Page 1

As Drogas

Definicións de droga 1. Sustancia ou preparado químico que ten efecto sobre o comportamento.

2. Hai drogas boas, como a morfina que se utiliza para aliviar dores moi fortes e drogas malas, como o alcohol e o tabaco.

3. A cocaína, o hachís etc. son perigosas e poden causar danos no organismo e fan que cando as probas non as poidas deixar porque o corpo acostúmase.

4. Denominación que abarca todas aquelas sustancias naturais simples, que son usadas para a elaboración de medicamentos procedentes de plantas e algunhas veces do corpo de animais.Efectos das drogas As drogas e o cerebro O cerebro controla e integra todo o movemento e a conduta humana, case todos os efectos das drogas modifican a conduta no cerebro e no tronco encefálico. As drogas afectan ao cerebro e ao tronco encefálico causando danos que poden ser irreversibres.

Marihuana Cando unha persoa non pode vivr sen a marihuana significa que sente antollos. Pode ter sentimentos de

depresión, dificultade para durmir ou náusea cando

unha persoa xa ña toma. Na actualidade a Marihuana é

máis forte do que era antes, as persoas teñen unha probabilidade maior de abusar dela.

A Marihuana con outras drogas Moitas persoas usan drogas legais tales como o alcohol e o tabaco antes de comezar a usar marihuana. A

marihuana é a sustancia ilegal máis comunmente usada

nos EE.UU. de América. Frecuentemente é a primeira droga ilegal que unha persoa probará. Algunhas veces o uso da marihuana conduce ao uso doutras drogas ilegais.

Efectos secundarios da Marihuana

• • • •

Dificultade para lembrar cousas. Somnolencia. Ansiedade.

Estar paranoico, é dicir sentir que as persoas "están

na súa contra".

• Percepción alterada do tempo.

Efectos do Hachís Son semellantes a os da marihuana, aínda que hai que ter

en conta que o hachís se compra no mercado negro pode estar adulterado, así que pode ser nocivo.


Efectos do Tabaco A corto prazo Os seus efectos a corto prazo son os seguintes:


• Adicción á nicotina. • Efectos negativos. • Risco asociado a utilizar outro tipo de drogas.


A longo prazo

Os seus efectos a longo prazo son os seguintes:


• Enfermidades cardiovasculares.

• Enfermidades cardíacas

• Bronquitis.

• Posibilidades de que continúe fumando na idade adulta.

• Risco de sufrir cáncer de pulmón.

• Evita o desenvolvemento normal do

• Máis insuficiencias respiratorias.

pulmón.


Efectos do alcohol

• Afecta ás emocións, aos procesos de pensamento e ao xuízo. (Se continúa tomando alcohol prodúcese mala pronunciación ao falar, reaccións máis lentas e perda de equilibrio)

• Dana as células celebrais, como os nervios periféricos, de forma irreversibre.

• Pode provocar alteracións dos sentimentos, pensamentos e memoria da persoa.

• Transtornos no sono. • Aumento da actividade cardíaca. • Vasodilatación periférica. • Aumento da producción de ácido gástrico.

Efectos da Cocaína Os riscos e os danos asociados aos efectos da cocaína varían co grao de intensidade da

adicción. Ademáis, é necesario ter en conta as variabres

personais, como o grao da súa motivación, coñecemento ou experiencia no consumo da cocaína, e as propiedades específicas da cocaína, así como influencia dos elementos adulterantes. Pronto o seu consumo comeza a ter consecuencias negativas.


Efectos físicos


• Problemas de corazón.

• Problemas respiratorios. • Problemas intestinais. • Problemas musculares. • Problemas nerviosos. • Transtornos sexuais.


• Depresión.

Efectos psíquicos


• Ansiedade.

• Insomnio.

• Pánico.

• Desmotivación.

• Conportamento repetitivo.

• Irritabilidade.

• Cambios de personalidade.


Drogas legais Entre as legais están o tabaco, o café, as bebidas alcohólicas, os solventes industriais, os fármacos..

Drogas ilegais

Entre as drogas ilegais están a Marihuana, o Hachís, a Cocaína...

Efectos comúns

• Problemas para falar. • Pérdida de memoria (se a tomas a longo prazo ). • Relevarte contra a túa propia familia (a longo prazo). •


Táboa da consumición das drogas 4 3 2 1 0

Algunha vez

Marihuana Cocaína

Último ano

Inhalables Eroina

Último mes

Alucinóxenos Estimulantes

As drogas  
As drogas  

Proyecto educativo sobre las drogas y sus efectos