić satysfakcjonujące wynagrodzenie i perspektywy zawodowe. Im bardziej popularny kierunek kształcenia, tym większe zainteresowanie ze strony przyszłych studentów, o czym najlepiej świadczą liczby kandydatów na najbardziej oblegane kierunki. Indeks na informatykę, biotechnologię, psychologię, socjologię, zarządzanie międzynarodowe czy prawo wydaje się być dzisiaj biletem wygranym na loterii i jednocześnie gwarancją przyszłej pracy. Niestety to tylko warunek konieczny a nie wystarczający. Okazuje się, że studia to nie wszystko, to pierwszy etap na drodze którą trzeba przemierzyć.... Niestety studia nie są gwarancją pracy. Najlepiej świadczy o tym fakt, iż wysokie, utrzymujące się od kilku lat bezrobocie w Polsce nie omija wcale grupy społecznej, jaką stanowią absolwenci szkół wyższych. Wg danych EUROSTATU z lipca 2005 roku, w Polsce wśród mło-

dych ludzi do 25 roku życia - pracy nie ma 35,5% z nich. Pod tym względem niestety przodujemy w rankingach krajów UE, gdzie średnia jest dwa razy niższa. Ponadto pomimo dobrej koniunktury gospodarczej proces obniżania bezrobocia i tym samym poprawy sytuacji

młodych ludzi na rynku pracy jest wyjątkowo powolny. Obecna sytuacja rodzi pytanie, na które należy sobie odpowiedzieć już na początku studiów: jak możemy zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy?

Okiem profesjonalisty

O opinie w tej kwestii poprosiliśmy prof. dr hab. Jerzego Hausnera - kierownika Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, byłego Ministra Gospodarki i Pracy. MANKO: Co można doradzić dzisiejszym studentom, co konkretnie powinni robić, aby zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy? JERZY HAUSNER: Podstawowa kwe-

stia, która może pomóc, to nie poleganie wyłącznie na tytule formalnym jaki daje dyplom. Ten dokument jest tylko swego rodzaju biletem wejścia do gry. Ważne jest natomiast to, co się kryje za CV. Istotne jest pokazanie różnego rodzaju formalnie potwierdzonych form aktywności, odbywanych praktyk, dobrych referencji. Druga rzecz to wiedza na temat własnej osoby. Studenci powinni się zastanawiać, co w sobie wykształcić, jakie umiejętności nabyć, aby mieć większe szanse na znalezienie pracy. Z jednej strony są to umiejętności, które dotyczą stosunków interpersonalnych. Z drugiej to predyspozycje intelektualne. Młodzi ludzie muszą domagać się od siebie i od swojego otoczenia indywidualnego traktowania, zastanowić się, czym powinni się wyróżniać. Poznawanie siebie, dokonywanie racjonalnych wyborów, sama świadomość do czego się zmierza, jak się chce rozwijać swoje predyspozycje - rzecz, która jest bardzo trudna, ale która w końcu rozstrzyga o powodzeniu. Z tego powinno wynikać domaganie się, aby szkoła wyższa nie była kombinatem, który produkuje ten sam produkt z tą samą etykietą, bo takie produkty już się nie sprzedają. MANKO: Wynika z tego, że studenci już na początku studiów, powinni

myśleć o odbywaniu praktyk, zdobywaniu doświadczenia w organizacjach studenckich. Co ma zrobić ktoś, kto nie myślał w ten sposób wcześniej, a studia już skończył i nie może teraz znaleźć pracy. Czy ma jakieś szanse? JERZY HAUSNER: Jeżeli ktoś przez

jakiś czas nie może znaleźć pracy, to najważniejsze aby się nie poddawał. Nie można od razu przyjąć, że jest się pechowcem lub osobą nikomu nieprzydatną. Poszukujący pracy musi dojść do tego, jaki jest powód jego niepowodzeń. Ciężko tu jednak udzielać ogólnych rad dla wszystkich, bo każda osoba w określonej sytuacji wymaga indywidualnego podejścia. Można doradzać konkretnemu człowiekowi, w konkretnej sytuacji.

Inny ważny problem stanowią te osoby, które już pracują, ale się w pracy nie realizują. One muszą zastanowić się, czy dobrze wybrały, czy ta praca daje im szansę rozwoju. Nie można zadowalać się byle czym. Obecnie widzimy kolejne odsłony funkcjonowania gospodarki rynkowej. Okres lat 1990-2004 można podzielić na trzy pięciolecia. Początek lat dziewięćdziesiątych, kiedy każdy absolwent AE mógł znaleźć pracę i liczyć na szybką karierę. Rynek był tak chłonny, że ci, którzy kończyli studia w tym czasie, znali języki obce, posiadali umiejętności posługiwania się komputerem, wykazywali tzw. minimum aktywności, szybko awansowali. Obecnie są na pozycji średniego szczebla zarządzania, który jest najbardziej zagrożony m.in. manko

5


Eka MANKO: Jakie według Pana są prognozy na przyszłość? Czy bezrobocie będzie się zmniejszać? JERZY HAUSNER: W Polsce mamy

ciągle presję demograficzną, ale presja ta będzie się wyciszała. Jestem przekonany, że sytuacja na rynku pracy diametralnie się zmieni w ciągu następnych 6 - 7 lat. Będziemy mieli wówczas do czynienia z bardzo wysokim popytem na pracę w stosunku do podaży, ale przy założeniu wyższego poziomu oczekiwań co do kwalifikacji. Nie sądzę, żeby Polska była krajem skazanym na tak wysoki poziom bezrobocia. Jeżeli chodzi o chwilę obecną, to niewątpliwie, jest już lepiej. Poziom bezrobocia rejestrowanego jest odczuwalnie niższy niż kilka lat temu. Jest dużo więcej oferowanych miejsc pracy, ale niestety w szarej strefie. Najlepszym tego dowodem jest fakt, że średnio wykwalifikowana siła robocza jest dziś już poszukiwana, np. pracownicy produkcyjni. Wraca nieco lepsza sytuacja na rynku wyższych kwalifikacji, a już na pewno, jeżeli chodzi o specyficzne, wysoko wyspecjalizowane wykształcenie. Nie ma problemu z pracą np. dla informatyków. Niestety ta poprawa obecnego stanu nie oznacza zasadniczej odmiany sytuacji, bo ze zmianami na lepsze jest tak, jak ze średnią, nie wszystkich ona obejmuje. Niektórzy są powyżej średniej, niektórzy poniżej. MANKO: Dziękujemy za rozmowę.

Monika Kurlit ze strony dynamicznie wchodzących na rynek, lepiej wykształconych młodych ludzi. Pracodawca ocenia, co nowego dotychczasowy pracownik może wnieść do firmy. Druga grupa, która startowała w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych, aby nie wylądować na bezrobociu musiała akceptować każdą ofertę pracy. Teraz te osoby muszą się zastanowić, jakie mają dalsze perspektywy. Pracują za marne pieniądze, wykonują mało ambitną pracę. Każdy musi ciągle zadawać pytanie, nie tylko kim chciałbym być, ale kim jestem? Co mogę zrobić, aby to, co robię dawało mi satysfakcję? Taka refleksja: kim jestem i jakie są moje aspiracje - jest bezwzględnie, stale każdemu potrzebna. To nie może być lęk egzystencjalny, który powoduje, że każdego dnia patrząc na siebie z przerażeniem zastanawiam się: co ja tutaj robię? To musi być spokojna refleksja, w tej codziennej gonitwie. 6

manko

R

E

K

L

A

M

Kasyna: od 8$ Sklepy: 8-9$ Coca-Cola: 9$ Pepsi: 9$ Magazyny: od 11$

A


Eka

Zaplanuj swoją przyszłość W dniu 14 stycznia b.r., odbył się kolejny z cyklu wykładów gościnnych MBA zorganizowany przez Klub MBA Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie . Tym razem zaproszenie Klubu przyjął pan Prezes Mirosław Gryszka, Country Manager ABB w Polsce, Prezes ABB Sp. z o.o., szef Dywizji Energetyki ABB w Polsce, który przedstawił prezentację nt. „ABB W POLSCE OD 1 MAJA 1990 ROKU- PRYWATYZACJA KLIMAT I DOŚWIADCZENIE”. Po wykładzie Prezes M. Gryszka udzielił wywiadu redakcji Manko. Jakie są wg Pana przyczyny tak dużego bezrobocia wśród absolwentów szkół wyższych?

Ucieczka od matematyki w szkole średniej, ograniczenie się w czasie szkoły średniej i studiów wyższych do obowiązków wynikających z programu nauczania i brak zainteresowania sytuacją na rynku pracy w momencie podejmowania decyzji o wyborze kierunku studiów. Studiowanie zgodnie z zainteresowaniami ma sens, ale te zainteresowani muszą się wykrystalizować dużo wcześniej niż kilka miesięcy przed podjęciem decyzji o tym co i gdzie będę studiował. Kto tak naprawdę w czasie szkoły średniej zainteresował się na poważnie zarządzaniem dość powszechnie obleganym na uczelniach? Jaki kierunek studiów poleciłby Pan ludziom stojącym przed wyborem uczelni?

Aby cokolwiek doradzać trzeba mieć szansę poznać adresata porady. Trudno to zrobić w przypadku własnych dzieci, które się zna stosunkowo dobrze, a w przypadku znajomych jest to już niemożliwe - zresztą nie podjąłbym się takiego zadania. Po pierwsze: jest za późno podejmować taką decyzję w ostatniej klasie szkoły średniej lub wręcz po maturze. Ucieczka w czasie szkoły średniej od bardziej wymagających przedmiotów praktycznie uniemożliwia właściwy wybór lub znacznie go ogranicza. Błędem, który często popełniamy jako uczniowie jest samoograniczenie się - to lubię, a tamtego nie i już. Zbyt wczesna specjalizacja bez ostatecznego wykrystalizowania zainteresowań jest takim samoograniczeniem potencjalnych możliwości. Po drugie: Nauka nie kończy się zazwyczaj wraz z dyplomem - inżynier nauczy się podstaw ekonomii niezbędnych do kierowania firmą, a absolwent marketingu i zarządzania raczej bedzie miał trudności z uzyskaniem wiedzy inżynierskiej niezbędnej do konstruowania maszyn szczególnie wtedy gdy uciekł od egzaminu z matematyki na maturze.

Od lewej: M. Gryszka, M. Gralewska. L. Salwarowski. Fot. R. Cygan W związku z wysokim bezrobociem wśród absolwentów szkół wyższych, co mógłby Pan poradzić studentom Akademii Ekonomicznej. Jak mogą oni zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? Czy jest dla nich miejsce w firmie ABB?

Po pierwsze nie grymasić i szybko zacząć pracę nawet jeśli ma się przekonanie , że to nie jest to co chciałbym docelowo robić. Potem obserwować jakich umiejętności pracodawca potrzebuje i iść w tym kierunku. Im bardziej unikalne potrzeby tym większa szansa. Sięgać po nowe obszary, im więcej w pierwszej pracy się nauczymy - choćby powierzchownie tym bardziej się to później przyda - nie ograniczajmy się tak jak w szkole średniej. Można to nazwać dyspozycyjnością. Nie zaszkodzi zacząć kolekcjonować takie doświadczenia już w trakcie studiów, czasami drobna wzmianka, że robiło się coś w trakcie wakacji przez jeden miesiące w znanej firmie może decydować o przyjęciu do pracy. Jak ocenia Pan politykę rekrutacyjną firmy ABB? Czy polityka kadrowa (praktyki, staże) obejmuje również studentów uczelni ekonomicznych czy jedynie politechnik?

Praktyki i staże odbywają u nas studenci różnych uczelni, tak jak różni absolwenci piszą swoje prace dyplomowe na podstawie danych uzyskiwanych w spółce. Z założenia uważam, że w każdym obszarze naszej działalności jest pole do zmiany i poprawy także w polityce rekrutacyjnej. Polityka rekrutacyjna jest wypadkową wielu czynników. Dynamiczny proces konsolidacji, połączony z wprowadzeniem nowych narzędzi wspomagających proces zarządzania wytwarzaniem, powoduje nadmiar zasobów, a z drugiej stawia wyższe wymagania tym, którzy uczestniczą w tym procesie. Naturalnym jest więc uzupełnianie kwalifikacji lub wymiana kadry. Trzeba również wziąć pod uwagę uwarunkowania prawne i społeczne. Wniosek - jest to obszar, do którego zapewne trzeba się będzie w sposób bardziej systemowy w firmie zabrać. Jakie są przyczyny oraz koszty, jakie musiał Pan ponieść, aby odnieść tak znaczący sukces zawodowy?

Są różne miary sukcesu zawodowego i różne jego definicje. Nie można nazwać sukcesem osiągnięcia, którego koszt jest zbyt wysoki. Jeśli za miarę uznamy zadowolenie to trudno mówić o kosztach bo wtedy nie będzie zadowolenia. manko

7


Eka Czy ma Pan jakieś motto, filozofię która Panu w tym pomogła?

fot. R. Cygan Pytacie zapewne o moją dzisiejszą wiedzialność i samotność ograniczyć pozycję. Jeśli kosztem jest świadomość poprzez umiejętne dobranie zespołu odpowiedzialności i pewnego rodzaju kierowniczego, który współzarządza samotność tej pozycji przypisana - to zmianą w firmie i znaczną część tej odjest to ten koszt. Ale można tą odpopowiedzialności bierze na siebie.

Ktoś powiedział, że właściwa osoba we właściwym miejscu i czasie to warunki do odniesienia sukcesu. Ale jeśli celem jest tylko sukces, jeśli zabiega się o sukces wszelkimi sposobami, to on nie nadejdzie. Jeśli ograniczymy się tylko do realizacji swoich obowiązków i nic więcej, to sukcesu nie odniesiemy. Jeśli życie traktuje się jako zbiór sukcesów i porażek, a nie jak zbiór zwykłych zdarzeń to ma się ciężkie życie, bo sukces nie powinien być celem samym w sobie, a odniesiony jest niczym nadzwyczajnym, tak jak porażka nie jest tragedią i czymś nieodwracalnym. A więc stała gotowość do nowych zadań i współuczestniczenie w kreowaniu zmian stwarzają warunki do odniesienia sukcesu, który przyjdzie tym szybciej im mniej się o niego zabiega i mniej się go oczekuje. Dziękujemy za wywiad.

Rozmawiali Marta Gralewska Łukasz Salwarowski

KIM CHCESZ ZOSTAĆ ?

„A ty, kim chcesz zostać?” Sakramentalne pytanie w każdej rodzinie. l porady rodziców: „Tylko pamiętaj. wybierz zawód, który pozwoli zarobić ci trochę pieniędzy! Nie bądź taki idealista”. To trąbi się dzieciom od początku. A przecież nie jest to mądry postulat. Lepiej byłoby powiedzieć: „Wybierz sobie taki zawód, którego najbardziej ludzie potrzebują. Na który najbardziej ludzie czekają”. Możemy od tej strony spojrzeć na sprawę. I tak, według badań amerykańskich, będzie więcej pracy: l. dla dozorców i strażników; 2. w firmach komputerowych; 3. przy zarządzaniu; 4. w wodociągach; 5. w księgarniach; 6. w administracji; 7. w służbie zdrowia; 8. w agencjach podróży; 9. w służbach socjalnych; 10. w firmach prawniczych. Mniej pracy będzie: l. przy produkcji obuwia; 2. amunicji; 3. nawozów sztucznych; 4. w kaletnictwie; 8

manko

5. w przemyśle tytoniowym; 6. w rafineriach ropy; 7. w odlewniach. Oczywiście te dane dotyczą przede

wszystkim rynku Stanów Zjednoczonych, niemniej, również nam dają do myślenia. Ale na pytanie: „Kim chcesz być?” najbardziej chciałbym usłyszeć taką radę: „Rób to, co lubisz robić, a na pewno przyda się to ludziom”. Co ty chcesz naprawdę w życiu robić? „Chcę być nauczycielką. Od dziecka. Na zawsze. Chcę być nauczycielką. Chcę uczyć dzieci. Tak jak ten >buszujący w zbożu<”. „Po co?! - pytają cię. - Zlituj

się, jaki to zawód? Idą na nauczyciela tacy, którzy boją się, że nigdzie nie znajdą żadnej posady. Jeżeli nie dostaną się na żadne porządne studia, to idą na AP”. „Nie. A ja na nauczyciela, bo to mi się podoba”. A kiedyś znajomy, biznesmen na wielką skalę wyjaśniał mi: „Nieraz ludzie się dziwią: >Po co się wciąż pchasz do przodu? Jeszcze ci mało?< Ale ja to po prostu lubię, tę wielką grę, w której jestem po uszy. Ja to po prostu lubię robić”. Ileż razy te i podobne zdania słyszałem od kolejarzy, kucharzy, szewców, nauczycieli, kierowców, sklepikarzy, bankowców: „Nie wyobrażam sobie innego życia dla siebie. Gdybym miał jeszcze raz żyć, wybrałbym takie życie, jakie mam. Bo lubię tę robotę”. Założenie jest jasne: Bóg cię obdarował szczególnymi talentami i rzecz w tym, byś je w sobie odkrył i rozwinął. A wtedy twoje życie będzie świętem, radością. Nie będziesz podobny do takiego, który żre żabę, nawet gdy dużo przy tym zarabia. ks. Mieczysław Maliński www.malinski.pl


Grupa24

Szkolenia i Doradztwo www.grupa24.pl

Pomóż swojej karierze!!!

Wszyskich studentów i absolwetnów wyższych uczelni pragnących rozwijać swoje zainteresowania oraz kompetencje zawodowe zapraszamy do udziału w szkoleniach otwartych.

: U C R A M W Ż U J Public Relations - 11.03.2006

Reklama w praktyce – 18.03.2006 Marketing Zintegrowany – 25.03.2006 ZAPISY (ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA): www.grupa24.pl lub tel. (012) 411 33 88 wew. 15 Dodatkowe informacje biuro@grupa24.pl

: a i n e l o k z s t Kosz

200 pln

w 10% Dla studentó

zniżki!!!

Grupa24 ul. Aliny 20, 31-417 Kraków tel./fax (012) 411 33 88 www.grupa24.pl manko

9


Orga udnci

Zorganizuj się w organizacji studenckiej Stawiasz na wiedzę, doświadczenie i przedsiębiorczość, chcesz rozwijać swoje kompetencje interpersonalne i osobościowe - zostań członkiem organizacji studenckiej. Jeśli jeszcze nie znalazłeś swojego miejsca w zaktywizowanym środowisku akademickim, sprawdź jakie daje ci ono szanse rozwoju. Organizacja niczym firma Organizacje studenckie można zaliczyć do 20 0000 działających w Polsce organizacji non-profit. Sfera organizacji pozarządowych gdzie pracuje się wolontarystycznie, dynamicznie się rozwija. Obecnie podjęcie pracy na zasadach wolontariatu rozważa prawie 40% ankietowanych, czyli około 2 miliony osób. Przykładowo w Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie studiuje 20 tys. studentów, istnieją 42 organizacje (w tym 28 kół naukowych). Zatem czym tak naprawdę dla studenta-wolontariusza może być organizacja studencka? Większość organizacji studenckich funkcjonuje na zasadzie małych firm. Członkowie realizują się w różnorodnych działach oraz projektach. Student, pracując w sekcji: marketingu, Public Relations czy finansów, ma szansę poszerzyć i uzupełnić wiedzę akademicką o aspekt praktyczny. Biorąc udział w organizacji różnorodnych konferencji czy targów pracy poznaje od podszewki popularną obecnie „pracę w projektach”. Szansę na poszerzenie wiedzy dają szkolenia, które organizacje studenckie przeprowadzają nie tylko dla swoich członków, ale również dla szerokiego grona studentów. Przykłady projektów realizowanych przez i dla studentów można mnożyć: liczne konferencje i debaty ekonomiczne przygotowywane przez koła naukowe, projekty promujące inne kultury np. Tydzień z Ukrainą monitorowany przez NZS czy „Dni Romskie” współorganizowany przez Stowarzyszenie MANKO; prowadzone przez AIESEC Akademia Umiejętności w ramach corocznych Dni Kariery czy Program Międzynarodowej Wymiany Praktyk. Te i inne projekty służą przede wszystkim społeczności studenckiej, ale jeszcze większe szanse rozwoju i zdobycia cennego doświadczenia dają samym organizatorom czyli członkom organizacji studenckich. Organizacja międzynarodowo Pożądaną umiejętnością na dzisiejszym rynku pracy jest posługiwanie się co najmniej dwoma językami obcymi. Z 10

manko

badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl1, aż w 80 % ofert standardowym wymogiem jest biegła znajomość języka angielskiego. Pojawianie się w organizacjach studenckich działów i projektów międzynarodowych jest więc naturalną odpowiedzią na potrzeby rynku. Członkostwo w organizacji studenckiej staje się więc nieodpłatną możliwością szlifowania obcego języka. Ciekawe przykłady to projekty AIESEC (EUROFIRMA, IMAT, Global Village), kilkutygodniowe Letnie Uniwersytety, organizowane dla członków organizacji AEGEE z całej Europy; program TUTOR nadzorowany przez BPZ AE; oraz projekty Stowarzyszenia Manko we współpracy z Programem Młodzież. Za przykład może posłużyć tu zorganizowane przez Stowarzyszenie Manko Smoke Free Europe - Międzynarodowe Seminarium Antynikotynowe z udziałem organizacji zagranicznych z Węgier, Rumunii, Hiszpanii. Organizacja a rozwój osobowości Wszystkie organizacje studenckie w mniejszym lub większym stopniu zapewniają rozwój osobowości oraz zdolności interpersonalnych. Już podczas pierwszych kontaktów z wybraną

organizacją, kandydaci na członków muszą przełamywać szereg blokad psychologicznych. Spotkania organizacyjne poszczególnych działów, projektowe czy porządkowe odbywają się w mniejszych lub większych zespołach ludzi. Studenci, w ramach różnorodnych gier czy zabaw, uczą się pracy w zespole, efektywnej komunikacji, wyrażania w sposób asertywny swojej opinii oraz nabierają pewności siebie. Wiele organizacji zapewnia swym członkom rozwój zdolności interpersonalnych poprzez profesjonalne szkolenia, przeprowadzane przez prestiżowe firmy, takie jak Procter&Gamble, PWC czy Grupa 24. Organizacja organizacji W każdej sprawnie działającej organizacji studenckiej poznanie przez jej członków mechanizmów jej działania stanowi, podstawę jej egzystencji. Dlatego tak istotne jest odpowiedzialne zarządzanie organizacją i przekazywanie sobie wzajemnie wiedzy. Dzięki starszym, doświadczonym kolegom, nowi członkowie poznają techniki zarządzania projektem, czasem oraz kadrami. Te umiejętności przydają się w dalszej działalności, związanej niejednokrotnie z pracą w ograniczonym czasie i w du-


Orga udnci Każdy z liderów musi być przykładem i autorytetem dla pozostałych członków. Zdobycie umiejętności motywowania członków organizacji non-profit jest istotne ze względu na to, iż studenci nie otrzymują za swoją pracę i działalność wynagrodzenia i muszą godzić ją z zajęciami i obowiązkami na uczelni. Podsumowując, warto dodać, że organizacje studenckie promują wśród swych członków inicjatywę, przedsiębiorczość, dynamizm i kreatywne myślenie - wartości tak poszukiwane na dzisiejszym wymagającym rynku pracy. Zatem nie trać czasu. Określ pole swoich zainteresowań: projekty społeczne, edukacyjne, a może marketing czy PR. Dołącz do grona aktywnych, „zorganizowanych” studentów. żym stresie. Wszyscy członkowie muszą się wykazać profesjonalizmem, gdyż zadania, jakie wykonują, mają wpływ na prestiż organizacji. Największe zadanie stoi przed zarządem każdej organiza-

cji. Ludzie stojący na czele organizacji poznają w praktyce, jak zarządzać i motywować dużą grupę ludzi tak, by czuli się docenieni oraz sprawnie i z entuzjazmem ze sobą współpracowali.

Monika Kurlit Łukasz Salwarowski 1

Pracodawcy 2004/2005, „Nowe nadzieje”

Studenckie media kontra bezrobocie Obok organizacji studenckich bardzo duże znacznie w przeciwdziałaniu bezrobociu absolwentów stanowią media studenckie, takie jak gazety, radio czy programy telewizyjne. Media mogą patronować medialnie wszelkim inicjatywom typu: targi pracy, szkolenia czy rekrutacje oraz w publikacjach informować o zagrożeniach rynku pracy w Polsce i za granicą. Przeprowadzać wywiady z ekspertami rynku pracy, doradcami zawodowymi, pracownikami urzędów pracy. Mogą też radzić studentom pierwszych lat, jak pokierować swoją karierą edukacyjno-akademicką, aby zmniejszyć swoje zagrożenie bezrobociem. Prasa studencka Większość z pośród 118 gazet studenckich w Polsce działa przy uczelniach na zasadach organizacji studenckich, część jest wydawana jest przez Stowarzyszenia lub przez firmy komercyjne. Niektóre z nich starają się przeciwdziałać bezrobociu i przygotowywać studenta do wejścia na rynek pracy. Doskonałym przykładem takiej polityki redakcyjnej jest Miesięcznik Studencki Manko, który promuje działalność organizacji studenckich, kół naukowych oraz wszelkie inicjatywy wychodzące naprzeciw studentom. Swoistym wkładem w walkę z bezrobociem stało się stworzenie w Miesięczniku Manko Działu Praca, powstałego we współpracy z Ministerstwem Gospodarki i Pracy. Artykuły w kolejnych numerach zostały poświęcone analizie przyczyn bezrobocia: edukacyjnych, społeczno-demograficz-

nych oraz gospodarczych i instytucjonalnych, a także sposobom zwiększania przez studentów swoich szans na rynku pracy. Miesięcznik współpracuje z instytucjami i firmami oferującymi praktyki lub doradztwo w zakresie szukania pracy. Promuje programy praktyk - Grasz o staż, Cień Menedżera, Young Project Management Program - oraz w artykułach opracowanych wspólnie ze specjalistami, daje wskazówki, jak przygotować się w procesie rekrutacji. W najbliższym czasie redakcja Manko planuje cykl wywiadów przeprowadzonych z tymi, którzy odnieśli sukces na rynku pracy. Już w tym numerze wypowiadają się na ten temat m.in. szefowie firm ABB czy G Data Software. Niestety większość ogólnopolskich pism studenckich, ogranicza się do sponsorowanego promowania rekrutacji konkretnych firm i konkursów przez nie organizowanych.

