Page 1

A OBTENCIÓN DE ALIMENTOS SIMIOS E MONOS Os simios alimentábanse sobre todo de froitas e follas pero, tamén consumían insectos. Os chimpancés, as veces, comían animais grandes, mesmo monos. Tamén comían termitas.

OS AUTRALOPITHECUS Collían comida como bagas da arboriña. Comían raíces de plantas, tamén comían corpos mortos de animais.

HOMO ERECTUS Colleitaba froitas, follas e raíces. E tamen cazaban.

HOMO HABILIS Comía carne, cazaba grandes animais ou era preciso esperar a que un gran depredador matase á presa e logo reclamáballe a carne.

NEANDERTAIS Comían rinocerontes e mamuts lanudos.

AUSTRALOPITHECUS E HOMO HABILIS Formaban grupos para cazar e regresaban cun cervo ou unha lebre, etc... Dos que logo se alimentaban.


Australopitecinos A súa dieta era totalmente vexetariana. Co tempo comezaron cada vez mais carne. Conseguían certos alimentos dependendo da

estación do ano. Comían ganado salvaxe , bisontes xigantes , mamuts lanudos e outros animais xa estinguidos .

Homo erectus Asaban carne encima do lume. Envolvíanos con coiro, previamene quentábana con pedras quentes.

Australopithecus A dieta habitual consistía en froita, ovos e follas. O máis nutritivo eran os corchos, pois eles conteñen os

nutrientes que darán vida á semente. A experiencia ensinoulles aos seres humanos que plantas podían comer e cales eran velenosas.


O Neolítico Nesta época empezaron a cultivar eles mismos hortalizas e froitas. E a domesticar animais, coidando do gando.

A Idade dos Metais Empezaron a comer todo tipo de alimentos comestibles.

O Paleolítico Os primeiros seres humanos alimentábanse dos animas que cazaban, dos peixes, dos moluscos que pescaban, dos froitos e das raíces que recollían. Cando lles escasaban os alimentos da natureza trasladábanse a outro lugar.

Obtención de alimentos polo ser humano  
Obtención de alimentos polo ser humano  

Neste núcleo tratamos os sistemas de obtención de alimentos por parte do ser humano ao longo da súa historia.