Page 1

KÄLLTORP - PROJEKTBESKRIVNING

UTBILDNINGS- OCH VISNINGSCENTER FÖR FLERTALET VERKSAMHETER SOM DIREKT ARBETAR I RIKTNING MOT EN HÅLLBAR UTVECKLING


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL & SYFTE 2. EARTHSHIP KONCEPTET 3. PLACERING & PLANERING 4. TIDSPLAN & UTFÖRANDE 5. KOSTNADER & FÖRUTSÄTTNINGAR 5.1

Befintliga utbildnings- och besökscenter i Taos New Mexico, USA

5.2

Planerat utbildnings- och besökcenter i

Stockholm

www.earthshipsweden.com

6. FÖRVALTNING


1. MÅL & SYFTE Målet

är

att

ett

skapa

utbildnings-

och

visningscenter som utgörs av en samling av flertalet olika

verksamheter vars produkter och

tjänster direkt kan appliceras i riktning mot en hållbar utveckling. Syftet

med

informera, metoder,

detta och

center

är

att

tillgängligöra

modeller,

teknologier

utbilda, alla

de

och

produkter som idag finns tillgängligt och som riktar sig mot en hållbar utveckling. Centret fungerar som en knytpunkt, samlingsplatts och informationscenter för representation av företag, föreningar, privatpersoner, stiftelser samt andra organisationer som rör sig mot en hållbar utveckling. Centret kommer att bestå av en huvudbyggnad på 300 kvm samt flera mindre byggnader. Alla byggnader byggs av EBS enligt Earthship konceptet.

Huvudbyggnadens framsida


2. EARTHSHIP BIOTECTURE ETT BYGGKONCEPT

Earthship/Jordskepp är 100 % självförsörjande bostäder som; •

Skördar egen elektricitet lokalt via sol och vind

Skördar och renar eget vatten (dricksvatten innefattat) via regn och smältsnö •

Innehåller och behandlar sitt egna avloppssystem på plats •

Optimerar inomhustemp. via termodynamiska principer (värmer och kyler automatiskt, likt en termostat) •

Har ett självgående odlingssystem för produktion egenodlade ekologiska råvaror •

Byggs av biprodukter från det moderna samhället (burkar, bildäck, glas) •


3. PLACERING OCH PLACERING

- Utbildningscentret PLANERING

kommer

att

byggas i Källtorp i Nacka kommun. Platsen ligger intill huvudvägen och enbart ca en 10 minuters resväg från centrala Stockholm. Det finns väldigt goda förbindelsemöjligheter

för

både

bilister

och

kollektivtrafikanter. PLANERING - Byggstart för huvudbyggnad på 300 kvm infaller i augusti 2011. Sommaren 2012 kommer

Informationssal i huvudbyggnaden

det dock att byggas ytterligare byggnader som kommer användas för ge rum till andra organisationer som är verksamma för en hållbar utveckling (ex. ReFurn,).

Vy från vägen

Flygfoto över marken


4.TIDSPLAN & UTFÖRANDE Byggstarten för huvudbyggnad på 300 kvm är planerad till slutet av augusti 2011 och bygget beräknas ta fyra till sex veckor att genomföra. Bygglov är sökt och planeringsprocessen är i sin slutfas. Vid finansiering startar den praktiska byggnadsfasen. Byggnation av huvudbyggnad kommer att ledas av det amerikanska moderbolaget Earthship Biotecture i

Sluttande glasfönster under konstruktion

samarbete med Earthship Biotecture Sweden. Byggnation av de andra mindre byggnaderna som ska huseras av andra verksamheter inom hållbar utveckling startar under 2012. Byggnationen av dessa kommer att genomföras främst av Earthship Biotecture Sweden men med stöd av det amerikanska moderbolaget Earthship Biotecture.

Receptionen


INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. MÅL & SYFTE 2. EARTHSHIP KONCEPTET 3. PLACERING & PLANERING 4. TIDSPLAN & UTFÖRANDE 5. KOSTNADER & FÖRUTSÄTTNINGAR 5.1

Befintliga utbildnings- och besökscenter i Taos New, USA

5.2

Planerat utbildnings- och besökcenter i

Stockholm

www.earthshipsweden.com

6. FÖRVALTNING


5.KOSTNADER & FÖRUTSÄTTNINGAR Verksamhetens inkomster kommer att genereras via; •

Inträdesavgift till huvudbyggnad (50 sek)

Försäljning av utbildningsmaterial till besökare

Försäljning av kurser och föreläsningar till olika företag,

föreningar och skolor. •

Försäljning av mat till besökare (Livsmedelstillstånd kommer

att innehas)

Försäljning av utbildningsmaterial och souvenirer

För att göra en blygsam, dvs. försiktigt kalkyl av inkomsterna så kommer siffrorna i detta dokument enbart att baseras endast på intäkter från inträdesavgiften (se kommande sida för siffror). Verksamhetens byggnadskostnaden

kostnader samt

utgörs

driftkostnader.

av Eftersom

byggnaden är självförsörjande kan utgifter för el, värme, vatten och avlopp uteslutas. De löpande kostnaderna består därmed endast av personalens löner.