Radio studenckie Ciekawym przykładem aktywności studenckiej jest Radio Akademickie Kraków eXfm, od wielu lat obejmujące swoim zasięgiem krakowskich studentów. Podstawowym atutem rozgłośni, jest fakt, iż jest ona tworzona przez studentów i dla studentów oraz to, że eXfm od lat, stara się przeciwdziałać bezrobociu wśród studentów i absolwentów na dwóch płaszczyznach. Pierwszą sferę działań stanowią praktyki dla studentów, z których co roku korzysta ponad 180 osób. „Wiedza i zaświadczenie o odbyciu praktyki w tym radiu, umożliwia wielu praktykantom podjęcie pracy w mediach w większym stopniu niż studia dziennikarskie” - twierdzi Prezes zarządu Fundacji Krakowskiego Radia Akademickiego. Podczas praktyk Radio eXfm stara się też wykształcić u studentów cechy, niezbędne do znalezienia pracy tj.: komunikatywność, punktualność, manko

11


Orga udnci umiejętność obsługi sprzętu technicznego oraz kreatywność. Drugie narzędzie wspierające studentów na rynku pracy to polityka antenowa. Radio, współpracując z biurami karier i organizacjami studenckimi, stara się informować studentów o wszelkich projektach związanych z pracą, czyli o targach pracy, szkoleniach, stażach, stypendiach czy konferencjach. Jednak poza promocją, która powinna być standardem w każdym medium studenckim, Radio eXfm, zrobiło krok naprzód. Informuje studentów i młodzież o nowych kierunkach, które po studiach zagwarantują im pracę. Tak jest z np. z Wydziałem Górnictwa AGH czy Studium dla opiekunek do dziecka na AP. Radio eksponuje te kierunki bardziej niż marketing czy historię, które mimo swoich zasług nie zagwarantują pracy absolwentom. U słuchaczy Radio stara się promować: aktywność, zaradność i przedsiębiorczość. Zarówno profil polityki prasy studenckiej, na przykładzie Miesięcznika O

G

Ł

Studenckiego MANKO, jak i ilustracja działalności radia studenckiego eXfm stanowią niezbity dowód, że w zakresie przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów „zorganizowane” środowisko akademickie nie pozostaje obojętne. Zgodnie z przysłowiem „lekarzu lecz się O

S

Z

sam”, rola i znaczenie organizacji studenckich w strategii walki z problemem bezrobotnych absolwentów jest widoczna i znacząca. Łukasz Salwarowski Monika Kurlit E

REKRUTACJA W

N

I

Zastawia Cię jak powstał ten numer i poprzednie? A może chciałbyś być współtwórcą kolejnych?

TERAZ PRZYGODA Z DZIENNIKARSTWEM I PRACĄ W STOWARZYSZENIU JEST NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI !!!

Manko to możliwość uczestnictwa w ciekawych projektach, debatach, konferencjach, wywiadach, możliwość poznawania interesujących ludzi, poruszania ważnych i kontrowersyjnych tematów. Stowarzyszenie pozwala zdobyć doświadczenie w różnych dziedzinach pracy organizacji tj.: marketingu, promocji, Public Relations, dystrybucji, składzie i grafice.

Spotkanie informacyjne

(8 - 9 marzec, godzina. 16 -18.00) Kampus AE, ul. Rakowiecka 27, Pawilon Ustronie pok. 515

Masz wątpliwości? Przyjdź na spotkanie!

Może jednak warto przed wkroczeniem na konkurencyjny rynek pracy, poczuć się pewniej.

Kontakt: tel.: (0-12) 29 35 182, mankoae@interia.pl www.manko.ae.krakow.pl

12

manko

E


Orga udnci

W KRAKOWIE PODOBIEŃSTWA SIĘ PRZYCIĄGAJĄ NAJLEPSI STUDENCI, NAJLEPSZE FIRMY.

DNI KARIERY NADCHODZĄ!!! 29 marca ruszamy z kolejną, 16 już edycją największych targów pracy, praktyk i staży - „ Dni Kariery”. Projekt ten jest inicjatywą międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC działającej przez studentów i dla studentów. Dzisiejsze realia zmuszają młodych ludzi do proaktywności, zdobywania doświadczenia i kreatywności. Niestety nie jest to łatwe. Trzeba podjąć pewne kroki, aby zrealizować marzenia. Naszym celem jest pomoc w ich spełnieniu. Dni Kariery to niepowtarzalna okazja do zdobycia godnej, satysfakcjonującej i rozwijającej pracy. Ten jeden dzień, w którym odbywają się największe i najbardziej prestiżowe targi pracy, praktyk i staży, może i zmienia życie wielu członków braci studenckiej. Otwiera przed nimi nowy świat, pełen perspektyw i możliwości. To właśnie wtedy mają okazję, aby porozmawiać z liczącymi się pracodawcami; szybko i skutecznie znaleźć interesującą praktykę, czy nawet pracę; zdobyć doświadczenie, jakie posiada niewielu absolwentów. Zaletą Dni Kariery jest to, że w jednym miejscu zgromadzeni są reprezentanci przedsiębiorstw z różnych branż, co pozwala na porównanie wielu ofert i wybranie najbardziej interesującej. W trakcie targów pracownicy firm udzielają odpowiedzi na wszelkie nurtujące żaków pytania dotyczące zarówno możliwości zatrudnienia jak i kultury organizacyjnej firmy oraz pomagają przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych. Projekt Dni Kariery składa się z dwóch części: - Targów pracy, praktyk i staży - Akademii Umiejętności Oferta uczestników targów jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. W ubiegłym roku pracę oferowało aż 36 niezwykle

dynamicznych i bardzo otwartych na studentów przedsiębiorstw. W tym roku plany organizatorów są jeszcze bardziej ambitne, szczególnie jeżeli chodzi

o zwiększenie ilości firm zatrudniających na rynku lokalnym. Obecnie obserwujemy zdecydowane ożywienie tego rynku co może szczególnie cieszyć studentów i absolwentów chcących związać swoją przyszłość z Krakowem. Integralną częścią projektu Dni Kariery jest Akademia Umiejętności - bezpłatny cykl szkoleń, warsztatów i case study przeprowadzanych przez profesjonalne firmy. Uczestnicząc w wykładach masz możliwość poznania zagadnień związanych z rozwijaniem kompetencji interpersonalnych, menadżerskich i wielu innych, tak ważnych w osiąganiu sukcesów zawodowych. Skorzystasz również z porad ekspertów oraz możliwości zdobycia praktycznej wiedzy przydatnej w wykonywaniu zawodu. Dokładamy wszelkich starań, aby Dni Kariery spełniły wasze najśmielsze oczekiwania. Pomyśl czy nie warto przyjść 29 marca na halę AE ?! Nic nie stracisz, a ile możesz zyskać. Więcej informacji o tym wydarzeniu można znaleźć na stronie: www.dnikariery.pl manko

13


Orga udnci

Erasmus Zainteresowanie wśród studentów podjęciem edukacji na zagranicznych uczelniach wciąż wzrasta. Jest to najlepsza możliwość nawiązania międzynarodowych znajomości, zapoznania się z innymi, ciekawymi kulturami, a w związku z tym nabycia niezapomnianych doświadczeń. Deklaracja Bolońska, podpisana w 1999 roku przez Europejską Komisję do Spraw Edukacji prognozuje, że do 2010 roku w międzynarodowej wymianie weźmie udział ponad 3 miliony studentów. Dlatego działalność organizacji Erasmus Student Network jest bardzo pożądana. Kim jesteśmy? Erasmus Student Network (ESN) jest ogólnoeuropejską organizacją studencką działająca od 10 lutego 1990 roku przy Komisji Europejskiej, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich, wspieranie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz rozszerzenie wymiany studentów i nauczycieli akademickich. Działalność ESN opiera się na pracy społecznej około 120 000 studentów zgrupowanych w ponad 200 lokalnych sekcjach ESN w całej Europie. Erasmus Student Network International posiada swoją sekcję, działającą przy AE, która mimo swojej krótkiej działalności coraz prężniej się rozwija i ciągle podejmuje się nowych wyzwań. Sekcja ESN AE Kraków Na Akademii Ekonomicznej działamy formalnie od marca 2003 roku. Jesteśmy organizacją non-profit. Nasze przedsięwzięcia finansujemy ze środków otrzymanych od sponsorów. Mamy też wsparcie ze strony Akademii Ekonomicznej oraz współpracujemy z Biurem Programów Zagranicznych AE. ESN AE stawia na integrację kulturową zagranicznych stypendystów wywodzących się z różnych kręgów i nacji. Staramy się również pomóc polskim studentom, planującym wyjazd na zagraniczne stypendium. Pomoc studentom zagranicznym Głównym programem mającym za cel pomoc studentom zagranicznym przyjeżdżającym na Akademię Ekonomiczną jest program TUTOR, realizowany wspólnie z Biurem Programów Zagranicznych. Polega on na pomocy w zaaklimatyzowaniu się i poznaniu nowego dla nich środowiska. Studenci z AE zgłaszający się do programu opiekują się studentami zagranicznymi, pomagając im załatwianiu różnych spraw, rozwiązywaniu pojawiających się problemów. Dla naszych studentów zagranicznych organizujemy również m.in.: 14

manko

- Orientation Week - cykl spotkań dla nowych studentów - Konferencje i prezentacje - Imprezy okolicznościowe i tematyczne - Halloween, Christmas Party, English Karaoke, Latino Dance; - Wydarzenia kulturalne - zwiedzanie Krakowa, wspólne wyjścia do teatru, filharmonii; - Wycieczki krajowe i zagraniczne; - Spotkania z byłymi stypendystami; - Konkursy - fotograficzne, językowe;

w wybranym kraju, natomiast nasi goście będą mogli przedstawić swoje uczelnie z jak najlepszej strony. Odbędzie się on 24 marca 2006 r. w piątek w ramach międzynarodowego spotkania o nazwie Annual General Meeting (AGM), w którym uczestniczą członkowie ESN z całej Europy. Uświetniają je wybitni goście, np. delegacja Komisji Europejskiej. Bezpośrednio bierze w nim udział około 500 osób. Odbędzie się w dniach 23.03 - 27.03.2006 r.

Pomoc studentom AE Na naszej stronie internetowej można znaleźć informacje o zasadach stypendium programu Sokrates/Erasmus. Powstaje baza kontaktów, dzięki którym osoby wyjeżdżające mogą skontaktować się ze studentami polskimi, którzy już wrócili ze stypendium, jak również ze studentami zagranicznymi z danej uczelni.

Działalność krajowa i międzynarodowa W Polsce istnieje 18 prężnie działających sekcji ESN. Spotykamy się cyklicznie w różnych miastach na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach i dzięki temu promujemy Akademię Ekonomiczną nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Ponadto współpracujemy z innymi organizacjami studenckimi, konsulatami, Urzędem Miasta Krakowa i innymi instytucjami i firmami, które chętnie wspierają nasze inicjatywy. Podejmowane przez nas działania wzbudzają zainteresowanie oraz cieszą się poparciem, co z kolei pobudza nas do zwiększania aktywności i podejmowania nowych wyzwań (np. Proces Boloński, Suomi.pl, Karta ESN ID, czy Discover Europe).

Ponadto dość intensywnie propagowany jest na AE projekt TANDEM, znakomita forma nauki języków obcych za darmo na zasadzie wymiany „język za język”. Jest to fantastyczna okazja zarówno do osłuchania się z prawidłowym brzmieniem, akcentem języka obcego jak i również do nawiązania międzynarodowych znajomości. Również program EUROEXPRESS, czyli cykl wykładów prezentujących uczelnie zagraniczne i możliwości studiowania za granicą, skierowany jest do studentów Akademii Ekonomicznej. W trakcie takiego wykładu studenci zagraniczni prezentują swoje uczelnie, można z nimi porozmawiać i dowiedzieć się wielu istotnych rzeczy o uczelni, która nas interesuje. INFOMARKET, to kolejna oferta dla naszych studentów. Na hali sportowej AE zostaną rozstawione standy dla każdej uczelni europejskiej, która weźmie udział w AGM (o tym wydarzeniu poniżej). Polscy studenci będą mieli okazje zdobyć informacje na temat studiów

Oczywiście, wciąż dążymy do jak największej efektywności naszej działalności oraz do zwiększenia profesjonalizmu naszej organizacji. Członkowie ESN AE, działając w organizacji mają możliwość doskonalenia języka obcego, poznania wielu nowych, ciekawych przyjaciół, zdobycia cennego doświadczenia podczas realizowania projektów oraz przygotowania się do wyjazdu stypendialnego. Więcej informacji: * www.esn.ae.krakow.pl * www.esn.pl * www.esn.org


Orgiya udnci Krakowska sekcja Erasmus Student Network działająca przy Akademii Ekonomicznej jest tegorocznym gospodarzem Annual General Meeting of ESN International. W dniach 23-27.03. 2006, 500 studentów z 28 europejskich krajów będzie uczestniczyło w dyskusjach na temat przyszłości i rozwoju ESN, organizacji obecnej w całej Europie, której celem jest wspieranie i rozwój programów międzynarodowych wymian studenckich. Krakowski AGM jest szczególną okazją do wymiany doświadczeń między członkami ESN, służy również rozwijaniu komunikacji i integracji. Studenci! W ramach AGM uczestnicy zapraszają wszystkich na jedyne w swoim rodzaju targi europejskich uczelni Praktyki studenckie Europie 24 marca w AE odbędzie się INFOMARKET. Podczas targów będzie można uzyskać informacje na temat programów oferowanych polskim studentom na europejskich uczelniach oraz nawiązać cenne kontakty. Informacje uzyskacie od organizatorów: www.esn.ae.krakow.pl lub ze strony www.esn.org/agm2006 R

E

K

L

A

M

A

Ć A H C E J E I N Y Z C Ć A H C JE ? E I N A T Y P T S E J O – OT Już teraz wielu studentów rozgląda się i podejmuje decyzje, gdzie spędzi najbliższe wakacje czy też najbliższe miesiące (gdy studenci biorą dziekankę). ...leniwy wypoczynek w promieniach słońca i ze spienionym browarem to równie piękna, jak i nierealna perspektywa dla wielu polskich studentów. Od dłuższego czasu dla części studenckiej braci nieodłączna jest wakacyjna praca za granicą a o nią, wiadomo, nie zawsze jest łatwo. Zwłaszcza jeżeli wyjeżdża się w środku czerwca, nie mając załatwionego mieszkania, namiarów na potencjalnych pracodawców czy też mieszkających tam znajomych. Dlatego warto poszukać wcześniej pomocy u różnych sprawdzonych firm i pośredników. Poniżej prezentujemy ciekawą ofetę organizacji Youth Exchange Center. Pogramy YEC to cały szereg otwierających się przed studentem możliwości. Nie brakuje wśród nich tych najpopularniejszych jak Work and Travel, Camp, Praktyki USA H2B, poprzez NOWOŚCI zaczynając od prac na Wyspach w hotelarstwie, kurortach rozrywki, lotniskach, farmach poprzez wyjazdy do Irlandii po bardziej nietypowe, jak program Work Experience Cyprus. Kilkumiesięczny wyjazd do innego państwa w celu zarobkowym to także niepowtarzalna okazja do zdobycia, bądź udoskonalenia zdolności językowych. A poza tym to przede wszystkim niezapomniana przygoda, okazja do spojrzenia na świat poprzez pryzmat innej kultury, szansa na zapoczątkowanie nowych znajomości, mogących otwierać wiele nie poznanych jeszcze dróg. Zapraszamy zainteresowanych do krakowskiego oddziału Youth Exchange Center znajdującego się na ulicy Sienkiewicza 18 (koło Radia Kraków) mail: (krakow@yec.pl), tel. (012 633 41 43). Adres internetowy WWW.YEC.PL manko

15


Orga udnci

Europejskie Forum Studentów AEGEE Czy można połączyć rozwijanie zainteresowań, poszerzanie własnych kompetencji zawodowych, niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy i świetną zabawę? Pozytywnej odpowiedzi na to pytanie może dostarczyć działalność w studenckiej organizacji pozarządowej. Chcesz spróbować? Przeczytaj i zobacz jak to się robi w AEGEE... Europejskie Forum Studentów AEGEE (Association des Etats Généraux des Etudiants de l’Europe) jest pozarządowym stowarzyszeniem studenckim typu non-profit, promującym współpracę, komunikację i integrację między młodymi Europejczykami o szerokich horyzontach i otwartości na inne kultury. To jedna z największych interdyscyplinarnych organizacji na starym kontynencie, zrzeszająca około 15 000 członków, posiadająca 230 oddziałów (anten) w czterdziestu krajach. Członkami AEGEE są studenci różnych kierunków i uczelni oraz absolwenci do 35 roku życia. Głównym obszarem działalności tego stowarzyszenia jest oprócz pokoju, stabilizacji i wymiany kulturowej, przede wszystkim szeroko pojmowana edukacja. AEGEE-Kraków jest jedną z najprężniej działających polskich anten, mogącą poszczycić się organizacją wielu projektów i bezpłatnych programów edukacyjnych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują wymiany międzynarodowe z Austrią, Hiszpanią i Rosją, Europejski Dzień Języków (EDL), szkolenie dla nowych członków (Freshman Survival) a także cykl spotkań edukacyjnych Let’s Get Better, prowadzony przez profesjonalistów. Program jest adresowany do studentów krakowskich uczelni, chcących podnieść swoje kwalifikacje w działalności w organizacjach pozarządowych, rozwinąć zainteresowania, wzbogacić indywidualne kompetencje, a także zrealizować się w życiu zawodowym. W ramach projektu znalazło się m.in. szkolenie z Public Relations, zrealizowane przez lokalną firmę konsultingową, dotyczące kształtowania wizerunku stowarzyszeń non-profit i zarządzania sytuacją kryzysową w przedsiębiorstwach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również szkolenie z wolnego oprogramowania Open Office. Największą inicjatywą twórców cyklu Let’s Get Better 16

manko

oraz działaczy AEGEE- Warszawa i AEGEEPoznań, było AEGEE-School, zorganizowane w podkrakowskich Niepołomicach między 9-11 grudnia 2005. To tam wcielono w życie zasadę „knowledge & experience” transfer, podkreślającą dążenie organizacji do samoedukacji i samorozwoju. Równolegle przeprowadzono dwa szkolenia na różnych poziomach zaawansowania; Local Training Course 1 i 2. Poziom podstawowy dotyczył podstaw działalności w organizacjach pozarządowych. Poziom zaawansowany przygotowano z kolei dla

osób posiadających już pewne doświadczenie w organizacji i koordynacji projektów, chcących poszerzyć swoją wiedzę i nabyć nowych doświadczeń. Szkolenie poruszało kwestie praktycznych aspektów zarządzania projektem, współpracy z partnerami instytucjonalnymi, zaawansowanego Public Relations, koordynacji zespołu oraz prawnych aspektów funkcjonowania stowarzyszenia. Szkolenie przeprowadzono, posługując się różnorodnymi metodami pracy grupowej m.in.: warsztaty, gry zespołowe, burze mózgów, oraz praca nad konkretnymi projektami (case study).

Kadra trenerska byli to członkowie organizacji pozarządowych, posiadających bogate doświadczenie w działalności w stowarzyszeniach non-profit. Menedżerem projektu była Małgorzata Kmita, psycholog i socjolog, zawodowo związana z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Szkolenie, które prowadziła przy współpracy z Marcinem Grabowskim, obecnym prezydentem AEGEE-Kraków, dotyczyło motywacji, pracy zespołowej i Human Resources. To właśnie z Nią uczestnicy warsztatów wznosili papierowe „wieże Babel”, by lepiej zrozumieć skomplikowaną strukturę relacji społecznych. Marcin Grabowski doktorant Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ zachęcał do integracji międzykulturowej. Anna Durał, sekretarz AEGEE i doświadczony współorganizator licznych przedsięwzięć studenckich, szkoliła młodych działaczy organizacji NGO w zakresie zarządzania projektem w praktyce. W tajniki Public Relations wprowadzała Agnieszka Wojewoda z anteny poznańskiej, ucząc sposobów kształtowania wizerunku stowarzyszenia, poszukiwania patronów honorowych i medialnych, metod promocji oraz redagowania informacji prasowych. Mateusz Dyrek, trener z AEGEE-Warszawa i Ewa Cisło z AEGEE-Kraków, przeprowadzali symulacje rozmów ze sponsorami w ramach warsztatów z pozyskiwania funduszy, podczas gdy Agata Chrześcijanek, doktorantka Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ, wystąpiła w roli eksperta od prawnofinansowych aspektów działalności pozarządowej. Chcesz wziąć udział w podobnych szkoleniach?....Jeśli tak, zostań członkiem AEGEE! Spotykamy się w każdy czwartek o 20.00 w Klubie Dziennikarza „Pod Gruszką”. Lidia Sokołowska Tomasz Walentynowicz


î&#x17D;&#x2020;

manko

17


Orga udnci

„Spotkania z biznesem”,

czyli cudze chwalicie – swego nie znacie. Poznajmy tajniki wielkiego biznesu w małym mieście! 17 listopada o godz. 18.00 w krakowskim Klubie Pod Jaszczurami odbyła się kolejna odsłona „Spotkań z biznesem”. Gościem spotkania był Leszek Pawlewicz, twórca sukcesu firmy GDATA Software - polskiego producenta oprogramowania komputerowego. Studenckie Forum Business Centre Club Małopolska, organizator projektu, przekonał tym samym do tego, iż droga do sukcesu zależy głównie od pomysłu i determinacji w jego realizacji. „Spotkań z biznesem” czyli amerykański sen po polsku „Spotkania z biznesem” to comiesięczne, cykliczne, spotkania najbardziej znanych przedsiębiorców z młodzieżą, mające miejsce w Klubie Pod Jaszczurami. Gośćmi wieczorów są zawsze osoby, które swoją przedsiębiorczą postawą i spektakularnym sukcesem udowodnili, iż pomysł na biznes oraz determinacja w jego realizacji to jedyne determinanty powodzenia na rynku pracy. W trakcie wieczoru przedsiębiorcy przekonują młodych ludzi do tego, iż w Polsce można osiągnąć sukces na miarę najlepszych! Organizatorem spotkania jest Studenckie Forum Business Centre Club Małopolska, partonem hanorowym - Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Gościem ostatniego spotkania, poprowadzonego przez Dariusza Bo-

hatkiewicza, był Leszek Pawlewicz, współzałożyciel i prezesa firmy GDATA Software. Osoba, która swoją postawą udowodniła, iż ciężka praca, kierowana marzeniem wynosi na wyżyny sukcesu. Firma założona w 1995 roku stworzyła jedne z pierwszych zaawansowanych aplikacji komputerowych w języku polskim. Dziś GDATA Software jest jednym z najlepszych producentów oprogramowania w Europie, zaś sukces personalny Leszka Pawlewicza przypomina historię spełnienia marzeń z amerykańskiego snu. Im więcej spotkań - tym większe przekonanie do tego, że warto! „Spotkania z biznesem” wystartowały w roku 2004. Gościem wieczoru był min. Witold Zaraska, Roman Kluska, Jacek Świderski, Jacek Sadkowski, Stefan Życzkowski, Janusz Palikot, Wiesław Wojas. „Każdy z zaproszonych gości, pozostawia po spotkaniu wiarę i

energię do działania w biznesie - mówi Jakub Marczyński, opiekun projektowy „Spotkań z Biznesem”. „Każde spotkanie to jak kolejne dokładanie cegły w budowanie fundamentu prawdziwego biznesu. Podczas spotkań, możemy dowiedzieć się od najlepszych jak radzić sobie z prowadzeniem własnego biznesu, jakich problemów można się spodziewać, jak je rozwiązywać czy choćby nawet jak pogodzić życie rodzinne z 12 godzinnym grafikiem pracy! A wiemy przecież, że jeśli mamy już się czegoś uczuć - to tylko od najlepszych”! Studenckie Forum Business Centre Club Małopolska SF BCC Małopolska jest organizacją studencką istniejącą w regionie małopolskim od roku 2003. Działa ona pod aktywnym patronatem małopolskiej Loży Business Centre Club. Sponsorem jest firma ADWEB. Organizacja założona przez studentów AE Kraków, dziś zrzesza studentów większości uczelni krakowskich. Członkowie poprzez swój upór i determinację, aktywnie promują postawy przedsiębiorcze wśród młodych ludzi. Do najbardziej sztandarowych projektów należą „Spotkania z Biznesem”, konkurs „Twoja wizja rozwoju przedsiębiorczości” oraz siatka „Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości”. Artur Pałasz przy współpracy z SFBCC Małopolska

