Page 1

*

1


2


Dochody z usług (opłaty za żłobki, bilety komunikacji miejskiej to ok 285 mln. Porównując z rokiem 2004 wzrosły o 91%. Najwięcej z komunikacji ok. 156 mln.

285 MLN

340 podatki lokalne

Środki z funduszy europejskich to 340 mln. Wszystkie pieniądze z UE, które zapisane są w budżecie nie starczyłyby na wybudowanie około 1/3 stadionu miejskiego.

MLN

450

Podatki lokalne to prawie 450 mln. Największa część to podatek od nieruchomości, który w 2013 r. ma przynieść dochód 369 mln. W porównaniu z rokiem 2004 r. wpływy wzrosły o 74%.

MLN

500

dochody z majątku gminnego

A NA CO WYDAJEMY Budowa infrastruktury dla prywatywnych deweloperów mieszkaniowych

4,3mln

Monitoring prewencyjny Wrocławia

Roczny

7 MLN ia stadionu n trzyma

S

MLN

ubwencje na o wiatę 500 ś

środki z budżetu państwa

Podatki od dochodów

MLN

(90%) CIT (10%)

+

PIT

stanowią 25% budżetu to ok

912 MLN

Ponad 0,5 mld pln stanowi dochód z majątku, gdzie 255 mln jest ze sprzedaży własności gminy, a 150 mln to dochody z czynszów. Najem i dzierżawa daje 21 mln. Warto postawić tutaj pytanie: Jak długo można się wyprzedawać? Subwencja ogólna (głównie oświatowa) wypłacana jest z budżetu państwa. W 2013 r. ma ona wynosić ponad 503 mln, od 2004 r. wzrosła prawie o 200 mln.

W 2013 r. dochody z podatków mają wynieść ok 912 mln, czyli tyle ile w przybliżeniu kosztował stadion miejski. Od 2004 r. wpływy z tytułu podatków PIT i CIT zwiększyły się o 108%, podczas gdy ogólna suma dochodów zwiększyła się o 105% i planowana na 2013 r. wynosi ponad 3,5 mld.

koszt u

14 mln

3


4

Biuletyn Manifa 2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you