Ingång till receptionen


4.1 BEFINTLIGT UTBILDNINGSOCH BESÖKSCENTER I TAOS NEW MEXICO, USA

Ett utbildningscenter av samma byggnationsmodell byggdes år 2005 i Taos, New Mexico I USA, finansierat av guvernör Bill Richardson. Byggnationskostnaderna för denna 140 kvm byggnad uppgick till 2 550 000 kr år 2005. Marken donerades av Michael Reynolds och företaget Earthship Biotecture. Centret ligger avlägset placerat på orten Taos, som ligger 24 km från närmsta storstad, Santa Fe. I området Taos finns ca 6000 innevånare.

VERKSAMHETENS INKOMST ENBART RÄKNAT PÅ INTRÄDESAVGIFT Dagsinkomst:

1 500 kr (exklusive produktförsäljning)

Månadsinkomst:

45 000 kr (exklusive produktförsäljning)

Årsinkomst:

540 000 kr (exklusive produktförsäljning)

Verksamheten har ett genomsnittligt antal besökare på 50 personer per dag

VERKSAMHETENS KOSTNADER

och inträdesavgiften är ca 30 SEK per person.

Byggkostnad: Driftkostnad:

2 550 000kr 260 000 kr / år (Endast lön till personal.

räkningar för el, vatten, värme & avlopp)

Inga


4.2 PLANERAT UTBILDNINGSOCH VISNINGSCENTER I Ett STOCKHOLM utbildningscenter

av

VERKSAMHETENS INKOMST - BERÄKNAT ENBART UTIFRÅN INTRÄDESAVGIFT

samma

byggnationsmodell som finns i Taos kommer att byggas I Nacka kommun i Stockholm. Den

Dagsinkomst: 7 500 kr (exklusive produktförsäljning) Månadsinkomst: 225 000 kr (exklusive produktförsäljning) Årsinkomst: 2 700 000 kr (exklusive produktförsäljning)

totala byggnationskostnaden är 6 000 000 kr för 300 kvm (utifrån pris på 20

Byggkostnad: Driftkostnad:

000 sek per kvm). Då Stockholm har en befolkning på 1 100 000 invånare (jämfört med Taos 6000 inv.) förutses MINST tre gånger så många dagliga besökare som i New Mexico. Vi räknar med att det tar 6 månader innan vi kommer upp till 150 besökare per dag. Med

dessa

kommer

siffror

VERKSAMHETENS KOSTNADER

och

verksamheten

antaganden att

betala

6 000 000kr 600 000 kr / år (Endast lön till personal.

Inga räkningar för el, vatten, värme & avlopp)

PROJEKTET ÅTERBETALAS PÅ TRE ÅRS INKOMSTER:

Total byggnadskostnad: 4 års driftkostnad: Totalt kostnad på 4 år: Total inkomst på 3,5 år:

6 000 000 kr 2 400 000 kr 8 400 000 kr 9 450 000 kr

(exklusive produktförsäljning)

MINSTA MÖJLIGA ÅRLIGA NETTOVINST EFTER

tillbaka sina byggnationskostnader på 4

FYRA ÅR (ENBART BERÄKNAT PÅ

år.

INTRÄDESAVGIFT):

Inträdesinkomst: Minus lön för personal:

2 700 0000 kr/år 600 000 kr /år


5. FÖRVALTNING UtbildningsKälltorp

och

kommer

visningscentret i

sin

helhet

i att

samordnas av Samklang och byggas av Earthship Biotecture Sweden. Huvudbyggnaden på 300 kvm kommer att ägas och förvaltas av Earthship Biotecture

Soffhörna i informationssalen

Sweden och Samklang i form av ett s.k. Joint Venture

(gemensamt

företag

startas) .

Verksamheten i huvudbyggnaden kommer att vara öppen mellan 9-19 alla dagar i veckan. Andra byggnader i utbildningscentret kommer att huseras och förvaltas av de samarbetspartners som ansluter sig till Centret (ex. ReFurn, Tenntorp Eko-Odlingar etc) Växthusets östra sida


PLANLÖSNING TOTAL YTA BERÄKNAS TILL 308 KVM


SEKTIONSRITNING SEKTION A2


FASADRITNING VY FRÅN SÖDER, BYGGNADENS FRAMSIDA


FASADRITNING VY FRÅN ÖST & VÄST

VÄST

ÖST


FÖR MER INFORMATION info@earthshipsweden.com

KONTAKTPERSONER MEHDI NODEHI

info@earthshipsweden.com 0736 89 65 19

Mani Dadgaranfar mani@altruism.se 0737 640 350

www.earthshipsweden.com

16

Projektbeskrivning  

PDF För presentation av Källtorp

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you