18

manko


Orga udnci

Wywiad z Leszkiem Palewiczem, prezesem firmy G Data Software

Artur Pałasz: W czym postrzega Pan źródła tak wysokiego wskaźnika bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni? Leszek Palewicz: To, że ktoś kończy studia, ma dyplom i uczył się, to wcale nie znaczy, że ma predyspozycje do tego, aby zostać zatrudnionym. Po pierwsze: są ci, którzy kończą na „piątkach” i są ci, którzy kończą na „trójach” . To jednak wcale nie znaczy, że ci, co kończą na „piątkach”, znajdą pracę ,a ci co mieli „tróje” nie. Dość często szybciej znajdą pracę studenci kończący na „zaliczonych” niż ci, którzy wg siebie lub wg innych są najlepsi. Odpowiedź jest bardzo prosta - jeden z programistów, który jest zatrudniony w naszej firmie zdał na samych „trójach”, ale on w trakcie studiów chodził do bibliotek, programował po nocach i nie miał czasu się uczyć tak naprawdę. On robił to co lubił. Jeżeli pracodawca patrzy na dyplom, to owszem, ten, który miał „piątki” będzie przyjęty. Natomiast u nas przeprowadzane są trzy stopniowe testy. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza kierownik danego działu w myśl założenia - jeżeli przyjmiemy kogoś, kto nie umie robić tego co będzie w danym dziale wykorzystywane, to my będziemy siedzieć w weekendy i po nocach robiąc to za niego. Dlatego trzeba inwestować w siebie i w swoją wiedzę: a więc siedzieć w bibliotekach, uczyć się po nocach, nawet jeśli może się to odbić na ocenach z innych przedmiotów AP: Czyli uważa Pan, że w trakcie studiów trzeba dokonywać konkretnej specjalizacji? LP: Tak. Zawsze trzeba się specjalizować w tym co sięlubi i czym się interesuje. Wtedy łatwiej jest znaleźć pracę związaną ze swoim kierunkiem studiów. Idąc na rozmowę kwalifikacyjną warto wspomnieć o własnych wizjach związanych z potencjalną pracą. Dobrze jest też zebrać informacje dotyczące danej firmy, np. odwiedzając jesj stronę internetową. Warto też poznać poprawną wymowę nazwy firmy. Nie dopuszczamy do dalszych etapów rekrutacji kandydatów, którzy źle wynawiają naszą nazwę. AP: Słuchając Pana można dojść do wniosku, iż albo rodzimy się ze smykałką

do robienia biznesu, albo nie. I nie zawsze rozchodzi się o wiedzę. LP: Owszem. Jest takie stare powiedzenie, że ktoś kto jest dobrym handlowcem, nie ważne czy sprzedaj ogórki czy polisy ubezpieczeniowe, wykona swojąpracę bez zarzutu. Trzeba mieć talent, a przynajmniej predyspozycje. Wiadomo: nauczyciel musi być cierpliwy, a ktoś kto pracuje w branży ekonomicznej, musi świetnie znać matematykę i logikę, bo to jest podstawa w ekonomii. AP: Czy studenci mają jakąś szansę na współpracę z Pana firmą? LP: Tak! Zabiegamy o tych studentów, którzy w trakcie trwania studiów piszą programy. Zlecamy im drobne prace i pomagamy w zdobyciu legalnego oprogramowania, aby mogli się doskonalić. AP: Czy studenci naszej uczelni mieliby szanse na odbycie praktyk w firmie G Data? LP: Na dzień dzisiejszy współpracujemy z uczelniami technicznymi, ale zaznaczam, że nigdy żadnemu informatykowi nie powiedzieliśmy „nie”. Jeśli chodzi o praktyki, to nie przyjmujemy studentów na staże, bo równie dobrze mogą je odbyć we własnym domu. AP: Czyli jednak gdyby jakiś zdolny student z akademii Ekonomicznej zgłosił

się do firmy G Data, miałby szanse na sprawdzenie siebie? LP: Nigdy nie zostanie bez odpowiedzi. AP: A jak się kształtuje udział firmy G Data na rynku polskim i zagranicznym? AP: Jeśli chodzi o oprogramowanie antywirusowe - na rynku polskim nasz udział wynosi 5 %, a na europejskim oscyluje wokół 2%. Jeśli zaś chodzi o „niszczarki”, to na rynku polskim jest to udział rzędu 80, 90 %. Program „Top Secret” to 50%, a co się tyczy - „Photo Office”- do obróbki fotografii cyfrowejjesteśmy pewni, że jest to ponad 50%, dlatego, że ilości sprzedawanego legalnego oprogramowanie są naprawdę duże. Zatem ten udział jest całkiem niezły. AP: Na sam koniec prosiłbym Pana o jakieś drobne rady lub złote myśli dla studentów Akademii Ekonomicznej. LP: Więcej kreatywności i więcej wiary w siebie, bo tego często brakuje młodym ludziom. AP: Dziękuje bardzo za wywiad Panie Prezesie. LP: Dziękuje. Wywiad przeprowadził: Artur Pałasz manko

19


Sui

Studia w języku angielskim na polskiej uczelni dobrym startem w przyszłe życie zawodowe W ekonomii i naukach o zarządzaniu zapotrzebowanie na kształcenie w języku angielskim jest szczególnie duże ze względu na zmieniającą się wyjątkowo szybko specyfikę rynku pracy. Koniunktura związana z zatrudnieniem absolwentów uczelni ekonomicznych z różnych powodów, o których nie ma tu miejsca pisać, maleje. Wciąż potrzebne są jednak nowe kadry - pracownicy znający języki obce i sprawdzający się w środowisku międzynarodowym. Pamiętać należy także o otwierającym się dla Polaków europejskim rynku pracy. W obecnej sytuacji większy nacisk należy położyć na jakość wykształcenia i kształtowanie swoich postaw tak, aby ułatwiły znalezienie swojego miejsca na trudnym europejskim rynku. Studia w języku angielskim proponowane przez naszą Uczelnię ułatwiają zdobycie doświadczenia o jakie trudno bez podjęcia nauki poza krajem. Wartością tego rozwiązania jest umożliwienie studentom kontaktu z językiem, możliwość odbycia części studiów za granicą i poznanie wielu młodych ludzi z całego świata, które zaowocować może kontaktami nie tylko towarzyskimi. S t u d i a w języku obcym w międzynarodowych środowisku oraz wyjazdy stypendialne wydają się być dobrym rozwiązaniem w przypadku nowego, niezwykle mobilnego rynku pracy. Stanowią ponadto doskonały wstęp do następnego ważnego etapu na drodze kariery - staży i praktyk zawodowych oraz pierwszej atrakcyjnej pracy. Akademia Ekonomiczna zgodnie z trendami na rynku edukacyjnym od wielu lat prowadzi studia w języku angielskim. Oferta obejmuje: jednosemestralny program English Track oraz licencjackie i magisterskie studia International Relatio. Bilans studentów wysyłanych na stypendia i przyjeżdżających studentów zagranicznych jest wyrównany. Możemy poszczycić się, iż jest to około 600 studentów rocznie. Bliższe informacje na temat studiów w języku angielskim i wyjazdów stypendialnych znajdziecie na stronie www.bpz.ae.krakow.pl lub w Biurze Programów Zagranicznych w budynku Stróżówki 20

manko

R

E

K

L

A

M

A


Sui

Inna droga do magisterium?

Ogromny sprzeciw w gronie absolwentów wyższych uczelni budzi częsta formuła zawarta w wielu ogłoszeniach o pracę: „poszukiwana, poszukiwany młody, z wyższym wykształceniem i koniecznie z kilkuletnim doświadczeniem”. Dla wielu studentów – niezależnie od typu, kierunku studiów – połączenie studiowania ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego nie jest łatwe. Na „wyższych latach” studiów nie zawsze jest łatwiej, w miejsce złagodzonych obciążeń godzinowych pojawia się wymóg skoncentrowania się na pisaniu pracy dyplomowej lub magisterskiej. Z punktu widzenia pracodawcy – kolejne – przedkładane przez absolwenta zaświadczenia o jedno-, dwutygodniowych praktykach odbywanych w przypadkowych miejscach nie dają gwarancji praktycznych umiejętności kandydata, a „teoretyczne” prace magisterskie mogą być dobrym wstępem głównie do pracy naukowej... Formą umożliwiającą równoczesne studiowanie i kształtowanie praktycznych umiejętności w konkretnej instytucji są – praktykowane od kilku lat – seminaria profilowane. Z inicjatywy promotora grupa seminarzystów rozpoczyna współpracę z tzw. instytucją partnerską, a owo porozumienie

rodzi prawa i obowiązki, zarówno dla jednej jak i drugiej strony. Studenci akceptują przywilej (czasami obowiązek) zaangażowania się w ponadstandardowe praktyki studenckie w danej instytucji – cotygodniowe (np. 1 dzień lub kilka godzin dziennie – przez co najmniej 2 semestry). Poznając specyfikę oraz oczekiwania instytucji kształtują – pod bacznym okiem promotora – tematy prac magisterskich, w których prezentują pewne zagadnienie przez pryzmat instytucji partnerskiej. Dokonują analiz, badań, których rezultatem jest kompleksowy dokument bazujący na empirycznych badaniach całej grupy seminaryjnej (np. program naprawczy, strategia rozwoju czy analiza porównawcza), przekazywany – po zakończeniu współpracy – instytucji partnerskiej.

Współpracujące firmy, urzędy decydują się na przyjęcie praktykantów, oferując im elastyczny harmonogram praktyk, udzielając zgody na dostęp do określonych materiałów. W zamian uzyskują wyniki analizy wybranych obszarów funkcjonowania instytucji, których zaletą jest głównie obiektywizm autorów – studentów, starających się zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce. Czy ten unikatowy instrument – stosowany od 2002 r. na specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna AE w Krakowie – pomaga absolwentom odnaleźć się na rynku pracy? Udział w seminarium profilowanym nie stanowi gwarancji pracy w instytucji partnerskiej, ale doświadczenia zdobyte w trakcie kilku lat funkcjonowania tej niestandardowej formy dydaktycznej wskazują, że dzięki cyklicznym praktykom absolwenci są lepiej przygotowani do podjęcia pracy, łatwiej im także sprecyzować wymarzone miejsce zatrudnienia, są aktywniejsi na rynku pracy. Ponadto uwagę potencjalnych pracodawców często skupia wzmianka w CV o uczestnictwie w seminarium profilowanym realizowanym we współpracy z daną instytucją. Karolina Krawczyk

Zatrudnienie seminarzystów wybranych seminariów profilowanychrealizowanych na specjalności GAP Seminarzyści Okres współpracy

2001-2003 2001-2003

ogółem

zatrudnieni w IP

zatrudnieni w „branży pokrewnej”

prof. dr hab. J. Hausner

11

4

4

dr St. Mazur

15

1

7

Instytucja partnerska (IP)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie Urząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego

Promotor

Inne instytucje partnerskie: TVP 3 Regionalna, WSS im L. Rydygiera w Krakowie, BGŻ SA, ARP SA, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Źródło: Baza danych o Absolwentach GAP R

E

K

L

A

M

A

manko

21


Sui

Akademickie Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie www.kariery.ae.krakow.pl

Misją Akademickiego Centrum Kariery jest pomoc studentom w identyfikacji własnych możliwości na rynku pracy, a następnie pomoc w planowaniu rozwoju zawodowego, tak, aby wejście na rynek pracy było uwieńczone sukcesem. Dążymy do budowania pomostu pomiędzy studentami i absolwentami Uczelni, a firmami aby: • umożliwić studentom zdobycie doświadczenia zawodowego, • ułatwić absolwentom rozpoczęcie kariery zawodowej, • zapewnić pracodawcom dynamicznych i pełnych zapału pracowników.

Działania Biura Karier ukierunkowane są na przygotowanie studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy poprzez umożliwianie im zdobycia niezbędnego doświadczenia praktycznego w instytucjach i przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Możliwość rozwoju zawodowego oferowane przez Akademickie Centrum Kariery: • indywidualne doradztwo zawodowe, • szkolenia • prezentacje pracodawców • warsztaty rekrutacyjne • Targi Pracy

• serwis o rynku pracy - www.startus.pl • biuletyn informacyjny • baza ofert pracy • projekty wspierające rozwój zawodowy studentów i absolwentów AE (Program 1 Praca, Leonardo da Vinci, Europejski Fundusz Społeczny) Usługi oferowane studentom i absolwentom Akademii Ekonomicznej są bezpłatne. Akademickie Centrum Kariery, ul. Rakowicka 27, Budynek Księżówka, 31-510 Kraków www.kariery.ae.krakow.pl, e-mail: kariery@ae.krakow.pl

„StartUs” - wystartuj z nami - internetowy serwis Akademickiego Centrum Kariery twoim źródłem informacji o rynku pracy Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie dzisiejszych biur karier bez pomocy internetu. Większość z nich posiada własne serwisy poświęcone swojej działalności oraz obecnemu rynkowi pracy. Akademickie Centrum Kariery Akademii Ekonomicznej w Krakowie nie jest wyjątkiem, prowadzi własny serwis o powszechnie już rozpoznawanej nazwie „StartUs”. Serwis powstał w roku 2001 przy współpracy pracowników Akademickiego Centrum Kariery z grupą studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzięki ich pomocy serwis stanowił odpowiedź na potrzeby studentów i absolwentów, którzy próbują odnaleźć się na trudnym rynku pracy. Od momentu powstania serwis ulegał zmianom i rozrastał się o nowe działy i opcje. W roku 2003 zmieniona została technologia strony oraz jej szata graficzna. Pojawiła się również internetowa Baza ofert, umożliwiająca pracodawcom samodzielne publikowanie ofert w systemie, a studentom i absolwentom aplikowanie do nich. Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 712 pracodawców oraz 5840 studentów 22

manko

i absolwentów. Baza ofert nie ma ograniczeń jeśli chodzi o uczelnię, mogą z niej korzystać wszyscy poszukujący pracy. W roku 2005 w serwisie „StartUs” złożone zostały 1168 oferty, z czego 742 to oferty pracy. W poszukiwaniu ofert pomaga przejrzysta wyszukiwarka, a informacje o firmach zebrane są w postaci obszernego katalogu pracodawców. Oprócz bazy ofert w serwisie można znaleźć podstawowe wiadomości o działalności Akademickiego Centrum Kariery oraz innych instytucjach rynku pracy. Na głównej stronie serwisu odnaleźć można m. in. wiele informacji na temat trwających obecnie większych procesach rekrutacyjnych, ofertach praktyk, ciekawych konkursach i projektach związanych z rozwojem zawodowym. Istnieje również możliwość subskrypcji cotygodniowego biuletyny informacyjnego rozsyłanego drogą e-mailową. Oprócz bieżących informacji na stronie można znaleźć stałe pozycje takie jak: „Szukaj pracy w internecie” - zawierająca linki do polskich i zagranicznych serwisów pracy, „Agencje pracy tymczasowej”, blok „Praca za granicą”, w którym można znaleźć m.in. poradnik

„Praca, praktyki i staże w krajach Unii Europejskiej” oraz oferty firm komercyjnych oferujących pracę za granicą. Osobny blok poświęcony jest zagadnieniu własnej firmy, można w nim znaleźć wiele praktycznych porad na temat zakładania własnej działalności gospodarczej. Serwis posiada również zakładkę z informacjami dla studentów niepełnosprawnych. Atrakcyjnym elementem strony jest bardzo obszerny i estetycznie przygotowany „Poradnik planowania rozwoju zawodowego”, który użytkownicy mogą pobrać w postaci plików w formacie PDF. Serwis stanowi źródło informacji na temat Targów Pracy oraz prezentacji firm organizowanych przez Akademickie Centrum Kariery. W poruszaniu się po serwisie pomaga „Mapa serwisu”, w której zebrana jest w postaci linków struktura całej strony. Zapraszamy! www.kariery.ae.krakow.pl lub www.startus.pl Dominika Marek Akademickie Centrum Kariery


Prty  tż

GRASZ O STAŻ 6 lutego 2006 roku rozpoczęła się najnowsza, XI edycja „Grasz o staż” - ogólnopolskiego konkursu, w którym studenci i absolwenci walczą o płatne, merytoryczne praktyki, a także nagrody dodatkowe w postaci szkoleń, kursów i studiów podyplomowych. Praktyki odbywają się w firmach, jednostkach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, w całej Polsce. Z puli praktyk możesz wybrać te, które pozwolą ci zdobywać doświadczenie w interesującej cię dziedzinie - poszukiwani są m.in. marketingowcy, HR-owcy, finansiści, logistycy, studenci zainteresowani zarządzaniem produkcją, a nawet projektanci zaworów pneumatycznych. Listy praktyk oraz opisów zadań i oczekiwań firm, szukaj na stronie internetowej konkursu (www.grasz.pl) Tych z uczestników, którzy najlepiej poradzą sobie z zadaniami przygotowanymi w XI edycji „Grasz o staż” fundatorzy zaproszą dodatkowo na szkolenia, kursy, a nawet studia. Wśród nagród dodatkowych w tym roku znalazły się między innymi studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania AE w Krakowie. Konkurs jest otwarty dla studentów III, IV i V roku oraz dla absolwentów A

R

T

Y

K

U

L

(niezależnie od terminu ukończenia studiów), którzy mają nie więcej niż 30 lat. Wygrana leży w zasięgu Twoich możliwości! Nieistotny jest kierunek studiów, ani uczelnia, na której studiujesz. Ważne, żebyś „ruszył głową” i poradził sobie z zadaniami. Wystarczy rozwiązać od 1 do 3 z nich (kilkadziesiąt case’ów do wyboru można znaleźć na stronie www.grasz.pl) i przesłać swoje rozwiązania do organizatorów wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Uwaga! Można to zrobić wyłącznie ze strony internetowej konkursu. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 4 kwietnia. Nie przegap tej szansy! Wśród laureatów poprzednich edycji konkursu krakowscy studenci zawsze byli licznie reprezentowani. Niektórzy z nich obecnie pracują w firmach, w których wygrali praktyki, gdzie pełnią funkcję opiekunów praktyk dla kolejnych laureatów „Grasz o staż”. S

P

O

N

S

Będzie też okazja, aby osobiście spotkać się z organizatorami konkursu (i zadać dodatkowe pytania) w Krakowie w czasie wiosennych Dni Kariery oraz Inżynierskich Targów Pracy - pełnej listy krakowskich wydarzeń, w czasie których prezentowany będzie konkurs szukaj także na www.grasz.pl Studenci Akademii Ekonomicznej w Krakowie zostali laureatami X jubileuszowej edycji „Grasz o staż”. Są to: Aleksandra Mika Anna Major Anna Sękowska Dominika Cięciel Justyna Darecka Katarzyna Jaworska Katarzyna Romanek Maja Zygalska Małgorzata Górka Paweł Holik Stanisław Cganik O

R

O

W

A

N

Y

17 Marzec - Święty Patryk i Zielona Wyspa

Marzec nie musi się tylko i wyłącznie kojarzyć z Dniem Kobiet, przesileniem wiosennym, złośliwą aurą, bowiem siedemnastego owego miesiąca wypada Dzień św. Patryka, tym samym święto narodowe Irlandii. Święty Patryk żył na przełomie IV i V wieku, pochodził z Brytanii. W wieku 16 lat został porwany przez piratów i przewieziony jako niewolnik do Irlandii. Tam też jako pasterz owiec miał wiele czasu na rozmowy z Bogiem, to właśnie wtedy zdecydował się poświęcić krzewieniu nauki Chrystusa. Celem misji Patryka stało się nawrócenie lokalnych władców irlandzkich. Pierwszym z nich był król Loegaire. Władca ten został uprzedzony przez swoich wróżbitów o zbliżającym się niebezpieczeństwie i w perspektywie zagładzie państwa. Dlatego też przyjęcie Patryka było bardzo chłodne i wręcz wrogie. Dzięki pomocy bożej, w tym i trzęsieniu ziemi oraz przekonywującym słowom świętego, król a wraz z nim cały dwór zdecydował się przyjąć chrzest. Z Patrykiem związana jest legenda mówiąca o tym, iż wygnał z Irlandii wszystkie węże.

Wydarzenie to miało oczywiście swoje odniesienie do Biblii, gdyż w ten sposób miał Patryk wygnać zło z Irlandii, które po dziś dzień w chrześcijaństwie przedstawiane jest pod postacią węża. Wreszcie to właśnie ze św. Patrykiem związana jest koniczynka, drugi obok harfy, symbol Irlandii. Za pomocą koniczynki św. Patryk tłumaczył pogańskim Irlandczykom na czym polega dogmat o jednym Bogu występującym w trzech postaciach (Trójcy Świętej). Ze Św. Patrykiem wiąże się również tradycja picia Whiskey w dzień patrona tj. 17 marca. Patryk nastraszył

szynkarkę, która nie dolewała pełnej miarki trunku, iż pojawią się w jej karczmie potwory, karczmarka wystraszona, od tego czasu solidnie napełniała szklanice. Od tej chwili 17 marca pije się szklaneczkę Whiskey zwaną „dzbanem Patryka”. Wiedząc już o pochodzeniu dnia św. Patryka przyjdzie 17 marca do pubu IRISH PUB-POD PAPUGAMI. Niepowtarzalny klimat, czarujący wystrój, celtycka muzyka oraz najlepszy Guinness w mieście (i niezgorsza Whiskey oczywiście), stanowią, że błędem by było bawić się wtedy gdzie indziej niż w IRISH PUB na ulicy św. Jana 18 . Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Irish Pub pod Papugami manko

23


Prty  tż

Praktyki w ramach Programu Leonardo da Vinci Akademickie Centrum Kariery jest koordynatorem projektu „Staże zagraniczne elementem europejskiej ścieżki rozwoju zawodowego” realizowanego w ramach Programu Leonardo da Vinci.

Projekt „Staże zagraniczne elementem europejskiej ścieżki rozwoju zawodowego”, powstał w odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowaną młodą kadrę na rynku Unii Europejskiej. Program staży w zagranicznych przedsiębiorstwach ma na celu doskonalenie jakości kształcenia na Akademii Ekonomicznej, rozwój innowacyjności oraz wzmacnianie wymiaru europejskiego kształcenia zawodowego w ramach współpracy międzynarodowej. Celem projektu jest zdobycie i dostosowanie kompetencji zawodowych studentów Akademii Ekonomicznej w Krakowie do potrzeb i wymagań Europejskiego Rynku Pracy. Przygotowanie zawodowe w krajach Unii Europejskiej umożliwi beneficjentom poznanie specyfiki pracy w międzykulturowym środowisku pracy oraz pozwoli na transfer wiedzy do nowych państw członkowskich. Przeniesienie nowoczesnej wiedzy proceduralnej, praktycznej i know - how na rynek Polski możliwy jest tylko poprzez zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku pracy. Partnerzy zagraniczni współpracujący z naszą uczelnią mają bogate doświadczenie w organizacji staży w ramach programu LdV. Doceniają oni konieczność indywidualnego dopasowania programu stażu do beneficjenta, tak by mógł on

24

manko

rozwinąć te umiejętności, które są niezbędne do znalezienia pracy zgodnej z profilem wykształcenia. W celu potwierdzenia umiejętności i kompetencji nabytych i udoskonalonych podczas stażu koordynator projektu (Akademia Ekonomiczna w Krakowie) wspólnie z firmami organizującymi staże podejmie działania zmierzające do udokumentowania ścieżki rozwoju zawodowego wydaniem zaświadczenia „Europass Mobilność”. Staże zostaną zorganizowane w firmach w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech. Pierwsza grupa studentów Akademii Ekonomicznej rozpocznie staże na przełomie lutego i marca. W semestrze letnim planowana jest kolejna rekrutacja na staże, które odbędą się w wakacje. Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej Akademickiego Centrum Kariery www.kariery.ae.krakow.pl. Dlaczego warto wyjechać na staż? Udział w Programie Leonardo da Vinci stwarza niepowtarzalną okazję do rozwoju zawodowego na europejskim rynku pracy przy równoczesnym dofinansowaniu pobytu ze środków Wspól-

not Europejskich. To możliwość weryfikacji swoich kwalifikacji językowych i zawodowych. To możliwości weryfikacji swoich możliwości na zagranicznym rynku pracy. Zagraniczny staż stanowi duży atut na dzisiejszym rynku pracy. Studenci powracający ze staży otrzymują propozycje atrakcyjnej pracy. Ubiegając się o praktykę zagraniczną należy mieć świadomość własnych możliwości i umiejętności, które powinny korespondować z własnymi oczekiwaniami. Należy mieć świadomość różnic kulturowych, które spotyka się na codzień w pracy oraz w życiu codziennym „To taka mała szkoła przetrwania, znaleźć to co przyjemne, przystosować się i starać się cieszyć każdą chwilą” , „Ciekawym doświadczeniem było dla mnie mieszkanie z osobami tak bardzo różniącymi się od siebie - niezbędne było wzajemne dopasowywanie się, kompromisy, rozwiązywanie konfliktów”.1 Pracodawcy oczekują od stażystów przede wszystkim zaangażowania w wykonywaną pracę, dokładności i elastyczności. Zagraniczni pracodawcy otwarci są na inicjatywy studentów, jednak oczekują od nich dużego zaangażowania i dokładności przy wykonywaniu nawet najprostszych zadań jak na przykład przygotowanie korespondencji. Tak więc, bardzo wiele zależy od was. Pobyt na stażu jest również okazją do zwiedzania i poznawania kultury kraju, w którym przebywacie. Wycieczki można odbywać w soboty i niedziele lub po pracy. Wiele osób korzysta również z możliwości wykonywania pracy dodatkowej. Ważna jest też świadomość, że Program Leonardo da Vinci nie finansuje całkowitych kosztów pobytu.


Prty  tż Najdroższy jest pobyt w Wielkiej Brytanii m.in. ze względu na koszty transportu lokalnego. Pracodawcy, którzy są zadowoleni z pracy stażysty w drugim miesiącu odbywania stażu wypłacają kieszonkowe na pokrycie kosztów dojazdów do pracy. Nie jest to jednak regułą i zależy od woli pracodawcy. Staż w zagranicznej firmie w ramach Programu Leonardo da Vinci to zapewne wyzwanie dla wielu studentów. Pobyt w obcym kraju, w realnych warunkach pracy i życia codziennego pozwala na rozwianie stereotypów i mitów o pracy za granicą oraz na wyrobienie sobie własnej opinii. To wyzwanie i sprawdzian mobilności. Często podczas rozmów kwalifikacyjnych pada pytanie czy jest pan mobilny. Nie chodzi tu tylko o mobilność związaną z częstymi wyjazdami, dotyczy to również dłuższych pobytów zagranicznych. Nie każdy z nas jest zdolny do dłuższego pobytu w innym kraju, czy ewentualnej przeprowadzki na stałe. Trzy miesięczny pobyt na stażu wydaje się być odpowiednim czasem na udzielenie sobie odpowiedzi, czy jestem zdolny do podjęcia zatrudnienia w innym kraju. Wielu studentów powracających ze staży wyjeżdża ponownie jednak często na jakiś czas. Praktyka zagraniczna jest mocnym atutem na rynku pracy.

Czym jest „EUROPASS - MOBILNOŚĆ” i jak go zdobyć? Europass-Mobilność jest standardowym dokumentem europejskim, który ma na celu przedstawienie szczegółowych informacji na temat treści oraz rezultatów kształcenia, który dana osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia i statusu zawodowego, spędziła w innym kraju europejskim w celach edukacyjnych.2 E u ro p a s s - M o b i l n o ś ć może otrzymać każda osoba, która odbywała naukę, staż lub praktykę w ramach wspólnotowego programu w dziedzinie edukacji i szkoleń. Jednym z takich programów jest Program Leonardo da Vinci. Od 1 stycznia 2005 roku studenci wyjeżdżający na praktyki zagraniczne w ramach Programu Leonardo da Vinci mogą ubiegać się o wydanie zaświadczania Europass-Mobilność. Każdy student Akademii Ekonomicznej, który wyjedzie na staż w ramach obecnie realizowanego projektu będzie miał możliwość udokumentowania zdobytego doświadczenia zawodowego. W dokumencie Europass pracodawca dokonuje opisu umiejętności i kompetencji

zdobytych podczas europejskiej ścieżki kształcenia, w ramach odbytego stażu. Europass-Mobilność stanowi dokument, którym można posługiwać się w krajach Unii Europejskiej min. podczas poszukiwania pracy. Taki dokument ma dostarczyć pracodawcy niezbędnych informacji o doświadczeniu zdobytym w ramach Programu Leonardo da Vinci. Dokument ten został tak opracowany aby stwarzał szansę obywatelom państw członkowskich równe szanse w dokumentowaniu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Co raz bardziej popularne jest też przygotowywanie CV na wzorze Europass-CV. Jest to formularz życiorysu, który w sposób przejrzysty pozwala zaprezentować informacje o osobie, kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. W projektach realizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci pracodawcy co raz częściej proszą o CV kandydatów przygotowanych na wzorze Europass CV. Warto poszukiwać, warto zdobywać, warto spróbować z Leonardo da Vinci! Maja Timler-Świech Koordynator Projektu Cytaty zostały zaczerpnięte z raportów beneficjentów oraz ankiet ewaluacyjnych. 2 informacje zaczerpnięto ze strony www.europass.org.pl 1

manko

25


Prty  tż

Po praktykę za granicę! Tytuł magistra uzyskany nawet na najlepszej uczelni, nie gwarantuje zdobycia pracy. Coraz większa liczba osób z wyższym wykształceniem zasila szeregi bezrobotnych. Powód? Absolwentom brakuje rozeznania na rynku, umiejętności poruszania się i zdobywania doświadczenia zawodowego. Sama rejestracja w Urzędach Pracy i rządowe programy pomocowe nie rozwiążą tego problemu. Co gorsza, grzechem wielu absolwentów polskich uczelni jest bierność. - Skoro jest tylu bezrobotnych, to nic dziwnego, że i ja nie mam pracy - mówi niejeden z nich. Nic bardziej błędnego. Na szczęście sytuacja ta ulega zmianie. Wielu studentów już zrozumiało, że uczy się nie po to, by zdobyć papier, tylko dlatego, że wiedza i umiejętności praktyczne to podstawa pewnej i - nie ma co ukrywać - wygodnej przyszłości. Tymczasem ograniczenie studiowania do pięciu lat tylko teoretycznej nauki to skazanie się na gorszą pracę, niższe dochody i niższą pozycję społeczną. Dobra i rzetelnie odbyta praktyka to podstawa. Nie ma co oszukiwać i „zatrudniać” się u znajomych tylko po to, by zdobyć wymaganą przez dziekanat pieczątkę. Skoro i tak na większości uczelni praktyka jest obowiązkowa, najlepiej wyciągnąć z niej jak najwięcej. Kończąc uczelnię z dobrym stażem na karku będzie nam łatwiej zdobyć pracę. Pozostaje jedynie pytanie - gdzie odbyć praktykę? Coraz bardziej popularne wśród studentów są staże zagraniczne. Nie dość, że uczymy się języka obcego, poznajemy odmienną kulturę, to jeszcze mamy szansę na przeżycie przygody swojego życia. Ponadto zagraniczna praktyka uważana jest za „bardziej prestiżową” od tej odbytej w kraju. Dlaczego? Przez pracodawców student, który odbył staż w zagranicznej firmie jest postrzegany jako osoba zaradna i ambitna. Praktyki zawodowe są oficjalnym programem wymiany kulturowej oferowanym przez Departament Stanu USA za pośrednictwem Fundacji sponsorujących wyjazd. Czas praktyki wynosi 2-18 miesięcy; można wyjechać w dowolnym momencie roku. - Nie dawno wróciłam z praktyk w USA i uważam, że to

świetny pomysł - mówi Magda, absolwentka politologii. - To nie tylko forma poszerzenia horyzontów zawodowych i językowych, ale doskonała możliwość na zarobienie niezłej gotówki, mam za sobą praktykę płatną dodaje. Podczas trwania stażu Magda miała okazję poznać wiele technik organizacyjnych stosowanych w firmach amerykańskich, podejrzeć ich sposób współpracy z innymi pracownikami, jak i relację pracodawca pracownik. - Charakter mojej pracy wiązał się z koniecznością bezpośredniego kontaktu z klientem, dzięki czemu mogłam się sprawdzić w trudnych i nieprzewidzianych sytuacjach. Odbycie tego stażu nauczyło mnie odpowiedzialności i zaradności - dodaje. Po odbyciu stażu Magda spędziła wakacje na Hawajach. Mogła sobie na to pozwolić. Płaca za wykonywaną praktykę pozwala na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia, znaczne zredukowanie kosztów podróży do

Jakie warunki musisz spełniać, żeby skorzystać z programu praktyk zawodowych 1. wiek: 22-35 lat 2. co najmniej jeden z poniższych warunków: * minimum 2-letnie doświadczenie praca / praktyki / praca wakacyjna * status studenta (co najmniej III rok) * status absolwenta (do 5 lat po skończeniu studiów) 3. dobra znajomość języka angielskiego - także z zakresu słownictwa praktyk (poziom:TOEFL 550/SLEP 60) 4. powiązanie praktyki z kierunkiem wykształcenia lub dwuletnim doświadczeniem USA i odłożenie pewnych oszczędności na wakacje po zakończeniu pracy. Minimalna stawka, ustalona przez rząd amerykański wynosi około 5.15 USD za godzinę. Zwykle uczestnicy programu otrzymują około 10 USD / godzinę. Wybierając się na praktykę do USA można skorzystać z dwóch opcji - znaleźć sobie praktykodawcę samemu (self-placement) lub skorzystać z pomocy Fundacji (arranged). Fundacja oferuje płatne i bezpłatne praktyki m.in. w dziedzinach: zarządzanie, biznes, finanse, prawo i administracja, komunikacja i media informacyjne, kierunki inżynierskie, nauki ścisłe, matematyka i architektura. Jeśli chcesz odbywać praktyki z innych dziedzin, Fundacja podejmuje indywidualną decyzję. Dzięki programowi praktyk masz szansę rozpocząć karierę w niecodzienny sposób, poznać inny styl pracy i organizację amerykańskiej firm. Zdobędziesz cenne doświadczenie, które będzie procentować w przyszłości i z pewnością będzie atutem Twojego CV. Magdalena Szatkowska

Studiujesz lub skończyłeś studia, ale Twoje CV niczym się nie wyróżnia?

Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe w zagranicznej firmie i rozwinąć umiejętności praktyczne związane z Twoim wykształceniem? Wyjedź z nami do USA i zrób pewny krok do kariery! Zapraszamy do naszych oddziałów 26

manko

w w w. j d j. co m . p l


Artył prny

Giełda dla każdego Rozmowa z dr. Januszem Raganiewiczem, koordynatorem Szkoły Giełdowej w Krakowie Proszę powiedzieć kilka słów o działalności szkoły. Szkoła funkcjonuje na zasadzie partnerskiej współpracy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz Akademii Ekonomicznej. Działalność Szkoły Giełdowej polega na organizowaniu kursów dotyczących problematyki inwestowania w papiery wartościowe. Z ramienia Akademii Ekonomicznej organizacją kursów zajmuje się Katedra Rynku Kapitałowego. Organizacja i prowadzenie szkół odbywa się w ramach partnerskiego porozumienia między Giełdą Papierów Wartościowych a szkołami wyższymi w różnych miastach Polski. Program szkoły został przygotowany przez polskich specjalistów rynku kapitałowego na podstawie programu L’ECOLE DE LA BOURSE prowadzonej przez giełdę w Paryżu. Zajęcia w Szkole Giełdowej prowadzone są przez specjalistów rynków finansowych, wykładowców naszej Akademii oraz pracowników biur maklerskich i banków. W roku 2005/2006 zmieniono program Szkoły Giełdowej. Czym podyktowane byłe te zmiany i na czym polegały? Po kilku latach funkcjonowania, zaistniała konieczność dokonania zmian w programie oraz w materiałach przygotowanych dla słuchaczy Szkoły Giełdowej. Przewodniki zostały zaktualizowane ze względu na wprowadzone nowe regulacje oraz pojawiające się nowe rodzaje instrumentów finansowych. Zmiany w programie były również podyktowane uwagami uczestników (ankiety wypełniane na zakończenie każdego z kursów), a także sugestiami wykładowców z całej Polski.

Inauguracja Szkoły Giełdowej w Krakowie w 1999 r.

Od października 2005 r. Szkoła Giełdowa prowadzi dwa niezależne kursy. Podstawowym pozostaje kurs „Podstawy inwestowania na giełdzie”. Pojawiła się natomiast możliwość uczestnictwa w kursie zaawansowanym - „Instrumenty pochodne”, który obejmuje 6 godzin wykładów na temat kontraktów terminowych, opcji oraz jednostek indeksowych notowanych na giełdzie w Warszawie. Kto powinien zapisać się na kurs Szkoły Giełdowej? Każdy, kto nie dysponuje wiedzą na temat mechanizmów giełdowych, a chciałby zacząć samodzielnie inwestować w papiery wartościowe. W szczególności kurs Szkoły Giełdowej skierowany jest do początkujących inwestorów oraz debiutantów. Nasze wykłady przybliżają słuchaczom wpływ gospodarki krajowej i międzynarodowej oraz różnych czynników ekonomicznych na warszawską giełdę. Mówimy o rynku kapitałowym: o jego roli w gospodarce, o rodzajach papierów wartościowych i zasadach obrotu nimi, o funduszach inwestycyjnych i ich rodzajach, a także o zasadach i praktycznych aspektach funkcjonowania giełdy. Pokazujemy, jak wybrać interesującą dla siebie spółkę i oszacować jej kondycję w oparciu o kryteria finansowe i wskaźniki giełdowe. Uczymy wreszcie, jak czerpać z informacji finansowych, publikowanych przez spółki giełdowe oraz jak budować optymalny dla siebie portfel papierów wartościowych i jak nim zarządzać. Jakie jest zainteresowanie ofertą Szkoły Giełdowej? Powstaliśmy w maju 1999 roku jako jedna z dwóch pierwszych (razem z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu) Szkół Giełdowych w kraju. Od tamtego czasu zorganizowaliśmy 24 kursy, w tym jedną z pierwszych edycji kursu „Instrumenty pochodne”, który prowadzi mgr Remigiusz Lipiec z Katedry Rynku Kapitałowego. Certyfikatem ukończenia Szkoły Giełdowej w Krakowie może się pochwalić, jak dotąd, 839 osób. Kto może się zapisać na kurs? Czy szkoła stawia jakieś wymogi?

Rozumiem, że w pytaniu chodzi przede wszystkim o poziom wykształcenia. Nie stawiamy żadnych wymogów. Inwestować może każdy, dlaczego więc możliwość merytorycznego przygotowania się do udziału w operacjach na rynku kapitałowym miałaby być uzależniona od wykształcenia? Przyjmujemy wszystkich zainteresowanych inwestowaniem w papiery wartościowe, bez względu na wiek i poziom wykształcenia. Na marginesie dodam, że wśród uczestników krakowskiej Szkoły Giełdowej jest sporo studentów, i to nie tylko z naszej uczelni.. Jak się zapisać? Najlepiej skontaktować się telefonicznie z sekretariatem Szkoły Giełdowej, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje. Kursy są odpłatne - odpłatność wynosi 250 zł dla kursu „Podstawy inwestowania na giełdzie” oraz 200 zł dla kursu „Instrumenty pochodne”. Wszelkie informacje można również znaleźć w internecie na stronie: www.szkolagieldowa.pl. Kiedy rusza kolejna edycja kursu? Najbliższa edycja to kurs „Podstawy inwestowania na Giełdzie”, który odbędzie się w marcu b.r. Zapraszam do uczestnictwa. Dziękuję za rozmowę Krzysztof Szczeklik

Adres szkoły: Akademia Ekonomiczna w Krakowie ul. Rakowicka 27 paw. F p.602 31-510 Kraków tel./fax: (012) 293 50 81 dmuszyn@ae.krakow.pl manko

27


Artył prny

Z pewnością nie raz zastanawiało Cię, jak dostać pierwszą pracę? Kupujesz gazety z ofertami, wchodzisz na portale poświęcone pracy, rozmawiasz ze znajomymi, pytając, jak im idzie szukanie... Wszędzie to samo: minimum rok-dwa doświadczenia, jeden lub dwa języki obce (w tym niemal zawsze obowiązkowy angielski), często bardzo konkretny kierunek wykształcenia... A co, jeśli masz głowę pełną ciekawych pomysłów, coś cię „kręci”, mimo iż nie był to kierunek Twoich studiów? Co, jeśli jedynym Twoim „mankamentem” jest właśnie brak doświadczenia zawodowego? Czy naprawdę musi on być barierą, która już na starcie przekreśla Twoje szanse na ciekawą i odpowiedzialną pracę, dającą duże możliwości rozwoju, satysfakcjonującą pod względem finansowym i umożliwiającą współpracę z interesującymi ludźmi? Odpowiedź brzmi: NIE! Procter & Gamble jest firmą, która osobom po studiach magisterskich (lub będącym blisko ukończenia takich studiów) pozwala na rozpoczęcie bardzo ciekawej kariery zawodowej, związanej z ich zainteresowaniami (niekoniecznie kierunkiem studiów!) i dającej samodzielność w prowadzeniu powierzonych im projektów, a z czasem - kolejne awanse i zwiększanie odpowiedzialności. Jest to możliwe dzięki filozofii spajającej wszystkie działy P&G. Filozofii, którą nazywamy „awansem od wewnątrz”. Mamy nadzieję, że poniższe wypowiedzi naszych menedżerów, ilustrujące w praktyce działanie tej zasady, będą dla Was inspiracją i zachęcą Was do tego, aby związać się właśnie z P&G! Ola Idzikowska, District Manager w Dziale Rozwoju Kontaktów z Klientami (CBD) w P&G: Moja przygoda z P&G zaczęła się 10 lat temu. Na początku była to praktyka letnia na terenie Poznania, po której - już jako absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - zostałam zatrudniona na stałe. Od samego początku miałam okazję czynnie wpływać na mój rozwój w firmie i wraz z szefami planować kolejne poziomy mojej kariery. Po 4 latach pracy na stanowisku Key Account Managera zostałam awansowana na stanowisko Account Handlera i przejęłam zarządzanie dwoma dużymi klientami działającymi na terenie całej Polski. Po kolejnych 2 latach firma umożliwiła mi przeprowadzkę do Warszawy i przejęcie nowych obowiązków. Zajęłam się zarządzaniem różnymi kategoriami produktów P&G. Następnie otrzymałam kolejny awans i przejęłam odpowiedzialność za całą grupę produktów „papierowych” w P&G oraz za osoby zarządzające tymi kategoriami. Teraz planuję przerwę na urodzenie dziecka :). Dzięki jasnym zasadom kształtowania kariery mogę wraz z moimi szefami planować zarówno przerwę w pracy, jak i podjęcie czynnego życia zawodowego, kiedy tylko zdecyduję się na powrót po urlopie macierzyńskim. Marcin Miotk, Customer Team Finance Manager w dziale Finansów P&G: „Awans od wewnątrz” to rzecz unikatowa na dzisiejszym rynku pracy. Daje ona wiele korzyści dla pracowników wszystkich działów P&G. Jako finansista mam możliwość pracy w różnych obszarach tematycznych i - co najważniejsze - robię to w ramach jednej firmy. Pracowałem już jako analityk finansowy kategorii produktów, byłem kontrolerem finansowym w naszej fabryce a obecnie wspieram ze strony działu Finansów dział CBD. Zasada „awansu od wewnątrz” zapewnia mi to, że będę brany pod uwagę do interesujących mnie stanowisk w pierwszej kolejności i że nikt z zewnątrz ich nie obejmie. Marek Kapuściński, Dyrektor w Dziale Marketingu, P&G Central Europe North Promowanie ludzi tylko spośród osób zatrudnionych w firmie ma wymiar zarówno ludzki, jak i biznesowy. Z punktu widzenia pracownika daje poczucie i świadomość: (a) tej samej ścieżki rozwoju i jednakowych oczekiwań wobec wszystkich osób pracujących na danym szczeblu, zarówno na poziomie biura, regionu, czy też globalnym; (b) bezpieczeństwa rozwoju w oparciu o obiektywne kryteria i klarowny obraz kolegów i ich wyników, z wykluczeniem konkurencji z firmy zewnętrznej; (c) przynależności do grupy opartej na podobnym systemie wartości i wyznającej te same zasady etyki biznesowej, utrwalane przez lata współpracy. Owocem takiego podejścia jest również wspólny język pomiędzy menedżerem i jego współpracownikami, niezależnie od szczebla, ponieważ dana osoba już przeszła albo dopiero przejdzie przez podobne zadania i doświadczenia zawodowe. Janusz Dziurzyński, Dyrektor Globalnego Centrum Informatycznych Usług Biznesowych P&G Filozofia „awansu od wewnątrz” to przede wszystkim nieustannie pielęgnowane pryncypium kształcenia nowych pokoleń menedżerów w Procter & Gamble. Ta świadoma decyzja wynika z głębokiego przekonania, że jest to najlepszy sposób budowania trwałej kultury organizacji. Menedżer przechodząc przez wszystkie szczeble kariery doskonale poznaje procesy biznesowe zachodzące w firmie i wzrasta razem z nią. W ten sposób, po latach, jest praktycznie na tyle wszechstronny i uniwersalny, że może podjąć pracę na każdym stanowisku w każdym z regionów świata (zakładając, że doszedł do tego poziomu). Jest rzeczą oczywistą, że wyjątkowa atmosfera pracy, doskonałe zgranie i zrozumienie wielonarodowych i wielofunkcyjnych zespołów oraz tak często podkreślana wysoka kultura organizacji jest funkcją zasady awansu od wewnątrz. Ten model funkcjonuje od dziesięcioleci i - patrząc na wyniki osiągane przez P&G, jak również na kariery menadżerów tej firmy, zarówno wewnątrz korporacji, jak i w wielu przedsiębiorstwach, do których niektórzy z nich odeszli - trudno polemizować ze stwierdzeniem, że jest to model sukcesu.

www.kariera.procter.pl 28

manko


Artył prny

PRAKTYKI MENEDŻERSKIE w P&G! Procter & Gamble, największa na świecie firma FMCG, poszukuje utalentowanych studentów i studentek 3, 4 i 5 roku do programu letnich praktyk menedżerskich w działach: - Marketingu - Finansowym - Rozwoju Kontaktów z Klientem - Rozwiązań Informatycznych i Wspomagania Decyzji - Wsparcia Technicznego (dla inżynierów) Co roku przyjmujemy kilkadziesiąt osób, które pracują samodzielnie nad rzeczywistymi projektami w różnych działach firmy. Praktyki letnie to świetna okazja, aby wiele się nauczyć, sprawdzić swoje umiejętności, poznać firmę Procter & Gamble od środka i otrzymać ofertę stałej pracy już na studiach! Termin składania aplikacji: 15 lutego - 15 kwietnia 2006 Czas trwania: 1 lipca - 30 września 2006

Aplikuj do 15 kwietnia! www.kariera.procter.pl

manko

29


Sui Podylmw

PODNIEŚ SWOJE KWALIFIKACJE Z EFS „Podnieś swoje kwalifikacje, zwiększ mobilność zawodową” hasło, które przyświeca coraz większej grupie absolwentów szkół wyższych. Skończyłeś studia to nie znaczy że twoja edukacja dobiegła końca. Najlepszym tego dowodem jest obraz dzisiejszych absolwentów. Jeszcze w 1987 roku w Polsce było ok. 18 tys. studentów podyplomowych, obecnie tylko na Uniwersytecie Warszawskim liczba ta sięga rzędu 5 tys. Studia podyplomowe - kolejny, „wysoko płatny szczebel do pokonania na drabinie do kariery”, a może teraz z pomocą UE po prostu możliwość zwiększenia swoich szans utrzymania się na rynku pracy? Kształcenie ustawiczne Bezrobocie, od kilkunastu lat będące głównym problem gospodarki polskiej, w równym stopniu, a może nawet większym ze względu na przyczyny, stanowi zagrożenie dla gospodarki europejskiej. Analizując poziom zatrudnienia na rynku europejskim od dłuższego czasu utrzymuje się tutaj niepokojąca tendencja wysokiego bezrobocia na oficjalnym poziomie 8-9%. Chcąc uczynić gospodarkę unijną konkurencyjną w skali świata niezbędne jest przede wszystkim zwiększenie szans Europejczyków w konkurowaniu o rynek pracy. Obecnie częste zmiany na rynku pracy wymagają od pracowników szybkiej zdolności przystosowania się do zaistniałych zmian, co czasami wymaga poszerzenia wiedzy, zyskania nowego doświadczenia, przekwalifikowania, pozyskania nowego zawodu. Co może temu służyć? Przede wszystkim kształcenie ustawiczne tak popularne na zachodzie. Promocji modelu kształcenia ustawicznego sprzyja działanie Europejskiego Funduszu Społecznego. Fundusz, dostępny w Polsce od 2004, tylko w ciągu czterech lat zdecydował się zapewnić polskim pracodawcom, firmom szkoleniowym i uczelniom wyższym aż 250 mln euro dotacji na dokształcanie pracowników. Dla kogo szkolenia, studia podyplomowe... Możliwość skorzystania ze szkolenia przy wsparciu ze strony Europejskiego Funduszu Społecznego ma każda polska firma bezwzględu na wielkość. Priorytetowym założeniem jest wysłanie pracowników na szkolenia podnoszące już zdobyte przez pracownika kwalifikacje albo pozwalające mu zdobyć nowe umiejętności wymagane w danej firmie czy branży. Szkolenia obejmują szeroki zakres, od szkoleń z technik sprzedaży czy negocjacji po szkolenia tzw. miękkie np. odporności na stres. Obecnie m.in. w ramach projektu „Menedżer - eks-

pert, menedżerem przyszłości” - można skorzystać ze studium podyplomowego, natomiast projekt „Innowacyjne zarządzanie finansami a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - doskonalenie umiejętności kadr” - otwiera szanse podjęcia studiów podyplomowych. W lutym 2006 prawdziwą szansą dla podnoszenia kwalifikacji pracowników jest projekt realizowany przez stowarzyszenie Edukacja dla Przedsiębiorczości. Projekt „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw” daje możliwość skorzystania z oferty dotowanych przez EFS studiów podyplomowych na 15 polskich uczelniach. Warunek jest tylko jeden to pracodawca musi zgłosić swego pracownika na studia i ponieść część kosztów za naukę. W przypadku małych i śred-

nich przedsiębiorstw EFS pokrywa 80% kosztów studiowania natomiast duże firmy (powyżej 256 zatrudnionych) ponoszą 60% kosztów nauki. Stanowi to bardzo korzystne rozwiązanie zarówno dla pracodawców, którzy niskim kosztem podnoszą kwalifikacje swojej kadry jak i samych zainteresowanych pracowników, którzy zyskują nowe kwalifikacje, doświadczenie i wiedze, która pomoże ugruntować ich pozycje na rynku pracy. Zatem jeśli myślisz o studiach podyplomowych czy szkoleniach, zależy ci na poszerzeniu umiejętności i podniesieniu kwalifikacji w danej branży zainteresuj swego pracodawcę ofertą, jaką daje EFS.

Co to jest EFS Europejski Fundusz Społeczny - EFS (ang. European Social Fund - ESF) utworzono w 1957 roku jako pierwszy z obecnie czterech funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Celem EFS jest „udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. EFS współfinansuje działania mające na celu rozwój zasobów ludzkich, rynku pracy i edukacji. Rozwijając myśl, EFS wspiera finansowo projekty z zakresu: aktywnej polityki rynku; przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, adapcyjności i rozwoju przedsiębiorczości; wyrównywania szans kobiet na rynku pracy oraz wspominanego kształcenia ustawicznego. Zasady działania EFS są proste. Środki na realizacje projektów przyznawane są w wyniku przeprowadzanych konkursów lub przetargów, które z kolei są ogłaszane i przeprowadzane prze Instytucje Wdrażające EFS - u nas polskie instytucje publiczne. Jedną z takich instytucji w Małopolsce jest Fundacja Instytut Studiów Strategicznych - pozarządowa organizacja non-profit, założona w 1993 przez UJ oraz AE w Krakowie, wówczas pod nazwą Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji. Zadaniem ISS jako Regionlanego Ośrodka Szkoleniowego EFS jest promocja EFS, przeprowadzanie bezpłatnych szkoleń, doradztwo i działania informacyjne dla instytucji i organizacji zainteresowanych przygotowaniem i wdrażaniem projektów współfinansowanych przez EFS w zakresie bezrobocia, edukacji i przedsiębiorczości. Informacje www.iss.krakow.pl/roszefs lub www.efs.gov.pl manko

33


Sui Podylmw

Studia Podyplomowe - wyróżniaj się! Świadomość dużej konkurencji na rynku pracy oraz stale rosnących wymagań pracodawców powoduje, iż studia podyplomowe stały się już nie tylko formą doskonalenia czy przekwalifikowania pracowników, ale znaczącym narzędziem podnoszenia kwalifikacji osób wchodzących dopiero na rynek pracy.

Powyższe założenie potwierdza fakt zwiększającego się zainteresowania studiami podyplomowymi wśród studentów uczelni wyższych. W roku akademickim 2005/2006 w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie rozpoczęło naukę ponad 1200 słuchaczy, na 20 kierunkach. Spektrum kierunków jest bardzo szerokie, od typowo finansowych,

Wielu słuchaczy, którzy zdecydowali się na te studia pracuje w firmach komercyjnych, gdzie zarządza dużym zespołem ludzi (kierownicy działów, menedżerowie, czy właściciele firm). Dla nich te zdolności przekładają się na efektywność działania firm. Inni pracujący w instytucjach doradczych: publicznych (urzędy pracy, inkubatory przedsiębiorczości) czy komercyjnych (agencje

jak rachunkowość i finanse, zarządzanie audytem wewnętrznym, controlling, zarządzanie finansami firmy, po wąsko specjalistyczne, w tym m.in. procedury prewencyjne w zwalczaniu przestępczości, zintegrowane systemy logistyczne w firmie czy zarządzanie sferą usług medycznych.

doradztwa zawodowego) uczestniczą w budowaniu strategii personalnych dla podmiotów zewnętrznych.

ZARZĄDZANIE LUDŹMI Szczególnym zainteresowaniem w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania cieszą się w tym roku studia z zakresu zarządzania personelem. Ilość chętnych przerosła oczekiwania organizatorów. W większości słuchacze zajmują stanowiska w działach: kadr, personalnym, rekrutacji i szkoleń. To obecnie standardowe komórki w firmach. Ogromne znaczenie kapitału ludzkiego powoduje rozwijanie kolejnych działów i stanowisk, np. inspektor ds. wartościowania jakości pracy, co niesie za sobą konieczność zdobywania coraz szerszej wiedzy. 34 manko

UPRAWNIENIA ZAWODOWE Niesłabnącym zainteresowaniem w SPiZ AE cieszą się studia z zakresu rachunkowości i finansów, po których ukończeniu i odbyciu praktyki (3 lata na samodzielnym stanowisku w księgowości) słuchacze uzyskują prawo do otrzymania licencji na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów. Dodatkowe uprawnienia dają również studia z zakresu audytu wewnętrznego, prowadzone przez Szkołę we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej S.A. w Warszawie. Po ich ukończeniu słuchacze otrzymują certyfikat PIKW, potwierdzający zdobycie kwalifikacji Audytora Wewnętrznego II stopnia oraz zostają wpisani na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych PIKW. Ukończenie studiów z zakresu nieruchomości (Szkoła oferuje 4 kierunki: Zarządzanie nieruchomościami, Szacowanie nieruchomości, Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i Doradca w inwestycjach na rynku nieruchomości) oraz odbycie praktyki zawodowej daje możliwość ubiegania się o licencje kolejno: zarządcy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowego czy pośrednika na rynku nieruchomości. W związku z szybko rozwijającym się rynkiem nieruchomości w Polsce, posiadanie


Sui Podylmw odpowiednich kwalifikacji zawodowych w tej dziedzinie jest niezwykle rentowną inwestycją. NOWOŚCI NA STUDIACH Novum wśród kierunków studiów podyplomowych w SPiZ AE jest analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne. To odpowiedź na szybki rozwój zindywidualizowanych usług doradczych, powstawanie doradczych firm finansowych oraz rozwój giełdy i rosnący dostęp do niej dla indywidualnych inwestorów. Kolejnym kierunkiem, który został uruchomiony po raz pierwszy jest zarządzanie przedsiębiorstwem - studia menedżerskie. Przeznaczony jest on dla menedżerów uczestniczących w procesie restrukturyzacji, przeprowadzanej nie tylko w warunkach kryzysu, ale również wtedy, kiedy przedsiębiorstwo jest w doskonałej kondycji, a zarząd poszukuje metod wzrostu jego wartości Kierunek, który u niektórych może wzbudzić dreszcz emocji: Zarządzanie procedurami w wykrywaniu i przeciwdziałaniu przestępczości, uruchomiono w Szkole również po raz pierwszy. R

E

Słuchacze w większości reprezentują służby mundurowe. Są to m.in. policjanci, przedstawiciele żandarmerii i ci, którzy bezpośrednio z problemem przestępczości nie mają nic wspólnego. Zamierzeniem studiów jest dostarczanie szerokiej wiedzy związanej z wykrywaniem nieprawidłowości w gospodarce, to, również studia dla przyszłych audytorów czy pracowników instytucji kontrolnych (izb gospodarczych, sądów gospodarczych, prokuratury) K

L

A

Studia podyplomowe to doskonała możliwość poszerzenia swoich kwalifikacji i zainteresowań. Absolwenci kierunków humanistycznych decydują się często na studia z finansów, filolodzy i prawnicy - z zarządzania, a technicy z marketingu. Hobby, pasja, czy silniejsza pozycja na rynku? Każdy decyduje indywidualnie. Magdalena Petryniak Szkoła Przedsiębiorczości i ZarządzaniaAE w Krakowie M

A

manko

35


Oi lo

Absolwent na rynku pracy dwóch/. Jeśli chodzi o protekcję to ona rzeczywiście występuje, ale kto liczy tylko „na plecy” szybko starci pracę jeśli się okaże, że brak mu kwalifikacji, że nie robi postępów i nie umie współpracować z zespołem pracowniczym. Firmy zagraniczne działające w Polsce chętnie zatrudniają /za stosunkowo niskie płace w porównaniu do płac w Europie Zachodniej/ naszych finansistów uzdolnionych ekonomistów, ale wyznaczają im stanowiska wymagające nadzwyczajnego wysiłku /np. mają być dyspozycyjni przez 24 godziny/. Żadna absolwentka nie wytrzymałaby takiego obciążenia. Nawet mężczyźni wytrzymują najwyżej dwa trzy lata na takich stanowiskach. Jest natomiast duże zapotrzebowanie np. w Irlandii, Francji czy W. Brytanii na wykonywanie prostych zajęć / tj.: opieka nad dziećmi lub starcami, sezonowa praca przy zbieraniu truskawek czy winogron/, które z powodzeniem mogą wykonywać absolwenci szkół średnich, dla osób po studiach wyższych - to ostateczność. W całej Europie Zachodniej brakuje dobrych rzemieślników i techników

prof. dr hab. Ryszard Dyoniziak

Wielu studentów jest zdezorientowanych, co do możliwości znalezienia odpowiedniej pracy po studiach. Jedni sadzą, że wystarczy wyjechać za granicę. Inni liczą głównie na protekcję. Jeszcze inni, nie wierzą, aby studia dały im możliwość jakiejś szczególnie dobrej pracy, traktują je więc tylko jako „otrzaskanie się” w świecie rówieśników, aby zaistnieć towarzysko. Wszystkie te trzy wyobrażenia o możliwościach /lub ich braku/ zdobycia dobrej pracy po studiach są błędne. Są to przykłady myślowych uproszczeń, czyli stereotypów. Za granicą jest duże zapotrzebowanie, ale tylko w wyspecjalizowanych dziedzinach np. w informatyce czy genetyce, rzadziej w matematyce i fizyce. Wszędzie za granicą trzeba się przy tym wyróżniać znajomością języka /lub R

36

E

manko

K

L

A

/znających się na naprawie urządzeń elektronicznych/, co mogłoby zainteresować jedynie absolwentów szkół technicznych. Trzeba też pamiętać, o czym nasze media słabo informują, że np. w Niemczech i we Francji obecnie występuje zastój gospodarczy, masowo zwalnia się pracowników branży bankowo-finansowej, motoryzacyjnej i elektronicznej. Wielkie firmy z tych krajów zakładają filie w Polsce, Czechach, Słowacji, Chinach czy Tajlandii, bo w tych krajach nie tylko płace są niskie, lecz ponadto zapewnia się firmom zagranicznym różne przywileje /tj.: zawieszenie podatków, przydział terenów pod zabudowę itp./. Tak więc najlepszym rynkiem pracy pozostaje Polska, gdzie jest duże zapotrzebowanie na fachowców administracji państwowej i samorządowej, w dyplomacji i w handlu zagranicznym. Warto też znaleźć swoją „niszę”, wąską specjalizację dla wybranych odbiorców w ramach własnej /lub rodzinnej czy koleżeńskiej/ firmy. To one dziś torują postęp i innowacyjność /np. projektując programy komputerowe dla lecznictwa i innych dziedzin/. M

A


N y racy

Poradnik szukającego pracy Od czego zacząć poszukiwanie pracy? Człowiek musi przede wszystkim realnie ocenić swoje możliwości, umiejętności i kompetencje. Ale to nie wystarczy. Co jest jeszcze potrzebne, mówi Sylwiusz Retowski, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego. Poszukiwanie pracy to proces, do którego trzeba się odpowiednio przygotować, a przede wszystkim - zaplanować. Z badań wynika, że Polacy szukają pracy w sposób bardzo chaotyczny - mówią niektórym znajomym, rodzinie, co jakiś czas przeglądają gazetę z ogłoszeniami... Tak być nie może. W poszukiwaniu pracy istotna jest systematyczność. Jeśli mówimy znajomym - to jak największej liczbie, jeśli szukamy ogłoszeń w gazetach - to sprawdzamy codziennie. Dzięki temu nie dość, że matematycznie zwiększamy szanse na znalezienie ciekawej oferty, to jeszcze w nas samych powstaje wrażenie, że to, co robimy, „ma ręce i nogi”, a nie jest przypadkowym działaniem „a nuż się uda?”.

jakie pieniądze i na jakim stanowisku”. Co wówczas zrobić? Często to jedyna metoda. Wielu ludzi twierdzi, że im się nie „opłaca” pracować za kilkaset złotych, bo niewiele mniejszy jest zasiłek, a nie trzeba się tak męczyć. To jest dobra metoda na krótką metę. Jeśli ktoś może sobie pozwolić na kilkanaście tygodni przerwy w pracy niech idzie na zasiłek i w tym czasie intensywnie poszukuje

nowego zajęcia. Ale nie można tej sytuacji przedłużać w nieskończoność. Po pewnym czasie ważne jest, żeby w ogóle pracować, niezależnie od otrzymywanych pieniędzy. I to z trzech powodów. Po pierwsze, człowiek bezrobotny, zwłaszcza chronicznie bezrobotny, traci poczucie sensu życia, swojej przydatności, itd. Po drugie, znacznie łatwiej jest zmienić pracę ze złej na lepszą, niż

Jak długo można tak intensywnie szukać pracy? Ludzka cierpliwość ma granice, a niektórzy nawet przez wiele miesięcy nie są w stanie niczego dla siebie znaleźć. Mało jest szczęśliwców, którzy pracę znajdują w kilka dni. Ale zbyt długi czas też nie jest dobry. Jeżeli przez trzy miesiące intensywnego szukania niczego się nie znajdzie, to trzeba siąść i przemyśleć, gdzie się zrobiło błąd. Może źle oceniłem swoje kwalifikacje? Może mam za wysokie wymagania finansowe? Może powinienem zdecydować się na przeprowadzkę do innego miasta? Łatwo powiedzieć - przemyśleć. Trudno samego siebie ocenić negatywnie nie popadając w przesadę albo dojść do wniosku, że oczekuje się od pracy zbyt wiele. Na szczęście nikt nie jest sam. Najlepiej porozmawiać z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi - może oni coś podpowiedzą, może oni byli w podobnej sytuacji? Jeśli nawet nikogo takiego się nie ma, to przecież są jeszcze różne instytucje, które mogą pomóc - doradcy zawodowi, urzędy pracy, jakieś lokalne, oddolne inicjatywy pomocowe. Wyobraźmy sobie, że poszukujący pracy usłyszy - „Masz za duże wymagania. Bierz, co tylko możesz, nieważne, za manko

37


N y racy znaleźć ją jako bezrobotny. Po trzecie wreszcie, poświęcenie się poszukiwaniu pracy prowadzi w końcu do zniechęcenia, depresji, zamknięcia się przed światem. A do osoby zamkniętej praca sama nie przyjdzie. I wówczas już sytuacja jest bardzo poważna. Ale teraz już mówimy o długotrwałym bezrobociu. A co ma zrobić absolwent, który po kilku tygodniach szukania pracy, wysyłania dokumentów, dostaje zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną? Jak powinien się do niej przygotować, żeby jej nie „spalić”? Rozmowa kwalifikacyjna oznacza duże emocje. Kandydat z jednej strony cieszy się, że został wybrany do kolejnego etapu, z drugiej - boi się, jak wypadnie. Z jednej strony wiąże z nią wielkie nadzieje, z R

38

E

manko

drugiej - sam sobie mówi: oprócz mnie będzie tam jeszcze dużo osób, a tylko jedna przechodzi dalej. To na pewno trudny moment, zwłaszcza dla osoby, która na K

L

A

takie spotkanie idzie po raz pierwszy. Ale są sposoby, żeby opanować stres czy strach. Dobrym pomysłem jest „przećwiczenie” rozmowy z bliską osobą. Próba odpowiedzi na te najtrudniejsze pytania, np. o kwalifikacje czy oczekiwania finansowe. Można też wyobrażać sobie całe spotkanie, począwszy od wejścia do sali, gdzie odbywać się będzie rozmowa. I rzeczywiście warto sobie powtarzać, że już miliony ludzi uczestniczyło w takich rozmowach, miliony zdobywały tak pracę, ale i miliony „odpadały” i próbowały znów. Z pozytywnym skutkiem. Takie przeświadczenie warto zresztą mieć nie tylko w związku z rozmową kwalifikacyjną, ale całym procesem poszukiwania pracy. M

A


N y racy

Kupując polskie produkty dajesz pracę W roku 2004 ruszyła kampania społeczna „Kupując polskie produkty - dajesz pracę”. Kampania odniosła niewiarygodny sukces - powyżej 3 mln. konsumentów zaczęło zwracać uwagę na to czy kupowany produkt został wyprodukowany w Polsce*. Kampania jednocześnie skłoniła konsumentów do tego, aby zakupy postrzegać nie tylko w wymiarze zaspokojenia potrzeb - lecz również w wymiarze dbania o gospodarkę i narodowy welfare. Jakub Marczyński, kierownik projektu, Fundacja Dajesz Prace PL

Pomysłodawcą i organizatorem pierwszej kampanii była Agencja Reklamowa DEMO Effective Launching, znana z organizacji wcześniejszych akcji mających na celu wzrost świadomości społecznej. Po sukcesie kampanii została powołana do życia Instytucja, która koordynuje nowe odsłony „Kupując polskie produkty dajesz pracę” - Fundacja Dajesz Pracę PL. Punktem wyjścia kampanii były narodowe nastroje, które towarzyszą Polakom od lat - nasza skłonność do przekreślania z góry tego co polskie, a z drugiej strony do odnoszenia się z podziwem do tego co z zagranicy. Przekonanie, że polskie jest gorsze stało się tak charakterystycznym zwrotem opisującym krajowe produkty - iż jeszcze 5 lat temu, niektórzy krajowi producenci doskonałych produktów, musieli tak kreowali swoje brandy, aby przypadkiem nie kojarzyły się z polskim pochodzeniem! Włosi z namaszczeniem traktują swoje makarony i wina, Francuzi - wina i sery, Niemcy mają umiłowanie do przemysłu samochodowego i swojej precyzji, Polacy zaś - do tego co zagraniczne!

Nic bardziej mylnego - poziom jakości polskiego produktu od dawna jest co najmniej równy zagranicznej konkurencji, nie mówiąc o tym, iż w niektórych dziedzinach jesteśmy absolutnym liderem jakościowym, ceną - przy krajowych kosztach pracy ciężko o tańsze produktu aniżeli krajowe! Więc skąd takie zachowanie?!

Organizatorzy kampanii postawili sobie za cel zmianę narodowej percepcji - i osiągnęli sukces! Z 5% do 13% wzrósł odsetek osób, dla których polskość produktu jest przeważającym kryterium zakupowym! Jak wytłumaczyć ten wzrost? Nagłym wzrostem jakości polskiego produktu czy może raczej obniżeniem średniego poziomu cen polskich produktów?

Polacy w końcu, poprzez bardzo konkretny, bezpośredni i łatwy przekaz zrozumieli, dlaczego warto kupować polskie produkty! Uświadomili sobie, iż na szarym końcu łańcucha powodzenia polskiej gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości, zwiększania zatrudnienia i poprawy warunków pracy - nie leżą jedynie stopy procentowe, ustawy rządowe i dotacje unijne. Argumentem powodzenia polskiej gospodarki jest to czy powstały produkt znajdzie klienta który postanowi go kupić! Dlatego jeśli uważamy się za tych, którym nie obce są przesłanki dbania o polską gospodarkę, kupujmy te produkty, które powstały w Polsce. Napędzanie popytu na te właśnie produkty, jest gwarantem tego, iż w Polsce rynek pracy istnieje i wciąż rozwijać się będzie! „Kupując polskie produkty, dajesz pracę” to idea, która jest zrozumiała dla 76% konsumentów. Liczę na to, iż w tej grupie znajdą się ci, którzy w ubrani w garnitur polskiego producenta, posługując się polskim długopisem, korzystając z krajowych kosmetyków - wejdą na rynek pracy z przekonaniem, iż to właśnie korzystnie przyczynili się do ilości i jakość miejsc pracy w Polsce. (* - źródło: Omnibus, TNS OBOP, 5-8.02.2004 oraz 6-9.05.2004) manko

39


N y racy

„Jeśli ktoś nie wie, do którego portu płynie żaden wiatr nie jest dobry” Seneka

KARIERA TO TWÓJ WYBÓR! Jeśli należysz do osób odmieniających słowo kariera przez wszystkie przypadki, kwestie zarządzania własnym rozwojem zawodowym nie są Ci zapewne obce. Jeśli jednak do tej pory planowałeś swoje życie z tygodniowym wyprzedzeniem - czas najwyższy to zmienić! Planowanie własnej kariery wiąże się z zaangażowaniem i wysiłkiem, które jednak warto podjąć zważywszy na to, że praca zawodowa pochłania, co najmniej jedną trzecią dorosłego życia. Żeby osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku pracy i nie przeżyć rozczarowania, kiedy wymarzona praca okazuje się pracą nie dla Ciebie warto, dobrze się przygotować. Pomocna może być w tym oferta doradcza i szkoleniowa Akademickiego Centrum Kariery.

Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym Podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym studenci i absolwenci mają możliwość omówienia i zaplanowania kierunków własnego rozwoju zawodowego. Podstawową zasadą w planowaniu własnej kariery jest jasna wizja tego, co chce się robić - do tego potrzebne jest sformułowanie celów, określenie własnych zainteresowań i uzdolnień, sprecyzowanie zakresu posiadanych kompetencji i obszaru braków, nad którymi można i chce się pracować. Kluczową kwestią jest również ustalenie życiowych priorytetów, własnego systemu wartości i preferowanego środowiska pracy, akceptowanego przez nas samych. Wszystko to po to, by uniknąć frustracji, gdy osiągnięte przez nas cele okazały się nie być tymi najbardziej pożądanymi. Po zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych, umiejętności, kompetencji, własnych preferencji oraz istniejących

Nie czekaj aż przypadek zadecyduje za Ciebie! Planowanie własnego rozwoju zawodowego to większa skuteczność, większa konkurencyjność, większa satysfakcja! tendencji na rynku pracy można przystąpić do planowania osobistej ścieżki kariery oraz działań niezbędnych do osiągnięcia sukcesu. Ważne żeby mieć w zanadrzu wariant B - który możemy zastosować, w sytuacji, gdy pierwotny plan nie może być zrealizowany. Podczas spotkania z doradcą można również skonsultować wybór specjalizacji na studiach, przeanalizować swoje 40

manko

dokumenty aplikacyjne, umówić się na symulację rozmowy kwalifikacyjnej, uzyskać wskazówki dotyczące autoprezentacji czy technik radzenia sobie ze stresem towarzyszącemu procedurom rekrutacji. Dlaczego szkolenia? Szkolenia w porównaniu z indywidualnymi konsultacjami dają większe możliwości wykonywania praktycznych ćwiczeń i symulacji, uzyskania wsparcia od grupy, wspólnej wymiany wskazówek i własnych doświadczeń. Różnorodna tematyka szkoleń związana jest za równo z zagadnieniami ściśle związanymi z poruszaniem się po rynku pracy - przygotowywaniem dokumentów aplikacyjnych, dobrym przygotowaniem się do różnych technik rekrutacyjnych - np. rozmowy kwalifikacyjnej, assessment centre, jak również z rozwojem tzw. umiejętności miękkich - np. komunikatywności, kreatywności, autoprezentacji, radzeniem sobie ze stresem - niezbędnych do bycia atrak-

cyjnym kandydatem dla pracodawcy. I tak na przykład podczas szkolenia z zakresu przygotowania dokumentów aplikacyjnych uczestnicy szkolenia poznają rodzaje i zasady tworzenia CV i listu motywacyjnego oraz najczęściej pojawiające się w takich dokumentach błędy. Mają okazję poznać europejski format CV oraz europejski system oceny biegłości językowej, jak również formularze aplikacyjne wiodących na rynku firm. W trakcie szkolenia mają również możliwość przygotowania własnego listu motywacyjnego do konkretnej oferty pracy lub praktyki i omówienia jej na forum grupy. Podczas szkoleń przybliżających procedury rekrutacyjne studenci mogą poznać np. teorię i praktykę prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych czy sesji assessment centre. Poznają najczęściej zadawane podczas rozmów pytania czy pojawiające się podczas centrum oceny zadania. Mają również możliwość uczestniczenia w symulacjach rozmów kwalifikacyjnych i zmierzenia się z wybranymi


N y racy zadaniami sesji AC, uzupełnionej uzyskaniem informacji zwrotnych i wskazówek do dalszej pracy. Takie sprawdzenie siebie w sytuacjach ćwiczeniowych w znacznej mierze pomaga oswoić stres i dokonać korzystnej autoprezentacji podczas rzeczywistej sytuacji starania się o pracę czy też staż. Szkolenia ukierunkowane na rozwój określonych umiejętności miękkich takich jak np. trening twórczego myślenia, skutecznej komunikacji czy zarządzania czasem mają umożliwić rozwój kompetencji pożądanych przez pracodawców oraz potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w miejscu pracy. Aktualną ofertę szkoleń i terminów konsultacji można sprawdzać w Kalendarzu Szkoleń na stronie Akademickiego Centrum Kariery www.kariery.ae.krakow.pl. i dokonać zgłoszenia uczestnictwa. W lutym rozpoczynamy kolejny cykl warsztatów. Karolina Pietras Akademickie Centrum Kariery R

E

K

L

A

M

A

manko

41


N y racy

Sukces w rekrutacji -

jak zdobyć pracę lub praktykę Prawdopodobnie każdy z Was uczestniczył w rozmowie kwalifikacyjnej o pracę lub o praktykę, a na pewno każdy z Was co najmiej raz w życiu wysłał swoje CV potencjalnemu pracodawcy i macie na ten temat swoje przemyślenia. Jako pracodawca, chcemy podzielić się z Wami naszymi doświadczeniami i radami. Mam nadzieję, że zwiększą one Waszą szansę na sukces i pomogą Wam w uzyskaniu pracy lub praktyki. CV to Twoja wizytówka Pierwszy etap rekrutacyjny, czasem niedoceniany, to przygotowanie CV lub wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Dla mnie, jako pracodawcy CV kandydata to pierwsza informacja na temat osoby, z jaką się stykam. Z CV można bardzo dużo wywnioskować. A niestety nieprawidłowo wypełnione dokumenty mogą zadecydować o odrzuceniu i w takiej sytuacji nie będziecie mieli nawet szansy spotkać się z potencjalnym pracodawcą na rozmowie. Dlatego warto poświęcić czas, żeby dobrze przygotować swoje CV. Co to znaczy? Oto nasze sugestie: - wysyłaj dokumenty na te stanowiska, które rzeczywiście są adekwatne do Twojego doświadczenia i umiejętności. Przeglądając CV kandydatów pracodawca może łatwo odrzucić osoby, które nie spełniają podstawowych kryteriów umieszczonych w ogłoszeniu, np. nie znają wymaganego języka obcego. - przygotuj CV pod kątem konkretnego stanowiska / firmy, do której się zgłaszasz. To klucz do sukcesu. Twoje szanse na zdobycie praktyki lub pracy będą zdecydowanie większe, jeśli w CV podkreślisz te doświadczenia czy umiejętności, które są istotne w danej pracy. Jeśli piszesz list motywacyjny - nie wysyłaj standardowego listu do wielu firm. Koniecznie zróżnicuj to co piszesz i opisz te rzeczy, które są najważniejsze. Skąd wiedzieć jakie rzeczy podkreślić? Z reguły są ujęte w ogłoszeniu oraz w ogólnych 42

manko

informacjach o firmie, zawartych m.in. w internecie. - dbaj o jakość Twoich dokumentów niedopuszczalne są błędy np. w nazwie firmy lub literówki w CV. - nadaj dokumentom przejrzystą strukturę, powinny być przejrzyste i czytelne. Zwróć uwagę na to, żeby pracodawca mógł łatwo i szybko zwrócić uwagę na najważniejsze informacje. Testy - jak je ugryźć? W wielu firmach, w tym w naszej, stosuje się różnego rodzaju testy badające znajomość języków obcych oraz umiejętności. Żeby sobie pomóc, sprawdź wcześniej jakiego rodzaju to będą testy. Na ile to możliwe warto się zapoznać charakterem testów wcześniej (np. na naszej stronie internetowej można znaleźć przy-

kładowe pytania testowe). Jeśli mowa o testach językowych - warto przypomnieć sobie gramatykę i słownictwo z danego języka wcześniej. W przypadku testów umiejętności, często istotna jest Twoja efektywność i wydajność. Dlatego pomóc sobie można odpowiednio wypoczywając przed testami. Rozmowa z pracodawcą Wiele poradników pisze o tym jak przygotować się do rozmowy, między innymi o tym, żeby się nie spóźniać i odpowiednio się ubrać oraz o tym jak wywrzeć dobre pierwsze wrażenie. I rzeczywiście wielu z Was opanowało to sztukę bardzo dobrze. Z własnego doświadczenia mogę poradzić Wam jednak kilka dodatkowych rzeczy: - upewnij się, że wiesz wszystko na temat firmy, do której się wybierasz i stanowiska, na które się zgłaszasz. Przygotuj się na tyle dobrze, żeby pracodawca nie zaskoczył cię trudnymi pytaniami. Przejrzyj Internet, porozmawiaj ze znajomymi lub zdobądź informacje poprzez wszystkie inne dostępne Ci źródła. Przygotuj sobie również listę pytań, jakie chcesz zadać pracodawcy na koniec spotkania. Dzięki temu będziesz mógł poznać charakter pracy bezpośrednio od osób pracujących w firmie. - odpowiadaj konkretnie na zadane pytania. Pracodawca może zadawać Ci bardzo szczegółowe pytania nt. twojego doświadczenia, konkretnych sytuacji, z Twojej przeszłości i Twoich zachowań. Nie


N y racy

Małgorzata Kalisz obawiaj się takich pytań - dzięki nim rozmówca zdobywa szczegółowe informacje na Twój temat a ocena na podstawie takiej rozmowy będzie bardziej obiektywna. Postaraj się odpowiadać na takie pytania konkretnie, podając rzeczywiste sytuacje, z Twojego doświadczenia. Wiem, że czasami trudno jest przywołać pewne doświadczenia w ciągu kilku minut. Zawsze możesz poprosić o chwilę czasu lub poprosić, żeby wrócić do danego pytania lub zagadnienia pod A

R

T

Y

K

U

Ł

koniec rozmowy. - przekonaj pracodawcę o wartości, jaką przynosisz ze sobą, jako pracownik. Jeśli uda Ci się pokazać, co potrafisz i co firma zyska zatrudniając Ciebie - to kolejny krok do sukcesu.

Rozmawiaj z pracownikami firmy, zadawaj im pytania i zdobywaj interesujące Cię informacje. Wykorzystaj ten czas również dla siebie, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o pracy, zespole i atmosferze pracy.

Centrum Oceny - co to oznacza? Nie zawsze rekrutacja kończy się na rozmowach kwalifikacyjnych. Często jednym z etapów rekrutacyjnych jest Centrum Oceny (czyli Assessment Centre). Co trwa z reguły jeden do kilku dni i składa się z różnorodnych ćwiczeń symulacyjnych. Mogą to być ćwiczenia indywidualne oraz grupowe. Często towarzyszą temu rozmowy kwalifikacyjne lub testy. Centrum Oceny jest bardzo ważnym wydarzeniem, bo umożliwia bezpośrednie spotkanie, często z wieloma pracownikami danej firmy. Rady dotyczące Centrum Oceny są podobne jak w przypadku rozmowy kwalifikacyjnej. Przede wszystkim nie należy się stresować. Warto zaprezentować się pozytywnie, ale szczerze i prawdziwie. Nie staraj się udawać kogoś, kim nie jesteś. Kłamstwo ma zawsze krótkie nogi.

Rozpoczęcie pracy Jeśli proces rekrutacyjny zakończy się pozytywnie, czego Wam serdecznie życzę, otrzymacie ofertę praktyki lub pracy. Zanim rozpoczniesz, uzgodnij z pracodawcą wszystkie sprawy techniczne, takie jak: termin rozpoczęcia, warunki zatrudnienia, miejsce Twojej pracy, zakres obowiązków. Dopytaj również czy powinieneś się jakoś przygotować przed rozpoczęciem (formalnie lub merytorycznie).

S

P

O

N

S

Nie ryzykuj! Zaszczep się!

Często wyjeżdżasz, jadasz posiłki w przypadkowych miejscach, pijesz napoje z lodem, ćwiczysz w siłowni, uprawiasz sport, korzystasz z zabiegów kosmetycznych, masz aktywne życie płciowe? Jeśli przynajmniej w jednym przypadku Twoja odpowiedź brzmi TAK, prawdopodobieństwo zakażenia się żółtaczką pokarmową lub wszczepienną jest bardzo duże. Nie lekceważ tego sygnału.

Drink, hot-dog, kebab ... Ludzie młodzi prowadząc aktywny tryb życia bardzo łatwo mogą zakazić się wirusowym zapaleniem wątroby typu A, czyli żółtaczką pokarmową. Wystarczy umyć ręce czy owoce w zakażonej wodzie, zjeść posiłek w przypadkowym miejscu czy mieć kontakt z osobą chorą. Nawet kostka lodu w drinku czy napoju, przygotowana z zainfekowanej wody, może być źródłem zakażenia. Seks, siłownia, tatuaż ... Media wiele mówią o zagrożeniu wirusem HIV, tymczasem tuż koło nas grasuje wirus do 100 razy bardziej zakaźny - wirus zapalenia wątroby typu B, powodujący tzw. żółtaczkę wszczepienną. Do zakażenia dojść może np. w wyniku skaleczenia, kontaktu z krwią lub wydzielinami osoby zakażonej. Do ponad 60% wszystkich zakażeń WZW typu B dochodzi w szpitalach i przychodniach. Przyczyną zakażenia ludzi młodych częściej są kontakty seksualne, zabiegi w gabinetach fryzjerskich, kosmetycznych, stomatologicznych czy salonach tatuażu.

Jak uniknąć choroby? W obu przypadkach, zarówno WZW typu B, jak i WZW typu A, leczenie bywa długie i uciążliwe, może wiązać się nawet z kilkumiesięcznym pobytem w szpitalu oraz bardzo poważnymi konsekwencjami. Najbezpieczniejszym i nowoczesnym sposobem na długotrwałą ochronę przed wirusami zapalenia wątroby są szczepienia. Do wyboru są szczepionki skojarzone, uodparniające przeciwko obu typom choroby (podaje się 3 dawki szczepionki - kolejno 1 miesiąc i 6 miesięcy od pierwszego szczepienia), a także pojedyncze szczepionki: przeciwko WZW typu A (2 dawki) oraz przeciwko WZW typu B (3 dawki). Dla tych, którzy nie lubią zastrzyków, idealna będzie szczepionka skojarzona, która daje odporność na oba rodzaje wirusów zapalenia wątroby przy mniejszej liczbie wykonywanych wkłuć.

Po tych ustaleniach pozostaje tylko życzyć wspaniałej pracy lub praktyki oraz uczących i niezapomnianych doświadczeń. Małgorzata Kalisz Menedżer ds. rekrutacji PricewaterhouseCoopers O

R

O

W

A

N

Y

w wyniku zakażenia się wirusem zapalenia wątroby typu A lub B. Nie odkładaj szczepienia na później! Jest to szczególnie ważne w przypadku młodych kobiet, które w przyszłości będą matkami. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Więcej informacji o szczepieniach pod numerem infolinii Wszystko o Szczepieniach 0 801 109 509 oraz na stronie www.szczepienia.pl.

Aktywni, młodzi, przyszłe mamy ... Pamiętaj! Tylko dzięki szczepieniom ochronnym unikniesz ryzyka zachorowania manko

43


N y racy

Być dobrym pracownikiem... czyli czego oczekują pracodawcy?

W swoich materiałach rekrutacyjnych pracodawcy starają się przekazać kandydatom możliwie najbardziej dokładny model pracowników, jakich chcieliby widzieć w swoich firmach. Przedstawiają w nich oczekiwane kwalifikacje kandydatów, sugerują typ kandydata, który ma największą szansę na otrzymanie zielonego światła do dalszych etapów rekrutacji. Czasem wymieniają konkretne cechy, które są dla nich ważne jak entuzjazm czy zdolności komunikacyjne, ale czasem cechy idealnego kandydata nie są wyraźnie wyeksponowane.

Rekrutujący najczęściej poszukują osób, które nie przychodzą do firmy mając z góry ustalone pomysły, które chcą realizować, ale osób, które będą przygotowane do nauki systemu pracy obowiązującego w firmie, i zgodnie z którym firma chce pracować. Są jednak pewnie cechy i umiejętności zawsze ważne dla pracodawców i trzeba je mieć na uwadze składając aplikację do wymarzonej firmy. Motywacja i entuzjazm Oczekiwanie pracodawców, by pracownicy w firmie byli pełni motywacji, zapału i entuzjazmu nie jest niczym nowym. Każdy pracodawca chciałby posiadać w swoim zespole osoby, które wybrały pracę właśnie w tej jedynej, wyjątkowej firmie. Rekrutujący wiedzą oczywiście, że żaden student, czy absolwent nie składa tylko jednej aplikacji do jednej firmy. Niemniej jednak pracodawcy oczekują od kandydatów wyeksplikowania dlaczego właściwie mają wybrać tego kandydata, a nie innego! Przez wszystkie etapy rekrutacji pracodawcy oczekują od kandydatów zrozumienia, na czym polega działalność firmy, do której aplikuje kandydat. Praca zespołowa Wszyscy pracodawcy kładą nacisk na umiejętność kandydata do pracy w zespole. Może to być grupa interdyscyplinarna składająca się z ludzi z różnych działów firmy, posiadających różne doświadczenie zawodowe, umiejętności, a może to być zupełnie nowatorski zespół roboczy. I właśnie umiejętność odnalezienia się w takim zespole jest cechą ważną i pożądaną przez rekrutujących do pracy. Umiejętności ustnej komunikacji Komunikatywność, a zwłaszcza ustna, jest zawsze umiejscowiona wysoko na liście oczekiwań pracodawców wobec kandydatów. Komunikować się trzeba przecież zarówno z zespołem, w którym pracownik pracuje, jak również z klientami obsługiwanymi przez firmę. Stały rozwój To, że pracodawcy oczekują od pracowników chęci i zdolności do stałego 44

manko

podnoszenia swoich kwalifikacji i rozwoju wydaje się oczywiste i bardzo ważne. Rynek pracy zdecydowanie zmienił się i zjawisko „pracy na całe życie” właściwie przestało funkcjonować. W latach ubiegłych akcentowane były przez pracodawców takie umiejętności, jak: znajomość języków obcych czy obsługa komputera. W tej chwili te umiejętności są oczywiste i rekrutujący oczekują od kandydatów więcej. Nie oznacza to, że pracownicy muszą być ekspertami we wszystkich dziedzinach. Pracodawcy poszukują w kandydatach raczej „potencjału”, który pozwoli później na rozwój pożądanych umiejętności i zdolności potrzebnych w firmie. I mimo tego, że wydawać by się mogło, że młodzi kandydaci - absolwenci w większości posiadają taki „potencjał” do pracy, to pracodawcy często mówią, że nie udało im się „obsadzić” wszystkich wakatów w firmie, choć kandydatów na dane stanowisko było dużo. Oznacza to niewątpliwie, że oczekiwania wzrosły. Jak zdobyć pewność, że posiadasz właściwy „potencjał”, którego oczekuje pracodawca? Warto przyjrzeć się oczekiwaniom pracodawcy i wyeksponować te umiejętności, których szuka. Warto siebie samego ocenić. Zadać sobie pytania: czy posiadam tę umiejętność? Czy jest ona dobrze rozwinięta? Jeśli nie to, co mogę zrobić? Elastyczność i adaptacja Jest to zarówno cecha jak i umiejętność. Powód, dlaczego pracodawcy tak wysoko cenią tę umiejętność, to oczywiście ciągłe zmiany, które mają miejsce w

firmach. O wiele prościej przechodzić je z osobami, które łatwo dostosowują się do zmian i są elastyczne niż z osobami, które potrzebują wiele czasu na dopasowanie się do nowych warunków pracy. Firma musi być gotowa do realizacji zmian bardzo szybko, a pracownicy powinni umieć sprostać tym wyzwaniom. Inicjatywa i kreatywność Oczekiwanie od studentów i absolwentów, aby szukali nowych rozwiązań i nowych, kreatywnych sposobów pracy nad danym zadaniem zawsze była obecna i nie należy spodziewać się w tej kwestii zmian. Warto, czasem dla usprawnienia samemu sobie pracy, poszukać nowych rozwiązań, a może Twój zwierzchnik także dostrzeże Twoją kreatywność i ją doceni? Realizm Na koniec warto dodać, że pracodawcy oczekują od absolwentów realizmu, zwłaszcza w kwestii warunków zatrudnienia i wynagrodzenia za pracę. Warto przystosować swoje oczekiwania do rzeczywistości i nie należy spodziewać się, że już na wstępie pracodawca zaproponuje absolwentowi to samo wynagrodzenie, co lojalnemu pracownikowi, który spędził w firmie 5 lat. Czasy błyskawicznych awansów zawodowych minęły, więc uzbrój się w cierpliwość i przygotuj na systematyczne wspinanie się po szczeblach kariery. Anna Macnar www.kariera.com.pl


N y racy

Płace... Negocjowanie płacy to jeden z najtrudniejszych elementów rozmowy kwalifikacyjnej. Od efektów zależy nie tylko satysfakcja pracownika, ale i decyzja o przyjęciu kandydata do pracy. Każdy pracownik chciałby zarabiać jak najwięcej. Każdy pracodawca chciałby płacić pracownikowi jak najmniej, ale... Tu już nie jest tak prosto. Pracodawca jest w o wiele trudniejszej sytuacji niż pracownik. Z jednej strony musi bowiem jak najbardziej redukować koszty, z drugiej - sprawić, aby pracownik był zadowolony z pracy, nie rozpoczynał dnia od szukania ciekawych ofert zatrudnienia, gdzie może mu zapłacą więcej. Kandydat do pracy jednak rzadko przejmuje się problemami pracodawcy. On wie co innego - bezrobocie w Polsce wynosi około 20% i nie może stawiać wygórowanych żądań płacowych, jeśli nie chce, żeby pracodawca szybko z niego zrezygnował. Ale co oznacza „wygórowane żądanie”? Z listy płac? Portal Pracuj.pl, Gazeta Wyborcza i inne media przeprowadzają co roku badania płac, tworząc listy. Można się z nich dowiedzieć, ile zarabiają przedstawiciele wielu zawodów. Ale przecież to, że ktoś zarabia 1000 złotych nie oznacza, że inna osoba ma też tyle zarabiać. Byłem na rozmowie kwalifikacyjnej, wspomina Marek, absolwent medycyny. Starałem się o stanowisko przedstawiciela medycznego. Rekruter zapytał mnie, ile chciałbym zarabiać. Odpowiedziałem, że 3500 złotych. Dlaczego akurat tyle - zapytano mnie. Bo przeczytałem w „liście płac”, że tyle zarabia przedstawiciel w firmie podobnej wielkości... I rozmowa się w zasadzie skończyła: powiedzieli mi, że skoro chcę tyle, to oni wolą zatrudnić „tamtego z listy”, który już ma doświadczenie zawodowe... W tym przypadku pracodawca nie dał szans na negocjacje. Ale nawet wówczas gdy daje, nie wszyscy kandydaci wiedzą, jak z tej okazji skorzystać. A do takiej rozmowy trzeba się odpowiednio przygotować. Poszukujący pracy powinien zastanowić się, jaka jest minimalna kwota, za którą zgodzi się pracować. Rozważyć, czy jest w takiej sytuacji, że musi przyjąć każdą pracę za każde

pieniądze, czy jednak warto trochę powybrzydzać. Kandydat prosto po studiach musi mieć jednak świadomość, że mając niewielkie lub żadne doświadczenie zawodowe, znajduje się na słabej pozycji. Osoby bardziej doświadczone są w lepszej sytuacji, jednak i one nie mogą być zbyt rosz-

czeniowo nastawione wobec pracodawcy, wiedząc, że również wśród specjalistów z wieloletnim stażem pracy bezrobocie nie jest niskie. Podstawową zasadą negocjacji jest ukrywanie rzeczywistych oczekiwań. Warto na początku podać sumę nieznacznie (np. o 15%) wyższą od tej, na której naprawdę nam zależy. Daje to pole do dyskusji, a osiągnięty kompromis nie musi być krzywdzący dla kandydata. Zdarzyć się jednak może, że pracodawca nie ma pola manewru. Może dać zaplanowane 1500 zł miesięcznie i ani grosza ponad to. Jeśli oczekiwaliśmy więcej, to może jest inny sposób na zrekompensowanie niższej pensji? Bonus zrekompensuje? Świadczenia pozapłacowe są coraz popularniejszym składnikiem wynagrodzenia, stosowanym zarówno przez duże, jak i mniejsze firmy, które nie mogą (lub nie chcą) wypłacać wyższych pensji. Finansowanie kursów języków obcych, karnety na siłownię, obiady w stołówce pracowniczej - to tylko niektóre z możliwości. Czasem nawet warto zrezygnować z ubiegania się o pensję o 100 złotych wyższą, a w pełni korzystać z

dodatkowych opcji. W najgorszym razie, jeśli pracodawca nie ma możliwości dodania „bonusu”, można chociaż wynegocjować urlop w większym wymiarze niż przewiduje Kodeks pracy. To też jest coś warte. Izabela Michaliszyn, konsultant Hudson Human Capital Solutions: Starający się o pierwszą pracę rzadko decydują się na negocjowanie płacy. Zależy im przede wszystkim na zatrudnieniu, godzą się zazwyczaj od razu na warunki pracodawcy. Nieliczni starają się negocjować. Nie zawsze mogą liczyć na sukces, bo często firmy mają sztywne stawki dla absolwentów. Ale próbować warto. Temat płacy pojawia się na ogół pod koniec rozmowy kwalifikacyjnej, kiedy zostały już omówione kwestie merytoryczne i dzieje się to raczej z inicjatywy pracodawcy. Zazwyczaj pada pytanie, jakiego wynagrodzenia oczekujemy. Jeśli nie czujemy, że jest to już dobry moment, warto spróbować uniknąć odpowiedzi mówiąc, że chcielibyśmy na temat płacy porozmawiać później, kiedy będziemy mieli całość informacji dotyczących stanowiska. Pracodawca będzie też wtedy posiadał informacje o nas, pozwalające mu dostrzec w nas wartościowego pracownika. Swoje oczekiwania finansowe warto sformułować jako widełki, przy czym ich dolna granica nie powinna być naszym „minimum socjalnym” - jest wówczas pole do negocjacji. Dobrze też wiedzieć, o jakiej umowie dotyczącej pracy rozmawiamy, i czy w zakres wynagrodzenia wchodzą jakieś dodatkowe bonusy lub być może system szkoleń jest na tyle atrakcyjny, że warto mniej zarobić, ale za to więcej się nauczyć - co zaprocentuje w przyszłości. manko

45


N y racy

Jesteś Studentem –

Pracuj ... na rozsądnych zasadach We wcześniejszym numerze Manko pisaliśmy między innymi dlaczego pracodawcy chętnie zatrudniają studentów w kontekście kosztów owego zatrudnienia. Z kolei w innym numerze pisaliśmy o umowie o pracę jako o najbardziej rozpowszechnionej formie zatrudnienia. Dzisiaj natomiast ze względu na szczególny charakter Wydania, chcielibyśmy trochę powrócić do zatrudniania studentów, niejako w formie podsumowania.

Przypomnijmy zatem. Pisaliśmy wtedy że, powszechnie uznaną formą zatrudnienia studentów jest umowa zlecenie, rzadziej umowa o dzieło. Umowy te nie rodzą obowiązku odprowadzania przez pracodawcę składek na ZUS. Powoduje to, iż studenci są chętnie zatrudniani przez przedsiębiorców i w coraz większej mierze wypełniają ich braki kadrowe. Objawia się to w organizowanych przez firmy stażach i praktykach zawodowych dla studentów, a podjęcie takiego stażu czy praktyki wiąże się najczęściej albo z wolontariatem, albo właśnie z zatrudnieniem na umowę zlecenie lub o dzieło. Rzadko studenci zatrudniani są od razu na umowę o pracę, głównie z uwagi na wspomniane wysokie koszty tzw. „etatu”, obowiązki względem pracownika nakładane na pracodawcę przez przepisy prawa pracy, a także małą dyspozycyjność w okresie studiów. Wspomniany etat rodzi jak napisaliśmy powyżej nie tylko obowiązki kosztotwórcze ale także obowiązki związane z tzw. kadrami, a zatem szczegółową ewidencją czasu pracy i specjalnym jej zabezpieczeniem, co w dużej mierze regulują dosyć zawiłe w swej formie przepisy BHP. Przyjrzyjmy się co dla Ciebie jako studenta oznacza zawarcie umowy zlecenia. Przez umowę zlecenie zleceniobiorca (student) zobowiązuje się do dokonania określonych czynności prawnych dla zleceniodawcy (pracodawca) zaś zleceniodawca do wypłaty określonego wynagrodzenia za wykonaną umowę oraz do zwrócenia przyjmującemu zlecenie wydatków, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia. Należy pamiętać jednak że w przypadku najbardziej popularnej formy jaką dla studenta jest zlecenie, nie są opłacane składki na ubezpieczenie społeczne oraz nie chroni zleceniobiorcę prawo pracy. Jeżeli zatem jako student masz wątpliwości co do swojego przełożonego z którym podpisujesz umowę, a w szczególności co do tego czy wypłacone zostanie Ci wynagrodzenie – zastanów się czy warto w ogóle taką umowę podpisać, czy może porozmawiać o innej formie jaką może być np. umowa o pracę, bowiem iż w przypadku sporu możesz iść do sądu, ale mając podpisane zlecenie będziesz 46

manko

występował nie w sądzie pracy ale w sądzie cywilnym, gdzie udowodnić winę jest o wiele trudniej. Przyjrzyjmy się teraz umowie o dzieło, bowiem zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego przez umowę o dzieło wykonawca dzieła (student) zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zlecający dzieło (pracodawca) do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło w przeciwieństwie do umowy o pracę i zlecenia to umowa rezultatu. Oznacza to, że liczy się, by zamówione dzieło zostało wykonane i ważne jest, by rezultat był osiągnięty i miał indywidualny charakter. Nie można, więc zawierać tej umowy na wykonanie produktów powszechnie dostępnych. Istotą tej umowy jest, zatem nie sama sprzedaż wytworzonego dzieła, ale indywidualny wysiłek osoby je wytwarzającej. Umowę o dzieło podpisujemy, gdy powierzono nam do wykonania stanowiące całość zadanie. Może to być na przykład wykonanie projektu graficznego, reklamy, strony internetowej, wyremontowanie mieszkania, zaprojektowanie rysunków do książki, napisanie artykułu. Najczęściej i najchętniej podpisują tą umowę tak zwani twórcy i artyści, plastycy, tłumacze, architekci, a także osoby wykonujące wolne zawody: biegli księgowi, rzeczoznawcy, rewidenci. Wynika z tego że umowa o dzieło jest nie co bardziej przejrzystą formą gdyż liczy się tu rezultat, który jest jasno z góry określony, a przynajmniej taki być powinien. Zadbajmy zatem aby dzieło i jego charakterystyka była z góry dokładnie nazwane i opisane. Nie pozwólmy na zapisy w stylu: przedmiotem zamówienia jest wykonanie strony internetowej według wskazań zamawiającego, bo zamawiający będzie mógł ciągle zmieniać zdanie i swoje plany a my będziemy musieli ciągle dla niego owe poprawki wprowadzać i zamiast wykonać dzieło w dwa tygodnie, zajmie nam to miesiąc, albo i dłu-

żej. Umowa o dzieło również nie otacza nas ochronnym parasolem Prawa Pracy i nie zapewnia nam ewentualnych świadczeń emerytalno – rentowych, w postaci wypłaconych środków z pieniędzy przelanych wcześniej ze składek ZUS, ale cóż nie zawsze można mieć wszystko. Jeżeli jednak założymy że możemy mieć wszystko, czyli i pieniądze i bezpieczeństwo i dodatkowe świadczenia – to zdecydowanie zakładamy że mamy umowę o pracę, która dla pracowników jest formą zdecydowanie najlepszą, dla pracowników – na pewno, dla pracodawców – zdecydowanie nie. Popatrzmy jak to wygląda. Przede wszystkim należy pamiętać, że umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca powinien, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 K.P.). Niezależnie od rodzaju umowy o pracę (na okres próbny, na czas wykonywania określonej pracy, w zastępstwie, na czas określony i na czas nieokreślony), pracownik w momencie zawarcia jej z pracodawcą podlega szczególnej ochronie i nabywa pewne prawa. Podstawowym jest prawo do minimalnego wynagrodzenia, którego kwota jest gwarantowana przepisami prawa pracy i w bieżącym roku na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2005 r. (Dz.U. nr 201, poz. 2062) wynosiła


N y racy 1.

PŁACA PODST. (BRUTTO):

849,00 zł

10.

OGÓŁEM PRZYCHÓD:

849,00 zł (poz. 1+poz. 2)

2.

Premia + inne dodatki:

0,00 zł

11.

Koszty uzyskania przychodu:

102,25 zł

3.

Podst. Wymiaru składek na ZUS

849,00 zł

12.

Podstawa wymiaru składki na NFZ:

690,15 zł (poz. 10-poz. 9)

4.

Ubezp. emerytalne:

82,86 zł (9,76% poz. 3)

13.

Podstawa podatku:

5.

Ubezp. rentowe:

55,19 zł (6,50% poz. 3)

14.

Zaliczka na podatek:

6.

Ubezp. chorobowe:

20,80 zł (2,45% poz. 3)

15.

7.

Ubezp. wypadkowe:

8.

a)Fundusz Pracy i b)FGŚP:

9.

RAZEM ZUS pracownika: KOSZT PRACODAWCY: 1025,51zł

16,39 zł

(0,97%-3,86%, przyjmiemy 1,93% poz. 3) a) 20,80 zł+b) 1,27 zł=22,07zł (2,45% poz. 3 i 0,15 poz. 3) 158,85 zł Poz. 10 + 176,51 zł (poz. 9+poz .7+poz. 8b)

588,00 zł (poz .10-poz. 9-poz. 11, zaokr. do 1 zł) 67,55 zł (19% poz. 13-44,17 zł kwota wolna z podatku)

Składka na ubezp. zdrowotne potrącona: Składka zdrowotna odliczana od podatku:

53,49 zł (7,75% poz. 12, nie więcej niż poz. 14)

17.

Zaliczka na podatek:

14,10 zł (poz. 14-poz. 16)

18.

Zasiłek rodzinny, itp.

0,00 zł

16.

DO WYPŁATY: 617,39 zł

58,66 zł (8,5% poz. 12)

(poz. 10-poz. 9-poz. 15poz. 17+poz. 18)

brutto: 849,00 zł. Pracownik ma również prawo m.in. do: premii uznaniowej i motywacyjnej, urlopu wypoczynkowego, zapłaty za nadgodziny oraz pozostałych świadczeń wynikających ze stosunku pracy takich jak np. zasiłki chorobowe, wypadkowe, opiekuńcze, a także rodzinne i pielęgnacyjne. Wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę określane jest zwykle w kwocie brutto. Przedstawiamy, więc Państwu poszczególne składniki tegoż wynagrodzenia na przykładzie płacy minimalnej (tabela). Jak Państwo widzicie wynagrodzenie

z umowy o pracę jest obarczone znacznymi obciążeniami budżetowymi (składki ZUS + podatek dochodowy). Pracodawca jest zobowiązany do 15 dnia każdego miesiąca odprowadzić z wynagrodzenia pracownika należną składkę do ZUS, a do 20 dnia każdego miesiąca zapłacić Fiskusowi należną zaliczkę na podatek dochodowy, którą na koniec roku rozliczamy w PIT - 37. Pamiętajmy, że gdy pracodawca w naszym imieniu nie odprowadzi w części lub całości składek na ZUS to wszelkimi konsekwencjami tego faktu obciążony jest pracodawca, a pracownik po-

mimo braku wpłat ma prawo do korzystania ze wspomnianych świadczeń. Pozwolę sobie zatem na wysnucie wniosku końcowego. Jeżeli pracować może być wolontariat – jeżeli już zarabiać, może być dzieło i zlecenie, jeżeli już zarabiać bezpiecznie – tylko umowa o pracę, ale decyzja i tak zawsze należy do Państwa. Pamiętajmy, że im bardziej się obwarujemy, tym mniej będziemy atrakcyjni dla potencjalnego Pracodawcy.

Pracodawcy mają więc kilka sposobów zatrudnienia studentów, a z uwagi na możliwość obniżenia kosztów takiego zatrudnienia, poprzez nieobowiązkowe ubezpieczenia społeczne (ZUS) studentów, którzy nie ukończyli 26 roku życia (art.6 ust. 4)1] wybierają najczęściej umowę zlecenie lub umowę o dzieło. Oznacza to, że zatrudniając takie osoby pracodawca nie ma obowiązku opłacania za nie składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od kwoty wynagrodzenia brutto, jak również opłacania pozostałych ubezpieczeń (zdrowotne, wypadkowe, FP i FGŚP). Warto zaznaczyć, że nie jest ważny tryb studiów (dzienny czy zaoczny), nie dotyczy to jednak studiów podyplomowych i doktoranckich. Ważny jest natomiast fakt, iż studenci na mocy ustawy[2] korzystają ze świadczeń zdrowotnych, a składkę, która jest finansowana z budżetu państwa (art.28

ust. 2) opłaca za nich szkoła wyższa (art. 28 ust.1 pkt. 6). Dla przedsiębiorczych studentów istnieje również możliwość zawarcia umowy o współpracę lub umowy agencyjnej, zawieranej pomiędzy podmiotami gospodarczymi, co obliguje do założenia własnej działalności gospodarczej, czyli tzw. samozatrudnienia. Taka forma zarabiania dla studenta daje największe możliwości bycia niezależnym, co do poziomu wynagrodzenia i czasu pracy, narzuca jednak obowiązki wynikające z przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym), jak i pewne stałe koszty prowadzenia tej formy zarobkowania. Podsumowując nasze rozważania należy zwrócić uwagę, iż ważne dla każdego studenta w okresie nauki na uczelni powinno być zdobycie jak największego

doświadczenia zawodowego. Zwiększa to bowiem szanse na wykazanie się przed przyszłym pracodawcą własną kreatywnością i zaangażowaniem, a tym samym zdobycie ciekawej pracy. Studenci, którzy aktywnie pragną zdobywać doświadczenie zawodowe na pewno będą musieli z opisanych powyżej form zatrudnienia korzystać, dobrze jest bowiem by oprócz samego działania i pracy dokumentowali swoje zaangażowanie zawodowe i uzyskane w ten sposób doświadczenie wspomnianymi wyżej umowami.

Bartosz Krzysztof MIŁY Zaber&Zaber Financial sp. z o.o.

Z&Z Financial (Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.) 2 (Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, Dz. U. z 2003 r., nr 45, poz. 391 z późn. zm.) 1

manko

47


N y racy

Zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez staże absolwenckie Czy warto rozważać podjęcie zatrudnienia w ramach stażu, czy nie będzie to marnotrawienie czasu i nie lepiej szukać od razu pracy? Jeżeli już nastąpi decyzja o podjęciu stażu, to kiedy przystąpić do programu stażowego? Do stażu warto przystąpić w każdej chwili, kiedy tylko pozwalają na to okoliczności a praca nie będzie kolidować z nauką. Staż lub praktyka może w korzystny sposób wpłynąć na napisanie rozprawy naukowej, ponieważ będzie ona mieć wymiar praktyczny. Niejednokrotnie dokonywanie obserwacji i badań w firmie pozwala na formułowanie wniosków potrzebnych potwierdzenia postawione wcześniej tezy. Staż daje wiele korzyści, przy czym najważniejsze jest zdobycie doświadczenia zawodowego. Istotne jest również to, że zwykle są organizowane za pośrednictwem Uczelni, a zatem dla studenta kończącego studia jest to łatwiejsza forma zmiany statusu ze studenta na pracownika. Ponadto, aby zostać osobą wybraną do odbycia stażu nie ma potrzeby przechodzenia wielu etapów rekrutacji, nie mówiąc już o tym, że mogą one być znacznie łatwiejsze i mniej stresujące. Obecnie znakomita większość uczelni oferuje swoim studentom możliwość odbycia staży w różnych firmach. Tym samym szkoły nie tylko wspierają aktywność wśród studentów, ale również rozwijają współpracę na poziomie nauka-biznes. Jedną z ofert Akademii Ekonomicznej, wartą polecenia, jest oferta staży absolwenckich w ramach projektu „System przekazywania wiedzy poprzez staże Zespołów Konsultingowych w małopolskich przedsiębiorstwach”. Z udziału w projekcie mogą skorzystać osoby, które spełniają kilka kryteriów, tj. a) są zameldowane w Małopolsce, b) mają status absolwenta kierunku ekonomicznego (niekoniecznie z AE), c) nie mają ukończonych 25 lat. Jest to oferta dla osób kończących studia, które szukają doświadczenia zawodowego i samodzielności w pracy, a także chciałyby się wykazać samodzielnością i dpowiedzialnością. Udział w projekcie daje wspaniałą szansę na pozyskanie ciekawego doświadczenia. Oferowany w wymiarze półrocznym staż ma bowiem charakter pracy konsultanta - doradcy, który może 48

manko

w bezpośredni sposób przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa. Osoby wybrane w drodze rekrutacji będą tworzyć dwuosobowe Zespoły Konsultingowe, realizujące usługi dla firmy, w której odbędą staż. Można zatem do udziału w projekcie namówić kolegę lub koleżankę i wspólnie przyczynić się do rozwoju firmy. Każdy Zespół otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2000zł, czyli po 1000zł dla jednej osoby. Usługi świadczone pracodawcom obejmują napisanie trzech wniosków o dofinansowanie. Wnioski przygotowuje jeden zespół dla swojego przedsiębiorstwa. W związku z tym, że charakter pracy jest bardzo twórczy i nie wymaga ciągłego przebywania w firmie, wymiar czasu pracy dla członków Zespołu Konsultingowego będzie nienormowany. Monitoring pracy zespołów to raporty z zaawansowania wniosków zatwierdzane przez Przedstawiciela firmy. Zespoły nie będą pozostawione same sobie. Przez cały okres trwania projektu będą otrzymywały wsparcie eksperckie ze strony AE. Tym samym realizowany będzie transfer wiedzy z AE do MŚP. Udział w projekcie na pewno pozwoli uczestnikom na raźniejszy start zawodowy. Korzyści z udziału w inicjatywie są dwojakie: * z jednej strony absolwenci otrzymują bardzo ciekawą i rozwojową pracę * z drugiej strony firmy uzyskają usługi, za które normalnie przyszłoby im płacić. Rekrutacja do projektu jest otwarta. Do udziału można się zapisywać już te-

raz. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne w Dziale Współpracy z Zagranicą - budynek „Księżówki”, pokój K8. Powstała również specjalna strona internetowa www.konsulting.ae.krakow.pl, na której zawarte są informacje na temat projektu, m.in. regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy. W DWZ prowadzona jest lista osób, które chciałyby wziąć udział w projekcie, ale jeszcze nie są absolwentami. Warto dodać jeszcze jedną ważną informację dotyczącą projektu. W związku z tym, że dzięki transferowi wiedzy będzie możliwa współpraca z wieloma innowacyjnymi firmami, możliwe będzie również wykorzystanie posiadanych kontaktów do stworzenia studentom AE możliwości odbycia ciekawej praktyki. Dlatego też już teraz studenci III i IV roku mogą zgłaszać swoje zainteresowanie odbyciem praktyki w innowacyjnych firmach do Działu Współpracy z Zagranicą. Warto zatem już teraz być aktywnym i interesować się na bieżąco tym, co ciekawego AE oferuje studentom i absolwentom. Staże absolwenckie są przykładem dostrzeżenia przez Akademię problemów, z jakimi borykają się osoby przedsiębiorcze, pełne chęci i pomysłów na własny rozwój. Wykorzystanie szansy na ciekawe doświadczenie z udziału w prezentowanym projekcie może nawet przyczynić się do późniejszego zatrudnienia w firmie, dla której realizowane były usługi konsultingowe. Tomasz Kusio, Dział Współpracy z Zagranicą, Uczelniany Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych


Przeięirść

Rusza IV edycja ogólnopolskiego konkursu

„Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości” Celem konkursu jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych Polaków, identyfikacja barier hamujących rozwój przedsiębiorczości oraz wypracowanie rozwiązań na rzecz ich likwidacji. Konkurs kieruje do młodych ludzi pytanie o zmiany w otoczeniu ekonomicznym i legislacyjnym, mające na celu pobudzanie do przedsiębiorczych kroków. Spośród pomysłów zawartych w najlepszych pracach konkursowych tworzone są studenckie projekty ustaw, przekazywane następnie jako „głos polskiej młodzieży” na ręce Marszałka Sejmu RP oraz Premiera Polskiego Rządu. W ramach IV konkursu odbędzie się 15 edycji regionalnych w największych polskich ośrodkach akademickich oraz edycja amerykańska i europejska z zakończeniem w Parlamencie Europejskim (dla Polaków przebywających za granicą). Edycja małopolska organizowana jest przez Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club. Konkurs jest organizowany pod patronatem Honorowym Kanclerza Małopolskiej Loży BCC, Prezydenta Miasta Krakowa, Wojewody Małopolskiego, Rektora AGH. Głównym Partnerem jest firma ASTOR. Konkurs został zainaugurowany 14 lutego warsztatem „Search Conference”, zorganizowanym w Urzędzie Miasta Krakowa. „Swoją formą przypominał on układanie puzzli, gdyż każdy uczestnik był niezbędnym elementem układanki, wnosząc do dyskusji swoje przemyślenia i doświadczenia” - mówi Karolina Zaręba, koordynator konkursu w regionie małopolskim. „W Sali Obrad UMK zasiedli przedstawiciele władz miasta, przedsiębiorców oraz najaktywniejszych studentów, aby wspólnie, ponad wszelkimi podziałami stworzyć wspólnie BIZNESPLAN DLA REGIONU”. Marszałek Województwa Małopolskiego pan Witold Śmiałek odpowiadał na wszelkie pytania dotyczące naszego regionu, studenci oraz przedsiębiorcy brali aktywny udział w dyskusji, a cały warsztat był prawdziwą burzą mózgów. Uczestnicy pracowali również w grupach pod przewodnictwem Kanclerza Loży Małopolskiej BCC pana Marka

Piwowarczyka, prezesa zakładu graficznego Colonel Karola Marca, pana Wojciecha Kmiecika z firmy Astor, jak również przedstawicieli władz miata z Wydziału Strategii i Rozwoju. Wypracowane postulaty przedstawiane były na forum i poddane pod dyskusje pozostałych uczestników. W miarę upływu czasu dyskusja zaczęła przeistaczać się w „prawdziwy bój”, ale na szczęście nad wszystkim czuwał prowadzący pan Dariusz Bohatkiewicz z TVP3. Warsztaty trwały kilka godzin, i gdyby nie późna godzina oraz towarzyszace temu dniu święto, z pewnością rozmowa toczyłaby się dalej. Na zakończenie uczestnicy udali się na uroczysty obiad przygotowany przez Restauracje Kwatera, na Salę Kupiecką, gdzie dalej toczyła się dyskusja. Wypracowane propozycje zostaną wykorzystane do ułożenia Biznesplanu dla Polski, który ma przyczynić się do przyspieszenia rozwoju przedsiębiorczości wśród polskiego społeczeństwa oraz sprawić, aby młodzi Polacy nie musieli wyjeżdżać z kraju w celu realizacji swoich marzeń. Wcześniejsze edycje konkursu zakończyły się przekazaniem po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu Marszałkowi Sejmu Markowi Borowskiemu w obecności wicepremiera Jerzego Hausnera i innych członków Rządu RP studenckich ustaw i petycji, ułatwiających zakładanie i prowadzenie własnej firmy. „W ubiegłym roku edycja małopolska miała doskonałe przełożenie wśród studentów jak również Partnerów. Główną nagrodą były studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania, zaś nagroda przypadła studentowi Akademii Ekonomicznej w Krakowie” - mówi Zaręba. Poparcie dla działalności SF BCC wielu środowisk politycznych i naukowych sprawiło, iż obecnie studenckie ustawy znajdują się w pracach komisji gospodarki Sejmu RP, otrzymując poparcie Polskiego Rządu.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto ma pomysł na zmianę w polskiej rzeczywistości. Pracę z opisem pomysłu (szablon pracy oraz więcej informacji na stronie www.twrp.pl) należy przesłać na adres konkurs@sfbcc.org.pl. Pięć najlepszych prac z każdej edycji regionalnej (wyłonionych przez Kapituły Regionalne) zostanie nagrodzonych oraz trafi do konkursu ogólnopolskiego i oceny Kapituły Krajowej. Istnieje więc możliwość zostania laureatem konkursu dwukrotnie. Praca konkursowa powinna zawierać opis pomysłu na zmiany w polskim prawie, przepisach, mentalności Polaków, edukacji, pracy urzędów i instytucji, itp., które to przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości w naszym kraju oraz do ułatwienia młodym Polakom zakładania i prowadzenia własnych firm. Nagrody w konkursie małopolskim to płatne praktyki w krakowskich firmach, kursy, szkolenia, nagrody pieniężne przyznane przez Rektora AGH. Zapraszamy do udziału w Konkursie!!! Jakub Marczyński Studenckie Forum Business Centre Club manko

49


Przeięirść

INICJATYWY DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawił się w Polsce szereg rozmaitych inicjatyw mających na celu promocję i wsparcie rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych osób. Trend ten jest rzecz jasna ze wszech miar pożyteczny i nie trzeba chyba nikogo przekonywać o jego wysokiej użyteczności, lecz wielość i różnorodność podejmowanych działań sprawia, że niesłychanie łatwo się w tym gąszczu pogubić. W tej sytuacji postanowiliśmy dokonać ogólnego przeglądu najciekawszych inicjatyw podejmowanych zarówno na szczeblu lokalnym jak i w skali całego kraju.

Omawiane działania organizowane są przez rozmaite instytucje od organizacji pozarządowych począwszy, poprzez agencje rządowe, wojewódzkie urzędy pracy, stowarzyszenia i prywatne firmy, aż po wyższe uczelnie. Jedną z pierwszych organizacji w Polsce, która postanowiła pomóc młodym ludziom w urzeczywistnianiu ich biznesowych planów jest Studenckie Forum BCC. SFBCC jest odłamem Business Centre Club, największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju. Powstało ono w 1999 roku z inicjatywy Instytutu Lobbingu BCC. Najważniejszym celem działalności tej organizacji jest propagowanie idei przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. W zakresie przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów, SFBCC działa w dwóch głównych obszarach: tworzy na terenie całego kraju sieć AIP, czyli Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz przeprowadza kolejne, coroczne edycje Konkursu na Biznes-plany. 1. Akademickie inkubatory przedsiębiorczości. Grupa pierwszych dziesięciu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości [AIP] rozpoczęła działalność na uczelniach w różnych częściach Polski 18 października 2004 roku. Od tego czasu ich sieć systematycznie się powiększa. Projekt ten skierowany jest w szczególności do studentów studiów dziennych, zaocznych oraz wieczorowych uczelni wyższych w Polsce, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Inkubatory oferują wsparcie dla młodych przedsiębiorców w najtrudniejszym, początkowym okresie funkcjonowania firmy, umożliwiając rozpoczęcie działalności przy zminimalizowanym poziomie kosztów i ryzyka. Do głównych korzyści członkostwa w inkubatorze należą: * około 2000 PLN oszczędności w każdym miesiącu uczestnictwa [mniejsze koszty 50

manko

związane z prowadzeniem działalności w ramach inkubatora] * doradztwo i pomoc ekspercka w realizacji pomysłu na biznes * brak konieczności płacenia składek ZUS, opłat za prowadzenie księgowości, obsługę konta bankowego i usług prawnika [dzięki funkcjonowaniu jako pion w inkubatorze] * dostęp do stanowisk komputerowych, telefonu, faksu, komputera, drukarki i podstawowych urządzeń biurowych * możliwość korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej * prowadzenie księgowości firmy przez biuro rachunkowe inkubatora [wspólne biuro rachunkowe oraz księgowa dla wszystkich podmiotów w obrębie jednego inkubatora] * darmowe porady prawno-podatkowe * możliwość pozyskiwania kontraktów dzięki współpracy z lożami regionalnymi Business Centre Club * system szkoleń dla osób prowadzących firmy w inkubatorze * pomoc w promocji i reklamie * pomoc w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje * konto mailowe i możliwość stworzenia strony w serwisie inkubatory.pl

Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie www.inkubatory.pl. 2. Konkurs na biznes-plany Konkurs to inicjatywa, której celem jest umożliwienie studentom, autorom najlepszych pomysłów na biznes, założenia firmy w ramach AIP. Projekt skierowany jest do młodych osób do 30 roku życia, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą. W efekcie konkursu autorzy najlepszych biznes-planów otrzymają nagrody pieniężne i będą mieli możliwość rozpoczęcia realizacji swoich pomysłów, zakładając firmy w ramach AIP. Nagrodami dodatkowymi dla najciekawszych pomysłów, poza szansą rozpoczęcia działalności gospodarczej w AIP, są laptopy z kartą GPRS oraz stypendia pieniężne na rozwój firmy. 3. Program „Mój Własny Biznes” Program ruszył w październiku 2005 roku. Jego organizatorem jest Centrum Doradztwa Biznesowego [CDB] sp. z o.o. Firma ta jest akredytowanym przez PARP doradcą w zakresie pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności oraz w zakresie wdrażania


Przeięirść do firm strategii opartych na rozwiązaniach innowacyjnych i nowych technologiach. Celem Programu jest promowanie idei przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród młodych Polaków. Ponadto, do głównych zadań Programu należy udzielanie wsparcia osobom posiadającym pomysł na własny biznes we wdrożeniu tego pomysłu. W ramach tego Programu uczestnicy mogą liczyć na merytoryczną pomoc przy zakładaniu działalności, wsparcie przy pisaniu biznes-planu oraz konsultacje w zakresie finansowych aspektów prowadzenia działalności. Jednym z elementów Programu są bezpłatne konferencje organizowane na warszawskich Uczelniach. Ich celem jest przedstawienie szans i zagrożeń wynikających z prowadzenia własnej firmy, przekazanie informacji o możliwościach finansowania działalności oraz wskazanie dostępnych obecnie w Polsce możliwych źródeł pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla osób uruchamiających firmę. W ramach tego Programu CDB współorganizuje również Targi Pracy. W trakcie Targów przedstawiciele CDB przeprowadzą dwuczęściowe warsztaty, na których omawiana będzie problematyka samozatrudnienia jako alternatywnej ścieżki kariery dla absolwentów wyższych uczelni. Kolejnym działaniem w ramach Programu jest inicjatywa pod hasłem „Biznes Plan Mojego Sukcesu”. Autorzy najciekawszych pomysłów biorących udział w Konkursie mają szanse na pozyskanie od inwestorów finansowania na urzeczywistnienie swoich planów. Partnerami tego programu są: Konfederacja Pracodawców Polskich, Urząd Pracy w Warszawie, Magazyn Network, Magazyn Dla Studentów „Dlaczego” oraz portale internetowe pracuj.pl i korba.pl. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie: www.cdb.pl/moj_biznes.php 4. Programy finansowane ze środków UE Kolejnym przykładem aktywności na rzecz przeciwdziałania bezrobociu wśród absolwentów są projekty realizowane przez organizacje działające przy krakowskich uczelniach. Działania te finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Ich celem jest inicjowanie tworzenia nowych mikroprzedsiębiorstw oraz wsparcie ich działalno-

ści w pierwszym etapie funkcjonowania. Składają się one z kompleksowego pakietu szkoleniowego, specjalistycznego doradztwa oraz wsparcia finansowego. Aktualnie, tylko na terenie województwa małopolskiego realizowanych jest aż 6 tego rodzaju przedsięwzięć, m. in.: I. „Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą” projekt realizowany przez CITTRU (Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju UJ). II. „Start w Biznesie” - prowadzony przez Krakowską Szkołę Wyższą III. „Inicjatywa” - będąca przedsięwzięciem Stowarzyszenia Edukacja dla

Przedsiębiorczości działającego przy AE w Krakowie. I. „Zostań Skutecznym Przedsiębiorcą” Realizację działań zaplanowanych w ramach tego projektu rozpoczęto w lipcu 2005, ich zakończenie planowane jest na koniec 2006 roku. Oferta kierowana jest do: * studentów ostatnich lat studiów uczelni województwa małopolskiego do 25 roku życia * absolwentów małopolskich uczelni, w szczególności doktorantów oraz młodych pracowników nauki manko

51


Przeięirść * osób, które nie są zarejestrowanych w WUP [Wojewódzkim Urzędzie Pracy] jako bezrobotne * osób, które nie prowadziły działalności gospodarczej po 1 stycznia 2004 roku. Projekt realizowany jest w 3 turach, z których każda obejmuje: a). Cykl szkoleń mających na celu przygotowanie do założenia własnej firmy w wymiarze 60 godzin; Skorzysta z nich 20 osób b) Doradztwo indywidualne przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej w wymiarze 8 godzin dla grupy 20 osób c) Wsparcie finansowe w dwojakiej postaci: * jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 23.500 PLN, pokrywająca przy tym 75% kosztów inwestycji * wsparcie pomostowe w kwocie 700 zł miesięcznie, wypłacane przez okres pierwszych 6 miesięcy działalności nowej firmy Wsparcie powyższe otrzymają trzy osoby, wyselekcjonowane z powyższej 20osobowej grupy, których pomysł na biznes zostanie najlepiej oceniony przez ekspertów i którzy zdecydują się na rozpoczęcie działalności w ramach programu. Dodatkowo dla tych osób projekt przewiduje kolejne 20 godzin doradztwa indywidualnego, już po założeniu nowego mikroprzedsiębiorstwa. R

E

K

Projekt zakłada przeprowadzenie 3 edycji konkursu wedle tego schematu, zatem w sumie jego efektem ma być powstanie 9 nowych mikroprzedsiębiorstw. II. „Start w Biznesie” Projekt ten realizowany jest przez Krakowską Szkołę Wyższą. Jego główne założenia oraz wymagania dotyczące uczestników pokrywają się w znacznej mierze z przedstawioną powyżej inicjatywą UJ. Istniejące różnice dotyczą jedynie samego sposobu realizacji projektu. Wymienić wśród nich należy: * projekt zakłada przeprowadzenie tylko 1, nie 3 edycji L

A

M

Zdobądź doświadczenie, popraw swój angielski, zdobądź przyjaciół i podróżuj po USA!

Work Experience

CC USA

Biuro CCUSA:

Kraków, Rynek Kleparski 4/13 poniedziałek 11-15, wt-czw 11-13, piątek 11-17

Dyżury INFO:

MANKO, AE, Budynek Ustronie, pok. 515 poniedzialek 14-16 NZS AGH, Budynek C1, pok. 312B wtorek 15.30-17.30

Kontakt:

Katarzyna Furman 606361499 Marcin Bernacki 505461059 krakow@ccusa.com.pl

52

manko

A

* do etapu szkoleń zakwalifikowana zostaje jednorazowo grupa 40 osób, realizując program 30 godzin szkoleń dotyczących tzw. „umiejętności miękkich przedsiębiorcy” * po tym wstępnym etapie w projekcie pozostaje 30 osób, które realizują kolejne 90 godzin szkoleń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznes-planu * dotacja inwestycyjna wynosi maksymalnie po 5000 Euro dla grupy 15 uczestników lub po 2500 Euro, jeśli w ramach projektu pozytywnie zaopiniowaną działalność gospodarczą rozpoczną wszyscy jego uczestnicy III. „Inicjatywa” Stowarzyszenie „Edukacja dla Przedsiębiorczości” realizuje Projekt Inicjatywa w AE w Krakowie oraz w Krakowskiej Szkole Wyższej. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie inicjatywami tego rodzaju należy się spodziewać, że będą one z powodzeniem realizowane w kolejnych latach. Przykładowo, do pierwszego etapu rekrutacji w ramach projektu „Start w Biznesie” zgłosiło się około 250 osób. Pomimo, iż rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach tych projektów staje się udziałem relatywnie nielicznej grupy osób, inicjatywy te są szansą na realizację planów najbardziej przedsiębiorczych młodych ludzi, stanowiąc jednocześnie interesującą alternatywę dla zagranicznych wyjazdów zarobkowych. Marcin Nowak


Przeięirść

Czy warto obecnie założyć firmę? Nad powyższym pytaniem poważnie zastanawia się obecnie wiele osób - i nic w tym dziwnego. Trudny rynek pracy w Krakowie, gdzie bezrobocie ciągle utrzymuje się na wysokim poziomie, duża konkurencja ze strony osób kończących studia, a wreszcie niewielkie szanse na to, aby już na początku zarabiać wystarczająco dużo na samodzielne utrzymanie. Problem stanowi również to, że szukanie pracy zajmuje często sporo czasu, a trzeba wykazać się zwykle dużym samozaparciem i siłą woli, aby miejsce zatrudnienia znaleźć. Pomocnym elementem w znalezieniu pracy jest posiadanie doświadczenia i znakomitą okazją jest skorzystanie z oferty staży. Równie ciekawym pomysłem jest alternatywa samozatrudnienia, czyli założenia własnej firmy.

Założenie firmy również nie jest łatwe, jednak przemawia za tym wiele argumentów, które mogą pomóc w podjęciu decyzji. Jest to przede wszystkim wspaniałe wyzwanie dla osób przedsiębiorczych, które zawsze miały ciekawe pomysły i lubią same sobie być sterem, żeglarzem i okrętem. Prowadzący firmę jest szefem sam dla siebie i dlatego musi być osobą odpowiedzialną, potrafiącą realizować założone z góry cele. Skoro zatem prowadzenie firmy może być ciekawą przygodą, czemu ciągle pojawiają się obawy i gdzie tkwią bariery przy podejmowaniu decyzji. Odpowiedź jest prosta: pieniądze. Aby założyć firmę potrzebne są fundusze, a tych zwykle brakuje. Dlatego też interesującym programem, jaki dla studentów zaoferowała Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Dział Współpracy z Zagranicą) jest możliwość założenia a nawet prowadzenia firmy przez pół roku bez ponoszenia za to kosztów. Projekt pn. „Szkolenie i doradztwo z zakresu prowadzenia e-firmy” oferuje bezpłatne szkolenia, doradztwo a ponadto fundusze na założenie i prowadzenie własnej firmy w zakresie e-commerce. Projekt skierowany jest w głównej mierze do osób młodych: studentów IV i V roku oraz „świeżych” absolwentów. Oferta obejmuje 210 godzin szkoleń, które ogółem trwają 4 miesiące. Kompleksowość szkolenia polega na tym, że omówione zostaną w bardzo szerokim zakresie, zagadnienia prowadzenia działalności e-commerce. Siedem bloków tematycznych szkoleń przewiduje omówienie m.in. zagadnień zarządzania, reklamy, finansów i prawa, w zakresie prowadzenia e-firmy. Szkolenia będą prowadzone od lutego i skorzystają z nich osoby

zameldowane w Małopolsce, które będą chciały sprawdzić się w roli przedsiębiorcy. Chociaż projekt przewiduje dużą liczbę godzin, będą one prowadzone przez prawie cały semestr, dodatkowo w systemie zaocznym tj. w piątki popołudniami i w soboty. Dzięki temu w szkoleniu będą mogły wziąć udział nie tylko osoby uczące się, ale również pracujące. Dzięki dużej liczbie godzin uczestnicy otrzymają szansę na bardzo dokładne zaplanowanie swojej działalności poprzez przygotowanie przemyślanego biznes-planu, który będą szlifować przez cały okres trwania szkoleń. Poza możliwością pozyskania funduszy, uczestnicy uzyskają cenną wiedzę,

popartą otrzymaniem dyplomu ukończenia kursu. Dlatego ważna będzie obecność na zajęciach oraz aktywne w nich uczestnictwo. Swoją aktywność będzie można przedstawić również za pośrednictwem Internetu: poza „tradycyjnymi” konsultacjami bezpośrednimi z wykładowcami, odbędą się konsultacje „wzajemne” realizowane za pośrednictwem forum online, moderowanego przez ekspertów. Korzyści od strony finansowej są również interesujące. Łączna suma funduszy dla korzystających z oferty wynosi ok. 10000zł, przy czym należy pamiętać, że środki na e-commerce niekoniecznie muszą być duże. Nie kupuje się przecież sklepu, ani mebli potrzebnych do ekspozycji towaru, funkcję taką pełni witryna internetowa. Omawiany projekt to jedyna w tym momencie inicjatywa w AE, która oferuje szkolenia e-commerce. Być może w przyszłości, po doświadczeniach związanych z realizacją programu powstaną inne, ciekawe przedsięwzięcia. Każdy zainteresowany może zapoznać się z informacjami o projekcie na stronie internetowej www.szkolenia.ae.krakow.pl. Ponadto osoby, które chciałyby w przyszłości wziąć udział w podobnych inicjatywach powinny skontaktować się z Działem Współpracy z Zagranicą, Budynek „Księżówki”, pok. K8. Tomasz Kusio - Dział Współpracy z Zagranicą, Uczelniany Zespół ds. Międzynarodowych Programów Badawczych manko

53


Przeięirść

Bądź szefem własnej firmy Jeśli nie wyobrażasz sobie 8 godzinnego czasu pracy (od 8 do 16 lub 22), nie lubisz wykonywać cudzych rozkazów i znosić kaprysów szefa. Jeśli lubisz niezależność, ryzyko, jesteś kreatywny lubisz negocjować. Chcesz pójść w ślady Billa Gatesa, Steva Wozniaka czy Henrego Forda, pomyśl o rozpoczęciu własnej działalności gospodarczej. Otuchy może dodać Ci informacja, że w Polsce 26% zatrudnionych to właśnie przedsiębiorcy oraz fakt, że spośród 2 milionów milionerów w USA, 90% prowadzi własne firmy. Krzepiące mogą tu być też liczne przykłady dzisiejszych liderów rynkowych, którzy zaczynali od przysłowiowego garażu czy straganu. Od czego więc rozpocząć? Pomysł. Jak tu zrobić dobry interes? Od tego pytania zwykle się zaczyna. Osoby kreatywne nie mają z tym problemu, jeśli komuś chwilowo brakuje inwencji, może posłużyć się obserwacją i rozmowami z innymi. Trzeba się, bowiem zastanowić, czego ludziom na rynku

brakuje, jakie ich potrzeby są niezaspokojone albo, które z ich potrzeb zaspakajane są nie profesjonalnie i za drogo. Tak, więc stajemy przed wyborem. Wybrać „błękitne oceany” dziewicze wody przez nikogo nie odkryte, nową niszę, w której nie ma konkurencji, czy stanąć do walki o klienta z konkurencją na już istniejącym rynku oferując lepszy lub tańszy produkt. W odnalezieniu naszej własnej niszy mogą nam pomóc cudze lub własne marzenia. Ile jest, bowiem nie zrealizowanych pomysłów, które czekają na kogoś, kto chce się za nie wziąć, kto zamieni wizje w realny plan działania. Innymi sposobami stworzenia pomysłu na własny biznes może być burza mózgów, która

może odbywać się w twoim mieszkaniu, leśnej polanie czy nad brzegiem Wisły. W to spokojne miejsce trzeba zaprosić kreatywnych znajomych, przyjaciół i po wyłączeniu radia, telewizora i telefonów komórkowych można zabawić się we wspólne fantazjowanie i wymyślanie pomysłów na biznes. Nie negując i nie krytykując nawet tych najbardziej „zakręconych” pomysłów, można puścić wodze fantazji i wpaść na coś, czego jeszcze nikt nie wymyślił lub brakło mu wiary i odwagi, aby się tego podjąć czy nawet publicznie wypowiedzieć. Po kilku (kilkunastu) godzinach pracy przerywanych posiłkami czy spacerem czas na wspólne podsumowanie, czyli wybór tych najlepszych. Czy to ma sens? Teraz czas na kalkulacje, określenie celów i możliwości działania. Budując podstawowy biznes plan zobaczymy ile potrzebujemy kapitału, pracowników, maszyn, jakich możemy spodziewać się zysków i jakie przy tym poniesiemy koszty. Zobaczymy wówczas czy pomysł jest opłacalny i możliwy do realizacji. Jeśli się na przykład okaże, że aby się opłacało prowadzić szkołę bengalskiego we własnym mieszkaniu potrzebujemy znaleźć 100 chętnych w rolniczym miasteczku liczącym 20 tys. mieszkańców. Musimy się poważnie zastanowić czy ma to jakikolwiek sens. Jeśli jednak uznamy, że jesteśmy w wstanie to zrobić, warto spróbować. Tato pożycz trochę kasy Jeśli już wiemy, że gra jest warta świeczki, czas zastanowić się nad kapitałem. To jest ściana, o którą rozbiło się już wiele kreatywnych, lecz pozbawionych wiary okrętów. Trzeba tu bowiem podjąć ryzyko. Ryzyko straty cudzych lub własnych pieniędzy. Ci, którzy tego nie potrafią, nie powinni brać się za interesy. Skoro jednak wierzymy w swój pomysł i chcemy zaryzykować, pojawia się pytanie skąd wziąć kapitał. Jest wiele dróg. Spadek, darowizna od dziadka, własna kasa zarobiona na wakacjach, to najbardziej komfortowe rozwiązania.

54

manko


Przeięirść Można też pomyśleć o spółce lub pożyczce. Pożyczyć można od rodziny lub w Banku, nigdy jednak od kolegi znajomego, bo to może zakończyć się tak, jak w filmie „DŁUG”, który powinni zobaczyć wszyscy młodzi przedsiębiorcy. Bank będzie oczekiwał zabezpieczenia (na wypadek jak byś nie mógł spłacić pożyczki) może to być dom, mieszkanie, samochód, pensja (jeśli gdzieś pracujesz) i profesjonalnego biznes planu, aby sprawdzić czy interes ma szanse powodzenia i czy pozwoli na spłatę pożyczki. Przed koniecznością zaciągnięcia pożyczki mogą Cię uchronić programy wspierania przedsiębiorczości tj. Inkubatory przedsiębiorczości o których mowa na stronie 50. Pomocne w tej kwestii mogą być też: - Fundusz Mikro (www.funduszmikro.com.pl), - Informator dla przedsiębiorców (www.msp.krakow.pl). - Program „Pierwszy biznes” (www.mgip.gov.pl), - ZPORRR (www.zporr.gov.pl), - Polska Fundacja Przedsiębiorczości (www.pfp.com), - Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych (www.psfp.org.pl) oraz Fundusz Poręczeń Kredytowych (www.bgk.com.pl/fundusze), o których szerzej będzie mowa w kolejnych wydaniach Manko. Ze wspólnikiem czy bez? Mamy kilka form prowadzenia własnej działalności. Może być to: 1) Jednoosobowa działalność gospodarcza, zatrudniająca jednego lub wielu pracowników. 2) Możemy też założyć spółkę cywilną lub osobową (spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo - akcyjną), spółkę kapitałową (czyli spółkę ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną). Sprawa spółek wymaga szerszego omówienia, co nastąpi w kolejnym Manko 46 (marzec 2006). W drogę po papiery Jeśli zdecydowałeś się sam prowadzić twój interes, masz już projekt,

www.lapdevelopment.com

biznes plan, kapitał lub realną szansę otrzymania kredytu, czas brać się do roboty i zakładać własna firmę. Czeka tu na Ciebie trochę formalności, które tylko na pierwszy rzut oka wydają się skomplikowane. Przygotuj się zatem do odwiedzenia następujących instytucji: Urząd Gminy, Urząd Statystyczny, Urząd Skarbowy, ZUS, Bank i Sanepid (w przypadku gastronomii). 1) Urząd Gminy. Trzeba tu wypełnić wniosek - wpis do ewidencji działalności gospodarczej (koszt 100 zł). To jest dokument podstawowy, niezbędny do rozmów w banku, kontroli czy rozpoczęcia negocjacji z poważnym kontrahentem. Na decyzję czeka się 14 dni. Zmiana kosztuje 50 zł, dlatego warto jak najszerzej określić przedmiot działalności. 2) Urząd statystyczny. Można tu „od ręki” otrzymać REGON (www.stat.gov.pl) 3) Bank. Trzeba założyć firmowe konto, niezbędne, aby otrzymać NIP. 4) Urząd skarbowy To miejsce, gdzie otrzymuje się NIP (www.mf.gov.pl), ustala się swoje płatności VAT (zgłoszenie rejestracyjne VAT, koszt 152 zł), formę opodatkowania podatkiem dochodowym i odpowiednią ewidencję księgową (podatkowa księga przychodów i rozchodów, karta podatkowa czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) 5) Teraz warto wyrobić pieczęć formową (nazwa firmy, adres, nr NIP i REGON)

6) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) to już ostatni krok. Jako przedsiębiorca masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zarówno za siebie jak i za sowich pracowników. Udało się masz 7 dokumentów, które kserujesz i wkładasz do segregatora (akta firmowe): 1) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (z Urzędu Gminy) 2) Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON 3) Firmowe konto bankowe. 4) Zaświadczenie o NIP. 5) Potwierdzenie rejestracji podatnika VAT (o ile chcesz być VAT-owcem). 6) Potwierdzenie wybranej formy rozliczenia z fiskusem. 7) Potwierdzenie zgłoszenia do ZUS. W celu załatwienia powyższych formalności, można również skorzystać z Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, który prowadzony jest przez Urząd Miasta Krakowa (patrz: Informator dla Przedsiębiorców - www.msp.krakow.pl) szczegóły Manko 46 marzec 2006 r. Masz już wszystkie dokumenty, wyrobiłeś też sobie pieczątkę, możesz także zamówić własny papier firmowy, wizytówki, założyć stronę internetową, przygotować ofertę lub ulotkę promocyjną, cennik i robić interesy. Powodzenia. Trzymamy kciuki. Łukasz Salwarowski manko

55


N y racy

Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji

Projekt Małopolskie Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji realizowany będzie w celu stworzenia zasad wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w kształtowanie polityki regionalnej i uzupełnienie luk informacyjnych dotyczących rynku pracy i jego otoczenia. Projekt jest pierwszym etapem planowanego przedsięwzięcia. Będzie miał charakter partnerski - w jego realizację zaangażowane będą następujące instytucję; Wojewódzki Urząd Pracy, 3 Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego; Gospodarki i Infrastruktury, Edukacji i Sportu oraz Społeczeństwa Informacyjnego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Kuratorium Oświaty oraz Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego. Właściwa informacja jest niezbędnym elementem w każdym procesie decyzyjnym, tym bardziej w programowaniu i planowaniu rozwoju lokalnego i regionalnego. Administracja publiczna od wielu lat podkreśla konieczność podjęcia działań, które umożliwią głębokie rozpoznanie problemów społeczno-gospodarczych oraz bieżącą koordynację i ewaluację realizowanych polityk. Postulowane działania powinny także uskutecznić współpracę na płaszczyźnie informacyjnej pomiędzy instytucjami, nierzadko przełamując ich ramy organizacyjne i zakres działania. Projekt ten ukierunkowany jest na poprawę jakości zaplecza informacyjnego, co umożliwi skuteczniejszą realizację i koordynację polityki edukacyjnej, gospodarczej i społecznej w regionie. Przedsięwzięcie koncentruje się także na poprawie warunków dostępu, przepływu i wymiany informacji pomiędzy administracją publiczną, a sektorem prywatnym i mieszkańcami. Wspólne wypracowanie modelu wymiany informacji leży w interesie wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację projektu. Ów model skupiać się będzie na określeniu ram organizacyjnych dla wymiany informacji i podejmowania decyzji. W trakcie realizacji projektu i uzyskiwania nowych doświadczeń model ten będzie stopnio56

manko

wo rozbudowywany, uzupełniany o ustalenia wspólnych celów partnerów oraz o powstające procedury postępowania. Jednym z celów projektu jest uporządkowanie zasobów informacyjnych na poziomie regionalnym. Dzięki temu będzie możliwa identyfikacja danych źródłowych i uproszczony dostęp do nich. Ewidencja zasobów informacyjnych będzie wykorzystywać system bazo-danowy o strukturze zbliżonej do struktury katalogu bibliotecznego on-line. Na początek baza danych obejmować będzie źródła poszczególnych danych i informacji oraz kontakty z ich dysponentami. W przyszłości katalog zasobów informacyjnych będzie obejmował okresowe zestawienia danych, które umożliwią bieżący monitoring sytuacji społeczno-gospodarczych w regionie i formułowanie prognoz w odniesieniu do wybranych zjawisk. Na podstawie katalogu zasobów informacyjnych zostaną przeprowadzone badania jakościowe ukierunkowane na zidentyfikowanie potrzeb informacyjnych instytucji. W tym celu zostaną zorganizowane spotkania i wywiady, prowadzone według ustalonego scenariusza. Rozpoznanie potrzeb informacyjnych pozwoli opracować listę, z której zostaną wybrane dwa obszary, które zostaną dokładnie zbadane. Dodatkowo, oprócz wspomnianych badań będących odpowiedzią na zdiagnozowane deficyty i potrzeby informacyjne w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 3 innych badań. Będą to: Badania zawodów deficytowych i nadwyżkowych uzupełniające stosowaną od roku metodologię krajową, Ba-

danie losów absolwentów szkół ponadgimnazjlanych i wyższych oraz segmentacja rynku pracy na poziomie lokalnym w Małopolsce, która będzie miała na celu wskazanie kierunków rozwoju dla poszczególnych powiatów. W celu skutecznej wymiany i upowszechniania informacji przewiduje się utworzenie portalu internetowego

Obserwatorium. Portal internetowy, stanowić będzie zakładkę na Wrotach Małopolski. Prezentowane tam będą informacje dotyczące sytuacji społecznogospodarczej, raporty z badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu oraz główne dokumenty planistyczne. Na portalu zamieszczane będą również raporty z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, sprawozdania okresowe o sytuacji na rynku pracy, baza danych zasobów informacyjnych oraz ciekawe linki i propozycje publikacji. W przyszłości zawartość portalu wzbogacona będzie o elementy prognostyczne. Dzięki temu zwiększy się dostęp do informacji na temat sytuacji społecznogospodarczej w regionie. Zaangażowanie specjalistów z instytucji i departamentów uczestniczących w realizacji projektu oraz ekspertów zewnętrznych umożliwi nadanie interdyscyplinarnego charakteru portalu.


N y racy

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej dało nam możliwość korzystania z funduszy strukturalnych UE. Wykorzystanie środków pochodzących z tych funduszy ma przyczynić się do przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego naszego kraju i zmniejszenia problemów społecznych, z których najważniejszym jest wysokie bezrobocie. Temu celowi służy realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL), którego najważniejszym zadaniem jest budowa społeczeństwa otwartego i opartego na wiedzy, poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełni rolę Beneficjenta Końcowego, czyli Instytucji Wdrażającej w ramach SPO RZL dla Działania 1.2 Perspektywy dla młodzieży oraz Działania 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia. W ramach niniejszych Działań Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Małopolskiego realizują projekty, na które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

*** • Jeśli masz mniej niż 25 lat i jesteś bezrobotny nie dłużej niż 2 lata (24 miesiące), • Jeśli jesteś absolwentem dowolnego typu szkoły (ukończyłeś szkołę nie wcześniej niż przed 12 miesiącami) i jeszcze nie udało Ci się znaleźć pracy, • Jeśli nie skończyłeś 25 lat, chciałbyś rozpocząć działalność gospodarczą i jesteś bezrobotny nie dłużej niż 2 lata (24 miesiące). Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego dla Twojego stałego lub czasowego miejsca zameldowania! Możesz tam skorzystać z pomocy w postaci: • stażu, trwającego maksymalnie 12 miesięcy, umożliwiającego zdobycie doświadczenia niezbędnego do zaistnienia na rynku pracy; • szkolenia umożliwiającego nabycie kwalifikacji, ich podniesienie lub zmianę tak, aby ułatwić Ci znalezienie pracy na lokalnym rynku pracy; • uzyskania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, w kwocie nie przekraczającej 500% przeciętnego

wynagrodzenia (np. w dniu 1 listopada 2005 roku maksymalna wysokość dofinansowania wynosiła 11.592,65 zł), jako części kompleksowego programu uwzględniającego również szkolenia podnoszące umiejętności zgodnie z pojawiającym się na rynku pracy zapotrzebowaniem i doradztwo ukierunkowane na pomoc osobom chcącym uruchomić działalność gospodarczą; • poradnictwa zawodowego indywidualnego lub grupowego podnoszącego umiejętności poruszania po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania zatrudnienia; • pośrednictwa pracy, wspierającego młodych ludzi w procesie poszukiwania pracy; • możliwości pracy jako wolontariusz w instytucjach administracji publicznej i organizacjach pozarządowych, przygotowującej do podjęcia zatrudnienia; • możliwości skierowania na subsydiowane R

E

K

(dofinansowane) miejsce pracy w przypadku gdy brak możliwości uzyskania zatrudnienia na wolnym rynku, w szczególności na terenach, gdzie istnieją duże problemy z tworzeniem nowych miejsc pracy. Dodatkowe informacje uzyskasz w Powiatowych Urzędach Pracy Województwa Małopolskiego. Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków tel.: (12) 685 50 60 fax: (12) 645 12 70 L

A

M

A

FESTIWAL PROGRESSTERON - filmy 10 marca (piątek), godz. 16:00 TAŃCZĄC W CIEMNOŚĆIACH, reż. Lars von Trier, 139 min., od 18 lat Selma pochodzi z Europy Wschodniej. Do Stanów przyjechała, żeby zarobić pieniądze na operację swojego syna Gene’a, który traci wzrok. Ciężko pracuje i oszczędza każdy grosz, ale dziedziczna wada wkrótce to właśnie ją pozbawia wzroku. Jednak Selma nie załamuje się. Posiada bowiem pewien sekret, który pozwala jej przetrwać. 11 marca (sobota), godz. 16:30 JEDWABNA OPOWIEŚĆ, reż. Eleonore Faucher, Francja, 89 min., od 15 lat Opowieść o dwóch kobietach: Claire, młodej dziewczynie w ciąży i pani Melikiam, która niedawno straciła syna. Te dwie kobiety spotykają się podczas pracy nad misternymi koronkami. Pani Melikian uśmiecha się, Claire uczy się kochać. 12 marca (niedziela), godz. 16:30 SAMOTNE, reż. Benito Zambrano, Hiszpania 1999, 101 min., od 15 lat Oszczędnie wyreżyserowane i mistrzowsko zagrane studium samotności kobiety w średnim wieku, próbującej zmagać się z przeciwnościami losu i pułapkami codziennego życia. 19 marca (niedziela), godz. 16:00 SOPHIE SCHOLL - OSTATNIE DNI, reż. Marc Rothemund, 117 min., od 15 lat Julia Jentsch z niezwykłą intensywnością i inteligencją widoczną w każdym geście we wspaniały sposób ukazuje ostatnie dni kobiety, której los jest już przesądzony, jako triumf pasji, odwagi i człowieczeństwa. manko

57


Rprury

Rotunda zaprasza 25.02 - 18:00 PAKA’ 2006 - ELIMINACJE

15.03 - 20:00 ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE

26.02 - 18:00 PAKA’ 2006 - ELIMINACJE

17-19.03. PAKA’ 2006 - PÓŁFINAŁY

27.02 - 18:00 PAKA’ 2006 - ELIMINACJE

20.03 - 19:00 STARE DOBRE MAŁŻEŃSTWO

03.03 - 20:00 FRANCESCO CAFISO QUARTET KONCERT JAZZOWY 04.03- 18:00 PAKA’ 2006 - ELIMINACJE 05.03 - 18:00 PAKA’ 2006 - ELIMINACJE

21.03 - 17:30 EKRANY ŚWIATA 22.03 DZIEŃ IRLANDZKI IMPREZĘ PROWADZI ZESPÓŁ COMHLAN

13.03 - 19:00 KABARETOWA SCENA DWÓJKI

ÓSMY DZIEŃ

TYGODNIA według Marka Hłaski Przekład adaptacji Monika Muskała

Występują: Ojciec - Ryszard Łukowski Matka - Aldona Grochal Agnieszka - Barbara Wysocka (PWST) Piotr - Krzysztof Zarzecki Grzegorz - Andrzej Rozmus Mężczyzna, Kelner - Szymon Kuśmider

Dziewczyna - Marta Ojrzyńska Monter, Robotnik - Adam Nawojczyk Adaptacja i reżyseria Armin Petras Scenografia Magdalena Musiał

25.03 - 20:00 T.LOVE - KONCERT

30.03 - 18:00

PRZEGLĄD AMATORSKICH FILMÓW KRÓTKOMETRAŻOWYCH NA ZGŁOSZENIA DO KONKURSU CZEKAMY DO 15.03 FILMY W FORMACIE DVD I VCD PRZESYŁAĆ MOŻNA NA ADRES

ROTUNDA

UL. OLEADNRY 1, 30-060 KRAKÓW Z DOPISKIEM „PAFK” OTO KATEGORIE TEMATYCZNE: 1. FILM KOMEDIOWY 2. FILM DOKUMENTALNY 3. IMPRESJA FILMOWA 4. FILM PROPAGANDOWY 5. TELEDYSK

31.03 - 20:00

MYSLOVITZ - KONCERT

ROTUNDA ul. Oleandry 1

tel. 633 35 38, www.rotunda.pl manko

31-010 Kraków, ul. Jagiellońska 5 Sekretariat: tel. 421 29 77, 421 88 48 e-mail: sekretariat@stary-teatr.pl

23.03 - 20:00 DRUM REGGAE SESSION WYSTĄPIĄ: LE ILLJAH, MENOMINI, NEGRIL

11.03 - 20:00 CLOSTERKELLER -KONCERT

58

Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Opowieść o miłości Piotra i Agnieszki umieszcza Hłasko w realiach Warszawy czasów odwilży. Petras tę samą historię opowiada współcześnie. Inne są przyczyny zepsucia świata, nie zmienia się jednak tęsknota za czymś nieskażonym powszechną degrengoladą i marzenie o innym, lepszym świecie. Poszukiwania wolnego pokoju, w którym mogłoby dojść do fizycznego zbliżenia między bohaterami to jednocześnie rozpaczliwa próba znalezienia wspólnej przestrzeni emocjonalnej, wolnej od otaczającego fałszu, tandety i iluzorycznego szczęścia. Postępującej degradacji świata towarzyszy coraz większa dezorientacja bohaterów. Stąd też rozczarowanie, a nie spełnienie okaże się ich najważniejszym życiowym doświadczeniem. Armin Petras studiował reżyserię w słynnej szkole Ernsta Buscha w Berlinie, obecnie na stałe współpracuje z teatrem we Frankfurcie. Jest również autorem tekstów dramatycznych, które publikuje pod pseudonimem Fritz Kater. Częstym tematem jego sztuk i spektakli jest nostalgia za młodością spędzoną w NRD, tęsknota za utratą świata z dzieciństwa, wspomnienia, w których istotne przemiany polityczne mieszają się z błahymi zdarzenia okresu dojrzewania. W jego twórczości elementy dramatyczne sąsiadują z epickimi, powaga z błazenadą, a wszystkim rządzi nieposkromiony żywioł zabawy. W 2003 roku Petras otrzymał w plebiscycie „Theater heute” prestiżowy tytuł autora roku oraz doroczną nagrodę dramatopisarską na festiwalu w Mülheim. W 2004 roku w ramach projektu SZUM - Spotkania z językiem i kulturą organizowanego przez Dom Norymberski pokazano w Starym Teatrze w Krakowie spektakl Zeit zu lieben Zeit zu sterben (Czas kochania Czas przemijania) Fritza Katera w reżyserii Armina Petrasa, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności i krytyki.


MANKO 43  

MANKO 43 Kraków

Advertisement